MALZEME NAKĠL SĠSTEMLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME NAKĠL SĠSTEMLERĠ"

Transkript

1 MALZEME NAKĠL SĠSTEMLERĠ KOVALI ELAVATÖR KURULUM, ĠġLETME VE BAKIM EL KĠTAPÇIĞI 2009 Doküman No/Sayfa No : KEK-02 / 01 Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi / No :

2 HAKKIMIZDA Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. yurtiçindeki çimento fabrikalarına yönelik yedek aksam, komple ünite imalatı ve montajları konularında daha önce kullanılan sistemlerdeki sorunları teknik ve bilimsel analizlerle gidererek sektörde kalite ve verimliliği yükseltmiģtir. YurtdıĢı iliģkilerinin ülkemize kazandıracağı itibar ve ekonomik yararın önemini bilen firmamız Projeli imalat konusunda uzman idareci ve üretim kadrosuyla, Avrupa ülkeleriyle olan ortak üretim çalıģmalarınıda hedeflemektedir. Faaliyet konularını; Malzeme Nakil Sistemleri, Endüstriyel Üniteler ve Projeli Ġmalat / Montaj iģleri olarak üç ayrı uzmanlık grubuna ayıran Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. uzman kadrosu ve bilgi birikimiyle, uluslararası standartlara uygun üretim yapmaktadır. Firmamız, gerek teknik hizmet gerekse üretim çalıģmalarında "Kalite ve MüĢteri Memnuniyeti"ni ön planda tutan anlayıģını, baģarının anahtarı olarak görmektedir. ABOUT US Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. has helped Turkish Cement Industry to solve problems faced in the fields of designing, fabrication and erection of complete units and spare parts in order to increase quality and productivity. Considering the importance of the economic benefits and the respect that our country would gain by international relations, our firm with its expert administrators and technical staff has been carrying out the joint- ventures with European companies. Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. has seperated its scope of supply into three main categories; Material Handling Systems, Industrial Units, and Fabrication & Erection Works. Our firm realises all of its activities and processes according to the given internatinal standards together with its long last experience and know-how. 'Quality and Customer Satisfication' has always been in the forefront of our company's principles which has been seen as the key term for success. Adres : Çilek Mah. Tırmıl Sanayi Sitesi AA1 Blok Sk. No: M ERSĠN/TÜRKĠYE Tel : Fax :

3 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL KOVALI ELEVATÖR GÖRÜNÜġÜ SAYFA 4 GÜVENLĠK 5 GĠRĠġ 5 ANKRAJ DESTEĞĠ 7 GÖVDELERĠ TUTMAK ĠÇĠN KALDIRMA KĠRĠġĠ 9 ELEVATÖRÜN DĠKLĠĞĠ 10 KAYICI MESNETLER 11 YAN DESTEKLER 12 ÜNĠTE ĠÇĠ DESTEKLER 13 MĠL HĠZALAMA 15 MOTOR-REDÜKTÖR MONTAJI 16 ZĠNCĠR MONTAJ/DEMONTAJI 17 ZĠNCĠRĠN YAPIMI 19 TAHRĠK VE GERGĠ SĠSTEMĠ MONTAJI 20 GERGĠ MONTAJI 21 ZĠNCĠR KURULUMU 22 BOġALTMA OLUĞUNDA AYARLANABĠLĠR LASTĠK 23 NORMAL ÇALIġMA 30 GENEL ÇALIġMA 31 YAĞLAMA 35 BAKIM KONTROL LĠSTESĠ 37 KONTROL SIRASI 44 KOVALI ELEVATÖR ĠÇĠN TĠPĠK YEDEK PARÇA LĠSTESĠ 45 KONTROL LĠSTESĠ 46 KOVA TĠPĠ VE TAMBUR ÇAPINA GÖRE KAPASĠTELER 49

4 GENEL KOVALI ELEVATÖR GÖRÜNÜġÜ ANKRAJ GERGĠ GÖVDESĠ 3. GERGĠ ÜST GÖVDESĠ 4. GERGĠ ÜST GÖVDESĠ BAKIM KAPAĞI ARA GÖVDE FLANġI 9 6. KOVA 7. M-END ZĠNCĠR 8. KAYICI MESNET 8 9. TAHRĠK GÖZETLEME KAPAĞI REDÜKTÖR-MOTOR ġasesġ 11. REDÜKTÖR-MOTOR GRUBU 12. TOZ EMĠġ BAĞLANTISI 13. TAHRĠK SĠSTEMĠ 14. GERGĠ SĠSTEMĠ

5 GÜVENLĠK Güvenlik, iģlem ve mekanik elemanların bakımı sırasında, her zaman düģünülmesi gereken bir faktördür. Uygun araçların ve metodun kullanılması, operatörlerin ve çalıģanların yaralanması ile sonuçlanabilecek ciddi kazaları önleyebilir. Bu kılavuz içerisinde bazı güvenlik direktifleri listelenmiģtir. Bu direktifler üçgen içerisinde ünlem iģareti ve yanında yazılmıģ "UYARI" kelimesiyle belirtilmiģtir. Bu paragraflar, potansiyel zararlar ve güvenli olmayan uygulamaların uyarılarını içerir. Bir kazanın genellikle dikkatsizliklerden ve ihmalden kaynaklandığını aklınızdan çıkarmayın. Listelenen önlemler bütün uygulamaları içermeyebilir, bazıları özel uygulamalarda veya endüstride çalıģanlara özgüdür. Ek olarak, bütün çalıģanlar yasalar ve talimatlarla belirtilen tüm kurallara ve düzenlemelere uymaları gerekmektedir. Kovalı elevatör, bu kılavuzda belirtilen bütün güvenlik ve kurulum direktiflerine uygun Ģekilde çalıģtırılmalıdır. Bu elevatörü kurmaya ve çalıģtırmaya baģlamadan önce talimatlara tamamen yetkin olmalısınız. UYARI GÜVENLĠK TALĠMATLARINA UYMAMAK CĠDDĠ YARALANMALARA VEYA TECHĠZAT ZARARINA NEDEN OLABĠLĠR. GĠRĠġ Bu kılavuz Kovalı Elevatörler için tüm kurulum, iģletim ve bakım talimatlarını içerir. Elevatörün güvenilir iģletim ve uzun servis süresi, kurulum ve iģletim sırasında gösterilen itinaya, bakım seviyesine büyük ölçüde bağlıdır. Belirtilen talimatlar, kovalı yükselticilerin kurulumu için kabul edilen metodu gösterir. Ekipman kurulumunda görev alacak kiģilerin, elevatör kurulumunda bilgi sahibi olması tavsiye edilir.

6 ANLAġMA BEYANI Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. teknik çizimlerinde, ara gövde bölümü veya herhangi bir bölüm için belirtilen toleranslar, sağlanması gerekli tolerans değerleridir. Hizalama, Ģimleme, tesisat vb. gibi bölümler için belirtilen özellikler ve toleranslar, kovalı elevatör montajı boyunca minimum tutulmalıdır. Eğer belirtilen geometrik toleranslara ulaģılmamıģsa, bu durum Mersin Endüstri LTD.ġTĠ.'nin servis kılavuzvuzunda belirtilen, montajı yapılmıģ elevatör toleransları elde etmek için ek malzeme ve kurulum zamanı için ilave mali sorumluluğu yoktur. Elevatör bakımlarına kılavuzda belirtildiği gibi uyulmalı ve gereken özen gösterilmelidir. Bakım raporları gerektiği gibi tutulmalıdır. Arızaların ve beklenmedik durumların çözümünde bakım raporları sorunu çözmede önemli yol gösterici olacaktır. MONTAJCI ĠÇĠN NOT Küçük uyumsuzlukların düzeltilmesi ve makul ölçüde kesme ve taģlama kurulumun bir parçası olarak düģünülmüģtür. Devamında ankrajların, kesme ve kaynakların tam kullanılması gibi montaj problemlerine neden olacak montaj hataları, yazılı olarak Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. 'ye bildirilmeli ve yazılı onay gelmeden iģleme devam edilmemelidir. Bu prosedüre uymamak, Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. ' nin Elevatör kurulumu ve iģletimindeki yükümlülüğünü kaldıracaktır.

7 ANKRAJ DESTEĞĠ Elevatörün kurulacağı beton blok veya çelik destekler, alt bölümün montajı yapılmadan gözden geçirilmelidir. Bloğun denetlenmesinde bakılacak üç önemli nokta aģağıda gösterilmiģtir. Gergi Gövdesi Gerektiği Kadar Harç ve ġim 2 Ankraj Civataları Beton Blok Her genel yerleģim projesindeki bu ölçüyü sağlayın. ÇalıĢma Noktası ÇalıĢma Noktası 1 Ankraj Civatalarının Yeri Her genel yerleģim projesindeki bu ölçüyü sağlayın. 3

8 ġekilde genel yerleģim çiziminde görüldüğü gibi, ankraj civataları yerleģtirilmeli ve izdüģümü alınmalıdır. Eğer ankraj civatalarının yerleri doğru değilse, bu durum hemen düzeltilmelidir. Eğer hata küçükse, elevatörün alt bölümündeki civata delikleri ayarlanarak hata dengelenebilir. Ancak hata bu Ģekilde çözülemeyecek kadar büyükse, vidalar, genel yerleģim çizimine uygun olarak tekrar yerleģtirilmelidir. Gergi gövdesi ankraj üzerine hemen monte edilmemelidir. Beton özelliklerine bağlı olarak, gereken bekleme süresi öncesinde ankraj beton bloğa gömülmelidir. Ankrajın yatay seviyede ve dik oturtulması zorunludur. Eğer bu sağlanamaz ise, yükselticinin dengesi sağlanamaz ve çalıģması bu durumdan ciddi Ģekilde etkilenir. Ankraj seviyesini dengelemek için Ģimler kullanılabilinir. Ankraj flanģını dengede tutmak için hassas teraziler veya elektronik ölçüm cihazları kullanın. Terazi sağlandığı anda ankraj civatalarını sıkarak alt bölümü sağlamlaģtırın. Alt bölümün hizasını bozmamak için bu noktada yoğun dikkat gösterin. ġimdi gergi gövdesinin, ankraj üzerine montajı yapılabilir. Montajın uygun parçaları ve bunların sıralanması için genel çizime bakınız. Bütün bölümler arası sızdırmazlık malzemelerinin kullanıldığından emin olun. Her ara bölüm önceki bölüme montajının yapıldığı gibi, alt bölüme göre en fazla 3mm toleransla oturtulmalıdır. Bölümleri oturturken sadece merkez civataları sıkın. Vidaların dengesi sağlanmalı, bölüm oturtulduktan sonra sıkılmalı ve sonraki bölüme geçilmelidir. NOT: Tork, ara bölmelerin geçmemelidir. birleģtirme flanģları için kullanılan ölçeklendirilmiģ tork değerini

9 GÖVDELERĠ TUTMAK ĠÇĠN KALDIRMA KĠRĠġĠ Ara gövde flanģları iģlenmemiģtir. Dolayısı ile yapısal toleranslar içinde olmak kaydıyla bazı üretim hatalarının bulunması olasıdır. Her bir ara bölmeyi konumuna yerleģtirdikten sonra kontrol edin. FlanĢ bağlantılarının orta noktasındaki dört civatayı sıktıktan sonra dikliğini kontrol edin. Her bir gövdeyi pozisyonuna getirdikten sonra kontrol edin ve gerekliyse 180 çevirin. Gövdelerde diklik sağlandıktan sonra diğer bölmeye geçmeden önce, civataların dengesi sağlanmalı ve sıkılmalıdır. Ara gövdelerin her birinin montajından sonra elektronik ölçüm cihazlarıyla dikliğini kontrol edin. Kalan gövdelerin kurulumunda bu prosedürü izleyin. Alt gövde bölümünün montajı, en üstteki tahrik gövdesine Ģimdi yapılabilir. Bu bölümün de diğerleri gibi dikliği sağlanmalıdır.

10 Gergi gövdesi ile tahrik gövdesi arasındaki diklik toleransı ±6 mm' yi geçme m elidir. Bölümlerin montajı yapılırken sadece merkez civataları sıkın. AĢağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi, merkez civata delikleri, çerçeve flanģlı bağlantı üzerine, orta noktaya yerleģtirilmiģtir. Civataları dengesi sağlanmalı, bölmelerin dikliği sağlandıktan sonra sıkılmalı ve daha sonra yeni bölmeye geçilmelidir. ELEVATÖRÜN DĠKLĠĞĠ Merkez Cıvata Delikleri Kurulacak Ara Ara Bölme Gövde Diklik Çizgileri. Her biri için 4kg. Daha Önce önce KurulmuĢ kuru muģ Ara Bölme Ara Gövde NOT: Gövdelerin dikliğini sağlamak için, destekleri Ģekilde gösterildiği gibi yerleģtirin ve üç adet diklik telini yine Ģekilde görüldüğü gibi sarkıtın. Tellerden çerçevenin kenarlarına ve köģesine olan mesafeyi ölçün. Bu ölçümleri flanģların yaklaģık 150 mm altından alın. Veya elektronik ölçüm cihazları ile flanģ yükseklikleriniz arasındaki dikliğinizi ölçün.

11 KAYICI MESNETLER Kayıcı mesnetler, tasarım ve temel yapı nedeniyle bütün elevatör gövdeleri için gereklidir. Açık havaya yapılacak kurulumlar için, yükseltici gövdeleri yeteri kadar temel ve yan yapıya, rüzgâr ve sabitlik destekleri ile bağlanmalıdır. Uygun Ģekilde desteklemek için verilen bilgileri takip edin. Ara Gövde Kayıcı Mesnet BoĢluk 2mm olacak Ģekilde yerleģtirilmelidir. Eğer elevatör bina içerisine kurulacaksa, çerçeveler bina iskeletine yeterli miktarda kayıcı mesnetle bağlanmalıdır. Elevatör kayıcı mesnetleri mümkün ise yatay olmalı ve dikey yüklenmelerin, yan desteklere etkisinin ihmal edilebilir seviyede tutacak Ģekilde yapılmalıdır. Genel yapı çizimlerinde tersi belirtilmedikçe bütün elevatörler yaklaģık her "18 m." yükseklikte yatay olarak desteklenmelidir. Eğer elevatör 18 m' den daha alçak ise, en az bir kayıcı mesnet sağlanmalıdır. Kayıcı mesnet, tahrik platformunun hemen altından yapılmalıdır.

12 YAN DESTEKLER Depremler veya olağandıģı rüzgârsal koģullar varsa orijinal sözleģme Ģartlarına eklenmelidir. Bu sayede elevatör montajı bu Ģartlara göre ayarlanabilir. Geçme bağlantıların kullanılması tavsiye edilir. ġekilde görülen tip uygulanmalıdır. Daha detaylı bilgi için Mersin Endüstri LTD.ġTĠ.' ye baģvurunuz. Ara Gövde Kayıcı Mesnet Aralık 2 mm Destekler

13 ÜNĠTE ĠÇĠ DESTEKLER Ara Gövde Kayıcı Mesnet Aralık 2 mm Çelik Yapı Aralık 2 mm Aralık 2 mm Ara Gövde

14 Bütün iģlemlerden sonra Tahrik Gövdesi dengelenmiģ elevatör üzerine monte edilebilir. Bu bölümde diğer tüm bölümlerde olduğu gibi diklik sağlanmalıdır. Tahrik mili " 0,1/mt. " seviyesinde ve gergi miline paralel olmalıdır. Eğer gerekliyse yataklarda Ģim kullanılarak bu Ģartlar sağlanmalıdır. Gerekli Ģim kalınlığını gösteren örnek aģağıdadır. Y= 305 mm mesafedeki sapma Merkezleme Mesafesi Gerekli ġim = 305 x (Y) (Y) 305mm Gergi milinin montajı fabrikada yapılmıģtır. Alt ve üst millerin dikliğini kontrol etmek için, tahrik milinin sonlarına yakın bölgeden sarkıtılan iki diklik teli kullanılmalıdır. Bu aynı zamanda, gergi ve tahrik millerinin merkez çizgisi sapmalarını kontrol etmek için kullanılmalıdır. Gergi ve Tahrik Millerinin uygun hizalanmasında gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir.

15 MĠL HĠZALAMA Mil Ekseni Segment Ekseni Mil Ekseni NOT: Gergi ve tahrik milleri ile segmentlerin yatay-dikey ve yanal seviyeleri doğru ayarlanmalıdır.

16 MOTOR-REDÜKTÖR MONTAJI Tahrik motor-redüktörü Ģimdi Tahrik Gövdesine monte edilebilir. KURULUMCU ĠÇĠN NOT: Tek baģına Tahrik Gövdesi veya Tahrik Mil Sistemi satın alınmasında bu sistemler için herhangi bir mühendislik yükümlülüğü duyulmaz. Alınan sistemin Tahrik Sistemine, Elevatöre veya Yapısal Desteklere zararı olabilecek titreģimlerin sönümlemesi için gerekli tedbirlerin alındığı varsayılmıģtır. Bu konuda yardım almak için Mersin Endüstri LTD. ġtġ.' ye baģvurabilirsiniz.

17 ZĠNCĠR MONTAJ/DEMONTAJI Elevatör zincirinin kurulumuna baģlamadan önce, en verimli ayarı bulabilmek içi en sonuna getirilmelidir. gergi mili kızakların Zincir kurulumu sırasında uygun olmayan bir durumla karģılaģtırıldığında zinciri bir-iki eklemli yerinden ayırmak gerekebilir. Eğer zincirler düzgün taģınmazsa bükülebilir. Zincirleri asla helezonik Ģekle gelecek durumda taģımayın. Tüm sarımı destekleyerek ( en uygun olarak palet üzerinde ) taģıyın. ġekil-a. ġekil-b' de görüldüğü gibi burkulma olasılığını önleyecek Ģekilde ilerletin. UYARI: Yaralanmaları önlemek için kaldırma iģlemi öncesi gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. ġekġl - A BUNU YAPIN BUNDAN KAÇININ

18 ġekġl-b BUNDAN KAÇININ BUNU YAPIN UYARI: Zincir baklalarının veya pimlerin montajını kolaylaģtırmak için ısıtmayın. Bu kenar çubuklarının yorulmasıyla sonuçlanabilir ve zincirin garanti kapsamından çıkmasına neden olur. Bütün zincirdeki baklalara, mukavemet ve aģınma dayanımını arttırmak için ısıl iģlem uygulanmıģtır. Burçlar ve pimler baklalara, kontrollü sıkı geçmeyle bağlanmıģtır. Bu oldukça dar sıkı geçmeler, baklaların yorulma dayanımlarını önemli ölçüde arttırmıģtır. Pimlerde sıkı geçme arttıkça baklaların yorulma dayanımı artar. Bu sıkı geçme değerleri yapılan yorulma testleri sonucunda belirlenmiģtir. Baklaların yorulma dayanımını arttırmak için yapılan sıkı geçmelerden dolayı, zincir pimleri, montajı kolaylaģtırmak için kesinlikle taģlanmamalıdır. Zincir pimlerinin montajı kolaylaģtırmak için taģlanması baklaların yorulma dayanımını azaltır. Bu durum tüm zincirin ve kova montajının alt bölüme düģmesiyle oluģacak kazalara neden olacaktır.

19 ZĠNCĠRĠN YAPIMI Pimler ve burçlar değiģik geometrik yapılarda üretilmiģtir. Geometrilerdeki bu farklılık, montajın ve demontajın uygun yön ve metotla yapılmasını sağlar. ZĠNCĠR MONTAJI VE DEMONTAJINDA GÜVENLĠK 1. Zincirle çalıģırken güç düğmesini kapatın. 2. Yüz koruyucu ve güvenlik gözlüğünü her zaman kullanın. 3. Eldivenleri, koruyucu elbiseleri ve güvenlik ayakkabılarını giyin. 4. Zincirin düģmesine ve yaralanmaya neden olmasına karģın hareketini engelleyin. 5. Zincir elemanlarının geometrik yapısı, uygun yönde takılıp çıkartılması gibi zincir montajının detaylarını öğrenin. Zincirle ilgili çalıģmaya baģlamadan önce Mersin Endüstri LTD.ġTĠ. ye baģvurabilirsiniz. 6. Montaj ve demontaj esnasında sürekli kuvvetler, mekanik veya hidrolik presler gibi, tercih edilmelidir. Eğer darbeli kuvvetler uygulanacaksa zincir geometrisine zarar vermeyecek Ģekilde kullanılmalıdır. Zincir Ģimdi elevatör üzerine monte edilebilir. Zincirler elevatör dıģında birbirine eklenmeli ve alt bölümden içeri iletilmelidir. (Bkz. Sayfa 22) Burkulmayı ve bükülmeyi engellemek için 2 mt.lik kısımları dıģarıda birleģtiricinin düzgün sıralandığından emin olun. Zincirlerde, her zaman firma koģullarına uymaya büyük dikkat gösterin. Yapısal elemanlar kullanarak zincirin aģağıya düģmesini engelleyin. e Zincir elevatöre monte edilmeden kovaları zincire monte etmeyiniz. m Doküman No/Sayfa No : KEK-02 / 19 Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi / No :

20 TAHRĠK VE GERGĠ SĠSTEMĠ MONTAJI Tahrik Gövdesi Gerdirme KiriĢi Gergi Sistemi Gergi Segmenti

21 GERGĠ MONTAJI Gerekli Dengeyi Sağlamak Ġçin Gergi Sist. Ağırlık Kutusu Kızaklar Gergi Segmenti

22 ZĠNCĠR KURULUMU Vinç Zinciri Buradan BaĢlayarak Kaldır Zinciri Burdan Ġlerlet

23 Redüktör, sevkiyat ve depolama sırasında korunma amacı ile paketlenmiģ olabilir. Temizleme ve kurulma prosedürleri için iģaretleri ve satıcı servis kılavuzundaki direktifleri izleyin. Redüktörü bağlamadan önce döndüğünü ve dönme kontrol ediniz. yönünü mutlaka Bütün elevatörlerin pozitif durdurucularla donatılması tavsiye edilir. Bu özellik, elevatörün ters yöndeki hareketini engelleyerek aģırı zararı önleyecektir. Bu durum güç kesintisi gibi nedenlerle oluģabilir. Bu özellik olmadan malzeme veya donanım, ani durumlar meydana geldiğinde alt bölüme düģebilir. Eğer bir hareket engelleyici aygıt sisteme eklenirse, aygıtın doğru döndüğü kontrol edilmelidir. Dönmeyi kontrol etmek için, redüktördeki giriģ mili elle çevrilmelidir. Bu dönme kontrolü redüktör motora bağlanmadan önce yapılmalıdır. Bu geri hareket engelleyici, bir acil durum cihazıdır ve normal çalıģma Ģartlarında kullanılmalıdır. Zincirin uygun biçimde montajı ve ayarlanmasından sonra kovalar zincire eklenebilir. KOVA VĠDALARI TORK DEĞERLERĠ Tablo A Zincirin hareketini engelleyerek yaklaģık üç kovayı ekleyin. Zincire takılan kovalar alt bölmeye ilerleyene kadar çevirin. Üç tane daha kovayı monte edin. Zincirin kaçmasını engellemek için elevatörün ön ve arka tarafındaki kova ağırlıklarının dengelenmesi için kalan kovaları kullanarak zinciri doldurun. ZĠNCĠR NO Vida Boyu Tork Değeri A1 M12 85 Nm B3-B4-B5-ġ.06-ġ.13-ġ.15 M Nm

24 M-END ZĠNCĠR Destek Lamaları KOVA

25 BOġALTMA OLUĞUNDA AYARLANABĠLĠR LASTĠK Toz EmiĢ ÇıkıĢı Tahrik k Gövdesi Gövdes M-END Zincir KOVA Ayarlanabilir Lastik Ağız Malzeme DöküĢ BoĢluğu Lastik ağız, çerçeve içerisine malzeme akıģını en aza indirmek için kova ağzıyla hafif temas halinde olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Lastik ağız sayesinde kovayı terk eden malzeme parçaları boģaltma oluğuna aktarılır. Yedek parça olarak sert lastik kullanılmalıdır. MUHAFAZALAR, BAKIM KAPAKLARI, MAKĠNA ÇALIġTIRILMAYA BAġLAMADAN ÖNCE SIKICA SABĠTLENMELĠDĠR. KAPAKLARI VE MUHAFAZALARI ÇIKARIRKEN GÜCÜ MUTLAKA KESĠN.

26 GENEL UYARILAR Kurulumun tüm fiziksel yönlerini göz önünde bulundurun, aģağıda bahsedilen bazı veya tüm güvenlik önlemleri operatörleri veya elevatör ile ilgili çalıģanları korumak için gereklidir. 1. MUHAFAZALAR Operatörleri veya diğer kiģileri korumak için, satın alıcılar motor, diģli, mil, kavrama gibi teçhizatların gerekli muhafazaları sağlanmalıdır. 2.ELEKTRĠKSEL TEÇHĠZAT Elektriksel tesisatlar uluslararası standartların uymalı ve aģağıdaki fonksiyon gereksinimlerini karģılamalıdır. öngördüğü Ģartlara a.taģma: Elektriksel kilitleme sistemi elevatörün boģaltımı durduğunda kiģileri uyarmalı ve gücü kapatmalıdır. b.aģırı Yüklemeden Koruma: Elevatörün çalıģması aģırı malzeme, yabancı nesneler, aģırı büyük parçalar nedeniyle durursa gücü kesmelidir. c.sıfır Hız Koruma:Sıfır hız anahtarları gibi teçhizatlar, kaza gibi yükselticinin durması gerektirecek durumlarda gücü kapatmalıdır. d.acil Durum Anahtarı: Gerekli olduğunda çabuk eriģilebilen ve uygun ki ilerce bilinen, acil durumlarda kullanılarak gücü kesmelidir. 3. UYARI PLAKALARI Uyarı plakaları elevatörde tüm kontrol, temizlik ve bakım kapaklarına yerleģtirilmelidir. Bu plakaları kesinlikle çıkarmayın veya kapatmayın. Boyama sırasında, kesinlikle levhaları direkt olarak boyamayın.

27 Elevatörün ilk çalıģmasından önce aģağıdaki kontroller tekrar gözden geçirilmelidir. 1. Gergi ve Tahrik Milleri birbirine paralel, tamburları ise aynı çizgide olmalıdır. 2. Tambur gövdesi ve segmentler arası bağlantı civatalarının doğru tork değerleri için kontrol ediniz. Tambur-Segman Cıvata Torkları Tablo B Bağlayıcı Boyut Tork M NM Civata M NM M NM Kama Kontra Civatası M16 93 NM M NM 3. Verilen toleranslarda ara gövde dikliğini kontrol ediniz. 4. Tüm bağlantıların sıkıldığından emin olunuz. 5. Redüktörü uygun seviyeye kadar yağla doldurunuz. Yağ cinsi için redüktörün içerisinden çıkan kitapçığa bakabilirsiniz. 6. Motorun doğru yönde çalıģtığını kontrol ediniz. 7.Tüm kovalardaki civataların uygun torklarda sıkıldığını kontrol ediniz. 8. Varsa yan desteklerin yerinde ve sağlamlaģtırıldığından emin olunuz. 9. BoĢaltım lastik ağızlarını kontrol edin. 10. Tüm rulmanları yedek parça kılavuzuna göre yağlayın.

28 11. Tüm muhafazaların ve kapakların çalıģan operatörlerin ve diğer kiģ lerin güvenliği için takıldığından emin olunuz. 12. Bütün yabancı nesneleri ve araçları elevatör çevresinden ve yanından uzaklaģtırınız. ELEVATÖR ÇALIġIRKEN KAPAKLAR KESĠNLĠKLE AÇILMAMALIDIR. ELĠNĠZĠ, BAġINIZI VEYA DĠĞER NESNELERĠ ELEVATÖRÜN ELEKTRĠK SĠSTEMĠ KAPATILMADAN AÇIK KISIMLARA KOYMAYINIZ 13. Tüm çıkarılabilir levhalar ve kontrol kapakları yerlerine sabitlenmeden elevatörü çalıģtırmayın. 14. Tüm kilit kontrolleri, aģırı yükleme araçları ve tüm elektronik sensorlar, bu parçaların fonksiyonunu ve iģlemini bilen kiģilerce çalıģtırılmalıdır. KĠLĠT KONTROLLERĠNĠ, ELEKTRONĠK SENSÖRLERĠ KONTROLLERĠNĠ ĠPTAL ETMEYĠN. VB. GÜVENLĠK EĞER BĠR PARÇA GÖREVĠNĠ YAPAMIYORSA, PARÇAYI DEĞĠġTĠRMEDEN VEYA TAMĠR ETMEDEN ÖNCE ELEVATÖRÜ ÇALIġTIRMAYIN.

29 Tahrik kısmını yavaģça hareket ettirerek zincir ve koval a rı bir tam tur çevirin ve uygun montajı ve aralıklarını kontrol edin. Eğer herhangi bir zorluk yaģanmaz ise yük olmaksızın elevatörü "8 saat" çalıģtırın. Bu iģlem sırasında aģağıdakilere özel dikkat gösterin. 1. Gürültü veya beklenmedik sesler. 2. AĢırı titreģim. 3. Rulmanların aģırı ısınması. 4. Tahrik sisteminin aģırı ısınması. 5. Zincir baklalarının, tahrik veya gergi tamburu ile yanal teması. Eğer bu kılavuzdaki tüm direktifler uygulanmıģsa yukarıdaki durumların hiçbiri görülmemelidir. Geri hareket önleyicileri test edilmelidir. Elevatör çalıģırken gücü keserek tutma hareketini kontrol edin. Zincir ve kovalar ters yönde hareket etmedin hareket engellenmelidir. Normal çalıģmaya geçmeden önce, kova civataları tekrar torklanmalıdır.

30 NORMAL ÇALIġMA BaĢlamadan önce malzemenin serbestçe boģaltılmasında bir engel olmadığından emin olun. Elevatör, kovalar boģtayken çalıģtırılmalıdır. Yük altında baģlamak zincir ve tahrik sisteminde gerilime neden olacaktır. Dolayısıyla, yükseltici durmadan tüm kovaların boģaltılmasına izin verilmesi zorunludur. Sadece besleyici durdurulduktan ve bütün malzemenin boģaltılmasından sonra yükselticiyi durdurun. Kesinlikle kovalar malzeme doluyken elevatörün çalıģmasını durdurmayın. Yükselticinin baģarılı çalıģması beslemenin kontrolüne bağlıdır. Kovaların malzemeyle aģırı dolu olarak alt bölüme düģmesinden kaçının. Alt bölümün dökülen malzemeyle dolmasına izin vermeyin. Kovalar kullanılan malzemenin tipine uygun kapasite ve taģıma hızına göre tasarlanmıģtır. Mersin Endüstri LTD.ġTĠ.' ye danıģmadan önce malzeme tipinde, büyüklüğünde, kapasitesinde, taģıma hızında, nem içeriğinde değiģiklik yapılmamalıdır. Normal çalıģma koģullarında,örülen kapasiteye ulaģmak için kovalar en fazla, suyla doldurulabileceği seviyeye kadar doldurulmalıdır. Herhangi bir nedenle elevatör durursa Tahrik Sistemini kapatın. Uyarıları dikkate alarak alt bölüm giriģ kapağını çıkartın. Alt bölümü boģaltın ve malzemenin buraya taģınmasının nedenini belirleyin ve sorunu çözün. Elevatör tekrar baģlatılmadan önce giriģ kapağını ve muhafazaları takın. Eğer geri hareket engelleyicilerde bir sorun yaģanırsa önce besleme durdurulmalı ve tüm kovalardaki malzemenin boģalması beklenmelidir.

31 Operatör elevatörün kurulumu ve normal çalıģma koģulları hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Böylece önemli zararlara neden olacak anormal durum oluģtuğunda bunu direk müdahale edecek yetkinliğe sahip olmalıdır. GENEL ÇALIġMA Rulmanlardaki, tambur-segment civatalarında, kova bağlantı elemanlarındaki tork değerlerini kontrol etmek için tork anahtarı ve aynı zamanda zincir montaj demontaj presi gibi özel araç ve teçhizatlar yükseltinin bakımı için gereklidir. Kurulumun düzgün olarak yapıldığı varsayılarak, kovalı elevatörü kovaları boģken çalıģtırılmalıdır. Yük altında baģlama zincir ve tahrik sisteminde gerinime neden olacaktır. Tüm kovalar boģaltıldıktan sonra, kovalar boģken elevatörün durdurulması zorunludur. Malzeme belirlenen düzgün (değiģmeyen) hızda, merkezi olarak dağıtılmalıdır. Kovaların aģırı dolmasından, malzemenin alt bölüme düģmesine neden olacağından kaçınmalıdır. Alt bölümün kovalardan taģan malzemelerle dolması engellenmelidir. Elevatör, kendi belirtilen hızının dıģında çalıģtırılmamalıdır. Elevatör tam alıģma koģullarında çalıģtırılmadan aģağıdaki durumlar kontrol edilmelidir. Gürültü veya beklenmeyen sesler AĢırı titreģim Tahrik Sisteminin veya rulmanların aģırı ısınması Bu noktada, rulmanlardaki, tahrik tambur-segmentindeki tespit civatalarının tork değerleri kontrol edilmelidir. Doğru tork değerleri için Bkz. Sayfa 27-Tablo B. Kovalar gevģeyen civatalar ve biriken malzemeler için periyodik olarak kontrol edilmelidir. Kovalardaki herhangi bir hata, malzemenin alt bölüme düģmesini önlemek için, düzeltilmeli veya kova değiģtirilmelidir.

32 Segmentler üç parçadan oluģur. ġekil A SEGMENTLER ġekil B TAMBUR

33 Yeni parçalı segment montajı bir bütün olarak kurulmalıdır. Her segment parçasını belirlemek amacıyla rakamlarla harflendirilmiģtir. Segment parçalarını değiģtirme veya kurulum sırasında, bütün eģleģen iģlenmiģ yüzeylerde yabancı maddelerin bulunmaması zorunludur. Bu yağ, boya, birikmiģ malzemelerin temizlenmesini ve yeni takılacak parçalar için pas önleyici kaplamaların çözücüyle uzaklaģtırılmasını içerir. Bunlardan herhangi birinin olması tam eģleģmeyi engelleyebilir. PARÇA ĠġARETLEME SĠSTEMĠ ġekil C ile değiģtir ile değiģtir ile değiģtir Parçalı segmentleri değiģtirmenin bir da önce tahrik mili montajını çevreleyen muhafazanın çıkarılmasıdır. Kanca yardımıyla zinciri sabitleyin ve zinciri ayırın. Zincirin birinci ucunu sonra ikinci ucunu binaya ve platforma bağlayın. Bu yapılanlar tahrik ve gergi sistemlerini boģaltır, bu durumda civatalar çıkarılarak yeniden montaj yapılabilir. Yeni segment montajında, parçalı segment civatalarında belirtilen tork değerlerinin kullanılması zorunludur.

34 Parçaların Civataları Ġçin Tork Değerleri TABLO C Bağlayıcı Boyut Tork M NM Civata M NM M NM 100 saatlik çalıģmadan sonra civataları tekrar torklayın.

35 YAĞLAMA Prosedüre ve tüm parçaları kapsayan malzemelerle ilgili tüm bilgiler için yağlama tablosuna bakın. Sızdırmazlık elemanlarının kurumasını önlemek için, redüktör belirlenmiģ zaman periyodunda durdurulduğunda tamamen yağla doldurulmalıdır. Redüktör çalıģtırılmadan önce yağı uygun seviyeye getirin. Redüktör yağ seviyesini haftalık kontrol edin. Aynı zamanda yağ içerisinde su çökelmesini de kontrol edin. Eğer su varsa tamamen sudan arındırın ve yağı doğru seviyeye getirin. Havalandırmalar temiz ve çalıģır durumda olmalıdır. Tahrik ve Gergi Milleri Rulmanlarda uygun yağ tipinin birleģimine bağlıdır. seçimi, çalıģma basıncı, hız ve tasarıma bağlı olan etkenlerin Fabrikada, her rulman ortalama rulman hızı ve çalıģma koģullarına göre ayarlanmıģtır. Doğru yağ tipi ve yağlama miktarı için rulman üreticisi firmanın koģullarına uyunuz. Buna rağmen, rulman muhafazası sıcaklığı 93 'yi geçmemelidir. Eğer muhafaza sıcaklığı bu dereceyi geçiyor ise rulman üreticisiyle temasa geçin.

36 Yağlama Tablosu Tablo D Parça Yağ Sıklık Metot Hatırlatmalar Tahrik Rulmanı Üretici firmadan sorunuz. - Gergi Rulmanı Üretici firmadan sorunuz. - Gergi Kuru Yatakları Gres Yağı Aylık Yatağın mille temas bölgesine sürünüz. Kuru yatakların devamlı yağlı kalmasını sağlayınız. Redüktör Üretici firmadan sorunuz. Fabrikada yağlandı. Motor Üretici firmadan sorunuz. Fabrikada yağlandı. Her redüktörde pas önleyici yağ kullanılmıģtır. Bu redüktörü sevkiyattan sonra kuru yerde saklanması durumunda 12 aylık dönem ile pasa karģı kurur. Redüktör suya karģı dayanıklı malzeme ile çevrelenmelidir. Bu malzeme redüktör tabanına sabitlenebilir. Eğer makina dıģarıdan 12 aylık dönemden daha uzun süre saklanacaksa aģağıdaki önlemler alınmalıdır. 1. Redüktörün en üst kısmında uzanan havalandırma portuna bir boru kurun. 2. Redüktörü pas önleyici yağ ile doldurun. 3. Her üç ayda bir giriģ milini, çıkıģ mili en az bir tam tur atana kadar çevirin. DıĢa bakan millerde, bağlantı elemanlarında ve kaplanmıģ yüzeylerde koruyucu kaplamanın bulunduğunu kontrol edin. Eğer gerekliyse tekrar kaplayın.

37 BAKIM KONTROL LĠSTESĠ Elevatör tam çalıģmaya baģladığında, önleyici bakım çalıģmaları baģlamalıdır. Önleyici bakım programı, elevatörün kurulumun periyodik olarak düzenli kontrolünü ve aģağıdaki maddeleri kapsar. 1. Kovalarda, periyodik olarak civataların gevģemesi ve malzeme birikmiģ kontrol edilmelidir. Alt bölüme malzeme düģünmesini önlemek için zarar gören kovalar tamir edilmeli veya değiģtirilmelidir. 2. Üç aylık çalıģmadan sonra, boģaltma oluğu içindeki lastik ağzı kontrol edin. Gerekliyse değiģtirin. 3. Tahrik Tambur ve Segmenti Olağan olmayan aģınımları kontrol edin. Alt ve üst millerdeki ayrılabilir segman üzerindeki civataları kontrol edin. 4. Kovaların alt bölümle aralıklarını kontrol edin. 5. Makinanın ve kiģilerin güvenliği için, yükleme ve boģaltma bölgelerini, tahrik sistemini, kontrolörleri ve güvenlik teçhizatlarını temiz ve engellerden uzak tutun. 6. Zincirleri düzenli olarak kontrol edin. Zincirle ilgili kontrol listesi aģağıdadır. Baklaların iç kısımları aģınmaya karģı kontrol edilmelidir. Bu yanlıģ hizalamanın bir göstergesidir. GeniĢlemiĢ veya yerine oturmamıģ pimler tehlike sinyalidir ve zincirin beklenmedik Ģekilde ayrılmasına neden olur. (Kapanma) Zincir ve bağlı parçalarda aģırı yüklenme, zincir segmentine uygun olmayan oturmaya ve kötü makina performansına neden olur. (HızlanmıĢ aģınma) Zincirdeki pimler ve burçlar aģınmaya karģı kontrol edilmelidir. (Bkz. Sayfa 39-40) Segment üzeri aģırı aģınmasına ve yanlıģ hizalanmaya karģı kontrol edilmelidir. AĢınmıĢ segment zincirde kaymaya ve kovaların zarar görmesine neden olur.

38 100 Saat Ön Kontrol 1. Erken aģınmaya karģı zinciri kontrol edin. Ġç yan baklalardaki sürtmeye özel dikkat gösterin. Bu durum makinanın hatalı hizalanmasının göstergesidir ve çalıģmaya devam etmeden giderilmelidir Saat (Minör) Kontrol 1. Zincir Kontrolü Zinciri eksik parçaları için kontrol edin. Zincir baklalarının iç kısımlarını eģit olmayan aģınmaya karģı kontrol edin. Zincir baklalarının, burç dıģ çapında derin ve beklenmeyen aģınmaya karģı kontrol edin. Zincir iç ve dıģ baklalarındaki aralığı görsel olarak kontrol edin. Fazla aralık pimin kırılmasına neden olur. Fazla aralıktan dolayı kırılan pim arsa değiģtirin. Eğer beģten fazla kırık pim varsa bütün pimleri değiģtirin. 2. Parçalı Gergi ve Tahrik Segmentleri Olağan dıģı veya segman yüzeyindeki fazla aģınmaları kontrol edin. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını kontrol edin. 3. Kovalar Kovalardaki eksik veya gevģemiģ bağlantı elemanlarını kontrol edin. OlağandıĢı aģınmayı ve hasar görmüģ kovaları kontrol edin, gerekirse değiģtirin. 4. Elevatör boģaltımındaki lastik ağzı aģınmaya karģı kontrol edin. 5. Bütün hataları düzeltmeden çalıģmaya devam etmeyin.

39 Önemli Not: ÇalıĢma sırasında, zincir pimleri ve yan çubukların kırılıp zincirin düģtüğü her zaman 8000 majör kontrolü yapı. Kontrol prosedürü, tam tahribatsız muayene, 3 mt. zincirler için saat kontrolünde açıklanmıģtır Saat (Majör) Kontrol 1. Zincir Kontrolü Zinciri eksik parçaları için kontrol edin. Ġç kısımları eģit olmayan aģınmaya karģı kontrol edin. Baklaları, burç dıģ çapında derin ve beklenmeyen aģınmaya karģı kontrol edin. Zinciri uzamaya karģı kontrol edin. Tablo E Adım 1: Zincir uzunluğunu doğru ölçün (ölçüler aģağıdadır) ve eğer zincir %2' den daha fazla uzamıģ ise "Adım 2" ye geçin. ZĠNCĠR KODU ZĠNCĠR ADIMI AġINMASIZ (MM) UZUNLUK MAKS. AġINMALI (MM) A ,6 B B B ,4 3264,4 M-END ,4 3264,4 M-END ,4 3264,4 M END ,4 3264,4

40 Adım 2: 10 pimi rastgele çıkarın ve pim dıģ çapını ve burç iç çapını ölçün. Tablo F' de verilen değerlerle ölçümlerinizi kıyaslayın. AĢınma hızı, pimler veya burçlar bu limiti geçerse hızla artar. AĢağıdaki tablo, maksimum Ģartları göstermektedir. Tablo F ZĠNCĠR KODU PĠM DIġ ÇAPI AġINMASIZ MAKS. AġINMALI AġINMASIZ (MM) BURÇ ĠÇ ÇAPI MAKS. AġINMALI (MM) A ,40 22,70 24,10 B3 25,40 22,23 26,18 27,90 B4 28,60 26,05 29,38 31,23 B5 28,60 26,05 29,38 31,23 M-END-06 36,10 32,80 36,80 38,25 M-END-13 39,70 36,35 40,50 42,05 M-END-15 44,10 40,65 44,70 46,30 NOT: Eğer aģınma değerleri tablodaki değerlere yaklaģmıģsa kontroller daha sık yapılmalıdır. UYARI: Pimleri çıkarmadan önce, burç iç çaplarının tabloda verilen değerlerin 1/2 katını geçmemesine dikkat edin. Burç dıģ çaplarının, Tahrik ve Gergi Sistemindeki sürtünmeden ve kaymadan kaynaklanan hızlı aģınmanın belirtisi olarak kontrol edilmelidir. Zincir parçalarını yorulmaya karģı kontrol edin. A. Pimler: Tüm pimleri çekiçle test edin. Eğer 5 adetten fazla pim kırılırsa tüm pimleri değiģtirin.

41 B. Yan Çubuklar: Görsel olarak, tüm pimleri ve burç deliklerini yorulma çatlaklarına karģı kontrol edin. Yorulma çatlağı olan tüm baklaları değiģtirin. Eğer ikiden fazla çatlak yan çubuk varsa tüm zinciri değiģtirin. C.Bağlı Parçalar: Görsel olarak tüm bağlı parçaları kontrol edin. Çatlak olanlar var ise değiģtirin. 2. Tahrik ve Gergi Sistemleri GeniĢlemiĢ ve eksik parçalar için kontrol edin. Tork değerlerini kontrol edin. Eksik bağlantı parçaları varsa, uygun çaptaki yüksek mukavemetli tiplerle değiģtirin. Mil boyunca eksenel hareket için kontrol edin, civatalarını tekrar torklayın. (Bkz. Sayfa 27-Tablo B) OlağandıĢı veya aģırı ısınma için kontrol edin ve var ise parçaları set olarak değiģtirin. 3. Rulmanlar AĢınma için gergi ve tahrik mil rulmanlarını kontrol edin. 4. Gergi Durdurucu blokları kontrol edin, gerdirmeyi serbest hareketi için kontrol edin. 5. Kovalar Kovada gevģemiģ veya eksik bağlantı elemanları için kontrol edin. OlağandıĢı aģınma ve zarar gören kovaları değiģtirin. 6. Bütün hataları düzeltmeden elevatörü çalıģtırmayın.

42 Saat Özel Kontrol 1. Zincir Kontrolü Zincirin ve kovaların yaklaģık 3 mt.'lik kısmını çıkarın. Kovaları zincirden çıkarın. Zincir parçalarını, yorulma çatlaklarına karģı tahribatsız muayene yöntemleriyle kontrol edin. Örnek içerisinde herhangi bir hata belirlenirse, tüm zincir değiģtirilmelidir. Eğer yorulma belirtisine rastlanmazsa, 8000 saat kontrolünde "Adım 1" de belirtildiği gibi, örneği aģınmaya karģı kontrol edin. 2. Tahrik ve Gergi Sistemleri Kontrolü. "Bkz Saat Majör Kontrol Madde 2" 3. Rulmanlar-"Bkz Saat Majör Kontrol Madde 3" 4. Gergi-"Bkz Saat Majör Kontrol Madde 4" 5.Kovalar-"Bkz Saat Majör Kontrol Madde 5" 6. Bütün hatalar düzeltilmeden çalıģmaya devam etmeyin.

43 Saat Özel Kontrol Saat Kontrolle aynı kontrolleri yapın. Ağır çalıģma koģulları altında, zincirlerin çoğunun maksimum servis hayati saattir ve yenileriyle değiģtirilmelidir. Ancak, önceki kontrollerden gelecek servis hayatı hafif çalıģma koģullarındaysa ve elevatör minimum aģınma göstermiģ ise, bazı elevatör zincirleri hatta saate kadar çalıģabilir.

44 KONTROL SIRASI Tablo G ÇalıĢmaya baģlamadan önce kontrol. Bkz. Sayfa 27 Ġlk ÇalıĢma Kontrolü. Bkz. Sayfa 31 SERVĠS SAATĠ KONTROL TĠPĠ ÖN MĠNÖR MAJÖR ÖZEL ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000

45 KOVALI ELEVATÖR ĠÇĠN TĠPĠK YEDEK PARÇA LĠSTESĠ Tablo H TANIM GEREKLĠ MĠKTAR 1 VEYA 2 ELEVATÖR 3 VEYA FAZLA ELEVATÖR Kovalar ve Gerekli Bağlantı Elemanları Her tipin 1/10 u Her tipin 1/10 u TaĢıyıcı Zincir Her tipin 1/10 u Her tipin 1/10 u Zincir Pimleri Toplamın 10 % u Toplamın 10 % u Zincir Pim Kilitleri Toplamın 10 % u Toplamın 10 % u Tahrik ve Gergi Segmentleri 1 Takım Min. 2 Takım Her 3 Elevatör için Tahrik Sistemi Rulmanı Gergi Sistemi Rulmanı veya Kuru Yatağı 2 Takım 2 Takım Min. 2 Her mil adedinin 1/5 i Min. 2 Her mil adedinin 1/5 i

46 KONTROL LĠSTESĠ Tablo I MADDE Kontrol Noktası Hatırlatma Motor ve redüktördeki kod plakalarını çizimdekilerle karģılaģtırın. Firmadan doğru gönderildiğini kontrol edin. Yağ seviyesini-doğru tip yağ olduğunu kontrol edin. Tahrik Sistemi Havalandırma kapaklarının boya veya yabancı maddelerle kapanmadığından emin olun. Milin doğru döndüğünü kontrol edin. Yüksek titreģim, ses ve aģırı ısınma için kontrol edin. Redüktörün geri hareket engelleyicisinin çalıģır durumda olduğunu kontrol edin. Diklik kaçıklığı gergi ve tahrik gövdesinde 6 mm olmalıdır. Yatay seviyeyi kontrol edin. Elevatör Gövdesi Bütün bağlantıların yerleģtirildiğini kontrol edin. Tüm civataların yerinde ve sıkıldığını kontrol edin Mesnet bağlantılarını kontrol edin. Tüm millerin seviyesinde olduğunu kontrol edin. Miller Doğru yükseklikte olduğunu kontrol edin.(genel yerleģim çizimlerine bakınız.) Millerin paralelliğini kontrol ediniz. Tahrik Mili merkezinin doğru yerde olduğunu kontrol ediniz. Tahrik Mili Mil-Redüktör bağlantısının doğru yerde olduğunu kontrol ediniz. Rulmanların yağlı olduğunu kontrol ediniz.

47 MADDE Kontrol Noktası Hatırlatma Gergi Mili merkezinin doğru yerde olduğunu kontrol ediniz. Gergi Mili Gergi ve Tahrik Milleri arasındaki mesafeyi kontrol ediniz. Maksimum verimdeki ayar için gergi sisteminin en üst noktaya yerleģtirildiğini kontrol ediniz. Kuru yatak veya rulmanların yağlı olduğunu kontrol ediniz. Bağlantıların doğru yapıldığını kontrol ediniz. Zincir ve Kovalar Tüm kova bağlantılarının yerinde ve sıkılmıģ olduğunu kontrol ediniz. Tüm kovaların elevatör gövdesiyle temasının olmadığını kontrol ediniz.

48 KOVA TĠPĠ VE TAMBUR ÇAPINA GÖRE KAPASĠTELER (%75 Dolu Olarak M³/H) Tablo J KOVA TAMBUR ÇAPI VE HIZI 1,04 1,16 1,25 1,4 1,56 1,67 TĠP GENĠġLĠK DM³ HATVE Ø655 Ø730 Ø790 Ø890 Ø1005 Ø , , A , , , , ,2 304, ,7 304, ,0 304, B ,1 304, ,3 304, ,6 304, ,9 304, ,4 304, ,8 355, ,9 355, ,0 355, B3 B5 M.END-06 M.END-13 M.END ,5 355, ,4 355, ,8 355, ,6 355, ,8 355, ,9 355, ,2 355,

AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU BU KILAVUZU OKUMADAN SAYACI ÇALIġTIRMAYINIZ. Yayın Tarihi: 23.05.2008 Revizyon: 02.12.2013

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ. ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ. ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI 1/68 ĠÇĠNDEKĠLER 1 UYARILAR 2 SĠSTEM RAPOR FORMU 3 GĠRĠġ 4 GÜNEġ PANELĠ GRUPLARININ KURULMASI 4.1 GüneĢ Paneli

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : KOT SERİSİ, KAT SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01

Detaylı

RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR

RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR Hazırlayan = Mak. Yük. Müh. Metin BIÇAKÇI ġubat-1999 RĠZE Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ OTOMOTĠV PERĠYODĠK BAKIMI 525MT0125 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA

HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ MAKĠNE EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA ( BĠTĠRME TEZĠ) HAZIRLAYANLAR TEZ DANIġMANI : 161008811 Fatih ALTUNBAġ : 2702006 Fatih ALKAN : 2702011

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKY SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKY

Detaylı

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu. Model 3610, API Tipi BB1 API 610 11. Baskı

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu. Model 3610, API Tipi BB1 API 610 11. Baskı Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Model 3610, API Tipi BB1 API 610 11. Baskı İçindekiler İçindekiler Giriş ve Güvenlik... 4 Giriş... 4 Güvenlik... 4 Güvenlik terminolojisi ve işaretleri... 5 Çevresel

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ ÖNSÖZ Artık bir KUBOTA Motor sahibisiniz. Bu motor, KUBOTA

Detaylı

Betaline/Etaline. In-line tipi santrifüj pompa. Seri no :

Betaline/Etaline. In-line tipi santrifüj pompa. Seri no : Bakım kitapçığı Betaline/Etaline In-line tipi santrifüj pompa Seri no : Pompa tipi : Betaline Bu kullanma talimatı içerisinde önemli uyarılar ve tehlike işaretleri bulunmaktadır. Lütfen, bu talimat el

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : ÇEP SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu

İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu Güvenlik Talimatları AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Genel Genel güvenlik yönetmelikleri, her çalışma yeri için yapılan belirli

Detaylı

Yüksek ve düşük gerilimli trifaze endüksiyon elektrik motorlar M Serisi - Kafes Rotoru

Yüksek ve düşük gerilimli trifaze endüksiyon elektrik motorlar M Serisi - Kafes Rotoru Motorlar Enerji Otomasyon Boyalar Yüksek ve düşük gerilimli trifaze endüksiyon elektrik motorlar M Serisi - Kafes Rotoru Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Belge no:

Detaylı

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BĠNALAR ĠÇĠN DOĞALGAZ TESĠSATI TEKNĠK ESASLARI 1 BAġKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. KASIM 2009 Tüm yayın hakkı BAġKENTDOĞALGAZ a aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör Kullanım kitabı ve bakım talimatı Kullanım kitabı ve bakım talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş 4 1.2 Genel Uyarılar ve Uyarı

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :...

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...GPM Man. Yükseklik :...PSI Motor Gücü :...kw Devir Sayısı

Detaylı

İMALATÇI FİRMA VE SERVİS İSTASYONUMUZ

İMALATÇI FİRMA VE SERVİS İSTASYONUMUZ 01.2012 V:1.02 TR Giriş 1 İMALATÇI FİRMA VE SERVİS İSTASYONUMUZ OTOMATİK KONTROLLÜ BAĞIMSIZ ARAÇ KABİN ISITMA SİSTEMLERİ Horozluhan Mahallesi Ahievran Caddesi Karakaş Sokak No:25 PK. 42300 Selçuklu /

Detaylı

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Genel hususlar... 5 2 Emniyet... 5 2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembolleri...

Detaylı

Klima Santralleri İșletmeye Alma

Klima Santralleri İșletmeye Alma Klima Santralleri İșletmeye Alma Bakım, Montaj ve Kullanım Kılavuzu Klima Santralinin Verimli Hali İÇİNDEKİLER Giriş 2 17 8 Bakım ve temizlik Garanti 2 18 8.1 Hava filtreleri 1 Ürün tanıtımı 3 18 8.1.1

Detaylı

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE KULLANIM VE BAKIM TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LACİVERT CAD. NO:11 16140 BURSA TEL:+90 224 241 30 90 91-92 -93 FAX:+90 224 242 90 20 www.elsmakine.com 2 GENEL Bir

Detaylı

BETON PARKE VE BRĠKET MAKĠNESĠ KULLANIM VE ĠġLETME TALĠMATI

BETON PARKE VE BRĠKET MAKĠNESĠ KULLANIM VE ĠġLETME TALĠMATI BETON PARKE VE BRĠKET MAKĠNESĠ KULLANIM VE ĠġLETME TALĠMATI NO ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 GĠRĠġ 2 2 TAġIMA, NAKLĠYE VE MUHAFAZA SIRASINDA DĠKKAT EDĠLECEK 2 HUSUSLAR 3 MONTAJ 2-3 4 BAĞLANTILAR 3 4.1 Elektrik bağlantıları

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı