1/ 8 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/ 8 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet"

Transkript

1 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı )ei kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee ile kaplaıştır ve iç ve dış zeiler salo girişi, erdiveler vs. düzeli olarak kontrol edilmektedir. Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar uluaaktadır. Uygu Değilse Alıası Çalışa alalarıda döküle alzeeler veya diğer sebeplerden ötürü kaygalaşış zeiler ya da geçitler derhal temizlenmektedir. Eskime veya hasarlanma halide oarı yapılaktadır. Sorulu Kişi Taalaacağı GENEL Ayalar da dahil a yüzeyler uygu şekilde ote ediliş, yüzeyler üzeride kırık ve çatlak gibi hatalar bulunmaaktadır. Merdive geişlikleri ve asaak yükseklikleri uygundur. Merdiveler oyua tırazalar evuttur. Tıraza ayakları arasıda uygu aralıklarla dikeler veya düşeyi öleyeek kapalı loklar mevcuttur. Teizlik yapıla alada kayayı öleek içi gerekli öleler alıaktadır. Çalışa yapıla alalarda, uyarı levhaları v. koulaktadır. Depo da dahil tüm alanlar düzenli olarak havaladırılaktadır. Doğal ve sui havaladıra sağlaaktadır. 1/ 8

2 Kou Başlığı Tüm alanlarda yeterli aydılata sağlaış ve aydılatalar çalışır halde uluaktadır. Uygu Değilse Alıası Arızalı laalar değiştiriliş, diğer hatalar içi elektrikçi çağırılaktadır. Sorulu Kişi Taalaacağı Çalışalar, işlerii itirdikte sora ütü alzeeleri yerlerie yerleştirektedir. TERTİP - DÜZEN Depo da dahil tü alaları iç düzeleesi yapılış, tü eşya veya alzeeleri kolay ulaşılailir olası sağlaıştır. Çöpler düzeli olarak ve uygu şekilde toplaaktadır. Çalışalar sırasıda kullaıla kalolu aletler takıla veya düşeyi öleyeek şekilde kullaılaktadır. Kalolu aletler kullaıldığıda e yakı prize takılakta ve uzata kaloları çalışaları takılıp düşeyeeği şekilde sabitlenmektedir. Kaçak akı rölesi aa elektrik hattıa ağlaıştır. ELEKTRİK Tü sigortaları koruaklı yerlerde olası sağlaıştır. Elektrik/sigorta kutuları kilitleiş, yetkisiz kişileri erişileri öleiştir. 2/ 8

3 Kou Başlığı Uygu Değilse Alıası Sorulu Kişi Taalaacağı Açıkta kalo uluaakta, prizleri sağlalığı düzenli olarak kontrol edilmektedir. Özelliğii kayetiş kalolar derhal yenileri ile değiştirilektedir. MAKİNALAR Elektrikli alet/ekipalar, üretiilere sağlaa Türkçe kullaı kılavuzlarıda elirtile hususlara uygu şekilde kullaılaktadır. Elektrikli ekipmanlar (saç kurutma makinesi vb.) düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya arızalı ekipaları kullaıı egelleektedir. Elektrikli ekipalar ıslak orta, su ve kiyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmemektedir. İçeriside döe aksaları ulua elektrikli aletler ile yapıla çalışalar sırasıda gerekli önlemler alıaktadır. Hasarlı priz ve kalolar ile arızalı elektrikli ekipalar yeileri ile değiştirilektedir. Elektrikli ekipmanlar su ve kimyasal içerikli ürünlerden uzakta saklanmakta ve kuru elle kullaılaktadır. Bu tür alet/ekipmanlar ile yapıla çalışalarda fular, takı, geiş kollu luz v. aksesuar ve giysiler, çalışalara kullaılaaktadır. YANGIN Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler; ısı, ışık ve diğer alzeelerde uzakta ve malzeme güvenlik formuna/ talimatlara uygun şekilde uhafaza edilektedir. Ail durua ede ola olaya ilişki yagı, gaz kaçağı, depre v. telefo uaraları görüür yerlere asılıştır. 3/ 8

4 Kou Başlığı Uygu Değilse Alıası Sorulu Kişi Taalaacağı Yagı södürüüleri evuttur ve so kullanma tarihleri kontrol edilmektedir. Ail durular ile ilgili iletişie geçileek telefo uaraları yagı, aulas, polis v. salo girişide görüür ir yere asılıştır. KİMYASAL MADDELER Saç akı ürünleri, ağartıılar, oksida kremler, hidrojen peroksit içeren ürünler vb.) Çalışalar, kiyasal addeler ile çalışa sırasıda ilt, göz, soluu v. teasıı öleyeek şekilde uygu itelikte kişisel koruyuu doaıları eldive, aske v. kullaaktadır. Kiyasalları üzeride uygulaa yötei, kullaılaak koruyuu ekipa ve zararlarıı gösteren etiketler mevcuttur. Kiyasal içerikli ürüler saç oyası v. kullaılırke üretiileri kullaa taliatlarıa uyulaktadır. Kiyasal içerikli ürüleri saklaa koşullarıa uyulakta, u alzeeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza edilmektedir. Kiyasalları gözle teas etmesi halide Malzee Güvelik Bilgi Forudaki taliatlara uygu işle yapılaktadır. Aerosoller ve yaıı ürüler uygu şekilde depolaaktadır. Ağartıı itelikte kiyasalları kullaıı sırasıda alerji ve tahrişleri öleek içi ilt, göz veya soluu teası egelleektedir. Kiyasallar ile çalışa sırasıda çalışaları gerekli kişisel koruyuu ekipalar ile çalışası sağlaaktadır KESİCİ VE DELİCİ ALETLER (makas, ustura vb.) Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta uludurulaakta, koruyuu kılıfları içerisinde muhafaza edilmektedir. Bu tür alet veya ekipalar tasarı aaçlarıa 4/ 8

5 Kou Başlığı uygu yöde kullaılakta ve kullaııa ilişki üretii taliatlarıa uyulaktadır. Uygu Değilse Alıası Sorulu Kişi Taalaacağı Bu tür alet veya ekipalar kullaıldıkta sora yerlerie kaldırılakta ve yetkisiz kişileri kullaıı egelleektedir. Kesici veya delici alet veya ekipmanlar her kullaı öesi ve sorasıda kotrol edilmektedir. Paslaış veya kesii yüzeyleri zarar görüş alet/ekipalar yeileri ile değiştirilektedir. STERİLİ)ASYON Çalışa esasıda kullaıla aletleri akas, tarak, aikür araçları v. kullaı souda sterilizasyou yapılaktadır. Sterilizasyo aaçlı kullaıla araç ve alzeeleri kullaa taliatları hazırlaıştır. Çalışaları uzu süre ayı pozisyoda veya fiziksel alada zorlayıı çalışaları ağır yük kaldıra dahil egelleektedir. Çalışa sırasıda uygu aralıklar ile ara verilekte ve asit egzersizler yapılaktadır. ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA Çalışalara yaptıkları işe uygu sadalye veya destek ekipa sağlaaktadır. Çalışalara kullaıla sandalyeler ayarlanabilir özelliktedir. Fazlaa yukarıya uzaayı veya aşağıya eğileyi gerektire işlerde saç yıkaa, aikür, pedikür vb.) çalışaları uzu süre hareketsiz ayı pozisyoda kalası egelleektedir. Çalışalar sırt ağrısı, oyu ya da omuz incinmesi ve ayak ya da aaklarda ağrı gii kas ve iskelet sistei hastalıklarıa karşı ilgilediriliştir. 5/ 8

6 Kou Başlığı PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışalar, aruz kalaileekleri olusuz davraışlar tehdit, hakaret vs. karşısıda asıl davraaağıı ilektedirler. Çalışalar ile işvereler arasıda iyi ir iletişi sağlaaktadır. Uygu Değilse Alıası Bu tür olaylar karşısıda çalışalar, üdahil olakta kaçıarak derhal işveree haer vermeleri konusunda ilgilediriliştir. Sorulu Kişi Taalaacağı Çalışalara, görev ve sorululukları hariide talimat verilmemektedir. Çalışaları işe giriş raporları ve periyodik kotrolleri yaptırılaktadır. Çalışaları karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe ağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmektedir. KAZALAR ve HASTALIKLAR Çalışaları karşı karşıya kaldıkları öede oluş kazalar veya işe ağlı hastalıklar kimyasal addeler ile uzu süreli çalışa veya ıslak çalışa edeiyle ilt rahatsızlıkları v. incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmektedir. Derideki etkilenimler (deri iltihaı, ilt kuruası ve duyarlılığı artası v.) ve alerji duruları içi çalışaları sağlık kotrolleri yaptırılaktadır. Çalışalara uygu el kreleri sağlaıştır. Tü çalışalara efeksiyon riskini azaltmak için geel hijye ilgisi veriliş, eldive, ayak koruyuu ve diğer koruyuu giysiler tei ediliştir. 6/ 8

7 Kou Başlığı Kiyasal addeler ile uzu süreli çalışa veya ıslak çalışa edeiyle çalışalarda gözleeileek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol edilmektedir. Uygu Değilse Alıası Derideki etkilenimler (deri iltihaı, ilt kuruası ve duyarlılığı artası v.) ve alerji duruları içi çalışaları sağlık kotrolleri yaptırılaktadır. Çalışalara uygu el kreleri sağlaıştır. Sorulu Kişi Taalaacağı İçeriside yeterli alzee ulua ilkyardı çatası tei ediliştir. Tü çalışaları tetaosa karşı ağışıklıkları aşılaa yapılış ve ağışıklığı yeileesi sağlaaktadır. EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışalara çıraklar ve geç çalışalar da dahil olmak üzere geel iş sağlığı ve güveliği eğitii veriliştir. Çalışalar, yaptıkları iş kousuda eğitiliş ve yölediriliştir. Çalışalar, özellikle kiyasal içerikli ürüleri kullaıı ve hijye kousuda ilgilediriliştir. İŞVEREN/VEKİLİ Adı: İŞ GÜVENLİĞİ U)MANI varsa Adı: İŞYERİ HEKİMİ varsa Adı: DESTEK ELEMANI (varsa) Adı: Soyadı: Soyadı: Soyadı: Soyadı: İza: Belge bilgileri: Belge bilgileri: Görevi: İza: İza: İza: 7/ 8

8 ÇALIŞANLAR VE TEMSİLCİLERİ Ad, Soyad, Görev, İza 8/ 8

Risk Değerlendirme Rehberi. Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir. Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir. Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi

Risk Değerlendirme Rehberi. Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir. Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir. Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir Risk Değerlendirme Rehberi Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi 1 İÇİNDEKİLER KISIM I: TEMEL BİLGİ Tehlike nedir? Risk nedir?

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

MER İN ÜNİVER İTE İ TURİ)M FAKÜLTE İ Tİ-4 ARAŞTIRMA PROJE İ DER İ TANITIMI

MER İN ÜNİVER İTE İ TURİ)M FAKÜLTE İ Tİ-4 ARAŞTIRMA PROJE İ DER İ TANITIMI MER İN ÜNİVER İTE İ TURİ)M FAKÜLTE İ Tİ-4 ARAŞTIRMA PROJE İ DER İ TANITIMI Değerli öğreileriiz, aşağıda Araştıra Projesi dersi kapsaıda hazırlaıp gerçekleştirileek projei detaylı taıtıı yapılaktadır. Fakülteize

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 2- Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine ilişkin bildirim formunda bulunması gereken

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Yayın No:60 MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Temmuz 2013, Ankara

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İZMİR - Eylül 2013 SUNUŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu Ülkemizin en önemli can alıcı sorunu olmaya devam etmektedir.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı