MALZEME NAKĠL SĠSTEMLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME NAKĠL SĠSTEMLERĠ"

Transkript

1 MALZEME NAKĠL SĠSTEMLERĠ KOVALI ELAVATÖR KURULUM, ĠġLETME VE BAKIM EL KĠTAPÇIĞI 2009 Doküman No/Sayfa No : KEK-02 / 01 Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi / No :

2 HAKKIMIZDA Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. yurtiçindeki çimento fabrikalarına yönelik yedek aksam, komple ünite imalatı ve montajları konularında daha önce kullanılan sistemlerdeki sorunları teknik ve bilimsel analizlerle gidererek sektörde kalite ve verimliliği yükseltmiģtir. YurtdıĢı iliģkilerinin ülkemize kazandıracağı itibar ve ekonomik yararın önemini bilen firmamız Projeli imalat konusunda uzman idareci ve üretim kadrosuyla, Avrupa ülkeleriyle olan ortak üretim çalıģmalarınıda hedeflemektedir. Faaliyet konularını; Malzeme Nakil Sistemleri, Endüstriyel Üniteler ve Projeli Ġmalat / Montaj iģleri olarak üç ayrı uzmanlık grubuna ayıran Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. uzman kadrosu ve bilgi birikimiyle, uluslararası standartlara uygun üretim yapmaktadır. Firmamız, gerek teknik hizmet gerekse üretim çalıģmalarında "Kalite ve MüĢteri Memnuniyeti"ni ön planda tutan anlayıģını, baģarının anahtarı olarak görmektedir. ABOUT US Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. has helped Turkish Cement Industry to solve problems faced in the fields of designing, fabrication and erection of complete units and spare parts in order to increase quality and productivity. Considering the importance of the economic benefits and the respect that our country would gain by international relations, our firm with its expert administrators and technical staff has been carrying out the joint- ventures with European companies. Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. has seperated its scope of supply into three main categories; Material Handling Systems, Industrial Units, and Fabrication & Erection Works. Our firm realises all of its activities and processes according to the given internatinal standards together with its long last experience and know-how. 'Quality and Customer Satisfication' has always been in the forefront of our company's principles which has been seen as the key term for success. Adres : Çilek Mah. Tırmıl Sanayi Sitesi AA1 Blok Sk. No: M ERSĠN/TÜRKĠYE Tel : Fax :

3 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL KOVALI ELEVATÖR GÖRÜNÜġÜ SAYFA 4 GÜVENLĠK 5 GĠRĠġ 5 ANKRAJ DESTEĞĠ 7 GÖVDELERĠ TUTMAK ĠÇĠN KALDIRMA KĠRĠġĠ 9 ELEVATÖRÜN DĠKLĠĞĠ 10 KAYICI MESNETLER 11 YAN DESTEKLER 12 ÜNĠTE ĠÇĠ DESTEKLER 13 MĠL HĠZALAMA 15 MOTOR-REDÜKTÖR MONTAJI 16 ZĠNCĠR MONTAJ/DEMONTAJI 17 ZĠNCĠRĠN YAPIMI 19 TAHRĠK VE GERGĠ SĠSTEMĠ MONTAJI 20 GERGĠ MONTAJI 21 ZĠNCĠR KURULUMU 22 BOġALTMA OLUĞUNDA AYARLANABĠLĠR LASTĠK 23 NORMAL ÇALIġMA 30 GENEL ÇALIġMA 31 YAĞLAMA 35 BAKIM KONTROL LĠSTESĠ 37 KONTROL SIRASI 44 KOVALI ELEVATÖR ĠÇĠN TĠPĠK YEDEK PARÇA LĠSTESĠ 45 KONTROL LĠSTESĠ 46 KOVA TĠPĠ VE TAMBUR ÇAPINA GÖRE KAPASĠTELER 49

4 GENEL KOVALI ELEVATÖR GÖRÜNÜġÜ ANKRAJ GERGĠ GÖVDESĠ 3. GERGĠ ÜST GÖVDESĠ 4. GERGĠ ÜST GÖVDESĠ BAKIM KAPAĞI ARA GÖVDE FLANġI 9 6. KOVA 7. M-END ZĠNCĠR 8. KAYICI MESNET 8 9. TAHRĠK GÖZETLEME KAPAĞI REDÜKTÖR-MOTOR ġasesġ 11. REDÜKTÖR-MOTOR GRUBU 12. TOZ EMĠġ BAĞLANTISI 13. TAHRĠK SĠSTEMĠ 14. GERGĠ SĠSTEMĠ

5 GÜVENLĠK Güvenlik, iģlem ve mekanik elemanların bakımı sırasında, her zaman düģünülmesi gereken bir faktördür. Uygun araçların ve metodun kullanılması, operatörlerin ve çalıģanların yaralanması ile sonuçlanabilecek ciddi kazaları önleyebilir. Bu kılavuz içerisinde bazı güvenlik direktifleri listelenmiģtir. Bu direktifler üçgen içerisinde ünlem iģareti ve yanında yazılmıģ "UYARI" kelimesiyle belirtilmiģtir. Bu paragraflar, potansiyel zararlar ve güvenli olmayan uygulamaların uyarılarını içerir. Bir kazanın genellikle dikkatsizliklerden ve ihmalden kaynaklandığını aklınızdan çıkarmayın. Listelenen önlemler bütün uygulamaları içermeyebilir, bazıları özel uygulamalarda veya endüstride çalıģanlara özgüdür. Ek olarak, bütün çalıģanlar yasalar ve talimatlarla belirtilen tüm kurallara ve düzenlemelere uymaları gerekmektedir. Kovalı elevatör, bu kılavuzda belirtilen bütün güvenlik ve kurulum direktiflerine uygun Ģekilde çalıģtırılmalıdır. Bu elevatörü kurmaya ve çalıģtırmaya baģlamadan önce talimatlara tamamen yetkin olmalısınız. UYARI GÜVENLĠK TALĠMATLARINA UYMAMAK CĠDDĠ YARALANMALARA VEYA TECHĠZAT ZARARINA NEDEN OLABĠLĠR. GĠRĠġ Bu kılavuz Kovalı Elevatörler için tüm kurulum, iģletim ve bakım talimatlarını içerir. Elevatörün güvenilir iģletim ve uzun servis süresi, kurulum ve iģletim sırasında gösterilen itinaya, bakım seviyesine büyük ölçüde bağlıdır. Belirtilen talimatlar, kovalı yükselticilerin kurulumu için kabul edilen metodu gösterir. Ekipman kurulumunda görev alacak kiģilerin, elevatör kurulumunda bilgi sahibi olması tavsiye edilir.

6 ANLAġMA BEYANI Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. teknik çizimlerinde, ara gövde bölümü veya herhangi bir bölüm için belirtilen toleranslar, sağlanması gerekli tolerans değerleridir. Hizalama, Ģimleme, tesisat vb. gibi bölümler için belirtilen özellikler ve toleranslar, kovalı elevatör montajı boyunca minimum tutulmalıdır. Eğer belirtilen geometrik toleranslara ulaģılmamıģsa, bu durum Mersin Endüstri LTD.ġTĠ.'nin servis kılavuzvuzunda belirtilen, montajı yapılmıģ elevatör toleransları elde etmek için ek malzeme ve kurulum zamanı için ilave mali sorumluluğu yoktur. Elevatör bakımlarına kılavuzda belirtildiği gibi uyulmalı ve gereken özen gösterilmelidir. Bakım raporları gerektiği gibi tutulmalıdır. Arızaların ve beklenmedik durumların çözümünde bakım raporları sorunu çözmede önemli yol gösterici olacaktır. MONTAJCI ĠÇĠN NOT Küçük uyumsuzlukların düzeltilmesi ve makul ölçüde kesme ve taģlama kurulumun bir parçası olarak düģünülmüģtür. Devamında ankrajların, kesme ve kaynakların tam kullanılması gibi montaj problemlerine neden olacak montaj hataları, yazılı olarak Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. 'ye bildirilmeli ve yazılı onay gelmeden iģleme devam edilmemelidir. Bu prosedüre uymamak, Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. ' nin Elevatör kurulumu ve iģletimindeki yükümlülüğünü kaldıracaktır.

7 ANKRAJ DESTEĞĠ Elevatörün kurulacağı beton blok veya çelik destekler, alt bölümün montajı yapılmadan gözden geçirilmelidir. Bloğun denetlenmesinde bakılacak üç önemli nokta aģağıda gösterilmiģtir. Gergi Gövdesi Gerektiği Kadar Harç ve ġim 2 Ankraj Civataları Beton Blok Her genel yerleģim projesindeki bu ölçüyü sağlayın. ÇalıĢma Noktası ÇalıĢma Noktası 1 Ankraj Civatalarının Yeri Her genel yerleģim projesindeki bu ölçüyü sağlayın. 3

8 ġekilde genel yerleģim çiziminde görüldüğü gibi, ankraj civataları yerleģtirilmeli ve izdüģümü alınmalıdır. Eğer ankraj civatalarının yerleri doğru değilse, bu durum hemen düzeltilmelidir. Eğer hata küçükse, elevatörün alt bölümündeki civata delikleri ayarlanarak hata dengelenebilir. Ancak hata bu Ģekilde çözülemeyecek kadar büyükse, vidalar, genel yerleģim çizimine uygun olarak tekrar yerleģtirilmelidir. Gergi gövdesi ankraj üzerine hemen monte edilmemelidir. Beton özelliklerine bağlı olarak, gereken bekleme süresi öncesinde ankraj beton bloğa gömülmelidir. Ankrajın yatay seviyede ve dik oturtulması zorunludur. Eğer bu sağlanamaz ise, yükselticinin dengesi sağlanamaz ve çalıģması bu durumdan ciddi Ģekilde etkilenir. Ankraj seviyesini dengelemek için Ģimler kullanılabilinir. Ankraj flanģını dengede tutmak için hassas teraziler veya elektronik ölçüm cihazları kullanın. Terazi sağlandığı anda ankraj civatalarını sıkarak alt bölümü sağlamlaģtırın. Alt bölümün hizasını bozmamak için bu noktada yoğun dikkat gösterin. ġimdi gergi gövdesinin, ankraj üzerine montajı yapılabilir. Montajın uygun parçaları ve bunların sıralanması için genel çizime bakınız. Bütün bölümler arası sızdırmazlık malzemelerinin kullanıldığından emin olun. Her ara bölüm önceki bölüme montajının yapıldığı gibi, alt bölüme göre en fazla 3mm toleransla oturtulmalıdır. Bölümleri oturturken sadece merkez civataları sıkın. Vidaların dengesi sağlanmalı, bölüm oturtulduktan sonra sıkılmalı ve sonraki bölüme geçilmelidir. NOT: Tork, ara bölmelerin geçmemelidir. birleģtirme flanģları için kullanılan ölçeklendirilmiģ tork değerini

9 GÖVDELERĠ TUTMAK ĠÇĠN KALDIRMA KĠRĠġĠ Ara gövde flanģları iģlenmemiģtir. Dolayısı ile yapısal toleranslar içinde olmak kaydıyla bazı üretim hatalarının bulunması olasıdır. Her bir ara bölmeyi konumuna yerleģtirdikten sonra kontrol edin. FlanĢ bağlantılarının orta noktasındaki dört civatayı sıktıktan sonra dikliğini kontrol edin. Her bir gövdeyi pozisyonuna getirdikten sonra kontrol edin ve gerekliyse 180 çevirin. Gövdelerde diklik sağlandıktan sonra diğer bölmeye geçmeden önce, civataların dengesi sağlanmalı ve sıkılmalıdır. Ara gövdelerin her birinin montajından sonra elektronik ölçüm cihazlarıyla dikliğini kontrol edin. Kalan gövdelerin kurulumunda bu prosedürü izleyin. Alt gövde bölümünün montajı, en üstteki tahrik gövdesine Ģimdi yapılabilir. Bu bölümün de diğerleri gibi dikliği sağlanmalıdır.

10 Gergi gövdesi ile tahrik gövdesi arasındaki diklik toleransı ±6 mm' yi geçme m elidir. Bölümlerin montajı yapılırken sadece merkez civataları sıkın. AĢağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi, merkez civata delikleri, çerçeve flanģlı bağlantı üzerine, orta noktaya yerleģtirilmiģtir. Civataları dengesi sağlanmalı, bölmelerin dikliği sağlandıktan sonra sıkılmalı ve daha sonra yeni bölmeye geçilmelidir. ELEVATÖRÜN DĠKLĠĞĠ Merkez Cıvata Delikleri Kurulacak Ara Ara Bölme Gövde Diklik Çizgileri. Her biri için 4kg. Daha Önce önce KurulmuĢ kuru muģ Ara Bölme Ara Gövde NOT: Gövdelerin dikliğini sağlamak için, destekleri Ģekilde gösterildiği gibi yerleģtirin ve üç adet diklik telini yine Ģekilde görüldüğü gibi sarkıtın. Tellerden çerçevenin kenarlarına ve köģesine olan mesafeyi ölçün. Bu ölçümleri flanģların yaklaģık 150 mm altından alın. Veya elektronik ölçüm cihazları ile flanģ yükseklikleriniz arasındaki dikliğinizi ölçün.

11 KAYICI MESNETLER Kayıcı mesnetler, tasarım ve temel yapı nedeniyle bütün elevatör gövdeleri için gereklidir. Açık havaya yapılacak kurulumlar için, yükseltici gövdeleri yeteri kadar temel ve yan yapıya, rüzgâr ve sabitlik destekleri ile bağlanmalıdır. Uygun Ģekilde desteklemek için verilen bilgileri takip edin. Ara Gövde Kayıcı Mesnet BoĢluk 2mm olacak Ģekilde yerleģtirilmelidir. Eğer elevatör bina içerisine kurulacaksa, çerçeveler bina iskeletine yeterli miktarda kayıcı mesnetle bağlanmalıdır. Elevatör kayıcı mesnetleri mümkün ise yatay olmalı ve dikey yüklenmelerin, yan desteklere etkisinin ihmal edilebilir seviyede tutacak Ģekilde yapılmalıdır. Genel yapı çizimlerinde tersi belirtilmedikçe bütün elevatörler yaklaģık her "18 m." yükseklikte yatay olarak desteklenmelidir. Eğer elevatör 18 m' den daha alçak ise, en az bir kayıcı mesnet sağlanmalıdır. Kayıcı mesnet, tahrik platformunun hemen altından yapılmalıdır.

12 YAN DESTEKLER Depremler veya olağandıģı rüzgârsal koģullar varsa orijinal sözleģme Ģartlarına eklenmelidir. Bu sayede elevatör montajı bu Ģartlara göre ayarlanabilir. Geçme bağlantıların kullanılması tavsiye edilir. ġekilde görülen tip uygulanmalıdır. Daha detaylı bilgi için Mersin Endüstri LTD.ġTĠ.' ye baģvurunuz. Ara Gövde Kayıcı Mesnet Aralık 2 mm Destekler

13 ÜNĠTE ĠÇĠ DESTEKLER Ara Gövde Kayıcı Mesnet Aralık 2 mm Çelik Yapı Aralık 2 mm Aralık 2 mm Ara Gövde

14 Bütün iģlemlerden sonra Tahrik Gövdesi dengelenmiģ elevatör üzerine monte edilebilir. Bu bölümde diğer tüm bölümlerde olduğu gibi diklik sağlanmalıdır. Tahrik mili " 0,1/mt. " seviyesinde ve gergi miline paralel olmalıdır. Eğer gerekliyse yataklarda Ģim kullanılarak bu Ģartlar sağlanmalıdır. Gerekli Ģim kalınlığını gösteren örnek aģağıdadır. Y= 305 mm mesafedeki sapma Merkezleme Mesafesi Gerekli ġim = 305 x (Y) (Y) 305mm Gergi milinin montajı fabrikada yapılmıģtır. Alt ve üst millerin dikliğini kontrol etmek için, tahrik milinin sonlarına yakın bölgeden sarkıtılan iki diklik teli kullanılmalıdır. Bu aynı zamanda, gergi ve tahrik millerinin merkez çizgisi sapmalarını kontrol etmek için kullanılmalıdır. Gergi ve Tahrik Millerinin uygun hizalanmasında gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir.

15 MĠL HĠZALAMA Mil Ekseni Segment Ekseni Mil Ekseni NOT: Gergi ve tahrik milleri ile segmentlerin yatay-dikey ve yanal seviyeleri doğru ayarlanmalıdır.

16 MOTOR-REDÜKTÖR MONTAJI Tahrik motor-redüktörü Ģimdi Tahrik Gövdesine monte edilebilir. KURULUMCU ĠÇĠN NOT: Tek baģına Tahrik Gövdesi veya Tahrik Mil Sistemi satın alınmasında bu sistemler için herhangi bir mühendislik yükümlülüğü duyulmaz. Alınan sistemin Tahrik Sistemine, Elevatöre veya Yapısal Desteklere zararı olabilecek titreģimlerin sönümlemesi için gerekli tedbirlerin alındığı varsayılmıģtır. Bu konuda yardım almak için Mersin Endüstri LTD. ġtġ.' ye baģvurabilirsiniz.

17 ZĠNCĠR MONTAJ/DEMONTAJI Elevatör zincirinin kurulumuna baģlamadan önce, en verimli ayarı bulabilmek içi en sonuna getirilmelidir. gergi mili kızakların Zincir kurulumu sırasında uygun olmayan bir durumla karģılaģtırıldığında zinciri bir-iki eklemli yerinden ayırmak gerekebilir. Eğer zincirler düzgün taģınmazsa bükülebilir. Zincirleri asla helezonik Ģekle gelecek durumda taģımayın. Tüm sarımı destekleyerek ( en uygun olarak palet üzerinde ) taģıyın. ġekil-a. ġekil-b' de görüldüğü gibi burkulma olasılığını önleyecek Ģekilde ilerletin. UYARI: Yaralanmaları önlemek için kaldırma iģlemi öncesi gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. ġekġl - A BUNU YAPIN BUNDAN KAÇININ

18 ġekġl-b BUNDAN KAÇININ BUNU YAPIN UYARI: Zincir baklalarının veya pimlerin montajını kolaylaģtırmak için ısıtmayın. Bu kenar çubuklarının yorulmasıyla sonuçlanabilir ve zincirin garanti kapsamından çıkmasına neden olur. Bütün zincirdeki baklalara, mukavemet ve aģınma dayanımını arttırmak için ısıl iģlem uygulanmıģtır. Burçlar ve pimler baklalara, kontrollü sıkı geçmeyle bağlanmıģtır. Bu oldukça dar sıkı geçmeler, baklaların yorulma dayanımlarını önemli ölçüde arttırmıģtır. Pimlerde sıkı geçme arttıkça baklaların yorulma dayanımı artar. Bu sıkı geçme değerleri yapılan yorulma testleri sonucunda belirlenmiģtir. Baklaların yorulma dayanımını arttırmak için yapılan sıkı geçmelerden dolayı, zincir pimleri, montajı kolaylaģtırmak için kesinlikle taģlanmamalıdır. Zincir pimlerinin montajı kolaylaģtırmak için taģlanması baklaların yorulma dayanımını azaltır. Bu durum tüm zincirin ve kova montajının alt bölüme düģmesiyle oluģacak kazalara neden olacaktır.

19 ZĠNCĠRĠN YAPIMI Pimler ve burçlar değiģik geometrik yapılarda üretilmiģtir. Geometrilerdeki bu farklılık, montajın ve demontajın uygun yön ve metotla yapılmasını sağlar. ZĠNCĠR MONTAJI VE DEMONTAJINDA GÜVENLĠK 1. Zincirle çalıģırken güç düğmesini kapatın. 2. Yüz koruyucu ve güvenlik gözlüğünü her zaman kullanın. 3. Eldivenleri, koruyucu elbiseleri ve güvenlik ayakkabılarını giyin. 4. Zincirin düģmesine ve yaralanmaya neden olmasına karģın hareketini engelleyin. 5. Zincir elemanlarının geometrik yapısı, uygun yönde takılıp çıkartılması gibi zincir montajının detaylarını öğrenin. Zincirle ilgili çalıģmaya baģlamadan önce Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. ye baģvurabilirsiniz. 6. Montaj ve demontaj esnasında sürekli kuvvetler, mekanik veya hidrolik presler gibi, tercih edilmelidir. Eğer darbeli kuvvetler uygulanacaksa zincir geometrisine zarar vermeyecek Ģekilde kullanılmalıdır. Zincir Ģimdi elevatör üzerine monte edilebilir. Zincirler elevatör dıģında birbirine eklenmeli ve alt bölümden içeri iletilmelidir. (Bkz. Sayfa 22) Burkulmayı ve bükülmeyi engellemek için 2 mt.lik kısımları dıģarıda birleģtiricinin düzgün sıralandığından emin olun. Zincirlerde, her zaman firma koģullarına uymaya büyük dikkat gösterin. Yapısal elemanlar kullanarak zincirin aģağıya düģmesini engelleyin. e Zincir elevatöre monte edilmeden kovaları zincire monte etmeyiniz. m Doküman No/Sayfa No : KEK-02 / 19 Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi / No :

20 TAHRĠK VE GERGĠ SĠSTEMĠ MONTAJI Tahrik Gövdesi Gerdirme KiriĢi Gergi Sistemi Gergi Segmenti

21 GERGĠ MONTAJI Gerekli Dengeyi Sağlamak Ġçin Gergi Sist. Ağırlık Kutusu Kızaklar Gergi Segmenti

22 ZĠNCĠR KURULUMU Vinç Zinciri Buradan BaĢlayarak Kaldır Zinciri Burdan Ġlerlet

23 Redüktör, sevkiyat ve depolama sırasında korunma amacı ile paketlenmiģ olabilir. Temizleme ve kurulma prosedürleri için iģaretleri ve satıcı servis kılavuzundaki direktifleri izleyin. Redüktörü bağlamadan önce döndüğünü ve dönme kontrol ediniz. yönünü mutlaka Bütün elevatörlerin pozitif durdurucularla donatılması tavsiye edilir. Bu özellik, elevatörün ters yöndeki hareketini engelleyerek aģırı zararı önleyecektir. Bu durum güç kesintisi gibi nedenlerle oluģabilir. Bu özellik olmadan malzeme veya donanım, ani durumlar meydana geldiğinde alt bölüme düģebilir. Eğer bir hareket engelleyici aygıt sisteme eklenirse, aygıtın doğru döndüğü kontrol edilmelidir. Dönmeyi kontrol etmek için, redüktördeki giriģ mili elle çevrilmelidir. Bu dönme kontrolü redüktör motora bağlanmadan önce yapılmalıdır. Bu geri hareket engelleyici, bir acil durum cihazıdır ve normal çalıģma Ģartlarında kullanılmalıdır. Zincirin uygun biçimde montajı ve ayarlanmasından sonra kovalar zincire eklenebilir. KOVA VĠDALARI TORK DEĞERLERĠ Tablo A Zincirin hareketini engelleyerek yaklaģık üç kovayı ekleyin. Zincire takılan kovalar alt bölmeye ilerleyene kadar çevirin. Üç tane daha kovayı monte edin. Zincirin kaçmasını engellemek için elevatörün ön ve arka tarafındaki kova ağırlıklarının dengelenmesi için kalan kovaları kullanarak zinciri doldurun. ZĠNCĠR NO Vida Boyu Tork Değeri A1 M12 85 Nm B3-B4-B5-ġ.06-ġ.13-ġ.15 M Nm

24 M-END ZĠNCĠR Destek Lamaları KOVA

25 BOġALTMA OLUĞUNDA AYARLANABĠLĠR LASTĠK Toz EmiĢ ÇıkıĢı Tahrik k Gövdesi Gövdes M-END Zincir KOVA Ayarlanabilir Lastik Ağız Malzeme DöküĢ BoĢluğu Lastik ağız, çerçeve içerisine malzeme akıģını en aza indirmek için kova ağzıyla hafif temas halinde olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Lastik ağız sayesinde kovayı terk eden malzeme parçaları boģaltma oluğuna aktarılır. Yedek parça olarak sert lastik kullanılmalıdır. MUHAFAZALAR, BAKIM KAPAKLARI, MAKĠNA ÇALIġTIRILMAYA BAġLAMADAN ÖNCE SIKICA SABĠTLENMELĠDĠR. KAPAKLARI VE MUHAFAZALARI ÇIKARIRKEN GÜCÜ MUTLAKA KESĠN.

26 GENEL UYARILAR Kurulumun tüm fiziksel yönlerini göz önünde bulundurun, aģağıda bahsedilen bazı veya tüm güvenlik önlemleri operatörleri veya elevatör ile ilgili çalıģanları korumak için gereklidir. 1. MUHAFAZALAR Operatörleri veya diğer kiģileri korumak için, satın alıcılar motor, diģli, mil, kavrama gibi teçhizatların gerekli muhafazaları sağlanmalıdır. 2.ELEKTRĠKSEL TEÇHĠZAT Elektriksel tesisatlar uluslararası standartların uymalı ve aģağıdaki fonksiyon gereksinimlerini karģılamalıdır. öngördüğü Ģartlara a.taģma: Elektriksel kilitleme sistemi elevatörün boģaltımı durduğunda kiģileri uyarmalı ve gücü kapatmalıdır. b.aģırı Yüklemeden Koruma: Elevatörün çalıģması aģırı malzeme, yabancı nesneler, aģırı büyük parçalar nedeniyle durursa gücü kesmelidir. c.sıfır Hız Koruma:Sıfır hız anahtarları gibi teçhizatlar, kaza gibi yükselticinin durması gerektirecek durumlarda gücü kapatmalıdır. d.acil Durum Anahtarı: Gerekli olduğunda çabuk eriģilebilen ve uygun ki ilerce bilinen, acil durumlarda kullanılarak gücü kesmelidir. 3. UYARI PLAKALARI Uyarı plakaları elevatörde tüm kontrol, temizlik ve bakım kapaklarına yerleģtirilmelidir. Bu plakaları kesinlikle çıkarmayın veya kapatmayın. Boyama sırasında, kesinlikle levhaları direkt olarak boyamayın.

27 Elevatörün ilk çalıģmasından önce aģağıdaki kontroller tekrar gözden geçirilmelidir. 1. Gergi ve Tahrik Milleri birbirine paralel, tamburları ise aynı çizgide olmalıdır. 2. Tambur gövdesi ve segmentler arası bağlantı civatalarının doğru tork değerleri için kontrol ediniz. Tambur-Segman Cıvata Torkları Tablo B Bağlayıcı Boyut Tork M NM Civata M NM M NM Kama Kontra Civatası M16 93 NM M NM 3. Verilen toleranslarda ara gövde dikliğini kontrol ediniz. 4. Tüm bağlantıların sıkıldığından emin olunuz. 5. Redüktörü uygun seviyeye kadar yağla doldurunuz. Yağ cinsi için redüktörün içerisinden çıkan kitapçığa bakabilirsiniz. 6. Motorun doğru yönde çalıģtığını kontrol ediniz. 7.Tüm kovalardaki civataların uygun torklarda sıkıldığını kontrol ediniz. 8. Varsa yan desteklerin yerinde ve sağlamlaģtırıldığından emin olunuz. 9. BoĢaltım lastik ağızlarını kontrol edin. 10. Tüm rulmanları yedek parça kılavuzuna göre yağlayın.

28 11. Tüm muhafazaların ve kapakların çalıģan operatörlerin ve diğer kiģ lerin güvenliği için takıldığından emin olunuz. 12. Bütün yabancı nesneleri ve araçları elevatör çevresinden ve yanından uzaklaģtırınız. ELEVATÖR ÇALIġIRKEN KAPAKLAR KESĠNLĠKLE AÇILMAMALIDIR. ELĠNĠZĠ, BAġINIZI VEYA DĠĞER NESNELERĠ ELEVATÖRÜN ELEKTRĠK SĠSTEMĠ KAPATILMADAN AÇIK KISIMLARA KOYMAYINIZ 13. Tüm çıkarılabilir levhalar ve kontrol kapakları yerlerine sabitlenmeden elevatörü çalıģtırmayın. 14. Tüm kilit kontrolleri, aģırı yükleme araçları ve tüm elektronik sensorlar, bu parçaların fonksiyonunu ve iģlemini bilen kiģilerce çalıģtırılmalıdır. KĠLĠT KONTROLLERĠNĠ, ELEKTRONĠK SENSÖRLERĠ KONTROLLERĠNĠ ĠPTAL ETMEYĠN. VB. GÜVENLĠK EĞER BĠR PARÇA GÖREVĠNĠ YAPAMIYORSA, PARÇAYI DEĞĠġTĠRMEDEN VEYA TAMĠR ETMEDEN ÖNCE ELEVATÖRÜ ÇALIġTIRMAYIN.

29 Tahrik kısmını yavaģça hareket ettirerek zincir ve koval a rı bir tam tur çevirin ve uygun montajı ve aralıklarını kontrol edin. Eğer herhangi bir zorluk yaģanmaz ise yük olmaksızın elevatörü "8 saat" çalıģtırın. Bu iģlem sırasında aģağıdakilere özel dikkat gösterin. 1. Gürültü veya beklenmedik sesler. 2. AĢırı titreģim. 3. Rulmanların aģırı ısınması. 4. Tahrik sisteminin aģırı ısınması. 5. Zincir baklalarının, tahrik veya gergi tamburu ile yanal teması. Eğer bu kılavuzdaki tüm direktifler uygulanmıģsa yukarıdaki durumların hiçbiri görülmemelidir. Geri hareket önleyicileri test edilmelidir. Elevatör çalıģırken gücü keserek tutma hareketini kontrol edin. Zincir ve kovalar ters yönde hareket etmedin hareket engellenmelidir. Normal çalıģmaya geçmeden önce, kova civataları tekrar torklanmalıdır.

30 NORMAL ÇALIġMA BaĢlamadan önce malzemenin serbestçe boģaltılmasında bir engel olmadığından emin olun. Elevatör, kovalar boģtayken çalıģtırılmalıdır. Yük altında baģlamak zincir ve tahrik sisteminde gerilime neden olacaktır. Dolayısıyla, yükseltici durmadan tüm kovaların boģaltılmasına izin verilmesi zorunludur. Sadece besleyici durdurulduktan ve bütün malzemenin boģaltılmasından sonra yükselticiyi durdurun. Kesinlikle kovalar malzeme doluyken elevatörün çalıģmasını durdurmayın. Yükselticinin baģarılı çalıģması beslemenin kontrolüne bağlıdır. Kovaların malzemeyle aģırı dolu olarak alt bölüme düģmesinden kaçının. Alt bölümün dökülen malzemeyle dolmasına izin vermeyin. Kovalar kullanılan malzemenin tipine uygun kapasite ve taģıma hızına göre tasarlanmıģtır. Mersin Endüstri LTD.ġTĠ.' ye danıģmadan önce malzeme tipinde, büyüklüğünde, kapasitesinde, taģıma hızında, nem içeriğinde değiģiklik yapılmamalıdır. Normal çalıģma koģullarında,örülen kapasiteye ulaģmak için kovalar en fazla, suyla doldurulabileceği seviyeye kadar doldurulmalıdır. Herhangi bir nedenle elevatör durursa Tahrik Sistemini kapatın. Uyarıları dikkate alarak alt bölüm giriģ kapağını çıkartın. Alt bölümü boģaltın ve malzemenin buraya taģınmasının nedenini belirleyin ve sorunu çözün. Elevatör tekrar baģlatılmadan önce giriģ kapağını ve muhafazaları takın. Eğer geri hareket engelleyicilerde bir sorun yaģanırsa önce besleme durdurulmalı ve tüm kovalardaki malzemenin boģalması beklenmelidir.

31 Operatör elevatörün kurulumu ve normal çalıģma koģulları hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Böylece önemli zararlara neden olacak anormal durum oluģtuğunda bunu direk müdahale edecek yetkinliğe sahip olmalıdır. GENEL ÇALIġMA Rulmanlardaki, tambur-segment civatalarında, kova bağlantı elemanlarındaki tork değerlerini kontrol etmek için tork anahtarı ve aynı zamanda zincir montaj demontaj presi gibi özel araç ve teçhizatlar yükseltinin bakımı için gereklidir. Kurulumun düzgün olarak yapıldığı varsayılarak, kovalı elevatörü kovaları boģken çalıģtırılmalıdır. Yük altında baģlama zincir ve tahrik sisteminde gerinime neden olacaktır. Tüm kovalar boģaltıldıktan sonra, kovalar boģken elevatörün durdurulması zorunludur. Malzeme belirlenen düzgün (değiģmeyen) hızda, merkezi olarak dağıtılmalıdır. Kovaların aģırı dolmasından, malzemenin alt bölüme düģmesine neden olacağından kaçınmalıdır. Alt bölümün kovalardan taģan malzemelerle dolması engellenmelidir. Elevatör, kendi belirtilen hızının dıģında çalıģtırılmamalıdır. Elevatör tam alıģma koģullarında çalıģtırılmadan aģağıdaki durumlar kontrol edilmelidir. Gürültü veya beklenmeyen sesler AĢırı titreģim Tahrik Sisteminin veya rulmanların aģırı ısınması Bu noktada, rulmanlardaki, tahrik tambur-segmentindeki tespit civatalarının tork değerleri kontrol edilmelidir. Doğru tork değerleri için Bkz. Sayfa 27-Tablo B. Kovalar gevģeyen civatalar ve biriken malzemeler için periyodik olarak kontrol edilmelidir. Kovalardaki herhangi bir hata, malzemenin alt bölüme düģmesini önlemek için, düzeltilmeli veya kova değiģtirilmelidir.

32 Segmentler üç parçadan oluģur. ġekil A SEGMENTLER ġekil B TAMBUR

33 Yeni parçalı segment montajı bir bütün olarak kurulmalıdır. Her segment parçasını belirlemek amacıyla rakamlarla harflendirilmiģtir. Segment parçalarını değiģtirme veya kurulum sırasında, bütün eģleģen iģlenmiģ yüzeylerde yabancı maddelerin bulunmaması zorunludur. Bu yağ, boya, birikmiģ malzemelerin temizlenmesini ve yeni takılacak parçalar için pas önleyici kaplamaların çözücüyle uzaklaģtırılmasını içerir. Bunlardan herhangi birinin olması tam eģleģmeyi engelleyebilir. PARÇA ĠġARETLEME SĠSTEMĠ ġekil C ile değiģtir ile değiģtir ile değiģtir Parçalı segmentleri değiģtirmenin bir da önce tahrik mili montajını çevreleyen muhafazanın çıkarılmasıdır. Kanca yardımıyla zinciri sabitleyin ve zinciri ayırın. Zincirin birinci ucunu sonra ikinci ucunu binaya ve platforma bağlayın. Bu yapılanlar tahrik ve gergi sistemlerini boģaltır, bu durumda civatalar çıkarılarak yeniden montaj yapılabilir. Yeni segment montajında, parçalı segment civatalarında belirtilen tork değerlerinin kullanılması zorunludur.

34 Parçaların Civataları Ġçin Tork Değerleri TABLO C Bağlayıcı Boyut Tork M NM Civata M NM M NM 100 saatlik çalıģmadan sonra civataları tekrar torklayın.

35 YAĞLAMA Prosedüre ve tüm parçaları kapsayan malzemelerle ilgili tüm bilgiler için yağlama tablosuna bakın. Sızdırmazlık elemanlarının kurumasını önlemek için, redüktör belirlenmiģ zaman periyodunda durdurulduğunda tamamen yağla doldurulmalıdır. Redüktör çalıģtırılmadan önce yağı uygun seviyeye getirin. Redüktör yağ seviyesini haftalık kontrol edin. Aynı zamanda yağ içerisinde su çökelmesini de kontrol edin. Eğer su varsa tamamen sudan arındırın ve yağı doğru seviyeye getirin. Havalandırmalar temiz ve çalıģır durumda olmalıdır. Tahrik ve Gergi Milleri Rulmanlarda uygun yağ tipinin birleģimine bağlıdır. seçimi, çalıģma basıncı, hız ve tasarıma bağlı olan etkenlerin Fabrikada, her rulman ortalama rulman hızı ve çalıģma koģullarına göre ayarlanmıģtır. Doğru yağ tipi ve yağlama miktarı için rulman üreticisi firmanın koģullarına uyunuz. Buna rağmen, rulman muhafazası sıcaklığı 93 'yi geçmemelidir. Eğer muhafaza sıcaklığı bu dereceyi geçiyor ise rulman üreticisiyle temasa geçin.

36 Yağlama Tablosu Tablo D Parça Yağ Sıklık Metot Hatırlatmalar Tahrik Rulmanı Üretici firmadan sorunuz. - Gergi Rulmanı Üretici firmadan sorunuz. - Gergi Kuru Yatakları Gres Yağı Aylık Yatağın mille temas bölgesine sürünüz. Kuru yatakların devamlı yağlı kalmasını sağlayınız. Redüktör Üretici firmadan sorunuz. Fabrikada yağlandı. Motor Üretici firmadan sorunuz. Fabrikada yağlandı. Her redüktörde pas önleyici yağ kullanılmıģtır. Bu redüktörü sevkiyattan sonra kuru yerde saklanması durumunda 12 aylık dönem ile pasa karģı kurur. Redüktör suya karģı dayanıklı malzeme ile çevrelenmelidir. Bu malzeme redüktör tabanına sabitlenebilir. Eğer makina dıģarıdan 12 aylık dönemden daha uzun süre saklanacaksa aģağıdaki önlemler alınmalıdır. 1. Redüktörün en üst kısmında uzanan havalandırma portuna bir boru kurun. 2. Redüktörü pas önleyici yağ ile doldurun. 3. Her üç ayda bir giriģ milini, çıkıģ mili en az bir tam tur atana kadar çevirin. DıĢa bakan millerde, bağlantı elemanlarında ve kaplanmıģ yüzeylerde koruyucu kaplamanın bulunduğunu kontrol edin. Eğer gerekliyse tekrar kaplayın.

37 BAKIM KONTROL LĠSTESĠ Elevatör tam çalıģmaya baģladığında, önleyici bakım çalıģmaları baģlamalıdır. Önleyici bakım programı, elevatörün kurulumun periyodik olarak düzenli kontrolünü ve aģağıdaki maddeleri kapsar. 1. Kovalarda, periyodik olarak civataların gevģemesi ve malzeme birikmiģ kontrol edilmelidir. Alt bölüme malzeme düģünmesini önlemek için zarar gören kovalar tamir edilmeli veya değiģtirilmelidir. 2. Üç aylık çalıģmadan sonra, boģaltma oluğu içindeki lastik ağzı kontrol edin. Gerekliyse değiģtirin. 3. Tahrik Tambur ve Segmenti Olağan olmayan aģınımları kontrol edin. Alt ve üst millerdeki ayrılabilir segman üzerindeki civataları kontrol edin. 4. Kovaların alt bölümle aralıklarını kontrol edin. 5. Makinanın ve kiģilerin güvenliği için, yükleme ve boģaltma bölgelerini, tahrik sistemini, kontrolörleri ve güvenlik teçhizatlarını temiz ve engellerden uzak tutun. 6. Zincirleri düzenli olarak kontrol edin. Zincirle ilgili kontrol listesi aģağıdadır. Baklaların iç kısımları aģınmaya karģı kontrol edilmelidir. Bu yanlıģ hizalamanın bir göstergesidir. GeniĢlemiĢ veya yerine oturmamıģ pimler tehlike sinyalidir ve zincirin beklenmedik Ģekilde ayrılmasına neden olur. (Kapanma) Zincir ve bağlı parçalarda aģırı yüklenme, zincir segmentine uygun olmayan oturmaya ve kötü makina performansına neden olur. (HızlanmıĢ aģınma) Zincirdeki pimler ve burçlar aģınmaya karģı kontrol edilmelidir. (Bkz. Sayfa 39-40) Segment üzeri aģırı aģınmasına ve yanlıģ hizalanmaya karģı kontrol edilmelidir. AĢınmıĢ segment zincirde kaymaya ve kovaların zarar görmesine neden olur.

38 100 Saat Ön Kontrol 1. Erken aģınmaya karģı zinciri kontrol edin. Ġç yan baklalardaki sürtmeye özel dikkat gösterin. Bu durum makinanın hatalı hizalanmasının göstergesidir ve çalıģmaya devam etmeden giderilmelidir Saat (Minör) Kontrol 1. Zincir Kontrolü Zinciri eksik parçaları için kontrol edin. Zincir baklalarının iç kısımlarını eģit olmayan aģınmaya karģı kontrol edin. Zincir baklalarının, burç dıģ çapında derin ve beklenmeyen aģınmaya karģı kontrol edin. Zincir iç ve dıģ baklalarındaki aralığı görsel olarak kontrol edin. Fazla aralık pimin kırılmasına neden olur. Fazla aralıktan dolayı kırılan pim arsa değiģtirin. Eğer beģten fazla kırık pim varsa bütün pimleri değiģtirin. 2. Parçalı Gergi ve Tahrik Segmentleri Olağan dıģı veya segman yüzeyindeki fazla aģınmaları kontrol edin. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını kontrol edin. 3. Kovalar Kovalardaki eksik veya gevģemiģ bağlantı elemanlarını kontrol edin. OlağandıĢı aģınmayı ve hasar görmüģ kovaları kontrol edin, gerekirse değiģtirin. 4. Elevatör boģaltımındaki lastik ağzı aģınmaya karģı kontrol edin. 5. Bütün hataları düzeltmeden çalıģmaya devam etmeyin.

39 Önemli Not: ÇalıĢma sırasında, zincir pimleri ve yan çubukların kırılıp zincirin düģtüğü her zaman 8000 majör kontrolü yapı. Kontrol prosedürü, tam tahribatsız muayene, 3 mt. zincirler için saat kontrolünde açıklanmıģtır Saat (Majör) Kontrol 1. Zincir Kontrolü Zinciri eksik parçaları için kontrol edin. Ġç kısımları eģit olmayan aģınmaya karģı kontrol edin. Baklaları, burç dıģ çapında derin ve beklenmeyen aģınmaya karģı kontrol edin. Zinciri uzamaya karģı kontrol edin. Tablo E Adım 1: Zincir uzunluğunu doğru ölçün (ölçüler aģağıdadır) ve eğer zincir %2' den daha fazla uzamıģ ise "Adım 2" ye geçin. ZĠNCĠR KODU ZĠNCĠR ADIMI AġINMASIZ (MM) UZUNLUK MAKS. AġINMALI (MM) A ,6 B B B ,4 3264,4 M-END ,4 3264,4 M-END ,4 3264,4 M END ,4 3264,4

40 Adım 2: 10 pimi rastgele çıkarın ve pim dıģ çapını ve burç iç çapını ölçün. Tablo F' de verilen değerlerle ölçümlerinizi kıyaslayın. AĢınma hızı, pimler veya burçlar bu limiti geçerse hızla artar. AĢağıdaki tablo, maksimum Ģartları göstermektedir. Tablo F ZĠNCĠR KODU PĠM DIġ ÇAPI AġINMASIZ MAKS. AġINMALI AġINMASIZ (MM) BURÇ ĠÇ ÇAPI MAKS. AġINMALI (MM) A ,40 22,70 24,10 B3 25,40 22,23 26,18 27,90 B4 28,60 26,05 29,38 31,23 B5 28,60 26,05 29,38 31,23 M-END-06 36,10 32,80 36,80 38,25 M-END-13 39,70 36,35 40,50 42,05 M-END-15 44,10 40,65 44,70 46,30 NOT: Eğer aģınma değerleri tablodaki değerlere yaklaģmıģsa kontroller daha sık yapılmalıdır. UYARI: Pimleri çıkarmadan önce, burç iç çaplarının tabloda verilen değerlerin 1/2 katını geçmemesine dikkat edin. Burç dıģ çaplarının, Tahrik ve Gergi Sistemindeki sürtünmeden ve kaymadan kaynaklanan hızlı aģınmanın belirtisi olarak kontrol edilmelidir. Zincir parçalarını yorulmaya karģı kontrol edin. A. Pimler: Tüm pimleri çekiçle test edin. Eğer 5 adetten fazla pim kırılırsa tüm pimleri değiģtirin.

41 B. Yan Çubuklar: Görsel olarak, tüm pimleri ve burç deliklerini yorulma çatlaklarına karģı kontrol edin. Yorulma çatlağı olan tüm baklaları değiģtirin. Eğer ikiden fazla çatlak yan çubuk varsa tüm zinciri değiģtirin. C.Bağlı Parçalar: Görsel olarak tüm bağlı parçaları kontrol edin. Çatlak olanlar var ise değiģtirin. 2. Tahrik ve Gergi Sistemleri GeniĢlemiĢ ve eksik parçalar için kontrol edin. Tork değerlerini kontrol edin. Eksik bağlantı parçaları varsa, uygun çaptaki yüksek mukavemetli tiplerle değiģtirin. Mil boyunca eksenel hareket için kontrol edin, civatalarını tekrar torklayın. (Bkz. Sayfa 27-Tablo B) OlağandıĢı veya aģırı ısınma için kontrol edin ve var ise parçaları set olarak değiģtirin. 3. Rulmanlar AĢınma için gergi ve tahrik mil rulmanlarını kontrol edin. 4. Gergi Durdurucu blokları kontrol edin, gerdirmeyi serbest hareketi için kontrol edin. 5. Kovalar Kovada gevģemiģ veya eksik bağlantı elemanları için kontrol edin. OlağandıĢı aģınma ve zarar gören kovaları değiģtirin. 6. Bütün hataları düzeltmeden elevatörü çalıģtırmayın.

42 Saat Özel Kontrol 1. Zincir Kontrolü Zincirin ve kovaların yaklaģık 3 mt.'lik kısmını çıkarın. Kovaları zincirden çıkarın. Zincir parçalarını, yorulma çatlaklarına karģı tahribatsız muayene yöntemleriyle kontrol edin. Örnek içerisinde herhangi bir hata belirlenirse, tüm zincir değiģtirilmelidir. Eğer yorulma belirtisine rastlanmazsa, 8000 saat kontrolünde "Adım 1" de belirtildiği gibi, örneği aģınmaya karģı kontrol edin. 2. Tahrik ve Gergi Sistemleri Kontrolü. "Bkz Saat Majör Kontrol Madde 2" 3. Rulmanlar-"Bkz Saat Majör Kontrol Madde 3" 4. Gergi-"Bkz Saat Majör Kontrol Madde 4" 5.Kovalar-"Bkz Saat Majör Kontrol Madde 5" 6. Bütün hatalar düzeltilmeden çalıģmaya devam etmeyin.

43 Saat Özel Kontrol Saat Kontrolle aynı kontrolleri yapın. Ağır çalıģma koģulları altında, zincirlerin çoğunun maksimum servis hayati saattir ve yenileriyle değiģtirilmelidir. Ancak, önceki kontrollerden gelecek servis hayatı hafif çalıģma koģullarındaysa ve elevatör minimum aģınma göstermiģ ise, bazı elevatör zincirleri hatta saate kadar çalıģabilir.

44 KONTROL SIRASI Tablo G ÇalıĢmaya baģlamadan önce kontrol. Bkz. Sayfa 27 Ġlk ÇalıĢma Kontrolü. Bkz. Sayfa 31 SERVĠS SAATĠ KONTROL TĠPĠ ÖN MĠNÖR MAJÖR ÖZEL ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000

45 KOVALI ELEVATÖR ĠÇĠN TĠPĠK YEDEK PARÇA LĠSTESĠ Tablo H TANIM GEREKLĠ MĠKTAR 1 VEYA 2 ELEVATÖR 3 VEYA FAZLA ELEVATÖR Kovalar ve Gerekli Bağlantı Elemanları Her tipin 1/10 u Her tipin 1/10 u TaĢıyıcı Zincir Her tipin 1/10 u Her tipin 1/10 u Zincir Pimleri Toplamın 10 % u Toplamın 10 % u Zincir Pim Kilitleri Toplamın 10 % u Toplamın 10 % u Tahrik ve Gergi Segmentleri 1 Takım Min. 2 Takım Her 3 Elevatör için Tahrik Sistemi Rulmanı Gergi Sistemi Rulmanı veya Kuru Yatağı 2 Takım 2 Takım Min. 2 Her mil adedinin 1/5 i Min. 2 Her mil adedinin 1/5 i

46 KONTROL LĠSTESĠ Tablo I MADDE Kontrol Noktası Hatırlatma Motor ve redüktördeki kod plakalarını çizimdekilerle karģılaģtırın. Firmadan doğru gönderildiğini kontrol edin. Yağ seviyesini-doğru tip yağ olduğunu kontrol edin. Tahrik Sistemi Havalandırma kapaklarının boya veya yabancı maddelerle kapanmadığından emin olun. Milin doğru döndüğünü kontrol edin. Yüksek titreģim, ses ve aģırı ısınma için kontrol edin. Redüktörün geri hareket engelleyicisinin çalıģır durumda olduğunu kontrol edin. Diklik kaçıklığı gergi ve tahrik gövdesinde 6 mm olmalıdır. Yatay seviyeyi kontrol edin. Elevatör Gövdesi Bütün bağlantıların yerleģtirildiğini kontrol edin. Tüm civataların yerinde ve sıkıldığını kontrol edin Mesnet bağlantılarını kontrol edin. Tüm millerin seviyesinde olduğunu kontrol edin. Miller Doğru yükseklikte olduğunu kontrol edin.(genel yerleģim çizimlerine bakınız.) Millerin paralelliğini kontrol ediniz. Tahrik Mili merkezinin doğru yerde olduğunu kontrol ediniz. Tahrik Mili Mil-Redüktör bağlantısının doğru yerde olduğunu kontrol ediniz. Rulmanların yağlı olduğunu kontrol ediniz.

47 MADDE Kontrol Noktası Hatırlatma Gergi Mili merkezinin doğru yerde olduğunu kontrol ediniz. Gergi Mili Gergi ve Tahrik Milleri arasındaki mesafeyi kontrol ediniz. Maksimum verimdeki ayar için gergi sisteminin en üst noktaya yerleģtirildiğini kontrol ediniz. Kuru yatak veya rulmanların yağlı olduğunu kontrol ediniz. Bağlantıların doğru yapıldığını kontrol ediniz. Zincir ve Kovalar Tüm kova bağlantılarının yerinde ve sıkılmıģ olduğunu kontrol ediniz. Tüm kovaların elevatör gövdesiyle temasının olmadığını kontrol ediniz.

48 KOVA TĠPĠ VE TAMBUR ÇAPINA GÖRE KAPASĠTELER (%75 Dolu Olarak M³/H) Tablo J KOVA TAMBUR ÇAPI VE HIZI 1,04 1,16 1,25 1,4 1,56 1,67 TĠP GENĠġLĠK DM³ HATVE Ø655 Ø730 Ø790 Ø890 Ø1005 Ø , , A , , , , ,2 304, ,7 304, ,0 304, B ,1 304, ,3 304, ,6 304, ,9 304, ,4 304, ,8 355, ,9 355, ,0 355, B3 B5 M.END-06 M.END-13 M.END ,5 355, ,4 355, ,8 355, ,6 355, ,8 355, ,9 355, ,2 355,

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECB-XXX Buton hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

GRUP-EX CAC-XX CUT OFF AIR CLACK - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX CAC-XX CUT OFF AIR CLACK - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX CAC-XX CUT OFF AIR CLACK - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen CAC-XX Klape hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel Tanım

Detaylı

GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ

GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ Güç Aktarım Elemanları Eğitimi - Seminer Konuları - Güç Aktarım Elemanları Endüstriyel Zincir Zincir Dişli Kayış-Kasnak Konik Kilit (Powerlock) Diğer güç aktarım ekipmanları

Detaylı

GRUP-EX BPC BATTERY POWER CONNECTOR - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX BPC BATTERY POWER CONNECTOR - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX BPC BATTERY POWER CONNECTOR - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen BPC Battery Power Connector hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir.

Detaylı

Durafan Kullanım Kılavuzu

Durafan Kullanım Kılavuzu Durafan Kullanım Kılavuzu ASPİRATÖR KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECS-XX-YY Solenoid hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir.

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması

Detaylı

su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI * Tüm hakları Özkan Makina'da saklıdır. Kopyalamanız durumda yasal yollara başvurulucaktır.

su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI * Tüm hakları Özkan Makina'da saklıdır. Kopyalamanız durumda yasal yollara başvurulucaktır. su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 1.2 Nakliye ve Depolama için Talimatlar 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri 2.2 Montaj

Detaylı

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar.

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. REDÜKTÖR TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. Helisel dişli redüktörler Sonsuz dişli redüktörler Konik dişli redüktörler Planet dişli

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-III YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Rulmanların Montajı Tolerans Değerlerinin Belirlenmesi

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

GRUP-EX ALT XX-YY ALTERNATOR - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ALT XX-YY ALTERNATOR - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ALT XX-YY ALTERNATOR - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ALT-XX-YY Alternator hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

POLİÜRETAN TAMPON MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

POLİÜRETAN TAMPON MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU POLİÜRETAN TAMPON MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU İçindekiler i. Amaca Uygun Kullanım... 2 ii. Garanti Şartları Ve Sorumluluk... 2 iii. Tamponda Yapısal Degişiklikler... 2 iv. Tamponlar Çalışırken Oluşabilecek

Detaylı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

CONTACT. www.neoflex.com.tr e-mail: info@neoflex.com.tr

CONTACT. www.neoflex.com.tr e-mail: info@neoflex.com.tr CONTACT www.neoflex.com.tr e-mail: info@neoflex.com.tr SERİM SPESĠFĠKASYON VE FLEXĠTANK SEÇĠMĠ TaĢınacak ürün spesifikasyonuna uygun flexitank seçimi en önemli konudur. SPESĠFĠKASYON VE KONTEYNIR SEÇĠMĠ

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Bir CT884 K1 için Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5l. V6, X25XE motor kodlu 1997 model olan araca yönelik olarak ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış

Detaylı

Enti Mühendislik Galvanizli Çelik Poligon Direkler için Temel Hazırlama ve Montaj Talimatı 1 / 7

Enti Mühendislik Galvanizli Çelik Poligon Direkler için Temel Hazırlama ve Montaj Talimatı 1 / 7 Enti Mühendislik Galvanizli Çelik Poligon Direkler için Temel Hazırlama ve Montaj Talimatı 1 / 7 GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON DİREKLER İÇİN TEMEL HAZIRLAMA VE MONTAJ TALİMATI 1- AMAÇ Galvanizli çelik poligon

Detaylı

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma Sayfa 1/21 Uyarılar ve öneriler Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Zamanlama zincirini her

Detaylı

GRUP-EX EPH-XX ELECTRIC POWER HEADLIGHT - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX EPH-XX ELECTRIC POWER HEADLIGHT - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX EPH-XX ELECTRIC POWER HEADLIGHT - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen EPH-XX Led Far hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü Akışölçer Servis Kitleri Giriş Şekile bakın. Bu talimat sayfasında basınçlı ya da vidalı şaftları kullanan akışölçerler için tamir prosedürleri bulunmaktadır. Uygun tamir prosedürüne başvurun: Basınçlı

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c)

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c) ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR 1. Aşınma farkı 2. Zamanından önce oluşan aşınma 1. Fren kaliperi sıkıştı/kurallara uygun kaymıyor 1/6 temizleyin (lastik manşetlerde

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

ALEVSIZDIRMAZLIK TESTĠ

ALEVSIZDIRMAZLIK TESTĠ REFERANS BASINÇ TESTĠ Testi yapılacak alevsızdırmaz muhafaza içine tüm aksesuar ve iç malzemeleri yerleģtirilir, Cıvatalar belirtilen tork değerinden daha fazla değerde sıkılmak sureti ile flanģ yüzeylerinden

Detaylı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125. YAKACIK VALF DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.doc Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER Bağlantı şekilleri Sayfa 3 Vana ve yedek parçaları

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi takdirde

Detaylı

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12810-1- CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ 1 İskeleye Bakış Açımız 2 İskeleye Bakış Açımız 3 İskeleye Bakış Açımız 4 İskeleye Bakış Açımız 5 İskeleye Bakış Açımız 6 Değişen Yapı Sistemimiz- Binalar

Detaylı

ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABS-20 BIÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU 1 ĠÇERĠK I.ÖNSÖZ 3 II. TANITIM 4 5 III. GÜVENLĠK UYARILARI 5 IV. KURULUM 5 6 V. ÇALIġTIRMA 6 VI. KULLANIM 6 VII. MAKĠNANIN TEMĠZLENMESĠ 7 VIII. TEKNĠK BĠLGĠLERĠ

Detaylı

Durapack Kullanım Kılavuzu

Durapack Kullanım Kılavuzu Durapack Kullanım Kılavuzu PAKETLEME KANTARI KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

BAYCOCRET-AN4060 (Eski adı: INDUCRET-VK4060) Epoksi-Akrilat Esaslı, Stiren İçeren Ankraj Malzemesi

BAYCOCRET-AN4060 (Eski adı: INDUCRET-VK4060) Epoksi-Akrilat Esaslı, Stiren İçeren Ankraj Malzemesi AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ. 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8 34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL Tel : +90-216-302 71 31/-32 Fax : +90-216-302 70 01 e-mail : info@ab-schomburg.com.tr

Detaylı

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ su kadar güçlü DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 1.2 Nakliye ve Depolama için Talimatlar 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri

Detaylı

Duraflow Kullanım Kılavuzu

Duraflow Kullanım Kılavuzu Duraflow Kullanım Kılavuzu BLOVER KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

Kenan. Makina KULLANIM KILAVUZU YTONG BİMS KESME MAKİNASI. Makina. Kenan

Kenan. Makina KULLANIM KILAVUZU YTONG BİMS KESME MAKİNASI. Makina. Kenan YTONG BİMS KESME MAKİNASI YKM 50/YKM 60/YKM 60S MODELLERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1-ÜRÜN TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 2-TAŞIMA VE YERLEŞİM 3-ELEKTRİK 4-MAKİNANIN DEVREYE ALINMASI 5-İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU İçindekiler Önemli Bilgiler... 2 1. Giriş...... 3 1.1. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 1.1.1. Kullanma Talimatı... 3 1.1.2. Bakım Talimatı...

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI LABORATUARI

MAKİNE ELEMANLARI LABORATUARI YILDIZ EKNĠK ÜNĠVERSĠESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI LABORAUARI KONU: Kaymalı Yataklarda nin ve Sürtünme Katsayısının Deneysel Olarak Belirlenmesi DENEY RAPORUNDA ĠSENENLER 1. Kaymalı

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

Beton için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama.

Beton için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama. AĞIR YÜK BAĞLANTILARI / KİMYA 101 Beton için enjeksiyon tekniği Profesyonel uygulayıcılar için genleşme basınçsız ankrajlama. GENEL BAKIŞ Vida dişli ankraj FIS A Çelik, galvanize çinko kaplama Enjeksiyon

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik Toleransın tanımı Boyut Toleransı Geçme durumları Tolerans hesabı Yüzey pürüzlülüğü Örnekler Tolerans

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI 135 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI Levent İSHAK ÖZET Uzun uğraşlardan sonra devreye alınan rüzgar enerji santrallerinde, maksimum verim ve karlılığa ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmalar

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

*Cihazları vinçle kaldırırken kaldırma aparatlarının uzunluklarını toleranslı tutunuz. Kısa bağlanan durumlarda cihaz deforme olabilir.

*Cihazları vinçle kaldırırken kaldırma aparatlarının uzunluklarını toleranslı tutunuz. Kısa bağlanan durumlarda cihaz deforme olabilir. - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 130 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA KAİDE YAPIMI * Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. * Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile

Detaylı

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir.

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. ADE Elektronik Tartı Kullanımı Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken noktalar ve pratiklik açısından size yol

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

FABREDOOR. Kat Kapısı Sistemi MONTAJ KILAVUZU MODEL: T2100 VERSİYON: 2009.A

FABREDOOR. Kat Kapısı Sistemi MONTAJ KILAVUZU MODEL: T2100 VERSİYON: 2009.A FABREDOOR Kat Kapısı Sistemi MONTAJ KILAVUZU MODEL: T2100 VERSİYON: 2009.A 1 İÇİNDEKİLER 1. Güvenlik Yönetmeliği.. 1 2. Kurulum Araçlarının Hazırlığı.... 2 3. Kat Kapısı Sisteminin Hassas Parçaları......

Detaylı

MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU

MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU Modüler plakalı su deposu, plakaları fabrikada üretildikten sonra, modül plakaların elle taşınarak montaj mahalinde rahatlıkla monte edilebilen montajı pratik ve

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. SKA 3200 Oransal Seviye Kontrol Vanası

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 Toleranslar ve Yüzey Kalitesi Doç. Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU DERS SUNUMUNDAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Tolerans kavramının anlaşılması ISO Tolerans Sistemi Geçmeler Toleransın

Detaylı

Online teknik sayfa DFV60A-22PL65536 DFV60 TEKERLEKLI ENKODER

Online teknik sayfa DFV60A-22PL65536 DFV60 TEKERLEKLI ENKODER Online teknik sayfa DFV60A-22PL65536 DFV60 A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. DFV60A-22PL65536 1051334 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/dfv60 H I J K L M

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 132 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

PlazmaLift. IC SERİSİ Motorlu Kapak Mekanizmalı Tv Lift Kullanma ve Kurulum Kılavuzu.

PlazmaLift. IC SERİSİ Motorlu Kapak Mekanizmalı Tv Lift Kullanma ve Kurulum Kılavuzu. PlazmaLift IC SERİSİ Motorlu Kapak Mekanizmalı Tv Lift Kullanma ve Kurulum Kılavuzu www.plazmalift.com Güvenlik Uyarısı! Dikkat Uyarı Çalışan Dişliler Yüksek Enerji 220 V El Sıkışması Su ile Temas Ettirmeyiniz

Detaylı

Hazırlıklar: Aracı, motor bloğundaki motor kodu yardımıyla tanımlayın (Şekil 1). Aracın akü bağlantısını çıkarın.

Hazırlıklar: Aracı, motor bloğundaki motor kodu yardımıyla tanımlayın (Şekil 1). Aracın akü bağlantısını çıkarın. Technical Info www contitech de Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Renault Clio II 1,6 16V, motor kodu K4M 748 örneği Clio II 1,6 16V motoru - çeşitli motor hacimlerinde olmak üzere - Renault markasının

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685 Kullanim Kilavuzu Elektronik modül VEGADIS 81 Document ID: 49685 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 3 1.2 Hedef grup... 3 1.3 Kullanılan simgeler... 3 2 Kendi emniyetiniz için

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com KULLANIM KILAVUZU 1) ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT BİLGİSİ 2) KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM AMACI 3) MONTAJ TALİMATLARI 4) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 5) ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 6) BAKIM VE TEMİZLİK 7) PERİYODİK BAKIM

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../egsa. Ürün gamına genel bakıș Versiyon Boyut Strok İtme kuvveti

Ek bilgi Internet:.../egsa. Ürün gamına genel bakıș Versiyon Boyut Strok İtme kuvveti Dinamik ve hassas Vidalı mil tahrikli 300 mm ye kadar kısa stroklar Eksenel veya paralel motor bağlantısı Yedek parça servisi Onarımservisi Ek bilgi Internet:.../egsa Ürün gamına genel bakıș Versiyon Strok

Detaylı

The Developed Machine Technology IQ ++ Series

The Developed Machine Technology IQ ++ Series ''GEMATE''yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz'' ''Thans you for choosing to GEMATE'' The Developed Machine Technology IQ ++ Series # Yüksek Güvenlik Bariyeri # ( Gemate Beam Sensors) Montaj ve Kullanma

Detaylı

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU CĠHAZI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ABA-6 /1 ABA-1 /1 1 I-CĠHAZIN TANIMI Banket arabası, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanımına

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat 500 1,2 ltr. için detaylı kılavuz. Motor kodu 169 A4.000 ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Dişli kayışının

Detaylı

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ Distributed by Duferco 1. Giriş Quard, aşınmaya dayanıklı çelik ve Quend, yüksek dayanımlı çelik en iyi soğuk şekillendirme performansı için geliştirilmiştir.

Detaylı

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU

HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU İçindekiler i. Önemli Bilgiler... 2 ii. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 Kullanma Talimatı... 3 Bakım Talimatı... 3 1. Giriş... 4 2. Parça Tanımları...

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

MK P1-F ANKRAJ MONTAJI; Şekil 3 te görülen montajı tamamlanmış iskelet, vinç yardımı ile maksimum yüksekliğe getirilir. Çapraz

MK P1-F ANKRAJ MONTAJI; Şekil 3 te görülen montajı tamamlanmış iskelet, vinç yardımı ile maksimum yüksekliğe getirilir. Çapraz MK.172-1 3.6.215 P1-F16 1.6.215 DİKEY TAŞIYICILARIN MONTAJI; Şekil 1'de görülen uzay küre elemanında yer alan yuvalara, ilgili dikey taşıyıcılar Şekil 6 ve 6.1'de görüldüğü gibi hizalandıktan sonra, küreye

Detaylı

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 tr Montaj ve İşletme Talimatı Tekli kontrol cihazı UC42 / Başlık rayı için tekli kontrol cihazı UC45 Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik

Detaylı

Sunum Ana Başlıkları:

Sunum Ana Başlıkları: Sunum Ana Başlıkları: 1. Solar Montaj Sistemleri Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2. Solar Montaj Sistemlerinin Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 3. Bakım Ve Onarım 1. Solar Montaj

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları FXJA motor kodlu Fiesta V 2004 model (JH_JD_) 1,4 ltr 16 V bir Ford un dişli kayış seti CT881K2 / CT881WP1 için ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA GİRİŞ Elinizdeki kılavuzda Arline Pergola kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin

Detaylı

Kapama (shut-off) damper leri

Kapama (shut-off) damper leri , X X testregistrierung Kapama (shut-off) damper leri Tipi Pnömatik servomotor Elektrikli servomotor Kanalların gaz sızdırmayacak şeklide kapatılması için Gaz sızdırmaz kapama (shut-off) damperleri, KTA

Detaylı

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ERK /

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ERK / MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ERK / 8060 4 TOPLAM GÜÇ : DİL GRUBU : MAX. KALIP BOYUTLARI : 800 x 580 mm ÜST REZİSTANS GRUBU : 80 kw TURKISH MAKİNA AĞIRLIĞI : 19.200 kg ALT REZİSTANS GRUBU : 80 kw ENGLISH MAX.

Detaylı

MRL SÜSPANSİYON VE MAKİNA ŞASESİ KURULUM KILAVUZU

MRL SÜSPANSİYON VE MAKİNA ŞASESİ KURULUM KILAVUZU MRL SÜSPANSİYON VE MAKİNA ŞASESİ KURULUM KILAVUZU İçindekiler i. Giriş... 3 ii. Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar... 3 iii. Sevkiyat ve Saklama Koşulları... 3 1. Süspansiyon Genel Ölçüler... 4 1.1. Parça

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat Doblò Kasten/Kombi (263) 1.6 D Multijet için detaylı kılavuz. ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Bu

Detaylı