PETROL VE DOĞALGAZ ŞİRKETLERİNİN TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARINDAKİ PAYI VE SORUMLULUĞUNUN ARTTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL VE DOĞALGAZ ŞİRKETLERİNİN TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARINDAKİ PAYI VE SORUMLULUĞUNUN ARTTIRILMASI"

Transkript

1 PETROL VE DOĞALGAZ ŞİRKETLERİNİN TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARINDAKİ PAYI VE SORUMLULUĞUNUN ARTTIRILMASI Ali Arıkan (TESPAM), Oğuzhan Akyener (TESPAM) ÖZET Dünya enerji ihtiyacının %50 sinden fazlası petrol ve doğalgazdan sağlanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da ulusarası piyasalardaki en güçlü oyuncuların önemli bir kısmı petrol ve doğalgaz şirketlerinden oluşmaktadır. Fakat temiz enerji sınıfına girmeyen ve böylesi önemli oranda tüketilen petrol ve doğalgazı üreten bu büyük şirketlerin, üretimleri sonucunda elde ettikleri büyük karların yanı sıra, dolaylı olarak çevreye zararları da düşünüldüğünde, temiz enerjiye de katkı sağlamaları gereği ortaya çıkmaktadır. Teknoloji, piyasa payı, proje ekonomisi, kar marjları, destekler vb. hususular dikkate alındığında, temiz enerji yatırım ve destekleri aslında petrol ve doğalgaz şirketleri için pek de cazip gözükmemektedir. Bununla birlikte sosyal ve çevresel sorumluluk kapsamında bu tür projelerin de desteklenmesi önemlidir. Bu çalışmada öncelikle temiz enerjinin genel olarak tanımı yapılarak, öneminden bahsedilecek. Sonrasında da, bu yatırımların sosyal ve çevresel sorumluluk boyutu dikkate alınarak, büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinin temiz enerji alanındaki yatırımları incelenecektir. Ayrıca, bu yatırımların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için ne gibi adımlar atılabileceğinden bahsedilecektir. TEMİZ ENERJİ Temiz enerji nedir? Enerji insanlığın temel gereksinimlerindendir. 19. Yüzyıldan itibaren endüstri hamlesi ile birlikte kömürle çalışan buhar makinelerinin keşfi kullanılan enerji kaynaklarını tamamen değiştirmiştir. Bu değişimin neticesinde, özellikle hidrokarbon kaynaklar olarak nitelendirilen; kömür, petrol ve son 30 yılın en popüler enerji kaynağı olan, nisbeten petrol ve kömüre göre daha temiz sayılabilen, doğalgaz kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle döneminde ucuz olan petrol fiyatları nedeniyle enerji ihtiyacı coğunlukla petrolden karşılanmıştır. Fakat artan dünya nüfusu ve ülkelerin hızlı kalkınma arzuları sonucunda yatırım maliyeti açısından temiz enerji kaynaklarına göre daha uygun olan bu fosil yakıtların bilinçsiz kullanımı çevre sorunlarını doğurmuştur. Bu sebeple gelişmiş ülkeler sınıfına giren birçok devlet, toplumsal ve sosyal baskıların da neticesinde çevreye daha duyarlı olan, aynı zamanda kendisini yenilediğinden ve öz kaynaklardan sayıldığından temiz enerji kaynaklarına, bir diğer değişle; yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırıma yönelmeyi politika olarak benimsemiştir. Temiz enerji, kullanımı üretimi - nakli gibi süreçlerde çevreye zararı dokunmayan enerji kaynakları olarak bilinmektedir. Aslında fosil yakıtlar da, uygun önlemler alındığında yeni arıtma teknolojilerinin de kullanımı ile temiz enerji sınıfına sokulabilmektedir. Fakat bu yol

2 çoğu zaman ekonomik olmadığı için tercih edilmediğinden, temiz enerji olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple asıl temiz enerji kaynakları konseptinde değerlendirilebilecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları: güneş, rüzgar, yağmur, dalga, jeotermal, akarsu ve biyokütle gibi farklı türleri enerji türlerini bünyesinde barındırmaktadır. Önemi nedir? Günümüzde enerji kaynaklarının büyük bölümünü oluşturan fosil yakıtlar çevreye ve insan sağlığına zararlı bazı zararlı gazların emisyonuna neden olmaktadır. Bu maddelerin çevreye yayılması yalnız su ve hava kirliliği gibi bölgesel zararlara değil aynı zamanda küresel boyutlarda etkisi olan iklimsel değişikliklere de yol açmaktadır. Uluslararası anlaşmalarla devletlere bazı kısıtlamalar getirilmiş ve emisyonların azaltılması amacıyla çalışmalar gündeme gelmiştir. 11 Aralık 1997 de yürürlüğe giren Kyoto Protokolünü imzalayan ülkeler, 2012 yılında emisyon değerlerini 1990 yılı değerlerinin altına çekeceklerini taahhüt etmişlerdir. Çevreye dostu olarak nitelendirilen yenilenebilir enerji kaynakları yalnız çevresel nedenlerle değil aynı zamanda hızla azalan fosil kaynaklarının yerine alternatif bir enerji kaynağı olarak da önem kazanmaktadır. Diğer enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında kullanım oranı nedir? Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılan çok ciddi çalışma ve araştırmalara rağmen fosil yakıtların dünya enerji tüketimi içerisindeki payı %80 civarındadır. Dünya elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık %67 si fosil yakıtlardan (%40 kömür %20 i doğalgaz %7 petrol), %15 sı nükleer enerjiden, %16 hidrolik enerjiden ve %2 ü de diğer yenilebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir. Doğalgazın yakıt tüketiminde payı giderek artmaktadır. Not: Özellikle Avrupa Birliği nde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için yapılan yatırımlar gün geçtikçe artmaktadır. Almanya da ve Danimarka da rüzgar enerjisi geniş kitleler tarafından desteklenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel enerji kaynağı olması özelliği sayesinde, yapılan yatırımların bölgesel gözlemlenebilen ekonomik sonuçları toplumsal desteğin önemli bir sebebidir.. PETROL ŞİRKETLERİ İÇİN TEMİZ ENERJİ Başlangıç yatırımları diğer kaynaklara göre pahalı olduğundan, yapılan yatırımın geri dönüş süresi fosil yakıtlara göre çok daha uzun olduğundan ve depolama-taşıma sorunları gibi nedenlerle yatırımcılar için yenilenebilir enerji yatırımları diğer kaynaklara göre dezavanjlı durumdadır. Petrol Şirketleri için de aynı durum geçerlidir. Petrol şirketleri de daha hızlı yatırımı amorti eden ve yüksek kar getiren kendi sektörleri dışında yatırım yapmakta isteksiz olmaktadır. Bununla birlikte yine de birçok büyük petrol şirketi özellikle son 20 yılda yenilenebilir enerji sekttörü ile ilgilenmiş ve yatrırımlar da yapmıştır. Bu yatırımlarda muhakkak petrol fiyatlarının da etkisi büyüktür. Bu yatırımlar kapsamında bazı örneklere ve gelişmelere bakıldığında: yılları arasında Amerika kökenli petrol-doğalgaz şirketleri rüzgar güneş ve biyoyakıt gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 9 milyar dolar yatırım yapmıştır. Bu

3 rakam aynı dönemde Amerikanın toplam yenilenebilir enerji yatırımlarının beşte birine tekamül etmektedir. Bazı petrol şirketleri 1980 lerde kısmen yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi göstermişlerdir. Ancak bu şirketlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi anlamda ilgilenmeleri küresel ısınma ve iklim değişikliğinin gerçeğinin bilimsel raporlarla ispatlanarak uluslararası platformlarda sıkça gündeme gelmesi ve şirketler üzerindeki toplumsal baskıların artmasıyla birlikte 1990 larda olmuştur. Bu noktada nerdeyse bütün batılı petrol şirketleri yatırımlarını artırmak suretiyle yenilenebilir enerji faaliyetlerini artırmışlar ve hali hazırda bir dağıtım ağı altyapısı bulunması nedeniyle doğal olarak öncelikle biyo yakıtlara yönelmişlerdir. Bununla birlikte petrol sektörüyle çok ilişkili olmayan rüzgar, güneş, jeotermal, hidrojen gibi diğer kaynakların kullanımına yönelik yatırımları da olmuştur. Örneğin 2005 yılı sonunda BP Amerika da 9 eyalette 3 milyar dolarlık yatırımla 2600 megawat kapasiteli rüzgar çiftlikleri kurmuştur. Shell 2002 yılında Alman güneş enerjisi şirketi Siemens AG yi satın almıştır. Bunun sonucunda, Reuters in analizine göre yılları arasında büyük bölümünü rüzgarın oluşturduğu yeşil enerjiye 1.25 milyar dolar yatırım yapmıştır. Chevron mevcut jeotermal operasyonlarını geliştirmeye devam etmiştir. (Halen Chevron dünyadaki bir numaralı jeotermal operatörü durumundadır.) ExxonMobil yükümlülüğü olan bioyakıt dağıtımı dışında başka faaliyet göstermeyerek yenilenebilir enerjilere karşı en isteksiz olan tanınmış petrol şirketi olarak kalmıştır. Şirketin bu konudaki tek kayda değer yatırımı 2009 yılında 600 milyon dolar bütçeli yosun bazlı biyo yakıtların geliştirmesine yönelik projeye ortaklığı olmuştur yılları arasında BP alternatif enerjilere toplam yatrımlarının yüzde 4.2 si olan 2.9 milyar dolar yatırım yapmıştır. Not: Bu yatırımların aksine, 2011 de BP güneş enerjisi faaliyetlerini durdurmuştur. Kurmayı planladığı selülozik etanol tesislerinden de vazgeçmiştir. Ayrıca Amerika dışında yer alan rüzgar enerjisi yatırımlarının da tamamını satmıştır. (Amerikadaki rüzgar yatırımlarını da satmayı planlasa da gelen tekliflerin çok düşük olması nedeniyle satmaktan vazgeçmiştir.) Buna ek olarak da şirket bundan sonra herhangi bir rüzgar enerjisi tesisi kurmayacağını açıklamıştır. Piyasalarda BP nin bu tutumunun tamamen ekonomik olduğu yorumları yapılamaktadır yılları arasında Shell yenilenebilir enerji teknolojilerine toplam yatırımlarının yüzde 1.5 i olan 1.5 milyar dolar yatırım gerçekleştirmiştir da Shell de ekonomik olmaması nedeniyle biyoyakıtlar dışında rüzgar, güneş ve hidrojen gibi teknolojilere daha fazla yatırım yapmayacağını açıklamıştır. Hali hazırda Shell dünyanın en büyük bitki bazlı biyoyakıt işleyicisi durumundadır yılına kadar dünya çapında 550 megawatt kurulu güce sahip rüzgar çifliklerine sahip tek petrol şirketi haline gelmiştir. Chevron 2014 yılında en önemli gelişmiş biyo yakıt araştırmalarına yönelik yatırımlarını satmıştır. Şu an Chevron un sektördeki varlığı Kaliforniya da bulunan bir kaç küçük fotovoltik tesis ile Wyoming deki küçük bir rüzgar çiftliği ile sınırlıdır. Amerikanın ikinci en büyük şirketi olan ExxonMobil in de yosun bazlı biyoyakıt araştırma faaliyetleri ekonomik nedenlerle sekteye uğramıştır. Bu noktada tek bir petrol şirketi devam eden yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çekmektedir. Fransız Total 2011 yılında SunPower şirketine 1.4 milyar dolar yatırım yapmıştır. Hali hazırda en verimli güneş panellerini üreten şirketin 2/3 hissesini elinde

4 bulundurmaktadır. Aynı zamanda sentetik biyololoji alanında lider olan AMRS Şirketi ne %18 oranında ortak olmuştur. Total 2014 yılında biyo yakıtlar dışındaki yenilenebilir enerjilerdeki üretimini ve kapasitesini artıracağını ve projelerini geliştirmeye devam edeceğini açıklamıştır. Ar-ge ve Teknoloji yatırımlarına müteakip, düşen petrol fiyatlarına bağlı azalan gelirler nedeni ile, petrol şirketleri nezdinde yenilenebilir enerji sektöründen hızlı bir şekilde çekilme göze çarpmaktadır yılı itibariyle uluslararası petrol şirketlerinin bu konudaki faaliyetleri sadece bioyakıtlarla sınırlı görünmektedir. SONUÇ VE ÖNERİLER 1800 lü yılların ortasından itibaren icadından bu yana içten yanmalı motorlar sektörün ihtiyacı ve kullanım talepleri doğrultusunda teknolojik olarak büyük gelişme sağlamıştır. Ürettiği enerjinin yarısından fazlasını çeşitli aktarma organlarında ısıya çevirmek yoluyla kaybeden günümüz motorlarının yakıt veriminde çok büyük ilerlemeler sağlanmıştır. 70 li ve 80 li yıllarda 9-10 litre olan 100 km ortalama tüketim değeri bugün 4-5 litreye kadar düşmüştür. Bu gelişmeler alternatifsiz zaruri talep nihayetinde sektörün araştırma ve geliştirme yatırımlarının sonucudur. Yenilenebilir kaynakları enerjiye dönüştüren teknolojilerin geliştirilmesi için araştırma çalışmalarına yatırım yapılması; maliyetlerin düşmesi için üretimin artması gerekmektedir. Bugün kolay-ucuz kaynaklar dururken girişimcinin kendi isteği ile bu noktada yatırım yapması pek mümkün görünmemektedir. Zira birkaç istisna hariç, petrol şirketlerinin yenilenebilir enerjiye karşı ilgileri azalmış, bunun yerine yatırımlarını çabuk kar getiren kendi çekirdek işlerine yoğunlaştırmışlardır. Öyle görünmektedir ki, petrol fiyatlarının tekrar 100$ lar seviyesine 2020 den önce çıkmayacak olduğu öngörüsüne göre, yakın gelecekte de yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı planlamamaktadırlar. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki yavaş gelişmenin nedeni enerji sektöründeki statüko, mevcut teknoloji araştırmalarının yetersizliği, ekonomik olarak yatırımların geri dönüşünün geç olması, kaynakların potansiyelleri ile ilgili bilgi eksikliğine bağlanmaktadır. Bu sebeple yenilenebilir enerji uygulamalarının hızla gerçekleştirilerek hayata geçirilmesi büyük ölçüde ilgili devletlerin uyguladıkları politikalara bağlı görülmektedir. Bu sebeple, çevresel kirlilik oluşturan enerji kaynağı üreticilerinin en azından elde ettikleri büyük kar marjlarından bir kısmını, sosyal sorumluluk kapsamında, faaliyet gösterdikleri ülkelerde yenilenebilir/temiz enerji alanında yatırıma dönüştürmesi konusunda devlet baskısı oluşturulmalıdır. Bununla birlikte, böylesi uluslararası büyük yapılara sahip olan ve zaten temiz enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusunda bilinç ve tecrübe düzeyi yüksek olan petrol şirketlerinden yine toplumsal sorumluluk yatırımları kapsamında, temiz enerji kullanımı ve kaynak geliştirilmesi konusunda eğitimler vermesi ve toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetler yürütmesi talep edilmesi faydalı olacaktır. Bu konuda devlet baskısının yanı sıra, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve diğer özel teşebbüslerin de destekleri alınmalıdır.

5 Gelişen teknolojiler ve artan yatırım oranları sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının da üretim maliyeti ve yatırımların geri dönüş süreleri şüphesiz düşürülmüş olacaktır. Her ne kadar, artan daha ucuz yenilenebilir enerji kullanımı fosil kaynak tüketimini azaltacaksa da, küresel anlamda ve yapılan projeksiyonlar da, bu azalım, yine de fosil yakıtlara göre maliyeti yüksek kalacak olan yenilenebilir enerji birim maliyeti sebebi ile fosil yakıtların da birim maliyetlerinin de artacağı anlamına geldiğinden, petrol ve gaz şirketlerinin de lehine olacaktır. KAYNAKLAR 1. DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA BAKIŞ; Mehmet ÇAĞLAR ; Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ; 2. Renewables 2012 Global Status Report, Renewables Energy Policy Network for the 21st Century ; (REN21), Paris, France. 3. Why the oil majors are backing away from renewable energy; David Ferris and Nathanial Gronewold, E&E reporters; EnergyWire: Friday, October 3, 2014; 4. THE OIL COMPANIES APPROACH TO RENEWABLE ENERGY; Ana Penha; Freelancer; Portugal; May Big Oil Company That Sees a Future in Renewable Energy; Travis Hoium; January 2015 ; 6. Is There Still a Role for Oil Companies in Renewables?; Matthew Morton; March 2015; 7. Oil Giants Gassed Out On Renewable Energy; Chris Dalby; July 2014; 8. RELATIONSHIP BETWEEN LARGE OIL COMPANIES AND THE RENEWABLE ENERGY SECTOR; György Csomós; November 2014, Vol.13, No. 11, ; 9.

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN Muhammed Alperen YEŞİL Uzman /

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

Türkiye de Enerji ve Geleceği

Türkiye de Enerji ve Geleceği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye de Enerji ve Geleceği İTÜ Görüşü Nisan 2007 İSTANBUL www.itu.edu.tr Editör: Abdurrahman SATMAN Rektörlük Desteği: Haluk KARADOĞAN Raporu Hazırlayanlar: Ahmet ARISOY

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU 2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ Araştırma Raporu 2012 / 03 Bu rapor, hazırlayan uzmanın ilgili konuda yapmış olduğu genel değerlendirmeleri içermekte olup, nı kurumsal olarak bağlayıcı

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI:

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI: MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI: 10.14781/MCD.2014308146 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ENERJİ COĞRAFYASI AÇISINDAN

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ. Teşvikleri ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ. Teşvikleri ENERJİ ENERJİ >> Hazırlayan: Ela ULUATAM (Uzman Yardımcısı) AB Proje Geliştirme ve İzleme Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ Teşvikleri Dünyanın çeşitli ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ AR-GE STRATEJÝLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ AR-GE STRATEJÝLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ MAKALE DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ AR-GE STRATEJÝLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca, İzmir

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Günümüzde küresel enerji politikaları,

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Eşref KULOĞLU Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara e-posta: esrefkuloglu42@hotmail.com Mert ÖNCEL Gazi

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

OECD/IEA Ülkelerinin Resmi Enerji Ar-Ge Harcamalarında Yenilenebilir Enerji Teknolojilerine Yönelik Eğilimler

OECD/IEA Ülkelerinin Resmi Enerji Ar-Ge Harcamalarında Yenilenebilir Enerji Teknolojilerine Yönelik Eğilimler OECD/IEA Ülkelerinin Resmi Enerji Ar-Ge Harcamalarında Yenilenebilir Enerji Teknolojilerine Yönelik Eğilimler Yusuf CANSIN 1 Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU 2 1 Enerji Bilim ve Teknoloji Programı, Enerji Enstitüsü

Detaylı

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi BARIŞ KINIK İSTANBUL, 2009 1 2 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi

Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi Milas Ticaret ve Sanayi Odası, 2015 Bu rapor, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı nın desteklediği Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK TEŞVİKLER: TÜRKİYE VE İSKANDİNAV ÜLKELERİ UYGULAMALARI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ SEKTÖREL

ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ SEKTÖREL AR&GE B Ü L T E N AR&GE BÜLTEN 2009 ARALIK - SUNUŞ 2013 HAZİRAN İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Sunuş -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIȘMA GRUBU Sunan: Ahmet ENİȘ ÖZET Bilim ve Teknolojinin akıl almaz bir hızla geliștiği ve

Detaylı

Enerji Panorama dergisinin okuyucularına hediyesidir. ENERJİ AKADEMİ I

Enerji Panorama dergisinin okuyucularına hediyesidir. ENERJİ AKADEMİ I ENERJİ AKADEMİ I Enerji Panorama dergisinin okuyucularına hediyesidir. Elektrik Tedarikinde Rekabetin Doğası ve Geleceğe Yönelik Beklentiler 2030 lara Doğru Türkiye nin Enerji Görünümü Enerji Piyasalarında

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GÜNEŞ ENERJİSİ TEKSTİL DEMİR ÇELİK SANAYİ SINIR KAPILARI GÜNEŞ ENERJİSİ MADENCİLİK MADENCİLİK SERACILIK... ve sonra gövde dolgusu yapılır. mikro hes Barajın hidroelektrik üretimi varsa santralin elektromekanik

Detaylı