TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ DİLİMİ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI. Öğretim Üyeleri: Prof. Gül Özdemirler Erata/ Prof. Dr. ġule Seçkin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ DİLİMİ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI. Öğretim Üyeleri: Prof. Gül Özdemirler Erata/ Prof. Dr. ġule Seçkin"

Transkript

1 TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ DİLİMİ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI Öğretim Üyeleri: Prof. Gül Özdemirler Erata/ Prof. Dr. ġule Seçkin DERSĠN ADI : Suyun yapısı, fiziksel ve kimyasal özellikleri AMAÇ : Suyun atomik yapısını inceleyerek, fiziksel, kimyasal ve koligatif özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Su yapısını 2. Kimyasal bağ tanımı yaparak kimyasal bağ türlerini 3. Suyu oluşturan O ve H atomlarının özelliklerini 4. Su yapısındaki hidrojen bağlarının özelliklerini 5. Suyun fiziksel, kimyasal ve koligatif özelliklerini DERSĠN ADI : Suyun iyonizasyonu ve ph kavramı AMAÇ : Suyun iyonizasyon reaksiyonunu irdeleyerek ph kavramını öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Suyun iyonizasyon reaksiyonunu yazabilmeli 2. Suyun iyonizasyon reaksiyonuna ait denge sabiti formülünü yazabilmeli 3. ph formülünü yazabilmeli 4. ph ile ilgili problemleri çözebilmeli DERSĠN ADI : Konsantrasyon türleri AMAÇ : Farklı konsantrasyon türlerini öğrenmek ve bunlara ait hesaplamaları yapabilmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Çözelti türlerini sayabilmeli 2. Yüzde çözelti tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli 3. Normalite tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli 4. Molarite tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli 5. Molalite tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli DERSĠN ADI : Asit-Baz kavramı AMAÇ : Asit ve baz özellikli maddelerin sulu çözeltilerindeki reaksiyonlarını incelemek. ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Asit ve baz tanımı yapabilmeli 2. Kuvvetli asit, zayıf asit özellikli maddelerin sulu çözeltilerindeki reaksiyonları yazabilmeli 3. Kuvvetli asit, zayıf asitlerin özellikleri arasındaki farkları sayabilmeli 4. Kuvvetli baz, zayıf baz özellikli maddelerin sulu çözeltilerindeki reaksiyonları yazabilmeli 5. Kuvvetli baz, zayıf bazların özellikleri arasındaki farkları sayabilmeli DERSĠN ADI : Nötralizasyon ve Titrasyon AMAÇ : Asit-baz nötralizasyonu ve titrasyonuna ait genel prensipleri öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Nötralizasyon ve titrasyon tanımı yapabilmeli

2 2. Asit-baz titrasyonunun kullanım amacını 3. Kuvvetli asit-kuvvetli baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 4. Kuvvetli asit-zayıf baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 5. Zayıf asit -kuvvetli baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 6. Zayıf asit-zayıf baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 7. Titrasyonlara ait ph hesaplamalarını yapabilmeli DERSĠN ADI : Tampon çözeltiler AMAÇ : Tampon çözeltilerin ortam ph ının düzenlenmesindeki rolünü öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Tampon çözelti tanımı yapabilmeli 2. Konjuge asit-baz çifti tanımı yaparak örnekler verebilmeli 3. Tampon çözeltilerin reaksiyonlarına ait denge sabiti (dissosiasyon sabiti) formülünü yazabilmeli 4. Henderson-Hassalbach eşitliğini yazabilmeli 5. Tampon çözeltiler ile ilgili problemleri çözebilmeli ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Prof. Dr. Pervin VURAL DERSĠN ADI : Nükleik asitlerin yapısı. AMAÇ : Genetik bilgiyi taşıyan nükleik asitlerin yapısını ve özelliklerini öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Nükleik asitlerin temel yapı taşı olan nükleotidlerin yapısal elemanlarını sayabilmeli, pürin ve pirimidin bazlarını sayabilmeli, hangi bazlar DNA da, hangi bazlar RNA da bulunuyor tanımlayabilmeli 2. Bazlar, pentoz ve fosfat kalıntıların hangi bağlarla bağlandığını 3. Nükleik asitlerin yapısında bulunan bazı minor bazları sayabilmeli ve nükleotidlerin diğer fonksiyonları hakkında bilgi verebilmeli DERSĠN ADI : DNA nın yapısı ve özellikleri. AMAÇ : Genetik bilgiyi taşıyan DNA nın yapısını ve özelliklerini öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci; 1. DNA nın primer, sekonder ve tersiyer yapısını 2. DNA daki bazların konplementer birşekilde Chargaff Kuralları na göre eşleştiğini bilmeli, neden her zaman AT ve GC eşleşmesi oluduğunu 3. A-DNA, B-DNA ve Z-DNA farkını 4. Nükleozomların yapısını DERSĠN ADI : RNA nın yapısı ve özellikleri. AMAÇ : RNA nın yapısını ve özelliklerini öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci; 1. RNA türlerini ve fonksiyonlarını acıklayabilmeli 2. RNA türlerinin uğradığı splicing olaylarını tanımlayabilmeli 3. Ribozomların yapısal bileşenleri ve protein sentezinde rrna nın fonksiyonlarını tanımlayabilmeli

3 ÖĞRETĠM ÜYESĠ : N. Toker / ġ. Seçkin Dersin Adı : Pürin sentezi Amaç: DNA ve RNA yapısında bulunan purinli nükleotidlerin metabolik sentezini öğrenmek 1. Nükleotid ve nükleozit tanımını yapabilmeli. 2. Nükleotidlerin vücuttaki fonksiyonlarını sayabilmeli. 3. Ribonükleotid ve deoksiribonükleotidlerin yapısal farklarını sayabilmeli. 4. DNA ve RNA yapısındaki ribonükleotid ve deoksiribonükleotidleri sayabilmeli. 5. Purin halkasını tarif edebilmeli. 6. Purinli bazları sayabilmeli, aralarındaki yapısal farkları. 7. Purin sentezinin sitozolde gerçekleştiğini 8. De novo purin sentezinde purin halkasının atomlarının hangi bileşiklerinden sağlandığını sayabilmeli. 9. Sentezin son ürününün inozin monofosfat(imp) olduğunu. 10. IMP üzerinden AMP ve GMP sentezlerini. 11. Nükleozit monofosfatların di- ve trifosfat haline nasıl geldiğini. 12. Purinli bazların salvaj yolla sentezinin önemini. 13. Salvaj yolun önemli enzimlerini sayabilmeli. Dersin Adı : Pirimidin sentezi Amaç: DNA ve RNA yapısında bulunan pirimidinli nükleotidlerin metabolik sentezini öğrenmek 1. Pirimidinli nükleotidlerin sentez yerini. 2. Pirimidinli bazların sentezi ile purinli bazların sentezindeki farkları sayabilmeli. 3. De novo pirimidin sentezinde pirimidin halkasının atomlarının hangi bileşiklerinden sağlandığını sayabilmeli. 4. Sentezin son ürününün üridin monofosfat (UMP) olduğunu. 5. UMP üzerinden CTP sentezini. 6. Deoksiriboz oluşumunu tarif edebilmeli. 7. Timin sentezini. 8. Pirimidin salvaj yolunu. Dersin Adı : Purin ve pirimidin yıkımı Amaç: Purinli ve pirimidinli nükleotidlerin metabolik yıkımını ve yıkım sonucu oluşan ürünlerle ilgili patolojik durumları öğrenmek 1. Diyetle alınan nükleotidlerin sindirim sisteminde nasıl yıkıldığını. 2. Purin yıkımının hangi maddeler üzerinden gerçekleştiğini sayabilmeli ve son ürünün ürik asit olduğunu. 3. Ürik asidin fiziksel özelliklerini sayabilmeli. 4. Sağlıklı kişinin serum ürik asit düzeyini. 5. Hiperürisemi sebeblerini sayabilmeli. 6. Gut sendromunu tanımlayabilmeli. 7. Primer ve sekonder gut sebeblerini sayabilmeli. 8. Gut tedavisinde kullanılan belli başlı drogların sentez ve yıkım üzerinden nasıl etkili olduğunu sayabilmeli. 9. Hipoürisemiyi tanımlayabilmeli. 10. Pirimidin yıkımı ile oluşan metabolitleri sayabilmeli. 11. Pirimidin metabolizma bozukluklarını sayabilmeli. 12. Orotik asidüriyi tanımlayabilmeli. 13. Salvaj yol enzim defektlerinin hangi genetik bozukluklara yol açtığını sayabilmeli. 14. Lesch-Nyhan sendromunu tanımlayabilmeli. 15. Adenin deaminaz eksikliğine bağlı patolojileri sayabilmeli.

4 16. Pürin nükleozid fosforilaz eksikliğine bağlı patolojileri sayabilmeli 17. Nükleotid sentezini inhibe eden maddeleri ve bunların kanser kemoterapisinde ve bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılma mekanizmalarını. Dersin Adı : DNA nın sentezi Amaç: Hücrede DNA nın sentezinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek 1. DNA sentezinin hücrenin S fazında gerçekleştiğini. 2. Sentezin nükleusta olduğunu. 3. Sentezin semi-konservatif olduğunu. 4. Semi-konservatif tanımını yapabilmeli. 5. E.Coli ve ökaryotik sentez başlama noktalarını tanımlayabilmeli. 6. E. Coli ve ökaryot senteze katılan enzim ve proteinleri ve fonksiyonlarını sayabilmeli. 7. Kesintisiz ve kesintili sentezleri. 8. E.Coli ve ökaryot sentezlerinin bitişini tarif edebilmeli. 9. Telomerazın fonksiyonunu. 10. DNA da oluşabilecek lezyonları ve sebeblerini sayabilmeli 11. Baz çıkararak tamir yöntemini. 12. Nükleotid çıkararak tamir yöntemini. 13. Yanlış eşleşme tamir yöntemini. 14. Direkt onarım yollarını tanımlayabilmeli 15. Tamir sistemlerinin çalışmaması sonucu oluşabilecek patolojik durumları örnekleyebilmeli. Dersin Adı : RNA nın sentezi ve sentez sonrası değiģiklikler Amaç: Hücrede RNA nın sentezinin nasıl gerçekleştiğini ve RNA nın fonksiyonel molekül haline dönüş mekanizmalarını öğrenmek 1. E.Coli ve ökaryotta transkripsiyonun hücrenin hangi fraksiyonunda yapıldığını 2. Transkripsiyon ile replikasyon arasındaki farkları ve benzerlikleri sayabilmeli 3. Sentezlenen RNA türlerini 4. E. Coli RNA polimerazın altbirimlerinin fonksiyonlarını 5. Bakteri RNA POLİMERAZ inhibitörlerini sayabilmeli 6. Promoter bölge tanımını yapabilmeli 7. E. Coli de Transkripsiyonun başlama safhasındaki oluşan olayları bilmeli 8. E.Coli de Transkripsiyonun uzama safhasını anlatabilmeli 9. E.Coli de rho proteinine bağlı sonlanmanın tanımını yapabilmeli 10. E.Coli de rho proteininden bağımsız sonlanmanın tanımını yapabilmeli 11. Ökaryot transkripsiyonunda rol oynayan RNA polimeraz enzimlerinin fonksiyonlarını sayabilmeli 12. Ökaryot transkripsiyonunda rol oynayan promoterlerin özelliklerini bilmeli 13. Ökaryotta rol oynayan transkripsiyon faktörlerini ve özelliklerini tanımlayabilmeli 14. Transkripsiyon sonrası değişiklikleri 15. RNA işlenmesini tanımlayabilmeli 16. Transfer RNA nın işlenmesini tanımlayabilmeli 17. Ribozomal RNA nın işlenmesini tanımlayabilmeli 18. Haberci RNA nın işlenmesini tanımlayabilmeli 19. RNA türlerinin yıkılımını anlatabilmeli Dersin Adı : Protein sentezi Amaç: Sitozolde protein sentezinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek 1. Ribozomun yapısını ve fonksiyonunu tanımlayabilmeli 2. Genetik şifre tanımını yapabilmeli

5 3. Genetik şifrenin özelliklerini sayabilmeli 4. Wobble hipotezini 5. Amino açil-trna sentetaz enziminin fonksiyonunu tanımlayabilmeli 6. E.Coli ve ökaryot translasyonunda başlama safhasında rol oynayan başlama faktörlerinin fonksiyonlarını anlatabilmeli 7. Shine-Dalgarno dizisini tanımlayabilmeli 8. E.Coli ve ökaryot translasyonunda elongasyon safhasında rol oynayan elongasyon faktörlerinin fonksiyonlarını anlatabilmeli 9. E.Coli ve ökaryot translasyonunda sonlanma safhasında rol oynayan sonlanma faktörlerinin fonksiyonlarını anlatabilmeli 10. Protein sentezinin denetlenme mekanizmalarını Dersin Adı : Sentez sonrası proteinlerin yönlendirilmesi Amaç: Sentezi tamamlanan proteinlerin fonksiyonel hale geliş ve görev yerlerine yönlendirilme mekanizmalarını öğrenmek 1. Posttranslasyon safhasında proteinde oluşan yapısal değişiklikleri sıralayabilmeli 2. Sinyal diziyi tanımlayabilmeli 3. Endoplazmik retikuluma yönlenecek proteinlerin sinyal dizilerinin özelliklerini anlatabilmeli 4. Proteinlerin endoplazmik retikuluma geçişlerini anlatabilmeli 5. Golgi aygıtına yönlenecek proteinlerin değişimlerini anlatabilmeli 6. Nukleusa taşınacak proteinlerin sinyal dizilerinin özelliklerini tanımlayabilmeli 7. İmportin ve Ran GTPaz proteinlerinin sitozol-nükleus arasındaki makromolekül geçişindeki fonksiyonlarını anlatabilmeli 8. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde proteinlerin parçalanma mekanizmalarını anlatabilmeli 9. Ubikitin proteinin fonksiyonunu anlatabilmeli Dersin Adı : Gen faaliyetlerinin denetim mekanizmaları Amaç: Gen faaliyetlerinin hangi mekanizmalarla denetlendiğini öğrenmek 1. Ökaryotta, DNA düzeyinde gen ekspresyonunun denetimini anlatabilmeli 2. Ökaryotta, transkripsiyon düzeyinde gen denetimini anlatabilmeli 3. Aktivatör ve represörlerin tanımını yapabilmeli 4. Ökaryotta, mrna işlenmesi düzeyinde gen ekspresyonunun denetlenmesini anlatabilmeli 5. Ökaryotta, transkripsiyon sonrası gen denetimini anlatabilmeli 6. Ökaryotta, translasyon safhasında gen denetimini anlatabilmeli 7. Ferritin ve transferin sentezinin translasyon safhasındaki denetimini anlatabilmeli 8. Ökaryotta, posttranslasyonel safhadaki gen denetimini anlatabilmeli 9. Prokaryotta, gen denetiminde operon kompleksinde bulunan elemanları sıralayabilmeli 10. Uyarılabilen ve baskılanabilen operonların özelliklerini sayabilmeli 11. Triptofan operonunu anlatabilmeli 12. Laktoz operonunu anlatabilmeli 13. Katabolit aktivatör protein tanımını yapabilmeli ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Gül Özdemirler Erata/ Necla Koçak Toker Dersin adı: Biyolojik oksidasyonlar ve mitokondri Amaç : Temel besin maddelerimizin organizmanın enerji kaynağı olan ATP ye dönüşmesinde rol oynayan oksidasyon reaksiynlarını öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Serbest enerji kavramını tanımlayabilmeli 2. Vücudun ATP sentezi için kullandığı kenetlenme reaksiyonları

6 3. Yüksek enerjili fosfat bileşiklerinin (nikotin adenin dinükleotid ve flavin adenindinükleotid) ATP sentezi için nasıl kullanıldığını 4. Oksidatif fosforillenmeyi tanımlayabilmeli 5. Mitokondrinin yapısını 6. Oksidasyon reaksiyonlarının mitokondride nerede gerçekleştiğini Dersin adı: Elektron transport zinciri Amaç : Mitokondride yüksek enerjili fosfat bileşiklerinden başlayıp ATP sentezi ile tamamlanan redoks reaksiyon dizisini öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Elektron taşıma zinciri elemanlarını tanımlayabilmeli 2. Elektron taşıma zincirinin dizilişini matematiksel olarak 3. Yüksek enerjili fosfat bileşiklerindeki elektronların, elektron taşıma zinciri elemanları üzerinden oksijene hangi mekanizmalarla taşındığını 4. Elektron taşınması ile birlikte gerçekleşen proton hareketinin anlamını ve mekanizmasını 5. Elektron taşıma zincirinin inhibitörlerini ve inhibisyon mekanizmalarını Dersin adı: ATP sentezi ve kontrolü Amaç : ATP nin mitokondride nasıl sentezlendiğini ve sentezin kontrolünü öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. ATP sentezini gerçekleştiren ATP sentaz enziminin proton hareketini nasıl kullandığını 2. ATP nin sentezini 3. Bir nikotin adenindinükleotidin iki elektronunun taşınması sonucu sentezlenen ATP sayısını 4. Bir flavin adenindinükleotidin iki elektronunun taşınması sonucu sentezlenen ATP sayısını 5. ATP sentezinin hangi maddelerle inhibe olduğunu sayabilmeli 6. Sitozolde sentezlenen nikotin adenin dinükleotid ve flavin adenin dinükleotidin elektronlarının mitokondriye hangi yollarla taşındığını 7. Kas ve kalpteki mekik sistemlerinin çalışması ile sentezlenen ATP sayısını hesaplayabilmeli Dersin adı: Mitokondrideki oksidatif stres Amaç : Mitokondride elektron taşınması sırasında gelişen kaçakların yol açtığı oksidasyonların sebep olduğu oksidatif stresin mitokondride oluşturduğu hasarı öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Serbest radikalinin tanımını yapabilmeli 2. Aerob organizmada oksijenin neden serbest radikal oluşturduğunu 3. Oksijenden türeyen serbest radikalleri (aktif oksijen türlerini) sayabilmeli 4. Vücudumuzdaki serbest radikallerin endojen ve ekzojen kaynaklarını tanımlayabilmeli 5. Mitokondride aktif oksijen türlerinin nasıl oluştuğunu 6. Serbest radikallerin vücutta oluşturduğu hasarları sayabilmeli 7. Oksidatif stresi tanımlayabilmeli 8. Antioksidan sistemi tanımlayabilmeli 9. Antioksidan sistemin elemanlarını sayabilmeli, etki mekanizmalarını

7 ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Evin Ademoğlu / Pervin Vural Dersin Adı : Hücre içi organellerinin yapısı AMAÇ: Organellerin canlı organizmanın organizasyonundaki önemini kavramak, organellerin yapı ve özelliklerini öğrenmek Hücrelerin yapısal özelliklerini İnsan vücudunun organizasyonunda hücrenin yerini ve önemini Hücrede gerçekleşen metabolik olayları Organellerin temel yapı ve birbirleri ile ilişkilerini Organellerin hücrede gerçekleşen metabolik fonksiyonlar için önemini Yapısal özelliklerine göre organelleri ayırt edebilmeli Dersin Adı : Hücre içi organellerinin fonksiyonları AMAÇ: Canlılarda metabolik olayların gerçekleştiği en küçük birim olan organelleri ve bunların fonksiyonlarını öğrenerek insan organizmasında gerçekleşen metabolik yolların işleyişini kavrayabilmek için gereken genel biyokimya bilgisini kazanmak Organellerin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların hücre için önemini Hücre içinin kompartımanlara ayrılmasının önemini Organellerde gerçekleşen özgün metabolik olayları Organellerin birbirleri ile uyumlu işleyişinin mekanizmasını ve hücre içi yönlendirmeyi Organellerin yapı ve fonksiyonlarında ortaya çıkan bozukluklarla ortaya çıkabilecek hastalıklar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmeli Dersin Adı : Hücre zarının biyokimyasal yapısı AMAÇ: Biyolojik membranların hücrenin organizasyonu, bütünlüğü ve sinyal iletisi için önemini kavramak, hücre ve organel membranlarının yapı ve özelliklerini öğrenmek Hücre ve organel membranlarını oluşturan temel yapısal birleşenleri ve özelliklerini Hücre ve organel membranlarının fonksiyonlarını, membran bileşenleri ile membranına kazandırdığı fonksiyon arasındaki ilişkiyi Lipitler, proteinler ve karbonhidratların hücre ve organel membranlarındaki yerleşimlerini ve organizasyonunu Lipit çift tabakanın oluşumu, akışkan mozaik modelini ve seçici geçirgenlik özelliğini Organelleri membran lipitlerinin yapısal özelliklerine göre ayırt edebilmeli Dersin Adı : Transport olaylarının biyokimyasal temeli AMAÇ: Hücre ve organel membranlarının geçirgenlik özelliklerini, hücrelerin işlev ve metabolik fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan transport mekanizmalarını öğrenmek

8 Hücre ve organel membranlarının geçirgenlik/seçici geçirgenlik özelliklerini ve nedenlerini Hücre ve organel membranlarından geçebilen bileşikleri ve özelliklerini Hücre membranlarında bulunan transport sistemlerini ve özelliklerini Hücre membranlarında bulunan transport sistemlerini enerji kullanımı, taşınan birleşiğin özellikleri, ilgili olduğu metabolik fonksiyona göre ayırt edebilmeli Organel membranlarında bulunan transport sistemlerini ve ilişkili oldukları özgün hücresel işlevleri ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Cahide GökkuĢu / Evin Ademoğlu Dersin Adı : Karbonhidrat yapısı AMAÇ: Karbonhidratların canlıların yapısal organizasyonu ve fonksiyonlarının sağlanmasındaki önemini kavramak, insanlar için fizyolojik öneme sahip karbonhidratların yapısal ve ayırt edici özelliklerini öğrenmek Karbonhidratların insan organizması için yapısal ve fonksiyonel önemini Karbonhidratların temel kimyasal özelliklerini Karbonhidratların diğer biyomoleküllerden ayırt edici özelliklerini Karbonhidratların katıldığı reaksiyonları Karbonhidratların birbirinden ayırt edilmesini sağlayan özgün reaksiyonları Dersin Adı : Karbonhidrat sınıflandırılması AMAÇ: Canlılarda yapısal ve fonksiyonel organizasyonunun farklı tür karbonhidratlarla sağlandığını kavramak ve karbonhidratları yapısal ve fonksiyonel özelliklerine göre sınıflandırmayı öğrenmek Canlılarda yapısal organizasyonunun hangi tür karbonhidratlarla sağlandığını Monosakkarit birimlerinin sayısı ve türü, karbonhidratlar dışındaki biyomoleküllerin varlığı gibi yapısal özelliklere göre karbonhidratların sınıflandırmasını yapabilmeli İnsanlarda yapısal ve fonksiyonel bileşiklerin yapısında bulunan karbonhidratları ve önemini Karbonhidratların diğer biyomolleküllere nasıl bağlandığını Karbonhidratların yapısal özellikleri ile fonksiyonu arasındaki ilişkiyi Dersin Adı : Monosakkaridlerin özellikleri AMAÇ: Karbonhidratların yapı taşı olan monosakkaritlerin özelliklerini, birbirleri ve diğer biyomoleküllerle ilişkisini ve insanlar için önemini kavrayarak karbonhidrat metabolizmasını öğrenebilmek için gerekli genel biyokimya bilgisini kazanmak Monosakkaritlerin içerdikleri aktif gruplara ve karbon sayılarına göre genel olarak isimlendirebilmeli Fizyolojik öneme sahip monosakkaritleri özel isimleri tanıyarak yapısal ve kimyasal özelliklerini

9 Asimetrik karbon, izomer, enantiomer, anomer, epimer, mutorotasyon kavramlarını ve bu kavramların monosakkaritlerin kimyasal ve fiziksel çeşitliliğinin oluşmasına etkilerini Monosakkaritlerin halkalanmasını, halkalanma sonucu ortaya çıkan yapısal ve kimyasal değişiklikleri Deoksi şekerler, şeker asitleri, şeker alkolleri, fosfo-şekerler, amino şekerler, glikozidler gibi monosakkarit türevlerini, bu birleşiklerin yapısını, oluşum yollarını ve insan organizması için önemini Dersin Adı : Disakkaridler, polisakkaridler AMAÇ: Glikozid bağı oluşumunu kavrayarak canlılarda aynı ya da farklı tür ve özelliklere sahip monosakkaritlerin oluşturduğu karbonhidratları tanımak, bunların insanlar için önemini öğrenmek Glikozid bağı oluşumunu, isimlendirilmesini ve özelliklerini Fizyolojik öneme sahip disakkaritleri tanıyarak yapısal, kimyasal özelliklerini Oligosakkaritlerin yapısını ve önemini Homopolisakkaritlerin yapısını ve homopolisakkaritleri yapı ve fonksiyonuna göre sınıflandırabilmeli Canlılarda bulunan yapısal homopolisakkaritlerin bileşimini, kimyasal özelliklerini ve insan organizması için önemini Canlılarda bulunan depo homopolisakkaritlerin yapısını, kimyasal özelliklerini ve insan organizması için önemini Dersin Adı : Heteropolisakkaridler AMAÇ: Karbonhidratların glikozid bağı aracılığı ile karbonhidrat olmayan birleşiklere bağlanabildiğini kavramak, glikoproteinler, glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar ve glikolipidlerin yapı ve fonksiyon ve vücuttaki dağılımını öğrenmek N- ve O- Glikozid bağı oluşumunu ve özelliklerini Glikozaminoglikanların yapısal ve kimyasal özelliklerini, bunları birbirinden ayırt edebilmeli Glikoproteinlerin yapısını, fonksiyonlarını ve önemini Proteoglikanların yapısını, fonksiyonlarını ve önemini Glikolipitlerin yapısını bilmeli, gangliyozidler ve kan grubu bileşiklerini

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA 12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA DNA (DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) Temel nükleik asittir. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplast organelinde bulunur.

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ GENETİK MATERYALLER VE YAPILARI HER HÜCREDE Genetik bilgilerin kodlandığı bir DNA genomu bulunur Bu genetik bilgiler mrna ve ribozomlar aracılığı ile proteinlere dönüştürülür

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) TRANSKRİPSİYONU (ÖKARYOTİK) STOPLAZMA DNA Transkripsiyon hnrna RNA nın işlenmesi mrna G AAA Eksport G AAA NÜKLEUS TRANSKRİPSİYONU (PROKARYOTİK) Stoplazma

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı Hücrede Genetik Bilgi Akışı 1) Genomun korunması DNA nın tam olarak kopyalanması ve hücre bölünmesiyle yeni kuşak hücrelere aktarılması 2) Genetik bilginin çevrimi Hücre içerisinde bilginin DNA dan RNA

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Doç. Dr. İlker

Detaylı

ÜNİTE 6 Nükleoproteinler ve Nükleik Asitler

ÜNİTE 6 Nükleoproteinler ve Nükleik Asitler ÜNİTE 6 Nükleoproteinler ve Nükleik Asitler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Nükleoprotein ve nükleik asitlerin yapısını, Nükleozid, nükleotid tanımlarını, Azotlu bazları, Nükleik asitlerin metabolizmasını

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL III. Kurul Hücresel Metabolizma ve Moleküler Tıp III. Kurul Süresi: 6 hafta III. Kurul Başlangıç Tarihi: 23 Aralık 2009 III. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 1 2 Şubat 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

PROTEİN SENTEZİNİN DÜZENLENMESİ VE AŞAMALARI

PROTEİN SENTEZİNİN DÜZENLENMESİ VE AŞAMALARI PROTEİN SENTEZİNİN DÜZENLENMESİ VE AŞAMALARI Protein Sentezinin Düzenlenmesi Edward TATUM 1940 yılında bir gen bir enzim hipotezini ileri sürmüştür. Bu hipotez daha sonra bir gen bir protein haline gelmiştir.

Detaylı

DNA ve RNA NIN YAPISI. Yrd.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN

DNA ve RNA NIN YAPISI. Yrd.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN DNA ve RNA NIN YAPISI Yrd.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN Bu derste neler öğreneceğiz? Nükleotid tanımı ve yapısı DNA nın primer, sekonder ve tersiyer yapısı RNA çeşitleri ve yapıları Canlılarda, genetik bilginin

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

BES 221- BESLENME BİYOKİMYASI

BES 221- BESLENME BİYOKİMYASI BES 221- BESLENME BİYOKİMYASI Dersin Kodu ve İsmi: BES 221 - Beslenme Biyokimyası Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Meral, Prof. Dr. Tanju Dersin Düzeyi: Lisans Dersin Türü: Zorunlu Dersin İçeriği: Beslenme

Detaylı

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI Nükleotidlerin vücuda alınımı Nükleotidler, nükleik asitlerin yapı taşları olarak besinlerde bulunur. Hücre içeren besinlerle alınan nükleik asitler, mide enzimlerinden

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1 YÖNETİCİLERİMİZ REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI DEKAN DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM KOMİSYON BAŞKANI ( BAŞKOORDİNATÖR) TEMEL

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Transkripsiyon (RNA Sentezi) Dr. Mahmut Çerkez Ergören

Transkripsiyon (RNA Sentezi) Dr. Mahmut Çerkez Ergören Transkripsiyon (RNA Sentezi) Dr. Mahmut Çerkez Ergören Transkripsiyon Transkripsiyon DNA molekülündeki bilginin RNA nükleotid dizisi haline çevrilmesi işlemidir. (DNA dan RNA sentezlenmesi) Hücre içi genetik

Detaylı

Prokaryotik promotor

Prokaryotik promotor Transkripsiyon Transkripsiyon-Replikasyon Farkları 1.Replikasyon sırasında tüm kromozom kopyalanır fakat transkripsiyonda sadece bir gen bölgesi kopyalanabilir. 2. Transkripsiyon düzeyi organizmanın o

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (18 KASIM - 27 ARALIK 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL- 14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 19 EYLÜL KASIM 2016 (7 Hafta)

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 19 EYLÜL KASIM 2016 (7 Hafta) 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 19 EYLÜL 2016-4 KASIM 2016 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem

Detaylı

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 BİYOKİMYA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi 1 Anlatım Planı 1. Makromoleküller ve Su 2. Amino asitler ve Peptidler 3. Proteinler 4. Enzimler 5. Karbohidratlar 6. Nükleik

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

Nükleik Asitler ÜNİTE 3. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

Nükleik Asitler ÜNİTE 3. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 3 Nükleik Asitler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Nükleik asitlerin (DNA, RNA) organizmadaki etkilerini, Görev ve işlevlerini, Hangi besinlerde daha zengin olarak bulunduğunu öğrenmiş olacaksınız.

Detaylı

METABOLİZMA REAKSİYONLARI. Hazırlayanlar Prof. Dr. Ayşe CAN Prof.Dr. Nuriye AKEV

METABOLİZMA REAKSİYONLARI. Hazırlayanlar Prof. Dr. Ayşe CAN Prof.Dr. Nuriye AKEV METABOLİZMA REAKSİYONLARI Hazırlayanlar Prof. Dr. Ayşe CAN Prof.Dr. Nuriye AKEV METABOLİZMA Canlı sistemde maddelerin uğradığı kimyasal değişikliklerin hepsine birden metabolizma, bu değişiklikleri meydana

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 6 GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ 2

12. SINIF KONU ANLATIMI 6 GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ 2 12. SINIF KONU ANLATIMI 6 GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ 2 SANTRAL DOGMA Hücredeki bilgi aktarım mekanizmasının tamamına SANTRAL DOGMA denir. Santral dogma tek yönlü bilgi aktarımıdır. Geri dönüşümü

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM I

Detaylı

GENETİK. Öğt. Gör. Meltem KÖKDENER

GENETİK. Öğt. Gör. Meltem KÖKDENER GENETİK Öğt. Gör. Meltem KÖKDENER 2 5.1. TRANSKRİPSİYONUN AŞAMALARI 5.2. PROTEİN SENTEZİ (Translasyon ) 5.3. GENETİK İFADENİN DÜZENLENMESİ 5 GENETİK TRANSKRİPSİYON ÜNİTE 5 TRANSKRİPSİYON Öğr. Gör. Meltem

Detaylı

Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002

Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002 Hücre Organelleri Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002 Hücre Organelleri Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D.

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta)

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama

Detaylı

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I 2016-2017 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II 05 ARALIK 2016 10 ġubat 2017 (8 HAFTA) DERSLER TEORĠK PRATĠK

Detaylı

Türkçe Prof. Dr. Ali CEYLAN, Yrd.Doç.Dr.Hatice YÜKSEL, Yrd.Doç.Dr.Harun YÜKSEL

Türkçe Prof. Dr. Ali CEYLAN, Yrd.Doç.Dr.Hatice YÜKSEL, Yrd.Doç.Dr.Harun YÜKSEL Ders Kodu Adı Ders Türü Ders Kredisi 60 Eğitim Dili Ders Sorumlusu Dersi veren öğrt. eleman Ders Ön Koşulları Ders Kurulunun Süresi Teorik ders saati Uygulamalı ders saati Ders Kurulunun İçeriği Ders Kurulunun

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 (TIP 121) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI. Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI. Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı Öğretim Üyesi : Prof. Dr. A. Emel ÖNAL Endokrin sistemin çalışmasını değiştiren, sağlıklı insanda veya çocuklarında sağlık

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

Ders Kurulu Başkanı Doç.Dr. Z. Meltem AKKURT Ders Kurulu Öğretim Üyeleri

Ders Kurulu Başkanı Doç.Dr. Z. Meltem AKKURT Ders Kurulu Öğretim Üyeleri DİCLE ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI DÖNEM-I HÜCRE BİLİMLERİ-1 DERS KURULU 14.09.2015-02.11.2015 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Biyokimya 4 2 50 T. Biyoloji 1-1 Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ RİBOZOM YAPI, FONKSİYON VE BİYOSENTEZİ Ribozom Palade adlı araştırıcı tarafından elektron mikroskop ile tanımlanmıştır. Viruslar hariç tüm canlılarda bulunan bir membranla çevrili olmayan organellerdir.

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI B GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (21 KASIM - 30 ARALIK 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ-3

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ-3 Protein sentezi GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ-3 1 2 Genler ve genetik kod Gen: DNA nın genetik bilgiyi taşıyan bölümleri. Bütün genler DNA dan oluşur. Bir gendeki bilgileri A,G,T,C bazlarının sıralanışı belirler.

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (21 KASIM - 30 ARALIK 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 12. Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi

Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 12. Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 12 Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Prof. Dr. Hilal Özdağ A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: 2225826/125 Eposta: hilalozdag@gmail.com Gen İfadesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 103 Hücre Bilimleri III Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 8 Şubat 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 25 Mart 2016 Teorik Lab Toplam Davranış Bilimleri 10-10 Histoloji

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (16 KASIM - 25 ARALIK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ Gen ifadesi nasıl kontrol edilir? q Genlerin açılıp kapanabildiğini ifade eden görüşleri destekleyen kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır. q Örneğin, E. coli proteinlerinin

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA RİBOZOMLAR Ribozom RİBONÜKLEOPROTEİN (RNP) yapısındadır. Ribozomlar hem protein hem de RNA moleküllerinden oluşur. Ribozomlar protein ve RNA moleküllerinden oluşan

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 ) 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak 2017-10 Mart 2017 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI

ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI 1. HAFTA 7 Kasım 2016 Pazartesi 8 Kasım 2016 Salı 9 Kasım 2016 Çarşamba 10 Kasım 2016 Perşembe 11 Kasım 2016 Cuma Diş Anatomisi ve Morfolojisi 08.30-09.15 09.30-10.15 Dr. Gökçe Soğancı Mandibular santral,

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015 Teorik Lab Toplam Biyokimya 22-22 Davranış Bilimleri 8-8

Detaylı

Genden proteine Genler, transkripsiyon ve translasyon yolu ile proteinleri belirler Transkripsiyon, DNA yönetiminde RNA sentezidir Ökaryotik

Genden proteine Genler, transkripsiyon ve translasyon yolu ile proteinleri belirler Transkripsiyon, DNA yönetiminde RNA sentezidir Ökaryotik Genden proteine Genler, transkripsiyon ve translasyon yolu ile proteinleri belirler Transkripsiyon, DNA yönetiminde RNA sentezidir Ökaryotik hücreler, transkripsiyondan sonra RNA yı değişikliğe uğratırlar

Detaylı

Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu. Dr. Mahmut Çerkez Ergören

Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu. Dr. Mahmut Çerkez Ergören Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu Dr. Mahmut Çerkez Ergören Genetik materyal; Kendini çoğaltır. Bilgi depolar. Bilgiyi ifade eder. Mutasyonla varyasyonlara izin verir. Genetik Tarihçe

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL-14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

GENETİK ŞİFRE. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

GENETİK ŞİFRE. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER GENETİK ŞİFRE Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Genetik Bilgi Akışı Genetik kodun özellikleri 1. Genetik şifre, harfler halinde gösterilen mrna moleküllerini oluşturan ribonükleotid bazları kullanılarak,

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

HÜCRE YAŞLANMASI Prof.Dr. T. Ulutin

HÜCRE YAŞLANMASI Prof.Dr. T. Ulutin HÜCRE YAŞLANMASI Prof.Dr. T. Ulutin HÜCRE YAŞLANMASI Hücrenin biyosentez mekanizmalarındaki hatalar toplamıdır Hücresel metabolizmanın yavaşlaması sonucu geri dönüşü olmayan olaylar toplamıdır Yaşlılık

Detaylı

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ KARBOHİDRATLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Karbohidratlar (CHO) şeker, nişasta, glikojen ve selüloz olarak canlılar aleminde en geniş yeri kaplayan makromoleküllerdir. İnsanlar, hayvanlar ve mikroorganizmalar

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

TRANSLASYON VE TRANKRİPSİYON

TRANSLASYON VE TRANKRİPSİYON TRANSLASYON VE TRANKRİPSİYON GEN İFADESİ (GEN EKSPRESYONU) Gen ifadesinin düzenlenmesi çeşitli aşamalarda olur: 1) Primer transkriptlerin oluşumu 2) Primer mrna dan matür (olgun) mrna oluşumu 3) mrna nın

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLER ÜN TE 3

NÜKLEİK ASİTLER ÜN TE 3 NÜKLEİK SİTLER ÜN TE 3 NÜKLEİK SİTLER NÜKLE K S TLER DN (Deoksiribonükleik asit) RN (Ribonükleik asit) Bulundu u Yerler Çekirdek Bulundu u Yerler Çekirdek Mitokondri Ökaryotlarda Mitokondri Kloroplast

Detaylı

DNA Tamiri ve Rekombinasyonu

DNA Tamiri ve Rekombinasyonu DNA Tamiri ve Rekombinasyonu Bitkilerdeki 3 genom UV ve radyosyonun diğer formları, kimyasallar, ve diğer streslerle (örneğin oksidatif, ısı vb.) devamlı hasar görür. Bazı proteinler onarımda ve rekombinasyonda

Detaylı

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x)

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER Nükleik asitler sadece kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküller olmayıp bu bilgiyi protein senteziyle birlikte hücre yönetiminde kullanmalarıyla önem kazanmaktadırlar.gelişmiş canlıların

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

HAYVAN HÜCRESİ BİTKİ HÜCRESİ

HAYVAN HÜCRESİ BİTKİ HÜCRESİ HÜCRE Canlıların en küçük yapıtaşı ve en küçük canlıdır. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.canlılar ya tek hücrelidir yada çok hücrelidir. Alg ve bakteriler tek hücreliler olup bütün olaylar

Detaylı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı 9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Bu kitap Bilkent Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, CTE 504 Material Design dersi için, Elif Şengün, Hilal Şener ve Rükiye Altın tarafından 2010-2011 akademik

Detaylı