İŞ HAYATI ve SAĞLIK HAMİLELİK - DOĞUM - EMZİRME SÜRECİ. Yasalar ve Haklarımız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ HAYATI ve SAĞLIK HAMİLELİK - DOĞUM - EMZİRME SÜRECİ. Yasalar ve Haklarımız"

Transkript

1 İŞ HAYATI SAĞLIK HAMİLELİK - DOĞUM - EMZİRME SÜRECİ Yasalar Haklarımız

2 SECO_A5_Mutterschaft_d :20 Uhr 10:20 Seite Uhr 1Seite 1 SECO_A5_Mutterschaft_d :15 21:15 Uhr Seite Uhr Seite 2 2 SECO_A5_Mutterschaft_d :20 10:20 Uhr Seite Uhr Seite 1 1 VORWORT/ VORWORT Önsöz ÖNSÖZ ÖNSÖZ/Vorwort Wenn Wenn Sie eine Sie Familie eine Familie planen planen oder ein oder Kind ein unterwegs Kind unterwegs ist, treten ist, treten Sie in Sie eine in neue eine Lebens- neue Lebensphase phase ein, die ein, viele die Fragen viele Fragen mit sich mit bringt. sich bringt. Die Antworten Die Antworten auf diese auf Fragen diese Fragen rund um rund die um die Zeit vor, Zeit während vor, während und nach und der nach Geburt der Geburt Ihres Kindes Ihres Kindes erhalten erhalten Sie in Sie der in vorliegenden der vorliegenden Bro- Broschüre schüre von Merhaba. von Merhaba. Sie finden Sie finden die wichtigsten die wichtigsten Informationen Informationen zu gesetzlichen zu gesetzlichen Grundla- Grundlagen, zu gen, Versicherungen zu Versicherungen sowie sowie zum Gesundheitsschutz zum Gesundheitsschutz rund um rund die um Themen die Themen Schwanger- Schwangerschaft schaft und Mutterschaft. und Mutterschaft. Die Broschüre Die Broschüre soll Ihnen soll Ihnen als Orientierungshilfe als Orientierungshilfe dienen dienen und Sie und Sie unterstützen, unterstützen, sich in sich dieser in dieser Lebensphase Lebensphase und in und diesem in diesem Lebensbereich Lebensbereich im schweizerischen im schweizerischen Kontext Kontext zurechtzufinden. zurechtzufinden. Es freut Es mich freut sehr, mich dass sehr, Merhaba dass Merhaba Informationen Informationen dieser dieser Art auf Art Deutsch auf Deutsch und Türkisch und Türkisch der der türkisch-sprachigen türkisch-sprachigen Bevölkerung Bevölkerung zur Verfügung zur Verfügung stellt. Die stellt. Vermittlung Die Vermittlung von Informationen von Informationen ist für ist die für erfolgreiche die erfolgreiche Teilnahme Teilnahme und Teilhabe und Teilhabe an der an Gesellschaft der Gesellschaft und für und eine für gelungene eine gelungene Integration Integration unrzichtbar. unrzichtbar. So können So können Missrständnisse, Missrständnisse, Misstrauen Misstrauen und Konflikte und Konflikte rmie- rmieden werden. werden. Nur so Nur wird so ein wird gleichberechtigter ein gleichberechtigter Zugang Zugang aller Bevölkerungsgruppen aller Bevölkerungsgruppen in allen in allen Lebensbereichen Lebensbereichen ermöglicht. ermöglicht. Das Verständnis Das Verständnis der hiesigen der hiesigen Gepflogenheiten, Gepflogenheiten, Rechte Rechte und und Pflichten, Pflichten, das Wissen das Wissen um z.b. um die z.b. Mutterschaftsrsicherung die Mutterschaftsrsicherung ist für ist Ihr für Wohlergehen Ihr Wohlergehen und und das Wohlergehen das Wohlergehen Ihrer Familie Ihrer Familie wichtig. wichtig. Und wir Und alle wir sind alle darum sind darum besorgt, besorgt, dass unsere dass unsere Kin - Kin - der in der bester in bester sozialer sozialer und familiärer und familiärer Umgebung Umgebung aufwachsen aufwachsen können. können. Ich danke Ich danke dem Verein dem Verein Schweiz Schweiz Merhaba Merhaba für seinen für seinen Beitrag Beitrag zur Förderung zur Förderung Information der Information der türkisch-sprachigen der türkisch-sprachigen Bevölkerung. Bevölkerung. Engagement Engagement und Bemühungen und Bemühungen von allen von Seiten allen Seiten sind sind notwendig, notwendig, um ein um grundsätzliches ein grundsätzliches Verständnis Verständnis und eine und gemeinsame eine gemeinsame Basis für Basis die für Integration sowie tion die sowie Chancengleichheit die Chancengleichheit in unserer in unserer Gesellschaft Gesellschaft herzustellen. die Integra- herzustellen. Dr. Guy Dr. Morin Guy Morin Bir aile Bir aile kurmayı kurmayı planladığınızda planladığınızda ya ya bir çocuk bir çocuk yoldaysa yoldaysa hayatınızın, hayatınızın, beraberindraberinde birçok birçok soruyu soruyu da getirecek da getirecek olan, olan, yeni yeni bir aşamasına bir aşamasına giriyorsunuz giriyorsunuz be- demektir. demektir. Çocuğunuzun Çocuğunuzun doğumundan doğumundan önceki önceki sonraki sonraki süreçler süreçler doğum doğum hakkındaki hakkındaki sorularınızın sorularınızın cevaplarını cevaplarını Merhaba'nın Merhaba'nın çıkarmış çıkarmış olduğu olduğu bu broşürde bu broşürde bulabilirsiniz. bulabilirsiniz. Hamilelik Hamilelik annelikle annelikle ilgili ilgili yasal yasal temeller, temeller, sigortalar sigortalar sağlık sağlık güncesi güncesi konuları konuları hakkında hakkında en önemli en önemli bilgileri bilgileri bulacaksınız. bulacaksınız. Bu broşürün Bu broşürün amacı, amacı, sizi yönlendirecek sizi yönlendirecek bir destek bir destek olması olması hayatınızın hayatınızın bu aşamasında bu aşamasında bu bu alanında alanında İsviçre'deki İsviçre'deki yaşamınızı yaşamınızı kolaylaştırmasıdır. kolaylaştırmasıdır. Merhaba'nın Merhaba'nın bu tip bu bilgileri tip bilgileri hem hem Almanca Almanca hem hem Türkçe Türkçe olarak olarak Türkçe Türkçe konuşan konuşan halkımıza halkımıza sunması sunması beni beni çok sevindirdi. çok sevindirdi. Toplumsal Toplumsal hayata hayata başarılı başarılı bir katılım, bir katılım, ortak ortak yaşam yaşam başarılı başarılı bir entegrasyon bir entegrasyon için bilgilerin için bilgilerin iletimi iletimi büyük büyük bir rol bir rol oynar. oynar. Bu şekilde Bu şekilde yanlış yanlış anlaşılmalar, anlaşılmalar, günsizlikler günsizlikler uyuşmazlıklar uyuşmazlıklar engellenebilir. engellenebilir. Ancak Ancak bu şekilde bu şekilde tüm halk tüm gruplarının halk gruplarının tüm yaşam tüm alanlarına yaşam eşit alanlarına erişimi erişimi sağlanabilir. sağlanabilir. Buranın Buranın yerel geleneklerinin, yerel geleneklerinin, hak yükümlülüklerinin hak yükümlülüklerinin bilinmesi bilinmesi ya örneğin ya annelik örneğin sigortası annelik konsunda sigortası bilgili konsunda olmak bilgili sizin olmak ailenizin sizin iyiliği ailenizin için önemli iyiliği için bir unsurdur. önemli bir Biz unsurdur. hepimiz Biz çocuklarımızın hepimiz çocuklarımızın en iyi sosyal en ortamda iyi sosyal ortamda aile ortamında aile büyümeleri ortamında için büyümeleri çabalıyoruz. için çabalıyoruz. İsviçre İsviçre Merhaba Merhaba derneğine derneğine Türkçe Türkçe konuşan konuşan halkımızın halkımızın bilgilendirilmesi bilgilendirilmesi konu- konusunda sunda rdikleri rdikleri desteklerinden desteklerinden dolayı dolayı teşekkür teşekkür ederim. ederim. Toplumumuzda Toplumumuzda entegrasyotegrasyon şans şans eşitliği eşitliği için temel için temel bir anlayış bir anlayış ortak ortak bir temel bir temel oluşturmak oluşturmak en- adına adına tüm tüm tarafların tarafların görev görev üstlenmeleri üstlenmeleri çaba çaba göstermeleri göstermeleri gerekiyor. gerekiyor. Dr. Guy Dr. Guy Morin Morin Regierungspräsident Regierungspräsident der Stadt-Basel der Stadt-Basel Basel Basel Hükümet Hükümet Başkanı Başkanı

3 İŞ HAYATI VE SAĞLIK HAMİLELİK DOĞUM EMZİRME SÜRECİ İÇİNDEKİLER Çalışıyorsunuz Hamilesiniz 6 Doğumdan önce 8 Emzirme süreci 09 Önemli adresler 10 Hamile kadının emniyeti 14 İş hayatı sağlık 16 Ön açıklamalar 18 Gürültü kirliliği anneliğin korunması 30 Sıkça sorulan sorular 35 Hamilelik sırasında çalışma dinlenme zamanları 40 Hamile Çalışan kadınlar neleri bilmeleri gerekli 41 Annelik tazminatı 44 Ek bilgiler açıklamalar 46 HAMİLELİK DOĞUM EMZİRME SÜRECİ Bu Broşürdeki tüm bilgiler " "Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF" Staatssekretariat für Wirtschaft SECO`nun" çıkardığı Almanca Broşürlerden Türkçeye çevrilmiştir. Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen wurden aus der deutschsprachigen vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, Staatssekretariat fürwirtschaft SECO herausgegebenen Broschüre entnommen und ins Türkische übersetzt." 4 4 5

4 Çalışıyorsunuz hamilesiniz İş yerinizdeki haklarınız Temmuz 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Geçim bağdaşık Teminatı annelik Yasası" izni revizyonu (Anneler için de geçerlidir.) Bunları biliyormusunuz? Hamilelik emzirme esnasında, sizin çocuğunuzun sağlığıyla ilgili, sizin -- Annelik izniniz ne kadar sürüyor bu sürede ne kadar maaş alıyorsunuz? -- İşreninizin hangi önlemleri alması gerekmektedir? Hamilelik döneminde size çıkış rilebilirmi? Hamilelik döneminde, kendinizi iyi hissetmediğinizde evde kalabilir misiniz? İş İş yerinde çocuğunuzu emzirebilirmisiniz? Bu bunun gibi sorulara nereden nasıl cevap bulabiliyorsunuz? Elinizdeki bu kitapçıktan. Bağlı olduğunuz sendikadan. İşren İş ren ya ya personel sorumlusuyla yapacağınız bir bir görüşmede. Bizim bilgi hattımızdan Annelik izni esnasındaki geliriniz Çıkış Çalışma saatleri Sağlığın korunması İşe gidememe durumları Dinlenme süreleri Bilgi rme yükümlülüğü Hastalık sigortası Doğum- çocuk parası 10. Emzirme 11.İş İşyeri aile yükümlülükleri 12. Önemli adresler 1. Annelik izni esnasındaki geliriniz Annelik izni esnasında geneli kapsayan gelir durumu Çalışan gelir durumu serbest meslek sahibi olan tüm kadınların 14 hafta süreli annelik izni alma hakları vardır. Bu Çalışan süre içerisinde serbest meslek almış olduğunuz sahibi olan maaşınızın tüm kadınların % 80 nini 14 hafta alabilirsiniz. süreli annelik (her izni gün alma için hakları maksimum vardır Bu süre Fr.) içerisinde almış olduğunuz maaşınızın % 80 nini alabilirsiniz. (her gün için maksimum Bu 196. Geçim Fr.) Teminatı Kasası EO (Erwerbsersatzordnung) tarafından ödenir. Eğer isterseniz, doğum dan Bu Geçim sonra 16 Teminatı hafta süreylede Kasası EO evde (Erwerbsersatzordnung) kalabilirsiniz. Yalnız tarafından bu fazladan ödenir. olan Eğer iki hafatalık isterseniz, sürenin doğum ödenme dan sonra mecburiyeti 16 hafta süreylede yoktur. evde kalabilirsiniz. Yalnız bu fazladan olan iki hafatalık sürenin Diğer ödenme kararlar: mecburiyeti Doğumdan yoktur. sonraki haklarınız isrene kantonlara göre değişiklik göstermektedir. Diğer Bağlı kararlar: olduğunuz Doğumdan iş yerinde, sonraki Uzun haklarınız Süreli Annelik isrene Izni kantonlara Sigortası varmıdır. göre değişiklik Ya da göstermek- çalıştığınız tedir. iş yerinin Bağlı olduğunuz Genel Sözleşmesinde iş yerinde, Uzun (GAV) Süreli bu konuda Annelik bir Izni düzenleme Sigortası varmıdır. Bu Ya konuda çalıştığı- bilgi alınız. iş yerinin Genel Sözleşmesinde (GAV) bu konuda bir düzenleme varmıdır. Bu konuda bilgi Kısmi alınız. ya saat üzeri çalışmak Bu Kısmi konudada ya yukarıda saat üzeri bahsettiğimiz çalışmak kurallar geçerlidir. Ödenecek maaşınızın ne kadar olacağı çalışma Bu konudada sürenize yukarıda göre düzenlenir. bahsettiğimiz Düzenli kurallar olmayan geçerlidir. çalışma Ödenecek süreleri içinse; maaşınızın gelirinizin ne kadar ortalama- olacağı sı çalışma hesaplanır sürenize size göre o şekilde düzenlenir. ödeme Düzenli yapılır. olmayan çalışma süreleri içinse; gelirinizin ortalama- İşsizlik sı hesaplanır çalışamama size o şekilde durumunda ödeme yapılır. İşsizlik, İşsizlik hastalık, çalışamama kaza ya maluliyet durumunda durumundan dolayı maaş alıyorsanız, yukarıda bahsedildiği gibi 14 haftalık annelik izni maaşı alma hakkına sahipsinizdir. Bu konudaki diğer soruları- İşsizlik, hastalık, kaza ya maluliyet durumundan dolayı maaş alıyorsanız, yukarıda bahsedildiği gibi 14 haftalık annelik izni maaşı alma hakkına sahipsinizdir. Bu konudaki diğer soruları- nız için, lütfen bilgi hattımızı arayınız. nız için, lütfen bilgi hattımızı arayınız. 2. Çıkış İşren neleri yapamaz Tüm hamilelik süreniz boyunca doğumdan sonraki haftalık süre içerisinde işren size çıkış remez. İşren size siz daha hamile olmadan önce çıkış rirse, hamile olduğunuz an- dan itibaren çıkış uygulamasına ara rilir uygulama ancak doğumdan hafta sonra tekrar devam eder. Hangi haklarınız vardır Hamilelik döneminde siz çıkış rmek istiyorsanız, çıkış süresi kurallarına uygun olmak şartıyla, la, her zaman çıkış rebilirsiniz. Dikkat! İş İş ren doğum sonrası annelik izni parasını ödeme- mek için sizi çıkış yazmaya teşvik edebilir. Bu durumlarda tesir altında kalmayınız. Ne zaman çıkış yazmanız en uygunudur? Doğumdan sonra çalışmak istemiyorsanız, en en uygunu, doğumdan sonra çıkış riniz. Çünkü doğumdan sonra hafta boyunca evde kalma hakkına sahipsiniz (duruma göre, son iki iki hafta- nın parası ödenmeyebilir). Normal çıkış süresi enfazla 33 aydır, doğumdan sonra, bunun için yeterli zamanınız vardır

5 3. Çalışma saatleri Hamilelik döneminde fazla mesai yapamazsınız. Hamileliğin Doğum tarihinden 8. ayından önceki doğuma sekiz kadar, hafta dahilinde, saat 20:00 saat ile 06:00 20:00 arasında ile 06:00 akşam arasında akşam gece mesaisi gece yapmanız mesaisi yasaktır. yapmanız Hamileliğin yasaktır. Hamileliğin başlamasıyla başlamasıyla birlikte, isterseniz birlikte, bir isterseniz doktor raporu bir doktor alarak, raporu sadece alagündüz rak, sadece çalışmayı gündüz talep çalışmayı edebilirsiniz. talep edebilirsiniz. Eğer iş yerinde Eğer size iş yerinde gündüz size çalışmanız gündüz için, çalışmanız normal için, yaptığınız normal işe yaptığınız benzer bir işe iş benzer rilemezse, bir iş rilemezse, evde kalabilirsiniz evde kalabilirsiniz size aylık maaşınızın size aylık % maaşınızın 80 i ödenir, % hamileliğin 80 i ödenir. 4. ayından doğuma kadar: Eğer iş temposu bir makinaya bağımlı ise, akort bant-ta Eğer iş temposu çalışmanız bir yasaktır. makinaya Bu bağımlı durumda ise, da, akort akşam bantta gece çalışmanız mesaisinde yasaktır. olduğu Bu gibi, durumda normal da, yaptı-ğınız akşam gece işe benzer mesaisinde bir iş olduğu rilemezse, gibi, normal evde kalabilirsiniz yaptığınız işe benzer size aylık bir maaşınızın iş rilemezse, % 80 i evde kaödenir. labilirsiniz size aylık maaşınızın % 80 i ödenir. 4. Sağlığın korunması İşreniniz, hamilelik dönemi için geçerli olan koruyucu yönetmelikler hakkında size bilgi r- mek zorundadır. Eğer işren size ilgili bilgileri rmezse, siz sorunuz. Aşağıdaki durumlarda, hamile olarak özel korunma hakkına korunmanız için ilgili önlemle- rin alınması hakkına sahipsiniz: Ayakta çalışmak, örn. satış ya restaurant işleri. 5 kg dan fazla ağır yük kaldırmak. Yorucu hareketler çalışırken vücudun yorucu bir şekilde durması. Soğuk ortam (eksi (15 C den 5 derecenin soğuk), altında), çok sıcak çok ortam sıcak (28 C den ortam (28 C den sıcak), çok sıcak), ıslak çok ortam. ıslak ortam. Zehirli maddeler (örn. kurşun, cıva, egzoz gazları). Bulaşıcı hastalıklarla temas (örn. hastanede rem ya karaciğer iltihabı). Gürültü, titreşim. Ilgili yönetmelikler hakkında daha detaylı bilgi için işreninize ya bilgi hattımıza başvuru- nuz. Hamilelikten dolayı işinizi artık yapamıyorsanız, işreniniz size yapabileceğiniz başka bir benzeri iş rmek zorundadır. Eğer bu mümkün değilse, evde kalabilirsiniz size aylık maaşı- nızın % 80 i ödenir 5. İşe gidememe durumları Hamilelik döneminde kendinizi iyi hissetmediğinizde her zaman evde kalabilirsiniz iş yerin- de iseniz e gidebilirsiniz. Maaşınızın ödenmesi normal hastalık durumunda olduğu gibi de- vam edilir. Bir federal, kanton ya belediye dairesinde çalışanlar için kamusal personel kanunu uygulanır. Bu gibi durumlarda maaş ödenmesine devam edilmesi, yasaya göre şu şekilde düzenlenmiştir: Ilgili iş yerinde çalıştığınız ilk sene için, maaşınızın enaz üç hafta boyunca ödenmesi hakkına sahip olmuş olursunuz. Eğer bir seneden daha uzun bir süredir ilgili iş yerinde çalışıyorsanız, çalıştığınız süreye uygun bir süre için maaşınızın ödenmesine devam edilmesi hakkına sahip olursunuz. İş sözleşmenizdeki bu konuyla ilgili düzenlemeleri kesinlikle inceleyiniz sizin için hangi kuralların geçerli olduğunu işreninizden öğreniniz. Bu konuyla igili sorularınız varsa, lütfen bilgi hattımızı (Infoline) arayınız Emzirme Çocuğunu emziren bir anne olarak, çocuğunuz bir yaşına gelinceye kadar, iş yerinde bazı haklarınız vardır: Fazla mesai yapamazsınız. İş yeriniz size, uzanarak dinlenebileceğiniz uygun bir oda temin etmek zorundadır. Tehlikeli yorucu işler, anne çocuk için bir tehlike olus turmamalıdır. oluşturmamalıdır. Bunlara karşın ko- ruma tedbirleri alınamıyorsa, yada size yapabileceğiniz tehlikesiz başka bir iş rilmiyorsa, evde kalarak, maaşınızın % 80 nini alabilirsiniz. Tehlikeli yorucu işler söz konusu olduğunda, anne çocuk için herhangi bir tehlike olma- malıdır. Uygun koruyucu önlemler alınamazsa işletmeniz size tehlikesiz yaptığınız işe ben- zer bir iş remezse, evde kalabilirsiniz size aylık maaşınızın % 80 i ödenir. Çocuğunuzu iş yerinde ya iş yerinin dışında emzirebilirsiniz. Emzirme işlemi için gerekli sü- reyi ne önceden, ne de sonradan çalışarak telafi etmeniz gerekmez. Bu süre sizin diğer dinlenme- sürelerinizden (örnegˇ (örneğin in tatil günlerinizden) de de kesilemez. Çocuğunuzu iş iş yerinde emziriyorsa- nız, emzirdiğiniz süre normal çalıştığınız iş saati olarak kabul edilir. Bebeğinizi emzirmek için e gidiyorsanız, ilgili sürenin yarısı normal çalıştığınız iş saati olarak kabul edilir. 11. İş yeri aile yükümlülükleri İş ren, sizin ailenize kars ı karşı olan yükümlülüklerinizi dikkate almak zorundadır. Çocuğunuz 15 yaşına gelene kadar bakımı aile içinde bakıma muhtaç durumda birisi var ise, aynı sekilde bu konuyu içermektedir Eğer aile yükümlülükleriniz var ise, Fazla mesai yapmayı kabul etmeyebilirsiniz. Öğle molasını enaz bir buçuk saat yapmayı talep edebilirsiniz. Çocuğunuz hastalandığında, siz yada çocuğun babası üç gün işe gitmeyebilir. Fakat kesinlikle ilgili bir doktor raporunu işrene rmek zorundasınız çocuğunuza bakacak birini buldu- ğunuz zaman, tekrar işe başlamanız gerekmektedir. Bu durumdaki maaş ödenmesine devam e- dilmesi uygulaması, sanki anne ya baba kendisi hasta olmuş gibi gerçekleştirilir. 9

6 12. Önemli adresler Doğuma hazırlık kursları? Schweiz. Hebammenrband SHV, Tel ( Isviçre (İsviçre Ebeler Birliği). İsviçre de, göçmen bayanlara yönelik Doğum Hazırlık Kurslarının bazıları ana dillerinde rilmektedir: IAMANEH Schweiz, Tel Hamilelik, doğum, emzirme ebe hakkında, Ebe adresleri, danışma almak ya ücretsiz hamilelik, anne olmak broşürü ısmarlamak için (bir çok dilde): Schweiz. Hebammenrband SHV (İsviçre Ebeler Birliği SHV), Tel PLANes Anue de Beaulieu 9, Case postale Lausanne Meslek Derneği Derne i Isviçre Anne Danışmanları IBCLC Postfach 686, 3000 Bern Hamilelik, cinsel ilişki aile planlaması Kadınlar, erkekler gençler için ücretsiz danışma kantonunuzdaki adresi öğrenmeniz için: PLANeS, Schweiz. Dachrband der Familienplanungs- und Sexualberatungsstellen, Tel (aile planlaması)ı cinsel konuda danışma büroları federasyonu PLANeS)

7 Anneler babalar için danışma Bebekler 5 yaşına kadar olan çocukların anne babaları için bölgenizdeki adresi öğrenmek için: Schweiz. Verband der Mütterberaterinnen SVM, Tel (Annelik Danışmanlığı derneği). Finansiyel yardım Solidaritätsfonds für Mutter und Kind SOFO des Schweiz. Katholischen Frauenbundes SKF, Tel (Anne çocuk için dayanışma fonu SOFO, Katolik Kadınlar Birliği) Bütçe konusunda danışma Beratungsstellen der Evangelischen Frauenhilfe in Aarau Tel ; Bern Tel ; Frauenfeld Tel ; St. Gallen Tel ; Winterthur Tel ; Zürich Tel (Protestan kadınlar yardım kurumunun danışma daireleri). Sağlığın korunması Seco, Grundlagen Arbeit und Gesundheit, (Seco, Temel çalışmalar sağlık), Tel Arbeitsinspektorat (bağlı olduğunuz Kantondaki İş Müfettişliği). Adresler için telefon rehberine bakınız. * Hamilelik * Doğum * Emzirme süreci İş Hayatı Sağlık Travail.Suisse Hopfenweg 21, 3001 Bern

8 Hamile kadının emniyeti konusunda işletmelerin önlemleri Bir anne adayı tehlikeli ya zorlayıcı faaliyetleri yürüten bir işletmede çalışıyorsa, işletme kadını çalıştırmadan önce bir risk değerlendirmesi yapmak zorunda. Aşağıdaki riler bu değerlendirmeye dahil olmalı: - Anne adayı için hangi tehlikeler mevcut - Hangi riskler önlenebilir - Hangi işler hamilelik emzirme süreci boyunca yasaktır. Risk değerlendirmesi konusunda uzman bir kişi (Yetkinlik Yönetmeliği) tarafından yapılmalı. İşren, hamile kadınları bu risk değerlendirmesinin sonuçları hakkında bilgilendirmek zorundadır. Zorlayıcı Zorlayıcı tehlikeli tehlikeli işler işler olarak olarak örneğin örneğin aşağıdakiler aşağı- dakiler tanımlanır: tanımlanır: - Manüel Manüel olarak olarak ağır ağır yükleri yükleri hareket hareket ettirmek ettirmek (düzenli (düzenli olarak olarak 5 Kg dan Kg dan fazlasını fazlasını bazen bazen Kg dan Kg dan fazlasını) fazlasını) - Erken Erken yorulmaya yorulmaya sebep sebep olana olana hareketler hareketler vücut vücut duruşları duruşları (önemli (önemli ölçüde ölçüde esneme esneme ya ya eğilme eğilme hareketleri, hareketleri, sürekli sürekli diz diz çökme) çökme) - Darbe, Darbe, sarsıntı sarsıntı ya ya vibrasyona vibrasyona sebep sebep recek recek işler işler - Yüksek Yüksek sıcaklık sıcaklık (+28 C den (+28 C den fazla) fazla) ya ya soğukluk (-5 C dan soğuk- luk (-5 C dan az) altında az) altında yapılacak yapılacak işler işler - Zararlı maddelerin ya mikroorganizmaların - Zararlı etkisinde maddelerin yapılacak ya işler mikroorganizmaların - Zararlı etkisinde ışınlar yapılacak ya işler 85 db (A)görültünün -Zararlı etkisi altında ışınlar yapılacak ya > 85 işler db (A) gürültünün etkisi - Zarar altında recek yapılacak çalışma işler saatleri sistemleri - Zarar recek çalışma saatleri sistemleri Çalışan kadının hamileliği, doğum emzirme süreci süresince günliği, önleyici sağlık günliğidir! Çalışma kanunu (ArG) aşağıdaki düzenlemeleri getiriyor; Çalışmanın süre olarak kısıtlanması Çalışma yerine çalışma şekline özel talepler Emzirme süreci boyunca çalışma saatlerinin özel olarak düzenlenmesi Geçim Günliği Yasası (EOG) Anneler için gelir günliğini düzenliyor (Annelik sigortası) Borçlar Kanunu (OR) Maddi bakımdan koruma sağlar (İşten çıkartılma durumunda maaş ödenmesine devam edilmesi) Eşitlik Kanunu (GlG) Kadına güncel, gelecekteki ya geçmişteki bir hamileliğinden dolayı ayrımcılık yapılmasını yasaklamaktadır Annelerin Emniyeti Yönetmeliği Örneğin anne çocuk için yüksek derecede tehlikeli olan maddeler aktiviteleri tarif ediyor. Hamilelik Süreci için bazı Düzenlemeler Hamileliğin başından itibaren: - En fazla 9 saatlik günlük çalışma süresi - Sadece çalışanın onayı ile çalıştırılma - İş ren tarafından işine son rilmesine ancak doğumdan 16 hafta sonra izin var - Maaş ödemesine devam: hamile çalışan sağlık sebeplerinden dolayı, daha doğrusu durumu ile ilgili olan sağlık sebeplerinden dolayı, çalışamaz durumda ise, (doktor raporu gerekiyor) - Bir kadının, hamile olduğundan ya hamile kalabileceğinden dolayı işe alınmaması ayrımcılık olarak kabul ediliyor - Çalışan kadın gece çalışıyorsa: ile saatleri arasında aynı seviyede bir iş almaya hakkı var. Eğer bu mümkün değilse, maaşının %80 ini almaya hakkı var Hamileliğin 4. Ayından doğuma kadar - Çoğunlukla ayakta yapılan çalışmalarda: günde 12 saat dinlenme her iki saatte bir 10 dakika ila dinlenme süresi Hamileliğin 6. Ayından doğuma kadar - Çoğunlukla ayakta yapılan çalışmalara artık sadece günde azami 4 saat izin rilmektedir Hamileliğin 8. Ayından doğuma kadar Saat ila arasında çalışma yasağı 15

9 Doğum Emzirme Süreci Doğumdan sonraki ilk 8 hafta boyunca - Çalışma yasağı Doğumdan sonraki 14. Haftaya kadar - anneye ilke olarak maaşının %80 i ödenir (EOG). Çalışan annenin, doğumdan sonraki 16. haftaya kadar işinden uzak kalmaya hakkı vardır. Bu esnada maaşından kesinti yapılmasını kabul eder. Doğumdan sonraki 52. Haftaya kadar - İşyerindeki emzirme süresi çalışma süresi olarak kabul ediliyor. İş yerininin dışındaki emzirme süresi yarı yarıya çalışma süresi olarak kabul ediliyor. Doğumdan sonraki haftalar - Anne ile saatleri arasında çalışabilir (ama mecbur değildir). Eğer Eğer bunu bunu istemiyor istemiyor ise, iş ren ise, işren ona ona saatleri saatleri arasın- arasın-da eşdeğer eşdeğer bir iş teklif bir iş etmek teklif zorunda. etmek zorunda. Eğer bu Eğer mümkün bu mümkün değil ise, değil maaşının ise, maaşının %80 ini %80 ini almaya almaya hakkı vardır. hakkı vardır. İş Hayatı Sağlık - Hamile olarak evcil hayvanların satıldığı ortamda çalışmak - Önlemler Hijyen Kuralları Hayvanlarla, dışkılarıyla ya yataklıkları ile her temastan sonra aşağıdakilere dikkat edilmeli: - Ellerinizi her seferinde dezenfektan sabun ile iyice yıkayın; - Sabunu mümkünse dükkandaki hayvanların bakımından sorumlu olan terinerin tavsiyesi üzerine seçin; - Verilen sabunun talimatlara uygun bir şekilde kullanıldığından emin olun. Hamilelik durumunda diğer genel tavsiyeler Çok yorucu ya ya tehlikeli işler işler hamilelik hailelik ya ya emzirme süreci süresince yasaktır. Bunlara dahil olanlar: - Ağır yüklerin hareket ettirilmesi (düzenli olarak 5 Kg dan fazlasını bazen 10 Kg dan fazlasını) - Erken yorulmaya sebep olana hareketler vücut duruşları (önemli ölçüde esneme ya eğilme hareketleri, sürekli diz çökme) - Darbe, sarsıntı ya vibrasyona sebep recek işler - Yüksek sıcaklık (+28 C den fazla) ya soğukluk (-5 C dan az) altında yapılacak işler - Zararlı maddelerin ya mikroorganizmaların etkisinde yapılacak işler Hayvanların satıldığı bir dükkanda çalışan hamile bir kadın için ne gibi riskler mevcuttur? Hamileliğin diğer risklerinin yanında evcil hayvanların satıldığı dükkanlarda çalışan kadınlar doğrudan hayvanlarla temas halindeler. İnsanlara bulaşabilecek hayvan hastalıklarının adı zoonozdur. Çeşitli hastalık geçiricileri tarafından kaynaklanabilirler (Virüsler, bakteriler, bakte- tarariler, mantarlar, mantarlar, prionlar). prionlar). Hamileliği Hamileliği zorlaştırabilirler ya ciddi ya bir ciddi durumda bir durumda fötüsün fötüsün ölmesine zor-laştırabilirler ölmesine yol açabilirler. yol açabilirler. SECO 2008 yılında kısmen hayvanlarla doğrudan sürekli temastan doğabilecek risklerle ilgili bir araştırma yapmıştır, zira bu iş alanındaki risk şimdiye dek değerlendirilmemiştir.. Bu branştaki dükkanlarda satılan hayvanlar (Kuşlar, sürüngenler, balıklar, vb.) neredeyse tamamen hayvan yetiştiricilerinden gelmektedir bu yüzden de hastalık taşıma olasılıkları sınırlıdır. Evcil hayvan dükkanlarında en sık raslanılan zoonozlar salmonelloz ornitoz psitakozdur. Salmonelloz İnsanda zoonoz oluşmasının en önemli kaynaklardan biri salmonellerdir. Nemli ortamlarda bulunurlar tipik olarak balıklar ya sürüngenler ile kendi ortamlarında doğrudan temastan dolayı bulaşırlar. Bir salmonelloz fötüse doğrudan etki etmez ama hastalığın semptomlarından (İshal, ateş, bulantı, kusma, karın krampları...), erken doğuma sebep olabilecekleri için hamilelik süresince kaçınmalıdır. Önlemler (genel olarak ha- mile kadınlar için geçerlidir): - İyi bir hijyen ile salmonellerden korunmak mümkün (bkz. Hijyen kuralları) - Balıklara ilaç rilirken mutlaka eldin giymek gerekir (o ilaçlar çoğunlukla formaldehit içerir) Ornitoz - psikatoz Ornitoz psikatoz kümes hayvanları papağanlar gibi süs kuşlarından bulaşır. Bu hastalık çok nadirdir, fakat fötüs için sonuçları ağır olabilir (ani düşük, fötüsün ölmesi ya erken doğum). Önlemler (genel olarak hamile kadınlar için geçerlidir): - Hamilelik süresince kuşlar dışkıları ile temastan tamamen kaçınmalı, zira psitakoz kontamine tozun solunması ya dışkı yoluyla bulaşır. İşsizlik Sigortasına Annelik Tazminatının uygulanmasının etkileri hakkında Rapor Annelik Tazminatı 1) Bilgilendirme 2) Uygulama 3) Annelik izninden sonra kontrollerin tekrar başlatılmasında çalışma gayretlerinin değerlendirilmesi 4) Uygulama hakkında vargı 7 Denetlenmesi gereken özel sorular 1) Annelik tazminatının rolü 2) İşsizlik tazminatının rolü 3) SECO talimatlarının Kantonlar tarafından farklı şekilde uygulanmaları 4) Çalışma gayretleri 5) Annelik iş piyasası 8 Vargılar

10 11 Ön açıklama KVG KVG hamilelik, doğum doğum emzirme lığı lığı ile ilgili ile ilgili hizmetler için için masrafların üstlenil- üstlenil- danışman- Mevcut Ön açıklama raporun amacı, annelik tazminatı alan işsiz Mevcut annelerin raporun durumunu amacı, annelik denetlemek tazminatı mesi mesi hususunu düzenler; bunlar bunlar masraf masraf katılımınımının dışında dışında tutuluyor. katılı- Parlamento alan işsiz tarafından annelerin bu durumunu konuda ortaya denetlemek atılan soruları Parlamento incelemektir. tarafından bu konuda ortaya atılan soruları (A incelemektir. Fehr Jacqueline): İşsiz kadınların e) e) Malulluk Sigortası hakkında Federal Federal Kanun Kanun doğumdan sonraki (A Fehr çalışma Jacqueline): gayretleri İşsiz kadınların (IVG)5 (IVG)5 Bu başvuru doğumdan annelik sonraki izni çalışma süresince gayretleri iş arama IVG, IVG, uyum uyum önlemlerine hamilelikten dolayı dolayı faaliyetlerinin Bu talep için tekrar annelik başlatılmasına izni süresince dair SECO iş arama ara ara rilmesi gereken gereken durumlarda gündeliklere talimatının faaliyetlerinin değiştirilmesini tekrar başlatılmasına talep etmektedir. dair SECO devam devam edilmesini öngörüyor talimatının (Mo. Huguenin): değiştirilmesi İşsiz gerekir. kadınlar için kapsamlı annelik (Mo. izni Huguenin): İşsiz kadınlar için f) Pansiyon f) Mesleki Kasa tedbirler Kanunu hakkında (BVG)6Federal Kanun Bu kapsamlı önerge, annelerin annelik izni 14 haftalık annelik izni BVG, (BVG)6 annelik izni süresince koordineli maaşı boyunca Bu önerge, iş arama annelerin mecburiyetinden 14 haftalık muaf annelik tutul-iznmalarını boyunca öngörüyor. iş arama mecburiyetinden muaf tutul- garanti eder. garanti BVG, eder. annelik izni süresince koordineli maaşı malarını İş Hukuku öngörüyor. Sosyal Sigortalarda Annelik İş Koruması Hukuku Özet Sosyal Sigortalarda Anne-AVIG in AVIG in amacı, amacı, sigortalı sigortalı kişilere kişilere işsizlik, işsizlik, kısa kısa g) İşsizlik g) İşsizlik Sigortası Kanunu Kanunu (AVIG)7 (AVIG)7 2 2 lik Koruması Özet süreli süreli iş, iş, kötü kötü hava hava şartları şartları ya ya işrenin ödeyememe durumundan dolayı dolayı oluşan oluşan çalışmammama süreleri süreleri için için uygun uygun bir bir tazminatın ril- ril- çalış- a) Borçlar Kanunu (OR)1 Borçlar a) Borçlar kanunu, Kanunu hamilelikten (OR)1 dolayı mani mesini mesini sağlamaktır (Madde (Madde 1a Fıkra 1a Fıkra 1 AVIG). 1 AVIG). oluşması Borçlar durumunda kanunu, maaş hamilelikten hak edişini dolayı düzenler oluşması (Madde durumunda 324a Fıkra maaş 3), annelik hak edişini izninin düzen- getirilmesi gerekmektedir. mani Tazminat hakkı hakkı için için belirli belirli koşulların yerine yerine asgari ler süresini Das OR 14 regelt hafta den olarak Anspruch belirler auf (Madde Lohn bei 329f), Verhinderung hamilelik wegen boyunca Schwangerschaft doğumdan (Madde 16 Bunların arasında, işsizlik işsizlik durumunu önlemek hafta 324a sonrasına Fıkra 3), kadar annelik işten izninin çıkarılma asgari yasağını süresini 14 için için elinden elinden gelen gelen her her şeyi şeyi yapma yapma yükümlülüğü belirler hafta (Madde olarak belirler 336c Fıkra (Madde 1 Önerge 329f), c). hamilelik de var de var (Madde (Madde Fıkra 17 Fıkra 1 AVIG), 1 AVIG), özellikle özellikle boyunca doğumdan 16 hafta sonrasına kadar iş güncesini belirler (Madde 336c Fıkra kümlülük istisnasız olarak olarak bütün bütün sigortalılar de iş de arama iş arama falliyetlerinde bulunmak. Bu Bu yü- yü- 1 Önerge c). için için geçerlidir esas esas işsizliğin meydana gel- gelmesinden önce önce tazminatın alınıp alınıp alınmama- b) İş Kanunu (ArG)2 İş kanunu b) İş Kanunu özellikle, (ArG)2 annelerin doğumdan sonraki İş sekiz kanunu hafta özellikle, boyunca annelerin çalışmalarını doğumdan yasaklı- sonsınsına bağlı bağlı olmaksızın bile bile geçerlidir. yor. raki 16. Haftaya sekiz hafta kadar boyunca lohusa çalışmalarını kadın sadece kendi isteği yor. 16. ile Haftaya çalıştırılabilir. kadar lohusa kadın sadece ken-işsiz Bir kişinin diğer yapması koşula da beklenebilir iş bulunma bir olasılığıdır, işi yapmaya yani yasaklı-bir diğer koşul da iş bulunma olasılığıdır, yani di isteği ile çalıştırılabilir. istekli, işsiz yapabilir kişinin yapması yapmaya beklenebilir yetkili durumda bir işi yapmaya olması istekli, gerekir yapabilir (Madde 15 yapmaya Fıkra 1 AVIG). yetkili durumda Annelik, ol- İş kanununun 1. Yönergesi annelik yönergesi hamile İş kanununun emziren 1. kadınların Yönergesi çalışma annelik koşulları yönergesi madde ması 35a gerekir Fıkra (Madde 3 ArG de 15 Fıkra bahsedilen 1 AVIG). çalışma Annelik, ile ilgili hamile hususları emziren düzenler. kadınların çalışma koşulları yasağı madde süresince 35a Fıkra işsizlik 3 ArG de tazminatı bahsedilen hakkını çalışma ile ilgili hususları düzenler. reddetmek yasağı süresince için bir gerekçedir, işsizlik tazminatı zira annelerin hakkını bu reddi c) Sosyal Sigorta Hukukunun genel kısmı hakkında c) Sosyal Federal Sigorta Kanun Hukukunun (ATSG)3 genel kısmı hak-olu-şum içerisinde olarak çalışmaları kişisel bir yasaktır. durumdur, Ebeynlik bu durum olu- süre etmek içerisinde için bir çalışmaları gerekçedir, yasaktır. zira annelerin Ebeynlik bu süre ATSG, kında hamileliği, Federal Kanun doğumu (ATSG)3 onu takip eden iş bulma şum olarak olasılığının kişisel denetlenmesinde, bir durumdur, bu işsizlik durum iş dinlenme ATSG, süresini haileliği, kapsayan doğumu annelik onu terimini takip eden süresinin bulma olasılığının önlenmesi denetlenmesinde, ya kısaltılması işsizlik için süresinin önlenmesi gayretlerinin ya kısaltılması değerlendirilmesinde için gösterilen tanımlar dinlenme (Madde süresini 5 ATSG). kapsayan annelik terimini gösterilen d) Hastalık tanımlar Sigortası (Madde 5 hakkında ATSG). Federal Kanun (Madde gayretlerinin 17 Fıkra değerlendirilmesinde 1 AVIG) bir işin uygun (Madde 17 (KVG)4 d) Hastalık Sigortası hakkında Federal Kanunyapılması Fıkra 1 bek- AVIG) bir işin uygun yapılması bek- (KVG)4 lenebilir lenebilir olup olup olmadığının değerlendirilmesinde nliği nliği Kanununa (EOG) (EOG) göre göre çalışan çalışan tüm tüm (Madde (Madde 16 Fıkra 16 Fıkra 2 AVIG) 2 AVIG) dikkate dikkate alınmaktadır. kadınların çocuklarının doğumunu takip takip eden eden Federal Federal Sigorta Sigorta Mahkemesinin sürekli sürekli yargısına süre süre boyunca boyunca bir geçim bir geçim günliği almaları almaları ilke- var. ilke-si Çalışmak var. Çalışmak olarak örneğin olarak örneğin bir gelir bir elde gelir göre göre ebeynler aile aile hayatını, hayatını, iş iş piyasasının gerektirdiğtirdiği ölçüde ölçüde çalışabilecekleri şekilde şekilde düzenleme-etmeye elde yönelik etmeye yönelik ekonomik ekonomik rimliliği rimliliği arttı- gerek-slerleri gerekiyor. ran arttı-ran tüm kişisel tüm çalışmalar kişisel çalışmalar sayılır.10 sayılır. Çalışan Çalışan" annelik terimi bakımından annelik bakımından özellikle korunma- özellikle terimi h) Hizmet h) Hizmet renler renler için için annelik annelik durumundaya muhtaç korunmaya olmayan, muhtaç örneğin olmayan, serbest örneğin çalışanları serbest çalışma çalışma tazminatı için için Federal Federal Kanun Kanun (EOG)8 (EOG)8 ya çalışanları şu anda işsiz ya olan şu anda kişileri işsiz de olan kapsar. kişileri EOG de Annelik Annelik tazminatı bir bir işsizlik işsizlik tazminatıdır. özellikle kapsar. işsiz EOG özellikle boşta işsiz terimlerini boşta ayırt terimlerini (Almancasında ayırt etmiyor (Almancasında genelde işsiz genelde terimi et- Aşağıdaki özelliklere sahip sahip kadınları onu onu almaya hak ya hak kazanmaktadır: kullanılmaktadır). işsiz terimi kullanılmaktadır). almamiyor Doğumdan önceki dokuz ay ay boyunca AHV de İşsizlik İşsizlik sigortası sigortası kanunu ka-nunu (AVIG) (AVIG) ilk en başta başta işsisiz kişilerin kalan kişilerin piyasasına iş piyasasına geri geri dönmelerini dönmeleri- iş- zorunlu zorunlu olarak olarak sigortalı sigortalı olanlar, olanlar, Bu Bu sürede en en az az beş beş ay ay boyunca bir bir işte işte mış mış olanlar, olanlar, tazminatı alan alan kişiler kişiler (İşsizler) (işsizler) iş iş arayanlar çalış- hedefler. ni hedefler. Serbest Serbest çalışanlar, çalışanlar, personel, personel, işsizlik işsizlik Doğum Doğum zamanında çalışan çalışan ya ya serbest serbest çalışaşan olan ya kocalarının işletmesinde çalışan arasında ayrım yapmaktadır. çalı- (İşsizlik (İşsizlik tazminatı almaya hakkı olmayanlar) ara- nakit maaş alan kadınlar. EOG EOG'de sadece sadece işsiz işsiz kadınlardan sinden sinden dolayı, dolayı, tüm tüm annelere annelik annelik tazminatı bahsedilme- Tazminat hakkı hakkı doğum doğum ile ile başlar başlar gün gün sonra sonra ya ya tekrar tekrar çalışmaya başlanması ile sona ile sona ödeme ödeme hedefi hedefi gerçekleştirilememiştir, zira zira çalışalışan annelerin bir bir kısmı kısmı (ret (sigorta edilmiş işsizler, hakkını iş kul- ça- erer. erer. Çocuğun bakımının hastanede yapılması zorunlu zorunlu ise, ise, bu talep bu talep e e dönülen dönülen zamana zamana kadar kadar arayanlar lanan işsizler, ya hamilelik iş arayanlar süresince ya hamilelik çalışmaya süre- ertelenebilir. ara since rmiş çalışmaya kişiler) ara bundan rmiş hariç kişiler) tutuluyor. bundan Bunun tutuluyor. dışında annelik Bunun tazminatının dışında annelik meblağı tazminatının sa- sigortasından, malulluk sigortasından, kaza kaza si- si-dece meblağı hariç Annelik Annelik tazminatının ödenmesi halinde halinde işsizlik işsizlik son alınan sadece maaşa son göre alınan hesaplanmaktadır, maaşa göre hesaplanmaktadır, bu şekilde ise, önceki dönemde gortasından, askerlik askerlik sigortasından, ler ler çalışanlar için için işsizlik işsizlik tazminatı ödenmez. yan çalışmalardan dolayı kazandıkları muafiyet gündelik- bu şekilde ise, önceki dönemde mevcut olma- mevcut olmayan çalışmalardan dolayı kazandıkları muafiyet üzerinden tazminata hak kazanan kadınlar zarara uğramış oluyor. Annelik Annelik tazminatının ödenmesi çalışma çalışma ilişkisinisinin annelik annelik izininden sonra sonra devam devam etmesine rara uğramış oluyor. ilişki-üzerinden tazminata hak kazanan kadınlar za- ya ya hasar hasar azaltma azaltma mecburiyetine bağlı bağlı değildir. değildir. Federal Federal Meclis, Meclis, 6 Kasım 6 Kasım tarihli tarihli görüş görüş bildirgesinde, bildirgesinde, kocalarının kocalarının işletmesinde işletmesinde nakit nakit Açıklamalar: maaş maaş almadan almadan çalışan çalışan kadınların kadınların annelik annelik tazminatı almalarını almalarını ret etmişti11. ret etmişti. Diğer Diğer taraftan, taraftan, taz- Şu anda Şu anda İsviçre İsviçre Kanunlarında kapsamlı bir bir annelinelik koruması yoktur. yoktur. Sadece Sadece hamile hamile em- em-ilgili ilgili kadınların kadınların işsizlik işsizlik tazminatı tazminatı alabilmek alabilmek an-minatzireziren kadınların serbest serbest olmayan çalışmaları için için koşulları koşulları sadece sadece doğumun doğumun meydana meydana geldiği günde, ği günde, daha daha doğrusu doğrusu ondan ondan sonraki sonraki 14 haf- 14 haf- geldi- düzenlenmiştir. ta boyunca ta boyunca yerine yerine getirmeleri getirmeleri gerektiğine gerektiğine dair dair 3 İşsiz İşsiz annelerin annelik annelik tazminatı hakkı hakkı karar karar rmiş. rmiş. Bu Bu şekilde şekilde yukarıda yukarıda bahsedilen bahsedilen dezavantajlar dezavantajlar dengelenip, dengelenip, sigortalıların sigortalıların annelik annelik 3 (Madde (Madde 29 EOV)9 29 EOV)9 tazminatına tazminatına hak hak kazanmaları kazanmaları için için işsizlik işsizlik tazminatminatı talep talep etmelerine etmelerine gerek gerek kalmamaktadır. kalmamaktadır. taz- 1) Geçim 1) Geçim Günliği Kanununa (EOV) (EOV) ait yönergenigenin Maddesinin oluşum oluşum hikayesi hikayesi ile aidat ile aidat ödemeden ödemeden muafiyet muafiyet üzerinden üzerinden işsiz- işsiz- ait yöner-daha Daha önce önce aidatları aidatları ödemiş ödemiş olan olan işsiz işsiz kadınlar kadınlar lik tazminatı lik tazminatı talep talep etmiş etmiş kadınlara kadınlara eşit eşit şekilde şekilde Annelik Annelik tazminatının tazminatının temelinde, temelinde, Geçim Geçim Gü- Gü-davranılması kabul da kabul edilmiş edilmiş oldu. oldu

11 Geçim Günliği Kanununa (EOV) ait ait yönergenin oluşturulmasına 2003 yılında başlandı. İşsizlik tazminatı almaya hakkı olan kadınlara İşsizlik tazminatı hakkı konusunda çocuğun doğumdan sonraki hafta boyunca annelik doğum tarihini annelik tazminatı hakkını tazminatı rme isteğinin gerçekleştirileme- şartlarına dahil etmenin avantajı, bu şekilde yeceği ortaya çıktı. Zira, AVIG in 8. maddesi, tespit edilmesi kolay EOG nin sistematiği EOV Madde 29, paragrafa fıkrasına Fıkrasına göre işsişlik işsizlik tazminatı tamzinatı almanın 88 ile uyumlu bir referans noktası olmasıdır, zira kümülatif koşulunu yerine getirmek mümkün doğum tarihi aynı zamanda annelik tazminatı değildir. hakkının başlangıç tarihidir. Ancak bu çözüm yolu, hak almak için daha açık bir çerçe sü- Bir yandan aidat süresi zaman geçtikçe azalıreleri bulunan ancak doğum tarihi itibariyle yor (bir kişi işsizliğini bildirene kadar ne kadar artık işsizlik tazminatı almaya hakkı bulunma- beklerse, yeterli bir aidat süresini gösterebilme yan anneler için annelik tazminatını alamama şansı o kadar azalır) diğer yandan bir anne- dezavantajını taşıyoraynı aynı şekilde şekilde işsizlik işsizlik tazminin doğumdan sonraki 8 hafta boyunca çalışması yasaktır bu süre için de böylece iş arı- yurt linde gene-linde iş piyasası önlemleri iş piyasası ile önlemleri ilgili ödeme ile ilgili alan yor durumunda olamıyor, bu yüzden de işsizlik ödeme ya Kantonların alan ya Kantonların iş bulma önlemleri iş bulma çerçe- önlem- tazminatı almaya hak kazanamıyor. Ayrıca halersinde çerçe-sinde ödeme alan anneler. ödeme alan anneler. mileliği boyunca çalışmayan henüz doğum yapmış olan bir kadından iş arama gayreti gös- EOV Madde 29, Paragrafb termesini beklemek sorunlu olur. Gerekli aidat süresinin doldurulmuş olması Bu yüzden EOV nin bu 29. maddesi 4 Aralık gerektiği koşulunun avantajı şüphesiz, annelik 2003 itibariyle sadece aidat süresi koşulunun tazminatını almaya hak talep edenlerin daha yerine getirilmesi gerektiğine dair değiştiril- kolay değerlendirilmesidir. Yine de aidat süremiştir. İşsizlik tazminatı hakkı ya diğer Kansinin hesaplanması mevcut iş iş sözleşmelerinin tonlardaki benzer haklar doğumun meydana çeşitliliği yüzünden de belirli durumlarda geldiği tarihte mevcut olmalı. Ağustos 2004 te aidat süresinin uzatılmış bir çerçe süresini Federal AHV/IV-Komisyonu tazminat hakkı- dikkate alabilme imkanı yüzünden karmaşıktır. nın Kantonların isşsizlik önlemlerine göre ge- Bü yüzden aidat sürelerinin tespitini AHV/IVnişletilmesini reddetmiştir. ret etmiştir. denkleme kasalarına bırakılması düşünülmez. Fakat bu görevi işsizlik kasalarına rmek de 2) İşsiz anneler için annelik tazminatı almanın masrafların artışına sebep olur (özellikle kasa- koşulları lara ila işten dolayı ila hak ediş puanlarının rilmesi gerektiğinden dolayı) bu yüzden Madde 29 EOV, doğum zamanında işsiz olan işsiz olarak kayıt olmak isteyen istemeyen ya işsiz olduğundan dolayı Madde 16b Fıkra anneler arasında belirsizlikler oluşurdu. Bu 1 Harf b EOG ye göre gerekli olan asgari şart- yüzden en basit çözüm, SECO nun ya onun ları yerine getiremeyen bir annenin aşağıdaki TCAS bölümünün (ASAL-aplikasyonları koşullarda tazminat almaya hakkı olduğunu ALK) aidat sürelerinin hesaplanmasını üstlen- belirtiyor: mesidir. a. Doğuma kadar işsizlik sigortasından bir gün- Buna göre bugün AHV (Sosyal Sigorta delik aldıysa, ya Kurumu) Buna göre SECO ya, bugün denkleme EOV madde kasaları 29 Harf SECO ya, b ye tazmi-natı hakkı olmayan hakkı olmayan iş arayan iş olarak arayan yurt olarak gene- göre EOV madde koşulları 29 Harf tahmi-nen b ye göre koşulları yerine getiren tahmi- b. Doğumun meydana geldiği gün 25 Haziran annelerin nen yerine evraklarını getiren annelerin gön-deriyorlar evraklarını sonra gön tarihli İşsizlik Sigortası Kanununa göre denetimin deriyorlar sonucuna sonra denetimin göre annelik sonucuna tazminatını göre gerekli üyelik süresini doldurmuş ise. ödüyorlar. annelik tazminatını ödeyecekler

12 Temmuz ila ila Temmuz arasında SECO SECO öngörmemiştir, böylece anneler için için annelik annelik toplam toplam dosyaya baktı, baktı, bunların 98 i 98 i EOV EOV izninin izninin bitmesi bitmesi ile ile işsiz işsiz olarak olarak tekrar tekrar mesi mesi arasında bir bir bekleme süresi süresi uygulamama kaydedil- madde madde harf harf b ye b ye göre göre koşulları yerine yerine getirmiştimişti, 42 kadın 42 kadın zaten zaten bir bir işsizlik işsizlik kasasına kayıt- kayıt- kararı kararı rilmiştir, bu bu şekilde şekilde yardım yardım alma alma hak- hak- getirlıydlıydı 53 ü 53 ü de de gereken aidat süresine sahip dekınıkının çerçe çerçe süresi süresi uzatılmış oluyor. oluyor. değillerdi. Diğer vakalar ise ise denkleme Sosyal kasalarına Sigorta Kurumuna çeşitli sebeplerle çeşitli geri sebeplerle gönderilmiştir, geri örneğin gönderilmiştir, eksik evraktan örneğin dolayı, eksik bir evraktan iş ilişkisi dolayı, olduğundan bir ları ları 2) İşsiz 2) İşsiz annelerin annelik annelik izni izni süresince durum- lar. Fakat lohusa bir kadın kesinlikle çocuğunu sonra sonra doğumdan haberdar olursa, olursa, hak hak den den alınmış alınmış yardımların geri geri ödenmesi hakkın- değildir. İş İş arama arama gayretlerinin denetiminde da da sorular sorular oluşacaktır. Bunun Bunun için için sigorta sigorta içi içi edilme- doğurduktan sonraki gün gün iş iş aramaya müsait müsait kesin kesin rilere dayanmak isteyen isteyen RAV lerin acil acil bir bir denkleme düzeni düzeni oluşturulmuştur, EO nun talepleri üzerine SECO, SECO, 1 1 Temmuz tarihindhinde yürürlüğe yürürlüğe gire uygulamayı giren uygulamayı önceki AVIG önceki ziyor. ziyor. tari- askerlik yapanlar için için uyguladığı düzene düzene ben- ben- madde AVIG 28 madde fıkra 28 1bis in fıkra 1b nin çerçesinde çerçesinde devam devam kararını ettirme kararını aldı; buna aldı; göre buna ise iş göre arama ise iş 3) 3) Tazminatın ertelenmesi halinde halinde sigorta sigorta kap- kap- ettirme iş ilişkisi ya İsviçre de olduğundan ikamet ya etmediklerinden. İsviçre de ikamet İşsizlik sigortasının açısından, annelik tazminatının gayretlerine arama gayretlerine doğumdan doğumdan sonraki sonraki 5. haftadan 5. hafsamsamı etmedik-l erinden. İşsizlik ödendiği sigortasının süre, açısından, beklenebilir annelik bir işin taz- itibaren tadan başlanması itibaren başlanması gerekiyor. gerekiyor. Bu şekilde Bu anne- şekil- yapılması açısından bir ara teşkil ediyor. Bu yüzden işsiz anneler danışmanlık kontrol 44 Annelik Tazminatı İşsizlik Sigortası minatının ödendiği süre, beklenebilir bir işin lerin de çalışması annelerin yasak çalışması olan yasak işsizlik olan tazminatı işsizlik EOG deki bir bir boşluktan dolayı dolayı annelik annelik izninin izninin yapılması açısından bir ara teşkil ediyor. Bu almaya tazminatı hakları almaya olmayan hakları süre de olmayan hesaba süre katılmış de he- başlangıç tarihini tarihini ertelemek isteyen isteyen bir bir sigortalı kadın lı kadın erteleme erteleme süresince maaşsız maaşsız kalır. kalır. Sigor- Sigor- sigorta- görüşmelerine yüzden işsiz katılmak anneler danışmanlık zorunda değiller kontrol oldu saba tekrara katılmış işe başlayabileceği oldu tekrara tarihten işe başlayabileceği önce 1) 1) Annelik tazminatının işsizlik işsizlik sigortasına etkilerkileri et- iş aradıklarına görüşmelerine dair katılmak her ay sunmaları zorunda değiller gereken aylık iş arama tarihten süresi önce de bir dikkate aylık iş alınabilir. arama süresi talı talı işsiz işsiz kadınlar kadınlar için için bunun bunun anlamı, anlamı, çalışma çalışma bir ispatlardan iş aradıklarına muaf tutuluyorlar. dair her ay sunmaları Kendi istekleri gereken de dikkate alınabilir. yasağı yasağı süresince tazminat tazminat alamamalarıdır, zira zira a. Aidat a. Aidat sürelerinin oluşturulması üzerine ispatlardan doğumdan muaf sonraki tutuluyorlar. dokuzuncu Kendi haftadan üzerine itibaren doğumdan iş piyasası önlemleri sonraki dokuzuncu ile ilgili kurs- hafta- istekleri Annelik Annelik izninin izninin tamamen bir bir dinlenme süresi süresi bu bu sürede sürede iş arıyor iş arıyor konumunda değiller. değiller. Ayrıca, Ayrıca, olduğu olduğu annelerden bu bu süre süre içerisinde iş ara- iş aramalarının annenin annenin sekiz sekiz haftalık haftalık çalışma çalışma yasağından son- son- Sosyal Sosyal aidatlar (İşsizlik sigortası aidatları dahil) dahil) lara dan katılabilirler. itibaren iş piyasası Annelik önlemleri izninin sona ile ilgili ermesindelara sonraki katılabilirler. kontrol Annelik bakımından izninin işsiz sona olarak erme- düşülüyor. Bir Bir işte işte çalışmaya bağlı bağlı olmaksızın kayıt sinden edilen sonraki diğer kontrol insanlar bakımından gibi işsizlik işsiz süresini olarak kurs- annelik annelik tazminatı ödenirken otomatik olarak olarak aidat aidat sürelerinin yaratılması AVIG in ilkelerin önlemek kayıt edilen ya kısaltmak diğer insanlar için gösterdikleri gibi işsizlik süresini gay- beklenemeyeceği, zira zira bu bu bir bir çalışma çalışma ra erteleme ra erteleme süresinde çalışabilir mi mi (ya (ya işsiz- işsiz- ile aynı ile aynı değerde değerde olurdu olurdu diyerek diyerek bu bu uygulamaya lik lik tazminatı alabilir alabilir mi) mi) bu bu durumun annelilik tazminatını alma alma hakkını hakkını kaybetmeye sebep sebep anne- kadın kadın haklarını haklarını koruma koruma dernekleri sendikalalar çok çok karşı karşı çıktılar çıktılar bu bu durum durum Parlamento olup olup olmayacağı sorusu sorusu da da gündeme gelir. gelir. sendika- ters ters olmasına rağmen, diğer diğer geçim geçim günliği reti önlemek ispatlamak ya zorundalar. kısaltmak için gösterdikleri gay- tarafından çeşitli çeşitli müdahalelere sebep sebep oldu. oldu. hakkına sahip sahip kişilerle (askerlik yapanlar) eşit eşit reti ispatlamak zorundalar. 4) 4) İşsiz İşsiz olarak olarak kaydedilen kadınların annelik annelik davranılması sebebiyle, annelik annelik izni izni süresince EOG AVIG in uygulanmasında oluşan b. izni bir işe alma sosyal aidat nin nin yerine yerine geçebileceğini kabul kabul etmek etmek gerekir. gerekir. sorunlar süre süre için için çalışmaya başlayıp sonra sonra tekrar tekrar işsiz işsiz 55 b. Annelik izni bitmeden bir işe başlamak tazminatını alma hakkının ellerinden alınması sosyal aidatların ödenmesinin aidat ödemesi- sorunlar EOG AVIG in uygulanmasında oluşan Tam Tam tersine, tersine, yani yani annelik annelik izni izni bitmeden kısa kısa bir bir Madde Madde ATSG15 ye ye göre göre ön ön ödemeler b. Yardım b. Yardım almanın çerçe çerçe süresinin uzatılması 1) Genel Hasarı Azaltma Yükümlülüğü ile uyum olan olan annelerin durumu da da sorun sorun yaratmıştır. Madde Madde Harf Harf a a EOV nin açık açık içeriğine rağmen, Madde Madde 9b Fıkra 9b Fıkra 1 AVIG 1 AVIG on on yaşının yaşının altında altında olan olan a. İş 1) arama Genel gayretleri Hasarı Azaltma Yükümlülüğü ile uyum denkleme kasasının işsiz işsiz annlere, annlere, yasal yasal koşullar koşullar bir bir çocuğun eğitimine ayrılan ayrılan zaman zaman için için yar- yardımların Bir Bir anne, anne, doğumdan sonraki dokuzuncu haf- haf- yerine yerine getirilmesine rağmen, annelik annelik tazminatı bir bir çerçe çerçe süresi süresi yürürlükte ise ise EVG nin a. İş arama mahkeme gayretleri kararına göre işsiz kala-catadatadan itibaren tekrar tekrar çalışabilir. Ancak Ancak çalıştığı hakkını hakkını rmedikleri durumlar olmuştur.özellikle tekrar tekrar kayıt kayıt tarihinde yeterli yeterli aidat aidat süresi süresi koşulu koşulu ğını EVG nin bilen her dava kişi hukukuna işsizliği önlemek göre işsiz için kalacağını bilen gelen her herşeyi kişi işsizliği yapmalı, önlemek özellikle için daha elinden kını kını kaybeder. Yani Yani işsizlik işsizlik sigortasının bakış bakış geleyemeyen tazminatı aidat aidat süresini süresini doldur- doldur- andan andan kalan kalan annelik annelik gündeliklerini alma alma hak- hak-işsizlik işsizlik süresinden önce önce bir bir işte işte çalıştıklarını bel- bel- yerine yerine getirilmemiş ise, ise, konulan sigortalıların elinden lehine lehine yardım yardım almanın çerçe çerçe süresinin 2 yıl 2 yıl işsiz gelen kalmadan herşeyi önce yapmalı, iş aramalı. özellikle İÖrneğin daha işsiz bir kal- açısından, eğer eğer işsizlik işsizlik sigortası tarafından maktan maktan muafiyet temelinde alan alan kadınlar mağdur mağdur uzatılmasına imkan imkan tanıyor. Bu Bu düzen düzen çocuğunuğunun eğitimi eğitimi ile ile ilgilenmek üzere üzere hak hak edişine edişine zorlu yurt bir dışında hamilelik geçirilen iş arama bir süre mecburiyetinden 12 ya zorlu bir nin nin AVIG AVIG Madde Madde Fıkra Fıkra 1 harf 1 harf b ye b ye göre göre sız sız sigortalı kadın kadın Madde Madde 70 ATSG 70 ATSG kapsamında ön ön çocu- eğitim, madan yurt önce dışında iş aramalı. geçirilen Örneğin bir süre ya bir eğitim, ödenecek yardımlar ret ret edilmişse, hak hak sahibi- sahibi- oluyor oluyor (Madde (Madde 14 AVIG). 14 AVIG). Bunun Bunun sonucunda sayı- sayı- ara ara rmiş rmiş olan olan sigortalı kişilere kişilere (erkek (erkek ya ya kadın)dın), tekrar tekrar kayıt kayıt yaptırdıklarında kişinin kişinin eği- eği- arama tutulması mecburiyeti için sebep daha değildir. işsiz kalmadan İş arama önce mecbu- rilememiştir, zira zira ATSG ATSG işsizlik işsizlik sigortası tara- tara- ka- muaf hamilelik tutulması 13 için iş arama bir sebep mecburiyetinden değildir. İş muaf gün güne içerisinde kadar işe ceza başlaması alabilir. beklenebilmeli. ödeme ödeme talep talep etmişlerdir. Ancak Ancak bu bu taleplere cevap cevap tim tim süresinden önce önce hak hak etmiş etmiş olduğu olduğu destek destek mevcut riyeti olup daha sigortalı işsiz kalmadan kişinin işsizliği önce mevcut kesin olup İşsizlik İşsizlik sigortasının hedefi, hedefi, işsizleri tekrar tekrar çalışmalışmak içib için teşvik teşvik etmek etmek olduğundan, kısa kısa bir bir öngörmemiştir. piyasasından ödenmeyen bir geri bir geri çekiliş çekiliş olarak olarak İş aramamak, dar devam eder. sayı ya nitelik olarak yetersiz süre süre için için çalışıp çalışıp sonra sonra annelik annelik izni izni bitmeden çafındafından ödenecek EO-ödemeleri için için ön ön ödemeleri bakiyesini almayı almayı mümkün kılıyor. kılıyor. Bu Bu süre süre iş iş olarak sigortalı bitene kişinin kadar işsizliği devam kesin eder. olarak bitene ka- kabul kabul ediliyor. iş arama İş aramamak, gayretlerinde sayı ya bulunmak nitelik olarak işsizlik yetersiz süresini arama uzatır. gayretlerinde Kanun bu durumlarda bulunmak işsizlik destek hak- süresini karar karar rildi. rildi. Böylece bağlantılı bir bir davranış iş tekrar tekrar işsiz işsiz olan olan anneleri cezalandırmamaya 5) Aile 5) Aile yardımlarına etkenleri Aslında Aslında bir bir aidat aidat süresi süresi mevcut mevcut ise ise eğitim eğitim süresi süresi kının uzatır. durdurulması Kanun bu şeklinde durumlarda bir ceza destek öngörüyor durdurulması (3 ila 18 gün şeklinde arasında). bir ceza öngörüyor (3 alındığı için, için, işsiz işsiz anneler işsizlik işsizlik tazminatı hakkının sağlanmış olacak. olacak. Annelik izni izni aynen aynen beklenebilir bir bir iş gibi iş gibi ele ele dikkate dikkate alınamaz. alınamaz. Ancak Ancak annelik annelik izni izni süresince süresince çalışılmadığından çalışılmadığından dolayı dolayı annelik annelik iznine iznine de de eğititim süresi süresi gibi gibi bakılması bakılması kararlaştırıldı. kararlaştırıldı. AVIG AVIG süresi Buna boyunca göre işsiz temel anneler olarak annelik iş aramak izninin zorun- tüm sü- Kanton Kanton sandıklarından aile aile yardımı talep talep et- et- eği- Buna ila göre 18 gün işsiz arasında). anneler annelik izninin tüm 2) 2) Doğumun sonradan bildirilmesi dolayısıyla aile aile yardımı da da almıyorlar. İlgili İlgili madde madde 9b 9b de de eğitim eğitim süresi süresi için için bir bir asgari asgari süre süre dalar. resi boyunca temel olarak iş aramak zorunda- Eğer Eğer işsizlik işsizlik kasası kasası ancak ancak yardımlar ödendikten mek mek için için gerekli gerekli adımları atmak atmak da da annelerin

Önsöz. Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir. Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası

Önsöz. Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir. Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası Önsöz Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik sistemlerimiz dünyanın en iyi işleyen

Detaylı

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir ÖZETLE SOSYAL GÜVENLIK 2015 2 Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Federal Anayasa nın 20. maddesinin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik

Detaylı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Para Federal İş Ajansı 1 Önsöz Federal İş Ajansı tarafından hazırlanmış olan bu broşür konu hakkında genel hatları ile bilgilendirmeye yönelik

Detaylı

Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER

Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER 1 Alleinerziehende in Frankfurt Letzter Stand 26.07.2013 Impressum Herausgeberin Stadt Frankfurt am Main Frauenreferat Bezug Frauenreferat

Detaylı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Yardım

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Yardım İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Yardım Önsöz Bu broşür genel enformasyon sağlamaktadır; broşürün yönetmelik maddelerinin tamamını tam olarak kapaması mümkün değildir. Burada

Detaylı

Alman Emeklilik Sigortası Kurumu nun tıbbi rehabilitasyon hizmeti: Kronik hastalıklar için yardım

Alman Emeklilik Sigortası Kurumu nun tıbbi rehabilitasyon hizmeti: Kronik hastalıklar için yardım Gesundheit mit Migranten für Migranten Türkisch Alman Emeklilik Sigortası Kurumu nun tıbbi rehabilitasyon hizmeti: Kronik hastalıklar için yardım Göçmenler için 3 dilde hazırlanmış rehber Impressum Die

Detaylı

Hessen Sosyal İşler Bakanlığı. Bakıma muhtaç. Ne yapılmalı?

Hessen Sosyal İşler Bakanlığı. Bakıma muhtaç. Ne yapılmalı? Hessen Sosyal İşler Bakanlığı Bakıma muhtaç Ne yapılmalı? Bütün yeni düzenlemelerle birlikte 2013 Yayınlayan Hessen Sosyal İşler Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Dostojewskistraße 4 65187 Wiesbaden www.sozialministerium.hessen.de

Detaylı

İSVİÇRE SAĞLIK REHBERİ

İSVİÇRE SAĞLIK REHBERİ 18 dilde İSVİÇRE SAĞLIK REHBERİ İsviçre Sağlık Sistemini kısaca açıklıyor İsviçre deki erkek ve kadın göçmenler için bir rehber SAĞLIK Göçmenlik ve Sağlık bilgileri: migesplus.ch birçok dilde sağlık bilgileri

Detaylı

Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz

Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz Sağlığınız için el ele Impressum Das deutsche Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit Hand in Hand Herausgeber:

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar Evde Bakım ve İlgi Bakımı üstlenen

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

SCHAFFHAUSEN E HOŞ GELDİNİZ. Yeni Taşınanlar için Rehber

SCHAFFHAUSEN E HOŞ GELDİNİZ. Yeni Taşınanlar için Rehber SCHAFFHAUSEN E HOŞ GELDİNİZ Yeni Taşınanlar için Rehber 2 KÜNYE: Yayıncı: Kanton Schaffhausen, Departement des Innern 1. Baskı: 2015 Redaksiyon: Integres, Integrationsfachstelle für die Region Schaffhausen

Detaylı

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İsviçre ye Hoş Geldiniz Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İçindekiler 5 Bir ülkenin farklı çehreleri Küçük bir alanda büyük kültürel çeşitlilik 7 Birlikte yaşamak Fırsat eşitliği ve saygı

Detaylı

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları İŞ HUKUKU Amaç İş hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve örnek vakalarla pekiştirmek. Öğrenim hedefleri İSG ile ilgili ulusal mevzuat,

Detaylı

Gebelik. und Sexualität. Körper. Gebelik Sonlandırması. und Sexualität. Bilmeniz gerekenler Dikkate almanız gerekenler

Gebelik. und Sexualität. Körper. Gebelik Sonlandırması. und Sexualität. Bilmeniz gerekenler Dikkate almanız gerekenler Körper Gebelik Gebelik Sonlandırması Sonlandırması Bilmeniz gerekenler Dikkate almanız gerekenler Schwangerschaftsabbruch. Türkische Ausgabe İlçindekiler Bu broşürün bilgi verdiği konular 4 İlk Adımlar:

Detaylı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI El Kitabı Nisan, 2015 I DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI Çankırı Cad. No: 28 Kat: 5-9 06030 Ulus/Ankara E-posta: bilgi@genel-is.org.tr www.genel-is.org.tr Tel: 0.312 309

Detaylı

Kadın işçilerin çalışma koşulları iş mevzuatında NEDEN özel olarak

Kadın işçilerin çalışma koşulları iş mevzuatında NEDEN özel olarak 60 Kadın Soruda İşçilere Özel Çalışma Koşulları Kadın işçilerin çalışma koşulları iş mevzuatında NEDEN özel olarak düzenlenmiştir? Kadın işçi KİMDİR? Kadın işçinin doğum izni NE KADARDIR? Kadın işçi süt

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

4857 sayılı İş Yasası. Dr Meral Türk E.Ü.T.F Halk Sağlığı AD

4857 sayılı İş Yasası. Dr Meral Türk E.Ü.T.F Halk Sağlığı AD 4857 sayılı İş Yasası Dr Meral Türk E.Ü.T.F Halk Sağlığı AD İşçiler bıyıklı, esmer, elinde bir somun ekmeğiyle yürüyen, ucuz sigara içen adamlar değillerdir sadece; hep başka mahallelerde oturmazlar. Sizin

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Dr. Otto Kaufmann Bu makale, tek bir sosyal güvenlik dalındaki reformlar ve reform eğilimleriyle sınırlıdır. Burada Almanya daki sosyal sistemin

Detaylı

Yeni Başlayanlar için Tirol

Yeni Başlayanlar için Tirol Yeni Başlayanlar için Tirol Göçmenlerin Tirol deki toplumsal koşulları daha iyi anlayabilmeleri için yol gösterici el kitabı Tirol für AnfängerInnen Türkische Ausgabe www.tirol.gv.at/integration Juff

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Alman kökenli olmayan girişimciler için yol haritası Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Genel koordinasyon Bu etkinlik Senatonun Ekonomi, Teknoloji ve Kadınlar için Yönetim i ve Investitionsbank

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de çalışmak

Almanya da ve Türkiye de çalışmak Deutsche und türkische Fassung Almanya da ve Türkiye de çalışmak > Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi > Alman Emeklilik Sigortasından Aylıklar > Primlerin iadesi Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Ülke sınırları

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

NİSAN 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

NİSAN 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ NİSAN 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 1- Ünite 1, 11. sayfada yer alan Sosyal Güvenlik başlığının ilk cümlesi Başlangıçta diye başlayan

Detaylı

Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2007 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler

Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2007 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2007 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler Vergi Rehberi 2008 Not Türkisch Not: Fihristte yer alan sözcükler ile önemli süreler ve meblağlar kalın harflerle

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

ALMANYA HUKUK REHBERİ

ALMANYA HUKUK REHBERİ ALMANYA HUKUK REHBERİ 1 ÖNEMLİ AÇIKLAMA İşbu Hukuk Rehberi, günlük hayatta karşılaşabilecekleri hukuki sorunlarda vatandaşlarımıza yardım sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuk Rehberi, yönlendirici mahiyette

Detaylı

Almanya ya hoş geldiniz

Almanya ya hoş geldiniz Almanya ya hoş geldiniz Göçmenler için bilgiler www.bamf.de Kitapçık hakkında Kitapçık hakkında Almanya ya taşınmayı mı düşünüyorsunuz veya kısa bir süre önce taşındınız ve burada yaşamanızı sürdürmek

Detaylı