7.Ilkin əməliyyatlar? A) malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində gömrüe orqanlarına ilk təqdim edilən sənədləridir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7.Ilkin əməliyyatlar? A) malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində gömrüe orqanlarına ilk təqdim edilən sənədləridir"

Transkript

1 1.Avropa Birliyinin Kombinə Edilmiş Nomenklaturası hansı sistem əsasında qurulur? A) Gömrük əməkdaşlığı şurası nomenklaturası B) BMT standart Beynəlxalq ticarət təsnifatı C) Brüssel Gömrük nomenklaturası D) ahəngdar sistemi+++++ E) QIYŞ XTBƏN 2.Ahəngdar sistemin «defis sistemi» üzrə? A) defislərin sayı submövqenin səviyyə nömrəsinə bərabər olmalıdır ++++ B) defislərin sayı mal mövqeyinin səviyyə nömrəsinə bərabər olmalıdır C) defislərin sayı mal bölməsinin səviyyə nömrəsinə bərabər olmalıdır D) defislərin sayı mal qrupunun səviyyə nömrəsinə bərabər olmalıdır E) defislərin sayı mal yarımqurupunun səviyyə nömrəsinə bərabər olmalıdır 3.Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanı deklarantın yazılı sorğusuna əsasən, bəyan edilmiş gömrük dəyərinin rüsum hesablanması üçün əsas kimi qəbul edilməsinin səbəbləri barədə? A) on gün ərzində yazılı izahat verməlidir B) bir ay ərzində yazılı izahat verməlidir C) iki ay ərzində yazılı izahat verməlidir D) üç ay ərzində yazılı izahat verməlidir E) altı ay ərzində yazılı izahat verməlidir 4.Maliyyə QTM-nə daxil deyil? A) idxal vergisinin qabaqcadaq ödənilməsi B) Idxalın dəyərinin qabaqcadan ödənilməsi C) valyuta məzənnələrinin çoxluğu D) ödənc növbəliliyi E) mütənasib kvotalar Rüsumsuz ticarət mağazasında satılan mallar? A) RTM sahibi tərəfindən sərbəst qaydada markalanır B)iqtisadi Inkişaf nazirliyinin müəyyən etdii qaydalar əsasında markalanır C)gömrük orqanları tərəfindən markalanır. D)gömrük orqanları ilə razılaşdırılmış qaydada markalanır E)Vergi Nazirliyinin müəyyən etdiyi qaydalar əsasında markalanır. 6. Müvəqqəti idxalın tipii? A) alınan rüsum və vergilərin qaytarılması B) rüsum və vergilərin tam həcmdə alınması C) rüsum və vergilərdən qismən azad etmə D) 3 il müddətinə rüsum və vergilərdən azad etmə E) 10 il müddətinə rüsum və vergilərdən azad etmə 7.Ilkin əməliyyatlar? A) malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində gömrüe orqanlarına ilk təqdim edilən sənədləridir B) malların və nəqliyyat vasitələrinin müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilməsindən sonra gömrük işinə aid olan bütün hərəkətlərdir C)malların və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı gömrük brokerinin hərəkətləridir D)malların və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsi və müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilməsinə qədər gömrük işinə aid olan bütün hərəkətləridir E)malların və nəqliyyat vasitələrinin əsas gömrük rəsmiləşdirilməsi altında yerləşdirilməsi prosesində gömrük işinə aid olan bütün hərəkətləridir 8. Qısa bəyannamə:

2 A)mallar və nəqliyyat vasitələri müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilənədək qısa bəyannam tətbiq edilə bilər B) mallar və nəqliyyat vasitələri müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirildikdən sonra qısa bəyannam tətbiq edilə bilər C)mallar və nəqliyyat vasitələrimüvəqqəti saxlanc anqbarında yerləşdirilənədək qısa bəyannamə tətbiq edilə bilər D) mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük anbarı gömrük rejimi altında yerləşdiriləndən qısa bəyannam tətbiq edilə bilər E)mallar və nəqliyyat vasitələri üzrə əsas gömrk rəsmiləşdirilməsi zamanı qısa bəyannamə tətbiq edilə bilər. 9.Qlobal kvotalar nədir? A) idxalına icazə verilmiş malların ümumi miqdarının mal göndərən ölkələr üzrə paylaşdırılması B) hər hansı bir ölkədən alınan malların digər regionlardan alınanlara nisbətən məhdudlaşdırılması C) gömrük vergitutmasının daha əlverişli rejimində müəyyən həcmdə idxala icazə D)hər hansı bir malın müəyyən müddət ərzində və malgöndərən ölkələr arasında bölüşdürülmədən ümumi idxalının həcminin müəyyən edilməsi ++++ E) hər hansı bir malın müəyyən müddət ərzində və malgöndərən ölkələr arasında bölüşdüdülərək ümumi idxalının həcminin müəyyən edilməsi 10. Karantin nəzarət obyekti deyil? A) tara B) texniki taxıl C) bitki mənşəli idxal malların saxlanıldığı anbarlar D)Arıcılıq məhsulları ++++ E)Yeyinti xarakterli ətriyyat 11. Məhvetmə rejiminin kodu? A) 10 B) 41 C) 52 D) E) Kooperasiya əməliyyatları deyil? A) xammal, yarımfabrikatlar və məhsulların təmiri məqsədilə müvəqqəti olaraq ixracı B) xammal, yarımfabrikatlar və məhsulların emalı məqsədilə müvəqqəti olaraq idxalı C) xammal, yarımfabrikatlar və məhsulların satışı məqsədilə müvəqqəti olaraq ixracı ++++ D) xammal, yarımfabrikatlar və məhsulların bərpası məqsədilə müvəqqəti olaraq ixracı (idxalı) E) xammal, yarımfabrikatlar və məhsulların son məhsul məqsədilə müvəqqəti olaraq ixracı 13.Barter əməliyyatlarında hansı müddət ərzində ekvivalent məbləğdə mal alındıqda və qarşılıqlı hesablaşma aparılmadıqda alınmayan malın dəyəri gizlədilmiş gəlir hesab olunur? A) 10 bank günü ərzində B) 50 bank günü ərzində C) 180 gün ərzində D) 90 gün ərzində ++++ E) 3 bank günü ərzində 14.Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssisin öz vəzifələrini vicdanla yerinə yetirilməməsi barədə kifayət qədər əsaslar olduqda, DGK ixtisas attestatının fəaliyyətini hansı müddətə dayandıra bilər? A) 3 ay müddətinə B) 1 ay müddətinə C) 2 ay müddətinə ++++ D) 6 ay müddətinə E) 2 il ərzində 15.Gömrük ərazisində malların emalı g/r-də idxal gömrük rüsumlarının, vergilərin məbləğinin qaytarılması? A) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildiyi gündən etibarən ən geci 6 ay ərzində aparılarsa B) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildiyi gündən etibarən ən geci 3 ay ərzində aparılarsa

3 C) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildiyi gündən etibarən ən geci 3 il ərzində aparılarsa D) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildiyi vaxt idxal gömrük rüsumları, vergiləri tutulmur E)Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildiyi gündən etibarən ən geci 2 il ərzində aparılarsa Mallar gömrük anbarında yerləşdirilərkən gömrük orqanına təqdim edilən sənədlərə aid deyil? A) qaimələr B) yük sənədləri C) ödənclərin gömrük orqanlarının hesabına daxil olduğunu təsdiq edən sənəd D) gömrük yük bəyannaməsi E) spesifikasiyalar 17.Gömrük orqanları tərəfindən verilən sənəd deyil? A) gömrük təminatları altında daşınmaya buraxılmış nəqliyyat vasitələrinin şəhadətnaməsi B) xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri C) təyinat gömrükxanasına çatdırılmaya nəzarət sənədləri D) gömrük anbarına verilən lisenziya E) sərbəst anbara verilən lisenziya 18.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fondu təsis edilmişdir? A) 25 mart 1997-ci il 140 saylı qərarla B) 25 dekabr 1998-ci il 1400 saylı qərarla C) 25 dekabr 1997-ci il 141 saylı qərarla D) 30 aprel 1997-ci il 140 saylı qərarla E) 25 dekabr 1997-ci il 140 saylı qərarla Xarici gömrük sərhəddini? A) sərhəd qoşunları qoruyur. B) gömrük orqanları ilə sərhəd qoşunları birgə qoruyur C) gömrük orqanları qoruyur D) gömrük orqanlarının xüsusi ttəyinatlı dəstələri qoruyur E) xüsusi təyinatlı dəstələr qoruyur 20.Məhvetmə rejimi altında yerləşdirilə bilər? A) Azərbaycan gömrük ərazisinə faktiki olaraq gətirilən xarici mallar və nəqliyyat vasitələri B) Azərbaycan gömrük ərazisinə faktiki olaraq gətirilən xarici mallar və nəqliyyat vasitələri və Azərbaycan malları C) Azərbaycan malları D) xüsusi təyinatlı mallar E) gömrük orqanları tərəfindən girov olaraq qəbul olunan mallar

4 21.Tranzit keçirilən müşayiət olunmayan baqajların təyinat gömrükxanasına çatdırılma müddəti? A) 1 gün B) ən geci 10 gün C) 2 gün++++ D) ən geci 1 ay E) 3 gün 22. Tranzit nəqliyyat vasitələrinin keçid gömrükxanalarına çatdırılma müddəti? A) 1 gün B) ən geci 5 gün C) 2 gün D) ən geci 1 ay E) 3 gün 23. YGB-nin əsas vərəni istifadə olunur? A) bir neçə adda malların bəyan olunması üçün B) 50 adda malların bəyan olunması üçün C) eyni bir gömrük rejimi tətbiq olunan eyniadlı mallar D) müvafiq dövlət orqanlarından lisenziya alınmış müxtəli adda mallar üçün E) 120-ə yaxın adda malların bəyan olunması üçün 24. Müvəqqəti saxlanc anbarında mallarla aşağıdakı əməliyyatlar aparıla bilməz? A) anbar sahibi tərəfindən malların nəzərdən keçirilməsi və ölçülməsi B) gömrük orqanının icazəsi ilə mallardan prob və nümunələrin götürülməsi C) gömrük orqanının icazəsi ilə malların bərpa əməliyyatları D) qablaşdırma zədələrinin düzəldilməsi E) malların dəyişməz halda qalmasını təmin etmək üçün zəruri əməliyyatlar 25.Paratarif tədbirlərə aid edyil? A) nəqliyyat vasitələrinə vergi B) idxal lisenziyası üçün yığım C) milli mallardan idxal ölkəsində tutulan dolayı vergilərə ekvivalent olan vergi və yığımlar D) kompensasiya tədbirləri E) gömrük əlavələri 26.Xüsusi gömrük rəsmiyyətçiliyinə aiddir? A) məhsula bilavasitə və ya dolayı yolla texniki tələblər müəyyən edilməsi B) hazır məhsullara münasibətdə proteksionist tədbirlərdən istifadə edliməsi C) fitosanitar tənzimlənməsi D) sanitariya tənzimlənməsi E) yalnız müəyyən edilmiş gömrük büraxılış məntəqələrindən istifadə edliməsi Xarici ticarətin gömrük statistikasında uçotu aparılmı?

5 A) ödənc vasitəsi kimi istifadə edilməyən qiymətli metalların ixracı B) ödənc vasitəsi kimi istifadə edilməyən qiymətli metalların idxalı C) dövryyədə olmayan qiymətli kağızların ixracı D) dövriyyədə olmaayan qiymətli kağızların idxalı E) bankların qarşılıqlı hesablaşmalarının tənzimlənməsində istifadə etdiyi qızıl Xarici ticarətin gömrük statistkiasında uçotu aparılır? A) kommersiya əməliyyatlarının predmeti olmayan mallar B) açıq dənizdə və dənizin dibindən əldə olunan məhsullar C) BMT-nin texniki yardım fonduna payı, həmçinin bağışlama və əvəzsiz yardım kimi verilən mallar +++ D) beynəlxalq məlumat mübadiləsində nəzərdə tutulmuş daşıyıcılar E) fiziki şəxslər tərəfindən qeyri-kommersiya məqsədləri üçün aparılan mallar 29. Xüsusi gömrük statistikasının obyektidir? A) nəqliyyat vasilərinin uçotunu əks etdirən beynəlxalq daşımaların statistikası ++++ B) BMT-nin texniki yardım fonduna payı, həmçinin bağışlama və əvəzsiz yardım kimi verilən mallar C) bankların qarşılıqlı hesablaşmalarının tənzimlənməsində istifadə etdiyi qızıl D) ödənc vasitəsi kimi istifadə edilməyən qiymətli metalların ixracı E) ödənc vasitəsi kimi istifadə edilməyən qiymətli metalların idxalı 30. Beynəlxalq post göndərişlərinin statistikası daxildir? A) xarici ticarətin gömrük statistikası obyektinə B) XIF-də xidmətlər statistikası obyektinə C) xüsusi gömrük statistikasının obyektinə ++++ D) xarici iqtisadi əlaqələr statistikasına Aid deyil E) xarici iqtisadi əlaqələr statistikasına aid edliməsi proqnozlaşdırılır 31.Gömrük orqanlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılmasında kassa hesablaşma əməliyyatlarının təftişi zamanı? A) bankda olan pul vasitələrinin uçotunu yoxlamaq lazımdır B) büdcə kreditinin təyinatı üzrə xərclənməsi vəziyyətini yoxlamaq lazımdır C)Xərclər smetasının tərtibinin düzgünlüyünü yoxlamaq lazımdır D) cari təmir xərclərini yoxlamaq lazımdır E) mühasibat sənədlərindən istifadə vəziyyətini yoxlamaq lazımdır 32.Gömrük orqanlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılmasında əsas vasitələr, digər maddi qiymətlərin təftişi zamanı? A) anbar təsərrüfatının vəziyyətini yoxlamaq lazımdır++++ B) hesablaşmaların uçotunun təşkilinin düzgünlüyünü yoxlamaq lazımdır C) məzuniyyət, ezamiyyə xərclərinin hesablanması D) büdcə kreditinin təyinatı üzrə xərclənməsi vəziyyətini yoxlamaq lazımdır E) bankda olan pul vasitələrinin uçotunu yoxlamaq lazımdır 33.Ticarət sənədlərinə daxil deyil? A) invoys B) icazə sənədləri C) qablaşdırma sənədləri D) faktura E) müqavilə 34.Hava gəmilərinə Gömrük nəzarəti həyata keçirilir? A) 1973-cü il Kyoto Konvensiyası əsasında B) 1963-cü il Vyana Konvensiyası əsasında C) 8 iyun 1971-ci il «Ikikanallı sistem əsasında aviasərnişinlərə sadələşdirilmiş gömrük nəzarəti barədə» ÜGT-nın tövsiyyələri əsasında D) 1975-ci il Vyana Konvensiyası əsasında E) 1944-cü il Çikaqo Konvensiyası əsasında Gömrük nəzarəti altında emal g/r-in kodu? A) B) 10 C) 75 D) 73 E) Orqonoleptik metod? A) texniki vasitələrdən istifadəni nəzərdə tutan gömrük nəzarəti B) insan əzalarının istifadəsinə əsaslanan gömrük nəzarəti ++++

6 C) şəxsi yoxlama D) mal və nəqliyyat vasitələrinin əlçatmaz yerlərinin müayinəsi E) qaçaqmalçılıqla mübarizə tədbirləri 37.Anbarlaşma rejimləri? A) gömrük anbarı, sərbəst anbar ++++ B) müvəqqəti saxlanc anbarı C) gömrük anbarı, sərbəst anbar, müvəqqəti saxlanc anbarı D) sərbəst anbar, müvəqqəti saxlanc anbarı E) gömrük anbarı, müvəqqəti saxlanc anbarı 38. Malların istifadəsini nəzərdə tutan rejimlər? A) gömrük ərazisindən kənarda emal, müvəqqəti idxal və ixrac B) müvəqqəti idxal və ixrac ++++ C) gömrük ərazisində emal, müvəqqəti idxal və ixrac D) gömrük ərazisindən kənarda emal, gömrük ərazisində emal E) gömrük ərazisindən kənarda emal, gömrük ərazisində emal, gömrük nəzarti altında emal 39. Gömrük Məcəlləsinə görə müvəqqəti idxalın (ixracın) müddətləri? A) Bir ildən artıq olmamalıdı B) iki ildən artıq olmamalıdır C) altı aydan artıq olmamalıdır D) üç il E) on gün 40. Daxili gömrük sərhəddi? A) gömrükçülər tərəfindən azad gömrük zonasının hakimiyyət orqanları ilə birgə qorunur B) gömrük orqanları tərəfindən qorunur C) gömrük zonasının hakimiyyət orqanları tərəfindən qorunur D) Daxili Işlər Nazirliyi tərəfindən qorunur E) gömrük orqanları və Daxili Işlər Nazirliyi tərəfindən qorunur 41. Gömrük sisteminə daxil olmayan, lakin DGK-nin tabeçiliyində olan qurum? A) Şirvan Gömrük idarəsi B) Aksiz gömrük idarəsi C) enerji gömrük idarə D) Müvəqqəti saxlanc anbarı ++++ E) avtonəqliyyat gömrük idarəsi 42. Gömrük nəzarəti metoduna daxildir? A) ikitərəfli gömrük nəzarəti B) seçmə gömrük nəzarəti ++++ C) mal və nəqliyyat vasitələrinə gömrük baxışı D) birgə gömrük nəzarəti E) birtərəfli gömrük nəzarəti 43. YGB-nin ayrılmaz hissəsi olan əlavə vərəqlərin? A) hər biri otuz adda malı bəyan etməyə imkan verir B) hər biri on üç adda malı bəyan etməyə imkan verir C) hər biri yüz adda malı bəyan etməyə imkan verir D) hər biri üç adda malı bəyan etməyə imkan verir E) hər biri üç adda malı bəyan etməyə imkan verir Bir YGB-də? A) 110-ə qədər adda olan mallarbarəsində məlumat bəyan oluna bilər B) 33-ə qədər adda olan mallarbarəsində məlumat bəyan oluna bilər C) 150-ə qədər adda olan mallarbarəsində məlumat bəyan oluna bilər D) 100-ə qədər adda olan mallarbarəsində məlumat bəyan oluna bilər ++++ E) 10-ə qədər adda olan mallarbarəsində məlumat bəyan oluna bilər 45. YGB kompüterdə və ya yazı makinasında Azərbaycan dilində doldurulur. Hansı hallarda onları əl iilə doldurmaq olar? A) əgər dəyər göstəriciləri (faktura və gömrük dəyəri), 8 işarədən çox ədədlə ifadə olunarsa, onları əl ilə doldurmaq olar B) əgər dəyər göstəriciləri (faktura və gömrük dəyəri), 6 işarədən çox ədədlə ifadə olunarsa, onları əl ilə doldurmaq olar C) əgər dəyər göstəriciləri (faktura və gömrük dəyəri), 4 işarədən çox ədədlə ifadə olunarsa, onları əl ilə doldurmaq olar D) əgər dəyər göstəriciləri (faktura və gömrük dəyəri), 9 işarədən çox ədədlə ifadə olunarsa, onları əl ilə doldurmaq olar E) əgər dəyər göstəriciləri (faktura və gömrük dəyəri), 19 işarədən çox ədədlə ifadə olunarsa, onları əl ilə doldurmaq olar

7 46. Rüsumsuz ticarət mağazasının ləğv edilməsi? A) lisenziyanın fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırıldığı dövrdə malların mağazaya mal qəbul oluna bilər, amma malların satışına yol verilmir. B) lisenziyanın fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırıldığı dövrdə əgər lisenziya ləğv olunmayıbsa, malların mağazaya qəbulu və satışı mümkündür. C) lisenziyanın fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırıldığı dövrdə malların mağazaya mal qəbul oluna bilər, amma malların satışına yol verilmir D) lisenziyanın fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırıldığı dövrdə malların mağazaya qəbuluna yol verilmir, amma satışı həyata keçirilməlidir E) lisenziyanın fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırıldığı dövrdə əgər lisenziya ləğv olunmayıbsa, malların mağazaya qəbulu və satışına yol verilir 47.Təkrar idxal rejimi altında yerləşdirilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi? A) təkrar idxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi DGK-da həyata keçirilir. B) təkrar idxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi müvəqqəti saxlanc anbarında həyata keçirilir C) təkrar idxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi satıcının və yaxud onun struktur bölməsinin fəaliyyət zonasında yerləşdiyi gömrük orqanlarında həyata keçirilir D) təkrar idxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi alıcının və yaxud onun struktur bölməsinin fəaliyyət zonasında yerləşdiyi gömrük orqanlarında həyata keçirilir E) təkrar idxal olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilmir. 48.Dövrü gömrük bəyannaməsinin verilməsi və istifadə müddəti? A) dövrü gömrük bəyannaməsi 3 (üç) aydan artıq olmayan müddətə verili rvə ondan istifadə bu müddətdən artıq olmamalıdır B) dövrü gömrük bəyannaməsi 3 (üç) aydan artıq olmayan müddətə verili rvə ondan istifadə bu müddətdən artıq icazə verilə bilər C) dövrü gömrük bəyannaməsi 3 (üç) aydan artıq olmayan müddətə verili rvə ondan istifadə bu müddətdən artıq olmamalıdır D) dövrü gömrük bəyannaməsi 3 (üç) aydan artıq olmayan müddətə verili rvə ondan istifadə bu müddətdən artıq olmamalıdır E) dövrü gömrük bəyannaməsi 3 (üç) aydan artıq olmayan müddətə verili rvə ondan istifadə bu müddətdən artıq icazə verilə bilər 49.Gömrük anbarının ərazisi? A) gömrük ərazisidir B) gömrük ərazisindən kənar zonadır C) gömrük nəzarəti zonasıdır D) sərbəst anbarın ərazisidir E) xarici ərazidir 50. Dövlət büdcəsi hesabına idxal olanun mallar (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təsdiqedici sənədi əsasında)? A) əlavə dəyər vergisindən azaddır ++++ B) əlavə dəyər vergisinə cəlb olunur C)əlavə dəyər vergisindən qismən azaddır D) əlavə dəyər vergisi sonradan qaytarılmaqla ödənişə cəlb olunur E) əlavə dəyər vergisi konkret mallar üzrə alınır. 51.Əmtəə nomenklaturası nədir? A) əmtəə istehsalı texnologiyası B) əmtəənin satıldığı bazar C) əmtəə və malların adlarının məcmusu ++++ D) əmtəələrin şifrlənmiş adları E) əmtəə istehsalı obyektləri 52.Əmtəənin təsnifatlandırılması sistemi nədir? A)hazır məhsulların bölüşdürülməsi B)əmtəənin qabarit ölçüləri C)əmtəələrin qiymət cədvəli

8 D)əmtələrin sinif, yarımsinif, qrup, yarımqrup, növ və çeşidlərə bölünməsi əmtəələrə kodların verilməsi Brüssel Beynəlxalq Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır? A)1903-cü ildə B)1913-cü ildə ++++ C)1914-cü ildə D)1921-ci ildə E) 1938-ci ildə 54.Brüssel Beynəlxalq Konvensiyasını neçə ölkə imzalamışdır? A) 13 ölkə B) 19 ölkə C) 29 ölkə ++++ D) 31 ölkə E) 41 ölkə 55.Brüssel əmtəə nomenklaturası neçə bölmədən və neçə mövqedən ibarət idi? A)3 bölmə 106 mövqe B) 5 bölmə 186 mövqe C) 4 bölmə 176 mövqe D) 7 bölmə 96 mövqe E) 2 bölmə 86 mövqe 56.Beynəlxalq Ticarət Statistikası üçün malların minimal siyahısı neçənci ildə dərc edilmişdir? A) 1913-cü ildə B) 1919-ci ildə C) 1928-ci ildə D) 1938-ci ildə E) 1940-cı ildə 57.Ahəngdar Sistemin Əmtəə Nomenklaturası neçə bölmədən və qrupdan ibarətdir? A) 12 bölmə və 33 qrupdan; B) 21 bölmə və 99 qrupdan; ++++ C)18 bölmə və 55 qrupdan; D) 23 bölmə və 88 qrupdan; E) 14 bölmə və 44 qrupdan; 58.Ahəngdar Sistem Haqqında Beynəlxalq Konvensiya nə vaxt və harada imzalanmışdır?

9 A) 14 iyun 1983-cü ildə Brüsseldə ++++ B)14 iyun 1981 ildə C)16 may 1984-cü ildə D)16 may 1981-ci ildə E)14 iyun 1982-ci ildə Gömrük tarif tənzimlənməsində proteksionist funksiya? A)ticarətin gücləndirilməsinə xidmət edir. B)istehsalın gücləndirilməsinə xidmət edir. C) milli istehsalçıların mənafelərini müdafiə edir D)xarici investorların maraqlarına xidmət edir. E)kiçik biznesin inkişafına yönəldilir. 60.Gömrük-tarif tənzimlənməsində fiskal funksiya? A)sahibkarların mənafelərini müdafiə edir. B) dövlət büdcəsinə vəsait yığılmasını təmin edir C)dövlət büdcəsinin kəsirini aradan qaldırır. D)Maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edir. E)Investisiya artımını təmin edir. 61.Qanunvericiliyə görə mövsümi rüsumların qüvvədə olduğu müddət? A)10 gündən B)1 aydan C)1 rüb (3 ay)-dək D) Yarım il (6 ay)-dək ++++ E)1 ildən artıq ola bilməz. 62.Qanunvericiliyə görə gömrük rüsumlarının əlahiddə növləri hansılardır? A)fərdi. B)məxfi. C) Antidempinq D)Kommersiya E)məcburi 63.Qanunvericiliyə görə gömrük güzəştləri hansılar hesab olunur? A)əvvəl ödənilmiş rüsumun ləğv edilməsi B) rüsum ödənişindən azad etmə +++++

10 C)rüsum dərəcələrinin sabitliyi D)malın güzəştli gətirilməsi (çıxarılması) üçün tarif kvotlarının ləğv edilməsi E)rüsumun tam ödənilməsi 64.Malın mənşə sertifikatında aşağıdakı məlumatlardan hansı olmalıdır? A)ixracatçının fmiliyası B)idxalatçının adı və emblemi C) daşınma vasitəsi və gediş istiqaməti D)yerlərin sayı və malın göstəriciləri E)netto çəkisi 65.Gömrük dəyərinin təyin edilməsi üsullarına aşağıdakılardan hansını aid etmək olar? A)Gətirilən malların istehsal qiyməti üsulu; B)Eyni malların sığorta qiyməti üsulu; C)Eynicinsli malların daşınma qiyməti üsulu; D)Dəyərin hesablanması üsulu; E) Ehtiyat üsulu Gömrük dəyərinin təyin edilməsi üsullarına aşağıdakılardan hansını aid etmək olmaz? A) Gətirilən malların sövdələşmə qiyməti üsulu; B) Eyni malların sövdələşmə qiyməti üsulu; C) Eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti üsulu; D) Dəyərin vurulması üsulu; E) Dəyərin toplanması üsulu. 67.Gömrük dəyərinin təyin edilməsinin I üsulunun tətbiq şərtləri? A) Malların alqı-saqı müqaviləsində göstərilən qiymət heç bir şübhə doğurmadıqda; B) Mallarıın qiyməti 100 min ABŞ dollarından çox olmadıqda; C) Mallar MDB ölkələrindən gətirildikdə; D) Uşaq qidasına aid olan mallar gətirildikdə; E) Mallar gəmi nəqliyyatı ilə gətirildikdə. 68. Identik (eyni) malların əsas eyniləşdirmə əlamətləri hansılardır? A) Fiziki xüsusiyyətlər B) bazardakı reputasiyası C) rəngi D) vasitəçi

11 E) istehlakçı 69.Malların eynicinsli olmasını müəyyən edən amillər hansılardır? A) texniki ölçüləri B) funksional xüsusiyyətlər ++++ C) yüngül olmaları D) ağır olmaları E) gətirilmə ölkəsi 70.Valyuta nəzarətinin əsas istiqamətlərinə aid deyildir? A) aparılan valyuta əməliyyatlarının qanunvericiliyə uyğun olması və tələb olunan lisenziya və icazələrin alınması B) rezidentlərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin yoxlanılması C) Xarici valyuta ödənişlərinin qanunu və əsaslı olmasının yoxlanılması D) Valyuta əməliyyatları üzrə hesabatların tam və obyektiv olduğunun yoxlanması E)Vətəndaşların valyuta mübadiləsi proseslərinin yoxlanması Ixrac edilən mallar müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənişinə nəzarətin mərhələləri hansılardır? A) kənar nəzarət B) dolayı nəzarət C)Bitkin sənədli nəzarət++++ D)Aralıq nəzarət E) Yekun nəzarət 72.Malların barter yolu ilə ixracı zamanı gömrük orqanları tərəfindən tələb olunmayan sənəd hansıdır? A)Ixracatçı ilə istehsalçı arasında bağlanmış müqavilə B) xarici tərəflə bağlanmış barter müqaviləsi C)malın mənşə sertifikatı D)qaimə E) Uçot kartoçkası 73.Iqtisadi qeyri-tarif məhdudiyyətlərə aid deyildir? A)xüsusi növ rüsumlar B) müxtəlif vergi və yığımlar C)idxal depozitləri D)valyuta tənzimlənməsi tədbirləri E) Barter mübadiləsi ++++

12 74.Paratarif tədbirlərə aid deyildir? A)Gömrük əlavələri B)Əlavə yığımlar C)Daxili vergi və yığımlar D)Diskretləşdirici gömrük qiymətləndirilməsi E)Əlavə dəyər vergisinin tutulması Aşağıdakılardan hansı qiymətlər üzərində nəzarət tədbirlərinə aid deyildir? A)qiymətlərin inzibati qaydada müəyyən edilməsi B)ixrac qiymətlərinin «könüllü» məhdudlaşdırılması C) gömrük rüsumları ++++ D)antidempinq tədbirlər E)kompensasiya tədbirləri 76.Aşağıdakılardan hansı qeyri-tarif məhdudiyyət kimi kəmiyyət nəzarəti tədbirləri hesab olunmur? A)lisenziyalaşdırma B)Kvotalaşdırma C)Malın idxalının qadağan edilməsi D)Ixracın məhdudlaşdırılması E)Standartlaşdırma Xarakterinə görə lisenziyaların növlərinə aid deyildir? A)baş lisenziya B)fərdi lisenziya C)kontinqentləşdirmə D)adi lisenziya E)normativləşdirmə Beynəlxalq ticarətdə əsas ticarət əməliyyatı hansıdır? A)malların mübadiləsi (idxalat və ixracat); B)icarə üzrə ticarət əməliyyatları; C)məsləhət xidmətləri üzrə ticarət əməliyyatları; D)nəqliyyat-ekspeditor əməliyyatları; E)beynəlxalq yüklərin daşınması əməliyyatları. 79.Beynəlxalq ticarətdə əlavə ticarət əməliyyatları hansılardır? A)patent, lisenziya və «Nou-hau» formasında elmi-texniki biliklərin mübadiləsi;

13 B)kino-filmlərin, teleproqramların mübadiləsi üzrə əməliyyatlar; C)beynəlxalq yükdaşıma prosesində malların qorunması üzrə əməliyyatlar;++++ D)idxal; E)ixrac cı ildə Vyanada keçirilən konfransda qəbul edilmiş sənədin adı nədir? A)Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrinə dair konvensiya; B)Beynəlxalq tariflərə dair konvensiya; C)Beynəlxalq daşınmalara dair konvensiya D)Beynəlxalq borclara dair konvensiya E)Beynəlxalq standartlara dair konvensiya 81.Vyana Konvensiyasının iştirakçı ölkələri neçə idi? A)62 ölkə; B)22 ölkə; C)29 ölkə; D)30 ölkə; E)32 ölkə; 82.Vyana Konvensiyası neçə hissə və maddədən ibarətdir? A)2 hissə 96 maddədən; B)3 hissə 84 maddədən; C)4 hissə 101 maddədən; D)1 hissə 72 maddədən; E)5 hissə 111 maddədən. 83 Humanitar və texniki yardım (qrant) yüklərinin rəsmiləşdirilməsi zamanı nə qədər yığım tutulur? A) gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə yığımlar alınmır B) gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə qanunvericiliklə nəzərdə tutulan qaydada gömrük yığımları alınır C) gömrük rəsmiləşdirilmsinə görə üçqat miqdarda gömrük yığımları alınmır D) gömrük rəsmiləşdirilmsinə görə ikiqat miqdarda gömrük yığımları alınmır E) gömrük rəsmiləşdirilmsinə görə dördqat miqdarda gömrük yığımları alınmır 84. Alqı-satqı sövdələşmələrində alıcı və satıcının götürdükləri öhdəliklərdən asılı olaraq malın bir ölkədən digərinə göndərilməsi üzrə xarici ticarət müqaviləsi Beynəlxalq tiaarət palatası tərəfindən hazırlanmış qaydalara əsasən? A) 11 göndərmə kommersiya şərti əsasında bağlanılır (Inkoterms) B) 12 göndərmə kommersiya şərti əsasında bağlanılır (Inkoterms) C) 9 göndərmə kommersiya şərti əsasında bağlanılır (Inkoterms) D) 13 göndərmə kommersiya şərti əsasında bağlanılır (Inkoterms) E) 10 göndərmə kommersiya şərti əsasında bağlanılır (Inkoterms) Azərbaycan Respublikası «Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem haqqında Beynəlxalq Konvensiya»ya nə vaxt qoşulmuşdur? A) 20 may 2001-ci il B) 2 may 2002-ci il C) 2 may 2003-cü il D) 22 may 2004-cü il

14 E) 2 may 2000-ci il Azərbaycan Respublikası «Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Beynəlxalq Konvensiya»ya nə vaxt qoşulmuşdur? A) 19 fevral 2001-ci il B) 19 fevral 2002-ci il C) 19 fevral 2000-ci il D) 30 yanvar 2002-ci il E) 19 fevral 2003-cü il 87.AR-si «BYD Kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında» gömrük Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə qanun neçənci ildə qəbul edilmişdir? A) 13 aprel 1997-ci il B) 12 mart 1996-cı il C) 27 dekabr 1994-cü il D) 06 yanvar 1993-cü il E) 30 noyabr 1995-ci il ci ilde Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi necenci yaradılib? A) 1992-ci ilde Azərbaycan Respublikası"Yüklərə sərhədlərdə nəzarətin həyata keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında beynəlxalq Konvensiya"ya ne vaxt qosulmusdur? 11 fevral 2000-ci il Azərbaycan Respublikası"Gömrük Prosedurlarının Sadələşdirilməsi və Harmonizə edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya"ya (dəyişdirilmiş redaksiyada Kioto Konvensiyası) və "Gömrük Prosedurlarının Sadələşdirilməsi və Harmonizə edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya"nın dəyişdirilməsi haqqında Protokola ne vaxt qosulmusdur? 9 dekabr 2003-cü il Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ne vaxtdan dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq gömrük qurumlarından biri olan Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Maliyyə Komitəsinin üzvü olmuşdur? ci illərdə Bakıda Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Regional Tədris Mərkəzinin açılış mərasimi ne vaxt olmusdur? 30 sentyabr 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının bayrağı və tanınma nişanları? AR-sı gömrük orqanlarının və onların sərəncamında olan dəniz və çay gəmilərinin bayrağı vardır.ar-sı gömrük orqanlarının sərəncamında olan avtonəqliyyat vasitələri və hava gəmilərinin tanınma nişanları vardır.bayraq və tanınma nişanlarının təsviri AR-sı Milli Məclisi tərəfindən təsdiq olunur. 94. Yük gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydaları«Ödənişlərə möhlət» Qrafa 48? Qrafada gömrük ödənişlərinin ödənilməsinin uzadılması və ödənilməyə verilmiş möhlətin son müddəti altı rəqəmlə ( ) göstərilir. Nöqtələr vasitəsilə bir-birindən ayrılan, hər bir rəqəm cütü müvafiq olaraq - günü, ayı və ili bildirir. 95.Malların istifadəsini nəzərdə tutan rejimlər?

15 Mal və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi bəyan edilən gömrük rejiminin tələblərinə uyğun olaraq icra edilməlidir. Gömrük rejimi - xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafına dövlət təsirinin həyata keçirildiyi gömrük tənzimlənməsi vasitələrinin kompleks şəkildə kömək edən xüsusi tədbirlər sistemi və metodlarının məcmusudur. 96. Gomruk orqanlari terefinden tehqiqat ve istintaqin aparilmasi? Gömrük orqanları gömrük işi sahəsində cinayətlərə dair işlər üzrə təhqiqat və istintaq orqanlarıdır. Təhqiqatı və istintaqı gömrük orqanlarının səlahiyyətinə aid edilmiş cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və açılması, onları hazırlayan, törədən və ya törətmiş şəxsləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

Gömrük xidməti əməkdaşlarının xüsusi geyim forması və tanınma nişanları vardır. (Gömrük orqanlarının bayrağı və tanınma nişanları).

Gömrük xidməti əməkdaşlarının xüsusi geyim forması və tanınma nişanları vardır. (Gömrük orqanlarının bayrağı və tanınma nişanları). *Məlumat Azərbaycan Respublikasının bütün sərhəd keçid məntəqələrində gömrük xidməti fəaliyyət göstərir (aeroportlar, dəniz limanları, avtomobil və dəmiryolu keçid məntəqələri). Gömrük xidməti əməkdaşlarının

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 061 000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR Aktivlərin maddələri Cəmi (min AZN) Xarici valyutada (2-ci sütundan) 1. Nağd vəsaitlər (banknotlar v ə sikkələr, yolda, bankomatlarda v ə 20330.03 8764.68 valyuta mübadil ə məntəqələrind

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Beynəlxalq kommersiya işi-0717(eyani 300)

Beynəlxalq kommersiya işi-0717(eyani 300) Beynəlxalq kommersiya işi-0717(eyani 300) 1. Sual: Beynəlxalq kommersiya sövdələşməsinin əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1) sövdələşmə predmetinin satıcı ölkənin sərhədlərindən kənara hərəkət etməsi ödənişin

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

Sual: Beynəlxalq kommersiya sövdələşməsinin əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1)

Sual: Beynəlxalq kommersiya sövdələşməsinin əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1) TEST: 8008#01#Q15 Test Fənn Təsviri Müəllif Testlərin vaxtı Suala vaxt Növ 8008#01#Q15 8008 - Beynəlxalq kommersiya işi [Təsviri] Suleymanova X.İ. 80 dəqiqə 0 Saniyə İmtahan Maksimal faiz 200 Keçid balı

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12177000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur.

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Xülasə Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Müşahidələr 2007-ci ilin sonunda 2008-ci ilin əvvəllərində seçilən 1800 statistic bölgü vahidi təmsil edən

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI 1 Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi Tam adı: Expressbank Açıq Səhmdar ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2016-cı il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında

Detaylı

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma Açıq bazar əməliyyatları Banklararası pul bazarı Banklardan kənar nağd pul Baza inflyasiya Çərçivə alətləri Deflyasiya Devalvasiya Dezinflyasiya Dollarlaşma Dövriyyədə olan nağd pul Emissiya Faiz dərəcələri

Detaylı

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 30-Oct-2017 USD 1.7002 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR "Elektron hökumət" portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı"nın və "İnformasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin "Elektron hökumət" portalına qoşulması

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları ÜMUMİ HİSSƏ BÖLMƏ I.

Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları ÜMUMİ HİSSƏ BÖLMƏ I. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 23 sentyabr 2014-cü il tarixli Q-20 -li qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərn Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Deloitte Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan şəxsi gəlir vergisi və qanunvericiliyə əməletmə prosedurları barədə hazırkı qısaca məlumatı

Detaylı

Bilgi Günceli. Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice

Bilgi Günceli. Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice Bilgi Günceli Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice Vergiler haqqinda melumat Türkçe Madde 4. Azerbaycan Cumhuriyeti nde vergi sistemi 4.1. Azerbaycan Cumhuriyeti nde şu vergiler belirleniyor ve ödeniyor:

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar

Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda işlədilən əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi (2 iyul 2013-cü il tarixli, 713-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Azərbaycan

Detaylı

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I N I N Q A N U N U Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 10222000,0

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları. «01» iyul 2016-ci il.

Azərbaycan Hava Yolları. «01» iyul 2016-ci il. Azərbaycan Hava Yolları «01» iyul 2016-ci il. Müqavilənin şərtlərinin pozulmasına görə cərimə sanksiyalarının siyahısı (BSP və ARC vasitəsi ilə işləyən agentlər üçün ADM policy) Qayda pozmaların növləri

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2016 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2015) ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI Azərbaycanda ÜDM-nin

Detaylı

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının və coğrafi göstəricilərin qeydə alınması, hüquqi mühafizəsi və

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri

Detaylı

SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ

SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ «Qeydiyyata alınmışdır» Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.... (Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi).... (Səhm buraxılışının qeydiyyat tarixi).... (QKDK-nın məsul

Detaylı

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev 2016 İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi Təhlil və Analitik-İnformasiya Departamenti 2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin

Detaylı

Beynəlxalq ticarətdə kompensasiya əməliyyatlarının tətbiqi təcrübəsi

Beynəlxalq ticarətdə kompensasiya əməliyyatlarının tətbiqi təcrübəsi Beynəlxalq ticarətdə kompensasiya əməliyyatlarının tətbiqi təcrübəsi 2 GİRİŞ I FƏSİL P L A N Qarşılaşma ticarətinin mahiyyəti və xarakterik cəhətləri 1.1. Qarşılaşma ticarəti və onun xarakterik xüsusiyyətləri

Detaylı

2. Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

2. Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi QAYDALARI 1. Ümumi müddəalar

Detaylı

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma 16-cı Xülasə Avqust 2011-ci il Dövlət satınalmaları Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma MÜNDƏRİCAT Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma Kommunal müəssisələrin satınalma prosedurları haqqında

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2012-ci il tarixli 392-IVQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Mündəricat I bölmə. Ümumi müddəalar

Detaylı

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə.

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə. A.D.Hüseynova Elmi tədqiqatlar - yeni hadisələrin öyrənmə prosesi və praktiki istifadə üçün öyrənilən obyektin müxtəlif amillərin təsirindən asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluğunun açıqlanmasıdır. Elmi

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu qanun Azərbaycan Respublikasında heyvandarlıqda damazlıq işinin təşkilinin və idarə edilməsinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 12- ci və 26-cı bəndlərinə uyğun olaraq, reklamın sifarişi, istehsalı

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 21-Jun-2017 USD 1.7022 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər Kapital Bank ASC-nin İdarə Heyəti tərəfindən 11 noyabr 2016-cı il tarixində (Protokol 99) təsdiqlənib Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər (hesab, əmanət, kart, kredit münasibətlərinin və fiziki şəxslərə

Detaylı

QĠYMƏTLĠ ƏġYALARIN DAġINMASININ SIĞORTA QAYDALARI

QĠYMƏTLĠ ƏġYALARIN DAġINMASININ SIĞORTA QAYDALARI Razılaşdırılıb: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti şöbəsinin müdiri N.C.Xəlilov Təsdiq edilmişdir: Xalq Sığorta ASC-nin İdarə Heyətinin Sədri 05.01.2009-cu il tarixli 01

Detaylı

BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı

BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı 1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: Tam adı: Bank of

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ Kafedra: Bank işi Fakultə: Kredit-İqtisad İxtisas: Maliyyə-Kredit Kurs işi Kurs : II Qrup: K-648 Tələbə: Mövzu: Elmi rəhbər:

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

KREDIT MAHİYYƏTİ,FUNKSİYALARI,PRİNSİPLƏRİ VƏ FORMALARI

KREDIT MAHİYYƏTİ,FUNKSİYALARI,PRİNSİPLƏRİ VƏ FORMALARI KREDIT MAHİYYƏTİ,FUNKSİYALARI,PRİNSİPLƏRİ VƏ FORMALARI Kredit latın dilindən tərcümədə iki məna kəsb edir: - inanıram, etibar edirəm və borc. Kredit - iqtisadi kateqoriya olub, müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ İdarə Heyətinin 18.05.2017-ci il tarixli 179 N-li qərarına əlavə "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla, əsas

Detaylı

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT Vahid rüblük hesabat 2016 Mündəricat 1. Proqram təminatına giriş.... 2 1.1. Elektron imza vasitəsilə giriş.... 3 1.2. Asan imza ilə giriş.... 4 2. Xidmətin istifadəsi.... 5 2.1. Sığortaedənin məlumatları....

Detaylı

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Bu Qanun daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ və digər əşya hüquqlarının, bu hüquqların əmələ gəlməsi, məhdudlaşdırılması

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası

Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Fakültə: Avianəqliyyat istehsalatı Kafedra: Avianəqliyyat istehsalatı İxtisas: Qrup: Fənn: Avianəqliyyat istehsalatının təşkili

Detaylı

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2006-ci il 18 aprel tarixli İ-38 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir 5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Detaylı

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti SU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİ SIĞORTASININ QAYDALARI

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti SU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİ SIĞORTASININ QAYDALARI RAZILAŞDIRILMIŞDIR: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti icra edən N.Xəlilov 2009-cu il TƏSDİQ EDİRƏM: A-Qroup Sığorta Şirkəti ASC-nin

Detaylı

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Mərkəzi Bankın lisenziyası və öz Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən PAŞA Bank

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi (Azərbaycan Respublikasının 26 dekabr 1997-ci il tarixli, 418 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün)

Detaylı

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların yaradılması

Detaylı

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2010-cu il tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları 1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Qaydalar

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

FEVRAL Elektron Hökumət Bülleteni. Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində yeni səhifə. Elektron Hökumət Portalı

FEVRAL Elektron Hökumət Bülleteni.  Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində yeni səhifə. Elektron Hökumət Portalı Bülleten No: / fevral Elektron Hökumət Portalı www.egov.az your gateway to all public services FEVRAL Elektron Hökumət Bülleteni Vətəndaş və dövlət qurumları münasibətlərində yeni səhifə VAXTA QƏNAƏT ŞƏFFAF

Detaylı

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 9.1. Debet kartlar: Xidmətin növü Kartın əldə olunması və 1 illik istifadə haqqı (əsas kart) 1 Visa İnternet 10 AZN 5 AZN/ USDEUR DebitMC/ Visa Electron Debit MC/ Visa

Detaylı

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı cu il tarixli, 119 -li Lisenziya

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı cu il tarixli, 119 -li Lisenziya 1. Emitentin adı - «Expressbank» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2. Emitentin hüquqi ünvanı- AZ 1130, Bakı şəhəri Ə.Naxçıvani 21 3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası

Detaylı