1/ 8 DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH OFİS/BÜRO GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/ 8 DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH OFİS/BÜRO GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet"

Transkript

1 OFİS/BÜRO Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı )ei kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee ile kaplaıştır ve iç zeiler düzenli olarak kontrol edilmektedir. Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar uluaaktadır. Uygu Değilse Alıası Zeminde kaymaz kolay silinebilir kaplamalar sağlaıştır. Eskime veya hasarlanma halide oarı yapılaktadır. Sorulu Kişi Taalaacağı Ca yüzeyler uygu şekilde ote ediliş, yüzeyler üzeride kırık veya çatlak uluaaktadır. GENEL Ofis içeriside duvarlara ote ediliş raflar, TV üiteleri veya diğer alzeeler çalışaları üzerie düşeyeek şekilde saitleiştir. Merdive geişlikleri ve asaak yükseklikleri uygu olup erdiveler oyua tırazalar mevcuttur. Ofis içeriside kullaıla oilyalar düzeli olarak kontrol edilmektedir. Ofiste teizlikte sorulu kişi/kişiler elirleiştir. Çalışalar, teizlikte kullaıla kiyasalları tehlikeleri ve kullaıı kousuda ilgilediriliştir. Tıraza ayakları arasıda düşeyi öleyeek kapalı loklar yaptırılıştır. Kırık veya degesiz dura oilyalar değiştirilektedir. 1/ 8

2 Kou Başlığı Temizlik yapıla alada kayayı öleek içi gerekli öleler alıaktadır. Uygu Değilse Alıası Çalışa yapıla alalarda, uyarı levhaları v. koulaktadır. Sorulu Kişi Taalaacağı Ofis içerisindeki tüm alanlar düzenli olarak havaladırılaktadır. Doğal ve sui havaladıra sağlaaktadır. TERTİP - DÜZEN İkliledire ihazlarıı kotrolleri düzeli aralıklarla yaptırılaktadır. Ofis içerisideki sıaklık ve e, rahatsızlık vereyeek düzeyde tutulaktadır. Tüm alanlarda yeterli aydılata sağlaış ve aydılatalar çalışır halde uluaktadır. Ofis içerisindeki çalışa alalarıda sigara içilesi yasaklaış ve çalışalar u kouda ilgilediriliştir. Çay, kahve, yeek v. ihtiyaçlar, çalışa alalarıda ayrı ir yerde hazırlaaktadır. Çalışalar, işlerii itirdikte sora ütü alzeeleri yerlerie yerleştirektedir. İkliledire ihazlarıı filtreleri düzenli olarak değiştirilektedir. Arızalı laalar değiştirilekte, diğer sorular içi elektrikçi çağırılaktadır. Gü ışığıı kotrolü aaıyla pencereler için ayarlanabilir perdeler sağlaıştır. Bu ihtiyaçlar içi ayrı ir yer/bölüm/mutfak hazırlaıştır. Mutfakta kullaıla ve yaralanmaya neden olabilecek kesii aletler kullaı sorasıda yerlerie kaldırılaktadır. Ofis içerisideki yerleşi, çalışaları faaliyetlerii kısıtlaayaak şekilde tasarlaış ve uygulaıştır. Ofis içerisideki alaları iç düzeleesi yapılış, tü eşya veya malzemelerin kolay 2/ 8

3 Kou Başlığı Uygu Değilse Alıası ulaşılailir olası sağlaıştır. Sorulu Kişi Taalaacağı Ofiste kullaıla kalolu aletler takıla veya düşeyi öleyeek şekilde kullaılaktadır. Kaçak akı rölesi aa elektrik hattıa ağlaıştır. Kalolu aletler kullaılırke e yakı prize takılakta ve uzata kaloları çalışaları takılıp düşeyeeği şekilde sabitlenmektedir. Tüm sigortaları koruaklı yerlerde olası sağlaıştır. Sait kurulular ve tesisatı, düzeli şekilde yetkili kişiler tarafıda akıı yapılaktadır. ELEKTRİK Elektrik/sigorta kutuları kilitleiş, yetkisiz kişileri erişileri öleiştir. MAKİNALAR Açıkta kalo uluaakta, prizleri sağlalığı düzenli olarak kontrol edilmektedir. Kağıt v. kolay tutuşailir alzeeler kıvılı yayabilecek cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza edilmektedir. Elektrikli alet/ekipalar, üretiilere sağlaa Türkçe kullaı kılavuzlarıda elirtile hususlara uygu şekilde kullaılaktadır. Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilekte, ozuk veya arızalı ekipaları Özelliğii kayetiş kalolar derhal yenileri ile değiştirilektedir. Hasarlı priz ve kalolar ile arızalı elektrikli ekipalar 3/ 8

4 Kou Başlığı ASANSÖRLER (Ofis/büronun bir yapıı tüüde faaliyet göstermesi halinde) kullaıı egelleektedir. Çalışalar, elektrikli aletleri güveli kullaıları ile ilgili ilgilediriliştir. Asansörler düzenli olarak kontrol edilmekte ve periyodik akıları yapılaktadır. Asasör içi ve öü aydılataları yeterli düzeydedir. Asasör akie dairesie yetkisiz kişileri girişi engellenmektedir. Asasör içeriside ulua havaladıra sisteii çalışıp çalışadığı düzeli aralıklarla kontrol edilmektedir. Yagı erdivei kapıları/aparta kapısı/ail çıkışlar kilitli değildir ve her a açılailir durudadır. Uygu Değilse Alıası yeileri ile değiştirilektedir. Sorulu Kişi Taalaacağı YANGIN (Ofis/büronun bir yapıı tüüde faaliyet göstermesi halinde) Yagı erdivei kapıları/aparta kapısı/ail çıkış kapıları dışarıya doğru açılaktadır. Yagı erdivei kapıları/aparta kapısı/ail çıkışları öüde ve tü yol oyua kaçışı engelleyecek bir malzeme yoktur. Kapı ve kaçış yollarıı göstere ail duru levhaları uygu yerlere yerleştiriliş, yagı erdiveide ışıkladıra sağlaıştır. Yagı södürüüleri evuttur ve so kullaa tarihleri kontrol edilmektedir. Isıya veya duaa duyarlı dedektörler de sağlaış ve çalışır halde oldukları düzeli olarak kontrol edilmektedir. 4/ 8

5 Kou Başlığı Uygu Değilse Alıası Sorulu Kişi Taalaacağı Ail durua ede ola olaya ilişki yagı, gaz kaçağı, depre v. telefo uaraları görüür yerlere asılıştır. Acil durumlar ile ilgili iletişie geçileek telefo uaraları yagı, aulas, polis v. ofis içeriside görüür ir yere asılıştır. GÜRÜLTÜ Ofis içerisinde; insanlardan, makine veya doaılarda kayaklaaileek veya dış orta kayaklı gürültü rahatsız edii düzeyde değildir. Fotokopi, faks veya vb. akialar çalışalarda ayrı yerde uluaktadır. ELLE TAŞIMA EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA Elle taşıaayaak kadar ağır yükleri çalışalara kaldırılası egelleektedir. Yükleri elle taşıasıı da ede olaileeği kas iskelet sistei hastalıklarıa karşı çalışalar ilgilediriliştir. Ofiste kullaıla ekralı araçlar uygu yerlere yerleştiriliştir. Elle kaldırılarak taşıaayaak yükler, iterek/çekerek taşıaktadır. Elle taşıaileek yükler yerde kaldırılırke, çalışa ir ayağı diğeride daha öde olaak şekilde çöelektedir. Ekralı araı ekraıdaki parlaa ve yasıalar, u araçları peereye akası engellenerek veya aydılataı ekra arkasıda alıası sağlaarak öleiştir. 5/ 8

6 Kou Başlığı Ekralı araçları veya diğer ekipaları uzu süreli kullaııda kayaklaaileek kas iskelet sistei hastalıklarıa karşı gerekli öleler alıaktadır.. Uygu Değilse Alıası Kullaıla ekraları üst orta oktasıı, çalışaları göz hizasıda olası sağlaıştır. Klavye, fare, kağıt tutaağı vs. çevre ekipalar çalışaları vüut ölçülerie ve duruşlarıa uygu yerlere yerleştiriliştir. Sorulu Kişi Taalaacağı Çalışaları uzu süre ayı pozisyoda veya fiziksel alada zorlayıı çalışaları ağır yük kaldıra dahil egelleektedir. Çalışa sırasıda uygu aralıklar ile ara verilekte ve asit egzersizler yapılaktadır. ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışalara yaptıkları işe uygu asa, sadalye veya destek ekipalar sağlaaktadır. Fazlaa yukarıya uzaayı veya aşağıya eğileyi gerektire işlerde çalışaları uzu süre hareketsiz ayı pozisyoda kalası egelleektedir. Çalışalar, aruz kalaileekleri olumsuz davraışlar tehdit, hakaret vs. karşısıda asıl davraaağıı ilektedirler. Masa, çalışaı dizlerii rahatça içeri uzataileeği ve kollarıı yukarı kaldırada dirseklerii üzerie dayayaileeği yükseklikte, sandalyeler ise ayarlanabilir özelliktedir. Çalışalar sırt ağrısı, oyu ya da omuz incinmesi ve ayak ya da aaklarda ağrı gii kas ve iskelet sistei hastalıklarıa karşı ilgilediriliştir. Bu tür olaylar karşısıda çalışalar, üdahil olakta kaçıarak derhal işveree haer vermeleri konusunda ilgilediriliştir. 6/ 8

7 Kou Başlığı Çalışalar ile işvereler arasıda iyi ir iletişi sağlaaktadır. Ofiste yürütüle işler ile ilgili çalışaları da görüşleri alıakta ve işyeride iş sağlığı ve güveliğii sağlaası hususuda katılıları desteklenmektedir. Çalışalar; yetki, sorululuk ve çalışa hedeflerii net olarak bilmektedir. Çalışalara, görev ve sorululukları hariide talimat verilmemektedir. Uygu Değilse Alıası Çalışalar yöetide ve eslektaşlarıda yeterli ilgi, yardı ve desteği alaktadır. İşyeride, ödül ve teşvik sisteleri uygulaaktadır. Sorulu Kişi Taalaacağı Çalışaları işe giriş raporları ve periyodik kotrolleri yaptırılaktadır. KAZALAR ve HASTALIKLAR Çalışaları karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe ağlı hastalıklar Sosyal Güvelik Kuruua rapor edilmektedir. Ofiste kullaıla seyyar erdiveler, düşerek yaralaa/sakatlaaları önlemek için tekerleksiz veya kilit sistemli olanlar ile değiştiriliştir. Çalışaları karşı karşıya kaldıkları öede oluş kazalar veya işe ağlı hastalıklar ieleerek yeniden meydana gelmeleri önlenmektedir. Çalışaları göz uayeeleri düzeli olarak yaptırılaktadır. İçeriside yeterli alzee ulua ilkyardı çatası tei ediliştir. EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışalara çıraklar ve geç çalışalar da dahil olak üzere geel iş sağlığı ve güveliği eğitii 7/ 8

8 Kou Başlığı veriliştir. Çalışalar, yaptıkları iş kousuda eğitiliş ve yölediriliştir. Çalışalar, özellikle kas iskelet sistei hastalıklarıda korua kousuda ilgilediriliştir. Uygu Değilse Alıası Sorulu Kişi Taalaacağı İŞVEREN/VEKİLİ Adı: İŞ GÜVENLİĞİ U)MANI varsa Adı: İŞYERİ HEKİMİ varsa Adı: DESTEK ELEMANI (varsa) Adı: Soyadı: Soyadı: Soyadı: Soyadı: İza: Belge bilgileri: Belge bilgileri: Görevi: İza: İza: İza: ÇALIŞANLAR VE TEMSİLCİLERİ (Ad, Soyad, Görev, İza 8/ 8