Sistemin dört ana bileșeni vardır. 1.Kullanıcı (user) 2.Görev (task) 3.Araç/arayüz (tool/interface) 4.Bağlam (context) Arayüz Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "03.11.2011. Sistemin dört ana bileșeni vardır. 1.Kullanıcı (user) 2.Görev (task) 3.Araç/arayüz (tool/interface) 4.Bağlam (context) Arayüz Nedir?"

Transkript

1 INTERFACE DESIGN AND PROGRAMMING Đnsan Bilgisayar Etkileșimi (ĐBE) sisteminin amacı bilgisayarı daha hızlı ve insana daha doğal gelecek yollarla kullanılabilir hale getirmektir. Sistemin dört ana bileșeni vardır. (ARAYÜZ TASARIMI VE PROGRAMLAMA) MĐNE YASEMĐ YASEMĐN Arayüz Nedir? Genel anlamda, bir mekanizma ile onun kullanıcısı arasındaki etkileșime aracılık eden yüzeye, veya ortama arayüz denir. Mesela direksiyon ve pedallar sürücü için otomobilin arayüzüdür.bilgisayar teknolojisinde kullanılan arayüzler 2'ye ayrılır:komut satırı arayüzü Kullanıcı yazarak girdigi komutlarla iș görür. (Örnek: DOS) Grafiksel kullanıcı arayüzü Kullanıcı fare, oyun çubuğu gibi yan araçlarla bir benzetmenin yardımı ile iș görür. (Örnek:Windows, KDE, Gnome) 1.Kullanıcı (user) 2.Görev (task) 3.Araç/arayüz (tool/interface) 4.Bağlam (context) ETKĐLEȘĐMLĐ SĐSTEMLER Cihazlar, Yazılım Sistemleri Uygulamalar,Ürünler Bilginin Aktarımı, Görüntülenmesi, Saklanması gibi ișlevleri gerçekleștirmek için insanların komutlarına cevap veren sistemler Web Siteleri, Web Uygulama Arayüzleri Kișisel Bilgisayar Arayüzleri Mobil Cihazlar, Navigasyon Sistemleri Online Bilet Gișeleri ATM, Akıllı Binalar, Akıllı Toplantı Salonları Ev Sinema Sistemleri, Beyaz Eșyalar Kullanıcı Arayüzü (Kullanıcı Arabirimi, Đnsan Makine Arayüzü) Arayüzü) Kullanıcı arayüzü, veya kullanıcı arabirimi (Đnsan Makine Arayüzü) insanların bir makine, cihaz, bilgisayar programı ya da karmașık aletlerle etkileșimini sağlayan yöntemlerin bileșkesine verilen addır. Kullanıcı arabirimi așağıdakilere olanak sağlar: Girdi, kullanıcıların bir sistemin ișleyișini değiștirmesi Çıktı, sistemin kullanıcının ișleyișini değiștirmesinin sonuçlarının üretilmesi 1

2 Bilgisayar uygulamalarının yeni kullanıcı kesimi tarafından kabul edilmesi ve efektif bir halde kullanılması için bilgisayar ile kullanıcının etkileșimini (interaction) sağlayan arayüzün (interface) doğru tasarlanması gerekmektedir. Đnsan Bilgisayar Etkileșimi uzmanları iyi bir arayüz tasarımı için üç yol önermektedir. Birincisi, stil kılavuzlarını (style guidelines) kullanmaktır. Bu kılavuzlar genellikle arayüz gelistiren büyük firmalar tarafından firma içinde gelistirilen tasarımlarda uygulanmak üzere hazırlanır (Apple Macintosh Guidelines,Java Programming Style Guidelines gibi). Bu kılavuzların temel amacı hazırlanan tasarımlarda tutarlılıgı saglamaktır, ancak uyumluluğun kullanılabilirlik ile aynı anlama gelmediğini ihmal etmemek gerekmektedir. Đkinci yol iyi tasarımın genel prensiplerini veren tasarım kılavuzlarının (design guidelines) kullanılmasıdır.tasarım kılavuzları kullanılabilirliği artırmaya yöneliktir. 1970' li yıllardan günümüze çok sayıda tasarım kılavuzu önerilmiștir. Üçüncü yol kullanılabilirlik testlerinden elde edilen deneysel verileri kullanarak tasarımı geliștirmektir. Kullanılabilirlik testleri, kullanılabilirlik kriterlerinin belirlenmesinin ardından hedef kullanıcı kitlesine uygulanır ve sonuçlar, tasarımın yeniden değerlendirilmesi için girdi olarak kullanılır. Kullanılabilirlik testleri için farklı yöntemler kullanılabilir. Kullanıcıdan, uygulama sırasında nasıl bir yol izlediğini sesli olarak aktarması istenerek (verbal protokol) alınan görüntü ve ses kayıtları test sonrasında davranıșlarla birlikte değerlendirilebilir. Göz- izleme (eye- tracking) cihazları kullanılarak elde edilen sonuçlar kullanılabilirlik açısından yorumlanabilir. Resim: Komut satırı arayüzü Komut satırı (veya komut satırı arayüzü), bir bilgisayar kullanıcısının, belli metinleri (komutları) girerek, bilgisayarla iletișime geçmesini sağlar. Komut satırı arayüzleri; konsol,kabuk, terminal veya uçbirim diye de adlandırılır. Komut satırı, kullanıcıya herhangi bir grafiksel arayüz sunmaz bunan yerine kullanıcının metin kipinde bilgisayarla iletișime geçmesini sağlar. Đșletim sistemi veya yazılıma göre komutlar değișebilir. Örneğin bir dizini listelemek için MSDOS'ta dir (ing. directory) komutu kullanılırken UNIX benzeri terminallerde ls (ing. list) komutu kullanılır. Günümüzde kullanıcı arayüz tasarımı için kullanılan en popüler tasarım kılavuzlarından birisi Nielsen tarafından verilmektedir (Nielsen's Ten Usability Heuristics). Nielsen'a göre kullanıcı arayüzlerinde șunlara dikkat edilmelidir. 1- Basit ve doğal diyalog kullanımı 2- Kullanıcının diliyle konuma 3- Hafıza yükünün en aza indirilmesi 4- Tutarlılık 5- Geribildirim sağlanması 6- Açıkça gösterilmiș çıkıș ve ișlem sonlandırma 7- Kısayolların önerilmesi 8- Uygun hata mesajlarının tasarlanması 9- Hataların engellenmesi 10- Yardım ve belgeleme sağlanması Sekil4. Klavuz Türleri Türleri-- Güvenilirlik Düzeyleri Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (ing. Graphical User Interface; GUI), bilgisayarlarda ișletilen komutlar ve bunların çıktıları yerine simgeler, pencereler, butonlar ve panellerin tümünü ifade etmek için kullanılan genel addır. Grafiksel kullanıcı arayüzü, bilgisayar kullanıcılarının komut satırı kodlarını ezberlemeden fare, klavye gibi araçlar sayesinde bilgisayarları kontrol etmelerini sağlamıștır. Günümüzdeki programların bir çoğu GKA ile birlikte gelse de, birçok bilgisayar kullanıcısı (özellikle programcılar) daha hızlı olduğu gerekçesiyle komut satırını GKA'larla birlikte kullanmaya devam etmektedirler. GKA'lı ișletim sistemleri FreeBSD MS Windows Mac OS Mac OS X Amiga OS Linux BeOS SkyOS RISC OS 2

3 Nmap Nmap en iyi bilinen ve en popüler port tarayıcı yazılımlardan birisidir. Güvenlik uzmanlarının tercihi olan bu yazılım ile açık portları kontrol edebilirsiniz. Zenmap Nmap'in grafik arayüze sahip sürümünde özellikler değ değișmiyor, hala çok güçlü. Tasarım: Tasarım algı ile kavram arasında köprü görevindedir. Tasarımın temel amacı, ziyaretçi ile içerik arasında gerçekleșen iletișimi kolaylaștırmaktır. Ziyaretçilerin içeriği özgürce keșfedebilecekleri arayüz çalıșmasını geliștirmek öncelikli prensip olmalıdır. Site içerik ve tasarımı, kullanıcıları birincil derecede etkileyen, siteyi her ziyaret ettiklerinde istek ve ihtiyaçlarını hızla karșılayan ve onları yönlendiren ana bileșenler konumundadır. TASARIM SÜRECĐ Sorun Tanımlama ve Çözüm Yolları Tasarımın Genel Özelliklerinin Belirlenmesi Ara Yüz Geliștirme Taslak Tasarımı Geliștirme Taslak Önerisine Göre Araștırma Tasarım Önerileri Olușturma Yapım Așaması Değerlendirme ve Taslağı Test Etme Değișiklikler Önerme grafik--arayuze arayuze--karsi_1284_7.html karsi_1284_7.html chip.com.tr/galeri/komut.com.tr/galeri/komut--satirisatiri-grafik grafik--arayuze arayuze--karsi_1284_8.html karsi_1284_8.html Bilim Teknik, 71 Kasim sayisindan bir alinti. Alternatif klavye arayislari cok da yeni degilmis.. baddesigns.com/.com/starbucks starbucks.html.html Arayüz tasarımı Teknik olarak arayüz,iki farklı olușum arasındaki iletișimi ifade etmektedir.kullanıcı arayüzü ise kullanıcının,bir sistem,araç ya da programla etkileșim içinde olmasını ve üzerinde ișlem yapmasını sağlayan yazılım ve/veya donanımı ifade etmektedir.sonuç olarak arayüz,kullanıcının etkileșime gireceği programın ekrandaki görüntüsü ve ekran özellikleridir.(glossary of Terms,2000) Arayüz tasarım kavramı,her çeșit ortamdaki teknolojik ürünlerin insanlar tarafından kullanılmasıyla ilgilidir.arayüz tasarımında amaç, bu ürünleri kullanan kișilere bașarılı deneyimler yașatmak ve memnuniyetlerini sağlamaktır.(boling ve Sousa,1993) bilgic.pdf 3

4 Web uygulamalarında iyi kullanıcı arayüz tasarımı için 12 kullanıșlı teknik Web Tasarım Süreci Nasıl Planlanmalıdır? Bir web sitesini olușturmaya bașlamadan önce o web sitesinin amacının ne olduğu, ulașması beklenen hedef kitlenin profili, ve içeriği düșünülmeli ve bu elemanlar göz önünde bulundurularak web sitesi tasarım süreci ve web geliștirme (kodlama) süreci planlanmalıdır. Amaç Hedef Kitle Đçerik 2. web uygulamalarınızda klavye kısayollarını etkinleștirin 1. önemli değișiklikleri belirtin yammer Slayt18-29: 3. hesap sayfası üzerinden seçeneklerin güncellenebilmesi crazyegg 4. uygulamanın özelliklerini tanıtın freckle 5. renk kodlu listeleri kullanın goplan 4

5 6. kișiselleștirme seçenekleri sunun 7. göze çekici gelen yardım mesajları görüntüleyin twitter goplan 8. geribildirim mesajlarını dikkatle tasarlayın mailchimp 9. sekmeli içerik kullanın freckle getsignoff 10. modal pencerelerin altında koyu arkaplanlar 11. lightboxlar ve slayt gösterileri squarespace smugmug 5

6 12. kısa kayıt formları Nesneye yönelik programlamada arayüzler Bazı durumlarda bir sınıf sadece belirli ișlemleri yapmak için kullanılır. Herhangi bir sınıfla ilișkisi olmayan ve standart bazı ișlemleri yerine getiren sınıfa benzer yapılara arayüz(interface) denir.arayüzlerin özellikleri yoktur. Yalnızca bir takım ișleri yerine getirmek için bașka sınıflar tarafından kullanılırlar. Sınıf ile arayüz arasındaki ilișkiyi kesik çizgilerle ve çizginin ucunda boș üçgen olacak șekilde gösteririz. Sınıf ile arayüz arasındaki bu ilișkiye gerçekleme(realization) denir. Sınıfla, arayüzün UML gösterimindeki fark arayüzde özellik(attribute) yoktur.diğer bir fark ise arayüz adlarını yazarken adın üstüne yazısını eklemektir. evernote evernote Bir arayüz arayüz,, bașka sınıflar için bir rehberdir. Arayüz Üyeleri A. Özellikler (properties) B. Metodlar (methods) C. Olaylar (events) D. Đndeksleyiciler (indexers) Arayüzlerde Kullanılamayan Üyeler i.yapıcılar (constructors) ii.yokediciler (destructors) iii. Alanlar (fields) Arayüz bildirimi interface IArayuz int Metot1(); int Metot2(); int sahteozellik set; get; int this[int indeks] get; #A ray.c3.bcz_nesneleri 1.Bir arayüz'ün tüm üyeleri public kabul edilir. Private, Protected gibi belirtiçler kullanamayız. Örneğin bir elemanı private tanımladığımız takdirde, derleme zamanında șu hatayı alırız. "The modifier 'private' is not valid for this item 2.Diğer yandan bir metodu public olarak da tanımlayamayız. Çünkü zaten varsayılan olarak bütün üyeler public tanımlanmıș kabul edilir. Bir metodu public tanımladığımızda yine derleme zamanında șu hatayı alırız. "The modifier 'public' is not valid for this item 3.Bir arayüz, bir yapı(struct)'dan veya bir sınıf(class)'tan kalıtımla türetilemez. Ancak, bir arayüzü bașka bir arayüzden veya arayüzlerden kalıtımsal olarak türetebiliriz. 4.Arayüz elemanlarını static olarak tanımlayamayız. 5.Arayüzlerin uygulandığı sınıflar, arayüzde tanımlanan bütün üyeleri kullanmak zorundadır. Arayüzler interface anahtar sözcüğüyle bildirilir. Arayüzlerin uygulanması sınıf türetmeyle aynı șekilde yapılır. Örnek: class A:Iarayuz //IArayuz arayüzündeki bütün elemanları içermeli. Bir sınıf birden fazla arayüzü kullanabilir.örnek: class A:Arayuz1,Arayuz2 //Hem Arayuz1 hem de Arayuz2 arayüzündeki bütün elemanları içermeli. Arayüzler de sınıf türetmeyle aynı șekilde birbirlerinden türetilebilir. Bu durumda yavru arayüz ana arayüzün tașıdığı bütün elemanları tașır. 6

7 Sınıflardan farklı olarak arayüzleri birden fazla arayüzden türetebiliriz. Örnek: interface Arayuz1 int Metot1(); interface Arayuz2 string Metot2(); interface Arayuz3:Arayuz1,Arayuz2 double Metot4(); *Burada Arayuz3'ü kullanan bir sınıf her üç metodu da içermelidir. Bir arayüz türünden nesne olușturulabilir. Tıpkı türetmedeki gibi bir arayüz nesnesine o arayüzü kullanan sınıf türünden nesne atanabilir. Bu durumda o arayüz nesnesinin gizli türü o sınıf olur ve o sınıfa ait üye elemana arayüz nesnesi üzerinden erișilebilir. Örnek: using System; interface arayuz int Metot(); classa:arayuz public int Metot() return 0; static void Main() arayuz a; A s=newa(); a=s; Console.WriteLine(a.Metot()); Kaynaklar tr.wikipedia.org/wiki/komut_sat%c4%b1r%c4%b Teşekkürler 7

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1,2,3

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1,2,3 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1,2,3 Cengiz Acartürk Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı acengiz@metu.edu.tr Y.Doç.Dr. Kürşat Çağıltay Orta Doğu Teknik

Detaylı

Etkileşimli Sistem Tasarımı. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

Etkileşimli Sistem Tasarımı. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ Etkileşimli Sistem Tasarımı Dr. Gültekin ALTUNTAŞ İnsan Bilgisayar Etkileşimi Etkileşimli Otobüs Durağı http://cargocollective.com/angelaepark/interactive-bus-stop Etkileşimli Otobüs Durağı Etkileşimli

Detaylı

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular Saraiva, Antonio Mauro, André Riyuti Hirakawa, and Carlos Eduardo Cugnasca. 2006. Section 3.3 Topics on Software Evolution, pp. 139-153 of Chapter 3 Methods, Algorithms, and Software, in CIGR Handbook

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla

Detaylı

Dreamweaver 8 Temelleri

Dreamweaver 8 Temelleri A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 1 Dreamweaver 8 Temelleri Macromedia Dreamweaver 8, pek çok Web geliştiricisinin tercih ettiği bir araçtır. Bir yandan kolayca erişilebilir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLGİSAYAR I-II. Temel Bilgisayar Becerileri 6. BASKI. Editör: Ali Güneş. Leyla Bektaş M. Kemal Karaman

BİLGİSAYAR I-II. Temel Bilgisayar Becerileri 6. BASKI. Editör: Ali Güneş. Leyla Bektaş M. Kemal Karaman BİLGİSAYAR I-II Temel Bilgisayar Becerileri Editör: Ali Güneş Uğur Başboğaoğlu H. Coşkun Çelik Cem Çuhadar Şerafettin Daban Özcan Özgür Dursun Leyla Bektaş M. Kemal Karaman Mübin Kıyıcı Aydın Kiper Abdullah

Detaylı

İşletim Sistemleri. İşletim Sistemi

İşletim Sistemleri. İşletim Sistemi İşletim Sistemleri İşletim Sistemi Nedir? Uygulama yazılımları ile bilgisayar donanımı arasındaki bağlantıyı sağlayan özel yazılımlardır. Bilgisayarda programların çalıştırılmasını ve istenilen temel işlevlerin

Detaylı

Java ile Programlama

Java ile Programlama TEMEL KAVRAMLAR Java ile Programlama Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Donanım (Hardware), bilgisayarın fiziksel yapısını ifade eder. Fiziksel yapı, sadece bir metal

Detaylı

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir.

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir. İşletim Sistemleri İşletim sistemi 1, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi,

Detaylı

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI Veli AKÇAKAYA Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Yrd.Doç.Dr. Taner TANRISEVER Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taner@balikesir.edu.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ-III Yazılım Uygulama Yazılımları Sistem Yazılımları İşletim Sistemleri Programlama Dilleri Kötü amaçlı yazılımlar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4. ÜNİTE ÖZETİ. lsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjkls. [Tarihi seçin] izxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsi

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4. ÜNİTE ÖZETİ. lsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjkls. [Tarihi seçin] izxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsi qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Adobe Dreamweaver CS3

Adobe Dreamweaver CS3 Ders Notları Adobe Dreamweaver CS3 Bölüm 1 Genel Bilgiler Giriş Dreamweaver CS3, Web sitelerinin oluşturulmasını, yönetilmesini, bakımının ve devamlılığını sağlanmasını mümkün kılmak için güçlü görsel

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA. Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA. Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr Nesne Tabanlı Programlama Kavramları Nesne Tabanlı Programlama (OOP) tekniği, gerçek dünyadaki somut nesnelerin bir yazılımın

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 1, OCAK 2009 1 Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi Cahide ÜNAL 1, Ömer Faruk BAY 2* 1 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, M.E. B. Ankara,

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI Hatice ÖZCAN Mücahit M. YEŞİLKAYA BİTİRME ÖDEVİ DERS SORUMLUSU :

Detaylı

İşletim Sistemleri. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

İşletim Sistemleri. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 İşletim Sistemleri Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 İşletim Sistemi Kavramı Genel Olarak İşletim Sisteminin İç Mimarisi Linux ve Unix İşletim Sisteminin İç Yapısı Windows Tabanlı İşletim Sistemlerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜNİTE WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI WEB EDİTÖRÜ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM

ÜNİTE WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI WEB EDİTÖRÜ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM WEB EDİTÖRÜ TEMEL ARAÇLARI İÇİNDEKİLER Web Editörü Açılış Ekranı Çalışma Alanı Araç Çubukları Paneller Menüler Dosya İşlemleri Dosya Oluşturma WEB EDİTÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Serkan YILDIRIM HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMELLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ ALTYAPISININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐÇĐN BĐR TEST ARACI GELĐŞTĐRĐLMESĐ

ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ ALTYAPISININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐÇĐN BĐR TEST ARACI GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ ALTYAPISININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐÇĐN BĐR TEST ARACI GELĐŞTĐRĐLMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mehtap ÇETĐNKAYA Anabilim Dalı:

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 57-80 Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Detaylı

İNTERNET SİTELERİNDE KULLANILABİLİRLİK

İNTERNET SİTELERİNDE KULLANILABİLİRLİK 1 İnternet siteleri, kurumlar ile hitap ettikleri hedef kitle arasında köprü işlevi görmektedir. Bu nedenle, internet sitelerinin, kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda sağladığı hizmetlerin doğru ve

Detaylı