2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ. S.N. Proje Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Adı Proje Başvurusunun Adı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ. S.N. Proje Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Adı Proje Başvurusunun Adı"

Transkript

1 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Proje Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Adı Proje Başvurusunun Adı 1. TRC2/15/KOBĠ/0135 YaĢar AYÇĠÇEK 2. TRC2/15/KOBĠ/0134 ġanlı Demir Tarım Makineleri San. ve 3. TRC2/15/KOBĠ/0036 Adil ÜGE- Oto Elif Dalgıç Pompa Üretiminde Kapasite ArtıĢı ve Endüstriyel Kalıp Üretiminde Ürün ÇeĢitliliğinin Sağlanması Üretim Altyapısı OluĢturulması ile Tarım Makineleri Ġmalatına BaĢlama Teknoloji Yenileme ve Hizmet Ağının YaygınlaĢmasıyla Araç Bakım Onarım Hizmetlerinde Maksimum Kalite ve MüĢteri Memnuniyeti 4. TRC2/15/KOBĠ/0018 Arda Örgü Arda Örgü Yeni Teknoloji ile KumaĢ ÇeĢitliliğini Artırma 5. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0125 Hasça Plastik Nakliyat Tekstil Turizm San. ve Çemçe Diyarbakır Mutfağı-Nedim ÇĠZMECĠ Rensan Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. ġanlıurfa ViranĢehir ġubesi Arcan Petrol Yapı Temizlik ĠnĢaat Tekstil Makine San. ve Tic. Ltd. Öz Diyar Plastik ĠnĢaat ve Geri DönüĢüm Sistemleri San. ve Tic. ġanlıurfa'dan Dünyaya Tarımsal Sulama Amaçlı Plastik Boru Üretimi Tarihi Camlı KöĢk Diyarbakır Turizmine Güç Katıyor Rensan Ġnovasyon ve Kapasite Artırma ġanlıurfa Ġlinin Tek Lisanslı Atık Madeni Yağ Geri DönüĢüm ġirketi Arcan Oil DıĢa Bağımlılığı Sona Erdiriyor Hurda Plastikten Katma Değerli Ürüne GeçiĢte Verimli Geri DönüĢüm

2 10. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0109 Yön Plastik Ġmalat San. ve Tic. Ltd. MÇM Çelikler Metal ĠnĢaat Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Petrol San. ve Çetinkaya ĠnĢaat Nakliye Madencilik San. ve Uzman Gıda Ġthalat Ġhracat Turizm San. ve Revizyon Reklamcılık San. ve Tic. Geri DönüĢüm Yoluyla Katı Atıktan Plastik Madde Ġmalatı CNC Panel ĠĢleme Merkezi ve Otomasyon Üretim Bandı Temini ile Üretim Hacmini Arttırma, Sektörde Rekabet Gücü Kazanma Bölgenin Ġlk Ġç Tesisat Boru Sistemleri Ġmalatında Ürün ÇeĢitliliği ve Ġhracat Kanalı OluĢturulması Uzman Gıda Kapasite ve Teknoloji Destekli Üretim Sisteminin Verimliliğini Artırma Revizyon Reklamcılık KurumsallaĢma Sürecinin Hızlandırılması ve Hediyelik Ürün GeliĢtirilmesi 15. TRC2/15/KOBĠ/0132 Abdülkerim AFġĠN Adoor Kapı Çelik Kapıda KurumsallaĢma ve DıĢa Açılım 16. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0143 Özel Can Gıda Hayvancılık ĠnĢaat Tarım San. ve Gökdoğan Ev Cihaz Ġth. Ġhr. ĠnĢ. San. ve Can ġeker Ġhracata Hazırlıklarını Tamamlıyor Birecik'te Prefabrik Yapı Ġmalatı Kuruluyor, Ġstihdam ve Ġhracat Artıyor 18. TRC2/15/KOBĠ/0172 ġahin Otomotiv Motorlu Kara TaĢıtlarının Bakım ve Onarım Hizmetlerini Veren ĠĢletmenin Yeni Makineler ile Hizmet Kapasitesinin Arttırılması 19. TRC2/15/KOBĠ/0021 ġükrü AZMEN Diyarbakır Hostel Trendine Katıldı 20. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0055 Erdal Kara 22. TRC2/15/KOBĠ/0140 Ömer Faruk Gül Yağmurlar Ġthalat Ġhracat Dahili Ticaret ĠnĢaat ve Taahhüt Sulama Borusu Üretim Tesisinde Kapasite Artırımı ve Ġnovasyon Ergani'nin Ġlk ve Tek Muayene Öncesi Bakım Ġstasyonu Kurulumu ġanlıurfa'da Çelik Konstrüksiyon Ürünlerin Ġmalatının Kalite ve Kapasitesini Arttırma

3 23. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0009 Mehmet Sıddık PAMUKÇU- Pamukçu Makina Lacivert Tem. Sos. Hiz. Metal Metal Nakliyat Atık Geri DönüĢüm San. ve Adl Motorlu Araçlar San.ve DıĢ Tıc. Aknur Sulama Sistemleri Plastik Ürün Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Korkmaz Süt Besi Gıda Nak. San. Gap TaĢ Plastik Ambalaj San. ve Delmar Gıda Nak. ĠnĢ. San Taah. ve Pamukçu Makinenin 17 Yıllık Tecrübesi ile Hizmet Sektöründen Ġmalat Sanayine GeçiĢ ve DıĢ Pazara Açılma Lacivert Geri DönüĢüm Plastik Atıkları Ekonomiye Geri Kazandırıyor Kara TaĢıt Araçlarında Servis ve Bakım Ürün ÇeĢitliliğimizin ve Hizmet Kalitemizin Artırılması Fiziksel Alt Yapının ĠyileĢtirilmesi ve Ġhracatın Artırılması Yoğurt ve Ayran Üretiminde Kapasite ve Kalite GeliĢtirme Gıdaya Uygun Plastik Kova Üretim Tesisi Kapasite Artırımı ve ARGE ÇalıĢması Maple Çikolata Ürün ÇeĢitliliğini Arttırma 30. TRC2/15/KOBĠ/0141 Salih ATEġ ġanlıurfa'da Yeni Tip Teknoloji ile Kuyumculuk Sektöründe Kalite ve Kapasite Arttırma 31. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0042 Seçkinler Otomotiv San. ve Tic. Söylemez Plastik ĠnĢaat Taahhüt Pazarlama San. ve Olağan Makine Mühendislik Ġmalat ĠnĢaat San. ve Yavuzel Trafo Dalgıç Pompa Elektirik Nakliyat Tarım San. ve Motorlu Kara TaĢıtlarının Bakım ve Onarımı Tesisi Modernizasyon HDPE 100 Plastik Yağmurlama Damlama Temiz Su ve Kangal Boru Üretimi Kapasite ArtıĢı ve Ürün ÇeĢitlendirme Rekabet Gücümüzün Artırılması ile Stratejik Sanayi Sektörlerinde Tedarik Zincirinin Güçlendirilmesi Yavuzel Trafo Güç Transformatörü Üretim Tesisi Kurulması

4 35. TRC2/15/KOBĠ/0028 Mehmet Durak GÜNÜMDOĞDU Darbeli Sondaj Makinesi Ġmalatında Kalitenin ve Üretim Hızının Artırılması 36. TRC2/15/KOBĠ/0108 Cevher Oto Kaporta Atölyemizin Verimini, Kalitesini ve Kazancını Artırmak 37. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0056 Yıldırım Rulman Hırdavat Tarım ve Hayvancılık Ġthalat Ġhracat San. ve Mubay Tekstil Mobilya ĠnĢaat Gıda San. ve Gül-Pa ĠnĢaat Gıda Nak. Mad. Taah. San. Tic. Ġth. Ġhr. Aslanlı Otelcilik Turizm ĠnĢ. Müh. Mim. Hizm. Gıda Tarım Hayv. Biodizel Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Rulman Fabrikası Kurulumu Tekstil ve Giyim EĢyası Ġmalatı Asma Tavan Yapımında Kullanılan T24 TaĢıyıcı Sistem Profillerinin Üretilmesi Diyarbakır ın Gres Yağı Üretimi BaĢlıyor 41. TRC2/15/KOBĠ/0054 Ali Çetin Cevher TaĢocağı Bazalt ĠĢleme Tesisi Yatırımı ve KurumsallaĢma 42. TRC2/15/KOBĠ/0171 Huzur Otomotiv 43. TRC2/15/KOBĠ/0137 Bereket Mermer ĠnĢaat Taahhüt ve Nakliyat San. ve ĠĢletmenin Yeni Teknolojik Makine ve Ekipmanlar ile Oto Bakım, Onarım ve Hizmet Kapasitesinin Arttırılarak GeliĢtirilmesi Yapılacak Yeni Yatırımlarla EPS Levha ve Asmolen Üretimine BaĢlanması ve Firmamızın Ġhracata Yönelik Adımlar Atması 44. TRC2/15/KOBĠ/0151 Desiva Ġlaç San. ve AĢı Üretimi 45. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0010 Kaçmaz Motorlu Araç. ĠnĢ. Taah. Gıda Nak. San. ve Alk Tekstil ĠnĢ. Elk. Tar. Ve Hayvancılık Ġthalat Ġhracat San ve Küçük Sanayi Sitesinde Kara TaĢıtlarının Bakım ve Onarım Hizmetlerindeki Kapasite ArtıĢımızın Sağlanması Alk Tekstil Teknolojik Seviyenin Artırılması ve Pazar GeliĢtirme

5 47. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0094 Frekans Net ĠletiĢim Makine Müh. Nak. Sosyal Hiz. San. Tic. Ltd. ġti Reyhan Yağ Teks. San. ve Tic. Ltd. Diyarbakır'ın Ġlk Halojen Free Sigorta Kutusu Üretim Tesisi Bitkisel Yağ ĠĢleme Ve Rafine Tesisinde Ambalaj ġiģirme Ünitesi Kurulumu 49. TRC2/15/KOBĠ/0029 Fırat TAN 50. TRC2/15/KOBĠ/0149 Ops Atık Geri Dön. Sist. San. Tic. Yatay Cam Yıkama Makinesi, Cam Temperleme Makinesi ve Ürün ÇeĢitlendirme Atıkları Geri DönüĢtürüyor; Ekonomiye Kazandırıyoruz 51. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0110 Kadıköy Kalıp Sis. San. ve Tic. Meliksoylar Gıda Unlu Mamuller Tarım Mobilya ĠnĢaat Ġthalat Ġhracat San. ve Yıldırhan Otomotiv TaĢ. Tem. Yemek Hiz. San. ve Badıllı Müh. Teks. ĠnĢ. Gıda Tur. San. Sevgi Mermer Kimyasal Ürünler Mad. Petrol Nakliyat San. ve Tic. Ġskele Ġmalathanesi nde Üretim Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Yenilikçi AnlayıĢla Ġmal EdilmiĢ Uluslararası Kalitede Mobilya Üretimi GerçekleĢtirmek ve Ġhracatı Artırmak Modernizasyon ÇalıĢmaları ile Hizmet Kapasitesinin Arttırılmasıyla Maksimum MüĢteri Memnuniyetinin Sağlanması Bakliyat ĠĢleme ve Paketlemede Kapasite Artırımı ve Kalite Standartlarının GeliĢtirilmesi Sevgi Mermer Üretim Altyapısı GeliĢtirme 56. TRC2/15/KOBĠ/0053 Mehmet Emin ÇINAR Özçınar Ürün ÇeĢitliliği ve Modernizasyon Altyapı 57. TRC2/15/KOBĠ/0152 Çevsan Atık Geri DönüĢüm Sistemleri San. ve Çevsan ile Daha Temiz Bir Çevre 58. TRC2/15/KOBĠ/0145 Hamza AYYILDIZ Siverek'te Mercan Otel Yenileniyor, Kalite ve Hizmet Kapasitesi Artıyor

6 59. TRC2/15/KOBĠ/0093 Karadağ Müteahhitlik Hiz. San. 60. TRC2/15/KOBĠ/0066 Abdurrahman AKYILDIZ Agrega Üretiminde Kapasite Artırımı Modernizasyon, Ürün Portföyünün GeliĢtirilmesi ve Rekabet Gücünün Artırılması 61. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0022 Referans Makine Kalıp Mühendislik ĠnĢ. San. Hotel Güven NG Otelcilik Turizm Yatırım Otomotiv ĠnĢaat San. ve Diyarbakır'ın Ġlk ve Tek Kalıp Firması Referans Makine Kapasite ArtıĢı ve Ürün ÇeĢitliliği Çevre Dostu Güven, ġanlıurfa'da Güven 63. TRC2/15/KOBĠ/0027 Lider Dizel: Halil SAVAġ Lider Dizel Kapasite Artırma ve Teknolojik Uyum 64. TRC2/15/KOBĠ/0130 Konak Mermer San. ĠnĢ. ve Tic. ġanlıurfa Mermer Üretiminde Bölge Ġçi Rekabetçiliği GeliĢtiriyor 65. TRC2/15/KOBĠ/0142 Mahmut ARPAG 66. TRC2/15/KOBĠ/0154 Demirler Ġzolasyon ĠnĢaat Tar. Pet. Nak. Gıda Turzm. San. Tic. Ltd. ġti Suruç'ta GüneĢ Enerjisi Kollektörü ve Tankı Ġmalatında Kalite ve Kapasite Arttırma Köpük Beton Üretim Tesisi Yatırım 67. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0167 Seyidoğlu Metal BiliĢim Elektronik ĠnĢ. Paz. San. Tic. Ltd. ġti Kandilli Otomotiv Petrol Tarım Nakliyat Turizm San. ve Tic. Ltd. Üretimde Kapasite ArtıĢı ve DıĢa Bağımlılığın Azaltılması Kandilli Otomotiv Tesisi 69. TRC2/15/KOBĠ/0070 Bedri ARSLAN Kaplan Otel Diyarbakır la Birlikte Büyüyor 70. TRC2/15/KOBĠ/0020 AB Nakliye Temizlik ĠnĢaat Turizm San. Diyarbakır'a Yeni Yıldız

7 71. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0047 Diyar Atık Geri Dön. Tem. Hiz. ĠnĢ. TaĢ. Müh. San. Tic. Ltd. ġti Kis-Mak Mak. Nak. Pet. Tar. Ürn. San. ve Tic. Ltd. ġti Diyar Geri DönüĢüm Kapasite Arttırma ve Yenilik Motorlu Kara TaĢıtlarının Bakım ve Onarım Hizmetlerinde Lastik ve Ön Düzen Hizmetlerinin Verilmesi 73. TRC2/15/KOBĠ/0043 Fark Alüminyum-Ferhat ATLAN Fark Alüminyum Üretimde Fark Yaratıyor 74. TRC2/15/KOBĠ/0124 GüneĢ ĠnĢaat Tarım Yağ San. ve Ayçiçek Yağı Üretim Kapasitesi Artırımı ve DıĢa Açılma 75. TRC2/15/KOBĠ/0064 Mehmet ĠNCĠ Sanayi Tipi Soğutma Ekipmanları Ġmalatında Rekabet Gücümüzün ve Ġhracat Performansımızın Artırılması 76. TRC2/15/KOBĠ/0033 Ferhat KAYA ġanlıurfa Baziki Otel Modernizasyon 77. TRC2/15/KOBĠ/0024 Modapol Mobilya Mobilyada Modanın Belirleyicisi Modapol 78. TRC2/15/KOBĠ/0084 Hüseyin AKDAĞ Sürmeli Otelinin ĠĢletmeye Alma 79. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0139 Mehmet ÖCAL- Öcal Beton Yapı Elemanları Ġç Yapı Malzemeleri ĠnĢaat Tarım Turizm Tekstil San. ve Tic. Ltd. Serdest Tekstil San. ve Tic. Ltd. 82. TRC2/15/KOBĠ/0023 Zinciriye Konağı Bölgedeki Ġlk TaĢ Yıkama Ünitesinin Kurulmasıyla Parke TaĢ Ġmalatında Kalite ve Kapasite ArtıĢı Perakendeden Üretime: PVC Kapı ve Pencere Sistemleri Serdest Tekstil Yeni Ürün Makine Parkuru Kurma ve Kapasite Artırımı Tarihi Zinciriye Konağının GeliĢtirilerek Turizme Kazandırılması 83. TRC2/15/KOBĠ/0002 KarataĢ Matbaacılık ĠnĢaat Elektronik Elektrik Malzemeleri Mobilya Ġmalathanesinin Yenilikçi Makine ve Ekipmanlarla Kurulumu

8 Gıda San. ve 84. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0083 Karçelik Boru Konstrüksiyon Profil San. ve Recesa ĠnĢaat Madencilik Taah Nak Turizm San. ve Isısan ĠnĢaat Elektrik GüneĢ Enerjisi Su Depoları Ġmalatı San. ve ġar Yapı ĠnĢaat Doğalgaz Emlak Temizlik Gıda San. ve Dessarmi Silah San. ĠnĢ. ve Tic. Rast Elek. ĠnĢ. Tar. Hay. TaĢ. San. ve ġanlıurfa'da Çelik Boru Makinesi ve Metal Aksamları Üretiliyor, Bölgede Ġstihdam, Ġhracat ve ARGE Kapasitesi Artıyor 3 Kuleli 45 Katlı Mermer Plaka Epoksi Fırın Hattı Isısan Üretim Süreçlerini Yeniliyor ve Verimliliğini Artırıyor Baskılı PoĢet Ġmalatında Yenilikçi Teknolojilerin Kullanımı ile Plastik Sektöründe Rekabet Düzeyinin GeliĢtirilmesi Metal Ġsleme Olarak Karayolları Yaya Korkuluklarının Üretimi Metal Cevherlerinin Manyetik AyrıĢtırma Yöntemiyle ZenginleĢtirme Tesisi Kurma 90. TRC2/15/KOBĠ/0015 Mehmet Ali BARIġ (BarıĢ ġeker) Küp ġekerde Yeni Marka 91. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0019 Ġlde ĠnĢ. Teks. Nak Pet Gıda Tel. Hayvancılık Tar. Ith. Ġhr. San. ve Andok Mad. Met. Nak. ĠnĢ. Ġth. Ġhr. San. ve Ġlde Mermer ĠĢletmesi Demir ZenginleĢtirme Prosesi 93. TRC2/15/KOBĠ/0005 Bakır SEVĠM Lokanta ve Konukevi 94. TRC2/15/KOBĠ/0121 Furkan Kağıtçılık Baskılı Ambalaj Kâğıt Ġmalatı Yapan ĠĢletmenin Kapasitesinin Arttırılması

9 95. TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0173 Temyol-Grup ĠnĢ. Harf Pet. San. ve Mvr ĠnĢaat Pvc Metal Orman Ürünleri Ġthalat Ġhracat San. ve Tic. Alc Madencilik ĠnĢaat Nakliyat Taah. San. ve Ahmet BaĢdaĢ Otomotiv Ġthalat Ġhracat San. Tic. A.ġ. Bismil'in Ġlk Ruhsatlı Kum Ocağını Kurarak Dere Yataklarının Korunması Atıklardan PVC Profil Üretmek ve Elde Edilen PVC Profilin Alüminyum Folyo ile Kaplanması Kentsel Altyapıyı GeliĢtirmek Amaçlı Alt Yapı Elemanları Üretim Ab Fren Balataları 99. TRC2/15/KOBĠ/0026 GAP Jant GAP Jant Kapasite Artırma ve Ġstihdam 100. TRC2/15/KOBĠ/0080 Mahmut AYLAK Tarım Ekipmanları Üretiminde Ürün ÇeĢitliliğimizi ve Üretim Kapasitemizi Arttırmak 101. TRC2/15/KOBĠ/0071 Hamit BOLOĞUR Taha Mühendislik Metal Ürünleri Ġmalatı 102. TRC2/15/KOBĠ/0025 Safir Plastik ve Yapı Malzemeleri San. ve Safir Plastik PVC Kapı Pencere Üretim Tesisi 103. TRC2/15/KOBĠ/0003 Tat Pastahane Pasta Ġmalathanesinin Dondurma Ġmalatı ile Entegre Edilmesi

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Asil Proje Teklifleri Listesi Sayfa 1

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Asil Proje Teklifleri Listesi Sayfa 1 EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Proje Kodu Başvuru Sahibi Proje Adı 1 TRC2/13/EKOG0082 Çelikler Tekstil-Yakup Çelik Konfeksiyonda Teknoloji Kullanımının Artırılması

Detaylı

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı 1 TRC2/14/KOBİ/0140 GAPSO Soğutma San. ve Tic. 2 TRC2/14/KOBİ/0098 DİSA Dekor Mobilya Orman

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 1 TRC2-11-EKOG-301 Akay İnş. Makina Akaryakıt Turizm Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Modern, Hızlı Üretim ve İstihdam 2 TRC2-11-EKOG-189

Detaylı

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı 1 TRC2/14/KOBİ/0147 Mespa Dağıtım Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. 2 TRC2/14/KOBİ/0109 Güneydoğu

Detaylı

2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARISIZ PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARISIZ PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ NO PROJE BAŞVURU KODU BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSUNUN ADI 1 DİKA-10-01/KOBİ - 84 MARDİN YEM SANAYİ. VE TİCARET. AŞ. 2 DİKA-10-01/KOBİ - 93 AKDUY GIDA TARIM İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 3 DİKA-10-01/KOBİ

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BELİRLENEN ASİL PROJE LİSTESİ

FIRAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BELİRLENEN ASİL PROJE LİSTESİ FIRAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BELİRLENEN ASİL PROJE LİSTESİ # KAYIT NO BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI 1 43 AĞDERSAN AĞIN DERİ SAN A.Ş 2 100 TİMSAN TRANSFORMATÖR

Detaylı

2013 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı BAŞARILI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2013 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı BAŞARILI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 2013 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı BAŞARILI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ No Proje Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Proje Başvurusunun Adı 1 TRC3/13/RSG/0035 DERİZBİN TEKSTİL

Detaylı

REFERANS NUMARASI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI PROJENİN ADI

REFERANS NUMARASI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI PROJENİN ADI SIRA NO REFERANS NUMARASI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI PROJENİN ADI 1 TR83/2009/KOBİ/01-159 KARSAN KİREÇ SAN. VE TİC. A.Ş. KALKER OCAĞI KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTTIRIMI VE MODERNİZASYONU 2 TR83/2009/KOBİ/01-215

Detaylı

2014 yılı KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI - ASİL LİSTE

2014 yılı KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI - ASİL LİSTE YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI - ASİL LİSTE 1 TR32/14/YENİ1/0003 PROJE BAZLI EBATLAMA YAPARAK KATMA DEĞERİ VE REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTTIRACAK YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ PROJESİ ATLAS DOKUMA TEKSTİL

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BÖLGESEL REKABET VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE LİSTESİ 1 TR62/14/BREY/0026 DÖRT MEVSİM ALTIN ORFOZ OTEL ALTIN ORFOZ TURİZM OTELCİLİK İŞLETMECİLİK İNŞAAT VE TİCARET ANONİM 2 TR62/14/BREY/0144 BÖLGEDE

Detaylı

DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER

DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER PUAN SIRALI ASİL LİSTE SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI MARDİN 1 DİKA-11-SG/24 KOVER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 DİKA-11-SG/107 3 DİKA-11-SG/36 4 DİKA-11-SG/123

Detaylı

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenecek Projeler Listesi (ASİL LİSTE) Referans Numarası

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenecek Projeler Listesi (ASİL LİSTE) Referans Numarası 2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenecek Projeler Listesi (ASİL LİSTE) Referans Numarası Başvuru Sahibinin Tam Yasal Adı Projenin Adı TR62-10-01/138 Gür-Su Plastik Sanayi Ve Ticaret

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik 2011 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL LİSTE BAŞVURU REF. NO BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI TR82-2011-KOBİ-113 TR82-2011-KOBİ-004 TR82-2011-KOBİ-033 TR82-2011-KOBİ-139 TR82-2011-KOBİ-014 TR82-2011-KOBİ-019

Detaylı

2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN AĞRI KARS IĞDIR T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste. Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan

2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste. Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 1 0070 Daha Fazla İhracat için Tohum İşleme Altyapısının Güçlendirilmesi MTN Tohum Tarım

Detaylı

856.550,00 46,70 Artırılması Amacıyla Son Teknoloji Makine-Ekipman TR31/08/KOBİ01/0005

856.550,00 46,70 Artırılması Amacıyla Son Teknoloji Makine-Ekipman TR31/08/KOBİ01/0005 Proje No Proje Sahibi Proje Adı TR31/08/KOBİ01/0001 Taşpınar Granit ve Mermer Sanayi - Ahmet TAŞPINAR Toplam Proje Tutarı Destek Yüzdesi Arıtma Tesisi Yapımı 162.499,90 50,00 TR31/08/KOBİ01/0003 Bahaettin

Detaylı

Nisan 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2011 Yılı Mali Destek Programları- Başarılı Projelere İlişkin Özet Bilgi

Nisan 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2011 Yılı Mali Destek Programları- Başarılı Projelere İlişkin Özet Bilgi Nisan 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2011 Yılı Mali Destek Programları- Başarılı Projelere İlişkin Özet Bilgi SUNUM PLANI 1. 2011 Yılı Mali Destek Programı (MDP) Özet Bilgiler ve Başvuru Sayıları

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. 2014 Yılı. Yıllık Faaliyet Raporu

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. 2014 Yılı. Yıllık Faaliyet Raporu T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2014 31.12.2014 Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2015-KR-6/31 Revizyon No : - Revizyon

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI () Sıra No Referans Numarası Başvuru Sahibinin Tam Yasal Adı Projenin Adı LİSTE () 1 01/198 ALP MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

ÖNSÖZ. Ali ÇINAR Bartın Valisi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Ali ÇINAR Bartın Valisi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI MART 2014 ÖNSÖZ Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede bölgesel ve yerel kalkınma ajansları, bölgelerin ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma sürecine katkılarını

Detaylı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ EKONOMĠ VE ENERJĠ BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 2011 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans No: KKTC-11-EEB-01 Bu program

Detaylı

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER 1. ERDEMİR TANITIMI... 3 2. TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ... 4 3. TÜRKİYENİN 2023 HEDEFİNDE ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ...

Detaylı

FUARLAR. 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls

FUARLAR. 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls FUARLAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuarlar Müdürlüğü. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/sayfalar/anasayfa.php 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI KOBİ VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI

İZMİR KALKINMA AJANSI KOBİ VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZMİR KALKINMA AJANSI KOBİ VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI İzmir Kalkınma Ajansı, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel paydaşlar ve merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek

Detaylı

KONYA I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FİRMALAR

KONYA I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FİRMALAR S.NO FİRMA ÜNVANI ADRESİ TELEFON FAKS E-MAİL YETKİLİ KİŞİ FAALİYET ALANLARI 1 ABDULKADİR ÖZCAN A.Ş ÇARMAN SOK. NO:1 248-6301 248-6305 info@abdulkadirozcan.com.tr İ.HAKKI OKUMUŞ Lastik Satışı Değirmen valsı,kırma

Detaylı

Samsun. Ticaret ve Sanayi Odası Samsun Chamber of Commerce and Industry. Samsun. Samsun. Sanayi Rehberi. Industrial Directory - 2010 -

Samsun. Ticaret ve Sanayi Odası Samsun Chamber of Commerce and Industry. Samsun. Samsun. Sanayi Rehberi. Industrial Directory - 2010 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Samsun Chamber of Commerce and Industry Samsun Samsun Sanayi Rehberi Industrial Directory - 2010 - Samsun Sanayi Rehberi Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI. Etki Analizi Raporu. Prof. Dr. Abuzer PINAR

2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI. Etki Analizi Raporu. Prof. Dr. Abuzer PINAR 2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI Etki Analizi Raporu Prof. Dr. Abuzer PINAR Sunuş Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesi nde faaliyette bulunmak üzere 2009 yılı sonlarında faaliyete başlayan

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ 27 ARALIK 2012 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ Sanayileşmek; en büyük ulusal davalarımız arasında yer almaktadır. PROGRAM EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

Detaylı