SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1

2 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL ve mevcut ortakların sahip olduğu TL olmak üzere toplam TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin özettir 1. Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu 2 (KAP) nda (kap.gov.tr)../../. tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. SPKn nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1 Bu paragrafta yer alan parantez içi metin, mevcut payların satışının söz konusu olmaması durumunda paragraftan çıkarılacaktır. Ek satışın olması durumunda, söz konusu payların tutarıda belirtilecektir. 2 Ortaklığın KAP üyesi olmaması durumunda, KAP a ilişkin ifadeler paragraftan çıkarılacaktır. 2

3 İÇİNDEKİLER 1. Özetin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler 5 2. İhraççıya İlişkin Bilgiler 6 3. İhraç Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler Risk Faktörleri Halka Arza İlişkin Bilgiler 18 3

4 KISALTMA VE TANIMLAR ABD Doları, ABD$, USD ABD Avro, Euro A.Ş. Borsa İstanbul/Borsa/BİAŞ BSMV EFT FAVÖK GSYİH GVK ISO KAP KV KVK Ltd. Ltd. Şti. md. MDV MKK MMT No ÖDA SFY SPK/Kurul SPKn SSK Şirket, Ortaklık, Te-mapol Takasbank T.C. TTK TTSG TSE TÜİK UFRS UV Vb. VUK YBBO Ifade eder. : Amerikan Doları : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Birliği Para Birimi : Anonim Şirket : Borsa İstanbul A.Ş. : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi : Elektronik Fon Transferi : Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : Gelirler Vergisi Kanunu : International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Kurumu) : Kamuyu Aydınlatma Platformu : Kısa Vadeli : Kurumlar Vergisi Kanunu : Limited : Limited Şirketi : Madde : Maddi Duran Varlık : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. : Milyon Metreküp Ton : numara : Özel Durum Açıklaması : Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi : Sermaye Piyasası Kurulu : Sermaye Piyasası Kanunu : Sosyal Sigortalar Kurumu :Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş (Nev'i değişimi öncesi TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, TE-MAPOL Ltd.) : BİAŞ Takas ve Saklama Bankası : Türkiye Cumhuriyeti : Türk Ticaret Kanunu : Türk Ticaret Sicili Gazetesi : Türk Standartları Enstitüsü : Türkiye İstatistik Kurumu : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları : Uzun Vadeli : ve benzeri : Vergi Usul Kanunu : Yıllık Birleşik Büyüme Oranı 4

5 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özet ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih İbrahim Ahmet Samancı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gemici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sorumlu Olduğu Kısım: İZAHNAMENİN TAMAMI 05/08/ /08/2013 Halka Arz Eden TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. İbrahim Ahmet Samancı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gemici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sorumlu Olduğu Kısım: 05/08/ /08/2013 Hasan Ahmet Eskici Yönetim Kurulu Kurulu Üyesi Mehmet Gemici Şirket Ortağı İZAHNAMENİN TAMAMI 05/08/ /08/2013 Mustafa Uğur Eskici Şirket Ortağı 05/08/2013 5

6 Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih Sorumlu Olduğu Kısım: Mehmet Bedir Genel Müdür Mustafa Çakmak Takas ve Operasyon Uzmanı İZAHNAMENİN TAMAMI 05/08/ İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İhraççının ticaret unvanı İhraççının ticaret ünvanı Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi dir. İzahnamenin bundan sonraki bölümlerinde tam ismiyle anılmadığı durumlarda Şirket, Ortaklık, Te-mapol olarak da ifade edilecektir İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri Ticaret Unvanı : Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Hukuki Statüsü : Anonim Şirket Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Merkezi ve Fiili Yönetim Adresi : Organize Sanayi Bölgesi, 24. Cadde, No: 17, Melikgazi, Kayseri Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : ( tarihli ve 6870 sayılı TTSG nde ilan edilen TE-MAPOL Ltd. Şti nin kurulması) ( tarihli ve 8230 sayılı TTSG nde ilan edilen TE-MAPOL Ltd. Şti nin nev i değiştirerek Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. nin kurulması) Telefon ve Faks Numaraları : Telefon : +90 (352) Faks : +90 (352) İnternet Adresi : Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının no lu maddesinde yer almaktadır. 6

7 2.3. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi İhraççının Faaliyetleri Te-mapol petrokimyasal hammaddeleri işleyerek farklı tipte endüstriyel polimer plastik levhalar üretmektedir. Söz konusu ürünler muhtelif sektörlerde yarı mamul girdisi olarak kullanılmaktadır. Şirket satışlarını bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yapmaktadır. Ürün Özellikleri Örnek Uygulama Alanları HIPS (High Impact Polystrene Yüksek Darbe Dayanımlı Yüksek darbe mukavemetine sahip, vakum ve termoform şekillendirmesine uygun, düşük maliyetli, çok yönlü işlenebilir, mat yüzey ya Tanıtım stantları, iç mekan promosyon tabela ve stantları, model, buzdolabı iç gövdeleri, Polistrin) da parlak/pürüzsüz yüzey seçenekleri reklam uygulamaları ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene Akrilonitril Bütadien Stiren) ABS/PMMA (Acrylonitrile Butadiene Styrene / Poly(methyl methacrylate) Akrilonitril Bütadien Stiren/Polimetilmetakrilat) GPPS (General Purpose Polystrene Polymer Genel Amaçlı Polistrin) mevcuttur Kolay şekillendirilebilir ve işlenebilir bir polimer, HIPS ten daha fazla darbe ve kimyasal dayanıma, rijitliğe sahip, parlak, yarı mat ya da mat yüzey, çeşitli desen ve renk seçenekleri mevcuttur Ticari adı, Akrilik Laminasyonlu ABS, standart ABS ile yaklaşık aynı fiziksel özelliklerdedir. Akrilikten daha hafif, darbe mukavemeti daha yüksek, daha az kırılgan bir levha çeşididir. Akrilik kadar şeffaftır, yüksek ışık geçirgenliği, termoform şekillendirme kolaylığı, amorf yapısı, yüksek elektriksel dayanımı gibi nedenlerle tercih edilir, ancak UV dayanımı iyi olmadığından daha çok iç mekan uygulamalarında kullanılır PC (Polikarbonat) Yüksek ışık geçirgenliğine ve kırılma mukavemetine sahip, buna karşın oldukça hafiftir. Çift veya tek taraflı UV koruyucu katman uygulanabilir, PMMA (Poly(methyl methacrylate) Polimetilmetakrilat) Yüksek UV (Ultraviolet ışık) dayanıklılığına sahiptir. Ticari olarak Pleksi, Akrilik, Pleksiglas isimleriyle anılır, cama alternatif olarak kullanılır, cama göre yarı yarıya daha hafiftir, lojistik ve işleme kolaylığı, uygun fiyatı nedeniyle tercih edilir Medikal ürünler, beyaz eşya, dayanıklı tüketim malları, otomotiv, ısıtma soğuk sistem cihazları, elektronik ürünler Küvet ve duş tekneleri, tarım makineleri, makine imalat, reklam panoları, inşaat ve UV (ultraviyole, mor ötessş ışık) dayanımı gerektiren uygulamalar Duşa kabin camları, fotoğraf çerçeveleri, aydınlatma, reklam sektörleri Seralar, kış bahçeleri, spor tesisleri, inşaat vb. dış mekan uygulamaları Reklam, beyaz eşya, inşaat vb. iç ve dış mekan uygulamaları Te-mapol ün 2010, 2011, 2012 yılları, 2012 ilk 3 aylık ara dönem ve 2013 ilk 3 aylık ara dönem itibariyle yurtiçi satışlarının ürün kategorileri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Yurtiçi Satışlar % Değişim -%2,7 - %12,77 %86,99 - Abs-Akrilik Satış Geliri % Değişim -%9,9 - %5,99 %141,40 - Hips Satış Gelirleri

8 % Değişim %21,0 - %118,78 %29,83 - Gpps Satış Gelirleri % Değişim -%4,1 - -%9,14 %23,82 - Diğer Satış Gelirleri % Değişim %111,0 - %13,47 %1357,23 - Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6. bölümünde yer almaktadır İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler Üretimdeki eğilimler Şirketin son iki 3 aylık dönemde gerçekleşen üretim miktarları baz alındığında, gerçekleşen miktarın satış departmanının taleplerine paralel, alıcı firmaların ihtiyaçları doğrultusunda artan bir eğilim içerisinde olduğu gözlenmektedir yılı ikinci 3 aylık döneminde ise üretim miktarı gene mevsimsel etkenler hesaba katıldığında hedefler paralelinde gerçekleşmiştir. Satış eğilimleri Firma satış miktarı ve ciro bazında büyümesini hedefler paralelinde sürdürmektedir. Stok eğilimleri Şirketin siparişe dayalı üretim yapması nedeniyle, nihai ürün stokları toplam stoklar içerisinde en az payı almaktadır. Yine söz konusu olan imalat tipinin değişmemesi nedeniyle nihai ürün stok miktarı, geçmiş dönemlerle paralellik arz etmektedir. Maliyetlerdeki eğilimler Son dönemlerde hammadde başta olmak üzere girdi maliyetlerinin artmasına bağlı olarak toplam maliyetlerde bir miktar artış söz konusu olmuştur. Artan bu maliyetler her sene yaşanılan mevsimsel etkiye paralel olarak gerçekleşmiştir. Satış fiyatlarındaki eğilimler Geçmiş dönemler ve cari dönem incelendiğinde satış fiyatlarının keskin olmamakla beraber artan bir eğilimde olduğu görülmektedir. Söz konusu bu eğilimin devam etmesi beklenmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12. bölümünde yer almaktadır İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi Yoktur İhraççının ortaklık yapısı Ortaklığımızın yönetim kontrolü İbrahim Ahmet Samancı ve Tevfik Gemici isimli şahıslara ait olup, söz konusu kontrol paylara tanınan imtiyaz suretiyle sağlanmaktadır. Ortaklığımızın TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı İbrahim Ahmet Samancı isimli ortak için TL ve %25, Tevfik Gemici isimli ortak için TL ve %35, Hasan Ahmet Eskici isimli ortak için TL ve %12,5, Mehmet Gemici isimli ortak için TL ve %15, Mustafa Uğur Eskici isimli ortak için TL ve %12,5 tur. Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı TL dir. 8

9 İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine oy hakkı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi konusunda imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı A grubu payların %50 oranındaki kısmı İbrahim Ahmet Samancı isimli ortağa, %50 oranındaki kısmı Tevfik Gemici isimli ortağa aittir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 18. bölümünde yer almaktadır Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları Faaliyet Sonuçları Özet Gelir Tablosu (20 0,2012, 2013 yıllar, 2012 ve 2013 ilk 3 aylık ara dönemler Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Yurtiçi Satış Gelirleri Yurtdışı Satış Gelirleri Diğer Gelirler Toplam Gelirler Satıştan İadeler, İskontolar (-) Satış Gelirleri (Net) Satışların Maliyeti Brüt Kar Faaliyet Karı Net Dönem Karı/(Zararı) Gelir Tablolarındaki Gelişmeler 2008 yılı Nisan ayında endüstriyel polimer plastik levha üretimine başlayan Te-mapol döneminde cirosunu hızla artırmış, hem genel ekonomiden hem de sektörden daha hızlı bir oranda büyüyebilmiştir. Şirketin faaliyetlerindeki hızlı büyüme 2011 yılında da sürmüş, yurtiçi satışlar %86,99 artmış ihracat gelirleri 7 katına çıkmış, nihayetinde 2011 yılında net satışlar %78,57 gibi yüksek bir oranda büyüyerek 19,6 milyon TL ye kadar ulaşmıştır. Hızlı büyümenin yönetimsel, finansal ve ticari sorunlara neden olmaması için 2012 yılında kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık verilmiş, büyümede bir miktar frene basılmış, yurtiçi satışlardaki artış nispeten daha yavaş bir oranda %12,77 seviyesinde kalmıştır. Buna karşın şirket iç pazara bağımlılığı azaltma çabaları neticesinde ihracatını artırmayı sürdürmüş, yurtdışı satışlar %132,53 oranında artarak 626,5 bin TL yi bulmuştur. Neticede 2012 yılında net satışlar %16,35 artarak 22,8 milyon TL ye ulaşmıştır çeyreğinde yurtiçi satışlar %2,71 gerilemiş, öte yandan ihracatla büyüme stratejisinin meyveleri toplanmaya başlanmış, yurtdışı satışlar geçen yılın aynı döneminin 7 katına kadar çıkmıştır. Böylece şirketin cirosu %3,22 artarak 4,6 milyon TL ye ulaşmıştır. Şirketin faaliyet karı cirodaki büyümeyi takip ederek 2011 de %48,50, 2012 de %4,78 artmıştır yılında 1,4 milyon TL mertebesindeyken 2011 yılında 2,1 milyon TL, 2012 yılında 2,2 milyon TL olmuştur ilk 3 aylık döneminde mevsimsel etkenler sonucu plastik polimer hammadde fiyatlarının düşmesi neticesinde satışların maliyeti %3,98 gerilemiştir. Bunun neticesinde şirketin faaliyet karı %176 artarak TL ye ulaşmıştır. Özet Bilanço Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar

10 Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar (toplam) Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Duran Varlıkların Toplamı AKTİF TOPLAMI Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Özkaynaklar PASİF TOPLAMI Bilançolardaki Gelişmeler Te-mapol ün bilançosundaki toplam varlıkları 2010 yılı sonunda 10,7 milyon TL iken 2011 yılında %26,64, 2012 yılında %51,60, Çeyreğinde %30,82 artmış ve tarihi itibariyle 26,9 milyon TL ye ulaşmıştır. Söz konusu büyüme şirketin iş hacmindeki hızlı artış paralelinde işletme sermayesinin artmasından, faaliyetlerden elde edilen net karın şirket bünyesinde bırakılmasından, 2011 yılında high gloss ince levha üretimine yönelik 3. Üretim hattı yatırımı yapılmasından kaynaklanmıştır. Sermaye Yapısı Ortaklığın özsermayesi sonu itibariyle TL seviyesindedir. Özsermayenin detay kalemleri yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı Borçluluk durumu Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Finansal Borçlar Kısa Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplam

11 Te-mapol ün itibariyle TL olan toplam finansal borçları cirodaki hızlı büyümenin neden olduğu işletme sermayesi ihtiyacının banka kredileriyle finanse edilmesi sonucu 2011 sonunda TL ye, 2012 sonunda TL ye, tarihi itibariyle TL ye ulaşmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır Seçilmiş proforma finansal bilgiler Yoktur Kar tahmin ve beklentileri Yoktur İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama İzahnamede yer alan , , , tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar bulunmamaktadır. Öte yandan şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu olan AKT Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim A.Ş tarihli finansal tablolara ilişkin hazırladığı bağımsız denetim raporunun 4. Maddesinde, görüşünü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa yer vermiştir: 4. Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat San. Tic. A.Ş. nin müşterisi olan Pena Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. nin ödeme güçlüğüne düşmesi sonucu; Pena Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. nin grup şirketi olan Şahin Tıp Ltd.Şti, Pena Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. nın borcu olan TL yi üstlenmiştir. Şahin Tıp Ltd. Şti. üstlenmiş olduğu bu borca karşılık, bir kamu kurumundan oluşacak alacağına karşılık ,- TL tutarlı temliki TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat San. Tic. A.Ş. ye vermiştir. Şahin Tıp Ltd. Şti. nin temlike konu alacağının daha önceden bir bankaya temlik verilmiş olması sebebiyle, bankadan bu temlikin çözülmesi için TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat San. Tic. A.Ş., Şahin Tıp Ltd. Şti. nin banka borcunu kapatmıştır. Şahin Tıp Ltd. Şti. gerek Pena nin borcunu üstlenmesi, gerekse banka borcunun kapatılması amacıyla TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat San. Tic. A.Ş. tarafından ödenmesi sonucunda tarihi itibariyle TL TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat San. Tic. A.Ş. ye borçlu bulunmaktadır. TE-MAPOL Polimer Plastik ve İnşaat San. Tic. A.Ş., bu alacaklar için ayrıca Şahin Tıp Ltd. Şti. ile birlikte Kantarcı Çelik Raf San. Tic. A.Ş. ve Mehmet Uyar, Ali Uyar ve Turgut Kantarcı dan kefalet almıştır İşletme sermayesi beyanı Te-mapol işbu izahnamenin imzalandığı tarihten itibaren 12 aylık süre zarfında cari yükümlülüklerini karşılamak üzere yeterli işletme sermayesine sahiptir. Te-mapol ün hizmet verdiği yurtiçi plastik pazarı segmenti (termoplastik polimer levha) pek çok sanayi kolunda girdi olarak kullanılması, yurtiçi üretimin sınırlı olması, muadil girdilere göre daha avantajlı olması gibi nedenlerle elverişli büyüme olanakları sunmaktadır. Şirket bu nedenle üretim ve satışlara başladığı 2008 yılı ortasından itibaren hızla pazar payı elde etmeye yönelik agresif bir büyüme stratejisi benimsemiştir. Özellikle 2011 yılında ciro %78,57 gibi yüksek bir oranda artmıştır. Ancak bu hızlı büyüme bir yandan yönetimsel kontrol açısından sıkıntı yaratmış, öte yandan artan işletme sermayesi ihtiyacının ve yatırımların yabancı kaynaklarla finanse edilmesi sonucunu doğurmuştur yılı başında yönetimsel sorunları gidermek için kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık veren Te-mapol yönetimi büyümede frene basmış, ciro 2012 yılında 2011 yılına göre %16,35 büyümeyle TL ye çıkmıştır yılının ilk 3 aylık döneminde ise cirodaki artış sadece %3,22 seviyesinde kalmıştır. 11

12 Şirket alacakların tahsilatında sorun yaşanmaması için pazarlama ve satış faaliyetlerinde daha seçici davranmaya, ödemelerde zorlanmayacak bir müşteri portföyü oluşturmaya önem vermektedir. Böylece kontrolsüz bir hızda büyüme neticesinde alacakların tahsilatı olasılığının düşmesinin bilançoda yaratabileceği tahribata karşı etkin tedbir alınmaktadır. Şirketin tarihi itibariyle dönen varlıkları TL, kısa vadeli yükümlülük toplamı ise TL seviyesindedir. Buna göre şirketin dönen varlıklardan kısa vadeli yükümlülüklerin çıkarılmasıyla hesaplanan net işletme sermayesi TL seviyesindedir. Net işletme sermayesinin artıda olması bilançodaki dönen varlıkların o kadarlık ( TL lik) kısmının uzun vadeli kaynaklar ve özsermaye ile finanse edildiğini göstermektedir. Şirket işbu izahnamenin hazırlandığı tarihten itibaren 12 aylık süre zarfında halka arzdan kaynak girişi olmasa da- işletme sermayesi ihtiyacını karşılama kapasitesine sahiptir. Halka arz yoluyla kaynak elde edilememesi durumunda şirket varolan kaynaklarının ve bilanço varlıklarının optimum bir şekilde kullanılmasına yönelik mevcut temkinli üretim, satış ve pazarlama stratejisini sürdürecektir. Temkinli büyüme stratejisi ile önümüzdeki 12 ayda yakalanacak %15 civarındaki bir ciro artışının ticari alacakların ve stokların seviyesinde neden olacağı yükseliş şirketin ticari borçlarındaki artışın netleştirici katkısı da hesaba katıldığında sınırlı bir seviyede kalmaktadır. Sözkonusu ek işletme sermayesi ihtiyacı şirketin faaliyet karlılığından elde ettiği nakitle karşılanacak seviyededir. Likidite Yönetimi Şirket yönetimi faaliyetlerden elde edilen nakit karlılık ve varolan kısa vadeli varlıkların nakde dönüşme (devir) hızları temelinde vadesi gelen ticari borçlar, faiz giderleri ve diğer yükümlülüklerin önümüzdeki 12 ayda sorunsuz karşılanacağını değerlendirmektedir. Nakit akışlarının kısa vadeli zamanlaması açısından giriş ve çıkışların eş zamanlı olmaması ticari hayatın olağan akışının zorunluğudur. Söz konusu zamanlama farklarından doğabilecek kısa vadeli likidite ihtiyaçları bankalarla yapılan genel kredi sözleşmeleri çerçevesinde sahip olunan kredi limitlerinin kullanılmayan kısımları ile karşılanmaktadır. Gelecek 12 aylık süre zarfında anapara ödeme vadesi dolacak olan finansal krediler şirketin bankalarla yaptığı genel kredi sözleşmeleri çerçevesinde sahip olduğu kredi limitleri dahilinde kalan rotatif nitelikteki kredilerdir. Sözkonusu krediler vadeleri dolduğunda gene sözkonusu genel kredi sözleşmeleri çerçevesinde yenilenebilmektedir. Sonuç Neticede şirket agresif büyüme stratejisinin yeniden benimsenebilmesi için halka arzdan elde edilecek özkaynak finansmanına gereksinim duymaktadır. Buna karşın şu anda yürürlükte olan temkinli büyüme stratejisi doğrultusunda ticari faaliyetlerin sürdürülmesi durumunda, şirket cari yükümlülüklerini karşılamak üzere yeterli işletme sermayesine sahiptir. Yukarı işletme sermayesi beyanına ilişkin yapılan tüm açıklamalarda varsayımlar, duyarlılıklar, risk faktörleri ya da kısıtlamalara yer verilmemiştir. Ancak tüm işletme sermayesi beyanları makul varsayımlara dayanılarak yapılmıştır Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler Bu kısımda ortaklığın yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verilecektir Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında Bu kısımda ortaklığın finansal tablolarının bağımsız denetimi ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilecektir. 12

13 3. İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler Ortaklığımızın TL tutarındaki mevcut sermayesi; TL tutarındaki kısmı nakit karşılığı, - 0 TL tutarındaki kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmak üzere TL ye artırılacaktır. Nakit karşılığı artırılan sermayenin TL tutarındaki kısmını temsil eden paylar ile mevcut ortakların sahibi bulunduğu TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylar halka arz edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmış olup, mevcut ortaklarımızın %0 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı B grubu, mevcut ortakların sahibi bulunduğu payların satışı karşılığında ise B grubu pay verilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.1 no lu maddesinde yer almaktadır Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır Sermaye hakkında bilgiler Ortaklığımızın mevcut çıkarılmış sermayesi TL olup, beher payının nominal değeri 1 TL dir Paylara ilişkin haklar Pay sahipleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çeverçevesinde pay sahipliği nedeniyle çeşitli haklara sahiptir. Bu haklar şunlardır: Kardan pay alma hakkı (SPKn md.19): Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar ve tasfiye payı hakkı (Yeni TTK md.507): Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır. Bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md.19): Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Rüçhan hakkı (Yeni TTK md.461): Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Genel Kurula Katılma Hakkı (Yeni TTK md. 407, 415, 425,426, 427) : Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını şirket genel kurul toplantılarında kullanırlar. Oy hakkı (Yeni TTK madde 432, 434, 435, 436): Pay sahipleri genel kurul toplantılarında alınacak kararlara ilişkin oylamalarda oy hakkına sahiptir. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (Yeni TTK md. 437, 438): Pay sahipleri kanunla belirlenen koşullar çerçevesinde ortağı oldukları şirketten bilgi alma hakkına sahiptirler. 13

14 Genel Kurul Kararlarının İptali (Yeni TTK md. 445, 451): Pay sahipleri şirketlerin genel kurul kararlarının iptali için dava açabilir. Azlık Hakları (Yeni TTK md. 411,412,420): Pay sahipleri azınlık hissedar olsalar da kanunla belirlenen koşullar çerçevesinde şirketlerin genel kurullarını toplantıya çağırabilir, genel kurul toplantıları için gündem belirleyebilirler. Sermaye piyasası aracı notunun 4.5 no lu maddesinde yer alan bilgilerin özeti ile aşağıdaki ifadeye bu kısımda yer verilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.5 no lu maddesinde yer almaktadır Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek olan beheri 1 TL nominal değerli B grubu TL nominal tutardaki paylar üzerinde payların devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin hakları kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığını Te-mapol beyan etmiştir Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek İbrahim Ahmet Samancı ya ait beheri 1 TL nominal değerli B grubu TL nominal tutardaki, Tevfik Gemici ye ait beheri 1 TL nominal değerli B grubu TL nominal tutardaki, Hasan Ahmet Eskici ye ait beheri 1 TL nominal değerli B grubu TL nominal tutardaki, Mehmet Gemici ye ait beheri 1 TL nominal değerli B grubu TL nominal tutardaki, Mustafa Uğur Eskici ye ait beheri 1 TL nominal değerli B grubu TL nominal tutardaki, toplamda TL nominal tutardaki B grubu paylar üzerinde, payların devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin hakları kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığını Te-mapol beyan etmiştir. Halka arz ile borsada işlem görecek payların devrine ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. İhraç edilecek paylar üzerinde pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıt bulunmamaktadır Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Halka arza onay verilmesi ve gerçekleşmesi halka arz edilen payların borsada işlem göreceği anlamına gelmemektedir. Borsada işlem görme Borsa İstanbul A.Ş. nin kararına bağlıdır. Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan halka arz başvurusu paralelinde halka arz edilmesi planlanan söz konusu payların BİST nezindeki organize piyasalardan 2. Ulusal pazarda işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş. ye gerekli bilgi ve belgelerle başvuru yapılmıştır Kar dağıtım politikası hakkında bilgi Te-mapol ana sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 12. maddesinde karın tespit edilmesi ve dağıtılmasına ilişkin hükümler belirtilmiştir. Buna göre; - Şirket kar dağıtımda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyar. - Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden genel giderler, amortisman, Şirketçe ödenmesi/ayrılması zorunlu miktarlar, vergiler düşüldükten sonra geriye kalan, sermaye piyasası 14

15 mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançodaki safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. - Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. - Kalana varsa yıl içinde yapılan bağış ilave edilir ve Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurulca belirlenen 1.temettü ayrılır. - Yukarıdaki indirimlerden sonra, Genel Kurul, kar payının yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem, işçilere, vakıflara, benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. - Safi kardan, kanuni yedek akçe, 1. temettü, yukarıda belirtilen bağış/diğer faydalar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen 2. temettü olarak dağıtabilir. Ayrıca dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. - Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısımdan, ödenmiş sermayenin %5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. - Yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1. temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile şirketin memur, çalışan, işçilerine ve vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. - Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. - Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. - Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. İhraççının esas sözleşmesi ve kamuya açıklanan diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtımı esasları ve bu konudaki sınırlamalar hakkında bilgi verilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 20. bölümünde yer almaktadır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ 4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Şirketin müşterilerinin bir kısmı ödeme güçlerini kaybedebilir, böylelikle şirketin alacaklarının bir kısmı şüpheli hale dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir. Şirketin yurtiçi ve yurtdışı müşterileri ile yaptığı anlaşmalar karşı tarafça iptal edilebilir. Hızlı büyüme şirketin iş yapış tarzında, müşteri portföyü ve profilinde, ticari alacaklarının yapısında hızla değişime neden olabilir. Bu gelişme riskler doğurabilir. Şirketin temel hammaddesi olan granül polimer plastiğin fiyatı hampetrol fiyatlarına bağlıdır. Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar karlılığı olumsuz etkileyebilir. Şirketin temel hammadde fiyatı döviz kurlarındaki değişimlere duyarlıdır. Döviz kurlarında artışlar üretim maliyetlerinde yükselişe neden olabilir. 15

16 4.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Şirket plastik sektöründe faaliyet göstermektedir. Yeni ürünler, yeni teknolojiler, yasal değişiklikler, kamu idaresinin sektöre ilişkin alacağı kararlar, uygulamalar ve getireceği sınırlamalar şirketi olumsuz etkileyebilir. Şirketin mamüllerini girdi olarak kullanan sektörlerde alternatif malzemelerin kullanılması faaliyet sonuçlarını etkileyebilecek bir diğer olumsuz etkendir. Şirketin ürünlerini sattığı sektörlerde genel ekonomiden kaynaklanabilecek arz ve/veya talep yönlü olumsuz gelişmeler faaliyet sonuçlarına ve karlılığa olumsuz yansıyabilir. Kar marjlarının yüksek seyrettiği pazar segmentine yeni şirketlerin girmesi rekabetin artmasına ve dolayısıyla kar marjlarının baskılanmasına neden olabilir. Sektörün kritik hammadde girdilerinden olan granül polimer plastik fiyatlarında yaşanabilecek önemli dalgalanmalar karlılık üzerinde olumsuz etki yapabilir. Plastik hammaddeler petrol türevi olduklarından ham petrol fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar dolaylı olarak şirketin kar marjlarını olumsuz etkileyebilir Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler Genel ekonomiye ilişkin riskler: Genel ekonomide, hem yurtiçi hem de yurtdışı arz ve talep koşullarında ani ve sert dalgalanmalar olması şirketin ürünlerine talebi azalabilir. Bu durumda şirketin mali yapısı, cirosu, karlılığı olumsuz olarak etkilenebilir. Mücbir sebeplerden doğabilecek riskler: Global, bölgesel ya da yerel seviyede savaş, iç karışıklık gibi gelişmelerin, deprem, sel, su baskını gibi mücbir sebeplerin şirketin faaliyetlerine olumsuz yansımaları olabilir. Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Riskler: Şirketin bağlı bulunduğu T.C. yasaları ve mevzuatlarında yapılabilecek değişiklikler şirket için bir risk unsuru oluşturabilir. Girdi Maliyetlerinden Kaynaklanan Riskler Üretim maliyetlerinde etkili olan elektrik, akaryakıt, doğalgaz, su gibi fiyatı merkezi veya yerel kamu otoriteleri tarafından tespit edilen girdilerin maliyetlerindeki artış kararları ya da yeni düzenlemeler şirketin faaliyet karlılığı açısından risk yaratabilir. Finansal Riskler Sermaye Riski Sermaye riski, Şirket in, kaynağı ne olursa olsun büyüyen riskler karşısında özsermayesinin yetersiz kalabileceği durumları ifade etmektedir. Borç özsermaye oranında özsermaye aleyhine bozulma olması uzun vadede Şirket in sermaye yeterliliği ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından sorun yaratabilir. Kredi Riski Kredi riski, karşı tarafın Şirketin finansal araçlarından kaynaklanan vade koşullarını yerine getirememesinden kaynaklanmakta olup, eğer varsa taşınan değerleriyle sınırlıdır. Şirketin tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre tarihi itibariyle şirketin TL tutarındaki ticari alacakları, TL seviyesinde bulunan 16

17 bankalardaki mevduatı ve TL seviyesinde bulunan diğer alacakları kredi (alacak tahsilatı) riskine maruz olan tutarlardır. Söz konusu alacakların teminat ile güvence altına alınmış kısmı bulunmamaktadır. Şirket sözkonusu alacakların bir kısmını tahsil edemeyebilir ve bunun neticesinde karşılık ayırarak zarar yazmak zorunda kalabilir. Likidite riski Bir işletmenin, ticari borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini, vadesi geldiğinde nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanmasından kaynaklanmaktadır. Hızla büyüyen şirketler ortalama ticari alacak ve ticari borç ödeme vadelerini uyumlulaştırmakta güçlük çekebilirler. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için, yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fona sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu risk, kredi kuruluşlarından borçlanma limitlerine bağlı kalınarak nakit giriş ve çıkış hacminin eşleştirilmesiyle karşılansa da finansal kredilerde bankaların tanımış olduğu limitlere de ulaşılması durumunda Şirket bu tür bir riskle karşılaşabilir. Şirketin tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre önümüzdeki 0-12 ay arası vadesi gelecek olan ve ödemesi gereken yükümlülüklerinin toplamı TL seviyesindedir. Bunun TL si banka kredisi, TL si ticari borçlar, TL si ise diğer borçlardan oluşmaktadır. Sözkonusu yükümlülükleri alacakların tahsil edilmesinden, yeni banka kredisi temin edilmesinden ve faaliyet karlılığından sağlanan nakit ile karşılanamaması durumu likidite riskini oluşturmaktadır. Piyasa Riski Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyebilecek dalgalanmaların olması riskidir. Döviz kuru, faiz oranı ve fiyat risklerini içermektedir. Döviz Kuru Riski: Şirket in bilançosunda Amerikan Doları ve Euro cinsinden nakit varlık, ticari alacak, finansal borç ve ticari borçlar bulunmaktadır. Döviz kurlarında yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu bu borç ve alacakların TL cinsi karşılıklarında da oynaklıklar olabilecek, dönemsel olarak kur farkı karı ve zararı oluşabilecektir tarihi itibariyle şirketin dövizde ABD Doları ve Euro net açık pozisyonu bulunmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalar şirketin karlılığını olumsuz etkileyebilecektir. Faiz Oranı Riski: Şirketin faiz oranındaki değişiklikler nedeniyle oluşan nakit akım faiz oranı riski esas olarak Şirketin kısa ve uzun vadeli finansal borçlarıyla ilgilidir. Ticari alacaklar ve borçlar indirgenmiş sabit bir faiz oranı ile rayiç değer faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Şirketin faize duyarlı önemli bir varlığı yoktur. Şirketin gelirleri ve faaliyetlerinden nakit akımları büyük oranda piyasa faiz oranındaki değişimlerden bağımsızdır. Şirketin banka kredileri sabit ve değişken faizli olmak üzere yapılanmıştır. Değişken faiz oranlı banka kredileri faiz oranlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir itibariyle şirketin finanasal yükümlülükleri TL seviyesindedir. Bunun TL lik kısmı değişken faizli olarak, faiz oranlarındaki dalgalanma riskine maruzdur. 17

18 4.4. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Pay sahiplerinin elde etmeyi beklediği kar payı (temettü) geliri ve değer artışı (sermaye) kazançlarını etkileyen pek çok risk faktörü bulunmaktadır. 1. Kar payı (Temettü) gelirine ilişkin riskler: Şirketlerin mali yılları sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasıyla pay sahiplerinin elde ettiği gelire kar payı (temettü) geliri denmektedir. Şirket zarar edebilir ve bu durumda temettü geliri dağıtılamaz. Buna ek olarak, Şirket yeterli kar elde edemediğinden temettü dağıtılmayabilir. Kar yeterli olsa bile Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulu onayı ile söz konusu karın ortaklara dağıtılmadan şirket bünyesinde tutulmasına da karar verilebilir. 2. Sermaye kazancına (Değer artış kazancı) ilişkin risk etkenleri: Te-mapol ün payları halen herhangi bir örgütlü pazar ve piyasada işlem görmemektedir ve ilk defa Borsa İstanbul A.Ş. de halka arz edilecektir. Söz konusu payların halka arz fiyatı, halka arz ertesinde Borsa da oluşacak fiyattan farklı olabilecektir. Payların ihracı ertesinde payların işlem gördüğü fiyat seviyesi Türkiye ve dünyadaki genel ekonomik duruma, sektörel gelişmelere, kamu otoritelerinin kararlarına, sermaye piyasalarının kendine has koşullarına Şirketin faaliyetlerine ve mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak piyasada arz talep dengesi içinde belirlenecek ve değişebilecektir. Bu gelişmeler neticesinde payların piyasada fiyat değişimleri ile işlem görmesi sonucu pay sahipleri, tutarı iktisap maliyetlerine ve sahip oldukları pay adedine bağlı olmak üzere değer artış kazancı elde edebilecekleri gibi, zarar da edebileceklerdir. Yurtiçi ve yurtdışında genel ekonomiye veya sektöre ilişkin olumsuz gelişmeler olması, Şirket in gibi finansal performans parametrelerinin piyasa öngörülerinin altında kalması gibi durumlarda Şirket paylarının değeri düşebilir. Şirket paylarında işlem yapmayı düşünen yatırımcılar bu tür risklerin farkında olarak kararlarını vermelidirler. Ortaklığın tasfiye olması halinde, Ortaklıktan alacaklı olan tüm taraflara ödemeler yapıldıktan sonra bakiye değer kalıyorsa, pay sahiplerinin de bu değerde payları oranında hakları bulunmaktadır. Ancak bakiye değer kalmaması durumunda pay sahipleri de hiçbir bakiye değer elde edemezler. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır. 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 5.1. Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet İhraççının halka arzdan sağlayacağı net nakit girişi TL seviyesinde öngörülmektedir. Halka arzla ilgili olarak ihraççının danışmanlık, aracılık, bağımsız denetim, basım, reklam hizmetleri, yasal ücretler ve bunun gibi tüm maliyetleri toplam TL seviyesinde tahmin edilmektedir Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri Şirket, sermaye artırımı yoluyla payların halka arz edilmesi sonucu elde edeceği nakit kaynak ile, 18

19 - Büyümeden kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyacını banka kredilerinden daha düşük bir maliyetle finanse etmeyi planlamaktadır. - Finansal borçları ve böylelikle finansman giderlerini azaltmayı planlamaktadır. - Büyüme hedefleri doğrultusunda yeni makine, ekipman almayı hedeflemektedir. Bunlar Euro yatırım tutarı öngörülen Termoform tesis ve yaklaşık Euro yatırım öngörülen high gloss (parlak) ürünleri çizilmez yapmaya yönelik tesis yatırımlarıdır. Yatırımların tahmini bütçesi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: Halka Arz Gelirlerinin Planlanan Kullanımı Aşağıdaki Tabloda Özetlenmiştir: Kullanım Yeri Tutar (TL) Finansal Borçların Ödenmesi Büyümeye Yönelik İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması High Gloss Ürünlere Çizilmez Nitelik Kazandırılması Yatırımı* Termoform Tesisi Yatırımı* Planlanan Kaynak Kullanımı Tahmini Net Halka Arz Geliri Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.4 no lu maddesinde yer almaktadır Halka arza ilişkin temel bilgiler Halka arz edilen payların nominal değeri TL si ortak satışı olmak üzere- toplam TL dir. Sözkonusu payların halka arz ertesinde TL yi bulacak çıkarılmış sermayeye oranı ise %47,58 seviyesindedir. VII sayılı Tebliğ kapsamında bu sermaye piyasası aracı notu kapsamında satışa hazır bekletilecek payların toplam nominal değeri TL dir. Sözkonusu payların halka arz ertesinde TL yi bulacak çıkarılmış sermayeye oranı ise %11,90 seviyesindedir. Satış, aracı kurum Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Borsa da Satış yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasa da gerçekleştirilecektir. Satış, Neta Birincil Piyasa da gerçekleştirilecektir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından BİAŞ Hisse Senetleri Piyasası Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış (SFY) yöntemine göre Şirket payları BİAŞ Birincil Piyasa da Borsa da Satış Yöntemi ile satışa sunulacağından, halka arzdan pay almak suretiyle ortak olmayan isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi zarfında BİAŞ da işlem yapmaya yetkili Borsa üyesi kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. öncelikle yetkili aracı kuruluşlar vasıtasıyla alım talebinde bulunmaları gerekmektedir. BİAŞ Birincil Piyasa da işlem saatleri 10:30 12:00 dir. BİAŞ da işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların listesi BİAŞ nin internet (http://borsaistanbul.com) sitesinde, BİAŞ aylık bültenlerinde ve SPK nun (www.spk.gov.tr) internet sitesinde yer almaktadır. Talep edilebilecek adetler 1 (bir) pay ve katları şeklindedir. Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde kullanılabilecek en yüksek lot miktarı satış başlamadan önce BİAŞ tarafından yayınlanacak olan işlem duyurusunda belirtilecektir. İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. 19

20 Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no lu maddesinde yer almaktadır Menfaatler hakkında bilgi Şirket paylarının halka arzından Te-mapol özkaynak, halka arz eden Aracı Kuruluş ise halka arza aracılık komisyon geliri elde edecektir. Te-mapol ün ortaklarından İbrahim Ahmet Samancı, Tevfik Gemici, Hasan Ahmet Eskici, Mehmet Gemici ve Mustafa Uğur Eskici sahip oldukları payların bir kısmının halka arzından, ortak pay satışı geliri elde edeceklerdir. Halka arzın tarafları arasında çatışan herhangi bir menfaat bulunmamaktadır. Aracı kuruluş ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Aracı kuruluşun halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği komisyon hariç doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. İhraççının sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle aralarında herhangi bir anlaşma yoktur. İhraççıdan ya da halka arzdan önemli menfaati olan danışmanlar ve yetkili kuruluşlar vb. yoktur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.3 no lu maddesinde yer almaktadır Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler Şirket ortaklarından İbrahim Ahmet Samancı, Tevfik Gemici, Hasan Ahmet Eskici, Mehmet Gemici, Mustafa Uğur Eskici nin sahip oldukları sırasıyla TL, TL, TL, TL, TL (toplamda TL) nominal bedelli B grubu payları ortak satışı yönetimiyle- halka arz edilecektir. Şirket ortakları payların halka arzını müteakip pay piyasasında işlem görmeye başladığı günden itibaren 1 (bir) yıl boyunca tedavülü artırıcı pay satışı yapmamayı ve şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmamayı taahhüt etmektedir. Ayrıca şirket, halka arzını müteakip pay piyasasında işlem görmeye başladığı günden itibaren 1 (bir) yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama kararı almıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7.3 no lu maddesinde yer almaktadır Sulanma etkisi Mevcut ortaklar ve yeni ortaklar için halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisini özetleyen tablo aşağıdadır. Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası Halka arz fiyatı (TL) 7,50 Defter Değeri (TL) Halka Arz Toplam Maliyeti (TL)

21 Defter Değeri (Halka Arz Masrafları Sonrası-TL) Çıkarılmış Sermaye (TL) Pay Başına Defter Değeri (TL) 1, , Mevcut ortaklar için sulanma etkisi (TL) - 2, Mevcut ortaklar için sulanma etkisi (%) - 194,74 Yeni ortaklar için sulanma etkisi (TL) - 4, Yeni ortaklar için sulanma etkisi (%) - 56,65 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 9. bölümünde yer almaktadır Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi Halk arzda pay almak isteyen yatırımcıların satış süresi içerisinde BİAŞ de işlem yapmaya yetkili olan aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. Başvurdukları aracı kurumda hesapları yoksa, yeni hesap açma ücreti ve benzeri maliyetler ortaya çıkabilir. Aracı Kurumlar işlem emirlerinin gerçekleşmesi durumunda işlem komisyonu ve komisyonun üzerinden BSMV tahsil etmektedir. Komisyon oranı kurumdan kuruma veya müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 21

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 07.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET FORMATI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET FORMATI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET FORMATI 1 OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu 10.03.2014 Raporun Konusu: Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket olarak da ifade

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.12.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 16.12.2013 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı

Detaylı

01 OCAK ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

01 OCAK ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU a- Genel Bilgiler Polimer Plastik Levha üretimi yapmakta olan firmamız, 2007 yılı temmuz ayında kurulmuş sabit yatırımlarını ve test üretimlerini

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu 10.03.2014 n Konusu : Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 11 Kasım 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş Paylarının

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURUSU Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde

Detaylı

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER.4 2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER.4 3. İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER.8 4. RİSK FAKTÖRLERİ.9 5.

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER.4 2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER.4 3. İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER.8 4. RİSK FAKTÖRLERİ.9 5. MÜREKKEP MATBAACILIK MEDYA BASIM RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 3.000.000

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29. maddesinin

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Haziran 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 3 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 4 3

Detaylı

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

2 Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri

2 Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU a- Genel Bilgiler Polimer Plastik Levha üretimi yapmakta olan firmamız, 2007 yılı temmuz ayında kurulmuş sabit yatırımlarını ve test üretimlerini

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi Özet

Finans Bank Anonim Şirketi Özet Bu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, Özet in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen Özet in ayrıca ilan

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Temmuz 2017 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2014 tarih 1502 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 GENEL BİLGİLER 1. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: Bu faaliyet

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.09.2016... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

2- GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır? GYO lar sermayelerinin en az %25 ini halka açmak zorundadırlar.

2- GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır? GYO lar sermayelerinin en az %25 ini halka açmak zorundadırlar. 1- GYO'lara ilişkin temel yasal düzenleme nedir? GYO lar, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ne tabidirler. 2- GYO'lar sermayelerinin

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi A.Ş.

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi A.Ş. Camiş Menkul Değerler A.Ş. SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2013 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 3 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi...

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 14 Mayıs 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, sermaye piyasası aracı notunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 10.09.2013-30.09.2013 Mart 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. ŞİRKET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 3 1.1. ŞİRKET TANIMI... 3 1.2. ORTAKLIK YAPISI (30.09.2013

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasındaki

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.09.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu

Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu 10.04.2014 1 İşbu rapor; Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili ( Panora GYO veya Şirket ) 07.05.2013 tarihinde

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı