Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi İrfan Öztürk 1, Remzi Avcı 1, Turhan Kahraman 1 1 Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Edirne e-posta: Özet: Trakya bölgesinde üretimi yapılan bazı arpa çeşitlerin yer aldığı bu araştırma; 2003 ve 2004 yıllarında 2 yıl süreyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlasında, tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Denemede 6 arpa çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Denemede, tane verimi, bitki boyu, başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları ile bin tane ağılığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı ve 2,5 mm elek üstü değerleri incelenmiştir. Ele alınan özelliklerden dane verimi dışındaki tüm özelliklerde yıl x çeşit etkileşimi önemli veya çok önemli bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; Bolayır arpa çeşidi diğer çeşitlerden daha verimli olmuştur. İncelenen özelliklerde Bolayır çeşidinin erkencilik ve bitki boyu yönünden de bölgeye uygun olduğu görülmüştür. Yüksek bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığına da sahip olan çeşit, düşük protein oranı ile maltlık özelliği iyi olan Angora çeşidine yakın özellik göstermiştir. Tane verimi ile olgunlaşma gün sayısı ve bin tane ağırlığı arasında olumlu ve önemli korelasyon bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Arpa, çeşit, verim, kalite. Determination of Some Barley (Hordeum vulgare L.) Varieties on Yield and Yield Component with Some Quality Traits Growing in Trakya Region Abstract: The objective of this research was to determine yield, quality and related parameters of some barley cultivars grown in Thrace Region during 2003 and 2004 growing seasons. In the research, six different cultivars were used with according to experimental design in completely randomized blocks with four replications. Grain yield, plant height, days for heading, days for maturity, 1000-grain weight, hectoliter weight, protein ratio and 2,5 mm sieve ratio were investigated. All examined characters were significant found year x variety interaction except grain yield. According to the results, cultivar Bolayır produced a higher yield compared to other cultivars. Bolayır variety according to earliness and plant height was found which adaptable for the region. Bolayır had higher thousand kernel weight and test weight, also had low protein value with Angora variety. Bolayır was superior to other cultivars in terms of both yield and quality. It was determined that there were significant or more significant and positive correlation with grain yield and maturating days and thousand kernel weight. Key Words: Barley, variety, yield, quality. 59

2 Giriş Arpa, Türkiye de 3,6 milyon hektar ekim alanı ve 9,5 milyon ton üretimi ile tahıllar içerisinde buğdaydan sonra ikinci sırada yer alan ve üretimi yıldan yıla artış gösteren önemli bir kültür bitkisidir (Anonim, 2006). Türkiye nin de önemli gen merkezlerinden biri olduğu ve tane ürününün % 90 ı ve sapının büyük bir kısmının hayvan beslenmesinde, geri kalan kısmının ise malt endüstrisinde kullanılan arpa 262 kg/da verim ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir (Anonim, 2006). Trakya bölgesinde, ortalama olarak ha lık bir alanda arpa ekimi yapılmaktadır. Son yıllarda bölgedeki arpa ekim alanlarında önceki yıllara göre artışlar olduğu gözlenmiştir. Bölgede hayvancılığın gelişmesi ve arpanın ekmeklik buğdaya göre erkenciliği sebebiyle sulu alanlarda, arpadan sonra silajlık mısır gibi bitkiler ile ikinci ürün ekiminin yaygınlaşması sonucu, arpa ekim alanlarındaki bu artışın devam edeceği tahmin edilmektedir. Başgül ve ark. (1999) ülkemizin mevcut ton malt kapasitesi için gerekli olan maltlık arpa yaklaşık ton olup bu miktar toplam üretimimizin yaklaşık % 2,5 u kadardır. Ancak kalitenin yeterli olmaması nedeniyle bu miktarın temininde bile güçlükler yaşanmakta ve ortaya çıkan hammadde açığı dışalım yoluyla karşılanmaktadır. Somaroo ve ark., (1984) ICARDA arpa gen kaynaklarındaki 2696 materyali değerlendirmeye almışlardır. Çalışmalarında bitki boyu, bin tane ağırlığı, yatmaya dayanma, başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları gibi özellikler yönünden incelenen materyaller arasında büyük bir farklılık belirlediklerini bildirmişlerdir. Taner ve ark. (1996) yüksek yağışlı yıllarda (400 mm ve üzeri) yatmaya dayanıklı çeşitlerin, en yüksek verimli çeşitlerden bile ortalama % 40 daha fazla verime ulaştığını, normal yıllarda bölge ortalaması civarında yer alan Tokak 157/37 arpa çeşidinin böyle yağış ortalamasına sahip yerlerde deneme ortalamasının altında kaldığını, Tarm-92 çeşidinden ortalama % 35 daha az verime ulaştığını belirlemişlerdir. Arpa çeşitlerinin Orta Anadolu bölgesi kuru koşullarına adaptasyonu konusunda yapılan bir araştırmada, 7 farklı 2 sıralı kışlık arpa çeşidi 8 yerde ve 3 yıl süre ile incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre; Tarm-92 ve Efes-93 çeşitlerinin verim açısından en uyumlu çeşitler olduğunu, yıl ve yer birlikte değerlendirildiğinde Tarm-92 çeşidinin en iyi çeşit olarak tespit edildiğini saptamışlardır (Avcı ve Akar, 1998). Engin ve ark. (1999) malt proteininin (%) malt kalitesine etki eden en önemli kriterlerden biri olduğunu bildirmişler ve bu değerin % 9,0 ile 11,5 arasında olmasını önermişlerdir. Hektolitre ağırlığı, iklim koşullarına, irilik düzeyine, kavuz oranı ve endosperm yapısına göre değişebilir. Çeşidin başak sıra sayısı da değişebilir. Aynı ekolojide yetiştirilen 6 sıralı bir çeşidin hektolitre ağırlığı, elverişsiz bir ürün yılında 2 sıralı çeşitlerden daha düşük bir değer gösterebilir (Kün ve ark., 1992). Öztürk ve ark. (2000) bazı arpa çeşitlerinin Erzurum koşullarına adaptasyonunu inceledikleri araştırmalarında; Tarm-92 arpa çeşidinin kontrol çeşit olan Tokak 157/37 çeşidinden daha fazla tane verimi sağladığını tespit etmişlerdir. İki yıllık sonuçların ortalamasına göre, en yüksek m 2 deki başak sayısı, tane verimi ve hasat indeksine Tarm-92; 60

3 en uzun tane dolum süresi, bitki boyu ve en yüksek bin tane ağırlığına Tokak 157/37 çeşidi; en yüksek ham protein oranına ise Karatay-94 ve Zafer-160 çeşitleri sahip olmuştur. Trakya bölgesinde yürütülen arpa çalışmalarında bitki boyu ve sap sağlamlığının çok önemli olduğu, özellikle 85 cm den sonra yatmaların meydana geldiği ve bu durumunda kök ve yaprak hastalıklarının artışı ile birlikte; arpa veriminin düşürdüğü görülmüştür. Ayrıca kuraklıktan kaçma bakımından erkenciliğin de yine önemli bir özellik olduğu belirlenmiştir (Anonim, 2003). Trakya bölgesinde yıllarında yürütülen arpa verim denemelerinde Nisan ayı yağış miktarının düşük, Mayıs ayı yağışlarının yüksek olmasından dolayı verimde geççi çeşitler ön plana çıkmış ve 743 kg/da ile Nisan ayı sonunda başaklanma dönemine giren Balkan-96 en yüksek verimi vermiştir. Nisan ayı ilk haftası içerisinde başaklanan Sladoran arpa çeşidinden ise 642 kg/da verim elde edilmiştir (Anonim, 2004). Aynı proje çerçevesinde yıllarında Trakya Bölgesinde yürütülen arpa çeşit uyum verim denemelerinde bölgede yatmaya dayanıklılık bakımından bitki boyu ve sap sağlamlığının çok önemli bir karakter olduğu belirlenmiştir. Araştırmada yatmayan çeşitlerden daha yüksek verim alınması bu özelliğin önemini ortaya koymuştur. Yapılan çalışmada Sladoran, Balkan-96, Angora ve Kıral-97 çeşitleri haricinde diğerlerinde % 100 e varan oranlarda yatma tespit edilmiştir. Yine aynı çalışmada çeşitler içerisinde 575 kg/da ile en yüksek verim Balkan-96 çeşidinde tespit edilirken, Yesevi-93 (451 kg/da), Orza-96 (443 kg/da) ve Kalaycı kg/da) çeşitlerinden en düşük verimler alınmıştır (Anonim, 2004). Trakya bölgesinin uzun yıllara ait iklim özellikleri göz önüne alındığında özellikle geç dönemde yağış azlığı ve kış dönemi içerisinde sıcaklık dalgalanmaları görülmektedir. Trakya bölgesinde arpalar başaklanma ve tane olum sürelerini Nisan ve Mayıs aylarında tamamladığı için verim ve diğer özellikler açısından erkencilik bölgede önemli bir özelliktir. Bölgede hububat tarımında verim, kalite ve bitki hastalıkları Nisan ve Mayıs aylarında düşen yağış miktarı ve yağışın bu aylardaki dağılımı ile çok ilgilidir (Anonim, 2004). Trakya bölgesinde arpa ortalama olarak ha lık üretim alanı ile buğday, ayçiçeği ve çeltikten sonra geniş alanda üretimi yapılan dördüncü üründür. Arpada silajlık üretimi yapılan ikinci ürün için erkencilik, yatmaya dayanıklılık için bitki boyu önemli özelliklerdir. Ayrıca verimle birlikte yemlik kalitede protein ve tane iriliği önem arz etmektedir. Bu nedenlerle bu çalışma Trakya Bölgesine uygun yüksek verimli, erkenci ve yemlik kalitesi iyi olan çeşitleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Yöntem Trakya bölgesinde üretimi yapılan bazı arpa çeşitlerinin materyal olarak kullanıldığı bu araştırma 2003 ve 2004 yıllarında 2 yıl süreyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlasında yürütülmüştür. Denemede 6 arpa çeşidi materyal olarak kullanılmış ve çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede tane verimi, bitki boyu, başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları ile bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, ham protein oranı ve elek üstü değerleri incelenmiştir. Denemelerin ekimleri Ekim ayının ikinci haftasında ekilmiş olup, hasat işlemleri Haziran ayı ortasında yapılmıştır. Deneme parseller 6 sıralı ve sıra arası mesafe 17 cm 61

4 olacak şekilde parsel alanı ekimde 6 m 2, hasatta 5 m 2 olarak ekim ve hasat makineleri ile yapılmıştır. Ekimde kullanılan tohumluk miktarı 450 tane/m 2 tohum olacak şekilde çeşitlerin bin tane ağırlıklarına göre belirlenmiştir. Yabancı ot mücadelesi kimyasal ot öldürücü ilaçlar (ekim sonrası Glean 75DF ve ilkbaharda Harmony Extra) kullanılarak yapılmış olup, gübreleme 20 kg/da kompoze gübre, 10 kg/da üre (% 46) ve 16 kg/da amonyum nitrat (% 33) gübreleri kullanılarak 3 dönemde yapılmış ve dekara toplam 14 kg saf N ve 4 kg fosfor olacak şekilde atılmıştır. Denemede sulama yapılmamıştır. Denemede tane verimi 5 m 2 lik parsel alanının hasadı sonucu elde edilmiştir. Başaklanma gün sayısı; ekimden her parselde bitkilerin % 50 sinde başakların bayrak yaprağı kınından tamamen çıktığı gün esas olarak belirlemiştir. Olgunlaşma gün sayısı da yine ekimden bitki ve yaprakların tamamının sarardığı tarih dikkate alınarak belirlenmiştir. Bitki boyu her parselde sarı olum döneminde parsellerin farklı yerlerinden örnek olarak alınan 10 adet bitkinin kök boğazı ile başağın en üst noktası arasındaki mesafe ölçülmüş ve ortalaması alınarak tespit edilmiştir tane ağırlığı her parselden alınan örneklerden otomatik sayım makinesiyle 1000 tane sayılmış ve daha sonra hassas terazide (0,01 g duyarlı) tartılarak gr olarak tespit edilmiştir. Hektolitre ağırlığı 1 litrelik hektolitre terazisi ile tespit edilmiştir. Bulunan rakam 100 ile çarpılarak hektolitre değeri kilogram olarak bulunmuştur. Ham protein oranı kjeldahl yöntemine göre yapılmıştır (Köksel ve ark., 2000). Elek analizi 2,5 mm lik eleğin üzerinde kalan miktarın toplam miktara oranına göre yapılmıştır. Denemede kullanılan çeşitlerden Sladoran, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından adaptasyon çalışmaları sonucu geliştirilen 2 sıralı, orta boylu, alternatif karakterli arpa çeşididir. Balkan-96, TTAE tarafından yapılan ıslah çalışmaları sonucu geliştirilmiş olup, 2 sıralı, orta boylu, kışlık karakterli ve yemlik arpa çeşididir. Araştırmanın yürütüldüğü dönemde çeşit adayı olan Bolayır ve Burgaz arpa çeşitleri yine aynı enstitü tarafından geliştirilmiş olup, 2 sıralı, alternatif karakterli yeni çeşitler olup, daha sonra Bolyır çeşidinin tescil işlemi yapılmıştır. Angora maltlık özelliği iyi olan, orta boylu, 2 sıralı, Barbe-Rousse çeşidi ise 6 sıralı, uzun boylu ve yemlik çeşitlerdir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi JMP 5.0.1a bilgisayar istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Ortalamalar asgari önemli fark (AÖF) testi ile karşılaştırılmıştır (Kalaycı, 2005). Çizelge 1. Denemenin yürütüldüğü yerin bazı toprak özellikleri Özellikler Sonuç Özellikler Sonuç Bünye Tınlı Organik madde (%) 1,52 ph 5,70 Alınabilir fosfor (P) ppm 3,65 Tuz (ds/m) 1126 Alınabilir potasyum (K) ppm 217 Kireç (%) 2,00 Alınabilir çinko (Zn) ppm 0,49 Kaynak: Anonim,

5 Çizelge 2. Edirne ili yılı ve uzun yıllara ait bazı iklim değerleri Yıllar Toplam Yağış (mm) Nisbi Nem (%) Sıcaklık ( 0 C) En Düşük En Yüksek Ortalama ,9 68,5-10,0 35,4 11, ,5 69,3-9,5 36,7 13,5 Uzun Yıllar 596,9 69,6-22,2 41,5 13,6 Kaynak: Anonim, Bulgular ve Tartışma Tane Verimi Tane verimi bakımından çeşitler arasındaki fark istatistiksel olarak çok önemli (0,01) bulunmuştur. Buna karşılık yıl x çeşit etkileşimi önemsiz bulunmuştur. Tane verimine ilişkin elde edilen ortalamalar Çizelge 3 te verilmiştir. İki yıllık ortalamalara göre en yüksek tane verimi 780,7 kg/da ile Bolayır, en düşük verim 592,7 kg/da ile Angora çeşidinden alınmıştır. Trakya bölgesinde arpalar başaklanma ve tane olum sürelerini Nisan ve Mayıs aylarında tamamladığı için verim ve diğer özellikler açısından erkencilik bölgede önemli bir özelliktir. Bölgede hububat tarımında verim, kalite ve bitki hastalıkları mart, nisan ve mayıs aylarında düşen yağış miktarı ve yağışın bu aylardaki dağılımı ile çok ilgilidir (Anonim, 2004). Bu nedenle yüksek yağış miktarının etkisi ile denemenin birinci yılında ortalamada daha fazla verim alınmış olup, denemenin ikinci yılında 795,2 kg/da ile en yüksek verimi Bolayır çeşidi vermiştir. İkinci yıldaki düşük yağış sonucu denemede yer alan diğer çeşitlerin verimlerinde azalma meydana gelirken Bolayır çeşidinin kurağa karşı daha toleranslı olmasından dolayı düşük yağıştan daha az etkilendiği ve veriminde artış olduğu görülmüştür. Denemenin birinci yılındaki yüksek yağış miktarı parsellerden alınan verimi etkilemiş olup ikinci yıla göre daha yüksek verim elde edilmiştir. Denemede birinci yılında 707,7 kg/da, ikinci yılında 669,4 kg/da ve ortalama verim 688,5 kg/da olarak belirlenmiştir. Bitki Boyu Denemede bitki boyuna ilişkin elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, yıllar ve çeşitler arasındaki farklılıklar ile yıl x çeşit interaksiyonu 0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Trakya bölgesinde arpada bitki boyu yağışlı yıllarda ve taban arazilerde yatmaya neden olduğu için çok önemli bir karakter olup, bölge için uygun bitki boyunun cm arasında olduğu bildirilmektedir (Anonim, 2002). Denemede çeşitlere ait bitki boyları Çizelge 3 te yer almış olup, en yüksek bitki boyu (91,9 cm) Barbe-Rousse, en düşük boy (76,4 cm) ise Burgaz çeşidinde tespit edilmiştir. Denemenin ikinci yılındaki düşük yağış miktarı bitki boylarını da etkilemiş olup birinci yıla göre daha düşük bitki boyu tespit edilmiştir. Denemenin birinci yılında çeşitlerin bitki boyu ortalamaları 84,9 cm, ikinci yılında 79,0 cm olarak belirlenmiştir (Çizelge 3). 63

6 Çizelge 3. Denemede yer alan çeşitlerde tespit edilen parsel verimleri ve bitki boyu değerleri Çeşit No Çeşitler Tane Verimi (kg/da) Bitki Boyu (cm) Ortalama Ortalama 1 Sladoran 671,8 571,5 621,7 cd 79,0 74,3 76,6 de 2 Balkan ,9 690,3 703,6 b 91,3 79,8 85,5 b 3 Barbe-Rousse 667,5 642,0 654,7 bc 93,8 88,5 91,9 a 4 Burgaz 787,3 768,6 777,9 a 78,3 74,5 76,4 e 5 Bolayır 766,2 795,2 780,7 a 82,5 75,3 78,9 d 6 Angora 636,5 549,0 592,7 d 84,5 81,8 83,1 c Ortalama 707,7 669,4 688,5 84,9 79,0 81,9 Yıl: LSD (0,05): 58,14 Çeşit: LSD (0,05): 61,43 YılxÇeşit: LSD (0,05): 86,87 C.V (%): 8,73 Yıl: LSD (0,05): 1,39 Çeşit: LSD (0,05): 2,36 YılxÇeşit: LSD (0,05): 3,34 C.V (%): 2,82 Başaklanma Gün Sayısı Denemede yapılan değerlendirme sonucunda başaklanma gün sayısı bakımından yıl, çeşitler ve yıl x çeşit etkileşimi çok önemli bulunmuştur. Trakya bölgesi arpada erkencilik kuraktan kaçma ve silajlık ikinci ürün yetiştiriciliği açısından önemli bir özelliktir. Trakya bölgesinde arpalar başaklanma ve tane olum sürelerini Nisan ve Mayıs aylarında tamamladığından bölgede verim, kalite ve bitki hastalıkları Nisan ve Mayıs aylarında düşen yağış miktarı ve yağışın bu aylardaki dağılımı ile çok ilgili (Anonim, 2004) olduğu için erkenci çeşitlerden geççi çeşitlere göre daha fazla verim elde edilmiştir. Denemenin ikinci yılındaki düşük yağış ve yüksek sıcaklıktan dolayı bitkilerde daha çabuk başaklanma ve olgunlaşma görülmüş olup, çeşitler birinci yılda ortalama 124,4 günde başaklanırken, ikinci yılda 111,3 günde başaklanmıştır. Denemede en erkenci çeşit 113,5 gün ile Sladoran, en geççi çeşit ise 124,1 gün ile Angora olmuştur. Deneme ortalaması ise 117,8 gün olarak belirlenmiştir (Çizelge 4). Olgunlaşma Gün Sayısı Araştırmanın yürütüldüğü denemede yapılan değerlendirme sonucunda olgunlaşma gün sayısı bakımından yıl ve çeşitler çok önemli (0,01) bulunurken, bunların arasındaki etkileşimi önemli (0,05) olmuştur. Başaklanma gün sayısında olduğu gibi erken olgunlaşma da kuraklıktan kaçma ve silajlık ürün yetiştiriciliği bakımından önemli bir karakterdir. Denemede yine düşük yağış ve olgunlaşma dönemindeki yüksek sıcaklıktan dolayı ikinci yılda daha erken olgunlaşma olurken deneme ortalaması 147,3 gün olarak tespit edilmiştir. Çizelge 4 te de görüldüğü gibi denemede en erken olgunlaşma yine Sladoran da (142,4) tespit edilirken, en geççi çeşit ise Burgaz (153,4) olmuştur. Bin Tane Ağırlığı Bin tane ağırlığı tanenin irilik, dolgunluk, cılızlık durumu ile tane verimini tahmin etmeye yardımcı olan bir kalite özelliğidir. Yağış ve diğer iklim koşullarına bağlı olarak denemenin ikinci yılında bin tane ağırlığında azalma meydana gelmiştir. 64

7 Çizelge 4. Denemede yer alan çeşitlerde belirlenen başaklanma ve olgunlaşma gün sayıları Çeşit No Çeşitler Başaklanma Gün Sayısı (gün) Olgunlaşma Gün Sayısı (gün) Ortalama Ortalama 1 Sladoran 121,5 105,5 113,5 e 147,3 137,5 142,4 e 2 Balkan ,5 114,3 120,9 b 154,8 143,0 148,9 b 3 Barbe-Rousse 124,8 111,3 118,0 c 152,3 144,0 148,1 b 4 Burgaz 121,5 107,3 114,4 e 158,8 148,0 153,4 a 5 Bolayır 122,8 109,5 116,1 d 150,0 139,5 144,8 d 6 Angora 128,5 119,8 124,1 a 151,3 141,0 146,1 c Ortalama 124,4 111,3 117,8 152,4 142,2 147,3 Yıl: LSD (0,05): 0,85 Çeşit: LSD (0,05): 1,26 YılxÇeşit: LSD (0,05): 1,78 C.V (%): 1,05 Yıl: LSD (0,05): 0,42 Çeşit: LSD (0,05): 1,14 YılxÇeşit: LSD (0,05): 1,62 C.V (%): 0,76 Hasat sonrası denemede yapılan değerlendirme sonucunda bin tane ağırlığına göre yıl, çeşitler ve yıl x çeşit etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. Deneme ortalaması 38,0 gr. olarak tespit edilirken, bin tane ağırlığı en fazla olan çeşitler; Bolayır (44,3 gr) ve Balkan- 96 (40,7 gr) olmuştur. Genetik olarak 6 sıralı başak yapısı ile küçük tane yapısına sahip Barbe-Rousse çeşidi 28,8 gr. ile en küçük tane ağırlığına sahip olmuştur (Çizelge 5). Başak yapısı 2 sıralı olan çeşitlerde ise 37,4 gr ile Angora da tespit edilmiştir. Çizelge 5. Hasat sonrası çeşitlerden her parselden alınan numunelerde belirlenen bin tane ve hektolitre ağırlıkları Çeşit No Çeşitler Bin Tane Ağırlığı (g) Hektolitre Ağırlığı (kg) Ortalama Ortalama 1 Sladoran 38,8 37,6 38,2 c 67,5 66,7 67,1 d 2 Balkan-96 41,7 39,8 40,7 b 68,9 70,6 69,7 b 3 Barbe-Rousse 29,9 27,7 28,8 e 66,6 65,2 65,9 e 4 Burgaz 38,9 38,8 38,8 c 64,9 66,4 65,6 e 5 Bolayır 44,4 44,3 44,3 a 68,2 72,9 70,5 a 6 Angora 38,2 36,6 37,4 d 67,8 69,7 68,6 c Ortalama 38,6 37,4 38,0 67,3 68,6 67,9 Yıl: LSD (0,05): 0,34 Çeşit: LSD (0,05): 0,66 YılxÇeşit: LSD (0,05): 0,94 C.V (%): 1,71 Yıl: LSD (0,05): 0,62 Çeşit: LSD (0,05): 0,66 YılxÇeşit: LSD (0,05): 0,94 C.V (%): 0,95 Hektolitre Ağırlığı Denemede saptanan hektolitre ağırlığı sonuçlarına göre yıl, çeşitler ile yıl x çeşit etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. Deneme ortalaması 67,9 kg olarak tespit edilirken, en yüksek hektolitre ağırlığı 70,5 kg ile Bolayır ve 69,7 kg ile Balkan-96 65

8 çeşitlerinde ölçülmüştür. En düşük hektolitre ağırlığı ise Burgaz (65,6 kg) ve Barbe-Rousse (65,9 kg) çeşitlerinde belirlenmiştir (Çizelge 5). Ayrıca denemenin ikinci yılında Sladoran ve Barbe-Rousse çeşitlerinin hektolitre ağırlıklarında azalma olurken diğer çeşitlerde artışın olduğu görülmüştür. Hektolitre ağırlığına çeşidin başak sıra sayısının etkili olması ve aynı ekolojide yetiştirilen 6 sıralı bir çeşidin hektolitre ağırlığının elverişsiz bir ürün yılında 2 sıralı çeşitlerden daha düşük (Kün ve ark., 1992) olmasından dolayı 6 sıralı Barbe-Rousse çeşidinde düşük hektolitre ağırlığı tespit edilmiştir. Ham Protein Oranı Denemede protein oranı bakımından yıl, çeşitler ile yıl x çeşit etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. Birinci yılda % 10,6 ortalama ile ikinci yılın % 10,0 değerine göre daha yüksek değerler elde edilmiş olup, deneme ortalaması % 10,3 olarak gerçekleşmiştir. Çizelge 6 da da görüldüğü gibi Balkan-96 % 11,3 ile en fazla proteine sahip olurken, en düşük protein oranı % 9,4 ile Angora, % 9,8 ile Bolayır çeşitlerinde tespit edilmiştir. Tahıllarda protein miktarı çeşit, çevre ve toprak faktörlerine göre değişir. Protein miktarına iklim ve topraktaki alınabilir azot oranının önemli etkisi vardır. Topraktaki alınabilir azot oranı arttıkça tanedeki protein miktarı da yükselir (Elgün ve ark., 2001). Arpada protein maltlık ve yemlik karakterlerle ilgili olup, maltlık çeşitlerde düşük, yemlik çeşitlerde ise yüksek protein istenmektedir (Kün ve ark., 1992). Araştırma sonucunda % 11,3 ile en yüksek proteine sahip olan Balkan-96 çeşidinin yemlik, % 9,4 ile en düşük proteine sahip olan Angora çeşidinin maltlık özelliğe sahip olduğu açıklanabilir. Çizelge 6. Denemede yer alan çeşitlerden belirlenen protein ve 2,5 mm elek üstü değerleri Çeşit No Çeşitler Protein (%) 2,5 mm Elek Üstü (%) Ortalama Ortalama 1 Sladoran 10,9 10,0 10,5 b 71,6 71,7 71,7 b 2 Balkan-96 11,8 10,9 11,3 a 73,0 63,1 68,1 c 3 Barbe-Rousse 9,7 10,7 10,2 c 23,2 14,6 18,9 f 4 Burgaz 11,2 10,2 10,7 b 72,3 60,7 66,5 d 5 Bolayır 10,2 9,4 9,8 d 87,5 94,9 91,2 a 6 Angora 9,8 9,0 9,4 e 51,9 66,2 59,1 e Ortalama 10,6 10,0 10,3 63,3 61,9 62,6 Yıl: LSD (0,05): 0,11 Çeşit: LSD (0,05): 0,25 YılxÇeşit: LSD (0,05): 0,36 C.V (%): 2,41 Yıl: LSD (0,05): 0,91 Çeşit: LSD (0,05): 1,52 YılxÇeşit: LSD (0,05): 2,14 C.V (%): 2,37 Elek Üstü Arpada elek analizleri tanenin dolgunluk ve zayıf olmasını belirttiği gibi tanenin homojen olup olmadığı hakkında da fikir vermektedir. Denemede yapılan elek analizi sonuçlarına göre yıl, çeşitler ile yıl x çeşit etkileşimi çok önemli (0,01) bulunmuştur. 66

9 Genellikle denemenin birinci yılı daha yüksek değerler elde edilmiş olup deneme ortalaması % 62,6 olarak saptanmıştır. Bolayır % 91,2 ile en iri taneli çeşit olurken, en yüksek elek üstü oranına sahip olduğu için başaktaki tanelerin diğer çeşitlere göre daha homojen irilikte olduğu da tespit edilmiştir. Elek üstü oranı % 59,1 olarak tespit edilen Angora çeşidinin başağının alt ve uç kısımlarındaki tanelerin orta kesimdeki tanelere göre farklı irilikte olduğu görülmüştür. Elek üstü miktarı % 18,9 ile en düşük olan Barbe-Rousse çeşidi, 6 sıralı başak yapısına da sahip olmasından dolayı en zayıf taneli çeşit olmuştur (Çizelge 6). Bolayır ve Angora çeşitlerinin ikinci yılda tane irilikleri artarken, Sladoran da çok az yükselme, Balkan-96, Burgaz ve Barbe-Rousse çeşitlerinde azalma meydana gelmiştir. İncelenen Özelliklere İlişkin Korelasyon Katsayıları Bu çalışmada ölçümü yapılan verim ve verimle ilişkili olan bazı özellikler arasında ikili ilişkilerde incelenmiştir. İkili ilişkilere ait elde edilen değerler Çizelge 7 de verilmiştir. Denemede dane verimiyle verim ve kalite unsurları arasında yapılan değerlendirme sonucunda, tane verimi ile bin tane ağırlığı (r=0,412) arasında olumlu ve çok önemli, olgunlaşma gün sayısı (r=0,348) ve elek üstü oranı (r=0,322) ile olumlu ve önemli ilişki tespit edilmiştir. Bitki boyu ile başaklanma gün sayısı (r=0,607) ve olgunlaşma gün sayısı (r=0,433) arasında olumlu ve çok önemli (0,01), bin tane ağırlığı (r=-0,475) ve elek üstü oranı (r=-0,590) arasında olumsuz ve çok önemli ilişki bulunmuştur. Olgunlaşma gün sayısı ile başaklanma gün sayısı (r=0,703) ve ham protein oranı (r=0,495) arasında ise olumlu ve çok önemli, hektolitre ağırlığı (r=-0,431) ile olumsuz ve çok önemli ilişki tespit edilmiştir. Çizelge 7. Araştırmada tane verimi ile diğer bazı özellikler arasındaki ikili ilişkilere ait korelasyon katsayıları VRM BB BGS OGS BDA HA HPO BB -0,156 BGS -0,008 0,607** OGS 0,348* 0,433** 0,703** BDA 0,412** -0,475** 0,054 0,022 HA 0,095-0,151-0,041-0,431** 0,564** HPO 0,212 0,170 0,197 0,495** 0,086-0,285* EÜ 0,322* -0,590** -0,065-0,111 0,945** 0,531** -0,001 **: P<0,01 ve * : P<0,05. VRM: Verim, BB: Bitki boyu, BGS: Başaklanma gün sayısı, OGS: Olgunlaşma gün sayısı, BDA: Bin tane ağırlığı, HA: Hektolitre ağırlığı, HPO: Ham protein oranı, EÜ: 2.5 mm Elek üstü. Bazı kalite özellikleri arasında yapılan ikili ilişkilerde; bin tane ağırlığı ile hektolitre ağırlığı (r=0,564) ve elek üstü oranı (r=0,945) arasında olumlu ve çok önemli ilişki tespit edilmiştir. Hektolitre ağırlığı ile elek üstü oranı (r=0,531) arasında olumlu ve çok önemli, ham protein oranı (r=-0,285) ile olumsuz ve önemli ilişki bulunmuştur. Sonuç Sonuç olarak yapılan bu araştırmada Bolayır bölgenin en verimli çeşidi olarak belirlenirken, bitki boyu bakımından da bölgeye uygun olduğu görülmüştür. Sladoran ve 67

10 Burgaz başaklanmada en erkenci çeşitler olurken, Bolayır bu çeşitleri takip etmiştir. Bin tane ve hektolitre ağırlığında Bolayır çeşidi en yüksek değerleri verirken, başak yapısının 6 sıralı olmasından dolayı Barbe-Rousse çeşidinden en düşük değerler elde edilmiştir. Yemlik ve maltlık sınıflandırmada kullanılan protein oranı bakımından ise en düşük değerler Angora ve Bolayır çeşitlerinde, en yüksek oranlar ise Balkan-96 ve Burgaz çeşitlerinde tespit edilmiştir. Tane iriliği sınıflandırmasında ise en iri taneler Bolayır çeşidinde, en zayıf taneler Barbe-Rousse çeşidinde belirlenmiştir. Kaynaklar Anonim, Ülkesel Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi Yılı Araştırma Projeleri Raporu, Edirne. Anonim, Ülkesel Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi Yılı Araştırma Projeleri Raporu, Edirne. Anonim, Ülkesel Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi Yılı Araştırma Projeleri Raporu, Edirne. Anonim, Tarımsal Yapı ve Üretim. TİGEM 1998 Tohumculuk Toplantısı Raporu, Ankara. Anonim, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. Avcı, M. ve Akar, T Arpa Çeşitlerinin Orta Anadolu Kuru Koşullarına Adaptasyonu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enst. Derg., 2: Başgül, A., Engin, A., Özkara, R. ve Yücalan, T Orta Anadolu da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya, Elgün, A., Türker, S. ve Bilgiçli, N., Tahıl ve Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrolü. Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Gıda Müh. Bölümü. Yay. No:2, Konya. Engin, A., Başgül, A. ve Özkara, R., Orta Anadolu da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya, Kalaycı, M Örneklerle Jump Kullanımı ve Tarımsal Araştırma İçin Varyans Analiz Modelleri. Anadolu Tarımsal Araştırma Enst. Müd. Yayınları, Yayın No: 21, Eskişehir. Köksel, H., Sivri, D., Özboy, Ö ve Başman, A., Hububat laboratuarı El Kitabı. Hacettepe Üni. Mühendislik Fakültesi Yayınları, Yayın No:47, Ankara. Kün, E., Özgen., M ve Ulukan, H Arpa Çeşit ve Hatlarının Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. II. Arpa-Malt Semineri, Mayıs 1992, Konya, Öztürk, A., Çağlar, Ö. ve Tufan, A Bazı Arpa Çeşitlerinin Erzurum Koşullarına Adaptasyonu. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 2: Erzurum. Somaroo, B., Mekni, M., Adham, Y., Humeid, B. and Kawas, B Evaluation of germplasm at ICARDA. Rachis 3(2): Taner, A., Avcı, M., Düşünceli, F., Tosun, H., Ozan, A. N., Albustan, S., Yalcaç, K., Sayım, İ., Özen, D. ve Sipahi, H Orta Anadolu ve geçit Bölgelerinde Arpa (H. Vulgare) Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları. Orta Anadolu da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya. 68

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi ISSN: 2458-8377 Selcuk J Agr Food Sci, (2017) 31 (2), 8-13 DOI: 10.15316/SJAFS.2017.13 8 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Arpa Genotiplerinin Farklı

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ *

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):72-81 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):72-81 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * Abdulveli SİRAT İsmail SEZER

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE AHMETAĞA Başak Özelliği: Beyaz, Kılçıklı Bitki Boyu (cm) : 80-100 Yatmaya Dayanıklılık: Dayanıklı Dane Rengi: Kırmızı Dane Verimi (kg/da): 400 900 Gelişme Tabiatı: Alternatif (Kışlık Yazlık) Kurağa Dayanıklılık:

Detaylı

*Bu makale Doktora tezinin bir bölümüdür yılında OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir.

*Bu makale Doktora tezinin bir bölümüdür yılında OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir. Akademik Ziraat Dergisi 6(1):23-34 (2017) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Samsun ekolojik koşullarında bazı iki sıralı arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) çeşitlerinin verim,

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU TEA 1765-2012 Ankara-2016 TEA 1765-2012 ALTI SIRALI ARPA ÇEŞİT

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı 07.10.2016 Özge YILDIZ Gıda Yük. Müh. Aydın İMAMOĞLU, Seda PELİT Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir Proje:

Detaylı

Tokat-Kazova Şartlarına Uygun Maltlık Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi. Determination of Malting Barley Cultivars Suitable for Tokat-Kazova Conditions

Tokat-Kazova Şartlarına Uygun Maltlık Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi. Determination of Malting Barley Cultivars Suitable for Tokat-Kazova Conditions GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24, 21 (2), 94-1 Tokat-Kazova Şartlarına Uygun Maltlık Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi Nejdet Kandemir Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü,

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ GAP IV. Tarım Kongresi 1540-1546 pp., Şanlıurfa, Eylül 2005 KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ Hasan KILIÇ 1 Halil KARAHAN 2 Ali ĠLKHAN

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

TRAKYA TARIMSAL ARŞ.ENS./EDİRNE ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR 2000

TRAKYA TARIMSAL ARŞ.ENS./EDİRNE ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR 2000 AĞRI S 093 Saplar 70-75 cm uzunluğunda, yaprakları yeşil renkli, tüylü ve yarı diktir. Başakları kılçıklı, açık kırmızı renkli ve diktir. Taneleri beyaz renkli, oval, 5 cm uzunluğunda ve serttir. Kışa

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):110-116 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

DOĞU ANADOLU TAR.ARŞ.ENS./ERZURUM 1988

DOĞU ANADOLU TAR.ARŞ.ENS./ERZURUM 1988 BEZOSTAJA-1 Sap kısa boylu, sağlam yapılı ve gri yeģil renkli olup yaprakları tüysüzdür. Kılçıksız, beyaz kavuzlu, orta uzun, orta sık ve dik baģaklıdır. Sert-kırmızı camsı taneli olup, 1000 tane ağırlığı

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 10-16 ISSN:1309-0550 Konya Koşullarına Uygun Yüksek Verimli ve Kaliteli Arpa inin

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri *

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(2): 1-11 Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri * Emine BUDAKLI

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi a Enver

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L. conv. distichon) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma

Van Ekolojik Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L. conv. distichon) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 269-278 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Van Ekolojik Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L. conv. distichon) Verim ve Verim Öğeleri

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1 Araştırma Makalesi (Research Article) Hatice GEREN 2 Hakan GEREN 3 Hikmet SOYA 3 Rıza ÜNSAL 2 Yaşar Tuncer KAVUT 3 İsmail SEVİM 2 Rıza AVCIOĞLU 3 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 201249 (2): 195-200 ISSN 1018

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

Bazı Yazlık Arpa (Hordeum vulgare L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi

Bazı Yazlık Arpa (Hordeum vulgare L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(1): 31-38, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 251-256 EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 117-127 Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Birol TAŞ

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5825 Ankara-2016 TR 5825 MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Y. Ergen C. Sağlam T.Ü.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ Araştırma;

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2006, 10(1/2):73-81 J.Agric.Fac.HR.U., 2006, 10 (1/2):73-81 DİYARBAKIR YAĞIŞA DAYALI ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 ARPA ÇEŞİDİNİN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İSTEĞİNİNİN BELİRLENMESİ Hasan KILIÇ

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Sırta Ekim Sisteminde Buğdayda (Triticum Aestivum L.) En Uygun Ekim Normunun Belirlenmesi

Sırta Ekim Sisteminde Buğdayda (Triticum Aestivum L.) En Uygun Ekim Normunun Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Sami SÜZER, Machinery Lütfü Science) DEMİR 2012, 8 (4), 387-392 Sırta Ekim Sisteminde Buğdayda (Triticum Aestivum L.) En Uygun Ekim Normunun Belirlenmesi

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Derim, 2016, 33 (2):299-308 DOI:10.16882/derim.2016.267913 Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI NOHUT (Cicer arietinum L.) MERCİMEK

Detaylı

BAFRA OVASI KOŞULLARI A UYGU ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞĐTLERĐ Đ BELĐRLE MESĐ

BAFRA OVASI KOŞULLARI A UYGU ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞĐTLERĐ Đ BELĐRLE MESĐ Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2009,24(3):167-173 Anadolu J. Agric. Sci., 2009,24(3):167-173 Araştırma Research BAFRA OVASI KOŞULLARI A UYGU ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞĐTLERĐ Đ BELĐRLE MESĐ Abdulveli SĐRAT

Detaylı

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER www.bursagida.gov.tr Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 11:57-63 (2011) ISSN 1303-3107 ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI SORGUM (Sorghum spp.)

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE ISSN: 1302-4310 E-ISSN: 2146-8176 CİLT 23 VOLUME SAYI 2 2014 NUMBER uıgieaütkmtüaeiaeütktkt TARLA BİTKİLERİ

Detaylı

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Koşullarında Bazı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

DUFED 5(3) (2016) 93-98

DUFED 5(3) (2016) 93-98 DUFED 5(3) (2016) 93-98 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Toprağa farklı miktarlarda uygulanan leonarditin buğday bitkisinin verim, verim öğeleri ve

Detaylı

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK BAZI NOHUT(Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KOŞULLARINDAKİ VERİM VE ADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya-Türkiye

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya-Türkiye Orta Anadolu Sulu ve Kuru Koşulları İçin Tescil Edilmiş Makarnalık Buğday lerinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Yönüyle Çok Yıllık Performanslarının Belirlenmesi Mehmet ŞAHİN a Seydi AYDOĞAN a Aysun

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 78-85 Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Murat TUNÇTÜRK 1 İbrahim

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (6).1,1997 AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ Nilgün BAYRAKTAR 1 Belgin COŞGE

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 151-157, 2006 18 (2), 151-157, 2006 Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):49-56 ISSN 1018-8851 Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Metin ALTINBAŞ 1 Hasan SEPETOĞLU 2

Detaylı