Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Sonuç Raporu 4-6 Haziran 2014/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla-Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Sonuç Raporu 4-6 Haziran 2014/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla-Türkiye"

Transkript

1 Coğrafyacılar Derneği nin ikinci yıllık toplantısı uluslararası olarak 4-6 Haziran 2014 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleştirildi. Davetli misafirlerin konuşmaları, paneller, bildiri ve poster sunumları, çalışma grupları toplantıları, bölüm başkanları toplantısı, Coğrafyacılar Derneği Genel Kurulu, fuar alanı ve farklı sosyal etkinliklerle organize edilen kongreye yaklaşık 360 kişi katılmıştır. Böylece 2013 yılındaki İstanbul kongresinin katılımcı rekoru kırılmış ve kongre şu ana kadar Türkiye de organize edilen en geniş katılımlı coğrafya kongresi olmuştur. Kongre açılış programı 4 Haziran 2014 günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi A Salonunda saat arasında gerçekleştirildi. Açılış programı yerel organizasyon komitesi adına Prof. Dr. İbrahim GÜNER, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mansur HARMANDAR ın konuşmaları ile başladı. Kongrenin açış konuşmasını Coğrafyacılar Derneği başkanı Prof. Dr. Yılmaz ARI yaptı. Prof. Dr. ARI, derneğin kuruluşunun üzerinden 2 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre geçmiş olmasına rağmen çok başarılı işlere imza attığını belirtti. Başkan ARI, derneğin lisansüstü coğrafya eğitiminin sorunlarını ele alan bir kitap yayınladığını, CBS ile ilgili çalıştay düzenlediğini, yıllık kongreleri düzenli hale getirdiğini, coğrafya araştırma yöntemleri kitabı hazırlattığını, Beşeri Coğrafya Dergisini kurarak yayın hayatına başladığını ve uluslar arası kuruluşlarla ikili anlaşmalar yaparak Türk coğrafyasını dünyaya açmaya başladığını belirtmiştir. Prof. ARI konuşmasının önemli bir kısmını ise akademik konulardaki etik sorunlara ayırmıştır. Özellikle akademik çeviri, alıntı ve atıf kuralları üzerinde duran başkan ARI, bu konularla ilgili sorunların gittikçe daha yaygınlaştığını ve önemli sorun alanı haline geldiğini belirtmiştir (Şekil 1 a). Şekil 1. (a) Coğrafyacılar Derneği Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Arı nın konuşmasından, (b) Prof.Dr. Barney WARF ın açılış programındaki konuşmasından. Kongrenin bu yılki davetli konuşmacısı A.B.D den Professional Geographer dergisi editörü ve Kansas Üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr. Barney WARF dı. Prof. WARF ın konuşması Kozmopolitanizm üzerineydi. Dr. WARF, Kozmopolitanizmin tüm insan etnik gruplarını ortak ahlaka dayalı tek bir topluluk olarak gördüğünü vurguladı. Prof. WARF Kozmopolitan toplulukların farklı ulusları bir araya getiren, kapsayıcı bir ahlak anlayışına, ortak ekonomik ilişkiler ve siyasal sisteme dayandığını ve farklı mekânlardan, devletlerden ve uluslardan gelen insanların, karşılıklı saygı içerisinde yaşamalarını öngördüğünü; insan sevgisi, farklılıklara saygı, doğa ve canlı yaşamının korunması gibi konuları merkeze alarak, ayrımcılığı şiddetle reddettiğini kaydetti. Prof WARF hızla küreselleşen dünyada, sınırların 1

2 giderek anlamsızlaştığını ve bu nedenle insanların küresel düzlemde barış içerisinde yaşamasını sağlayacak yeni bir siyasi ve ekonomik yapıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kongre sırasında düzenlenen Coğrafyada Akademik Yükselmeler ve Doçentlik Sınavı paneline Prof. Dr. Yılmaz ARI moderatörlüğünde İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof Dr. Meral AVCI ve Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa MUTLUER katılmışlardır. Panelde hem araştırma görevliliği hem yardımcı doçentlik hem de doçentlik sınavları ile ilgili görüşler ortaya konulmuştur. Panelde özellikle doçentlik sınavı süreci ile ilgili sorunlar ve adaylardan beklentiler dile getirildi (Şekil 2). Şekil 2. Coğrafyada Akademik Yükselmeler ve Doçentlik Sınavı Kongreye 216 sı sözlü, 14 tanesi de poster olmak üzere toplam 230 bildiri sahibi ile 130 dinleyici kayıt yaptırmıştır. Kongreye kayıt yaptıranlardan 21 i bildirisini sunmaya gelmemiş, 209 bildiri ise kongrede sunulmuştur (Şekil 3). Kongreye gönderilen bildirilerin 219 u Türkiye den 11 i ise yabancı ülkelerden gönderilmiştir. Kongreye bildirili olarak Türkiye deki 47 ilden katılım olmuştur. En fazla bildirinin sunulduğu iller, Ankara ve İstanbul dur. Bu illerden kongrede sunulan bildiri sayısı Ankara 28, İstanbul 24 tür. Bu illeri 21 bildiri ile Balıkesir, 13 bildiri ile Muğla takip etmektedir (Şekil 4). Kongrede İngiltere ve Bosna- Hersek ten 2 şer; Hindistan, Avustralya, Nijerya, Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Bulgaristan ve Güney Afrika Cumhuriyeti nden birer olmak üzere toplam 11 sunum İngilizce dilinde yapılmıştır (Şekil 5). 2

3 Bitki Coğrafyası İklim, İklim Değişimi Siyasi ve Ülkeler Coğrafyası Coğrafya, Mekan ve Teori Doğal Afetler, Doğal Kaynaklar ve Cevre CBS ve Uzaktan Algılama Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Jeomorfoloji, Jeoloji Sosyal, Kültürel ve Tarihi Coğrafya Şehir, Yerleşme ve Arazi Kullanımı Beşeri Coğrafya, Nüfus Turizm Ekonomik Coğrafya Eğitim (İlk Orta ve Yüksek Öğretim) Şekil 3. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresinde sunulan bildirilerin konulara göre dağılımı Şekil 4. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresinde sunuların bildiri sahiplerinin görev yaptıkları iller ve bildiri sayıları. 3

4 Şekil 5 (a) Kongreye katılan davetli akademisyenlerle toplu fotoğtaf. (b) AKM fuaye alanından bir görünüm. Kongrede panel, bildiri ve poster sunumlarına ek olarak çalışma grupları toplantıları da organize edilmiştir. On farklı alanda organize edilen çalışma grubu toplantılarında kongre katılımcıları dernek çatısı altında ne türlü akademik ve mesleki çalışmaları yürütebilecekleri konusunda fikir alış-verişinde bulundular. Bu kapsamda 2013 Kongresi sırasında kurulan çalışma grupları kendi toplantılarını yapmış, geçen bir yıllık sürede yapmış oldukları çalışmaları gözden geçirmiş ve gelecek faaliyetlerin planlanmasını görüşmüşlerdir. Önceki çalışma gruplarına ek olarak Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Çalışma grubu adı ile yeni bir çalışma grubu da kurulmuştur. Bu kongrede geçen yıldan farklı olarak Türkiye üniversitelerindeki Coğrafya Bölümlerinin başkanları ile de bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya Türkiye nin değişik üniversitelerinde coğrafya bölüm başkanlığı yapan 14 akademisyen katılmıştır. Toplantıda coğrafya bölümlerinin başta program içerikli sorunları olmak üzere, ders kitapları, Bologna süreci, arazi çalışmalarının durumu gibi farklı sorunları tartışılmış ve çözüm önerileri aranmıştır. Toplantıda ana gündem maddesi ise coğrafya bölümlerinin akreditasyonu idi. Bölümlerin akreditasyonunun disiplinin saygınlığı için çok önemli olduğuna vurgu yapılarak, Coğrafyacılar Derneği nin bu konuda oynayabileceği rol üzerinde durulmuştur. Şekil 6. Coğrafya Bölüm Başkanları toplantısı Kongrede ayrıca Coğrafyacılar Derneği Genel Kurulu toplanmıştır. Üyelerin büyük çoğunluğunun katıldığı toplantıda dernek başkanı Prof. Dr. Yılmaz ARI tarafından yapılan 4

5 sunumda derneğin şu ana kadar yaptığı faaliyetler hakkında üyelere bilgi verilmiş, finansal durum gözden geçirilmiş ve gelecek vizyonu üyelerle paylaşılmıştır. Toplantıda dernek isminin önüne Türkiye ismi getirilerek dernek isminin Türkiye Coğrafyacılar Derneği olarak değiştirilmesi önerisi oybirliği ile kabul edilmiş ve Genel Kurul da İç İşleri Bakanlığı na başvuru için Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. Kongre sırasında ayrıca "Jeomorfolojik Analizlerde CBS Uygulamaları" başlıklı sertifikalı eğitim program düzenlenmiş ve programı başarı ile bitiren 8 kursiyere kapanış oturumunda sertifikaları Prof. Dr. Barney WARF ve Avrupa Coğrafyacılar Derneği Başkanı Karl DONERT tarafından verilmiştir. Yine ilk kez bu kongrede öğrenci poster yarışması düzenmiş ve tüm katılımcıların oylaması ile dereceye giren öğrencilere ödülleri kapanış oturumda verilmiştir (Şekil 7). Şekil 7 (a) Poster yarışmasında dereceye giren öğrenciler (b)sertifikalı eğitim programı Kongre fuar alanında Esri Türkiye ve Başarsoft gibi CBS firmalarının yansıra, Nokia gibi iletişim firması ile Türki Jeoloji Derneği gibi sivil toplum kuruluşuna da yer verilmiştir. Kongrede katılımcıların sık sık bir araya gelebilmeleri için, çeşitli yemekler ve sosyal faaliyetler düzenlenmiştir. Açılış ve kongre yemekleri, konser ve Dalyan-İztuzu turu gibi etkinlikler bu amaçla organize edilmiştir (Şekil 8). 5

6 Şekil 8. Kongre sosyal programlarından görüntüler Kongrenin kapanış oturumunda genel olarak kongrenin değerlendirmesi yapılmış, katılımcıların kongre hakkındaki eleştiri ve önerileri alınmış ve kongreye katkı sunan akademisyen ve öğrencilere teşekkür plaketleri ve belgeleri taktim edilmiştir. Ayrıca ESRI Turkey Eğitim Programları Koordinatörü Fatih OCAK a da CBS eğitiminin yaygınlaştırılmasında gösterdiği çabalardan ve sertifika programına katkılarından dolayı teşekkür plaketi sunulmuştur. Coğrafyacılar Derneği 2015 kongresinin Avrupa Coğrafyacılar Derneği (EUROGEO) ile ortak olarak Mayıs 2015 te Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara da yapılmasına karar verilmiştir. Coğrafyacılar derneğinin Uluslararası kongresi sözlü ve poster sunumları, panelleri, çalışma grubu toplantıları, sertifikalı eğitim programı, poster yarışması ve sosyal programları ile oldukça başarılı bir kongre olmuş ve coğrafyacıların bu konulardaki ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Kongre mekânıyla ve yerel organizasyon komitesinin yaptığı mükemmel planlamayla kongre uzun süre katılımcıların hafızasında kalacaktır. Kongre sonrasında katılımcılardan gelen geri dönütler kongrenin başarısını teyit etmiş ve derneğimizin kongreleri düzenli olarak yapma kararının ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Bu vesile ile Coğrafyacılar Deneğinin Yönetim Kurulu olarak, kongreye büyük bir katılım gösteren meslektaşlarımıza, desteklerinden dolayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yöneticilerine, ancak özellikle yerel organizasyonda yer alan ve mükemmel bir organizasyon ve ev sahipliği yapan başta Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK ve Yard. Doç. Dr. Mustafa GİRGİN olmak üzere öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğrencilere yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. 6

Başkanın mesajı. Sayfa 1

Başkanın mesajı. Sayfa 1 Sayfa 1 Başkanın mesajı Değerli üyelerimiz, Zaman hızla aktı ve yeni bir yılı daha geride bıraktık. Sizlere söz verdiğimiz gibi 2013 yılında iki adet bülten çıkaramadık ve sadece bir sayı ile yetinmek

Detaylı

Giriş Sınavı İçin Geri Sayım Başladı

Giriş Sınavı İçin Geri Sayım Başladı YIL:2 SAYI:17 NİSAN 2011 ÜCRETSİZDİR Bilim ve Sanatta Şövenizme En Büyük Tepki ICOGRADA dan Geldi ICOGRADA üyesi bölüm öğrencileri çalışma yaparken Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel

Detaylı

2Bülten İNSANİ DİPLOMASİ EXPO 2020 ÇALIŞMALARI TEMSİLİ POLİSLİK PROJESİ. Prof. Dr. Tunçdan BALTACIĞLU ile RÖPORTAJ

2Bülten İNSANİ DİPLOMASİ EXPO 2020 ÇALIŞMALARI TEMSİLİ POLİSLİK PROJESİ. Prof. Dr. Tunçdan BALTACIĞLU ile RÖPORTAJ 2Bülten SAYI: 2 İNSANİ DİPLOMASİ EXPO 2020 ÇALIŞMALARI TEMSİLİ POLİSLİK PROJESİ Prof. Dr. Tunçdan BALTACIĞLU ile RÖPORTAJ İçindekiler ocak-şubat-mart 2013 İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU BÜLTENİ Editörden

Detaylı

15.ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ

15.ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ Duyuru 15.ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ 15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 11-13 Kasım 2010 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Beylikdüzü İstanbul da gerçekleşmiştir. TMMOB

Detaylı

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ . sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 Mart, 2013 İSTANBUL İçindekiler İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1. KOMİTENİN VİZYON VE MİSYONU...

Detaylı

14 14 raporu raporu eport eport 14

14 14 raporu raporu eport eport 14 faaliyet raporu 14 IÇINDEKILER TSPB Birlik Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Disiplin Komitesi Birlik Üst Yönetimi Birim Müdürleri Çalışanlarımız 2014 e Bakış Sermaye Piyasasını Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 14. OLAĞAN GENEL KURUL 28 Mart 2009 Başkanın Mesajı Değerli Üyelerimiz, 2008 yılı, tüm dünyayı sarsan kriz nedeni ile Türkiye için de zor bir yıl

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI REKTÖRÜMÜZDEN AKADEMİK BİRİMLERİMİZE ZİYARET TIP FAKÜLTESİ NDE YANIK VE YANIĞA YAKLAŞIM KONFERANSI VERİLDİ Sayfa 4 Sayfa 9 Sayfa 11 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yükseköğretimde Kalite İçin. 5.5 Milyon. %75 Okullaşma Oranı. 184 Yükseköğretim Kurumu. Öğrenci. 141 Öğretim Elemanı. Uluslararası. Bin.

Yükseköğretimde Kalite İçin. 5.5 Milyon. %75 Okullaşma Oranı. 184 Yükseköğretim Kurumu. Öğrenci. 141 Öğretim Elemanı. Uluslararası. Bin. Yükseköğretimde Kalite İçin 184 Yükseköğretim Kurumu 70Bin Uluslararası Öğrenci 5.5 Milyon Öğrenci %75 Okullaşma Oranı 141 Öğretim Elemanı Bin Yükseköğretimde Kalite İçin Eğitim-Öğretim ve Araştırma 7

Detaylı

AKADEMİK AÇILIŞ. Akademik Yıl Açılışımız TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK in Katılımlarıyla Gerçekleşti.

AKADEMİK AÇILIŞ. Akademik Yıl Açılışımız TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK in Katılımlarıyla Gerçekleşti. www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 1 KASIM 2012 Üniversitemizdeki Öğrenci Sayısı 11,140'a Ulaştı Üniverstemizde lisans eğitimindeki doluluk oranı %93.8 e ulaştı. Toplam öğrenci

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

ETKİNLİKLER DOSYA (Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Bilim ve Sanat) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL SORUMLULUK ÇevreciyİZ

ETKİNLİKLER DOSYA (Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Bilim ve Sanat) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL SORUMLULUK ÇevreciyİZ ETKİNLİKLER DOSYA (Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Bilim ve Sanat) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL SORUMLULUK ÇevreciyİZ YerelİZ SektörİZ KÜLTÜR SANAT 12 Merhaba Atılım Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Mine Yurtseven Ertem emekli oldu

Prof. Dr. Mine Yurtseven Ertem emekli oldu Değerli Üyelerimiz, Yaz dönemine ait bültenimiz değerli hocamız Prof. Dr. Candan Özoğul un katkılarıyla hazırlandı. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Derneğimizin süreli yayını olan Cell and Tissue Biology

Detaylı

Üniversitemiz eğitime başladı

Üniversitemiz eğitime başladı BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE YIL: 1 SAYI: 1 / OCAK 2013 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BÜLTENİ (2010-2012) Medeniyetler beşiğinden dünyaya Üniversitemiz eğitime başladı Araştırma Odaklı Devlet Üniversitesi...

Detaylı

ANKOS Personel Değişim Programı. CTLes. PragKitap Fuarı. ANKOS Bülten - Yayın Ekibi

ANKOS Personel Değişim Programı. CTLes. PragKitap Fuarı. ANKOS Bülten - Yayın Ekibi Temmuz 2015 Sayı : 4 Bülten in Ardından... ANKOSLink2015 ILDS 2015 Konferansı Öğrenci Deneyimleri CTLes IFLA Başkanlık Toplantısı ANKOS Personel Değişim Programı PragKitap Fuarı OAI9 Çalıştayı ANKOS Bülten

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 2 ARALIK 2012 DEVAM EDİYORUZ!

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 2 ARALIK 2012 DEVAM EDİYORUZ! www.hitit.edu.tr TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN Üniversitemizde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN, Üniversitemizin davetlisi olarak Çorum a geldi. makamında ziyaret eden

Detaylı

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI 10 NİSAN 2013 KSMMMO ERCİYES Sayı: 10 NİSAN 2013 KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ABDULLAH GÜL Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİK III. TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

Prof. Dr. Esin Konanç Unutulmadı

Prof. Dr. Esin Konanç Unutulmadı ÜCRETSİZDİR Prof. Dr. Esin Konanç Unutulmadı Doç. Dr. Ayvaz katılımcılara plaket takdim etti. 20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Eski Dekanı

Detaylı

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? KONFERANSI 29 Eylül 2014 E GEMENLİK K AYITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

Başkent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşku İle Yapıldı

Başkent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşku İle Yapıldı 11 2014 Başkent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşku İle Yapıldı Başkent Üniversitesi, 23 27 Haziran tarihleri arasında arka arkaya düzenlediği Mezuniyet Töreni ile 2013 2014 eğitim öğretim yılı yükseklisans,

Detaylı

4. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey 2010) Sonuç Bildirgesi

4. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey 2010) Sonuç Bildirgesi 4. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey 2010) Sonuç Bildirgesi Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde

Detaylı

Sektörden Haberler. sayfa 7

Sektörden Haberler. sayfa 7 Birlikten Haberler sayfa 1 Sektörden Haberler sayfa 7 Üyelerden Haberler sayfa 8 MAYIS 2015 I SAYI 153 I ISSN 1304-8155 aylık bültenidir KOBİ lerin Finansmana Daha Kolay Erişimi İçin Kurumlar Arası İşbirliği

Detaylı

TEMMUZ 2013 SAYI: 3. Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA nın İZMİR ZİYARETİ İZMİR ÇALIŞTAYI. Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN ile RÖPORTAJ İÜP WEB SAYFASI

TEMMUZ 2013 SAYI: 3. Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA nın İZMİR ZİYARETİ İZMİR ÇALIŞTAYI. Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN ile RÖPORTAJ İÜP WEB SAYFASI SAYI: 3 Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA nın İZMİR ZİYARETİ İZMİR ÇALIŞTAYI Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN ile RÖPORTAJ İÜP WEB SAYFASI İçindekiler nisan-mayıs-haziran 2013 İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU BÜLTENİ Editörden

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Coğrafyacılar Derneği ve Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Editörler : Prof. Dr. Yılmaz Arı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu Doç. Dr. Kirami Ölgen BALIKESİR,

Detaylı

Acıbadem Üniversitesi Geleneksel Yılbaşı Partisi ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE BAŞLADI

Acıbadem Üniversitesi Geleneksel Yılbaşı Partisi ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE BAŞLADI haber ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE BAŞLADI ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ OLARAK 10 KASIM DA ATAMIZI ANDIK Acıbadem Üniversitesi Geleneksel Yılbaşı Partisi TÜRKİYE DE BİR İLK:

Detaylı

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.)

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRÇEV BÜLTEN TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Sayı: 14 Yıl: 2012 (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey Mebusevleri

Detaylı

DAÜ Hızla Büyümeye Devam Ediyor

DAÜ Hızla Büyümeye Devam Ediyor D O Ğ U A K D E N İ Z Ü N İ V E R S İ T E S İ YIL:5 SAYI:49 MAYIS - HAZİRAN 2014 ÜCRETSİZDİR DAÜ Hızla Büyümeye Devam Ediyor 2014 2015 Akademik Yılı nda eğitim hayatına başlayacak olan Eğitim Fakültesi,

Detaylı