CONTACT.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CONTACT. www.neoflex.com.tr e-mail: info@neoflex.com.tr"

Transkript

1 CONTACT

2 SERİM SPESĠFĠKASYON VE FLEXĠTANK SEÇĠMĠ TaĢınacak ürün spesifikasyonuna uygun flexitank seçimi en önemli konudur. SPESĠFĠKASYON VE KONTEYNIR SEÇĠMĠ Ürünün ve flexitankın güvenli ve yasal uygulamalara göre taģınması için NEOFLEX tarafından temin edilecek ve COA (Container Owners Association) tarafından belirlenen kriterlere uyun olarak konteynır seçimi yapılması gerekmektedir. EKĠPMAN VE FLEXĠTANK KONTROLÜ Flexitank karton ambalajı üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Karton ambalaj üzerindeki flexitank seri numarasının NEOFLEX tarafından bildirilen seri numarası ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

3 KONTEYNIR SERĠM YERĠNE GELDĠĞĠNDE KONTROL EDĠN Konteynırda delik veya konteynır dayanımını azaltacak bir hasar var mı? Konteynır temiz ve özellikle konteynır yanları kuru mu? Konteynır kapı tarafında destek sisteminde kullanılan metal profillerin gireceği uygun oluk var mı? Konteynır Hazırlama. GENEL HUSUSLARL ÜRÜNÜN VE FLEXĠTANK GÜVENLĠ TAġINMASI ĠÇĠN KONTEYNIRIN DĠKKATLĠ VE TALĠMATLARA UYGUN HAZIRLANMASI ESASDIR. Konteynır hazırlama sırasında kestirme yöntemler kullanmayın.

4 KONTEYNIR HAZIRLAMA SIRASINDA ĠHMAL VE GEREKLĠ ÖZENĠN GÖSTERĠLMEMESĠ FLEXĠTANK ĠLE YAPILAN TAġIMALARDA OLUġAN KAYIPLARIN EN BÜYÜK NEDENLERĠNDEN BĠRĠDĠR. TAġIMA SIRASINDA FLEXĠTANK TAġINAN ÜRÜNÜN VE TAġIMA ARACININ HAREKET ETMESĠNDEN DOLAYI BASINCA MARUZ KALMAKTADIR. KONTEYNIR HAREKET ETMEDĠĞĠ ZAMAN ZARARSIZ GĠBĠ GÖRÜNEN KONTEYNIR ĠÇERĠSNDE UNUTULMUġ BĠR TAġ PARÇASI, KESKĠN BĠR CĠSĠM FLEXĠTANK DOLDURULDUKTAN SONRA VE KONTEYNIR HAREKET HALĠNDEYKEN ÇOK TEHLĠKELĠ OLABĠLĠR. KONTEYNIR FLEXĠTANKIN ĠÇERĠSĠNDEYKEN KESĠNLĠKLE TAMĠR VEYA BAġKA AMAÇLI KAYNAK ĠġLEMĠ KESĠNLĠKLE YAPILMAMALIDIR. KAYNAK YAPILMASI GEREKEN DURUMLARDA KONTEYNIR BOġ OLMALI VE KONTEYNIR TABANI KAYNAK ĠġLEMĠ BĠTTĠKTEN SONRA TAMAMEN TEMĠZLENMELĠDĠR.

5 Flexitank yerleģtirmeye baģlamadan önce konteynır içi süpürülmeli ve herhangi bir çıkıntı, hasarlı bir nokta, vida veya cıvata baģı, kıymık, keskin cisim ihtimaline karģı elle ve gözle dikkatlice kontrol edilmelidir. Belirtilen cisimlerin görülmesi durumunda bu cisimler tamamen çıkarılmalıdır. Herhangi bir kaynak yapılmıģsa kaynak noktaları ağır hizmet bantları veya benzeri koruyucu bantlarla kapatılmalıdır. Temizlik iģlemi tamamlandıktan sonra konteynır tabanı ve yan duvarları oluklu mukavva ile tamamen kaplanmalıdır. Oluklu mukavva yapıģkan bant ile konteynır duvarlarına bantlanmalıdır.

6 FLEXĠTANK IN YERLEġTĠRĠLMESĠ Flexitankı hazırlanmıģ olan konteynırın içerisine taģıyın. Katlı halde olan flexitankı konteynırın kapısından 1,5 metre içe doğru koyun. Dolum vanasının konteynırın sağ yan duvarına yakın olmasına dikkat edin. Katlı olan flexitankı konteynır arkasına doğru açın. Arkaya doğru tamamen açtıktan sonra yan katlarını konteynırın yan duvarlarına kadar açın. Her iki taraftaki yan katların eģit olduğuna ölçerek emin olun. Flexitankın üzerindeki seri numarasını karton kutu ve daha önce NEOFLEX tarafında bildirilen seri numarası ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

7 Flexitankın uzun yan kenarları kısa kenarlardan önce katlanmalıdır. Uzun ve kısa kenarların katlama ölçülerinin eģit olduğunu son kez kontrol edin. Destek sistemini monte etmeye baģlamadan önce flexitankın kapı tarafındaki ucundan konteynırın kapı tarafından 40 cm lik boģluk kalacak Ģekilde katlayın. Böylece destek sisteminin montajı sırasında flexitankın zarar görmesinin önüne geçmiģ olursunuz. KUTU PROFĠLLER ĠEL DESTEK SĠSTEMĠNĠN MONTAJI Her bir konteynır için 2,5 mm kalınlığında 2400x40x40 mm ölçülerinde 4 adet kutu profil kullanılmaktadır.

8 En alta konacak profil konteynır tabanından 9 cm yukarıda olmalıdır. Bundan sonra yerleģtirilecek profiller arasında 33 cm boģluk olacaktır. Son olarak MDF profillere bağlanmalıdır.

9 CONTACT