AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKLİSANS (TEZSİZ) PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKLİSANS (TEZSİZ) PROGRAMI"

Transkript

1 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKLİSANS (TEZSİZ) PROGRAMI Günümüzde sanayileşme ve artan nüfus ile birlikte hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları artış göstermiş ve ülkemizde sayısı tam olarak kayıt altına alınamamakla birlikte dikkat çekici rakamlara ulaşmıştır. Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumu nun iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikleri inşaat, taşımacılık ve madencilik sektörlerinde ölümlü iş kazası oranının diğer sektörlerden yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Sadece Ülkemizde değil dünyada da sağlık rakamlarına göre dünyada; her yıl 270 milyon iş kazasının gerçekleştiği, her yıl yaklaşık 2 milyon 200 bin insanın iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Her gün yaklaşık kişinin iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle öldüğü belirtilirken, yılda kişi iş kazası, 1 milyon 700 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitiriyor. Bu rakamlar dikkate alındığında işletmelerde güvenlik ve sağlık kültürünün oluşturulması ve tüm risklerin ortadan kaldırılabilmesi adına çalışacak İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının görevlendirilmesi yasal bir düzenleme ile zorunluluk haline getirilmiştir. İş Güvenliği kavramı ülkemiz genelinde oldukça ihtiyaç duyulan ve aranılan bir bilim dalıdır. 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede (Sayı.28339) yayımlanarak yürürlüğe giren 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğunun olması ve ülkemizde bu konuda yetişmiş eleman sayısının azlığı nedeniyle iş güvenliği tezsiz yüksek lisans programının açılması ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Bu program, ülkemiz çalışma mevzuatının da üyesi bulunduğu ILO normlarına ve üyelik görüşmelerini sürdürdüğü Avrupa Topluluğu sözleşmesi doğrultusunda iş sağlığı ve iş güvenliği yönergelerine de uygunluk sağlayacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yükseklisans (Tezsiz) Programından mezun olanlar lisans alanları ve halen mevcut İSG Mevzuatına göre, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi, İş Güvenliği Uzmanı olarak Kamu ve Özel Kuruluşlarda görev yapabilmekte, bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Meslek odaları, Sendikalarda ve Eğitim Kurumlarında uzman ve eğitici olarak görev alabilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları halinde B Belgesi sahibi olabilir. Öğrenci Kabul Koşulları Programa uzman ve pratisyen hekim, hemşire, mühendis, hukukçu, işletme, iktisat mezunları mezunları ile İş Sağlığı ve Güvenliğinin sektörler üstü kapsayıcılığı nedeni ile farklı lisans programından mezun kişiler kabul edilebilmektedir. Programa başvuru yapacak adayların; a) En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) ALES şartı aranmayıp, Lisans not ortalamasının %60 ı ve Mülakat sonucunun %40 ı değerlendirilerek sıralama yapılır. Yabancı öğrenciler için aynı koşullar geçerlidir. c) Program (3) yarıyıl süreli olan bu program 30 kredilik (90 AKTS) ders yükü ile 3. yarıyılda hazırlanacak bir dönem projesinden oluşmaktadır. 1

2 Zorunlu ve Seçmeli Dersler 1. Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS Z/S ISGY 101 İş Sağlığı, Güvenliğine Giriş, Güvenlik Kültürü Z ISGY 103 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Z ISGY 105 İş Kazaları, Nedenleri, Kaza Araştırması, Kayıt ve İstatistik Z ISGY 107 Sağlık Gözetimi ve Hijyen Z ISGY 109 Meslek Hastalıkları S ISGY 111 Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği S Toplam Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS Z/S ISGY 102 Fiziksel, Biyolojik, Kimyasal ve Psikososyal Etkenler Z ISGY 104 İş Hukuku Z ISGY 106 Risk Yönetimi Z ISGY 108 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ve Eğitim Becerileri Z ISGY 110 Acil Durum Yönetimi Z ISGY 112 Ergonomi Z ISGY XX Seçmeli (SG) S Toplam ISGY 501 Dönem Projesi Z 2

3 Seçmeli Dersler Ders Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS Kodu ISGY 107 İş Sağlığı Epidemiyolojisi-Araştırma Yöntemleri ISGY 109 Meslek Hastalıkları ISGY 111 Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği ISGY 110 İş Sosyolojisi ISGY 113 Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ISGY 112 İş Sağlığı Uygulamalı Eğitim ISGY 115 İş Güvenliği Uygulamalı Eğitim ISGY 117 İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütleri ve Organizasyon Ders İçerikleri ISGY 101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, Güvenlik Kültürü İş Güvenliği Nedir; Tehlike ve Risk Nedir; İLO; WHO; Tehlikeli Durum ve Davranış; İSG Politikası; İSG Genel Prensipleri; İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi; İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış; AB de Sıfır Hedef Vision Zero Projesi; Türkiye de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetimi Uygulamalı; Talimat ve Form Hazırlama; İSG yıllık Değerlendirme Raporları;İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler; Çalışma Ortamı Gözetimi; İş İzinleri / Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği/Sıcak Çalışma/Yüksekte Çalışma vs.; Saha Denetimleri; İş Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri; Çalışma Hayatında Etik; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri. ISGY 103 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Tarihsel Gelişimi, Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, AB Direktifleri, 6331 Sayılı Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hak. Yönetmeliği, Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği; İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği; Tehlike Sınıfları Tebliği, NACE Kodlaması; Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güv. Önlemleri Hakkında Yönetmelik; Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği; İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği; Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik; Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik; Gürültü Yönetmeliği; Titreşim Yönetmeliği; Elle Taşıma Yönetmeliği; İşyeri Hekimleri Yönetmeliği; Yapı İşleri Yönetmeliği; Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; İlk Yardım 3

4 Yönetmeliği; Acil Durumlarla İlgili Diğer Yasal Şartlar; Sağlık ve Güvenlik İşaretleri; İş Kanunu Ve Diğer Kanunlarda İş Güvenliği; SGK (5510) Kanunu, (1-26. Maddeler). ISGY 105 İş Kazaları, Nedenleri, Kaza Araştırması, Kayıt ve İstatistik İş Kazası Nedir; Kaza Nedenleri; Ramak Kala; Ucuz Atlatma Olayları; Sıkça Rastlanan Kazalar ve Kaza Teorileri; Kaza Kayıtları ve Kayıt Yönetimi; Kaza ve Olay İnceleme, Örnek Uygulama; Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi; Örnek Kaza Uygulaması; Kaza İstatistikleri ve Verilerin Değerlendirilmesi; Kaza Önlemede Güvenlik Kültürünün Önemi. ISGY 107 Sağlık Gözetimi ve Hijyen Hijyenin Tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı patojenler, iş ortamlarında hijyen, araç - gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen etkileri, mücadele yollan, gerekli malzeme, madde ve sistemler, cildin yapısı, ciltteki hastalık yapabilen mikroorganizmalar, mikropların dünyası, mikroskobik ölçek, mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma, kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni, el yıkamanın bulaşıcı hastalıklardan korunma açısından önemi, eller ne zaman, nasıl yıkanmalıdır, tırnak fırçalarının kullanım özellikleri, ellerin kurulanmasının önemi, doğru yerde ve biçimde eldiven kullanımı, etkin el yıkama: Prosedürler, El Yıkama Takımları; Kimyasalların tehlikelerini belirleyen kavramlar ve tanımları, önemli inorganik maddeler ve tehlikeleri, önemli organik maddeler ve tehlikeleri, radyoaktif maddeler ve tehlikeleri, teknik gezi, gözlem. ISGY 109 Meslek Hastalıkları Akciğer hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, şiddetli travma, kalp hastalıkları, sinir hastalıkları, gürültüye bağlı işitme kaybı, dermatolojik hastalıklar, psikolojik hastalıklar, meslek hastalıklarını oluşturan faktörler, meslek hastalıklarından alınacak tedbirler. ISGY 111 Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaynak türleri, Gazlar ve gaz tüpleri, Kaynak ekipmanları, Gaz, toz, duman, ışın, ışık, ısı riskleri ve korunma yöntemleri, İlgili mevzuat, El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, El aletlerinin tanımları, El aletlerini kullanarak yapılan her türlü çalışmada dikkat edilmesi gereken hususlar, Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Doğru kaldırma ve taşıma yöntemleri, İlgili mevzuat, Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Havalandırma, Patlama ve yangın, Aydınlatma, Çalışma sistemi (ön izin, ölçüm, gözetleme),kullanılacak iş ekipmanları, Korunma Politikaları, Tehlikeli durum ve davranışlar, Kaynağında önleme uygulamaları, Ortama yönelik koruma uygulamaları, Kişiye yönelik koruma uygulamaları, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri. ISGY 104 İş Hukuku Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları çerçevesinde Türk hukukunun mevcut sorunlara yaklaşımı, toplu iş ilişkileri, sosyal güvenlik alanındaki düzenlemeler bu ders kapsamında ele alınıp incelenecektir. 4

5 ISGY 108 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ve Eğitim Becerileri İşçi eğitiminin yöneldiği yetişkinler, yetişkinlerde öğrenme, olumlu eğitim ortamları oluşturma, eğitimde kullanılan yöntem ve teknikler, görsel işitsel araçları hazırlama ve kullanımı, eğitimi planlama, sunum Teknikleri, eğitimi ölçme ve değerlendirme ISGY 102 İş Sağlığı Veri Tabanı, Kayıt ve İstatistik değerlendirme Bilimle ilgili kavramlar (bilim, kuram, yasa, kural, ilke, sistem, sav, varsayım, hipotez, yöntem, mantık, değişken, parametre) araştırma süreci (konu seçme, kaynaklara ulaşma, faaliyetler) araştırma yöntemi(araştırma yöntemi çeşitleri, araştırma yönteminin evreleri) bilgi toplama yöntemleri (gerekli bilgi türlerini belirleme, bilgi kaynakları, bilgi toplama yöntemi seçimi) nitel ve nicel araştırmalar ölçme ve ölçekleme örnekleme (ana kitle tanımı, örnekleme çevresi, örnekleme yöntemi, örnek büyüklüğü, örnekleme hataları) verilerin hazırlanması analizi (verilerin sunulması, verilerin analizi, tek değişkenli varyans, spss) araştırma raporu (dil, araştırma kısımları) gibi incelenecektir. ISGY 107 İş Sağlığı Epidemiyolojisi-Araştırma Yöntemleri Epidemiyolojik Yöntemleri Kullanım Alanları, Hız, Oran, Orantı, Prevalans, İnsidans Kavramları, Epidemiyolojik Ölçütler, Epidemiyolojide Strateji, Tanımlayıcı Araştırmalar, Kesitsel Araştırmalar, Vaka-Kontrol Araştırmaları, Kohort Araştırmaları, Deneysel (Müdahale) Araştırmaları, Epidemiyolojik Araştırma Planlaması, Epidemiyolojik Veri Kaynakları, İş Sağlığı Epidemiyolojisi, İş Sağlığına özel ölçütler ISGY 117 İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütleri ve Organizasyon İş yönetimi, iş politikalarının oluşturulması, İş alanında planlama çalışmaları, iş kazaları ve olayları inceleme tekrarını ölçme, kaza analiz yöntemleri, saha denetlemeleri. Üretimin amacı, üretim yönetimi ve amaçları, iş yeri düzenlemesi, kalite kontrolü ve toplam kalite yönetimi, üretim ve İSG arasındaki ilişki, işletme yapısına paralel iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu. ISGY 501 Dönem Projesi Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri iki yarıyıllık dersleri tamamladıktan sonra dönem projesi hazırlamak zorundadırlar. Dönem projeleri bilimsel nitelikli bir problemi veya konuyu tanımlama, veri toplama verileri analiz etme, tartışma ve varılan sonuçların bilimsel yazım kurallarına uygun bir düzen içinde sunmayı amaç edinen bir çalışmadır. 5

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı Eğitim programının genel amacı: İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için

Detaylı

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KIG103 Genel Kimya (2 0 2) Madde

Detaylı

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Dersleri (ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Kavramlar,

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 1 3) Windows İşletim Sistemi, Microsoft Ofis, İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Detaylı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı (A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitim programlarının, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan mühendis, mimar veya teknik elemanların;

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI

İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI İş Güvenliği Ana Bilim Dalı altında iki farklı Program yürütülmektedir, 1. İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe, II. Öğretim) 2. İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. İş Teftişi Tanımı, Yasal ve Uluslararası Dayanakları 2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının İdari Yapılanması 3. İş Teftişi Sistemi

SUNUM PLANI. 1. İş Teftişi Tanımı, Yasal ve Uluslararası Dayanakları 2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının İdari Yapılanması 3. İş Teftişi Sistemi SUNUM PLANI 1. İş Teftişi Tanımı, Yasal ve Uluslararası Dayanakları 2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının İdari Yapılanması 3. İş Teftişi Sistemi İŞ TEFTİŞİNİN TANIMI Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının

Detaylı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitim Programı İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitim Programının Genel Yapısı

İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitim Programı İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitim Programının Genel Yapısı İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitim Programı Bu programın, işyeri hekimi olarak çalışan hekimlerin; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ Ahmet NAYİR 1 ÖZET Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere transfer

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

Prof. Dr. Murat Caner Testik Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Caner Testik Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖNSÖZ Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Berkin MUTLU 131101016 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com info@merkezsaglikosgb.com Ortak Sağlık Güvenlik Birimi HAKKIMIZDA Merkez Sağlık OGSB; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin CEYLAN 1 ÖZET İş kazaları, gerek sosyal gerekse ekonomik sonuçları itibariyle Türkiye için çok önemli bir problem olarak

Detaylı

Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr

Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 116 Ak İş Merkezi Balgat/ANKARA Tel: 0312.473 40 91 E-Posta:

Detaylı