Gürültü Temizleme Simülatörü Tasarımı The Design of De-noising Simulator

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gürültü Temizleme Simülatörü Tasarımı The Design of De-noising Simulator"

Transkript

1 Gürültü Temizleme Simülatörü Tasarımı The Design of De-noising Simulator * 1 Fahri Vatansever, 1 Nedim Aktan Yalcin, 1 Yigit Cagatay Kuyu 1 Faculty of Engineering, Electrical-Electronics Engineering Dept., Uludag University, Turkey Özet Elektrik-elektronik mühendisliği alanındaki başlıca problemlerden birisi de çeşitli nedenlerden kaynaklanan ve işaretlerde, dolayısıyla da sistemlerin çalışmalarında bozulmalara neden olan istenmeyen lerin temizlenmesi/bastırılmasıdır. Bir ve iki boyutlu işaretlerdeki leri temizlemek için farklı algoritmalar geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada; bu farklı algoritmalarla karşılaştırmalı sonuçlar üretebilen ve eğitim amaçlı da kullanılabilen bir simülatör tasarlanmıştır. Kullanıcının yüklediği işaret veya görüntüleri, seçilen yöntemlerle (filtreler, dalgacık dönüşümleri vb.) temizleyen kullanıcı dostu simülatör sayesinde farklı algoritmaların adım adım çalışmaları, etkinlikleri ve performansları hem sayısal hem de grafiksel olarak karşılaştırmalı gözlenebilmektedir. Anahtar kelimeler: Gürültü, temizleme, simülatör. Abstract One of the main problems about electrical electronics engineering is de-noising/suppressing undesired noise which is produced various reasons and causes distortion of signals and systems failure. Different algorithms are developed for de-noising one dimensional and two dimensional signals. In carried out study, simulator which produces comparative results with using these different algorithms and can also be used for educational purposes is designed. Step by step operations, effectiveness and performance of dissimilar algorithms can be observed both graphically and numerically due to user friendly simulator which de-noises signals that uploaded by users with selected methods (filters, wavelet transforms, etc.) Key words: Noise, de-noising, simulator. 1. Giriş İşaretler, sistemlerin çalışmasını sağlayan temel unsurlardır. Dolayısıyla sistemlerin düzgün çalışması için bu işaretlerin bozulmaması gerekmektedir. Ancak devre ve sistemlerdeki işleyiş veya çevresel etkilerden dolayı işaretlerde değişiklikler/bozulmalar meydana gelmektedir. Oluşan bozulmalardan bir kısmı lerden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı nün bastırılması/temizlenmesi son derece önemlidir. Birçok alandaki işaret veya görüntü lerini temizlemek/bastırmak için farklı algoritmalar/teknikler/yöntemler kullanılmaktadır: değişik türlerde filtreler, dönüşümler vb. Literatürde de bu konuda çok sayıda çalışmalar yer almaktadır[1-24]. *Corresponding author: Address: Faculty of Engineering, Electrical-Electronics Engineering Dept., Uludag University, 16059, Bursa TURKEY. address: Phone:

2 F. VATANSEVER et al./ ISITES2015 Valencia - Spain 974 Gerçekleştirilen çalışmada, bir veya iki boyutlu işaretlerdeki leri farklı algoritmalarla temizleyen arayüz programı tasarlanmıştır. Eğitim amaçlı da kullanılabilecek simülatör ile kullanıcılar; işaret veya görüntüleri, seçtikleri algoritmalarla/yöntemlerle kolaylıkla temizleyebilmekte, karşılaştırmalı sonuçlarla performans etkinliklerini gözlemleyebilmektedirler. Ayrıca öğrencilerin, simülatördeki işlem basamaklarını adım adım izleyerek bastırma/temizleme yöntemlerini/algoritmalarını kavramaları sağlanmaktadır. 2. Gürültü ve Gürültü Temizleme Algoritmaları Analog veya sayısal tüm işaretlerde/sistemlerde oluşması veya işaretin/sistemin den etkilenmesi mümkündür. Elektronikte, devrelerdeki işaretlerde oluşan ve istenmeyen rastgele dalgalanmalar/değişimler/bozulmalar olarak tanımlanabilir. İşaretlerdeki ve bozulmalar; türleri, kaynakları ve içerikleri çok çeşit olmakla birlikte Şekil 1'deki gibi gruplandırılabilirler. Ayrıca frekans spektrumu veya zaman domeni özelliklerine göre / işleme genel olarak Şekil 2'deki gibi sınıflandırılabilir[24]. GÜRÜLTÜ / BOZULMA (Distorsiyon) Elektronik Elektromanyetik Elektrostatik Haberleşme kanalları Kuantalama Akustik Isısal Kanal bozunma Akustik Atış Çoklu yol Akustik geribesleme ve yankı Kırpışma Yankı Patlama Sönümleme Geçiş süresi Şekil 1. Genel /bozulma türleri/kaynakları Gürültüler işarete/görüntüye eklenerek/çarpılarak lü işaretler oluşmaktadır (Şekil 3). Gürültü temizleme/bastırma, işaretten nün çıkarılması işlemidir. Bir veya iki boyutlu işaretlerdeki leri temizlemek/bastırmak için çok sayıda yöntem vardır. Zaman, frekans, dalgacık gibi farklı domenlerde kullanılan filtreler (doğrusal ve doğrusal olmayan filtreler, adaptif filtreler, ortalama filtreleri, median filtreler, wiener filtreler vb.), dönüşüm sonucu katsayı modellemeleri ve eşiklemeleri, istatistiksel değerlendirmeler gibi yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır[24-25].

3 F. VATANSEVER et al./ ISITES2015 Valencia - Spain 975 Geçici durum darbeleri Beyaz GÜRÜLTÜ Bant sınırlı beyaz Dürtüsel Darbant Renkli Şekil 2. Gürültünün genel sınıflandırılması x g (t) = x(t) + g(t) Gürültü x g (t) = x(t) g(t) İşaret + Gürültülü işaret x g (x, y) = x(x, y) + g(x, y) x g (x, y) = x(x, y) g(x, y) 3. Geliştirilen Simülatör ve Uygulamaları Şekil 3. İşarete eklenmesi MATLAB[25] kullanılarak geliştirilen simülatörün ana ekranı Şekil 4'te ve menüleriyle görevleri Tablo 1'de verilmektedir. Simülatöre lü işaret/görüntü yüklenebilmekte veya eğitim amaçlı temiz işaret/görüntülere belirlenen oran ve türlerde ler eklenebilmektedir. Seçilen yöntemlerle temizleme işlemi gerçekleştirilmekte, sonuçlar hem sayısal hem de grafiksel olarak gösterilebilmektedir. Ayrıca simülatördeki mevcut tüm yöntemlerle (Tablo 2) temizleme işlemleri yaptırılıp karşılaştırmalı sonuçlar da elde edilebilmektedir. Birinci simülasyon olarak eklenmiş bir boyutlu işaretin dalgacık dönüşüyle temizlenmesi işlem adımları Şekil 5'te verilmektedir. Benzer şekilde başka bir işaretin, FIR filtreler ile temizlenmesi aşamaları Şekil 6'da verilmektedir. Şekil 7'de ise karşılaştırmalı temizleme sonuç ekranı görülmektedir. Son simülasyon olarak da bir görüntünün "median" filtre ile temizlenmesi Şekil 8'de yer almaktadır. Şekil 5-8'lerde görüldüğü gibi, kullanıcı/öğrenci kolaylıkla lü işaret veya görüntüyü, seçtiği yöntemlerle kolay ve etkin bir şekilde temizleyebilmektedir. Ayrıca öğrenciler, yöntem parametrelerini değiştirerek işlem sonuçlarına etkilerini gözlemleyebilmektedirler.

4 F. VATANSEVER et al./ ISITES2015 Valencia - Spain 976 Şekil 4. Tasarlanan simülatörün ana ekranı Tablo 1. Tasarlanan simülatörün menüleri ve görevleri Menü Ekran görüntüsü Görevi Dosya Yeni simülasyonlar gerçekleştirme Simülatöre işaret/görüntü yükleme o Bir boyutlu işaret çağırma/yükleme o İki boyutlu işaret (görüntü) çağırma/yükleme o Bir veya iki boyutlu lü işaret (görüntü) oluşturma ekranı Simülasyon sonuçlarını farklı biçimlerde kaydetme Simülasyon sonuçlarını yazdırma Programdan çıkış Temizleme Temizleme yönteminin seçilmesi Temizleme işleminin gerçekleştirilmesi Simülatördeki tüm yöntemlerle temizleme işleminin gerçekleştirilip karşılaştırmalı sonuçların gösterilmesi Yardım Simülatördeki yardım konularını inceleme Simülatör hakkındaki bilgilere erişme Tablo 2. Simülatördeki temizleme yöntemleri seçenekleri İşaret temizleme yöntemleri Görüntü temizleme yöntemleri Dalgacık parametreleri

5 F. VATANSEVER et al./ ISITES2015 Valencia - Spain 977 Şekil 5. Birinci simülasyon için işlem adımları

6 F. VATANSEVER et al./ ISITES2015 Valencia - Spain 978 Şekil 6. İkinci simülasyon için işlem adımları

7 F. VATANSEVER et al./ ISITES2015 Valencia - Spain 979 Şekil 7. Üçüncü simülasyon için ekran görüntüsü Şekil 8. Dördüncü simülasyon için ekran görüntüsü 4. Sonuçlar Gerçekleştirilen çalışmada işaret ve görüntülerdeki leri temizlemek/bastırmak/gidermek için genel amaçlı simülatör tasarlanmıştır. Temel temizleme algoritmalarını/yöntemlerini barındıran kullanıcı dostu simülatör, bu konulardaki bilgileri kavratmak/pekiştirmek için eğitim amaçlı da kullanılabilmektedir. Kullanıcılar yükledikleri veya oluşturdukları bir veya iki boyutlu lü işaretleri, seçtikleri ve yöntemlerle kolay ve etkin bir şekilde temizleyebilmektedirler. Ayrıca parametre değişimleriyle ve karşılaştırmalı simülasyonlarla, yöntemlerinin etkinliklerini ve performanslarını görebilmektedirler. Kaynaklar [1] Buades A, Coll B, Morel J-M. A non-local algorithm for image denoising. IEEE Computer Society Conference on 2005;2:60-5. [2] Buades A, Coll B, Morel J-M. A Review of image denoising algorithms with a new One. Multiscale Modeling & Simulation 2005;4: [3] Starck J-L, Candes E J, Donoho D L. The curvelet transform for image denoising. Image Processing IEEE Transactions on 2002;11: [4] Dabov K, Foi A, Katkovnik V, Egiazarian K. Image denoising by sparse 3-D transformdomain collaborative filtering. Image Processing IEEE Transactions on 2007;16: [5] Mahmoudi M, Sapiro G. Fast image and video denoising via nonlocal means of similar neighborhoods. Signal Processing Letters IEEE 2005;12: [6] Chan T F, Osher S, Shen J. The digital TV filter and nonlinear denoising. Image Processing IEEE Transactions on 2001;10: [7] Tao C, Kai-Kuang M, Li-Hui C. Tri-state median filter for image denoising. Image Processing IEEE Transactions on 1999;8:

8 F. VATANSEVER et al./ ISITES2015 Valencia - Spain 980 [8] Moulin P, Juan L. Analysis of multiresolution image denoising schemes using generalized Gaussian and complexity priors. Information Theory IEEE Transactions on 1999; 45: [9] Beck A, Teboulle M, Fast gradient-based algorithms for constrained total variation image denoising and deblurring problems. Image Processing IEEE Transactions on 2009; [10] Hyvärinen A. Sparse code shrinkage: Denoising of nongaussian data by maximum likelihood estimation. Neural Computation MIT Press Journals 1999;11: [11] Zhang X-P, Desai MD. Adaptive denoising based on SURE risk. IEEE Signal Processing Letters 1998;5: [12] Donoho DL. De-noising by soft-thresholding. IEEE Transactions on Information Theory 1995;41: [13] Katkovnik V, Egiazarian K, Astola J. Adaptive window size image de-noising based on intersection of confidence intervals (ICI) Rule. Journal of Mathematical Imaging and Vision 2002;16: [14] Jing-tian T, Qing Z, Yan T, Bin L, Xiao-kai Z. Hilbert-Huang transform for ECG denoising. The 1st International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering 2007;1: [15] Tang G, Qin A. ECG De-noising Based on Empirical Mode Decomposition. The 9th International Conference for Young Computer Scientists 2008;9: [16] Kawrakow I. On the de-noising of monte carlo calculated dose distributions. Physics and Engineering in Medicine 2002;47: [17] Kumar S, Kumar P, Gupta M, Nagawat AK. Performance comparison of median and wiener filter in image de-noising International Journal of Computer Applications 2010;12: [18] Wei D, Sheng-Lin Y, Shuan S. Image de-noising algorithm using adaptive threshold based on contourlet transform. Acta Electronica Sinica 2007;10: [19] Tyler B. Interpretation of TOF-SIMS images: multivariate and univariate approaches to image de-noising, image segmentation and compound identification. Applied Surface Science 2003;203: [20] Elboth T, Presterud IV, Hermansen D. Time-frequency seismic data de-noising. Geophysical Prospecting 2010;58: [21] Abdel-Galil T, El-Hag AH, Gaouda A, Salama MMA, Bartnikas R. De-noising of partial discharge signal using eigen-decomposition technique. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 2008;15: [22] Patidar P, Gupta M, Sirvastava S, Nagawat AK. Image de-noising by various filters for different noise. International Journal of Computer Applications 2010; 9: [23] Michailovich O, Adam D. Robust estimation of ultrasound pulses using outlier-resistant denoising. IEEE Transactions on Medical Imaging 2003;3: [24] Vaseghi V, Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. JohnWiley & Sons; [25] MATLAB. The MathWorks Inc., 2007.

Evrimsel Algoritma Tabanlı FIR Filtre Tasarım Simülatörü The FIR Filter Simulator based on Evolutionary Algorithm

Evrimsel Algoritma Tabanlı FIR Filtre Tasarım Simülatörü The FIR Filter Simulator based on Evolutionary Algorithm Evrimsel Algoritma Tabanlı FIR Filtre Tasarım Simülatörü The FIR Filter Simulator based on Evolutionary Algorithm 1 Yigit Cagatay Kuyu, 1 Nedim Aktan Yalcin, * 1 Fahri Vatansever * 1 Faculty of Engineering,

Detaylı

Ayrık Zamanlı Sistem Simülatörü Discrete Time System Simulator

Ayrık Zamanlı Sistem Simülatörü Discrete Time System Simulator Ayrık Zamanlı Sistem Simülatörü Discrete Time System Simulator 1 Metin Hatun * 1 Fahri Vatansever * 1 Faculty of Engineering Electrical-Electronics Engineering Dept. Uludag University Turkey Özet Doğal

Detaylı

Sistem Analizi Eğitim Simülatörü Tasarımı The Design of Training Simulator for System Analysis

Sistem Analizi Eğitim Simülatörü Tasarımı The Design of Training Simulator for System Analysis Sistem Analizi Eğitim Simülatörü Tasarımı The Design of Training Simulator for System Analysis *1 Fahri Vatansever ve 1 Metin Hatun *1 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Uludağ

Detaylı

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Esin KARPAT *

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010) 307 İnternet Protokolü Üzerinden Ses Taşıma Uygulamaları İçin Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Basit ve Etkili Bir Ses Sıkıştırma Uygulaması Gürkan TUNA Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

Alternatif Akım İşaretlerinin Ayrık Değerleri ile Etkin Değerleri ve Güçleri Hesaplamayı Sağlayan Yeni Bir Yöntem

Alternatif Akım İşaretlerinin Ayrık Değerleri ile Etkin Değerleri ve Güçleri Hesaplamayı Sağlayan Yeni Bir Yöntem Alternatif Akım İşaretlerinin Ayrık Değerleri ile Etkin Değerleri ve Güçleri Hesaplamayı Sağlayan Yeni Bir Yöntem * 1 Hasan Dirik, Cenk Gezegin, 1 Yalçın Alcan ve 3 Muammer Özdemir 1 Sinop Üniversitesi,

Detaylı

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0091 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRONIC AND COMPUTER

Detaylı

Abstract: Özet: 1. Giriş

Abstract: Özet: 1. Giriş Karakterden Bağımsız Birçok Dile Uyarlanabilir Dizin Sıralama Algoritması Applicable Index Sorting Algorithm Regardless of Character For Many Languages 1 Burhan BARAKLI and 1 Ahmet KÜÇÜKER 1 Faculty of

Detaylı

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ Jeofizik, 212, 16, 31-41 doi: 11.b4/jeofizik-911-19 SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ First Arrival Picking in Seismic Refraction Data by

Detaylı

Labview Tabanlı Sayısal İşaret İşleme Sanal Laboratuvarı Labview Based Digital Signal Processing Virtual Laboratory

Labview Tabanlı Sayısal İşaret İşleme Sanal Laboratuvarı Labview Based Digital Signal Processing Virtual Laboratory Labview Tabanlı Sayısal İşaret İşleme Sanal Laboratuvarı Labview Based Digital Signal Processing Virtual Laboratory 1 Ahmet KÜÇÜKER and 1 Burhan BARAKLI 1 Faculty of Engineering, Department of Electrical

Detaylı

BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE MANYETİK FİLTRELERİN KONTROLÜ. Üniversitesi, 42075, Konya, Türkiye. Üniversitesi, 42075, Konya, Türkiye

BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE MANYETİK FİLTRELERİN KONTROLÜ. Üniversitesi, 42075, Konya, Türkiye. Üniversitesi, 42075, Konya, Türkiye BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE MANYETİK FİLTRELERİN KONTROLÜ İsmail Sarıtaş a* Saadetdin Herdem 2 a Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, 42075, Konya, Türkiye

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ve Morfolojik Görüntü İşleme Kullanarak Görüntü Tahribat Analizi

Yapay Sinir Ağları ve Morfolojik Görüntü İşleme Kullanarak Görüntü Tahribat Analizi Yapay Sinir Ağları ve Morfolojik Görüntü İşleme Kullanarak Görüntü Tahribat Analizi *1 Gökhan Atalı, 1 S.Serdar Özkan, 1 Durmuş Karayel 1 Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 163-172

Detaylı

Kanonik Korelasyon Analizi ile Cinsiyet Tabanlı İmge Sınıflandırması. Gender Based Image Classification via Canonical Correlation Analysis

Kanonik Korelasyon Analizi ile Cinsiyet Tabanlı İmge Sınıflandırması. Gender Based Image Classification via Canonical Correlation Analysis Kanonik Korelasyon Analizi ile Cinsiyet Tabanlı İmge Sınıflandırması Gender Based Image Classification via Canonical Correlation Analysis * Mehmet Cem Catalbas 1, Yakup Ozkazanc 2, Arif Gulten 1 1 Electric

Detaylı

ANKARAÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÖRME BOZUKLUKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI VE SİMÜLASYONU Pınar KOCABAŞOĞLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 2009 6 KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

Detaylı

GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİM DEVRELERİNDE ORTALAMA AKIM KONTROL TEKNİĞİ VE SAYISAL SİNYAL İŞLEMCİSİ KULLANARAK YENİ BİR YÖNTEMİN UYGULANMASI

GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİM DEVRELERİNDE ORTALAMA AKIM KONTROL TEKNİĞİ VE SAYISAL SİNYAL İŞLEMCİSİ KULLANARAK YENİ BİR YÖNTEMİN UYGULANMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 1, 193-203, 2011 Vol 26, No 1, 193-203, 2011 GÜÇ KATSAYISI DÜZELTİM DEVRELERİNDE ORTALAMA AKIM KONTROL TEKNİĞİ VE SAYISAL SİNYAL

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

Kablosuz Bilgisayar Ağları için Karmaşık Ağ Temelli Bir Model

Kablosuz Bilgisayar Ağları için Karmaşık Ağ Temelli Bir Model Kablosuz Bilgisayar Ağları için Karmaşık Ağ Temelli Bir Model *1 Fatih Çelik, 2 Fatih Kayaalp, 1 Ayhan Kiraz ve 1 Barış Taçyıldız *1 Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sakarya

Detaylı

Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği

Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği Optimal Portfolio Selection with Genetic Algorithm: An Example of BIST-30 Feyyaz ZEREN Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI VİDEO KAYITLARINA VERİ GİZLEME UYGULAMASI

GERÇEK ZAMANLI VİDEO KAYITLARINA VERİ GİZLEME UYGULAMASI GERÇEK ZAMANLI VİDEO KAYITLARINA VERİ GİZLEME UYGULAMASI Yıldıray YALMAN İsmail ERTÜRK Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü yildirayyalman1@kocaeliedutr erturk@kocaeliedutr ÖZET

Detaylı

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement Mehmet KARAKÖSE Semiha MAKİNİST Fırat Üniversitesi,

Detaylı

DEĞİŞİK BAKIŞ AÇILARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜ GRUPLARININ SINIFLANDIRILMASI

DEĞİŞİK BAKIŞ AÇILARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜ GRUPLARININ SINIFLANDIRILMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2013 CİLT 6 SAYI 1 (87-94) DEĞİŞİK BAKIŞ AÇILARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜ GRUPLARININ SINIFLANDIRILMASI Mustafa ÖZENDİ * Bülent Ecevit Üniversitesi, Jeodezi

Detaylı

GÜÇ SİSTEMİ HARMONİKLERİNİN UZAKTAN İZLENEBİLMESİ İÇİN LabVIEW TABANLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

GÜÇ SİSTEMİ HARMONİKLERİNİN UZAKTAN İZLENEBİLMESİ İÇİN LabVIEW TABANLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 2A0006 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: July 2008 Accepted: January 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

LabVIEW İLE İNTERNET TABANLI SANAL LABORATUAR UYGULAMASI

LabVIEW İLE İNTERNET TABANLI SANAL LABORATUAR UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1A0018 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: March 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

LTE (4G) nin Çoklu Anten Performans Analizleri

LTE (4G) nin Çoklu Anten Performans Analizleri LTE (4G) nin Çoklu Anten Performans Analizleri Ahmet Şafak Yıldız, Funda Ergün Yardım, Nursel Akçam ve Fatih Genç Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara,

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Aradeğerleme Hatasının Genişletilmesine Dayalı Tersinir Görüntü Damgalama. Reversible Image Watermarking Based on Interpolation Error Expansion

Aradeğerleme Hatasının Genişletilmesine Dayalı Tersinir Görüntü Damgalama. Reversible Image Watermarking Based on Interpolation Error Expansion Aradeğerleme Hatasının Genişletilmesine Dayalı Tersinir Görüntü Damgalama Reversible Image Watermarking Based on Interpolation Error Expansion 1 İbrahim YILDIRIM and 1 Burhan BARAKLI 1 Faculty of Engineering,

Detaylı