KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN - UZMAN DOKTOR KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN - UZMAN DOKTOR KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ"

Transkript

1 ADI SOYADI EMRAH UĞUZ DOĞUM YERİ - TARİHİ MERSİN 1976 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM MEZUN OLDUĞU OKUL BİLDİĞİ YABANCI DİL KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BAŞASİSTAN - UZMAN DOKTOR KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ABD İNGİLİZCE TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI : Uzun süreli iskemik dönemde uygulanan kardiyoplejik solüsyonların miyokardiyal ve endotelyal koruma üzerine etkileri Deneysel (Ratlar üzerinde), BÜTF Ankara Hst., Merkez Kampüs Hayvan Lab. Tez Danışmanı : Prof Dr Atilla Sezgin BİLİMSEL YAYINLARI ; A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER : 1 A.Arslan, A.Sezgin, B.Gültekin, S.Özkan, T.Akay, E.Uğuz, A.Taşdelen, S.Aşlamacı Low Dose Histidine Tryptophan Ketoglutarate Solution for Myocardial Protection Transplantation Proceedings, 37; (2005) 2 Akay TH, Ozkan S, Gultekin B, Uguz E, Varan B, Sezgin A, Tokel K, Aslamaci S. Pediatr Surg Int Apr;22(4): Epub 2006 Mar 4. 3 Gultekin B, Ozkan S, Uguz E, Atalay H, Akay T, Arslan A, Sezgin A, Ozdemir N, Tasdelen A, Aslamaci S. Valve replacement surgery in patients with end stage renal disease: long term results. Artif Organs Dec;29(12): Sezgin A, Gultekin B, Ozkan S, Akay T, Uguz E, Tokalak I, Akpek E, Donmez A, Muderrisoglu H, Aslamaci S. Our experience in cardiac transplantation in Baskent University. Transplant Proc Mar;38(2): Erratum in: Transplant Proc May;38(4): Surgical repair of coarctation of aorta in neonates and infants: a 10 years experience. Emrah Uğuz, Süleyman Özkan, Hakkı Tankut Akay, Bahadır Gültekin, Sait Aşlamacı Turkish Journal of Cardiovascular Surgery 2010;18(2): Türköz R, Gülcan Ö, Uguz E, Cihan H Mitral valve replacement after application of atrial appendix flap in endocarditis with posterior annular abscess European Journal of Cardiothoracic Surgery 26 (2004) October Turkoz R, Gulcan O, Atalay H, Uguz E.Surgical repair of tricuspid valve regurgitation caused by blunt thoracic trauma. J Trauma Jul;63(1):E7 9. B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER : 1 A.Arslan, A.Sezgin, B.Gültekin, S.Özkan, T.Akay, E.Uğuz, A.Taşdelen, S.Aşlamacı Low Dose Histidine Tryptophan Ketoglutarate Solution for Myocardial Protection IX th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation December 6 10, Gultekin B, Arslan A, Ozkan S, Akay T, Uguz E, Mercan S, Sezgin A, Aslamacı S Pediatric heart valve replacement: ten years experience XVI. Annual meeting Mediterranean Ass. of Cardiology and Cardiac Surgery Heart Surgery Forum 2004 Vol:7; suppl 2; p 55 3 Sezgin A, Akay T, Gultakin B, Saritas B, Uguz E, Tunel A, Aslamacı S Is creatinine level a predictor in early mortality for patients with renal dysfunction and undergoing coronary artery bypass surgery?

2 Heart Surgery Forum 2006 vol 9 Suppl 1; p 15 4 Uguz E, Akay T, Sezgin A Impact of graft choice and anastomosis sited on prognosis in coronary surgery Heart Surgery Forum 2006 vol 9 Suppl 1; p 28 5 Sezgin A, Akay T, Gultekin B, Saritas B, Uguz E, Tunel A, Aslamacı S Mid term angiographic evaluation of left internal thoracic artery grafts Heart Surgery Forum 2006 vol 9 Suppl 1; p 30 6 Uguz E, Sezgin A, Ozkan S, Gultekin B, Akay T, Aslamacı S Coronary artery bypass grafting in a rarely presented malposition Heart Surgery Forum 2006 vol 9 Suppl 1; p 74 7 Uguz E, Gultekin B, Atalay H, Ecevit A, Sezgin A Coronary artery bypass surgery in Sheehan syndrome Heart Surgery Forum 2006 vol 9 Suppl 1; p 87 8 Akay TH, Ozkan S, Gultekin B, Uguz E, Varan B, Sezgin A, Tokel K, Aslamaci S th international congress, European Society for Cardiovascular Surgery, 2006 The effect of combined iloprost and hyperbaric oxygen therapy on lung injury induced by limb ischemia and reperfusion in rabbits G. İlhan, M. Aksun, B Özpak, Emrah Uğuz, S. Bozok, A. Küpeli, O. Tetik, A. Gürbüz 10 59th International Congress of The European Society for Cardiovascular SurgeryOptimal compression therapy fort he treatment of venous ulcer: Compression stockings or multi layer bandages Emrah Uğuz, G. İlhan 59th International Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery 11 Prevalence of venous insufficiency in patients with chronic obstructive pulmonary disease Emrah Uğuz, G. İlhan 59th International Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery 12 Factors influencing return to work and activity following varicose vein surgery Emrah Uğuz, G. İlhan 59th International Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery 13 Improvement in deep vein hemodynamics after superficial vein surgery for mixed superficial and deep venous insufficiency Emrah Uğuz, G. İlhan 59th International Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery 14 Efficacy and safety of foam sclerotherapy without ultrasound guidance for treatment of varicose veins with different diameters Emrah Uğuz, G. İlhan 59th International Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER : 1 S Özkan, E Uğuz, T Akay, Elif A. Akpek, S Aşlamacı Düşük doğum ağırlıklı prematüre infantlarda yoğun bakım şartlarında PDA kapatılması

3 Anestezi Dergisi 2007; 15(3): Sezgin A, Akay T, Uğuz E, Gültekin B, Aşlamacı S Kardiyak transplantasyon sonrası sağ ventrikül fonksiyonunun düzeltilmesinde sildenafil kullanımı Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2007; 18(1) s 85 3 Sezgin A, Akay T, Uğuz E, Gültekin B, Atar İ, Aşlamacı S ICD takılan hastada kardiyak transplantasyon sonrası sağ ventrikül fonksiyonunun düzeltilmesinde sildenafil kullanımı Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2007; 18(1) s Sezgin A, Akay T, Uğuz E, Gültekin B, Bozbaş H, Aşlamacı S Kardiyak transplantasyon sonrası sağ kalp yetmezliğine bağlı masif asit gelişimi ve tedavisi Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2007; 18(1) s D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER: 1 Sezgin A, Akay T, Uğuz E, Gültekin B, Aşlamacı S Kardiyak transplantasyon sonrası sağ ventrikül fonksiyonunun düzeltilmesinde sildenafil kullanımı Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2007; 18(1) s 85 2 Sezgin A, Akay T, Uğuz E, Gültekin B, Atar İ, Aşlamacı S ICD takılan hastada kardiyak transplantasyon sonrası sağ ventrikül fonksiyonunun düzeltilmesinde sildenafil kullanımı Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2007; 18(1) s Sezgin A, Akay T, Uğuz E, Gültekin B, Bozbaş H, Aşlamacı S Kardiyak transplantasyon sonrası sağ kalp yetmezliğine bağlı masif asit gelişimi ve tedavisi Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2007; 18(1) s Uğuz E, A Sezgin A, Gültekin B, Çelik M, Aşlamacı S Faktör VII eksikliği varlığında aort kapak replasmanı: Rekombinan FVIIa nın tedavideki yeri 5 Sezgin A, Uğuz E, Gültekin B, Akay T, Aşlamacı S Koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması 6 Uğuz E, A Sezgin A, Gültekin B, Akay T, Aşlamacı S Mekanik kalp kapak replasmanı yapılmış olan hamile hastalarda antikoagülasyonun önemi: Düşük moleküler ağırlıklı heparin yeterli mi? 7 Özkan S, Akay T, Vuran C, Uğuz E, Sezgin A, Tokel K, Aşlamacı S Arteriyel switch ameliyatı sonrası gelişen neopulmoner arter stenozu: insidens, prognoz ve cerrrahi tedavi 8 Vuran C, Özkan S, Akay T, Uğuz E, Aslım E, Gültekin B, Tokel K, Aşlamacı S Sağ koroner arterin ana pulmoner arterden anormal orijini ile aortapulmoner pencere kombinasyonu 9 A Sezgin, B Gültekin, B. Sarıtaş, Ş Mercan, E Uğuz, A Taşselen, S. Aşlamacı Miyokardiyal revaskülarizasyon amacıyla alternatif arteriyel greft: tam boy LİMA pediküllü ve serbest greft olarak kullanımı Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi 10 Endovenöz lazer ablasyon ile variköz ven tedavisi sonrası işe ve günlük aktiviteye dönüş sürelerini etkileyen faktörler. Emrah Uğuz, Ozan Karakişi, Murat Çiçek, Abdülkadir Bilgiç, Ayşe Gül Kunt, Erol Şener XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2011.

4 11 Prostetik greft ile arteriyovenöz fistül oluşturulmasında venöz anastomozun uç uca teknik ile gerçekleştirilmesi: Erken dönem sonuçlar. Levent Çetin, Emrah Uğuz, Mete Hıdıroğlu, Ayşe Gül Kunt, Erol Şener. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Endovasküler yolla abdominal aort anevrizma tedavisi sırasında kontrast madde kullanımını azaltan yeni bir teknik: Simmons Tekniği Levent Çetin, Murat Canyiğit, Emrah Uğuz, H. Arslan, Erol Şener.XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Aortafemoral bypass cerrahisi geçirmiş hastada abdominal aort ve nativ dev iliyak arter anevrizmalarının aortik stentgreft, koil ve amplatzer vasküler tıkaç ile endovasküler tedavisi Levent Çetin, Murat Canyiğit, Emrah Uğuz, H. Arslan, Erol Şener. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Yaşlı son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda arteriyovenöz fistül oluşturulması: 1 yıllık takip sonuçları. Emrah Uğuz, Levent Çetin, Mete Hıdıroğlu, Kemal Erdoğan, Mecit Gökçimen, Erol Şener. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Ovaryen hiperstimülasyon sendromuna sekonder gelişen brakiyal arter trombozu ve tedavisi. Emrah Uğuz, Fethi Sağlam, Erhan Uçaroğlu, Mete Hıdıroğlu, Erol Şener. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Primer vasküler kist hidatik: nadir rastlanan bir femoral arter oklüzyonu nedeni. Emrah Uğuz, Kemal Erdoğan, Fethi Sağlam, Levent Çetin, Erol Şener. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Retiküler venlerin tedavisinde düşük konsantrasyonda köpük skleroterapinin sıvı skleroterapiye üstünlüğü var mı? Emrah Uğuz, Mete Hıdıroğlu, Levent Çetin, Ozan Karakişi, Ayşe Gül Kunt, Erol Şener. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi nm dalga boyu ve radyal kateter kullanılarak yapılan endovenöz lazer ablasyon tedavisinin geleneksel cerrahi tedaviye erken dönemde üstünlğü var mı? Emrah Uğuz, Ayşe Gül Kunt, Murat Çiçek, Kemal Erdoğan, Erol Şener. XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Koroner arter bypass cerrahisi sonrası gelişen serebrovasküler olaylar: 70 yaş üstü hastalarda risk faktörlerinin belirlenmesi Emrah Uğuz, Ayşe Gül Kunt, Çiğdem Atbaş, Fatma Ayşen Dilbaz, Levent Çetin, Mete Hıdıroğlu, Erol Şener XLVII. Ulusal Nöroloji Kongresi Koroner arter bypass cerrahisi sonrası göz ardı edilen sorun: Deliryum Emrah Uğuz, Ayşe Gül Kunt, Çiğdem Atbaş, Fatma Ayşen Dilbaz, Levent Çetin, Mete Hıdıroğlu, Erol Şener XLVII. Ulusal Nöroloji Kongresi E. DİĞER YAYINLAR : ATIFLAR Akay TH, Ozkan S, Gultekin B, Uguz E, Varan B, Sezgin A, Tokel K, Aslamaci S. Pediatr Surg Int Apr;22(4): Efficacy of intra operative unilateral diaphragm plication for patients undergoing unilateral phrenicotomy during extended surgery. Tokunaga T, Sawabata N, Kadota Y, Utsumi T, Minami M, Inoue M, Ohta M, Okumura M.

5 Eur J Cardiothorac Surg Nov;38(5): Diaphragmatic palsy after cardiac surgical procedures in patients with congenital heart. Talwar S, Agarwala S, Mittal CM, Choudhary SK, Airan B. Ann Pediatr Cardiol Jan;3(1): Tracheostomy after pediatric surgery: Frequency indications, and outcomes. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 141 (2) pp: Cotts T, Hirsch J, Thorne M, Gajarski R. Valve replacement surgery in patients with end stage renal disease: long term results. Gultekin B, Ozkan S, Uguz E, Atalay H, Akay T, Arslan A, Sezgin A, Ozdemir N, Tasdelen A, Aslamaci S. Artif Organs Dec;29(12): Valve replacement in renal dialysis patients: bioprostheses versus mechanical prostheses Jamieson WRE, Chan V. Berlin Heart Valve Symposium, Heart valve prosthesis selection in patients with end stage renal disease requiring dialysis: a systematic review and meta analysis. Vincent Chan, Li Chen, Laura Mesana, Thierry Mesana, Marc Ruel. Heart 2011.Akay TH, Gultekin B, Ozkan S, Aslim E, Uguz Emrah, Sezgin A, Aslamaci S. Mitral valve replacements in redo patients with previous mitral valve procedures: mid term results and risk factors for survival. J Card Surg 2008;23: ) 1 The role of gender in coronary surgery Justin D. Blasberg, Gary S. Schwartz, Sandhya K. Balaram. Eur J Cardiothorac Surg 2011;40:

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feza Nurözler Doğum Tarihi: 2 Haziran 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002

Özgeçmiş. Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan. Doğum Yılı: 1978. Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Özgeçmiş Ad-Soyad: Ahmet Barış Durukan Doğum Yılı: 1978 Eğitim: Derece Departman/Program Üniversite Yıl Tıp Doktoru İngilizce Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1996-2002 Uzmanlık Kalp Damar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZÜMRÜT TUBA DEMİRÖZÜ Doğum Tarihi : 14.05.19743 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ

Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Prof.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ Doğum Tarihi : 16.11.1961 Doğum Yeri : Yozgat Eğitim Bilgileri Yükseköğrenim : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1979-1985, Pekiyi Tıpta Uzmanlık : İç Hastalıkları Uzmanlığı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TAYFUN ADANIR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık Anesteziyoloji ve Atatürk Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE

ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE ÖZGEÇMİŞ-CURRICULUM VITAE Ad-Soyad (Name and Surname): Mehmet Birhan YILMAZ Doğum tarihi (Date of Birth): 11 Mart, 1974 Doğum yeri (Place of Birth): Torbali/İzmir/Türkiye Medeni durum (Marital Status):

Detaylı

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2014;30(2): 58-63 SELÇUK TIP DERGİSİ Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Open Heart Surgery in Konya State Hospital: Review

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Amerika da geçerli Organ Nakli Cerrahı Sertifikası. Karaciğer, böbrek ve pankreas naklinde yetişmiş Organ Nakli Cerrahı,

Derece Alan Üniversite Yıl Amerika da geçerli Organ Nakli Cerrahı Sertifikası. Karaciğer, böbrek ve pankreas naklinde yetişmiş Organ Nakli Cerrahı, ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Emin Barış Akin 2. Doğum Tarihi : 29 Mayıs 1972 3. Unvanı : Genel Cerrahi Doçenti 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Amerika da geçerli Organ Nakli Cerrahı Sertifikası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

UZM.DR.VOLKAN ÇAKIR. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü

UZM.DR.VOLKAN ÇAKIR. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü UZM.DR.VOLKAN ÇAKIR Çalıştığı Kurum: Görevi: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doğum tarihi-

Detaylı

DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER

DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER DOKTOR SÖZLÜ BİLDİRİLER Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi/Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Konjenital Bildiri Oturumu - [S-00] Supravalvüler aort stenozu ve sol koroner arter (LMCA) ostiyal darlığı birlikteliğinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: Hülya Nilgün GÜRSES 2. DOĞUM TARİHİ ve YERİ: 27 Kasım 1951, Ankara 3. UNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Lise: TED Ankara Koleji, 1969. Derece Alan Üniversite

Detaylı

Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları

Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):918-923 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8168 Özgün Makale / Original Article Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Önder KAYIGİL 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Önder KAYIGİL 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Önder KAYIGİL 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981-1987 Y. Lisans Tıp Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ŞEYHMUS KEREM ÖZEL Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1971 Doğum Yeri: Elazığ Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE

Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE Yrd.Doç.Dr. Sedat ZİYADE Adı Soyadı: Sedat ZİYADE Doğum Tarihi: 14 Nisan 1976 Derece Okul Bölüm/Program Yıl İlkokul Şehit Kamil Balkan İlkokulu 1982-1987 Ortaokul Oğuzhan Ortaokulu 1987-1990 Lise Kabataş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Ankara 1992-1997 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fisun Yüzer Doğum Tarihi: 1964 Ünvanı: Doçent Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce (İleri Düzey) Mail: fisunyuzer@hotmail.com Eğitim Durumu: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tıp Fakültesi:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1998 (İngilizce) Doçent Radyodiagnostik Yakındoğu Üniversitesi 2013

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1998 (İngilizce) Doçent Radyodiagnostik Yakındoğu Üniversitesi 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özgür Tosun Doğum Tarihi: 29 09 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1998 (İngilizce)

Detaylı

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ ESERLER VE YAYIN LİSTESİ UZMANLIK TEZİM Dr. İsmail Mihmanlı. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi (tez danışmanı Doç. Dr. A. Gündüz Öğüt). İstanbul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Fehmi Küçük 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994 Tıpta Uzmanlık

Detaylı