T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ (7 HAZİRAN 2015) 1

2 İÇİNDEKİLER 2 Sayfa ÖNSÖZ... 4 BAŞBAKANLIK GENELGESİ... 5 GİRİŞ... 6 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI SEÇİMLERE KATILACAK SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ KARAR... 7 YSK nın Sayılı Kararına Göre Artvin İlinde Teşkilatı Bulunan Ve Seçime Katılacak Siyasi Partiler SEÇİM TAKVİMİYLE İLGİLİ KARAR SİYASİ PARTİLERİN ADAY TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARLA İLGİLİ KARAR OY VERME SAATLERİYLE İLGİLİ KARAR PROPAGANDA ESASLARIYLA İLGİLİ KARAR /I - Seçimin Başlangıç Tarihinden İtibaren (10 Mart 2015); A) Açık Yerlerde Propaganda; (10 Mart 2015) - (6 Haziran 2015) B) Kapalı Yerlerde Propaganda; (10 Mart 2015) - (6 Haziran 2015) C) Seçim Büroları; (10 Mart 2015) - (6 Haziran 2015) D) Basın İletişim Araçları Ve İnternette Propaganda; (10 Mart 2015) - (6 Haziran 2015) E) Hoparlörle Propaganda; F) Propaganda Amaçlı Yayın Ve Malzeme Dağıtımı; G) Propaganda Yayınlarına İlişkin Yasaklar; H) İlân Ve Reklam Yerleri; (10 Mart 2015) (6 Haziran 2015) I) İlân Ve Reklam Yerleri İle İlgili Yasaklar; İ) Matbua dağıtımı; (10 Mart Haziran 2015 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar) J) Seçim Süresince Yapılamayacak İşler; II- 28 Mayıs 2015 Perşembe Gününden Oy Verme Gününü Takip Eden Güne Kadar Olan Süre İçinde; SAYILI KANUNDA YAZILI BÂZI YASAKLAR VE SANDIK BAŞI DÜZENİ İÇKİ VE SİLAH TAŞIMA YASAĞI: YAYIN YASAĞI: SANDIK ALANI VE SANDIK ÇEVRESİ: SANDIK KURULU BAŞKANINA AİT YETKİLER: SANDIK ALANINDA ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE YASAKLAR: SANDIK ALANI DIŞINDAKİ İNZİBATİ TEDBİRLER: OY VERME DÜZENİ: OY VERME SÜRESİ: ENGELLİLERİN OY KULLANMASI: SAYIM TEDBİRLERİ: SAYIMA İLİŞKİN EVRAK VE BELGELERİN TESLİMİ: SAYILI KANUNDA YAZILI SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI KURULLARA KARŞI SUÇLAR: KURULLARIN TEDBİRLERİNE RİAYETSİZLİK: GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA: PROPAGANDA TOPLANTILARINA KARŞI SUÇLAR: ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINA İLİŞKİN SUÇLAR: TOPLANTI HEYETLERİNE KARŞI SUÇLAR: YASAK PROPAGANDA: HAKSIZ OY TEMİNİ: OY KULLANMAYA ENGEL OLMAK: ADAYLIK HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKETLER VE PROPAGANDA YAPAMAYACAK OLANLAR: SAİR PROPAGANDA SUÇLARI: MATBUA VE İLANLARIN TAHRİBİ: SANDIK DÜZENİ VE OY VERMEYE İLİŞKİN SUÇLAR: SANDIK BAŞINDA MÜDAHALE VE İHTARA RİAYETSİZLİK: SEÇMEN OLMAYANLARIN OY VERMESİ: OY SANDIĞI ÜZERİNDE SUÇLAR: SİYASİ PARTİLERLE BAĞIMSIZ ADAYLARIN OY PUSULALARI ÜZERİNDE İŞLENECEK SUÇLAR:... 25

3 KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİM İŞLERİNİ BOZMASI: OY VERME SONUCUNA TESİR EDECEK HALLER: İÇKİ YASAĞINA AYKIRI HAREKETLER: SİLAH TAŞIYANLAR: SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ZAMANI: GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI: İDARİ PARA CEZASINA KARAR VERME YETKİSİ: TUTANAKLARIN DELİL KIYMETİ: SEÇİM SUÇU: DAVA SÜRESİ: SEÇİM DÖNEMİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ SEÇİM HAREKÂT MERKEZİ

4 ÖNSÖZ ÖNSÖZ 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili olarak Artvin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından bir Seçim Kitapçığı hazırlanmıştır. Kitapçıkta seçim takvimi ve ilgili mevzuat ile YSK nın güncel kararlarına yer verilmiş ve özellikle güvenlik görevlilerimizin dikkat etmeleri gereken konulara değinilmiştir. Bu bağlamda; 10 Mart 2015 tarihinde başlayan resmi seçim takviminin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmesini, birim amirleri tarafından personelin konu ile ilgili olarak bilgilendirilerek seçimlerin güven içerisinde tamamlanması konusunda gerekli tüm tedbirlerin alınmasını ve emir doğrultusunda hareket edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica eder, başarılar dilerim. Alaattin AKBAŞ İl Emniyet Müdürü 1.Sınıf Emniyet Müdürü 4

5 BAŞBAKANLIK GENELGESİ Konu : 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi GENELGE 2015/2 Anayasanın 77 nci Maddesinin birinci fıkrası ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı Maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş, aynı Kanun Maddesinin ikinci fıkrasında ise; Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir hükmüne yer verilmiştir. Bir önceki Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıldığından, anılan Kanun hükümleri uyarınca, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacaktır. 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin Anayasanın 79 uncu maddesinde öngörülen Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının çalışmalarına, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü işgücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesi önem taşımaktadır. Seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu personelinin yıllık izinlerinin plânlanmasında seçim tarihinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu hususta il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde, kamu personelini de mağdur etmeyecek şekilde gereken tedbirler alınacaktır. Bu itibarla, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin talepleri ivedilikle karşılanacak, ihtiyaç duyulacak her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli işgücü desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda, başta mülki amirler olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ve güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 5

6 GİRİŞ 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı nca alınan tarih ve 2015/100 sayılı karar gereğince 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili; 10 Mart 2015 Salı günü seçimin başlangıç tarihi, 10 Mart Mayıs 2015 arası propaganda öncesi dönem, 28 Mayıs Haziran 2015 arası serbest propaganda dönemi ve 07 Haziran 2015 Pazar Saatleri arasında oy verme günü olarak belirlenmiştir. Ülkemizde seçimlerin yargı organlarının genel yönetimi ve denetiminde yapılması, seçimlerden sonra seçim konuları ile ilgili yolsuzluk, şikâyet ve itirazların incelenmesi gibi hususlar Anayasa ile Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. Seçim işlemlerini düzen içinde yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kurulunun denetiminde İl ve İlçe Seçim Kurullarına ait olduğundan, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için bu kurullar tarafından yayımlanan ve yayımlanacak olan kararlar doğrultusunda işlem yapılması ve bunların takip edilmesi zorunludur. Bunun dışındaki kamu güvenliği ve huzurun sağlanması, kanun dışı eylem ve işlemlerin önlenmesi, suç ve suçluların tespiti, yakalanması ve adli makamlara teslim edilmesi ise Mülki İdare Amirlerinin ve Güvenlik Kuvvetlerimizin görevidir. Hazırlanan kitapçık içerisinde 07 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili olarak 298 Sayılı Kanun da yer alan ve geçmiş yıllarda yapılan seçimlerde kolluk kuvvetlerinin en sık karşılaştıkları ve önümüzdeki seçim döneminde de karşılaşabilecekleri konularla ilgili hükümlerle Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2015 seçimleriyle ilgili şu ana kadar yayımlanan ve teşkilatımızı ilgilendiren bazı kararlara yer verilmiştir. Daha sonra yayınlanacak olan Yüksek Seçim Kurulu kararları başta olmak üzere seçim ile ilgili genelge ve duyurular olması halinde teşkilatımıza tamim edilecektir. Bu kitapçık Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü nce; 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinin barış ve huzur dolu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için fedakârca ve tarafsızca bir görev anlayışı içerisinde halkımıza hizmet verecek olan tüm Artvin İl Emniyet Müdürlüğü personelinin, görevin ifası sırasında karşılaşacakları tereddütleri anında giderebilmesi, en doğru kararı verebilmesi ve uygulamadan doğabilecek hataların en aza indirgenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 6

7 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI 1- Seçimlere Katılacak Siyasi Partilerle İlgili Karar YSK nın Seçimlere Katılacak Siyasi Partilerle ilgili tarih ve 98 Sayılı Kararı ile Türkiye genelinde seçimlere 31 siyasi partinin katılmasına karar verilmiştir. YSK nın Sayılı Kararına Göre Artvin İlinde Teşkilatı Bulunan Ve Seçime Katılacak Siyasi Partiler S.N. PARTİ ADI GENEL BAŞKANI İL BAŞKANI 01 Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet DAVUTOĞLU Ertunç Erkan BALTA 02 Alternatif Parti Süleyman YAĞCIOĞLU Yurdakul GÜLTEKİN 03 Bağımsız Türkiye Partisi Haydar BAŞ Nuri KESKİN 04 Cumhuriyet Halk Partisi Kemal KILIÇDAROĞLU Ali Yücel KURT 05 Demokrat Parti Gültekin UYSAL Niyazi ALTUNTAŞ 06 Demokratik Sol Parti Masum TÜRKER Dursun BİLİR 07 Halkın Kurtuluş Partisi Nurullah ANKUT Perihan ÇINGI 08 Halkların Demokratik Partisi Selahattin DEMİRTAŞ Hülya VAYİÇ 09 Vatan (İşçi) Partisi Doğu PERİNÇEK İbrahim AVCI 10 Milliyetçi Hareket Partisi Devlet BAHÇELİ Serdar KILINÇ 11 Muhafazakâr Yükseliş Partisi Ahmet Reyiz YILMAZ Erol KURT 12 Özgürlük ve Dayanışma Partisi Alper TAŞ Mahmut ZEYTİNCİ 13 Saadet Partisi Mustafa KAMALAK Gültekin SOYDAN 14 Türkiye Komünist Partisi Erkan BAŞ Mustafa KARAKUZU 15 Yurt Partisi Sadettin TANTAN Emin KURT 16 Genç Parti Borçka ve Yusufeli ilçelerinde teşkilatı var, il teşkilatı yok 2- Seçim Takvimiyle İlgili Karar YSK nın Seçim Takvimiyle ilgili tarih ve 100 sayılı kararı gereği 25. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Uygulanacak Seçim Takvimi tablodadır. 10 MART 2015 SALI 11 MART 2015 ÇARŞAMBA 12 MART 2015 PERŞEMBE 14 MART 2015 CUMARTESİ SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2839/6 1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması, 2- Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS ten tanımlanması, 3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi, 4- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi. Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları komisyonları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması 298/94-A-C-E. Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenilmesi 2820/ Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, 2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması Saat 08.00, 3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında adresinde ilân edilmesi ve itirazların başlaması Türkiye saati ile 08.00, 4- Yüksek Seçim Kurulunun internet adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması Saat:08.00, 7

8 5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere elden teslimi, ayrıca talep eden siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı SİPPORT üzerinden erişime açılması 298/39, 6- Siyasi partilerin; a Hangi seçim çevrelerinde önseçim, b Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü 2820/ MART 2015 PAZAR 16 MART 2015 PAZARTESİ 17 MART 2015 SALI 19 MART 2015 PERŞEMBE 20 MART 2015 CUMA 22 MART 2015 PAZAR 1- Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi, 2- Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması hususunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından istenilmesi 2820/42, 3- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerektiğinin hatırlatılması 2820/ Önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alacaklara tebligatların yapılması, 2- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim yapılacağı bildiriminde bulunan siyasi partilerden üye kayıt defterlerinin istenilmesi, 3- Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması 298/94-E. 1- Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi 2820/42, 2- Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü, 3- Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması. Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir. 2820/42-6. Siyasi partilerin; 1- Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin, 2- Siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin askıya çıkarılması Saat /42-7, 3- Askıya çıkarılan listelere itirazların başlaması. Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 20 Mart 2015 Cuma günü askıya çıkarılan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü. 1- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim 8

9 23 MART 2015 PAZARTESİ 24 MART 2015 SALI 26 MART 2015 PERŞEMBE 27 MART 2015 CUMA 28 MART 2015 CUMARTESİ 29 MART 2015 PAZAR 31 MART 2015 SALI ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü, 2- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması, Önseçim sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerektiğinin hatırlatılması 2820/ Siyasi partiler önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi, 2- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile 2820/42-7, 3- Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmelerinin son günü 2820/ Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirimin yapılması 2820/41, 2- Sandık yerlerinin ilânı ve ilgili siyasi partilere duyurulması 2820/41-son, 3- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilânı 2820/41-son, 4- Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü Siyasi partilerin bu listeleri düzenlerken İlini, seçim çevresini, aday listesi sırasını belirtmeleri gereklidir. 2820/ Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi, 2- a Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, b Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve itirazların sonu Saat 17.00, 3- Yüksek Seçim Kurulunun internet adresinde ilân edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların sonu Türkiye saati ile 17.00, 4- Yüksek Seçim Kurulunun internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu Saat 17.00, 5- Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü 2820/ Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi, 2- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, gerekli seçim araç ve gereçlerinin önseçim sandık kurulları başkanlarına teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri. ÖNSEÇİM - ADAY YOKLAMASI 1- Önseçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri, 2- Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri ve il seçim kurullarına iletmeleri, 3- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü Saat Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlarla bu itirazların karara bağlanmasının son günü 2820/50, 9

10 2- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazların son günü 298/129, 3- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri, 4-Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının son günü Saat 17.00, 5- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin ilçe seçim kurullarınca tamamlanmasının son günü Saat NİSAN 2015 ÇARŞAMBA 2 NİSAN 2015 PERŞEMBE 3 NİSAN 2015 CUMA 4 NİSAN 2015 CUMARTESİ 5 NİSAN 2015 PAZAR 6 NİSAN 2015 PAZARTESİ 1- İl seçim kurullarınca, önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlanmasının son günü, 2- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü. 1- Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi, 2- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; a Elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin, tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere elden teslimi, b Elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde meydana gelen seçmen bilgi değişikliklerinin, tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi, ayrıca bu listelerin talep eden siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı SİPPORT üzerinden erişime açılması 298/39, c Bu listelere itirazların başlaması Saat /35, 42, Aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması 2820/51, 2- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı 2839/26, 3- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü 298/ İl seçim kurullarınca önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur. 2820/51-son, 2- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü 298/ Yüksek Seçim Kurulunca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilmesi, 2- İlçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü Saat Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması, 2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet Başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS e işlenmesine başlanılması. 10

11 7 NİSAN 2015 SALI 8 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA 9 NİSAN 2015 PERŞEMBE 10 NİSAN 2015 CUMA 11 NİSAN 2015 CUMARTESİ 14 NİSAN 2015 SALI 1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Kanun'un 122, 123 ve 124. Maddesinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü Saat 17.00, 2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü Saat 23.59, 3- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat ye kadar vermelerinin son günü 2839/20, 4- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar. Saat /21, 5- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü, 6- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanması, 7- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması. 1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile yurt dışı ilçe seçim kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi, 2- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi. 1- Yurt içi sandık seçmen atamalarının yapılması, 2- Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi Yazı ve alındı belgesi karşılığında 2839/13, 14, 23, 3- Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar ve eksiklikleri, Resmî Gazetede ve adresinde yayımlanır/yayınlanır. 1- İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin listeyi düzenlemesi 298/22-1, 2- Kurulun siyasi partili üyelerinden, sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin birer liste düzenleyerek başkanlığa verilmesinin istenilmesi 298/22-1, 2, 3- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan partili üye listelerinin istenilmesi 298/23-2. Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının son günü 2839/ Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmî Gazetede yayınlanmak/yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi 2839/20, 2- Siyasi partilerce sandık kurulunda görevlendirileceklere ilişkin listelerin 11

12 teslim edilmesinin son günü 298/22-2, 23-2, 3- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik seçmen listelerinin belirlenmesi ve adresinden ilânı. 15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 17 NİSAN 2015 CUMA 18 NİSAN 2015 CUMARTESİ 19 NİSAN 2015 PAZAR 20 NİSAN 2015 PAZARTESİ 21 NİSAN 2015 SALI 1- Her sandık için adı önerilen başkan adayları arasından ad çekilerek sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi, sandık kurulu başkan ve üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanılması 298/22-1, 2, 3, 23-2, 2- Sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetin başlangıç tarihi 298/119-1, 3- Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve Resmî Gazetede yayımlanması 2839/20-2, 4- Geçici aday listelerinin bağımsız adaylar dâhil il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilânı 2839/20, 5- Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi 2839/22, 23, 6- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği, 7- a Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği, b Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği ve bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması. 1- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü 298/125; 2839/22, 2- Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetin son günü 298/ Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü, 2- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü 298/125; 2839/ İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü 2839/22, 2- Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü 298/ Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü, 2- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmelerinin son günü, 3- İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi, 4- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması. 1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü, 2- Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü 298/ Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat de kura çekilmesi, davete 12

13 rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekiminin yapılması 2839/26-d, 2- Kura tutanağının aynı gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi. 22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA 23 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24 NİSAN 2015 CUMA 26 NİSAN 2015 PAZAR 27 NİSAN 2015 PAZARTESİ 28 NİSAN 2015 SALI 30 NİSAN 2015 PERŞEMBE 3 MAYIS 2015 PAZAR 8 MAYIS 2015 CUMA 18 MAYIS 2015 PAZARTESİ 22 MAYIS 2015 CUMA Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü 298/ Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibariyle ilân edilmek üzere; a İl seçim kurullarına, b Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi 2839/24. Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı 2839/ Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması 298/24-1, 2- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin Örnek: 44, il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması. 1- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde dağıtımına başlanması, 2- Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması, 3- Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması. İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü 298/ Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin Örnek: 44, il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin bitirilmesi, 2- Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü 298/60-7. İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adaylarının yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesinin son günü. GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI, YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI. Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması. 1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi, 2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının 13