TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ DİLİMİ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI. Öğretim Üyeleri: Prof. Gül Özdemirler Erata/ Prof. Dr. ġule Seçkin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ DİLİMİ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI. Öğretim Üyeleri: Prof. Gül Özdemirler Erata/ Prof. Dr. ġule Seçkin"

Transkript

1 TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ DİLİMİ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI Öğretim Üyeleri: Prof. Gül Özdemirler Erata/ Prof. Dr. ġule Seçkin DERSĠN ADI : Suyun yapısı, fiziksel ve kimyasal özellikleri AMAÇ : Suyun atomik yapısını inceleyerek, fiziksel, kimyasal ve koligatif özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Su yapısını 2. Kimyasal bağ tanımı yaparak kimyasal bağ türlerini 3. Suyu oluşturan O ve H atomlarının özelliklerini 4. Su yapısındaki hidrojen bağlarının özelliklerini 5. Suyun fiziksel, kimyasal ve koligatif özelliklerini DERSĠN ADI : Suyun iyonizasyonu ve ph kavramı AMAÇ : Suyun iyonizasyon reaksiyonunu irdeleyerek ph kavramını öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Suyun iyonizasyon reaksiyonunu yazabilmeli 2. Suyun iyonizasyon reaksiyonuna ait denge sabiti formülünü yazabilmeli 3. ph formülünü yazabilmeli 4. ph ile ilgili problemleri çözebilmeli DERSĠN ADI : Konsantrasyon türleri AMAÇ : Farklı konsantrasyon türlerini öğrenmek ve bunlara ait hesaplamaları yapabilmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Çözelti türlerini sayabilmeli 2. Yüzde çözelti tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli 3. Normalite tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli 4. Molarite tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli 5. Molalite tanımı yapabilmeli ve bununla ilgili problemleri çözebilmeli DERSĠN ADI : Asit-Baz kavramı AMAÇ : Asit ve baz özellikli maddelerin sulu çözeltilerindeki reaksiyonlarını incelemek. ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Asit ve baz tanımı yapabilmeli 2. Kuvvetli asit, zayıf asit özellikli maddelerin sulu çözeltilerindeki reaksiyonları yazabilmeli 3. Kuvvetli asit, zayıf asitlerin özellikleri arasındaki farkları sayabilmeli 4. Kuvvetli baz, zayıf baz özellikli maddelerin sulu çözeltilerindeki reaksiyonları yazabilmeli 5. Kuvvetli baz, zayıf bazların özellikleri arasındaki farkları sayabilmeli DERSĠN ADI : Nötralizasyon ve Titrasyon AMAÇ : Asit-baz nötralizasyonu ve titrasyonuna ait genel prensipleri öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Nötralizasyon ve titrasyon tanımı yapabilmeli

2 2. Asit-baz titrasyonunun kullanım amacını 3. Kuvvetli asit-kuvvetli baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 4. Kuvvetli asit-zayıf baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 5. Zayıf asit -kuvvetli baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 6. Zayıf asit-zayıf baz titrasyonuna ait özellikleri sayabilmeli 7. Titrasyonlara ait ph hesaplamalarını yapabilmeli DERSĠN ADI : Tampon çözeltiler AMAÇ : Tampon çözeltilerin ortam ph ının düzenlenmesindeki rolünü öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci, 1. Tampon çözelti tanımı yapabilmeli 2. Konjuge asit-baz çifti tanımı yaparak örnekler verebilmeli 3. Tampon çözeltilerin reaksiyonlarına ait denge sabiti (dissosiasyon sabiti) formülünü yazabilmeli 4. Henderson-Hassalbach eşitliğini yazabilmeli 5. Tampon çözeltiler ile ilgili problemleri çözebilmeli ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Prof. Dr. Pervin VURAL DERSĠN ADI : Nükleik asitlerin yapısı. AMAÇ : Genetik bilgiyi taşıyan nükleik asitlerin yapısını ve özelliklerini öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Nükleik asitlerin temel yapı taşı olan nükleotidlerin yapısal elemanlarını sayabilmeli, pürin ve pirimidin bazlarını sayabilmeli, hangi bazlar DNA da, hangi bazlar RNA da bulunuyor tanımlayabilmeli 2. Bazlar, pentoz ve fosfat kalıntıların hangi bağlarla bağlandığını 3. Nükleik asitlerin yapısında bulunan bazı minor bazları sayabilmeli ve nükleotidlerin diğer fonksiyonları hakkında bilgi verebilmeli DERSĠN ADI : DNA nın yapısı ve özellikleri. AMAÇ : Genetik bilgiyi taşıyan DNA nın yapısını ve özelliklerini öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci; 1. DNA nın primer, sekonder ve tersiyer yapısını 2. DNA daki bazların konplementer birşekilde Chargaff Kuralları na göre eşleştiğini bilmeli, neden her zaman AT ve GC eşleşmesi oluduğunu 3. A-DNA, B-DNA ve Z-DNA farkını 4. Nükleozomların yapısını DERSĠN ADI : RNA nın yapısı ve özellikleri. AMAÇ : RNA nın yapısını ve özelliklerini öğrenmek ÖĞRENĠM Ġ : Bu dersin sonunda öğrenci; 1. RNA türlerini ve fonksiyonlarını acıklayabilmeli 2. RNA türlerinin uğradığı splicing olaylarını tanımlayabilmeli 3. Ribozomların yapısal bileşenleri ve protein sentezinde rrna nın fonksiyonlarını tanımlayabilmeli

3 ÖĞRETĠM ÜYESĠ : N. Toker / ġ. Seçkin Dersin Adı : Pürin sentezi Amaç: DNA ve RNA yapısında bulunan purinli nükleotidlerin metabolik sentezini öğrenmek 1. Nükleotid ve nükleozit tanımını yapabilmeli. 2. Nükleotidlerin vücuttaki fonksiyonlarını sayabilmeli. 3. Ribonükleotid ve deoksiribonükleotidlerin yapısal farklarını sayabilmeli. 4. DNA ve RNA yapısındaki ribonükleotid ve deoksiribonükleotidleri sayabilmeli. 5. Purin halkasını tarif edebilmeli. 6. Purinli bazları sayabilmeli, aralarındaki yapısal farkları. 7. Purin sentezinin sitozolde gerçekleştiğini 8. De novo purin sentezinde purin halkasının atomlarının hangi bileşiklerinden sağlandığını sayabilmeli. 9. Sentezin son ürününün inozin monofosfat(imp) olduğunu. 10. IMP üzerinden AMP ve GMP sentezlerini. 11. Nükleozit monofosfatların di- ve trifosfat haline nasıl geldiğini. 12. Purinli bazların salvaj yolla sentezinin önemini. 13. Salvaj yolun önemli enzimlerini sayabilmeli. Dersin Adı : Pirimidin sentezi Amaç: DNA ve RNA yapısında bulunan pirimidinli nükleotidlerin metabolik sentezini öğrenmek 1. Pirimidinli nükleotidlerin sentez yerini. 2. Pirimidinli bazların sentezi ile purinli bazların sentezindeki farkları sayabilmeli. 3. De novo pirimidin sentezinde pirimidin halkasının atomlarının hangi bileşiklerinden sağlandığını sayabilmeli. 4. Sentezin son ürününün üridin monofosfat (UMP) olduğunu. 5. UMP üzerinden CTP sentezini. 6. Deoksiriboz oluşumunu tarif edebilmeli. 7. Timin sentezini. 8. Pirimidin salvaj yolunu. Dersin Adı : Purin ve pirimidin yıkımı Amaç: Purinli ve pirimidinli nükleotidlerin metabolik yıkımını ve yıkım sonucu oluşan ürünlerle ilgili patolojik durumları öğrenmek 1. Diyetle alınan nükleotidlerin sindirim sisteminde nasıl yıkıldığını. 2. Purin yıkımının hangi maddeler üzerinden gerçekleştiğini sayabilmeli ve son ürünün ürik asit olduğunu. 3. Ürik asidin fiziksel özelliklerini sayabilmeli. 4. Sağlıklı kişinin serum ürik asit düzeyini. 5. Hiperürisemi sebeblerini sayabilmeli. 6. Gut sendromunu tanımlayabilmeli. 7. Primer ve sekonder gut sebeblerini sayabilmeli. 8. Gut tedavisinde kullanılan belli başlı drogların sentez ve yıkım üzerinden nasıl etkili olduğunu sayabilmeli. 9. Hipoürisemiyi tanımlayabilmeli. 10. Pirimidin yıkımı ile oluşan metabolitleri sayabilmeli. 11. Pirimidin metabolizma bozukluklarını sayabilmeli. 12. Orotik asidüriyi tanımlayabilmeli. 13. Salvaj yol enzim defektlerinin hangi genetik bozukluklara yol açtığını sayabilmeli. 14. Lesch-Nyhan sendromunu tanımlayabilmeli. 15. Adenin deaminaz eksikliğine bağlı patolojileri sayabilmeli.

4 16. Pürin nükleozid fosforilaz eksikliğine bağlı patolojileri sayabilmeli 17. Nükleotid sentezini inhibe eden maddeleri ve bunların kanser kemoterapisinde ve bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılma mekanizmalarını. Dersin Adı : DNA nın sentezi Amaç: Hücrede DNA nın sentezinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek 1. DNA sentezinin hücrenin S fazında gerçekleştiğini. 2. Sentezin nükleusta olduğunu. 3. Sentezin semi-konservatif olduğunu. 4. Semi-konservatif tanımını yapabilmeli. 5. E.Coli ve ökaryotik sentez başlama noktalarını tanımlayabilmeli. 6. E. Coli ve ökaryot senteze katılan enzim ve proteinleri ve fonksiyonlarını sayabilmeli. 7. Kesintisiz ve kesintili sentezleri. 8. E.Coli ve ökaryot sentezlerinin bitişini tarif edebilmeli. 9. Telomerazın fonksiyonunu. 10. DNA da oluşabilecek lezyonları ve sebeblerini sayabilmeli 11. Baz çıkararak tamir yöntemini. 12. Nükleotid çıkararak tamir yöntemini. 13. Yanlış eşleşme tamir yöntemini. 14. Direkt onarım yollarını tanımlayabilmeli 15. Tamir sistemlerinin çalışmaması sonucu oluşabilecek patolojik durumları örnekleyebilmeli. Dersin Adı : RNA nın sentezi ve sentez sonrası değiģiklikler Amaç: Hücrede RNA nın sentezinin nasıl gerçekleştiğini ve RNA nın fonksiyonel molekül haline dönüş mekanizmalarını öğrenmek 1. E.Coli ve ökaryotta transkripsiyonun hücrenin hangi fraksiyonunda yapıldığını 2. Transkripsiyon ile replikasyon arasındaki farkları ve benzerlikleri sayabilmeli 3. Sentezlenen RNA türlerini 4. E. Coli RNA polimerazın altbirimlerinin fonksiyonlarını 5. Bakteri RNA POLİMERAZ inhibitörlerini sayabilmeli 6. Promoter bölge tanımını yapabilmeli 7. E. Coli de Transkripsiyonun başlama safhasındaki oluşan olayları bilmeli 8. E.Coli de Transkripsiyonun uzama safhasını anlatabilmeli 9. E.Coli de rho proteinine bağlı sonlanmanın tanımını yapabilmeli 10. E.Coli de rho proteininden bağımsız sonlanmanın tanımını yapabilmeli 11. Ökaryot transkripsiyonunda rol oynayan RNA polimeraz enzimlerinin fonksiyonlarını sayabilmeli 12. Ökaryot transkripsiyonunda rol oynayan promoterlerin özelliklerini bilmeli 13. Ökaryotta rol oynayan transkripsiyon faktörlerini ve özelliklerini tanımlayabilmeli 14. Transkripsiyon sonrası değişiklikleri 15. RNA işlenmesini tanımlayabilmeli 16. Transfer RNA nın işlenmesini tanımlayabilmeli 17. Ribozomal RNA nın işlenmesini tanımlayabilmeli 18. Haberci RNA nın işlenmesini tanımlayabilmeli 19. RNA türlerinin yıkılımını anlatabilmeli Dersin Adı : Protein sentezi Amaç: Sitozolde protein sentezinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek 1. Ribozomun yapısını ve fonksiyonunu tanımlayabilmeli 2. Genetik şifre tanımını yapabilmeli

5 3. Genetik şifrenin özelliklerini sayabilmeli 4. Wobble hipotezini 5. Amino açil-trna sentetaz enziminin fonksiyonunu tanımlayabilmeli 6. E.Coli ve ökaryot translasyonunda başlama safhasında rol oynayan başlama faktörlerinin fonksiyonlarını anlatabilmeli 7. Shine-Dalgarno dizisini tanımlayabilmeli 8. E.Coli ve ökaryot translasyonunda elongasyon safhasında rol oynayan elongasyon faktörlerinin fonksiyonlarını anlatabilmeli 9. E.Coli ve ökaryot translasyonunda sonlanma safhasında rol oynayan sonlanma faktörlerinin fonksiyonlarını anlatabilmeli 10. Protein sentezinin denetlenme mekanizmalarını Dersin Adı : Sentez sonrası proteinlerin yönlendirilmesi Amaç: Sentezi tamamlanan proteinlerin fonksiyonel hale geliş ve görev yerlerine yönlendirilme mekanizmalarını öğrenmek 1. Posttranslasyon safhasında proteinde oluşan yapısal değişiklikleri sıralayabilmeli 2. Sinyal diziyi tanımlayabilmeli 3. Endoplazmik retikuluma yönlenecek proteinlerin sinyal dizilerinin özelliklerini anlatabilmeli 4. Proteinlerin endoplazmik retikuluma geçişlerini anlatabilmeli 5. Golgi aygıtına yönlenecek proteinlerin değişimlerini anlatabilmeli 6. Nukleusa taşınacak proteinlerin sinyal dizilerinin özelliklerini tanımlayabilmeli 7. İmportin ve Ran GTPaz proteinlerinin sitozol-nükleus arasındaki makromolekül geçişindeki fonksiyonlarını anlatabilmeli 8. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde proteinlerin parçalanma mekanizmalarını anlatabilmeli 9. Ubikitin proteinin fonksiyonunu anlatabilmeli Dersin Adı : Gen faaliyetlerinin denetim mekanizmaları Amaç: Gen faaliyetlerinin hangi mekanizmalarla denetlendiğini öğrenmek 1. Ökaryotta, DNA düzeyinde gen ekspresyonunun denetimini anlatabilmeli 2. Ökaryotta, transkripsiyon düzeyinde gen denetimini anlatabilmeli 3. Aktivatör ve represörlerin tanımını yapabilmeli 4. Ökaryotta, mrna işlenmesi düzeyinde gen ekspresyonunun denetlenmesini anlatabilmeli 5. Ökaryotta, transkripsiyon sonrası gen denetimini anlatabilmeli 6. Ökaryotta, translasyon safhasında gen denetimini anlatabilmeli 7. Ferritin ve transferin sentezinin translasyon safhasındaki denetimini anlatabilmeli 8. Ökaryotta, posttranslasyonel safhadaki gen denetimini anlatabilmeli 9. Prokaryotta, gen denetiminde operon kompleksinde bulunan elemanları sıralayabilmeli 10. Uyarılabilen ve baskılanabilen operonların özelliklerini sayabilmeli 11. Triptofan operonunu anlatabilmeli 12. Laktoz operonunu anlatabilmeli 13. Katabolit aktivatör protein tanımını yapabilmeli ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Gül Özdemirler Erata/ Necla Koçak Toker Dersin adı: Biyolojik oksidasyonlar ve mitokondri Amaç : Temel besin maddelerimizin organizmanın enerji kaynağı olan ATP ye dönüşmesinde rol oynayan oksidasyon reaksiynlarını öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Serbest enerji kavramını tanımlayabilmeli 2. Vücudun ATP sentezi için kullandığı kenetlenme reaksiyonları

6 3. Yüksek enerjili fosfat bileşiklerinin (nikotin adenin dinükleotid ve flavin adenindinükleotid) ATP sentezi için nasıl kullanıldığını 4. Oksidatif fosforillenmeyi tanımlayabilmeli 5. Mitokondrinin yapısını 6. Oksidasyon reaksiyonlarının mitokondride nerede gerçekleştiğini Dersin adı: Elektron transport zinciri Amaç : Mitokondride yüksek enerjili fosfat bileşiklerinden başlayıp ATP sentezi ile tamamlanan redoks reaksiyon dizisini öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Elektron taşıma zinciri elemanlarını tanımlayabilmeli 2. Elektron taşıma zincirinin dizilişini matematiksel olarak 3. Yüksek enerjili fosfat bileşiklerindeki elektronların, elektron taşıma zinciri elemanları üzerinden oksijene hangi mekanizmalarla taşındığını 4. Elektron taşınması ile birlikte gerçekleşen proton hareketinin anlamını ve mekanizmasını 5. Elektron taşıma zincirinin inhibitörlerini ve inhibisyon mekanizmalarını Dersin adı: ATP sentezi ve kontrolü Amaç : ATP nin mitokondride nasıl sentezlendiğini ve sentezin kontrolünü öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. ATP sentezini gerçekleştiren ATP sentaz enziminin proton hareketini nasıl kullandığını 2. ATP nin sentezini 3. Bir nikotin adenindinükleotidin iki elektronunun taşınması sonucu sentezlenen ATP sayısını 4. Bir flavin adenindinükleotidin iki elektronunun taşınması sonucu sentezlenen ATP sayısını 5. ATP sentezinin hangi maddelerle inhibe olduğunu sayabilmeli 6. Sitozolde sentezlenen nikotin adenin dinükleotid ve flavin adenin dinükleotidin elektronlarının mitokondriye hangi yollarla taşındığını 7. Kas ve kalpteki mekik sistemlerinin çalışması ile sentezlenen ATP sayısını hesaplayabilmeli Dersin adı: Mitokondrideki oksidatif stres Amaç : Mitokondride elektron taşınması sırasında gelişen kaçakların yol açtığı oksidasyonların sebep olduğu oksidatif stresin mitokondride oluşturduğu hasarı öğrenmek Öğrenim hedefleri: Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Serbest radikalinin tanımını yapabilmeli 2. Aerob organizmada oksijenin neden serbest radikal oluşturduğunu 3. Oksijenden türeyen serbest radikalleri (aktif oksijen türlerini) sayabilmeli 4. Vücudumuzdaki serbest radikallerin endojen ve ekzojen kaynaklarını tanımlayabilmeli 5. Mitokondride aktif oksijen türlerinin nasıl oluştuğunu 6. Serbest radikallerin vücutta oluşturduğu hasarları sayabilmeli 7. Oksidatif stresi tanımlayabilmeli 8. Antioksidan sistemi tanımlayabilmeli 9. Antioksidan sistemin elemanlarını sayabilmeli, etki mekanizmalarını

7 ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Evin Ademoğlu / Pervin Vural Dersin Adı : Hücre içi organellerinin yapısı AMAÇ: Organellerin canlı organizmanın organizasyonundaki önemini kavramak, organellerin yapı ve özelliklerini öğrenmek Hücrelerin yapısal özelliklerini İnsan vücudunun organizasyonunda hücrenin yerini ve önemini Hücrede gerçekleşen metabolik olayları Organellerin temel yapı ve birbirleri ile ilişkilerini Organellerin hücrede gerçekleşen metabolik fonksiyonlar için önemini Yapısal özelliklerine göre organelleri ayırt edebilmeli Dersin Adı : Hücre içi organellerinin fonksiyonları AMAÇ: Canlılarda metabolik olayların gerçekleştiği en küçük birim olan organelleri ve bunların fonksiyonlarını öğrenerek insan organizmasında gerçekleşen metabolik yolların işleyişini kavrayabilmek için gereken genel biyokimya bilgisini kazanmak Organellerin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların hücre için önemini Hücre içinin kompartımanlara ayrılmasının önemini Organellerde gerçekleşen özgün metabolik olayları Organellerin birbirleri ile uyumlu işleyişinin mekanizmasını ve hücre içi yönlendirmeyi Organellerin yapı ve fonksiyonlarında ortaya çıkan bozukluklarla ortaya çıkabilecek hastalıklar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmeli Dersin Adı : Hücre zarının biyokimyasal yapısı AMAÇ: Biyolojik membranların hücrenin organizasyonu, bütünlüğü ve sinyal iletisi için önemini kavramak, hücre ve organel membranlarının yapı ve özelliklerini öğrenmek Hücre ve organel membranlarını oluşturan temel yapısal birleşenleri ve özelliklerini Hücre ve organel membranlarının fonksiyonlarını, membran bileşenleri ile membranına kazandırdığı fonksiyon arasındaki ilişkiyi Lipitler, proteinler ve karbonhidratların hücre ve organel membranlarındaki yerleşimlerini ve organizasyonunu Lipit çift tabakanın oluşumu, akışkan mozaik modelini ve seçici geçirgenlik özelliğini Organelleri membran lipitlerinin yapısal özelliklerine göre ayırt edebilmeli Dersin Adı : Transport olaylarının biyokimyasal temeli AMAÇ: Hücre ve organel membranlarının geçirgenlik özelliklerini, hücrelerin işlev ve metabolik fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan transport mekanizmalarını öğrenmek

8 Hücre ve organel membranlarının geçirgenlik/seçici geçirgenlik özelliklerini ve nedenlerini Hücre ve organel membranlarından geçebilen bileşikleri ve özelliklerini Hücre membranlarında bulunan transport sistemlerini ve özelliklerini Hücre membranlarında bulunan transport sistemlerini enerji kullanımı, taşınan birleşiğin özellikleri, ilgili olduğu metabolik fonksiyona göre ayırt edebilmeli Organel membranlarında bulunan transport sistemlerini ve ilişkili oldukları özgün hücresel işlevleri ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Cahide GökkuĢu / Evin Ademoğlu Dersin Adı : Karbonhidrat yapısı AMAÇ: Karbonhidratların canlıların yapısal organizasyonu ve fonksiyonlarının sağlanmasındaki önemini kavramak, insanlar için fizyolojik öneme sahip karbonhidratların yapısal ve ayırt edici özelliklerini öğrenmek Karbonhidratların insan organizması için yapısal ve fonksiyonel önemini Karbonhidratların temel kimyasal özelliklerini Karbonhidratların diğer biyomoleküllerden ayırt edici özelliklerini Karbonhidratların katıldığı reaksiyonları Karbonhidratların birbirinden ayırt edilmesini sağlayan özgün reaksiyonları Dersin Adı : Karbonhidrat sınıflandırılması AMAÇ: Canlılarda yapısal ve fonksiyonel organizasyonunun farklı tür karbonhidratlarla sağlandığını kavramak ve karbonhidratları yapısal ve fonksiyonel özelliklerine göre sınıflandırmayı öğrenmek Canlılarda yapısal organizasyonunun hangi tür karbonhidratlarla sağlandığını Monosakkarit birimlerinin sayısı ve türü, karbonhidratlar dışındaki biyomoleküllerin varlığı gibi yapısal özelliklere göre karbonhidratların sınıflandırmasını yapabilmeli İnsanlarda yapısal ve fonksiyonel bileşiklerin yapısında bulunan karbonhidratları ve önemini Karbonhidratların diğer biyomolleküllere nasıl bağlandığını Karbonhidratların yapısal özellikleri ile fonksiyonu arasındaki ilişkiyi Dersin Adı : Monosakkaridlerin özellikleri AMAÇ: Karbonhidratların yapı taşı olan monosakkaritlerin özelliklerini, birbirleri ve diğer biyomoleküllerle ilişkisini ve insanlar için önemini kavrayarak karbonhidrat metabolizmasını öğrenebilmek için gerekli genel biyokimya bilgisini kazanmak Monosakkaritlerin içerdikleri aktif gruplara ve karbon sayılarına göre genel olarak isimlendirebilmeli Fizyolojik öneme sahip monosakkaritleri özel isimleri tanıyarak yapısal ve kimyasal özelliklerini

9 Asimetrik karbon, izomer, enantiomer, anomer, epimer, mutorotasyon kavramlarını ve bu kavramların monosakkaritlerin kimyasal ve fiziksel çeşitliliğinin oluşmasına etkilerini Monosakkaritlerin halkalanmasını, halkalanma sonucu ortaya çıkan yapısal ve kimyasal değişiklikleri Deoksi şekerler, şeker asitleri, şeker alkolleri, fosfo-şekerler, amino şekerler, glikozidler gibi monosakkarit türevlerini, bu birleşiklerin yapısını, oluşum yollarını ve insan organizması için önemini Dersin Adı : Disakkaridler, polisakkaridler AMAÇ: Glikozid bağı oluşumunu kavrayarak canlılarda aynı ya da farklı tür ve özelliklere sahip monosakkaritlerin oluşturduğu karbonhidratları tanımak, bunların insanlar için önemini öğrenmek Glikozid bağı oluşumunu, isimlendirilmesini ve özelliklerini Fizyolojik öneme sahip disakkaritleri tanıyarak yapısal, kimyasal özelliklerini Oligosakkaritlerin yapısını ve önemini Homopolisakkaritlerin yapısını ve homopolisakkaritleri yapı ve fonksiyonuna göre sınıflandırabilmeli Canlılarda bulunan yapısal homopolisakkaritlerin bileşimini, kimyasal özelliklerini ve insan organizması için önemini Canlılarda bulunan depo homopolisakkaritlerin yapısını, kimyasal özelliklerini ve insan organizması için önemini Dersin Adı : Heteropolisakkaridler AMAÇ: Karbonhidratların glikozid bağı aracılığı ile karbonhidrat olmayan birleşiklere bağlanabildiğini kavramak, glikoproteinler, glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar ve glikolipidlerin yapı ve fonksiyon ve vücuttaki dağılımını öğrenmek N- ve O- Glikozid bağı oluşumunu ve özelliklerini Glikozaminoglikanların yapısal ve kimyasal özelliklerini, bunları birbirinden ayırt edebilmeli Glikoproteinlerin yapısını, fonksiyonlarını ve önemini Proteoglikanların yapısını, fonksiyonlarını ve önemini Glikolipitlerin yapısını bilmeli, gangliyozidler ve kan grubu bileşiklerini

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI Nükleotidlerin vücuda alınımı Nükleotidler, nükleik asitlerin yapı taşları olarak besinlerde bulunur. Hücre içeren besinlerle alınan nükleik asitler, mide enzimlerinden

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

Prokaryotik promotor

Prokaryotik promotor Transkripsiyon Transkripsiyon-Replikasyon Farkları 1.Replikasyon sırasında tüm kromozom kopyalanır fakat transkripsiyonda sadece bir gen bölgesi kopyalanabilir. 2. Transkripsiyon düzeyi organizmanın o

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL- 14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (18 KASIM - 27 ARALIK 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Nükleik Asitler ÜNİTE 3. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

Nükleik Asitler ÜNİTE 3. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 3 Nükleik Asitler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Nükleik asitlerin (DNA, RNA) organizmadaki etkilerini, Görev ve işlevlerini, Hangi besinlerde daha zengin olarak bulunduğunu öğrenmiş olacaksınız.

Detaylı

Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002

Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002 Hücre Organelleri Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002 Hücre Organelleri Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D.

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta)

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

Türkçe Prof. Dr. Ali CEYLAN, Yrd.Doç.Dr.Hatice YÜKSEL, Yrd.Doç.Dr.Harun YÜKSEL

Türkçe Prof. Dr. Ali CEYLAN, Yrd.Doç.Dr.Hatice YÜKSEL, Yrd.Doç.Dr.Harun YÜKSEL Ders Kodu Adı Ders Türü Ders Kredisi 60 Eğitim Dili Ders Sorumlusu Dersi veren öğrt. eleman Ders Ön Koşulları Ders Kurulunun Süresi Teorik ders saati Uygulamalı ders saati Ders Kurulunun İçeriği Ders Kurulunun

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI. Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI. Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı Öğretim Üyesi : Prof. Dr. A. Emel ÖNAL Endokrin sistemin çalışmasını değiştiren, sağlıklı insanda veya çocuklarında sağlık

Detaylı

Ders Kurulu Başkanı Doç.Dr. Z. Meltem AKKURT Ders Kurulu Öğretim Üyeleri

Ders Kurulu Başkanı Doç.Dr. Z. Meltem AKKURT Ders Kurulu Öğretim Üyeleri DİCLE ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI DÖNEM-I HÜCRE BİLİMLERİ-1 DERS KURULU 14.09.2015-02.11.2015 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Biyokimya 4 2 50 T. Biyoloji 1-1 Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik

Detaylı

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ RİBOZOM YAPI, FONKSİYON VE BİYOSENTEZİ Ribozom Palade adlı araştırıcı tarafından elektron mikroskop ile tanımlanmıştır. Viruslar hariç tüm canlılarda bulunan bir membranla çevrili olmayan organellerdir.

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 12. Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi

Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 12. Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 12 Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Prof. Dr. Hilal Özdağ A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: 2225826/125 Eposta: hilalozdag@gmail.com Gen İfadesi

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ Gen ifadesi nasıl kontrol edilir? q Genlerin açılıp kapanabildiğini ifade eden görüşleri destekleyen kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır. q Örneğin, E. coli proteinlerinin

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA RİBOZOMLAR Ribozom RİBONÜKLEOPROTEİN (RNP) yapısındadır. Ribozomlar hem protein hem de RNA moleküllerinden oluşur. Ribozomlar protein ve RNA moleküllerinden oluşan

Detaylı

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ-3

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ-3 Protein sentezi GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ-3 1 2 Genler ve genetik kod Gen: DNA nın genetik bilgiyi taşıyan bölümleri. Bütün genler DNA dan oluşur. Bir gendeki bilgileri A,G,T,C bazlarının sıralanışı belirler.

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

GENETİK ŞİFRE. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

GENETİK ŞİFRE. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER GENETİK ŞİFRE Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Genetik Bilgi Akışı Genetik kodun özellikleri 1. Genetik şifre, harfler halinde gösterilen mrna moleküllerini oluşturan ribonükleotid bazları kullanılarak,

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015 Teorik Lab Toplam Biyokimya 22-22 Davranış Bilimleri 8-8

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLER ÜN TE 3

NÜKLEİK ASİTLER ÜN TE 3 NÜKLEİK SİTLER ÜN TE 3 NÜKLEİK SİTLER NÜKLE K S TLER DN (Deoksiribonükleik asit) RN (Ribonükleik asit) Bulundu u Yerler Çekirdek Bulundu u Yerler Çekirdek Mitokondri Ökaryotlarda Mitokondri Kloroplast

Detaylı

TRANSLASYON VE TRANKRİPSİYON

TRANSLASYON VE TRANKRİPSİYON TRANSLASYON VE TRANKRİPSİYON GEN İFADESİ (GEN EKSPRESYONU) Gen ifadesinin düzenlenmesi çeşitli aşamalarda olur: 1) Primer transkriptlerin oluşumu 2) Primer mrna dan matür (olgun) mrna oluşumu 3) mrna nın

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ KARBOHİDRATLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Karbohidratlar (CHO) şeker, nişasta, glikojen ve selüloz olarak canlılar aleminde en geniş yeri kaplayan makromoleküllerdir. İnsanlar, hayvanlar ve mikroorganizmalar

Detaylı

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x)

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı 9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Bu kitap Bilkent Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, CTE 504 Material Design dersi için, Elif Şengün, Hilal Şener ve Rükiye Altın tarafından 2010-2011 akademik

Detaylı

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER Nükleik asitler sadece kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküller olmayıp bu bilgiyi protein senteziyle birlikte hücre yönetiminde kullanmalarıyla önem kazanmaktadırlar.gelişmiş canlıların

Detaylı

Temel Makromoleküller ve Moleküler Biyolojinin Merkezi Doktrini

Temel Makromoleküller ve Moleküler Biyolojinin Merkezi Doktrini Temel Makromoleküller ve Moleküler Biyolojinin Merkezi Doktrini Yaşamın Yedi Temel Direği Makromoleküller Merkezi Doktrin ve Genetik Sınıflandırma Paul Selvin ve Arif Altıntaş ın ders notlarından derlenmiştir.

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI. Ders adı: Doğumsal metabolik hastalıklarda (DMH) öykü ve fizik muayene (M. Demirkol G.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI. Ders adı: Doğumsal metabolik hastalıklarda (DMH) öykü ve fizik muayene (M. Demirkol G. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Ders adı: Doğumsal metabolik hastalıklarda (DMH) öykü ve fizik muayene (M. Demirkol G. Gökçay) AMAÇ: Öğrencilerin DMH ların tanımı, sıklığı, DMH düşündüren başlıca

Detaylı

Doç.Dr.Erdal BALCAN 1

Doç.Dr.Erdal BALCAN 1 www2.bayar.edu.tr/biyoloji/erdal.balcan E.Coli gibi bakteriler kısa yaşam süreleri içinde çeşitli çevresel koşullarla karşılaşırlar (ortam ile etkileşimleri fazla). Bakteriler ve diğer prokaryotlar evrimsel

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ SINIF DERS KURULU (HÜCRE ve DOKU BİLİMİ) 28 EYLÜL 13 KASIM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY Sınıf Koordinatör Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER Ders Kurulu Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

DİKKATİNİZE: ÖZETİN TAMAMININ HÜCRE KİMYASI KISAÖZET KOLAYAOF

DİKKATİNİZE: ÖZETİN TAMAMININ HÜCRE KİMYASI KISAÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HÜCRE KİMYASI KISAÖZET KOLAYAOF Kolayaöf.com

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta 1. Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısındaki olayla ilgisi yoktur? A) Ribozom-Protein sentezi B) Kloroplast-Nişasta depolama C) Mitokondri-O2'li solunum D) Hücre zarı-osmoz E) Golgi organeli-madde

Detaylı

Translasyon. Doç. Dr. Nurten Özsoy. mrna tarafından taşınan bilgilerin protein dizilerine aktarılmasıdır. sitoplazma serbest amino asitler.

Translasyon. Doç. Dr. Nurten Özsoy. mrna tarafından taşınan bilgilerin protein dizilerine aktarılmasıdır. sitoplazma serbest amino asitler. Translasyon Doç. Dr. Nurten Özsoy mrna tarafından taşınan bilgilerin protein dizilerine aktarılmasıdır Gen protein zinciri Sentezlenen mrna sitoplazma serbest amino asitler trna ribozom Transkripsiyon

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

HÜCRE ve HÜCRE YAPISI

HÜCRE ve HÜCRE YAPISI HÜCRE ve HÜCRE YAPISI Kimya bilmi için maddelerin temel birimi atom ne ise Biyoloji bilmi için de canlılığın temel birimi Hücre dir. Yani tüm organizmalar hücrelerden oluşur. Hücreler iki şekilde karşımıza

Detaylı

En basit şekerlerdir. ll aldehid veya ketonlu türevleri olarak tanımlanır.

En basit şekerlerdir. ll aldehid veya ketonlu türevleri olarak tanımlanır. En basit şekerlerdir. Monosakkaritler polihidroksilli illi alkollerin ll aldehid veya ketonlu türevleri olarak tanımlanır. Glukoz ve fruktoz gibi monosakaritler bunlara örnek verilebilir. Monosakkarit

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

Karbohidratlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Karbohidratlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbohidratlar Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar Karbonhidratlar q Doğada en bol bulunan organik moleküllerdir.

Detaylı

Karbohidratlar 02.04.2012. Karbonhidratlar. Sınıflandırılması q. Sınıflandırılması. q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar

Karbohidratlar 02.04.2012. Karbonhidratlar. Sınıflandırılması q. Sınıflandırılması. q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar Karbohidratlar Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbonhidratlar q Doğada en bol bulunan organik moleküllerdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

KİMYASAL TERMODİNAMİK VE BİYOENERJETİKLER

KİMYASAL TERMODİNAMİK VE BİYOENERJETİKLER KİMYASAL TERMODİNAMİK VE BİYOENERJETİKLER Biyokimyasal olarak önemli reaksiyon türleri Canlı hücredeki reaksiyonların çoğu, beş genel kategoriden birine uyar: 1) Fonksiyonel grup transferi 2) Oksidasyon

Detaylı

Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 13. Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi

Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 13. Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 13 Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Prof. Dr. Hilal Özdağ A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: 2225826/125 Eposta: hilalozdag@gmail.com Gen İfadesi

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI - DOKUYA GİRİŞ (12 Ocak 2015-6 Mart 2015 ) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri

Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemlerine Giriş Doç. Dr. Bahar Tunçtan ME.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D. ME.Ü. Tıp Fakültesi

Detaylı

FİZYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ

FİZYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ FİZYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ fizyoloji Hayvan fiz. İnsan fiz. Bitki fiz. Spor fizyolojisi Fizyoloji; Vücut fonksiyonlarını inceleyen ve bir canlının canlı olma özelliğini devam ettirmede rol oynayan bütün

Detaylı

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat LOGO ĐÇERĐK Tarihsel Bakış B6 Vitamininin Genel Özellikleri Kimyasal Ve Biyolojik Fonksiyonları Biyokimyasal Fonksiyonları YRD. DOÇ. DR. BEKİR ÇÖL SUNAN: DUYGU BAHÇE Emilim, Transport ve Metabolizma İmmün

Detaylı

TIBBA MERHABA DĠLĠMĠ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI

TIBBA MERHABA DĠLĠMĠ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI TIBBA MERHABA DĠLĠMĠ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Prof. Dr. Nurhan ĠNCE DERS ADI : Sağlık hizmetleri ve sağlık politikalarının temel özellikleri AMAÇ : Öğrencilerin, sağlık hizmetleri ve

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

Genetik Kod ve Protein Sentezi. Dr. Mahmut Çerkez Ergören

Genetik Kod ve Protein Sentezi. Dr. Mahmut Çerkez Ergören Genetik Kod ve Protein Sentezi Dr. Mahmut Çerkez Ergören Protein Sentezi = Translasyon Genetik bilginin protein molekülü şeklindeki ifadesi. Protein Sentezi Proteinler gen ekspresyonunun son ürünüdür.

Detaylı

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER Enzimler Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Vücuttaki tüm reaksiyonlar, tüm işlem sonunda kendileri değişmeden reaksiyonların hızını artıran protein katalizörler olan enzimler

Detaylı

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var.

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZARININ GÖREVLERİ Hücre içini çevresinden ayırır Hücrenin iç bölümlerini belirler Proteinlere bağlı

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ

BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ 7.1- GENEL BAKI. Canlı organizmalar, kendilerini yenilemek, gelişmek ve üremek için kimyasal maddelere gereksinim duyarlar. Çünkü organizmanın tamamı kimyasal maddelerden

Detaylı

2-Aminoasitlerin Yapısı ve Kimyasal Özellikleri,Aminoasitlerin Metabolizması,

2-Aminoasitlerin Yapısı ve Kimyasal Özellikleri,Aminoasitlerin Metabolizması, DERS ADI TIBBİ BİYOKİMYA Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları BÖLÜMÜ TEMEL BİLİMLER Diğer* Toplam Kredi Krediler 2 222-111

Detaylı

Gen Đfadesi, tespiti ve ölçülmesi

Gen Đfadesi, tespiti ve ölçülmesi Gen Đfadesi, tespiti ve ölçülmesi Doç. Dr. Hilâl Özdağ Eposta: ozdag@medicine.ankara.edu.tr Tel: 2225826/202 Ders Notları Đçin: http://bteml.biotek.ankara.edu.tr/wiki/index.php/ana_sayfa adresinden Genombilimde

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

BAKTERĠLERĠN YAPISI, ÜREME ÖZELLĠKLERĠ VE GENETĠĞĠ. Doç.Dr. Hikmet Eda Alışkan Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

BAKTERĠLERĠN YAPISI, ÜREME ÖZELLĠKLERĠ VE GENETĠĞĠ. Doç.Dr. Hikmet Eda Alışkan Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD BAKTERĠLERĠN YAPISI, ÜREME ÖZELLĠKLERĠ VE GENETĠĞĠ Doç.Dr. Hikmet Eda Alışkan Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Hücre nedir? Hücre, yaşayan organizmaların temel yapıtaşıdır. Hücre yapısı Hücreler,

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı