FAALİYET RAPORU 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 2008"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 2008

2 2

3 FAALİYET RAPORU 2008 ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR PBX 13 Hat FAKS WEB E-POSTA

4 Görsel Tasarım ve Yayına Hazırlık Kocaeli İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkıı Kocaeli İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabiliir. Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 Posta Kodu: İzmit / KOCAELİ Tel : (262) Pbx 13 Hat Fax: (262)

5 .Ancak özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. 1 Mustafa Kemal ATATÜRK 1 1 Kasım Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Konuşması

6

7 SUNUŞ Stratejik yönetim anlayışı Türk kamu yönetimine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte girmiştir. Merkezi yönetim kurum ve kuruluşlarının yanısıra mahalli idareler de stratejik plan yapmakla yükümlü kılınmışlardır İl Özel İdaresi Kanunun 39 uncu maddesi gereğince vali, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Mart ayı toplantısında il genel meclisine sunulan faaliyet raporu kamuoyuna da açıklanır. Böylece 5018 ve 5302 sayılı kanunlarla öngörülen kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile birlikte hesap verebilirlik ve mali saydamlık sağlanmaktadır. Kocaeli İl Özel İdaresinin vizyonu, Kocaeli halkı için üreten, sorunları çözen, Dünya ile sürekli iletişim içinde olan, güvenilir ve güler yüzlü bir yerel yönetim kuruluşu olmaktır. Bu amaçla performansa dayalı stratejik yönetim anlayışı benimsenmiş, yatırımcı kuruluş kimliğinin güçlendirilmesi için bir yatırım birimi oluşturulmuş ve teknik personel sayısı arttırılmıştır yılında açıktan atama ile göreve başlayacak olan 21 yeni teknik ve idari personelin katılımıyla hizmet kalitesinde büyük artışlar meydana gelecektir. Kocaeli İl Özel İdaresinde birim ve kurum performans değişkenleri aylık toplantılarda değerlendirilmekte ve yıl boyunca izlenmektedir. Bu sayede iş ve işlemlerin etkinliği, hedef ve ortalama değerlerden sapmalar tespit edilerek iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilebilmekte, bir sonraki yılın gereksinimleri daha doğru tahmin edilebilmektedir yılından beri ISO Kalite Yönetim Sistemi başarı ile uygulanmaktadır. Dünya ile bütünleşme vizyonumuz doğrultusunda Avrupa Bölgeler Meclisi ne (AER- Assembly of European Regions) üyeliğimiz 2007 yılı Kasım ayında onaylanmıştır yılında yapılan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimle Avrupa Bölgeler Meclisi Bürosu (Yönetim Kurulu) nda görev alınmıştır. Kocaeli İl Özel İdaresinin 2008 yılı Faaliyet Raporu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Yıllık Faaliyet Raporu Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun incelenmesiyle Kocaeli İl Özel İdaresinin hangi yasal mevzuat hükümlerine faaliyet gösterdiğini anlamak, organları, teşkilatı, idari ve mali çalışma, iş ve işlemleri hakkındaki tüm bilgileri edinmek mümkün olacaktır yılı tüm mahalli idarelerde olduğu gibi Kocaeli il Özel İdaresi için de çok önemli bir yıl olacaktır. 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimleri ile İl Genel Meclisi yeniden oluşacaktır. İlk defa 2006 yılında hazırlanan Stratejik Plandan elde edilen tecrübelerle yeni bir beş yıllık stratejik plan hazırlanmasıyla il özel idaresinin karar organının çalışma dönemi ile stratejik plan dönemi aynı olacaktır. Kocaeli İl Özel İdaresinin gelecek yıllarda yeni kurumsal yapısıyla daha güçlü, gelişmiş, konusunda lider bir yerel idare kuruluşu olacağı inancı ile 29 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ve 2009 yılının Kocaeli İl Özel İdaresine, İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yapmış oldukları hizmetlerden dolayı döneminde görev yapan İl Genel Meclisi Üyelerimize ve hizmet verdiği kişi ve kurumların memnuniyetinin yükseltilmesi için üstün görev anlayışı ile çalışan Kocaeli İl Özel İdaresinin tüm personeline takdirlerimi sunarım. Gökhan SÖZER Kocaeli Valisi

8

9 S U N U Ş İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Kocaeli İl Özel İdaresinin Misyon ve Vizyonu 11 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 11 C-Kocaeli İl Özel İdaresine İlişkin Bilgiler Fiziki Kaynaklar Taşınmazlar Teknik Donanım Ortak veya Üye Olunan Kuruluşlar ile Şirket, Birlik ve Organize Sanayi Bölgeleri Örgüt Yapısı Kocaeli İl Özel İdaresi Organizasyon Şeması Organizasyon Yapısı Özet Tablosu Vali İl Genel Meclisi İl Encümeni Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Hukuk Müşavirliği Çalışmaları İç Denetçi Çalışmaları Sivil Savunma Uzmanlığı Çalışmaları Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışmaları Daire Başkanlığı (1) Çalışmaları Encümen Müdürlüğü Çalışmaları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışmaları Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışmaları Satın Alma Müdürlüğü Çalışmaları Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışmaları Daire Başkanlığı(2) Çalışmaları Bütçe Müdürlüğü Çalışmaları Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Çalışmaları Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Çalışmaları FAALİYET RAPORU 7

10 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışmaları 54 Bilişim Sistemler 55 ISO Kalite Yönetim Sistemi 58 Uluslararası İlişkiler 59 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 61 D- Diğer Hususlar 62 Stratejik Planlama ve Yönetimi, Performans Planı 62 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 64 Yaklaşımlarımız 65 Stratejik Amaçlarımız 66 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 68 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları 70 Ödenek İcmali 70 Ödeneklerin Yıl Sonu Durumu 70 Gelirler 70 Bütçe Gelirleri Gelişimi 72 Bütçe Giderleri Gelişimi 74 Harcamalar 75 Yatırım Harcamaları 77 Bütçeden Ayrılan ve Ödenen Paylar 78 Birliklere Yardımlar 79 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 80 İl Özel İdaresi 80 Sivil Savunma Hizmetleri 81 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 82 Ekonomik İşler ve Hizmetler 84 Çevre Koruma Hizmetleri 86 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 87 Sağlık Hizmetleri 87 Kültür Hizmetleri 90 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 92 Eğitim Hizmetleri 94 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri FAALİYET RAPORU

11 2. Mali Denetim Sonuçları TS ISO EN Kalite Yönetim Sistemi 102 Kalite Politikamız 104 B- Performans Bilgileri 104 Birim Performans ve Alt Hedef Değerlendirme Sistemi Parametreleri Faaliyet ve Proje Bilgileri Yıl Sonu Proje Özet Bilgileri 109 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 122 B- Zayıflıklar 122 C- Değerlendirme 123 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 124 EKLER Ek 1- Mali Tablolar 126 Ek 2- Memur ve Kaymakam Lojmanları 138 Ek 3- Kocaeli İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkuller 139 Ek 4-Teknik Donanım 151 Ek 5- Araç ve İş Makineleri 152 Ek 6- Ortak / Üye Olunan Kuruluşlar, Şirket, Birlik ve Organize Sanayi Bölgeleri 154 Ek 7- Kocaeli İl Özel İdaresi Norm Kadrosu 158 Ek 8- Kocaeli İl Özel İdaresi Kadro Cetveli (Dolu-Boş) 160 Ek 9- Kocaeli İl Özel İdaresi Sürekli İşçi Kadro Cetveli (Dolu-Boş) 162 Ek 10- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Görev Yapan Personel Listesi 162 Ek 11- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Valilik Makamınca yapılan Görevlendirme ile Görev Yapan Personel Listesi 162 Ek 12- İl Özel İdaresi Teşkilatında Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personel Listesi 163 Ek 13- İl Özel İdaresi Teşkilatında Sürekli İşçi Olarak Çalışan Kişiler Listesi 163 Ek 14- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 S. DMK 4-C Kapsamında Görev Yapan Personel Listesi 164 Ek 15- İl Özel İdaresi Teşkilatında Hizmet Alımı Şekli ile Çalışan Kişiler Listesi 164 Ek 16- Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 165 Ek 17- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 166 Ek 18- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı FAALİYET RAPORU 9

12

13 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER İl Özel İdaresi, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı ildeki seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. İlin kurulmasına dair kanunla kurulup, ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona eren ve görev alanı il sınırlarını kapsayan il özel idaresinin organları, İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali dir. A-KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYON VE VİZYONU İdaremizin misyon, vizyon ve ilkeleri Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planını ( ) hazırlama çalışmaları içinde belirlenmiş olup yürütülen her ölçek ve kapsamdaki faaliyetlerimizde esas alınmaktadır. MİSYONUMUZ Kocaeli İlinde yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev ve sorumluluklarla belirlenen kamu hizmetlerini, katılımcılık, çağdaşlık, saydamlık, esneklik ilkeleriyle ve halkın beklentileri dikkate alınarak, İlin önceliklerinin belirlendiği bir plan dahilinde, hedeflenen geleceğe en uygun strateji, yol ve yöntemlerle yürütmektir. VİZYONUMUZ Kocaeli halkı için üreten, sorunları çözen, Dünya ile sürekli iletişim içinde olan, güvenilir ve güler yüzlü bir yerel yönetim kuruluşu olmaktır. İLKELERİMİZ Kocaeli İl Özel İdaresi; Hemşerilerinin yaşam standartlarını başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere çağdaş teknolojik yöntemler kullanarak geliştirmek, Yapılan yatırımlarla mahalli müşterek hizmetlerdeki sorunları çözerken sonuca odaklanmak, gelişmişlik ve çevreyi koruma dengesini gözetmek, ülke ekonomisine sağlanan katkının karşılığını almak, Yürütülen hizmetlerin etki ve sonuçlarını gözlemleyerek gelecekte yürütülecek hizmetleri planlamak, performansını izlemek, kurumun etkinliğini ve başarısını arttırmak, Kurum kültürünü oluşturmak, tüm hizmet birimleri, organları ve çalışanları ile büyük bir aile oluşturmak, Kimsesiz kimselerin olmadığı, engellilerin kimseye muhtaç olmadan yaşayabildiği, Ülkemizde ve Dünyada gıpta edilecek özgün bir Kocaeli yaratmak için çalışır. B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre; İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; (belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç) ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim 2008 FAALİYET RAPORU 11

14 kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...); orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: /85 md.; Değişik ikinci fıkra: /42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek fıkra: /26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: /26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarına genişletilmiştir. Bu sebeple Kocaeli İl Özel İdaresi, belediye sınırları dışındaki görev ve yetkilere sahip değildir. Köy hizmetlerinin taşra teşkilatları diğer illerde il özel idarelerine devredilirken İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir belediyelerine devredilmiştir. Yeni yasal düzenlemelere göre mülki idare sınırları ile belediye sınırları çakışan İstanbul ve Kocaeli illerinde İl Özel İdarelerinin diğerlerinden farklı bir konumda olduğu göz önünde tutulmalıdır. Yapılan yasal düzenlemeler sonucunda (5216 sayılı Yasa) ilimizde köylere hizmet götürülmesi, imar işleri, yapı ruhsatı verilmesi ve denetlemeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ne devredilmiştir. KANUNİ YETKİLER VE İMTİYAZLAR İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek FAALİYET RAPORU

15 b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar (2009 yılı için otuzikibinüçyüzelliyedi)türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(ek cümle: /4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: /26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hakkındaki Anayasa Mahkemesi nin gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2005/32 Esas Sayılı ve günlü kararına göre; İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerine ilişkin 10. maddesinin; Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek şeklindeki 2- (h) bendinin, Meclis kararlarının kesinleşmesine ilişkin 15. maddesinin 2- İkinci fıkrasının;... ile yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar bölümünün ve 3- Üçüncü fıkrasının; on gün içinde sözcükleri günlü, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 85. maddesinin (e) bendi ile fıkra metninden çıkarılması nedeniyle kalan bölümünün Anayasa ya aykırı olması nedenleriyle iptaline karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal edilen fıkra, bent ve bölümlere ait hükümlerin Anayasa nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince, kararın Resmi Gazete de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin tarihinde yayımlanan bu kararı, tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılmamıştır FAALİYET RAPORU 13

16 İL ÖZEL İDARESİNE TANINAN MUAFİYETLER İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. C-KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1. FİZİKİ KAYNAKLAR Kocaeli İl Özel İdaresince ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar bedeli karşılığında ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre yaptırılır veya satın alma yolu ile temin edilir. Atıl olan fiziki kaynaklar kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre hurda olarak satılarak değerlendirilir. Kocaeli İl Özel İdaresine ait fiziki kaynaklar 3 ana başlıkta değerlendirilebilir: 1.1.TAŞINMAZLAR Hizmet Binası Kocaeli İl Özel İdaresi, mülkiyeti Hazineye ait Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 adresinde bulunan m 2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde yer alan binaya tarihinde taşınmıştır. İdaremizin kendi hizmet binasının yapılıp hizmete gireceği tarihe kadar 3747 ada 7 sayılı parselde bulunan bina Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün tarihli yazısı ile Kocaeli İl Özel İdaresi hizmet binası olarak tahsis edilmiştir. Kocaeli İl Özel İdaresine ait diğer gayrimenkullere ilişkin bilgiler sırasıyla (Ek 2) ve (Ek 3) de yer almaktadır. Arızlı-Yuvacık Konutları İdaremizce 17 Ağustos depremi sonrasında Başbakanlığın izni üzerine Irak Kızılay ının bağışları ile yapımları Arızlı semtinde 2000 yılında tamamlanan 17 blok, Yuvacık Beldesinde 2001 yılında tamamlanan 10 blok olmak üzere toplam 27 bloktan oluşan 2 ayrı konut sitesi yaptırılmıştır. Bu konutlarda halen hak sahibi olamamış ve depremde birinci derece yakınlarını kaybetmiş Arızlı konutlarında 1, Yuvacık konutlarında 22 olmak üzere 23 depremzede ailesi, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa uyarınca Arızlı konutlarında 159, Yuvacık konutlarında 23 olmak üzere182 depremzede kiracı, Arızlı konutlarında 50, Yuvacık konutlarında 32 olmak üzere 82 kamu personeli kalmaktadır TEKNİK DONANIM Bilgisayar ve yazıcılara ilişkin listede (Ek 4) yer almaktadır. Araç ve iş makinelerine ilişkin listede (Ek 5) yer almaktadır. İl Özel İdaresinde 5 adet binek araç, 1 kombi araç, 1 minibüs kullanılmaktadır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 1 binek araç ve 1 adet kamyonet, Valilik hizmet aracı olarak 5 araç, Kaymakamlık hizmet aracı olarak 9 araç, Büyükşehir Belediyesi Köy Hizmetleri Daire Başkanlığında 5 adet kamyon, 2 asfalt distribütörü, 1 adet kar makinesi, 1 adet çekici mevcuttur. Araçların toplam sayısı 32'dir ORTAK VEYA ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR İLE ŞİRKET, BİRLİK VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulunun gün ve 2007/13030 sayılı kararı ile kurulmasına izin verilen mahalli idare birlikleri FAALİYET RAPORU

17 arasında Kocaeli nde Kartepe, Gölcük ve Kandıra ilçelerinde kurulacak birlikler de yer almaktadır TARİHLİ VE 2007/13030 SAYILI KARARNAME EKİ LİSTENİN İLGİLİ BÖLÜMÜ SIRA NO İLİ İLÇESİ BİRLİĞİN ADI 1 Kocaeli Gölcük Kocaeli Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi 2 Kocaeli Kandıra Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği 3 Kocaeli Kartepe Kocaeli-Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliği İlimizde ortak veya üye olunan diğer kuruluşlar ile şirket, birlik ve organize sanayi bölgelerine ilişkin bilgileri içeren tablo (Ek 6) da yer almaktadır. 2. ÖRGÜT YAPISI Kocaeli İl Özel İdaresi Norm Kadro Cetvelleri Bakanlar Kurulu nun gün ve 2006/10265 sayılı kararı ile açıklanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar doğrultusunda hazırlanarak İl Genel Meclisi nin Ağustos 2006 toplantısı 14 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İçişleri Bakanlığı nca gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile yeni kadrolar ihdas edilmiştir. Bu yasal değişiklik doğrultusunda norm kadrolarda yapılan yeni düzenleme ve yeni oluşturulan kadrolar İl Genel Meclisi nin tarih ve 77/3 sayılı kararıyla kabul edilmiştir tarihinde yayınlanan sayılı Resmi Gazete de 5620 sayılı Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun gereği olarak alınan İl Genel Meclisi nin tarih ve 70/7 sayılı kararıyla İdaremiz bünyesinde geçici işçi vizesi dâhilinde çalıştırılan 25 geçici işçinin 17 si sürekli işçi ve 8 i sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiştir gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ekindeki listeye göre İdaremizde 3 iç denetçi kadrosu mevcut iken 20/12/.2008 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/14374 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1 iç denetçi kadrosu ilavesi ile bu sayı 4 çıkartılmıştır. Buna göre Kocaeli İl Özel İdaresi için izin verilen personel sayısı (281 memur, 183 sürekli işçi olmak üzere) toplam 464 iken, İl Genel Meclisinin kararları ve diğer yasal mevzuat ile 122 memur, 18 sürekli işçi olmak üzere toplam kadro sayısı 140 olarak belirlenmiştir. En uygun sayıda ve nitelikli personelin doğru işbölümü ve organizasyonunun yapılmasıyla iş verimliliğinin, sunulan hizmet kalitesinin ve performansın yükseltilmesi ilke olarak benimsenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere İdaremizin Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi ni oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak 2009 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır yılında oluşumu tamamlanarak, sürekli olarak kullanımına geçilecek olan performans değerlendirme sistemine ilişkin daha detaylı bilgiler bu raporun III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER bölümünün B- Performans Bilgileri kısmında yer almaktadır. Kocaeli nde Büyükşehir Belediyesinin sınırlarının mülki idare sınırları ile aynı olmasından dolayı Kocaeli İl Özel İdaresinin belediye hudutları dışında görev ve yetkisi bulunmamaktadır FAALİYET RAPORU 15

18 Yeni yasal düzenlemeler gereği olarak köylere hizmet götürülmesi, imar işleri, yapı ruhsatı verilmesi ve denetlemeleri görevleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ne devredilmiştir. Bunun sonucunda ilçe özel idare müdürlüklerinin yürütmeleri gereken iş ve işlemlerin önemli ölçüde azalmış olması, ilçedeki hizmetlerin de İl teşkilatı tarafından yürütülmesine imkân tanımıştır. Bu amaçla yeni düzenlemede kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması açısından Kocaeli İl Özel İdaresi ilçe teşkilatları 2006 yılsonu itibarıyla kaldırılmıştır yılından itibaren ilçelere yönelik hizmetler İl teşkilatı tarafından yerine getirilmektedir. Yeni kurumsal yapılanmada hedefimiz, İl Özel İdaresinin sadece finanse eden, muhasebe işlemlerini yürüten ve ödemeleri yapan bir kuruluş olması yerine, yatırımcı kuruluş kimliğinin güçlendirilmesidir. Yeni kurumsal organizasyon şemasında hazırlık aşamasından gerçekleştirilme aşamasına kadar projelere ait her türlü iş ve işlemi kendi içinde gerçekleştirebilecek özelliklere sahip bir yatırım birimi ve alt organizasyonu oluşturulmuş, teknik personel sayısı arttırılmıştır. Bu çalışma ile amaçlanan kurumumuzun stratejik plan ve yatırım programı doğrultusunda kısıtlı kaynakların etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, üretilen hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi için gereksinim duyduğu nitelik, unvan ve sayıda personelin istihdam edilmesi amaçlanmıştır. Kocaeli İl Özel İdaresi organizasyon şemasındaki birimler tarafından 2008 yılı içinde yürütülen iş ve işlemler 5. Sunulan Hizmetler bölümünde yer almaktadır KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ ORGANİZASYON ŞEMASI FAALİYET RAPORU

19 2008 FAALİYET RAPORU 17

20 2.2. ORGANİZASYON YAPISI ÖZET TABLOSU SINIF UNVAN KADRO SAYISI (AH 1-9) Avukat 1 (GİH 1-11) Ayniyat Saymanı 1 (GİH 5-11) Bilgisayar İşletmeni 15 (TH 1-8) Bilgisayar Mühendisi 1 (YH 5-11) Dağıtıcı 2 (GİH 1-1) Daire Başkanı 2 (GİH 3-7) Eğitmen 1 (TH 1-9) Ekonomist 1 (TH 1-8) Elektrik Mühendisi 2 (TH 1-8) Endüstri Mühendisi 1 (GİH 1-1) Genel Sekreter 1 (TH 1-8) Harita Mühendisi 1 (GİH 5-11) Hizmetli 2 (GİH 1-6) Hukuk Müşaviri 1 (GİH 1-6) İç Denetçi 4 (TH 1-8) İç Mimar 1 (TH 1-8) İnşaat Mühendisi 4 (TH 1-8) İstatistikçi 1 (TH 1-8) Jeoloji Mühendisi 1 (GİH 4-11) Kameraman 1 (TH 1-8) Maden Mühendisi 1 (TH 1-8) Makine Mühendisi 2 (GİH 5-9) Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2 (GİH 1-6) Mali Hizmetler Uzmanı 4 (TH 1-8) Mimar 2 (GİH 1-8) Muhasebeci 2 (GİH 5-11) Mutemet 1 (GİH 1-4) Müdür 10 (TH 1-8) Mühendis 7 (GİH 1-9) Mütercim 1 (TH 1-9) Restoratör 1 (GİH 1-4) Sivil Savunma Uzmanı 1 SÜREKLİ İŞÇİ Sürekli İşçi 14 (GİH 3-11) Şef 11 SÜREKLİ İŞÇİ Şoför 4 (GİH 5-11) Şoför 3 (TH 3-10) Teknik Ressam 2 (TH 1-10) Tekniker 4 (TH 3-11) Teknisyen 5 (TH 3-9) Topograf 1 (GİH 3-11) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 18 Toplam FAALİYET RAPORU

21 2.3. VALİ Gökhan SÖZER Kocaeli Valisi 1955 yılında Adapazarı nda doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Adapazarı ve İzmit te tamamladı yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu yılının Mayıs ayında Kocaeli maiyet memuru olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Erzincan maiyet memuru, Görele ve Osmaneli Kaymakam Vekili, Alucra ve Varto Kaymakamı olarak görev yaptı. Sivas Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 1 yıl süreyle İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere ye gönderildi. Daha sonra Ceylanpınar, Boyabat, Gölbaşı ve Kağıthane Kaymakamı olarak görev yaptı. Bakanlar Kurulu'nun tarihli kararı ile Yozgat Valiliğine atanarak, bu görevine tarihinde başladı günlü ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Kocaeli Valiliğine atanarak, tarihinde görevine başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Valinin Görev ve Yetkileri İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Vali'nin 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 30.maddesine göre görev ve yetkileri şunlardır: İl özel idaresi teşkilatının en üst amiri olarak sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak, İl özel idaresini stratejik plana uygun yönetmek, kurumsal stratejileri oluşturmak, buna uygun olarak bütçeyi, performans planını hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirerek bunlarla ilgili raporları il genel meclisine sunmak, İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek, İl encümenine başkanlık etmek, İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, İl genel meclisi ve il encümeninin kararlarını uygulamak, Bütçeyi uygulamak, bütçede il genel meclisi ve il encümeninin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak, İl özel idaresi personelini atamak, İl özel idaresini, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek, Şartsız bağışları kabul etmek, İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır FAALİYET RAPORU 19

22 2.4. İL GENEL MECLİSİ Kocaeli İl Genel Meclisi, 38 üyeden oluşmaktadır sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca il genel meclisi, her ayın ilk haftası en çok beş gün, bütçe görüşmelerine rastlayan ay ise en çok yirmi gün toplanmaktadır gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5675 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun toplantıları ilişkin 12. maddesine "İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez." fıkrası eklenmiş, Kocaeli İl Genel Meclisi 2008 yılında olağanüstü toplantı yapmamıştır. Kocaeli İl Genel Meclisi, 2008 yılında 70 birleşim yapmak suretiyle 115 adet karar almıştır. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç il çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. Borçlanmaya karar vermek. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. Şartlı bağışları kabul etmek, İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek FAALİYET RAPORU

23 İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. MECLİS ÜYELERİ Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Emekli Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1946 Medeni Hali: Evli Muhittin ERKAYA Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1953 Medeni Hali: Evli Hüseyin ÇETİN Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1949 Medeni Hali: Evli Ali AYAZ Parti: CHP İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Mühendis Yabancı Dil: Almanca Doğum Yılı: 1956 Medeni Hali: Evli Rıtvan ALKAN Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Serbest Meslek Yabancı Dil: Makedonca Doğum Yılı: 1966 Medeni Hali: Evli Fikret HOCAOĞLU Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Y. Okul Meslek: Müteahhit Yabancı Dil: Almanca Doğum Yılı: 1967 Medeni Hali: Evli Celal ÖZKARAASLAN Parti: AK Parti İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Tekniker Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1957 Medeni Hali: Evli Mehmet BEKTAŞ Parti: CHP İlçe: Merkez Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Mühendis Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1956 Medeni Hali: Evli Yalçın KAYALI 2008 FAALİYET RAPORU 21

24 Parti: AK Parti İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1963 Medeni Hali: Evli Mehmet ŞENYUVA Parti: AK Parti İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Mali Müşavir Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1965 Medeni Hali: Evli Yücel NAZLI Parti: AK Parti İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: İlkokul Meslek: Serbest Meslek Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1955 Medeni Hali: Evli Necip KAPTAN Partisi : Ak Parti İlçe : Gebze Öğrenim Durumu: Lisans Meslek : Muhasebeci Yabancı Dil : İngilizce Doğum Yılı : 1962 Medeni Hali : Evli Kadir GÜRKAN Parti: AK Parti İlçe: Gölcük Öğrenim Durumu: İlkokul Meslek: Çiftçi Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1955 Medeni Hali: Evli Ali Remzi KILIÇ Parti: AK Parti İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Serbest Meslek Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1961 Medeni Hali: Evli Şevki DEMİRCİ Parti: AK Parti İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: Y.Okul Meslek: Emekli Memur Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1951 Medeni Hali: Evli Tacettin TEKMEN Partisi: Ak Parti İlçesi : Gebze Öğrenim Durumu :Lise Meslek : Serbest Meslek Yabancı Dil : İngilizce Doğum Yılı : 1966 Medeni Hali : Evli Ediz Nüvit ÖZTÜRK Parti: Bağımsız İlçe: Gebze Öğrenim Durumu: Y.Okul Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1960 Medeni Hali: Evli Serdar UZUN Parti: AK Parti İlçe: Gölcük Öğrenim Durumu: İlkokul Meslek: Emekli Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1952 Medeni Hali: Dul Hasan Sahip İSTİF FAALİYET RAPORU

25 Parti: AK Parti İlçe: Gölcük Öğrenim Durumu: Lise Meslek: İş Adamı Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1962 Medeni Hali: Evli Ali ÖZTOPUZ Parti: CHP İlçe: Gölcük Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Emekli Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1953 Medeni Hali: Evli Ahmet Hilmi ELMAS Parti: AK Parti İlçe: Körfez Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1978 Medeni Hali: Evli Agit AYDIN Parti: AK Parti İlçe: Körfez Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: Almanca, Arapça Doğum Yılı: 1971 Medeni Hali: Evli Selami TANIŞ Parti: AK Parti İlçe: Karamürsel Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1960 Medeni Hali: Evli Feridun Hazım İSKİT Parti: AK Parti İlçe: Gölcük Öğrenim Durumu: Y. Okul Meslek: Emekli Öğretmen Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1952 Medeni Hali: Evli Nazır DENİZLİ Parti: AK Parti İlçe: Körfez Öğrenim Durumu: Y. Okul Meslek: Bölge Müdürü Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1953 Medeni Hali: Evli Ahmet YAĞIZ Parti: AK Parti İlçe: Körfez Öğrenim Durumu: İlkokul Meslek: İşçi Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1963 Medeni Hali: Evli Mesut YANAR Parti: DP İlçe: Körfez Öğrenim Durumu: Lise Meslek: İşçi Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1960 Medeni Hali: Evli Remzi ÇERİ Parti: AK Parti İlçe: Karamürsel Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1965 Medeni Hali: Evli Abdullah Behçet ERSAN 2008 FAALİYET RAPORU 23

26 Parti: DP İlçe: Karamürsel Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Esnaf Yabancı Dil: Boşnakça Doğum Yılı: 1961 Medeni Hali: Evli Eyüp ÇİMEN Parti: AK Parti İlçe: Kandıra Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1953 Medeni Hali: Evli İsmail AKALIN Partisi: AK Parti İlçe: Kandıra Öğrenim Durumu: Ortaokul Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1972 Medeni Hali: Evli Hacı Mehmet ONKUN Partisi: AK Parti İlçe: Derince Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Esnaf Yabancı Dil: İngilizce,Arapça Doğum Yılı: 1965 Medeni Hali: Evli İbrahim YILDIZ Partisi : Ak Parti İlçe : Derince Öğrenim Durumu:Ortaokul Meslek : Esnaf Yabancı Dil : İngilizce Doğum Yılı : 1965 Medeni Hali : Evli Cahit ÖZAY Parti: AK Parti İlçe: Kandıra Öğrenim Durumu: Lise Meslek: Esnaf Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1961 Medeni Hali: Evli Mustafa AKKOÇ Partisi: AK Parti İlçe: Kandıra Öğrenim Durumu:Lisans Meslek: Mühendis Yabancı Dil: İngilizce Doğum Yılı: 1973 Medeni Hali: Evli Sertan KULAÇ Partisi: AK Parti İlçe: Derince Öğrenim Durumu: Lisans Meslek: Emekli Öğretmen Yabancı Dil: Fransızca Doğum Yılı: 1948 Medeni Hali: Evli ÖMER KOŞAN Partisi: AK Parti İlçe: Derince Öğrenim Durumu: Lise Meslek: İşçi Yabancı Dil: Doğum Yılı: 1963 Medeni Hali: Evli Mahmut KÜÇÜKASLAN Partisi: CHP İlçe: Derince Öğrenim Durumu: İlkokul Meslek: Emekli Yabancı Dil: - Doğum Yılı: 1943 Medeni Hali: Evli Hüseyin Avni ÇAĞLAR FAALİYET RAPORU

27 Başkanlık Divanı tarihinde yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca 31.Mart.2005 tarihinde seçilen Başkanlık Divanının görev süresinin tarihinde dolması üzerine ilk mahalli idareler seçimlerine kadar (29.Mart.2009) görev yapmak üzere gizli oylama ile gerçekleştirilen seçim sonucunda yeniden oluşturulan Başkanlık Divanı aşağıdadır. İl Genel Meclisi Başkanı Birinci Başkan Vekili Ali AYAZ İkinci Başkan Vekili Şevki DEMİRCİ ( ) Asıl Katipler İsmail AKALIN Feridun HAZIM İSKİT Yedek Katipler Sertan KULAÇ Mehmet BEKTAŞ Hacı Mehmet ONKUN ( ) 2008 FAALİYET RAPORU 25

28 İhtisas Komisyonları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve Kocaeli İl Genel Meclisi Çalışma Prosedürünün ilgili maddeleri uyarınca il genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilmekte olup, Plan ve bütçe ile imar ve bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelmektedir. Her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulan ihtisas komisyonları olarak eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonlarının kurulması kanunen zorunludur. Bu komisyonlara ilaveten kurulması İl Genel Meclisimizce kararlaştırılan tarım ve köy işleri komisyonu ile türlü işler komisyonlarının seçimleri, bir yıllık görev sürelerinin dolması nedeniyle en son tarihinde, Avrupa Birliği uyum komisyonu seçimi de tarihinde yenilenmiştir. İhtisas Komisyonları Üyeleri A. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeleri ( ) 1. Mahmut KÜÇÜKASLAN (AK Parti) 2. Fikret HOCAOĞLU (AK Parti) 3. Necip KAPTAN (AK Parti) 4. Mesut YANAR (AK Parti) 5. Ahmet Hilmi ELMAS (CHP) B.Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri 1. Mehmet BEKTAŞ(AK Parti) 2. Şevki DEMİRCİ (AK Parti) 3. Ahmet YAĞIZ(AK Parti) 4. İsmail AKALIN (AK Parti) 5. H.Avni ÇAĞLAR(CHP) C. Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmet Komisyonu 1. Fikret HOCAOĞLU (AK Parti) 2. Kadir GÜRKAN(AK Parti) 3. İbrahim YILDIZ(AK Parti) 4. Mesut YANAR (AK Parti) 5. H.Avni ÇAĞLAR(CHP) D. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri 1. Celal ÖZKARAASLAN(AK Parti) 2. Ediz N. ÖZTÜRK (Ak Parti) 3. Hasan S.İSTİF(AK Parti) 4. A.Behçet ERSAN(AK Parti) 5. H.Mehmet ONKUN(AK Parti) 6. Ömer KOŞAN(AK Parti) 7. Yalçın KAYALI (CHP) FAALİYET RAPORU

29 E. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri 1. Kadir GÜRKAN(AK Parti) 2. Hüseyin ÇETİN (AK Parti) 3. Agit AYDIN (AK Parti) 4. İbrahim YILDIZ(AK Parti) 5. Ali ÖZTOPUZ (AK Parti) 6. Sertan KULAÇ (AK Parti) 7. Rıtvan ALKAN (CHP) F. Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Üyeleri 1. Hüseyin ÇETİN (AK Parti) 2. Mehmet ŞENYUVA(AK Parti) 3. A.Remzi KILIÇ (AK Parti) 4. Mustafa AKKOÇ (AK Parti) 5. A.Hilmi ELMAS(CHP) G. Türlü İşler Komisyonu Üyeleri 1. A.Remzi KILIÇ (AK Parti) 2. Tacettin TEKMEN(AK Parti) 3. Remzi ÇERİ(DP) İhtisas Komisyonları 2008 yılı içerisinde tarihine kadar yaptığı çalışmalarda; Plan ve Bütçe Komisyonu 25, Tarım ve Köy İşleri Komisyonu 4, Çevre ve Sağlık Komisyonu 1, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 1, Türlü İşler Komisyonu 2, İmar ve Bayındırlık Komisyonu 7 olmak üzere toplam 40 konuyu rapora bağlamıştır. Denetim Komisyonu 5302 sayılı Kanun, Genel Meclis Çalışma Yönetmeliği ve Kocaeli İl Genel Meclisi Prosedürünün ilgili maddeleri uyarınca İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için her yılın ocak ayı toplantısında il genel meclis üyeleri arasından gizli oylama usulüyle üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanmak üzere; dördü AK Parti ve biri CHP den olmak suretiyle İl Özel İdaresinin 2007 yılına ait denetimini gerçekleştirmek için tarihinde İl Genel Meclisince oluşturulmuştur. Vali tarafından İl Özel İdaresi binası içerisinde belirlenen yerde yürütülen çalışmalarını Şubat ayı sonuna kadar tamamlayarak, Nisan/2008 ayı toplantısında Meclisin bilgisine sunulmak üzere raporu 15 Mart 2008 tarihine kadar Meclis Başkanlığına sunan Denetim komisyonu aşağıda belirtilmiştir; 1. Kadir GÜRKAN (AK Parti) (Başkan) 2. A.Remzi KILIÇ (AK Parti) (Başkan Vekili) 3. Ömer KOŞAN (AK Parti) 4. Mehmet BEKTAŞ (AK Parti) 5. Hüseyin Avni ÇAĞLAR (CHP) 2008 FAALİYET RAPORU 27

30 2007 yılı Denetim Komisyonu Raporunda, İl Genel Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulmak üzere konusu suç teşkil eden herhangi bir hususa yer verilmemiştir. Kent Konseyi 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı nca çıkarılan Yönetmelik çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Kent Konseyine, aynı Yönetmelik uyarınca il genel meclisi üye tam sayısının yüzde otuzunu geçmemek üzere üye seçilmesi gerekmektedir tarihli toplantıda İl Genel Meclisi üyeleri arasından aşağıda isimleri bulunan 12 üye seçilmiştir. 1. Muhittin ERKAYA (Ak Parti) 2. Ali AYAZ (Ak Parti) 3. Rıtvan ALKAN (CHP) 4. Ediz N. ÖZTÜRK (Ak Parti) 5. Mehmet ŞENYUVA (Ak Parti) 6. Necip KAPTAN (Ak Parti) 7. Selami TANIŞ (Ak Parti) 8. Ömer KOŞAN (Ak Parti) 9. Sertan KULAÇ (Ak Parti) 10. Remzi ÇERİ (DP) 11. Hasan Sahip İSTİF (Ak Parti) 12. Feridun Hazım İSKİT (Ak Parti) İlçe Kent Konseyi Üyeleri KANDIRA 1. Mustafa AKKOÇ (Ak Parti) 2. İsmail AKALIN (Ak Parti), 3. Sertan KULAÇ (Ak Parti), 4. H.Mehmet ONKUN (Ak Parti) GÖLCÜK 1. A.Remzi KILIÇ (Ak Parti) 2. Hasan S.İSTİF (Ak Parti) 3. Ali ÖZTOPUZ (Ak Parti) 4. Nazır DENİZLİ (Ak Parti) 5. A.Hilmi ELMAS (CHP) GEBZE 1. Mehmet ŞENYUVA (Ak Parti) 2. Ediz Nüvit ÖZTÜRK (Ak Parti) 3. Kadir GÜRKAN (Ak Parti) 4. Şevki DEMİRCİ (Ak Parti) 5. Yücel NAZLI (Ak Parti) 6. Tacettin TEKMEN (Ak Parti) 7. Necip KAPTAN (Ak Parti) 8. Serdar UZUN (Bağımsız) FAALİYET RAPORU

31 2.5. İL ENCÜMENİ Vali nin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Vali nin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. Vali nin katılmadığı İl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık etmektedir. İl Encümeni, Başkan tarafından ayrıca toplantıya çağırabildiği gibi, haftada en az bir defa toplanmaktadır. Toplantı günü ve saati Perşembe günleri saat 10:00 dur. İl Encümeni 2008 yılında 49 oturumda 71 adet karar almıştır Tarihinde Seçilen İl Encümeni Üyeleri Fikret HOCAOĞLU Necip KAPTAN Mesut YANAR Feridun Hazım İSKİT Mahmut KÜÇÜKASLAN Tarihinde Seçilen İl Encümeni Üyeleri Muhittin ERKAYA Ediz N.ÖZTÜRK A.Remzi KILIÇ H.Mehmet ONKUN Cahit ÖZAY İl Özel İdaresi Kanununun 25. Maddesi gereği ve Valilik Makamının tarih ve 1370 sayılı olur u ile İl Encümen üyeliğine Genel Sekreter Metin YAHŞİ, Daire Başkanı İrfan ÇAKMAK, Mali Hizmetler Müdürü Yüksel BELDÜZ, Strateji Geliştirme Müdür V. Figen ASARKAYA, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kemal DURMUŞ seçilmiş olup, Figen ASARKAYA nın il dışına atanması nedeniyle tarih ve 3928 sayılı olur u ile yerine Daire Başkanı Murat USTAOĞLU seçilmiştir. Metin YAHŞİ İrfan ÇAKMAK Murat USTAOĞLU Yüksel BELDÜZ Kemal DURMUŞ 2008 FAALİYET RAPORU 29

32 İl Encümenin görev ve yetkileri İl Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar (2009 yılı için altıbindörtyüzyetmişbir) Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planının amaçladığı hususlardan biri de idarenin örgütlenme yapısının, görev ve iş akışlarının belirlenmesidir. Bu amaçla 2008 yılı boyunca oluşturulma çalışmaları devam eden Kocaeli İl Özel İdaresinin kurumsal yapılanmasına destek sağlayacak teknik altyapı, donanım ve yazılım yatırımları da sürdürülmüştür. İdarenin hizmet kalitesi ve çalışanların performansının yükseltilmesi hedeflenerek oluşturulmak istenen kurumsal yapının teknik altyapı gereksinimleri ve öncelik sıraları belirlenmektedir. Kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamak üzere gereksinimler karşılanırken fayda ve maliyetleri arasındaki dengenin sağlanması da esas alınmaktadır. Bu kapsamda 2008 yılında Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar 5.Sunulan Hizmetler bölümünde yer almaktadır. 4. İNSAN KAYNAKLARI Kocaeli İl Özel İdaresinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur, yardımcı hizmetler sınıfına tabi hizmetli, sözleşmeli personel, 4857 sayılı İş Kanununa bağlı sürekli işçi istihdam edilmektedir. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet satın almak suretiyle İl Özel İdaresinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işçi çalıştırılmaktadır yılında 29 personel, 13 sözleşmeli, 6 Valilik Görevlendirmesi, 4 Özelleştirme nedeniyle 657 s. DMK 4-C kapsamında görevlendirme, 13 sürekli işçi, 17 hizmet alımı şeklinde geçici işçi tarafından iş ve işlemler yürütülmüştür. Bu personelin %39 u üniversite, %12 si yüksekokul, %22 si lise, %27 si ise ilköğretim mezunudur. Personelin % 36 sının Kurumda deneyimi 0-2 yıl, % 32 sinin 2-5 yıl, % 11 sinin 5-10 yıl, % 21 inin deneyimi ise 10 yıldan fazladır. Yabancı dil bilen personel % 4 dür FAALİYET RAPORU

33 2007 yılında İdaremizde İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında vizyon ve misyonun, organizasyon şemasının, görev tanımlarının, maaş ve derecelendirme sisteminin gözden geçirilmesi, yetkinliklerin belirlenmesi ve sistemin genel tasarımı, yönetim yetkinliklerinin taranması/haritalanması, çalışan memnuniyeti çalışması konu başlıklarını içermektedir yılı ana hedeflerimizden biri olan performans değerlendirme sisteminin kurulmasına başlanmıştır yılında içinde performans değerlendirme eğitimleri ve sistemin yöneticilere tanıtımı, ara performans değerlendirme çalışması, form ve dokümantasyon hazırlama, iletişim ve ekip çalışması eğitim programları, yetenek havuzu programı, personelin belirlenecek geliştirilmeye açık yönleri doğrultusunda eğitimler alınmıştır yılında her personel için 2 defa performans değerlendirme formu düzenlenmiştir. 5. SUNULAN HİZMETLER İl özel idarelerinin yapısını değiştiren ve faaliyetlerini düzenleyen kanunlardan ilki 2004 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. İl özel idarelerinin muhasebe sistemi değişmiş ve analitik bütçe sistemine geçilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapım, mal ve hizmet alımları ile danışmalık hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre, satış, kiralama ve işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre yürütülmektedir gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2007/12701 sayılı 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının İl Koordinasyon Kurulları na ilişkin 24. maddesi hükümlerine göre bu kurulun yılda 4 kez yapılan toplantı sayısında değişiklik olmuştur. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre; İl yatırımlarının ve sektörel gelişmelerin değerlendirildiği, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınarak bu hususlarda kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı İl Koordinasyon Kurulları bundan böyle Mart, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez toplanacaktır. Mart ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların izlenmesi ve koordinasyon faaliyetlerini, Haziran ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yılın yatırım tekliflerinin değerlendirilerek valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenecektir. Yatırım tekliflerine ilişkin valilik görüşleri, toplantı tutanağına ek olarak düzenlenecek, ildeki kamu kuruluşları tarafından yatırım tekliflerine ek olarak merkez teşkilatlarına bildirilecektir. İl özel İdaresi yatırımlarına ilişkin gerekli veriler her toplantıdan iki hafta öncesine kadar Kocaeli Valiliğine iletilecektir HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÇALIŞMALARI Hukuk Müşavirliği, İdare nin açtığı veya aleyhine açılan, adli veya idari yargının her aşamasındaki tüm dava ve icra takiplerinin yürütülmesi görevini, 1 Hukuk Müşaviri ve hizmet alımı olarak çalışan 1 personel ile ifa etmektedir. Bu kapsamda 2008 yılında Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar şöyle sıralanabilir: 2008 FAALİYET RAPORU 31

34 İdari Yargı Davaları Konusu İdari İşlemler olan ve İdaremizin davacı veya davalı olduğu davalardır. AÇIKLAMA DOSYA SAYISI Önceki Yıllardan Devir yılı Dava Dosyaları 9 Sonuçlanan Dava Dosyaları Sonuçlanan davalar Kocaeli İdare Mahkemesi nezdinde karara çıkmış olup, 21 tanesi İdare lehine, 1 tanesi idaremiz aleyhinedir. İdaremiz lehine bitenler temyiz edilmemiş ancak, idare aleyhine biten dosya temyiz edilmiş olup halen Danıştay da bulunmaktadır yılına Devir Dava Dosya Sayısı 47 Adli Yargı Davaları Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, kira tespit, ecrimisil, tahliye, tazminat men i müdahale alacak, iş mahkemesi, ticaret mahkemesi sulh hukuk ve tespit vb konulu davalardır. İdaremizin davacı veya davalı olduğu 65 dava mevcudu olup 5 dava dosyası sonuçlandığından 2009 yılına devreden dava dosya sayısı 60 adettir. AÇIKLAMA DOSYA SAYISI Önceki Yıllardan Devir Yılı Dava Dosyaları 26 Sonuçlanan Dava Dosyaları Sonuçlanan 4 dosya İdaremiz lehine, 1 dosya İdaremiz aleyhine sonuçlanmıştır Yılına Devir Dava Dosya Sayısı 60 İcra Takip Dosyaları İş yeri kira alacağı, okul kantinleri kira alacakları, ilama dayalı alacaklar, tahliye, Yuvacık- Arızlı kira alacakları, Tarım İl Müdürlüğü sera, çilek, hindi ve arı yetiştiriciliği senet alacakları gibi İdaremizin hak ve alacaklarının tahsili amacıyla başlatılan takiplerdir. AÇIKLAMA Önceki Yıllardan Devir 2007 yılı faaliyet raporunda 2007 yılına önceki yıllardan devreden 11 adet icra dosyasından 2004/ / / / / /679 sayılı dosyalar 2007 yılında işlemden kaldırılmıştır. 2007/ / /7928- ödenmiştir. DOSYA SAYISI FAALİYET RAPORU

35 AÇIKLAMA 2008 Yılı İçinde Açılan İcra Dosyaları (2008 yılındaki idaremizce açılan icra takiplerinin açıklaması aşağıda belirtilmiştir) DOSYA SAYISI Yılı İçinde İdare Aleyhine Açılan İcra Dosyaları Yılı İçinde Sonuçlanan İcra Dosyaları Yılına Devir İcra Dosyaları 321 a. Tarım İl Müdürlüğü İcra Dosyaları AÇIKLAMA DOSYA SAYISI Sera Projesi İcra Dosyaları 106 Hindi Yetiştiriciliği Projesi İcra Dosyaları 86 Çilek Yetiştiriciliği Projesi İcra Dosyaları 31 Arı Yetiştiriciliği Projesi İcra Dosyaları Bu kapsamda icra takibi yapılan çiftçilerin başvurusu üzerine İl Encümeni kararı ile çiftçilerin borcu; anaparası 4 eşit taksitte ödenmek üzere faiz ve diğer giderlerin affedilmesine karar verildiğinden dosyalar takside bağlanmıştır. 63 b. Yuvacık- Arızlı Konutları Kira Borcu İcra Dosyaları AÇIKLAMA DOSYA SAYISI Kira Borcu 25 c. Diğer Alacaklar AÇIKLAMA DOSYA SAYISI Kedaş Vekalet Ücreti İcra Dosyaları 13 Diğer Vekalet Ücreti İcra Dosyaları yılında 26 adet cevap dilekçesi hazırlanmış, 3 adet görüş bildirilmiş, 62 adet duruşmaya girilmiştir. İl Özel idaresi tarafından 9 dava açılmış, İl Özel İdaresine 20 dava açılmıştır FAALİYET RAPORU 33

36 VERİLEN GÖRÜŞ, HAZIRLANAN CEVAP DİLEKÇESİ, GİRİLEN DURUŞMA, AÇILAN DAVA SAYILARI Verilen Görüş Sayısı; 3 İl Özel İdaresi tarafından açılan dava sayısı; 9 TOPLAM İl Özel İdaresine açılan dava sayısı; 20 Hazırlanan cevap dilekçesi sayısı; 26 Girilen Duruşma Sayısı; yılı sonunda icra dosyalarının sayısı 348 olmuştur. Yıl içerisinde 21 icra dosyası kapatılmıştır yılında takip edilecek 321 icra dosyası bulunmaktadır İCRA DOSYALARI DAĞILIMI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Mevcut İcra Dosyaları Yeni Eklenen İcra Dosyaları Kapatılan İcra Dosyaları 5.2. İÇ DENETİM ÇALIŞMALARI İç Denetim, 2008 yılında atanan 1 İç Denetçi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İç Denetçi Sorumluluk ve Yetkileri; İdarenin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek, Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, Çalışmalar sırasında soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, suç teşkil eden konulara ilişkin tespitlerini birim yöneticisi kanalıyla üst yöneticiye bildirmek, Üst yönetici tarafından verilen danışmanlık ve inceleme-araştırma çalışmalarını yürütmek, FAALİYET RAPORU

37 Mevzuata, denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek, Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek, Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek, Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu üst yöneticiye bildirmek, Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak, Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak, hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça açıklamamak, İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek, Denetlenen birim çalışanlarından veya yürütülen görevin ilgili olduğu birim personelinden iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve/veya sözlü bilgi istemek, İç denetim faaliyetinin yürütümü esnasında, konusunda uzman kişilerin görüş ve yardımına gerek duyulması halinde, bunu üst yöneticiden talep etmek, İç denetim faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak, Görevin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları iç denetim birimi aracılığıyla üst yöneticiye bildirmek SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI ÇALIŞMALARI Sivil Savunma Uzmanlığı 2008 yılında 1 sivil savunma uzmanı ile iş ve işlemleri yürütmüştür yılında Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yürütülen çalışmalar şöyle sıralanabilir; İl Özel İdaresinin yeni hizmet binasına geçilmesinden hemen sonra bina içindeki acil durum ve afet tedbirleri artırılmış, tüm binada acil koridorlar, merdivenler boyunca acil aydınlatma işaretlemesi yapılmış ve gerekli yerlere uyarı levhaları asılmıştır. Sivil Savunma Servislerinden olan Kurtarma Servisindeki personelin eğitimi Mayıs 2008 tarihinde Kocaeli Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğünde tamamlanmıştır. Sivil Savunma Servislerinden Yangın Servisinin eğitimi 22 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Eğitime yangın servisinde görevli personelle birlikte 30 personel katılmıştır. Personelin teorik eğitimi İtfaiye Daire Başkanlığında Uygulamalı eğitimi ise Kocaeli İl Sivil Savunma Müdürlüğünde tamamlanmıştır. Sivil Savunma Servislerinden İlkyardım Servisinin eğitimi Ocak 2009 tarihinde planlanmış ve 2009 yılı eğitim planına alınmıştır. Ayrıca Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından İl Özel İdaresinde tüm personele Tahliye Planı Eğitimi verilmiştir. Eğitim İl Özel İdaresi Sivil Savunma Uzmanı tarafından bir hafta süre ile her birimin kendi katında düzenlenmiştir. Düzenlenen tahliye eğitiminden sonra İl Özel İdaresi Tahliye Tatbikatı 15 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahliyede daha önce planlanan senaryo 2008 FAALİYET RAPORU 35

38 uygulanmış ve İlk kez Kocaeli İl Özel İdaresi tarafından tahliye tatbikatı yapılarak 10 katlı bina tamamen boşaltılmıştır. Basının geniş yer verdiği çalışmaya İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Sivil Savunma Müdürlüğü gözlemci göndermiş Sağlık İl Müdürlüğünce de 1 ambulans görevlendirmiştir. Tatbikat ilk kez gerçekleştirilmesine rağmen başarılı geçmiştir. İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan yangın tüpleri her ay düzenli olarak kontrol edilmiştir. Tüplerin düzenli olarak bakımlarının yapılması sağlanmıştır. İl Özel İdaresi personeline tarihinde gizlilik dereceli ve kontrollü evraka yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar konulu eğitim düzenlenmiştir. İl Özel İdaresinin yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle eski hizmet binasında yapılan tüm planlar usulüne uygun olarak imha edilmiş ve yeni hizmet binasında aşağıdaki planlama çalışmaları yapılmıştır. a. İl Özel İdaresi Sivil Savunma Planı b. İl Özel İdaresi 24 Saat Devamlı Çalışma Planı c. İl Özel İdaresi Nöbetçi Memurluğu Yönergesi d. İl Özel İdaresi Yangın Yönergesi e. Kocaeli Valiliği Milli Alarm Sistemi Yönergesi çerçevesinde hazırlanan İl Özel İdaresi Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formu, f. İl Özel İdaresi Tahliye Planı Yeniden hazırlanmıştır. Planlarda meydana gelen güncellemeler zamanında işlenerek gerekli olanların dağıtımları İl Özel İdaresi birimlerine yapılmıştır. Ayrıca yapılan planlamaların bir örneği Kocaeli Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğüne gönderilmektedir. Personel Erteleme İşlemleri, Koruma Planları ve denetimlerle ilgili iş ve işlemlerde Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından takip edilmiştir. Kocaeli Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından her yıl Şubat ayında il genelinde yapılan okul eğitimlerinde İdaremiz Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından 3 gün boyunca eğitim düzenlenmiştir. İlimizde Aralık 2008 tarihlerinde arasında icra edilen Güven-2008 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı ve bu kapsamda Türkiye de bir ilk olan Fiili Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Tatbikatı çalışmalarında bulunmak üzere İl Özel İdaresi Sivil Savunma Uzmanı tarihleri arasında Kocaeli Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. İl Özel İdaresi Sivil Savunma Uzmanı Türkiye de ve Kocaeli nde ilk kez gerçekleştirilen Fiili Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tatbikatının sunumunu gerçekleştirmiştir. Kocaeli Valiliği tarafından Aralık 2008 tarihleri arasında düzenlenen İl Acil Yardım Planları konulu seminer haftasına tam zamanlı olarak katılım sağlanmıştır BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 Müdür, 1 hizmet alımı olarak çalışan personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar şöyle sıralanabilir; Yerel gazetelerde kurumumuzla ilgili olarak yayınlanan haberlerin takip edilmesi, bilgisayar ortamında arşivlenmesi, FAALİYET RAPORU

39 Yerel gazetelerin aylık olarak düzenlenmesi, ciltlenmek üzere matbaa ya gönderilerek dokümantasyon merkezine teslim edilmesi, Kocaeli İl Özel İdaresi hakkında basında yer alan her türlü yazılı haberin yoluyla ilgili birim müdürlerine gönderilmesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nün yürüttüğü hizmetlerin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yerel basın kuruluşları ile hizmet memnuniyeti ölçümü anketi yapılması, Her yıl bir basın toplantısı gerçekleştirilmesi; 2008 yılı basın toplantısı tarihinde düzenlenmiştir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanmasıdır yılında toplam Bilgi Edinme Başvuru sayısı 86 adet olup ortalama başvuru cevaplama süresi 8,68 gündür BİLGİ EDİNME KAPSAMINDA CEVAPLANAN BAŞVURULAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Web Sitesi bilgi Edinme Formu Bimer Dilekçe(Elden) Web Sitesi İletişim Formu 2008 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aynı zamanda Genel Sekreterlik büro işlerini de yürütmüştür. Bu kapsamda; Genel Sekreterin günlük programının hazırlanması, Genel Sekreterlik, ilgili müdürlükler ya da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen toplantıların düzenlenmesi, Gelen randevu taleplerinin programa alınarak görüşmelerin gerçekleşmesinin sağlanması, Gelen telefonların kayıtlarının tutulması, Genel Sekretere iletilerek geri dönülmesinin sağlanması, Gelen evrakların Genel Sekretere iletilmesinin sağlanması, Dini bayramlar ve özel günlerde yapılan etkinliklerin, sertifika törenlerinin düzenlenmesi gibi konular yer almaktadır. Yürütülen tüm faaliyetlere ait sayısal verilerin aylık birim performans parametreleri tablolarında takip edilmesi ve ortalama değerlerinin belirlenmesi yoluyla yeni yılın hedef değerleri tespit edilecektir. Böylece Müdürlüğün çalışmalarında verimliliğin yükseltilmesi amaçlanmaktadır FAALİYET RAPORU 37

40 300 TOPLANTI,ORAGANİZASYON, AÇILIŞ VE DAVET DAĞILIMI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Genel Sekreterin katıldığı kurum dışı(açılış, davet,organizasyon) Genel Sekreterin katıldığı Kurum İçi Toplantı Sayısı 5.5. DAİRE BAŞKANLIĞI(1) ÇALIŞMALARI Daire Başkanlığı(1) altında; Encümen Müdürlüğü, Satın Alma Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri Müdürlükleri faaliyet göstermektedir. Daire Başkanlığı tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir; Valilik ya da Genel Sekreterlik makamınca verilen görevlerin yerine getirilmesi, görevle ilgili araştırmaların yapılması, ilgili makamlara bilgi ve belgelerin sunulması. Bağlı Birimlerin Koordinasyonu Görevle ilgili toplantılara katılım 250 TOPLANTI,ORAGANİZASYON, AÇILIŞ VE DAVET DAĞILIMI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Daire Başkanının katıldığı kurum dışı (açılış, davet,organizasyon,toplantı) Daire Başkanının katıldığı Kurum İçi Toplantı Sayısı FAALİYET RAPORU

41 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Encümen Müdürlüğü, 1 müdür ve 1 şef ile iş ve işlemleri yürütmektedir. Encümen Müdürlüğü tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir; İl Genel Meclisi Çalışmaları; 2008 yılında İl Genel Meclisine 104 teklif/öneri sunulmuştur. Bu teklif/önerilerden 63 ü doğrudan karara bağlanmış, 40 ı İhtisas Komisyonlarına havale edilmiştir. 1 teklif ve öneri 2009 yılı ilk toplantısına ertelenmiştir. Komisyonlar tarafından 42 rapor İl Genel Meclisine sunulmuştur. Kocaeli İl Genel Meclisi 2008 yılında 70 birleşim yapmak suretiyle 115 adet karar almıştır. İl Genel Meclisinde alınan kararlardan 62 karar gereği için, 42 karar bilgi için ilgili İl Müdürlüklerine iletilmiştir. İl Genel Meclisinde alınan kararlar ortalama 1,23 günde ilgili İl Müdürlüklerine iletilmiştir SUNULAN TEKLİF ÖNERİ, RAPOR DAĞILIMI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM İl Genel Meclisine sunulan teklif/öneri sayısı Meclisce İhtisas Komisyonlarına havale edilen teklif/öneri sayısı Meclisce doğrudan karara bağlanan teklif/öneri sayısı Komisyonlarca Meclise sunulan rapor sayısı İl Encümeni Çalışmaları; İl Encümeni 2008 yılında 49 oturumda 71 adet karar almıştır. İl Encümeninde alınan kararlardan 64 karar gereği için, 7 karar bilgi için ilgili İl Müdürlüklerine iletilmiştir. İl Encümeninde alınan kararlar ortalama 1,23 günde ilgili İl Müdürlüklerine iletilmiştir. İl Encümeni gündem oluşturma, gündemdeki karar metinlerinin yazılma, imzalatılma ve ilgili birimlere iletilme süresi 5,2 gün olarak gerçekleşmiştir FAALİYET RAPORU 39

42 İL ENCÜMENİNDE ALINAN KARARLARIN DAĞILIMI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM İl Encümenince karara bağlanan karar sayısı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 1 müdür, 1 bilgisayar işletmeni, 1 sürekli işçi ile iş ve işlemleri yürütmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları aşağıda konu başlıkları ile özetlenmiştir: İşe Almalar ve İşten Ayrılmalar 2008 yılında 6 personelimiz işten ayrılmış ve 19 personel işe alınmıştır yılı başında idaremiz hizmet binasında 26 memur, 7 sözleşmeli personel, 10 görevlendirme ve 4-C kapsamında işçi, 13 Sürekli işçi, 12 hizmet alımına göre hizmet veren olmak üzere toplam 68 personelimiz ile başlanmıştır. Yılsonunda bu rakamlara bakıldığında memur, sözleşmeli, hizmet alımı ile çalışan sayısında artış görülmektedir. Genel toplamda hizmet binasındaki personel sayısı 68 den 82 e çıkmıştır. PERSONEL 2008 YILI BAŞI 2008 YILI SONU Memur Sözleşmeli 7 13 Görevlendirme C 4 4 Hizmet Alımı Sürekli İşçi TOPLAM Yıllık İzinler Hizmet kalitemizin sürekli olarak yükseltilebilmesi, işlerde verimliliğin, müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyetinin sağlanabilmesi için çalışan tüm personel için bir yıllık izin planı oluşturulmuştur. Yılsonunda yapılan değerlendirmede 2008 yılı için yapılan izin planına İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi teftişi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimi nedeniyle bağlı kalınamamıştır. Personel tarafından 1385 gün yıllık izin kullanılmıştır. Kullanılan yıllık izinlerin iş kayıp oranı hedef değeri %6,6 olarak belirlenmiştir yılı sonunda bu değer %6,5 olarak hesaplanmıştır. Personelin Kişisel ve Mesleki Eğitimleri 2007 yılında toplam 271 personel 1281 saat eğitim almıştır yılında ise 333 personel, 1651 saat eğitim almıştır yılı için planlanan eğitimler %60 olarak gerçekleştirilmiş olup ayrıca plansız olarak 13 adet çalışanın performansı artırma ve mesleki yönde eğitimler yapılmış, yapılan eğitimler ve katılımcı sayıları çizelgeye çıkarılmıştır FAALİYET RAPORU

43 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİNCE 2008 YILI İÇERİSİNDE VERİLEN EĞİTİMLER SIRA NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMİ VEREN KİŞİ / KURUM KATILAN KİŞİ SAYISI 1 2 Microsoft Sistem Uzmanlığı+Güvenliği+ Mesajlaşma (MSCE+S+M) Yetkinlik Bazında Davranışsal Mülakat Teknikleri Premier TÜRK 4 Net Danışmanlık 12 3 Etkili İletişimin Anahtarları Net Danışmanlık 72 4 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Nilüfer MOSTURA 21 5 Gizlilik Dereceli ve Kontrollü Evraka Yapılan İşlemler Nilüfer MOSTURA 7 6 Yangın, Yangın Tedbirleri 7 Kurtarma Servisi Eğitimi Kocaeli Büyükşehir Bld. İtfaiye Dai. Bşk. İl Sivil Savunma Müdürlüğü ECDL CAD Eğitimi Premier TÜRK 7 9 Performans Eğitimi Net Danışmanlık E-içişleri Projesi Eğitimi H. Ahmet ARAT 7 11 Gelir Takip Bilgi Sistemi Eğitimi Salih MÜLAYİM Diksiyon ve Etkili İletişim Eğitimi İzmit Sanat Merkezi 3 13 Toplantı Yönetimi Eğitimi Net Danışmanlık MS Office Programları Eğitimi Salih MÜLAYİM Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Eğitimi AMP Yazılım 10 İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Süreci Kocaeli İl Özel İdaresinde 657 S. DMK ya tabi olan 65 kişi görev yapmaktadır yılında mevcut çalışan kadroya Mc Quaig Psikometrik Envanteri ile Sayısal/Sözel/Analitik Yaklaşım Envanterleri uygulanmıştır. Personelin görev ve sorumluluklarına ilişkin iş tanımları da incelenmiş olup bireylerle birebir mülakatlar yapılmıştır. Mülakat süreci dahilinde birebir görüşmeler esnasında personele kendilerine ait envanter raporları ile ilgili bilgi akışına 2008 FAALİYET RAPORU 41

44 imkan tanınmıştır. Böylece personelin güçlü ve gelişmeye açık yönlerine ilişkin bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Tüm bu bilgiler sonucunda elde edilecek detaylı bilgiler ışığında kuruma özgü ideal performans yetkinlikleri oluşturulmuştur. Bu yetkinliklere paralel olarak, personelin bireysel performanslarının değerlendirilmesine imkan tanınacak olup İdaremize özel bireysel performans değerlendirme formu geliştirilip, onaylandıktan sonra uygulama safhasına geçilecektir. Net Danışmanlık firmasından İnsan kaynakları yönetimi Danışmanı Mükrime ALPTEKİN tarafından hazırlanmakta olan uygulama süreci 3 ana safhadan oluşmaktadır. Birinci safha; tüm çalışanlara sistemi tanıtıcı eğitimlerin verilmesi, ikinci safha; sistemin yürürlüğe konması, tüm çalışanların performans değerlendirme formlarının oluşturulması ve sisteme dâhil olması, üçüncü safha ise dönem sonu itibariyle değerlendirme sonuçlarının genel kurumsal performans değerlendirme sistemine aktarılması şeklinde planlanmıştır. Performans değerlendirme sürecinin ilk safhasında 12 kişilik gruplar halinde üçer saatlik süreyle Performans Değerlendirme Sistemi eğitimleri verilmiştir. Bu eğitimler formun içeriğindeki yetkinliklerin detaylı tanımlanması, her bir maddenin önemi ve bu sürecin nasıl işleyeceği konularını kapsamaktadır. Bu eğitimler sonucunda performans değerlendirme sistemi yürürlüğe konacak ve buna paralel olarak Kocaeli İl Özel İdaresinin stratejik planına uygun performans hedeflerinin oluşturulması süreci başlayacaktır. Hem bireysel performans hedeflerine ulaşmak, hem de stratejik kurumsal hedefler açısından belirlenecek ihtiyaçların karşılanma oranlarını yükseltmek kurumsal performansın göstergelerinden biri olarak, sürekli iyileştirme ve geliştirme planının bir parçası olacaktır. Performans değerlendirme sürecinin bir parçası da gelişim planlaması olacaktır. Personelin Kurumsal hedeflere daha etkin ve süratle ulaşmasını sağlamada ihtiyaç duyulan eğitimlere ilişkin taleplerin de formun içerisinde yer alması planlanmaktadır. Bununla beraber, çalışanlara memnuniyet anketi uygulanarak, görev başındaki performansları, iş tatminleri, motivasyon düzeyleri ve memnuniyetleri ölçülerek geliştirilmeye açık noktalar hakkında elde edilecek bilgiler doğrultusunda aksiyon planları oluşturulacak olup sürekli iyileştirmenin (KAIZEN) kapıları aralanacaktır. Sürekli İyileştirmeler Prosesi uyarınca gerek görülen eğitimler için hedef kitlelere yönelik Kuruma özgü eğitim programları düzenlenip personelin gelişim ihtiyaçlarına anında cevap verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, çalışan motivasyonunu artırıcı aksiyonlar tespit edilip sistem içerisine uyarlanacaktır. Kurumsal performansın bir diğer göstergesi de tüm şehre hizmet ediliyor olunması itibariyle dış müşterilerle, yani halkla iletişimin etkinliğini ve halka verilen hizmet kalitesinden halkın memnuniyetinin ölçülmesi yönünde olacaktır. İdari İşler Çalışmaları İdaremiz Hizmet Binası, Memur Lojmanı, Vali Konağı Kerpe Dinlenme Tesislerinin elektrik tesisatı yeniden gözden geçirilmiş, asansör, klimaların, jeneratör ve kalorifer kazanının her ay periyodik bakımının yaptırılması sağlanmıştır. İdaremiz çalışanlarının memnuniyetini sağlamak amacıyla çay ocağında hizmetlerde çeşitlilik ve hijyeni sağlamak üzere yeni düzenlemeler yapılmıştır. Aynı amaçla binanın genel temizliği düzenli olarak yaptırılmaktadır. Resmi araçlarımızın temizlik ve bakımının sürekliliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Araçların günlük temizliği şoförleri tarafından yapılmaktadır FAALİYET RAPORU

45 Resmi araçların takibi için bir araç takip programı kullanılmıştır. Bütün araçlara kurulan taşıtmatik sistemi sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. Hizmet binamızda çeşitli noktalara yerleştirilen pil atık kutusu ve geri dönüşüm kağıt kutularının kullanımında personelimizin duyarlı davranışları sayesinde çevre korunmasına katkıda bulunulmaktadır. Tablolar; Ek gün ve 92 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile Onaylanan Kocaeli İl Özel İdaresi Norm Kadrosu Ek 8- Kocaeli İl Özel İdaresi Kadro Cetveli (Dolu-Boş) Ek 9 - Sürekli İşçi Kadro Cetveli (Dolu-Boş) Ek 10- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Görev Yapan Personel Listesi Ek 11- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Valilik Makamınca Yapılan Görevlendirme ile Görev Yapan Personel Listesi Ek 12- İl Özel İdaresi Teşkilatında Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personel Listesi Ek 13- İl Özel İdaresi Teşkilatında Sürekli İşçi Olarak Çalışan Kişilere Ait Liste Ek 14- İl Özel İdaresi Teşkilatında 657 S. DMK 4-C Kapsamında Görev Yapan Personel Listesi Ek 15- İl Özel İdaresi Teşkilatında Hizmet Alımı Şekli ile Çalışan Kişilere Ait Liste MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI İdaremiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin ilgililere ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması saklanması, ilgililere ödenmesi ve tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması, raporlanması Mali Hizmetler Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü organizasyon yapısında belirtildiği gibi Gelir Birimi ve Gider Birimi olarak faaliyet göstermektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 müdür, Gider Biriminde 7 personel ve Gelir Biriminde 2 personel olmak üzere 10 personel ile hizmet vermektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları şunlardır; GİDER BİRİMİ 2008 yılında 9027 adet muhasebe işlem fişi ve ödeme emri belgesi düzenlenmiştir. Genel Kamu Hizmetleri : ,17 TL, Savunma Hizmetleri : ,42 TL, Emniyet Hizmetleri : ,12 TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler : ,76 TL, Çevre Koruma Hizmetleri : ,14 TL, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri : ,13 TL, 2008 FAALİYET RAPORU 43

46 Sağlık Hizmetleri : ,71 TL, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri : ,65 TL, Eğitim Hizmetleri : ,65 TL, Sosyal Yardım ve Sosyal Yardım Hizmetleri : ,37 TL olmak üzere toplam ,12 TL harcama yapılmıştır. GELİR BİRİMİ Vergi Gelirleri 1.500,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,71 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,91 TL, Diğer Gelirler ,58 TL olmak üzere ,40 TL gelir elde edilmiştir Mali Yılında toplamı ,49 TL Öz gelir elde edilmiştir yılı Bütçesi ,00 TL olup gerçekleşme oranı %100,53 tür. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payları Taşınmaz kültür varlıklarının belediyeler tarafından onarılabilmesi amacıyla emlak vergisinden ek olarak alınan % 10 luk miktarlar gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 6. maddesine göre ayrı bir hesapta toplanmaya başlanmıştır. Bu hesapta 2008 yılı sonu itibarı ile ,52 TL tahakkuk etmesine karşılık ,56 TL tahsilat yapılmış olup ,96 TL sını tahsilatı gerçekleşmemiştir. Kocaeli İl sınırları içindeki toplam 44 Belediye Başkanlığından 23 ü katkı hesaplarına hiçbir ödeme yapmamıştır. 21 Belediye Başkanlığından tahsil edilen miktarlar ise bu belediyeler tarafından yapılan ödemeler ya da İller Bankası hisselerinden kesilerek alınan paylardır. TAHAKKUK (TL) TAHSİLAT (TL) KALAN (TL) 2007 DEN 2008 E DEVİR , , , , , ,96 TOPLAM , , ,43 Bu hesaptan Belediyelerin talepleri doğrultusunda kültür varlıklarının onarımı için bloke edilen ,00 TL den belediyeler hesabına aktarılan katkı payı 2006 ve 2008 yılları için toplam ,78 TL dir FAALİYET RAPORU

47 SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Satın Alma Müdürlüğü İhale Birimi ve Doğrudan Temin olmak üzere iki alt birim ile faaliyet göstermekte olup; 1 müdür, 1 bilgisayar işletmeni, 1 (4-C) kapsamında görevlendirme ve 2 hizmet alımı olmak üzere 5 personel ile hizmet vermektedir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre düzenlenmesi gereken tablolara e-içişleri Projesi kapsamında veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. Ancak bu yazılımın kullanımında sorunlar yaşanması ve henüz sağlıklı bir şekilde kullanılamaması nedeniyle ilgili Yönetmeliğe uygun AyniPro yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılım ile internet ortamından kurumun ihtiyaç duyduğu taşınırların Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Tüketim Malzemeleri Defterine ve Dayanıklı Taşınırlar Defterine kaydedilmesi işleminin yanı sıra, İl Özel İdaresi depo stoklarının kontrol ve muhafazası da yapılmaktadır. Doğrudan Temin Birimi tarafından yürütülen çalışmalar: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun doğrudan temine dair 22. maddesi kapsamında İl Özel İdaresi ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda 527 adet mal alımı, 250 adet hizmet alımı ve 90 adet yapım işi olmak üzere toplam 867 adet doğrudan temin işi gerçekleştirilmiştir. Bu işlerin parasal tutarı ,83 TL dir KAMU ihale KANUNU KAPSAMINDA DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM - MAL ALIM - HİZMET ALIM İŞİ DAĞILIMII HİZMET ALIM İŞLERİ; 250 TOPLAM MAL ALIM İŞLERİ; 527 YAPIM İŞLERİ; 90 HİZMET ALIM İŞLERİ MAL ALIM İŞLERİ YAPIM İŞLERİ İhale Birimi tarafından yürütülen çalışmalar: İhale Biriminin kuruluş amacı, 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu kapsamında, Kocaeli İl Özel İdaresinin kendi bütçesinden veya genel bütçeden aktarılan ödeneklerden yapılan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan temin limitini aşan harcamaların ihalelerini ilgili kanun ve mevzuata göre gerçekleştirmektir. İlimizdeki resmi kurumların genel bütçe veya özel idare bütçesinden İl Özel İdaresi Stratejik Planı na göre yapacağı yatırımların ihaleleri tek bir noktada gerçekleştirilerek kamu alımlarının temel prensipleri olan kamu kaynağının etkin kullanılması, saydamlık, rekabet ortamının oluşturulması, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi gibi konularda yeknesaklık sağlanmıştır. İhale Birimi 2008 yılı içerisinde 73 adet yapım işi, 23 adet mal alım işi, 44 adet hizmet alım işi ve 1 adet 2863 sayılı Kanuna göre olmak üzere toplam 141 ihale gerçekleştirilmiş, 21 ihale iptal edilmiştir. İhalelerin 127 adeti açık İhale usulü,14 adeti pazarlık usulü olarak gerçekleştirilmiştir FAALİYET RAPORU 45

48 YAPILAN İHALELERİN DAĞILIMI DAĞILIMII 2863 Sayılı Yönetmeliğe Göre; 1 TOPLAM Mal Alım İşi; 23 Hizmet Alım İşi; 44 Yapım İşi; 73 Kaçak Petrol Tespit ve Tasfiyesine İlişkin Görevler gün ve günlü Resmi Gazete de yayınlanan 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, kaçak petrol ürünlerinin tespiti ve tasfiyesine dair Ek 3. maddesi il geneli içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan kaçak nitelikteki akaryakıtların il özel idaresine teslim edilmesi hükmünü getirmiştir gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile il özel idaresine verilen görev ve sorumluluklar belirlenmiştir Sayılı Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişiklik ile il geneli içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan kaçak petrol ürünlerinin tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir yılında il geneli içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan ve 36 adet tutanakla idaremize teslim edilen kaçak nitelikteki akaryakıt ürünlerinin yaklaşık toplamı lt ve kg dır. Yakalanan akaryakıt ürünlerinin (23 adet) kg lık kısmı TASİŞ vasıtasıyla TÜPRAŞ a teslim edilmiş olup tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. 1 adet kg ürün 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesine göre ihale edilerek satılmıştır. Tasfiye edilmeyi bekleyen yaklaşık lt/kg ürün bulunmaktadır. Tasfiye işlemleri bedelinin %25 inin İdaremiz adına, %25 inin tutanaklarda isimleri olan kolluk kuvvetleri mensuplarına, %25 inin varsa ihbarcılara, geri kalan miktarın da Maliye Hazinesi hesabına pay edilmek üzere verilmesi hususu ilgili Kanun hükmü ile belirlenmiştir. Toplam ,77 TL lik kaçak petrol ürünü tasfiye edilmiştir. Nakliye, tank, varil alımı ve %10 kolluk kuvveti payı olarak giderler için ,10 TL, harcama yapılmıştır. Ürünlerin tasfiyesi, standart olmayan ve standart ürün olarak iki şekilde yapılmaktadır. İdaremiz tarafından standart ürünlerin tasfiyesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. veya 51. maddeleri emsal alınarak, standart olmayan ürünlerin tasfiyesi ise TASİŞ vasıtasıyla TÜPRAŞ a satılarak gerçekleştirilmektedir. YAKLAŞIK YAKALANAN ÜRÜN MİKTARI (LT / KG) TASVİYE EDİLEN (LT) SATIŞ TUTARI (TL) GİDER (TL) LT KG , , FAALİYET RAPORU

49 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Yazı İşleri Müdürlüğü 1 müdür, 1 bilgisayar işletmeni ve 1 sürekli işçi ile iş ve işlemleri yürütmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerden aşağıda özetlenmiştir: Evrak Kayıt Birimi tarafından yapılan çalışmalar; İdaremize gelen evrak sayısı 6328, giden evrak sayısı 6689, gelen dilekçe sayısı 425 dir yılında kurum içi birimler arası toplam 1994 evrak iletilmiştir. Evrak kayıt bölümü tarafından iletilen iletişim hatası 9 olarak tespit edilmiştir. Gelen evrakların ilgili müdürlüğe iletilme süresi ortalama 1,27 gün olarak gerçekleşmiştir. Giden evrakların İlgili yerlere İletilme süresi ortalama 1 gün olarak gerçekleşmiştir yılında iletilen yazıların iletilme yöntemlerine göre dağılımı grafikte gösterilmiştir: 2500 İLETİLEN EVRAKLARIN DAĞILIMI Aps İadeli Taahhütlü Posta Tebliğ Alındısı Adi ( Normal) Posta Kargo Zimmet usulü ile iletilen yazı sayısı İdaremiz Arşiv Hizmetleri yeniden revize edilerek Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmelikleri esas alınarak yeniden düzenlemeler yapılmıştır. İdaremiz arşivinde sorumlu bir personel görevlendirilmiş, dosyaların ve işlemlerin bilgisayar ortamında saklanması sağlanmıştır. Her yılın Ocak ayı içerisinde önceki yıla ait arşivlik malzeme ilgili birimlerce gözden geçirilmesi ve Arşiv Görevlisine teslim edilmesi gereken evraklar resmi üst yazıyla İdaremiz birimlerinden istenerek, Kalite Kayıtları Çizelgesi oluşturulmuş ve işleme konulmuştur. Kurum arşivine teslim edilecek malzeme uygunluk kontrollerini Devlet Arşivleri Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde her birimden yetkili birim arşiv 2008 FAALİYET RAPORU 47

50 sorumlusu tespit edilmesi ve resmi üst yazıyla Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi talep edilmiştir. İstenilen belgeler süratli bir şekilde ulaşmaya sağlamak ve belgelerin dosyalar içerisindeki bütünlüğün ve mahiyetinin kayıp olmasını önlemek amacıyla Arşivden Malzeme İstek Fişi tanzim edilerek, denetim esnasında sunulmak üzere muhafaza edilmesi sağlanmıştır. Arşivde imha işlemlerinin yapılabilmesi için İmha Tutanağı ile İmha Edilen Kalite Kayıtları Listesi tanzim edilerek sisteme konulmuştur. İmha Listesi ayıklama ve İmha Komisyonunun her yılın Mart ayında bir başkan ve üyeler olmak üzere toplanılması ve gereken işlemlerin yapılması ilgili talimata eklenerek sisteme konulmuştur. Ayıklama ve İmha işlemlerinde kullanılmak üzere Kurum Arşiv Damgası talep edilmiştir. Birimlerin ilgili yıla ait olmamasına rağmen geriye dönük sürekli kullanmaların hızlı ve sistemli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Muhafaza Edilen Eski Kalite Kayıtları Listesi tanzim edilerek, sisteme konulmuştur. Elektronik ortamda kaydı tutulan Kurum Arşivi ile ilgili bilgi ve belgelerin kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilmesi sağlanmıştır. Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşereye, tahriplere karşı gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır Bu amaçla Yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daima çalışır vaziyette bulundurması ve yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesi gerekliliği tanımlarda belirtilerek, gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesi ve ısının mümkün olduğu kadar sabit kâğıt malzeme (12-15 derece)arasında tutulmasını sağlamak gerekliliği tanımlanmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle rutubetin %50-60 arasında tutulması sağlanmıştır. Arşiv şemasının Arşive giriş kısmına asılmasını sağlamak amacıyla Arşiv Şeması çalışmalarına başlanılmıştır. Geri dönüşüm kutularında biriken Geri dönüşüm kağıtları ile Gizlilik dereceli dosyaların imha edilebilmesi için Devlet Malzeme Ofisine kağıt İmha Makinesi siparişi verilmiş olup, diğer kurumlarında imha edebileceği evrakların imhasının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. İdaremiz hizmet birimlerinde kullanılmak üzere 7 adet mühür Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden talep edilerek yaptırılmış ve ilgili birimlerin Teslim Alma Belgesine imzaları alınarak dağıtımı gerçekleşmiştir. Resmi Mühür Yönetmeliği hükümlerine göre Resmi Mühür Talimatı hazırlanmış ve yapılan ve yapılması gereken tüm işlemlerin talimatta tanımlanarak, sisteme konulması sağlanmıştır FAALİYET RAPORU

51 5.6. DAİRE BAŞKANLIĞI(2) ÇALIŞMALARI Daire Başkanlığına bağlı olarak Bütçe Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Daire Başkanlığı tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir; Valilik ya da Genel Sekreterlik makamınca verilen emir ve görevler yerine getirilmesi, görevle ilgili araştırmaları yapılması, ilgili makamlara bilgi ve belgelerin sunulması. Bağlı birimlerin koordinasyonu. Görevle ilgili toplantılara katılım KATILINAN TOPLANTI, ORGANİZASYON DAĞILIMI NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Daire Başkanının katıldığı kurum dışı (açılış, davet,organizasyon) toplantı Daire Başkanının katıldığı Kurum İçi Toplantı Sayısı BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Bütçe Müdürlüğü 1 müdür ve 1 şef ile iş ve işlemleri yürütmektedir yılında Bütçe Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar şöyle sıralanabilir; 2008 yılında İl Özel İdare bütçesinden ödenmek üzere 4142 tahakkuk işlemi gerçekleştirilmiştir yılında 150 ödenek gönderme işlemi, 30 ödenek aktarma işlemi, 61 ek ve olağanüstü ödenek işlemi gerçekleştirilmiştir. Bütçe gelirleri ve giderlerinin aylık olarak gerçekleşme değerleri grafikte gösterilmiştir FAALİYET RAPORU 49

52 TOPLAM ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK BÜTÇE GELİR - GİDER GELİŞİMLERİ ,12 TL ,47 TL ,46 TL ,34 TL ,87 TL ,64 TL ,03 TL ,86 TL ,63 TL ,34 TL ,63 TL ,98 TL ,17 TL ,89 TL ,90 TL ,45 TL ,23 TL ,73 TL ,99 TL ,83 TL ,74 TL ,04 TL ,84 TL ,55 TL ,91 TL ,40 TL Bütçe Gideri Gerçekleşmesi Bütçe Geliri Gerçekleşmesi EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 1 Müdür, 2 bilgisayar işletmeni, 2 sözleşmeli personel ile iş ve işlemleri yürütmektedir yılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar şöyle sıralanabilir; Maden Ocağı Ruhsatları 3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklikle sadece inşaatlarda kullanılan kum ve çakıl ruhsatları il özel idaresince verilmeye başlamıştır. Kocaeli nde I a Grubu (İşletme) Ruhsatları 3 adet, I b Grubu İşletme Ruhsatları 16 adet, II. Grup (aramalar 355, işletmeler 91, ön işletme 1) Ruhsatların toplamı 447 adet, III. Grup 3 adet arama ruhsatı, IV. Grup (arama 47, işletme 1) Ruhsatların toplamı 48 adet, Maden (arama 5, işletme 8) Ruhsatların toplamı 13 adet, hammadde üretim izinleri 12 adet olmak üzere toplam 542 adettir. Derince ilçesinde 6, Gebze ilçesinde 221, Gölcük ilçesinde 22, Kandıra ilçesinde 79, Karamürsel ilçesinde 17, Körfez ilçesinde 83, Merkez ilçede 114 olmak üzere ocak sayısı 542 adettir FAALİYET RAPORU

53 TAŞOCAKLARI - MADEN OCAKLARI - DİĞER MADEN OCAKLARI TAHAKKUK DAĞILIMI TOPLAM Maden Ocakları Gelirleri 1.079,04 TL Taş Ocakları Gelirleri 4.180,00 TL Diğer Maden Ocakları ,78 TL Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Kaynağı Ruhsatları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa istinaden İlimiz sınırları içerisinde (Gebze ve Körfez-Derince) 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmiştir. Ayraca İdaremiz adına kayıtlı Yeniköy ve yazlık beldelerin arama ve işletme ruhsatı bulunmaktadır. Merkez Cephanelik Planlama Çalışmaları İzmit Merkez İlçe, Gündoğdu Köyü, Tavşantepe (Cephanelik) Mevkiinde, 20 kadastro pafta, 1108 sayılı parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı toplam m 2 lik bu taşınmaz daha önce Milli Savunma Bakanlığı na tahsis edilmiş iken, bu tahsis Donanma Komutanlığı tarafından alanın boşaltılması ile birlikte kaldırılmıştır. Cephanelik Alanı daha sonra Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca Bakanlık Makamı nın tarih 400 sayılı oluru ile üstünde sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, gençlik ve spor hizmetlerinde kullanılmak üzere tesisler inşa edilmesi ve yapılaşmanın mümkün olmadığı bölümlerin ise rekreatif amaçlı düzenlenerek kamunun istifadesine sunulması amacı ile iki yıl süre ile Kocaeli İl Özel İdaresi ne tahsisi yapılmıştır. Eski Cephanelik bölgesi, coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yoğun kentsel doku içinde henüz yapılaşmamış bir alan olması nedenleriyle sadece Bekirpaşa Beldesi için değil kent merkezi ve Kocaeli açısından da kamunun kullanımına sunulabilecek büyüklükte ender alanlardan biridir. Yaklaşık sekiz yüz bin metrekarelik bu alanın rekreasyon alanı olarak kullanımı bugünkü hali ile mümkün olmamakta, yürüyüş yolları, oturma gurupları, aydınlatma projesi ve bitki örtüsü için peyzaj planlaması yapılmasını gerektirmektedir. Bölgenin evsiz bazı kişilerin işgaline uğraması ve doğal yapısının bozulması tehlikesine karşı korunması İl Özel İdaresi tarafından özel güvenlik şirketi ile sağlanmaktadır. Bu haliyle çok geniş olan alanın güvenliğini ve mevcut bitki örtüsünün bakımını sağlamak zor ve maliyeti yüksek bir uygulama olmaktadır. Nüfus ve yapı yoğunluğu hızla artan metropolitan şehirlerimizde kent merkezlerinde bu tür düzenlemelere olanak sağlayan alanların azlığı, anılan yerle ilgili tahsis süresinin sınırlı olması göz önünde tutularak, tamamen kamu yararı için düzenlenecek bu alandaki uygulamaların bir an önce hayata geçirilebilmesini sağlamak amacıyla çalışmalara başlanmıştır FAALİYET RAPORU 51

54 Gelecekte bu alanın bütünlüğünü koruyabilmek, yüksek eğimli ve engebeli topoğrafik yapısı nedeniyle rekreasyon alanı olarak düzenlenecek büyük bir bölümünü yaşatabilmek, tüm Kocaeli ne hizmet eden aktif bir yeşil alan olarak değerlendirilebilmek yapılaşmaya uygun kesimlerde yapılacak ve kamu hizmetine sunulacak tesislerle mümkün olacaktır. Bilindiği üzere kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının en etkin yolu onlara bir fonksiyon vererek yaşamasını, çalışmasını sağlamaktır. Eski Cephanelik Alanında da mevcut yeşil doku ile uyumlu ve Kocaeli nde yaşayan herkese hitap edecek sosyo-kültürel tesislerin hayata geçirilmesi halinde alanın büyük bir kısmında yer alan ağaçların ve bitki örtüsünün bakımı, korunması ve hatta geliştirilmesi daha kolay olacaktır. Projelendirme sürecinde çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesini yükseltmek hedeflenmiştir. Amacımız, şehrimizin ihtiyacına cevap verebilecek niteliklere sahip, doğal ve fiziksel kaynakların uygun kullanıldığı ve bununla birlikte kısa, orta ve uzun vadeli müdahale ve yaklaşımlara olanak sağlayan Nazım ve Uygulama İmar planlarının oluşturulmasıdır. Bu amaç ve hedeflerle Kocaeli İl Özel İdaresince imar planı çalışmaları başlatılmış, 1108 sayılı parselin jeolojik ve jeoteknik etütleri yaptırılmış, bölge zemin koşulları ve yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Yapılan etütler neticesinde bölge yerleşime uygun, önlemli alan ve önlemli alan (1) olarak sınıflanmıştır. Bölgede yapılan jeolojik jeoteknik etüt verileri planlama çalışmalarına esas teşkil etmiştir. Eğimli bir arazi yapısına sahip olan alanın halihazırdaki durumu da dikkate alınarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan önerileri hazırlanmış, 20 metrelik imar yolları düzenlenerek planlama bölgesinin içinde bir ring oluşturulmuştur. Bölgede kamu yatırımları sonucu oluşacak trafik yükü göz önünde tutularak, bu yolların kent içi ana ulaşım arterlerine bağlantılarının sağlanması gerektiği belirlenmiştir. Bu amaçla TEM otoyolu üzerinden Gündoğdu Bölgesine ve Maltepe Mahallesine bağlantı güzergahları önerilmiştir tarihinde Kocaeli İl Özel İdaresi nde düzenlenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile Bekirpaşa Belediye Başkanlığı ndan temsilcilerin katıldığı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda söz konusu alanın Kocaeli İl Özel İdaresi ne tahsis amacına uygun olarak yatırımcı kurum ve kuruluşların görüş ve talepleri alınarak planlama çalışmalarında değerlendirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü nden alınan verilere göre Kocaeli nde 10 Devlet, 1 tıp fakültesi, 6 özel, 2 askeri hastane olmak üzere toplam 18 hastane, 3 dispanser, 105 sağlık ocağı vardır. Toplam 5620 hekim, eczacı, diş hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru ve yardımcı personel görev yapmakta, sağlık kurumlarında 2958 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Türkiye de her 400 kişiye bir yatak düşerken Kocaeli nde bu sayı 450 dir. Yeni yapılan sağlık tesisleri ile bu rakamın Türkiye ortalamasının çok altına çekilmesi, 250 kişiye bir yatak düşmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Cephanelik bölgesinde 200 dönümlük bir alanda 400 yataklı bir sağlık tesisi için yer ayrılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Kocaeli Devlet Hastanesi şehir merkezinde, etrafında yapılaşmaların tamamlandığı bir alanda yer almaktadır. Bu nedenle yeterli gelişme alanına sahip değildir. Sağlık hizmeti talebindeki yoğunluk nedeniyle bu hastanemizin mevcut mekansal imkanları yeterli olamamaktadır. Planlama alanında Sağlık Bakanlığı tarafından da inceleme ve değerlendirmesi yapılan konumda bir sağlık tesisi yapılması hasta yoğunluğunun azaltılmasını, verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesini sağlayacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü nce de bölgede yer alan ilköğretim alanlarının yeterli olduğu, ancak il merkezine hitap edecek orta öğretim alanlarına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir. Gerekli çalışmaların tamamlanmasını müteakip bu tesislerin gerçekleştirilmesine İl Özel İdaresi tarafından hemen başlanabilecektir. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bekirpaşa Belediye Başkanlığı yetkililerince de bölgede çok amaçlı spor tesisleri, stadyum gibi projelere gereksinim olduğu belirtilmiştir. Bu konuda FAALİYET RAPORU

55 İlgili Belediye Başkanlığı ile yapılan yazışma ve görüşmelerde Açık Semt Sahası niteliğindeki spor alanlarının hemen hayata geçirilebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığı anlaşılmıştır. Sanayi ve üniversiteler şehri olan Kocaeli nde sık sık ulusal ve uluslar arası organizasyonlar düzenlenmesi söz konusu olmaktadır. İstanbul da düzenlenmesi muhtemel küresel anlamdaki organizasyonlar içinde ilimizde bir kültür ve kongre merkezine ve uluslar arası standartlara uygun konaklama tesislerine büyük ihtiyaç vardır. Bu konuda özel sektöre ait tesis sayısı da yeterli değildir. Proje kapsamında ilimizde önemli bir eksiğin giderilmesini sağlayacak Kültür ve Kongre Merkezi kazandırılabileceği düşünülmektedir. Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Özel İdaresi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak bir anlayış içinde kurulması planlanan Kocaeli Afet Koordinasyon Merkezi (KAFKOM) projesi, KAFKOM binasına uygun bir yerleşim alanı sağlanamadığından planlanan gerçekleşme süresine uyulmasında zorluklar yaşanmaktadır. Yapılan tüm inceleme ve çalışmalar sonucunda hazırlanan plan önerisinde; Toplam ,50 m 2 lik tapulu alanda m² yüzölçümlü alan hesap edilmiş, ,24 m 2 si sosyo kültürel tesisler alanı olarak belirlenmiş, ,54 m 2 si imar yolu olarak düzenlenmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 690 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı onaylanmıştır. Söz konusu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ise Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 134 sayılı kararı ile onaylanmış ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden ön tahsisin uzatılması talebinde bulunulmuştur. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün gerçekleştirilmesi düşünülen her bir projeye ilişkin alanların yapılacak uygulama ile müstakil imar adalarına dönüştürülerek Hazine adına tescilini müteakip değerlendirileceği ifadesine istinaden tarihinde parselasyon işlemine geçilmiş ve imzalanan teknik şartname doğrultusunda işlemler gerçekleştirilmiştir. Parselin bulunduğu kesimde yapılan uygulama sonucunda yukarıda açıklanan hizmetlerde değerlendirilmek üzere 8 ayrı parsel olarak parselasyon işlemi tamamlanmış ve tarihinde Tapu Sicil Müdürlüğünde 8 (sekiz) ayrı parsel olarak tescili yaptırılmıştır. Uygulama sonucu oluşan 8 ayrı parsele ait tapu örnekleri tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne gönderilerek kesin tahsisin yapılması istenilmiş olup cevap beklenmektedir PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI İl Genel Meclisi kararı ile 2006 Ağustos ayında oluşturulan bu Müdürlüğe bağlı olarak çalışan Etüt Plan ve Proje Birimi ile Yatırım ve İnşaat Birimi; norm kadronun tamamlanmaması ve mevcut personelin her iki birimin de görevlerini yürütmesi nedeniyle, 2008 yılında birleştirilmiştir. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, 2008 yılındaki çalışmalarını; Şubat ayında sözleşmeli personel olarak 1 Elektrik Mühendisi, 2 İnşaat Mühendisi alınarak, Haziran ayına kadar 2 Makine Mühendisi, 2 Elektrik Mühendisi, 3 İnşaat Mühendisi olmak üzere toplam 7 personel ile yürütmüştür. Haziran ayında, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde görev yapan İl Özel İdaresinin sözleşmeli personellerinden 1 Makine Mühendisi ile 1 İnşaat Mühendisinin de bu Müdürlükte görevlendirilmesiyle toplam 9 personel ile çalışmalarına devam etmiştir. Hizmetlerin daha verimli ve etkin şekilde yerine getirilebilmesi için gereksinimler doğrultusunda yeni personel alımı ile Müdürlük kadrosu güçlendirilmeye devam edilecektir FAALİYET RAPORU 53

56 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün kuruluş amacı 5302 sayılı İl Özel İdareleri kanunu kapsamında İdaremiz tarafından sunulan yatırım hizmetlerine ait işlerin tek merkezden ve bir elden kontrol ve takibinin sağlanmasıdır. Buna göre birimlerin görevleri arasında; Kocaeli İl Özel İdaresi bütçesinden veya genel bütçeden aktarılan ödeneklerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan temin yoluyla yapılan ve doğrudan temin limitini aşan ihaleleri yapılmış işlerin sözleşme ve şartnamelere göre kontrol hizmetlerini ve kabullerini yapmak, Bu yapım işlerinin hak edişlerini hazırlamak, İhaleye esas olmak üzere doğrudan temin limitini aşmayan ve aşan işlerin keşiflerini yaparak yaklaşık maliyetlerini hazırlamak sayılabilir. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2008 yılı içinde toplam 52 adet işin keşfini yaparak, yaklaşık maliyetini belirlemiş, doğrudan temin yoluyla yaptırılan 51 adet yapım işinin kontrol ve kabul işlemlerini yapmıştır. 3 adet yapım işi devam etmektedir. Ayrıca, doğrudan temin limitini aşan 8 adet yapım işinin kontrol ve kabul işlemlerini yapmış olup 8 adet yapım işi de devam etmektedir yılında; Büyükderbent Sağlık Ocağı Yapım İşi Yeniköy K-3 Sıcak Su Üretim Kuyusu İl Özel İdaresi Hizmet Binası Onarımı Köseköy ve Suadiye Rehabilitasyon Merkezleri Bakım Onarımları bitirilen işlerden bazıları olup, Karamürsel 1000 kişilik spor Salonu inşaatı Gebze KGYS (MOBESE) Yapım İşi Gebze Çayırova Sevgi Evleri Yapım İşi Gölcük Saraylı Futbol Sahası Tribün Yapım İşi Yapımı devam eden işlerden bazılarıdır STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Kalite Yönetim olmak üzere iki alt birim ve 1 Müdür, 1 bilgisayar mühendisi,1 bilgisayar teknisyeni ve 1 hizmet alımı olmak üzere dört personel ile faaliyetlerini yürütmektedir yılında Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur. KAPALI DEVRE KAMERA(CCTV) SİSTEMLERİ 2008 yılında; Yeni Hizmet Binası Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Kurulumu Valilik Binası Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Kurulumu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi kurulumu Gölcük Kaymakamlık Binası ve Kaymakam Konutuna Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Kurulumu İsmet Paşa Stadyumu Çevresi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Devre Kamera (CCTV)Sistemi Kurulumu FAALİYET RAPORU

57 İzmit Kapalı Yüzme Havuzu Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Kurulumu Gebze Stadyumuna Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Kurulumu gerçekleştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2008 yılında kurumsal yapılanmamıza destek sağlayacak ve İlimiz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik teknik altyapı, donanım ve yazılım yatırımları da sürdürülmüştür. Yeni Hizmet Binası Bilişim Altyapısı Yeni hizmet binamıza; ana sunucu(domain Controler Server), yedek sunucu (Additional Domain Controler Server),e-posta sunucu (Exchange Server) ve güvenlik sunucu (ISA Server) yapılarından oluşan, İdaremizin yıllardır eksikliğini hissettiği yönetilebilir, güvenli bir bilişim sisteminin donanım-yazılım ihtiyaçları ve konfigürasyonu belirlenmiş, kurulumu gerçekleştirilmiş olup; etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kurulan sistemde; 1. Oracle Database Server, 2. Web ve SMTP Server, 3. DC, DNS, Exchange Server, 4. Additional Domain Controller (ADC) ve File Server, 5. ISA (Fırewall) Server yer almaktadır. Kurulan bilişim sisteminin getirdiği katkılar; Kurumsal bazda bilgi güvenliğinin sağlanması için oluşturulan güvenlik sistemi ile sisteme dışarıdan gelebilecek zararların en az seviyeye indirilmesi, internet üzerinden gelebilecek tehditlere karşı sistematik, güvenli şekilde ve tek noktadan yönetim, doğabilecek sorunlara karşı tedbir uzantılı Kurumsal e-posta hesabı yönetimi ve kontrolü Terminal (client) bilgisayarların görev ve yetkilerinin tanımlanması, yazılım(dosya ve program) ve donanım (yazıcı, tarayıcı gibi) paylaşımı Dosyaların güvenli yedeklerinin (back up) düzenli olarak alınması yoluyla olası veri kayıplarının önlenmesi, sistemin aksamadan kesintisiz çalışmasının sağlanmasıdır. Zywall USG 300 security gateway ile mevcut 2 Adet 4 Mbps Adsl hattı birleştirilerek internet erişim hızında artış sağlanmıştır yılında VDSL hizmeti alınarak erişim hızının daha da arttırılması planlanmıştır. Yeni hizmet binası için gerekli olan telefon santrali için araştırmalar yapılmış, kurulumu 100 hat olan 250 hat kapasitesine sahip ISDN IP PBX dijital telefon santrali kurulmuştur. Bu telefon santrali bünyesinde bütünleşik (entegre) olarak sesli yanıt ve sesli posta, otomatik çağrı dağıtımı (ACD), IP telefon, VoIP, Call Center ve DECT kablosuz telefon özellikleri ile haberleşme olanaklarını barındırmaktadır. Yeni hizmet binasının bilgi işlem altyapısının oluşturulması, bilgisayar ağı (veri/kablolama) altyapısı ile zayıf akım tesisatının (televizyon, dahili telefon ve kamera sistemi) kontrol iş ve işlemleri, Müdürlük personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Yeni hizmet binasının fiziki güvenliğinin sağlanması için dış cephelere, bina girişine ve katlarda giriş ve koridorlara yerleştirilmesi gereken optimum kamera sayısı, tipi ve konumları 2008 FAALİYET RAPORU 55

58 belirlenmiştir. Yeni güvenlik sistemi oluşturulurken mevcut binada kullanılan kamera ve DVR (video kayıt cihazı) da değerlendirilerek yatırım maliyetinin düşürülmesi sağlanmıştır yılında İdaremizin performansının belirlenmesine katkı sağlamak üzere kullanılmaya başlanan ve yatırım projeleri ile projelere ait verilerin depolanarak iş ve işlemlerin gerektirdiği şekilde raporlanmasını sağlayan Yatırım Takip Bilgi Sistemi yazılımı, kullanıcılardan gelen istek, öneri ve şikâyetler doğrultusunda geliştirilerek iletilen tüm sorunlar çözüme kavuşturulmuştur yılında yapılan kullanıcı eğitimleri ve iyileştirmelerle yazılımın işleyişinin devamlılığı ve güncelliği sağlanmıştır. Bu yazılım, İl Özel İdaresi yatırımlarının kapsamlı bir şekilde takibini sağladığı gibi, rapor ve programların doğru ve hızlı hazırlanması imkanını sunmuştur. Gelir Takip Bilgi Sistemi Gelir Takip Yazılımı ile su ürünleri, yer altı suları, devamsız öğrenciler, kültür varlıkları, emlak vergileri, imar cezaları, madenler ve gayrimenkuller kapsamında yapılan tahakkuklar, ecrimisiller ve tahsilâtların takibinin yapılması sağlanmıştır. Gelir Takip Bilgi Sistemi Ekran Görüntüsü Yatırım ve Gayrimenkul Takip Bilgi Sistemi Yatırım Takip Bilgi Sistemi ile aynı teknik alt yapıyı (server) kullanan, bu yazılımın alt modülü olarak hazırlanan Gayrimenkul ve Maden Takip Sistemi yazılımı ve Gelir Takip Yazılımı tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Gayrimenkul ve Maden Takip Sistemi yazılım ile İdaremize ait gayrimenkuller, 5302 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmiş taşınmazlar, Kocaeli il sınırları içinde bulunan maden ocakları ve bunlara ilişkin verilerin sayısal ortamda, web teknolojileri kullanılarak yönetimi ve kontrolü sağlanmıştır. Yazılımdan alınan detaylı raporlar sayesinde süreçlerin akışı izlenmiş, güvenilir ve doğru veriye erişim sağlanmıştır. Bu yazılım, gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydı Yönetmeliği ne uygun olup yazılımdan alınan raporlar arasında ilgili yönetmelik kapsamındaki tablolar da yer almaktadır. Kurumsal Web Sitesi Kocaeli İl Özel İdaresi kurumsal internet sayfasında yer alan bilgilerin güncellenmesi yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilmiş ve yıl boyunca web sitemizde 140 adet güncelleme yapılmıştır. Web sitemizde kurumumuz ve faaliyetlerine ilişkin bir arşiv oluşturulması sürdürülmüştür. Web sitesi ile amacımız, İdaremizin faaliyetlerinin, İl Genel Meclisi ve Encümen kararlarının kamuoyuna duyurulması yanında, İdaremizden hizmet alan kişi ve FAALİYET RAPORU

59 kuruluşların istek ve beklentilerini hızlı bir şekilde iletebilecekleri bir etkileşim ortamının oluşturulmasıdır. Yazılım ve Donanım Arızaları Bilgi işlem birimine 2008 yılında bildirilen donanımsal bilgisayar arızalarının aylık ortalama sayısı 11 olarak tespit edilmiştir. Bu arızaların giderilme oranı % 100 dür. Bir ayda oluşan yazılım sorunları ortalama sayısı 2008 yılında 20 den 18 e düşmüştür yılında yaşanan yazılım sorunlarının tamamı kendi imkanlarımız ile çözülmüş, Access tabanlı Proje Kontrolörleri Yazılımı ve Fatura Takip Yazılımı hazırlanmış, ayrıca Kalite Yönetim Sistemi kayıtlarına erişimin daha kolay ve hızlı olmasını sağlamak amacıyla Excel tabanlı bir çalışma yapılmıştır yılında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ne ait 4 adet bilgisayarın donanım sorunları ve 6 adet bilgisayarın yazılım sorunları da giderilmiştir. Kocaeli Kent Güvenlik Yönetim Merkezleri (MOBESE) Projesi İl Genel Meclisinin 2007 Haziran ayı toplantısında İl Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ilimizde uygulanacak Kocaeli Kent Güvenlik Yönetim Merkezleri (MOBESE) Projesinin İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştır. Kararda proje için yapılacak şartlı bağışların kabul edilmesi, toplanan bağışlardan kalan miktarlar olması halinde MOBESE ve diğer Emniyet hizmetlerinde kullanılması hususları da yer almıştır. Bu projenin ilk ayağı olan Gebze ilçesi Kent Güvenlik Yönetim Merkezi kurulumu tamamlanarak kullanıma başlanılmıştır. e-devlet Uygulamaları Ülkemiz düzeyinde kullanımına geçilen iş ve işlemleri hızlandıran, gereksiz yazışmalardan kurtularak çalışma veriminin arttırılmasını sağlayan e-devlet uygulamaları, teknik gelişmeler İdaremiz tarafından kullanılmaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İl Özel İdareleri Kurumsal (Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe) Bilgi Sistemi yazılımı iki yıldan bu yana kullanılmaktadır yılı mali hesaplarının kapanış işlemleri bu yazılım kapsamında yapılmıştır. Ancak programda yevmiye, mizan, bilanço ve devir gibi işlemlerin çıktılarının, yevmiye defterleri gibi büyük defterlerin raporlarının alınmasında sorunlar yaşanmakta olup hızlılık ve akıcı kullanım yönünden henüz istenen performansa ulaşılamamıştır. Söz konusu programın kullanımında sorunlar bulunmakla birlikte Bakanlık tarafından yenileme ve iyileştirme işlemleri sürdürülmektedir. Kocaeli İl Özel İdaresinde istihdam edilen personelin SSK ile ilgili işlemleri 2005 yılından beri e-bildirge sistemi kullanılarak yürütülmekte olup işe alma, işten çıkarma gibi konularda yazışma yapma gereği ortadan kalkmıştır. e-içişleri Projesi Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Kocaeli İl Özel İdaresi, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyon ve sorumluluğunda yürütülen e-içişleri projesinin başarıyla yürütülmesi ve projenin etkin bir şekilde kullanılmasıyla iş ve işlemlerdeki hız ve kalitenin arttırılması için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 1. İdaremiz tarafından yeni kurulan kaymakamlıklarının (Başiskele, Kartepe, İzmit, Çayırova, Dilovası) bilgisayar, yazıcı, faks ihtiyaçları karşılanmıştır. 2. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca koordine edilen kullanıcı eğitimlerine seçilen 3 personelin katılımı için yazışmalar yapılmıştır. Eğitim tarihleri belirlenmiştir FAALİYET RAPORU 57

60 3. Bilgi İşlem Birimince, tüm personelimiz sistemde tanımlanmış, yetkileri ve görevleri ayarlanmış ve personelimize hem gruplar halinde ve hem de bire bir iş başı eğitimi verilerek projenin faaliyetinin devamı sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak Kocaeli İl Özel İdaresi e-içişleri projesinin en yüksek oranda ve en etkin uygulandığı İdare olmuştur. ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KYS oluşturma çalışmaları 01 Mayıs 2006 tarihinde başlamıştır. Dokümantasyon ve hazırlık çalışmalarından sonra sistemin uygulanmasına geçilmiş, tarihinde Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Tetkiki gerçekleştirilmiştir. İdaremiz tarihinde Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Sistemin 1. periyodik dış denetimi 2007 yılı Ekim ayında 2. Periyodik denetimi ise 4 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 4 Kasım 2008 tarihinde Türk Loydu tarafından yapılan dış denetimde iç tetkikler, prosedür ve süreçlerin uygulanması, yönetimi gözden geçirme toplantılarının etkinliği ve yapılan iyileştirmeler denetlenmiştir. Denetim ekibi tarafından yapılan dış tetkik sonucu herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadığı ve sistemin başarılı bir şekilde yürütüldüğü belirtilmiştir. İdaremiz 2008 ana hedeflerinden biri Hizmet Alan Kurum ve Kuruluşlarla Kocaeli İl Özel İdaresi liderliğinde yılda iki kez toplanarak istek ve beklentilerini alınması dır. Yapılan toplantılarda kuruluşların istek ve beklentileri dinlenmiş, çalışmalar esnasında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için görüş alış verişinde bulunulmuştur Kalite hedeflerimizden olan hizmet memnuniyeti ölçüm ve çalışan memnuniyeti anketleri yapılmış, Anket çalışmasında 118 adet dış müşteri anketi geri dönüş yapılmıştır. Anket sonuçları değerlendirilmiş ve İl Özel İdaresine yönelik memnuniyetin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca İl Özel İdaresi Kalite Yönetim Sistemi Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından tez çalışmasına konu olmuştur. İÖİ KYS dokümanları birim amirleri ve kalite yönetim temsilcisi tarafından sürekli gözden geçirilmekte ve gerektiğinde revizyonlar yapılmaktadır. Böylece yeni organizasyon yapısı ile kalite yönetim sistemimizin uyumu sağlanmış olmaktadır. BİRİM PERFORMANS VE ALT HEDEF DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde performans esaslı bütçelemeye ilişkin düzenleme yer almaktadır. Bu maddede kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmektedir. Kocaeli İl Özel İdaresi ( ) Stratejik Planı 2006 yılı içinde hazırlanmış olup, 2007 yılı başından itibaren uygulanmasına geçilmiştir Mahalli seçimler sonrasında yıllarını kapsayacak yeni Stratejik Plan hazırlanacaktır. Birimlere ait performans parametrelerinin sayısal değerleri bir yıl boyunca izlenmektedir. Yılsonunda en yüksek veya en yüksek değerlerin hangi aylarda gerçekleştiği, değerlerin yükselme ya da düşme eğilimleri, düzensiz artış ya da azalmalar değerlendirilmektedir. Aylık ve yıllık değerlendirmeler sonucunda parametrelerin niteliğine göre daha önce tespit edilmiş olan ortalama değer ya da hedef değerler revize edilmektedir. Böylece iş ve işlemlerde sürekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır FAALİYET RAPORU

61 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Avrupa Bölgeler Meclisi (AER-Assembly of European Regions) Üyeliği Türkiye nin Avrupa Birliği ne üyelik sürecinde mahalli idarelerin de yurtdışı ilişkilerini geliştirmeleri önem arz etmektedir sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 62. maddesi İl Özel İdarelerinin uluslar arası kuruluşlara üye olabileceği hükmünü getirmiştir. İl Özel İdarelerinin bu yöndeki çabaları İçişleri Bakanlığınca da desteklenmektedir. Avrupa Bölgeler Meclisi (AER-Assembly of European Regions) 1985 yılında kurulmuş olan ve değişik Avrupa ülkelerinden 250 nin üzerinde üyesi bulunan bir teşkilattır. AER Avrupa da vatandaşa en yakın birimler olarak bölgelerin gelişmesi ve Avrupa politikalarında rol oynaması için çalışmaktadır. Avrupa Konseyi nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi nin 1994 de kurulması ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi nin 1995 de kurulması bu çabalarla bağlantılıdır. AER nin ana amaçları; 1. Avrupa da bölgesel demokrasi ve yetki devri (adem-i merkeziyet) anlayışını teşvik etmek, 2. Bölgesel yönetimlerin çıkarları için ulusal, Avrupa ve uluslar arası düzeylerde lobi faaliyetlerinde bulunmak ve teşvik etmek, 3. Mükemmelleşmeyi teşvik etmek ve bölgesel yönetişimde liderliği geliştirmek, 4. Avrupa da bölgesel işbirliğini desteklemek, 5. Avrupa da bölgesel çeşitliliği, farklılığı (diversity) teşvik etmek, 6. Avrupa nın vatandaşlarına duyarlılığını artırmak için bölgelerin kapasitelerini geliştirmektir. AER nin hedefleri arasında bölgeselleştirmeyi arttırmak, vatandaşa iyi hizmet sağlamak bulunmaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile işbirliğine gitmektedir. AER Kurumsal İşler, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Uyum, Bölgesel Planlama, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Kültür, Eğitim, Gençlik, İletişim ve Spor konulu komiteler halinde çalışmaktadır. Bu komitelere ek olarak Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Gurubu vardır. AER öğrenci değişim programları, yaz okulları programları gibi programlar da uygulanmaktadır. Avrupa Bölgeler Meclisinin; Başkanlık, Genel Kurul ve büro olmak üzere 3 organı bulunmaktadır. Üyeliğinin gerçekleşmesi halinde Kurumumuz Genel Kurul da en fazla iki oyla temsil edilebilir ve her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye olunması halinde yıllık üye aidatı İl nüfusu baz alınarak her kişi için 1 Euro-cent olarak belirlenmiştir. Türkiye için % 25 indirim sağlanmakta olan üyelik aidatının yaklaşık maliyeti 9000 Euro dur. Ülkemizde bu teşkilata üye olabilecek en uygun yapının İl Özel İdareleri olması, İdaremizin yurt dışı ilişkiler kurulması yoluyla sürekli gelişmesinin sağlanması amacıyla Kocaeli İl Özel İdaresi nin (AER-Assembly of European Regions) Avrupa Bölgeler Meclisi ne üye olması, çalışma toplantılarına ve faaliyetlerine katılması için Kocaeli İl Genel Meclisi nin konuya ilişkin gün ve 12 sayılı kararı İçişleri Bakanlığı na iletilmiş, Bakanlığın günlü onayı alınmıştır. Avrupa Bölgeler Meclisi nin (Assembly of European Regions AER) İtalya nın Udine şehrinde Kasım 2007 tarihleri arasında yapılan ve 27 ülkedeki 153 bölgeden yaklaşık 600 kişinin katıldığı Genel Kurul toplantısında Kocaeli ve Kırşehir bölgelerinin AER a üyelikleri onaylanmıştır. İstanbul ve Kahramanmaraş ın üyelikleri ise 2006 yılı Genel Kurulunda kabul edilmiştir. AER nin yıllarına yönelik anahtar öncelikleri; 2008 FAALİYET RAPORU 59

62 1. Bölgesel yönetişimin modernizasyonu ve uluslar arası haline gelmesini teşvik etmek, 2. Avrupa daki bölgelerin buluşları, büyümeyi ve istihdamı teşvik etmek, 3. Nüfus yapısındaki değişimin, göçün, sağlığın ve sosyal dışlanmanın ortaya çıkardığı sorunlara çözüm bulmak, 4. Sürdürülebilir gelişmeyi mümkün kılmak ve çevresel kalitenin kötüleşmesiyle savaşmak, 5. Çeşitlilik yoluyla demokrasiyi ulaştırmak; kültür, medya ve eğitim çeşitliliğini teşvik etmek, 6. Vatandaşlar için güvenli bir çevre oluşturmaktır. Finlandiya nın Tampere şehrinde Kasım 2008 tarihleri arasında yapılan 2008 Genel Kurulunda Kocaeli İl Özel İdaresini İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Behçet ERSAN ve Genel Sekreter Metin YAHŞİ temsil etmiştir. Genel Kurulun ilk gününde komitelerin geçtiğimiz döneme ait faaliyetleri görüşülerek önümüzdeki yılın çalışma planları kabul edilmiştir Genel Kurulun ana konusu Göç ve Entegrasyon üzerine olup bu konuda Tampere Deklarasyonu kabul edilmiştir. Avrupa ca Konuşur musunuz? (Do You Speak European) Avrupa Bölgeler Meclisi Avrupa Gençlik Yarışması İdaremiz tarafından Avrupa Bölgeler Meclisi nce düzenlenen toplantı, çalışma, proje ve etkinliklerine katılarak Kocaeli'nin ve Türkiye nin tanıtımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Avrupa Bölgeler Meclisi nin düzenlediği Avrupaca Konuşuyor musunuz? yarışmasına katılmak üzere müracaatta bulunulmuş, ilçeler ve il bazında yapılan yarışmalarla il birincisi ekip tespit edilmiş ve 3 Aralık 2008 tarihinde Brüksel de yapılan yarışmada İdaremizi çok başarılı bir şekilde temsil etmeleri sağlanmıştır. Avrupaca Konuşuyor musunuz? yarışması yaşları arasındaki gençlere Avrupa sizin için ne anlam ifade ediyor? sorusuna karşılık olarak kendi görüşlerini hazırlama ve sunma fırsatını veren bir kişisel ifade ve genel konuşma yarışmasıdır. İdaremizi temsil etme hakkını kazanan Derince Hürriyet Lisesi öğrencilerinden oluşan beş kişilik ekip gösterdiği performans ile büyük beğeni toplamıştır FAALİYET RAPORU

63 6.YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ İçişleri Bakanlığının tarihli ve sayılı 2005/133 sayılı Genelgesinin 3. maddesi ile bütçelerinde birim düzeyinde kurumsal kodlama yapılmamış olan il özel idarelerinde harcama yetkilisi genel sekreter olduğu belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığının tarihli ve sayılı Genelgesine istinaden tarihli ve 705 sayılı onayla harcama yetkililiği görevi Genel Sekreter tarafından Daire Başkam İrfan ÇAKMAK'a devredilmiştir. Valilik Makamının tarihli ve 1492 sayılı onayı ile boş bulunan Daire Başkanlığına Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Murat USTAOĞLU görevlendirilmiştir. Gerçekleştirme görevlilerinin de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. maddesi ile Sayıştay Genel Kurulunun tarihli ve 5189/1 sayılı kararma göre belirlenmesi gerekmektedir sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 33. maddesine göre "Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler." Sayıştay Genel Kurul Kararının Gerçekleştirme Görevlileri Başlıklı 4. maddesinin (a) bendinin 4. fıkrası ile gerçekleştirme görevlilerinin, harcama yetkilisi yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirileceği, ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlilerinin de ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde Ön mali kontrol yapacakları karara bağlanmıştır. Sayıştay Genel Kurulunun söz konusu kararma ve Milli Eğitim Bakanlığının Strateji Geliştirme Başkanlığının 2008/20 sayılı Genelgesine göre, Valilik Makamının tarih ve 3801 sayılı onayı ile İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek verilen Müdürlüklerin İl Müdürleri gerçekleştirme görevlisi olamayacaklardır. Bu sebeple gerçekleştirme görevlilerinin yeniden belirlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki belirtilen mevzuat ve bilgiler ışığında İl Özel İdaresi bütçesinden yapılacak ödemeler ve gelirlerle ilgili: 1.Harcama yetkilisi olarak; Birimlerin bağlı olduğu Daire Başkanı Herhangi bir daire başkanına bağlı olmayan birimlerde Daire Başkanı İrfan ÇAKMAK görevlendirilmiştir. 2. Gerçekleştirme görevlileri olarak; Yapım, bakım ve onarımla ilgili ödeme emri belgesini düzenlemek üzere Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürünün; - Mal ve hizmet alımlarıyla ilgili Ödeme emri belgesini düzenlemek üzere Satın Alma Müdürü; Personelin maaş, SSK, tedavi, görev yollukları ve benzeri giderlere ait belgeleri düzenlemek üzere İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürü; İdare İle ilgili araç, personel ve benzeri hizmet alımları ile hizmet binası, vali konağı ve kaymakam konutlarının elektrik, su, doğalgaz, LPG ve telefonlar (Vali 2008 FAALİYET RAPORU 61

64 ve Kaymakamlar tarafından kullanılan Cep telefonlarına ait faturalar dâhil) ile ilgili ödeme emri belgesini düzenlemek üzere Bina ve İdari İşleri yürütmekle görevli birim amiri; Hukuk işleri ile ilgili yapılacak her türlü ödemeler ile ilgili ödeme emri belgesini düzenlemek üzere Hukuk Müşaviri; İl Özel İdaresince yapılan kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde Emlak ve İstimlak Müdürü; Bütçeden ayrılmış bulunan kanuni payların ödenmesi, mevzuatı gereği ve çeşitli nedenlerden dolayı emanet hesaplara alınmış bulunan emanetlerin iadesi, teminat mektuplarının alınması ve iadesi ile ilgili ödeme emri belgesini ve muhasebe işlem fişini düzenlemek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Şefi; Taşınır ve taşınmazlar ile ilgili her türlü gelire ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile ilgili Ödeme emri belgesini ve muhasebe işlem fişini" düzenlemek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefi görevlendirilmiştir. İl Özel İdaresinin yapım, mal ve hizmet alımlarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işlemlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılmıştır. Bütçede ödeneği bulunan yapım, mal ve hizmet alımlarında öncelikle yaklaşık maliyetin belirlenmesi, ihale onayının alınması, idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması, ihaleye çıkılması, ilan ve ihalenin gerçekleştirilmesi, sözleşmeye bağlanması şeklinde bir süreç takip edilmektedir sayılı Kanuna göre yapılan işlemlerde ilgisine göre İl Genel Meclisi ve/veya İl Encümeni kararı alınmakta, muhammen bedel tespiti yapılmakta, ihale şartnamesi hazırlanmakta, ilana çıkılmakta, ihale İl Özel İdaresinin ihale komisyonu olan İl Encümeni huzurunda yapılmakta ve buna göre sözleşmeye bağlanmaktadır. Harcama ve ihale sürecinde yukarda bahsi geçen kanunlardaki belirtilen yetki ve sorumlulukların bilincinde hareket edilmektedir yılında Kocaeli İl Özel İdaresinin tarihleri arasındaki genel iş ve yürütümü Mülkiye Başmüfettişi A.Turgay ALPMAN tarafından denetlenmiştir. Denetleme sonrasında düzenlenen raporda sayıca az personelin özverili ve başarılı bir şekilde hizmet verdiği ifade edilmiştir yılı hesap iş ve işlemlerinin denetimi 2008 yılında İl Genel Meclisince seçilen Denetim Komisyonu tarafından yapılarak rapora bağlanmıştır. Söz konusu rapor 2008 yılı Nisan ayı İl Genel Meclisi toplantısında sunulmuştur yılı hesap iş ve işlemlerine ait evraklar 2009 yılında seçilen Denetim Komisyonu tarafından yapılan 2008 yılı denetimden sonra Sayıştay a gönderilecektir. Bundan başka iş ve işlemlerin denetiminde idaremizi sıkıntıya sokacak herhangi bir tespit olmamıştır. D- DİĞER HUSUSLAR STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİMİ, PERFORMANS PROGRAMI Ülkemizde uygulanan yeni stratejiler doğrultusunda hazırlanan kalkınma ve gelişme planları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 31. maddeleri hükümleri gereğince İl Özel İdaresi ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluk alanına giren işleri kapsayacak şekilde kolektif bir Stratejik Planlama ve Yönetimi, Performans Planı hazırlanmıştır. Stratejik Plan, İl Genel Meclisi nin gün ve 115 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. İl Özel İdaresi Yasasının 31. maddesi gereği Performans Planımız da Kasım 2006 ayı toplantısında İl Genel FAALİYET RAPORU

65 Meclisine sunulmuş, gün ve 123/3 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile kabul edilmiştir. Planlı ve somut programlara dayalı hizmet üretebilmek, kurum kaynaklarının rasyonel kullanılmasını sağlayacak şekilde yatırım programlarının hazırlanmasına ve bütçe çalışmalarına rehberlik etmek amaçları ile hazırlanan stratejik planın uygulanma sürecinde bir yıl tamamlanmıştır. Kurumsal Yapılanma Projesi kapsamında mevcut kurumsal işleyiş ortaya çıkarılmış, etkin, kaliteli ve hızlı hizmet için yeni çözüm yöntemleri belirlenmiştir. Ardından gerekli iyileştirmeler ve uygulamalar başlatılmıştır. Performans hedefli yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu konuda yürütülen faaliyetler III-B Performans Bilgileri bölümünde anlatılmıştır. Stratejik Planlama Projesi kapsamında il müdürlüklerinin katılımı ile yapılan ilk altı aylık değerlendirme toplantısı ve bir yıllık uygulama sonunda oluşan mali tabloya göre tespit edilen hususlar özetlenecek olursa; stratejik plan kapsamında oluşturulan ödenek tahminleri ile yılsonu harcama miktarlarına bakıldığında, bu harcamaların stratejik plan bütçe özeti değerlerinin çok altında gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumun oluşmasındaki ana nedenler; 2008 yılında yapımına yeni başlanan projelerin sayısının fazla olması. Yeni başlanan projelerin ihalelerinin 2008 yılında yapılmış ve 2008 yılı sonuna kadar hak ediş düzenlenememiş olmasıdır. YILLAR STRATEJİK PLAN BÜTÇE TAHMİNLERİ (TL) BÜTÇE TAHMİNLERİ (TL) YILSONU GERÇEKLEŞME (TL) FARK , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM , , Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 2007 yılında ,00 TL olarak tahmin edilen bütçenin yaklaşık ,00 TL olarak gerçekleşmesi sebebiyle 2008 yılı Bütçesi ,00 TL olarak öngörülmüştür. Gerek nüfus artışı ve genel vergilerden alınan paya ait havuzun büyütülmesi gerekse faiz gelirlerindeki büyük artış nedeniyle ek ödeneklerle 2008 yılı Bütçesi ,49 TL olarak gerçekleşmiştir FAALİYET RAPORU 63

66 Kısıtlı kaynakların etkin kullanımını, hedeflerimize ve bütçe esasına göre yönetim anlayışını geliştirmeyi amaçlayan Stratejik Planımız aynı zamanda 5018 ve 5302 sayılı Kanunlar hükümlerine göre bir yasal yükümlülük ve zorunluluktur. Kocaeli İl Özel İdaresi ilimizin gereksinim duyduğu yatırım ve hizmetleri kurumsal gelişimi de hedefleyerek stratejik yönetim ilkeleri ve yürürlükteki ( ) Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planı çerçevesinde sürdürmeye devam etmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Stratejik plân ve performans planına dair 31. maddesi ile de Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar hükmü ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesine ilişkin 7. maddesi 2. bendinde; Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir denilmektedir. Yukarıda sayılan mevzuat hükümleri gereğince İl Müdürlükleri ve İl Özel İdaresi Stratejik Plan ekipleri 2009 yılında Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefler değiştirilmeden Stratejik Planında revizyon yapılması, faaliyetler arasında yeniden bir öncelik ve önem sıralaması yapılması için gerekli çalışmaları yapacaklardır. Bununla birlikte İdaremizde stratejik yönetim sistemi kurulması için; stratejik plan bütçe ilişkilendirilmesi ve stratejik planın güncelleme sistematiğinin oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışma sonucunda varılmak istenen nokta ve hedefimiz İdaremizde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi nin oluşturulmasıdır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planında stratejik amaçlar, bunları gerçekleştirmek üzere hedefler ve faaliyetler ile hedeflerden sapma oranlarını gösterecek performans ölçütleri belirlenmiştir. Bundan sonra geliştirilmesi gereken konular ise; kaynakları etkin planlama ve kullanma yeteneğimizin geliştirilmesi, fiziki altyapıları inşa etme kararları alırken işletme boyutunun, (yani işletme giderleri, bu binalarda işlev yapabilmek için gerekli diğer teknik ve insan kaynağı v.b.) planlanması, kentimize çok boyutlu bakma yeteneğimizin geliştirilmesi, performansımızın verilere dayalı olarak ölçülmesi, performans ölçütlerinin sayısallaştırılmasıdır. Stratejik planın gerçekleştirilmesi aşamasında İl Özel idaresi nce izlenen yöntemler; her türlü harcamanın stratejik plana göre yapılması, kaynakların bütüncül yaklaşım esas alınarak kullanılması, yatırımların ne derece etkili kullanıldığının ölçülmesi, İl Müdürlükleri ile gözden geçirme toplantıları yapılması olacaktır. İl Müdürlüklerinin ise kurumlar arası yazışmalarında ve İl Genel Meclisi / İl Özel İdaresi ne iletecekleri yazılı taleplerinde stratejik plana atıfta bulunmayı, stratejik planlarını görevlerini yönetmede sürekli olarak kullanmayı sürdürmeleri ve kendi bünyelerinde stratejik plan ve uygulama birimleri kurmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Kocaeli İl Özel İdaresi, sektörler ve sektör temsilcisi İl Müdürlüklerinin analizlerini, genel görünüşleri dikkate alarak her bir sektör için yaklaşımlarını belirlemiştir. Bu bütüncül yaklaşımlar sektörel stratejik planların çıkartılmasında başlangıç noktası olmuştur. Buna göre Kocaeli İl Özel İdaresi nin sektörel yaklaşımları aşağıda belirtildiği şekildedir; FAALİYET RAPORU

67 YAKLAŞIMLARIMIZ SEKTÖR ADI SAVUNMA HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER (TARIM ve HAYVANCILIK) EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER (SANAYİ ve TİCARET) ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ KÜLTÜR HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA HİZMETLERİ YAKLAŞIMLARIMIZ Bölgemizde doğal afetler konusunda karşılaşabilinecek riskler konusunda önlemlerin alınmasında gerekli sorumlulukların yeterli seviyede yerine getirilebilmesi için yatırımlar yapmak, bu konuda vatandaşın katılımını ve farkında lığını arttırmak Gıda güvenliğinin oluşmasında önleyici çalışmalar gerçekleşmesini sağlamak için tarım üreticilerinin yapılarını ve üretimlerini güçlendirmek, böylece bir yandan AB sürecinde üreticilerimizin rekabet gücünü artırırken diğer yandan tüketicilerin sağlığını korumak Kentimizin gelişmişlik düzeyinde, çevresel boyutu ile doğal kaynaklarının kullanımında, sağlık hizmetlerinde önemli bir etkiye sahip 'bölgesel politika' olan sanayi sektöründe gerekli çalışmaları yapmak, denetleme ve izleme kapasitelerini geliştirmek üzere kurumsal destekler vermek Sürekli göç ve yüksek sanayileşmeye rağmen kentimizin doğal çevresini korumak, bunun için gerekli bilgi sistemi, doğayı ve çevreyi koruyucu uygulamaları gerçekleştirerek, sağlıklı yaşam ortamları oluşturmak İskan hizmetlerinde teknolojinin ve gelişmelerin yakından takip edilmesine destek vererek iskan ve toplum refahı hizmetlerinde kurumsal katma değeri artırmak 'Tedavi eden' değil, 'Sağlığı koruyan' olmak adına koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini ön planda tutan, sağlık sektöründe insan kaynakları ve bilgi toplama altyapısını geliştirerek hizmette kaliteyi esas alan yatırımlar yapmak ve halkın sağlığını koruması için sağlıklı yaşam biçimleri konusunda bilgilendirme çalışmalarına destek vermek Özendirici uygulamalarla genç toplumun kötü alışkanlıklar edinmeden eğitimine devamını sağlamak ve kentimizde yaşayan insanların sağlığını korumaları için gerekli ortamları oluşturmak, halkı spora teşvik etmek. Böylece, eğitim ve sağlık sektörlerindeki gelişimi destekleyen önleyici çalışmaları bütüncül olarak gerçekleştirmiş olmak Tarihi çok eskilere dayanan kentimizde kültürel mirasın korunması ve kent kültürünün geliştirilmesi, kültürel yapının desteklenerek toplumsal diyalogun kültür ve turizm yolu ile sağlanması konusunda asgari çalışmaları yerine getirmek Geleceğimizin güçlü, hayatı olumlu yönlendiren bireylerden oluşmasını sağlayacak altyapı ihtiyaçlarının azami ölçüde karşılanması Sürekli göçler nedeni ile kentimiz için önemli olan sosyal uyumun sağlanarak sosyal yapının korunması, bozulmaların önlenmesi, diğer sektörel sorumluluklarımız arasında yer alan sağlık v eğitim hizmetlerinin desteklenmesi için önemlidir ve insan odaklı çalışmalarımızda önemli bir yeri olmalıdır 2008 FAALİYET RAPORU 65

68 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ Genel Kamu Hizmetleri Sektöründe; Kurumun hizmet kalitesinin yükseltilmesi Kurumun güvenilirliliğinin, etkinliğinin ve başarısının arttırılması, kurumun yatırımcı özelliğinin geliştirilmesi Kocaeli'nde yürütülen çeşitli kamu hizmetleri konusunda yasalarla belirlenen görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği koordinasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Personelin kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması, çalışan memnuniyetinin arttırılması Kocaeli İl Özel İdaresinin halka daha iyi tanıtılması Kocaeli ilinin afet zararlarının azaltılması, afete hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri konusunda bulunduğu bölgenin lideri haline getirilmesi Kocaeli İl Özel İdaresi olarak örnek yatırımlar yaparak kentin ihtiyaçlarını karşılamada öncü olması Eğitim Hizmetleri Sektöründe; Devam eden zorunlu işlerinin tamamlanması (Okul, derslik, ek bina yapımı) Eğitim kurumlarında eğitim kalitesinin arttırılması için gerekli kamulaştırmaların yapılması, bina ve alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi Hizmetin aksatılmaması için rutin mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi Sağlık Hizmetleri Sektöründe; Koruyucu ve tedavi edici I.Basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırarak koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarında Kocaeli'nin ülkemizin en başarılı ili haline getirilmesi Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesini arttırarak ilimizin sağlık alanında bir çekim merkezi haline getirilmesi Sağlık Müdürlüğü' nün kurumsal gelişimini tamamlayarak sağlık çalışanlarının memnuniyetini kazanan etkin bir yönetim modeli oluşturması ve halk tarafından daha iyi tanınması Dinlenme ve Spor Hizmetleri Sektöründe; Kocaeli'nin güreşte Türkiye'nin merkezi yapılması Branşa yönelik spora ilginin arttırılmasının sağlanması ve bu alanda profesyonel sporcular yetiştirilmesine katkıda bulunulması Kocaeli nin 7'den 70'e sağlık için spor yapan sağlıklı yaşam merkezi haline getirilmesi Uluslararası spor müsabakalarının Kocaeli'nde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de örnek olacak uluslararası standartlara uygun spor tesislerinin yapılması Ulusal Olgunlar Spor Oyunlarının geleneksel olarak Kocaeli'nde yapılması FAALİYET RAPORU

69 Spor tesis kalitesinin yüksek tutulması Ekonomik İşler ve Hizmetler Sektöründe; Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde ilimizde tarımsal çalışmaların gerçekleştirilmesi Tarımsal üretimde kalite, hijyen ve gıda güvenliğinin sağlanması Hayvansal üretimde üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması, üretim maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirlerin uygulamaya konulması yoluyla üreticilerin rekabet düzeylerinin yükseltilmesi Kültür Hizmetleri Sektöründe; Kocaeli'nin yer altı ve yer üstü tarihi ve turistik mirasının ortaya çıkarılması, tarihi, kültürel ve turizm mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla ilgili kazı, restorasyon ve koruma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Kocaeli'nin ulusal ve uluslararası alanda tarih ve turizm açısından tanınırlığını arttırma ve sanayi kenti Kocaeli imajının turizm kenti Kocaeli ne dönüşebilmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi Fikir ve sanat eserlerine konu olan eser sahiplerinin haklarının korunması için etkin bir çalışma yapılması Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların sunduğu imkanlardan halkın daha fazla faydalanmasını sağlamak, Kocaeli'nin kültür ve sanat yaşamının gelişmesine katkı sağlanması Müdürlüğün kurumsal, çalışanların kişisel gelişimine önem vererek hizmet kalitesinin, paydaş, vatandaş ve çalışan memnuniyetinin arttırılması Rutin çalışmaların yasal yükümlülükler de dikkate alınarak olması gereken kalitede ve zamanında yerine getirilmesi Çevre Koruma Hizmetleri Sektöründe; Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması suretiyle ilimizin sağlık, çevre ve yaşam standartlarının yükseltilmesi ve güvence altına alınması Kamuoyunda çevre, orman ve ağaç bilincinin yerleştirilmesi ve özellikle hedef kitle olarak öğrencilere çevre, orman ve ağaç sevgisinin aşılanması İlimizde ilgili kesimlerin (kamu kuruluşları, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, vb.) koordinasyonuyla çevre kirliliği hususunda yaşanabilecek olumsuzlukların en az seviyeye çekilmesi İlimizin doğal hayatın ve yaşama ortamlarının korunması, insanların doğal hayattan en aktif şekilde faydalanmalarının sağlanması İlimizin orman varlığını ve alanını arttırarak, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarında bulunulması, ilimizin ve çevre illerin fidan ihtiyacının karşılanması 2008 FAALİYET RAPORU 67

70 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlaşma Hizmetleri Sektöründe; Sosyal Hizmetler Kurumu Bakımına ihtiyaç duyan kişilere ulaşabilmek ve Müdürlüğümüze bağlı kurumların mevcut ihtiyaçlara cevap verebilmesi amacıyla sosyal hizmet kurumlarının sayısının ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması Kocaeli Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Hizmet Alanının ve Hizmetlerinin tanıtılması Savunma Hizmetleri Sektöründe; Doğal Afetlerde Kullanılacak Alternatif iletişim sistemlerinin çalışır vaziyette bulundurulması Sivil Savunma Müdürlüğünün afet ve olağanüstü durumlara karşı müdahale kapasitesinin arttırılması Verimlilik ve kalitenin arttırılması için Müdürlüğün altyapısının güçlendirilmesi Toplumun Afetlerde Zarar Görme Riskinin Azaltılması Sivil Savunma faaliyetlerinin tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesi İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sektöründe; Kaynakları etkin kullanarak, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün altyapısının vatandaşımıza, paydaş kurumlara hızlı, verimli ve kaliteli hizmet vermek üzere iyileştirilmesi Kocaeli kentinin deprem kuşağında olduğu göz önünde bulundurularak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü faaliyet alanı kapsamında ve denetiminde yapılacak yeni binalar ile Kocaeli'ni depremlerin yıkamayacağı bir kent haline getirilmesi Ekonomik İşler ve Hizmetler (Sanayi ve Ticaret) Sektöründe; Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünün kurumsal gelişimini sağlayabilmesi için zorunlu olan bina, taşıt, ekipman ve çalışan temin edilmesi Müdürlüğün hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile paydaş ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması Müdürlüğün tanıtımının sağlanması Tüketici ve üreticilerin bilinçlenmesi sağlanarak tüketici sorunlarının azalmasının ve daha hızlı çözümlenmesinin sağlanması Araştırma Geliştirme faaliyetlerine önem vererek Kocaeli'nin sanayi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlamaların yapılmasıdır. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Bir sanayi kenti olan Kocaeli nde tarih, kültür ve doğa turizmi de geliştirilmelidir. Bu hususta yeterli potansiyel mevcuttur. Dokuzuncu Kalkınma Planında da öncelikli olarak yer alan eğitim ve sağlık yatırımları ile sürekli göç alan ilimizde bu alanlardaki sorunların çözümlenmesi amaçlanmıştır. Gençlik ve spor yatırımlarında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek düzeyde bir tesis altyapısı oluşturulmalıdır. Tarım sektörü de ilimiz için göz ardı edilemez bir öneme sahiptir. Bu konudaki destek ve yönlendirmelerin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu gibi önceliklerle Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planı ve 2007 bütçesi hazırlanmıştır. Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kocaeli İl Özel İdaresi, sırası ile kentsel yatırımlar veya direk hizmet alıcıya/vatandaşa etki eden yatırım niteliğindeki yatırımları, kente yönelik FAALİYET RAPORU

71 hizmetleri istenen kalite ve/veya hızda gerçekleştirmek için gerekli kurumsal ekipman, makine veya araçların sağlanmasını, kurumsal gelişime yönelik faaliyetleri (kurumsal ekipman/teçhizat ihtiyacını) öncelikli olarak ele almıştır. İkinci adımda, yukarıdaki sıralamaya göre belirlenen stratejik hedef ve faaliyetler değerlendirilirken; önleyici ve çözüm üretici (geliştirici) faaliyetler, önleyici faaliyetler (geliştirici, problemlerin oluşmasını önceden öngören ve gerekli önlemleri alan yatırım, hizmet veya faaliyetler), çözüm üretici faaliyetler (sadece çoktan oluşmuş bir problemi düzeltmeye yönelik düzeltici faaliyetler) öncelik sırasına uyulmuştur. Bu iki adımdan sonra, Dokuzuncu Kalkınma Planı ndaki yaklaşımlar ele alınmıştır; Dokuzuncu Kalkınma planı stratejisinde tanımlanan ekonomik ve gelişme eksenlerine göre eğitim sisteminin geliştirilmesi birinci sırada, sağlık sisteminin geliştirilmesi ikinci sırada yer almıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planı Döneminde (340. maddesine göre) öncelikli sektörler arasında yer alan eğitim ve sağlık sektörlerinin kamu yatırım payı arttırılacaktır. Tarım sektöründe ise projeler ve yatırımlar giderek arttırılacaktır. Buna göre eğitim yatırımlarının 2007 den itibaren ortalama %19,1, sağlık yatırımlarının ortalama %8,4, tarımsal yatırımların ise %7 den başlamak üzere ortalamasının %10,2 den az olmaması gerekmektedir. Son değerlendirme olarak, aşağıdaki tabloda yer alan Sektörler Arası İlişkiler dikkate alınmıştır. Bu ilişkilere göre, tüm sektörlerin kesinlikle desteklenmesi gerekliliği bir kere daha kontrol edilmiştir FAALİYET RAPORU 69

72 II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2008 yılında ,00 TL bütçe olup; ,50 TL, 2007 yılından devir ve çeşitli Bakanlıklardan gönderilen ,91 TL ile birlikte ,41 TL sına ulaşmıştır. ÖDENEK İCMALİ Bütçe ,00 Ek Ödenek ,00 Bakanlık ve Resmi Kurum Yardımları , Yılı Devri ,50 T O P L A M ,41 ÖDENEKLERİN YILSONU DURUMU Harcanan , Yılına Devreden ,78 İmha Edilen ,51 T O P L A M ,41 GELİRLER Vergi Gelirleri 1.500,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,11 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Bakanlıklardan Gelen Ödenek ve Alınan Bağışlar) ,91 Diğer Gelirler 37, ,38 T O P L A M ,40 Özgelir olarak; Vergi Gelirleri 1.500,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,11 TL, Diğer Gelirler 37, ,38 TL olmak üzere toplam ,49 TL sıdır FAALİYET RAPORU

73 Diğer Gelirler; ,38 TL; 44% Vergi Gelirleri; 1.500,00 TL; 0% GELİRLERİN DAĞILIMI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; ,11 TL; 2% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; ,91 TL; 54% 2008 FAALİYET RAPORU 71

74 Başlangıç Ödeneği BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam [01] VERGİ GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 [01.6] Harçlar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 [03] [03.1] Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 [03.5] Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 772,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0, ,21 [03.6] Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , ,83 [03.9] Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , ,87 0, , ,80 [04] Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , , , , , , , ,91 [04.2] [04.5] Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar PROJE YARDIMLARI , , ,20 0, ,91 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,11 [05] Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , ,58 [05.1] Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , ,60 [05.2] Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , ,21 [05.3] Para Cezaları ,68 136,83 234, ,35 921, , ,35 936,01 799, , , , ,33 [05.9] Diğer Çeşitli Gelirler ,46 899, , , , , , , , ,18 980, , ,44 Red ve iadeler(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , FAALİYET RAPORU

75 2008 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Bakanlıklardan Gelen Ödenek ve Alınan Bağışlar),Diğer Gelirler ile Sermaye Gelirlerinin gerçekleşme durumu şöyledir; Ekonomik Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yılı Tahakkuku Tahakkuksuz Tahsilat Tahakkuku Toplam Tahakkuk Tahakkuk Terkini Net Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan Red ve İade Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Diğer İmtiyaz name, Ruhsatname ve Diploma Harçları 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Diğer Harçlar , , ,91 500, , ,58 500,00 0,00 500, , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0, Diğer Mal Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 972,05 972,05 972,05 972,05 0,00 972,05 0, Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri , ,60 354, , , , ,19 0, , , Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 5.000,00 799, , , , , ,07 0, , , Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirle 0,00 0,00 0, , , , ,56 0, ,56 0, Diğer kurumlar karları 0,00 0,00 0, , , , ,21 0, ,21 0, Lojman Kira Gelirleri ,00 0, , , , , , ,62 138, ,02 0, Ecri misil Gelirleri , ,10 0, , , , ,18 0, ,18 0, Sosyal Tesis Kira Gelirleri 2.000,00 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , , , , , ,53 0, , , Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınanlar Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , , , , , , , ,80 0, , ,68 0,00 0,00 0, , , , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,11 0, ,11 0, Mevduat Faizleri ,00 0,00 0, , , , ,60 0, ,60 0, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ,00 0,00 0, , , , ,09 0, ,09 0, Maden İşletmelerinden Alınan Paylar ,00 0, , , , , ,28 0, ,28 782, Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar , , , , , ,84 0, , , Diğer İdari Para Cezaları 0, , , , , ,05 0, , , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 0,00 0, , , , , ,21 0, , , Diğer Vergi Cezaları 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 102,00 102,00 0,00 102,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 0, , , , , , , , , , , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0,00 0,00 0, , , , ,44 0, ,44 0,00 Toplam , , , , , , , , , , , FAALİYET RAPORU 73

76 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU Bütçe Ödeneği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam [01] Personel Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,28 [01.1] Memurlar , , , , , , , , , , , , , ,12 [01.2] Sözleşmeli Personel , , , , , , , , , , , , , ,82 [01.3] İşçiler , , , , , , , , , , , , , ,92 [01.4] Geçici Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 [01.5] Diğer Personel , , , , , , , , , , , , , ,92 [02] Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,41 [02.1] Memurlar , , , , , , , , , , , , , ,79 [02.3] İşçiler , , , , , , , , , , , , , ,62 [03] Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,75 [03.1] Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,90 [03.2] Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , , , , , , , , , , , , ,51 [03.3] Yolluklar ,00 526, , , ,67 879, , , , , , , , ,98 [03.4] Görev Giderleri ,00 0, ,94 826, , ,02 480, , , , , , , ,71 [03.5] Hizmet Alımları , , , , , , , , , , , , , ,94 [03.6] Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,27 [03.7] Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,03 [03.8] Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,62 [03.9] Tedavi Ve Cenaze Giderleri ,00 354, , , , , , ,14 330, , ,74 994, , ,79 [05] Cari Transferler , , , , , , , , , ,27 0, , , ,30 [05.1] Görev Zararları , ,00 0,00 0,00 54, ,27 1, ,21 1,27 1,27 0,00 940,24 0, ,97 [05.2] Hazine Yardımları , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 [05.3] Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ,00 390, , , ,00 0,00 0,00 390, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 [05.4] Hane Halkına Yapılan Transferler 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [05.6] Yurtdışına Yapılan Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 [05.8] Gelirlerden Ayrılan Paylar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [06] Sermaye Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,28 [06.1] Mamul Mal Alımları , , , , , , , , , , , , , ,57 [06.2] Menkul Sermaye Üretim Giderleri ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 [06.3] Gayri Maddi Hak Alımları 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [06.4] Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,92 0, ,00 0, ,92 [06.5] Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,93 [06.6] Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [06.7] Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , , ,90 0, , , , , , , , ,56 [07] Sermaye Transferleri ,00 0, ,23 0,00 0, ,23 0,00 0, ,41 0,00 0, ,23 0, ,10 [07.1] Yurtiçi Sermaye Transferleri ,00 0, ,23 0,00 0, ,23 0,00 0, ,41 0,00 0, ,23 0, ,10 [09] Yedek Ödenekler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [09.1] Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [09.3] Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [09.5] Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [09.6] Yedek Ödenek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [09.9] Diğer Yedek Ödenekler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , , , , , , , , , , , , FAALİYET RAPORU

77 HARCAMALAR 2008 mali yılı harcama toplamı ,12 TL olup tarihleri arasındaki harcamalar aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Personel Giderleri ,28 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri ,41 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,75 Cari Transferler ,30 Sermaye Giderleri ,28 Sermaye Transferleri ,10 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,12 Personel Giderleri ,28 TL 6,21% Sermaye Transferleri ,10 TL 2,50% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri ,41 TL 0,35% Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,75 TL 32,64% Cari Transferler ,30 TL 3,52% Sermaye Giderleri ,28 TL 54,78% Bütçemizden ödenek alan idarelerin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferleri için ayrılan ,94 TL, ödeneğin; ,74 TL si bütçe gideri, ,35 TL si 2009 yılına devredilmiştir. Kalan ,85 TL ödenek ise imha edilmiş olup kurumlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir FAALİYET RAPORU 75

78 HİZMET BİRİMİ ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVİR Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,87 0,00 Sağlık Hizmetleri , , , ,01 Dinlenme, Kültür Hizmetleri , , , ,00 Eğitim Hizmetleri , , , ,02 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım , ,22 0, ,19 Hizmetleri T O P L A M , , , ,35 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,00 YTL 0,13% Savunma Hizmetleri ,02 YTL 0,05% Ekonomik İşler ve Hizmetler ,78 YTL 2,37% Çevre Koruma Hizmetleri ,14 YTL 1,05% İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ,13 YTL 0,22% Sağlık Hizmetleri ,29 YTL 0,49% Dinlenme, Kültür Hizmetleri ,95 TL Genel Kamu Hizmetleri ,52 YTL 41,94% Eğitim Hizmetleri ,69 YTL 50,98% Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,22 YTL 0,87% FAALİYET RAPORU

79 YATIRIM HARCAMALARI 2008 yılındaki yatırım harcamaları ödeneği ,56 TL dir. Yapı tesis büyük onarım ile makine teçhizat giderleri ,28 TL dir. Devam eden ve başlanacak projeler için 2009 yılına devir ,63 TL, imha edilen ,85 TL dir. Yapılan harcamaların dağılımı; HİZMET BİRİMİ HARCAMALAR Genel Kamu Hizmetleri ,55 Savunma Hizmetleri ,40 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,12 Ekonomik İşler ve Hizmetler ,98 Sağlık Hizmetleri ,42 Dinlenme, Kültür Hizmetleri ,70 Eğitim Hizmetleri ,96 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,15 TOPLAM ,28 Savunma Hizmetleri ,40 TL 0,29% Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,12 TL 0,43% Ekonomik İşler ve Hizmetler ,98 TL 4,73% Sağlık Hizmetleri ,42 TL 23,88% Genel Kamu Hizmetleri ,55 TL 12,56% Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,15 TL 1,46% Dinlenme, Kültür Hizmetleri ,70 TL 8,50% Eğitim Hizmetleri ,96 TL 48,14% 2008 FAALİYET RAPORU 77

80 BÜTÇEDEN AYRILAN VE ÖDENEN PAYLAR Bütçeden ayrılmış olan ve ödenen paylar ,40 TL olup dağılımı aşağıdaki gibidir: Sosyal Güvenlik Kurumlarına ,97 Emekli Sandığına ,18 Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına 60,79 Hazine Yardımları ,00 Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Ödemeler ,00 Turizm Birliklerine Yapılan Ödemeler ,00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 5.780,00 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara 5.780,00 Diğer İdarelere Transferler ,10 İller Bankası Genel Müdürlüğü ,10 Vilayetler Hizmet Birliği ,00 Yurtdışına Yapılan Transferler ,33 GENEL TOPLAM ,40 BÜTÇEDEN AYRILAN VE ÖDENEN PAYLARIN DAĞILIMI Diğer İdarelere Transferler ,10 TL Hazine Yardımları ,00 TL HARCAMA Sosyal Güvenlik Kurumlarına ; ,97 TL Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 5.780,00 TL Yurtdışına Yapılan Transferler ,33 TL FAALİYET RAPORU

81 BİRLİKLERE YARDIMLAR 2008 Yılında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine; köylere köy yardımı yapılmak ve kaymakam lojmanlarının bakım ve onarımında kullanılmak üzere ödenek olarak gönderilen ,00 TL olup dağılımı aşağıdaki gibidir; AÇIKLAMA AKTARILAN BAŞİSKELE ,00 DERİNCE ,00 DİLOVASI ,00 GEBZE ,00 GÖLCÜK ,00 İZMİT ,00 KANDIRA ,00 KARAMÜRSEL ,00 KARTEPE ,00 KÖRFEZ ,00 MUHTARLIKLAR 5.000,00 TOPLAM ,00 BİRLİKLERE YARDIMLAR BAŞİSKELE ,00 TL DİLOVASI ,00 TL DERİNCE ,00 TL GEBZE ,00 TL AKTARILAN MUHTARLIKLAR 5.000,00 TL KARTEPE ,00 TL KÖRFEZ ,00 TL GÖLCÜK ,00 TL KARAMÜRSEL ,00 TL İZMİT ,00 TL KANDIRA ,00 TL 2008 FAALİYET RAPORU 79

82 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Personel Giderleri , , , ,44 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler , , ,21 0,00 Mal ve Hizmet Alımları , , , ,54 TOPLAM , , , ,98 YATIRIM HARCAMALARI YATIRIMIN ADI ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Hükümet Konağı Yapımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Merkez Kartepe Yol Yapım Projesi , , ,62 0,00 Gebze Eğitim, Spor ve Rekreasyon Al. Düz. Projesi 1,00 0,00 1,00 0,00 Gençlik Merkezi Yapım Projesi 1,00 0,00 1,00 0,00 Merkez Hizmet Binası Yapımı , ,42 0, ,44 Özel İdare Hizmet Aracı Alımı ,94 0,00 0, ,94 Kandıra Öğrenci Yurdu Yapımı , ,24 0, ,30 Gebze Sevgi Evi Yapım Projesi , ,30 0, ,42 Merkez Tarihi Eski Savcılık Binası Restorasyonu ,52 0,00 0, ,52 Onkoloji Hastanesi Mamul Mal Alımı ,35 0,00 0, ,35 Yeniköy ve Yazlık Sıcaksu Sondajı Projesi Yeni Kurulan Kaymakamlıklar ve Emniyet İçin Araç Alımı Yeni Kurulan Kaymakamlıklar İçin Hiz. Bin.- Lojman Alımı Veya Kiralanması İle Donatım Malzemesi Alım , ,66 0, , , ,04 0, , , ,00 0, ,00 Kaçak Akaryakıt Deposu Yapımı ,00 0,00 0, ,00 TOPLAM , , , , FAALİYET RAPORU

83 İL ÖZEL İDARESİ HARCAMALARI DAĞILIMI Personel Giderleri ,28 TL 29% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler ,41 TL 2% Yatırım Harcamaları ,55 TL 32% Mal ve Hizmet Alımları ,53 TL 37% SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Hizmet Alımları ,10 0, ,10 0,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri 3.492, ,80 0,00 0,00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Şehir Siren Sistemi Yenilenmesi Projesi 8.431, ,10 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Deniz Telsizleri Alımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Kurtarma Aracı Alımı 2.200,00 833,12 0, ,88 Çok Maksatlı Çadır Alımı 9.334,00 0,00 0, ,00 Doğal Afet Malzemesi Alımı 2.500,00 0, ,00 0,00 TOPLAM , , , , FAALİYET RAPORU 81

84 YATIRIM HARCAMALARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Doğal Afet Malzemesi Alımı ,00 149, ,14 0,00 Kurtarma Aracı Alımı , ,54 0, ,46 TOPLAM , , , ,46 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ HARCAMALARI DAĞILIMI Mal ve Hizmet Alımları ,02 12% Yatırım Harcamaları ,40 88% KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ KOCAELİ Kent Güvenlik Yönetim Merkezleri (MOBESE) Projesi , ,00 0, ,70 Emniyet Hizmet Binaları Genel Onarımı , ,00 0, ,73 TOPLAM , ,00 0, , FAALİYET RAPORU

85 YATIRIM HARCAMALARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Mamul Mal Alımları ,00 0,00 0, ,00 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ,06 0,00 0, ,06 Derince Polis Karakolu Yapımı , , ,65 0,00 Kocaeli Kent Güvenlik Yönetim Merkezleri (MOBESE) Projesi Gebze-Çayırova Yeni mah. Polis Merkezi Yapımı Emniyet Hizmet Binaları Genel Onarımı ,00 0,00 0, ,00 1,00 0,00 1,00 0, , ,00 0, ,72 TOPLAM , , , ,78 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ HARCAMALARI DAĞILIMI Mal ve Hizmet Alımları ,00 19% Yatırım Harcamaları ,12 81% 2008 FAALİYET RAPORU 83

86 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Yarı Açık Sistem Damızlık Süt Sığırcılığı Projesi Gıda Denetim Hizmetleri Malzeme ve Ekipman Alınması Süt Toplama Merkezlerine Ekipman Alınması 5.000, , ,52 0, , , ,70 0, , , ,76 0,00 Silajlık Mısır Tohumu Alımı 5.000,00 0,00 0, ,00 Dane Mısır Tohumu Alımı 5.000,00 0,00 0, ,00 Yonca Tohumu Alımı 5.000, ,88 0, ,12 Korunga Tohumu Alımı 5.000,00 0,00 0, ,00 Hayvan Hastalıkları ve Zararlar İle Mücadele Projesi Çiftçilere Tarımsal SMS Hizmet Projesi , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Meyveciliği Geliştirme Projesi , ,52 0, ,48 Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi , ,00 0,00 0,00 Toprak Tahlil Desteği Projesi 5.000, , ,20 0,00 İlçeler Gıda Denetim Hizmeti İçin Araç Kiralaması Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve Trafik Gözetleme İstasyonları İnşaatı Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,76 0, , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Etkili Denetim Hizmeti İçin Araç Kiralama Projesi , ,08 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , FAALİYET RAPORU

87 YATIRIM HARCAMALARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Yarı Açık Sistem Damızlık Süt Sığırcılığı Projesi Gıda Denetim Hizmetleri Malzeme ve Ekipman Alınması Süt Toplama Merkezlerine Ekipman Alınması , ,00 0,00 0, , ,48 53,52 0, , , ,00 0,00 Silajlık Mısır Tohumu Alımı , ,00 0, ,00 Dane Mısır Tohumu Alımı , ,00 0, ,00 Yonca Tohumu Alımı , ,30 0, ,70 Korunga Tohumu Alımı ,00 0,00 0, ,00 Fiğ Tohumu Alımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi 1,00 0,00 1,00 0,00 Toprak Tahlil Desteği Projesi , ,20 0, ,80 Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve Trafik Gözetleme İstasyonları İnşaatı ,28 0,00 0, ,28 TOPLAM , , , ,78 Mal ve Hizmet Alımları ,78 28% EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER HARCAMALARI DAĞILIMI Yatırım Harcamaları ,98 74% 2008 FAALİYET RAPORU 85

88 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Menşei Belli Olmayan Atıkların Analizi Projesi Menşei Belli Olmayan Atıksu Analizleri Projesi ,00 472, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri 5.500,00 0, ,00 0,00 Hava Kirliliği Ölçüm Yapım Projesi , ,00 406,00 0,00 Toprak Kirliliğini Önleme Projesi 5.500,00 0, ,00 0,00 Doğanın Ekolojik Dengesinin Korunması Projesi Tabiat Parkları ve Mesire Alanları Sınırlarının Çizimi Projesi Ballıkayalar -Beşkayalar Tabiat Parkları Mastır Planı Hazırlama Projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0, , ,00 20, ,00 Hizmet Alımları 5.000,00 980, ,00 0,00 Uygulamalı Çevre Eğitim Projesi , , ,00 0,00 Tohum Bahçesi-Tohum Meşcereleri Bakım Projesi ,00 0, ,00 0,00 Fidanlık Sahası Bakım Projesi , , ,92 0,00 Ağaçlandırma-Erozyon-Hatıra Ormanı Sahaların Kontrol Hizmeti Orman Varlığının Korunması İçin Ağaçlandırma Projesi Erozyonu Önlemek İçin Rehabilitasyon Yapılan Sahalara Meyve Veren Orman Fidanı Alım Projesi , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 516,11 0,00 TOPLAM , , , , FAALİYET RAPORU

89 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 6.000, , ,55 0,00 Hizmet Alımları , , ,42 0,00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , , ,90 0,00 TOPLAM , , ,87 0,00 SAĞLIK HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , ,43 0, , , ,00 0, , ,52 0, ,61 Gölcük Ulaşlı Sağlık Ocağı Yapımı 5.000, ,60 0, ,40 Körfez 7 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 2.756, ,48 0,00 0,00 Derince Fatih Sağlık Ocağı Yapımı 5.588, ,48 0,00 0,00 Kandıra Merkez Sağlık Ocağı Yapımı 3.275, ,68 0,00 0,00 Gebze Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 3.209, ,60 0,00 0,00 Büyükderbent Sağlık Ocağı Yapımı 3.956, ,36 0,64 0,00 Suadiye Sağlık Ocağı Yapımı 2.076, ,80 0,00 0,00 Karamürsel Sağlık Kompleksi(Merkezi)Yapımı Körfez Barbaros Mahallesi Sağlık Ocağı Yapımı Darıca Devlet Hastanesi Yapımı (500 Yataklı) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 TOPLAM , , , , FAALİYET RAPORU 87

90 YATIRIM HARCAMALARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Mamul Mal Alımları , , , ,38 Gayri Maddi Hak Alımları 1,00 0,00 1,00 0,00 Gebze 2 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Gebze İstasyon 2 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Gölcük Ulaşlı Sağlık Ocağı Yapımı ,00 0,00 0, ,00 Körfez 7 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı ,52 0,00 0, ,52 Derince Fatih Sağlık Ocağı Yapımı , ,00 0, ,52 Merkez Üçtepeler Sağlık Evi Yapımı ,00 0,00 0, ,00 Motosiklet Alımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Merkez Avluburun Sağlıkevi Yapımı ,00 0,00 0, ,00 Merkez Serdar Sağlık Ocağı Yapımı , , ,65 0,00 Yuvam Akarca Sağlık Ocağı Yapımı ,88 0,00 0, ,88 Gölcük Dumlupınar Sağlık Ocağı Yapımı Derince Yenikent Sağlık Ocağı Yapımı , ,82 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kandıra Merkez Sağlık Ocağı Yapımı , ,70 0, ,62 Gebze Merkez 4 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı Gebze Merkez 5 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı Gebze Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı , ,87 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00 0, , ,00 0, ,69 Gebze Yenikent Sağlık Ocağı Yapımı , ,46 0,00 0,00 Gölcük Kavaklı Sağlık Ocağı Yapımı 0,00 0,00 0,00 0,00 Körfez 2 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı 0,00 0,00 0,00 0,00 Karamürsel Ereğli Sağlık Ocağı Yapımı , ,47 0,00 0,00 Körfez 5 Nolu Sağlık Ocağı Yapımı ,00 0,00 0, ,00 Büyükderbent Sağlık Ocağı Yapımı , ,99 0,00 0,00 Sarımeşe Sağlık Ocağı İkmal İnşaatı , ,55 0, ,06 Suadiye Sağlık Ocağı Yapımı ,20 0,00 0, ,20 Mobil Sağlık Aracı Alımı 1,00 0,00 1,00 0, FAALİYET RAPORU

91 AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Karamürsel Sağlık Kompleksi(Merkezi)Yapımı Körfez Barbaros Mahallesi Sağlık Ocağı Yapımı Gebze Diş Hastalıkları Merkezi Onarımı İzmit Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı Darıca Devlet Hastanesi Yapımı (500 Yataklı) Gölcük Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı Kandıra Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı Kocaeli Devlet Hastanesine Mamul Mal Alım Projesi Derince Devlet Hastanesi Deprem Güçlendirme Onarımı Körfez Devlet Hastanesi Acil Servis Poliklinikleri ,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,61 0,00 0, , , ,75 0, , ,49 0,00 0, , ,27 0,00 0, , , ,71 0, , , ,54 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 İzmit Devlet Hastanesi Onarımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Gölcük Devlet Hastanesi Onarımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Kocaeli Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Gebze Eski Devlet Hastanesi Onarımı 1,00 0,00 1,00 0,00 Gebze Fatih Devlet Hastanesi Onarımı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Projesi 1,00 0,00 1,00 0, , ,90 0, ,10 TOPLAM , , , ,04 SAĞLIK HİZMETLERİ HARCAMALARI DAĞILIMI Mal ve Hizmet Alımları ,29 2% Yatırım Harcamaları ,42 98% 2008 FAALİYET RAPORU 89

92 KÜLTÜR HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,99 0,00 0,00 Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 Hizmet Alımları , ,74 0,00 0,00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Redif Binası Restorasyonu(Türk Tarihi ve Askeri Müze Kurulması) 3.960, , ,40 0, ,00 0,00 0, ,00 Doğa Yürüyüşü Düzenleme Projesi 1,00 0,00 1,00 0,00 Tanıtıcı Organizasyonlar Düzenleme Projesi Su Sporları Yarışlarını Düzenleme Projesi Tarihi ve Turistik Yerlerin Tanıtımının Yapılması Projesi , , ,96 0,00 1,00 0,00 1,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Batı Karadeniz Destinasyon Projesi 1.000,00 0, ,00 0,00 Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılma Projesi Uluslararası Kongre ve Fuarlar Turizminin Geliştirilmesi Projesi Korsan Yayın Denetiminin Yapılması Projesi Telif Hakları Konulu Eğitim, Konferans Düzenleme Projesi Kütüphane Hizmetlerinin Otomasyon Sistemine Geçme Projesi Kütüphaneye Teknik Donanım Alımı Projesi 7.000, ,40 409,60 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 982,00 0,00 982,00 0, , ,00 0,00 0,00 Kütüphaneye Kitap Alımı Projesi , , ,19 0,00 Kütüphanelerde Tanıtıcı, Özendirici Organizasyonlar Düzenleme Projesi Kültür ve Turizm Sempozyumu Düzenlenmesi Projesi Milli Kültür ve Sanat Konferanslarının Düzenlenmesi Projesi Arkeolojik Eser Kazı Yapılarak Meydana Çıkarılması Projesi Sabancı Kültür Sitesi Bakım Onarım Projesi Sabancı Kültür Sitesi Bakım Onarım Projesi Dilovası Eski Gar Binası Restorasyonu 2.000,00 700, ,00 0, ,00 700, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,16 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 TOPLAM , , , , FAALİYET RAPORU

93 YATIRIM HARCAMALARI AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA 2009 DEVRİ Restorasyon Yapılacak Eserlerin Projelendirmesi 2.000,00 0, ,00 0,00 Av Köşkü Giriş Kapısı Restorasyonu , , ,26 0,00 Redif Binası Restorasyonu(Türk Tarihi ve Askeri Müze Kurulması) 5.000,00 0,00 0, ,00 Redif Binası Restorasyonu(Türk Tarihi ve Askeri Müze Kurulması) , ,04 0, ,87 Sabancı Kültür Sitesinde Sergi Salonu Yapımı , ,00 0, ,00 Kültürel ve Turizm Değerlerin Yaşatılması Projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 İlimiz Tarihi Yapıların Bakım Onarım Projesi , ,98 0,02 0,00 Gebze Tarihi Su Dolabı Onarımı 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebze Arapçeşme Onarımı 1,00 0,00 0,00 1,00 Gebze Merkez Çeşme Onarımı 1,00 0,00 0,00 1,00 TOPLAM , , , ,87 KÜLTÜR HİZMETLERİ HARCAMALARI DAĞILIMI Mal ve Hizmet Alımları ,20 66% Yatırım Harcamaları ,02 34% 2008 FAALİYET RAPORU 91

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2007

FAALİYET RAPORU 2007 FAALİYET RAPORU 2007 ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:1 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR 0 262 322 14 80 PBX 13 Hat FAKS 0 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA bilgi@kocaeliozelidare.gov.tr

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kanun No. 5355 Kabul Tarihi : 26.5.2005

Kanun No. 5355 Kabul Tarihi : 26.5.2005 Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir. MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5355 Kabul Tarihi :

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR.

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR. Tarihi 06.01.2017 Sayısı 1 Oturum Özü 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması. Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin adı: Madde 1- Birliğin adı Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğidir. 1 Birliğin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SSAMSSUN İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2012/2-1 (6) Belediye Meclisi 02/02/2012 Perşembe günü saat 14.00 da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 30/01/2012 tarih ve 182 sayılı yazısının incelenmesi

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Erol KAYA YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Osmanlı İmparatorluğu nda 1826 lara kadar belediye hizmetleri kadılar tarafından yürütülmekte idi. Bu hizmetler; Şehrin temizliği, Ticaretin sağlıklı yürütülmesi,

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı