KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"

Transkript

1 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (İl Özel İdarelerinin Tasfiyesi Gereği) ESKİŞEHİR VALİLİĞİ NCE OLUŞTURULAN DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 12 Kasım 2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

3 Büyükşehir Belediyesi Hizmet alanı 1660 Km² den Km² ye çıkmış; Hizmet alanı %839 oranında genişlemiştir.

4 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET ALANI 1660 KM² DEN KM² YE ÇIKMIŞTIR.

5 Büyükşehir sınırları dahilinde olan nüfus, yeni kanunla e yükselmiş ve %17 oranında artmıştır.

6 Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde 2 ilçe, 94 mahalle ve 51 köy var iken, yeni kanunla ilçe sayısı 14 e ve mahalle sayısı 539 a yükselmiştir. Böylece, daha önce hizmet verilen yerleşim alanı sayısı 147 iken, bu sayı 553 e yükselmiş ve % 276 oranında artmıştır.

7 İlçe ve Mahalle Sayısı Daha önce hizmet verilen yerleşim alanı sayısı 147 iken, bu sayı 553 e yükselmiş ve % 276 oranında artmıştır. İlçe Sayısı Değişimi 14 Mahalle Sayısı Değişimi Eski Durum Yeni Durum Eski Durum Yeni Durum

8 Büyükşehir Belediyesi hizmet alanındaki büyüme %839 artış göstermesine rağmen, nüfusa dayalı olarak alınan İller Bankası Payı artışının %17 ile ne kadar yetersiz kaldığı çok açık bir şekilde ortadadır.

9 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı ile İller Bankası Payı Artış Oranları Hizmet Oranı Hizmet Alanı Artış Oranı İller Artış Oranı İller Bankası Payı Artış Oranı %839 %17

10 Bu kadar geniş bir alanın; en azından - Ulaşım - Otogar - Otopark - Mezbaha - Defin - Mezarlık - Hal - İtfaiye - Büyük Parklar - Caddelerin yapım ve bakımları - İlaçlama - İmar Planları - Katı Atık Bertarafı - UKOME - AYKOME - Adres ve Numaralandırma - Su - Kanalizasyon -Atık Su gibi bir çok hizmetini, sadece %17 lik İller Bankası Payı artışı ile karşılamak ne kadar mümkün olabilir?

11 Kaldı ki, yeni düzenlemeyle, Büyükşehir Belediyesine devredilen hizmetlerden alınacak olan harcamalara katılma payları, meclis iradesine bırakılmış, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri üzerinde büyük bir siyasi risk baskısı yaratılmıştır.

12 Kapatılan İl ve İlçe Özel İdareleri ile Belde ve İlçe Belediyelerinden 139 işçi ve 180 memur personel olmak üzere toplam 319 personel devir alınmıştır.

13 Devir alınan işçi personelin aylık ücret tutarı ,00 TL. ve memur personelin aylık maaş tutarı ,00 TL. olmak üzere, devir alınan 319 personelin aylık ücret tutarı ,00 TL. dir. Bu tutara ikramiye, kıdem tazminatı vb. hak edişler dahil değildir.

14 Ayrıca; İl Özel İdaresinden devredilen personelin bir kısmı Valilik bünyesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevlendirilmiştir. Görevlendirilen personelin de ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Belediye ve İl Özel İdaresinden devir alınan işçi personelin farklı sendikalara üye olması, yevmiye ve sendikal haklarda farklılığa neden olmakta, aynı işi yapan ancak farklı ücret alan işçiler arasında, iş barışını tehlikeye sokacak ölçüde ücret dengesizliklerine yol açmaktadır.

15 İl Özel İdaresinin kapanışından ve Büyükşehir Belediye sınırlarının il sınırları olarak belirlenmesinden sonra, Merkezi Yönetim Vergi Gelirlerinden Alınacak Paylarda meydana gelen artış tutarı: - Büyükşehir Belediyesi ,00 TL - Eski Genel Müdürlüğü ,00 TL - Toplam TL dir. Bu tutar, İl Özel İdaresi ve İlçe Belediyelerinden devrolan toplam 319 personelin ,00TL lik aylık ücretlerini dahi karşılamaya yetmemektedir.

16 İl Özel İdaresinden Devir Alınan Personelin Aylık Ücreti İle Hükümetin Vergi Gelirlerinden Büyükşehir Belediyesine Verilmesi Gereken Paylarda Meydana Gelen Artış Tutarı ,00 TL Memur İşçi Toplam 180 Kişi 139 Kişi 319 Personel ,00 TL Devir alınan personelin mevcut aylık ücret tutarı Vergi Gelirlerinden alınacak paylarda meydana gelen artış tutarı

17 İl Özel İdaresinden devir alınan ve devir tarihi itibariyle emeklilik sürelerini dolduran 39 işçi personelin kıdem tazminatları toplamı ,00 TL dir. Henüz emekliliği dolmamış olan 100 işçi personelin devir tarihi itibariyle birikmiş kıdem tazminatı tutarı ve 180 memur personelin devir tarihi itibariyle emekli ikramiyeleri tutarı hesaplanarak ilave edilecek olursa, Büyükşehir Belediyesinin ödeyeceği parasal rakam çok daha yüksek olacaktır. İşçi kıdem tazminatları ve memur emekli ikramiye karşılığı Büyükşehir Belediyesine herhangi bir devir yapılmamıştır. Devir tarihinden önce yıllardır davası devam eden 132 işçinin mağduriyeti çözülmeden Büyükşehir Belediyesine devredilmiş özlük hakları karşılığı olan ,00 TL. nin Belediye ye aktarılarak, sorun çözülmüş gibi işlem yapılmıştır. Davaların kaybedilmesi halinde avukatlarının ve Mahkeme masraflarının da Belediyeye önemli ölçüde parasal yük getirmesi muhtemeldir. Ayrıca, Tasfiye Komisyonunun aldığı bu karar da, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 9. fıkrasının (d) bendine de aykırıdır.

18 Valiliğin oluşturduğu, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun aldığı çoğunluklu kararlar sonucunda; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eski Genel Müdürlüğüne, - İl Özel İdaresinin İlçe, belde ve köyler için İller Bankasından aldığı Kredi borçları ,67 TL. - Kapatılan belde ve ilçe Belediyelerince yıllardan beri tahsil edilmemiş mükelleflerin elektrik borçları ,02 TL. - Yapılan İhale hakedişlerin teminat ve ceza borçları ,29 TL. - Devir tarihinden önce yıllardır davası devam eden 132 işçinin Büyükşehir Belediyesine devredilmiş özlük hakları karşılığı para miktarı ,47 TL. - İl Özel İdaresinin Piyasaya borçları karşılığı ,00 TL. olmak üzere, - Devredilen toplam borç ,45 TL.dır.

19 Devredilen bütün bu borçlara karşılık, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eski Genel Müdürlüğüne; - İl Özel İdaresinin İller Bankası kredi borcu karşılığı ,73 TL - Yapılan İhale hakedişlerinin teminat ve ceza borçları ,29 TL - Devir tarihinden önce yıllardır davası devam eden 132 işçinin Büyükşehir Belediyesine devredilmiş özlük hakları karşılığı ,47 TL - İlçe Belediyeleri ve beldelerdeki su abonesi alacakları ve diğer alacaklar ,00 TL İL ÖZEL İDARESİNE AİT OLUP, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AKTARILAN TOPLAM TUTAR ,49 TL dir Buna göre; alacakların tamamının tahsil edilebileceği varsayılsa bile, Büyükşehir e devredilen ,49 TL lik nakit para ve alacakların toplamı, Belediyeye devredilen borçların sadece %15 ini karşılamaktadır.

20 6360 Sayılı Kanun İle Devir Alınan Borçlar ve Büyükşehir Belediyesi ve Eski Genel Müdürlüğüne Aktarılan Tutarlar Buna göre; alacakların tamamının tahsil edilebileceği varsayımıyla hareket edersek; devredilen para ve alacakların toplamı, Büyükşehir e devredilen borçların sadece %15 ini karşılamaktadır ,45 TL ,49 TL DEVİR ALINAN BORÇLAR İl Özel İdaresinin Toplam İlçe, belde ve devir köyler alınan borç için İller Bankasından alınan Kredi ,67 TL borçları Kapatılan belde ve ilçe Belediyelerince yıllardan beri tahsil edilmemiş mükellef ,02 TL elektrik borçları Yapılan İhale hakedişlerin teminat ve ceza borçları Devir tarihinden önce yıllardır davası devam eden 132 işçinin Büyükşehir Belediyesine devredilmiş özlük hakları karşılığı İl Özel İdaresinin Piyasa borçları karşılığı ,29 TL AKTARILAN TUTAR Toplam aktarılan tutar İller Bankası kredi borcu karşılığı Yapılan İhale hakedişlerin teminat ve ceza borçları Devir tarihinden önce yıllardır davası devam eden 132 işçinin Büyükşehir Belediyesine devredilmiş özlük hakları karşılığı ,47 TL İlçe Belediyeleri ve beldelerdeki su abonesi alacakları ve diğer alacaklar ,00 TL ,73 TL ,29 TL ,47 TL ,00 TL Toplam ,45 TL Toplam ,49 TL

21 Eskişehir Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun oluşumunda, Büyükşehir Belediyesi tüm il sınırları dahiline hizmet götürmekle görevli olduğu halde, sadece Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından bir oyla temsil edilmesindeki haksızlık ve komisyonun karar alma yapısındaki Valiliğe bağlı bürokrat çoğunluğunun oylama ile karar alıyor olması, paylaştırmada adil ve tarafsız olunmasını tamamen önlemiştir. Bunun en açık örneği; davaların, görevlerin, makine, teçhizat, taşıt ve demirbaşlar ile gayrimenkullerin paylaşımında da görülmektedir.

22 Hizmetlerin tamamı Büyükşehir Belediyesine devir edildiği halde, kapatılan İl Özel İdaresine ait toplam 7415 makine, teçhizat, taşıt ve demirbaşın, sadece 1096 sı (%14,78) Büyükşehir Belediyesi ne, 6319 u da (%85,22) diğer kurum ve kuruluşlara devir edilmiştir.

23 İl Özel İdaresinden Devredilen Makine, Teçhizat, Taşıt ve Demirbaş Sayısı Büyükşehir Belediyesi ne devri yapılan makine, teçhizat, taşıt ve demirbaşın oranı %14,78 iken diğer kurum ve kuruluşlara devredilen makine, teçhizat, taşıt ve demirbaşın oranı %85,22 oranındadır Adet Adet Adet İl Özel İdaresi Toplam Demirbaş Sayısı Diğer Kurum ve Kuruluşlara Devredilen Demirbaş Sayısı Büyükşehir Belediyesi'ne Devredilen Demirbaş Sayısı

24 Devir alınan makine, teçhizat, taşıt ve demirbaşların neredeyse tamamı ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan bakım ve onarım maliyetleri de çok yüksektir.

25 İl Özel İdaresi ne ait 27 otomobilden, sadece 1 otomobil (2000 model Tofaş Kartal marka), 16 minibüs ve otobüsten sadece 3 araç, 11 pikaptan sadece 2 araç verilmesi, 24 kapalı kasa kamyonetten hiç birinin verilmemesi, dağıtımın ne derece adaletsiz yapıldığının açık göstergelerinden bir diğeridir.

26 İl Özel İdaresinden Büyükşehir Belediyesi ne Devredilen Araç Sayıları Otomobil Kapalı Kasa Kamyonet Minibüs Otobüs Pikap İl Özel İdaresi ne Ait Olan Araçlar Büyükşehir Belediyesi ne Devredilen Araçlar

27 Eskişehir in 553 yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarımıza, hizmet amaçlı kullanılması gereken söz konusu kaynak, olanak ve imkanlar, Yerel Yönetim yerine, Merkezi Hükümetin Bakanlıklarına ve kurumlarına tahsis edilmiştir.

28 Bu konuda bir başka örnek : İl özel idaresi bütçesinden alınan 18 aracın komisyonca Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve Koordinasyon Merkezine verilmesidir. Aynı kapsamda alınan 14 adet ambulansın İl Sağlık Müdürlüğü ne verilmesi de başka bir örnek olarak gösterilebilir. Oysa, bu ambulansların her biri ilçelerde, köylerdeki halkın ihtiyacı doğrultusunda kullanılabilmesi için Büyükşehir veya İlçe Belediyelerine verilmesi gerekirdi.

29 Kapatılan Belde Belediyeleri ve mahalleye dönüşen köylerin mülkiyetinde bulunan toplam ,79 m 2 alandan, ,08 m 2 si Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir, bu oran % 20,31 dir ,08 m 2 lik bu alanın m 2 si Mezarlık yeri olup, toplam alanın yarısını geçmektedir. İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan toplam m 2 lik taşınmazların, Büyükşehir Belediyesine m 2 si devredilmiş olup, oranı % 45 tir.

30 Kapatılan Belde Belediyeleri ve Mahalleye Dönüşen Köylerden Büyükşehir Belediyesi ne Devredilen Alan ,79 m² Kapatılan belde belediyeleri ve mahalleye dönüşen köylerin mülkiyetinde bulunan toplam alan ,02 m² ,06 m² Diğer Mezarlık 6360 Sayılı Kanun İle Büyükşehir Belediyesi ne Devredilen Alan

31 İl Özel İdaresi nden Büyükşehir Belediyesi ne Devredilen Alan Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait toplam m² alandan, Büyükşehir Belediyesine m2 si devredilmiş ve oranı % 45 dir m² m² m² m² Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait toplam alan Büyükşehir Belediyesi'ne Devredilen Alan Hazine ye Devredilen Alan İlçeler

32 İl Özel İdaresine ait hizmet binaları ve lojmanların bir çoğu Valilik, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına, Çevik Kuvvet, Müftülük gibi çeşitli Bakanlıkların birimlerine verilirken, Belediyemize mülkiyet yerine sadece binaların süreyle sınırlı tahsisleri yapılmış olup, bunlar da tamamıyla Belediyemiz kullanımına verilmemiştir. Aynı çatı altındaki bina katları bölünerek Göç İdaresi gibi Bakanlık birimleriyle paylaştırılmıştır. Kapatılan İl Özel İdaresinden devredilen ancak, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevlendirilen bazı personel hali hazırda Belediyemize tahsis edilmiş olan lojmanları kullanmakta, bu da Belediyemiz ana hizmet birimlerinde çalışanlar arasında adaletsizliğe neden olmaktadır.

33 Sonuçta; Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu nun, kapatılan İl Özel İdaresine ait birçok taşınmazı, dava dosyasını, borcu, taşıtları, tesisleri vs. paylaştırmaları yanlış yaptığı açıkça görülmektedir.

34 Yapılan Yanlışlara Örnekler: Özel İdaresi tarafından ilçelerde toplam 5 halı saha yaptırılarak çeşitli kurumlara tahsis edilmiş, ancak yapımlarına ilişkin kredi borçlarının tamamı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine devir edilmiştir.

35 Yapılan Yanlışlara Örnekler: İl Özel idaresi mülkiyetinde olan ve Sazova daki arazi ile Vilayet Fidanlığı, hazineye devir edilmek suretiyle, Kültür Başkenti Ajansına yıllığına kiraya verilmiştir. Oysa ki, Kültür Başkenti Ajansının süresi 30 Haziran 2014 tarihinde sona erecektir.

36 Yapılan Yanlışlara Örnekler: 14 adet ambulans ve 18 adet panelvan araç Kapatılan İl Özel İdaresi bütçesinden alınarak, diğer kurum ve kuruluşlara devir edilmiştir.

37 Yapılan Yanlışlara Örnekler: Dava süreci devam eden 132 işçinin özlük haklarına dair dava dosyasının Büyükşehir Belediyesine devir edilmiş ve dava sonuçlanmadığı halde karşılığında para aktarılmıştır.

38 Yapılan Yanlışlara Örnekler: Kapatılan İl Özel İdaresine ait tüm borçlar Büyükşehir Belediyesine devir edilmesine rağmen, gayrimenkul ve taşıtların dağıtımında aynı hassasiyet gösterilmemiş ve yasanın amir hükümlerine uyulmamıştır.

39 Yapılan Yanlışlara Örnekler: Kapatılan İl Özel İdaresinde görevli toplam 344 personelden 25 i personel Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı na devredilmiştir. Toplam 319 personelin tamamı ise Büyükşehir Belediyesine devir edilmiştir. İlçe Belediyelerinin görev ve sorumluluk alanında olan yol, kaldırım gibi işlerde çalışan personelden ilçe belediyelerine hiç devir yapılmamıştır.

40

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI Sorular ve Cevaplarla YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI Ak Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı ANKARA - 2012 2012 Soru ve Cevaplarla Yeni Büyükşehir Belediye Yasası İÇİNDEKİLER Yasanın Amacı...

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU YILI RAPORU DENETLEME YERİ: İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ DENETLEYEN: MECLİS ÜYESİ : Sezgin YILMAZ MECLİS ÜYESİ : Nejdet ALBAYRAK MECLİS ÜYESİ : Turgay

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ. 3.1. İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi

İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ. 3.1. İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ III. 3.1. İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi Yerel yönetim, toplumsal yaşamın en önemli örgütlenme şekillerinden birisidir. Yerel yönetim, bütün ülkelerde

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1/1225 Esas numarası ile Türkiye Büyük

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin (4) üncü fıkrası uyarınca

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366 DERGİSİ ISSN 1307-2366 CİLT: 4 SAYI: 1 Yerel (Aylık Süreli Yayın) MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERNEĞİ ADINA SAHİBİ Mehmet DÖNMEZ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Savaş EMEKLİ DERGİ EDİTÖRÜ Halûk NALÇAKAR (İçişleri

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI Faaliyet Raporu 2006-2007-2008 1 2 ADANADAN ŞEHİR MANZARALARI Tarihi Tepebağ Evleri Taşköprü Tarihi Mestan Hamamı Adana Merkez Adana Kavşak Dilberler Sekisi Adana

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı