Kale Hakk nda. Kale, teknik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kale Hakk nda. Kale, teknik"

Transkript

1 Ürün Katalo u

2 Kale Hakk nda Kale, stanbul Anadolu Yakas Organize Sanayi bölgesinde m 2 aç k alan, m 2 kapal alanda faaliyetini sürdürmektedir. Kale, teknik donan m n n yan s ra, konusunda uzman ve tecrübeli bir ekibe sahiptir. 2

3 Hortum kelepçesi sektöründe Türkiye nin lider, dünyan n say l firmalar ndan biri olan Kale, 15 y l a k n bir süredir sektör içerisinde bulunmaktad r. Otomotiv sektöründe ana sanayilerin tedarikçisi olman n yan nda %75 ihracat oran yla 40 dan fazla ülkede, 100 den fazla distribütörüyle Dünya pazar nda yer almaktad r. Kale, global ba lant teknolojileri sektöründe yüksek ürün kalitesi ve kabul edilebilir fiyat politikas n n yan s ra hizmet kalitesiyle de tercih edilmektedir. Kale, ISO/TS ve IS kalite belgelerine sahiptir. Üretilen ürünlerin %75 ini 40 dan fazla ülkeye ihraç etmektedir. 3

4 SatÕõ Otomotiv Endüstri Müõterilerimiz arasõnda otomotiv ana sanayileri ile Tier-1 & Tier-2 yan sanayileri yer almaktadõr. õ makinalarõ, tarõm makinalarõ, jeneratör, marin, otogaz vb. sektörlerde üretim yapan firmalar portföyümüz arasõndadõr. 4

5 Distribüsyon Private Label Kale ürünleri, global satõõ a Õ sayesinde 40 dan fazla ülkede kullanõlmaktadõr. Kale, birçok uluslararasõ firmaya özel ambalajlama, logo markalama ve etiketleme yapmaktadõr. 5

6 Kale, mü terileriyle yeni projelerde yak n i birli i ile çal r. Uygulama noktalar na özel çözümler üretmektedir. Kale, kulland proseslerini, üretim hatlar n kendisi tasarlay p imal etmektedir. 6

7 Tasar m & Ürün Geli tirme Kale, standart ürünlerin yan s ra mü teriye özel ürünler geli tirmektedir. Üretim hatlar n n, kal plar n, fikstürlerin, aparatlar n, test sistemlerinin tasar m n ve imalat n bünyesinde gerçekle tirmektedir. Kal phanede kullan lan ana tezgahlar n tümü Avrupa ve Japonya men eli olup h z ve hassasiyetleri ile Kale nin vazgeçilmez avantajlar ndan biridir. Kale, pazar ihtiyaçlar n takip eder, bu ihtiyaçlar do rultusunda yeni ürünler geli tirir. 7

8 Kale, tüm süreçlerini ERP üzerinden yönetir. En verimli ve optimize edilmi üretim sonuçlar elde etmek için ayn zamanda barkod takip sistemi kullanmaktad r. Tüm hammaddeler dünya lideri tedarikçiler taraf ndan kar lanmaktad r. Kale ürünleri için özel olarak üretilen hammadeler, ürün güvenirli inin önemli unsurlar ndan biridir. 8

9 Üretim Kale, yal n üretim felsefesi do rultusunda üretim yapmaktad r. Projelere ba l olarak üretim kapasitesini h zl ekilde art rabilmektedir. Tüm üretim süreci ERP ve Barkod sistemiyle çal maktad r. Buna paralel %100 ürün izlenebilirli i sa lanmaktad r. lk seferde do ru üretme Kale nin temel felsefeleri aras nda yer almaktad r. Kale, tüm ekipmanlarda mevcut olan önleyici ve kestirimci bak mlarla yüksek planlama performans elde eder. Yüksek hassasiyete sahip olan üretim hatlar, dakikada 250 adetlik üretim h z na kadar ç kabilmektedirler. 9

10 Kale, laboratuar imkanlar sayesinde ürünlerin tüm fonksiyonel testlerini yapmaktad r. Kelepçe - Hortum ili kisi içinde ihtiyaç duyulan PT veya PVT testleri mü terilerle birlikte ortakla a yap lmaktad r. 10

11 Kalite Giri ten finale kadar üretimin tüm a amalar nda; ISO/TS16949 sistem uygulamalar, Kale kalitesinin garantisi olan kontrol sistemleri ve kontrol ekipmanlar, Kale ürün güvenirli ini üst düzeyde tutmaktad r. Korozyon direnci periyodik olarak kontrol edilmektedir. Üretim a amas nda yap lan tüm testler, Kale ürünlerinin kalitesinin güvencesidir. 11

12 Ürün Gam Vida Sürümlü Kelepçeler (9 mm) Vida Sürümlü Kelepçeler (12 mm) Hafif Yayl Vida Sürümlü Kelepçeler Özel Kelepçeler BL - Ball Lock Kelepçe BJR - Smooth Kelepçe SE - Kulakl Kelepçeler Kale, ürün gam n mü teri ihtiyaçlar n kar layabilecek ekilde sürekli geli tirmektedir. Ürünler, uygulama noktalar na ba l olarak birçok alternatif malzemelerden üretilmektedir. 12

13 Ba lant Kelepçeleri Kulakl Kelepçeler A r Kelepçeleri Yay Gerilmeli A r Kelepçeleri BB - Serbest Boy Kelepçe ST - Serbest Boy Kelepçe Özel panolar, Kale ürünlerinin sergilenmesi ve kullan lmas n kolayla t rmaktad r. Manuel ve haval aparatlar, Kale ürünlerinin kullan m s ras nda kullan c lara esneklik ve h z kazand rmaktad r. 13

14 WD9 - Vida Sürümlü Kelepçeler Vida sürümlü kelepçeler, DIN 3017 normuna uygun olarak üretilmektedir. Kolay montaj için 7 mm lik alt gen vida ba Mekanik kilitli ve tek parçadan olu an yuva tasar m yla daha dayan kl ve daha kuvvetli Alan ve a rl k tasarruflu tasar m 14

15 Teknik Özellikler d - D (mm) W1 - W2 - W3 - W4 - W5 (Nm) L (mm) ± 2 Vida ba Y ld z Düz AD maks. PD maks ,5 3, ,5 3, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4,5 24 W1 W2 W3 W4 W5 Malzeme Kodu Yuva Vida Bant W1 Yumu ak çelik Yumu ak çelik Yumu ak çelik W2 W3 W4 W DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN AD: Tavsiye edilen s kma torku PD: Test torku Yumu ak çelik DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN

16 WD12 - Vida Sürümlü Kelepçeler Hortum zedelenmesini engelleyen d bükey bant kenarlar lave aksesuarlarla hortum üzerinde konumland rma Dü ük s kma momentiyle yüksek s kma kuvveti Ürün üzerinden %100 izlenebilirlik 16

17 Teknik Özellikler d - D (mm) W1- W2 - W3 - W4 - W5 (Nm) Vida ba Y ld z Düz AD maks. PD maks ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6,5 W1 W2 W3 W4 W5 Malzeme Kodu Yuva Vida Bant W1 Yumu ak çelik Yumu ak çelik Yumu ak çelik W2 W3 W DIN EN DIN EN DIN EN Yumu ak çelik DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN ,0 6, ,0 6, ,0 6,5 W DIN EN DIN EN DIN EN ,0 6,5 AD: Tavsiye edilen s kma torku PD: Test torku 17

18 WD12 IS - Hafif Yayl Vida Sürümlü Kelepçeler S cakl k de i imi, dinamik yükler ve çap de i imini dengeleyen yay sistemi Is tma-so utma, hava sistemlerinde güvenli kullan m Kompakt dizayn, ekonomik çözüm Konumland rma aksesuarlar yla kolay ve do ru montaj 18

19 Teknik Özellikler d - D (mm) W3 - W4 - W5 (Nm) Maks. s kma h z (d/dak) L (mm) ± 2 AD max PD max ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, ,0-5,5 6, Malzeme Kodu Yuva Vida Bant Yay W3 W4 W DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN Vida ba Düz W3 W4 W5 AD: Tavsiye edilen s kma torku PD: Test torku 19

20 HD - A r Kelepçeleri Yüksek bas nçlara kar yüksek s kma torku Üç noktadan kaynakl dayan kl tasar m Basit tasar m yla uygulama alanlar nda kolay montaj 360 derecede dengeli s kma kuvveti 20

21 Teknik Özellikler A R Malzeme Kodu Bant Köprü Civata Pul C W1 Yumu ak çelik Yumu ak çelik 8.8 Yumu ak çelik W2 AISI 304 AISI Yumu ak çelik - W4 AISI 304 AISI 304 AISI 304 A2 AISI d - D (mm) L (mm) R (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Kopma torku min. (Nm) W1 - W2 - W4 W1 W2 W4 W1 W2 - W4 W1 - W2 W ,0 M5 x , , ,5 0,60 ± 0,05 0,60 ± 0,03 11,3 13, ,5 M5 x , , ,5 0,60 ± 0,05 0,60 ± 0,03 11,3 13, ,0 M5 x , , ,5 0,60 ± 0,05 0,60 ± 0,03 11,3 13, ,5 M5 x , , ,5 0,60 ± 0,05 0,60 ± 0,03 11,3 13, ,0 M5 x , , ,5 0,60 ± 0,05 0,60 ± 0,03 11,3 13, ,0 M6 x , , ,5 1,00 ± 0,08 1,00 ± 0,05 19,1 26, ,0 M6 x , , ,5 1,00 ± 0,08 1,00 ± 0,05 19,1 26, ,0 M6 x , , ,5 1,00 ± 0,08 1,00 ± 0,05 19,1 26, ,0 M6 x , , ,5 1,00 ± 0,08 1,00 ± 0,05 19,1 26, ,0 M6 x , , ,5 1,00 ± 0,08 1,00 ± 0,05 19,1 26, ,0 M6 x , , ,5 1,00 ± 0,08 1,00 ± 0,05 19,1 26, ,0 M6 x , , ,5 1,00 ± 0,08 1,00 ± 0,05 19,1 26, ,0 M6 x , , ,5 1,00 ± 0,08 1,00 ± 0,05 19,1 26, ,0 M6 x , , ,5 1,00 ± 0,08 1,00 ± 0,05 19,1 26, ,5 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,0 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,0 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,0 M8 x , , ,5 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,06 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,80 ± 0,10 1,50 ± 0,07 48,2 60, ,0 M8 x , , ,5 1,80 ± 0,10 1,50 ± 0,07 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,80 ± 0,10 1,50 ± 0,07 48,2 60, ,0 M8 x , , ,5 1,80 ± 0,10 1,50 ± 0,07 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,80 ± 0,10 1,50 ± 0,07 48,2 60, ,0 M8 x , , ,5 1,80 ± 0,10 1,50 ± 0,07 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,80 ± 0,10 1,50 ± 0,07 48,2 60, ,5 M8 x , , ,5 1,80 ± 0,10 1,50 ± 0,07 48,2 60,6 Uygulama tavsiyesi: Tavsiye edilen s kma torku, kopma torkunun %75 ini a mamal d r. 21

22 ST - Yay Gerilmeli A r Kelepçeleri Yüksek bas nç, vakum ve dinamik yük olan uygulama noktalar nda do ru çözüm Alt kö e vida ba ve ileri konum sayesinde montaj kolayl Yayl pullar sayesinde sabit s kma kuvveti %100 hortum emniyeti için iç yüzeyde ek bant 22

23 Teknik Özellikler d - D (mm) Bant geni li i (mm) S kma torku maks. (Nm) Malzeme Kodu Vida Bant Yuva Pul , ,1 W2 AISI Alt kö e, Çinko kaplama AISI 304 AISI 304 AISI , , , , , , , , , , , , , ,1 23

24 CC - Ba lant Kelepçeleri Kale Ba lant Kelepçeleri DIN 3016 normuna göre üretilmektedir. Geni malzeme ve kauçuk seçenekleri Emniyet için takviyeli bant uçlar Otomotiv, endüstri, beyaz e ya vb. sektörlerde yayg n kullan m 24

25 Teknik Özellikler Tip A1 Tip B1 Tip C1 Tip D1 Tip E1 Tip F1 d (mm) b1 = 12,0 mm dn = 5,3 mm b1 = 15,0 mm dn = 6,4 mm b1 = 20,0 mm dn = 8,4 mm b1 = 25,0 mm dn = 10,4 mm Malzeme Kodu Aç klama 4, , , , , , ,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20, , W1 Yumu ak çelik W3 X6Cr17 (1.4016) EN W4 X5CrNi (1.4301) EN W5 X5CrNiMo (1.4401) EN Kauçuk Tipi CR EPDM Renk Siyah Siyah Is dayan m (C o ) Ozon dayan m Çok iyi Çok iyi I k dayan m Çok iyi Çok iyi Yak t dayan m Yeterli Zay f Ya dayan m yi Zay f Alkol dayan m yi yi Asit dayan m yi yi Alkali dayan m yi yi 25

26 TK - Tek Kulakl Kelepçeler Sade tasar m yla hem pratik, hem de ekonomik Tüm ak kan sistemlerinde güvenli kullan m Dar alanlarda kullan m kolayl Basit aparatlarla kolay montaj özelli i 26

27 Teknik Özellikler W1 H W4 H d - D (mm) W1 W4 A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) H (mm) 7-9 9,3 5,5 6,0 0,8 13, ,3 6,0 6,0 0,8 14, ,3 6,5 6,5 0,8 15, ,3 7,0 6,5 0,8 16, ,3 7,5 6,5 0,8 17, ,3 8,0 7,0 1,0 18, ,3 8,0 7,0 1,0 19, ,3 8,5 7,0 1,0 20, ,5 9,0 7,0 1,0 22, ,5 9,5 7,0 1,0 23, ,5 9,5 7,5 1,0 24, ,5 10,0 7,5 1,0 25,0 Malzeme Kodu W1 W4 Bant St 34 Çelik (DIN 2393 C) Cr3 Çinko Kaplama AISI 304 Paslanmaz Çelik 27

28 TKY - Tek Kulakl Yüksüklü Kelepçeler çerisindeki ilave yüksük sayesinde 360 derece kuvvet da l m Tüm ak kan sistemlerinde güvenli kullan m Basit s kma aparatlar yla montaj kolayl Uygulama noktas na ba l olarak iki farkl malzeme seçene i 28

29 Teknik Özellikler W1 H W4 H d - D (mm) W1 W4 A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) 7,5-8,5 9,3 5,5 6,0 0,8 8,5 7,8 13,0 8,0-9,5-10,3 6,0 6,0 0,8 9,5 7,8 14,0 8,2-9,5-10,3 6,0 6,0 0,8 9,5 7,8 14,0 9,0-10,5 11,3 6,5 6,5 0,8 10,5 7,8 15,0 10,0-11,5 12,3 7,0 6,5 0,8 11,5 7,8 16,0 10,5-12,5 13,3 7,5 6,5 0,8 12,5 7,8 17,0 11,5-13,3-14,3 8,0 7,0 1,0 13,3 8,8 18,5 11,5-13,5-14,3 8,0 7,0 1,0 13,5 8,8 18,5 12,5-14,5-15,3 8,0 7,0 1,0 14,5 8,8 19,5 13,0-15,3 16,3 8,5 7,0 1,0 15,3 8,8 20,5 14,0-16,3-17,5 9,0 7,0 1,0 16,3 8,8 22,0 15,0-17,3 18,5 9,5 7,0 1,0 17,3 8,8 23,0 16,0-18,3-19,5 9,5 7,5 1,0 18,3 9,8 24,0 17,0-19,3-20,5 10,0 7,5 1,0 19,3 9,8 25,0 Malzeme Kodu Bant Yüksük W1 St 34 Çelik (DIN 2393 C) Cr3 Çinko Kaplama AISI 301 Paslanmaz Çelik W4 AISI 304 Paslanmaz Çelik AISI 301 Paslanmaz Çelik 29

30 CK - Çift Kulakl Kelepçeler Çift kulakl tasar m sayesinde yüksek s kma aral Kompakt tasar m sayesinde dar alanlar n uzman Otomotiv, otogaz, tar m makinalar gibi birçok sektörde yayg n kullan m Kolay montaj, demontaj 30

31 Teknik Özellikler H d - D (mm) W1 W4 A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) H (mm) 5-7 7,3 4,3 6,0 0,6 11, ,3 4,8 6,0 0,8 13, ,3 5,3 6,5 0,8 17, ,3 5,5 6,5 0,9 18, ,3 5,8 6,5 0,9 19, ,3 6,3 7,0 1,0 21, ,5 6,6 7,0 1,2 24, ,5 7,0 7,5 1,2 25, ,5 7,6 7,5 1,2 27, ,5 7,9 8,0 1,2 28, ,5 8,5 8,0 1,3 31, ,5 9,1 8,5 1,4 33, ,5 9,4 8,5 1,4 35, ,5 10,0 9,0 1,4 36, ,5 10,6 9,0 1,4 39, ,5 11,0 9,5 1,4 42, ,5 11,5 9,5 1,6 46, ,5 12,0 10,0 1,6 49, ,5 12,5 10,0 1,6 53, ,5 13,0 10,5 1,6 56,0 Malzeme Kodu W1 W4 Bant St 34 Çelik (DIN 2393 C) Cr3 Çinko Kaplama AISI 304 Paslanmaz Çelik 31

32 BL - Ball Lock Kelepçe D (mm) Uzunluk (mm) Bant geni li i: 4,5 mm Bant geni li i: 8,0 mm Paslanmaz Çelik BJR - Smooth Kelepçe S kma aparat D (mm) Bant geni li i: 6,4 mm Bant geni li i: 9,5 mm Bant geni li i: 12,7 mm Bant geni li i: 16,0 mm Bant geni li i: 19,0 mm Paslanmaz Çelik 32

33 ST - Serbest Boy Kelepçe Bant geni li i Bant kal nl Bant uzunlu u Malzeme Vida ve Yuva Paketleme 9 mm 0,6 mm 30 m/rulo AISI 430 Paslanmaz Galvaniz Çelik 50 adet / kutu BB - Serbest Boy Kelepçe S kma aparat Bant geni li i Bant kal nl Bant uzunlu u Klips Paketleme 6,4 mm - 1/4 0,50 mm - 0, m/rulo 6,4 mm - 1/4 100 adet / kutu 9,5 mm - 3/8 0,64 mm - 0, m/rulo 9,5 mm - 3/8 100 adet / kutu 12,7 mm - 1/2 0,75 mm - 0, m/rulo 12,7 mm - 1/2 100 adet / kutu 16,0 mm - 5/8 0,75 mm - 0, m/rulo 16,0 mm - 5/8 100 adet / kutu 19,0 mm - 3/4 0,75 mm - 0, m/rulo 19,0 mm - 3/4 100 adet / kutu Paslanmaz Çelik 33

34 SE - Kulakl Kelepçeler Otomotiv ve tüm endüstriyel uygulamalarda ya, su vb ak kan hatlarda güvenli kullan m. Dar alanlarda ergonomik uygulama. Küçük çapl hortumlarda emniyetli s zd rmazl k sa lar. Basit s kma aparatlar ile uygulanabilirlik. 34

35 Teknik Özellikler Malzeme Kodu Bant W4 AISI 304 Paslanmaz Çelik Parça Tan m d - D (mm) - D (mm) A (mm) W (mm) T (mm) SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W SE W

36 Bant üzerine aç lm olan ceple, hortuma ön konumland rma gerçekle tirilir. Üretim hatlar nda do ru ve kolay montaj sa lar. Yuva üzerindeki konumland rma aksesuar yla hortum üzerinde ön konumland rma sa lar. 36

37 Özel Ürünler ve Uygulamalar Ürün Mühendisli i birimi, mü teri ihtiyaçlar na kar l k verecek tüm talepleri mevcut ürünleri modifiye ederek veya yeni ürün geli tirerek kar lamaktad r. H zl prototip ve numuneler üreterek uygulama noktalar nda mü terilerinin seri öncesi denemeler yapmalar na olanak sa lamaktad r. Yan tutucu aksesuar sayesinde hortum a z na konumland rma yap l r. Do ru ve kolay bir montaj sa lar. Özel kaplamalar ile korozyona kar dayan kl l k daha da art r l r. 37

38 Tüm malzeme hareketleri ERP ba lant l olarak barkod sistemleriyle yap lmaktad r. Kale deposu, palet kapasitelidir. Ayn anda birden fazla noktada yükleme veya bo altma yapabilmektedir. 38

39 Paketleme & Lojistik Alternatif ambalajlama seçenekleri mevcuttur. Sevkiyat öncesinde çift kontrol yap lmaktad r. Kale, tüm ta ma yöntemlerinde gerekli tecrübeye sahiptir. 39

40 Kale Ba lant Teknolojileri San. ve Tic. A.. Telefon: Faks: Adres: stanbul AYOSB 5. Sokak No Tuzla, stanbul, TÜRK YE Bu bro ürdeki bilgiler teknik hatalar ya da yaz m hatlar içerebilir. Kale, bilgi vermeksizin de i iklik yapma hakk n sakl tutar. GK TR-YA

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

Ba lant elemanlar tedarikçisi Ürünler ve hizmetler www.boellhoff.com

Ba lant elemanlar tedarikçisi Ürünler ve hizmetler www.boellhoff.com 1180/07.37 Ba lant elemanlar tedarikçisi Ürünler ve hizmetler www.boellhoff.com Ba lant oluflturuyoruz! Joining together Ba lant oluflturmak! Bu sloganla günlük faaliyetlerimizi ifade ediyoruz. Bir taraftan

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l Ürün Katalo u ELSOLD Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l ELSOLD çerik Tablosu ELSOLD Ba yaz Sayfa 01 ELSOLD SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz Sayfa 02 ELSOLD SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli

Detaylı

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) M. Selami leri, TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i May s 2013 Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2009 May s Say : 26 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com

fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com fiubat 2009 0212 393 58 58 Borusan Mannesmann Dan flma Hatt E-posta: bmb@borusan.com www.borusanmannesmann.com çindekiler Girifl...3 Fabrikalar...4 1 Su Borular ve Genel Amaçl Borular...7 1.1 ERW Su

Detaylı

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Her mevsim konfor için... Koramic A.Ş. 2 ntema A.Ş. 4 Teknik Destek 5 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri 6-13 - VitrA Therm NORM 14 - VitrA Therm ARK TEKT

Detaylı

Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi

Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi 2 3 Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi Selahattin Düzbasan Süleyman Uluöz Erol Yak t ILGAZ n. Tic.Ltd. ti. ILGAZ n. Tic.Ltd. ti. RAIL.ONE ILGAZ Cinnah Caddesi Piyade Sk. Re

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

climate of innovation

climate of innovation Program 2013 climate of innovation Bir aile firmas olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir flekilde s elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar do rultusunda kullan ma sunmay kendisine

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Gözünüz arkada kalmaz. Atego

Gözünüz arkada kalmaz. Atego Gözünüz arkada kalmaz. Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna,

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı