Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety"

Transkript

1 Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011

2 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına göre) Yapı Müfredat 3 üniteye ayrılmıştır. IGC1 ünitesi kendi içinde beş bölüme, IGC2 ünitesi ise sekiz bölüme ayrılmıştır. IGC1 ünitesi: Uluslararası sağlık ve güvenlik yönetimi Bölüm numara sı Bölüm Başlığı Önerilen saat Sayfa 1 Sağlık ve güvenlik temelleri Sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri - Politikalar 3 Sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri - Organizasyon 4 Sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri - Planlama Sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri - Ölçüm, denetim ve inceleme Ünite asgari eğitim süresi Tavsiye edilen kişisel çalışma süresi 23 NEBOSH

3 IGC2 ünitesi: Uluslararası iş yeri risklerinin kontrolü Bölüm numara sı 1 2 Bölüm Başlığı Önerilen saat İşyeri tehlikeleri ve risk kontrolü 8 Taşıma tehlikeleri ve risk kontrolü 4 Sayfa Kas/iskelet sistemiyle ilgili tehlikeler ve risk kontrolü Çalışma ekipmanı tehlikeleri ve risk kontrolü 5 6 Elektrik güvenliği 3 Yangın güvenliği Kimyasal ve biyolojik sağlık tehlikeleri ve risk kontrolü Fiziksel ve psikolojik sağlık tehlikeleri ve risk kontrolü Ünite asgari eğitim süresi Tavsiye edilen kişisel çalışma süresi 26 NEBOSH

4 IGC3 ünitesi: Uluslararası sağlık ve güvenlik pratik uygulaması Bölüm numara sı Bölüm Başlığı Önerilen saat Sayfa 1 Uluslararası sağlık ve güvenlik pratik uygulaması Ünite asgari eğitim süresi Tavsiye edilen kişisel çalışma süresi 4 Minimum toplam eğitim süresi 80 Tavsiye edilen toplam kişisel çalışma süresi 53 Toplam genel ders saatleri 133 NEBOSH

5 IGC1 ünitesi: Uluslararası sağlık ve güvenlik yönetimi Bölüm 1: Sağlık ve güvenlik temelleri Mesleki sağlık ve güvenlik kapsamını ve içeriğini ana hatlarıyla belirtmek İşyerinde iyi sağlık ve güvenlik standartlarının sürdürülmesi ve teşvik edilmesiyle ilgili ahlaki, sosyal ve ekonomik nedenleri açıklamak Ulusal hükümetler ve uluslararası kurumların sağlık ve güvenlik düzenlemesi konusunda bir çerçeve ortaya koymadaki rolünü açıklamak. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 6 saattir Bölüm 2: Sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri 1 - Politika Bir sağlık ve güvenlik yönetimi sisteminin ana unsurlarını ana hatlarıyla belirtmek Sağlık ve güvenlik için politika kurmanın amacını ve önemini açıklamak Etkin bir sağlık ve güvenlik politikasının uygun içerik ve temel özelliklerini betimlemek. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 4 saattir NEBOSH

6 Bölüm 3: Sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri 2 - Organizasyon İşverenlerin, müdürlerin, denetmenlerin, işçilerin ve diğer ilgili tarafların sağlık ve güvenlikle ilgili rollerini ve sorumluluklarını ana hatlarıyla belirtmek Sağlık ve güvenlik kültürü konsepti ile bunun bir organizasyon içindeki sağlık ve güvenlik yönetimi üzerindeki önemini açıklamak Bir işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili davranışları etkileyebilecek yöndeki insan faktörlerini ana hatlarıyla belirtmek İşyerindeki sağlık ve güvenliğin nasıl geliştirilebileceğini açıklamak Acil durum prosedürleri ihtiyacını ve acil durum hizmetleriyle iletişime geçme düzenlemelerini ana hatlarıyla belirtmek. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 6 saattir Bölüm 4: Sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri 3 - Planlama Sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri bağlamında planlamanın önemini açıklamak Risk değerlendirmesi temellerini ve pratiğini açıklamak Genel kontrol ilkelerini ve risk azaltma tedbirlerinin temel hiyerarşisini açıklamak Temel sağlık ve güvenlik bilgisi kaynaklarını belirlemek Genel faaliyetleri kapsayacak güvenli bir sistem geliştirip uygularken dikkat edilmesi gereken unsurları açıklamak Çalışma ruhsatı sisteminin rolünü ve fonksiyonunu açıklamak. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 11 saattir NEBOSH

7 Bölüm 5: Sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri 4 - Ölçüm, denetim ve inceleme Aktif ve reaktif izlemenin temellerini, amacını ve rolünü ana hatlarıyla belirtmek Sağlık ve güvenlik denetiminin temellerini ve amacını açıklamak Olay araştırmalarının amacını ve izlenecek yöntemleri açıklamak (kazalar, işle ilgili hastalık durumları vs.) Olayların kaydedilmesi ve raporlanması için geçerli olan hukuki ve organizasyonel gereklilikleri betimlemek Sağlık ve güvenlik performansının temellerini ve amacını açıklamak Tavsiye edilen eğitim süresi en az 9 saattir NEBOSH

8 IGC2 ünitesi: Uluslararası iş yeri tehlikelerinin kontrolü Bölüm 1: İşyeri tehlikeleri ve risk kontrolü İşyerindeki genel sağlık, refah ve çalışma ortamı gerekliliklerini ana hatlarıyla belirtmek İşyerinde şiddetle ilgili risk faktörlerini ve bunlarla ilgili uygun kontolleri açıklamak Hatalı madde kullanımının iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etiklerini ve bu konudaki riskleri azaltmak için kontrol tedbirlerini açıklamak İnsanların işyerinde güvenli hareket etmesini engelleyebilecek tehlikeleri ve bunların ortadan kaldırılması için alınacak kontrol tedbirlerini açıklamak Güvenli inşaat ve yıkım faaliyetleri ile ilgili tehlikeleri ve alınması gereken kontrol tedbirlerini ana hatlarıyla belirtmek Yüksekte güvenli çalışmayla ilgili tehlikeleri ve bunlarla ilgili kontrol tedbirlerini açıklamak Kazı çalışmalarının tehlikelerini ve kontrol tedbirlerini açıklamak. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 8 saattir Bölüm 2: Taşıma tehlikeleri ve risk kontrolü Araçların işyerinde güvenli hareketi için tehlikeleri ve kontrol tedbirlerini açıklamak Kaza riskini artıran yüksek noktalarda sürüşle ilgili faktörleri ve işle ilgili sürüş risklerini azaltmak için alınması gereken kontrol tedbirlerini ana hatlarıyla belirtmek. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 4 saattir NEBOSH

9 Bölüm 3: Kas/iskelet sistemiyle ilgili tehlikeler ve risk kontrolü İşle ilgili üst kol bozukluklarına neden olabilecek iş süreçleri ve uygulamaları ile bunlarla ilgili uygun kontrol tedbirlerini açıklamak Elle idare aktiviteleri sırasındaki riskleri değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken tehlikeleri ve kontrol tedbirlerini açıklamak Özellikle elle işletilen yük hareket ettirme ekipmanlarına ilişkin olarak, kaldırma ve hareket ettirme ekipmanlarının kullanımıyla ilgili risk ve bunlarla ilgili önlemleri ve prosedürleri açıklamak Özellikle mekanik işletilen yük hareket ettirme ekipmanlarına ilişkin olarak, kaldırma ve hareket ettirme ekipmanlarının kullanımıyla ilgili risk, önlemler ve prosedürleri açıklamak. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 6 saattir Bölüm 4: Çalışma ekipmanı tehlikeleri ve risk kontrolü İş ekipmanı seçimi, kullanımı ve bakımı için geçerli genel ilkeleri ana hatlarıyla belirtmek Elle tutulan aletlerin tehlikelerini ve bunların kontrolleriyle ilgili açıklama yapmak Temel mekanik ve mekanik dışı makine tehlikelerini betimlemek Makinelerle ilgili risklerin azaltılması için uygulanacak temel kontrol yöntemleri. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 6 saattir NEBOSH

10 Bölüm 5: Elektrikle ilgili tehlikeler ve kontrol İşyerinde elektrik kullanımıyla ilgili ilkeleri, tehlikeleri ve riskleri ana hatlarıyla belirtmek Elektrikli sistemlerle çalışırken veya işyerindeki elektrikli ekipmanları kullanırken alınması gereken kontrol tedbirlerini ana hatlarıyla belirtmek. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 3 saattir Bölüm 6: Yangınla ilgili tehlikeler ve kontroller Yangının başlaması, sınıflandırılması ve yayılmasıyla ilgili prensipleri betimlemek Yangınla ilgili risk değerlendirmesinin temel ilkelerini ana hatlarıyla belirtmek Temel yangın önleme ve binalarda yangının yayılmasını önleme ilkelerini betimlemek Basit bir işyerindeki uygun yangın alarmı sistemlerini ve yangınla mücadele ekipmanlarını belirlemek Yangın durumunda işyerinin başarılı bir şekilde boşaltım uygulaması için göz önünde bulundurulması gereken faktörleri ana hatlarıyla belirtmek. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 6 saattir NEBOSH

11 Bölüm 7: Kimyasal ve biyolojik sağlık tehlikeleri ve risk kontrolü Tehlikeli madde formlarını, bunların sınıflandırmalarını ve bunlara maruz kalmakla ilgili sağlık risklerini ana hatlarıyla belirtmek İşyerinde sık kullanılan/karşılaşılan maddelerle ilgili sağlık risklerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak faktörleri açıklamak Uzun ve kısa dönemli maruz kalma limitleri amaçları de dahil olmak üzere İşyeri Maruz Kalma Limitleri'nin nasıl kullanıldığını ve ne tür kısıtlamalar getirdiğini betimlemek Tehlikeli maddelere maruz kalınması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık risklerini azaltmak için uygulanması gereken kontrol tedbirlerini ana hatlarıyla belirtmek Belirli ajanlarla ilgili tehlikeleri, riskleri ve bunlarla ilgili kontrolleri ana hatlarıyla belirtmek Atıkların güvenle elleçlenip depolanmasıyla ilgili temel gereklilikleri ana hatlarıyla belirtmek. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 6 saattir Bölüm 8: Fiziksel ve psikolojik sağlık tehlikeleri ve risk kontrolü Gürültüye maruz kalmayla bağlantılı sağlık etkilerini ve bunlarla ilgili uygun kontrol tedbirlerini ana hatlarıyla belirtmek Titreşime maruz kalmayla bağlantılı sağlık etkilerini ve bunlarla ilgili uygun tedbirlerini ana hatlarıyla belirtmek Sıcaklık, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırmayıcı radyasyonla bağlantılı temel sağlık etkilerini ve temel korunma tekniklerini ana hatlarıyla belirtmek İşyerinde stresin sebepleri ve etkileri ile uygun kontrol eylemlerini ana hatlarıyla belirtmek. Tavsiye edilen eğitim süresi en az 3 saattir NEBOSH

12 Syllabus summary - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (March 2011 specification) IGC3 ünitesi: Uluslararası sağlık ve güvenlik pratik uygulaması İşyerinde başarılı bir sağlık ve güvenlik denetimi tamamlayarak IGC1 ve IGC2 müfredat bilgisini uygulayabildiğini sergilemek Yönetime, tavsiyeleri de içeren eksiksiz bir denetim raporu sunmak. İçerik Bu ünite, ek müfredat içeriği içermez. Ancak, IGC3 pratik uygulama ünitesinin yerine getirilebilmesi için, IGC1 ve IGC2 ünite çalışmalarının her ikisinin de tamamlanması tavsiye edilir. Sınav ünitesine (ünitelerine) bağlantı Normalde, IGC3 ünitesi öğretilen bölümlerden bağımsız sunulmaz. Öğrenciler, normal şartlarda IGC1 ve/veya IGC2 ünitelerine ait sınav oturumlarından sonraki veya önceki 14 gün içinde IGC3 değerlendirmesini tamamlamak zorundadır. NEBOSH

13 Syllabus summary - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (March 2011 specification) Ünite Değerlendirmesi IGC1 ve IGC2 üniteleri, her biri iki saatlik yazılı sınavla değerlendirilen öğretim üniteleridir. Her yazılı sınav on "kısa yanıtlı" sorudan ve bir "uzun yanıtlı" sorudan oluşur. Tüm sorular yanıtlanmalıdır. Aday kağıtlarına, NEBOSH tarafından görevlendirilen dış değerlendirme uzmanlarınca not verilir. IGC3 ünitesi, iki saatlik bir uygulamalı sınavla değerlendirilir. Bu sınav kurs sağlayıcı tarafından belirtilen bir tarihte yapılır ve yazılı sınavdan sonraki 14 gün içinde yapılmalıdır. Uygulamalı sınav kurs sağlayıcı tarafından değerlendirilir ve NEBOSH tarafından harici olarak yönetilir. Diğer Bilgiler Pratik uygulama ünitesiyle ilgili bütün müfredat ve ek bilgiler, NEBOSH internet sitesinden (www.nebosh.org.uk) satın alınabilecek olan NEBOSH Yeterlilik Rehberi'nde bulunabilir. Version: 1 Specification date: March 2011 Syllabus summary publication date: September 2011 The National Examination Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH), Dominus Way, Meridian Business Park, Leicester LE19 1QW. Registered Charity Number: Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Website: IGC SS NEBOSH

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com RESİMDE NE GÖRMEKTESİNİZ? www.ankaraisguvenligi.com NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? www.ankaraisguvenligi.com

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı Eğitim programının genel amacı: İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık

Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık ILO uygulama kılavuzu Yeraltı kömür madenlerinde güvenlik ve sağlık Çeviren: Handan Uysal Sabır Uluslararası Çalışma Ofisi Ankara Copyright Uluslararası Çalışma

Detaylı