TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ DİLİMİ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI. Öğretim Üyeleri: Prof. Gül Özdemirler Erata/ Prof. Dr. ġule Seçkin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ DİLİMİ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI. Öğretim Üyeleri: Prof. Gül Özdemirler Erata/ Prof. Dr. ġule Seçkin"

Transkript

1 TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ DİLİMİ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI Öğretim Üyeleri: Prof. Gül Özdemirler Erata/ Prof. Dr. ġule Seçkin DERSĠN ADI : Suyun yapısı, fiziksel ve kimyasal özellikleri AMAÇ : Suyun atomik yapısını inceleyerek, fiziksel, kimyasal ve koligatif özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Su yapısını 2. Kimyasal bağ tanımı yaparak kimyasal bağ türlerini 3. Suyu oluşturan O ve H atomlarının özelliklerini 4. Su yapısındaki hidrojen bağlarının özelliklerini 5. Suyun fiziksel, kimyasal ve koligatif özelliklerini DERSĠN ADI : Suyun iyonizasyonu ve ph kavramı AMAÇ : Suyun iyonizasyon reaksiyonunu irdeleyerek ph kavramını öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Suyun iyonizasyon reaksiyonunu yazabilmeli 2. Suyun iyonizasyon reaksiyonuna ait denge sabiti formülünü yazabilmeli 3. ph formülünü yazabilmeli 4. ph ile ilgili problemleri çözebilmeli DERSĠN ADI : Konsantrasyon türleri AMAÇ : Farklı konsantrasyon türlerini öğrenmek ve bunlara ait hesaplamaları yapabilmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Çözelti türlerini sayabilmeli 2. Yüzde çözelti tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli 3. Normalite tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli 4. Molarite tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli 5. Molalite tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli DERSĠN ADI : Asit-Baz kavramı AMAÇ : Asit ve baz özellikli maddelerin sulu çözeltilerindeki reaksiyonlarını incelemek. ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Asit ve baz tanımı yapabilmeli 2. Kuvvetli asit, zayıf asit özellikli maddelerin sulu çözeltilerindeki reaksiyonları yazabilmeli 3. Kuvvetli asit, zayıf asitlerin özellikleri arasındaki farkları sayabilmeli 4. Kuvvetli baz, zayıf baz özellikli maddelerin sulu çözeltilerindeki reaksiyonları yazabilmeli 5. Kuvvetli baz, zayıf bazların özellikleri arasındaki farkları sayabilmeli DERSĠN ADI : Nötralizasyon ve Titrasyon AMAÇ : Asit-baz nötralizasyonu ve titrasyonuna ait genel prensipleri öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Nötralizasyon ve titrasyon tanımı yapabilmeli

2 2. Asit-baz titrasyonunun kullanım amacını 3. Kuvvetli asit-kuvvetli baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 4. Kuvvetli asit-zayıf baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 5. Zayıf asit -kuvvetli baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 6. Zayıf asit-zayıf baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 7. Titrasyonlara ait ph hesaplamalarını yapabilmeli DERSĠN ADI : Tampon çözeltiler AMAÇ : Tampon çözeltilerin ortam ph ının düzenlenmesindeki rolünü öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Tampon çözelti tanımı yapabilmeli 2. Konjuge asit-baz çifti tanımı yaparak örnekler verebilmeli 3. Tampon çözeltilerin reaksiyonlarına ait denge sabiti (dissosiasyon sabiti) formülünü yazabilmeli 4. Henderson-Hassalbach eşitliğini yazabilmeli 5. Tampon çözeltiler ile ilgili problemleri çözebilmeli ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Prof. Dr. Pervin VURAL DERSĠN ADI : Nükleik asitlerin yapısı. AMAÇ : Genetik bilgiyi taşıyan nükleik asitlerin yapısını ve özelliklerini öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Nükleik asitlerin temel yapı taşı olan nükleotidlerin yapısal elemanlarını sayabilmeli, pürin ve pirimidin bazlarını sayabilmeli, hangi bazlar DNA da, hangi bazlar RNA da bulunuyor tanımlayabilmeli 2. Bazlar, pentoz ve fosfat kalıntıların hangi bağlarla bağlandığını 3. Nükleik asitlerin yapısında bulunan bazı minor bazları sayabilmeli ve nükleotidlerin diğer fonksiyonları hakkında bilgi verebilmeli DERSĠN ADI : DNA nın yapısı ve özellikleri. AMAÇ : Genetik bilgiyi taşıyan DNA nın yapısını ve özelliklerini öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci; 1. DNA nın primer, sekonder ve tersiyer yapısını 2. DNA daki bazların konplementer birşekilde Chargaff Kuralları na göre eşleştiğini bilmeli, neden her zaman AT ve GC eşleşmesi oluduğunu 3. A-DNA, B-DNA ve Z-DNA farkını 4. Nükleozomların yapısını DERSĠN ADI : RNA nın yapısı ve özellikleri. AMAÇ : RNA nın yapısını ve özelliklerini öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci; 1. RNA türlerini ve fonksiyonlarını acıklayabilmeli 2. RNA türlerinin uğradığı splicing olaylarını tanımlayabilmeli 3. Ribozomların yapısal bileşenleri ve protein sentezinde rrna nın fonksiyonlarını tanımlayabilmeli

3 ÖĞRETĠM ÜYESĠ : N. Toker / ġ. Seçkin Dersin Adı : Pürin sentezi Amaç: DNA ve RNA yapısında bulunan purinli nükleotidlerin metabolik sentezini öğrenmek 1. Nükleotid ve nükleozit tanımını yapabilmeli. 2. Nükleotidlerin vücuttaki fonksiyonlarını sayabilmeli. 3. Ribonükleotid ve deoksiribonükleotidlerin yapısal farklarını sayabilmeli. 4. DNA ve RNA yapısındaki ribonükleotid ve deoksiribonükleotidleri sayabilmeli. 5. Purin halkasını tarif edebilmeli. 6. Purinli bazları sayabilmeli, aralarındaki yapısal farkları. 7. Purin sentezinin sitozolde gerçekleştiğini 8. De novo purin sentezinde purin halkasının atomlarının hangi bileşiklerinden sağlandığını sayabilmeli. 9. Sentezin son ürününün inozin monofosfat(imp) olduğunu. 10. IMP üzerinden AMP ve GMP sentezlerini. 11. Nükleozit monofosfatların di- ve trifosfat haline nasıl geldiğini. 12. Purinli bazların salvaj yolla sentezinin önemini. 13. Salvaj yolun önemli enzimlerini sayabilmeli. Dersin Adı : Pirimidin sentezi Amaç: DNA ve RNA yapısında bulunan pirimidinli nükleotidlerin metabolik sentezini öğrenmek 1. Pirimidinli nükleotidlerin sentez yerini. 2. Pirimidinli bazların sentezi ile purinli bazların sentezindeki farkları sayabilmeli. 3. De novo pirimidin sentezinde pirimidin halkasının atomlarının hangi bileşiklerinden sağlandığını sayabilmeli. 4. Sentezin son ürününün üridin monofosfat (UMP) olduğunu. 5. UMP üzerinden CTP sentezini. 6. Deoksiriboz oluşumunu tarif edebilmeli. 7. Timin sentezini. 8. Pirimidin salvaj yolunu. Dersin Adı : Purin ve pirimidin yıkımı Amaç: Purinli ve pirimidinli nükleotidlerin metabolik yıkımını ve yıkım sonucu oluşan ürünlerle ilgili patolojik durumları öğrenmek 1. Diyetle alınan nükleotidlerin sindirim sisteminde nasıl yıkıldığını. 2. Purin yıkımının hangi maddeler üzerinden gerçekleştiğini sayabilmeli ve son ürünün ürik asit olduğunu. 3. Ürik asidin fiziksel özelliklerini sayabilmeli. 4. Sağlıklı kişinin serum ürik asit düzeyini. 5. Hiperürisemi sebeblerini sayabilmeli. 6. Gut sendromunu tanımlayabilmeli. 7. Primer ve sekonder gut sebeblerini sayabilmeli. 8. Gut tedavisinde kullanılan belli başlı drogların sentez ve yıkım üzerinden nasıl etkili olduğunu sayabilmeli. 9. Hipoürisemiyi tanımlayabilmeli. 10. Pirimidin yıkımı ile oluşan metabolitleri sayabilmeli. 11. Pirimidin metabolizma bozukluklarını sayabilmeli. 12. Orotik asidüriyi tanımlayabilmeli. 13. Salvaj yol enzim defektlerinin hangi genetik bozukluklara yol açtığını sayabilmeli. 14. Lesch-Nyhan sendromunu tanımlayabilmeli. 15. Adenin deaminaz eksikliğine bağlı patolojileri sayabilmeli.

4 16. Pürin nükleozid fosforilaz eksikliğine bağlı patolojileri sayabilmeli 17. Nükleotid sentezini inhibe eden maddeleri ve bunların kanser kemoterapisinde ve bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılma mekanizmalarını. Dersin Adı : DNA nın sentezi Amaç: Hücrede DNA nın sentezinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek 1. DNA sentezinin hücrenin S fazında gerçekleştiğini. 2. Sentezin nükleusta olduğunu. 3. Sentezin semi-konservatif olduğunu. 4. Semi-konservatif tanımını yapabilmeli. 5. E.Coli ve ökaryotik sentez başlama noktalarını tanımlayabilmeli. 6. E. Coli ve ökaryot senteze katılan enzim ve proteinleri ve fonksiyonlarını sayabilmeli. 7. Kesintisiz ve kesintili sentezleri. 8. E.Coli ve ökaryot sentezlerinin bitişini tarif edebilmeli. 9. Telomerazın fonksiyonunu. 10. DNA da oluşabilecek lezyonları ve sebeblerini sayabilmeli 11. Baz çıkararak tamir yöntemini. 12. Nükleotid çıkararak tamir yöntemini. 13. Yanlış eşleşme tamir yöntemini. 14. Direkt onarım yollarını tanımlayabilmeli 15. Tamir sistemlerinin çalışmaması sonucu oluşabilecek patolojik durumları örnekleyebilmeli. Dersin Adı : RNA nın sentezi ve sentez sonrası değiģiklikler Amaç: Hücrede RNA nın sentezinin nasıl gerçekleştiğini ve RNA nın fonksiyonel molekül haline dönüş mekanizmalarını öğrenmek 1. E.Coli ve ökaryotta transkripsiyonun hücrenin hangi fraksiyonunda yapıldığını 2. Transkripsiyon ile replikasyon arasındaki farkları ve benzerlikleri sayabilmeli 3. Sentezlenen RNA türlerini 4. E. Coli RNA polimerazın altbirimlerinin fonksiyonlarını 5. Bakteri RNA POLİMERAZ inhibitörlerini sayabilmeli 6. Promoter bölge tanımını yapabilmeli 7. E. Coli de Transkripsiyonun başlama safhasındaki oluşan olayları bilmeli 8. E.Coli de Transkripsiyonun uzama safhasını anlatabilmeli 9. E.Coli de rho proteinine bağlı sonlanmanın tanımını yapabilmeli 10. E.Coli de rho proteininden bağımsız sonlanmanın tanımını yapabilmeli 11. Ökaryot transkripsiyonunda rol oynayan RNA polimeraz enzimlerinin fonksiyonlarını sayabilmeli 12. Ökaryot transkripsiyonunda rol oynayan promoterlerin özelliklerini bilmeli 13. Ökaryotta rol oynayan transkripsiyon faktörlerini ve özelliklerini tanımlayabilmeli 14. Transkripsiyon sonrası değişiklikleri 15. RNA işlenmesini tanımlayabilmeli 16. Transfer RNA nın işlenmesini tanımlayabilmeli 17. Ribozomal RNA nın işlenmesini tanımlayabilmeli 18. Haberci RNA nın işlenmesini tanımlayabilmeli 19. RNA türlerinin yıkılımını anlatabilmeli Dersin Adı : Protein sentezi Amaç: Sitozolde protein sentezinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek 1. Ribozomun yapısını ve fonksiyonunu tanımlayabilmeli 2. Genetik şifre tanımını yapabilmeli

5 3. Genetik şifrenin özelliklerini sayabilmeli 4. Wobble hipotezini 5. Amino açil-trna sentetaz enziminin fonksiyonunu tanımlayabilmeli 6. E.Coli ve ökaryot translasyonunda başlama safhasında rol oynayan başlama faktörlerinin fonksiyonlarını anlatabilmeli 7. Shine-Dalgarno dizisini tanımlayabilmeli 8. E.Coli ve ökaryot translasyonunda elongasyon safhasında rol oynayan elongasyon faktörlerinin fonksiyonlarını anlatabilmeli 9. E.Coli ve ökaryot translasyonunda sonlanma safhasında rol oynayan sonlanma faktörlerinin fonksiyonlarını anlatabilmeli 10. Protein sentezinin denetlenme mekanizmalarını Dersin Adı : Sentez sonrası proteinlerin yönlendirilmesi Amaç: Sentezi tamamlanan proteinlerin fonksiyonel hale geliş ve görev yerlerine yönlendirilme mekanizmalarını öğrenmek 1. Posttranslasyon safhasında proteinde oluşan yapısal değişiklikleri sıralayabilmeli 2. Sinyal diziyi tanımlayabilmeli 3. Endoplazmik retikuluma yönlenecek proteinlerin sinyal dizilerinin özelliklerini anlatabilmeli 4. Proteinlerin endoplazmik retikuluma geçişlerini anlatabilmeli 5. Golgi aygıtına yönlenecek proteinlerin değişimlerini anlatabilmeli 6. Nukleusa taşınacak proteinlerin sinyal dizilerinin özelliklerini tanımlayabilmeli 7. İmportin ve Ran GTPaz proteinlerinin sitozol-nükleus arasındaki makromolekül geçişindeki fonksiyonlarını anlatabilmeli 8. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde proteinlerin parçalanma mekanizmalarını anlatabilmeli 9. Ubikitin proteinin fonksiyonunu anlatabilmeli Dersin Adı : Gen faaliyetlerinin denetim mekanizmaları Amaç: Gen faaliyetlerinin hangi mekanizmalarla denetlendiğini öğrenmek 1. Ökaryotta, DNA düzeyinde gen ekspresyonunun denetimini anlatabilmeli 2. Ökaryotta, transkripsiyon düzeyinde gen denetimini anlatabilmeli 3. Aktivatör ve represörlerin tanımını yapabilmeli 4. Ökaryotta, mrna işlenmesi düzeyinde gen ekspresyonunun denetlenmesini anlatabilmeli 5. Ökaryotta, transkripsiyon sonrası gen denetimini anlatabilmeli 6. Ökaryotta, translasyon safhasında gen denetimini anlatabilmeli 7. Ferritin ve transferin sentezinin translasyon safhasındaki denetimini anlatabilmeli 8. Ökaryotta, posttranslasyonel safhadaki gen denetimini anlatabilmeli 9. Prokaryotta, gen denetiminde operon kompleksinde bulunan elemanları sıralayabilmeli 10. Uyarılabilen ve baskılanabilen operonların özelliklerini sayabilmeli 11. Triptofan operonunu anlatabilmeli 12. Laktoz operonunu anlatabilmeli 13. Katabolit aktivatör protein tanımını yapabilmeli ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Gül Özdemirler Erata/ Necla Koçak Toker Dersin adı: Biyolojik oksidasyonlar ve mitokondri Amaç : Temel besin maddelerimizin organizmanın enerji kaynağı olan ATP ye dönüşmesinde rol oynayan oksidasyon reaksiynlarını öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Serbest enerji kavramını tanımlayabilmeli 2. Vücudun ATP sentezi için kullandığı kenetlenme reaksiyonları

6 3. Yüksek enerjili fosfat bileşiklerinin (nikotin adenin dinükleotid ve flavin adenindinükleotid) ATP sentezi için nasıl kullanıldığını 4. Oksidatif fosforillenmeyi tanımlayabilmeli 5. Mitokondrinin yapısını 6. Oksidasyon reaksiyonlarının mitokondride nerede gerçekleştiğini Dersin adı: Elektron transport zinciri Amaç : Mitokondride yüksek enerjili fosfat bileşiklerinden başlayıp ATP sentezi ile tamamlanan redoks reaksiyon dizisini öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Elektron taşıma zinciri elemanlarını tanımlayabilmeli 2. Elektron taşıma zincirinin dizilişini matematiksel olarak 3. Yüksek enerjili fosfat bileşiklerindeki elektronların, elektron taşıma zinciri elemanları üzerinden oksijene hangi mekanizmalarla taşındığını 4. Elektron taşınması ile birlikte gerçekleşen proton hareketinin anlamını ve mekanizmasını 5. Elektron taşıma zincirinin inhibitörlerini ve inhibisyon mekanizmalarını Dersin adı: ATP sentezi ve kontrolü Amaç : ATP nin mitokondride nasıl sentezlendiğini ve sentezin kontrolünü öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. ATP sentezini gerçekleştiren ATP sentaz enziminin proton hareketini nasıl kullandığını 2. ATP nin sentezini 3. Bir nikotin adenindinükleotidin iki elektronunun taşınması sonucu sentezlenen ATP sayısını 4. Bir flavin adenindinükleotidin iki elektronunun taşınması sonucu sentezlenen ATP sayısını 5. ATP sentezinin hangi maddelerle inhibe olduğunu sayabilmeli 6. Sitozolde sentezlenen nikotin adenin dinükleotid ve flavin adenin dinükleotidin elektronlarının mitokondriye hangi yollarla taşındığını 7. Kas ve kalpteki mekik sistemlerinin çalışması ile sentezlenen ATP sayısını hesaplayabilmeli Dersin adı: Mitokondrideki oksidatif stres Amaç : Mitokondride elektron taşınması sırasında gelişen kaçakların yol açtığı oksidasyonların sebep olduğu oksidatif stresin mitokondride oluşturduğu hasarı öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Serbest radikalinin tanımını yapabilmeli 2. Aerob organizmada oksijenin neden serbest radikal oluşturduğunu 3. Oksijenden türeyen serbest radikalleri (aktif oksijen türlerini) sayabilmeli 4. Vücudumuzdaki serbest radikallerin endojen ve ekzojen kaynaklarını tanımlayabilmeli 5. Mitokondride aktif oksijen türlerinin nasıl oluştuğunu 6. Serbest radikallerin vücutta oluşturduğu hasarları sayabilmeli 7. Oksidatif stresi tanımlayabilmeli 8. Antioksidan sistemi tanımlayabilmeli 9. Antioksidan sistemin elemanlarını sayabilmeli, etki mekanizmalarını

7 ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Evin Ademoğlu / Pervin Vural Dersin Adı : Hücre içi organellerinin yapısı AMAÇ: Organellerin canlı organizmanın organizasyonundaki önemini kavramak, organellerin yapı ve özelliklerini öğrenmek Hücrelerin yapısal özelliklerini İnsan vücudunun organizasyonunda hücrenin yerini ve önemini Hücrede gerçekleşen metabolik olayları Organellerin temel yapı ve birbirleri ile ilişkilerini Organellerin hücrede gerçekleşen metabolik fonksiyonlar için önemini Yapısal özelliklerine göre organelleri ayırt edebilmeli Dersin Adı : Hücre içi organellerinin fonksiyonları AMAÇ: Canlılarda metabolik olayların gerçekleştiği en küçük birim olan organelleri ve bunların fonksiyonlarını öğrenerek insan organizmasında gerçekleşen metabolik yolların işleyişini kavrayabilmek için gereken genel biyokimya bilgisini kazanmak Organellerin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların hücre için önemini Hücre içinin kompartımanlara ayrılmasının önemini Organellerde gerçekleşen özgün metabolik olayları Organellerin birbirleri ile uyumlu işleyişinin mekanizmasını ve hücre içi yönlendirmeyi Organellerin yapı ve fonksiyonlarında ortaya çıkan bozukluklarla ortaya çıkabilecek hastalıklar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmeli Dersin Adı : Hücre zarının biyokimyasal yapısı AMAÇ: Biyolojik membranların hücrenin organizasyonu, bütünlüğü ve sinyal iletisi için önemini kavramak, hücre ve organel membranlarının yapı ve özelliklerini öğrenmek Hücre ve organel membranlarını oluşturan temel yapısal birleşenleri ve özelliklerini Hücre ve organel membranlarının fonksiyonlarını, membran bileşenleri ile membranına kazandırdığı fonksiyon arasındaki ilişkiyi Lipitler, proteinler ve karbonhidratların hücre ve organel membranlarındaki yerleşimlerini ve organizasyonunu Lipit çift tabakanın oluşumu, akışkan mozaik modelini ve seçici geçirgenlik özelliğini Organelleri membran lipitlerinin yapısal özelliklerine göre ayırt edebilmeli Dersin Adı : Transport olaylarının biyokimyasal temeli AMAÇ: Hücre ve organel membranlarının geçirgenlik özelliklerini, hücrelerin işlev ve metabolik fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan transport mekanizmalarını öğrenmek

8 Hücre ve organel membranlarının geçirgenlik/seçici geçirgenlik özelliklerini ve nedenlerini Hücre ve organel membranlarından geçebilen bileşikleri ve özelliklerini Hücre membranlarında bulunan transport sistemlerini ve özelliklerini Hücre membranlarında bulunan transport sistemlerini enerji kullanımı, taşınan birleşiğin özellikleri, ilgili olduğu metabolik fonksiyona göre ayırt edebilmeli Organel membranlarında bulunan transport sistemlerini ve ilişkili oldukları özgün hücresel işlevleri ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Cahide GökkuĢu / Evin Ademoğlu Dersin Adı : Karbonhidrat yapısı AMAÇ: Karbonhidratların canlıların yapısal organizasyonu ve fonksiyonlarının sağlanmasındaki önemini kavramak, insanlar için fizyolojik öneme sahip karbonhidratların yapısal ve ayırt edici özelliklerini öğrenmek Karbonhidratların insan organizması için yapısal ve fonksiyonel önemini Karbonhidratların temel kimyasal özelliklerini Karbonhidratların diğer biyomoleküllerden ayırt edici özelliklerini Karbonhidratların katıldığı reaksiyonları Karbonhidratların birbirinden ayırt edilmesini sağlayan özgün reaksiyonları Dersin Adı : Karbonhidrat sınıflandırılması AMAÇ: Canlılarda yapısal ve fonksiyonel organizasyonunun farklı tür karbonhidratlarla sağlandığını kavramak ve karbonhidratları yapısal ve fonksiyonel özelliklerine göre sınıflandırmayı öğrenmek Canlılarda yapısal organizasyonunun hangi tür karbonhidratlarla sağlandığını Monosakkarit birimlerinin sayısı ve türü, karbonhidratlar dışındaki biyomoleküllerin varlığı gibi yapısal özelliklere göre karbonhidratların sınıflandırmasını yapabilmeli İnsanlarda yapısal ve fonksiyonel bileşiklerin yapısında bulunan karbonhidratları ve önemini Karbonhidratların diğer biyomolleküllere nasıl bağlandığını Karbonhidratların yapısal özellikleri ile fonksiyonu arasındaki ilişkiyi Dersin Adı : Monosakkaridlerin özellikleri AMAÇ: Karbonhidratların yapı taşı olan monosakkaritlerin özelliklerini, birbirleri ve diğer biyomoleküllerle ilişkisini ve insanlar için önemini kavrayarak karbonhidrat metabolizmasını öğrenebilmek için gerekli genel biyokimya bilgisini kazanmak Monosakkaritlerin içerdikleri aktif gruplara ve karbon sayılarına göre genel olarak isimlendirebilmeli Fizyolojik öneme sahip monosakkaritleri özel isimleri tanıyarak yapısal ve kimyasal özelliklerini

9 Asimetrik karbon, izomer, enantiomer, anomer, epimer, mutorotasyon kavramlarını ve bu kavramların monosakkaritlerin kimyasal ve fiziksel çeşitliliğinin oluşmasına etkilerini Monosakkaritlerin halkalanmasını, halkalanma sonucu ortaya çıkan yapısal ve kimyasal değişiklikleri Deoksi şekerler, şeker asitleri, şeker alkolleri, fosfo-şekerler, amino şekerler, glikozidler gibi monosakkarit türevlerini, bu birleşiklerin yapısını, oluşum yollarını ve insan organizması için önemini Dersin Adı : Disakkaridler, polisakkaridler AMAÇ: Glikozid bağı oluşumunu kavrayarak canlılarda aynı ya da farklı tür ve özelliklere sahip monosakkaritlerin oluşturduğu karbonhidratları tanımak, bunların insanlar için önemini öğrenmek Glikozid bağı oluşumunu, isimlendirilmesini ve özelliklerini Fizyolojik öneme sahip disakkaritleri tanıyarak yapısal, kimyasal özelliklerini Oligosakkaritlerin yapısını ve önemini Homopolisakkaritlerin yapısını ve homopolisakkaritleri yapı ve fonksiyonuna göre sınıflandırabilmeli Canlılarda bulunan yapısal homopolisakkaritlerin bileşimini, kimyasal özelliklerini ve insan organizması için önemini Canlılarda bulunan depo homopolisakkaritlerin yapısını, kimyasal özelliklerini ve insan organizması için önemini Dersin Adı : Heteropolisakkaridler AMAÇ: Karbonhidratların glikozid bağı aracılığı ile karbonhidrat olmayan birleşiklere bağlanabildiğini kavramak, glikoproteinler, glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar ve glikolipidlerin yapı ve fonksiyon ve vücuttaki dağılımını öğrenmek N- ve O- Glikozid bağı oluşumunu ve özelliklerini Glikozaminoglikanların yapısal ve kimyasal özelliklerini, bunları birbirinden ayırt edebilmeli Glikoproteinlerin yapısını, fonksiyonlarını ve önemini Proteoglikanların yapısını, fonksiyonlarını ve önemini Glikolipitlerin yapısını bilmeli, gangliyozidler ve kan grubu bileşiklerini

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir:

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: HÜCRE VE METABOLİZMAYA GİRİŞ Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: Hücre Canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi hücredir;

Detaylı

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER Nükleik asitler sadece kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküller olmayıp bu bilgiyi protein senteziyle birlikte hücre yönetiminde kullanmalarıyla önem kazanmaktadırlar.gelişmiş canlıların

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki GENDEN PROTEİNE Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki İngiliz hekim Archibald Garrod (1909), genlerin, enzimler aracılığı ile fenotipi belirlediğini ilk öne süren kişidir. Garrod, doğuştan metabolizma

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Lipitler 1 Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Biyolojik lipitler kimyasal olarak farklı özelliklere sahip bileşiklerden oluşmuş bir gruptur. Lipitlerin ortak ve tanımlayıcı özellikleri suda çözünmemeleridir.

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ Gen ifadesi nasıl kontrol edilir? q Genlerin açılıp kapanabildiğini ifade eden görüşleri destekleyen kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır. q Örneğin, E. coli proteinlerinin

Detaylı

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Hazırlayan: Gökçe Ok /Köprü Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Adenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. Alel:

Detaylı

HÜCRENĐN ORGANELLERĐ. Doç.Dr. Erdal BALCAN

HÜCRENĐN ORGANELLERĐ. Doç.Dr. Erdal BALCAN Hücrelerin yapı ve fonksiyon maddeleri, kimyasal reaksiyonları kolaylaştıran bu sıvı ortamda belirli oranlarda dağılmıştır: MOLEKÜL VÜCUT AĞIRLIĞINA GÖRE Su %60 Protein %17 Lipid %15 Mineraller (Na, K,

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji ENERJİ VE CANLILAR Yaşamak iş yapmaktır. Enerji de iş yapma kapasitesi olarak tanımlanır. Hücreler küçük organik moleküllerden DNA ve proteinler gibi polimerler sentezler, çevreleriyle madde alış verişi

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ Kalıtsal madde ile ilgili araştırmalar Morgan ve arkadaşları genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını gösterince kromozomların iki kimyasal bileşeni (DNA ve proteinler) kalıtsal

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROTEĐNLER VE TANINMALARI PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DERSĐ DENEYLERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: ŞENOL ŞEN ANKARA 2007-1 - PROJE HEDEF SORUSU:

Detaylı

Prof. Dr. Sibel Karakaya

Prof. Dr. Sibel Karakaya 1 ÖNSÖZ Gıda Biyokimyası ders notu, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin gıda biyokimyasını anlama, öğrenme ve öğrendiklerini gıda endüstrisinde uygulayabilme öngörüsü kazanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Kimyager

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

HÜCRE ORGANELLERİ VE MEMBRAN YAPILARI. Doç.Dr. Remisa GELİŞGEN

HÜCRE ORGANELLERİ VE MEMBRAN YAPILARI. Doç.Dr. Remisa GELİŞGEN HÜCRE ORGANELLERİ VE MEMBRAN YAPILARI Doç.Dr. Remisa GELİŞGEN PLAZMA MEMBRAN YAPISI Hücre Membranlarının Özellikleri Hücre içini dış ortamdan ve hücre içi organelleri sitoplazmadan membranlar ayırmaktadır.

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı