9. Sanal Ana Jet Üs Komutanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. Sanal Ana Jet Üs Komutanlığı"

Transkript

1 9. Sanal Ana Jet Üs Komutanlığı Konu : TEMEL KOKPİT EĞİTİMİ Numara : Eğitim S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 1

2 Komutanlığımızda kokpit sol-ana-sağ konsol olarak ayrılmaktadır. Pilot adayları tam olarak hakim olmadıkça eğitim uçuşlarına başlayamazlar. SOL KONSOL: Bu konsol üzerinde 4 kontrol paneli anlatılacaktır. IFF,TACAN ileride anlatılacaktır. Harici ışıklandırma sistemi geçmiş dökümanlarda mevcut. Kırmızı dikdörtgen içerisine alınmış panel uçağımızın TEST panelidir. Siviç ve knoblar hiçbir zaman numaralandırılmayacaktır. Alışmakta zorluk çıkmaması ve uçuşta karışmaması için her siviç kendi adıyla gösterilecektir. FIRE&OVERHEAT DEDECTORS: Yangın ve hararet dedektörlerini kontrol etmeye yarar. Uçuştan önce dedektörlerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek uçuş zarfında bunlara güvenmemizi sağlar. Eğer butona basıldıktan sonra sağ eyebrow panelde ilgili ışık yanmazsa uçuştan abort edin. OXY QTY: Oksijen saatini buradan test etmekteyiz 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 2

3 MAL&IND LTS: Her uçuştan önce kontrolü zorunludur. Uçaktaki bütün dahili uyarı ışıklarını yakar ve sesli ikazlar sürekli olarak tekrar eder. Kontrol edilmesi gerekenler pilotlarımıza anlatılacaktır. Sesli ikazların kendi arasında sıralanışı şu şekildedir: PULL UP ALTITUDE WARNING BINGO CAUTION JAMMER LOCK IFF Kontrolü tamamladıktan sonra aynı butondan kapatın. PROBE HEAT: Üç fonksiyonu vardır. Probe Heat: Uçak yerdeyken gövde Adp nin,pito ısıtıcı ve göstergesinin çalışmasını sağlar. Off: İlgili devreleri kapatır Test: İlgili devrelerin faaliyetini kontrol eder. Probe Heat Cau. lambası saniyede 3-4 defa yanıp söner ve bu durum normal çalıştığını gösterir. Bu siviç pito ısıtıcısının faaliyetini kontrol etmez. EPU GEN: EPU nun çalışıp çalışmadığını buradan kontrol ederiz. FLCS PWR L/R Işığı: FLCS inverterlerinin dördünü ayrı ayrı göstermektedir. Eğer hepsi yeşil renkli yanıyorsa bir problem yok demektir. Bütün uçuş zarfı boyunca yanar. Sarı renkli dikdörtgen içerisinde kalan alan ise FLIGHT CONTROL panelidir. LEF ve TEF kontrolleri buradan yapılmaktadır. DIGITAL BACKUP: FLCC nin yedek yazılımı kullanarak çalışmasını sağlar. Faal değil. ALT FLAPS SW. : İki fonksiyonu vardır. TEF kontrolünü flcs den almaya ve bu kanatları tamamen uzatmaya yarar. Yedek usulle iniş takımları çıkardığımızda TEF ler uzamayacaktır. Burada Norm konumundan alıp Extend fonksiyonunu seçmek TEF leri flcs kontrolünden alır ve uzatır. Genel kullanımda kanatçıkların adı flaplardır. Komutanlığımızda flap ve slatlar tef,lef olarak isimlendirilmektedir. LE FLAPS: Faal değildir. LEF lerin kontrolü flcs den lock fonksiyonu ile alınır ve kanatlar kilitlenir. Auto durumunda kanatlar sürekli olarak G miktarına göre ayarlanır. 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 3

4 Yeşil renkli dikdörtgen içerisinde MANUAL TRIM panelini görmekteyiz. Pitch,roll,yaw eksenlerinde ayarlamaları bu panelden yaparız. Eksenleri kısaca açıklayalım. Pitch ekseni uçağı dalış ve tırmanışını,roll ekseni uçağın kendi ekseni etrafında dönüşünü ve yaw ekseni ise dikey stabilize üzerindeki istikamet dümeninin yaptığı süpürme manevrasını ifade eder. Bu şekilde aklınızda daha kalıcı olacaktır. Bu panelde bulunan siviç ise uçuş kolu üzerinden trim ayarı yapılıp yapılamayacağını seçmemize yarar. Ayrıca aynı siviçten otomatik pilotu devre dışı bırakabiliriz. Turkuaz renkli dikdörtgen içerisinde kalan 3 siviç ve bir knob ise bizim için hayati önem taşımaktadır. Master Fuel Sw: Motora giden yakıt akışını açıp kapamamıza yarar. Tank Inerting: Yakıt depoları içine halon gazı salınımı buradan yapılır. Patlama önleyicidir. Engine Feed Knob: Yakıt imbalansını buradan düzeltiriz. Yakıt sisteminde anlatılmıştı. Motor yakıt beslemesi kapalı(off),normal besleme(norm),geriden besleme(aft),ileriden besleme(fwd). AIR REFUEL: Havada yakıt ikmal kapağını buradan açar kaparız. Kapak açmak için 400kt. azami hızdır. 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 4

5 Sol Konsola devam edelim: Bu konsolda yer alan EPU,ELEC,JFS panel daha önce anlatılmıştı. Mavi renkli bölgede bulunan sivicimiz MPO SWITCH. Bu sivici FLCS yi geçici olarak devre dışı bırakmak istediğimizde kullanırız. Mpo siviç flcs nin override yapılmasına ve pilotun yatay stabilizeyi kontrolüne olanak tanıyan ve anormal duruma girildiğinde kullanılan bir siviçtir. Pilotlarımıza ileri eğitimlerde anlatılan çok önemli bir siviçtir. Yeşil renkli alan ise UHF panelimizdir. Bu panelden ilk knobu MAIN seçersek sadece seçtiğimiz UHF frekansını dinleriz. BOTH seçersek Guard kanalını ve bütün UHF frekansını dinleriz. Diğer knob ise bizim için ayrıca önemlidir. Manual seçersek DED e istediğimiz kanalı elle girebilmekteyiz. Preset seçilmesi durumunda sistemde seçili presetler görülecektir mevcut presetler arasından seçim yaparız. Guard seçersek sadece Guard kanalını kullanabiliriz. Bu knoblar faal değildir. Sarı renkli alan ise ileride göreceğimiz UHF-VHF sesini açıp kısmaya yarar. Diğer knobların da fonksiyonu vardır,muharebe derslerinde anlatılacaktır. 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 5

6 Kırmızı renkli alan ise ECM paneldir. ECM yi buradan açar kaparız,anlatılacaktır. Beyaz renkle çevrilmiş bölge ise Cutoff mandalımızdır (Idle Detent). Bu mandal ile motoru istediğimiz RPM değerinde çalıştırabiliriz. Motor çalıştırmada da motor ateşlemesi için bu mandal kullanılmaktadır. Fakat motoru bu mandal ile kapatmayın,master Fuel sw. İle motor susturulmalıdır. Motor dersinde anlatıldı. Sol Konsola Devam Edelim: Sarı renkle çevrilmiş bölge otomatik pilot kontrolü yaptığımız iki tane sivici göstermekte,ileride anlatacağız. Yeşil bölgede bulunan siviç,buton ve kolları açıklayalım: Emergency Stores Jettison: Acil durumlarda pilonlarda bulunan kategori 3 yüklerini bırakmaya yarar. Yük kategorileri birazdan anlatılacak. Acil olmayan durumlarda MFD SMS menü S-J kullanın (MFD derslerinde göreceksiniz). GSL (Gear Status Light): Üç ışıktan oluşmaktadır. Bu ışıklar kırmızı ve/veya yeşil renklerde yanar. Tek görünen ışık burun iniş takımını, çift görünen ışıklar ise ana iniş takımlarını sembolize eder. İniş takımları tam kilitlenmez,açılmaz veya kapanamaz ise hata olan tekerleri kırmızı ışıkla ikaz eder. Işıklarının üçünün de yeşil renkli yanması iniş takımlarının sorunsuz bir şekilde açıldığını göstermektedir. İniş takımlarını azami 250 kt. hız ile açın. Teker dönü hızı 207 kt. ile sınırlandırılmıştır. 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 6

7 Hook Kolu: Bizler için önemi yoktur. Kuyruk kancasını indirip kaldırır. Gnd Jettison sw.: Yerde kategori 3 yüklerini bırakmaya (jettison etmeye) yarar. Brakes Channel Sw.: Anlatıldı. (Bkz. Fren Sistemi) Anti-Skid Sw.: Anlatıldı. (Bkz. Fren Sistemi) LG Kolu: İniş takımı koludur. Normal durumlarda iniş takımlarını buradan açıp kaparız (Hidrolik). Hidrolik sistem kontrollerine bakın. Stores Config Sw.: 2 fonksiyonludur. CAT1 VE CAT3. CAT1 kategori 1 anlamına gelmektedir ve seçerek FLCS nin uçuş kumandalarını sınırsız manevra yapabilmek için serbest bırakmasını sağlarız. CAT3 fonksiyonunda ise FLCS uçağın hareket kabiliyetini kısmen sınırlandırır. Bu sınırlandırmaya neden gerek duyduğumuzu açıklayalım. Eğer kanat altında (pilonlarımızda veya merkezde) yakıt tankı veya hava-yer bomba ve füzeleri taşıyorsak yüksek hızda sert manevra yapmak uçağa,pilonlara ve mühimmatlara zarar verecektir. Muhtemelen Master Caution ikaz lambası görür ve Cau.panel Stores Config lambasının yandığını fark edersiniz. İşte bu durumu yaşamamak için FLCS sizin yük durumunu unutacağınızı varsayarak CAT3 te manevra kabiliyetini azaltır fakat kısmen. Zorlarsanız uçak yine pilonlara zarar verecek kadar G çekebilir buna dikkat edin. Horn Silencer: Önemi yoktur. Landing Lights: Üç fonksiyonlu bir siviçtir ama iki tanesi çalışmakta. Off iniş ışıkları kapalı, LL iniş ışıkları açık. Kırmızı renkli alan kaçınma derslerinde anlatılacaktır. Üzerinde kırmızı çarpı işareti olan kol fırlatma koltuğunu hazır konuma getirdiğimiz koldur. Havalanmadan önce aşağı indirin. Touchdown (iniş diyelim) sonrası yukarı kaldırılmalıdır. Mavi renk ile çevrelendirilmiş alan bizim için önemlidir. Üzerinde mavi renkli çarpı işareti gördüğünüz iniş takımlarını pnömatik çıkardığımız kol. Speed Brake yazısı altında görülen gösterge ise hava freni durum göstergesidir,şuanda Closed yani kapalı pozisyonda görüyoruz. Onun altında görünen dört ışığın olduğu panele ise Threat Warning Aux paneli diyoruz. Kısaca ışıkları açıklayalım: Search: Aktive ederseniz arama radarlarını da RWR içerisinde görebilirsiniz,fazla kullanılmaz. Activity Power: RWR üzerinde algılanan bir radar aktivitesi vardır anlamında yanar. RWR kullanımında detayları anlatılacaktır. Low Altitude: Bunu aktive edersek RWR karar radarlarına öncelik verecektir. Normal çalışmada hava radarları önceliklidir. HARM kullanımında anlatılacaktır. 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 7

8 System Power: Bu ışık yeşil yanıyorsa RWR çalışıyor demektir. PFL panel RWR bus Fail. Gördüğünüzde kontrol edil,anlatılacaktır. Ayrıca mavi bölgenin sol dış tarafında kalan sarı renkli kol kanopi açıp kapatmaya yarar. Ana Kokpit: Ana kokpit üzerinde bulunan RWR, MFD, ICP, DED vb. paneller ayrıca anlatılacağı için burada göstermedik. Ana kokpit üzerindeki anlatıma iki önemli panel üzerinden başlayalım. Sağ ve solda iki sarı renkle çevrilmiş panel görmektesiniz. Bu panellere Right Left Eyebrow Warning Lights Panel adı verilmekte,biz kısaca EWL kullanırız. EWL panellerde herhangi bir ışık yandığı zaman Eject hariç olmak üzere ilk önce durumun gerektirdiği şekilde manevra veya harekete başlanır arkasından kol liderine EWL ışık ikazı yapılır. Bu panellerde yanacak ışık veya ışıklar çok önemlidir. Açıklayalım: Right EWL Panel ışıkları: ENGINE: Motorda aşırı hararet ve/veya yangın çıkması durumunda yanar. RMP düşmesi veya FTIT yükselmesi durumunda da yanar. Bu durumlardan farklı olmak üzere RPM veya FTIT gösterge arızaları durumunda da yanabilir. Bu ikaz lambası yanıyorsa çoğu zaman atlamayı gerektirir. İlk yapacağınız gazı kesip yangın olup olmadığına bakmak olsun,eğer kuyruk ve çevresini saran ciddi bir yangın varsa hemen atlayın. Eğer yoksa, hidrolik sistem kaybı olup olmadığına bakın, flcs arızası varsa takiben kumandalarda itaatsizlik veya istemsiz hareketler meydana gelebilir. Böyle bir durumda EPU sw. ON (Eğer EPU devreye girmemişse,girmişse bırakın öyle kalsın). 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 8

9 Motor el veriyorsa sisteme comp.bleed air sağlanabilir. Fakat sürekli artan titreşimler ve/veya motorun daha kötüye gittiğini işaret eden durumlarda gaz kolu cutoff. Flameout inişi deneyin. Böyle bir durumda motor kullanmaya çalışırsanız havada infilak olasılığı veya motor hasarı artacaktır. Aynı anda Avionics power panelden gereksiz aviyonikler kapatılabilir,pilon elektrik takatlerini kesebilirsiniz. EPU sisteminin Hidrazin kullanımını azaltmaya yönelik hareket edin,kumandaları azaltın. Muhtemelen iniş takımları pnömatik açılacaktır fakat açamazsanız gövde üstü iniş yapılabilir (deniz üzeri hariç). Burada MMS ve MİA gibi detaylar pilotlarımıza anlatılacaktır. HYD/OIL PRESS: Hidrolik sistemlerden birinin basıncının 1000 psi altına düşmesiyle yanar. Hidrolik sistem eğitimini yeniden gözden geçirin. Eğer hidrolik sistemlerde bir kaçak yoksa ve bu ışık yanıyorsa motor yağ sistem arızasıdır. Herhangi bir yağ sistem arızası,ems (eng.monitoring sys.) arızası,yağ tazyik göstergesi arızası da olabilir. ENG LUBE LOW PFL panel kontrolü yapın. Evet varsa mümkün olan en kısa zamanda düşük motor devirleri kullanarak inin,yoksa da inin. Yağ seviyesinin azalması nozülün sabit bir pozisyonda kalmasıyla sonuçlanabilir. Veya bu sebeple tamamen açık bir nozül ve takatte tembellik oluşabilir (Bkz. Motor ve Dijital Sistemler Eğitimi). Sürekli olarak FTIT değerini kontrol edin. Takiben ENG FIRE EWL alırsanız: Atlayın. FLCS DBU ON: FLCS inverterlerlerinden en az iki tanesini kaybettiğinizde bu ikazı alırsınız. Kumandalarda itaatsizlik ve/veya istemsiz manevralar oluşabilir,uygun bir zamanda inişe geçin,iniş takımı çıkarmayı takiben TEF kontrolü yapın. T/L CFG: Kalkış/iniş konfigürasyon EWL ışığı. Örneğin pardövites yaşarsanız yanacak,durum ortadan kalktığında sönecektir. İniş esnasında bu ikazı alırsanız yüksek AOA ile yaklaşıyorsunuz demektir,kesinlikle iniş yapmayın. Tecrübeli pilotlarımız için asgari touchdown hızı 130 Kt. tır. CANOPY: Kanopi contalarının sıkışmadığı anlamında yanar. Havada yanması durumunda 8000 ft. Altında düşük hızlarda uçun,uçuşa devam edilebilir; Fakat mevcut durumu değerlendirip hareket etmek pilotumuzun sorumluluğundadır. Left EWL Panel Işıkları: MASTER CAUTION: Caution panelde bir ışık yandığında özel bir durumu olduğunu göstermek için yanacaktır. Lambayı görür görmez durum analizi yapıp bir sonraki hatayı görebilmek için hemen üzerine basarak resetleyin. OVRD: MPO sivicin OVRD seçili olduğunu ikaz eder, stol sonrası siviç bu pozisyonda unutulabilir. Kumandaları FLCS ye devredin. Daha önce anlatılmıştı. TF FAIL: Yanıyorsa TFR arızası var demektir,tfr oto-pilota güvenmeyin. 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 9

10 Kırmızı çizgi ile çevrilmiş bölgeden bahsedelim: RF (Radar Freq.): Üç fonksiyonlu bir siviçtir ve kullanımı muharebe derslerinde detayı anlatılacaktır. Kısaca bahsedelim: Norm: Normal çalışma modu,radarımızla tarama yapar eko alırız Quiet: Radar Alt. Ve IFF hariç yayın yapan ve belirlenmemize olanak tanıyan sistemler kapatılır. Silent: Bütün sistemler kapatılır. ECM Light: Yeşil yanıyorsa ECM aktif demektir. ECM sistem ayrıca anlatılacaktır. LASER SW.: Bu siviç muharebe derslerinde anlatılacaktır. Master Arm: Üç fonksiyonlar bu siviç,silahların istemsiz ateşlenmesini engeller. Arm: Bu fonksiyonda silahlar ateşlenir. Off: Silah sistemleri kapalıdır ve ateşleme yapılamaz Sim: Burada silah sistemleri açık,ateşleme yapılamaz. ADV Mode Light: TFR aktifse yanar,mfd derslerinde anlatılacak. MISC Panel: Otomatik pilot kontrolleri. Kullanımı çok basittir. Pitch ve Roll olmak üzere iki eksenin adını alan iki siviç vardır. Akılda kalması kolay olacaktır. Pitch sw.: Zaten pitch ekseni daha önce anlatılmıştı, yükselme-alçalma pozisyonunu bi siviç size sorar. ALT HOLD demek mevcut irtifayı koru demektir, ATT HOLD ise mevcut yükselme/alçalma açısını koru demektir,ayrıca bu siviçle birisini seçerseniz oto pilot devreye girer. Roll sw.: HDG SEL demek,heading yani seçili uçuş başını takip etmek demektir,bunu da HSI üzerinden seçeriz. STRG SEL seçersek uçak seçili steerpoint takibini yapacaktır. Mavi renkle çevrilmiş panele geçelim: Bu panelde ki göstergeler oldukça önemlidir ve ibrelerin normal aralıklarda olduğunu uçuş zarfında fırsat buldukça kontrol edin: OIL PRES: Motor yağ basıncıdır. Normal değerler kırmızı iki çizgiyle gösterilmiş,psi değerleri pilotlarımıza ramp start derslerinde verilmektedir. NOZ POS: Nozül açıklığı % ile. RPM: Motor devri % ile. FTIT: Motor harareti 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 10

11 Ve en altta analog pusulayı görmektesiniz. Yeşil renkle çevrilen panel ise: Sol üstteki disk bize Mach ve Knot değerlerinde hızımızı vermektedir. Sağ taraftaki disk ise altimetremizdir (yüksekliğimizi buradan öğreniriz,hava basıncına göre ölçüm yapar). AOA zaten anatılmıştı. Hemen sol tarafındaki ise ADI,açık mavi tırmanışı kahverengi ise dalışı simgeler. Onun sağ tarafında ise VSI mız vardı (Vertical speed indicator). VSI, uçağın o andaki dalış/alçalış açısına,hızına,drag indekse vb. bağlı olarak uçağın bir dakika için kaybedeceği veya kazanacağı irtifayı ft. cinsinden bize vermektedir. 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 11

12 HSI ve mode knob navigasyonda anlatılacak, Fuel Qty Sel panelden de yakıt sisteminde bahsetmiştik. Pull To Eject yazılı kol ise fırlatma koltuğunu başlatır,çektikten sonra öncelikle kanopi uçaktan ayrılır,ardından da siz. Bir diğer panele geçelim: Bu panel diğerlerine göre daha basittir. Zaten hidrolik sistem göstergeleri ayrıca anlatılmıştı. Yeşil renkte gördüğünüz küçük ekran PFL imizdir. PFL kontrolü ayrıca bir eğitim dökümanında anlatılacağı için burada tanımaya gerek yok. Onun altında görünen panel ise Caution Panel dediğimiz ve bizim için çok önemli olan bir ikaz panelidir. Bu panel içerisindeki bütün ikazlarla ayrıca anlatılacaktır. 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 12

13 Diğer panelimize geçiyoruz: Bu konsolda SNSR PWR, HUD, LIGHTING adlı üç panelden bahsedeceğiz. Voice message sw. Fonksiyonlarından sesli ikaz sistemi dersinde bahsetmiştim. Hemen üzerindeki Zeroize sw. İse milli ve/veya gizli yazılımları hızlıca silmeye yarayan bir sivicimizdir. Burada zeroize kontrolü anlatılmayacaktır. SNSR PWR: Bu panelde dört farklı siviç görmektesiniz. Left Hdpt: Sol kanat pilonlarına elektrik takat sağlar. Off fonksiyonu her biri için elektrik enerjisini keser. Right Hdpt: Sağ kanat pilonlarına elektrik takat sağlar. FCR: Atış kontrol radarına elektrik takat sağlar. 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 13

14 RADAR ALT: Üç fonksiyonlu bir siviçtir. Off Kapalı Stby- Beklemede Radar Alt aktif Radar Alt sw. Havada off konuma almayın. HUD: Bu panelde sekiz siviç görmektesiniz. DEPR DET: Basılabilir Objektif. Atış yapmanız için objektifi HUD içerisinde görmenize yarar. TEST STEP: HUD ekranını test etmenize yarar,çalışmıyor. DED DATA: En çok kullandığımız fonksiyonlardan birisidir. DED ekranı verilerini HUD üzerine yansıtmamıza yarar ve neredeyse her zaman bu fonksiyon aktif uçarız. DAY-AUTO BRT-NIGHT: HUD parlaklık ayarını isteğimize göre burada değiştiririz. Day fonksiyonunda karşınıza çok parlak bir HUD çıkar. Auto Brt. fonksiyonunda parlaklık otomatik olarak ayarlanır (Bizim için varsayılan). Night fonksiyonunda ise HUD parlaklığı düşmektedir. ATT/FPM: HUD ekranına yatay açı paralelleri ve flight path maker yansıtılır. Att/Fpm fonksiyonundan alınması lider emir vermedikçe yasaktır. Diğer fonksiyonları 994. filo eğitim uçuşlarının bir kısmında kullanmaktadır. ALT RADAR: Önemli üç fonksiyonu vardır. Alt Radar: Radar yüksekliği üzerinden geçtiğiniz bölgenin seviyesine göre yansıtacaktır. Baro: Deniz seviyesine göre irtifa gösterilir Auto: Her ikisini görürsünüz. VV/VAH: İki fonksiyonludur. Vv/vah: Dikey hız skalası ve hız birlikte yansıtılır. Vah: Sadece hızı görürsünüz. 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 14

15 CAS-TAS-GND SPD: Üç fonksiyonun özelliklerini sıralayalım: Cas: Kalibre hızı görürsünüz,varsayılandır. Tas: Gerçek hızı görürsünüz. Gnd Spd: Yer hızını görürsünüz. Lider emir vermedikçe cas fonksiyonundan dışarı çıkmayın. LIGHTING PANEL: Dahili ışıklandırmaları kullandığımız paneldir. Diğer bir deyişle,kokpit içi ışıklarını. Burada knobların büyük bir bölümünü kullanamıyoruz. Dahili ışıkların herhangi bir eğitimi olmayıp,uçuş içerisinde kullanımı pilotun isteğine bağlıdır. Temel Kokpit Eğitiminde son konsolumuza geçiş yapalım: Burada yalnızca AVIONICS POWER paneli anlatılacaktır. Oksijen panel,anti- ICE,Ant.Sel. ve DTU kullanımı pilotlarımıza anlatılmakta. Ayrıca DTU yu her uçuştan önce kapatma zorunluluğu vardır. Bu uyarılara dikkat edelim,öğrenci subaylarımız kokpit içerisinde izlenecektir. Avionics Power panelinde altı siviç ve bir knob görmektesiniz. Bizim için çok önemli bir paneldir. Burada gördüğünüz siviçlerden MMC,ST STA,MFD,UFC siviclerini INS hizalama başladıktan veya tamamlandıktan sonra OFF konuma getirmeyin. Bu siviçlerin detayları Pilotlarımıza anlatılacaktır,ayrıca Align knob ramp start dersinde anlatılacaktır. 992 ARSLAN 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 15

9. Sanal Ana Jet Üs Komutanlığı

9. Sanal Ana Jet Üs Komutanlığı 9. Sanal Ana Jet Üs Komutanlığı Konu : PFL PANEL Numara : Eğitim - 14 9. S a n a l A n a J e t Ü s K o m u t a n l ı ğ ı Sayfa 1 PFL Panel Pilot Fault List bu şekilde kısaltılmıştır. Uçuşlarda PFL olarak

Detaylı

TÜRK SANAL ANA JET ÜSSÜ FALCON BMS 4.32 EĞİTİM DÖKÜMANI

TÜRK SANAL ANA JET ÜSSÜ FALCON BMS 4.32 EĞİTİM DÖKÜMANI TÜRK SANAL ANA JET ÜSSÜ FALCON BMS 4.32 EĞİTİM DÖKÜMANI UYARI IŞIKLARININ ANALİZİ CAUTION PANEL (ARIZA PANELİ) Hazırlayan : TUSAJ-IRMAK Telif hakkı Türk Sanal Ana Jet Üssü Komutanlığına aittir.izinsiz

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları 7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı Eğitim Dökümanları 3. Hafta Eğitimleri 3.3. MFD Ekranlarının Kullanımı Sayfa 1 MFD ler (Çok Fonksiyonlu Ekranlar), kokpitin ön panelinde iki yanda bulunan ekranlardır. Bu

Detaylı

WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu

WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu Mekanik Montaj 1) Motorları kapıların açılma yönüne göre Motor1 i sol kanada, Motor2 yi sağ kanata takınız. Başka türlü bağlantılarda kapıların programlamasında sıkıntı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Cybelec-PCSS Kullanma Kılavuzu (LZS-004 Takılı Sistemler için)

Cybelec-PCSS Kullanma Kılavuzu (LZS-004 Takılı Sistemler için) Adım Yapılan İşlem Normal Çalışmada Çıkacak Mesajşlar Güç Verme Pompayı Başlatma İlk Hareket PCSS Hata Tanımlama Kontrolleri Yapılır IsaGraf Kullanıcı Uygulaması Başlatılır PCSS Güvenlik Fonksiyonları

Detaylı

Hava Aracı Ölçüm Aletleri Bakımı (AEE404) Ders Detayları

Hava Aracı Ölçüm Aletleri Bakımı (AEE404) Ders Detayları Hava Aracı Ölçüm Aletleri Bakımı (AEE404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hava Aracı Ölçüm Aletleri Bakımı AEE404 Bahar 1 5 5 3.5 7 Ön Koşul

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Cihaz üzerinde görülen tuşların fonksiyonları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Programa giriş ve çıkış yapmayı sağlar.5 sn basılı tutmak gerekir Dara alma işlemini

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dersin Adı Laboratuar Adı Deney Türü Uygulama Adı Uygulama Süresi : UMB318 Uçak Gaz Türbinli Motor Teorisi : Turbojet test laboratuarı : Gözlem

Detaylı

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli Senkronizasyon Opsiyon Modülü SV-IS7 Serisi Kullanıcı Manueli Ürün Standartları Madde Nasıl Montaj Yapılır Master Enkoder Girişi Slave Enkoder Girişi Master Enkoder Geridönüş Çıkışı Terminal Bloğu Çıkışı

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2 İÇİNDEKİLER Tanım... 2 Özellikler... 2 Standart Ürün Paket İçeriği... 2 Kurulum... 2 Elektrik Bağlantısı... 3 Isı Sensörü Bağlantı Detayı... 3 RS485 Bağlantı Detayı... 4 Ek:1 Aqua Control RS 485 Bağlantı

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NAVİGASYON CİHAZLARINDA YAŞANAN BAŞLICA ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ EĞİTİM NAVİGASYON NASIL ÇALIŞIR? 1 Navigasyon cihazında bulunan GPS alıcısı, uydu sinyalleri aracılığıyla

Detaylı

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü DSC Kullanım Kılavuzu å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

4-20mA Döngü Kalibratörü

4-20mA Döngü Kalibratörü 4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA

Detaylı

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir.

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. TV/AV Daily motion 5. TV veya Radyo Kanal listesinde YEŞİL renk tuşu kanal Gizleme fonksiyonunu kullanmanızı sağlar. Bu tuşa basıldığında Gizle

Detaylı

Dijibil Kullanım Klavuzu

Dijibil Kullanım Klavuzu Dijibil Kullanım Klavuzu Nedir? Bil Yayın grubu içinde yer alan Pergel Yayınları, Dersuzmanı Yayınları ve Cancan Yayınları nın ürünlerinin dijital içeriklerinin bir arada sunulduğu bir sistemdir. Sistem

Detaylı

FOG COPILOT & FOG OSD V2.1 OTO PİLOT SİSTEMİ

FOG COPILOT & FOG OSD V2.1 OTO PİLOT SİSTEMİ 2013 FOG COPILOT & FOG OSD V2.1 OTO PİLOT SİSTEMİ Fatih GENÇ www.modelhobbyprojects.com 23.04.2013 www.modelhobbyprojects.com Sayfa 0 1- ÜRÜN İÇERİĞİ FOG COPILOT FOG OSD V2.1 10Hz GPS 100A Akım Sensörü

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KONTROL ÜNİTESİ TUŞ TAKIMI Bir numaralı program tuşu. Birinci programın parametrelerine ulaşmak için kullanılan tuştur. İki numaralı program tuşu.

Detaylı

EPC MVA-TVA-TOU TİPİ KUMANDA PANOLARI PARAMETRE AYAR KLAVUZU ÖNEMLİ NOT :

EPC MVA-TVA-TOU TİPİ KUMANDA PANOLARI PARAMETRE AYAR KLAVUZU ÖNEMLİ NOT : ÖNEMLİ NOT : 1.) Parametre ayarlarken dünya standartlarındaki oranlar kesinlikle artırılmamalıdır, eğer ihtiyaç duyuluyorsa motoru daha hassas korumak için düşürülebilir. 2.) Parametre ayarlarına girmeden

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 ROKAY Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Programın Kurulumu... 4 Windows-7 Sürücülerin Yüklenmesi... 5 Windows-Vista Sürücülerin Yüklenmesi...

Detaylı

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları 7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı Eğitim Dökümanları 3. Hafta Eğitimleri 3.1. ICP ve DED Sayfa 1 ICP DED ICP, (Integrated Control Panel, Entegre Kontrol Paneli), hemen önünüzdeki panel olup, sık kullanılan

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları 7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı Eğitim Dökümanları 1. Hafta Eğitimleri 1.7. İnişler Sayfa 1 İniş, her uçuşun sonunda mutlaka gerçekleşecektir. Harika geçen bir görevin sonunda, inişte yapılacak ufak bir

Detaylı

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 ECOPRESS 50/100/200 Tasarım Ve Operasyon Tüm ECOPRESS modellerinde elektro-hidrolik çalışma prensibine sahip olup hava gerektirmez ECOPRESS yağ basıncının arttırılması

Detaylı

OTOMATİK KLİMA SİSTEMİ

OTOMATİK KLİMA SİSTEMİ OTOMATİK KLİMA SİSTEMİ Kabin içerisinin serinletilmesi ve ısıtılması işlemi, klima kontrol ünitesi tarafından kontrol edilir.klima kontrol ünitesi; kendisi ile bağlantılı olan parçaların sürat ve hareketleri

Detaylı

İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR. İmage nedir?

İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR. İmage nedir? İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR İmage nedir? Sistem yüklemelerini en kolay ve en hızlı şekilde yapmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Format atılan bir bilgisayara önce işletim

Detaylı

SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI

SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI Mekanik Montaj 1) Bariyerle gelen malzemeleri resim 1 de görüldüğü gibi kontrol edin. 2) Bariyerin kolunun sağa mı yoksa sola mı çalışacağını belirleyip yay yönünü kolun

Detaylı

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System tr User manual DICENTIS İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Bu kılavuz hakkında 5 2.1 Hedef kitle 5 2.2 Telif hakkı ve feragatname 5 2.3 Belge geçmişi 5 3 Sisteme

Detaylı

GÜÇ SİSTEMİ Min Maks Birim Giriş Gerilimi 12 18 V-DC Giriş Akımı 2 5 A Güç Max

GÜÇ SİSTEMİ Min Maks Birim Giriş Gerilimi 12 18 V-DC Giriş Akımı 2 5 A Güç Max DNK-108 Teknik Özellikler GÜÇ SİSTEMİ Min Maks Birim Giriş Gerilimi 12 18 V-DC Giriş Akımı 2 5 A Güç Max 30 W Kontrol Giriş Gerilimi 220V AC Kontrol Çıkış Gerilimi 15 18 DC Hız kontrol Cihazı Çıkış Gerilimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir.

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir. DSC PANEL KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Programlama şifresi:5555 Kullanıcı şifresi:1234 Programa giriş: * 8 5555 Programdan çıkış: # # Zone tanımları: 00 Kullanılmayan zone 01 1.gecikmeli zone 03 Ani zone

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞEMİ E MOTOR OARAK ÇAIŞTIRIMASI DENEY 4-06. AMAÇ: Senkron jeneratörün kaynağa paralel senkronizasyonu

Detaylı

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1. Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.03) PowerWave - 4 4 Bölgeli Kontrol Paneli Kullanım Kitapçığı

Detaylı

MICROBUL-30N DÜŞÜK YÜKLÜ VICKERS SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

MICROBUL-30N DÜŞÜK YÜKLÜ VICKERS SERTLİK ÖLÇME CİHAZI MICROBUL-30N DÜŞÜK YÜKLÜ VICKERS SERTLİK ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir /

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Mobil KULLANIM KILAVUZU

Mobil KULLANIM KILAVUZU Mobil KULLANIM KILAVUZU App Store / Google Play Store App Store veya Google Play Store dan Paritem uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz yeterlidir. Ana Sayfa Uygulamayı indirdikten sonra Ana sayfa

Detaylı

Tele Radio 860 Lion SON KULLANICI TALIMATLARI ÇALIŞTIRMA, KAPATMA, DEVRE DIŞI BIRAKMA, KANAL DEĞIŞTIRME VE DISPLAY AYARLARINI DEĞIŞTIRME.

Tele Radio 860 Lion SON KULLANICI TALIMATLARI ÇALIŞTIRMA, KAPATMA, DEVRE DIŞI BIRAKMA, KANAL DEĞIŞTIRME VE DISPLAY AYARLARINI DEĞIŞTIRME. Tele Radio 860 Lion SON KULLANICI TALIMATLARI ÇALIŞTIRMA, KAPATMA, DEVRE DIŞI BIRAKMA, KANAL DEĞIŞTIRME VE DISPLAY AYARLARINI DEĞIŞTIRME. TÜRKÇE/TURKISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Detaylı

Türkçe. VideoCAM GE111 özellikleri. VideoCAM GE111 in Kurulumu. 1 Snapshot (Çekim) Tuşu. 2 LED Göstergesi. 3 Objektif

Türkçe. VideoCAM GE111 özellikleri. VideoCAM GE111 in Kurulumu. 1 Snapshot (Çekim) Tuşu. 2 LED Göstergesi. 3 Objektif VideoCAM GE111 özellikleri 1 Snapshot (Çekim) Tuşu 2 LED Göstergesi 3 Objektif VideoCAM GE111 in Kurulumu 1. Lütfen önce sürücüyü kurun, sonra VideoCAM GE111 ı USB portuna bağlayın. 2. VideoCAM GE111 sürücüsünün

Detaylı

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI Sayfa: 1/15 FİHRİST Dewpoint Dewpoint değeri düşük F4 trafo termik arızası Trafo bobin arızası Cihaz kapakları açık Soğutma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Dijital

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE START- UZAK ÇALIŞTIRMA

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU

P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU 1.0 Basit Operasyonlar : ESPRİT 616,636 ve 646 kodlu tuş takımları bütün fonlsiyonları bakımından aynı içeriğe sahip olup, ekranları üzerindeki

Detaylı

RS-232 ile Seviye Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi

RS-232 ile Seviye Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi RS-232 ile Seviye Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi......... RS - 232 Cihazın ön görüntüsü. +5V -5V NC 0V +5V Ölçüm Cihazın arka görüntüsü. Cihazın ön yüzündeki RS-232 bağlantısı bilgisayarın seri (COM)

Detaylı

FOG AUTO-PILOT. Fatih GENÇ www.modelhobbyprojects.com 01.03.2012

FOG AUTO-PILOT. Fatih GENÇ www.modelhobbyprojects.com 01.03.2012 2012 FOG AUTO-PILOT Fatih GENÇ www.modelhobbyprojects.com 01.03.2012 1- FOG AUTO-PILOT ÖZELLİKLER FOG Auto-Pilot kartı FOG OSD V2.0 ile birlikte kullanıldığında FPV uçağınıza OSD nin yanında otopilot özelliği

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: 1- Demo Hesap Açılışı (Gerçek Hesap Girişi) 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 1. Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2. Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 1. Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2. Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri... 2 2 İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın kullanımı... 1 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2 Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri... 2 Ekrandaki İşaretler...... 5 Otomatik çalışma... 6 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 EKİM, 2010 KONTAL ELEKTRONİK :: SEESAW BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V2.0 0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KARTI VE KULLANIMI Seesaw

Detaylı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU www.fogmaker.com Art. No. 8012-011 Edition 2.1 1 Genel açıklama Bu otobüs, motor bölmesi ve olası ayrı ısıtma alanları için tam otomatik bir yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır.

Detaylı

KEYPAD SLIM TGS-01. Kullanım Kitabı V 1.0. Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0

KEYPAD SLIM TGS-01.  Kullanım Kitabı V 1.0. Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0 KEYPAD SLIM TGS-01 Kullanım Kitabı V 1.0 www.kontal.com.tr Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0 1. KULLANIM ALANI Şifre panelleri, Giriş-Çıkışın kontrollü şekilde yapıldığı her alanda yoğun

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TIRMANMA PERFORMANSI Tırmanma Açısı ve Tırmanma Gradyanı Prof. Dr. Mustafa Cavcar 8 Mayıs 2013 Bu belgede jet motorlu uçakların tırmanma performansı

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu 1- Demo Hesap Açılışı 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı 7- Göstergeler

Detaylı

Cisco Spectrum Expert TANER KOÇ-MEHMET ALİ KARAGÖL / İTÜ BİDB 2010

Cisco Spectrum Expert TANER KOÇ-MEHMET ALİ KARAGÖL / İTÜ BİDB 2010 Cisco Spectrum Expert TANER KOÇ-MEHMET ALİ KARAGÖL / İTÜ BİDB 2010 Cisco Spectrum Expert, WiFi(802.11) gibi kablosuz ağlar tarafından kullanılan RF spektrumunu monitör etmeye yarayan bir araçtır. Cisco

Detaylı

Bu kullanım kılavuzu R-32 ve R-32L için geçerlidir.

Bu kullanım kılavuzu R-32 ve R-32L için geçerlidir. R-32 R-32L Bu kullanım kılavuzu R-32 ve R-32L için geçerlidir. ROOF Tüm hakları saklıdır. ROOF logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 08/2008 Rev 0 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU...3 2. ÇALIŞMA FONKSİYONLARI...4 2.1. Otomatik Çalışma Konumu... 4

Detaylı

Askeri araç Acil Aydınlatma Modülü

Askeri araç Acil Aydınlatma Modülü R Askeri araç Acil Aydınlatma Modülü EL-24 M KROS M R Gösterge Led i Bağlantı Konnektörü W R Mod Seçici Anahtar Işık Şiddeti Ayar Potansiyometresi Beyaz Aydınlatma Lambası Kırmızı Karartma Lambası Karartma

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

SEYYAR BALANS MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

SEYYAR BALANS MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU SEYYAR BALANS MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU İlk olarak makinemizin bileşenleri ile tanıtımımıza başlayalım. 1. KULLANIM PANELİ 2. STROBOSKOP 3. SENSÖR: Sensörümüz manyetik olarak çalışmaktadır ve ucu mıknatıslıdır.

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

RISING BOLLARD TEKNİK KLAVUZU

RISING BOLLARD TEKNİK KLAVUZU RISING BOLLARD TEKNİK KLAVUZU TSH Teknik Servis Hizmetleri A.Ş Rising Bollard - 2010 İÇİNDEKİLER Teknik Özellikler 3 Tanım 4 Elektronik Kontrol Panosu 4 Faz Koruma Rölesi 4 Termik Röle 4 Kontaktör 4 Elektronik

Detaylı

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ Kullanma Kılavuzu 12 Ocak 2012 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir

Detaylı

ÖZKAY ELEKTRONİK. TK-103 Asansör Kumanda Kartı. KULLANIM KILAVUZU v1.00

ÖZKAY ELEKTRONİK. TK-103 Asansör Kumanda Kartı. KULLANIM KILAVUZU v1.00 ÖZKAY ELEKTRONİK TK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU v1.00 TK-103 ASANSÖR KUMANDA KARTI KULLANIM KILAVUZU v1.00 ÖZKAY ELEKTRONİK 2008 Eğitim Mahallesi Postane Sokak 13/2 Kadıköy İstanbul Tel

Detaylı

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 1- ON/OFF Anahtarı : Cihazımızı komple kapatıp açmak için kullanılır. 2- SAT SELECT (Uydu Seçim) TuĢu : Uydu alıcılarına geçiş yapmak için kullanılır. 3- SAT SELECT (Uydu

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Güç artımı AÇ/2. kademe Güç azaltma KAPAT/1ci kademe Brülör devrede Değer azaltma 2ci kademe çalışma Gerçek değer görünümü (kırmızı) Ayar noktası görünümü (yeşil) El kontrol

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı