T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ( )

2

3

4 II IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Ön Hazırlık Iğdır Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Baskı ve Baskıya Hazırlık Şubat 2011 Baskı Tarihi Şubat 2011 Iğdır 2011

5 III Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. M. Kemal ATATÜRK

6 IV IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

7 V SUNUŞ Çağdaş bilim ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin eğitim düzeyine, toplumsal barışına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ve gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak üniversitelerin temel görevleri arasındadır. Bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak, nitelikli ve özgün bilimsel bilgi üretiminde dünya ile rekabet edebilecek düzeyi yakalamak, araştırmacı ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı sağlamak da üniversitelerin vazgeçilmez sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır yılında kurulan Iğdır Üniversitesinin, yönetimde tüm unsurlarıyla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası düzeylerde maksimum kaynak ayırarak destek olmak gibi bir dizi hedefleri vardır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımları öne çıkaran, temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı programlar oluşturmak ve uygulamak, öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar hazırlamak gibi faaliyet ve çalışmaları da kendisine önemli bir misyon edinmektedir. Tüm kurumlar için geçerli olduğu gibi bir yüksek öğrenim kurumu olan üniversitemiz de gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerini yasal düzenlemeler çerçevesinde yerine getirmektedir. Üniversitemiz kurulduktan sonra 20 yıllık Gelişme Planı ile Iğdır Üniversitesini kapasitesini güçlendirme, fiziki alanlarda yoğunlaşma, üniversite kampusunun belirlenip yerleşke planının hazırlanmasından sonra yukarıda arz edildiği üzere bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren tarım ve eğitim sektöründe uygulamalı, bilimsel ölçütlere dayanan bir model ile gelişip tercih edilen saygın bir üniversite olma hedefi belirlenmiştir. Iğdır Üniversitesi bir eğitim kurumu olarak bağımsız, güçlü ve kalkınmış bir ülkede yaşama arzusuyla ve ülkemizin genç nüfusunu eğitim bilgi ve teknolojiyle bir şekilde eğitip, ülke hizmetine sunma amacı gütmektedir.

8 VI İlgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler doğrultusunda üniversitemizin misyonunu ve vizyonunu, orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, politikalarımızı, hedeflerimizi ve kaynak dağılımlarımızı bu planda açıklamış bulunmaktayız. Bir yüksek öğretim kurumu olarak üniversitemizin başarısı kurum mensuplarının, kurumsal kimlik kazanmada gösterdikleri özveri ve yoğun mesailerle gerçekleşecektir. Bu bağlamda hedeflerimize ulaşma noktasında akademik ve idari personelimize büyük görevler düşmektedir. Üniversitemizin bütün birimlerindeki mensuplarımızın özveriyle çalışacağından şüphe duymuyoruz. Planın hazırlanmasında, uygulanmasında ve sürece katkı sağlayacak herkese teşekkür ederim. Saygılarımla. Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör

9 İçindekiler SUNUŞ... V AĞRI DAĞI... 1 IĞDIR HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 4 Stratejik Planlama Süreci... 5 Hazırlama Süreci... 6 Stratejik Planlama Kurulu DURUM ANALİZİ... 8 Teşkilat Yapısı... 9 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Temel Politikalar ve Öncelikler Üniversitemizin Tarihsel Gelişimi Paydaşlar GZFT Analizi İnsan Kaynakları Bilgi Kaynakları ve Teknolojik İmkânlar Bilgi Kaynakları ve Teknolojik İmkânlar Kütüphane Fiziki Durum Yerleşkemiz Mali Durum GELECEĞE BAKIŞ MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONUÇ... 95

10

11 1 AĞRI DAĞI Ağrı Dağı, jeolojik konumunun yanı sıra, tufandan sonra Nuh''un gemisine ev sahipliği yaptığı inanışı dolayısıyla efsanevi kimliğiyle de ön plana çıkan bir dağdır. Kutsal kitaplarda da adı geçen bu dağ, birçok dilde farklı adlarla anılmaktadır. Bunların başlıcaları; Ararat, Kuh-i Nuh, Cebel el Haris tir. Marco Polo nun yazılarında, hiçbir zaman çıkılamayacak bir dağ diye sözünü ettiği bu etkileyici dağın ilk tırmanışı, kayıtlara göre 9 Ekim 1829 yılında Profesör Frederik Von Parat tarafından gerçekleştirildi. Dağın ilk kış tırmanışı ise çok daha geç bir tarihte, 21 Şubat 1970'de Dağcılık Federasyonunun eski başkanlarından Dr. Bozkurt Ergör tarafından gerçekleştirildi. Bilindiği kadarıyla kalabalık bir ekip halinde denenen tırmanışta yalnızca Dr. Bozkurt Ergör zirveye ulaşmayı başardı. İzleyen yıllar da özellikle de 1980'li yılların ikinci yarısında başarılı kış tırmanışları gerçekleştirildi. Kış koşulları çok fazla dağcının zirveye ulaşmasına izin vermese de 1980'li yılların yaz aylarında binlerle ifade edilebilecek sayıda yabancı dağcı bu dağı ziyaret etti. Günümüze kadar Ağrı Dağı'nın solo kış çıkışı yapılmamıştır. Dağın coğrafi konumu nedeniyle çok sert fırtınalara hedef olması ve hızla değişebilen hava koşulları nedeniyle, kış aylarında yapılacak bir solo tırmanış halen dağcıların önünde başarılamamış bir hedef olarak durmaktadır.

12 2 IĞDIR Iğdır ili ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çeşitli arkeolojik araştırmalar sonucu, Iğdır bölgesine ilk yerleşen kavim Orta Asya'dan M.Ö tarihinde gelen Hurriler'dir. Asyanik adı altında isimlendirilen bu toplulukla birlikte gelen diğer kavimler önce insanlık açısından önemli olan polan madenleri ve yazıyı keşfetmişlerdir. Iğdır ve civarı Kral Menua (M.Ö ) zamanında Urartular'ın hâkimiyetine geçtiği Karakoyunlu ile Taşburun arasındaki Çölegert dolaylarında, Bulakbaşı ve Kazancı Köyleri arasında adı geçen kral adına yazılmış Urartu Kitabeleri'nden anlaşılmaktadır. Iğdır ve çevresinde 200 yıldan fazla hâkimiyet süren Urartular zamanında tarım alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiş, birçok kanal ve bentler yapılmıştır. Bu canlanma daha sonra bölgeye gelen Saka ve diğer Türk grupları zamanında da devam etmiştir. Bölge M.Ö. 4. Yüzyıldan 200 yılına kadar bağımsız yaşamışsa da bu tarihten itibaren Selefkoslular Devleti'nin hâkimiyetine girmiş bu devletin yıkılmasına müteakip küçük Arsaklı Devleti kurulmuş daha sonra bu devletin yıkılması ile (M.S. 439) bölge Sasani hâkimiyetine geçmiştir. 646 yılında Müslüman Arapların, 1064 yılında da Selçuklu Birliklerinin hâkimiyetine geçmiştir. Bu devirden sonra birçok Türk Boyu'nun yerleştiği Iğdır ve çevresi Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Kayı'lara da yurt olmuştur da Moğollar'ın, yıllarında Çingizler'in, yıllarında İlhanlılar'ın, 1357 de Celayırlılar, 1379 da

13 3 Karakoyunlular'ın egemenliğinde kalmıştır. Sürmeli Çukuru 1386 ile 1405 yılları arasında Timur'un egemenliğinde Türkmen Beyleri tarafından yönetilmiştir. Iğdır ili 1406 yılında Karakoyunlular, 1469 yılında Akkoyunluların hâkimiyetine girmiş, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Aras boylarını ve Iğdır Ovasını kendisine kışlak merkezi yapmıştır. Akkoyunluları yıkan Şah İsmail (1502) Safavi Devletini kurmuş ve bölgedeki Türkmenleri kendisine bağlamıştır de Yavuz Sultan Selim Çaldıran savaşında Şah İsmail'i yenince bütün Doğu Anadolu ile birlikte Aras Havzası da Osmanlı Yönetimine bağlanmıştır. Osmanlıların 1583 e Revanı ( Erivan) almalarından sonra Tuzluca, Iğdır ve Aralık ilçelerinin yönetimi Aralık Kazası" adıyla Revan Eyaletine bağlanmıştır. İranlılar ile olan mücadeleler sonunda imzalanan 1736 tarihli İstanbul antlaşması ile Revan Eyaleti ile birlikte Sürmeli Çukuru İran'a bırakılmıştır. Daha sonra bölgede yayılmacı politika takip eden Ruslar tarafından Revan Hanlığını yıkarak (1827) burada "Sürmarin Üzeydi" (Sürmeli Sancağı) adıyla bir yönetim bölgesi kurularak 1917'ye kadar yönetmişlerdir. Iğdır adını, Oğuz Kağan'ın en küçük oğlu Deniz Alphan'ın en büyük oğlu Iğdır Bey'den almıştır. Ermeni işgalinde kalan ilimiz Kazım Karabekir komutasındaki ordu tarafından 14 Kasım 1920 tarihinde kurtarılarak anavatan topraklarına katılmıştır. 3 Haziran 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3806 sayılı kanunla da il yapılmıştır. Aynı kanunla Karakoyunlu beldesi de ilçe statüsüne kavuşturularak Aralık ve Tuzluca İlçeleriyle birlikte Iğdır İline bağlanmıştır.

14 4 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

15 5 Stratejik Planlama Süreci Iğdır Üniversitesinin yıllarını kapsayan Stratejik Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanmıştır. Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Stratejik planlama hazırlığı; Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması, Organizasyonun oluşturulması, İhtiyaçların tespit edilmesi, İş planının oluşturulması ve Hazırlık programının yapılması olarak beş basamaktan oluşmuştur. Stratejik Plan hazırlama süreci aşağıda özetlenmiştir.

16 6 Hazırlama Süreci Aralık 2010 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Makamından alınan onayla komisyon üyelerinin tespiti Seçilen komisyona yönelik Üniversite Stratejik Planı hakkında bilgilendirme toplantısı Stratejik Plan Komisyonu ve birim yöneticilerinin katıldığı değerlendirme toplantıları Mali Yapı, İnsan Kaynakları Yapısı, Bilgi Teknolojileri ve Fiziksel Yapının tespiti Paydaşların belirlenmesi, Swot analizi yapılması Misyonun belirlenmesi Vizyonun belirlenmesi Temel Değerler ve İlkeler ile Temel Politikalar ve Önceliklerin Tespiti yöneticileri ile yapılan faaliyet belirleme çalışmaları Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Üniversite Senatosuna ve Yönetim Kuruluna Stratejik Plan hakkında bilgi verilmesi

17 7 Stratejik Planlama Kurulu Prof. Dr. İ. Hakkı YILMAZ Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE Prof. Dr. Nurhan AKYÜZ Prof. Dr. Hüseyin ZENGİN Yrd. Doç. Dr. Nurullah KARTA Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ Doç. Dr. Resul ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Bilal KESKİN Öğr. Gör. Fatih ÖZARSLAN Cemal ÖZABACIGİL Turan GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Tamer ERYİĞİT Murat GÜZELDAL Yrd. Doç. Dr. Bilal KESKİN Aydın EREN Fikret KAYA Baki ÖZTÜRKCİ Süleyman DEMİR Kurul Başkanı, Rektör Üye, Rektör Yardımcısı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Üye, Rektör Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Üye, Rektör Yardımcısı, Ziraat Fakültesi Dekanı Üye, Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Üye, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Üye, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Vekili Üye, Genel Sekreter Üye, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Üye, Bilgi İşlem Daire Başkanı Vekili Üye, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Üye, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Vekili Üye, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye, Personel Daire Başkan Vekili Üye, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Üye, Kütüphane ve Dokümantasyon ve Daire Başkanı Vekili

18 8 2. DURUM ANALİZİ

19 9 Teşkilat Yapısı Iğdır Üniversitesinin örgüt yapısı, Yükseköğretim Kanunu nun üniversitelerin akademik ve idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda oluşmuştur. Akademik ve idari birimlerin yönetimi ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları da aynı Kanun tarafından belirlenmiştir. Üniversitenin örgütlenmesinde, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet alanlarında, ulusal ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak yeni gereksinimler ortaya çıkmaktadır. Stratejik planın amaçları ve hedefleri dikkate alındığında, yeni idari birimlerin oluşturulması önerilirken, mevcut akademik ve idari yapılanma zemininde yeni etkinlik ve hizmet birimlerine de ihtiyaç duyulacağı muhakkaktır. Üniversitenin mezunları ve hizmetlerinden yararlananlar ile işbirliğine ihtiyaç duyduğu kişi, kurum ve kuruluşlarla, bir başka deyişle tüm paydaşları ile olan ilişkilerinin günün gerektirdiği etki ve verimliliği sağlayacak bir şekilde güçlendirilmesi önemli bir diğer stratejik olgu olarak görülmektedir. Bu da stratejik bakımdan yapılanmada yeni boyutların geliştirilmesini gerekli hale getirmektedir. İdari yönetim, Rektör e bağlı Genel Sekreter tarafından yürütülür. Hizmetlerin gerekli kıldığı kadrolar ise; daire başkanları, müdürler, danışmanlar, uzmanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tâbi memurlar ve diğer görevlilerdir. Iğdır Üniversitesinde öğretim üyelerinin kadroya atanmaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na göre yapılmaktadır. Atamalarda öğretim üyesinin uluslararası indekslerce (SCI, SSCI, A&HCI) taranan hakemli dergilerdeki yayınları, atıfları ve ulusaluluslararası projeleri dikkate alınmaktadır. Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve projeler yapmaları ve bunlardan uluslararası indekslerce taranan dergilerde makale yayınlamaları özellikle teşvik edilmektedir. Bu çalışmaların yakın yıllarda olumlu yönde sonuç vermesi beklenmektedir. Diğer taraftan, Üniversitemizde Erasmus kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi de desteklenmektedir.

20 10 ORGANİZASYON ŞEMASI

21 AKADEMİK PERSONEL YÖNETİM ŞEMASI 11 Prof. Dr. İ. Hakkı YILMAZ REKTÖR FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR ENSTİTÜLER Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE Rektör Yrd. İlahiyat Fak. Dek.. Yrd. Doç. Dr. Tuncay KAYA Iğdır Meslek Yüksekokulu Mdr. Yrd. Doç. Dr. Bilal KESKİN Fen Bilimleri Enst. Mdr. Prof. Dr. Nurhan AKYÜZ Rektör Yrd. Mühendislik Fak. Dek. Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mdr. Doç. Dr. Resul ÖZTÜRK Sosyal Bilimler Enst. Mdr. Prof. Dr. Hüseyin ZENGİN Rektör Yrd. Ziraat Fak. Dek. Doç. Dr. Mehmet ÜNAL Sağlık Bilimler Enst. Mdr. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

22 12 İDARİ PERSONEL YÖNETİM ŞEMASI Cemal ÖZABACIGİL Genel Sekreter Mehmet KIRBAŞ Genel Sekreter Yrd. Yrd. Doç. Dr Necmettin ŞEKER Genel Sekreter Yrd. Yrd. Doç.Dr. Tamer ERYİĞİT Bilgi İşlem Dai. Bşk.V. REKTÖR Murat GÜZELDAL İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. Süleyman DEMİR Kütüp. ve Dök. Dai. Bşk.V. Aydın EREN Öğrenci İşleri Dai. Bşk. Fikret KAYA Personel Dai. Bşk.V. Baki ÖZTÜRKCİ Sağlık, Kültür ve Spor Dai. Bşk. Turan GÜNEŞ Strateji Geliştirme Dai. Bşk. Yrd. Doç. Dr. Bilal KESKİN Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk.V.

23 13 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Türkiye de Yükseköğretim, T.C. Anayasası nın 130. ve 131. maddelerinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda düzenlenmiştir. Anayasa ya göre; yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları; üniversiteler üzerinde devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri; öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri; öğretim elemanı yetiştirme; üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri; yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar; devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler; disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar; üniversitelerin ihtiyaçlarına göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi; öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi; Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması; kanunla düzenlenir. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında üniversitemizin amaç ve ilkeleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetin nitelik ve niceliği de yine aynı Kanun un 12. maddesinde tarif edilmiştir. İlgili madde gereğince; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve yükseköğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

24 14 Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerinde tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

25 15 Temel Politikalar ve Öncelikler Iğdır Üniversitesinin temel faaliyet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette benimsediği politika şudur: Üniversite yönetiminde tüm unsurlarla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerde eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bunları sürekli güncelleştirmek, Araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, Eğitim ve öğretimde özellikle Avrupa Birliği yükseköğretim platformu başta olmak üzere uluslararası yükseköğretim platformunda etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almak, Bilim, teknik ve teknolojide çağdaş gelişmeler ve Avrupa Birliği araştırma platformu gibi alanlarda görülen geleceğe yönelik eğilimler ile ülkenin ve toplumun gelişme kalkınma bakımından öncelikli gereksinimlerini dikkate alarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak, Bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası bağlamlarda mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak, Bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, Teknoloji geliştirme bölgesi oluşturmak, mevcut teknoloji geliştirme merkezini bu bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime bilimsel ve teknolojik yenilikler ve geliştirmelerle ivme kazandırmak, Öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmak, Örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanı sıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum-kuruluşlara sertifika programları sunmak, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplumüniversite ara yüzü oluşturmak; başta mezunları olmak üzere etkileşim ve işbirliği içinde olduğu tüm paydaşları ile ilişkilerini mümkün olan en etkili ve verimli düzeye çıkarmak; çalışanlarının gelişimini sağlamak ve çalışma yaşamında memnuniyetini artırmak.

26 16 Üniversitemizin Tarihsel Gelişimi Iğdır Üniversitesi'nin tarihçesi Iğdır Meslek Yüksekokulu'na dayanır yılında Kafkas Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Iğdır Meslek Yüksekokulu, o yıl sadece İşletmecilik bölümüyle, 20 öğrencisine 16 okutman 1 hizmetli 1 memur ile hizmet vermekteydi. Hızla büyüyen Iğdır MYO kısa sürede 10 örgün 5 ikinci öğretim programıyla 1424 öğrenciye hizmet verir hale geldi. Iğdır ilinde 2001 yılından itibaren bir fakülte kurulması girişimleri, 2006 yılında sonuç verdi ve verimli tarım alanlarına sahip ilimiz Kafkas Üniversitesi'ne bağlı olarak Iğdır Ziraat Fakültesi'ne kavuştu. Iğdır Ziraat Fakültesi yoğun faaliyetleri sonucu nihayet 2008 ÖSS kılavuzunda yerini aldı ve 30 öğrencisi ile eğitime başlarken 2008 yılında Iğdır Üniversitesi kuruldu. Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ ın rektör olarak atanması ile Iğdır Üniversitesi resmen kurumsallaştı. Iğdır halkı ve yöneticilerinin de desteği ile Iğdır Üniversitesi kısa sürede gelişip Iğdır ili ve çevresine eğitimin ışığını yansıtacaktır. Üniversitemiz bünyesinde bugün: 4 Fakülte (Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi), 3 Enstitü (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 2 Meslek Yüksek Okulu (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Iğdır Meslek Yüksek Okulu) 4 Araştırma Merkezi (Caferilik Araştırma Merkezi, Ağrı Dağı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi) bulunmaktadır.

27 17 ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI İTİBARİYLE DAĞILIMI ( ÖĞR. YILI Bahar YY) FAKÜLTE VE MESLEK Sınıflar YÜKSEKOKULLAR HAZ Toplam İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü İlahiyat ( İ.Ö.) Bölümü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Bölümü Ziraat Mühendisliği Bölümü Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Zootekni Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği FAKÜLTELER TOPLAMI Iğdır Meslek Yüksek Okulu Ağırlama Hizmetleri Ön Lis Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Ön Lis Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ön Lis Dış Ticaret (İ.Ö.) Ön Lis Dış Ticaret Ön Lis Elektrik (İ.Ö.) Ön Lis Geleneksel El Sanatları İşletme Yönetimi (İ.Ö.) Ön Lis İşletme Yönetimi Ön Lis İşletmecilik (İ.Ö.) Ön Lis İşletmecilik Ön Lis İthalat - İhracat (İ.Ö.) Ön Lis İthalat - İhracat Ön Lis Makine Ön Lis Maliye (İ.Ö.) Ön Lis Maliye Ön Lis Muhasebe (İ.Ö.) Ön Lis Muhasebe Ön Lis Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) Ön Lis Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lis Pazarlama Ön Lis Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lis Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Ön Lis Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lis ÖNLİSANS PROG. TOPLAMI GENEL TOPLAM

28 18 Öğrencilerin Fakülteler ve Meslek Yüksekokullar arası dağılımı Fakülteler arası öğrenci dağılımı Meslek Yüksekokullar arası öğrenci dağılımı

29 19 Paydaşlar Iğdır Üniversitesi misyon ve vizyonunun belirlenmesinden, farklı faaliyet alanlarındaki ürün ve hizmetlerine ilişkin memnuniyetlerin saptanmasına kadar temel paydaşları olan öğrenciler, öğretim üyeleri ile yardımcıları ve idari personel ile toplantılar yapılmış, böylece üniversite misyon, vizyon ve değerlerinden iyileşme konuları ve önerilerine kadar iç ve dış paydaşlarının katılımını önemli ölçüde sağlamıştır. Akademik ve idari birimlerin değerlendirmesinde söz konusu birime has iç ve dış paydaşların da yer alması öngörülmüş, dolayısıyla birimlerden gelen ve SWOT analizleri ve iyileştirme konularını da kapsayan öz değerlendirme raporları paydaş görüş ve değerlendirmelerini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Bu çerçevede, genel hatlarıyla paydaşlar aşağıda sunulmuştur. İç paydaşlarımız; Üniversitemiz mensupları o Öğrenciler o Akademik personel o İdari personel Dış paydaşlarımız; Ulusal /uluslararası eğitim ve araştırma kurumları o Ulusal YÖK Diğer Üniversiteler TÜBİTAK, TTGV, TİDEB, v.b. Araştırma kuruluşları o Uluslar arası Üniversiteler Araştırma Kuruluşları Akreditasyon ve değerlendirme kuruluşları

30 20 Diğer Kurumlar o Resmi Kurumlar Meclis Hükümet ve Siyasi Partiler Maliye Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Yerel Yönetimler Yargı o Sivil Toplum Kuruluşları o Yerel Özel sektör o Medya Mezunlarımız Üniversitemiz içinde bulunduğu yörenin kalkınmasında etkin olmayı da özgörevleri arasında saydığından dış yerel paydaşlarına da büyük önem vermektedir. Üniversitemizin içinde bulunduğu yörenin çok büyük olmaması dış yerel paydaşlar belirlenirken birebir yüz yüze görüşmeler ve toplantılar tercih edilmesine üniversitenin getireceği katkıların tartışılmasına imkân vermiştir. Bu şekilde yerel paydaşların görüşleri ve talepleri belirlenerek kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi sağlanmıştır.

31 21 GZFT Analizi GZFT analizleri yapılarak Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri; fırsatları ve tehditleri aşağıda sunulmuştur. Güçlü Yönleri Genç ve yeni kurulan bir üniversite olmamız Rektörün genç, dinamik ve liderlik özelliğine sahip olması Proje ve bilimsel etkinliklerin desteklenmesi Büyük kentlerden olumsuz etkilenmeyecek kadar uzak olması Üniversite olarak gelişimini rahatlıkla kontrol edebilecek ve yönlendirebilecek özelliklere sahip olması Öğrencilere yönelik sosyal, sağlık ve kültür hizmetlerinin sürekli gelişmesi, bu konuda yeni yatırımların yapılması Kampüs yaşam alanlarının gelişmiş ülke standartlarına getirilmesi yönünde yoğun çalışmaların yapılıyor olması Genç ve azimli akademik ve idari kadroya sahip olması

32 22 Zayıf Yönleri Fiziksel koşulların yetersizliği Kütüphanenin yetersizliği Yeterli sayıda Öğrenci kulüplerinin kurulmaması Öğrenciye yönelik hizmetlerin azlığı Yabancı dil eğitiminin yetersiz olması Üniversite-sanayi işbirliğinin azlığı Fırsatlar Her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeye açık olması Fakülte, yüksek okul ve enstitüler arasında disiplinler arası çalışmaya yatkın bir iletişimin bulunması Üniversitenin stratejik planlama ve akreditasyon çalışmalarına başlanmış olması Demokratik katılımcı yönetim anlayışı Ağrı Dağına yakın olması Iğdır ilinin üç ülkeye sınırı olması ve geçiş yolu üzerinde olması Tehditler Üniversite kadro ve bütçelerinin kısıtlı olması Ülke genelinde orta eğitimde kalite düşmesinin getirdiği sorunlar Nitelikli öğretim elemanı kaynağının ekonomik nedenlerle daralması Öğrencilerin maddi sıkıntıları Teknolojinin öneminin toplumca yeterince kavranılamaması Üniversite personelinin ciddi barınma sorunları yaşamaları Akademik ve idari personel yetersizliği nedeniyle, bilimsel çalışmalar dışındaki işlerin fazladan zaman ve enerji tüketmesi. Akademik ve İdari personelin Iğdır ilindeki sosyal yaşam ile ilgili beklentilerinin karşılanamaması

33 23 İnsan Kaynakları Üniversitemiz akademik personelin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Toplam 128 akademik personel görev yapmaktadır. Yabancı uyruklu öğretim üyesi bulunmamaktadır. Ünvanlarına göre akademik personel dağılımı Iğdır Üniversitesi nde akademik personelin unvanlarına göre birimlerdeki dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. lere göre akademik personel dağılımı ler Prof. Doçent Yrd. Doç. Öğr. Görv. Okutman Arş. Görv. TOPLAM Mühendislik Fakültesi İlahiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Enstitü Müdürlükleri 0 Iğdır M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O TOPLAM

34 24 Akademik personel yaş durumuna göre dağılımı Üniversitemiz birimlerinde genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler ve sağlık hizmetleri grubunda çalışan 126 idari personelimiz bulunmaktadır. lere göre idari personel dağılımı ler Lisans Önlisans Lise TOPLAM Mühendislik Fakültesi İlahiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Enstitü Müdürlükleri Iğdır Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TOPLAM

35 25 İdari personelin birimlere göre dağılımı İdari personelin öğrenim durumları

36 26 Bilgi Kaynakları ve Teknolojik İmkânlar Üniversitemizin web sitesi aktif hale getirilmiş düzenli olarak güncellenmektedir. Web sitesinin yayın hakları Bilgi İşlem Daire ndadır ve üniversitemiz sunucularında barındırılmaktadır. Akademik ve idari personele adresleri dağıtılmış ve bu hizmetlerden kesintisiz olarak faydalanmaları sağlanmıştır. binasında elektrik, telefon ve internet hatları çekilmiş, santral sistemi, güvenlik kamera sistemi kurulmuş ve üniversitenin 10 Mb/s hızında Metroethernet sistemine geçilmesi sağlanmıştır. Ziraat ve İlahiyat Fakültelerinde ADSL ile internet hizmeti sağlanmaktadır. Ayrı ayrı yerleşkelerdeki tüm binalarda G.SHDSL modem aracılığıyla dâhili bir sistem kurulmuştur. Kurulmuş olan Teknik Servis i ile üniversitenin iletişim ve bilişimle ilgili tüm arıza, talep ve isteklerine cevap verilmektedir. Santral sisteminden daha aktif bir şekilde kullanılması için ilgili personelin eğitimine önem verilmiş ve gerekli kurslara katılımları sağlanmıştır. YÖK ile koordineli olarak Uzaktan Eğitim Sınıfı kurulmuş ve ilgili personel gerekli eğitimden geçirilmiştir. DNS, , web, Kütüphane, name, Öğrenci İşleri, FTP, SQL ve Viewpoint olmak üzere 9 adet sunucu hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra 1 adet storage (depolama birimi) ve 3 adet güç kaynağı kullanılmaktadır.

37 27 Kütüphane ULAKBİM in sağladığı 21 adet veri tabanından akademik personel faydalanmaktadır. Fiziksel yetersizliklerden dolayı öğrenciler kütüphane hizmetinden faydalanamamaktadır. Gelecek yıllarda basılı yayın teminiyle kütüphane faaliyetleri başlayacaktır. Fiziki Durum Üniversitemizde eğitim-öğretim amaçlı toplam 22 adet eğitim alanı ve genel amaçlı 1 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Eğitim ı Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Üzeri Amfi Sınıf Bilgisayar Laboratuarı Diğer Laboratuarlar Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Yerleşkemiz Üniversitemize tahsisli Iğdır Doğu Beyazıt yolu üzerinde 10. Kilometresinde Suveren Köyü mevkiinde bulunan ,18 m 2 alana kurulacak yerleşkemiz için planlama çalışmaları devam etmektedir. gösterilmiştir yılları için Üniversitemiz yerleşkesinde yapım işleri programı aşağıda

38 Yapı Misafirhane(Karaağaç kampusu) Merkezi derslik (Karaağaç kampusu) Iğdır Ziraat Fakültesi Santral 3000 Su deposu 4000 Lojmanlar Altyapı Merkezi Laboratuar Kapalı Spor Salonu (m²) TOPLAM (yapım aşamasında) 8300 (yapım aşamasında) (projesi devam ediyor) (projesi tamamlandı) 8000 (projesi devam ediyor) Projesi tamamlandı 1300 (projesi devam ediyor) 4130 (projesi devam ediyor) Yapı (m²) Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphane İlahiyat Fakültesi Konutu 300 Kongre ve Kültür Merkezi Lokal Kafeterya ve Alışveriş Merkezi Lojmanlar TOPLAM

39 29

40 30 Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü

41 31 Meslek Yüksekokulu Ziraat Fakültesi İlahiyat Fakültesi

42 32 Mali Durum Iğdır Üniversitesi ne 2009 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL lik gider gerçekleşmiştir. Ödeneklerin 2009 yılı Bütçe Uygulama Tebliği Esasları ve Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri doğrultusunda kullanımına özen gösterilmiştir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre; 2009 yılına ilişkin gider gruplarındaki gerçekleşmeler başlangıç ödenekleriyle birlikte aşağıdaki grafikte verilmiştir.

43 yılında gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin %44 lık oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir ve başlangıç ödeneğinin %189 kadar bir harcama yapılmıştır. Bunun sebebi ise Üniversitemizin yeni kurulmuş olması ve dolayısıyla gerek idari gerekse akademik personel nın yıl boyunca devamlı artmış olmasıdır. Buna karşın diğer harcama kalemlerindeki giderler ödeneklerinin oldukça altında gerçekleşmişlerdir. Üniversitemiz yerleşke inşaatının 2009 yılında başlanamaması sebebiyle Sermaye Giderleri bütçe ödeneğinin %44 ü olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirlerin tertiplere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

44 34 Şekilden de görüldüğü üzere Üniversitemiz Özgelilerinin % 67 si eğitim faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdir. % 21 ise diğer hizmetlerden elde edilen gelirlerdir.

45 Yılı Gelirleri Tablosu Tertip Adı Bütçe Tahmini Gelir Tahakkuku Fark Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , Örgün ve Yagın Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 0, , , Diğer Hizmet Gelirleri , , , Lojman Kira Gelirleri 0, , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 287,60 287,60 Toplam , , ,23 Toplam Yapılan Harcamalar , ,32 Farklar , ,91 Gelecek Yıllar Gelir Tahmini 2010 Miktarlar Tertip Tertip Açıklaması Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri İhaleye İlişkin Şikayetler İçin Alınan Bedeller Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer hizmet gelirleri Hazine yardımı Hazine yardımı

46 36 TERTİP 2009 YILI MASRAF CETVELİ ÖDENEK GÖNDERME ONAYLI TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ , , , , ,28 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 0, , , , ,00 0, , ,58 2, ,00 0, , ,42 4, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,90 4, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 635, , ,00 0, , ,14 315, ,00 0, ,00 0, ,00 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ,00-159, , , , ,00 0, , ,82 2, ,00 0, , ,29 7, ,00 0, ,00 675,61 324, ,00-159,00 841,00 841,00 0, ,00 0, ,00 253, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,32 600,68 İLAHİYAT FAKÜLTESİ ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,17 9, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 403, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,40 15,60 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ,00 0, , , , ,00 0, , ,32 9, ,00 0, , ,40 1, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 241, , ,00 0, ,00 600, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,93 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , , ,81 596, , , ,19 237,81 237,81 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 235,00 235,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 123, ,15

47 37 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , , , , , , , , , , , , , ,91 260, ,00-683, , ,98 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 213, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,50 258,50 IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ , , , , , ,00 0, , , , ,00-411, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 759, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,43 23,57 IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU , , , , , ,00-300,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,86 8, ,00 0, , ,55 0, , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,08 444, ,00 0, , ,91 66, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 SAĞLIK H. MESLEK YÜKSEKOKULU , , , , , ,00 0, , ,80 21, ,00 0, , ,42 0, , , , , , ,00-514, , , , ,00 0, ,00 182, , ,00 0, ,00 25,00 975, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 322, ,93

48 38 ÖZEL KALEM , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,63 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,80 747, ,00 0, , ,49 7, , , , ,32 400, , ,00 335,00 335,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,28 1, , ,00 0,00 0,00 0, ,00-769,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 74, ,00 0, ,00 652,60 347, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,22 122,78 SAVUNMA UZMANLIĞI 4.500,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 500,00 0,00 500, ,00 0, ,00 0, ,00 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,87 2, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,70 8, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 100,00 0,00 100, ,00 0, ,00 165, , ,00 0, , ,57 14, ,00 0, , ,53 3, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00

49 39 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,87 6, ,00 0, , ,10 1, ,00 0, , ,09 372, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,14 637, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,73 37, ,00 0, , , ,00 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , , , ,17 700, ,00-803,58 896,42 796,42 100, ,00-8, , ,93 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 106,20 893, ,00 0, ,00 433, , ,00 0, , , ,58 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,08 6, ,00 0, , ,43 3, ,00 0, , , , , ,00 262,00 262,00 0, ,00 0, ,00 242, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00-535,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 810, , ,00-495,00 0,00 0,00 0, ,00-995, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00-871, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00

50 40 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,63 0, ,00 0, , ,34 6, ,00 0, ,00 291, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,68 309, , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 944, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , ,10 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,09 0, ,00 0, , ,59 6, ,00 0, , ,41 563, , ,00 708,00 708,00 0, ,00 0, ,00 257,28 742, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,89 12,11 ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) , , , , , ,00 0, , ,20 8, ,00 0, , ,49 4, , ,00 0,00 0,00 0, ,82 0, , ,35 27, ,00 0, , ,22 318, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,19 71, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 170, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,86 48,14 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,24 5, ,00 0, , ,62 6, ,00 0, , ,34 46, , , , , , ,00 0, ,00 737,73 262, ,00 0, , , , ,00 0, , ,12 42,88

51 41 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00-500,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 500,00 0,00 500, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00

52 42 Iğdır Üniversitesi ne 2010 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL lik gider gerçekleşmiştir. Ödeneklerin 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliği Esasları ve Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri doğrultusunda kullanımına özen gösterilmiştir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre; 2010 yılına ilişkin gider gruplarındaki gerçekleşmeler başlangıç ödenekleriyle birlikte aşağıdaki grafikte verilmiştir.

53 yılında gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin %47 lık oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir ve başlangıç ödeneğinin %213 kadar bir harcama yapılmıştır. Bunun sebebi ise Üniversitemizin yeni kurulmuş olması ve dolayısıyla gerek idari gerekse akademik personel nın yıl boyunca devamlı artmış olmasıdır. Buna karşın diğer harcama kalemlerindeki giderler ödeneklerinin oldukça altında gerçekleşmişlerdir. Üniversitemiz yerleşke inşaatının 2010 yılında başlanamaması sebebiyle Sermaye Giderleri bütçe ödeneğinin %48 olarak gerçekleşmiştir. Tertip Adı T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZ GELİRLERİ Bütçe Tahmini Gelir Tahakkuku Tahakkuk - Tahmin Farkı Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,00 0, , İhaleye İlişkin Şikâyetler İçin Alınan Bedeller ,00 0, , Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 0, , , Diğer Hizmet Gelirleri , , , Lojman Kira Gelirleri 0, , , Sosyal Tesis Kira Gelirleri 0, , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 761,60 761, Kişilerden Alacaklar Faizleri 0,00 399,27 399, Çalışanların tedavi Katılım Payları 0, , , Diğer İdari Para Cezaları 0, , , Kişilerden Alacaklar 0, , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 0, , ,14 Toplam , , ,97 Toplam Yapılan Harcamalar , ,61 Yapılan Harcamalar ile Tahmin -Tahakkuk Farkları , ,91

54 44 T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ YILLARI GELİR TAHMİNLERİ Miktarlar Tertip Tertip Açıklaması Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri İhaleye İlişkin Şikayetler İçin Alınan Bedeller Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer hizmet gelirleri Hazine yardımı Hazine yardımı

55 45 T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖDENEK - MASRAF CETVELİ ONAYLI TOPLAM BİRİM TERTİP ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA KALAN TENKİS GÖNDERME GÖNDERME IĞDIR ÜNİVERSİTESİ , , , , , Sağlık Bilimleri Enstitüsü , , , , , , , , , , , , , ,40 198, , , , , , , , , , Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek , , , ,76 Yüksekokulu , , ,10 535, , , , , , , , , , , , , ,00 483, , , , , Fen Bilimleri Enstitüsü , , , , , , ,54 407, , , ,16 46, , , ,52 2, , , , , , ,00 293, , , ,00 292, , Mühendislik Fakültesi , , , , , , , , , , ,68 17, , , ,99 117, , , ,91 621, , , , ,75

56 Iğdır Ziraat Fakültesi , , , , , , ,69 18, , , , , , , ,24 316, , , , , , , ,67 967, , , , , , , ,47 226, , , , , , , , Sosyal Bilimler Enstitüsü , , , , , , , , , , , , ,94 4, , , , , , ,00 531, , , ,00 319, , İlahiyat Fakültesi , , , , , , ,10 349, , , , , , , ,13 179, , , , , , , ,17 825, , , , , , , ,77 784, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Iğdır Meslek Yüksekokulu , , , , , , , , , , , , , , , ,33 0, , , , , , , , , , , , , , , ,60 211, , , , , , , , , , ,40 457, , , , , , , , , Özel Kalem () , , , , , , , , , ,00 929,5 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 908, , , ,00 84,7 915,

57 47 02 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , , , , , , , , , , ,07 10, , , , , , , , , , , , , , , ,45 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Savunma Uzmanlığı 4.200, , , , , , , , , İdari ve Mali İşler Daire , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 939,28 60, , , , , , , , , , , ,10 163,9 905 Personel Daire , , , , , , ,62 167, , , ,28 93, , , ,37 39, , , , , , ,49 447, , , , , ,00 689, , , , , , Kütüphane ve Dokümantasyon , , , ,93 Daire , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

58 Sağlık, Kültür ve Spor Daire , , , , , , , ,48 651, , , ,77 37, , , , , , ,25 458, , ,00 354, , , , , , ,00 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 20, , , , , , , , , , , , , , , ,60 0, , , , , Bilgi İşlem Daire , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 62, , , , , Yapı İşleri ve Teknik Daire , , , , , , , , , , , , , , , ,50 248, , , ,84 115, , ,00 210, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Öğrenci İşleri Daire , , , , , , ,04 545, , , ,18 737, , , ,68 20, , , , , , ,00 419,27 680, , , , , ,00 990, , Strateji Geliştirme Daire , , , , , , ,75 800, , , ,19 246, , , ,77 154, , , ,70 170, , , ,32 271, , , , , , , , , Hukuk Müşavirliği , , , , , , , , , , , , , , ,

59 49 3. GELECEĞE BAKIŞ

60 50 MİSYON BİLDİRİMİ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek.

61 51 VİZYON BİLDİRİMİ Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, Iğdır ilinin Kültür Elçiliği görevini yürüten, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak.

62 52 TEMEL DEĞERLER Iğdır Üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin devrimleri ışığında Ülkesinin ve Toplumunun aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlığın en üst düzeyine erişmesine hizmet etmeyi en temel değeri olarak kabul etmiştir. Üniversitenin tüm faaliyetlerinde benimsediği anlayış şudur: Çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere nitelikli eğitim-öğretim ve araştırmalar ile katkıda bulunmak. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri güncellikle takip ederek ülkenin yükseköğretimine, toplumsal yaşamına, yönetimine, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak. İnsan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek. Başta genç nesiller olmak üzere her yaştan insanımıza öğrenmek, meslek sahibi olarak çalışmak ve çalışmalarında verimliliği artırmak için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak. Nitelikli, özgün ve özgül bilimsel bilgi üretimi, yayım ve bilginin kullanılabilir yayılımında mükemmeliyet için sürekli çaba göstermek. Araştırmacılar ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak bilimin ışığına güç katmak. Bilimde ve yükseköğretimde ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlarda olmak.

63 53 AMAÇLAR 1. Araştırma-geliştirme faaliyetlerini arttırmak. 2. Eğitim öğretimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak. 3. Üniversitenin tanınırlığını artırmak. 4. Sosyal ve akademik faaliyetleri destekleyecek ortamları geliştirmek. 5. Üniversite-sektör işbirliğini geliştirmek. 6. Üniversite-toplum ilişkilerini geliştirmek. 7. Iğdır Üniversitesinin kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek. 8. Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek. 9. Ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırmak.

64 54 HEDEFLER AMAÇ 1: Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerini Arttırmak Bilimsel yayınların nı arttırmak Bilimsel toplantıların nı arttırmak ve bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek Proje nı arttırmak Öğretim elemanlarının akademik gelişimini desteklemek Lisansüstü eğitim-öğretimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki başarıları ödüllendirmek Öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimini kolaylaştırmak Öğretim elemanlarının araştırma potansiyelini geliştirmek Öğretim elemanlarının yabancı dil yeterliliklerini artırmak Araştırma için gerekli altyapıyı geliştirmek Patent ve tasarım nı artırmak Yayım faaliyetlerini artırmak AMAÇ 2: Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak Mesleki eğitimin nı ve kalitesini artırmak Lisans eğitiminin nı ve kalitesini artırmak Lisansüstü program nı ve eğitim kalitesini artırmak Eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek Öğretim elemanlarının iş yükünü dengeli hale getirmek Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki başarıları ödüllendirmek Öğretim elemanlarının öğretim yeterliliklerini geliştirmek Öğrencilerin yabancı dil bilgisini geliştirmek Öğrencilerle iletişim ve etkileşimi artırmak Uzaktan Öğretim İçin Altyapı Çalışmalarına Başlamak

65 55 AMAÇ 3: Üniversitenin tanınırlığını artırmak Mezunlar ile iletişim kurmak Basın yayın araçlarını daha etkin halde kullanmak. Etkinliklere katılan izleyici nı artırmak üzere tanıtım yapmak Sivil toplum örgütlerine panel, konferans ve seminerler düzenlemek Lisansüstü eğitime özendirmek Üniversitenin medya faaliyetlerini artırmak AMAÇ 4: Sosyal ve Akademik Faaliyetleri Destekleyecek Ortamları Geliştirmek Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin nı artırmak Öğrenci ve çalışanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileştirmek AMAÇ 5: Üniversite-sektör işbirliğini geliştirmek Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek Üniversite nin ilişkide olduğu kamu kurumlarıyla güven arttırıcı bağlantılar sağlamak, bilgi akışı ve işbirliğini sağlayacak şekilde toplantılar düzenlemek ve ortak projeler oluşturmak Belirli aralıklarla Iğdır da bulunan uluslararası, ulusal medya temsilcilikleri ve yerel medya kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunmak Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek Iğdır ilinin sahip olduğu mikro-klima özelliğinden faydalanarak uygun tarımsal ürün çeşitliğini araştırmak, geliştirmek, sektörle işbirliği kurmak. Staj ve işyeri uygulamalarını geliştirmek

66 56 AMAÇ 6: Üniversite -Toplum İlişkilerini Geliştirmek Halka yönelik ürün ve hizmetler geliştirmek. Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek. Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak Araştırma merkezlerinin etkinliğini artırmak Üniversitenin düzenlediği kültürel, sanatsal, sosyal ve bilimsel faaliyetlere toplumun etkin katılımını sağlamak AMAÇ 7: Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek Etkin bir idari yapı kurmak, birimleri mal ve hizmet alımı yönünden iyileştirmek Personelin niteliklerini ve sayılarını arttırmak İhtiyaç duyulan ve mevcut olmayan hizmet birimlerini kurmak Çalışanların Üniversite ye ve birimlerine olan bağlılıklarını artırmak İnsanı temel alan etkili ve verimli bir yönetim sistemi uygulamak Öğrenci merkezli ve yeterliliklere dayalı eğitime yönelik kurum kültürü oluşturmak AMAÇ 8: Teknolojik ve Fiziksel Yapıyı Geliştirmek Mevcut altyapıyı ve fiziki alanları geliştirmek ve etkin kullanımını sağlamak Yeni yerleşkedeki yapı faaliyetlerini gerçekleştirmek Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek. Akademik ve idari personel çalışma mekânlarını çağdaş fiziksel standartlara ulaştırmak. Üniversitenin bilişim altyapısını iyileştirilmek ve yaygınlaştırmak. Uzaktan öğretim için altyapı çalışmalarına başlamak

67 57 AMAÇ 9: Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak Komşu ve bölge ülkelerinin üniversiteleri ile diyaloga girerek yabancı öğrenci tercihini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak Uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında öğrenci ve çalışanların uluslararası hareketliliğini artırmak Bölümlerin ulusal/uluslararası akreditasyonunu sağlamak Yurtiçi ve yurt dışı üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirliğini geliştirmek Yurtdışı bilim insanları ile ilişkileri geliştirmek

68 Stratejik Stratejik 58 FAALİYETLER AMAÇ 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.1. Bilimsel Yayınların Sayısını Arttırmak Bilimsel yayın hazırlanması Bilimsel için uygun ortam ve yayın imkânlar sağlamak Dönemi Uygulayıcı İzleyici Dekanlıklar Araştırma görevlisi ve uzman nı artırmak Araştırma görevlisi ve uzman Dekanlıklar, Müdürlükler ve Personel Dairesi Bşk. Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.2. Bilimsel Toplantıların Sayısını Arttırmak ve Bilimsel Toplantılara Katılımı Teşvik Etmek Bilimsel toplantıların Gerçekleşen nı artırmak toplantı Bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek Katılım ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler İzleyici

69 Stratejik Stratejik 59 Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.3. Proje Sayısını Arttırmak BAP ın etkinliğini artırmak Desteklenen proje Ulusal ve uluslar arası Yapılan işbirliği kurmak anlaşma Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler İzleyici Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.4. Öğretim Elemanlarının Akademik Gelişimini Desteklemek Yurtiçi görevlendirmelere Yurtiçi olanak sağlamak görevlendirme Yurtdışı görevlendirmelere olanak sağlamak Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları açmak Eğitim ve öğretim için gerekli fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek Yurtdışı görevlendirme ve kayıtlı öğrenci Laboratuar imkânları Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler Akademik ler Akademik ler İzleyici Akreditasyon için gerekli çalışmaları yapmak, ders programlarının ve içeriklerinin güncellenmesini sağlamak Akredite edilmiş müfredat ve ders Akademik ler

70 Stratejik Stratejik 60 Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.5. Lisansüstü Eğitim-Öğretiminin Etkinliğini ve Verimliliğini Arttırmak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Yüksek lisans program Açılan nı artırmak ve doktora program programları açmak Araştırma görevlisi kadroları açmak Lisansüstü eğitim programlarını, ulusal ve sektörel yeterlilikler doğrultusunda güncellemek Araştırma görevlisi Lisansüstü çalışma Dönemi Uygulayıcı İzleyici Enstitüler Enstitüler Enstitüler Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.6. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerindeki Başarıları Ödüllendirmek Dönemi Uygulayıcı Başarılı öğrencilere burs Burs Sağlık vermek Kültür ve Spor Daire Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanları ödüllendirmek Ödül Sağlık Kültür ve Spor Daire İzleyici

71 Stratejik Stratejik 61 Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.7. Öğrenci Ve Öğretim Elemanlarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimini Kolaylaştırmak Socrates, Erasmus ve Farabi Katılımcı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamak Çağdaş donanımlı derslik, laboratuar, atölye yapmak Internet erişimini yaygınlaştırmak Stratejik plan sürecinde faaliyete geçirilmesi Kullanıcı Dönemi Uygulayıcı Dış İlişkiler Ofisi Yapı İşleri ve Teknik Daire Bilgi İşlem Daire İzleyici Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.8. Öğretim Elemanlarının Araştırma Potansiyelini Geliştirmek Üniversitemizin araştırma Araştırma altyapısını geliştirmek Merkezi laboratuarı tesis Hizmete etmek girmesi Deney hayvanları ünitesi kurmak Bilimsel yayınlara abonelik ve erişimi kolaylaştırmak Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Yapı İşleri ve Teknik Daire Hizmete Akademik girmesi birimler Erişim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire İzleyici

72 Stratejik Stratejik Stratejik 62 Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.9. Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Yeterliklerini Artırmak Dönemi Dil kursları açmak Kurs Yabancı uyruklu öğretim Yabancı elemanı getirmek uyruklu 2015 öğretim Yurtdışı görevlendirmeleri sağlamak elemanı Yurtdışı görevlendirme Uygulayıcı İzleyici Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak Araştırma İçin Gerekli Altyapıyı Geliştirmek Merkezi laboratuarı tesis Hizmete etmek girmesi Bilimsel yayınlara erişimi kolaylaştırmak Bilimsel araştırma projelerini desteklemek Erişim Dönemi Proje Uygulayıcı Yapı İşleri ve Teknik Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BAP İzleyici Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak Patent ve Tasarım Sayısını Artırmak Dönemi Uygulayıcı Patent almayı teşvik etmek Patent BAP Tasarımı teşvik etmek Tasarı BAP İzleyici

73 Stratejik Stratejik 63 Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak Yayım Sayısını Artırmak Araştırma sonuçlarını kitle ilgililere aktarmak Dönemi Uygulayıcı Akademik birimler İzleyici AMAÇ 2. Eğitim-Öğretimin Etkinliğini ve Verimliliğini Arttırmak Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini ve Verimliliğini Arttırmak 2.1. Meslekî Eğitimin Sayısını ve Kalitesini Artırmak Önlisans ve lisans eğitiminde teorik eğitimin ötesine geçerek pratiğe dönük uygulamalarla (staj, teknik geziler vb.) desteklemek Eğitim, araştırma ve uygulama çiftliğini kurmak ve geliştirmek Aralık ta mesleğe dayalı bir Meslek Yüksekokulu açmak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun yeni açılan programlarına öğrenci alınması Iğdır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni programlar açmak ve bu programlara öğrenci almak Tuzluca ilçesinde mesleğe dayalı bir Meslek Yüksekokulu açmak Ziraat Fakültesinin Toprak ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerine öğrenci almak Fen-Edebiyat Fakültesine bölümler açmak ve bu bölümlere öğrenci almak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini açmak Güzel Sanatlar Fakültesini açmak Katılan öğrenci Faaliyete geçmesi Aralık MYO nun açılması Programlara öğrenci alınması Programlara öğrenci alınması Tuzluca MYO nun açılması Bu bölümlere öğrenci alınması Bölümlerin açılması Fakültenin açılması Fakültenin açılması Dönemi Uygulayıcı Akademik birimler Ziraat Fakültesi Sağlık HMYO Iğdır MYO Ziraat Fakültesi Fen- Edebiyat Fakültesi İzleyici

74 Stratejik Stratejik 64 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.2. Lisans Eğitiminin Sayısını ve Kalitesini Artırmak Lisans eğitiminin Bölüm nı artırmak Eğitimin kalitesini Yüzdelik artırmak dilim ve Önlisans öğrencilerini lisans eğitimine özendirmek taban puanı Öğrenci Dönemi Uygulayıcı Akademik birimler Akademik birimler Akademik birimler İzleyici Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.3. Lisansüstü Program Sayısını ve Eğitim Kalitesini Artırmak Lisansüstü eğitiminin A.B.D. nı artırmak Eğitimin kalitesini Mezuniyet artırmak not Lisans öğrencilerini yüksek lisans eğitimine özendirmek ortalaması Öğrenci Dönemi Uygulayıcı Enstitüler Enstitüler Akademik birimler İzleyici

75 Stratejik Stratejik 65 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.4. Eğitim-Öğretim Kalitesini Yükseltmek Öğretim elemanlarını nicelik ve nitelik olarak artırmak Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesini sağlamak Eğitim ve öğretim için gerekli fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek Öğretim elemanı ve öğretim elemanı başına düşen yayın Yüzdelik dilim ve taban puanı Fiziki ve teknolojik altyapı unsurlarının Dönemi Uygulayıcı Akademik birimler Akademik birimler Akademik birimler İzleyici Öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi ve görgülerini artırmak için geziler düzenlemek Faaliyet Akademik birimler Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.5. Öğretim Elemanlarının İş Yükünü Dengeli Hale Getirmek Öğretim elemanlarının Demirbaş ve kendilerini iştirak edilen geliştirmeleri için kongre, gerekli teknik, mali ve sempozyum idari olanakları sağlamak Ders dağılımında dengenin gözetilmesi Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati Dönemi Uygulayıcı Akademik birimler Akademik birimler İzleyici

76 Stratejik Stratejik 66 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.6. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerindeki Başarıları Ödüllendirmek Dönemi Uygulayıcı Başarılı öğrencilere burs Burs Sağlık vermek Kültür ve Spor Daire Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanları ödüllendirmek Öğretim elemanlarının performansına dayalı ödüllendirmek Ödül Sağlık Kültür ve Spor Daire İzleyici Ödül Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.7. Öğretim Elemanlarının Öğretim Yeterliliklerini Geliştirmek Eğitim ve öğretim için Laboratuar gerekli fiziki ve imkânları teknolojik altyapıyı geliştirmek Akreditasyon için gerekli çalışmaları yapmak, ders programlarının ve içeriklerinin güncellenmesini sağlamak Çağdaş donanımlı derslik, laboratuar, atölye yapmak Bilimsel yayınlara abonelik ve erişimi kolaylaştırmak Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere katılımını sağlamak Akredite edilmiş müfredat ve ders Plan sürecinde faaliyete geçirilmesi Erişim Katılım ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler Yapı İşleri ve Teknik Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Akademik ler İzleyici

77 Stratejik Stratejik 67 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.8. Öğrencilerin Yabancı Dil Bilgisini Geliştirmek Yabancı Dil kursları düzenlemek Kurs ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı İzleyici Erasmus kapsamında staj Katılımcı hareketliliğini desteklemek Yabancı dil haz. snf. oluşt. Öğr Yabancı dil okutmanlarını Yabancı istihdam etmek uyruklu okutman Yabancı Diller Yüksekokulu açmak YDYO nun açılması Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.9. Öğrencilerle İletişim ve Etkileşimi Artırmak Danışmanlık hizmetlerini Öğrenci iyileştirmek memnuniyeti Araştırma ve Seminer Seminer derslerini yaygınlaştırmak Personel ve öğrencilerin Etkinlik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı özendirmek Öğrenci toplulukları nı artırmak Web sayfasının etkileşimli olarak kullanılmasını sağlamak Öğrenci topluluk Erişim/mesaj Dönemi Uygulayıcı İzleyici Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Bilgi İşlem Daire

78 Stratejik 68 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak Uzaktan Öğretim İçin Altyapı Çalışmalarına Başlamak Uzaktan öğretim için Uygulamaya altyapı oluşturmak geçmesi Dönemi Uygulayıcı İzleyici

79 Stratejik Stratejik 69 AMAÇ 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.1. Mezunlar ile iletişim Kurmak Mezunların veritabanını oluşturmak lerin web sitesinin etkinliğini artırmak Mezunlar için bir web sitesi hazırlamak ve güncel tutmak Ulaşılan mezun Kullanıcı Sitenin oluşturulması Dönemi Uygulayıcı Bilgi İşlem Daire Akademik ve İdari ler Bilgi İşlem Daire İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.2. Basın Yayın Araçlarını Daha Etkin Hâle Getirmek Dönemi Uygulayıcı Yerel ve ulusal basında Haber Basın-Yayın Üniversitemizin yer aldığı ve Halkla haber nı artırmak İlişkiler i İzleyici Tanıtıcı afiş, el ilanı ve broşürler basmak ve dağıtmak Dağıtılan medya Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i Üniversitedeki faaliyetleri basın-yayın kuruluşlarına bildirmek Haber Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i Ulusal öğrenci faaliyetlerine katılmak Web sitemizin tasarımını iyileştirmek Katılım Ziyaretçi Sağlık Kültür ve Spor Daire Bilgi İşlem Daire

80 Stratejik Stratejik Stratejik 70 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.3. Etkinliklere Katılan İzleyici Sayısını Artırmak Üzere Tanıtım Yapmak Ulusal ve Uluslar arası düzeyde yarışmalar, toplantılar düzenlemek Konusunda uzman ve popüler konuşmacılar davet etmek Etkinliklere katılan izleyici nı artırmak üzere tanıtım yapmak Katılımcı Konuşmacı İzleyici Dönemi Uygulayıcı İzleyici Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.4. Sivil Toplum Örgütlerine Panel, Konferans ve Seminerler Düzenlemek Panel, Konferans ve Seminerler Düzenlemek Organizasyon Dönemi Uygulayıcı İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.5. Lisansüstü Eğitime Özendirmek Lisansüstü eğitim Lisansüstü programlarını, ulusal ve çalışma sektörel yeterlilikler doğrultusunda güncellemek Enstitü web sayfalarını etkinleştirmek Lisansüstü tez çalışmalarını desteklemek Lisansüstü öğrenci Desteklenen Tez çalışması Dönemi Uygulayıcı İzleyici Enstitüler Enstitüler ve Bilgi İşlem Daire Enstitüler

81 Stratejik 71 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.6. Üniversitenin Medya Faaliyetlerini Artırmak Öğretim elemanlarının yerel ve ulusal medyada mesleki konularda yazmasını/konuşmasını desteklemek Makale ve program Dönemi Uygulayıcı İzleyici Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak ve duyurmak Faaliyet Sağlık, Kültür ve Spor Daire, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i Bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmak Etkinlik Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bahar şenliklerine ünlü sanatçıları davet etmek Davet Sağlık, Kültür ve Spor Daire

82 Stratejik 72 AMAÇ 4. Eğitim-Öğretimi Destekleyen Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin Sayısını Arttırmak Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 4. Sosyal Ve Akademik Faaliyetleri Destekleyecek Ortamları Geliştirmek 4.1. Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin Sayısını Artırmak Bahar şenlikleri Düzenlenmesi düzenlemek Mezuniyet törenleri düzenlemek Ulusal ve uluslararası sportif müsabakalara öğrencilerin katılımını sağlamak Öğrenci toplulukları nı artırmak Kapalı ve açık spor tesislerini yapmak Düzenlenmesi Katılımcı Öğrenci topluluk Tesislerin yapılması Dönemi Uygulayıcı Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire İzleyici

83 Stratejik 73 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 4. Sosyal Ve Akademik Faaliyetleri Destekleyecek Ortamları Geliştirmek 4.2. Öğrenci ve Çalışanların Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyet Olanaklarını İyileştirmek Kapalı ve açık spor Tesislerin tesislerini yapmak yapılması Öğrenci ve personelin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve iyileştirmek Her akademik birime kafeterya açmak ve devamlılığını sağlamak Misafirhane ve sosyal tesisleri hizmete açmak Dönemi Uygulayıcı Yapı İşleri ve Teknik Daire Memnuniyet Sağlık Kültür ve Spor Daire Kafeterya Tesislerin açılması İdari Mali İşler Daire Yapı İşleri ve İdari Mali İşler Daire Başkanlıkları İzleyici

84 Stratejik 74 AMAÇ 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.1. Yurtiçi ve Yurtdışındaki Üniversiteler İle İşbirliğini Geliştirmek Yurtdışındaki üniversiteler Organizasyon ile ortak organizasyonlar gerçekleştirmek Çevre illerdeki üniversitelere gezi düzenlemek Mart haftasında Çanakkale ye öğrenci temsilcisi göndermek Afyon Kocatepe zafer yürüyüşü günlerine öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşan bir grup ile katılmak Öğrenci kurultaylarına katılmak Engelli öğrenciler ile ilgili etkinliklere katılmak Katılım ve katılımcı Temsilci gönderilmesi Katılımcı Katılım ve katılımcı Katılım ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire İzleyici

85 Stratejik Stratejik 75 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.2. Üniversite nin İlişkide Olduğu Kamu Kurumlarıyla Güven Arttırıcı Bağlantılar Sağlamak, Bilgi Akışı ve İşbirliğini Sağlayacak Şekilde Toplantılar Düzenlemek ve Ortak Projeler Oluşturmak Aşura, Kayısı festivali, Katılım ve Nevruz, internet haftası gibi katılımcı belirli gün ve haftalarda ilimize ait etkinliklere katılmak Tarım İl Müdürlüğünün çiftçi eğitim seminerlerine katılmak Emniyet ve Valilik tarafından koordine edilen sosyal destek projelerine katkı sağlamak Katılım ve katılımcı Katılım ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı İlahiyat ve Ziraat Fakülteleri, Bilgi işlem Daire Ziraat Fakültesi Akademik ler İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.3. Belirli Aralıklarla Iğdır da Bulunan Uluslararası, Ulusal Medya Temsilcilikleri ve Yerel Medya Kuruluşlarıyla Görüş Alışverişinde Bulunmak Medya kuruluşlarıyla bir Katılım ve araya gelerek katılımcı bilgilendirme, gezi ve ilgili faaliyetlerde bulunmak Dönemi Uygulayıcı Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler i İzleyici

86 Stratejik Stratejik 76 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.4. Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirmek Stajların Iğdır içerisinde Stajyer yapılmasını özendirmek Tarıma dayalı ve bağlı İşbirliği sanayilerle işbirliği sağlamak Ürün kalite ve miktarını artırmaya yönelik araştırma yapmak Çalışma Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler Akademik ler İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.5. Iğdır İlinin Sahip Olduğu Mikro-Klima Özelliğinden Faydalanarak Uygun Tarımsal Ürün Çeşitliğini Araştırmak, Geliştirmek, Sektörle İşbirliği Kurmak Yöreye has meyve ve sebze çeşitlerini belirlemek ve kalite ve kantitatif yönden geliştirmeye yönelik ıslah çalışmaları yapmak Dönemi Uygulayıcı Çeşit Ziraat Fakültesi İzleyici Tuzluluğa dayanıklı bitki tür ve çeşitlerini belirlemek ve bu bitkilerin adaptasyon yeteneklerini geliştirmek Rüzgâr ve su erozyonunu önleyici tedbirler ve öneriler sunmak Örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğini teşvik etmek Çeşit Ziraat Fakültesi Çalışma Ziraat Fakültesi Sera Ziraat Fakültesi Yörede yetişen hayvanları gen kaynakları bağlamında korumak ve ıslah çalışmaları yapmak Yörenin flora ve faunasını tespit etmek Genotip Takson Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi

87 Stratejik Stratejik 77 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.6. Staj ve işyeri uygulamalarını geliştirmek Stajların Iğdır içerisinde Stajyer yapılmasını özendirmek Uygulamalı derslerde Uygulama uygulamalarının işyerlerinde yapmak Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler İzleyici AMAÇ 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek 6.1. Halka Yönelik Ürün ve Hizmetler Geliştirmek Bölge için önemli tarım, Çalışma sanayi, ticaret ve turizm sektörleri ile ilgili eğitimler vermek ve projeler yürütmek Iğdır ilinin dokusuna yönelik kültürel ve eğitici paneller düzenlemek Damızlık hayvan üretimi ve satışı yapmak Getirisi yüksek olan tarımsal ürünlerin yörede yetiştirilmesini yaygınlaştırmak Tıbbi bitkileri ve bu bitkilerdeki etken maddeleri belirlemek Alternatif gıda ürünleri geliştirmek Etkinlik Damızlık hayvan Dönemi Uygulayıcı Akademik ler ve Araştırma Merkezleri Akademik ler Ziraat Fakültesi Ürün Ziraat Fakültesi Ürün Ziraat Fakültesi Ürün Mühendislik Fakültesi İzleyici

88 Stratejik Stratejik 78 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek 6.2. Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje ve Araştırmaları Teşvik Etmek Yöreye yönelik çalışmaların Çalışma desteklenmesine öncelik vermek Dönemi Uygulayıcı BAP İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek 6.3. Toplumun Sosyal Ve Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak Güncel sorunlarla ilgili Çalışma halkın katılımına açık seminer, sempozyum ve panellerin düzenlemek ve halkı bilgilendirici çalışmaları yapmak Sosyal sorumluluk projelerinin nı artırmak İşsizlerin ve meslek sahibi olmayanların istihdam olanaklarını artırıcı eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve destek sağlamak Dönemi Uygulayıcı , Akademik ler İzleyici Proje Faaliyet Akademik ler

89 Stratejik Stratejik 79 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek 6.4. Araştırma Merkezlerinin Etkinliğini Artırmak Araştırma merkezlerini Araştırma nitelik ve nicelik olarak merkezi geliştirmek Basılı yayın, panel, konferans vb. etkinlikler yapmak Araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulan personeli istihdam etmek Etkinlik Personel Dönemi Uygulayıcı İzleyici Araştırma Merkezleri Personel Dairesi Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek 6.5. Üniversitenin Düzenlediği Kültürel, Sanatsal, Sosyal ve Bilimsel Faaliyetlere Toplumun Etkin Katılımını Sağlamak Etkinliklerin duyurulmasını Duyuru sağlamak amacıyla yayın araçlarını etkin şekilde kullanmak Yıllık etkinlik takvimini basmak ve dağıtmak, web sayfasında yayınlamak Dönemi Uygulayıcı Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i Yayın Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i İzleyici

90 Stratejik Stratejik 80 AMAÇ 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.1. Etkin Bir İdari Yapı Kurmak, leri Mal ve Hizmet Alımı Yönünden İyileştirmek İdari yapının sağlıklı Paydaş çalışması için gerekli memnuniyeti önlemleri almak Hijyen, ısınma, iletişim ve güvenlik hizmetlerini iyileştirmek Bütçe, Stratejik Plan, Performans Programı, İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak İç ve Dış paydaşların memnuniyeti Raporların hazırlanması Dönemi Uygulayıcı İzleyici İdari Mali İşler Daire Strateji Geliştirme Daire Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.2. Personelin Niteliklerini ve Sayılarını Arttırmak Yeni akademik ve idari Personel personel almak Ulusal ve uluslararası personel hareketliliğini sağlamak Personelin daha iyi hizmet verebilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek ADEK in etkin çalışmasını sağlamak Personelin eğitim seminerlerine katılımını desteklemek Personel Ders saati ve katılımcı Denetleme Katılım ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı Personel Dairesi Personel Dairesi Bütün ler ADEK Bütün ler İzleyici

91 Stratejik Stratejik 81 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.3. İhtiyaç Duyulan ve Mevcut Olmayan Hizmet lerini Kurmak Dönemi Uygulayıcı İzleyici Arşiv birimlerini kurmak ve Arşiv Bütün iyileştirmek ler Üniversitemiz bünyesinde Hukuk Müşavirliği birimini kurmak in kurulması Yeşil ini kurmak ve etkinliğini artırmak in kurulması İdare Müdürlüğü birimini kurmak Medikososyal birimini kurmak ve geliştirmek in kurulması in kurulması Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.4. Çalışanların Üniversite ye ve lerine Olan Bağlılıklarını Artırmak Tanışma, kutlama v.b. gibi Katılım ve organizasyonlar yapmak katılımcı Sportif, kültürel ve sosyal organizasyonlar düzenlemek Katılım ve katılımcı Piknikler düzenlemek Katılım ve katılımcı Üniversiteyi tanıtan promosyonlar yapmak ve dağıtmak Promosyon Dönemi Uygulayıcı Bütün ler Bütün ler Bütün ler Bütün ler İzleyici

92 Stratejik Stratejik 82 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.5. İnsanı Temel Etkili ve Verimli Bir Yönetim Sistemi Uygulamak Dönemi Uygulayıcı Servis olanaklarını artırmak Faydalanıcı Bütün ler Şeffaf bir yönetim izlemek Memnuniyet Bütün ler İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.6. Öğrenci Merkezli Ve Yeterliliklere Dayalı Eğitime Yönelik Kurum Kültürü Oluşturmak Danışmanlık hizmetlerini Öğrenci iyileştirmek memnuniyeti Sportif, kültürel ve sosyal Öğrenci organizasyonlar memnuniyeti düzenlemek İletişim, ulaşım ve barınma hizmetlerini iyileştirmek Öğrenci memnuniyeti Dönemi Uygulayıcı İzleyici Akademik ler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Derslik ve sosyal tesisleri iyileştirmek Kampüste AVM, BTM, kargo, posta ofisi vb. kurulmasını teşvik etmek Öğrenci memnuniyeti Öğrenci memnuniyeti

93 Stratejik 83 AMAÇ 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.1. Mevcut Altyapıyı Ve Fiziki ları Geliştirmek ve Etkin Kullanımını Sağlamak Güvenlik kamera Düzenli sisteminin bakım ve çalışması onarımlarını yapmak ile yedekleme işlemlerini yürütmek Merkezi derslik ve yüksekokulun çevre düzenlemesini yapmak Çim futbol sahasını iyileştirmek ve fonksiyonunu artırmak Mevcut Ziraat, İlahiyat Fakülteleri ile Sağlık HMYO binasının büyük onarımını yapmak Düzenlemenin yapılması Düzenlemenin yapılması ve faaliyet Onarımın yapılması Dönemi Uygulayıcı Bilgi İşlem Dairesi Yeşil Müdürlüğü Yeşil Müdürlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire İzleyici

94 Stratejik Stratejik 84 İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.2. Yeni Yerleşkedeki Yapı Faaliyetlerini Gerçekleştirmek Yerleşkenin altyapı Hizmete sistemini kurmak sunulması binası, Ziraat Fakültesi, Merkezi Laboratuar, Lojmanları ve Kapalı spor salonunu inşa etmek Fen-Edebiyat Fakültesi, Kütüphane, İlahiyat Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Kafeterya, Lokal, Alışveriş Merkezi ve Lojmanları inşa etmek Yerleşkenin peyzaj planını hazırlamak, uygun olarak yeşil alanları belirlemek ve düzenlemek Hizmete sunulması Hizmete sunulması Hizmete sunulması Dönemi Uygulayıcı Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yeşil Müdürlüğü İzleyici İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.3. Üniversitemiz Öğrencilerinin Yararlandığı Eğitim lı Mevcut Altyapı ve Fiziksel Ortamı İyileştirmek Dönemi Uygulayıcı Derslik ve sosyal Gerçekleştirilmesi Yapı İşleri ve tesisleri iyileştirmek Teknik Daire Mevcut bilgisayar, makine, elektrik laboratuarlarını iyileştirmek Akıllı sınıfları artırmak İzleyici Gerçekleştirilmesi Iğdır MYO Faaliyete geçmesi Yapı İşleri ve Teknik Daire

95 Stratejik Stratejik Stratejik 85 İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.4. Akademik ve İdari Personel Çalışma Mekânlarını Çağdaş Fiziksel Standartlara Ulaştırmak Hijyen, Personel iklimlendirme, memnuniyeti iletişim ve güvenlik hizmetlerini iyileştirmek Hizmete uygun büro malzemeleri temin etmek Mevcut derslik ve laboratuarları iyileştirmek Personel memnuniyeti Dönemi Gerçekleştirilmesi Uygulayıcı İdari Mali İşler Daire İdari Mali İşler Daire İdari Mali İşler Daire İzleyici İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.5. Üniversitenin Bilişim Altyapısını İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak Dönemi Gerekli yazılım ve Lisans donanımı temin etmek Yedekleme birimlerini Yedekleme yaygınlaştırmak kapasitesi Çağdaş donanımlı derslik, laboratuvar, atölye yapmak İnternet erişimini yaygınlaştırmak Faaliyete geçmesi Kullanıcı Uygulayıcı Akademik ler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Bilgi İşlem Daire İzleyici İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.6. Uzaktan Öğretim İçin Altyapı Çalışmalarına Başlamak Uzaktan öğretim için Uygulamaya altyapı oluşturmak geçmesi Dönemi Uygulayıcı İzleyici

96 4Stratejik Stratejik 86 AMAÇ 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak Paydaş Faaliyetler 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak 9.1. Komşu ve Bölge Ülkelerinin Üniversiteleri İle Diyaloga Girerek Yabancı Öğrenci Tercihini Sağlamak Üzere Gerekli Çalışmaları Yapmak Dönemi Komşu ve bölge Öğrenci ülkelerinin üniversiteleri 2015 ile öğrenci değişimi için protokol imzalamak Komşu ve bölge ülkelerinin basın-yayın organları aracılığıyla üniversitemizi tanıtmak Yabancı öğrenci kabulü ile ilgili yönetmeliği hazırlamak Tanıtım Yönetmeliğin hazırlanması Uygulayıcı Öğrenci İşleri Daire İzleyici Paydaş Faaliyetler 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak 9.2. Uluslararası Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Kapsamında Öğrenci ve Çalışanların Uluslararası Hareketliliğini Artırmak Komşu ve bölge Öğrenci ve ülkelerinin üniversiteleri öğretim ile öğrenci ve öğretim elemanı elemanı değişimi için protokol imzalamak Komşu ve bölge ülkelerinin üniversiteleriyle ortak çalışmalar yapmak Çalışma Dönemi Uygulayıcı İzleyici

97 Stratejik Stratejik 87 Paydaş Faaliyetler 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak 9.3. Bölümlerin Ulusal/Uluslararası Akreditasyonunu Sağlamak Komşu ve bölge Akredite olan ülkelerinin birim üniversiteleriyle işbirliği yapabilmek için akreditasyon çalışmalarını başlatmak Dönemi Uygulayıcı Akademik ler İzleyici Paydaş Faaliyetler 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak 9.4. Yurtiçi Ve Yurt Dışı Üniversiteler ve Araştırma Kurumları İle İşbirliğini Geliştirmek Yurtiçi ve yurt dışı Protokol üniversitelerle ortak çalışmalar yapmak amacıyla protokol imzalamak Komşu ve bölge ülkelerinin üniversiteleriyle ortak çalışmalar yapmak Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden partner bulmak ve olmak Çalışma Partnerlik Dönemi Uygulayıcı İzleyici Akademik ler Dış İlişkiler Ofisi

98 Stratejik 88 Paydaş Faaliyetler 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak 9.5. Yurtdışı Bilim İnsanları İle İlişkileri Geliştirmek Dış İlişkiler Ofisinin Faaliyet faaliyetlerini artırmak Uluslar arası bilimsel Etkinlik faaliyetlere katılmak ve alanında uzman yabancı bilim insanlarını davet etmek Öğretim elemanlarımızın yabancı bilim insanları ile diyalogunu iyileştirmek Yabancı bilim insanlarının araştırmalarını bilimsel dergilerimizde yayınlamak Diyalog Makale Dönemi Uygulayıcı Dış İlişkiler Ofisi Dış İlişkiler Ofisi Dış İlişkiler Ofisi İzleyici

99 89 4. MALİYETLENDİRME

100 90 STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU lar YILLAR TOPLAM YILLAR Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar

101 91 BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU Ekonomik Kod TAHMİN ( I. Düzey ) Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2017-148596 T.C. Personel Daire Başkanlığı *BEBE5LM33* Sayı : 85123808-774.06.02. Konu : REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında, birimlerimizde

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 Iğdır İli...

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı