Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K2AS_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K2AS_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K2AS_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 46 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 65 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Onbeş yaşındaki erkek hasta uçuk sonrasında özellikle ellerde kırmızı içi su dolu kabarcıklar gelişmesi şikayeti ile dermatoloji polikliniğine başvuruyor. Hastada öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? A) Eritema Multiforme B) Pemfigus Vulgaris C) Büllöz Pemfigoid D) Dermatitis Herpetiformis E) Lineer IgA Dermatozu 2. Aşağıdaki larenks kaslarından hangisi vokal kordların ana abduktor adalesidir? A) Krikotiroid adale B) Lateral krikoaritenoid adale C) İnteraritenoid adale D) Posterior krikoaritenoid adale E) Tiroaritenoid adale medial bölümü 3. Aşağıdakilerden hangisi akut supuratif sialadenitin etyolojisinde yer almaz? A) Staz B) Immunsupresyon C) Dehidratsyan D) Diüretik kullanımı E) Larengofarengeal reflü 4. 2 ay -12 yaş arasında çocuklarda en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Staphylococcus aureus B) Haemophilus influenzae C) Neisseria meningitidis D) Escherichia coli E) Streptococcus pneumoniae 5. Vitiligo nun ayırıcı tanısında hangi hastalık yoktur? A) Pitriyazis versikolor alba B) Pitriyazis alba C) Kimyasal lökoderma D) İndetermina lepra E) Lentigo senilis 6. Telekantus hangi sendromun bir komponentidir? A) Blefaroşalasiz B) Gorlin sendromu C) Bleferopitozis D) Propitozis E) Enoftalmus 7. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri effüzyonlu otitis media (EOM) ile ilgili yanlıştır? I. Klinik tablo gürültülü olduğu için tanı kolay konur. II. Seröz otitis media,sekretuar otitis media,kataral otitis media gibi isimler de kullanılır. III. Özellikle erişkin hastalarda EOM varlığında larenks kanseri mutlaka akılda tutulmalıdır. IV. Okul öncesi dönemdeki çocukların %35-70'i en az bir kere EOM atağı geçirir. V. Normal koşullarda orta kulak efüzyonlarının %50'si 4 hafta, %80'i 8 hafta içinde kaybolur. A) I-II B) I-III C) II-III D) III-IV E) IV-V 8. Aşağıdakilerden hangisi seyahat edenlerde kemoproflaksi ile önlenebilen bir hastalıktır? A) Sıtma B) Hepatit A C) Hepatit B D) HIV enfeksiyonu E) Kuduz 9. Malign melanom TNM evrelemesiyle ilgili hangisi yanlıştır? A) Mikrometastatik tek lenf nodu N1a'dır. B) 1 mm ve küçük ülsersiz tümör T1a'dır. C) Akciğer metastazı var ve LDH normal ise M1b'dir. D) 4'ten fazla veya fiske lenf nodu varsa N3'tür. E) 4 mm'den büyük ve ülserli tümör T2'dir. 2

3 10. Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Soğuk algınlığında temel mekanizma üst solunum yollarının viral invazyonudur B) Soğuk algınlığının %50'sinden Rhinovirüsler sorumludur C) Rhinovirüs enfeksiyonlarında konjuktivit ayırıcı bir bulgudur D) Farengokonjuktival ateşe adenovirüsler neden olur E) Herpanjinada etken coxsackieviruslerdir 11. Vokal kord nodülleri en çok nerede yerleşim gösterirler? A) Gerçek vokal kordların ön1/3-arka 2/3 birleşim yeri B) Yalancı vokal kordların ön2/3-arka 1/3 birleşim yeri C) Arka komissür D) Gerçek vokal kordların ön2/3-arka 1/3 birleşim yeri E) Yalancı vokal kordların ön1/3-arka 2/3 birleşim yeri 12. Hastane kökenli pnömoni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En sık görüldüğü yer hemodiyaliz ünitesidir. B) Trakeostomi ve entübasyon riski arttırır. C) Eskiden KOAH olması riski azaltır. D) Görülme sıklığı yüksek olmasına karşın mortalitesi düşüktür. E) Önceden antibiyotik tedavisi uygulanması riski azaltır. 13. Açık açılı glokom da aşağıdaki görme alanı defektlerinden hangisinin görülme olasılığı en düşüktür? A) Santral alan kaybı B) Kör noktada büyüme C) Sinir lifi demet defektleri D) Nazal step E) İzopterlerde genel depresyon 14. Vokal kord epitelinin yüzeyel histolojik yapısının incelenmesi amacıyla kullanılan larenks muayene yöntemi hangisidir? A) Direkt laringoskopi B) Fleksibıl laringoskopi C) İndirekt laringoskopi D) Videolaringostroboskopi E) Kontakt endoskopi 15. Sezary Sendromu belirtileri dışında kalan hangisidir? A) Eritrodermi B) Pruritus C) Jeneralize lenfadenopati D) Periferik kanda %10 dan fazla atipik lenfositlerin bulunması E) Hipertrikoz 16. Larengofaringeal reflü hastalığının tipik bulgusu olan larengeal pakiderminin en sık yerleşim yeri neresidir? A) Epiglotun lingual yüzü B) Yalancı kordlar C) İnteraritenoid bölge D) Vokal kordların ½ ön kısmı E) Kuadrangüler membran 17. Hastane enfeksiyonları için aşağıdaki önermelerin hangileri doğrudur? I. Uygulanan cerrahi girişimler hastane enfeksiyonu için risk oluşturmaktadır. II. Taburcu olduktan sonra bir haftadan daha geç gelişen enfeksiyonlar hastane ile ilişkili değildir. III. Geniş spektrumlu antibiyotik profilaksileri enfeksiyon kontrol önlemi alınamıyorsa uygulanmalıdır. IV. Hastanelerde yaygın antibiyotik ve dezenfektan madde kullanımı dirençli bakterilerin kontrolü için gereklidir. V. El yıkama hastane enfeksiyonlarının kontrolünde tek başına anlamlı sonuçlara yol açabilir. A) I-II B) III-IV C) II-V D) II-III E) I-V 18. HC genotipleri arasında kronikleşme riski en yüksek olan genotipi işaretleyiniz? A) Genotip 1 B) Genotip 2 C) Genotip 3 D) Genotip 4 E) Hepsi 3

4 19. Trakeotomi endikasyonu olmayan hangisidir? A) Anjionörotik ödem. B) Bilateral abduktor vokal kord paralizisi C) Maksillo-fasial fraktürler D) Konjenital laringeal anomaliler. E) N.laringeus superior paralizisi 20. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri patolojik burun tıkanıklığı sebeplerindendir? I. Nazal siklus II. Pozisyonel burun tıkanıklığı III. Puberte ve menstruasyon IV. Psikosomatik faktörler V. Septum deviasyonu A) I B) II-III C) I-II-III D) III-IV E) V 21. Saçlı deride lokal skarlı saç dökülmesine yol açan enfeksiyöz nedenler dışında kalan hangisidir? A) Favus B) Kerion selsi C) Diskoid lupus eritematozus D) Herpes zoster E) Lupus vulgaris 22. Antibiyotik ilişkili ishale aşağıdakilerden hangisi daha sık neden olmaktadır? A) Eritromisin B) Klindamisin C) Siprofloksasin D) Ertapenem E) Vankomisin 23. Pemfigus grubu hastalıklardan hangisi desmogein1 ve 3'e karşı antikorlar ile giden derin tutulum tipine örnektir? A) P. foliaceus B) P. vejetans C) P. eritematosus D) Fogo salvegam E) Paraneoplastik pemfigus 24. Kseroderma pigmentozum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Doğumda deri genellikle skuamlar ile kaplıdır B) İlk belirti şiddetli güneş yanığı gibidir C) Atrofik alanlar ve telenjiektazinin de gelişimiyle poikiloderma tablosu oluşabilir D) Sıklıkla aktinik keratoz mevcuttur. E) Yüz, çocukluk yaşlarında yaşlı yüz görünümü kazanır 25. Yaşlı birinde ani görememe yakınması var.göz dibi normal ise ne düşünülür? A) Akut santral retinal arter tıkanması B) Temporal artrit C) Glokom D) Santal retinal ven tıkanması E) Retrobulber nörit 26. HC ile ilgili yanlış bilgi hangisidir? A) Kuluçka süresi: Ort. 6-7 hf B) Klinik hastalık: 30-40% (20-30%) C) Kronik hepatit: 70% D) Persistent enfeksiyon: % E) Bağışıklık: Ömür boyu 27. Bir supraglottik larenks kanserinde tümör larenks dışına taşmış, klinik ve radyolojik olarak bilateral ve 6 cm den küçük lenfadenomegalileri mevcut, uzak metastaz yoksa tümörün TNM sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir? A) T3N3MO B) T2N1MO C) T4N2MO D) T3NOMO E) T4N3MO 28. Yedi yaşında kız çocuğu hızlı ilerleyen proptozis, kapakta kızarıklık ve şişme şikayeti ile getiriliyor. Muayenesinde üst nazal kadranda kitle, pitozis ve şaşılık saptanıyor. Ciltte ısı artışı olmayan hastada, En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Orbital selülit B) Nöroblastom C) Nörofibrom D) Meningiom E) Rabdomyosarkom 4

5 29. Kronik farenjitte görülebilen semptomlar hangileridir? I.Boğazda kuruluk II.Sık boğaz temizleme hissi III.Ağız kokusu IV.Zaman zaman boğazda yanma hissi ve müphem ağrı V.Koku alamama A) I-III-V B) IV-V C) I-V D) III-V E) I-II-III-IV 30. Aşağıdakilerden hangisi seyahat edenlerde aşı ile önlenebilen hastalıklardan değildir? A) Hepatit A B) Hepatit B C) HIV enfeksiyonu D) Kolera E) Poliomiyelit 31. Aşağıda baş ve yüzdeki ağrı ile ilgili özelliklerden hangisininin paranazal sinüs enfeksiyonlarında görülmesi beklenmez? A) Yatarak dinlenince ağrı azalır. B) Ikınma öksürme gibi eforlarla baş ağrısı artar. C) Sistemik dekonjestan ilaçlarla ağrı şiddetlenir. D) Pulsatil tipte baş ağrısı vardır. E) Başı öne eğmekle baş ağrısı artar. 32. Tonsillektomi sonrası görülen sekonder kanamaların en sık nedeni nedir? A) Ameliyat esnasında yetersiz kanama kontrolü B) Kanama diatezi C) Ameliyat sonrası diyete uyumsuzluk D) Ameliyat öncesinde aspirin kullanma öyküsü E) Ameliyat sahasında enfeksiyon 33. Aşağıdakilerden hangisi komplike üriner sistem enfeksiyonu kriterlerinden değildir? A) Üriner kateter bulunması B) Miksiyon sonrası >100 ml rezidüel idrar kalması C) Yakın geçmişte antibiyotik kullanımı D) Veziko üreteral reflü E) Gebelik 34. Paranazal sinüs tümörlerinde histopatolojik olarak non-epitelyal tümörler içinde incelenen ve en sık çocuklarda görülen tümör hangisidir? A) Rabdomyosarkom B) Leiyomyosarkom C) Hemanjiyoperistom D) Lenfoma E) Squamöz Cell Ca 35. Hangi konjonktivit alt tipinde katarakt gelişme riski yüksektir? A) Viral B) Dev papiller C) Mevsimsel allerjik D) Atopik E) Herpetik 36. Akut tonsillitin süpüratif komplikasyonları içinde en sık görüleni..olup,erken tanı ve tedavi yapılmadığında hayati risk taşır.bu komplikasyonun gelişmesi çok şiddetli disfaji'ye, trismus'a, yüksek ateş'e ve yumuşak damakta ipsilateral şişliğe neden olup, tedavi gecikir ise komşu fasiyal kompartmanlara yayılarak hava yolu obstrüksyonuna yol açabilir. Tedavisi; intra venöz penisilin tedavisi ile eş zamanlı..ve.. olup, genel durumu düzelen hastalara 4-6 hafta sonra.. olmalarının gerektiği bildirilmelidir. Yukarıdaki boşluklara sırası ile hangi seçenekteki ifadeler gelmelidir? A) Peritonsiller abse/ponksiyon ve insizyon-drenaj/ tonsillektomi operasyonu B) Retrofarengeal abse/ sıvı replasmanı ve İV. kortizon tedavisi/ tekrar İV. kortizon tedavisi C) Kavernöz sinüs trombozu/ sıvı replasmanı ve İV. kortizon tedavisi/ tekrar İV. kortizon tedavisi D) Akut glomerülonefrit/ sıvı replasmanı ve kortizon tedavisi/ tekrar İV. kortizon tedavisi E) Peritonsiller abse/ponksiyon ve insizyon-drenaj/ tekrar İV. penisilin tedavisi 37. Kanlı mukuslu ve günde kez dışkılaması olan hastanın dışkı mikroskopisinde bol lökosit görülmüştür. Bu hastada aşağıdakilerden hangisi etken olabilir? A) Entero Toksijenik E. coli (ETEC) B) Salmonella typhi C) Giardia lamblia D) Shigella flexineri E) Entero Adheran E.coli (EAEC) 5

6 38. Sifiliz tanısı ile takip edilen hastada palmoplantar bölgede eritemli skuamlı lezyonlar görülürse hasta kaçıncı evrededir? A) Sifiliz 1. Dönem B) Sifiliz 2. Dönem C) Sifiliz 3. Dönem D) Erken Latent Sifiliz E) Geç Latent Sifiliz 39. Tüberküloid lepra ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Direnci yüksek kişilerde basil sadece sinirde ürer B) Sinirde kalınlaşma, ağrı, anestezi, kas erimesi görülür C) Ağrı, dokunma, ısı duyuları kaybolur D) Primer organ tutulumu yoktur E) Lepromin deri testi negatiftir 40. Behçet hastalığı tanısı ile takip edilen hasta dermatoloji polikliniğine her iki tibia ön yüzünda olan kırmızı ağrılı nodasitelerle başvurdu. Hastada aşağıdakilerden hangisi tanıda öncelikle düşünülür? A) Eritema Elavatum Diutinum B) Eritema İndüratum Bazin C) Poliartritis Nodaza D) Eritema Nodozum E) Nodüler Vaskülit 41. Histopatolojik olarak hiperkeratoz, parakeratoz, akantoz ve papillomatizis ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Liken planus B) Pemfigus vulgaris C) Psoriasis vulgaris D) Dermatitis herpetiformis E) Seboreik dermatit 43. Lupus vulgaris in ayırıcı tanısı dışında kalan hangisidir? A) Derinin derin mantar enfeksiyonları B) Sarkoidoz C) Layşmaniyazis kutis D) Akne vulgaris E) Lepra 44. Aşağıdakilerden hangisi psoriasis vulgarisi tetikleyeci faktörlerden değildir? A) Ruhsal travma B) Enfeksiyonlar (streptokok ve viral infeksiyonlar) C) İklim ve mevsimsel değişiklikler D) İlaçlar (Li, antimalaryaller, ß- blokerler, indometazin ) E) Atopik dermatit 45. Otuz yaşında başağrısı, bulantı, kusması olan hastada BOS beyaz küresi 500/mm 3, yapılan gram boyamada gram(-) diplokoklar varsa bu hastada BOS'ta aşağıdakilerden hangisi beklenir? A) Glikoz:Azalır - Protein: Artar B) Glikoz:Artar - Protein:Artar C) Glikoz:Azalır - Protein:Azalır D) Glikoz:Artar - Protein:Azalır E) Glikoz:Değişmez - Protein:Artar 46. Kontakt lens kullananlarda en önde gelen bakteriyel etken hangisidir? A) Stafilokoklar B) Psödomonas C) Fusarium D) Acantomoeba E) Hemafilus influenza 42. T1N0 glottik larenks kanserinde sadece radyoterapi ile lokal kontrol olasılığı yüzde kaç'tır? A) % 90 B) % 70 C)% 50 D)% 30 E) % 10 6

7 A KİTABI 1 A 2 D 3 E 4 E 5 E 6 C 7 B 8 A 9 E 10 C 11 A 12 B 13 A 14 E 15 E 16 C 17 E 18 A 19 E 20 E 21 C 22 B 23 B 24 A 25 E 26 E 27 C 28 E 29 E 30 C 31 C 32 C 33 E 34 A 35 D 36 A 37 D 38 B 39 E 40 D 41 C 42 A 43 D 44 E 45 A 46 B 7

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K1AS_27_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K1AS_27_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K1AS_27_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

AKUT TONSİLLOFARENJİT

AKUT TONSİLLOFARENJİT İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 107 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.107-116 AKUT TONSİLLOFARENJİT Uzm. Dr. Bilgül

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 21 (22 Mayıs 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. KBB/1 KBB/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak KBB/3 Hakkımda: Adım Enes Başak.

Detaylı

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

OTOİMMÜN HASTALIKLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi OTOİMMÜN HASTALIKLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Adem Köse Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Taha ÜNAL İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER: Giriş...1 Eritema

Detaylı

VULVAR DERİ HASTALIKLARININ

VULVAR DERİ HASTALIKLARININ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr.Adem KÖŞLÜ VULVAR DERİ HASTALIKLARININ DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE GÖRÜLME SIKLIĞI VE DAĞILIMI (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı