Wilo-CC-System. Montaj ve kullanma kılavuzu (PDF-03/2006) Wilo

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wilo-CC-System. Montaj ve kullanma kılavuzu. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo"

Transkript

1 Wilo-CC-System TR Montaj ve kullanma kılavuzu (PDF-03/2006) Wilo

2 Fig. 1.1: Fig. 1.2:

3 Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4:

4 Montaj 1 ve Genel kullanma kılavuzu Montaj ve işletime alma çalışmaları yalnızca uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir! 1.1 Bu doküman hakkında Montaj ve kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır. Her an başvurulabilecek bir kaynak olarak cihazın yanında hazır bulundurulmalıdır. Bu kılavuzun tamamıyla dikkate alınması, cihazın kurallara uygun olarak kullanılabilmesi ve doğru işletilmesi için şarttır. Montaj ve kullanım kılavuzu, cihazın modeline ve baskı tarihindeki güncel emniyet tekniği normlarına uygunluk göstermektedir. 2 Emniyet Bu kullanım kılavuzu, kurulum ve işletim sırasında dikkate alınması gereken temel açıklamalar içermektedir. Bu nedenle bu kullanım kılavuzu montaj sırasında ve işletime alırken montajcı ve ilgili işletmeci tarafından mutlaka okunmalıdır. Sadece bu temel emniyet başlığı altındaki genel emniyet talimatları değil, aynı zamanda takip eden temel noktaların altına eklenen özel emniyet talimatları da dikkate alınmalıdır. 2.1 Kullanım kılavuzunda yer alan açıklamalarla ilgili semboller Bu kullanım kılavuzunda, uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya sakatlıklara yol açabilecek emniyet kuralları aşağıdaki sembol ile gösterilmiştir: DİKKAT! Elektrik çarpmalarına karşı uyarılar sembolü ile özellikle belirtilmiştir. Uyulmadığında makine, cihaz veya sistemlerde hasara neden olabilecek emniyet kurallarının belirtilmesi amacıyla sembolü kullanılmıştır. 2.2 Personel eğitimi Montajı gerçekleştirecek personel, bu işlemler için uygun eğitimi almış olmalıdır. 2.3 Emniyet kurallarına uyulmaması durumunda meydana gelebilecek tehlikeler Emniyet talimatlarına uyulmadığı taktirde personelde yaralanmalar ve tertibatta hasarlar meydana gelebilir. Emniyet kurallarına uyulmaması aynı zamanda doğacak hasarlar nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat taleplerini de geçersiz kılar. Genel olarak kurallara uyulmaması aşağıdaki olumsuzluklara neden olabilir: Tertibatın önemli fonksiyonlarının devre dışı kalması, Elektrik veya mekanik nedenlerden kaynaklanan personel yaralanmaları. 2.4 İşletim personeli için emniyet kuralları Kazaların önlenmesi ile ilgili yürürlükteki mevzuata uyulmalıdır. Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Elektrikten kaynaklanan tehlikeler göz önünde bulundurulmalı ve VDE (Alman Elektrik Mühendisleri Birliği) veya yöresel elektrik dağıtım kuruluşlarının direktiflerine uyulmalıdır. 2.5 Kontrol ve montaj çalışmaları ile ilgili emniyet kuralları İşletmeci tüm kontrol ve montaj çalışmalarının yetkili ve nitelikli uzman personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlamalı, kullanım kılavuzunda yer alan ayrıntılar konusunda yeterli derecede bilgi taşıdıklarından emin olmalıdır. Prensip olarak sistem üzerinde yapılacak çalışmalar yalnızca sistem tamamen durdurulmuş konumdayken gerçekleştirilmelidir. 2.6 Yetkisiz değişiklik ve yedek parça kullanımı Tertibat üzerinde yapılacak değişiklikler yalnızca üreticinin onayı ile mümkündür. Üretici firma tarafından tavsiye edilen yedek parçaların kullanımı emniyetin tam olmasını sağlar. Başka parçaların kullanılması, çıkabilecek tazminat taleplerini geçersiz kılabilir. 2.7 İzin verilmeyen işletim türleri Teslim edilen tertibatın işletim güvenliği, yalnızca kullanım kılavuzunun 4. paragrafında belirtilen şartlarda çalışma durumunda sağlanabilir. Katalog veya broşürlerde verilen işletim limit değerleri hiçbir zaman aşılmamalıdır. 3 Nakliye ve ara depolama DİKKAT! Kumanda cihazı neme ve mekanik hasarlara karşı korunmalıdır. -10 C ile +50 C arasındaki ortam sıcaklıklarının dışında kullanılmamalıdır. 4 Kullanım amacı CC-Kumanda cihazı, basınç yükseltme tertibatlarının (tekli ve çoklu pompa sistemleri) otomatik ve rahat ayarlanabilmesi içindir. Yüksek mesken binalarında, otellerde, hastanelerde, yönetim ve endüstri binalarındaki su temininde kullanılır. Uygun sinyal vericileriyle bağlantılı olarak pompalar gürültüsüz ve enerji tasarrufu sağlayarak işletilir. Pompaların gücü, kalorifer/ su temini sistemine yönelik sürekli değişen ihtiyaçlara göre uyarlanır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-CC-System 3

5 5 Ürün ile ilgili veriler 5.1 Tip anahtarı Örn.: CC 4 x 3,0 FC CC Comfort-Controller 4 x Pompa sayısı 1 6 3,0 Azami motor gücü P 2 [kw] FC Frekans dönüştürücülü (Frequency Converter) 5.2 Teknik veriler Şebeke besleme voltajı [V]: 3 ~ 400 V, 50/60 Hz Nominal akım I [A]: bkz. tip levhası Koruma türü: IP 54 İzin verilen azami ortam sıcaklığı: 40 C Şebeke sigortası: Devre planı uyarınca 6 Ürün ve aksesuar tanımı 6.1 Ayar sisteminin tanımı Fonksiyon tanımı Hafızası programlanabilen kumanda (SPS) üzerinden kumanda edilen Comfort ayar sistemi, 6 adete kadar olan tekli pompaya sahip basınç yükseltme tertibatlarının kumanda edilmesi ve ayarlanması içindir. Bu esnada bir sistemin basıncı, ilgili sinyal vericilerinin yüklemelerine bağlı olarak ayarlanır. Ayarlayıcı, yine bir pompanın devir sayısını etkileyen bir frekans dönüştürücüsüne etki eder. Devir sayısıyla birlikte sevk miktarı ve böylece de basınç yükseltme tertibatının güç çıkışı değişir. Sadece temel yükleme pompasının devir sayısı ayarlıdır. Güç talebine göre ayarlanmamış azami yük pompaları otomatik olarak açılıp kapanır, bu esnada temel yük pompası, ayarlı nominal değere yönelik ince ayarlama işlemini üstlenir. Pompaların sayısına ve ayarlama taleplerine göre ayar sistemleri farklı şekillerde tasarlanmıştır Ayar cihazının yapısı Ayar cihazının yapısı, bağlanacak pompaların gücüne bağlıdır (direkt hareket: Resim 1.1 veya yıldız üçgen hareket: Resim 1.2). Şu temel bileşenlerden oluşur: Ana şalter: Kumanda cihazını açar/kapatır (Poz. 1) Dokunmatik ekran: İşletim verileri (bkz. menüler) ve işletim durumu arka plan ışıklandırmasının renk değişikliği ile gösterilir. Menü seçimini ve parametre girişini dokunmaya karşı duyarlı yüzey üzerinden gerçekleştirme olanağı. (Poz. 2). Hafızası programlanabilir kumanda: Şebeke üniteli modüler yapılı SPS. İlgili konfigürasyon (bkz. aşağıya) sisteme bağlıdır (Poz. 3) Bileşenler (bkz. Resim 2) No. FU'lu FU'suz 1-3 pompa 4-5 pompa 6 pompa 1-6 pompa Merkezi ünite (CPU) ➀ Analog modül 2E/1A ➁ Digitalmodul 4E/4A ➂ Dijital modül 8E/8A ➂ COM arayüzü ➃ - Şebeke ünitesi 24V ➄ Frekans dönüştürücü: Temel yük pompasının yüke bağlı devir sayısı ayarına yönelik frekans dönüştürücü sadece COR tertibatlarında bulunur (Poz. 4) Motor filtresi: Sinüs biçimli bir motor geriliminin ve azami gerilimlerin kaldırılmasını sağlayan filtre sadece COR sistemlerinde bulunur (Poz. 5) Tahrik ve frekans dönüştürücü sigortası: Pompa motorlarının ve frekans dönüştürücüsünün sigortası. P 2 4,0 kw cihazlarında: : Motor koruma şalteri. (Poz. 6) Koruyucu/Koruma kombinasyonları: Pompaların çalıştırılmasına yönelik koruyucu. Fazla akım sigortasının termik ayırıcısı (ayar değeri: 0,58 * I N ) ve yıldız üçgen dönüşümüne 4 Wilo AG 03/2006

6 yönelik zaman rölesi dahil olmak üzere P2 5,5 kw cihazlarda (Poz. 7) Manuel-0-Otomatik şalter: «Manuel» (şebeke üzerinde acil işletim/test işletimi; motor koruması mevcut), «0» (pompa kapalı SPS üzerinden devreye alınamaz) ve «Otomatik» (pompa otomatik işletim için SPS üzerinden serbest bırakılmış) pompa işletim türlerinin seçimine yönelik şalter (Poz. 8) Tertibatların işletim türleri Frekans dönüştürücülü kumanda cihazlarının normal işletimi (bkz. Resim 3) bir sinyal verici (ölçme alanı Menü te ayarlanır), ayarlanacak gerçek değeri 4 20 ma akım sinyali olarak sevk eder. Ayarlayıcı bunun üzerine sistem basıncının nominal/ gerçek değer ile karşılaştırmasını sabit tutar (Temel nominal değerin ayarlanması ➄: bkz. Menü ). Eğer «harici kapat» mesajı ve arıza yoksa, yüke bağlı devir sayısı ayarlı temel yük pompası devreye girer. İstenilen güç gereksinimi bu pompa tarafından karşılanamazsa, ayar sistemi bir azami yük pompasını ve ihtiyacın artması durumunda da başka azami yük pompalarını devreye sokar. Azami yük pompaları sabit devir sayısıyla çalışır, temel yük pompasının devir sayısı, ilgili nominal değere göre ayarlanır ➆. Gereksinimin, ayar pompasının güç düzeyinin altında çalışacağı ve ihtiyacın karşılanması için başka azami yük pompasının gerekli olmayacağı seviyeye düşmesi durumunda, temel yük pompası hafifçe yukarı doğru ayarlanır ve azami yük pompası kapatılır. Temel yük pompası sıfır miktar devre kesicisi üzerinden otomatik kapatılır. Basınç nominal değerin altına düşerse, tertibat tekrar devreye girer. Azami yük pompasının açılıp kapatılması için gerekli olan parametre ayarları (Kumanda derecesi ➇/➈; Geciktirme süreleri) Menü den tespit edilebilir. Bir azami yük pompasının açma esnasındaki azami basınç oluşumunun veya kapama esnasındaki basınç girişlerinin önlenmesi için, temel yük pompasının devir sayısı bu kumanda işlemleri sırasında azaltılabilir veya yükseltilebilir. Bu «Peak filtresinin» uygun frekans ayarları Menü Sayfa 2 den yapılabilir. Frekans dönüştürücüsüz kumanda cihazlarının normal işletimi (bkz. Resim 4) Hasarsız (şebeke işletimi) veya hasarlı frekans dönüştürücülü kumanda cihazlarında da ayar büyüklüğü nominal/gerçek değer karşılaştırmasıyla oluşturulur. Ancak temel yük pompasının yüke bağlı devir sayısı uyarlamasının olanaksız olması nedeniyle sistem ➃ ile ➄ / ➅ arasında iki nokta ayarlayıcısı olarak çalışır. Temel yük pompasının açılıp kapatılması yukarıda tarif edildiği gibi gerçekleşir. Temel yük pompasının kapatılması için Menü de ayrı bir kumanda eşiği ➅ ayarlanabilir. Sıfır miktar devre kesme Yalnızca minimal frekanstaki bir pompanın işletimi sırasında her 60 saniyede bir nominal değerin 5 saniyeliğine düşük seviyeli olarak yükseltilmesiyle, bir sıfır miktar testi uygulanır. Eğer daha yüksek olan nominal değerin geri alınmasıyla basınç tekrar düşmezse, bir sıfır miktar söz konusudur ve temel yük pompası, ayarlanabilir ilave çalışma süresinin (Menü ) sona ermesiyle birlikte kapatılır. Frekans dönüştürücüsüz işletimde temel yük pompası, 2. kapatma seviyesine (bkz. yukarı) ulaştıktan sonra ve ilave çalışma süresinin sona ermesiyle birlikte kapatılır. Basınç, temel yük pompasının devreye girme seviyesinin altına düşerse, frekans dönüştürücü tekrar devreye girer. Pompa değiştirme Tüm pompaların yüklerini mümkün olduğunca eşit şekilde boşaltmalarını sağlamak ve pompaların çalışma sürelerini eşitlemek için pompa değiştiricisinin çeşitli mekanizmaları kullanılır. İlgili ayarlar Menü üzerinden yapılabilir. İşletim saatlerine bağlı bir pompa değiştirme uygulaması seçilirse, sistem işletim saati sayacı ve pompa diyagnozu (arızalar, serbest bırakma) yardımıyla temel yük pompasını belirler (çalışma süresi optimizasyonu). Bu değiştirme mekanizması için ayarlanacak süre, izin verilen maksimum çalışma süresi farkını ifade eder. Periyodik pompa değiştirme uygulaması, ayarlanan sürenin bitimiyle temel yük pompasının değiştirilmesine neden olur. İşletim saatleri bu esnada dikkate alınmaz Değiştirme mekanizmasının impuls seçimiyle, her istendiğinde temel yük pompası değiştirilir. Burada da işletim saatleri dikkate alınmaz. Pompa ön seçimi noktası üzerinden bir pompa daimi şeklide temel yük pompası olarak tanımlanabilir. Temel yük pompasının değiştirme mekanizmasına bağımsız olarak azami yük pompaları çalışma süresine göre optimize edilir, yani bir pompa talep edildiğinde daima en düşük çalışma süresine sahip pompa ilk olarak devre-ye alınır ve talebin azalması durumunda son olarak devre dışı bırakılır. Yedek pompa Menü üzerinden bir pompa, yedek pompa olarak tanımlanabilir. Bu işletim modunun etkinleştirilmesi, bir pompanın normal işletimde kumanda edilmemesine neden olur. Yalnızca bir pompanın arıza nedeniyle devre dışı kalması durumunda açılır. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-CC-System 5

7 Ancak yedek pompa durma denetimine bağlıdır ve test çalışmasına dahil edilir. Çalışma süresinin optimizasyonu sayesinde her pompanın bir kez yedek pompa durumuna gelmesi sağlanır. Pompa test işletimi Uzun süreli durmaların önlenmesi için pompaların periyodik olarak çalıştırılması öngörülür. Menü de bu konuda 2 test süreci ile test sürecinin süresi arasındaki zaman tayin edilebilir. Test işletimi yalnızca tertibat durma konumundayken gerçekleşir (sıfır miktar devre kesme-sinden sonra) Çok pompalı tertibatta arıza nedeniyle değiştirme Frekans dönüştürücülü tertibatlar: Temel yük pompasının arıza yapması durumunda bu pompa devre dışı bırakılır ve azami yük pompalarından bir tanesi frekans dönüştürücüsüne bağlanır. Frekans dönüştürücüsünde bir arızanın meydana gelmesi durumunda tertibat, ilgili ayar etkisiyle «Otomatik, frekans dönüştürücüsüz» işletim türüne geçer. Frekans dönüştürücüsüz tertibatlar: Temel yük pompasının arıza yapması durumunda bu pompa devre dışı kalır ve azami yük pompalarından bir tanesi kumanda tekniği yönünden temel yük pompası olarak yönetilir. Azami yük pompalarından birinin arızalanması, daima o pompanın devre dışı kalmasına ve başka bir azami yük pompasının devreye girmesine neden olur (gerektiğinde yedek pompa da devreye girer). Su yetersizliği Bir ön basınç denetleyicisi, yedek depolu otomatik kesici veya opsiyonel seviye rölesi mesajı ile, bir açma kontağı üzerinden ayar sistemine suyun yetersiz olduğunu ileten bir mesajın verilmesi sağlanabilir altında ayarlanabilen gecikme süresinin sona ermesiyle birlikte pompalar devre dışı bırakılır. Mesaj girişi geciktirme süresi içerisinde tekrar kapandığı taktirde, bir devre kesintisi söz konusu olmaz. Su yetersizliği nedeniyle devre dışı kalan tertibat, mesaj girişinin kapanmasından 10 saniye sonra kendiliğinden tekrar çalışmaya başlar. Maksimum ve minimum basınç denetimi Menü te güvenli bir tertibat işletimine yönelik sınır değerler ayarlanabilir. Maksimum basıncın aşılması, tüm pompaların anında devre dışı kalmasına neden olur. Basıncın devreye girme seviyesine düşmesiyle birlikte normal işletim tekrar serbest bırakılır. 24 saat içerisinde aşırı basınç nedeniyle 3 defa devre kesintisinin meydana gelmesi durumunda SSM etkinleştirilir. Minimal basıncın aşılması, SSM nin anında etkinleştirilmesine neden olur. Pompalar devre dışı bırakılmaz. Maksimum ve minimum basınç denetimi için yukarıda bahsedilen menü üzerinden basınç değeri ile ilgili bir manyetik geciktirme ve hata gidermenin başlatılmasına kadar bir süre girilebilir. Böylece özellikle kısa süreli azami basınçların veya basınç girişlerinin kapatılması için olanak sağlanır. Harici kapama Bir açma kontağı üzerinden ayar cihazının harici olarak etkisiz duruma getirilmesi mümkündür. Bu fonksiyon önceliklidir, tüm pompalar kapatılır. Pompa test işletimi etkin kalır Sensör hatası durumunda işletim Bir sensör hatası söz konusu olduğunda (örneğin tel kopukluğu), kumanda cihazının etkinliği Menü üzerinden tayin edilebilir. Sistem seçeneğe bağlı olarak devre dışı bırakılır, tüm pompalarla maksimum devir sayısında çalışır veya tek bir pompayla altında ayarlanabilen devir sayısıyla çalışır. Acil durum işletimi Ayar cihazının devre dışı kalması durumunda, şebekedeki pompalar münferit olarak Manuel- 0-Otomatik şalter (Resim 1.1/1.2; Poz. 8) üzerinden işletime alınabilir. Bu fonksiyon otomatik pompanın devreye alınmasından daha önceliklidir Motor koruması Aşırı sıcaklığa karşı koruma WSK lı (bobinli koruma kontağı) motorlar kumanda cihazına, çift metal kontağın açılmasıyla bir aşırı bobin sıcaklığı bildirirler. WSK bağlantısı devre planı uyarınca gerçekleşir. Aşırı sıcaklığa karşı koruma amacıyla sıcaklığa bağlı bir direnç ile (PTC) donatılan motorların arızaları opsiyonel değerlendirme rölesi ile tespit edilebilir. Fazla akıma karşı koruma 4,0 kw ye kadar olan kumanda cihazı motorları, motor koruma şalteri üzerinden termik ve elektromanyetik çözücü ile korunmaktadır. Kontak akımı doğrudan ayarlanmalıdır. 5,5 kw den itibaren olan kumanda cihazı motorları, termik fazla yük rölesi ile korunurlar. Bunlar doğrudan motor koruyucularının üzerine kurulmuştur. Kontak akımı ayarlanmalıdır ve pompaların Y- hareketi kullanımında Y-D-0,58 * I Nenn teşkil ederler. 6 Wilo AG 03/2006

8 Motor koruma donanımlarının tümü motoru frekans dönüştürücüsü işletimiyle veya şebeke işletimiyle korur. Kumanda cihazında ortaya çıkan pompa arızaları, ilgili pompanın devre dışı bırakılmasına ve SSM nin etkinleştirilmesine neden olurlar. Arıza sebebinin giderilmesinin ardından bir hata onaylama işleminin yapılması gerekir. Motor koruması acil durum işletiminde de etkindir ve ilgili pompanın devre dışı bırakılmasına neden olur. 6.2 Kumanda cihazının kullanımı Kumanda elemanları Ana şalter Aç/Kapat Dokunmatik ekran (grafik özellikli, 128 x 64 piksel) pompaların, ayarlayıcının ve frekans dönüştürücünün işletim durumlarını gösterir. Ayrıca tüm tertibat parametreleri ekran üzerinden ayarlanabilir. Arka plan ışıklandırması işletim durumuna göre değişir: YEŞİL Sistem düzgün çalışıyor; KIRMIZI Arıza; TURUNCU Arıza halen var, ancak onaylandı. Kumanda elemanları söz dizimine bağlı dokunmatik ekran üzerinde gösterilir ve doğrudan seçilebilirler. Açık metinsel göstergelerin yanı sıra aşağıdaki grafiksel semboller kullanılabilir: Sembol Fonksiyon/Kullanım Bir sonraki sayfaya ilerleme Önceki sayfaya geri dönme Bir sayfadan çıkma (Escape) geri atlama söz dizimine bağlıdır Ana menüyü çağırma Login/Logout penceresini çağırma Login Logout Pompa kapalı Pompa şebekeye bağlı olarak çalıştırıldı Pompa FU işletimi için seçildi, ancak kapalı Pompa FU ya bağlı olarak çalıştırıldı Tertibat «Harici kapama» üzerinden kapatıldı Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-CC-System 7

9 6.2.2 Menü yapısı Ayar sisteminin menü yapısı aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır: Ana ekran 0 (Pompa durumu, gerçek değer ayar büyüklüğü) Pompa (İşletim türü, işletim verileri, bilgi) Diyagram 2 (Gerçek değer ayar büyüklüğü, FU frekansı) Ana menü 3 (Login/out, arıza mesajları, parametre ayarları, şifre oluşturma, sistem bilgileri) Pompa işletim türü 1.1 (Manuel, kapalı, otomatik) Pompa işletim verileri 1.2 (İşletim saatleri gün/toplam, devre boşlukları) Pompa bilgisi 1.3 (Tip, dalga gücü, nominal akım) Trigger ayarı 2.1 (Diyagram için tarama oranı, s olarak) Simülasyon 2.2 (İşletime alma veya test işletimi ile ilgili gerçek değer örneği) Login/Logout 3.1 Arıza mesajları 3.2 (Güncel mesajlar, liste, SMS ayarları) Arıza mesajı listesi SMS-ayarları (4 sayfa: SMS bildirici, öncelikler, ünite adı, çağrı numaraları) Parametre ayar menüleri 3.3 (3 sayfa) Tertibat işletim türü (Otomatik FU lu/fu suz, tahrikler açık/kapalı) İşletim parametresi Nominal değer Nominal değer Sınır değerleri Sensör Regülatör parametresi Temel yük pompası (2 sayfa: Kumanda derecesi/süreleri girişi) Azami yük pompası (2 sayfa: Kumanda derecesi/süreleri girişi) PID-regülatörü (Ayar kp, Ti, Td; Auto-PID) Pompa parametresi Pompa sayısı (Miktar; yedek pompalı/ yedek pompasız) Pompa değiştirme (Değiştirme modu, zamanlar) FU-parametresi (2 sayfa: Tip, frekans alanları, rampalar) FU-durumu (2 sayfa: Durum mesajları) Saat (Tarih ve saat ayarı) Pompa test işletimi (Zamanlar, test) Ekran ayarları (Ekran kornasını arıza mesajlarında açma/kapama) Backup/Restore (Parametre satırlarının kaldırılması/geri alınması) Kontrast (Ekran kontrastının ayarlanması) Dil (Ekran dilinin ayarlanması) SMS-ayarları (4 sayfa: SMS bildirici, öncelikler, ünite adı, çağrı numaraları) Şifre 3.4 Şifre User (User1 için şifre değiştirme) Şifre User (User2 için şifre değiştirme) Kumanda cihazı bilgisi 3.5 (Tertibat tipi, tertibat verileri, Login/out) Kumanda cihazları verileri (2 sayfa: Tesis numarası, üretim yılı, devre planı numarası, SW sürümleri) Login/Logout Münferit menü noktaları ile ilgili açıklama Tablo 2 den alınabilir. 8 Wilo AG 03/2006

10 Kumanda cihazının kullanımı ve parametrelendirilmesi üç kademeli bir güvenlik sistemi tarafından korunmaktadır. İlgili şifre girişinden sonra (Menü 3.1 veya 3.5.2) sistem ait olduğu kullanıcı yüzeyinde serbest bırakılır (yüzey tanımlarının yanındaki göstergeler üzerinden gösterilir). Kullanıcı, Login butonuna bastığında sisteme girer. User 1: Bu yüzeyde (tipik: Lokal kullanıcı, örneğin kapıcı) neredeyse tüm menü noktalarının göstergesi serbest bırakılmıştır. Parametre girişi sınırlıdır. Bu kullanıcı yüzeyi ile ilgili şifre (4 haneli, sayısal) Menü den oluşturulabilir (Fabrika ayarları: 1111). User 2: Bu yüzeyde (tipik: İşletmeci) simülasyon modu haricindeki tüm menü noktalarının göstergesi serbest bırakılmıştır. Parametre girişini neredeyse sınırsız olarak yapılabilir. Bu kullanıcı yüzeyi ile ilgili şifre (4 haneli, sayısal) Menü den oluşturulabilir (Fabrika ayarları: 2222). Seçenek Tamponlu şebeke ünitesi PTC değerlendirme rölesi Nominal değer değişikliği veya regülatör işletimi Tekli işletim mesajı ve arıza mesajı Su yetersizliği mesajı Nominal değer değiştirme Hat (Bus) bağlantısı İletişim Tanımlama SPS gerilim beslemesi şebeke kesintisinde muhafaza edilir PTC dirençli pompalarda aşırı sıcaklık denetimi Nominal değer harici analog sinyali üzerinden değiştirilebilir veya kumanda cihazı regülatör işletiminde harici analog sinyali üzerinden çalışır Pompa durumu mesajına ilişkin potansiyelsiz kontaklar Kuru işletim bildirisine ilişkin potansiyelsiz kontak Nominal değer 1 ile 2 arasında harici sinyal üzerinden değiştirme Çeşitli hat sistemlerine (örneğin CAN-Bus, Profibus, Modbus RTU, Ethernet, LON) bağlantı için modüller Tele diyagnoz/bakım (analog modem, ISDN terminali, GSM modemi, Web sunucusu) ile ilgili modüller Servis kullanıcı yüzeyi WILO Müşteri Hizmetleri tarafından saklı tutulmaktadır. 6.3 Teslimat kapsamı Kumanda cihazı WILO CC Devre planı Montaj ve kullanım kılavuzu 6.4 Seçenekler/Aksesuar CC Sistemi opsiyonel olarak aşağıda listelenen seçeneklerle donatılabilir. Bunlar özel olarak sipariş edilmelidir Pompaların bağlantısı devre planına uygun olarak irtibat bloku üzerine gerçekleştirilmelidir, PE topraklama hattına bağlanmalıdır. Blendajlı motor kablosu kullanın. 7 Kurulum/Montaj 7.1 Montaj Duvara montaj, WA: Basınç yükseltme tertibatlarında WA kumanda cihazları kompakt tertibata monte edilmiştir. Duvar cihazının kompakt tertibattan ayrı olarak tespit edilmesi istendiğinde, sabitleme işlemi 4 cıvata 8 mm ile gerçekleştirilir. Ayaklı cihaz, SG: Ayaklı cihaz düz bir yüzeyde serbest duracak şekilde kurulur. Kablo girişi için standart olarak 100 mm yüksekliğinde bir montaj konsolu bulunur. Başka konsollar talep edildiğinde teslim edilir. 7.2 Elektrik bağlantısı Elektrik bağlantısı bir yerel enerji temin kuruluşu (EVU) tarafından yetkili kılınan elektronik montajcısı ve geçerli olan yerel talimatlar uyarınca (örneğin VDE talimatları) gerçekleştirilmelidir. Şebeke bağlantısı: Komple tertibatın montaj ve işletim talimatına ilişkin açıklamalar dikkate alınmalıdır. Pompa şebeke bağlantıları: DİKKAT! Pompalara ait montaj ve kullanım kılavuzlarını dikkate alın! Basınç verici: Montaj ve kullanım kılavuzuna uygun olarak vericiyi nizami şekilde devre planı uyarınca klemenslere bağlayın. Blendajlı kablo kullanın, blendajı tek taraflı olarak devre kutusuna yerleştirin. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-CC-System 9

11 DİKKAT! Harici açma/kapama devresi: Devre planı uyarınca, ilgili klemenslerle köprünün uzaklaştırılmasından sonra (fabrika tarafından ön montajı yapılmıştır) potansiyelsiz kontak (açıcı) üzerinden tele (uzaktan) açma/ kapama devresi bağlanabilir. Harici açma/kapama devresi Kontak kapalı Kontak açık Kontak yükü: DİKKAT! Klemenslere harici gerilim vermeyin! Otomatik AÇIK Otomatik KAPALI, ekran üzerindeki sembol ile bildirme 24 V DC / 10 ma Klemenslere harici gerilim vermeyin! Su yetersizliğine karşı koruma: Devre planı uyarınca ilgili klemenslerle köprünün uzaklaştırılmasından sonra (fabrika tarafından ön montajı yapılmıştır) potansiyelsiz kontak (açıcı) üzerinden su yetersizliğine karşı bir koruma işlevi entegre edilebilir. Su yetersizliğine karşı koruma Kontak kapalı Kontak açık Kontak yükü: DİKKAT! Su yetersizliği yok Su yetersizliği 24 V DC / 10 ma Klemenslere harici gerilim vermeyin! Toplam işletim mesajları/toplam arıza mesajları SBM/ SSM: Devre planı uyarınca ilgili klemensler üzerinden harici mesajlar için potansiyelsiz kontaklar (değiştirici) bulunmaktadır. Potansiyelsiz kontaklar, maks. kontak yükü 250 V ~ / 2 A Pompaların ve su yetersizliğinin tekli işletim/ arıza ile ilgili opsiyonel mesajları: Devre planı uyarınca ilgili klemensler üzerinden EBM, ESM ve WM için potansiyelsiz kontaklar (değiştirici) bulunmaktadır. Potansiyelsiz kontaklar, maks. kontak yükü 250 V ~ / 2 A Gerçek basınç göstergesi: Devre planı uyarınca ilgili klemensler üzerinden güncel gerçek basıncın harici olarak ölçme/görüntüleme olanağını sağlamak için bir 0 10 V sinyali bulunmaktadır. Burada V, basınç sensörü sinyali 0... ile eşittir. Basınç sensörü değeri örn. Sensör Gösterge basıncı alanı Gerilim/Basınç 16 bar bar 1 V = 1,6 bar DİKKAT! DİKKAT! Gerçek frekans göstergesi: Frekans dönüştürücülü kumanda cihazlarında devre planı uyarınca ilgili klemensler üzerinden güncel gerçek frekansın harici olarak ölçme/ görüntüleme olanağını sağlamak için bir 0 10 V sinyali bulunmaktadır. Burada V, frekans alanı Hz ile eşittir. 8 İşletime alma Tertibatın WILO Müşteri Hizmetleri tarafından işletime alınmasının sağlanmasını tavsiye ediyoruz. İlk devreye alma işleminden önce yapı tarafındaki kablolar doğru bağlantı ve özellikle de topraklama yönünden kontrol edilmelidir. İşletime alma ile ilgili münferit önlemler komple tertibata (DEA) yönelik montaj ve kullanım kılavuzundan alınmalıdır. DİKKAT! Klemenslere harici gerilim vermeyin! Klemenslere harici gerilim vermeyin! Tüm bağlantı klemensleri işletime almadan önce sıkılanmalıdır! 8.1 Fabrika ayarı Ayar sisteminin ön ayarı fabrikada yapılmıştır. Fabrika ayarı WILO Servisi tarafından tekrar oluşturulabilir. 8.2 Motor dönüş yönünün kontrolü Her bir pompa «Manuel işletim» türünde (Menü 1.1) kısa süreli devreye alınarak, şebeke işletimli pompanın dönüş yönünün pompa gövdesinde yer alan ok işaretiyle aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yaş tahrikli pompalarda yanlış veya doğru dönüş yönü klemens kutusundaki bir kontrol LED i ile gösterilir (bkz. pompaya ait montaj ve kullanım kılavuzu). Şebeke işletiminde tüm pompaların yanlış yöne dönmesi durumunda ana şebeke hattına ait isteğe göre 2 fazı değiştirin. Frekans dönüştürücüsüz tertibatlar: Şebeke işletiminde sadece bir pompanın yanlış yöne dönmesi durumunda P2 4 kw'li motorlarda (direkt hareket) motor klemens kutusunda isteğe göre 2 faz değiştirilmelidir. Şebeke işletiminde sadece bir pompanın yanlış yöne dönmesi durumunda P2 5,5 kw'li motorlarda (yıldız üçgen hareket), motor klemens kutusunda 4 bağlantı değiştirilmelidir. Bobin başlangıcından ve bobin sonundan 2 faz değiştirilmelidir (örneğin V 1 yerine V 2 ve W 1 yerine W 2 ). 10 Wilo AG 03/2006

12 Frekans dönüştürücülü tertibatlar: Şebeke işletimi: Menü 1.1 de her pompayı teker teker «Manuel işletim» konumuna ayarlayın. Ardından frekans dönüştürücüsüz tertibatlarda olduğu gibi işlem yapılmalıdır. Frekans dönüştürücü işletimi: FU lu otomatik tertibat işletim türünde Menü 1.1 üzerinden pompaları teker teker «Otomatik» konuma ayarlayın. Ardından pompalar münferit olarak kısaca devreye alınıp frekans dönüştürücü işletiminde dönüş yönleri kontrol edilmelidir. Tüm pompaların yanlış yönde dönmesi durumunda frekans dönüştürücü çıkışında isteğe göre 2 faz değiştirilmelidir. 8.3 Motor koruyucusunun ayarlanması WSK / PTC: Aşırı sıcaklığa karşı korumada ayar yapılması gerekmez. Fazla akım: bkz. Bölüm Sinyal verici ve opsiyonel modüller Sinyal vericisi için ilgili montaj ve kullanım talimatları dikkate alınmalıdır. Opsiyonel ilave modüllerin montajı fabrika tarafından gerçekleştirilir. 9 Bakım Bakım veya onarım çalışmalarından önce tertibat gerilimsiz duruma getirilmeli ve yetkisiz olarak tekrar çalıştırılmasına karşı emniyete alınmalıdır. 10 Arızalar, sebepler ve giderme 10.1 Arıza göstergesi ve onaylama Bir arızanın ortaya çıkması durumunda dokunmatik ekranın arka planı KIRMIZI renge dönüşür, toplam arıza mesajı etkinleştirilir ve arıza, Menü 3.2 de hata kodu numarası ve alarm metniyle gösterilir. Tele diyagnozlu sistemlerde, tespit edilen alıcıya/alıcılara bir mesaj gönderilir. Arızanın onaylanması Menü 3.2 de «RESET» tuşu üzerinden veya tele diyagnoz ile gerçekleştirilebilir. Eğer arıza sebebi onaylama işleminden önce giderildiyse, dokunmatik ekranın arka planı YEŞİL renge dönüşür. Arıza halen devam ediyorsa, arka plan TURUNCU renge dönüşür. Arızalı bir pompa ana ekranda yanıp sönen bir pompa sembolü ile gösterilir Arızalar için geçmiş hafızası Kumanda cihazı için, FIFO prensibine (First In First OUT) göre çalışan bir geçmiş hafızası düzenlenmiştir. Her arıza bir zaman işareti (Tarih / Saat) ile birlikte hafızaya kaydedilir. Hafıza 35 arıza için programlanmıştır. Alarm listesi Menü 3.2 üzerinden «Liste» tuşu ile çağrılabilir. Liste içerisinde mesajlar «+» ve «-» tuşlarıyla çağrılabilir. Tablo 1 tüm arıza mesajlarının listesini içerir Kumanda dolabı temiz tutulmalıdır. Kumanda dolabı ve vantilatör kirlendiğinde temizlenmelidir. Fanlardaki filtre matları kontrol edilmeli, temizlenmeli ve gerektiğinde yenilenmelidir. 5,5 kw motor gücünden itibaren koruma kontaklarını zaman zaman yanıklara karşı kontrol edin ve yoğun yanma durumunda değiştirin. Gerçek zaman saati tampon pilinin şarj durumu sistem tarafından belirlenir ve gerektiğinde bildirilir. Bunun dışında 12 aylık periyotlarda değiştirilmesi tavsiye edilir. Bu amaç doğrultusunda pil, takip eden CPU yapı grubu tarifine göre değiştirilmelidir. Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-CC-System 11

13 Tablo 1, Hata mesajları Kod Alarm metni Sebepler Çözüm E20 FU Error Frekans dönüştürücüsü (frequency converter; FC) hata mesajı verdi Elektrik bağlantısı arızalı Frekans dönüştürücüsünün motor koruyucusu devreye girdi (örn. FU şebeke hattında kısa devre, bağlı olan pompada aşırı yük) Menü dan veya frekans dönüştürücüsünden hatayı okuyun ve ilgili FU kullanım kılavuzu uyarınca işlem yapın Frekans dönüştürücüsü bağlantısını kontrol edin ve gerekirse düzeltin Şebeke hattını kontrol edin ve gerekirse onarın; pompayı (pompaya ait montaj ve kullanım kılavuzu uyarınca) kontrol edin E40 Sensör arızalı Basınç sensörü bozuk Sensörü değiştirin Sensöre giden elektrik bağlantısı yok Elektrik bağlantısını düzeltin E42 Min. ön basınç Su yetersizliğine karşı koruyucu devreye girdi E43 Min. çıkış basıncı Sistemin çıkış basıncı (örn. boruda kopukluk) Menü altında ayarlanan değere düştü E44 Maks. çıkış basıncı Sistemin çıkış basıncı (örn. regülatör arızası) Menü altında ayarlanan değere yükseldi Giriş/Rezerv deposunu kontrol edin; tertibat kendiliğinden tekrar çalışır Ayar değerinin yerel verilere uygun olup olmadığını kontrol edin Boru hattını kontrol edin ve gerekirse onarın Regülatör fonksiyonunu kontrol edin Kurulumu kontrol edin E61 E62 Pompa1 Alarm Pompa2 Alarm Bobinde aşırı sıcaklık (WSK/PTC) Soğutucu lamellerini temizleyin; motorlar +40 C lik bir ortam sıcaklığına göre tasarlanmıştır (bkz. pompaya ait montaj ve kullanım kılavuzu) E63 Pompa3 Alarm E64 Pompa4 Alarm Motor koruyucusu devreye girdi (aşırı akım veya giriş hattında E65 Pompa5 Alarm kısa devre) Pompayı (pompaya ait montaj ve kullanım kılavuzu uyarınca) ve giriş hattını kontrol edin E66 Pompa6 Alarm E88 Pil zayıf Pil şarjı minimum seviyeye kadar düştü, gerçek zaman saatinin başka bir tamponu sağlanamaz Pili değiştirin (bkz. Bölüm 9) Eğer işletim arızası giderilemezse, lütfen WILO Servisine veya bir WILO Temsilcisine başvurun. Teknik değişiklik hakkı saklıdır 12 Wilo AG 03/2006

14 Menü No. Tablo 2, Menü tanımlaması Ekran Tanımlama Ayar parametresi/ Fonksiyonlar Kim için Ayarlayabilecek kişi Kullanıcı 1 ve üstü: * Kullanıcı 1 ve üstü: * Çağrı Kullanıcı 2 ve üstü: Kullanıcı 2 ve üstü: yapan: Servis: * Servis: * 0 Ana ekran Pompaların işletim durumları ve güncel gerçek basınç göstergesi Pompa ayarlarının, diyagram göstergesinin ve ana menü çağrısı Fabrika ayarı 1 Pompa * 1 6 arası pompaların işletim türü ayarının (Operating data), işletim verilerinin (Man./auto.) ve bilgilerinin (Info) çağrısı (Sayı: Tertibata özgü) Frekans dönüştürücüsünde çalışan pompada gerçek akım ve gerçek frekans gösteriliyor 1.1 Pompa işletim türü * Pompa işletim türü ayarı: Manuel işletim (Manual operation) (şebekede), Otomatik işletim (Automatic) (şebekede veya FU da ayarlamaya bağlı) veya Kapalı (Off) (kumanda ile pompa başlatma yok) 1.2 Pompa işletim verileri * İşletim saatinin (Oh) tamamı (total) (işletime alındığından itibaren) ile o günkü (day) işletim saati ve kumanda boşlukları (devreye alma sayısı [Switch cycles; Sw. cycl.]) gösteriliyor) 1.3 Pompa bilgisi * Pompa tip (Type) bilgileri (Pump data) P 2 dalga gücü ve I N nominal akımı gösteriliyor 2 0,00 bar İşletime alma sırasında pompa bilgilerinin girişi, veriler Pompa 1 tarafından Pompa 2 6 ya aktarılıyor Diyagram * Gerçek basınç ve FU frekansının zamana bağlı olarak gösterilmesi için ölçme değeri diyagramı Trigger ayarları ve simülasyon modu çağrısı 2.1 Trigger ayarı * Ölçme değeri diyagramının zaman esasına (Trigger süresi [Trigger time]) göre ayarı İşletim türü Otomatik Pompa tipi Dalga gücü P 2 [kw] Nominal akım I N [A] Trigger süresi [s] * 0 s Tertibata özgü Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-CC-System 13

15 Menü No. Ekran Tanımlama Ayar parametresi/ Fonksiyonlar Kim için Ayarlayabilecek kişi Kullanıcı 1 ve üstü: * Kullanıcı 1 ve üstü: * Çağrı Kullanıcı 2 ve üstü: Kullanıcı 2 ve üstü: yapan: Servis: * Servis: * 2.2 Simülasyon * Simülasyon modunu açma/ kapama (kumanda cihazının basınç vericisiz test işletimi). Simüle edilen basınç değerinin tuşlarla değiştirilmesi: Simülasyon açık/ kapalı Simülasyon basıncı * * Fabrika ayarı Kapalı - 3 Ana menü * Login/Logout, arıza mesajları (Error Messages), parametre ayarları, şifre (Password) ayarları ve tertibat bilgileri (Info) çağrısı 3.1 Login/Logout Login için şifre girişi (User1, User2, Servis), Login durumu göstergesi, Logout olanağı (60 dakika sonra otomatik Logout) Şifre girişi Arıza mesajları * Güncel arıza mesajı göstergesi (Pump alarm) (birden fazla mesaj durumunda bunlar periyodik olarak devreden çıkarılır), arızaların lokal olarak sıfırlanması (Reset), arıza mesaj listesi (List) ve SMS ayarlarının çağrılması Arıza mesajı listesi * Arıza mesaj geçmişinin (History - Error list) (35 hafıza kayıt kapasitesi) Tarih/ Zaman ile gösterilmesi; +/- tuşlarıyla değiştirme Reset * - Arıza mesajlarının gözden geçirilmesi * SMS ayarları * (Sayfa 1 SMS bildiricisi [SMS alarm unit]) Reset - SMS durumunun (Init OK; Ready to receive; Standby; Phone number; Acknowledgement OK) gösterilmesi * (Sayfa 2 Mesaj önceliği [Announcing priority]) Olanaklı 4 çağrı numarası (Call Number) için önceliğin saptanması (0 4) ve gönderme tekrarı (Repetition of sending) süresi. Onaylama zorunluluğunun (With acknowledgement) saptanması Çağrı numarası 1 önceliği Çağrı numarası 2 önceliği Çağrı numarası 3 önceliği Çağrı numarası 4 önceliği Gönderme tekrarı süresi [dak] dak 14 Wilo AG 03/2006

16 Menü No. Ekran Tanımlama Ayar parametresi/ Fonksiyonlar Kim için Ayarlayabilecek kişi Kullanıcı 1 ve üstü: * Kullanıcı 1 ve üstü: * Çağrı Kullanıcı 2 ve üstü: Kullanıcı 2 ve üstü: yapan: Servis: * Servis: * * (Sayfa 3 Ünite adı [Station name])) SIM kartının (Store) telemetri ve PIN (SIM-PIN) için ünite adının girilmesi Ünite adı [metin, 16 karakter] PIN [sayısal, 4 haneli] Fabrika ayarı WILO CC System» Tertibata özgü * ((Sayfa 4 SMS hedef çağrı numaraları [SMS-call number]) Olanaklı 4 çağrı numarasının (User number) (1-4) ve servis sağlayıcısı SMS merkezinin numarasının (çağrı numarası 5) girişi; +/- tuşlarıyla seçme 3.3 Parametre ayar menüleri * (Sayfa 1) Tertibat işletim türü (Operation mod), işletim paramet-resi (Operating parameters) ve regülatör parametresi (Controller parameters) menüleri çağrısı * (Sayfa 2) Pompa parametresi (Pump parameters), FU parametresi (FC - parameters) ve FU durumu (FC - status) menüleri çağrısı * (Sayfa 3) Zaman (Time and date), ekran (Display) ayarları (Telemetry) ve SMS ayarları menüleri çağrısı Çağrı numarası 1-5 [sayısal, 16 haneli] Tertibata özgü Tertibat işletim türü * Tertibatın işletim türünün saptanması (otomatik frekans dönüştürücülü/ dönüştürücüsüz [Automatic with/without FC]), tüm tahriklerin açılması ve kapatılması (Drives off) İşletim parametresi * Nominal (Set value) ve sınır değeri (Limit values) ile sensör (Sensor) ayarı menüsü çağrısı Tertibat işletim türü Tahrikler kapalı Nominal değer * Su yetersizliği (Dry-run delay) durumunda 1. nominal değerin (temel nominal değer) ve ilave çalışma süresinin ayarlanması p Set1 [bar] t TLS [s] Tertibata özgü 180 Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-CC-System 15

17 Menü No. Ekran Tanımlama Ayar parametresi/ Fonksiyonlar Kim için Ayarlayabilecek kişi Kullanıcı 1 ve üstü: * Kullanıcı 1 ve üstü: * Çağrı Kullanıcı 2 ve üstü: Kullanıcı 2 ve üstü: yapan: Servis: * Servis: * Nominal değer * 2. Nominal değerin ve nominal değer 1 ile 2 arasındaki değiştirme sürelerinin (Switch-on/ Switch-off time) ayarlanması p Set2 [bar] t p2on [Saat:Dak] t p2off [Saat:Dak] Fabrika ayarı 0,0 00:00 00: Sınır değerleri * Maksimum basınç (aşırı basınç denetimi [P-Max]) ve minimum basınç (boru hattı kopukluk denetimi [P-Min]) girişi. Bu sınır değerler (P-Hy.) için alarmın devreye girmesine kadar bir manyetik geciktirme ve zaman geciktirme girişi (P-Hy.) yapılabilir Sensör * Sensör hatası (Sensor error) durumunda basınç sensörü tipinin (ölçme alanı [Sensor range]) ve tertibat etkinliğinin seçilmesi (tüm pompaların kapatılması [Stop], tüm pompaların maks. devir sayısı [Maximum] ile veya bir pompanın önceden ayarlanmış devir sayısıyla [Variable] işletilmesi bkz. Menü Sayfa 2) Regülatör parametresi * Temel ve azami yük kumandası (Base/Peak load pump) ile PID regülatörünün (PID Controller) ayar parametresi menüleri çağrısı p max [bar] p min [bar] p Hyst [bar] t Hyst [s] Sensör Sensör hatası durumunda tutum Tertibata özgü 16 Stop Temel yük pompası * (Sayfa 1) Temel yük pompası aşağıdakilerin gösterilmesi/ ayarlanması: Normal işletimde açma ve kapama basıncı (Start/Stop). Frekans dönüştürücüsüz (Stop without FC) işletimde kapama basıncı İlave çalışma süresi (Stop without FC) * (Sayfa 2) Temel yük pompası aşağıdakilerin gösterilmesi: Normal işletimde açma ve kapama basıncı. Frekans dönüştürücüsüz işletimde kapama basıncı İlave çalışma süresi p GLon [%] p GLoff [%] p GLoff2 [%] t GLoff [s] Wilo AG 03/2006

18 Menü No. Ekran Tanımlama Ayar parametresi/ Fonksiyonlar Kim için Ayarlayabilecek kişi Kullanıcı 1 ve üstü: * Kullanıcı 1 ve üstü: * Çağrı Kullanıcı 2 ve üstü: Kullanıcı 2 ve üstü: yapan: Servis: * Servis: * Azami yük pompası * (Sayfa 1) Açma ve kapama basıncı ile azami yük pompalarının (Peak load pump) açma ve kapama geciktirme süresinin (T-On/T-Off) gösterilmesi/ ayarı p SLon [%] p SLoff [%] t SLon [s] t SLoff [s] (Tüm basınç değerleri 1. nominal değerin % si olarak) * (Sayfa 2) Açma ve kapama basıncı ile azami yük pompalarının açma ve kapama geciktirme süresinin gösterilmesi (Tüm basınç değerleri bar olarak) PID regülatörü * PID regülatörünün orantı değerinin, ilave ayar süresinin ve saptırma süresinin ayarı. Otomatik regülatörün aşağıdaki verilerle sisteme uyarlama olanağı: Orantı değeri k P İlave ayar süresi t I [s] Ön ayar süresi t D [s] AutoPID * 2,5 0,5 0,1 - Fabrika ayarı Pompa parametresi * Pompa sayısı (Number of pumps) ve pompa değiştirme (Pump change) parametresi veya pompa test işletimi (Pump kick) menü çağrısı Pompa sayısı * Sistemin pompa sayısının (1 6) ayarı ve yedek pompalı/yedek pompasız (Reserve pump) işletimin saptanması Pompa sayısı Yedek pompalı/yedek pompasız Tertibata özgü Tertibata özgü Pompa değiştirme * Pompa değiştirme türünün (işletim saatine [Oper. hours] göre, açma impulsünde (Impuls), periyodik) ve değiştirme sürelerinin (Exch. cycle) saptanması. Temel yük pompasını sabit olarak gösterilme (Preselection) olanağı da bulunmaktadır. İşletim saatleri [h] Değiştirme periyodu [min] Sabit ayarlanan pompanın numarası Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-CC-System 17

19 Menü No. Ekran Tanımlama Ayar parametresi/ Fonksiyonlar Kim için Ayarlayabilecek kişi Kullanıcı 1 ve üstü: * Kullanıcı 1 ve üstü: * Çağrı Kullanıcı 2 ve üstü: Kullanıcı 2 ve üstü: yapan: Servis: * Servis: * Test işletimi aralığı [h] Pompa test işletimi * Pompa test işletimi aralığının (Pump ON after) ve pompa test işletimi (Pump run time) sırasındaki açma süresinin ayarı. Pompa testini aşağıdaki tuş ile gerçekleştirme olanağı: Test işletimi açma süresi [s] Test * Fabrika ayarı Tuşa basıldığında bir pompa yukarıda ayarlanan açma süresine göre başlatılır. Tuşa her basıldığında diğer pompalar sırasıyla başlatılır FU parametresi * (Sayfa 1) Maksimum ve minimum çıkış frekansının ve frekans dönüştürücüsünün rampa sürelerinin (FC Ramp +/-) ayarı. Frekans dönüştürücü tipinin saptanması * (Sayfa 2) FU frekanslarının azami yük açma ya da kapama için azami basınçlara veya basınç girişinin kaldırılması yönelik ayarı f max [Hz] f min [Hz] t Rampe+ [s] t Rampe- [s] FU tipi f Peak+ [Hz] f Peak- [Hz] f Not [Hz] * Tertibata özgü Sensörün devre dışı kalması durumunda ayarlı pompanın çalışması istenilen FU frekansının ayarı FU durumu * (Sayfa 1 - Durum mesajları) Hat (Bus) bağlantısının ve frekans dönüştürücüsünün durum mesajları (Contr. OK; Drive OK; Warning, FC runs; Interface OK) göstergesi * (Sayfa 2 FU arızaları) Frekans dönüştürücü uyarı mesajları göstergesi (gerilim [Voltage], akım [Current], sıcaklık [Thermal]) Saat * Gerçek zaman saati (PLC-Clock) ayarı (zaman [Time], tarih [Date]) Saat [hh:mm:ss] Tarih: [jj.mm.tt] Wilo AG 03/2006

20 Menü No. Ekran Tanımlama Ayar parametresi/ Fonksiyonlar Kim için Ayarlayabilecek kişi Kullanıcı 1 ve üstü: * Kullanıcı 1 ve üstü: * Çağrı Kullanıcı 2 ve üstü: Kullanıcı 2 ve üstü: yapan: Servis: * Servis: * Ekran ayarları * Kornanın (Hooter active) açılıp kapatılması (arıza mesajlarında) Fabrika ayarı Korna açık/kapalı Kapalı Ekranın kontrast (Contrast) ayarına yönelik ve formül ile dil (Language) ayarlarının Kaydetme/Geri yükleme (Backup/Restore) alt menüleri çağrısı Backup/Restore Formüllerin (ekranın parametre satırları) SPS hafızasına kaydedilme (write) veya SPS hafızasından geri yükleme (read) olanağı. 2 formül tanımlanmıştır. Formül 1 «Parametre» ayarlanabilen tüm seçenekleri içerir. Formül 2 «Tip» tertibat ve pompa verilerini içerir Kontrast * Ekran kontrastı aşağıdaki tuşa basılarak ayarlanabilir Backup - Restore * - Kontrast * Dil * Ekran metinleri için güncel dilin (Deutsch, English, Francais) belirlenmesi Dil * Tertibata özgü SMS ayarları * ile aynı 3.4 Şifre * Şifre 1 ve 2 nin (Password User1) saptanması için alt menü çağrısı Şifre 1 * USER1 için şifre girişi Şifre User1 [sayısal, 4 haneli] * - Montaj ve kullanma kılavuzu Wilo-CC-System 19

21 Menü No. Ekran Tanımlama Ayar parametresi/ Fonksiyonlar Kim için Ayarlayabilecek kişi Kullanıcı 1 ve üstü: * Kullanıcı 1 ve üstü: * Çağrı Kullanıcı 2 ve üstü: Kullanıcı 2 ve üstü: yapan: Servis: * Servis: * Passwort 2 USER2 için şifre girişi Şifre User2 [sayısal, 4 haneli] - Fabrika ayarı 3.5 Kumanda cihazı bilgisi * Kumanda cihazı tanımı göstergesi Kumanda cihazı verileri (Switch box data) ile yazılım sürümleri ve Login/Logout çağrısı (Info) Kumanda cihazları verileri * (Sayfa 1 - Veriler) ID Numarası (ID-Number), devre planı (Circ. diagr.) ve üretim yılı (Constr. year) girişi/görüntüsü (Sayfa 2 - Yazılım sürümleri) SPS programı (PLC) ve dokunmatik ekran (Display) programı ile ilgili yazılım sürümlerinin (Software versions) gösterilmesi ID No. [metin, 10 haneli] * * Devre planı No. [metin, 10 haneli] * Üretim yılı [mm:jjjj] Tertibata özgü Login/Logout 3.1 ile aynı 20 Wilo AG 03/2006

22 D EG - Konformitätserklärung GB EC Declaration of conformity F Déclaration de conformité CEE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : CC in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive 89/336/EWG i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants: 91/263/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Low voltage directive i.d.f/ as amended/ avec les amendements suivants : Direction basse-tension 93/68/EWG Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN Applied harmonized standards, in particular: EN Normes harmonisées, notamment: EN EN EN Dortmund, Oliver Breuing Manager Corporate Quality WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund Document:

23 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: S CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: N EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE EG Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar 93/68/EWG EG Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: 93/68/EWG Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: H EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 93/68/EWG Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) CZ Prohlášení o shodě EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením: Směrnicím EU EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Směrnicím EU nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 93/68/EWG Použité harmonizační normy, zejména: 1) GR µ.. µ : µ µ EG-89/336/EWG 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG µ EG 73/23/EWG 93/68/EWG µ µ µ µ, : 1) Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) PL Deklaracja Zgodności CE Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi dokumentami: Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą 93/68/EWG Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami zharmonizowanymi: 1) TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Kısmen kullanılan standartlar: 1) Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) RUS Деклация о соответствии Европейским нормам Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам: Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Директивы по низковольтному напряжению 73/23/EWG с поправками 93/68/EWG Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : 1) 1) EN EN EN EN EN Oliver Breuing Manager Corporate Quality WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund

24 WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Austria WILO Handelsges. m.b.h Wien T F Azerbaijan WILO Caspian LLC 1014 Baku T F Belarus WILO Bel OOO Minsk T F Belgium WILO NV/SA 1083 Ganshoren T F Bulgaria WILO Bulgaria EOOD 1125 Sofia T F Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A5L4 T/F China WILO SALMSON (Beijing) Pumps System Ltd Beijing T F Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T F Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T F Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T F Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T F Finland WILO Finland OY Espoo T F France WILO S.A.S Coignières T F Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton-on-Trent T F Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T F Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T F Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T F Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T F Kazakhstan WILO Central Asia TOO Almaty T F Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnarn T F Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T F Lebanon WILO SALMSON Lebanon s.a.r.l El Metn T F Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T/F The Netherlands WILO Nederland b.v RC Beverwijk T F Norway WILO Norge A/S 0901 Oslo T F Poland WILO Polska Sp. z.o.o Janki k/warszawy T F Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Porto T F Romania WILO Romania s.r.l Bucuresti T F Russia WILO Rus o.o.o Moskau T F Serbia & Montenegro WILO Beograd d.o.o Belgrade T F Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T F Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T F Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T F Sweden WILO Sverige AB Växjö T F Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T F Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T F Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T F USA WILO-EMU LLC Thomasville, Georgia T F Wilo International (Representation offices) Bosnia and Herzegovina Sarajevo T F Georgia 0177 Tbilisi T/F Macedonia 1000 Skopje T/F Moldova 2012 Chisinau T/F Tajikistan Dushanbe T Uzbekistan Taschkent T/F March 2006