ĐZMĐRGAZ A.Ş. DE CBS TABANLI MASAÜSTÜ VE ĐNTERNET UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐZMĐRGAZ A.Ş. DE CBS TABANLI MASAÜSTÜ VE ĐNTERNET UYGULAMALARI"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir ĐZMĐRGAZ A.Ş. DE CBS TABANLI MASAÜSTÜ VE ĐNTERNET UYGULAMALARI S. G. Bilgen 1 1 ĐZMĐRGAZ,Đzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.,Yapım Đşletme Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı, ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemleri nin en önemli özelliklerinden biri verinin tek bir yerde toplanması ve toplanan bu verinin kolay kullanabilirliğini sağlayan uygulamaların geliştirilebilmesidir. Çeşitli programlama dilleri kullanılarak geliştirilen masaüstü ve web tabanlı uygulamalar sayesinde lokasyona bağlı veriler, kolay erişilebilir ve sorgulanabilir bir yapıda her türlü kullanıcıya sunulabilmektedir. Uygulamalar, aynı zamanda kullanıcı talepleri doğrultusunda değiştirilebilir bir yapıya sahip olduğundan kullanım kolaylığına sahiptir. Çeşitli kullanıcı gruplarına göre farklı uygulamalar düzenlenebileceği gibi istenilen doğrultuda kullanıcının veritabanına erişim yetkileri de ayarlanabilir. Đzmirgaz A.Ş. de CBS tabanlı olarak geliştirilen uygulamalar, masaüstü uygulamalar ve internet uygulamaları olmak üzere iki ayrı kısımda incelenebilir. Adres Bilgi Sistemi, Şebeke Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi geliştirilen masaüstü uygulamaları arasındadır. Web tabanlı olarak geliştirilmiş olan internet/intranet uygulaması ise şifreleme yolu ile düzenlenen erişim yetkileri kapsamında hem intranet hem de internet kullanıcılarına yönelik olarak hazırlanmış olup internet adresinden erişim sağlanabilmektedir. Anahtar Sözcükler: Uygulama geliştirme, web/internet CBS, yazılım geliştirme, coğrafi veri altyapısı, birlikte çalışabilirlik ABSTRACT GIS BASED WEB AND DESKTOP APPLICATIONS IN IZMIRGAS COMPANY Geographic Information Systems has lots of significant functions. One of them is as a part of information technology gathering and storing information at the same database. Additionally by the help of GIS technology it can be developed a variety of applications that provides easily usage of this data and system. The applications are designed in two categories called desktop and web application. Address Information System, Network Information System and Infrastructure Information System are examples of desktop applications. The web application of Đzmirgaz Company is served on At the same time in line with the users requirements the applications can be editing. This makes an advantage for applications together with easily and attractive usage for all the users. In addition the applications can be edit for various user groups thus the access privileges can also be managed. Keywords: Developing Applications, WEB GIS, integrated mapping 1. GĐRĐŞ ĐZMĐRGAZ A.Ş., bir milyon aboneye hizmet verebilecek kapasite ve nitelikte bilgiyi saklayan, yöneten ve değerlendiren bir sistem yapısına sahiptir. Geliştirilen bu bilgi yönetim sistemi tüm şirket içi çalışanlar ve ilişkide bulunulan tüm diğer kuruluşların (EPDK, BOTAŞ, yerel yönetimler, diğer altyapı kuruluşları vb.) sahip olunan bilgiye kolayca ulaşmasını sağlama amacına yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda Đzmirgaz A.Ş. de CBS tabanlı olarak Đzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, doğalgaz altyapı şebeke verileri ile mekansal üstyapı bilgilerini sözel bilgilerle sayısal ortamda ilişkilendiren; harita tabanlı bilginin merkezi bir veritabanında, abone, şebeke altyapısı, bakım-onarım vs. gibi diğer sistemlerarası bilgilerle eşleştirilerek bütünleşik bir yapıda toplandığı, sorgulandığı ve analiz edilerek sunulduğu bir sistemdir. Sistemin temel amacı gerekli bilgi paylaşımının sağlanması ve paylaşılan bu bilgiyle doğrultulu olarak da yöneticilerin ve diğer sistem kullanıcıların sahip oldukları süreçlerde sistemi bir karar destek aracı olarak kullanabilmelerinin sağlanmasıdır. Harita tabanlı olarak geliştirilen sistem Adres Bilgi Sistemi Şebeke Bilgi Sistemi gibi birtakım alt sistemlerden oluşmasının yanında Abone Bilgi Yönetim Sistemi(ABYS), Bakım Onarım Malzeme Yönetim Sistemi (MAXIMO) gibi şirket içerisinde kullanılan diğer sistemler ile de bütünleşik çalışabilir durumdadır. Entegre olarak çalışılabilme özelliği tüm verilerin merkezi bir veritabanında barındırılıyor olmasından kaynaklanmakta bu durum ise bilgiye hızlı ve kolay erişilebilmesini sağlamaktadır. Söz konusu Đzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi nin hayata geçirilmesi ve kullanılması geliştirilen arayüz tasarımları doğrultusunda hazırlanan uygulamalar aracılığıyla olmaktadır. Uygulamalar sistem için gerekli veri ihtiyacının güncel tutulmasını sağladığı gibi sistemin genel olarak kullanımı bu uygulamalar ile desteklenmektedir. Tüm uygulamalar kullanıcı ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlanır. Belirlenen şifreleme ve yetkilendirmeler ile istenilen kullanıcının istenilen işlemleri yapabilmesi sağlanır böylece yetkisiz kişilerin erişimleri kısıtlanabilir.

2 Đzmirgaz A.Ş. de CBS Tabanlı Masaüstü ve Đnternet Uygulamaları Uygulamalar, internet tabanlı veya masaüstü olarak geliştirilebilir. Đzmirgaz A.Ş. de masaüstü uygulaması olarak Adres Bilgi Sistemi, Şebeke Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulamaları kullanılmaktadır. WEB Uygulaması ise internet tabanlı olarak geliştirilmiş ve kullanıma açılmış olan bir diğer uygulamadır. 2. MASAÜSTÜ UYGULAMALAR 2.1 Adres Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması Amaç ve Özellikleri Đzmirgaz A.Ş. için gerekli olan tüm adres verileri Adres Bilgi Sistemi bütününde hazırlanmakta ve depolanmaktadır. Yolorta çizgileri, cadde/sokak isimleri, bina verileri, ilçe ve mahalle sınırları gibi tüm bilgiler adres veritabanının oluşturulması için kullanılmaktadır. Tüm bu verilerin hazırlanması, veritabanına eklenmesi, istenilen eşleştirmelerin yapılması, gerektiğinde numarataj güncellemelerinin gerçekleştirilmesi, sistemde tanımlı olmayan yeni bir adresin ilave edilmesi gibi çeşitli işlemlerin yapılmasına yönelik olarak bu uygulama geliştirilmiştir. Uygulamanın en fazla kullanılan özelliği yeni bir adres eklentisinin yapılabilmesidir. Đzmirgaz A.Ş. de tüm bilgi sistemi adres verisi üzerine entegre olarak geliştirilmekte olduğunda bu modül, uygulamanın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmektedir. Uygulama özellikleri: CBS nin katman yapısı özelliği sayesinde yol, bina, mahalle sınırları gibi tüm adres verisini tek bir ekranda görüntülemek Đstenilen noktaya veritabanı ile etkileşimli olarak otomatik yeni adres girişini gerçekleştirmek Veritabanı üzerinden bilgiye erişim Ekran kaydırma, büyütme, küçültme gibi çeşitli temel harita fonksiyonlarından yararlanmak Tıklanılan noktanın tablosal bilgisinin sorgulamak Đlçe/mahalle/sokak/bina numarası detayında adres aramak Seçilen bir adreste abonelik yapılmışsa mevcut abone bilgilerine ulaşmak Hedef Kullanıcılar Şekil 1: Adres Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması "Adres Sorgu" Ekranı ve Veritabanı / Katman Tasarımı Sisteme, adres tabanlı yeni veri girişinden sorumlu olan tüm kullanıcılar için hazırlanmış olan bu uygulamaya erişim yetkilendirmeleri, şifrelendirme aracılığıyla yapılmaktadır. Yeni adres/numarataj verisinin girilmesinin yanında kullanıcılar tarafından gerekli görüldüğü takdirde adres güncelleme, numarataj değiştirme, seçilen herhangibir adresin bina adını, daire ve kat adetleri gibi çeşitli veri girişlerini yapabilme yetkileri de mevcuttur. Uygulama Gelişim Aşamaları Her CBS projesinde olduğu gibi ilk adım olarak altlık haritalar oluşturulmuştur. MapInfo ortamında hazırlanan altlık haritalar ile ilgili veri güncelleme işlemleri sürekli olarak yapılmakta olup sözü geçen uygulamada bu altlıklar kullanılmaktadır. Uygulama, MapInfo runtime üzerinde Delphi arayüzü ile geliştirilmiş olup kullanıcının çok basit bir arayüz ile çalışması sağlanmıştır. Altlık haritaların oluşturulması ile kullanılacak veri katmanlarının oluşturulması birlikte ilerleyen bir süreçtir. Hangi grup verilerin ne tür tablosal bilgiler ile birlikte tutulacağının belirlenebilmesi amacı ile öncelikle gerekli veritabanı tasarımları yapılmıştır. Bu şekilde, eldeki verilerin neler olduğu gruplanmış hangi katman altında hangi tür verilerin

3 Bilgen tutulacağına karar verilmiş ve bir bütün şekline dönüştürülmüştür. Kullanılan verinin büyüklüğü, kaynağı hangi sıklıkta güncelleneceği, ölçeği gibi bilgiler bu süreç içerisinde belirlenmiştir. Sorular ve Cevaplar Bu uygulama kullanılarak aşağıda belirtilen şu sorulara cevap alabilmek mümkündür: X bölgesinde veya noktasında ne var? (okul, hastane vb.) Seçilen bir noktanın adresi nedir? X bölgesi ile Y bölgesini birbirine bağlayan yollar nelerdir? Ne tür alanlar otoyolu, dereyi kesmektedir? X mahallesi, Y sokak Z numaralı adres nerededir? Seçtiğim adreste abonelik işlemi yapılmış mı? Yapılmış ise bu aboneye ait bilgiler nelerdir? Seçtiğim adresin bina ismi nedir? Kaç katlıdır ve kaç adet daire vardır? Seçtiğim adres Đzmirgaz A.Ş. bölgelendirmesine göre hangi bölge ve sektör kapsamındadır? Seçtiğim adreste herhangibir servis-kutusu talebi yapılmış mı? Şekil 2: Adres Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması "yeni adres ekleme" ve "bina adresi sorgulama" Ekran Görüntüsü Diğer Sistemlerle Entegrasyon CBS nin birlikte çalışabilirlik fonksiyonu Đzmirgaz A.Ş. deki çeşitli uygulamalarda diğer sistemlerle veri alışverişi yapılması düzeyinde entegre çalışabilmesi ile sağlanmaktadır. Bu uygulamada, seçilen bir adreste abonelik işleminin yapılıp yapılmadığı bilgisi ve herhangibir aboneye ait olan bilginin sorgulanması Abone Bilgi Yönetim Sistemi(ABYS) Entegrasyonu kapsamında sağlanmaktadır. Ayrıca abonelik isteyenlerin adreslerinin ABYS ile CBS arasındaki entegrasyon sayesinde doğruluğunun kontrolü yapılmakta ve gerektiğinde harita üzerinden gösterilerek bina yeri tespit edilebilmektedir. Uygulama sunucusu üzerindeki abone yazılımı içinde yer alan MapJ bileşeni Oracle veritabanındaki GIS verilerini bir pencere içinde abone programı kullanıcısına dinamik harita olarak sunabilmektedir. ABYS, aboneye ait her türlü bilgiyi merkezi veritabanında bulundurmakta ve bu bilginin güncelliğini sağlamakta öte taraftan geliştirilen uygulamalarda önceden hazırlanan çeşitli view ve stored procedurelerle bu bilgilere ulaşılabilmektedir. Adres temelinde ABYS ye bağlantı talebi kabul edilsin mi?, münferit bağlantı talebi kabul edilsin mi? Ön proje onaylansın mı gibi tüm soruların cevabı CBS Adres Bilgi Sistemi tarafından iletilir. Bu entegrasyon ile aynı zamanda adres sisteminde oluşan herhangi numarataj değişikliklerinin eş zamanlı olarak ABYS tarafına da yansıtılması sağlanır. 2.2 Şebeke Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması Amaç ve Özellikleri Şebeke Bilgi Sistemi nde ise Đzmirgaz A.Ş. şebekesine ait her türlü veri hazırlanmakta ve depolanmaktadır. Bu veriler, projelendirme aşamasındaki tasarım verileri ve çalışmaların yapılması sonucunda sahadan toplanan as_built adı verilen iş bitirme verileri olmak üzere iki ana grupta hazırlanır. Hem proje aşamasındaki veriler hem de iş sonunda toplanan verilerin CBS aracılığıyla tek bir yerden görüntülenebilmesi projede ne gibi farklılıkların oluştuğu ne tür düzenlemelerin gerçekleştirildiği gibi konular hakkında fikir sahibi olunmasını sağlar. Uygulama Özellikleri; Boru hattı, vana, servis-kutusu, manşon, tee gibi doğalgaz şebeke altyapı verilerinin mevcut sistem içerisinde bütün olarak görüntülemek Mevcut boru hattı ve planlanan güzergâh ile ilgili bilgiye tek ekrandan ulaşmak Ekran kaydırma, büyütme, küçültme gibi çeşitli temel harita fonksiyonlarından yararlanmak

4 Đzmirgaz A.Ş. de CBS Tabanlı Masaüstü ve Đnternet Uygulamaları Dışarıda hazırlanmış olan bir projeyi otomatik olarak dönüştürmek Gerekli görüldüğünde erişim yetkisi dâhilinde veritabanı ile etkileşimli olarak yeni boru hattı çizimi yapmak, fittings malzeme ilavesi gerçekleştirmek Şekil 3: Şebeke Bilgi Sitemi Masaüstü Uygulaması "Şebeke Sorgu" Ekran Görüntüsü ve Veritabanı / Katman Tasarımı Hedef Kullanıcılar Şebeke ile ilgili her türlü bilginin hazırlanması ve gerekli topolojik düzeltmelerin yapılarak oluşturulmuş verinin veritabanına entegre edilmesinden sorumlu olan kullanıcılara yönelik olarak hazırlanmış bir uygulamadır. Uygulama Gelişim Aşamaları Doğalgaz şebekesine ait boru, vana, servis kutusu, servis hattı, istasyonlar, bölge regülatörleri gibi çeşitli veriler Şebeke Bilgi Sistemi uygulamasında altlık olarak kullanılan haritalardır. Adres bilgi sisteminde olduğu gibi şebeke için de hang, verilerin hangi bilgilerle birlikte nasıl bir veritabanında tutulacağı konusunda sistem tasarımı yapılmıştır. Böylece bilgilerin ne tür gruplar altında tutulacağı belirlendiği gibi bu bilgilerin hangi yollarla elde edileceği de belirlenmiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi şebeke verileri iki ana grupta toplanmaktadır. Đlk grup, tasarım aşamasında tamamen projelendirilmiş olan verileri kapsar. Bu veriler Netcad ortamında hazırlanmış olup bunların Mapinfo ortamına aktarılması program içerisindeki bir dönüşüm aracının kullanılması ile sağlanır. Ancak bu noktada da CAD den CBS ye her dönüşüm işleminde olduğu gibi tablosal açıklayıcı verinin sisteme girilmesi işlemi ayrı bir süreç teşkil etmiştir. Her bir boru parçasının çapı, tipi, uzunluğu vb gibi bilgiler de sisteme ayrıca işlenmiştir. Đkinci grup, hat döşenme çalışmaları sırasında harita mühendisleri tarafından sahadan koordinatlı olarak toplanan ölçümleri yapılan verilerin sisteme aktarılması ile oluşturulur. Bu verilerin işlenmesi için bir kodlama sistemi geliştirilmiş, bilgiler bu kodlama yöntemi ile sahadan toplanmış ve belirlenen formata dönüştürülmüştür. Đstenilen formatta dosyalar halinde iletilen verilerin dönüşümü uygulama kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Geliştirilen kodlama sistemi dönüştürülecek olan verilerin tablosal bilgilerini de içerdiği için uygulama kullanılarak dönüşüm yapıldığı sırada otomatik olarak açıklayıcı niteliksel bilgiler de kolaylıkla hazırlanmış olur. Elde edilen bu bilgilerle çeşitli harita tabanlı analizlerin yapılabilmesi için aşılması gereken bir diğer aşama da bu verilerin istenilen şekilde temizlenme işlemlerinin yapılmasıdır. Her türlü dönüşüm işlemi sonucunda ortaya çıkan bu gereklilik CBS de en fazla zaman alan aşamalardan birini oluşturmaktadır. Ancak bu aşama ne kadar detaylı ve kusursuz şekilde gerçekleştirilebilirse o kadar doğru raporlama ve analizler elde edilmiş olur. Sorular ve Cevaplar Bu uygulama kullanılarak aşağıda belirtilen şu sorulara cevap alabilmek mümkündür: Đzmirgaz A.Ş. bölge ve sektörleri nelerdir? X bölgesi Y sektörü nerededir? Seçilen herhangibir nokta üzerinde mevcut hatlar hangileridir? Seçilen bir vananın çapı, numarası, basınç sınıfı gibi bilgileri nelerdir? Seçilen bir servis hattının uzunluğu ne kadardır? Seçilen bir adreste imalat çalışmaları tamamlanmış mı?

5 Bilgen Şekil 4: Şebeke Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması "Bakım-Onarım" Menü Ekran Görüntüsü Diğer Sistemlerle Entegrasyon Şekil 5:Şebeke Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması "Bilgi Güncelleme" Ekran Görüntüsü Tek bir bilgiden birçok yere ulaşılabilmesi sistemin bütünlüklü olarak entegre bir şekilde çalıştığını gösteren en önemli özelliktir. Örneğin, verilen bir adres bilgisinden o adreste bulunan herhangibir abonenin adı soyadı veya doğalgaz tüketimi gibi bilgilere ulaşılabilmesi adres bilgi sistemi ile abone bilgi ve yönetim sistemi entegrasyonu sayesinde gerçekleşmektedir. Doğalgaz hatlarının döşenme çalışmaları sırasında yerleştirilen servis-kutuları, vanalar ve diğer tüm malzemeler yerleşim alanlarına göre belirli bir sistem dahilinde birbirini tekrar etmeyecek şekilde numaralandırılmaktadır. Şebeke bilgi sistemi masaüstü uygulaması ile şebekede belirlenen bu numaralar ile adres düzeyinde verilen referans numaralarının birbirine bağlanması sağlanır. Böylece sadece şebekeden sorumlu uzman mühendis ve koordinatörlerin kullandığı şebekeye ait olan herhangibir numaradan hem adres tabanlı bir veriye hem de abone bazlı herhangibir bilgiye erişim gerçekleşmiş olur. 2.3 Altyapı Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması Amaç ve Özellikleri Bir diğer uygulama olan Altyapı Bilgi Sistemi masaüstü uygulaması hem adres tabanlı veri tablolarının hem de doğalgaz şebeke veri katmanlarının bir arada görüntülenebildiği ve birbirleriyle ilişkilendirilerek istenilen çeşitlilikte raporların alınabildiği bir uygulamadır. Bu uygulama, CBS nin katman yapısı özelliği sayesinde tüm verilerin üst üste çakıştırılmış olarak görüntülenmesini ve bu yapı üzerinden sorgulama ve analizler yapılmasını, çeşitli tematik haritalamaların oluşturulmasını ve raporlar çekilmesini sağlar. Uygulama Özellikleri; Adres ve doğalgaz şebeke altyapısına ait tüm verilerin tek bir ekrandan görüntülemek Heriki sistemden istenilen raporları oluşturmak

6 Đzmirgaz A.Ş. de CBS Tabanlı Masaüstü ve Đnternet Uygulamaları Yatırım ilerleme durumu ile ilgili bilgi görüntülemek. (örneğin, hangi bölgelere hangi tarihte doğalgaz verildi? Seçilen herhangibir bölgede hedeflenen yatırım tarihi nedir?) Seçilen bir alana ait istatistikî bilgileri almak (herhangibir alan içerisine kalan toplam metrajı almak veya o alan içinde kullanılan servis-kutusu vana veya çeşitli fittings malzemelerin adetlerini sorgulamak) Hedef Kullanıcılar Diğer uygulamaların aksine bu uygulamada herhangibir veri girişi söz konusu değildir. Bu nedenle söz konusu uygulama yöneticiler ve tüm kullanıcılar için alacakları kararlar için bir destek mekanizması niteliğindedir. Uygulamadan elde edilen raporlar, yapılan çeşitli analizler yöneticilere hızlı, gerekçeli, doğru karar almalarında yardımcı olur. Uygulama Gelişim Aşamaları Doğrudan veritabanında bulunan bilgiler uygulamada altlık olarak kullanılır ve istenilen aralıklarda veri güncellemesi sağlanır. MapInfo yazılımı üzerinde uygulama geliştirmeye yarayan basic tabanlı bir programlama dili olan MapBasic ile hazırlanan uygulama kullanıcı talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak geliştirilir güncellenir. Kullanıcıya kolaylık sağlamak için yeni diyalog kutuları tanımlanmış ve bir dizi işlemi, kullanıcılar için otomatik olarak yapacak programlar geliştirilerek uygulama bir bütün halinde oluşturulmuştur. Şekil 6: Altyapı Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması Ekran Görüntüleri Sorular ve Cevaplar Şekil 7: Altyapı Bilgi Sistemi Masaüstü Uygulaması "Rakamlar" Menü Ekran Görüntüsü Bu uygulama kullanılarak aşağıda belirtilen şu sorulara cevap alabilmek mümkündür: Doğalgaz kullanan bölgeler nerelerdir?

7 Bilgen Yatırım/imalat çalışması devam eden bölgeler nereleridir? Sokaktaki abone olan binalar hangileridir? Seçilen bir alan içerisinde kalan toplam doğalgaz kullanıcı sayısı nedir? Seçilen bir adresteki abone sayısı nedir? Herhangibir bölgede planlanan hat miktarı nedir? Seçilen bir sektör içinde kalan hat metrajı nedir? Servis-kutusu talebi olan adresler hangileridir? Çaplarına göre boruların gösterimi Tiplerine göre servis-kutusu dağılım analizleri 3. WEB UYGULAMALARI Amaç ve Özellikleri Đnternet tabanlı olarak geliştirilen bu uygulama hem şirket içinde hem de internet üzerinden diğer kullanıcılara harita üzerinde sorgulama, analiz yapma ve rapor çekme ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Bu servis aynı zamanda şirketin uzak kullanıcılarına ve de müşterilerine web üzerinden bilgi alışverişi yapma imkanı sağlar. Uygulama Özellikleri; Sınırsız sayıda kullanıcıya harita üzerinde sorgulama, analiz yapma ve rapor çekme ihtiyaçlarını karşılamak Müşterilere web üzerinden bilgi verme imkanı sağlamak Kurumun uzak kullanıcılarına bilgi vermek EPDK Temel teknik kriterler madde 5 de detaylı olarak belirtilen kurulacak sistemde bulunması gereken sorgulamaları yapmak Şekil 8: Web Uygulaması Ekran Görüntüleri Hedef Kullanıcılar Bu kullanıcıların herhangibir veri girişi söz konusu değildir. Sadece sorgulama ve analiz yapma imkanları vardır. Uygulama her türlü kullanıcıya yönelik olarak hazırlandığından tüm bilgilere erişim yetkilerinin sınırlandırılabilmesi kapsamında şifreli olarak giriş oluşturulmuştur. Kurum kullanıcıları kendileri için belirlenen şifre ile sisteme giriş yapabildiklerinden yetkileri dahilinde istedikleri menü ve raporlamalara erişebilmektedir. Uygulama Gelişim Aşamaları Konum bazlı Windows tabanlı WEB uygulaması, CBS yazılım geliştirme programı olan MapXtreme. NET ile geliştirilmiştir. WEB sunucusu, uzak kullanıcılar ve kurum içinde web tabanlı sorgulama ihtiyacı bulunan kullanıcılar ve bunun dışında EPDK ya sağlanacak kullanıcı ile doğrudan rapor verebilme imkanı sağlamaktadır. WEB sayfasından müşterilere harita tabanlı bilgi verme ihtiyacı da bu sunucu tarafından karşılanmaktadır.

8 Đzmirgaz A.Ş. de CBS Tabanlı Masaüstü ve Đnternet Uygulamaları Şekil 9: Web Uygulaması Ekran Görüntüleri Sorular ve Cevaplar Bu uygulama kullanılarak cevap alınması mümkün olan sorulardan bazıları şunlardır: Đlçe, mahalle, cadde/sokak bina numarası bilinen bir adresi nasıl bulabilirim? Seçtiğim adresin olduğu bölgede doğalgaz kullanılıyor mu? Seçtiğim adres abonelik kaydı için uygun mu? Haritadan seçtiğim adresteki binanın ilçe adı, mahalle adı, cadde/sokak adı, bina kapı numarası, bina adı, daire sayısı, işyeri sayısı, ısınma tipi bilgileri nedir? Seçtiğim adreste abonelik işlemi yaptıran var mı? Haritada doğalgaz şebekesine ait bilgiler görüntülenebiliyor mu? Seçilen doğalgaz hattına ait boru tipi, basıncı, et kalınlığı, kapasitesi, üretici firma bilgileri nelerdir? Şehiriçi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları görüntülenebiliyor mu? Bu istasyonlara ait tip, kapasite giriş basıncı, çıkış basıncı bilgileri nelerdir? Seçilen vana veya servis kutusu ile ilgi bilgi alınabiliyor mu? Şebeke içinde seçilen bir bölge içinde hat tipleri ve çaplarına göre uzunluk, şehiriçi bölge istasyonu, servis kutusu, bağlantı malzemeleri hakkında sayısal veri alınabiliyor mu? SONUÇ Coğrafi Bilgi Sistemleri nin kullanılmasıyla toplanan tüm veriler bilgi sistemleri yardımı ile incelenmekte ve lokasyona bağlı çözümler kısa zamanda üretilebilmektedir. Geliştirilen uygulamalar üretilen bu çözümlere verilebilecek en iyi örnekler olup sistemin mümkün olduğunca fazla kişi tarafından kullanılmasını sağlar. Uygulamalar coğrafi bilginin kullanımını daha da kolaylaştırarak yaygınlaştırılmasını sağladığından sunulan hizmet kalitesin artmasını destekler. Her ne kadar uygulama geliştirilmesi teknik uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor olsa da yaygın olarak kullanılması için herhangi bir uzmanlık bilgisi gerekmemekte, verilecek küçük çaplı eğitimlerle gerekli ihtiyaç karşılanabilmektedir. Bu nedenle kullanıcı dostu uygulamalar ve ara yüz tasarımlı ekranlar hazırlanması ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda da geliştirilmeye devam edilmesi sistemin ömrünü uzatması açısından oldukça önemlidir. KAYNAKLAR Tecim V., Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi, Renk Form Ofset Matbaacılık. Bilgen S.G., Tecim V., CBS Tabanlı Doğalgaz Altyapı Bilgi ve Yönetim Sistemi Projesi: Đzmir-Karşıyaka Örneği, Fatih Üniversitesi 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, , Đstanbul. ĐZMĐRGAZ A.Ş dokümanı Đzmirgaz CBS Tasarım Raporu, Başar Coğrafi Bilgi Sistemleri.

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI Özge ÖZDEMİR GIS-Harita Şefi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı doğrultusunda Tekkeköy, Canik, İlkadım ve

Detaylı

ĐZMĐR DOĞALGAZ BĐLGĐ PAYLAŞIM VE YÖNETĐM SĐSTEMĐ (NGISS)

ĐZMĐR DOĞALGAZ BĐLGĐ PAYLAŞIM VE YÖNETĐM SĐSTEMĐ (NGISS) TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir ĐZMĐR DOĞALGAZ BĐLGĐ PAYLAŞIM VE YÖNETĐM SĐSTEMĐ (NGISS) S. G. Bilgen 1 1 ĐZMĐRGAZ,Đzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.,Yapım Đşletme Müdürlüğü,

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Edabis, İM/DM/Trafodan Sayaca Kadar tüm Elektrik Şebekesinin gerçek durum ve kurallara uygun akıllı şebeke (SmartGrid, SmartCity)

Detaylı

ÇEDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ-DOABİS ÇORUMGAZ ÖRNEĞİ

ÇEDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ-DOABİS ÇORUMGAZ ÖRNEĞİ ÇEDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ-DOABİS ÇORUMGAZ ÖRNEĞİ Kasım KAHRAMAN Genel Müdür Halil İbrahim UZUN Harita ve CBS Şefi Doğal gaz Elektrik Su Telefon-Net Kanalizasyon Şehir ve Altyapı Yeryüzünde herhangi

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş Yunus Emre AKDOĞAN Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Elektrik Dağıtımında CBS Gereklilikleri Konuma Dayalı Gözlemler. Veri Bütünlüğü ve Senkronizasyonu.

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

VARLIK YÖNETİMİNDE CBS

VARLIK YÖNETİMİNDE CBS VARLIK YÖNETİMİNDE CBS Subtitle of presentation By: Mustafa YALÇINKAYA, İGDAŞ Date: 29/30 Mayıs 2013 Venue: Oturum 11 Doğalgaz Dağıtımında GIS Uygulamaları HAKKIMIZDA İSTANBUL VE ALTYAPI PROBLEMLERİ İGDAŞ

Detaylı

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX İçmesuyu Hakkında MapCodeX İçmesuyu Modülü, içmesuyu borusu,

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

CBS ile Entegre Tedarik Sürekliliği Yönetimi

CBS ile Entegre Tedarik Sürekliliği Yönetimi 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara CBS ile Entegre Tedarik Sürekliliği Yönetimi Süleyman ER CBS ve Yük Tevzi Başmühendisi Osmangazi Elektrik Dağıtım A. Ş. Esri UC 2014 Demo

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı 1. Haritalama Özellikleri: Ana sayfada yer alan işletmeye ait genel katmanların görüntülendiği ve temel sorguların bulunduğu harita tüm birim ve kullanıcılar

Detaylı

BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ

BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ M.S. Ayık 1, M. Sancak 2, S. Akkar 3 1 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon Đdaresi, Emlak ve Đstimlak Daire Başkanlığı,

Detaylı

BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ

BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ M. Sancak 1, S. Akkar 2 1 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

İ S K A B İ S İSKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ekim 02 Kasım 2007 KTÜ Trabzon.

İ S K A B İ S İSKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ekim 02 Kasım 2007 KTÜ Trabzon. İ S K A B İ S İSKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2007 30 Ekim 02 Kasım 2007 KTÜ Trabzon Sunum Planı 1. 1. İSKİ Hakkında Genel Bilgi 2. 2. İSKABİS Projesi 3. 3. İSKABİS Uygulamaları

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ SUNUM KAPSAMI 1. TUCBS ÖN ANALİZ FORMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 2. BAKANLIĞIMIZIN TUCBS KAPSAMINDA SORUMLULUKLARI 3. TAŞRA BİRİMLERİNİN (VALİLİK-İL ÖZEL İDARE) YÜRÜTTÜKLERİ CBS PROJE BİLGİLERİ (NİSAN-2008

Detaylı

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Kurum Adı : Adana Valiliği Proje Durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI N.Arıca 1, O.Uslu 2 1 KGM, Karayolları Genel Müdürlüğü,

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın.

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. arias yatırım yönetim sistemi ne hoşgeldiniz. arias yatırım yönetim sistemi modern, yenilikçi ve pratik bir proje yatırım takip ve kontrol sistemidir

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

DOĞAL TAŞ BİLGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ

DOĞAL TAŞ BİLGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ DOĞAL TAŞ BİLGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ Doğal Taş Bilgi Sistemi uygulaması; Türkiye deki mevcut mermer ve doğal taşlara ait tüm bilgiler ile belge ve dökümanların tutulduğu, görüntülenebildiği,

Detaylı

Pilot Bölge Çalışması Raporu

Pilot Bölge Çalışması Raporu Pilot Bölge Çalışması Raporu Yol Envanteri Gülyalı Pilot Bölge Çalışması Raporu TRABZON GİRİŞ Bilişim Çağı nın yaşandığı günümüzde, bilgi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilen insanların, gelişmişlik

Detaylı

ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TANITIM DOSYASI Sayfa 0 of 31 Firmamız haritacılık, inşaat altyapı, çevre yönetimi ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanlarında mühendislik, projelendirme,

Detaylı

YUNUS EMRE AKDOĞAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞEFİ

YUNUS EMRE AKDOĞAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞEFİ YUNUS EMRE AKDOĞAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞEFİ GİS İN DAĞITIM ŞİRKETLERİ İÇİN ÖNEMİ Ülkemizin sürekli değişiyor ve gelişiyor olması; Kurumların müşterilerine daha iyi hizmet

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Yağmur Suyu Hakkında MapCodeX Yağmur Suyu Modülü, yağmur

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri İçerik MapCodeX Web Client? Kullanım Alanları AKOM ELER MapCodeX Web Client MapCodeX Web Client uygulaması, MapCodeX GIS ailesinin görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Numarataj KBS Hakkında MapCodeX Numarataj KBS; verilerin veri

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Atıksu Hakkında MapCodeX Atıksu Modülü, atıksu baca, boru ve parsel

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

İZGAZ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (izgabis) Serkan YEĞNİDEMİR, İZGAZ PROJE YAPIM MÜDÜRÜ 30 mayıs 2013 KOCAELİ

İZGAZ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (izgabis) Serkan YEĞNİDEMİR, İZGAZ PROJE YAPIM MÜDÜRÜ 30 mayıs 2013 KOCAELİ İZGAZ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (izgabis) Serkan YEĞNİDEMİR, İZGAZ PROJE YAPIM MÜDÜRÜ 30 mayıs 2013 KOCAELİ INGAS2013-5.ULUSLARARASI DOĞALGAZ SEMPOZYUMU SERKAN YEĞNİDEMİR İZGAZ PHP MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇE 1992 :

Detaylı

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL Mustafa KADIOĞLU Mehmet UYSAL Projenin Konusu Okullarımızda karşılaşılan çeşitli problemlere Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak çözümler üretilmesi. Günümüzde pek çok devlet kurumu ve özel sektör için

Detaylı

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu www.emienerji.com Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu Doğru ve hızlı çözümler sunar. HAKKIMIZDA Emi Enerji A. Ş. 1974 ten beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Emi Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

Makonet BlueCRS. Sistem Özellikleri ve Ekran Görüntüleri. 2013 Makonet Bilgisayar Ltd. Şti.

Makonet BlueCRS. Sistem Özellikleri ve Ekran Görüntüleri. 2013 Makonet Bilgisayar Ltd. Şti. Makonet BlueCRS Sistem Özellikleri ve Ekran Görüntüleri Sistem Hakkında - Makonet BlueCRS, Makonet Bilgisayar tarafından 2010 yılında geliştirilmiştir. - Deniz yolu taşımacılığı yapan firmaların bilet

Detaylı

BOTAŞ CBS UYGULAMASI VE SCADA ENTEGRASYONU

BOTAŞ CBS UYGULAMASI VE SCADA ENTEGRASYONU BOTAŞ CBS UYGULAMASI VE SCADA ENTEGRASYONU HAKKIMIZDA BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27.08.1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

ŞOK B2B Yo netim Do ku manı

ŞOK B2B Yo netim Do ku manı ŞOK B2B Yo netim Do ku manı Login Ekranı: Kullanıcı adı ve şifreler büyük harf/küçük harfe duyarlıdır. Tedarikçilere ait kullanıcı ile B2B sistemine giriş yapılır. Duyuru Modülü Tedarikçilerle paylaşılacak

Detaylı

Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı

Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı Krm.MobilTAPU, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol şartlarını sağlayan resmi kurumların güncel tapu ve kadastro verilerine Android ve IOS tabanlı cep telefonlarından

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri. Sercan ERHAN

Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri. Sercan ERHAN Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri Sercan ERHAN Sel ve Taşkın Heyelan Deprem Yangın Fırtına Salgın Hastalık Çığ Kaza Başlıca Afet Çeşitleri Afet Acil Durum değerlendirmelerinde veri güvenilirliği

Detaylı

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, Elazığ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı için

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU M. Fatih TALU*, Resul DAŞ* (*) Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ Projenin Amacı: - Belediyemizin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu sokak, bina, bağımsız birim, mülkiyet, işyeri, ikamet edenlere yönelik

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka işlemleri, Saha ve haritacılık işlemlerinin ; Mekânsal boyutta

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ

YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ YEMEKHANE TAKİP 2.0 YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Yemekhane Girişlerini Kontrol Altına Almak İçin Tasarlanmıştır. Personellerin Yemekhane Girişlerinde Yapmaları Gereken ( Parmak

Detaylı

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT BİLGİ İ İ SİSTEMİİ İ MADEN OCAKLARI UYGULAMASI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi Genel Bilgiler Yazılım Geliştirme Ortamı Microsoft Visual Studio 2008 C# MapInfo MapXtreme

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır.

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. ? NEDEN BİYOMETRİK DOĞRULAMA SUNUCU TABANLI BİYOMETRİK MICROSOFT WINDOWS OTURUM AÇMA UYGULAMASI Biyometrik veri taklit edilemez, şifre gibi unutulamaz!

Detaylı

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır.

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. NEDEN BİYOMETRİK?DOĞRULAMA Biyometrik veri taklit edilemez, şifre gibi unutulamaz! Şifre olmadığı için, casus yazılımlara karşı güvenlidir! Biyometrik

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI Ülkemiz Biyolojik Çeşitlilik Zenginliği Açısından

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Kemal ÖZAT. İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Kemal ÖZAT. İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kemal ÖZAT İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi Aralık, 2014 1 AMAÇ GENEL BİLGİLER PAYDAŞLAR MEVCUT DURUM SONUÇ 2 İSG-KATİP

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ TÜM ANKARA NIN ALTYAPI VE ÜSTYAPI VERİLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI AYBİS PROGRAMINA MapInfo v12.5 KULLANILARAK

Detaylı

TIG (DRG) ve Bilgi Teknolojileri. Erol YALÇIN

TIG (DRG) ve Bilgi Teknolojileri. Erol YALÇIN TIG (DRG) ve Bilgi Teknolojileri Erol YALÇIN Sunum İçeriği TIG Grouper, Sunucu ve Veritabanı Sağlık Tesislerinden Veri Toplanması E-Kitap ve Akıllı kod arama TIG Dönem Kapatma BBAG Web Yönetim TIG Panel

Detaylı

BİTİRME RAPORU. Ömer Furkan ARI 13.06.2010 Yıldız Teknik Üniversitesi

BİTİRME RAPORU. Ömer Furkan ARI 13.06.2010 Yıldız Teknik Üniversitesi BİTİRME RAPORU Tekstil sektöründe veritabanı sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde satış işlemlerin kayıtları tutulup buna bağlı olarak çeşitli sorgulamalarla raporlama hizmetleri

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı