ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Yarı Zamanlı statüdeki eğitim öğretim Devrelerindeki sınıf geçme ve sınav esasları ile ilgili işlemleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönergenin, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Yarı Zamanlı statüde ilköğretim devresindeki Eğitim Öğretim, sınıf geçme ve sınavları ile öğrenci devam -devamsızlıklarına ait esas ve usulleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönergenin 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen: Üniversite, Adnan Menderes Üniversitesi'ni, Senato, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu'nu, Rektör, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü'nü Konservatuvar, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı, Müdür, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü'nü, Konservatuvar Kurulu, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulu'nu, Yönetim Kurulu, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu'nu, Yarı Zamanlı Öğrenci Statüsü, İlköğretimini bir başka kurumda görmekte iken, Konservatuvarda Müzik alanlarında eğitim gören öğrenci statüsünü, ifade eder. Eğitim Öğretim ve Öğrenci Statüleri Madde 5 Konservatuvarda; Yarı Zamanlı statüde eğitim öğretim yapılır. Eğitim Öğretim Süre ve Bölümleri Madde 6 Konservatuvarın Müzik bölümünde Yarı Zamanlı statüde iki ayrı düzeyde eğitim ve öğretim yapılır. Bunlar; 1) Yedi yıllık ilköğretim Devresi (İlköğretim sınıf) 2) Dört yıllık ortaöğretim (Lise) Devre (Lise 1.2.3, 4 sınıflar)

2 Gerektiğinde Konservatuvar Kurulu Kararı ve Senato onayı ile ilköğretim birinci sınıf ve ilköğretim öncesi yaş grupları için birer yıllık Hazırlık ve Yuva Sınıfları açılabilir. Öğrencilerin, Yarı Zamanlı öğrenci statüsüne sahip olabilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için, Konservatuvar Kurulu tarafından görüşülerek Akademik Takvime uygun olarak belirlenen, eğitim programlarından öngörülen Meslek ve Yardımcı Meslek derslerine devam etmesi zorunludur. İKİNCİ BÖLÜM Kontenjanların Tespiti Madde 7 Sanat dalları itibariyle Konservatuvarın ilköğretim devresine alınacak Yarı Zamanlı öğrenci sayısı, öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar Bölüm Başkanlarının Anasanat Dalı Başkanlarından aldıkları görüş ile, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Konservatuvar Kurulu Kararı ile kesinleşir. Aday Kayıt ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM Kayıt Kabul ve Öğrenci Nakilleri Madde 8 Yarı Zamanlı statüdeki öğrenciler için tespit edilerek aday kayıt süreleri ve giriş sınav tarihleri, Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek Müdürlük tarafından ilan edilir. Adaylar, ilan edilen süre içinde Konservatuvara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlara ilişkin ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan yönergede belirtilen esaslar dâhilinde başvurularını yapmak, başvurdukları statü ve bölümlere ait Öğrenci Aday Kayıt Formu ile istenilen diğer belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak süresi içinde Müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar. Adayların, Bölüm, Anasanat Dalı ve Sanat Dalları itibariyle seçme ve seçilmeleri, bu Yönetmeliğin giriş sınavlarına ilişkin 9 uncu maddesi hükümlerine tabidir. Devamsızlık ve sağlık sebebinin dışında başarısızlık nedeniyle Konservatuvarla ilişkisi kesilen Yarı Zamanlı öğrenciler, ikinci defa aynı Anasanat Dalına girmek üzere başvuramazlar. Konservatuvarın hazırlık sınıfları hariç diğer sınıflarına girmek isteyen adaylar Aday Kayıt Formunda belirtmek suretiyle Seviye Sınavlarına girebilirler. Adaylar, meslek eğitimlerine ve genel öğrenimlerine ilişkin bilgi ve bilgeleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri aday kayıt süresi içinde Müdürlüğe vermek zorundadırlar. Gerekli belgeleri ilan edilen süre içinde Müdürlüğe teslim eden ve kayıtları yapılan adaylara Sınava Giriş Belgesi verilir. Bu belge adayın sınavına kabul edileceği statü ve bölüm için geçerlidir. Öğrenci Aday Kayıt Formunda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanlar sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olduğu belirlenenlerin kayıtları silinir. Giriş Sınavları ve Özellikleri Madde 9 Konservatuvara Yarı Zamanlı öğrenci olarak kabul edilebilmek için kayıt ve kabul şartlarını belgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulunca tespit edilecek komisyonlar tarafından sınava alınırlar. Yarı Zamanlı statüde ; Tek aşamalı sınav yapılır kesin kabul sınavıdır. Müzik Bölümünün eleme ve kesin kabul sınavı konservatuvar yönetim kurulunca oluşturulan en az (3) kişilik bir komisyon tarafından yapılır Adaylar, Müdürlükçe ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Aksi halde o yıl için haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

3 İlk Kayıt Madde 10 Adayların kesin kaydı, kesin kabul sınavları sonucunda aldıkları puana ve kontenjana göre yapılır. Giriş sınavlarına göre Konservatuvar ilk sınıflarına girmeye hak kazanan öğrenciler ile kabul ve seviye sınavları sonuçlarına göre ileri sınıflara girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Müdürlükçe ilan edilen tarihlerde yapılır. Seviye sınavları Madde 11 Seviye Sınavları Eylül ayında sınıf yükseltme sınavlarıyla birlikte yapılır. Bu sınavın esasları bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi hükümlerine tabidir. Hazırlık sınıflarına seviye sınavıyla öğrenci alınmaz.. Eleme Sınavları Madde 12 Yuva ve Hazırlık sınıflarına alınan Yarı Zamanlı öğrenciler de yarıyıl notları ne olursa olsun eleme sınavına tabi tutulurlar. Eleme sınavları, final sınavları sırasında, Müdürlükçe ilan edilen gün ve saatte 53 üncü maddede belirtildiği gibi oluşturulan sınav komisyonları tarafından yapılır. Üç (3) ya da daha fazla meslek dersinden Eleme Sınavına tabi olup, bu sınavlarda iki (2) meslek dersinden başarısız olanlara başarısız oldukları derslerin her biri için bir bütünleme sınavı hakkı tanınır. Yarı Zamanlı statüdeki öğrenciler tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme Sınavları, Güz döneminde bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Bu sınavlar sırasında bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrenciler için bu madde kapsamında Engel Sınavı yapılır. Sınavlarda meslek derslerinin herhangi birinden başarılı olamayanların Konservatuvar ile ilişiği kesilir. Eleme sınavlarında başarı notu yüz (100) üzerinden yetmiş (70) puandır. Ara sınıflara alınan öğrenciler ise, eleme sınavlarına tabi tutulmazlar. Öğrenci Yatay Geçişleri Madde 13 Yarı Zamanlı statüde hiçbir nedenle yatay geçişle öğrenci alınmaz. Kayıt yenileme Madde 14 Tüm öğrencilerin Akademik Takvime göre eğitim ve öğretim başlamadan önce bir yıl önceki başarı durumları dikkate alınarak ve bu Yönetmelik çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecek tarihlerde kayıtlarını yenilemeleri zorunludur. Kayıt işlemleri Madde 15 Yarı Zamanlı öğrencilerin derslere devam edebilmeleri, öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri ve sınavlara girebilmeleri için 14 üncü maddede belirtilen süre içinde Konservatuvara kayıtlarını yenilemiş olmaları gerekir. Aksi halde kayıtları silinir. Öğretim Yılı ve Önşart DÖRDÜNCÜBÖLÜM Eğitim ve Öğretim Madde 16 Konservatuvar eğitiminde bir öğretim yılı iki yarı yıldan oluşur. Konservatuvarın eğitim ve öğretim programlarının özelliği dikkate alınarak, resmi tatiller dışındaki okul tatilleri ve öğretim yılı takvimi, ilköğretim ve orta öğretim kurumları çalışma takvimi mevzuatı çerçevesinde Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenir.

4 Sınav devrelerinde, Konservatuvar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihler arasındaki tatil günlerinde okul çalışmalara açık tutulabilir.. Bu statüye ait öğretim takvimi ile günlük ders ve sınav programlarının düzenlenmesinde, Konservatuvarın fiziki kapasitesi ile öğretim kadrosu esas alınır. Gerektiğinde bazı dersler ve sınavlar Cumartesi günlerinde ve mesai saatleri dışında da yapılabilir. Konservatuvarda her öğretim yılında okutulan meslek ve yardımcı meslek dersleri, bir önceki yılı tamamlayıcı ve o yılın eğitimine bağlı ön şartlı dersler olarak kabul edilir. Yarı Zamanlı statüde sınıf geçme sistemi uygulanır. Bir sınıfın meslek ve yardımcı meslek derslerinden başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Ancak, sınıfta bulunan meslek derslerinin hepsinden başarılı olup da bir kültür dersi veya bir yardımcı meslek dersinden başarılı olamayanlara 43 üncü madde hükümleri uygulanır. Eğitim Programları BEŞİNCİ BÖLÜM Eğitim Programları Madde 17 Yarı Zamanlı öğrenciler için düzenlenen eğitim programları, ilgili Anasanat Dalının ortak görüşü ve Bölüm Başkanının önerisi üzerine Konservatuvar Kurulunca belirlenir.olağanüstü hallerde, bir öğretim yılında iki yarı yıl okutulan ve aynı ismi taşıyan dersler, iki yarı yılın toplam haftalık ders saati kadar bir süre okutulmak üzere bir yarı yılda da okutulabilir. Gerektiği hallerde, Yönetim kurulu kararı ile herhangi bir dönemde, o döneminde, okutulan dersler dönem içindeki ders saati sayısı değişmemek şartıyla yoğunlaştırılarak bütün bir yarıyıl yerine daha kısa bir sürede de verilebilir. Devam Zorunluluğu ALTINCI BÖLÜM Devam-Devamsızlık Madde 18 Konservatuvara kaydedilen öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimi, ilgili mevzuat gereği öğrencinin Konservatuvara devamını takip etmek ve zamanında veliye bildirmekle görevlidir. Devamsızlık Madde 19 Öğrencilerin okula devam etmesi esastır. Bir ders yılı içinde yirmi (20) günden fazla özürsüz olarak Konservatuvara devam etmeyen öğrenci, kanaat notları ne olursa olsun başarısız sayılır. İlk derse girdiği halde aynı günde bir veya daha fazla sayıda derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır. Yurt içi ve yurt dışındaki Uluslararası seviyedeki etkinliklerde Konservatuvarı temsil edecek (Konser, Yarışma, Seminer, Kurs ve benzeri organizasyonlar) ve bunların hazırlıklarına katılacak öğrenciler ile bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, Konservatuvar Müdürlüğünce organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Yarı Zamanlı statüdeki öğrencilerin yıllık toplam ders saatlerinin üçte ikisi kadar derse devam zorunluluğu vardır, bu devamı sağlamayanlar kanaat notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Okula Geç Gelme

5 Madde 20 Okula zamanında gelmeyip de özürleri Okul Müdürlüğünce kabul edilen öğrenciler derslere alınmakla beraber o gün için geç gelmiş sayılırlar. Geç gelme birinci ders saati için sözkonusudur. Birinci ders saatinden sonra okula gelenler derslere alınırlar. Ancak yarım gün devamsız sayılırlar. Geç gelmeyi alışkanlık haline getirenlerle izinsiz olarak sınıftan veya okuldan ayrılanlar için Devlet Konservatuvarları Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin işlemi yapılır. İzin Verme ve Özür Madde 21 Bir öğrenciye, kabul edilebilir özrüne dayalı olarak velisinin yazılı bildirimi üzerine, bir ders yılında en çok on (10) güne kadar izin verilebilir. Bu izinler, en az yarım gün olmak üzere parça, parça veya toptan verilebilir. Üç güne kadar izin ve özür yetkisi Okul Müdürüne, Üç günden fazlası Yönetim Kuruluna aittir. Bu izinlerin toplamı, devamsızlık süresinin yarısını aşamaz. Özel Durumlar Madde 22 a) Okula devam ederken yangın, deprem gibi tabii afetler yüzünden veya ana, baba ve kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı ve ölümü gibi önemli sebeplerle kendilerine izin verilenle ile tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyenler, tutuklanıp serbest bırakılanlar veya tutuklandıktan sonra serbest bırakılarak mahkemesi devam eden ve beraat eden veya Yönetim Kurulunun kabul edeceği bir özre sahip olan Yarı Zamanlı öğrenciler, 1 Her ders yılı için devam süresinin yarısını doldurmuş bulunmak, 2 Mazeretleri usulüne uygun olarak alınmış rapor ve belgeler, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içinde Müdürlüğe verilmiş olmak şartıyla, her ders yılı için devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tabi tutulurlar. b) Kolejlere hazırlanan öğrencilerde aynı işleme tabi tutulurlar. Yarı Zamanlı Öğrencilerin İzinli Sayılmaları Madde 23 Yarı Zamanlı öğrencilerin kayıtları 22 nci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin Konservatuvara girişte verdiği belgeleri geri almaması kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararı ile bir (1) yıl izinli sayılabilir. Öğrenci bir sonraki eğitim öğretim yılında mazereti sebebiyle ayrıldığı sınıftan öğrenimine devam eder. YEDİNCİ BÖLÜM Eğitimde Başarının Tespiti Ders Grupları Madde 24 Konservatuvarda dersler iki ayrı grupta yapılar. a) Meslek Dersleri b) Yardımcı Meslek Dersleri Eğitim Programları, Anasanat Dalı Başkanlarınca hazırlanır ve Bölüm Başkanlarının görüşü alınarak, Konservatuvar Kurulunca kesinleştikten sonra Rektörlüğün onayına sunulur. Ders Guruplarında Başarının Tespiti Madde 25 Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarısının tespiti, ders gruplarına göre aşağıdaki şekilde yapılır.

6 a) Meslek Dersleri: Öğrenciler her yarıyılda bu gruba giren derslerden en az iki ara sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlar derslerin özelliği gereği yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilir. Her ders yılı sonunda ise öğrenciler 36 ncı maddedeki esaslara göre final sınavına girerler. Lise devresi son sınıfta bu sınav Mezuniyet Sınavı şeklinde ve dinleyicilere açı olarak yapılabilir. b) Yardımcı Meslek Dersleri: Öğrenciler, bu gruba giren herhangi bir dersten yarı yıldaki başarısını tespit etmek üzere her bir yarı yılda iki defadan az olmamak üzere ara sınava tabii tutulurlar. Bu sınavlar dersin öğretim sorumlusu tarafından dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, uygulamalı yapıldığı gibi bunların hepsi birden de yapılabilir. Sınavlar Madde 26 Sınıf ve branş öğretmenleri, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, öğretim yılı başında ders programlarına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki amaç ve konuları gözönünde bulundururlar. Sınav Sayısı ders yılı başında okul idaresi tarafından tespit edilir. Yazılı Sınavlar en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı sınav sayısı ikiyi geçemez. Olanaklar ölçüsünde, aynı anda uygulanmak şartıyla yazılı sınavlarda, aynı dersi okutan branş öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarları kullanılabilir. Sözlü Sınavlar Bu sınavlarda değerlendirmeler yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Başarı puanı elli (50) dir. Madde 29 Bir kanaat döneminde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav notu verilmesi esastır. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Öğrencilere ders içindeki etkinliklerine göre sözlü sınav notu verilir. Sınava Katılmayanlar Madde 30 Kendisinin veya aile bireylerinden birinin rapora dayalı ciddi rahatsızlığı ya da doğal afetler nedeniyle sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencinin velisi, çocuğunun özürünü en geç üç gün içinde Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde öğrenci sınava girmemiş sayılır. Özürü Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine bildirilir. Bu Öğrenci, ders öğretmeninin tespit edeceği bir zamanda ve önceden duyurularak engel sınavına alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışındada okulda yapılabilir. Öğrenci ödev veya projesini de öğretmenini vereceği süre içerisinde teslim eder. Özürü Konservatuvar yönetimince kabul edilmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılırlar. Meslek derslerinden final sınavlarına girmeyen öğrenciler mazeretleri ne olursa olsun bütünlemeye kalmış sayılırlar. Sınav Sonuçlarının Duyurulması Madde 31 Öğretmenler, yaptıkları sınavların, verdikleri ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirirler. Yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklarlar. Sözlü sınav sonucu o ders saati içinde, yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları ise yazılı sınavın yapıldığı, ödevin, uygulamanın veya projenin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç onbeş (15) gün içinde öğrenciye duyurulur. Ara Sınav Notu Madde 32 Öğrencinin yarıyıl içinde yaptığı uygulamalı veya teorik çalışma ve girdiği sınavlarla ödevler, değerlendirilerek dersin öğretim sorumlusu tarafından verilen notların ortalaması Ara Sınav Notu olarak alınır. Bu değerlendirmeler yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Geçer puan elli (50) dir. Ders programlarının, Sınav ve Konser Tarihlerinin Tespiti Madde 33 Her eğitim öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca ilgili Müdür Yardımcısı ve tüm Anasanat Dallarından birer temsilci seçilerek oluşturulan bir komisyon, Konservatuvar Kurulunun belirlediği Akademik

7 Takvim doğrultusunda Konservatuvarın ders programlarını, konser tarihlerini ve eğitim öğretim yılında yapılacak (Engel Sınavları hariç) tüm sınavların tarihini tespit eder. Tüm bu çalışmaların sonucu Konservatuvar Kurulunun onayı alındıktan sonra eğitim öğretim yılının başında Müdürlükçe ilan edilir. Yarıyıl Sonu Notların Tespiti Madde 34 Her yarıyılda, her öğrenciye, değişik ders gruplarındaki her dersten bir yarıyıl sonu notu verilir. Yarıyıl notlarının tespiti ders gruplarına göre aşağıda gösterilmiştir. Meslek Dersleri: Bu gruptaki bir dersin yarıyıl sonu notu o yarıyıla ait ara sınav notlarının aritmetik ortalamasından elde edilen nottur. Yardımcı Meslek Dersleri: Bu gruptaki bir dersin yarıyıl sonu notu o yarıyıl içinde yapılan ara sınavlarda alınan notların aritmetik ortalamasından elde edilen nottur. Kopya Madde 35 Ara ve diğer sınavlarda kopya yapan veya yapılmasına yardımcı olan öğrenciler hemen sınıftan çıkarılır ve kendilerine o sınava ait boş anlamına gelen sıfır (0) notu verilir. Bu gibi öğrenciler bu sınav hakkını kullanmış sayılırlar. Ayrıca, durumları Müdürlüğe bildirilerek haklarında disiplin işlemi uygulanır. Genel sınavlarda ve Derslerde Başarının Tespiti Madde 36 Genel sınavlar ve derslerdeki başarının tespiti aşağıdaki şekilde yapılır. a) Meslek Dersleri : Her ders yılı sonunda öğrenci, o ders yılına ait meslek derslerinin her birinden dersin özelliğine göre yapılacak Final Sınavı na tabi tutulur. Ancak, öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için; Devam şartını yerine getirmiş olması, Birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması, Yönetim Kurulunca özürleri kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen özürleri nedeniyle okuduğu derslerden yalnız bir yarıyıl notu almış öğrencinin bu notu yıl sonu notu sayılır. Ancak, öğrencinin Final Sınavı hakkını kazanabilmesi için bu notun en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Bu üç koşulu ders yılı sonunda yerine getiren öğrenciler final sınavına alınırlar. Bu sınavlarda başarı notu yüz (100) üzerinden yetmiş (70) puandır Öğrencinin bu sınavlardan aldığı not, o derse ait sınıf geçme notu sayılır. Bu şartları yerine getirmeyen Lise devresi öğrencileri o yıl için final sınav haklarını kaybederler ve başarısız sayılırlar. Bu gibi öğrenciler başarısız sayıldıkları derslerden bütünlemeye kalırlar. b) Yardımcı Meslek Dersleri: Bu gruptaki bir dersin yılsonu başarı notu, öğrencinin birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalamasıdır. Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir özürü nedeniyle bir dersten yalnız bir yarıyıl notu almış öğrencinin bu notu yıl sonu notu sayılır. Öğrencinin bu gruptaki herhangi bir dersten başarılı sayılması için, Devam şartını yerine getirmiş olması, Bu derse ait birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az elli (50) puan olması, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş özürü nedeniyle, yalnız bir yarıyıl sonu notu almış öğrencilerin bu notunun en ez elli (50) puan olması gerekir.

8 Ders Yılı Sonunda Başarının Tespiti Madde 37 Öğrenciler ders yılı sonunda başarı durumuna göre; Doğrudan sınıf geçer, Bütünlemeye kalır, Aynı sınıfı tekrar eder, Konservatuvarla ilişiği kesilir. Yarı Zamanlı öğrencilerin başarılarının tespiti, 36 ncı Maddede belirtilen Meslek ve Yardımcı Meslek derslerinde olduğu gibi yapılır. Doğrudan Sınıf Geçme Madde 38 Ders yılı sonunda final sınavlarından ve final sınavı olmayan derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Bütünlemeye Kalma Madde 39 Yarı Zamanlı öğrenciler ders yılı sonunda başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girerler. Aynı Sınıfı Tekrar Etme Madde 40 Bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamayan öğrenciler, aynı sınıfı bir defaya mahsus olmak üzere tekrar ederler. Bu gibi öğrenciler, aynı sınıfta daha önce başarılı oldukları meslek derslerini de tekrar etmek zorundadırlar. Bu öğrencilerin tekrar ettikleri derslerdeki başarı durumları o sınıfın bir yıllık öğrencileri gibi değerlendirilir. Konservatuvarda Başarısızlıktan Dolayı İlişik Kesme Madde 41 Aynı sınıfta üst üste iki (2) yıl başarısız olan öğrenciler ile Eleme (Hazırlık Sınıfları) ve Baraj Sınavlarında (Yarı Zamanlı devre sonu) başarısız olan öğrencilerin Konservatuvar ile ilişiği kesilir. Öğretmen Not Defteri ve Öğrenci Karnesi Madde 42 Her sınıf ve branş öğretmeni bir not defteri tutar. Bu defter öğretim yılı başında Konservatuvar Müdürlüğü tarafından sağlanır, sayfa numaraları yazılıp onaylandıktan sonra imza karşılığında öğretmene verilir. Notlar, mürekkepli kalemle, silinti ve kazıntı olmamasına dikkat edilerek yazılır. Her öğretmen, not defterini Konservatuvar Müdürlüğüne veya teftiş yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür. Not defterleri ders yılı sonunda, öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle, Konservatuvardan ayrılan öğretmenler ise not defterlerini tutanak karşılığında Konservatuvar Müdürlüğüne teslim ederler. Bu defterler iki öğretim yılı saklanır. Konservatuvarın hazırlık ve Lise devrelerindeki tüm öğrencilere, her yarıyıl sonunda o döneme ait başarı, gelişme, devam ve disiplin durumlarını belirten karne verilir. Yarı Zamanlı öğrencilere, takip ettikleri Bölümün Sanat Dalı programı itibari ile bitirdikleri devre sonunda başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Belgeler Konservatuvar sekreteri ve öğrenci bürosu şefinin denetiminde, öğrenci bürosu memurları tarafından doldurulur ve bilgiler öğrencinin kişisel dosyasına işlenir. Belgeler Müdür veya ilgili Müdür Yardımcısı, Anasanat Dalı Başkanı ve Ders Öğretmeni tarafından imzalanır.

9 Yardımcı Meslek veya Kültür Derslerinin Birinden Başarısız Olma Madde 43 Yardımcı Meslek Derslerinin birinden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavında da başarısız oldukları taktirde eğitim öğretim yılının başladığı ilk hafta içinde tek ders sınavına girerler. Başarısız olanlar okudukları sınıfı tekrar ederler. Not Verme Madde 44 Konservatuvarda her sınıf için okutulan derslerde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir. Yarıyıl, sınıf geçme ve diploma notu hesaplanırken, yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Ders gruplarına göre verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir. Meslek Dersleri DERECE RAKAM İLE PUANLAMA Pekiyi İyi Orta Geçer Başarısız b) Yardımcı Meslek Dersleri DERECE RAKAM İLE PUANLAMA Pekiyi İyi Orta Geçer Başarısız Madde 45 SEKİZİNCİ BÖLÜM Başarının Derecelenmesi ve Diplomalar Diplomalar ve Mezuniyet Dereceleri Meslek ve Yardımcı Meslek ve derslerinin son üç yılının her bir dersin saati ile o dersin başarı notunun çarpımı ile oluşturulan ağırlıklı ortalamalarının aritmetik ortalamaları sonucunda yüz (100) puan üzerinden en az doksan (90) puan veya üzerinde not alan lise devresi son sınıf öğrencisi Pekiyi derece, seksendokuz (89) ile seksen (80) puan arasında not alanlar İyi derece, yetmişdokuz (79) puan ile altmış (60) puan arasında not alanlar ise Orta derece ile diploma almaya hak kazanırlar. Yarı Zamanlı öğrencilere takip ettikleri Sanat Dalı programının üç (3) devresini bitirdikten sonra istedikleri taktirde öğrenim gördükleri dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir sertifika verilir.

10 DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli Hükümler Bütünleme Sınavları Madde 46 Yarı Zamanlı öğrenciler, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girerler. Bu sınavlar Eğitim Öğretim başlamadan önceki üç hafta içerisinde Müdürlükçe belirlenecek gün, saat ve yerde, bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde belirtildiği şekilde Yönetim Kurulunca saptanan sınav komisyonları tarafından yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı sayılabilmesi için; Meslek Derslerinden en az yetmiş (70) puan, Yardımcı Meslek Derslerinden en az elli (50) puan, Bütünleme sınavlarına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenciye not verilmez. Öğrenci bu sınav hakkını kullanmış sayılır. Bütünleme Sınavları Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Başarı Durumu Madde 47 Bütünleme sınavları sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumu aşağıdaki şekilde tespit edilir. Bütünleme sınavlarında bir sınıfın Meslek ve Yardımcı Meslek derslerinden başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Ancak, meslek derslerinden başarılı olup ta kültür veya yardımcı meslek derslerinin sadece birinden başarılı olamayanlara bu Yönetmeliğin 43 üncü madde hükümleri uygulanır. Baraj Sınavı Madde 48 Yarı Zamanlı statüdeki tüm öğrenciler her devre sonunda baraj sınavına girerler. Yarı Zamanlı statüde tüm Anasanat Dallarının ilk ve orta devreyi bitirme sınavlarında en az seksen (80) baraj notu alan öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa devam ederler. Seksen (80) puan baraj notunun altında alan öğrenciler sınav komisyonunun tespit edeceği bir tarihte tekrar baraj sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler bir üst devreye devam etme hakkını kaybederler. Sınıf Yükseltme Sınavı Madde 49 Öğrenim gördüğü Sanat Dalının adını taşıyan meslek dersinin final sınavından en ez doksan (90) alarak sınıfının üstünde bir seviye gösterdiği sınav komisyonu raporu ile tespit edilen lise devresi öğrencileri aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Sınıf Yükseltme Sınavlarına girebilirler. Bu sınavlar yılda bir kez yapılır. Lise 2'inci sınıfı bitiren öğrenciler Sınıf Yükseltme Sınavlarına giremezler. Final sınavında gösterilen üstün başarının ilgili sınav komisyonu raporu ile belirlenmesi, Meslek ve Yardımcı Meslek derslerinden bütünlemeye kalmamış olması, Sanat Dalı öğretim elemanı tarafından onaylanmış öğrenci dilekçesi, (18 yaşından küçükler için veli dilekçesi) Yönetim Kurulunun onayı. Bu işlemlerin final sınavları sonuçlarının ilanını izleyen ilk hafta içinde tamamlanmış olması gerekir. Sınıf Yükseltme Sınavına girecek öğrencilerin, öğrenim gördüğü Sanat Dalının adını taşıyan meslek dersinin sınavı bütünleme sınavlarının başlangıcında, diğer tüm derslerin sınavları, bütünleme sınavları ile birlikte Yönetim Kurulunca Tespit edilen komisyonlar tarafından yapılır. Sınıf Yükseltme Sınavına girecek öğrencilerin, yükselecekleri sınıfa kadar olan bütün derslerden başarılı olmaları zorunludur. Bu sınavlarda Meslek ve Yardımcı Meslek derslerinden en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılırlar

11 Bu sınavlarda bir Yardımcı Meslek dersinden başarısız olanlara 43 üncü madde hükümleri uygulanır. Anasanat Dalı ve Sanat Dalı Değişikliği Madde 50 Yarı Zamanlı öğrenciler, herhangi bir sınıfta öngörülen genel ve özel şartları taşıdıkları taktirde, a) Sağlık nedenleri, b) Enstrümana fiziksel uyumsuzluk gösteren öğrenciler aynı Anasanat Dalı içinde Sanat Dalı değişikliği yapmak veya diğer bir Anasanat Dalına bağlı herhangi bir Sanat Dalına geçmek isteye bilirler. Sağlık nedeniyle sanat dalı değiştirenlerden durumlarını gösterir tam teşekküllü üniversite hastaneleri veya resmi hastanelerden alınmış heyet raporu gerekir. İlgili Anasanat Dalı başkanı ile ayrılacağı ve gideceği sanat dalı öğretmenlerinin dilekçeleri istenir. İlgili Anasanat Dallarının başkanları, ilgili Sanat Dalı derslerinin öğretim elemanları ve ilgili solfej öğretim elemanından oluşan en az üç (3) kişilik bir komisyon final sınavlarından en az onbeş (15) gün önce toplanarak bu belgeleri inceler ve sonucu bir rapor halinde Müdürlüğe bildirir. Öğrencinin durumu final sınavından en geç bir (1) hafta sonra Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Öğretmen Değişikliği Madde 51 Sanat Dalı öğretmenini herhangi bir nedenle değiştirmek isteyen öğrenciler, ilgili Anasanat Dalı Başkanı tarafından onaylanmış öğrenci dilekçesi (18 yaşından küçükler için veli dilekçesi) ile Müdürlüğe başvurulur. İlgili Anasanat Dalı Başkanı, ayrılacağı ve gideceği Sanat Dalı Öğretmenleri ve ilgili solfej öğretmeninden oluşan bir komisyon en geç bir hafta içinde durumu inceleyerek bir rapor halinde Müdürlüğe sunar ve Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Öğretmen değişiklikleri birinci yarıyıl sonuna kadar yapılabilir. Engel Sınavları Madde uncu madde dışında engel sınavı yapılmaz. Ancak, final sınavları sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebiyle bu sınavlara girecek durumu olmadığını devlet hastanesi onaylı raporu veya üniversite hastanelerinden alacağı raporla belgelendiren öğrenciler ile yangın, deprem ve benzeri afetler yüzünden ya da ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ölümü üzerine Yönetim Kurulu tarafından özürü kabul edilenlere Engel Sınavı hakkı tanınır. Engel Sınavı bütünleme sınavlarının bitiminden itibaren en geç onbeş (15) gün içinde yapılır. Sınav Komisyonları Madde 53 Meslek ve Yardımcı Meslek Derslerinin final, seviye, sınıf yükseltme, engel, bütünleme, baraj ve tek ders sınavları Sınav Komisyonları tarafından yapılır. a) Meslek ve Yardımcı Meslek Dersleri sınav komisyonları: İlgili Bölüm Başkanı, Anasanat Dalı Başkanı, Sanat Dalı Başkanı ve Sanat Dalı öğretim elemanlarından oluşan en az üç (3) kişilik komisyon Yönetim Kurulu tarafından seçilerek oluşturulur. Öğrencinin öğrenim gördüğü Sanat Dalı öğretim elemanı sınav komisyonunun tabii üyesidir. Müdür tüm komisyonların başkanıdır, ancak not veremez. Müdürün bulunmadığı hallerde sırayla ilgili Bölüm, Anasanat veya Sanat Dalı Başkanı bu görevi yerine getirir. Özel Şartlar Madde 54 Başka Kurumlarda okuyan özel yetenekli öğrenciler (Olağanüstü istidatlı) Konservatuvar Yönetim Kurulunca tayin edilen bir komisyon tarafından yapılan sınavlarda başarılı bulundukları taktirde seviyelerine uygun sınıflara alınabilirler.

12 Veli Zorunluluğu Madde 55 Her öğrencinin bir velisi olması zorunludur. Baba, anne veya aile büyüklerinden biri veli olabilir. Yürürlük -Yürütme Yürürlük Madde 57 Bu Yönerge Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 58 Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Müzik ve Sahne Sanatları alanında eğitim-öğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1)

Detaylı

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; müzik ve sahne sanatları

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ (1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ (1) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ (1) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete Ölçme ve Değerlendirme MADDE 43-1. Öğrencilerin başarısı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde. 1 - Bu yönergenin amacı, 04.12.2008

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 3 Ekim 1994 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 3 Ekim 1994 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 3 Ekim 1994 PAZARTESİ Sayı : 22070 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gümrük Müsteşarlığından : Yönetmelikler

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 HAZIRLAYAN GÜLŞAH ELKIRMIŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN/ REHBER ÖĞRETMEN YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN ESKİ YÖNETMELİKLER a) Ortaokul ve Ortaöğretim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ

T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ALMAN DĐLĐ VE EDEBĐYATI BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI EĞĐTĐM- ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi FEF Alman

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ

2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ ALANLARIN BELİRLENMESİ VE DERS SEÇİMİ Liselerde sınıf geçme yönetmeliğinin 45. Maddesi gereği

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ ( EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAKTIR)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ ( EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAKTIR) T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAKTIR) AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 1(1) Bu yönerge, İnönü Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında yapılacak eğitim ve öğretimde

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde. 1- Bu yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ I. AMAÇ VE KAPSAM 2016/2017 Madde 1. 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çukurova

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; yabancı dil öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

R.G : /25685ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

R.G : /25685ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ R.G :29.12.2004/25685ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSMAĠL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSMAĠL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı bölümlerine ait öğretim, eğitim ve sınav esaslarını düzenler. Kısaltmalar

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Müzik ve Sahne Sanatları alanında eğitimöğretim

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır.

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır. Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı