Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş

2 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay Tebliği Seri: VII, No: ( Tebliğ ) 29. Madde 4. fıkrası uyarınca, Payların ilk halka arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden kuruluşun, payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki değerlendirme raporu hazırlaması zorunludur. İki değerlendirme raporunun düzenlenmesi durumunda; ilk raporun payların borsada işlem görmeye başlamasından altı ay sonra yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor arasındaki sürenin asgari olarak dört ay olması ve bu raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki farklılıkların nedeni hakkında değerlendirmelerde bulunulması zorunludur. İkiden fazla beşten az değerlendirme raporu düzenlemesi durumunda ise, bu raporlar arasında asgari olarak üç ay bulunması zorunludur. Bu fıkra çerçevesinde hazırlanan raporların KAP ta ortaklığa ilişkin bölümde ve halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşun internet sitesinde yayımlanması zorunludur. denilmektedir. Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ( Temapol veya Şirket ) paylarının ilk halka arzında Tebliğ in 29.Madde 1.fıkrası uyarınca Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Neta Yatırım ) tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu tarihinde KAP ta yayınlanmıştır. İşbu Değerlendirme Raporu, Fiyat Tespit Raporu nu müteakip Tebliğ in 29.Madde ve 4.fıkrası kapsamında hazırlanmış olup halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içermektedir. Bir yıl içinde iki defa hazırlanmasına karar verilmiş olan raporun ikincisidir.birinci değerlendirme raporu tarihinde KAP da yayınlanmıştır. İşbu rapor değere ilişkin herhangi bir görüş içermemekte olup, raporda yer alan değerlendirmeler herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. 2. Fiyat Tespit Raporu na ilişkin Varsayımların Gerçekleşme Durumu Şirketin halka arz fiyat tespit raporunda 2014 yılı için öngörüldüğü belirtilen ciro ve karlılık rakamları tarihinde KAP da yayınlanan bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarındaki gerçekleşmeler ile karşılaştırılmıştır. Fiyat Tespit Raporundaki Gelir Tablosu Tahminleri ve 2014 Haziran Dönemi Mali Tablolarındaki Gerçekleşmeler ile Karşılaştırılması (TL) 6 Aylık Dönemler Arası % Değişim Geçmemiş Fiyat Tespit Raporu % Değişim Tahmini Fiyat Tespit Raporu 2014 Tahmin 2013 Net Satışlar %37, %22, Satışların Maliyeti %35,39 ( ) ( ) %28,95 ( ) ( ) Brüt Kar %50, %6,

3 Brüt Kar Marjı (%) - %17,24 %15,76 - %15,00 %19,53 Faaliyet Giderleri %29,97 ( ) ( ) %15,16 ( ) ( ) Net Diğer Faaliyet Gelir/ (Giderleri) %349, %39,08 ( ) ( ) Faaliyet Karı %62, %10, Faaliyet Kar Marjı (%) - %13,55 %11,52 - %10,3 %14,02 Finansal Gelir %47, %95, Finansal Gider (-) %6,87 ( ) ( ) -%74,64 ( ) ( ) Vergi Öncesi Kar %345, %471, Vergi %234,25 ( ) (69.314) %209,81 ( ) ( ) Net Kar %385, %623, Amortisman Gideri %62, %60, Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar %62, %5, FAVÖK Marjı (%) - %14,63 %12,44 - %11,67 %15,06 Net Satışlar: Şirketin net satışlarının 2014 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,81 arttığı belirtilmiştir. Fiyat tespit raporunda 2014 yılının tümü için TL ciro öngörülmekteydi. Bu tahmin 2013 e göre %22,02 oranında bir ciro büyümesi ifade etmekteydi. Şirket 2014 yılı ciro hedefinin %55,3 ünü yılın ilk 6 ayında gerçekleştirebildiği belirtilmiştir. Yılın 2. yarısında genel ekonomide talebi etkileyebilecek önemli sorunlar yaşanmadığı sürece şirketin 2014 yılı ciro hedefine kolaylıkla ulaşacağı öngörülmektedir.nitekim tarihinde KAP da yayınlanan Geçici Vergi Beyannamesinde gerçekleşen net satış tutarı TL dir. Brüt Kar: Şirketin brüt kar marjı 2014 yılı ilk yarısında %17,24 olarak gerçekleştiği beyan edilmiştir. Söz konusu karlılık oranı için halka arz fiyat tespit raporunda 2014 yılında %15 seviyesi öngörüldüğü belirtilmişti. Brüt kar TL ile geçen yılın aynı döneminin %50,78 üzerine çıkmıştır ün tümü için öngörülen TL brüt karın %63,7 si yılın ilk 6 ayında elde edilmiştir. Yılın 2. yarısında maliyetleri ciddi oranda etkileyebilecek arz yönlü şoklar (petrol ve dolayısıyla plastik hammadde fiyatlarında çok sert artışlar) yaşanmadığı sürece karlılığın korunması ve yıl sonu hedeflerine ulaşılmasında sıkıntı yaşanmaması beklenmektedir. Geçici Vergi Beyannamesindeki tutar TL dir. Faaliyet Karı: 2014 yılının ilk yarısında Şirketin faaliyet gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %62,15 artışla TL olmuştur. Halka arz fiyat tespit raporunda 2014 yılının tümü için TL faaliyet karı öngörülmekteydi. Şirket söz konusu hedef rakamın %72,7 sini yılın ilk yarısında gerçekleştirmiştir. Şirketin cirosundaki büyüme oranın da belirgin bir yavaşlama yaşanmayacağı ve kar marjlarını etkileyebilecek önemli negatif gelişmeler olmayacağı varsayımıyla 2014 ün tümü için öngörülen faaliyet karı hedefine ulaşılmasında bir sorun olmayacağı tahmin edilmektedir. Nitekim Geçici Vergi Beyannamesine göre TL faaliyet karı ile tahmin gerçekleşmiştir. Net Kar: Şirket 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı döneminin %385,97 üzerinde TL net kar elde etmiştir. Halka arz fiyat tespit raporunda 2014 yılının tümü için net kar tahmini TL seviyesindedir. Böylelikle 2014 net kar hedefinin %56,1 ine yılın ilk yarısında ulaşılabilmiştir ün kalan aylarında tüm ekonomiyi olumsuz etkileyecek gelişmeler olmadığı sürece net kar hedefine ulaşılmasında önemli bir engel görünmemektedir. Geçici Vergi Beyannamesine göre TL net kar ile rapordaki öngörülen tutara ulaşılmıştır. 3

4 Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK): Şirketin FAVÖK marjı 2014 yılı ilk yarısında %14,63 olmuştur. Halka arz fiyat tespit raporunda 2014 yılının tümü için %11,67 FAVÖK marjı öngörülmüştü. FAVÖK yılın ilk yarısında geçen yılın aynı döneminin %62,14 üzerinde TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Halka arz fiyat tespit raporunda 2014 ün tümü için hedeflenen TL lik FAVÖK ün %69,3 ü yılın ilk yarısında elde edildiği belirtilmiştir.hammadde maliyetlerini çok olumsuz etkileyecek (petrol fiyatlarında sert artışlar vb.) gelişmeler olmadığı sürece yılın tümü için öngörülen FAVÖK hedefine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. Şirketin tarihinde KAP da yayınlanan Yönetim Kurulu Raporunda 2014 yılı ilk yarısındaki sonuçların Halka Arz Fiyat Tespit Raporunda belirtilmiş olan öngörüler paralelinde gerçekleştiği ve 2014 yılının tümü için hedeflenen ciro ve karlılık rakamlarının gerçekleştirilebilir olduğu değerlendirilmektedir. 3. Yatırımlara İlişkin Gelişmeler Şirket, sermaye artırımı yoluyla payların halka arz edilmesi sonucu elde edeceği nakit kaynakla; a) Büyümeden kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyacını banka kredilerinden daha düşük bir maliyetle finanse etmeyi planlamaktaydı. b) Finansal borçları ve böylelikle finansman giderlerini azaltmayı planlamaktaydı. c) Büyüme hedefleri doğrultusunda yeni makine, ekipman almayı hedeflemekteydi. Bunlar Euro yatırım tutarı öngörülen Termoform tesisi ve yaklaşık Euro yatırım öngörülen high gloss (parlak) ürünleri çizilmez yapmaya yönelik tesis yatırımlarıydı. Yatırımların tahmini bütçesi aşağıdaki tabloda özetlendiği belirtilmiştir: Yatırım Konusu Tahmini Yatırım Dönemi Tutar (Euro) Termoform Tesisi High Gloss Ürünlere Çizilmez Nitelik Kazandırılması Toplam: Halka Arz Gelirlerinin Planlanan Kullanımı Aşağıdaki Tabloda Özetlenmiştir: Halka Arz Gelir Tahmini Tutar (TL) Tahmini Brüt Halka Arz Geliri Tahmini Halka Arz Masrafları Tahmini Net Halka Arz Geliri Halka Arz Gelirinin Kullanımı Finansal Borçların Ödenmesi Büyümeye Yönelik İşletme Sermayesi İhtiyacının High Gloss Karşılanması Ürünlere Çizilmez Nitelik Kazandırılması Termoform Tesisi Yatırımı* Yatırımı*

5 * Euro cinsinden yatırım TL ye çevrilmiştir. Euro/TL kuru 30/09/2013 tarih.tcmb Döviz satış kuru 2,7552 TL olarak kullanılmıştır. Rapora temel oluşturan dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolar şirket tarafından tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Finansal Borçlar Şirketin tarihinde KAP ta yayınlanan tarihli bilançosu, tarihli bilançosu ve tarihli bilançosu karşılaştırıldığında finansal borçlara ilişkin şu gelişme görülmektedir. Geçmemiş Kısa Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Uzun Vadeli Finansal Borçlar Toplam Finansal Borçlar Tabloda da görüldüğü üzere te Şirketin toplam finansal borçları tarihine göre TL azalmıştır tarihi itibariyle ise Şirketin finansal borçları 2013 sonuna göre TL e göre TL artarak TL seviyesine çıkmıştır. Net İşletme Sermayesi Değişimi Geçmemiş (TL) Değişim Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Toplam Kısa Vadeli Varlıklar (Nakit hariç) Ticari Borçlar ( ) Diğer Borçlar ( ) Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler ( ) Toplam Kısa Vadeli Varlıklar (Finansal Borç Hariç) Net İşletme Sermayesi (Nakit ve Finansal Borç Hariç) ( ) Şirketin toplam nakit ve benzerleri hariç kısa vadeli varlıkları TL artmıştır. Aynı dönemde finansal borçlar hariç toplam kısa vadeli borçlar ise TL azalmıştır. 5

6 Şirket ticari borçların söz konusu dönemde TL azaltarak TL den TL ye düşürmüştür. Bu gelişme hammadde alımlarında vadeli yerine daha ucuz fiyatla peşin alıma gidilmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Şirket beyanına göre High Gloss Ürünlere Çizilmez Nitelik Kazandırılması ve termoform tesisi yatırımına ilişkin fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Şirket halka arzdan gelen kaynağı işletme sermayesindaki artışın finansmanında kullandığını belirtmiştir. Şirket yönetimi yatırım projelerini değerlendirmeye ve ilgili makine ekipman temini için gerekli incelemeleri yapmaya devam etmektedir. Söz konusu yatırımların 2014 yılının 2. yarısında veya 2015 yılında tamamlanması öngörülmektedir tarihinde KAP da yayınlanan özel durum açıklamasına göre Şirket Yönetim Kurulu tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Temperli cam üretimi ve pazarlanması işine halen söz konusu alanda faaliyet gösteren bir şirkete iştirak edilmesi yoluyla girilmesinin daha etkin, hızlı ve verimli olacağı değerlendirilmiş olup, bu çerçevede; Temperli cam üreticisi olan, bu alanda ciddi bir müşteri portföyüne ve know-how'a sahip bulunan, Kayseri'de kurulu ticaret sicil numaralı ve ticaret siciline CENTER GLASS CAM MOBİLYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanı ile kayıtlı ve her biri 1,00 Türk Lirası değerinde hisse olmak üzere, toplam ,00 Türk Lirası sermayeye sahip şirketin, adet A grubu, adet B grubu ve adet C grubu payının söz konusu şirketin mevcut ortaklarından toplam ,00 TL bedelle satın alınmasına ve Te-mapol Polimer Plastik ve Inşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'yi söz konusu şirketin Yönetim Kurulunda İbrahim Ahmet Samancı ve Tevfik Gemici'nin temsil etmesine karar verilmiştir. Bu payların devir alınması ile Te-mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Center Glass şirketinde % 50 paya sahip olacaktır. Şirket tarihinde KAP da duyurulan yetkilendirme ve tarihinde bildirilen görüşmeler neticesinde, diagnostik konusunda Uluslararası alanda faaliyet gösteren Abbott Laboratuarları İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti. ile Cihaz ve Ürün Çerçeve Sözleşmesi imzalamış bulunduğunu beyan etmiştir. Şirket tarafından tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde 3 ayrı parselden oluşan, toplamı metrekare olan arazi satın alındığı belirtilmiştir. Şirket tarafından alıma ilişkin olarak tarihinde Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne TL lik ödeme yapılmıştır. Ayrıca firmanın daha önce tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan alacakları ile ilgili olarak tarihinde son tahsilatını yapmış olup, ana para bazında tüm alacağını tahsil etmiştir. 4. Temapol Pay Fiyatı Performansı Temapol, 6,62 TL fiyattan halka arz edildikten sonra, Borsa İstanbul GİP piyasasında işleme başladığı tarihinden itibaren istikrarlı bir yükseliş trendi içerisinde hareket ederek, aşağıdaki grafiğin hazırlandığı tarih olan tarihinde 10,45 TL seviyesinden kapanış gerçekleştirmiştir. Bu tarihler arasında bakıldığında halka arz fiyatına göre % 57,8 primli olarak işlem görmektedir. Temapol pay fiyatı tarihi itibariyle 12,00 TL fiyat seviyesini görerek en yüksek seviyeye ulaşmış ve halka arz fiyatının % 81,2 oranında üzerinde işlem görerek en yüksek primini gerçekleştirmiştir. Aynı tarihler arasında bakıldığında BİST100 Endeksinin primi % 13,9 olarak gerçekleşmiştir. Temapol Pay fiyatı 6

7 Halka Arz sonrasında Mayıs 2014 e kadar yükselişini sürdürmüş daha sonra ise istikrarlı bir şekilde devam ederek bu güne kadar gelmiştir. Temapol Günlük Pay Fiyatı ile BIST-100 Endeksi Grafiği TMPOL - BIST TMPOL BIST Halka Arz Sonrasında Fiyata Etki Eden Faktörler Halka arz sonrasında Temapol pay fiyatı incelendiğinde piyasaları etkileyen siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle kısa vadeli dalgalanmalar yaşamış olsa da orta vadeli yükselen trend hareketinde değişim görülmemektedir. Bunun temel nedeni olarak ise tarihinde BİST te işleme başlamasının ardından tarihinde açıklanan 2013/12 finansal tablolarında halka arz varsayımları paralelinde sonuçlar görülmesi ve Mart ayı sonunda hisse senedi piyasasında başlayan genel yukarı trend hareketinden de olumlu etkilenerek BİST-100 endeksine paralel bir hareket sergileyerek yükseliş hareketine katılmasıdır. Ağustos-Ekim 2014 döneminde BIST-100 endeksinde ortaya çıkan gerileme hareketine karşılık, Temapol pay fiyatının istikrarını korumasının nedeni olarak ise 2014/6 finansal tablolarında açıklanan satış hasılatı ve net dönem karı rakamlarının beklenenin üzerinde performans sergilemesi etkili olmuştur. 7

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.12.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

2 Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri

2 Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU a- Genel Bilgiler Polimer Plastik Levha üretimi yapmakta olan firmamız, 2007 yılı temmuz ayında kurulmuş sabit yatırımlarını ve test üretimlerini

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan ve Değerlendirme Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22.06.2013

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS 2. Değerlendirme Raporu 14 Mart 2014 PEGASUS 2. DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan VII-128.1

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayfa No: 3

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayfa No: 3 Sayfa No: 1 Sayfa No: 2 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 Sayfa No: 4 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I ŞİRKET PROFİLİ BÖLÜM II KURUMSAL

Detaylı

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 28 AĞUSTOS 2012 GİRİŞ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Yatırım A.Ş. Rapor Tarihi

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. 24 Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 30.06.2011 Bu rapor 01.Ocak.2011 30.Haziran.2011 çalışma dönemini kapsamaktadır. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ A.Ş. SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

Detaylı

Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin

Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin Değerleme Hizmetleri Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Özel ve Gizli Serkan Tarmur Ortak

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT Bu rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüge giren Sermaye Piyasası Kurulu nun İşletmeler tarafından Düzenlenecek Finansal

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ISGYO)

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ISGYO) Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 25 Ağustos 2015 Kredi Derecelendirme Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun vadeli (TR) AA Görünüm: Stabil Derecelendirme Notu (Ulusal): Kısa vadeli

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1.Rapor Dönemi 01/01/2009 30/06/2009 2.Şirketin Ünvanı Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000 TL Çıkarılmış Sermayesi : 7.800.000 TL Faaliyet Merkezi :

Detaylı

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin (Selçuk Ecza) piyasa sunmuş olduğu verilerden

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi

Detaylı

KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş

KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş 2007 FAALİYET RAPORU 1111 Ön Bilgiler Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporları İlkeler TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2008 İçindekiler ÖN BİLGİLER

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Vestel Beyaz Eşya) piyasa

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

31 MART 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 MART 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. ŞİRKET BİLGİLERİ Vizyon: Perakende odaklı gayrimenkul varlıkları ve projelerinden oluşan, çeşitlendirilmiş, yüksek getirili bir portföy oluşturarak, hissedarlarına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2013 1 VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 25/10/2013

Detaylı