TÜRKİYE DE DAR YÜKÜMLÜ KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE DAR YÜKÜMLÜ KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMU"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (VERGİ HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE DAR YÜKÜMLÜ KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMU Yüksek Lisans Tezi İsmail Ağarmış Ankara

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (VERGİ HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE DAR YÜKÜMLÜ KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMU Yüksek Lisans Tezi İsmail Ağarmış Tez Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Akkaya Ankara

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (VERGİ HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE DAR YÜKÜMLÜ KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMU Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı : Doç Dr. Mustafa Akkaya Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Tez Sınavı Tarihi... 3

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 KURUMLAR VERGİSİNDE DAR YÜKÜMLÜLÜK TÜRKİYE DE ŞİRKETLER VE TÜRLERİ Şirket Kavramı Şirket Türleri Anonim Şirket Limited Şirket Paylı Komandit Şirketler AB ÜYESİ ÜLKELERDE ŞİRKETLER VE TÜRLERİ Ülkeler Bazında Şirket Türleri Avusturya Çek Cumhuriyeti Finlandiya Almanya Yunanistan Hollanda İspanya MÜKELLEFİYET Mükellefiyet ve Türleri Mükellefiyet Kavramı Türk Hukuku nda Mükellefiyet Türleri Tam Mükellefiyet Dar Mükellefiyet Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Mükellefiyet Türleri...21 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKU NDA DAR YÜKÜMLÜ KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ DAR MÜKELLEFİYETTE VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ GENEL İLKELER Dar Mükellefiyette Yıllık Beyan Esasında Vergileme Dar Mükellefiyette Tevkifat Yoluyla Vergileme Özel Beyanname Verilmesi Suretiyle Vergileme DAR MÜKELLEF KURUMLAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Ticari Kazanç Kavramı İşyeri ve Daimi Temsilci Kavramlarından Ne Anlaşılmalıdır? Ticari Mümessiller, Tüccar Vekilleri ve Memurları ile Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Acente Durumunda Bulunanlar a Ticari Mümessil b Ticari Vekil c. Seyyar Tüccar Memurlar d. Acente e Temsil Edilene Ait Reklam Giderleri Hariç olmak Üzere, Giderleri Devamlı Olarak Kısmen veya Tamamen Temsil Edilen Tarafından Ödenenler f. Mağaza veya Depolarında Temsil Edilen Hesabına Konsinyasyon Suretiyle Satmak Üzere Devamlı Olarak Mal Bulunduranlar...45 I

5 2.1.3 Kurum Kazacının Tespiti İşyeri ve Daimi Temsilci Vasıtasıyla Ticari Faaliyette Bulunan Dar Mükellef Kurumların Elde Ettikleri Kazançlardan İndirilemeyecek Giderler Ana Merkez veya Türkiye Dışındaki Şubelere Verilen Faizler, Komisyonlar ve Benzerleri Ana Merkez veya Türkiye Dışındaki Diğer Şubenin Giderlerine veya Zararlarına İştirak Edilmemesi Dar Mükellef Kurumların Ticari Kazancının Tespitinde Götürü Gider Uygulaması İhraç Kaydıyla Mal Tesliminde Elde Edilen Gelir Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Gelirler Türkiye de Faaliyette Bulunan Dar Mükellef Bankalar Dar Mükellef Kurumların Menkul Kıymet Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi Dar Mükellef Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Vergilendirilmesi Dar Mükellef Kurumların Zirai Kazançlarının Vergilendirilmesi Dar Mükellef Kurumların Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Ücretin Tanımı Ücretin Dar Mükellef Kurumlarca Elde Edilmesi Dar Mükellef Kurumların Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi Dar Mükellef Kurumların Elde Ettikleri Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi Dar Mükellef Kurumlarca Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi Temettülerin Vergilendirilmesi Kurumların Kurumlar Vergisi Sonrası Karları Üzerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Dar Mükellef Kurumların Elde Ettikleri Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Diğer Kazanç ve İratların Elde Edilmesi DAR MÜKELLEF KURUMLARA YÖNELİK İSTİSNA VE MUAFİYETLER İRTİBAT BÜROLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi Gelir Vergisi Stopajı Açısından Değerlendirilmesi...97 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ SİSTEMİ VE TÜRK KURUMLAR VERGİSİ SİSTEMİNİN UYUMU AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKU VE AB ANTLAŞMASI NIN VERGİSEL HÜKÜMLERİ Avrupa Birliği Vergi Hukuku AB Antlaşmasının Vergilendirme İle İlgili Hükümleri VERGİ UYUMLAŞTIRMASINI GEREKLİ KILAN NEDENLER DOLAYSIZ VERGİLERDE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Dolaysız Vergiler Kapsamında Çıkarılan Direktifler Farklı Üye Ülkelerde Bulunan Şirketlerin; Birleşmesi, Bölünmesi, Katılması veya Hisse Senedi Değişimi ile İlgili Direktif Sermaye Birikimi Üzerinden Alınan Damga Vergisi ile İlgili Direktif Faizin Vergilendirilmesi ile İlgili Direktifler Uluslararası Vergi Kaçakçılığını Önleme ve Verginin Tahsilinde Yardımlaşma Direktifi Kurumlar Vergisi Matrahının Uyumlaştırılması HOLLANDA DA DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ DANİMARKA DA DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İTALYA DA DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ TÜRK KURUMLAR VERGİSİ SİSTEMİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ SİSTEMİNE UYUMU GENEL OLARAK UYUM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ II

6 5.2. KURUMLAR VERGİSİ KAPSAMINDA UYUM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ ÖZET ABSTRACT KAYNAKÇA III

7 KISALTMALAR AA AB ABA AET AG a.g.e a.g.m AT ATKA ATAD BK BSMV BV CZK DVK GmbH GVK İKV İYMMO KDV KOİ KP KVK : Ankara Anlaşması : Avrupa Birliği : Avrupa Birliği Anlaşması : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Aktiengesellschaf : Adı Geçen Eser : Adı Geçen Makale : Avrupa Topluğu : Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma : Avrupa Topluluğu Adalet Divanı : Borçlar Kanunu : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi : Besloten vennootschap met perkte aansprakelijkheid : Çek Kronu : Damga Vergisi Kanunu : Gesellschaft mit beschränkter Haftung : Gelirler Vergisi Kanunu : İktisadi Kalkınma Vakfı : İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası : Katma Değer Vergisi : Kamu Ortaklığı İdaresi : Katma Protokol : Kurumlar Vergisi Kanunu IV

8 NV OECD OGT Oy Oyj ÖTV Öİ : Naamloze Vennootschap : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı : Ortak Gümrük Tarifesi : Osakeyhtiö : Julkinen Osakeyhtiö : Özel Tüketim Vergisi : Özelleştirme İdaresi s. : Sayfa S.A S.L. TKİ TTK TOBB VUK YTL : Sociedad Anonima : Sociedad Limitada : Toplu Konut İdaresi : Türk Ticaret Kanunu : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Vergi Usul Kanunu : Yeni Türk Lirası V

9 GİRİŞ Yabancı sermaye hareketinin büyük bir ivme kazandığı günümüz koşullarında sadece gelişmekte olan ülkeler için değil gelişmiş ülkeler için de yabancı sermaye önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Dünyadaki toplam yabancı sermaye portföyünden önemli bir pay almak, tüm ülkelerin temel hedefleri arasında yer almaya başlamıştır. Yabancı sermayeyi teşvik edici düzenlemelerin ve off shore (vergi cennetleri) ülkelerin yaygınlaşması da bunun göstergesidir. Diğer ülkeler ise söz konusu off-shore ülkeleri ile rekabet eder hale gelebilmek ve sermayenin o ülkelere kaymasını önlemek amacıyla çeşitli teşvik hükümlerini düzenlemek veya ortak vergilendirme ilkelerini uygulamayı tercih etmek veya ikili anlaşmalarla çifte vergilendirmeyi de önlemek suretiyle yabancı sermayeyi çekmeye çalışmaktadırlar. Türkiye nin de yabancı sermaye piyasasında etkin bir rol oynayabilmesi için söz konusu yabancı sermayeli kuruluşların vergilendirilmesi hususundaki düzenlemeleri önemli bir husus arz etmektedir. Temel olarak Türk mevzuatına uygun olarak kurulmuş yabancı sermayeli şirketler ile yerli sermayeli şirketlerin arasında herhangi bir fark olmadığını ve hepsinin tam mükellef olarak vergilendirildiği hususunun belirtilmesinde öncelikli fayda vardır. Söz konusu çalışmamızda dar mükellefiyet kapsamındaki yabancı menseli firmaların Türkiye de nasıl vergilendirildiği ve bu uygulamaların Avrupa Birliği uygulamalarına uyum içerisinde olup olmadığı hususlarına değinilecektir. 1

10 Birinci bölümde genel olarak şirket kavramından ne anlaşılması gerektiği hususuna değinilmiştir. Ayrıca Türkiye de ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yer alan ortaklık yapılanmalarının neler olduğuna, bunların oluşumu için gerekli olan asgari sermaye ile başlıca temel özelliklerinin neler olduğuna, Türk Hukuku nda ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki mükellefiyet türlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde çalışmamıza esas teşkil eden dar mükellef kurumların kazanç türleri bakımından vergilendirme prensipleri incelenmiştir. Her kazanç unsuru bakımından izlenilen vergilendirme prensiplerine, yasal düzenlemelere, bu düzenlemelerdeki eksik hususlara ve olması gereken açısından da yaklaşımların neler olduğu hususlarına değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise Avrupa Birliği kapsamında dolaysız vergileme ilkeleri genel olarak değerlendirilerek bu konuda Türkiye nin Birlik müktesebatına ne kadar uyum içinde olduğu tartışılmıştır. Çalışmamızda konunun kapsamının geniş olması ve zaman kısıtlığı nedeniyle tüm detaylarını incelemek mümkün olmadığı için daha çok konu ile ilgili temel fikirlerin oluşması amacına yönelik olarak yabancı şirketlerin vergilendirilmesi ana hatlarıyla ele alınmıştır. Her bir konu öncelikle ilgili oldukları mevzuat açısında ele alınmış olup beraberinde konu ile ilgili doktrin görüşlerine ve eleştiriye açık hususlara yer verilmiştir. Gerekli görülen yerlerde kişisel görüşlere yer verilmiştir. 2

11 Çalışma kapsamının geniş olması nedeniyle kazanç türleri açısından vergilendirme hususlarında çifte vergilendirme anlaşmaları dikkate alınmamıştır. Bu nedenle spesifik olay değerlendirmelerinde konuya esas teşkil eden ülke ile ilgili bir çifte vergilendirme anlaşması var ise onun da göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır. 3

12 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMLAR VERGİSİNDE DAR YÜKÜMLÜLÜK 1. Türkiye de Şirketler ve Türleri 1.1 Şirket Kavramı Tez konusunun daha iyi anlaşılması ve ulaşılmak istenen sonucun açıkça ortaya konulması bakımından öncelikle şirket kavramından ne anlaşılması gerektiğinin vurgulanmasında fayda görülmektedir. Şirketi çok farklı tanımlamalarla ifade etmek mümkün ise de bir girişimde, bir faaliyette, hukuki veya fiili bir durumda herhangi bir tarafta birden fazla kişinin bir araya gelmesi şeklinde geniş anlamda ifade etmek mümkündür. Hukuki olarak şirket kavramını ele aldığımızda Türk Ticaret Kanunu nda herhangi bir tanıma rastlamamaktayız. TTK da şirket türleri sayılmak suretiyle belirtilmiş ancak herhangi bir tanımlama yapılmamıştır. Hukuki anlamda şirket tanımlamasına Borçlar Kanunu nun 520 inci maddesinde rastlamaktayız. Söz konusu kanun metninde şirket, iki veya daha fazla kişinin emeklerini ve/veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmesidir. Ticari anlamda şirket kavramını dar bir kapsamda ifade etmek gerekir ise kazanç sağlamayı hedef edinen mal ve kişi topluluklarıdır. 1 1 Yrd. Doç Dr İ. Arslan, Şirketler Hukuku, Konya 2001, s.3 4

13 1.2. Şirket Türleri Şirketleri, tüzel kişiliğine göre, şahıs veya sermaye şirketi olmalarına göre, sermaye yapılarına göre ve ortakların sorumluluğuna göre sınıflandırmak mümkündür. Biz bu tasniflerden kurumlar vergisi mükellefi tanımı içerisinde de yer alması ve tez konumuz ile daha çok örtüşmesi sebebiyle sermaye yapılarına göre şirketler üzerinde duracağız. Buna göre sermaye yapılarına göre şirketler; Anonim Şirket, Limited Şirket ve Paylı Komandit Şirketlerdir. Sermaye şirketlerinde esas olan kişilerin kimlikleri ve yetenekleri değil, şirkete getirdiği sermayedir. Sermaye şirketlerinin belli başlı özellikleri şunlardır; 2 Her ortağın kâr ve zarara katılma hak ve yükümlülükleri şirketteki sermaye ile sınırlıdır Ortaklar kural olarak şirkete getirdikleri sermaye payı ile orantılı olarak söz hakkına sahiptirler. Ortakların kolaylıkla değişebilmesi ve çoğu zaman kimlerin ortak olduğunun tespit de edilememesi sebebiyle sermaye şirketlerinde ortakların rekabet yasağına tabi tutulması söz konusu olmamaktadır Anonim Şirket Türk Ticaret Kanunu na göre anonim şirket, bir unvana sahip esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul 2 İ.Arslan, 2001, s.18 5

14 bulunan şirkettir. Ortakların sorumluluğu ise taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır. 3 Anonim şirketlerin belli başlı özellikleri şunlardır: En az beş kişi ile kurulabilirler Asgari sermayesi ,00 YTL dir. Kanunen yasak olmayan her türlü konu için kurulabilirler. 4 Sınırsız süreli kurulabilir Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olmak üzere üç zorunlu organı bulunmaktadır Limited Şirket TTK 503 uyarınca limited şirket, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişiler tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, ortakların koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olarak sorumlu olduğu ve esas sermayesi belli olan şirkettir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere limited şirketlerin belli başlı özellikleri şunlardır: Asgari iki, azami 50 kişi ile kurulabilirler. Asgari sermayesi 5.000,00 YTL dir. İlgili kanunlarda Anonim Şirket olarak kurulması zorunlu tutulan durumlar hariç (Bankalar, sigorta şirketleri gibi) kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve konular için kurulabilirler. Şirketin azami süresi 99 yıldır. 3 Bkz. Türk Ticaret Kanunu 269 uncu madde. 4 Bankalar, sigorta şirketleri,faktoring ve leasing şirketleri, özel borsalar sadece A.Ş olarak kurulabilirler. Ancak Anonim Şirketler halka açılabilir. 6

15 Ortaklar Kurulu ve Müdür olmak üzere iki adet zorunlu organı bulunmaktadır Paylı Komandit Şirketler Türk Ticaret Kanunu nda Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket olarak geçen söz konusu şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya bir kaçının şirket alacaklarına karşı bir kolektif şirket, diğerlerinin bir anonim şirket ortağı gibi mesul olduğu şirket türüdür. Belli başlı özellikleri şunlardır: Komandite ve komanditer ortakların tamamının sermayesi paylara bölünmüştür Asgari bir sermaye miktarı öngörülmemiştir. 2. AB Üyesi Ülkelerde Şirketler ve Türleri Avrupa Birliğinde temel olarak iktisadi ve hukuki girişim yapılanmaları; şirketler(companies) ve ortaklık yapılanmaları (partnerships) olmak üzere iki temel türe ayrılmaktadır. Ortaklıklar(partnerships); sınırsız sorumlu ortaklıklar(general partnerships), sınırlı sorumlu ortaklıklar(limited partnerships) ve hukuki ortaklıklardan(civil partnerships) oluşmaktadır. Hukuki ortaklıklar sınırlı ve sınırsız sorumlu ortaklık yapılarının birleşiminden oluşmaktadır. 5 AB üyesi ülkelerde görülen partnership oluşumu Türkiye mevzuatı ile değerlendirildiğinde daha çok tüzel kişiliğe sahip olmayan belirli bir amaç için bir araya gelen ve üçüncü kişilere karşı ortakları ilgili mevzuat uyarınca sınırlı veya sınırsız sorumlu olan ortaklık 5 Bkz; Distrubition Law in Europe, 2nd Edition, Ernst & Young, 2003 ve Doing Business in Turkey, Ernst Young,

16 türüdür. Bu tür oluşumlara adi ortaklıklar, joint venture, iş ortaklıkları(konsorsiyumlar) vb oluşumlar örnek gösterilebilir. Hukuki ortaklık yapılanmasına adi komandit şirket örnek gösterilebilir. Çünkü adi komandit şirketlerde ortaklardan bir kısmı şirket alacaklarına karşı sınırsız sorumlu iken, diğer ortak veya ortaklar ise sınırlı sorumludur. 6 Avusturya da komandit şirketler, sınırlı ortaklık yapılanması (limited partnership) olarak değerlendirilmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde görülen önemli bir şirket yapılanma türü de Single Proprietorship veya Sole Proprietorship olarak adlandırılan tek kişilik şirketlerdir. Bu şirket yapılanmasında adından da anlaşılacağı üzere şirketin tek doğal sahibi vardır ve bu kişiden ayrı bir hukuki tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Bu nedenle diğer tüzel kişilerde olduğu gibi bir sınırlı sorumluluk söz konusu değildir. Şirketin ikinci bir ortağı bulunmamaktadır ve şirket sahibi tüm isleri kendi adına yapmaktadır. Şirketin ayrı bir tüzel kişiliği olmadığı için kurumlar vergisi mükellefiyeti de söz konusu değildir. Şirket sahibi kâr dağıtımına bağlı olarak gelir vergisi ödemekle mükelleftir. Bu tür şirketler son derece basit bir muhasebe sistemi ile çalışmaktadırlar. Söz konusu bu yapılanmada kurumsal şirket yapılanmalarında olduğu gibi önemli çifte vergilendirmeyi önleme sorunları ile karşılaşılacak durumlar olmamaktadır. Bu tür şirketler, şirket sahibinin adı ile kayıt edilebileceği gibi ayrı bir ticari unvan ile de kayıt edilebilir. Unvanın isminden farklı olması sorumluluğu 6 TTK 243/1 Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının mesuliyeti tahdit edilmemiş ve diğer ortak veya ortakların mesuliyeti muayyen bir sermaye ile tahdit edilmiş olan şirket komandit şirkettir. 8

17 etkilememekte, tüm borçlulara karşı sorumluluk sınırsız olarak devam etmektedir. 7 Söz konusu şirketin belli başlı avantajları; kuruluş kolaylığı, işlerin kontrolünün basitliği, kârın tek bir elde toplanması, gizlilik prensibinin ihlalinin mümkün olmaması ve kolayca tasfiye edilebilir olmasıdır. Bunun yanı sıra başlıca dezavantajları ise şirket sahibinin ölümüne bağlı olarak firmanın hukuki varlığının sona ermesi, yönetimin tek kişide olması nedeniyle son derece güç olması ve en önemli dezavantajı ise diğer şirket yapılanmalarında farklı olarak tüm şirket borçlarına ve kamusal borçlanmalara(vergi vb) karşı şirket sahibinin sınırsız sorumlu olmasıdır Ülkeler Bazında Şirket Türleri Avusturya Şirket Türleri: Avusturya da en temel yapılanma şekli, küçük ve orta ölçekli girişimler için Limited Şirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) ve büyük ölçekli girişimler için ise Anonim Şirket tir(aktiengesellschaft, AG). Bütün bu şirketler ticaret siciline kayıtlı olmak zorundadırlar. Limited Şirketler hisse senedi çıkaramamaktadırlar, bu nedenle ortaklık pay devirleri noter aracılığı ile yapılabilmektedir. Anonim Şirketler hisse senedi çıkarabilirler ve sözlü olarak ve fiziki transfer(ciro) suretiyle hisselerini devredebilmektedirler. Ortakların milliyeti, ikameti ve sayısı konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Sermaye: Minimum sermaye Limited Şirketler için Euro, Anonim Şirketler için ise Euro öngörülmektedir. Limited şirketlerde sermayenin 7 Bkz; 8 Bkz; 9

18 yarısı, anonim şirketlerde ise sermayenin %25 inin tescilden önce ödenmesi gerekmektedir. Yönetim: Limited Şirketler bir veya daha fazla kişiden oluşan yönetim kurulu (Geschäftsführer) tarafından yönetilmektedir. Bir kişiden oluşan denetim kurulunun (Aufsichtsrat) bulunması zorunludur. Anonim Şirketler de en az bir kişiden oluşan yönetim kurulu (Vorstand) tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. Bir denetçi bulundurma zorunluluğu anonim şirketler için de geçerlidir. Ortaklık Yapılanmaları: Ortaklık yapılan türleri sınırlı (limited partnership)ve sınırsız(general partnership) ortaklık olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Komandit şirket sınırlı ortaklık yapılanması olarak kabul görmektedir. Söz konusu ortaklıklar ticaret siciline tescil edilmek zorundadırlar. Bunun yanı sıra sınırlı sorumlu ortaklar ticaret siciline tescil edilmektedir, sadece vergi dairelerine bildirimin yapılması yeterli görülmektedir. Ortaklık yapılanmalarında herhangi bir sermaye öngörülmemektedir. Sınırsız sorumlu ortaklıklar, tüm ortaklar tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. Sınırlı sorumlu ortaklık yapılanması ise sınırsız sorumlu ortak tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir Çek Cumhuriyeti Şirket Türleri: Şirketler limited şirketler (limited liability company) ve anonim şirketler (stock corporation) olmak üzere ikili temel ayrıma tabi tutulmuştur. Sermaye: Limited Şirketler için minimum sermaye tutarı CZK olup Anonim Şirketler için 2 milyon CZK dır. Anonim Şirketler de halka arz edilebilmek için gerekli olan sermaye tutarı ise 20 milyon CZK dır. Ticaret Siciline kayıttan 10

19 önce nakit sermayenin %30 nun ödenmesi gerekmektedir. Ayni sermaye tutarının ise mahkemece atanan bilirkişi tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Yönetim: Limited Şirketler için yönetici müdür tarafında şirket temsil ve idare edilmektedir. Denetim kurulun bulunması ise ihtiyaridir. Anonim Şirketler yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilmektedir. Ayrıca anonim şirketlerde denetim kurulunun bulunması zorunludur. Yönetici müdür ve yönetim kurulu üyeleri için ikamet izni gerekir iken denetim kurulu üyeleri için bu şart aranmamaktadır. Ortaklık Yapılanmaları: Sınırlı ve sınırsız sorumlu olmak üzere iki tür yapılanma şekli bulunmaktadır. Söz konusu ortaklık yapılanmaları da ticaret siciline kayıtlı olmak zorundadır Finlandiya Şirket Türleri: Finlandiya da limited şirketler, kamusal limited şirket (julkinen osakeyhtiö veya Oyj) ve özel limited şirket(osakeyhtiö veya Oy) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sermaye: Özel Limited şirketler için minimum gerekir iken kamusal limited şirketler için gerekmektedir Almanya Şirket Türleri: Hisse ile sınırlı ortaklık yapısına sahip olan şirket türleri anonim şirket (Aktiengesellschaft veya AG) ve limited şirket (Geselkschaft mit beschränkter Haftung veya GmbH) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 11

20 Sermaye: Anonim şirket için gerekli olan minimum sermaye iken limited şirket için Euro dur. Anonim şirketler için denetleme kurulu bulunması zorunluluk iken limited şirketlerde belirli şartların gerçekleşmesi halinde kurulması zorunlu hale gelmektedir Yunanistan Şirket Türleri: Temel olarak iki tür şirket yapılanması görülmektedir. Bunlardan birincisi Greek Corporation veya Societe Anonyme olarak adlandırılan anonim şirket olup ikincisi ise limited şirkettir. Limited şirketler bir veya iki kişi tarafından kurulabilmektedir. Sermaye: Anonim şirketler için gerekli olan minimum sermaye tutarı Euro dur. Limited Şirketler için gerekli olan minimum sermaye tutarı ise Euro dur Hollanda Şirket Türleri: Hollanda da limited şirket (besloten vennootschap met perkte aansprakelijkheid, kısaca B.V.) ve sınırlı sorumlu anonim şirket (naamloze vennootschap, kısaca N.V.) olmak üzere başlıca iki türlü yapılanma vardır. Sermaye: Limited şirketler için gerekli olan minimum ödenmiş sermaye Euro olup minimum tescilli sermaye tutarı ise Euro dur. Anonim şirket için gerekli olan minimum ödenmiş sermaye tutarı ise Euro olup tescilli sermaye tutarı ise Euro dur. Hollanda denetim organı çalışan sayısının

21 kişiyi aşması ve kayıtlı sermaye ile yasal yedekler toplamının 13 milyon Euro yu bulması halinde kurulması zorunlu bir organdır İspanya Şirket Türleri: Anonim şirket(sociedad anonima, kısaca S.A.) ve limited şirket (sociedad limitada, kısaca S.L.) olmak üzere başlıca iki yapılanma türü mevcuttur. Sermaye: Anonim şirketler için öngörülen minimum sermaye tutarı ,21 Euro olup bunun %25 nin kuruluş aşamasında ödenmiş olması gerekmektedir. Limited şirket için ise ,00 Euro gerekmekte olup kuruluş aşamasında tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. 3. Mükellefiyet 3.1. Mükellefiyet ve Türleri Mükellefiyet Kavramı Devlet, yüklenmiş olduğu görevleri yerine getirebilmek için egemenlik gücüne dayanarak vergi uygulamak yoluna gidebilmektedir. Böyle bir vergi uygulamasında da bir tarafta devlet, diğer tarafta da vergi mükellefi olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Vergi yükümlüsü olarak da kabul edilen mükellef Vergi Usul Kanunu 8inci madde uyarınca, vergi yasaları uyarınca kendisinden vergi alınan kimseye denir. Mükellefin başlıca belirleyici nitelikleri vergiyi doğuran olayı kendi kişiliğinde gerçekleştirmiş bulunması ve mal varlığından vergi borcunu ödemek zorunda kalmasıdır. Bu kriter, vergi borçlusu(sorumlusu) ile mükellefi ayırtmada esas alınan bir kriterdir. Çünkü vergi sorumlusu açısından bu koşullardan vergiyi 13

22 doğuran olayın kendi kişiliğinde gerçeklemesi şartı hiçbir zaman gerçekleşmez iken ikincisi bazı durumlarda gerçekleşebilmektedir. Vergi yükümlülüğü vergiyi doğuran olayla birlikte gerçekleşmekte ve vergiyi doğuran olay her vergi bakımından yasalarla belirlenmiştir. 9 Mükellef, gerçek, tüzel kişi, özel kişi veya kamu kurumu, vatandaş veya yabancı gerçek veya tüzel kişi olabilir. Mükellef kavramı ile karıştırılması kuvvetle muhtemel olan vergi borçlusu kavramının açıklanmasında fayda bulunmaktadır. Vergi borçlusu, belli miktarda vergiyi kamu alacaklısına ödemek zorunda olan kişidir. Vergiyi ödeme görevinin yanında defter tutmak, beyanname vermek, bildirimlerde bulunmak, belgeleri belli bir süre saklamak gibi çeşitli şekli görevleri de vardır. Mükellefin ise bu şekli görevlerinin yanı sıra maddi görevleri de bulunmaktadır. Vergi hukukunda mükellefiyet ve sorumluluk için kanunî ehliyet şartı aranmamaktadır. Mükellefiyetin tesisi için kişilerin vergiyi doğuran olayla iradi veya gayri iradi olarak bir ilişki içerisine girmesi yeterli bulunmaktadır. Mükellefiyetin tesisinde esas olan ölçüt ödeme gücüdür M.Öncel-A.Kumrulu-N.Çağan, Vergi Hukuku, 2000 Ankara, s A. Akdogan, Abdurrahman, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Incelenmesi ve Degerlendirilmesi, ikinci baski, Gazi Universitesi, yayin no:

23 Egemenlik yetkisini kullanmak suretiyle devletler mülkilik 11 ve şahsilik 12 ilkelerinden hareketle birini veya her ikisini de esas almak suretiyle vergilendirme yetkilerini kullanabilmektedir. Ancak, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin yoğunluğuna bağlı olarak; işgücü, sermaye, teknoloji, mal ve hizmet değişimi ve akımındaki artış, vergilendirme yetkisinin aynı yükümlüler ve vergi konuları üzerinde çakışmasına neden olmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da çifte vergilendirme problemi hasıl olmaktadır. Çifte vergilemeyi önlemeye yönelik olarak da devletler, gerek kendi yasalarında düzenleme yapmak suretiyle tek yanlı olarak gerekse ikili veya çok taraflı uluslar arası anlaşmalarla sınırlandırılmakta ve vergi yasalarını bu şekilde uyumlu hale getirmeye çalışmaktadırlar. Buna bağlı olarak Türk vergi sisteminde çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla vergilendirme yetkisini sınırlayıcı mahsup sistemi ve istisna yöntemi gibi çeşitli hükümlere verilmiş, ayrıca tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet şekilleri düzenlenmiştir. Diğer yandan yabancı sermayenin teşviki ve diğer amaçlara hizmet eden bu vergilendirme şekilleri, tam ve dar mükellefler açısından farklı kriterleri esas almakta ve böylece tam mükellef ile dar mükelleflerin vergiye tabi kazançlarını ve vergi yüklerini farklılaştırmaktadır Mülkilik esasında kişinin oturduğu, yaşantısını sürdürdüğü ve daha genel bir deyimle yaşantısı itibariyle ekonomik yönden bağlı oldu ülke baz alınmaktadır. 12 Şahsilik (Uyrukluk) esasında şahıs oturduğu yere ve yaşantısını sürdürdüğü ülkeye bakılmaksızın, uyrukluğunda bulunduğu ülkede tam mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir. 13 H.H. Savaş, Tam ve Dar Mükellefiyet Uygulamasının Değerlendirilmesi, Mükellefin Dergisi, Nisan 1999, sayı 76, s

24 Mükellefiyetin belirlenmesi bakımından Kanunun mükellef saydığı gerçek tüzel kişileri devletin egemenlik hakkının geçerli olduğu saha içinde tayin ve tespit etmek gerekmektedir. Bu nedenle hem mükellefin saptanmasında geliri elde eden kişi ya da kurumun göz önünde alınması hem de gelirin kaynağının devletin egemenlik hakkının geçerli olduğu yerlerde olan ilişkilerinin gözetilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç vergi hukukunda tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet esaslarının doğmasına yol açmıştır. 14 Buna göre Kurumlar Vergisi Kanunu nda mükellefiyet, Mükellefiyet Şekilleri başlıklı III. Bölümde tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet olmak üzere iki şekilde tesis edilmiştir. KVK da mükellefiyet şekilleri kanunu ve iş merkezinin bulunduğu yer kriteri esas alınarak tespit edilmektedir. KVK 9uncu madde uyarınca kanuni veya iş merkezi Türkiye içinde bulunan kurumlar tam mükellef kurumlar olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra KVK 11inci ve 12nci maddeleri uyarınca kanuni merkezi ile iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye sınırları dışında bulunan kurumlar, Türkiye sınırları içindeki şube, acente veya bağlı temsilcileri aracılığıyla faaliyette bulunuyor iseler bu faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri kazançları dar mükellefiyet kapsamında vergiye tabi tutulmaktadır. Tam ve Dar mükellefiyete ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan dolaylı tanımlamaların daha iyi anlaşılması ve kapsamlarının netleştirilmesi için tanımlar içinde yer alan kanuni ve iş merkezi kavramlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Söz konusu kavramların açıklanmasına geçmeden önce yine aynı maddeler içerisinde atıf yapılan kurumlar vergisi mükelleflerinin 14 H.Hüseyin Savaş, Tam ve Dar Mükellefiyet Uygulamasının Değerlendirilmesi, Mükellefin Dergisi, Sayı 76, s

25 kimler olduğunun üzerinde durulması konunun daha iyi anlaşılması yönünden faydalı olacaktır. KVK nın Mevzuu başlıklı 1inci maddesinde kimlerin kurumlar vergisi mükellefi olduğu tek tek sayılmak suretiyle belirtilmiştir. Buna göre mükellef kurumlar şunlardır; 1- Sermaye şirketleri 2- Kooperatifler 3- İktisadi kamu müesseseleri 4- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 5- İş ortaklıklarıdır. Sermaye şirketlerinden ne anlaşılması gerektiği sorusunun yanıtını KVK 2nci madde de bulmaktayız. Söz konusu madde uyarınca sermaye şirketleri; Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit 15, limited şirketler ile aynı mahiyette olan yabancı kurumlardır. Ayrıca 3824 sayılı kanun uyarınca getirilen hüküm uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları da KVK nın uygulamasında sermaye şirketi olarak değerlendirilmektedir. 16 KVK mükerrer 6nci madde de iş ortaklığının tanımı yapılmış ve is ortaklığının kurumlar vergisi yükümlüsü sayılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, KVK 1 inci maddede sayılan ilk dört grup yükümlünün kendi aralarında, sair şirketleri ile yada gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklar is ortaklığıdır. 15 Eshamlı komandit, sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirket türüdür. 16 Bkz: Sermaye Piyasası Kanunu madde

26 İş ortaklığını işlevsel yönden nitelendiren öğe belirli bir taahhüt isin birlikte üstlenilmesi, belli bir isi sonuçlandırmak amacıyla konulmuş olmasıdır. 17 Kanuni ve iş merkezi kavramlarından ne anlaşılması gerektiği ise KVK nın 10 uncu maddesinde ifade edilmiştir. Bu madde uyarınca kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların esas nizamname veya mukavelenamelerinde 18 veya teşkilat kanunlarında gösterilen merkezdir. İş merkezinden maksat ise; iş bakımından muamelelerin bir fiil toplandığı ve idare edildiği merkezdir Türk Hukuku nda Mükellefiyet Türleri Tam Mükellefiyet Kanuni veya iş merkezlerinden birinin Türkiye de bulunması nedeniyle tam mükellef sayılan kurumlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettiği kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergiye tabi tutulur. Böylece, Kurumlar Vergisi Yasası yasal ve is merkezi esasına dayalı kişisellik ilkesini benimsemiş bulunmaktadır. 19 Bununla birlikte yabancı ülkelerden elde edilen kazançlar nedeniyle o ülkede kurumlar vergisi mahiyetinde bir vergi ödemiş ise KVK 43 üncü maddede belirtilen şartların sağlanması halinde Türkiye de ödeyeceği asıl vergide indirim konusu yapılacaktır. Kanuni merkezinin Türkiye de olması, kurumların yönetim, finansman, muhasebe gibi tüm faaliyetlerinin kanuni merkezde takip edileceği varsayımına 17 Kaneti, Vergi Hukuku, 2.Bası, İstanbul, 1989, s Söz konusu kelimeleri ana tüzük veya sözleşmelerinde olarak yorumlayabiliriz. 19 Kaneti, a.g.e, s.40 18

27 dayanmaktadır. Bunun yanı sıra kanuni merkezi Türkiye de bulunamamakla birlikte iş merkezinin Türkiye de oluştuğuna dair emareler var ise kurumlar bu durumda da tam mükellef olarak kabul edilmektedir. İş merkezi emaresi olarak kabul edilen hususlar önceki açıklamalarımızda da ifade edildiği üzere işlerin ve işlemlerin toplanması ve idare edilmesidir. Kanuni merkez ölçütünün yanı sıra iş merkezi kriterinin getirilmesinin nedeni, kurumların kanuni merkezlerini kolaylıkla istedikleri ülkeye taşıma imkânları nedeniyle tam mükellefiyetten kurtulmasını engellemektir. Tam mükellef kurumların yedi gelir unsurunun tamamından yada bir kısmından elde etmiş olduğu kazanç ve iratlarının yıllık beyanname ile bildirilmesi ve söz konusu kazanç ve iratların toplamının alınarak bu toplam üzerinden vergi hesaplanması genel kuralı oluşturmaktadır. Gelirlerin toplanması ve yıllık beyanı ile ilgili bazı istisnalar ve sınırlamalar olmakla birlikte, toplanarak yıllık beyana dahil edilecek her bir gelir unsurunun tespitimde farklı usuller söz konusudur. Kurum kazancının safi tutarı, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bilanço esasına göre tespit edilmektedir. Tam mükellef kurumlar bakımından bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmaktadır Dar Mükellefiyet Kurumlar Vergisi Kanunu nda dar mükellef kurum, teorik olarak tanımlanmamış olmakla birlikte KVK 11inci maddede Dar Mükellefiyet başlığı adı altında dolaylı bir tanıma yer verilmiştir. Buna göre dar mükellef kurum, kazançları kurumlar vergisine tabi olan kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan ve yalnızca Türkiye de elde ettikleri kazançları 20 H.H.Savaş, a.g.m, s

28 üzerinden vergilenen kurumdur. Bu kapsamda dar mükellef statüsüne sahip olmak için kanuni ve iş merkezinin yurt dışında bulunması yeterli görülmüş olup ayrıca ortakların T.C tabiiyetine tabi olup olmadıkları veya kurum ortaklarının nerede ikamet ettiği hususları dikkate alınmamıştır. 21 Bu kıstasın altında yatan temel neden ise kurumun ve/veya ortaklarının ayrı kişiliğe sahip olmasıdır. Tam mükellefiyette kanuni veya iş merkezlerinden birinin Türkiye de varlığı yeterli görülürken dar mükellefiyette kanuni ve iş merkezlerinin her ikisinin de Türkiye dışında bulunması temel koşul olarak öngörülmüştür. Buradan da anlaşılacağı üzere Kurumlar Vergisi Kanunu nda dar mükellefiyetin tesisi için mülkilik ilkesi benimsenmiştir. KVK da dar mükellefiyet ilkeleri Gelir Vergisi Kanunu na paralel olarak düzenlenmektedir. Dar mükellefiyet kapsamında elde edilen kazançlardan hangilerinin Türkiye içinde elde edilmiş sayılacağı hususu KVK 45inci madde de yapılan atıf nedeniyle GVK ya göre saptanmaktadır. 22 Tam mükellefiyette kazançların tamamı vergiye tabi tutulmuş iken dar mükellefiyette vergilendirilecek kazanç ve iratlar için ayrı ayrı düzenlenme yapılmıştır. Dar mükellef kurumlar yalnızca Türkiye de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirilirler. KVK da düzenlenmiş bulunan dar mükellef kurumların vergilendirilmesi, tam mükellef kurumların vergilendirilmesine göre bazı farklılıklar göstermektedir. Dar mükellef yabancı kurumların asıl faaliyetlerinin ülke dışında olması, bunların Türkiye de elde ettiği kazançların vergilendirilmesinde farklı bir vergileme sisteminin uygulanmasına neden olmuştur. Tam mükellef kurumlarda, gelir vergisi konusuna giren kazanç ve iratların tamamı kurun kazancı adı altında 21 S. Yücel - H.Turan, Dar Mükellef Kurumlar, 1999, s.1 22 H.Hüseyin Savaş,a.g.m, s

29 vergiye tabi tutulurken, dar mükellef kurumlarda bu kazanç ve iratlar ayrı ayrı ele alınmış ve vergileme her kazanç ve irat türü için farklı bir yapıda düzenlenmiştir. Dar mükellef kurumların vergilendirilmesinde öngörülen başlıca sistem stopaj sistemi yoluyla kaynakta vergilendirme olup nihai vergi olarak kalmaktadır. Dar mükellef kurumların Türkiye de elde ettiği kurum kazancının hangi gelir unsurlarından oluştuğu, KVK nın 12nci maddesinde tek tek sayılmak suretiyle belirtilmiştir. Dar mükellef kurumların elde ettikleri kurum kazancı, tam mükellef kurumların elde ettiği kurum kazancından farklı değildir. Burada tam mükellefiyetten farklı olan husus kazanç ve iradın Türkiye de elde edilmesi ile sınırlı tutulmasıdır Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Mükellefiyet Türleri Türk Vergi Hukuku sisteminde olduğu gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de mükellefiyet; tam mükellefiyet(resident corporate tax payer) ve dar mükellefiyet (non resident corporate tax payer) olmak üzere temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde OECD ikamet modeli esasi alınmak suretiyle kendi ülke kanunlarına göre kurulan şirketler ile kanuni merkezi veya iş yönetim merkezi açısından firmalar bulundukları ülkede tam mükellef kurum olarak değerlendirilmektedir. Bu niteliklere sahip olmayan şirketler dar mükellef olarak kabul edilmekte ve bu sisteme göre vergilendirilmektedirler. 23 Ülkeler bazında örnek uygulamalara üçüncü bölümde yer verilecektir. 23 Worldwide Corporate Tax Guide, Ernst & Young,

30 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKU NDA DAR YÜKÜMLÜ KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 1. Dar Mükellefiyette Vergilendirme İle İlgili Genel İlkeler KVK ın 20 nci maddesi uyarınca vergilendirmede esas yöntem beyan esasıdır. Söz konusu kanun hükmü uyarınca gelir üzerinden alınan vergilerde temel özellik bir yıl boyunca çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirlerin toplanması ve net olarak vergiye tabi tutulması esas iken dar mükellef kurumlar için birkaç gelir unsuruna ilişkin istisna haricinde yıllık vergilendirme ilkesi uygulanmamaktadır. 24 Dar mükellef kurumlar için uygulanan esas yöntem belirli durumlar için verilecek beyanname dışında tevkifat (kesinti, stopaj) yolu ile vergilendirmedir. Bunun nedeni ise dar mükelleflerin yerleşik olmamaları nedeniyle gelirin yıllık olarak beyan edilmesi hususunda sorunlar yaşanmasıdır. Bu nedenle dar mükelleflerin vergilendirilmesi yönteminde ya tevkifat yöntemi yada özel beyanname usulü uygulanmaktadır Dar Mükellefiyette Yıllık Beyan Esasında Vergileme KVK 20 nci madde uyarınca 24 üncü maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla kurumlar vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. KVK 12nci madde uyarınca Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak kurulan bir işyerine sahip olan veya daimi temsilci bulunduran dar mükellef kurumların bu yerlerde veya bu temsilcileri aracılığı ile yaptıkları faaliyetlerden elde edilen kazanç Türkiye de elde edilmiş kabul edilen ticari 24 S.Yücel-H.Turan, a.g.e, s.6 22

31 kazançtır ve bu kazancın KVK 20 uyarınca dar mükellef kurum tarafından yıllık beyanname vermesi suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Dar mükellef kurumların elde ettikleri ve yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda kaldıkları bir diğer kazanç türü de zirai kazançtır. KVK nın 24. maddesinin 5. fıkrasına göre dar mükellef bir kurumun Türkiye de elde ettiği kazanç sadece 24. maddede sayılan ve bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan kazançlardan ibaret olsa bile, isterlerse, KVK nın 20 ve 22. maddelerine göre yıllık veya özel beyanname verebileceklerdir. Ayrıca Türkiye de ticari veya zirai faaliyette bulunup bunun yanında tevkifat suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratların elde edilmesi ve elde edilen bu kazanç ve iratlar ticari veya zirai faaliyete bağlı olarak elde edilmişse bu kazanç ve iratların yıllık veya özel beyannamelere dahil edilmesi zorunludur. Fakat elde edilen diğer kazanç ve irat ticari veya zirai faaliyete bağlı olmaksızın elde edildiği durumlarda bu kazanç ve iratların yıllık veya özel beyannameye dahil edilmesi dar mükelleflerin ihtiyarına bırakılmıştır. 25 Bunun yanı sıra KVK 24 üncü madde uyarınca GVK 75 inci maddesinin 2nci fıkrasının 5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratları ile yatırım fonları ve ortaklıklarının katılma belgeleri ve hisse senetlerinde elde edilen kar paylarının verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorunludur. KVK nın 27 nci maddesinin 3 üncü bendi uyarınca dar mükellef kurumlarda vergi dar mükellef kurum hesabına olmak üzere kurumun müdür veya temsilcileri 25 L. Başak, Türkiye de Bankacılık Faaliyetinde Bulunan Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi I, Yaklaşım Dergisi,2002 Mart, Sayı 3 23

32 adına tarh olunur. Eğer müdür veya temsilcisi mevcut değil ise bu kazanç ve iratları kuruma sağlayanlar adına tarh olunur. Beyanname verme zorunluluğu bulunmadığı halde kesintiye tabi tutulmuş kazanç ya da şeklindeki gelir unsurlarının beyan edilmesinin mantığı yapılan işten zarar edilmesi veya kesinti yolu ile ödenen verginin beyan edilmesi durumunda ödenecek vergiden daha yüksek olması ile açıklanabilir. 26 Dar mükellef kurumlar, tam mükellef kurumlarda olduğu gibi KVK 21 inci madde gereğince hesap dönemlerinin kapandığı ayı izleyen 4 ay içinde yıllık kurumlar beyannamelerini vermek durumundadırlar. Bununla birlikte dar mükellef kurumun Türkiye yi tek etmesi halinde vergi güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yıllık kurumlar vergisi beyannamesini Türkiye yi terk etme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vermek zorundadır. Türkiye yi terk etme kavramından anlaşılması gereken husus kurumun VUK 161 uyarınca faaliyetinin sona erdirilmesi yani vergiye tabi olmayı gerektirecek tüm muamelelerin tamamen durdurulması anlamına gelmektedir. Ülkeyi terk durumuna bağlı olarak verilecek beyannamede sürenin başlangıcını tespit hususu eleştiri konusu yapılabilecektir. Ticari ve zirai kazanç durumuna bağlı mükellefiyet tesisinde dar mükelleflerin daimi temsilcisinin veya işyerinin olması kaçınılmazdır. Buna bağlı olarak faaliyetin sona ermesinden itibaren beyannameyi vermekle yükümlü olan kişinin temsilcisi veya müdürü olduğu hususu muhakkaktır. Ancak söz konusu kişilerin ülkeyi terk etme durumunun tespiti vergi 26 S. Selçuk- H.Turan, a.g.e, s

33 dairesi açısından oldukça güç olması nedeniyle bu maddenin fiili açıdan uygulanabilirliği düşüktür. Dar mükellef kurumun faaliyeti esnasında işletmenin tavsiyesi de söz konusu ise Türkiye yi gerçek anlamda terk durumu söz konusu olur ve terke denk gelen 15 günlük süre içinde beyannamenin verilip verginin ödenmesi gerekmektedir. 1.2 Dar Mükellefiyette Tevkifat Yoluyla Vergileme Tevkifat, para konusunda yapılan kesinti anlamına gelmektedir. Tevkifat usulü ile vergilendirme KVK 24 üncü madde de düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemedeki amaç, vergi güvenliğini sağlamak ve uygulamadaki pratikliği nedeniyle dar mükellef kurumların işlerini kolaylaştırmaktır. 27 Bu düzenlemede bireysel yarar yanı sıra hazineye doğrudan gelir sağlanması suretiyle kamusal yarar da göz ününde bulundurulmuştur. 28 Üzerinden kesinti yapılan gelir unsurunun beyan edilme zorunluluğunun olduğu durumlarda, yapılan kesinti bir ön vergileme olmaktadır. Tevkifata tabi tutulan kazancın daha sonra beyan edilecek olması durumunda, tevkifat tutarı, beyan edilip hesaplanan vergi tutarından düşülür. Eğer tevkifata tabi kazancın beyanı zorunlu değilse, tevkif suretiyle vergileme nihai vergileme olur. Tevkifatın nihai vergileme olduğu durumlarda, tevkifata tabi geliri elde edenler bir kısım 27 E. Ayanoğlu, Dar Mükellef Kurumlarda Kesinti Yolu ile Alınan Kurumlar Vergisi, Maliye Postası, 1998, Sayı 414, s KVK 24uncu maddenin gerekçeli ifadelerini Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gerekçeleri, Cilt 2, s da bulabilirsiniz. 25

34 formalitelerden kurtulur, bu geliri elde edenlere basitlik ve sadelik sağlanarak, dar mükelleflerin Türkiye de faaliyette bulunması teşvik edilmiş olur. 29 Türkiye de faaliyette bulunan ve dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilen yabancı sermayeli kurumların Türkiye de elde ettikleri gelirlerden KVK nın 24. maddesine göre tevkifatı yapacak olan kişi, tevkifat konusu kazanç ve iradı sağlayan kişi ya da kurumlardır. Vergi mükellefi olmamak veya vergiden muaf olmak tevkifat yükümlülüğünü kaldırmamaktadır. 30 KVK 24 üncü madde uyarınca dar mükellefiyete tabi kurumların ticari, zirai ve diğer kazanç ve iratları dışında kalan kazanç ve iratları ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller kesintiye tabidir.(%25 oranında) Ticari mahiyette sayılıp, stopaja konu edilmeyen gelir türlerini şu şekilde örneklendirebiliriz 31 ; Yurtdışından satın alınıp, yurt içinde nihai tüketicilere satılan bilgisayar programlarının bedelleri, 29 A.Tuğlu, Yabancı Sermayeli Kurumların Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi, Yaklaşım Dergisi, 2003 Ağustos, Sayı Y. Koç, Dar Mükellef Kurumlarda Tevkifat, Vergi Dünyası, 2001, Sayı 243, s Y. Ercan, Türk Vergi Sistemi ve Uluslararası Vergi Anlaşmaları Çerçevesinde Dar Mükelleflerde Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi, Diyalog Dergisi, 2000, Sayı 141, s.82 26

35 Yabancı kurumlarca Türkiye ye gönderilen malların bedelleri, Her nevi komisyonlar(ihracat, pazarlama komisyonu vb.) İlan ve reklam hizmet bedelleri, Yolcu ve yük taşıma bedelleri, Sigorta primleri, yurt dışında yaptırılan fason iş bedelleri, Gözetim ücretleri, Yurt dışı seyahatlerde ödenen lokanta, otel, taşıma, haberleşme gibi hizmet bedelleri, Uydu kiraları (asıl faaliyet konusu televizyon yayın sinyallerini verici ve alıcılara göndermek olan yabancı kurumlardan sağlanan bu tür hizmetler karşılığında yapılan ödemelerin ticari nitelikte olduğu ve KVK 24 e göre stopaja tabi tutulmayacağına ilişkin Danıştay kararı mevcuttur.) Türkiye deki bono, tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymetlerini ve gayrimenkulünü elden çıkarma karşılığında gelir elde eden dar mükellef kurumun sağladığı bu gelirler diğer kazanç ve iratlar kapsamında değerlendirilecek olup geliri kuruma sağlayan tarafından stopaja tabi tutulmayacaktır. Bu kapsamda KVK 24uncu maddenin özetinden çıkacak sonuç itibariyle tevkifata tutulacak olan dar mükellef kazanç türleri şunlardır: Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları, 27

36 Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika vb. gayri maddi hakların satış, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller, Hükümetin izni ile açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar (KVK md. 24, GVK md. 30/1). Bunun yanı sıra Türkiye de fatura karşılığı tahsil edilen ve VUK a göre tutulan defterlere hasılat kaydedilen gayrimenkul sermaye iradı, ücret, serbest meslek kazancı, diğer kazanç ve irat mahiyetindeki kazançlar üzerinden tevkifat yapılmamakta ve bunlar dar mükellef kurumlar açısından ticari kazanç olarak kabul edilmektedir. 32 Bütün bu açıklamalar kapsamında dar mükellef kurumlar yukarıda sayılan kazançları üç şekilde elde edebilirler. Bunlar; 1. Dar mükellef kurum, Türkiye'de hiçbir ticari veya zirai faaliyeti olmadan, yani Türkiye'de yıllık beyanname verme durumunda olmadan yukarıda sayılan kazançları Türkiye'de elde edebilir. 2. Dar mükellef kurum, Türkiye'de yıllık beyanname verecek durumda faaliyet gösterirken, yukarıda sayılan kazançları, bu faaliyeti ile ilgili olmaksızın elde edebilir seri nolu KVK Genel Tebliği nin 6ncı bölümünde; Türkiye de işyeri açmak suretiyle faaliyette bulunan dar mükellefiyete tabi kurumların bu işyerinden elde ettikleri ve kurum kazancına dahil kazanç ve iratlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu nun 24.maddesine göre tevkifat yapılamayacağı ancak bu kurumların anılan iş yerinde yürüttükleri ticari faaliyetle bağlantılı olmaksızın elde ettikleri diğer kazanç ve iratlar üzerinden tevkifatın yapılacağı şeklinde açıklama yapılmıştır. 28

37 3. Dar mükellef kurum KVK'nın 24. maddesi kapsamındaki kazancı Türkiye'deki ticari veya zirai faaliyeti bünyesinde elde edebilir. Dar mükellef kurumların Türkiye de elde ettikleri tevkifata tabi kazançlardan tevkifat yapılırken, Türkiye de tevkifata tabi kazanç elde eden kurum ile Türkiye arasında yapılmış olan vergi anlaşmaların da dikkate alınması suretiyle KVK'nın 24. maddesi hükmünde belirtilen tevkifat oranı uygulanır. Söz konusu ülke ile yapılan uluslararası vergi anlaşmasında belirtilen oran KVK nın 24. maddesinde belirtilen orandan yüksek olması halinde KVK nın 24. maddesi hükmünde belirtilen oran, düşük olması halinde ise ilgili uluslar arası vergi anlaşmasında belirtilen oran uygulanır. 33 Ayrıca Danıştay 4üncü Dairenin 1985/1816 Esas No lu ve 1986/1122 Karar No lu kararında KVK Madde 24 uyarınca kurumlar vergisi tevkifatina tabi olan kurum kazançları üzerinden ayrıca gelir vergisi tevkifati yapılmaması gerekir. denilmiştir. KVK 24üncü maddesinin 3üncü fıkrası uyarınca tevkifat yapılması durumunda kazanç ve iratların gayri safi miktarları esas alınmaktadır. Gayri safi kazanç, kurumların herhangi bir kaynaktan elde ettiği ancak hiçbir gider kaleminin hasılattan indirilmediği kazançtır. Uygulamada ise bu tür ödemeler alıcıya net olarak ödemektedir. Bu durumda ise net olarak ödenen tutarların brüte çevrilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlem yapılırken katlanılan havale ücreti, hat kullanım bedeli gibi giderlerin matraha dahil edilmemesi gerekmektedir. 33 M. Örmeci, Dar Mükellef Kurumlarda Vergileme Stopaj ve Kazanç Beyanı, Yaklasim Dergisi, 1993, Sayı 5, s.45 29

38 Tevkifatın ne zaman yapılacağına dair düzenlemeye gene KVK 24 üncü madde de yer verilmiştir. Söz konusu madde hükmü uyarınca KVK 24 kapsamında vergi tevkifatı yapanlar bir ay içinde nakden veya hesaba ödedikleri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri kurumlar vergisini izleyen ayın yirmi birinci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmeleri gerekmektedir. Danıştay 3üncü Daire nin 1987/1155 Esas No lu ve 1988/8 Karar No lu kararında Yabancı bir bankadan temin edilen ayni krediler için ödenen faiz tutarından, ödeme tarihinde yürürlükte olan kur üzerinden hesaplanacak matrah tutarına göre stopaj yapılması gerekir. denilmiştir. Vergi kesme mükellefiyetinde nakden ve hesaben ödemelerde herhangi bir sorun olmamakla birlikte ödemelerin tahakkuk ettirilmesinde sorun bulunmaktadır. Tahakkuk gelirin veya ödemenin mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmesidir. Tahakkuk fiili ödemeyi veya ödeme zorunluluğunu gerektirmez iken vergi kesintisi prensip olarak ödeme mükellefiyetinin doğduğu anda yapılır. 34 Bakanlar Kurulu çeşitli tarihlerde aldığı kararlarla 24üncü madde kapsamına giren kazanç ve irat unsurlarından tevkif edilecek kurumlar vergisi oranlarını düzenlemiştir. Söz konusu oranlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 35 ODEMENIN TURU BENT ACIKLAMA STOPAJ ORANI Ücret 1 25% a-petrol Arama Faaliyeti 5% SMK 2 b-diğer 22% a-finansal Kiralama 1% GMSI 3 b-diğer 22% GVK 30/1 (Ticari Faaliyet) 4 Sergi ve Panayır Faaliyetleri 0% 34 S. Yücel- H Turan, a.g.e., s Tüm Vergi Kanunları-1, Oluş Yayıncılık, 15.Basım, Temmuz

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU Murat ALTUNSABAK * 1.GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet kavramları

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI I. YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİLEME ESASLARI A- Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Kurumlar Vergisi Uygulaması 1) Kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Serbest meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye,

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÇOK İVEDİ Sayı : 41931384-125[3-2014-16]-7 18/02/2016 Konu : Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım

Detaylı

ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN* 25 1. GİRİŞ Şirketler şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ticaret Kanunumuza göre,

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME İki hafta önce yayınlanan yazımızda varlık kiralama şirketleri ve vergi avantajları üzerinde durmuştuk. Bu gün yazımızda gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[30-2015/280]-14801 17.01.2017 Konu : Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[94-2014/314]-65214 24/05/2016 Konu : Yurt dışındaki sermayedar şirket

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA KATILIM PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK VERİLMESİ HALİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE KDV UYGULAMASI Uygulamada sıkça karşılaşılan

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) İşbu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören sözleşmelerin alım-satımı sonucunda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi

Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi Bican Çiltepe YMM 27 Mart 2007 - İşkule Auditoryum Dar Mükellefiyet Nedir? Dar mükellefiyet, bir ülkede yerleşik olmayan kişi ve kurumların o ülkede elde ettikleri

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ İşletmelerin asıl gayesi kar elde etmek olup, bu amacı gerçekleştirmek için faaliyet göstermektedirler. Elde edilecek bu kar

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN 26 1-GİRİŞ Şirket ortakları çeşitli sebeplerle (nakit yetersizliği, ortağın ayni sermaye olarak konulabilecek

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Özelge: BTC Boru Hattı Projesi kapsamında verilen toprak analizi ve danışmanlığı hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk.

Özelge: BTC Boru Hattı Projesi kapsamında verilen toprak analizi ve danışmanlığı hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk. Özelge: BTC Boru Hattı Projesi kapsamında verilen toprak analizi ve danışmanlığı hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk. Sayı: 62030549-125[5-2012/245]-1041 Tarih: 18/04/2014 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 KAPSAM 1- Kar Payı/Avans Kar Payı Dağıtımının Vergilendirilmesi 2- Ortaklık Paylarının Devrinden Kaynaklı

Detaylı

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: 64597866-125[30-2013]-72 Tarih: 20/05/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı