5. Akademik Unvanlar:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Akademik Unvanlar:"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fikri Akdeniz 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu 5. Adres : Çağ Üniversitesi, Yaşar Bayboğan Kampüsü, Adana-Mersin karayolu üzeri, Yenice, 33800, Mersin. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Ankara Üniv. Haziran.1967 Y. Lisans Doktora Matematik Ankara Üniv Mart Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Mart 1971 Doçentlik Tarihi : Ekim 1975 Profesörlük Tarihi : Kasım Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 6.1 Yüksek Lisans tezleri: 1) Kudret AKMANER (1976). Lineer Modellerde Parametrelerin Tahmin Edilebilme Koşullarının incelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. 2) Hasan KARA (1976). Parametreleri Tahmin Etme Yöntemleri, Ankara Üniversitesi,FenFakültesi 3) Fikri ÖZTÜRK (1980). Lineer Modellerde Açıklayıcı Değişkenler Arasındaki İç ilişkinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. 4) Dilek KÖKSAL (GÜVENÇ) (1980). Verilere uygun En İyi Denklemin Bulunması ve Yöntemlerin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. 5) Mustafa Ali SWEILEM (1981). İki ve üç Yönde Sınıflandırılmış Modellerde Toplanabilirlik Analizi ve Kestirilebilirlik, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. 6) Müjgan AYSEVER (1981). Lineer olmayan Modellerde Parametrelerin Kestirimlerinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. 7) İhsan ÜNVER (1982). Görünüşte İlişkisiz Regresyon Denklemlerinde Kestiricilerin Özelliklerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. 8) Nedret ATAMAN (BİLLOR) (1985). İki Lineer Regresyonda Katsayıların Eşitlik Testleri, Çukurova Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü.

2 9) Sadullah SAKALLIOGLU (1989). Genelleştirilmiş İnvers Hesaplama Yöntemleri ve İstatistikteki Uygulamaları, Çukurova Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü. 10) Selahattin KAÇIRANLAR (1991). Matris Sıralamaları ve İstatistikteki Uygulamalar, Çukurova Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü. 11) Hamza EROL (1991). Tek Değişkenli Dağılım Modelleri, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 12) Gülhan ALPARGU (1993). Schur Komplementleri ve İstatistikteki Uygulamalar, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 13) Güzin AKKUTLU (1995). Varyans Bileşenlerinin Kestirim Yöntemlerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 14) Serap KÖSEOĞLU (ONAT) (1996) genel nüfus sayımına, Türkiye, şehir, köy ve bölgeler bazında en uygun yaş düzeltme yönteminin uygulanması, (DİE uzmanlık tezi). 15) Kamuran GÖZÜBATIK (1997). İstatistiksel kalite kontrolu ve proses kontrolundaki gelişmeler, (FBE araştırma Projesi No: ) 16) Jale Yener (Ekim 2003 Ders Aşamasında (Ekim 2004 Tez aşaması) İşbirlikli öğretim ve İstatistiksel Eğitim da tamamlandı. 17) Yekta Sitara Koç (September 2007) Robust tahmin edicisi ve özellikleri) 18) Tuğba Çolak (September 2007) (İstatistiksel Proses Kontrolu) 19) Işıl Fidanoğlu (July 22, 2009) İstatistiksel daraltıcı (Shrinkage) model ve uygulamaları 20) Gülen Çalışkan Tümer.(February 2010). Regresyon Modellerinde en küçük kareler tahmin edicileri 6.2 Doktora Tezleri: 1) Cemil YAPAR (Graduated 1980). Lineer Modellerde Parametrik Kısıtlamalar Altında Parametre Kestirimleri Ve Hipotez Testleri, Karadeniz Teknik Üniv.Temel Bilimler Fakültesi.(Currently as Professor at the Ordu University, ORDU, Turkey.) 2) Hasan KARA (Graduated 1981). Rasgele Katsayılı Lineer Regresyon Modellerinde Parametre Kestiricilerinin İncelenmesi, Ankara Üniv. Fen Fakültesi. 3) Fikri ÖZTÜRK (Graduated1983). Lineer Modellerde İç İlişki Ve Parametre Kestirimi, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(Currently as Professor at the Ankara University, Ankara, Turkey.) 4) Mustafa Ali SWEILEM (Graduated 1984). İki ve Üç Yönlü Sınıflandırılmış Modellerde Varyans Bileşenlerinin Analizi, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(Currently as Staff at the Education of Ministry, Amman, Jordan) 5) Dilek GÜVENÇ (Graduated 1984). Lineer Modellerde Parametre Kestirimi ve Değişken Seçimi, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(Currently as Lecturer at the Bilkent University, Ankara, Turkey) 6)Müjgan TEZ (Graduated 1985). Lineer Olmayan Modellerde Güven Bölgelerinin İncelenmesi Ve Mitscherlich Modeli, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(Currently as Professor at the Marmara University, stanbul, Turkey.) 7) İhsan ÜNVER (Graduated 1985). Görünüşte İlişkisiz Regresyon Denklemlerinde Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması ve Ekonometrik Uygulama, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(Currently as Professor at the Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey) 8) Sadullah SAKALLIOĞLU (Graduated1992). Matrislerin Genelleştirilmiş İnverslerinin Hesaplanması İçin Algoritmalar ve Uygulamalar, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(Currently as Professor at the Çukurova University, Adana, Turkey)

3 9) Selahattin KAÇIRANLAR (Graduated1995). Yanlı Regresyon Tahmin Edicileri ve Hata Kareleri Ortalaması Kriterlerine Göre Karşılaştırmalar, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü (Currently as Professor at the Çukurova University, Adana, Turkey) 10) Hamza EROL (1Graduated 995). Sonlu Karma Dağılım Modelleri (Sürekli Tip- Tek Değişkenli), Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(FBE araştırma projesi No: ) (Currently as Professor at the Abdullah Gül University, Kayseri, Turkey) 11)Güzin YÜKSEL (Graduated 2002).Lineer regresyonda bazı yanlı tahmin edicilerin incelenmesi ve rezidüleri için karşılaştırmalar Currently as Associate Professor at the Çukurova University, Adana, Turkey) 12)Kamuran (GÖZÜBATIK) TARIM (Graduted October 2003) Kubaşık öğrenme yöntemininmatematik öğretimindeki etkinliği ve kubaşık öğrenme yöntemine ilişkin bir meta analiz çalışması.(research Project, No: FBE 2002D8) Currently as Associate Professor at the Çukurova University, Adana, Turkey) 13). Deniz, Ünal (Graduted November 2006) Stein-rule tahmin edicilerin kayıp fonksiyonları ölçütüne göre uygunluğunun incelenmesi. (Currently as Associate Professor at the Çukurova University, Adana, Turkey) 14. Gülin Tabakan (Graduated September 2009) Yarıparametrik regresyon modellerindetahmin yöntemleri ((Currently as Assistant Professor at the Aksaray University, Aksaray, Turkey) 15. Funda Erdugan (Graduated May 2012 ) : SUR modellerinde tahmin yöntemleri (Currently as Assistant Professor at the Kırıkkale University, Kırıkkale,Turkey) 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1) Akdeniz, F. and Milliken, G. A. (1975). "The Relationship Between Macro and Micro Parameters", Intenational Economic Review, Vol.16 (2), MR (Reviewer: G. Tintner) 90A15 (62P20) (SSCI) 2) Milliken, G. A. and Akdeniz, F. (1977)."A Theorem on the Difference of the Generalized Inverses of two Nonnegative Matrices", Communications in Statistics- Theory and Methods..A6, (SCI-E) [(Reviewer : J.K.Baksalary), MR :56,390 (1978); Zbl Bd: 365,15003 (1978)] 3) Akdeniz, F. and Kaçıranlar, S. (1995). "On the Almost Unbiased Generalized Liu Estimator and Unbiased Estimation of the Bias and MSE", Communications in Statistics, Theory and Methods, Vol 24( 7), Zbl Bd: (SCI-E) 4) Erol, H. and Akdeniz, F. (1995). "A Statistical approach for ground cover modelling according to the spectral brightness", International Journal of Remote Sensing Vol.16, No:9, (SCI) 5) Erol, H. and Akdeniz, F. (1996). "A multispectral classification algorithm for classifying parcels in an agricultural region", International Journal of Remote Sensing Vol.17, No: 17, (SCI) 6) Erol, H.and Akdeniz, F.(1998) "A new supervised classification method for quantitative analysis of multispeçtral image data," International Journal of Remote Sensing Vol. 19 (4) (SCI) 7) Kaçıranlar,S., Sakallıoğlu, S.and Akdeniz, F.(1998) "Mean squared error comparisons of

4 the modified ridge regression estimator and the restricted ridge regression estimator," Commun in Statistics, Theory and Methods. 27(1), Zbl Bd: (SCI-E) 8) Öztürk,F. and Akdeniz, F. (2000) " Ill- Conditioning and Multicollinearity, Linear Algebra and Its Applications, 321, (Reviewer: Peter Reichensperger Zbl. Bd.Pre ) (SCI) 9) Sakallıoğlu, S. Kaçıranlar, S. Akdeniz, F. (2001) Mean squared error comparisons of Some biased regression estimators Communications in Statistics- Theory and Methods. Vol. 30 (2), (SCI-E) 10) Akdeniz, F. (2001) The examination and analysis of residuals for some biased estimators in linear regression Communications in Statistics Theory and Methods. Vol 30 (6), (SCI-E) 11) Akdeniz, F. (2002) More on the Pre-test Estimator in Ridge Regression Communications in Statistics Theory and Methods Vol. 31 (6) ), (SCI-E) MR (2003d:62163) 12)Akdeniz, F. and Namba, A. (2003). A note on new feasible generalized ridge regression estimator under the LINEX loss function Journal of Statistical. Computation and Simulation. Vol. 73(4), pp (SCI-E) 13)Akdeniz, F. and Erol, H. (2003) Mean squared error comparisons of some biased estimators in linear regression Communications in Statistics Theory and Methods, Vol 32(12), (SCI-E) 14)Akdeniz, F. (2004). New biased estimators under the LINEX loss function Statistical Papers 45, (SCI-E) 15) 15)Akdeniz, F., Yüksel, G. and Wan, Alan T.K. (2004) The moments of the operational Almost unbiased ridge regression estimator Applied Mathematics and Computation 153 (3), MR (2005e:62101). (Reviewer: B. M. Golam Kibria) 62J07 (62F10) (SCI) 16) Akdeniz, F. and Öztürk, F. (2005) The distributions of stochastic shrinkage biasing parameters of the Liu type estimator Applied Mathematics and Computation. 163(1), MR (2005j: 62144) (Reviewer: Luis Firinguetti) 62J07 (SCI) 17) Erol, H. and Akdeniz, F. (2005) A per-field classification method based on mixture distribution models and an application to a Landstat Thematic Mapper Data. International Journal of Remote Sensing 26(6), (SCI) 18) Akdeniz, F., Wan, A. T. K. and Akdeniz, E. (2005) Generalized Liu type estimators under Zellner s balanced loss function. Communications in Statistics- Theory and Methods 34(8), (SCI-E) MR (2006f:62066) 19) Akdeniz, F., Styan, G. P. H. and Werner, H. J. (2006) The general expressions for the Moments of the stochastic shrinkage parameters of the Liu type estimator Communications in Statistics- Theory and Methods Vol 35 (3), (SCI-E) MR ) Tarım, K. and Akdeniz, F. (2008) " The effects of cooperative learning on Turkish elementary students mathematics achievement and attitude towards mathematics using TAI and STAD methods Educational Studies in Mathematics 67: (2012 İmpact factor 0.765) 21) Akdeniz, F. and Tabakan, G. (2009) Restricted ridge estimators of the parameters in semiparametric regression model Communications in Statistics- Theory and Methods. 38(11), (SCI-E) MR (2010k:62152) 22) Tabakan, G. and Akdeniz, F. (2010) Difference-based ridge estimator of parameter in partial linear model. Statistical Papers 51: (SCI-E) MR (2011e:62118) 23) Akdeniz, F. and Akdeniz Duran, E. (2010) Liu type estimator in semiparametric

5 regression models. Journal of Statistical Computation and Simulation 80(8), (SCI-E) MR (2011h:62142) (Reviewer: Thomas Kneib), 24) Akdeniz Duran, E., Akdeniz, F. and Hongchang Hu (2011) Efficiency of estimatorsin semiparametric regression models, Journal of Computational and Applied Mathematics 235(5), (SCI) MR (2011j: 62084) (Reviewer: Fengrong Wei), 25) Akdeniz Duran, E. and Akdeniz F. (2012) Efficiency of Modified Jacknife Liutype estimator. Statistical Papers 53 (2), ) Erdugan, F. and Akdeniz, F. (2012) Computational method for Jackknifed Generalized RidgeTuning Parameter based on Generalized Maximum Entropy Commun.Statist Simul. Comput. 41 (8), (SCI-E) 27) Akdeniz Duran, E. and F. Akdeniz (2013) Difference based Liu-type estimators of parameters in semiparametric regression models Journal of Statistical Computation and Simulation 83(5), (SCI-E) 28) Akdeniz, F., Esra Akdeniz Duran, M. Roozbeh and M. Arashi, Efficiency of the Generalized Difference-based Liu Estimators in Semiparametric Regression Models with Correlated Errors 2015, 85(1), (Accepted 17 may,2013 (SCI-E) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ( Math. Review; Zentralblatt Math. ; Math. Sci. Net, SCOPUS) 1) Akdeniz, F. and Milliken, G.A. (1974). "A Comparison of Gauss-Markov Estimators and Least Squares Estimators", Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara, Tome 23A, [(Reviewer: George P.H.Styan)MR :57(3) 7882 (1979) ;Zbl Bd :326,62048 (1977)] 2) Akdeniz, F. and Milliken, G. A. (1975). "The Conditional Extended Linear Model", Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara Tome 24A1, [Zbl Bd :369, (1978)] 3) Oruç, M. and Akdeniz, F. (1976). "On the Analysis of Multiple Regression in T Categories", Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara Tome 25A1, MR (57 #17969) [Zbl Bd: (1978)] 4) Akdeniz, F. (1977). "A Note Concerning the Gauss-Markov Theorem", Jour.Fac.Sci. KTÜ. Vol.1, [(Reviewer: H.Neudecker), MR 81m: 62118] 5) Akdeniz, F. (1978). "Linear Aggregation Problems and Comparison of two Estimators of the Macro Parameters", Comm.Fac. Sci. Univ.Ankara.Tome 27A1, [MR 82g: ; Zbl Bd: (1982)] (Reviewer: Winston T. Lin) 6) Akdeniz, F. (1979). "Extension of Powel's Theorem", Comm. Fac.Sci. Univ. Ankara, Tome 28A1, [MR 83a:65037;Zbl Bd:458, (1982) (Reviewer: R. P. Tewarson)] 7) Akdeniz, F. (1980) "Linear Restrictions on Parameters In Linear Regression Model With Nonspherical Disturbances", Comm. Fac. Sci.Univ. Ankara, Tome 29 A1, MR (83m:62110) 8) Yapar, C. and Akdeniz, F. (1980). "Test of Hypothesis and Some Results Concerning Restricted Linear Models", Jour.Karadeniz Technical University, Faculty of Arts and Sci. Ser. Math-Phys. Vol.3, [MR 83b: 62143; Zbl Bd:496, (Reviewer: U. B. Paik)] 9) Akdeniz, F. and Öztürk, F. (1981). "The Effects of Multicollinearity-A Geometric View", Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara, Tome 30A, 17-26, MR (83m:62111) [Zbl Bd: 497,62062 (1983) ] 10) Akdeniz, F. (1985). "A Multivariate Extension of Tukey's Test of Additivity",

6 Jour.Karadeniz Technical University, Faculty of Arts and Sci. Ser. Math- Phys.Vol.7, [MR 87b :62095; Zbl Bd: ] 11) Ünver, İ.and Akdeniz, F. (1985). "Seemingly Unrelated Regression Model and Econometric Application", Jour. Karadeniz Technical University, Faculty of Arts and Sci. Ser. Math-Phys.Vol.7, ) Akdeniz, F. and Sweilem, M. A. (1987). "An Application of the Generalized Inverse to the Two Way Classification for Estimating Variance Components", Jour. Karadeniz Technical University, Fac. Arts and Sci. Ser. Math-Phys.Vol.9,(1986),1-10. MR (88m:62106) Zbl Bd:628, ) Kaçıranlar, S. and Akdeniz, F. (1992). "Some Properties of Matrix Partial Ordering", Jour. Inst. Math. and Comp. Sci. (Math. Series) Vol 5, No.3, (1992), MR (94b:15018); Zbl Bd: )Sakallıoğlu, S. and Akdeniz, F. (1994). "Computation of the Moore-Penrose Inverse of a Matrix using the Full-Rank Factorization", Pure and Applied Mathematika Sciences, Vol 39, No. 1-2, March 1994, MR (95d:65034) Reviewer: M. Jung Zbl Bd: )Kaçıranlar, S. and Akdeniz, F. (1995). "Superiority of Generalized Liu Estimator over Ordinary Liu Estimator", Jour.Int. Math.and Comp. Sci. (Comp.Sci. Ser.) Vol.6,No:1, 4. MR ) Sakallıoğlu, S.; Kaçıranlar, S and Akdeniz, F. (1996). "A note on combining ridge and least squares estimators", Inst. of Math. and Comp. Sci. Vol.9, No:2, MR ; Zbl Bd: ) Sakallıoğlu, S.and Akdeniz, F.(1998) "Generalized inverse estimator and comparison with least squares estimator,"türkish Journal of Mathematics 22(1), (Included SCI-E) ( Reviewer: Goetz Trenkler) (MR : 99f: 62083) 18)Akdeniz, F. and Dönmez, D. (1999) "The History of Statistics in the Ottoman Empire," CHANCE, Vol 12,No.3, 37-39) 19) Akdeniz, F., Erol, H. and Öztürk, F.(1999) "MSE comparisons of some biased estimators in linear regression model," Journal of Applied Statistical.Science. Vol 9, No:1, Zbl Bd: ) Kaçıranlar, S. Sakallıoğlu, S, Akdeniz, F., Styan, G. P. H. and Werner, H. J.(1999) "A new biased estimator in linear regression and a detailed analysis of the widely-analysed dataset on Portland cement," SANKHYA: The Indian Journal of Statistics, 61 Series B,Pt. 3, (removed from SCI E) H-Index: 6 21) Sakallıoğlu, S. and Akdeniz, F.(2000) More on the estimable functions subject to linear parametric constraints, Statistical Methods, Vol. 2 No ) Sakallıoğlu, S. and Akdeniz, F. (2000) Sequential Liu Estimator Far East Journal of Theoretical Statistics, Vol 4(2) MR ) Akdeniz,F. and Kaçıranlar,S. (2001) More on the new biased estimator in linear regression SANKHYA. The Indian Jour. Of Statistics, Vol 63, Series B, Pt. 3 : ) MR (2004e:62124) (Reviewer: K. R. Shah) 62J05. (removed from SCI-E ) MR (2004e:62124) 24) and Akdeniz, F. (2001) Properties of some new preliminary test Liu estimators and comparisons with the usual preliminary test estimators Journal of Statistical Research, 35(2), MR (2002m:62042) 25) Sakallıoğlu, S. and Akdeniz, F. (2003) Unbiased Liu estimator with prior information International Journal of Mathematical Sciences, Vol.2 (1), MR (2005a:62062)

7 26) Sakallıoglu, S., Akdeniz, F. (2006) A computing method for the Moore- Penrose inverse of some special matrices International Mathematical Forum Vol.1, no. 9-12, MR (2007f:15007) (Reviewer: R. Kala), 27) Ünal, D. and Akdeniz, F. (2006) The iterative Stein-rule estimator of the disturbance variance in a linear regression model when the proxy variables are used Selçuk Journal of Applied Mathematics Vol 7(2), MR ) Akdeniz, E., Akdeniz, F., Wan, A.T.K., Chen, T. (2007) Further results on the Generalized Liu- Type Estimators Under the Balanced Loss Function" Model Assisted Statistics and Applications Vol. 2 (4), MR ) Akdeniz, F., Çabuk, A. and Güler, H. (2011) Generalized Maximum Entropy Estimators: Applications to the Portland Cement Dataset. The Open Statistics and Probability Journal 3, MR ) Erdugan, F. and Akdeniz, F. (2011) Stochastic restricted biased estimators for seemingly unrelated regression models Far East Journal of Theoretical Statistics, 34(1), MR ) Akdeniz, F. and Werner, H. J. (2012) A comparison of alternative estimators of linearly aggregated macro models. Pakistan Journal of Statistics and Operation Research (PJSOR Vol. 8. No. 3, (Statistics in the Twenty-First Century Special Volume in honour of Dr. Mir Masoom Ali George and Frances Ball Distinguished Professor of Statistics Emeritus on the Occasion of his Seventy-Fifth Birthday Anniversary). 32) Çabuk, A. and Akdeniz, F. (2012) An application of Generalized Maximum entropy and some Biased estimation methods for the Almon s distributed lag model: Bootstrap efficiency, Advances and Applications in Statistics, Vol 31(2), Other referred Papers 1) Akdeniz, F. (1976). "Testing of Hypothesis in the Multivariate Linear Model", The Muslım Scientist, Journal Assoc. Muslım Sci. and Eng Vol.5, ) Akdeniz, F. and Gönen, S. (1983) "Estimation of Variance Components for the mixed Model in the Unbalanced Case", The Muslım Scientist, Journal Assoc. Muslım Sci. and Eng. Vol.12,No.3, ) Çabuk, A. ve Akdeniz, F. (2007) İçilişki ve genelleştirilmiş maksimum entropi tahmin edicileri, Journal of Statistical Research, Vol 5 (2), ) Akdeniz, F. (2010) Estimation in semiparametric regression models. Journal of Statistical Research, 7(2), Sections in Proceedings 1) Erol, H. and Akdeniz, F.(1997) " Modelling selected proteins in human blood for normal and disease status: A quantitative approach,"bulletin of the International Statistical Institute,Session 51, Contributed papers, Book ) Erol, H.;Akdeniz, F. and Berberoğlu, S. (2000) Per-parcel approach for the supervised classification of an agricultural land cover AGROENVIRON 2000,,Proceedings -2 nd International Symposium on new technologies for environmental monitoring and agroapplications, ) Akdeniz, F. and Yüksel, G. (2002) The moments of the operational almost unbiased ridge regression estimator Proceedings of the CMA2001 Conference (7-9 December 2001, Antalya, Turkey) Characterizations and Applications, pp: Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler *1) Akdeniz, F. (1984). Minimax and Shrunken Estimators in Linear Regression,(Poster)

8 16 th European Meeting of Statisticians, Marburg,Germany September 3-7. *2) Akdeniz, F. And Sweilem, M. (1986). An application of the generalized inverse to the two way classification for estimating variance components, (Poster), COMPSTAT 86, Short communications on posters, pp:235, Dipartimento di Statistica Probabilita e Statistiche Applicate Universita La Sapienza, Roma. *3) Akdeniz, F. (1995). MSE Comparisons of some biased estimators in the linear regression model, Fourth International Workshop on Matrix Methods for Statitcs, July 15-16, Montreal, CANADA.( Invited lecture presented) 4) Erol,H. and Akdeniz,F.(1997). Modelling selected proteins in human blood for normal case:a quantitative approach, International Conference on Applied Statistics in Medical Science,12-14 August,1997 METU, Ankara, Turkey. *5) Erol,H.and Akdeniz,F.(1997) Modelling selected proteins in human blood for normal and disease status:a quantitative approach, 51 th Session of the International Statistical Institute,18-27 August, İstanbul, Turkey. *6) Öztürk, F. And Akdeniz, F.(1997) Ill- Conditioning and Multicollinearity, Sixth International Workhop on Matrix Methods for Statistics, August 16-17,İstanbul,Turkey. *7) Kaçıranlar,S. Sakallıoğlu,S. Akdeniz,F. And Styan,G.P.H.(1997) A new biased estimator in linear regression and comparisons with other estimators, Sixth International Workshop on Matrix Methods for Statistics,Auğust 16-17,İstanbul,Turkey. *8) Akdeniz, F.(1999) The examination and analysis of residuals for some biased estimators in linear regression, (Poster) The Eight International Workshop on Matrices and Statistics, August 6-7,Tampere, Finland. *9) Akdeniz, F. And Werner H..J.(1999) More on the linear aggregation problem, The Eight International Workshop on Matrices and Statistics,August 6-7,Tampere, Finland. *10) Akdeniz, F.(1999) Estimation in the extended linear model, The 6 th Tartu Conference on Multivariate Statistics, August 19-23, Tartu, Estonya. 11) Erol, H., Akdeniz, F., and Berberoğlu, S. (2000) Per parcel approach stanbu supervised classification of an agricultural land cover, Second International Symposium on New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications, October, Tekirdağ, Turkey. *12) Akdeniz, Fikri (2000) Some comments on the ridge regression and the Liu estimators Ninth International Workshop on Matrices and Statistics, 9-13 December, Hyderabad, India in honour of Professor C.R. Rao on the occasion of his 80 th Birthday.( Invited lecture presented) *13) Akdeniz, F. And Yüksel, G. (2001) The moments of the operational almost unbiased ridge regression estimator CMA2001 Characterizations, Modelling and Applications, 7-9 December 2001, Antalya, Turkey. *14) Akdeniz, F. (2002) Risk prformance of some biased estimators under the asymmetric LINEX loss function The 11th International Workshop on Matrices and Statistics, Lyngby, Denmark: August 29-31, *15) Akdeniz, F. (2003) Comparison between ridge and Liu type estimators under the LINEX loss function (Abstract, pp:15) Eastern Mediteranean Region Concerence EMR 2003 International Biometric Society, January, 2003, Antalya, TURKEY. *16) Akdeniz, F. (2004) Bounds on the biasing parameter d and the moments of the Sochastic shrinkage parameters of the Liu type estimator ENAR, March 28-31, Pittsburgh, PA USA. *17) Akdeniz, F., Wan, A. T. K. And Akdeniz, E. (2005). Generalized Liu type estimators under balanced loss function. (Abstract pp. 25) International conference on Statistics in Honour of Professor Kai Tai Fang s 65th Birthday, June 20-24, Hong Kong Baptist University, Hong Kong.

9 *18) Akdeniz F. And Akdeniz Duran, E. (2008). Restricted conmbined ridge-stein (Liu type) estimator in semiparametric regression model World Congress in Probability and Statistics, July, 2008, Singapore. *19) Akdeniz F. And Akdeniz Duran E. (2009) New Difference-Based Estimator of Parameters in Semiparametric Regression Models (Poster). The 18th International Workshop on Matrices and Statistics, June, 2009, Smolenice, Slovakia. *20) Akdeniz Duran E. and Akdeniz F. (2009) Efficiency of modified jackknifed Liutype estimator. The 18th International Workshop on Matrices and Statistics, June, 2009, Smolenice, Slovakia. *21) Erdugan, F. and Akdeniz, F. (2011) On the Choice of the Jackknifed Generalized Ridge Tuning Parameter: Generalized Maximum Entropy Approach. An International Conference in Memory of Professor Moti Lal Tiku, Ankara, Turkey, May 2-4, 2011 * 22) Çabuk, A. and Akdeniz, F. (2012) An application of Generalized Maximum entropy and some Biased estimation methods for the Almon s distributed lag model: Bootstrap efficiency. International Conference on Econometrics, Operation Research and Statistics, May, 2012 Gazi Magusa, KKTC. * 23) Duran Akdeniz, E., Akdeniz, F. and Öztürk, F. (2012) Jackknife-type Ridge and Liu Estimators in Semiparametric Regression Models: A Geometric View (8th World Congress in Probability and Statistics July 9-14, 2012 İstanbul. * 24) Akdeniz, F. (2012) Efficiency of the Generalized Difference-based Estimators in Semiparametric Regression Models with Correlated Errors (8. İGS October, 2012, Eskişehir) (Invited talk) *25 H.Altan ÇABUK,Akdeniz, F. Sibel ÖRK, Hüseyin GÜLER (2013) İstatistiki Bölge Bazında Türkiye için Yoksulluk Oranı-Bazı Belirleyici faktörler İlişkisi: Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Yaklaşımı, 14th International Conference on Econometrics, Operation Research and Statistics, May, Sarajevo, Bosna-Hersek. *26 Akdeniz, F. (2013) EFFECT OF AGGREGATION ON ESTIMATORS IN LINEAR ECONOMIC MODELS 14th International Conference on Econometrics, Operation Research and Statistics, May, Sarajevo, Bosna- Hersek. 27. Akdeniz, F. (2014) Biased Regression Methodology and Generalized Difference-based Estimators in Semiparametric Regression Models with Correlated Errors (WORKSHOPS: Linear Models-Partially Linear Models) 9. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu Mayıs 2014, Side-Antalya. 28. Akdeniz, F. (2014) İSTATİSTİK ALANINDA YENİ EĞİLİMLER VE YÖNTEMLER 15. (Davetli Panelist) Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu(15.EYİ) Mayıs, 2014, İsparta. 29. Akdeniz, F. And Duran Akdeniz, E. (2014) A new difference-based weighted mixed Liu estimator in partially linear models (Invited Speaker) 23rd International Workshop on Matrices and Statistics 8-12 June, 2014, 7 th 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

10 1) Akdeniz, F.(2000) Estimation in the extended linear model, New Trends in Probability and Statistics Vol 5 Multivariate Statistics (Proceeding of the 6 th Tartu Conference) 1-7. MR {For the entire collection see MR (2003j:62005) 2) Akdeniz, E. and Akdeniz, F. (2005) The Lawless-Wang s operational Ridge Regression Estimator Under the Linex Loss Function Advances on Models, Characterizations and Applications, Stat. Textb. Monogr., 180, Chapman & Hall /CRC, Boca Raton, FL, MR J07 (62F10 62J05) 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1) Akdeniz, F. (1976). "Regresyon Katsayılarının Bir Kısmının Ardışık Tahmini Adana İ.T.İ.A. Dergisi Sayı.5, ", 2) Akdeniz, F. and Yapar, C. (1979). "Tam ranklı olmayan Doğrusal Modelde Parametrelerin Ortak Güven Bölgesinin İncelenmesi", Ege Üniv.Uyg.İstatistik Dergisi Cilt 2, Sayı.2, ) Öztürk, F. ve Akdeniz, F. (1982) "Genel Lineer Modele Dik İzdüşümlerle Geometrik Yaklaşım", Ege Üniv.Uyg.İstatistik Dergisi Cilt.4,Sayı.2, ) Akdeniz, F. ve Gönen, S. (1983) "Karışık Etkili Modelde Varyans Bileşenlerinin Kestirimi ve Güç Hesaplanması", Doğa Bilim Dergisi: Temel Bilim, Cilt 7, ) Akdeniz, F. ve Öztürk, F.(1983) "Gruplandırılmış Gözlemlerde Regresyon Analizi", Ege Üniv.Müh.Fac.,Seri E:Uygulamalı İstatistik,Cilt.1,Sayı 1-2, ) Akdeniz, F. ve Aysever, M. (1984). "Farmakokinetik Denemelerin Analizinde Lineer Olmayan Regresyonun Kullanılması",Yıldız Üniv. Dergisi,Sayı.3, ) Akdeniz, F. (1985). "Negatif olmayan iki Matrisin Genelleştirilmiş İnverslerinin Farkı ve Bir Ekonometrik Uygulama", Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,Özel Sayı ) Burgut, H.R. ve Akdeniz, F. (1986). "Hava Kirliliği Riskinin Değerlendirilişi: Belirsizlikleri Sayısal Olarak İfade Edebilirmiyiz", Ulusal Çevre Sempozyumu Tebliğ Metinleri,TUBİTAK-1-9) Burgut, H.R. ve Akdeniz, F. (1986). "Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin Analizinde İstatistiksel Yöntemlerin Kullanılışı", Ulusal Çevre Sempozyumu, Tebliğ Metinleri,TUBİTAK, ) Tez, M. ve Akdeniz, F. (1987). "Lineer Olmayan Modellerde Güven Bölgelerinin İncelenmesi ve Mitserlich Modeli", Çukurova Üniversitesi,Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol.1, ) Akdeniz, F. ve Billur, N. (1988). "Ridge Regresyon ve Ridge İzinin Yeniden Ölçeklendirilmesi", Jour.KTÜ. Fac.Arts and Sci.Ser Math-Phys.Vol.11, ) Akdeniz, F. ve Arslan, O. (1988). "Rastgele Katsayılı Regresyon Modellerinin İncelenmesi ve Zootekni'den bir Uygulama", Jour. KTÜ.Fac.Arts and Sci.Ser. Math- Phys.Vol.11, [MR 91m: 00038] 13) Ataman, N. ve Akdeniz, F. (1988). "İki Lineer Regresyonda Katsayıların Eşitlik Testleri", Çukurova Üniv. Institute of Science, Journal of Science and Engineering, Vol.2, No:2, ) Erol, H. and Akdeniz, F. (1991). "A univariate distribution model, log-logistic distribution", Çukurova University, Journal of Science and Engineering, Vol.5, No.2, ) Sakallıoğlu, S. and Akdeniz, F. (1991). "A Simple Procedure for Computing the Moore- Penrose Inverse in ANOVA Models", Ege Üniversitesi Bilimsel Toplantıları Serisi,No.1(II. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri),

11 16) Akdeniz, F. (1992). "Öğrenci Gözüyle Matematik Nedir?", Matematik Dünyası Dergisi,Cilt.2, Sayı.1,s ) Dönmez, D. ve Akdeniz, F. (1993). "Aritmetik Tarihine Bakış I", Matematik Dünyası Dergisi, Cilt.3,Sayı.2, ) Akdeniz, F.ve Dönmez, D. (1993). "Aritmetik Tarihine Bakış II", Matematik Dünyası Dergisi, Cilt.3, Sayı.3, ) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1996). "Bazı özel matrislerin Moor-Penrose inversini hesaplama yöntemi", Araştırma Sempozyumu '96 Bildirileri, Kasım, Ankara, ) Erol, H. ve Akdeniz, F.(1996). "Uzaktan algılama çok-bantlı görüntü verisinin analizi için yeni bir eğitimli sınıflandırma yöntemi", Araştırma Sempozyumu '96 Bildirileri, Kasım, Ankara, ) Alpargu, G. ve Akdeniz, F.(1996). "Shur komplementleri-istatistik ve nümerik analizdeki uygulamaları", (Özet), Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.6, Sayı.3, 28.( Summary of Schur Complements with some statistical and numerical analysis applications ). 22) Akkutlu, G. ve Akdeniz, F. (1996) " ANOVA ve ML kestirim yöntemleri ile varyans bileşenlerinin kestirimi," Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 7,Sayı 1, ) Erol, H. ve Akdeniz, F. (1997) " Uzaktan algılanmış çok bantlı görüntü verisinin niceliksel analizi için çok- amaçlı bir sınıflandırma yöntemi"(.sinyal işleme ve uygulamaları kurultayı bildiriler kitabı ) Sayfa: Mayıs 1997 Kuşadası,İzmir. 24)Gözübatık, K. ve Akdeniz, F.,(1998) "İstatistiksel süreç kontrolü ve endüstrideki bazı uygulamaları," Proceedings of Research Symp.'97,24-26 November,1997,Ankara, ).Akdeniz, F.,(1998)"Yanlı tahmin edicilerin residülerinin incelenmesi ve karşılaştırmalar," Proceedings of Research Symp.'97,24-26 November,1997,Ankara ).Erol,H., Akdeniz, F. ve Çabuk,A.,(1998) "Toptan eşya fiyatları ve tüketici fiyatları indekslerindeki değişim oranlarının modellenmesinde karma dağılımların kullanılması," Proceedings of Research Symp.'97,24-26 November,1997,Ankara ).Akdeniz, F. (1998) "Liu kestiricide yanlılık parametresi d için sınırlar," İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı,25-26 Mayıs 1998,Adana, ).Akdeniz, F.,ve Erol, H. (1998) Uzaktan algılanmış çok bandlı uydu görüntü verisindeki tüm spektral bandları kullanarak optimum sınıflandırma için bir yöntem," İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı,25-26 Mayıs,1998,Adana, ) Akdeniz, F.(1998) "Büyük Türk Matematikçisi Hüseyin Tevfik Paşa ( )," Matematik Dünyası,7(4), ) Erol, H. ve Akdeniz, F. (1999) Gruplandırılmış veri için normal dağılımların karmasındaki parametrelerin başlangıç tahminleri," İstatistik Konferansı Bildiriler Kitabı, 85-92,,26-27 Ekim,1998,Gazi Üniv.Ankara. 31) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1999) Ön bilgiye dayalı yansız Liu tahmin edici, 1. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, , 5-9 Mayıs 1999,Belek,Antalya. 32) Erol, H. ve Akdeniz, F.(1999) Karma denemelerde kötü koşulluluk problemi ve Liu tahmin edici, 1. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı , 5-9 Mayıs 1999, Belek, Antalya. 33) Akdeniz, F. ve Werner, H. J. (2000) Lineer aggregation problemi ve BLUE özelliklerinin incelenmesi, İstatistik Sempozyumu 2000 Bildiriler Kitabı,

12 34) Erol,H. ve Akdeniz, F. (2000) Karma dağılım modeli kullanarak farklı uydulardan alınmış çok bandlı görüntü verilerinin birleştirilmesi için yeni bir yöntem, İstatistik Sempozyumu 2000 Bildiriler Kitabı,, ) Akdeniz, F. ve Erol, H. (2001) Ridge ve Liu tahmin edicilerin hata kareleri ortalaması matrislerinin karşılaştırılması, 2. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, , 2-6 Mayıs 2001,Belek, Antalya. 36) Tarım, K. ve Akdeniz, F. (2003). İlköğretim matematik derslerinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanılması. Hacettepe Üniverstesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24: ) Akdeniz, F. ve Türkmen,, Asuman S. (2003) Sihirli kare matrislerin özdeğerlerinin incelenmesi ve Moore-Penrose inversi, Journal of Statistical Research Vol. 2(2), 7-15, ) Akdeniz, F. (2004) Dengelenmiş kayıp fonksiyonu kullanarak genelleştirilmiş Liu -tip tahmin edicilerin incelenmesi (Çağrılı Bildiri) Bildiriler Kitabı 9-16, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, İzmir. 39. Girmen, J. ve Akdeniz, F (2006) Ortalama, medyan ve çarpıklık: İstatistik ders kitaplarındaki bazı hataların düzeltilmesi Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Sayı: 1, Akdeniz, F. ve Çabuk, A.(2008) Ridge regresyon teorisindeki 1970 den soınraki gelişmeler Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi,Yıl:2005 (Basım yılı 2008) Cilt 9, Sayı 2, Sayfa: Koç, Y. S. ve Akdeniz, F.(2008). Robust tahmin edicileri ve özellikleri Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17 (5), Çolak, T. ve Akdeniz, F. (2008). Elyaf işletmelerinde istatistisel süreç kontrolünün uygulanması Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17 (5), Akdeniz, F. (2009) Osmanlı dönemi bilim tarihinden bir kesit-hüseyin Tevfik Paşa Matematik Dünyası I-II., Erdugan, F.ve Akdeniz, F. (2009) Görünüşte ilişkisiz regresyon modelleri için geliştirilmiş yanlı tahmin ediciler. VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Tümer, G.. ve Akdeniz, F.(2010). Regrasyon modellerinde en küçük kareler tahmin edicileri için kanonik ifadeler ve Householder dönüşüm matrisleri ile regresyon analizinde uygulama. Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 23 (1), Çabuk, A. ve Akdeniz, F. (2010) Eksik sunumlu (Ill-posed) modellerde parametre tahmini için GME yaklaşımı 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , Mayıs 2010, Sakarya. 47. Akdeniz, F. (2010) Osmanlı dönemi bilim tarihinden bir kesit: Büyük Türk matematikçisi Hüseyin Tevfik Paşa ( ) kimdir? Bilim ve Ütopya, 196, Erdugan F. and Akdeniz, F. (2011) On the Choice of the Jackknifed Generalized Ridge Tuning Parameter Generalized Maximum Entropy approach NEDETAS 2-4 May, Abstract Book, pp: Akdeniz, F. (2011) Sihirli Karelerin Gizemi, n den N ye Gezinti İstatistik Dergisi, Yıl 1 Sayı 3, Akdeniz, F. (2012) İstatistik Biliminin önemi, n den N ye Gezinti İstatistik Dergisi, Yıl 1, Sayı 4, Akdeniz, F. (2012) Fibonacci dizisi ve Müzikte Altın Oran Altın Şehir Adana Kent Kültürü ve Sanat Dergisi Sayı:7, (Mart-Nisan). 52. Akdeniz, F. ve Yıldırım, F. (2012) Türkiye de-osmanlıdan günümüze-istatistik

13 tarihine bakış. Journal of Statistical Research, Vol.8(3), Sayfa: Akdeniz, F. (2013) Sihirli kareler ve Latin kareler Journal of Statistical Research (Yayınlanmak üzere) 54. Matematik ve İnsan n den N ye Gezinti İstatistik Dergisi, Yıl 2, Sayı 12, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler/bildiri özetleri 1)Akdeniz, F. (1975). Çoklu Regresyonda En Küçük Karelere Karşıtlar, Ridge ve Shrunken Tahmin Edicileri, TUBİTAK V. Bilim Kongresi, ) Akdeniz, F. (1983). Minimax Estimators in Linear Regression, Genel Matematik Sempozyumu, Eylül 1983, Adana ) Burgut, H.R. ve Akdeniz, F. (1984). Hava Kirliliği Riskinin Değerlendirilişi: Belirsizlikleri Sayısal Olarak İfade Edebilirmiyiz, Ulusal Çevre Sempozyumu Kasım 1984,Adana. 4) Burgut, H.R. ve Akdeniz, F. (1984). Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin Analizinde İstatistiksel Yöntemlerin Kullanılışı, Ulusal Çevre Sempozyumu,12-15 Kasım,1984, Adana ) Akdeniz, F. Ve Burgut, H.R. (1986). Ridge Regression Teorisinde Son Yirmibeş Yıllık Gelişme, İstatistik Sempozyumu, 86, Eylül 1986,Ankara ) Akdeniz, F. Ve Billor, N. (1987). Ridge Regresyon ve Ridge İzinin Yeniden Ölçeklendirilmesi, Ulusal Matematik Sempozyumu, Eylül, Trabzon. 7) Akdeniz, F. Ve Arslan, O.(1987). Rastgele Katsayılı Regresyon Modellerinin incelenmesi ve Zootekni den bir uygulama, Ulusal Matematik Sempozyumu, Eylül, Trabzon ) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1989). ANOVA modellerinde Moore-Penrose inversinin hesaplanması, II. Ulusal Matematik Sempozyumu, Eylül, 1989,İZMİR ) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1991). Computation Of The Moore-Penrose Inverse Of A Matrix Using The Full Rank Factorization, IV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 3 5 Eylül, Antakya. 10) Kaçıranlar, S. ve Akdeniz, F. (1991). Some Properties of Matrix Partial Ordering, IV.Ulusal Matematik Sempozyumu, 3-5 Eylül, Antakya. 11)Akdeniz, F. Çolak, Ö. Arıkan, B. (1991) Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastane Kanalizasyonundan izole eilen bazı enterobacteriaceae üyeleri arasında certriaxone, ceftizoxime ve cefotaxime dirençlilik dağılımının karşılaştırılması 7. KÜKEM Kongresi (Abstract) Özel sayı: Vol 14 (2) , ) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1992). Some results concerning estimable function subject to linear parametric constraints, V. Ulusal Matematik Sempozyumu, Ağustos, Adapazarı. 13) Erol, H.; Akdeniz F.; Erbil, M. (1992). İki üstel dağılımın bir karmasında parametre tahmini ve bazı korozyon sistemlerinde uygulanması, V. Ulusal matematik sempozyumu, Ağustos, Adapazarı. 14) Öztürk, F. Ve Akdeniz, F. (1992). İstatistiğin geometrik bakışı, Araştırma sempozyumu,92, Kasım 1992,Ankara.

14 15) Erol, H.; Akdeniz F.; Erbil, M. (1992). Üç bileşenli üstel dağılımın bir karmasında parametre tahmini ve bazı korozyon sistemlerine uygulanması, Araştırma sempozyumu,92,23-25 Kasım, Ankara ) Kaçıranlar, S.; Sakallıoğlu, S.; Akdeniz, F. And Styan, G.H.P. (1993). Mean square error matrix comparisons and combining n-multivariate estimators, Araştırma sempozyumu,93, Kasım 1993, Ankara. 17) Sakallıoğlu, S.; Kaçıranlar, S. and Akdeniz, F. (1993). Mean square error matrix superiority of combined estimators, Araştırma sempozyumu,93, Kasım 1993, Ankara. 18) Öztürk, F. Ve Akdeniz, F. (1993). Zayıf koşulluluğun bazı istatistiksel analiz ve hesaplamalarda yarattığı sorunlar Araştırma sempozyumu, 93, Kasım 1993, Ankara. 19) Erol, H. ve Akdeniz, F. (1993). Gruplandırılmış veriler için üç bileşenli normal dağılımınbir karmasında momentler yöntemiyle parametre tahmini ve uzaktan algılama verilerine bazı uygulamalar, Araştırma sempozyumu,93,22-24 Kasım 1993, Ankara ) Akdeniz, F. (1994). Uygarlık Tarihi İçinde Aritmetikteki Gelişmeler, Türkiye İstatistik Günü Konferansları, DIE, , ANKARA. 21) Kaçıranlar, S.; Akdeniz, F. (1994). Genelleştirilmiş Liu tahmin edicisinin basit Liu tahmin edicisine göre etkinliği, Araştırma Sempozyumu 94, Kasım,1994, Ankara. 22) Erol, H. ve Akdeniz, F. (1994). Guruplandırılmış verilerin K-bileşenli normal dağılımlarının bir karmasında parametrelerin tahmininde maksimum likelihood yöntemi hesabı, Araştırma Sempozyumu 94, Kasım,1994, Ankara. 23) Sakallıoğlu, S.; Akdeniz, F. (1994). Genelleştirilmiş invers tahmin edici, Araştırma Sempozyumu 94, Kasım,1994, Ankara. 24) Akdeniz, F.; Kaçıranlar, S. (1994). Hemen hemen yansız genelleştirilmiş Liu tahmin edici ve bu tahmin edicinin GLE ve OLSE ile Karşılaştırılması, Araştırma Sempozyumu 94, Kasım, 1994, Ankara ) Kaçıranlar, S.; Sakallıoğlu, S.; Akdeniz, F. (1995). Mean squared error comparisons of the modified ridge regression estimator and the restricted ridge regression estimator, Araştırma Sempozyumu 95,27-29 Kasım,1995, Ankara. 26) Erol, H. ve Akdeniz, F. (1995). Uzaktan algılamada tarımsal bir bölgedeki parsellerin sınıflandırılması için yeni bir model, Araştırma Sempozyumu 95,27-29 Kasım,1995, Ankara ) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1996). Bazı özel matrislerin Moor-Penrose inversini hesaplama yöntemi, Araştırma Sempozyumu 96 Bildirileri, Kasım, Ankara, ) Erol, H. ve Akdeniz, F.(1996). Uzaktan algılama çok-bantlı görüntü verisinin analizi için yeni bir eğitimli sınıflandırma yöntemi, Araştırma Sempozyumu 96 Bildirileri, Kasım, Ankara, )Erol H. ve Akdeniz F.(1997) Uzaktan algılanmış çok-bantlı görüntü verisinin niceliksel analizi için çok-amaçlı bir sınıflandırma yöntemi 1-3 Mayıs 1997,Kuşadası,İzmir. 30) Gözübatık, K. ve Akdeniz, F.(1997) İstatistiksel süreç kontrolu ve endüstrideki bazı

15 uygulamaları, Araştırma Sempozyumu 97,24-26 Kasım, Ankara. 31) Akdeniz,F.(1997) Yanlı tahmin edicilerin rezidülerinin incelenmesi ve karşılaştırmalar, Araştırma Sempozyumu 97,24-26 Kasım, Ankara. 32) Sakallıoğlu,S.,Kaçıranlar,S. ve Akdeniz,F.(1997) Bazı yanlı regresyon tahmin edicilerinin karşılaştırılması, Araştırma Sempozyumu 97,24-26 Kasım, Ankara. 33) Erol, H., Akdeniz, F. ve Çabuk,A.(1997) Toptan eşya fiyatları ve tüketici fiyatları indekslerindeki değişim oranlarının modellenmesinde karma dağılımların kullanılması, Araştırma Sempozyumu 97,24-26 Kasım, Ankara ) Erol, H. ve Akdeniz, F.(1998) Uzaktan algılanmış çok bantlı uydu görüntü verisindeki tüm spektral bantları kullanarak optimum sınıflandırma için bir yöntem, I. İSTATİSTİK GÜNLERİ Sempozyumu,25-26 Mayıs Çukurova Üniversitesi,Adana. 35) Akdeniz, F.(1998) Liu kestiricisindeki yanlılık parametresi d için sınırlar, İSTATİSTİK GÜNLERİ Sempozyumu,25-26 Mayıs Çukurova Üniversitesi, Adana. 36) Erol, H. ve Akdeniz,F.(1998) Gruplandırılmış veri için normal dağılımların karmasındaki parametrelerin başlangıç tahminleri, İstatistik Konferansı,26-27 Ekim,1998,Gazi Üniv. Ankara. 37)Akdeniz, F.(1998) Genişletilmiş lineer modelde tahmin etme, İstatistik Konferansı,26-27 Ekim,1998,Gazi Üniv. Ankara. 38)Akdeniz, F. Ve Gebizlioğlu, Ö. L. (1998) Uluslar arası düzeyde Ekonometri ve İstatistik yayınların İstatistiği ve Türkiye ye Bakış, Araştırma Sempozyumu Kasım,1998,Ankara )Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz,F.(1999) Ön bilgiye dayalı yansız Liu tahmin edici, 1. İstatistik Kongresi, 5-9 Mayıs 1999,Belek,Antalya. 40)Erol, H. Ve Akdeniz, F.(1999) Karma denemelerde kötü koşulluluk problemi ve Liu tahmin edici, 1. İstatistik Kongresi, 5-9 Mayıs 1999,Belek, Antalya. 40)Akdeniz, F.(1999) İstatistik biliminin önemi ve Türkiye ye bakış, Türkiye İstatistik Günü Konferansları, DİE 12 Mayıs )Akdeniz, F. Ve Werner, H.J. (2000) Lineer aggregation Problemi ve BLUE özelliklerinin incelenmesi İstatistik Sempozyumu 2000, Nisan, Gazi Üniversitesi,Ankara. 42)Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F.(2000) Ardışık olarak Liu tahmin edicinin hesaplanması İstatistik Sempozyumu 2000, Nisan, Gazi Üniversitesi, Ankara. 43)Erol, H. ve Akdeniz,F.(2000) Karma dağılım modeli kullanarak farklı uydulardan alınmış çok bantlı görüntü verilerinin birleştirilmesi için yeni bir yöntem İstatistik Sempozyumu 2000, Nisan, Gazi Üniversitesi, Ankara. 44)Akdeniz, F. Ve Erol, H. (2000) İki karma dağılımın konveks kombinasyonu ve karma parametrelerini tahmin yöntemleri İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000, DİE Kasım, 2000, Ankara. 45)Yüksel, G. Ve Akdeniz, F. (2000) Ön test Liu tahmin edicilerin özellikleri ve ön test OLS tahmin ediciler ile karşılaştırılması İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000, DİE Kasım, 2000, Ankara ) Akdeniz, F. Ve Erol, H. (2001) Ridge ve Liu tahmin edicilerin hata kareleri ortalaması matrislerinin karşılaştırılması 2. İstatistik Kongresi 2-6 Mayıs, Belek, Antalya.

16 47) Tarım, K. ve Akdeniz, F. (2001) Matematik derslerinde kubaşık öğrenme Matematik Etkinlikleri 2001, Mayıs 2001,Milli Kütüphane Konferans Salonu Ankara 48) Akdeniz, F. Ve Çabuk, A.. (2001) Ridge regresyon teorisinde arasındaki gelişmeler V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana. 49)Akdeniz, F. Ve Namba, A. (2001) LINEX kayıp fonksiyonu ile yeni bir kullanılabilir tahmin edicinin incelenmesi İstatistik araştırma sempozyumu 2001, Kasım 2001 Ankara )Akdeniz, F. (2002) LINEX kayıp fonksiyonu ile Lawless-Wang ın kullanılabilir ridge regresyon tahmin edicisinin incelenmesi III. İstatistik günleri sempozyumu 2002, Mayıs 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.(Özet basıldı) 51) Akdeniz, F. (2002) Sihirli kareler ve Moore-Penrose genelleştirilmiş inversi, Matematik etkinlikleri 2002, Matematik Sempozyumu, 5-8 Haziran, 2002, Milli Kütüphane Konferans Solonu, Ankara. 52).Akdeniz, F. Ve Topçubaşı (Türkmen) A.S. (2002) Sihirli kare matrislerin öz değerlerinin incelenmesi ve Moore-Penrose genelleştirilmiş inversi İstatistik araştırma sempozyumu 2002,9-11 Aralık 2002, Ankara ) Akdeniz, F. (2003) LINEX kayıp fonksiyonu kullanarak bazı yanlı tahmin edicilerin karşılaştırılması. VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu,, Mayıs, Gazi Üniversitesi Ankara. 54). Tarım, K. Ve Akdeniz, F. (2003) Ülkemizde Uygulanan Kubaşık Öğrenme Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesinde Meta Analizi. VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu,, Mayıs, Gazi Üniversitesi Ankara. 55) Akdeniz, F. Ve Öztürk, Fikri (2003). Genelleştirilmiş ridge ve Liu tip tahmin edicilerin stokastik yanlılık parametrelerinin dağılımları. İstatistik Araştırma Sempozyumu Aralık, DİE, Ankara ) Akdeniz, F. (2004) Dengelenmiş kayıp fonksiyonu kullanarak genelleştirilmiş Liu-tip tahmin edicilerin incelenmesi (Davetli Konuşmacı) 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, İzmir ) Akdeniz, F. (2005). Genişletilmiş lineer modellerde tahmin etme. 4. İstatistik Kongresi, 8-12 Mayıs, Belek, Antalya. 58) Ünal, D. Ve Akdeniz, F. (2005) Stein-rule tahmin edicilerin kabul edilemezliğinin çeşitli kayıp fonksiyonları altında incelenmesi. 4. İstatistik Kongresi, 8-12 Mayıs, Belek, Antalya. 59) Erol, H. ve Akdeniz, F. (2005). Alan bazında istatistiksel görüntü birleştirme için bir yöntem. 4. İstatistik Kongresi, 8-12 Mayıs, Belek, Antalya ) Akdeniz, F. (2006) Ülkemizde Osmanlıdan günümüze istatistik tarihine bakış. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, (Özel konuşma) Mayıs, Antalya. 61) Akdeniz, E., Akdeniz, F., Wan A.T.K. (2006) Dengelenmiş kayıp fonksiyonu ile genelleştirilmiş Liu-tip tahmin edicilerin yeniden incelenmesi. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Mayıs, Antalya ) Akdeniz, F.(2007) İstatistik TARİHİNE Bakış (20 Nisan 2007) Selçuk Üniversitesi FEF İstatistik Bölümünün Kuruluşunun 10. yılı Paneli 63) Akdeniz, F. Ve G. Tabakan (2007) Yarı parametrik modellerde parametrelerin

17 kısıtlı tahmin edicileri ( 8.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (24-25 Mayıs, 2007) Malatya. 64) Çabuk, A. ve Akdeniz, F (2007) EKONOMİK MODELLERDE İÇİLİŞKİ VE MAKSİMUM ENTROPİ TAHMİN EDİCİLERİ( 8.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (24-25 Mayıs, 2007) Malatya ) Akdeniz, F. Çabuk, A. Güler, H. (2008) Multicollinearity and application of the generalized maximum entropy estimators to the Portlant cement dataset 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (28-30 Mayıs, 2008) Kuşadası. 66) Akdeniz, F. (2008) Parametrik ve yarıparametrik regresyon modellerinde geliştirilmiş tahmin ediciler 6. İstatistik günleri sempozyumu, Ağustos, Samsun.(Davetli Konuşmacı) 67) Erdugan, F.ve Akdeniz, F. (2008) GÖRÜNÜŞTE İLİŞKİSİZ REGRESYON MODELLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ YANLI TAHMİN EDİCİLER 6. İstatistik günleri sempozyumu, Ağustos, Samsun 68) Tabakan G. Ve Akdeniz, F. (2008) KISMİ LİNEER MODELDE PARAMETRELERİN FARKA DAYALI RİDGE TAHMİN EDİCİSİ 6. İstatistik günleri sempozyumu, Ağustos, Samsun )Çabuk, A ve Akdeniz, F. (2009) Eksik Sunumlu Ekonometrik Modeller için Genelleştirilmiş Entropi Çözümlerine Alternatif Bayes Yaklaşımı 9.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu,27-29 Mayıs, 2009, Erzurum. 70) Fidanoğlu, I. Ve Akdeniz F. (2009) Cezalı (Penalized) Regresyonlar: Bridge, Ridge ve LASSO Tahmin Edicileri 9.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Mayıs, 2009, Erzurum ). Çabuk, A. ve Akdeniz, F. (2010) Eksik sunumlu (Ill-posed) modellerde parametre tahmini için GME yaklaşımı 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Mayıs 2010, Sakarya. 72). Akdeniz, F. (2010) Yarı paramaetrik regresyon modellerinde tahmin yöntemleri (Davetli Konuşmacı) 7. İstatistik günleri sempozyumu, Haziran 2010, ODTÜ Ankara ) Akdeniz, F. (2011) Biased estimation Methods in Semiparametric Regression Models and Difference-based Estimators (Keynote speaker, Davetli Konuşmacı) 12.Uluslararası Ekonometri,Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Mayıs 2011, Denizli. 74) Çabuk, A. ve Akdeniz, F. (2011) GME ve En küçük Ayrım Bilgi Prensibi (MDI) nin İstatistiksel Özellikleri ve Ağırlıklı GME Tahmincisi 12. Uluslar arası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Mayıs 2011, Denizli. 75) Akdeniz, F. (2011) Sihirli karelerin gizemi ve Latin kareler. (Davetli Konuşmacı) Prof. Dr. Yalçın Tuncer i anma Sempozyumu, ODTÜ, 20 Ekim

18 76) Akdeniz, F. (2012) İstatistiksel verinin boyutları Paneli (Moderatör) 9.Kasım 2012, Ankara Diğer yayınlar Basılmış Kitaplar 1. Akdeniz, F. (2013) OLASILIK VE İSTATİSTİK (Genişletilmiş 19. Basım) Nobel Kitabevi, Adana. 2. Akdeniz, F., Ünlü, Y., Dönmez, D., (2012) Analize Giriş Cilt I (8. Baskı), Nobel Kitabevi Adana. 3. Akdeniz, F.; Çömlekçi, N.; Burnak, N.; Yüzer A.F. (1991). Olasılık ve İstatistik (Ed.İ.Kara) Anadolu Üniversitesi Yayın No Akdeniz, F.; Öztürk, F. (1996). Lineer Modeller, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, No.38, Ankara. 5. Akdeniz, F., Sakallıoğlu, S., Erol, H. ve Kaçıranlar, S. (2001) İstatistik Lise İstatistik Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları-Devlet Kitapları. Ostim Mesleki Eğitim Merkezi Ankara. ISBN: X. 6. Özcelik, B.,Akdeniz, F. Coşkun, A., Ekicibil, A. (2002) Çözümlü Matematik Problemleri, Analiz-I,Nobel Kitabevi, Adana. 7. Özcelik, B.,Akdeniz, F. Coşkun, A., Ekicibil, A. (2002) İntegral ve Uygulamaları,Çözümlü Matematik Problemleri, Analiz-II, Nobel Kitabevi, Adana. 8.. Akdeniz, F.(Editör), Dönmez, D. Ve ark. (2003). Meslek Yüksek Okulları için TEMEL MATEMATİK, Nobel Kitabevi, Adana 9.. Akdeniz, F.; Ünlü, Y.; Dönmez, D. (2006). Analize Giriş Cilt II. (Genişletilmiş 3. Baskı) Nobel Kitabevi, ADANA 10. Akdeniz, F. (2007) Doğada, Sanatta, Mimaride ALTIN ORAN ve Fibonacci Sayıları, Nobel Kitabevi, ADANA. 11.Akdeniz, F. Erdugan, F.(2014) AKTÜERYA MATEMATİĞİ VE YAŞAM ANALİZİ (2. Basım), Nobel Kitabevi, Adana. 12. Akdeniz, F. (2012) Olasılıkla birlikte geçen yaşam 13. Akdeniz, F. (2012)Yaşamın izleri (Şiirler) 7.8. Uluslararası atıflar 2014 yılı Eylül ayına kadar SCI/SSCI/SCI-E ve diğer hakemli dergilerde çıkmış yayınların aldığı atıflar yaklaşık olarak563 civarındadır. 8. Projeler 1) Akdeniz, F. (1975). Çok Değişkenli Regresyon Modelinde En Küçük Karelere Karşıtlar, Ridge ve Shrunken Tahmin Edicileri, TUBİTAK TBAG- Proje No ) Akdeniz, F ve Gönen, S. (1982). Karışık Etkili Modele Tek değişkenli Yaklaşımla Varyans Bileşenlerinin İncelenmesi ve Güç Hesaplanması, TUBİTAK TBAG-,Proje No ) Akdeniz, F.; Erk, N. ve Yılmaz, H. (1992). TRT Çukurova Bölgesel Radyo Programları, Bölgesel Haber Yayınları, Yöremizden Programı ve Televizyon Yayınları KAMU OYU ARAŞTIRMASI, (88 sayfalık rapor) 4) Akdeniz, F. Ve Erol, H. (1999) Karma dağılım modeline dayalı sınıflandırma yöntemini diğer sınıflandırma yöntemleriyle karşılaştırılması, doğruluk analizinin yapılması ve bilgisayar programının yazımı TUBİTAK TBAG-1844 (199T059).

19 5) Akdeniz, F. (2004) Generalized Liu type estimators under balanced loss function. FEF2004BAP1 6) Akdeniz, F. (2007) Restricted conmbined ridge-stein (Liu type) estimator in semiparametric regression model FEF2007 BAP2 9. İdari Görevler *Chairman, Dept. of Math. Çukurova Univ. (Prof. Dr.) 30 November February 2003 *Chairman,.Dept. of Statistics Çukurova Univ. (January November, 2005) *Director, Institute of Natural and Applied Sciences, Çukurova University (18 February February 2005) Prof. Dr ( January ) Retired *Çağ University, Chairman, Depatment of Mathematics and Computer Sciences, Professor (September 2013-) *Çağ University, Rektör Yardımcısı ( ) 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler A)Uluslararası: *American Statistical Association (ASA), (1974-); *Elected ordinary member of the International Statistical Institute (ISI), (1993-); *The International Linear Algebra Society (ILAS), (1994-); *Institute of Mathematical Statistics (IMS), (1994-). ******************************.. B)Ulusal: *Founding member of the Turkish Statistical Society.(1991-) *Member of the Turkish Mathematical Society.(1985-) *Member of the Mathematicians Society (2002-) C)Membership of (inter) Governmental Commissions: Advisor to the President of State Institute of Statistics, Prime Ministry Republic of TURKEY ( ). D)Bilimsel Dergilerde Editörler kurulu (Editorial board members) üyeliği: 1.Associate Editor, CHANCE,: Associate Editor, İSTATİSTİK, Journal of the Turkish Statistical Association: ( ), Advisory Editor: (2012-) 3.Contributing Editor, CIS (Current Index to Statistics),(2000-) 4.Alan Editörü, Journal of Statistical Research (İstatistik Araştırma Dergisi) ( ) 5.Danışma Kurulu Üyesi, Journal of Statistical Research (2007-) 6.Member of Editorial Board, Research Center of Applied Mathematics (Selçuk Journal of Applied Mathematics) (2004-) 7.Member of Consulting Editorial Board of Pure Sciences ( Anadolu University, Journal of Science and Technology) (2006-)

20 8.Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi ( ) 9.Reviewer (2005- ) (Mathematical Reviews) 10.Member of Editorial Board of the Open Statistics &Probability Journal (2009-) 11.Member of Editorial Board of the JP Journal of Fundamental and Applied. Statistics (2010-) 12. Danışma Kurulu Üyesi, n den N ye GEZİNTİ İstatistik Dergisi (Kasım 2011-) E)Ulusal dergilerde/bildiriler Kitaplarında Bilimsel hakemlikler 1.Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara, Series A1; 2.Turkish Journal of Mathematics 3.Turkish Statistical Journal. 4.Journal Fac. Sci.KTU. 5.Bulletin of the Hacettepe Univ. Faculty of Science, 6.İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitapları. 7.Journal of Statistical Research ( İstatistik Araştırma Dergisi) 8.Anadolu University Journal of Science and Technology 9.Selçuk Journal of Applied Mathematics 10.Science and Eng. J. Of Fırat Univ. 11.İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi F)Uluslararası dergilerdeki bilimsel hakemlikler 1.*Communication in Statistics Theory and Methods, 2.*Communication in Statistics Computation and Simulation 3.*Journal Applied Stochastic Models in Business and Industry 4.*Linear Algebra and Its Applications; 5.*Statistical Papers 6.*Journal of Multivariate Analysis 7.*Journal of Statistical Planning and Inference 8.*Journal of Systems Science and Complexity (JSSC). 9.*METRON 10*Electronic Journal of Linear Algebra 11*Journal of Applied Mathematics and Computing 12*The Open Statistics &Probability Journal 13*Journal of Statistical Computation and Simulation 14*Journal of Computational and Applied Mathematics 15*Statistics 16*METRIKA 17* International Journal of Quality, Statistics, and Reliability 18* Applied Mathematical Modelling 19.*Discrete Dynamics in Nature and Society. 20. Journal of Inequalities and Applications Research 11. Ödüller 1. V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (19-22 Eylül 2001), Çukurova

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya Uluslararası 7. İstatistik Kongresi 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya İçindekiler Düzenleme Kurulu Organization Committee... 19 Bilim Kurulu Scientific Committee... 19 Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Ankara Üniversitesi 1965 Y. Lisans İstatistik Ve Bilgisayar Utah State University 1971

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Ankara Üniversitesi 1965 Y. Lisans İstatistik Ve Bilgisayar Utah State University 1971 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail Erdem 2. Doğum Tarihi: 30 Haziran 1945 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Ankara Üniversitesi 1965 Y. Lisans İstatistik Ve

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990 EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: K.R.İrfan Güney 2. Doğum Tarihi:12.04.1957 3. Unvanı: Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik 1979 Y.Lisans Elektrik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: 1978-1982 : Halil Bedii Yönetken İlkokulu, Bakırköy, İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: 1978-1982 : Halil Bedii Yönetken İlkokulu, Bakırköy, İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Burak POLAT 2. Doğum Tarihi: 10.12.1971, Bakırköy, İstanbul 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1978-1982 : Halil Bedii Yönetken İlkokulu, Bakırköy, İstanbul

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü, 1 Ekim 1967 tarihinde kurulmuş ve ilk mezunlarını 1972 yılında vermiştir. Ülkemizde bir üniversitede kurulan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 29.10.2009 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halis ALTUN Doğum Tarihi : 04 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Haberleşme Yıldız Üniversitesi 1991

Detaylı

INTRODUCTION TO STATISTICS

INTRODUCTION TO STATISTICS BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM 0009002-İSTATİSTİĞE GİRİŞ İstatistiğin tanımı, istatistik temel kavramlar(anakütle, örneklem, tamsayım, örnekleme, birim, vasıf, şık); Bilgi Toplama Yöntemleri; Grafikler; Merkezi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Ümit Güz Doğum Tarihi : 17 06 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora/S.Yeterlik/ İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: İrem ERSÖZ KAYA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2008

Detaylı

BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY

BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY ACADEMIC CURRICULUM VITAE FORM PERSONAL DETAILS Name and Surname Mehmet KURBAN Title Assoc. Prof. Dr. Department Engineering Faculty E-Mail mehmet.kurban@bilecik.edu.tr

Detaylı

(Geçmişten Günümüze)

(Geçmişten Günümüze) (Geçmişten Günümüze) Dr. TÜRKAY DERELİ Profesör www.technointelligence.org www.gantep.edu.tr/~dereli ÖZGEÇMİŞ dereli@gantep.edu.tr turkay.dereli@gmail.com Son Güncelleme Tarihi 6 Ekim 2011 (8 Zilka de

Detaylı

DOÇ.DR.YÜKSEL TERZĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

DOÇ.DR.YÜKSEL TERZĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ DOÇ.DR.YÜKSEL TERZĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı: Yüksel TERZĐ Doğum Tarihi: 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đstatistik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: B. Mete Şirvancı 2. Doğum Tarihi: 24.3. 1944 3. Unvanı: Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Müh. Robert Kolej Yüksek Okulu 1967 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent 1/20 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alemdar BAYRAKTAR 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1966 3. Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Kemal KURTULUŞ 2. Doğum Tarihi : 15-02-1945 3. Ünvanı :Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966 Doktora İşletme

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Banu (Öntürk) DİRİ Doğum Tarihi: 11 Şubat 1966 e-mail : banu@ce.yildiz.edu.tr Medeni Hali : Evli Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mustafa AKAR (Temmuz, 2015) A- KİŞİSEL BİLGİLER B- AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ C-ÇALIŞMA HAYATI

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mustafa AKAR (Temmuz, 2015) A- KİŞİSEL BİLGİLER B- AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ C-ÇALIŞMA HAYATI ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mustafa AKAR (Temmuz, 2015) A- KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Yılı : Aydın, 1947 Medeni Durumu : Evli Çocuk : Bir kız, bir erkek B- AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ a) Prof.(Biyometri), 1993. Ç.Ü.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı