TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI FAALİYET RAPORU. 29 Nisan 2015 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI FAALİYET RAPORU. 29 Nisan 2015 ANKARA"

Transkript

1 TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI FAALİYET RAPORU 29 Nisan 2015 ANKARA

2 Temsil Faaliyetleri Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası III. Dönem Faaliyet Raporu Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), Tıbbi Cihaz sektöründe hizmet vermekte olan şirketlerin karlı ve sürdürülebilir bir ilerleme ortamında gelişmesini desteklemek ve ulusal sağlık politikalarının belirlenmesinde sektörün temsilciliğini üstlenmek amacıyla kurulduğu tarih olan 2003 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Başkanımız ve Genel Sekreterimizin, sendikamızın kuruluşundan bu yana kamu kurumlarına yaptıkları ziyaretler, toplantı organizasyonları ve sektöre ilişkin düzenlemeler ile ilgili gösterdiği proaktif tutum ve sektörde öncülük ettiği çalışmalar neticesinde her tür platformda etkin bir sektör temsilcisi olarak yer almaktayız ve üyelerimizin ve tüm Tıbbi Cihaz sektörünün her platformda temsil edilmesini sağlayan prestijli bir işveren sendikası olarak görevlerimizi yürütmekteyiz. Sağlık Bakanlığı SEİS olarak, III. Çalışma döneminde Sağlık Bakanlığının tüm kadroları ve birimleri ile yakın temas içinde olduk ve sektörümüzün sorunlarının çözümü için düzenli ve düzensiz aralıklarla çok sayıda görüşme ve toplantı organize ettik ya da toplantılara katılım sağladık ve sektörün hak ve çıkarlarını gözetecek çözüm önerileri geliştirmek üzere işbirliği içinde bulunduk. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı nda her kademede pek çok görevli düzenlediğimiz kongre, çalıştay ve benzeri organizasyonlara katılarak bizlerle etkileşim içinde görevlerini yürüttüler. Sağlık Bakanlığı nın o zamanki Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Nihat Tosun a sektörümüzün sorunlarının iletilmesi için zaman zaman Başkan, Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu Üyeleri düzeyinde görüşmeler yaptık. Diğer sektör temsilcileri ile Sağlık Bakanlığının görev alanları dolayısı ile faaliyetleri sektörümüz ile ilişkili olan bakanlığın diğer kurum ve genel müdürlüklerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastane Kurumu ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile ayrı ayrı ve ortak toplantılar yapıldı.

3 Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerin öncelikli odağı sektörümüzün yaşadığı geç ödeme sorunu olmuş, toplu alımlar, çerçeve alımların tekelleşmeyi önleyecek şekilde gerçekleşmesi, kamu ihalesi ile yapılan alımlarda yerli üreticinin korunması, ihalelerde toplam satın alma maliyetlerinin gözetilmesi, TİTUBB, ÜTS vb. platformlarda yaşanan sıkıntıları, çeşitli düzeyde dönemin müsteşarları başta olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine çeşitli platformlarda aktardık. Tıbbi cihazlar konusunda mevzuat hazırlanması ve yürütülmesi konusunda yetkili otorite Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu dur. Sağlık Bakanlığında daha önce İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ne bağlanan Biyomedikal Mühendislik Hizmetler Dairesi olarak faaliyet göstermekte iken, 2.Kasım 2011 tarihinde Yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu olarak çalışmalarına devam etmesi düzenlenmiştir. SEİS olarak Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından sektöre yönelik yapılan düzenlemeleri takip ederek bu düzenlemelerin sektörümüzün kuralları belirlenmiş şeffaf ve objektif bir ortamda faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla gerekli ortamın sağlanması için gerek üyelerden gerekse uzman kişilerden görüş ve önerileri alınarak oluşturduğumuz görüşleri bakanlığa iletmekteyiz. Yapılan yeni düzenlemeler ve uygulamalar konusunda üyelerimizi zamanında bilgilendirmekte ve değişiklikleri hazır olarak karşılamalarını sağlamaya çalışmaktayız. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ile yapılan çalışmalar sonucu sektörün sorunlarının düzenli olarak bakanlığa iletilmesi, çözüm yollarının araştırılması için yaptığımız görüşmeler 2

4 sektörün katılımına açık her ay yapılan rutin toplantılara dönüştürüldü. Üyelerimizin yaşadıkları sıkıntılar, ilgililere iletmemizi istedikleri konuları gündeme alarak yetkililere ulaştık ve hep birlikte çözüm yolları aradık. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nun 15 Mayıs 2014 tarihinde yayınladığı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği nin yayınlanmasından önce taslaklar üzerinde ve yayınlandıktan sonra uygulamada yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılara yönelik çalışmalar yürüttük. Bu yönetmeliğin hazırlık aşamasında yapılan görüş alışverişleri neticesinde yönetmeliğin uygulanmaya başlaması sonucunda sektörümüzdeki firmaların geri ödeme kurumu olan SGK ile protokol yaparak doğrudan ödeme alabilmesi için gerekli görülen ruhsatlandırma işleminin yapılabilmesi, sektör üzerindeki kongre destek baskısının kontrol altına alınması gibi sektöre katkı sağlayacak kazanımlar elde edilmesini sağlamak üzere yönetmelik taslağı çalışmalarına aktif olarak katıldık. Her ne kadar karşı görüş bildirdiğimiz bazı konularda görüşümüz yönetmeliğe tamamıyla yansıtılmamış olsa da, kongrelere katılım ve bedelsiz numunelere getirilen sınırlamalar sektörün lehine olmuş, SGK ile protokol yapılabilmesi özellikle ayaktan tedavide kullanılan bazı cihazların ödemesinde önemli bir aşama olarak görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sektörümüzün faaliyet konusunu oluşturan tıbbi cihazların büyük bir kısmının geri ödemesini yapan konumunda olan Sosyal Güvenlik Kurumu ile sürekli yakın temas halinde çalışmalarımız devam etmektedir. Geri ödeme sisteminin uygulanması, Sağlık Uygulama Tebliğinin hazırlanmasında, Kamu menfaatinin azami düzeyde gerçekleşmesi ve sektörümüz için sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşması için SGK yetkilileri ile görüşmeler ve toplantılar yapmakta, sektörün bu konuda yaşadığı sıkıntıları yazılı ve sözlü olarak kurum yetkililerine iletmekteyiz. Farklı tarihlerde SGK ya öncelikle sektörümüzün alacaklarını tahsilde yaşadıkları sıkıntı, daha sonra geri ödeme kuruluşu olarak, Sağlık Kuruluşlarına yapılacak ödemelerin, tıbbi malzeme tedarik eden firmalara ödenmek üzere ve yine tıbbi malzeme tedarik eden firmaların tedarik ettiği tıbbi malzeme bedellerine özgülenerek gönderilmesi hususunda, ve ayrıca SUT uygulamaları ile İl Müdürlüklerince farklı yorumlamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi, inovatif ürünlerin geri ödeme kapsamına alınma yöntemlerinin belirlenmesi gibi konularda bir çok yazı yazdık. İhtiyaç halinde toplantılar düzenlenerek yaşanan olumsuzlukların görüşülüp çözüme 3

5 kavuşturulması konusunda çalışmalar yaptık. Üyelerimizden gelen sorunları gündeme alarak çözüm yollarının tartışıldığı toplantılar düzenledik. Sektör için en acil olan geri ödeme sorunun çözümü için firmaların hastanelere, özellikle üniversite hastanelerine verdikleri ürünlerin faturalarının SGK ya kesmeleri ve ödemelerini doğrudan SGK dan almaları için görüşmeler yaptık. SGK ile bu işlemin yapılması için protokol taslağı hazırladık. Pilot uygulama ile Ankara çevresindeki üniversite hastaneleri için ortopedi alanında başlaması planlanan uygulamanın en kısa sürede yurt geneline yaygınlaştırılması için planlama yaptık. Kamu İhale Kurumu Bilindiği gibi sektörümüzün faaliyet konusunu oluşturan tıbbi cihazların kullanıcısı ve tüketicisi % oranında kamu kurumlarıdır. Kamu kurumları ise ihtiyaçlarının tedarikini Kamu İhale Mevzuatına göre yapmaktadır. Kamu alımları miktarı bakımından Sağlık Bakanlığı, Belediyeler ve KİT ler den sonra 3. sırada yer almaktadır. Kamu İhale Kurumu ile sektör temsilcisi olarak birçok çalışmalar yapılmakta ve sektörümüz açısından uygulanabilir bir kamu alımları sistemi oluşturulabilmesi için Kurumun yetkilileri ile sürekli irtibat içinde bulunmaktayız. Ayrıca TİSK bünyesinde Kamuya iş yapan diğer işveren sendikaları ile birlikte KİK Mevzuatı çalışma komisyonu kurarak KiK mevzuatları hakkındaki görüşlerimizi oluşturup KİK e sunmaktayız. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Üyesi bulunduğumuz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Tarafından sektörler arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik olarak her ay gerçekleştirilen TİSK Yönetim Kurulu Toplantılarına Başkanımız, Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu Toplantısına da Genel Sekreterimiz düzenli olarak katılımı ile diğer sektörlerdeki sendika temsilcileri ile bilgi paylaşımında bulunduk. Ülkenin çalışma hayatına ve ekonomik konulara ilişkin olarak TİSK görüşleri oluşturulurken sektörümüzün çalışma koşullarına uygun görüş ve önerilerimizi ilettik. Yine TİSK tarafından yapılan; İş sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, Mesleki Yeterlilik Çalışmaları, Milli Eğitimin geliştirilmesine dair çalışmalar, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları, İstihdamın korunması ve arttırılmasına yönelik çalışmalar, İş ve çalışma hayatına ilişkin tüm hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar ve Kamu İhale Mevzuatındaki değişiklikler gibi konulardaki çalışmalara Sendikamız danışmanları ve uzmanları aracılığı ile katkı verdik. Ayrıca ülkemizde uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere her yıl yapılan ve işçi sendikaları konfederasyonu temsilcileri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bizzat katıldığı asgari ücret belirleme komisyonu çalışmalarına İşveren tarafını temsil eden TİSK adına Başkanımız Metin Demir 2013, 2014 ve 2015 yıllarında İşveren Heyeti Başkanı olarak katıldı. 4.Ulusal Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçiler Kongresi Sendikamızın Tümdef ile birlikte organize ettiği 4.Ulusal 1. Uluslararası Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçiler Kongresi 2012 yılının Eylül ayında gerçekleşti. Türkiye Kamu Hastane 4

6 Kurumu Başkanı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı Strateji Dairesi Başkanı SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü ve daha birçok kurum temsilcisinin konuşmacı olarak katılım gösterdiği kongrede Sağlık Bakanlığının yapısal değişikliği, Sağlık Bakanlığı 2023 vizyonu- stratejileri, Dünyada ve Türkiye de Sağlık Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler, Tıbbi Cihazlarda Kalite Standardı ve Piyasa Denetimi, Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sektörde Kümelenme ve Uluslararası İşbirlikleri, Sektörel Rekabet ve Etik Uygulamalar, Ulusal Üretim Stratejisi ve Tıbbi Cihaz Üretimi konuları üzerine kurumlar görüşlerini paylaştılar. Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirildi. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin yönetmelikte belirtilen eğitimleri almış ve yapılan sınavda başarılı olmuş personel çalıştırması zorunlu tutuldu. Yönetmelik hükümlerine göre Tıbbi Cihaz sektöründe faaliyet gösteren ve yetkilendirilmek isteyen tüm işletmelerde sorumlu müdür ile satış ve tanıtım elemanı ve faaliyet konusu gerektiriyorsa klinik destek faaliyetlerini yürüten personelin eğitim alarak belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu eğitim ve sınavların sektörümüze büyük bir külfet getirmeden en az maliyetle gerçekleştirilebilmesi için Sendika yöneticilerimiz Tümdef yönetimi bile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri ile görüşerek eğitim ve sınav işlemlerinin yürütülmesini üstlenmek için talepte bulundu. Görüşmeler sonucu eğitim ve sınav işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kurum ile iki yıllık bir protokol yaptık. Bu protokol gereğince yapılması zorunu tutulan eğitimlere dair içerik hazırlanarak sektörde çalışan kişilerin iş gücü kaybına uğramadan ve işletmelere önemli bir maddi külfet getirmeden olabilecek en düşük maliyetle gerçekleştirmek için çalıştık. Çalışmalarımız sonucu eğitim ve sınavı makul ücretlerle yapacak Gazi ve Sakarya Üniversiteleri ile protokol yapılarak eğitim süreci başlatıldı. Talep toplama sürecinde tespit ettiğimiz, sektörde sorunlara yol açan ve hak kaybı yaratan maddelerde değişiklik yapılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri ile görüşmeler yapılarak bu maddelerin değiştirilmesi konusunda Kurum yetkilileri ikna edildi. Sektörde hak kaybı yaratan maddelerin değiştirilmesi beklenmektedir. 5

7 Yerli Üretim ve Yenilikçilik Faaliyetleri TTGV SEİS işbirliği ile Tıbbi Cihaz Stratejisi Geliştirme Çalışması: Dünyada Ve Türkiye de Tıbbi Cihaz Sektörü Ve Strateji Önerisi 2013 Yaşam bilimleri ve teknolojik yakınsamanın odağında duran ve yetersizlikleri durumunda sağlık alanında keskin zayıflıklar yaratabilecek sektörümüz için ülke stratejisinin belirlenebilmesi, yenilikçilik ve destek sistemlerinin kurulmasının önemi açıktır. Çok karmaşık ve fazla sayıda aktörden etkilenen sektörümüzün gelişmesi için gerekli olduğu düşünülen ortam ve ekosistemin birlikte ortak hedeflere doğru yürüyecek yapıların oluşturulabilmesi için TTGV ile işbirliği yapılarak bir çalışma yürüttük. Bu çalışama ile tıbbi cihaz sektörünün anlaşılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla ülke örneklerini derleyerek Türkiye deki durumun bir analizini yaptık. Bu analiz yapılırken kısıtlı kalan veriler nedeniyle, bazı firmalar ile yüz yüze görüşmeler yapılarak sektörümüzün değer zinciri analizini de içeren bir çalışma yürüttük. Bu çalışmalardan elde edilen bulguları 8 Mayıs 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Kamu Hastane Birlikleri Kurumu ve özel sektörden meslektaşlarımızın katılımı ile yapılan Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü 2023 Stratejisi Oluşturma Çalıştayı ile strateji ve eylem planlarına dönüştürdük. Dünyada tıbbi cihaz sektöründeki durumun incelenmesi açısından üretilen ülke örnekleri, Türkiye için yerel sorunların çözümüne olanak sağlayacak ve ülkemizde üretim yapan tıbbi cihaz sektörünün küresel ölçekte önemli aktörler haline gelebilmesini sağlayacak strateji ve eylem planlarını geliştirdiğimiz, sektörümüz için önemli bir referans kaynağı olan bu çalışma kitaplaştırılarak TTGV yayınları arasından basıldı. X. Beş Yıllık Kalkınma Planı İmalatta Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu ve Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Kalkınma Bakanlığının gerçekleştirdiği 10. Kalkınma Planı imalat sanayinde yer alan sektörlerin temsil edildiği ve tıbbi cihaz sektörünün de ilk kez yer aldığı İmalatta Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu nda başkanımız Metin Demir katıldı. 10. Kalkınma Planı Yenilikçi Üretim İstikrarlı Yüksek Büyüme hedefine yönelik olarak İmalat Sanayinde Dönüşüm gerçekleştirmek için sektörlerin ihtiyaç duydukları kamu düzenlemeleri ve teşviklerin tartışıldığı, ilgili tüm kamu kurumlarının üst düzey bürokratları ile hazır bulundukları komisyon toplantılarında, kamu alımlarında en ucuzun aşınması ve kalitenin ya da yenilikçi ürünlerin satın alınması, toplam satın alma maliyeti, geri ödeme sorunları gibi konuları gündeme getirdik. İmalatta Dönüşüm Özel İhtisas Komisyon unun yanı sıra sektörümüze özgü politika ihtiyaçlarının tartışıldığı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu nun raportörlüğünü sendikamız araştırma uzmanı İlke Eren Karaca yürüttü. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, 6

8 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın da bürokratları ile katılım gösterdiği Çalışma Grubu Raporu, daha sonra Kalkınma Plan ının Öncelikli Dönüşüm Programları içinde, ilaç ve tıbbi cihaz sektörünü hedefleyen ve planda 16. Program olan -Sağlık Endüstrilerinde yapısal Dönüşüm Programına yansıtılmıştır. Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Kalkınma Bakanlığı ev sahipliğinde ve sektördeki diğer STK lar ve bakanlıklar ile 6 toplantı yapmış, raportörlüğünü yapan uzmanımız tarafından toplantı sonuçları raporlaştırılarak yayınlanmıştır. Daha Çok Üretmeliyiz Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) olarak, araştırmacıların tasarlamış oldukları yeni ürünlerin sanayimize kazandırılması ve özellikle üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilerek katma değeri son derece yüksek olan tıp teknolojisi alanında ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 2013 yılına kadar düzenlediğimiz Daha Çok Üretmeliyiz Ulusal Tıbbi Cihaz Yarışması 7 yıl sürdü. Bu yarışma sağlık alanında, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan, ilaç haricinde her türlü tıbbi cihaz ve sarf malzemesi olarak yeni bir ürün tasarımı, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelerin sektörümüze kazandırmayı amaçlamaktaydı. Projelerin değerlendirmesi başvuru dosyalarının alanlarına göre belirlenmiş yetkin jüri üyeleri tarafından yapılmakta ve proje başvuruları, Seçici Kurul tarafından konu seçimi, proje konusunun uygunluğu, özgünlük, yaratıcılık, düşünce ve uygulamada bilimsellik, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlamak ve proje raporu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler kullanılarak değerlendirilmekteydi. Projenin özgünlük ve yaratıcılık açısından değerlendirilmesi; Proje, proje özetinin ve literatür araştırmasının yeterliliği, çalışmanın özgünlük ve yaratıcılık açısından yenilikçi olmasına göre değerlendirilmekteydi. Bilimsel yeterlilik ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi aşamasında ise Projenin düşünce ve uygulamadaki bilimselliği, kullanılan yöntemin uygunluğu ve uygulanabilirliği dikkate alınmaktadır. Projeler ayrıca üretime sağladığı katkı açısından da değerlendirilmekteydi. Bu amaçla Projenin sağladığı teknolojik yenilik, mevcut tıbbi teknolojiye olan üstünlüğü, kullanım kolaylığı, maliyet azaltıcı özellikleri gibi kıstaslar değerlendirilmekteydi. Yedi yıl üst üste yaptığımız Daha Çok Üretmeliyiz Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışmasının formatında yapılması düşünülen değişiklik dolayısı ile yeni format geliştirilinceye kadar yarışmaya ara verdik. 7

9 TÜYAP Expomed & Labtek Fuarları Her yıl Mart ayı sonunda yapılan ve ülkemizin en geniş katılımlı tıbbi cihaz fuarı olan TÜYAP Expomed & Labtek Fuarlarına organizasyon aşamasında destek vererek ve fuar alanında stant açarak, fuar süresince üyelerimiz ve sektörle buluştuk ve görüş alışverişinde bulunduk. Fuar süresince sektörün güncel sorunları hakkında geribildirimler alarak çözüm önerilerini paylaşma fırsatı yarattık. Diğer Temsil Faaliyetleri Sendikamızın doğrudan gerçekleştirdiği faaliyetler dışında başka kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çeşitli toplantı ve konferanslar gibi faaliyetlere de Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Danışmanlarımız, Genel Sekreterimiz ve sendika personeli sektör temsilcisi olarak aktif katılım sağlayarak bu toplantıların organizasyonuna destek oluyor ve sektörümüzün durumu, sorunları, avantajları ve sektörümüzdeki gelişmeler konusunda sunumlar ve konuşmalar yapıyoruz. Katılım gösterdiğimiz bu faaliyetlerden bazıları ekteki grafikte yer almaktadır. 8

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren SUNUŞ İstanbul Sanayi Odası nın Değerli Meclis Üyeleri, İstanbul Sanayi Odası Yönetimi olarak 2013-2016 çalışma dönemimizin ikinci yılı olan 2014 te de yoğun ve verimli bir yılı daha geride bıraktık. Yönetime

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 ANKARA Kasım, 2011 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Stratejik planlama,

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi ÇETİN in Değerlendirmesi Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ ile

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 BAKAN SUNUŞU Yıllardır kamu sektöründe yaşanan sorunların mevcut kamu yönetimi anlayışıyla

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı