Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi İrfan Öztürk 1, Remzi Avcı 1, Turhan Kahraman 1 1 Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Edirne e-posta: Özet: Trakya bölgesinde üretimi yapılan bazı arpa çeşitlerin yer aldığı bu araştırma; 2003 ve 2004 yıllarında 2 yıl süreyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlasında, tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Denemede 6 arpa çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Denemede, tane verimi, bitki boyu, başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları ile bin tane ağılığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı ve 2,5 mm elek üstü değerleri incelenmiştir. Ele alınan özelliklerden dane verimi dışındaki tüm özelliklerde yıl x çeşit etkileşimi önemli veya çok önemli bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; Bolayır arpa çeşidi diğer çeşitlerden daha verimli olmuştur. İncelenen özelliklerde Bolayır çeşidinin erkencilik ve bitki boyu yönünden de bölgeye uygun olduğu görülmüştür. Yüksek bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığına da sahip olan çeşit, düşük protein oranı ile maltlık özelliği iyi olan Angora çeşidine yakın özellik göstermiştir. Tane verimi ile olgunlaşma gün sayısı ve bin tane ağırlığı arasında olumlu ve önemli korelasyon bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Arpa, çeşit, verim, kalite. Determination of Some Barley (Hordeum vulgare L.) Varieties on Yield and Yield Component with Some Quality Traits Growing in Trakya Region Abstract: The objective of this research was to determine yield, quality and related parameters of some barley cultivars grown in Thrace Region during 2003 and 2004 growing seasons. In the research, six different cultivars were used with according to experimental design in completely randomized blocks with four replications. Grain yield, plant height, days for heading, days for maturity, 1000-grain weight, hectoliter weight, protein ratio and 2,5 mm sieve ratio were investigated. All examined characters were significant found year x variety interaction except grain yield. According to the results, cultivar Bolayır produced a higher yield compared to other cultivars. Bolayır variety according to earliness and plant height was found which adaptable for the region. Bolayır had higher thousand kernel weight and test weight, also had low protein value with Angora variety. Bolayır was superior to other cultivars in terms of both yield and quality. It was determined that there were significant or more significant and positive correlation with grain yield and maturating days and thousand kernel weight. Key Words: Barley, variety, yield, quality. 59

2 Giriş Arpa, Türkiye de 3,6 milyon hektar ekim alanı ve 9,5 milyon ton üretimi ile tahıllar içerisinde buğdaydan sonra ikinci sırada yer alan ve üretimi yıldan yıla artış gösteren önemli bir kültür bitkisidir (Anonim, 2006). Türkiye nin de önemli gen merkezlerinden biri olduğu ve tane ürününün % 90 ı ve sapının büyük bir kısmının hayvan beslenmesinde, geri kalan kısmının ise malt endüstrisinde kullanılan arpa 262 kg/da verim ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir (Anonim, 2006). Trakya bölgesinde, ortalama olarak ha lık bir alanda arpa ekimi yapılmaktadır. Son yıllarda bölgedeki arpa ekim alanlarında önceki yıllara göre artışlar olduğu gözlenmiştir. Bölgede hayvancılığın gelişmesi ve arpanın ekmeklik buğdaya göre erkenciliği sebebiyle sulu alanlarda, arpadan sonra silajlık mısır gibi bitkiler ile ikinci ürün ekiminin yaygınlaşması sonucu, arpa ekim alanlarındaki bu artışın devam edeceği tahmin edilmektedir. Başgül ve ark. (1999) ülkemizin mevcut ton malt kapasitesi için gerekli olan maltlık arpa yaklaşık ton olup bu miktar toplam üretimimizin yaklaşık % 2,5 u kadardır. Ancak kalitenin yeterli olmaması nedeniyle bu miktarın temininde bile güçlükler yaşanmakta ve ortaya çıkan hammadde açığı dışalım yoluyla karşılanmaktadır. Somaroo ve ark., (1984) ICARDA arpa gen kaynaklarındaki 2696 materyali değerlendirmeye almışlardır. Çalışmalarında bitki boyu, bin tane ağırlığı, yatmaya dayanma, başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları gibi özellikler yönünden incelenen materyaller arasında büyük bir farklılık belirlediklerini bildirmişlerdir. Taner ve ark. (1996) yüksek yağışlı yıllarda (400 mm ve üzeri) yatmaya dayanıklı çeşitlerin, en yüksek verimli çeşitlerden bile ortalama % 40 daha fazla verime ulaştığını, normal yıllarda bölge ortalaması civarında yer alan Tokak 157/37 arpa çeşidinin böyle yağış ortalamasına sahip yerlerde deneme ortalamasının altında kaldığını, Tarm-92 çeşidinden ortalama % 35 daha az verime ulaştığını belirlemişlerdir. Arpa çeşitlerinin Orta Anadolu bölgesi kuru koşullarına adaptasyonu konusunda yapılan bir araştırmada, 7 farklı 2 sıralı kışlık arpa çeşidi 8 yerde ve 3 yıl süre ile incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre; Tarm-92 ve Efes-93 çeşitlerinin verim açısından en uyumlu çeşitler olduğunu, yıl ve yer birlikte değerlendirildiğinde Tarm-92 çeşidinin en iyi çeşit olarak tespit edildiğini saptamışlardır (Avcı ve Akar, 1998). Engin ve ark. (1999) malt proteininin (%) malt kalitesine etki eden en önemli kriterlerden biri olduğunu bildirmişler ve bu değerin % 9,0 ile 11,5 arasında olmasını önermişlerdir. Hektolitre ağırlığı, iklim koşullarına, irilik düzeyine, kavuz oranı ve endosperm yapısına göre değişebilir. Çeşidin başak sıra sayısı da değişebilir. Aynı ekolojide yetiştirilen 6 sıralı bir çeşidin hektolitre ağırlığı, elverişsiz bir ürün yılında 2 sıralı çeşitlerden daha düşük bir değer gösterebilir (Kün ve ark., 1992). Öztürk ve ark. (2000) bazı arpa çeşitlerinin Erzurum koşullarına adaptasyonunu inceledikleri araştırmalarında; Tarm-92 arpa çeşidinin kontrol çeşit olan Tokak 157/37 çeşidinden daha fazla tane verimi sağladığını tespit etmişlerdir. İki yıllık sonuçların ortalamasına göre, en yüksek m 2 deki başak sayısı, tane verimi ve hasat indeksine Tarm-92; 60

3 en uzun tane dolum süresi, bitki boyu ve en yüksek bin tane ağırlığına Tokak 157/37 çeşidi; en yüksek ham protein oranına ise Karatay-94 ve Zafer-160 çeşitleri sahip olmuştur. Trakya bölgesinde yürütülen arpa çalışmalarında bitki boyu ve sap sağlamlığının çok önemli olduğu, özellikle 85 cm den sonra yatmaların meydana geldiği ve bu durumunda kök ve yaprak hastalıklarının artışı ile birlikte; arpa veriminin düşürdüğü görülmüştür. Ayrıca kuraklıktan kaçma bakımından erkenciliğin de yine önemli bir özellik olduğu belirlenmiştir (Anonim, 2003). Trakya bölgesinde yıllarında yürütülen arpa verim denemelerinde Nisan ayı yağış miktarının düşük, Mayıs ayı yağışlarının yüksek olmasından dolayı verimde geççi çeşitler ön plana çıkmış ve 743 kg/da ile Nisan ayı sonunda başaklanma dönemine giren Balkan-96 en yüksek verimi vermiştir. Nisan ayı ilk haftası içerisinde başaklanan Sladoran arpa çeşidinden ise 642 kg/da verim elde edilmiştir (Anonim, 2004). Aynı proje çerçevesinde yıllarında Trakya Bölgesinde yürütülen arpa çeşit uyum verim denemelerinde bölgede yatmaya dayanıklılık bakımından bitki boyu ve sap sağlamlığının çok önemli bir karakter olduğu belirlenmiştir. Araştırmada yatmayan çeşitlerden daha yüksek verim alınması bu özelliğin önemini ortaya koymuştur. Yapılan çalışmada Sladoran, Balkan-96, Angora ve Kıral-97 çeşitleri haricinde diğerlerinde % 100 e varan oranlarda yatma tespit edilmiştir. Yine aynı çalışmada çeşitler içerisinde 575 kg/da ile en yüksek verim Balkan-96 çeşidinde tespit edilirken, Yesevi-93 (451 kg/da), Orza-96 (443 kg/da) ve Kalaycı kg/da) çeşitlerinden en düşük verimler alınmıştır (Anonim, 2004). Trakya bölgesinin uzun yıllara ait iklim özellikleri göz önüne alındığında özellikle geç dönemde yağış azlığı ve kış dönemi içerisinde sıcaklık dalgalanmaları görülmektedir. Trakya bölgesinde arpalar başaklanma ve tane olum sürelerini Nisan ve Mayıs aylarında tamamladığı için verim ve diğer özellikler açısından erkencilik bölgede önemli bir özelliktir. Bölgede hububat tarımında verim, kalite ve bitki hastalıkları Nisan ve Mayıs aylarında düşen yağış miktarı ve yağışın bu aylardaki dağılımı ile çok ilgilidir (Anonim, 2004). Trakya bölgesinde arpa ortalama olarak ha lık üretim alanı ile buğday, ayçiçeği ve çeltikten sonra geniş alanda üretimi yapılan dördüncü üründür. Arpada silajlık üretimi yapılan ikinci ürün için erkencilik, yatmaya dayanıklılık için bitki boyu önemli özelliklerdir. Ayrıca verimle birlikte yemlik kalitede protein ve tane iriliği önem arz etmektedir. Bu nedenlerle bu çalışma Trakya Bölgesine uygun yüksek verimli, erkenci ve yemlik kalitesi iyi olan çeşitleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Yöntem Trakya bölgesinde üretimi yapılan bazı arpa çeşitlerinin materyal olarak kullanıldığı bu araştırma 2003 ve 2004 yıllarında 2 yıl süreyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlasında yürütülmüştür. Denemede 6 arpa çeşidi materyal olarak kullanılmış ve çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede tane verimi, bitki boyu, başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları ile bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, ham protein oranı ve elek üstü değerleri incelenmiştir. Denemelerin ekimleri Ekim ayının ikinci haftasında ekilmiş olup, hasat işlemleri Haziran ayı ortasında yapılmıştır. Deneme parseller 6 sıralı ve sıra arası mesafe 17 cm 61

4 olacak şekilde parsel alanı ekimde 6 m 2, hasatta 5 m 2 olarak ekim ve hasat makineleri ile yapılmıştır. Ekimde kullanılan tohumluk miktarı 450 tane/m 2 tohum olacak şekilde çeşitlerin bin tane ağırlıklarına göre belirlenmiştir. Yabancı ot mücadelesi kimyasal ot öldürücü ilaçlar (ekim sonrası Glean 75DF ve ilkbaharda Harmony Extra) kullanılarak yapılmış olup, gübreleme 20 kg/da kompoze gübre, 10 kg/da üre (% 46) ve 16 kg/da amonyum nitrat (% 33) gübreleri kullanılarak 3 dönemde yapılmış ve dekara toplam 14 kg saf N ve 4 kg fosfor olacak şekilde atılmıştır. Denemede sulama yapılmamıştır. Denemede tane verimi 5 m 2 lik parsel alanının hasadı sonucu elde edilmiştir. Başaklanma gün sayısı; ekimden her parselde bitkilerin % 50 sinde başakların bayrak yaprağı kınından tamamen çıktığı gün esas olarak belirlemiştir. Olgunlaşma gün sayısı da yine ekimden bitki ve yaprakların tamamının sarardığı tarih dikkate alınarak belirlenmiştir. Bitki boyu her parselde sarı olum döneminde parsellerin farklı yerlerinden örnek olarak alınan 10 adet bitkinin kök boğazı ile başağın en üst noktası arasındaki mesafe ölçülmüş ve ortalaması alınarak tespit edilmiştir tane ağırlığı her parselden alınan örneklerden otomatik sayım makinesiyle 1000 tane sayılmış ve daha sonra hassas terazide (0,01 g duyarlı) tartılarak gr olarak tespit edilmiştir. Hektolitre ağırlığı 1 litrelik hektolitre terazisi ile tespit edilmiştir. Bulunan rakam 100 ile çarpılarak hektolitre değeri kilogram olarak bulunmuştur. Ham protein oranı kjeldahl yöntemine göre yapılmıştır (Köksel ve ark., 2000). Elek analizi 2,5 mm lik eleğin üzerinde kalan miktarın toplam miktara oranına göre yapılmıştır. Denemede kullanılan çeşitlerden Sladoran, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından adaptasyon çalışmaları sonucu geliştirilen 2 sıralı, orta boylu, alternatif karakterli arpa çeşididir. Balkan-96, TTAE tarafından yapılan ıslah çalışmaları sonucu geliştirilmiş olup, 2 sıralı, orta boylu, kışlık karakterli ve yemlik arpa çeşididir. Araştırmanın yürütüldüğü dönemde çeşit adayı olan Bolayır ve Burgaz arpa çeşitleri yine aynı enstitü tarafından geliştirilmiş olup, 2 sıralı, alternatif karakterli yeni çeşitler olup, daha sonra Bolyır çeşidinin tescil işlemi yapılmıştır. Angora maltlık özelliği iyi olan, orta boylu, 2 sıralı, Barbe-Rousse çeşidi ise 6 sıralı, uzun boylu ve yemlik çeşitlerdir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi JMP 5.0.1a bilgisayar istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Ortalamalar asgari önemli fark (AÖF) testi ile karşılaştırılmıştır (Kalaycı, 2005). Çizelge 1. Denemenin yürütüldüğü yerin bazı toprak özellikleri Özellikler Sonuç Özellikler Sonuç Bünye Tınlı Organik madde (%) 1,52 ph 5,70 Alınabilir fosfor (P) ppm 3,65 Tuz (ds/m) 1126 Alınabilir potasyum (K) ppm 217 Kireç (%) 2,00 Alınabilir çinko (Zn) ppm 0,49 Kaynak: Anonim,

5 Çizelge 2. Edirne ili yılı ve uzun yıllara ait bazı iklim değerleri Yıllar Toplam Yağış (mm) Nisbi Nem (%) Sıcaklık ( 0 C) En Düşük En Yüksek Ortalama ,9 68,5-10,0 35,4 11, ,5 69,3-9,5 36,7 13,5 Uzun Yıllar 596,9 69,6-22,2 41,5 13,6 Kaynak: Anonim, Bulgular ve Tartışma Tane Verimi Tane verimi bakımından çeşitler arasındaki fark istatistiksel olarak çok önemli (0,01) bulunmuştur. Buna karşılık yıl x çeşit etkileşimi önemsiz bulunmuştur. Tane verimine ilişkin elde edilen ortalamalar Çizelge 3 te verilmiştir. İki yıllık ortalamalara göre en yüksek tane verimi 780,7 kg/da ile Bolayır, en düşük verim 592,7 kg/da ile Angora çeşidinden alınmıştır. Trakya bölgesinde arpalar başaklanma ve tane olum sürelerini Nisan ve Mayıs aylarında tamamladığı için verim ve diğer özellikler açısından erkencilik bölgede önemli bir özelliktir. Bölgede hububat tarımında verim, kalite ve bitki hastalıkları mart, nisan ve mayıs aylarında düşen yağış miktarı ve yağışın bu aylardaki dağılımı ile çok ilgilidir (Anonim, 2004). Bu nedenle yüksek yağış miktarının etkisi ile denemenin birinci yılında ortalamada daha fazla verim alınmış olup, denemenin ikinci yılında 795,2 kg/da ile en yüksek verimi Bolayır çeşidi vermiştir. İkinci yıldaki düşük yağış sonucu denemede yer alan diğer çeşitlerin verimlerinde azalma meydana gelirken Bolayır çeşidinin kurağa karşı daha toleranslı olmasından dolayı düşük yağıştan daha az etkilendiği ve veriminde artış olduğu görülmüştür. Denemenin birinci yılındaki yüksek yağış miktarı parsellerden alınan verimi etkilemiş olup ikinci yıla göre daha yüksek verim elde edilmiştir. Denemede birinci yılında 707,7 kg/da, ikinci yılında 669,4 kg/da ve ortalama verim 688,5 kg/da olarak belirlenmiştir. Bitki Boyu Denemede bitki boyuna ilişkin elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, yıllar ve çeşitler arasındaki farklılıklar ile yıl x çeşit interaksiyonu 0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Trakya bölgesinde arpada bitki boyu yağışlı yıllarda ve taban arazilerde yatmaya neden olduğu için çok önemli bir karakter olup, bölge için uygun bitki boyunun cm arasında olduğu bildirilmektedir (Anonim, 2002). Denemede çeşitlere ait bitki boyları Çizelge 3 te yer almış olup, en yüksek bitki boyu (91,9 cm) Barbe-Rousse, en düşük boy (76,4 cm) ise Burgaz çeşidinde tespit edilmiştir. Denemenin ikinci yılındaki düşük yağış miktarı bitki boylarını da etkilemiş olup birinci yıla göre daha düşük bitki boyu tespit edilmiştir. Denemenin birinci yılında çeşitlerin bitki boyu ortalamaları 84,9 cm, ikinci yılında 79,0 cm olarak belirlenmiştir (Çizelge 3). 63

6 Çizelge 3. Denemede yer alan çeşitlerde tespit edilen parsel verimleri ve bitki boyu değerleri Çeşit No Çeşitler Tane Verimi (kg/da) Bitki Boyu (cm) Ortalama Ortalama 1 Sladoran 671,8 571,5 621,7 cd 79,0 74,3 76,6 de 2 Balkan ,9 690,3 703,6 b 91,3 79,8 85,5 b 3 Barbe-Rousse 667,5 642,0 654,7 bc 93,8 88,5 91,9 a 4 Burgaz 787,3 768,6 777,9 a 78,3 74,5 76,4 e 5 Bolayır 766,2 795,2 780,7 a 82,5 75,3 78,9 d 6 Angora 636,5 549,0 592,7 d 84,5 81,8 83,1 c Ortalama 707,7 669,4 688,5 84,9 79,0 81,9 Yıl: LSD (0,05): 58,14 Çeşit: LSD (0,05): 61,43 YılxÇeşit: LSD (0,05): 86,87 C.V (%): 8,73 Yıl: LSD (0,05): 1,39 Çeşit: LSD (0,05): 2,36 YılxÇeşit: LSD (0,05): 3,34 C.V (%): 2,82 Başaklanma Gün Sayısı Denemede yapılan değerlendirme sonucunda başaklanma gün sayısı bakımından yıl, çeşitler ve yıl x çeşit etkileşimi çok önemli bulunmuştur. Trakya bölgesi arpada erkencilik kuraktan kaçma ve silajlık ikinci ürün yetiştiriciliği açısından önemli bir özelliktir. Trakya bölgesinde arpalar başaklanma ve tane olum sürelerini Nisan ve Mayıs aylarında tamamladığından bölgede verim, kalite ve bitki hastalıkları Nisan ve Mayıs aylarında düşen yağış miktarı ve yağışın bu aylardaki dağılımı ile çok ilgili (Anonim, 2004) olduğu için erkenci çeşitlerden geççi çeşitlere göre daha fazla verim elde edilmiştir. Denemenin ikinci yılındaki düşük yağış ve yüksek sıcaklıktan dolayı bitkilerde daha çabuk başaklanma ve olgunlaşma görülmüş olup, çeşitler birinci yılda ortalama 124,4 günde başaklanırken, ikinci yılda 111,3 günde başaklanmıştır. Denemede en erkenci çeşit 113,5 gün ile Sladoran, en geççi çeşit ise 124,1 gün ile Angora olmuştur. Deneme ortalaması ise 117,8 gün olarak belirlenmiştir (Çizelge 4). Olgunlaşma Gün Sayısı Araştırmanın yürütüldüğü denemede yapılan değerlendirme sonucunda olgunlaşma gün sayısı bakımından yıl ve çeşitler çok önemli (0,01) bulunurken, bunların arasındaki etkileşimi önemli (0,05) olmuştur. Başaklanma gün sayısında olduğu gibi erken olgunlaşma da kuraklıktan kaçma ve silajlık ürün yetiştiriciliği bakımından önemli bir karakterdir. Denemede yine düşük yağış ve olgunlaşma dönemindeki yüksek sıcaklıktan dolayı ikinci yılda daha erken olgunlaşma olurken deneme ortalaması 147,3 gün olarak tespit edilmiştir. Çizelge 4 te de görüldüğü gibi denemede en erken olgunlaşma yine Sladoran da (142,4) tespit edilirken, en geççi çeşit ise Burgaz (153,4) olmuştur. Bin Tane Ağırlığı Bin tane ağırlığı tanenin irilik, dolgunluk, cılızlık durumu ile tane verimini tahmin etmeye yardımcı olan bir kalite özelliğidir. Yağış ve diğer iklim koşullarına bağlı olarak denemenin ikinci yılında bin tane ağırlığında azalma meydana gelmiştir. 64

7 Çizelge 4. Denemede yer alan çeşitlerde belirlenen başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları Çeşit No Çeşitler Başaklanma Gün Sayısı (gün) Olgunlaşma Gün Sayısı (gün) Ortalama Ortalama 1 Sladoran 121,5 105,5 113,5 e 147,3 137,5 142,4 e 2 Balkan ,5 114,3 120,9 b 154,8 143,0 148,9 b 3 Barbe-Rousse 124,8 111,3 118,0 c 152,3 144,0 148,1 b 4 Burgaz 121,5 107,3 114,4 e 158,8 148,0 153,4 a 5 Bolayır 122,8 109,5 116,1 d 150,0 139,5 144,8 d 6 Angora 128,5 119,8 124,1 a 151,3 141,0 146,1 c Ortalama 124,4 111,3 117,8 152,4 142,2 147,3 Yıl: LSD (0,05): 0,85 Çeşit: LSD (0,05): 1,26 YılxÇeşit: LSD (0,05): 1,78 C.V (%): 1,05 Yıl: LSD (0,05): 0,42 Çeşit: LSD (0,05): 1,14 YılxÇeşit: LSD (0,05): 1,62 C.V (%): 0,76 Hasat sonrası denemede yapılan değerlendirme sonucunda bin tane ağırlığına göre yıl, çeşitler ve yıl x çeşit etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. Deneme ortalaması 38,0 gr. olarak tespit edilirken, bin tane ağırlığı en fazla olan çeşitler; Bolayır (44,3 gr) ve Balkan- 96 (40,7 gr) olmuştur. Genetik olarak 6 sıralı başak yapısı ile küçük tane yapısına sahip Barbe-Rousse çeşidi 28,8 gr. ile en küçük tane ağırlığına sahip olmuştur (Çizelge 5). Başak yapısı 2 sıralı olan çeşitlerde ise 37,4 gr ile Angora da tespit edilmiştir. Çizelge 5. Hasat sonrası çeşitlerden her parselden alınan numunelerde belirlenen bin tane ve hektolitre ağırlıkları Çeşit No Çeşitler Bin Tane Ağırlığı (g) Hektolitre Ağırlığı (kg) Ortalama Ortalama 1 Sladoran 38,8 37,6 38,2 c 67,5 66,7 67,1 d 2 Balkan-96 41,7 39,8 40,7 b 68,9 70,6 69,7 b 3 Barbe-Rousse 29,9 27,7 28,8 e 66,6 65,2 65,9 e 4 Burgaz 38,9 38,8 38,8 c 64,9 66,4 65,6 e 5 Bolayır 44,4 44,3 44,3 a 68,2 72,9 70,5 a 6 Angora 38,2 36,6 37,4 d 67,8 69,7 68,6 c Ortalama 38,6 37,4 38,0 67,3 68,6 67,9 Yıl: LSD (0,05): 0,34 Çeşit: LSD (0,05): 0,66 YılxÇeşit: LSD (0,05): 0,94 C.V (%): 1,71 Yıl: LSD (0,05): 0,62 Çeşit: LSD (0,05): 0,66 YılxÇeşit: LSD (0,05): 0,94 C.V (%): 0,95 Hektolitre Ağırlığı Denemede saptanan hektolitre ağırlığı sonuçlarına göre yıl, çeşitler ile yıl x çeşit etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. Deneme ortalaması 67,9 kg olarak tespit edilirken, en yüksek hektolitre ağırlığı 70,5 kg ile Bolayır ve 69,7 kg ile Balkan-96 65

8 çeşitlerinde ölçülmüştür. En düşük hektolitre ağırlığı ise Burgaz (65,6 kg) ve Barbe-Rousse (65,9 kg) çeşitlerinde belirlenmiştir (Çizelge 5). Ayrıca denemenin ikinci yılında Sladoran ve Barbe-Rousse çeşitlerinin hektolitre ağırlıklarında azalma olurken diğer çeşitlerde artışın olduğu görülmüştür. Hektolitre ağırlığına çeşidin başak sıra sayısının etkili olması ve aynı ekolojide yetiştirilen 6 sıralı bir çeşidin hektolitre ağırlığının elverişsiz bir ürün yılında 2 sıralı çeşitlerden daha düşük (Kün ve ark., 1992) olmasından dolayı 6 sıralı Barbe-Rousse çeşidinde düşük hektolitre ağırlığı tespit edilmiştir. Ham Protein Oranı Denemede protein oranı bakımından yıl, çeşitler ile yıl x çeşit etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. Birinci yılda % 10,6 ortalama ile ikinci yılın % 10,0 değerine göre daha yüksek değerler elde edilmiş olup, deneme ortalaması % 10,3 olarak gerçekleşmiştir. Çizelge 6 da da görüldüğü gibi Balkan-96 % 11,3 ile en fazla proteine sahip olurken, en düşük protein oranı % 9,4 ile Angora, % 9,8 ile Bolayır çeşitlerinde tespit edilmiştir. Tahıllarda protein miktarı çeşit, çevre ve toprak faktörlerine göre değişir. Protein miktarına iklim ve topraktaki alınabilir azot oranının önemli etkisi vardır. Topraktaki alınabilir azot oranı arttıkça tanedeki protein miktarı da yükselir (Elgün ve ark., 2001). Arpada protein maltlık ve yemlik karakterlerle ilgili olup, maltlık çeşitlerde düşük, yemlik çeşitlerde ise yüksek protein istenmektedir (Kün ve ark., 1992). Araştırma sonucunda % 11,3 ile en yüksek proteine sahip olan Balkan-96 çeşidinin yemlik, % 9,4 ile en düşük proteine sahip olan Angora çeşidinin maltlık özelliğe sahip olduğu açıklanabilir. Çizelge 6. Denemede yer alan çeşitlerden belirlenen protein ve 2,5 mm elek üstü değerleri Çeşit No Çeşitler Protein (%) 2,5 mm Elek Üstü (%) Ortalama Ortalama 1 Sladoran 10,9 10,0 10,5 b 71,6 71,7 71,7 b 2 Balkan-96 11,8 10,9 11,3 a 73,0 63,1 68,1 c 3 Barbe-Rousse 9,7 10,7 10,2 c 23,2 14,6 18,9 f 4 Burgaz 11,2 10,2 10,7 b 72,3 60,7 66,5 d 5 Bolayır 10,2 9,4 9,8 d 87,5 94,9 91,2 a 6 Angora 9,8 9,0 9,4 e 51,9 66,2 59,1 e Ortalama 10,6 10,0 10,3 63,3 61,9 62,6 Yıl: LSD (0,05): 0,11 Çeşit: LSD (0,05): 0,25 YılxÇeşit: LSD (0,05): 0,36 C.V (%): 2,41 Yıl: LSD (0,05): 0,91 Çeşit: LSD (0,05): 1,52 YılxÇeşit: LSD (0,05): 2,14 C.V (%): 2,37 Elek Üstü Arpada elek analizleri tanenin dolgunluk ve zayıf olmasını belirttiği gibi tanenin homojen olup olmadığı hakkında da fikir vermektedir. Denemede yapılan elek analizi sonuçlarına göre yıl, çeşitler ile yıl x çeşit etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. 66

9 Genellikle denemenin birinci yılı daha yüksek değerler elde edilmiş olup deneme ortalaması % 62,6 olarak saptanmıştır. Bolayır % 91,2 ile en iri taneli çeşit olurken, en yüksek elek üstü oranına sahip olduğu için başaktaki tanelerin diğer çeşitlere göre daha homojen irilikte olduğu da tespit edilmiştir. Elek üstü oranı % 59,1 olarak tespit edilen Angora çeşidinin başağının alt ve uç kısımlarındaki tanelerin orta kesimdeki tanelere göre farklı irilikte olduğu görülmüştür. Elek üstü miktarı % 18,9 ile en düşük olan Barbe-Rousse çeşidi, 6 sıralı başak yapısına da sahip olmasından dolayı en zayıf taneli çeşit olmuştur (Çizelge 6). Bolayır ve Angora çeşitlerinin ikinci yılda tane irilikleri artarken, Sladoran da çok az yükselme, Balkan-96, Burgaz ve Barbe-Rousse çeşitlerinde azalma meydana gelmiştir. İncelenen Özelliklere İlişkin Korelasyon Katsayıları Bu çalışmada ölçümü yapılan verim ve verimle ilişkili olan bazı özellikler arasında ikili ilişkilerde incelenmiştir. İkili ilişkilere ait elde edilen değerler Çizelge 7 de verilmiştir. Denemede dane verimiyle verim ve kalite unsurları arasında yapılan değerlendirme sonucunda, tane verimi ile bin tane ağırlığı (r=0,412) arasında olumlu ve çok önemli, olgunlaşma gün sayısı (r=0,348) ve elek üstü oranı (r=0,322) ile olumlu ve önemli ilişki tespit edilmiştir. Bitki boyu ile başaklanma gün sayısı (r=0,607) ve olgunlaşma gün sayısı (r=0,433) arasında olumlu ve çok önemli (0,01), bin tane ağırlığı (r=-0,475) ve elek üstü oranı (r=-0,590) arasında olumsuz ve çok önemli ilişki bulunmuştur. Olgunlaşma gün sayısı ile başaklanma gün sayısı (r=0,703) ve ham protein oranı (r=0,495) arasında ise olumlu ve çok önemli, hektolitre ağırlığı (r=-0,431) ile olumsuz ve çok önemli ilişki tespit edilmiştir. Çizelge 7. Araştırmada tane verimi ile diğer bazı özellikler arasındaki ikili ilişkilere ait korelasyon katsayıları VRM BB BGS OGS BDA HA HPO BB -0,156 BGS -0,008 0,607** OGS 0,348* 0,433** 0,703** BDA 0,412** -0,475** 0,054 0,022 HA 0,095-0,151-0,041-0,431** 0,564** HPO 0,212 0,170 0,197 0,495** 0,086-0,285* EÜ 0,322* -0,590** -0,065-0,111 0,945** 0,531** -0,001 **: P<0,01 ve * : P<0,05. VRM: Verim, BB: Bitki boyu, BGS: Başaklanma gün sayısı, OGS: Olgunlaşma gün sayısı, BDA: Bin tane ağırlığı, HA: Hektolitre ağırlığı, HPO: Ham protein oranı, EÜ: 2.5 mm Elek üstü. Bazı kalite özellikleri arasında yapılan ikili ilişkilerde; bin tane ağırlığı ile hektolitre ağırlığı (r=0,564) ve elek üstü oranı (r=0,945) arasında olumlu ve çok önemli ilişki tespit edilmiştir. Hektolitre ağırlığı ile elek üstü oranı (r=0,531) arasında olumlu ve çok önemli, ham protein oranı (r=-0,285) ile olumsuz ve önemli ilişki bulunmuştur. Sonuç Sonuç olarak yapılan bu araştırmada Bolayır bölgenin en verimli çeşidi olarak belirlenirken, bitki boyu bakımından da bölgeye uygun olduğu görülmüştür. Sladoran ve 67

10 Burgaz başaklanmada en erkenci çeşitler olurken, Bolayır bu çeşitleri takip etmiştir. Bin tane ve hektolitre ağırlığında Bolayır çeşidi en yüksek değerleri verirken, başak yapısının 6 sıralı olmasından dolayı Barbe-Rousse çeşidinden en düşük değerler elde edilmiştir. Yemlik ve maltlık sınıflandırmada kullanılan protein oranı bakımından ise en düşük değerler Angora ve Bolayır çeşitlerinde, en yüksek oranlar ise Balkan-96 ve Burgaz çeşitlerinde tespit edilmiştir. Tane iriliği sınıflandırmasında ise en iri taneler Bolayır çeşidinde, en zayıf taneler Barbe-Rousse çeşidinde belirlenmiştir. Kaynaklar Anonim, Ülkesel Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi Yılı Araştırma Projeleri Raporu, Edirne. Anonim, Ülkesel Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi Yılı Araştırma Projeleri Raporu, Edirne. Anonim, Ülkesel Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi Yılı Araştırma Projeleri Raporu, Edirne. Anonim, Tarımsal Yapı ve Üretim. TİGEM 1998 Tohumculuk Toplantısı Raporu, Ankara. Anonim, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. Avcı, M. ve Akar, T Arpa Çeşitlerinin Orta Anadolu Kuru Koşullarına Adaptasyonu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enst. Derg., 2: Başgül, A., Engin, A., Özkara, R. ve Yücalan, T Orta Anadolu da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya, Elgün, A., Türker, S. ve Bilgiçli, N., Tahıl ve Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrolü. Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Gıda Müh. Bölümü. Yay. No:2, Konya. Engin, A., Başgül, A. ve Özkara, R., Orta Anadolu da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya, Kalaycı, M Örneklerle Jump Kullanımı ve Tarımsal Araştırma İçin Varyans Analiz Modelleri. Anadolu Tarımsal Araştırma Enst. Müd. Yayınları, Yayın No: 21, Eskişehir. Köksel, H., Sivri, D., Özboy, Ö ve Başman, A., Hububat laboratuarı El Kitabı. Hacettepe Üni. Mühendislik Fakültesi Yayınları, Yayın No:47, Ankara. Kün, E., Özgen., M ve Ulukan, H Arpa Çeşit ve Hatlarının Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. II. Arpa-Malt Semineri, Mayıs 1992, Konya, Öztürk, A., Çağlar, Ö. ve Tufan, A Bazı Arpa Çeşitlerinin Erzurum Koşullarına Adaptasyonu. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 2: Erzurum. Somaroo, B., Mekni, M., Adham, Y., Humeid, B. and Kawas, B Evaluation of germplasm at ICARDA. Rachis 3(2): Taner, A., Avcı, M., Düşünceli, F., Tosun, H., Ozan, A. N., Albustan, S., Yalcaç, K., Sayım, İ., Özen, D. ve Sipahi, H Orta Anadolu ve geçit Bölgelerinde Arpa (H. Vulgare) Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları. Orta Anadolu da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya. 68

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU TEA 1765-2012 Ankara-2016 TEA 1765-2012 ALTI SIRALI ARPA ÇEŞİT

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 117-127 Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Birol TAŞ

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

TRAKYA TARIMSAL ARŞ.ENS./EDİRNE ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR 2000

TRAKYA TARIMSAL ARŞ.ENS./EDİRNE ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR 2000 AĞRI S 093 Saplar 70-75 cm uzunluğunda, yaprakları yeşil renkli, tüylü ve yarı diktir. Başakları kılçıklı, açık kırmızı renkli ve diktir. Taneleri beyaz renkli, oval, 5 cm uzunluğunda ve serttir. Kışa

Detaylı

DOĞU ANADOLU TAR.ARŞ.ENS./ERZURUM 1988

DOĞU ANADOLU TAR.ARŞ.ENS./ERZURUM 1988 BEZOSTAJA-1 Sap kısa boylu, sağlam yapılı ve gri yeģil renkli olup yaprakları tüysüzdür. Kılçıksız, beyaz kavuzlu, orta uzun, orta sık ve dik baģaklıdır. Sert-kırmızı camsı taneli olup, 1000 tane ağırlığı

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi a Enver

Detaylı

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 251-256 EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE ISSN: 1302-4310 E-ISSN: 2146-8176 CİLT 23 VOLUME SAYI 2 2014 NUMBER uıgieaütkmtüaeiaeütktkt TARLA BİTKİLERİ

Detaylı

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Y. Ergen C. Sağlam T.Ü.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ Araştırma;

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI SORGUM (Sorghum spp.)

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI NOHUT (Cicer arietinum L.) MERCİMEK

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Koşullarında Bazı

Detaylı

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK BAZI NOHUT(Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KOŞULLARINDAKİ VERİM VE ADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI /BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=54T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

Detaylı

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),40-47 Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri M. ATAK 1,

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI YÇİÇEĞİ (Helianthus annuus L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22 (1):1-6 Geliş Tarihi (Received): 09.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.10.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Örtü Altı ve Açık Arazi Koşullarında

Detaylı

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Hüseyin ONARAN 1 Murat NAM 1 1 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 2(2): 123-127 123 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi Seydi Aydoğan 1,*, Süleyman Soylu 2 1 Bahri Dağdaş

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(2) 2002 76 KSU J. Science and Engineering 5(2) 2002 Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması *

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 2, 1-14 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve

Detaylı

JOURNAL of AGRICULTURAL

JOURNAL of AGRICULTURAL TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin

Detaylı

Buğday da Çökerten Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri. Ocak 2013 Trakya Sunumu

Buğday da Çökerten Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri. Ocak 2013 Trakya Sunumu Buğday da Çökerten Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri Ocak 2013 Trakya Sunumu Ajanda Çökerten Hastalığı Tarım Doktoru 2 Çökerten Hastalığı fungal bir hastalıktır ve başlıca belirtisi kökte kararmadır Kökte

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

soner.yuksel@gthb.gov.tr

soner.yuksel@gthb.gov.tr KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Soner YÜKSEL Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0505 2226678 E-mail Doğum Tarihi - Yeri soner.yuksel@gthb.gov.tr 04.04.1973 - ESKİŞEHİR EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ

NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ Fatih ÖZDEMİR 1 Murat KÜÇÜKÇONGAR 2 Mustafa KAN 3 ÖZET Bu çalışmada Niğde ilinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında basit tesadüfi örnekleme yöntemi

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI TOHUM İRİLİĞİ VE ŞEKİLLERİNİN SİLAJLIK HİBRİT MISIRDA VERİM VE BAZI VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Arzu KIRBAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA BİTKİLERİ

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü. Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı

T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü. Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı Ali GÖZÜGÜL Ziraat Mühendisi İlhan ÖZTÜRK Tarım Teknikeri Samsun / 2008 Kapak Tasarımı Dr. Ali KORKMAZ Dizgi/Baskı Refik YILMAZ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

The Effects of Different Types of Ridge Sowing Methods on Yield and Some Yield Properties in Wheat Production

The Effects of Different Types of Ridge Sowing Methods on Yield and Some Yield Properties in Wheat Production Buğday Tarımında Değişik Sırta Ekim Yöntemlerinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sait AYKANAT 1, Zeliha B. BARUT 2, M. Murat TURGUT 2, H. Ali KARAAĞAÇ 1, Hatun BARUT 1 1 Doğu Akdeniz

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 29-36 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Detaylı

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study On Adaptatıon Of Some Hungarıan Vetch (Vicia Pannonica Crantz) Lines And Cultıvars

Detaylı

KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ

KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(1), 75-80 KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ Gülcan KINACI Engin KINACI Osmangazi

Detaylı

ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA!

ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA! ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA! Elit genetik, kaliteli tohum, yenilikçi servisler 2015 MAÏSADOUR Tohumculuk farklı uyarlanmış yenilikçi hizmet ve çeşitleri Elit genetik çalışmalar

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Dünyada taze olarak, yemeklerde diğer sebzelerle pişirilerek, dayanıklı domates suyu, konsantre domates

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 119-125 Geliş Tarihi: 21.11.2003 Bazı Arpa lerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri

Detaylı

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Mısır dünyada ekim alanı bakımından buğday ve çeltikten sonra 3. sırada yer alırken üretim miktarı bakımından ilk sırada, ülkemizde 500-550 bin ha. ekim alanı, 2.300.000 ton üretim

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 143-148, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Mustafa ÖNDER 1* Mehmet

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 141-153 ISSN:

Detaylı

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 73-81, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5990 TR 5992 Ankara-2016 TR 5990 VE TR 5992

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı