GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU"

Transkript

1 HATĠCE AYDIN ÖZGEÇMĠġ GENEL BĠLGĠLER 1974 Mersin doğumluyum. Evli iki çocuk annesiyim. EĞĠTĠM DURUMU Dokuz Eylül Üniversitesi - İZMİR 1995 yılı Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. İyi derece sayılabilecek düzeyde İngilizce anlama ve yazma okuma bilgisine sahibim İyi derecede ofis programlarını (programlama düzeyinde) kullanmaktayım. Ġġ TECRÜBELERĠ ( )Çiftel Sanayi Tekerlekleri A.ġ. Ġzmir Fabrikasında Metod ve İş etüdü konuları ile kalite sistem mühendisliği konularında çalıştım. Özellikle üretim aşamasında yer alan her işlemin ölçümlerini yaparak standart üretim zamanlarını hesaplayarak, üretim maliyetlerinin çıkarılmasının birinci aşamasını gerçekleştirdim. Üretimin ölçümlenmesi ve takibine yönelik sistemin kurulmasını gerçekleştirdim ayrıca planlama departmanını kurarak üretimin planlanmasını ve stokların takip edilmesini sağladım. Kısacası firmada sistem iyileştirme mühendisi pozisyonunda çalıştım. ( )Lezzet Bisküvileri A.ġ. Ġzmir Fabrikasında Paketleme ünitelerimin verimlilik ölçümlemeleri ile metod ve iş etüdü ölçümlemeleri yaparak üretim işlem sürelerinin kısaltılması işlemlerini gerçekleştirdim. Özellikle paketleme makinalarının verimliliğinin arttırılması ve takibi sistemini kurdum. ISO 9001 Kalite yönetim sisteminin kurulması için alt yapıyı hazırladım. ( )OVA SCA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. Mersin Fabrikasında Kalite Sistem Mühendisi olarak çalıştım. Özellikle üretim değerlerinin incelenmesi ve yükseltilmesi konusunda çalıştım. Üretimin her aşamasında veri ölçümlemelerine yönelik çalışmalar yaparak istatistiksel ölçümleme yöntemleri geliştirdim. Üretim planlama departmanının kurulmasında yer aldım. laboratuvarın takibi ve kurulması çalışmalarını gerçekleştirdim. DANIġMANLIK KONUSUNDAKĠ Ġġ TECRÜBELERĠ ( ) Z yönetim DanıĢmanlığında danışman olarak çalışmaya başladım. Z yönetimde iken danışmanlığını tamamen kendimin tamamladığı firmalar aşağıda belirtilmiştir. ARIPAK Narenciye Adana,(Narenciye üretimi, mumlama ve ihracatı) ISO 9002: 1994 Kalite Güvence Sisteminin kurulmasında yürütülmesinde danışmanlık hizmeti yaptım. Standart kalite yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmenin yanında toprak ve ağaçları takip sistemini kurarak, bilimsel esaslarda ilaçlama tespiti ve uygulaması çalışmasını gerçekleştirdim. Özellikle bu çalışma firmanın ürün verimliliğinin artmasında çok etkili olmuştur. Belgelendirme gerçekleşti. 7 aylık bir çalışma süresinde yer aldım. ORZE Tekstil Adana, (kumaģ boyama) ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemini kurdum ve sistemin devamlılığın sağlanıp iyileştirilmesi için sonrasında da danışmanlık hizmeti verdim. (Z yönetimden ayrıldıktan sonra da devam etti danışmanlık hizmetim) Özellikle üretim verilerinin ölçümlenmesine yönelik veri analizi maddesini detaylı olarak 1

2 ORZE de çalıştım. Belgelendirme gerçekleşti. Yaklaşık 3 yıl danışmanlık hizmetim devam etti. BESA ĠnĢaat Adana, (baca ve bina inģaatı) ISO 9002: 1994 Kalite güvence standardının kurulmasını sağladım. Standart sistemin kurulması çalışmalarının yanında veri ölçümlemesine yönelik detaylı istatistiksel çalışmalar ile istatistiksel proses kontrol çalışmalarını gerçekleştirdim. 6 aylık bir çalışma sonucunda belgelendirme gerçekleşti. SUDE Deri Gaziantep ile ÇĠLTUĞ Ağır Metal Gaziantep fabrikalarında ISO 9001:2000 Kalite yönetim sistemi çalışmalarında bulundum. 6 aylık bir çalışma sonucunda belgelendirme gerçekleşti. Ayrıca insan kaynakları yönetimi, Pazarlama ve satış teknikleri, finansman yönetimi, liderlik, takım çalışması, iyi yönetici olmanın yolları, problem çözme teknikleri, ISO 9001: 2000 Kalite yönetim sistemi gibi Z Yönetim bünyesinde yapılan genel katılama açık eğitimlere katıldım ve organize ettim. ( )C.D.Ġ.E. DanıĢmanlık ġirketi A.ġ. Mersin olarak 5 ortaklı danıģmanlık Ģirketi kurduk. Yönetim Kurulu üyelerinden biriydim ve % 10 hissem mevcuttu. Ayrıca Kalite yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti veriyordum. C.D.Ġ.E. Firmasında bulunduğum süre içinde danıģmanlık hizmeti verdiğim kuruluģlar; OVA SCA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. Mersin (Oluklu mukavva üretici olan daha öncede çalıģmıģtım) ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdim. Belgelendirme gerçekleşti. ISO 9001 standardının iyi uygulanması için sistemde köklü iyileştirici çalışmalarda bulundum. Sistemin kurulması çalışmasını 8 ayda tamamladım. AYDIZ Tekstil A.ġ. Adana ( open- end iplik üreticisi) ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdim. Belgelendirme gerçekleşti. ISO 9001 standardının iyi uygulanması için sistemde köklü iyileştirici çalışmalarda bulundum. Sistemin kurulması çalışmasını 7 ayda tamamladım. TURAN YEMEKÇĠLĠK Mersin (hazır yemek üreticisi) ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdim. Belgelendirme gerçekleşti.. Sistemin kurulması çalışmasını 6 ayda tamamladım. ECE YEMEKÇĠLĠK Mersin (yemek üreticisi) ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdim. Belgelendirme gerçekleşti.. Sistemin kurulması çalışmasını 6 ayda tamamladım. 2

3 MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdim. Belgelendirme gerçekleşti. Sistemin kurulması çalışmasını 4 ayda tamamladım. TAKSĠM PLAZA OTEL / ISTANBUL ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdim. Belgelendirme gerçekleşti. Sistemin kurulması çalışmasını 8 ayda tamamladım. Belgelendirme noktasında hamilelik özel durumum nedeniyle çalışma arkadaşım bulundu. NĠPPON OTEL / ISTANBUL ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdim. Belgelendirme gerçekleşti. Sistemin kurulması çalışmasını 8 ayda tamamladım. Belgelendirme noktasında hamilelik özel durumum nedeniyle çalışma arkadaşım bulundu. AKDERELĠ ÇORAP / ISTANBUL (çorap üretimi) ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdim. Belgelendirme gerçekleşti. Sistemin kurulması çalışmasını 8 ayda tamamladım. Belgelendirme noktasında hamilelik özel durumum nedeniyle çalışma arkadaşım bulundu. SÜTAK SÜT ÜRÜNLERĠ- BATMAN (süt ve süt ürünleri üretimi) ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdim. Belgelendirme gerçekleşti. Sistemin kurulması çalışmasını 5 ayda tamamladım. TEKNĠK MASURA Ambalaj A.ġ. MERSĠN (konik masura üretimi) ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti verdim. Belgelendirme gerçekleşti. ISO 9001 standardının iyi uygulanması için sistemde köklü iyileştirici çalışmalarda bulundum. Sistemin kurulması çalışmasını 8 ayda tamamladım. MERT ĠPLĠK A.ġ. MALATYA, (Open end iplik üretimi) Firma içi ISO 9001: 2000 kalite yönetim sistemi ve iç tetkik konusunda 4 günlük eğitim verdim. ÖNCÜ TERAZĠ LTD. ġtġ. (satıcı kuruluģ) - MERSĠN Sistem iyileştirme ve veri takip sisteminin kurulması konularında danışmanlık hizmeti verdim. 3

4 C.D.Ġ.E. Firması olarak vermiģ olduğum eğitimler; AKDENĠZ ĠHRACATÇILAR BĠRLĠĞĠNĠN Düzenlediği eğitimlere eğitmen olarak Kriz dönemlerinde üretim maliyetlerinin azaltılması (genel katılıma açık) ĠĢletmede verimlilik sistemi ve ölçümlenmesi (genel katılıma açık) MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASININ Düzenlediği eğitimlere eğitmen olarak ĠĢletmelerde üretimin ölçümlenmesi (genel katılıma açık) KONYA TĠCARET VE SANAYĠ ODASININ Düzenlediği eğitimlere eğitmen olarak ĠĢletmelerde kurumsallaģmada yapılması gereken çalıģmalar (genel katılıma açık) MERSĠN MAKĠNA MÜHENDĠSLERĠ ODASININ Düzenlediği eğitimlere eğitmen olarak 2007 eğitim programını oluşturarak hala eğitimler vermekteyim. Verimlilik ve fire ölçümlemesi yöntemleri (genel katılıma açık) ĠĢ bulma ve mülakat teknikleri (genel katılıma açık) Beden dili (genel katılıma açık) Üretim planlama ve kontrolü (genel katılıma açık) MERSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠNĠN Düzenlediği eğitimlere eğitmen olarak 2007 eğitim programını oluşturarak hala eğitimler vermekteyim. Verimlilik ve fire ölçümlemesi yöntemleri (genel katılıma açık) Üretim maliyetlerinin hesaplanması yöntemleri (genel katılıma açık) 4

5 Ayrıca C.D.Ġ.E. firması bünyesinde genel katılıma açık dıģ uzman destekli eğitimlere de Bu eğitimlerden bazıları, DıĢ Ticaret, MüĢteri Bulma Yöntemleri Ve Ġhracat, Etkili SunuĢ Teknikleri, Problem Çözme Yöntemleri, ISO Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS ĠĢ Yeri Güvenliği Sistemi, Takım ÇalıĢması TEKNĠK MASURA A.ġ. MERSĠN ( daha önce danıģmanlık gerçekleģtirmiģtim) Belgelendirme sonrasında sistemin iyileştirilmesine yönelik hizmetler vermekteyim.. Endüstri mühendisliği uygulamaları çalışmalarını yapmaktayım. Üretim performansının ölçümlenmesi, planlamanın iyileştirilmesi, performansa dayalı ücretlendirme sisteminin kurulması, ödüllendirme ve cezalandırma sistemi ile etkin iç iletişimin sağlanması kısacası sistemde iyileştirici danışmanlık hizmeti vermekteyim. 1 yıldır bu hizmet devam etmektedir. HÜLBA ĠNġAAT LTD.ġTĠ. - MERSĠN ISO 9001: 2000 Kalite yönetim sistemini iyi işletememelerinden kaynaklı sitem revizyonu ve iyileştirilmesi danışmanlığını yapmaktayım. Proje maliyetlerinin çıkarılması, üretim değerlerinin ölçümlenmesi ve reorganizasyon çalışmaları yapmaktayım. Halan ISO Çevre Yönetim Sistemi kurulması danışmanlığını da yürütmekteyim. 1 yıldır hizmete devam etmekteyim. CANLAR PLASTĠK MERSĠN Endüstri mühendisliği uygulamaları çalışmalarını yapmaktayım. Üretim performansının ölçümlenmesi, planlamanın iyileştirilmesi, performansa dayalı ücretlendirme sisteminin kurulması, ödüllendirme ve cezalandırma sistemi ile etkin iç iletişimin sağlanması, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulması çalışmaları konusunda hizmetim devam etmektedir. 5

KOSGEB SAMSUN İGEM 2010 İLK YARI EĞİTİM PROGRAMI

KOSGEB SAMSUN İGEM 2010 İLK YARI EĞİTİM PROGRAMI KOSGEB SAMSUN İGEM 2010 İLK YARI EĞİTİM PROGRAMI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu dokümanda yer alan tüm eğitimler, Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) bileşeni olan Girişimcilik

Detaylı

3. EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

3. EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI 3. EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte sanayileşmenin ön koşullarından birinin nitelikli ve yetişmiş insan gücünün varlığı olduğu kabul edilmiş bir gerçektir. Bunu sağlayacak

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ- FERDİN HOYİ 6 NİSAN 2011 ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ- FERDİN HOYİ 6 NİSAN 2011 ÇARŞAMBA NİSAN EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ- FERDİN HOYİ 6 NİSAN 2011 ÇARŞAMBA KÂRLI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME TEKNOLOJİK İNOVASYON- ŞEFİK ŞENYÜREK 12 NİSAN 2011 SALI AİLE ŞİRKETLERİ İÇİN NESİLLERCE YAŞAM

Detaylı

1 / 6. Erol Biçer ÜST DÜZEY YÖNETİCİ. İletişim Bilgileri

1 / 6. Erol Biçer ÜST DÜZEY YÖNETİCİ. İletişim Bilgileri Erol Biçer ÜST DÜZEY YÖNETİCİ İletişim Bilgileri E-Posta : erol_bicer@hotmail.com Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Avr.) - Avcılar - Cihangir Mah. Ev Telefonu : 90 (212) 422 59 98 Cep Telefonu : 90

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

5N 1K ile bizi tanıyın; Biz Kimiz? Ne yaparız? Nasıl yaparız? Niçin Hipersoft? Neden ihtiyacınız var? Neredeyiz? 1/11

5N 1K ile bizi tanıyın; Biz Kimiz? Ne yaparız? Nasıl yaparız? Niçin Hipersoft? Neden ihtiyacınız var? Neredeyiz? 1/11 Sürekli değişen pazar koşullarında, yetkin seviyede bilgiye, hıza ve sistemli çalışmaya sahip olan firmalar, şüphesiz daha çok kazanca ve rekabet edebilme gücüne de sahip olacaklardır. Bunun gerçekleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda...

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda... 01.01.2014 / 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 5 Yönetim Kurulu... 6 Üst Yönetim... 9 Hakkımızda... 12 Üretim Tesisleri... 14 Şirketin Sermaye Yapısı ve

Detaylı

KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI

KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu dokümanda yer alan tüm eğitimler, Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) bileşeni

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 1 / 16 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 Yılı Faaliyet Raporumuz, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Yenikan, Yeni bir heyecan. Hakkımızda Vizyonumuz Hizmetlerimiz Destek Hizmetlerimiz Referanslarımız

Yenikan, Yeni bir heyecan. Hakkımızda Vizyonumuz Hizmetlerimiz Destek Hizmetlerimiz Referanslarımız Yenikan, Yeni bir heyecan Hakkımızda Vizyonumuz Hizmetlerimiz Destek Hizmetlerimiz Referanslarımız Yenikan, Yeni bir heyecan 2004 yılında ASTECH Bilgisayar Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri firması adıyla

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Temmuz 2014 BoytaĢ KSS Raporu 2 İçindekiler Rapor Hakkında... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFĠLĠMĠZ... 5 Boytaş Mobilya Hakkında... 6 Dünya standartlarında Üretim...

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER. 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER. 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 1.2- Ortaklığın Unvanı ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.3- Ticaret Sicil

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Danışmanlık Eğitim Tedarikçi Denetimleri AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Kalimera Kalite Merkezi AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. ġti Ġzmir Yolu Cad. BarıĢ Mahallesi Neray

Detaylı

BÖLÜM 5 BMKİS KAPSAMINDA 2011 YILI İLERLEME HEDEFLERİ VE SONUÇLARI

BÖLÜM 5 BMKİS KAPSAMINDA 2011 YILI İLERLEME HEDEFLERİ VE SONUÇLARI 2011 KARINCA LOJİSTİK A.Ş. İLERLEME BİLDİRİM RAPORU İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Raporun Kapsamı Yönetim Mesajı BÖLÜM 1 KURUMSAL PROFİL 1.1. Tarihçe 1.2. Yönetim Stratejisi ve

Detaylı

Değişimi yönetir. Değişimi Yönetir. Eğitim Danışmanlık. www.zeskodanismanlik.com

Değişimi yönetir. Değişimi Yönetir. Eğitim Danışmanlık. www.zeskodanismanlik.com Değişimi yönetir Değişimi Yönetir Eğitim Danışmanlık KURUMSAL Zesko Danışmanlık İşletmelerin ve Girişimcilerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarla rekabet edebilir düzeye gelmelerinde,rekabet gücünü arttırmalarında

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Aylık e-haber Bülteni Haziran 2010

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Aylık e-haber Bülteni Haziran 2010 Önsöz Bu sayımıza; bu ay düzenlediğimiz eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgilerle başlıyoruz. Siz de eğitimlerimize katılarak kişisel ve sektörel gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca bu bültenimizde

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 14 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi-Konsolidasyona

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:30-10:30 İK Yönetiminde Etkin Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) StratejilerNasıl Oluşturulmalı? Kemal PEHLİVANOĞLU - İK Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi // ÖZEL DOĞA KOLEJLERİ 10:30-11:15 Dış Kaynak

Detaylı

GÜVEN DUYULAN BİR ŞİRKETLE İŞ YAPMA AYRICALIĞINIZ OLSUN.

GÜVEN DUYULAN BİR ŞİRKETLE İŞ YAPMA AYRICALIĞINIZ OLSUN. GÜVEN DUYULAN BİR ŞİRKETLE İŞ YAPMA AYRICALIĞINIZ OLSUN. Gündem AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Divan Heyeti nin teşkili, 2- Toplantı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı