So uk Büzüflmeli Ürünler 1

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "So uk Büzüflmeli Ürünler 1"

Transkript

1 So uk Büzüflmeli Ürünler So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri Serisi ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri QS /15 kv So uk Büzüflmeli Orta Gerilim Kablo Ekleri QSG ve QS kv So uk Büzüflmeli Orta Gerilim Kablo Ekleri QT II So uk Büzüflmeli Orta Gerilim Silikon Kablo Bafll klar M Elektrik Ürünleri 1

2 5 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri Serisi EDPM kauçuk malzemenin spiral sökülebilir göbek üzerine öngerilimli olarak yerlefltirilmesi ile elde edilmifltir. Spiral göbe in sökülmesi sonucunda daralan tüp her noktada eflit olarak uygulad radyal bas nçla ek boyunca kesin s zd rmazl k ile elektriksel ve mekanik izolasyon sa lar. Montaj kolayd r, özel ekipman, s veya alev gerektirmez. Genifl bir aral ktaki kablo kesitlerine uygulanabilir. Su ve nem yal t m n mekanik olarak sa lar, s zd rmazl k için yap flt r c ya ihtiyaç duymaz. Kullan m süresi içinde esnekli ini ve bas nc n yitirmez. Dielektrik kuvveti 19,1 kv/mm dir. Islak ortamda da mükemmel elektriksel özellikler gösterir. Asitlere, alkalilere ve UV fl na mukavemet gösterir. Su geçirmezdir, NEMA Pub. No. PP-C1 in gereklerini yerine getirir. Seçim Tablosu Ürün Min. Çap (mm) Maks. Çap (mm) Uzunluk (mm) M Elektrik Ürünleri 2

3 ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri EDPM kauçuk malzemenin spiral sökülebilir göbek üzerine öngerilimli olarak yerlefltirilmesi ile elde edilmifltir. Montaj kolayd r, özel alet, s veya alev gerektirmez. Spiral göbe in sökülmesi sonucunda daralan tüp her noktada eflit olarak uygulad radyal bas nçla ek boyunca kesin s zd rmazl k ile elektriksel ve mekanik izolasyon sa lar. Su ve nem yal t m n mekanik olarak sa lar, s zd rmazl k için yap flt r c ya ihtiyaç duymaz. Neme, asitlere, alkalilere, ozona ve UV fl na mukavemet gösterir. Dielektrik kuvveti 14,3 kv/mm dir. 1000V a kadar izolasyon uygulamalar nda kullan l r. De iflik çaptaki kablolara uygundur. Kit içerisinde ürünün yan nda Scotch bant, damar ayr ma parças ve konnektörler bulunmaktad r. Ürün Cinsi Kullan m Kablo Kesiti Gerilimi (mm 2 ) 91-ACS-2,5 1kV 3x1,5 91-ACS-2,5 1kV 3x2,5 91-ACS-2,5 1kV 4x1,5 91-ACS-2,5 1kV 4x2,5 91-ACS-6 1kV 3x4 91-ACS-6 1kV 3x6 91-ACS-6 1kV 3x10 91-ACS-6 1kV 4x4 91-ACS-6 1kV 4x6 91-ACS-16 1kV 3x16 91-ACS-16 1kV 3x16/10 91-ACS-16 1kV 4x10 91-ACS-16 1kV 4x16 91-ACS-35 1kV 3x25 91-ACS-35 1kV 3x25/16 91-ACS-35 1kV 3x35 91-ACS-35 1kV 3x35/16 91-ACS-35 1kV 4x25 91-ACS-35 1kV 4x35 91-ACS-50 1kV 3x50 91-ACS-50 1kV 3x70 91-ACS-50 1kV 3x50/25 91-ACS-95 1kV 3x95 91-ACS-95 1kV 3x70/35 91-ACS-95 1kV 3x95/50 91-ACS-95 1kV 3x ACS-150 1kV 3x ACS-150 1kV 3x120/70 91-ACS-150 1kV 3x150/70 91-ACS-240 1kV 3x ACS-240 1kV 3x ACS-240 1kV 3x185/95 91-ACS-240 1kV 3x240/120 3M Elektrik Ürünleri 3

4 1.3 QS /15 kv So uk Büzüflmeli 1 Orta Gerilim Düz Kablo Ekleri Ek noktas nda tüm elektriksel izolasyonun sa land yekpare bir gövde ile, d fl k l f olarak kullan lan di er bir so uk büzüflmeli tüpten oluflur. Montaj kolayd r, özel alet, s veya alev gerektirmez. flçilik hatalar n ve enerji kesintisini minimuma indirir. Neme, asitlere, alkalilere, ozona ve UV fl na mukavemet gösterir. Dielektrik kuvveti kuru ortamda 14,6 kv/mm, nemli ortamda 13,4 kv/mm dir kv taki uygulamalarda kullan l r. Her bir ek gövdesi imalat sonras tek tek elektrik izolasyon ve k smi deflarj testine tutulur. Su ve nem yal t m n mekanik olarak sa lar, s zd rmazl k için yap flt r c ya ihtiyaç duymaz. VDE 0278, CENELEC HD 628, 629 standartlar n ve TEDAfi MYD- 99/033.A flartnamesini karfl lar. Ürün Kullan m Kablo Kesiti Cinsi Gerilimi (mm 2 ) 92 AG kv 1x70-1x AG kv 1x150-1x AG kv 1x300-1x AG kv 3x70-3x AG kv 3x150-3x AG kv 1x50-1x AG kv 1x150-1x AG kv 1x300-1x AG kv 3x50-3x AG kv 3x150-3x240 3M Elektrik Ürünleri 4

5 1.4 QSG ve QS kv So uk Büzüflmeli Orta Gerilim Düz Kablo Ekleri 3M taraf ndan özel olarak formüle edilmifl silikon malzemeden yap lm flt r. Kolayca sökülebilir göbek üzerine yerlefltirilmifl olan ek sistemi sürekli dairesel olarak merkeze do ru s kma e ilimindedir. Montaj kolayd r, özel alet, s veya alev gerektirmez. flçilik hatalar n ve enerji kesintisini minimuma indirir. 36 kv taki uygulamalar için kullan l r. malat s ras nda elektriksel ve mekanik özellikleri test edilmifltir. Su ve nem yal t m n mekanik olarak sa lar, s zd rmazl k için yap flt r c ya ihtiyaç duymaz. VDE 0278, CENELEC HD 628, 629 standartlar n ve TEDAfi MYD- 99/033.A flartnamesini karfl lar. Ürün Kullan m Kablo Kesiti Cinsi Gerilimi (mm 2 ) 94 AP kv 1x25-1x AP kv 1x185-1x300 3M Elektrik Ürünleri 5

6 1.5 QT II So uk Büzüflmeli Orta Gerilim Silikon Kablo Bafll klar Kablo bafll klar tamamen silikondan yap lm fl olup öngerilmeli olarak bir göbek üzerine oturtulmufltur. QTII Bafll içerisindeki göbek kolayca sökülerek kablo üzerine büzüflür. Kablo bafll sürekli olarak kabloyu s kma e ilimindedir. Silikon malzeme; UV dayan ml d r, hidrofobiktir ve gövde üzerinde iletken karbon yol oluflmaz. Montaj kolayd r, özel alet, s veya alev gerektirmez. Elektriksel zorlanmalara ve do a flartlar na dayan kl d r. Kablo bafll klar n n gövdesinde bulunan yüksek dielektrik katsay l malzeme sayesinde kablo izolasyonunu çevreleyen elektrik alan kontrol alt na al nm flt r. Dielektrik kuvveti 20 kv/mm dir. 36 kv a kadar olan uygulamalarda dahili ve harici olarak kullan labilir. Su ve nem yal t m n mekanik olarak sa lar, s zd rmazl k için yap flt r c ya ihtiyaç duymaz. VDE 0278, CENELEC HD 628, 629 standartlar n ve TEDAfi MYD-99/033.A flartnamesini karfl lar. Ürün Kullan m Kablo Kesiti Kullan m Cinsi Gerilimi (mm 2 ) Yeri 92-EB 62-1 TR 10 kv 1x25-1x70 DAH L 92-EB 63-1 TR 10 kv 1x95-1x240 DAH L 92-EB 64-1 TR 10 kv 1x300-1x500 DAH L 92-EB 62-3 TR 10 kv 3x25-3x70 DAH L 92-EB 63-3 TR 10 kv 3x95-3x240 DAH L 92-EB 64-3 TR 10 kv 3x300 DAH L 92-EB 62-2 TR 10 kv 1x50-1x185 HAR C 92-EB 63-2 TR 10 kv 1x240-1x400 HAR C 92-EB 62-4 TR 10 kv 3x50-3x120 HAR C 92-EB 63-4 TR 10 kv 3x150-3x185 HAR C 92-EB 64-4 TR 10 kv 3x240-3x300 HAR C 92-EB 62-1 TR 15 kv 1x25-1x50 DAH L 92-EB 63-1 TR 15 kv 1x70-1x185 DAH L 92-EB 64-1 TR 15 kv 1x240-1x500 DAH L 92-EB 62-3 TR 15 kv 3x25-3x50 DAH L 92-EB 63-3 TR 15 kv 3x70-3x185 DAH L 92-EB 64-3 TR 15 kv 3x240-3x300 DAH L 92-EB 62-2 TR 15 kv 1x25-1x150 HAR C 92-EB 63-2 TR 15 kv 1x185-1x300 HAR C 92-EB 64-2 TR 15 kv 1x400-1x630 HAR C 92-EB 62-4 TR 15 kv 3x25-3x95 HAR C 92-EB 63-4 TR 15 kv 3x120-3x150 HAR C 92-EB 64-4 TR 15 kv 3x185-3x300 HAR C 94-EB 62-1 TR 36 kv 1x25-1x120 DAH L 94-EB 63-1 TR 36 kv 1x150-1x400 DAH L 94-EB 62-3 TR 36 kv 3x25-3x120 DAH L 94-EB 63-3 TR 36 kv 3x150-3x240 DAH L 94-EB 62-2 TR 36 kv 1x25-1x120 HAR C 94-EB 63-2 TR 36 kv 1x150-1x400 HAR C 94-EB 62-4 TR 36 kv 3x25-3x120 HAR C 94-EB 63-4 TR 36 kv 3x150-3x240 HAR C 3M Elektrik Ürünleri 6

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Sigortal Yük y r c lar Ç R S 1 00 / 1 S 0 S 1 / 0 2 / S / Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş odları Sigortasız Yük yırıcılar Teknik

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO9001&ISO/TS949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama EFEN markası EFEN NH Sigortalar ve Sigorta ile ilgili sistem komponentlerinde uzmanlaşmış bir firmadır.

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER TEMOKUPLLA LE LG L GENEL B LG LE TEMOKUPL NED? cakl k ölçümleri giderek artan oranda önemli bir konu haline gelmifltir. cakl k tamamen fizik ile ilgili temel bir konudur. Çok çeflitli fiziksel özellikleri

Detaylı

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43 Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk Baraj Gölü üzerinde infla edilmekte olan Nissibi Köprüsü hakk nda nflaat Yüksek Mühendisi Say n Altok KURfiUN dan bilgi

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli www.siemens.com.tr/8bt2 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR - 2012 Answers for infrastructure and cities. 2 8BT2 Tipi Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm

Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm EGGER NEWSLETTER Jänner 2010 Çatınız için uzun ömürlü ürün egger OSB 3 Binanın tüm bölümleri içerisinde hava koşullarındaki değişime en çok maruz kalan bölümler binanın

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

Yap s ve Özellikleri

Yap s ve Özellikleri Genel Tan t m Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle eriyerek arızalı devreden akan büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 1 1-1 1. Genel Ko ullar 1.1. Kapsam Bu standart, çelik yap lar n kaynakl birleflimlerinin tasar m na, kaynak dikifllerinin mukavemet hesaplar na, imalat ve montaj na yönelik kurallar

Detaylı

Seçim Kılavuzu. Kontrol Devresi ve Yük Koruması

Seçim Kılavuzu. Kontrol Devresi ve Yük Koruması Seçim Kılavuzu Kontrol Devresi ve Yük Koruması Devre Koruması Portföyü 1489-M Devre Kesiciler/Şalterler Birleşik Devletler'de ve Kanada'da branşman devre koruması için onaylanmış ve IEC uygulamaları için

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ Otomobil Radyatörlerinde Bas nç Kay plar n n Yapay Sinir A lar Yard m yla Modellenmesi Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ ÖZET Radyatörler; s v so utmal otomobil,

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı