PROFIT RATE TARGETING IN PARTICIPATION BANKS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROFIT RATE TARGETING IN PARTICIPATION BANKS"

Transkript

1 KATILIM BANK ORANI beri biridir tarihli yla kazan Kredilendirme mevduat toplamakta, kredi tahsis etmekte mevduat sahiplerine hedefleyen, B i etkileyen nitel ve nicel parametreler in nm Anahtar Kelimeler:, K ler ; mevduat kredi kredi riski ve likidite riski PROFIT RATE TARGETING IN PARTICIPATION BANKS ABSTRACT Participation Banks, operating since 1985 in Turkey, are one of the prominent players of banking sector. Participation Banks, gaining by Banking Law No: 5411 dated 2006, converged further to. Participation Banks, based their crediting function value of me value of money, takes deposits, allocates credits and provides banking services with the claim of In this study, A new approach is recommended that depends on the targeting of fund transfer pricing and costing of credits. In according to this approach; the quantitative and qualitative parameters in deposit credit process are evaluated and besides the importance of credit risk and liquidity risk management are also emphasized. Key Words: Participation Banks, Participation Accounts, Profit Rate Targeting. 38

2 Faizsiz esasa olarak 60 siyasal ve, an finansal sistemlerin., nde biriken kapital bu ilk tarih ve 83 Kararnamesi Kararname 2 zel Finans Kurumu ( Bank, ( zel Finans Kurumu) ile devam etmektedir. 1: ve Kronolojisi Al Baraka 1 2 Faisal Finans Family Finans Anadolu Finans 3 Asya Finans 4 buyana konvansiy ir. ; derin finansal kriz nedeniyle b 1%, 12 5,5 kat m le birlikte, 39

3 kalitesinin ve siyasal hukuki yasal bir al edilmesine imk 2: gibi Kaynak: BDDK, (fon finansal. mevduat (kaynak) toplama ve kredi ma Uygulamada ise; m n; emtia, hisse senedi, menkul, gayrimenkul, hak ve hizmetler 40

4 Konunun dinsel ve siyasal, ile k r fark kavramsal boyutu ;, matematiksel hesaplama, K r ise; gelir hesaplanabilen,, muhasebesel ve vergisel elde edilebil izafi bir sorunu, bu izafi. Sorun; onlarca lerden sadece belirli bir tutar murabaha (kesin k r) i Zaten k zarar ihtimali, var o ada; (vade) mesi, oran a d kredi maliyetini etkileyen parametrelerin hesaplamaya ilmektedir. Y, verilen getiri (k r) kadar ; ne denli, risk ve sair getirmektedir. 1. MEVDU, ; zel Cari H (vadesiz) bu kurumlarca ( ) (mevduat) (belirli vadelerde) (mevduat) sahibine (aynen geri. 1) Kurumsal Finansman D (kurumsal murabaha), 2) Bireysel Finansman D (bireysel murabaha), 3) K r Zarar O Y ( mudaraba), 4) Finansal Kiralama (icara), 5) Mal K Vesaikin F kurumsal murabaha) ve 6) Ortak Y ( ) verebilmektedir. 41

5 Kurumsal Finansman D (kredi) fonu kullanacak ; sadece murabaha (kesin k r) makta, ancak (belirsiz k r) bir maliyeti k r belirsizdir. Ancak, olarak kabul edilmesi rasyonel bir yakla a) Mudiye (mevduat sahibine) r hedeflenmesi ve b) Mudiye reel bir getiri ; r piyasa realiteleri ve beklentileri, c) tek bir (fon transfer fiyatlama merkezinde) ; kaynak kullanan (kredi tahsis eden) birimlere (kurumsal krediler, bireysel krediler, vb.) etkin bir fon transfer ile, d) ; ve maliyetlerinin e) Kredi riskinin tahsis kredi fiyat kredi riskine prensibinin f), birim mesi, performans g) Mevduat 1.1. M yield curve rasyonel bir Konvansiyonel bankalarda gerekse at gerekmektedir. TCMB i 42

6 TABLO 1: Zorun 11,25 % 11,25 % 11,25 % 8,25 % 6,25 % 5,00 % Kaynak: tarih ve 2013 B Duyurusu. k cari he 10 in 4. Maddesinin TABLO 2: Primleri 0,0011% 0,0013% 0,0015% grubunda ise 0,0019% ( Likidite Riski; Likidite riski; anet ve Alacaklara (bankalar) e getirebilmek 43

7 ere Bu param KM : M M : Mevduat ZK : Zorunlu Kar, AN : S : Tasarruf M Sigorta Primi, ifade etmektedir. Hesaplanan ku birimlere aktarma maliyetinin ( ) na HBK : Hedeflenen B K t FTF% : Fon Transfer F, ifade etmektedir. hedeflenen k r HBKO% : Hedeflenen B K O T% : t, HNKO% : Hedeflenen Net K O, ifade etmektedir. yla y matematiksel FTF% 44

8 F le N %), SD) k tedir. Mevduat 5. Maddesi ; K B, r ve az belirleyebilmektedir (ilgili T sadece ktedir). ; TL k 80% iken, 12 ay k 90% olabilmektedir. K ; elde edilen k 8 mudiye, kalan 20% Uygulamada daha uzun vadeli ve gidilmektedir. la k ma 100% kabul edilmekte ve ilgili mevduat grubu K ra K O (KKO%) ile fon transfer fiyatlama merkezi fark a performans k (100% KKO%) olarak kabul edilmektedir. KKO% : K ra K O 1.3. Fon Transfer Fiyatlama Merkezinde Maliyetlendirme mevduat donuk krediler ve 45

9 tutularak, FTF Merkezi maliyeti ve kredi tahsis eden krediler; a) Standart Nitelikli Krediler, b) Y zlemedeki Krediler, c) Tahsil S Krediler (en az 90, d) Tahsili Krediler (en az 180 fazla ve e) Zarar N Krediler ( ve daha fazla geciken) Genel ve zel K Tablo 3 ve Tablo 4 TABLO 3: Kredi Kategorisi Oran Standart Nitelikli Krediler 1% 2% TABLO 4: Kredi Kategorisi Donuk K Oran 20% % % 1+ F (FTF 3 ) KMM : Mevduat, DK : Donuk K GK : Genel K, ifade etmektedir. K Merkezinin maliyeti olarak birimin maliyeti olarak 46

10 tenzil edilebilir., birim k 1.4. K FTF 3 M nihai KF% : Kredi F, K : a) Likidite Primi 1 ay vadeli 1 ay vadeli kredi pek (t 1 ) (t 2 ) vadeli (vade transformasyonu) bir likidite primi ilave edilmelidir. 3 3: Likidite Primi a% Likidite Primi (a% -b%) b% Vade Transformasyonu (t 1 -t 2 ) t 1 t 2 47

11 LP% : Likidite P b) Kredi Riski Primi redi kull hesaplanmakta nde k, ( ifade etmektedir. ilk ve krediye konu / ise; gereklidir. (Family Finans, 2003) a) st y sisteminin lenebilir: b) Kredilerin risk d etmek, c) d) ve/ aza indirmek, e) Sorunlu kredi potansiy incelemek, f) Risk getiri perspektifinden, kredi fiyatlama g) tarihsel veri seti b tutarl 48

12 yasal sermaye yeterlilik ancak BDDK hedef sermaye yeterlilik rasyosunu 12% uygula maliyetine ilave edebilmektedir. TABLO 5: Basel II Kredi Riski Stand 8% kabul edilmektedir, Basel II kredi Kredi Derece Notu AAA/AA A+/A BBB+/BB B Derecesiz (RW%) %20 %50 %100 %150 %100 Kaynak: BIS, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, BK : Beklenen K, KRA% : Kredi Risk A o, SYR% : Sermaye Yeterlilik Rasyosunu, ifade etmektedir. ve NBK% : Net o etmektedir. Beklenen net for vergilerden en bilinenleri, Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ile Kaynak K Destekleme Fonu (KKDF). de nihayetlenmektedir. 49

13 BV% : Banka Sigorta Muamele Vergisi, KV% : Kaynak K Destekleme Fonu, ifade etmektedir. ile kredilerini (BBDK, 2003). nden tahsil edilmektedir Faizsiz esasa konusudur. modern Faizsiz finansal sistem olan zel Finans K, rol 2. Bu kt 2006 banka, K vaadiyle kaynak (mevduat) toplamakta ve kredi tahsis etmektedir. yerine ni benimseyen K, m p etmektedir. Bu z mevduat kabul hedeflenmesi ektedir. ; mevduat daha rasyonel y k r, mevduat maliyetlendirme ve kredilerini ortaya kon da 50

14 etkin bir mevduat, fon transfer olma gereklili KAYNAKLAR tarih Gazete ta Gazete. smi Gazete. BIS, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, tarih ve 83 Gazete. 51

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 85-108 KATILIM BANKACILIĞI İLE GELENEKSEL

Detaylı

Türk Bankacılık Sektöründe 2014 Yılı Verileri İle Stres Testi Uygulaması Stress Test Application at the Turkish Banking Sector with 2014 Data

Türk Bankacılık Sektöründe 2014 Yılı Verileri İle Stres Testi Uygulaması Stress Test Application at the Turkish Banking Sector with 2014 Data Türk Bankacılık Sektöründe 2014 Yılı Verileri İle Stres Testi Uygulaması Stress Test Application at the Turkish Banking Sector with 2014 Data Fatih B. GÜMÜŞ Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Esentepe

Detaylı

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi SONGÜL

Detaylı

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır.

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır. I. GİRİŞ BASEL II STANDARTLARI Cenan AYKUT* Günümüz dünyasında finansal sistemin tarafları uluslararası ve ulusal kurumlar, piyasalar hukuk ve denetim sistemleridir. Uluslararası ve ulusal düzeyde istikrarın

Detaylı

Banka Sermaye Yeterliliği: Basel II Standartlarının Bir Türk Bankasına Uygulanması

Banka Sermaye Yeterliliği: Basel II Standartlarının Bir Türk Bankasına Uygulanması Banka Sermaye Yeterliliği: Basel II Standartlarının Bir Türk Bankasına Uygulanması Bank Capital Adequacy: An Application of Basel II Standards on a Turkish Bank Suat Teker 1, K.Evren Bolgün 2, M.Barış

Detaylı

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Bankacılıkta Gelişmeler ve 2010 Yılına Bakış

Bankacılıkta Gelişmeler ve 2010 Yılına Bakış Bankacılıkta Gelişmeler ve 2010 Yılına Bakış Dr. Öztin AKGÜÇ İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Özet Ekonomik kriz ya da durgunluğa karşın Türkiye Bankacılık kesiminin (sisteminin) 2009 yılı

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SĠSTEMĠNDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE BASEL STANDARTLARI

TÜRK BANKACILIK SĠSTEMĠNDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE BASEL STANDARTLARI TÜRK BANKACILIK SĠSTEMĠNDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE BASEL STANDARTLARI Hicabi ERSOY * Özet Bu çalışmada küreselleşmenin etkisiyle uluslar arası boyut kazanan finans sistemi ve sistemin uluslar arası düzeyde

Detaylı

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2014 Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Erdal YILMAZ ÖZET Faizsiz finansal araçlar, portföy çeşitliliği sağlamak

Detaylı

KREDİ SİSTEMİ VE KREDİ GARANTİ PROGRAMLARI

KREDİ SİSTEMİ VE KREDİ GARANTİ PROGRAMLARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.215-228 KREDİ SİSTEMİ VE KREDİ GARANTİ PROGRAMLARI Turgay GEÇER 34 ÖZET Kredi sistemi; finansal enformasyon, kredi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI BDDK STANDARTLARINA GÖRE BANKALARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ: T.C. ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması

Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması T C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PARA, SERMAYE PİYASASI ve FİNANSAL KURUMLAR ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması İlhan ÇİFTÇİ

Detaylı

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek 1 TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek Lisans Tezi) Hatice Nermin YILMAZ Kütahya 2010 i T.C.

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama

TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama Volume 3 Number 4 2012 pp. 21-42 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama Rüştü Yayara Halid Velid Baykarab Özet: Finansal

Detaylı

MSPD Çalışma Raporları : 2001/5. Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti. Zeynep Ada Eroğlu

MSPD Çalışma Raporları : 2001/5. Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti. Zeynep Ada Eroğlu MSPD Çalışma Raporları : 2001/5 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti Zeynep Ada Eroğlu Mali Sektör Politikaları Dairesi Temmuz 2001 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD Çalışma Raporları

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İSLAM BANKALARININ GELİŞİMİ

DÜNYA DA VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İSLAM BANKALARININ GELİŞİMİ DÜNYA DA VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İSLAM BANKALARININ GELİŞİMİ Nalân ECE a ÖZET Uluslararası krizin başlangıcı olarak kabul edilen Ağustos 2007 tarihinden bu yana, küresel ekonomi yüzde 2 küçüldü.

Detaylı

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA SERMAYE PİYASALARININ ROLÜ

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA SERMAYE PİYASALARININ ROLÜ REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA SERMAYE PİYASALARININ ROLÜ Ersan ERSOY * ÖZ Bu çalışmanın amacı Türkiye de sermaye piyasasına sunulan kaynaklardan reel sektörün ne derecede faydalandığını incelemektir. Türkiye

Detaylı

BANKA MUAMELELERİ VERGİSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABETİ BOZUCU ETKİLERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ. Dr. Sezai TANRIVERDİ

BANKA MUAMELELERİ VERGİSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABETİ BOZUCU ETKİLERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ. Dr. Sezai TANRIVERDİ BANKA MUAMELELERİ VERGİSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABETİ BOZUCU ETKİLERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ Dr. Sezai TANRIVERDİ ANKARA 2010 BDDK Kitapları No: 7 Banka Muameleleri Vergisinin Bankacılık Sektöründe

Detaylı

ETKİN FAİZ YÖNTEMİ VE FİNANSAL RAPORLAMADAKİ ÖNEMİ: VADESİNE KADAR ELDE TUTULACAK SABİT GETİRİLİ YATIRIMLARDA UYGULANMASI

ETKİN FAİZ YÖNTEMİ VE FİNANSAL RAPORLAMADAKİ ÖNEMİ: VADESİNE KADAR ELDE TUTULACAK SABİT GETİRİLİ YATIRIMLARDA UYGULANMASI Yönetim Yıl:20 Sayı: 64 Ekim 2009 ETKİN FAİZ YÖNTEMİ VE FİNANSAL RAPORLAMADAKİ ÖNEMİ: VADESİNE KADAR ELDE TUTULACAK SABİT GETİRİLİ YATIRIMLARDA UYGULANMASI Doç.Dr.Yakup SELVİ İstanbul Üniversitesi İşletme

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI PARA ĐŞLEMLER

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI PARA ĐŞLEMLER Yıl: 26 Sayı: 96 Temmuz 2012 35 TÜRK CILIK NDE YABANCI PARA ĐŞLEMLER Hüseyin SELĐMLER 1, Süleyman KALE 2 Özet Yabancı para işlemler gerek kur riski taşımaları gerekse bankaların bu işlemlerden gelir etmeleri

Detaylı

Banka ubelerinde Maliyet Da ıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması

Banka ubelerinde Maliyet Da ıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması Bankacılar Dergisi Sayı 85, 2013 Banka ubelerinde Maliyet Da ıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması Özet Doç. Dr. Ali Co kun * Ö r. Gör. Rabia Kurulu ** Rekabetin artmasıyla birlikte bankalar,

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK PERFORMANSININ ANALİZİ* ANALYSIS OF PROFITABILITY PERFORMANCE OF TURKISH BANKING SECTOR

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK PERFORMANSININ ANALİZİ* ANALYSIS OF PROFITABILITY PERFORMANCE OF TURKISH BANKING SECTOR Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 11, 2012, Sayfa 23-37 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK PERFORMANSININ ANALİZİ* Hakan SARITAŞ**- Cengiz SARAY*** Özet Yaşanan ekonomik krizlerden

Detaylı

Yüksek Performans ve Düşük Maliyet için Ortak Dil: GRC. Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarında 2013 Yılında Başlayan Yeni Dönem

Yüksek Performans ve Düşük Maliyet için Ortak Dil: GRC. Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarında 2013 Yılında Başlayan Yeni Dönem KPMG Gündem Nisan - Haziran 2013 Bulut Bilişim ve Bankacılık Sektörü Yüksek Performans ve Düşük Maliyet için Ortak Dil: GRC Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarında 2013 Yılında Başlayan Yeni Dönem Basel

Detaylı

THE BANKING SECTOR OF SECURITIES TO A STANDARD IAS 39 ACCOUNTING TRANSACTIONS A STUDY ON THE IDENTIFICATION OF EMERGING DIFFERENCE

THE BANKING SECTOR OF SECURITIES TO A STANDARD IAS 39 ACCOUNTING TRANSACTIONS A STUDY ON THE IDENTIFICATION OF EMERGING DIFFERENCE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MENKUL DEĞERLERİN TMS 39 STANDARDINA UYGUN OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLME İŞLEMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN FARKLARIN TESPİTİ ÜZERİNE BİR İNCELEME THE BANKING SECTOR OF SECURITIES TO A STANDARD

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı