EL HİJYENİ. PROF.DR.NEVZAT ARTIK Uzm. NEVZAT KONAR. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EL HİJYENİ. PROF.DR.NEVZAT ARTIK Uzm. NEVZAT KONAR. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü"

Transkript

1 EL HİJYENİ PROF.DR.NEVZAT ARTIK Uzm. NEVZAT KONAR Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2 Çağdaş hizmet anlayışı, öncelikle sağlığı korumaya ve geliştirmeye yöneliktir. Bu çerçevede, toplumda hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

3 HİJYEN Hijyen; sağlıklı ortamın korunması amacıyla her türlü hastalık etmenlerinin uzaklaştırılmasıdır. Kişisel hijyen; bireylerin sağlıklarını korudukları ve devam ettirdikleri bir özbakım olarak tanımlanmaktadır. Güler Ç,TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2004: 3(6)

4 EL HİJYENİ Oliver Wendell Holmes, puerperal ateşi önlemede el yıkamanın önemi Ignaz Philipp Semmelweis,1847, doğumda el hijyeninin önemi 1861 de el yıkamanın önemi genel kabul görmüş

5 NEDEN ÖNEMLİ? Nozokomiyal infeksiyonların önlenmesinde uygulanabilir en basit ve en etkili yöntem (Centers for Diseases Control) Alp, E, ANKEM Derg, 2005; 19(2): Boyce, J.M, Pittet, D. Infec Cont Hosp Epidem, 2002, 23(12),S3-S40. Nenstiel, RO et al, Clinician Reviews, 1997; 7(1): Goldmann, DJ, Laron, E, N Engl J Med, 1992; 327:

6 WHO verilerine göre hastaneye yatan 10 hastadan birinde hastane enfeksiyonu gelişmekte, Mortalite ve morbidite oranı yüksek, Antibiyotiklere dirençli enfeksiyon ajanlarının yaygınlaşması, Metisiline dirençli S. aureus suşlarının endemik hale gelmesi, Vankomisine dirençli enterokok enfeksiyonlarında artış. Hasde, M et al, Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 2000, 3. Başlıca Bakteriyal, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, 2000:488 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Hastane Enfeksiyonları, 2002:189.

7 ABD de Hastane infeksiyonları yatan hastaların yaklaşık % 5-7 sinde görülmektedir. Hastanede kalış süresini ortalama 4 gün uzatmaktadır. Yılda yaklaşık hasta ölmektedir. Ekonomiye getirdiği yük yılda yaklaşık 10 milyar $ dır. Başlıca Bakteriyal, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, 2000:488 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Hastane Enfeksiyonları, 2002:189.

8 Türkiye de Hastane infeksiyonu görülme sıklığı %5-15 arasında değişmekte, Hacettepe Üniversitesinde yapılan bir çalışmada hastane enfeksiyonu görülen hastaların hastanede yaklaşık 20 gün daha fazla kaldığı ve hasta başına yapılan harcamanın 1582$ arttığı gösterilmiştir. Başlıca Bakteriyal, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, 2000:488 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Hastane Enfeksiyonları, 2002:189.

9 NEDEN ÖNEMLİ? Gıda güvenliğinin sağlanmasında, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesinde, TTY de hizmet kalitesinin arttırılmasında en ucuz ve güvenilir yöntem Delialioğlu, N, et al, Türk Hij. Der. Biyol. Der., 2003; 60(1):

10 Besin kaynaklı hastalıkların %20 si yetersiz personel hijyeni kaynaklı E.coli, S.aureus, Salmonella etkenlerinin neden olduğu besin zehirlenmeleri Avian influenza etkeni, hazırlama ve pişirme esnasında enfekte hayvan ile temas etme, pişmemiş kanatlı hayvan veya ürünleri ile temas sonrası yetersiz el hijyeni Leggat, PA., Travel Med. Infect. Dis., 2007; 5(1): Lye, DC., et al., Singapore Med. J., 2006; 47(6): Fica, C, et al., Rev. Chilena Infectol., 2006;23(4): Richards, J, et al, J. Hosp. Inf., ; Cruıckshnk, JG, Brit. Med. J., 1990; 300:

11 NEDEN ÖNEMLİ? Bulaşıcı ve salgın hastalıkların yaygın olarak görüldüğü okullarda uygulanabilir koruyucu bir önlem

12 Yaygın gastroenteritlerin ve fekal yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde, Tuvalet sonrası yetersiz el hijyeni nedeniyle dışkıyla bulaşan virusler (Rotavirus, Enterovirus vb.), parazitler (Ascars lumbricoides, Taenia saginata vb.), mantarlar (Candida albicans vb) ve bakterilerin (Vibrio cholera, C. dificille vb.) yol açtığı hastalıkların önlenmesinde WHO Information Series on School Health, Temel, F, et al, Gülhane Tıp Dergisi, 2006; 48: Aslan, D, et al, Türkiye Klinikleri J. Med. Sci., 2006; 26: Güleç, M, et al, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2000,2.

13 Hijyenik el yıkama, toplumsal yaşamın hemen her alanında enfeksiyonların önlenmesinde yapılacak en basit uygulamalardandır.

14 AMAÇLAR Toplumun her kesiminde el yıkamanın önemi ile ilgili farkındalık yaratmak, Hijyenik el yıkama olanaklarının sağlanmasına yönelik çalışmaları teşvik etmek, Hijyenik el yıkama uygulamalarını yaygınlaştırmak, Topluma bilinçli ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

15 -Okul öncesi çocuklar -Okul çağı çocukları -Üniversite öğrencileri -Ebeveynler -Öğretmenler -Sağlık personeli -Hastalar - Ziyaretçiler -TTYçalışanları -GS çalışanları -Tüketiciler

16 ? ENGELLER Bireysel bir faaliyet olması, El yıkamanın çok sıradan ve günlük bir iş olması ve bu nedenle önemsememe, Toplumun tüm kesiminde el hijyeni ile ilgili bilgi eksikliği,

17 Hastanelerde uygun yerlerde ve ünitelerde personelin, hasta ve ziyaretçilerinin ellerini yıkamaları için ayrılmış lavaboların bulunmaması ve/veya yetersizliği, Hasta yoğunluğunun fazlalığı, el yıkamanın zaman kaybına neden olduğu düşüncesi, Eldiven kullanımının yalancı güven uyandırması, Pratik olması ve zamandan tasarruf sağlaması nedeniyle sıvı/jel dezenfektan kullanımının el yıkamaya alternatif olması,

18 Okullardaki tuvaletlerin nitelik ve niceliksel olarak yetersizliği, el yıkama olanaklarının kısıtlı olması (TS 9518 e göre, tuvaletler her 20 kız ve her 25 erkek öğrenci için bir kabin, her 15 erkek öğrenci için bir pisuvar, her 4 kız ve her 2 erkek kabini için de bir lavabo bulunmalıdır.)

19 HEDEF KİTLELERE YÖNELİK YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLER

20 SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNELİK FAALİYETLER-1 TEMİZ ELLER ORTAĞI kampanyasının başlatılması Tüm sağlık kuruluşlarında Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında kontrol listelerinin oluşturulması, uygun el yıkama koşullarını sağlayanlara temiz eller ortağı belgesi verilmesi

21

22

23 SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNELİK FAALİYETLER-2 Sağlık Personeli için eğitim materyallerinin hazırlanması Sağlık personeli için eğitim modülü, eğitim broşürü ve kitapçık hazırlanması Tuvalet arkası ve girişine bilgilendirici ve hatırlatıcı poster ve/veya afişlerin hazırlanması,

24 SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNELİK FAALİYETLER-2 Hasta ziyaretçilerine yönelik oda girişlerine asılacak afişlerin hazırlanması, Sağlık Ocakları ve AÇSAP larda bebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen gastroenteritlerin önlenmesi amacına yönelik el broşürlerinin hazırlanması

25

26

27

28

29

30

31 SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNELİK FAALİYETLER-3 Web sitesinde uygulanmak üzere, sağlık çalışanları, hastalar ve ziyaretçilerine yönelik el yıkama davranışlarını saptamak amacıyla bir anket formunun hazırlanması ve ilgili kurumlarda uygulamaya konması, İletişim Merkezi işbirliğinde hasta ve ziyaretçilerine yönelik spot filmlerin hazırlanması Programın 81 ilimizde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, programın duyurulması, il aktivite planlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi

32 TOPLU BESLENME HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLER-1 Toplu Beslenme (TB) sektör çalışanlarına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması, konu ile ilgili sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi Sektör çalışanlarına yönelik eğitim modüllerinin ve eğitim kitapçıklarının hazırlanması, hazırlanan materyallerinin sektör yöneticilerine tanıtılması

33 TOPLU BESLENME HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLER-1 TB sektör çalışanlarına yönelik tuvaletlerin arkası ve girişine asılacak bilgilendirici poster ve/veya afişlerin hazırlanması TB çalışanlarının çalışma alanlarına asılacak el yıkamanın önemi ile ilgili bilgilendirici ve hatırlatıcı takvimlerin hazırlanması

34

35

36

37 TOPLU BESLENME HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLER-2 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve YESİAD işbirliğinde, TB hizmeti veren büyük alışveriş merkezlerinde kampanya tanıtımına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu işletmelerin temiz eller ortağı kapsamına dahil edilmesi

38 EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK FAALİYETLER-1 MEB, SHÇEK, Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği, Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği iş birliğinde okul öncesi çocuklar ve ailelerine yönelik görsel eğitim materyallerinin hazırlanması

39 EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK FAALİYETLER-1 SHÇEK, devlet ve özel okul öncesi çocuklara yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması, hazırlanan modüllerin eğitmenlere aktarılmasının sağlanması, Ebveynlere yönelik evde uygulanacak el hijyeni ile ilgili bilgileri içeren bir mektup ve/veya rehber nitelikli el broşürünün hazırlanması,

40 EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK FAALİYETLER-1 Çocuklara ve çalışanlara yönelik tuvaletlerin arkası ve girişine asılacak bilgilendirici poster ve/veya afişlerin hazırlanması Öğrenciler için faaliyet kitabı (boyama, puzzle) hazırlanması İletişim Merkezi işbirliğinde çocuklara yönelik spot film ve/veya çizgi filmin hazırlanması

41

42

43

44

45 EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK FAALİYETLER-2 Okul çağı çocuklarına ve okul çalışanlarına yönelik görsel eğitim materyallerinin hazırlanması İlköğretim çocuklarına yönelik El Hijyeni kitapçığının hazırlanması Çocuklara ve çalışanlara yönelik tuvaletlerin arkası ve girişine asılacak bilgilendirici poster ve/veya afişlerin hazırlanması

46

47

48 EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK FAALİYETLER-3 MEB işbirliğinde ilköğretim çocukları arasında temizlik ile ilgili ödüllü slogan yarışması ve/veya bulmaca yarışmasının düzenlenebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması

49

50

51 TÜKETİCİLERE YÖNELİK FAALİYETLER-1 Kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri, benzin istasyonları ve dinlenme tesisleri gibi umumi tuvaletlerin sıklıkla kullanıldığı yerler için el hijyeni afişlerinin hazırlanması,

52

53

54

55 TÜKETİCİLERE YÖNELİK FAALİYETLER-2 TÜBİDER (Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği), TÜKODER (Tüketiciyi Koruma Derneği), TÜDER (Tüketiciler Derneği) gibi kuruluşların işbirliğinde Toplu Beslenme Yapılan Kurum/Kuruluşlar, alışveriş merkezleri, benzin istasyonları ve dinlenme tesisleri gibi yerlerde tüketicilere dağıtılmak üzere el broşürlerinin hazırlanması, Tüketici Bültenlerine konu ile ilgili bilgi notlarının hazırlanması

56

57

58

59

60 TÜKETİCİLERE YÖNELİK FAALİYETLER-3 İletişim Merkezi işbirliğinde tüketicilere yönelik spot filmlerin hazırlanması ve özellikle temizlik firmalarının Temiz Eller Ortağı kampanyasına katılımları sağlanarak reklam filmleri kapsamına el hijyeni ile ilgili sloganların adapte edilmesini teşvik etmek

61 PLANLANAN DİĞER FAALİYETLER Ulusal hijyen haftasının düzenlenebilmesine yönelik hazırlıkların yapılması,

62 PLANLANAN DİĞER FAALİYETLER Sağlık Bakanlığı web sitesinde yayınlanmak üzere kampanya ile ilgili bilgi notlarının hazırlanması, Yazılı ve görsel basında kampanya ile ilgili tanıtımların yapılmasına yönelik hazırlıkların yürütülmesi,

63 PLANLANAN DİĞER FAALİYETLER Bir dokunuşta sağlık, Hijyenik Eller, Sağlığınız için ellerinizi temizleyin, Temiz eller hayat kurtarır gibi sloganların temiz eller ortağı na katılan firmaların ürün etiketlerinde kullanımının teşvik edilmesi.

64 TEŞEKKÜRLER

Anahtar kelimeler: El yıkama, hand hygiene, hastane enfeksiyonu, sağlık çalışanı, nosocomial infections

Anahtar kelimeler: El yıkama, hand hygiene, hastane enfeksiyonu, sağlık çalışanı, nosocomial infections SENĠN 30 SANĠYEN BENĠM HAYATIMDAN DAHA MI DEĞERLĠ? Elif Kolay, Burcu Bozdoğan, Ece Ünalan, Aykut Kılıç Danışman: Dr. Ebru Bostanoğlu ÖZET El yıkama dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan hastane

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü OCAK 2015 SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN 2014-2018 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR. İlhan ÖZGÜNEŞ *

SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR. İlhan ÖZGÜNEŞ * SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR İlhan ÖZGÜNEŞ * İnsanlık tarihi hastalıklardan korunma ve hasta bakımını yetkinleştirme ile ilgili girişimlerle doludur.

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: TÜRKİYE DENEYİMİ Eylül 2004 Aralık 2010 Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Prof. Dr.

Detaylı

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki HASTANE ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Salih Hoşoğlu Genel Bilgi Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki şekliyle sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, bir hastanın hastanede

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI

2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI İÇİNDEKİLER Sayfa No. I. GİRİŞ. 2 II. III. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve. 4 II.2. Stratejik Plan Modeli.. 4 DURUM ANALİZİ III.1. Kamu

Detaylı

GENELGE GENELGE 2006/29

GENELGE GENELGE 2006/29 7 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26312 Başbakanlıktan: GENELGE Konu: Ulusal Tütün Kontrol Programı GENELGE 2006/29 Tütün kullanımı, çok yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının yanı sıra, tütün

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI A- 2015 SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (İşletmeler) a) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların

Detaylı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma

Detaylı

EK 5: BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU

EK 5: BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU EK 5: BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU Ankara 2013 Basım tarihi: Basım yeri: Katkı Veren Kişi ve Kurumlar Prof Dr Hilal Özcebe, Başkan Prof.

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2903 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1860 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ Yazarlar Doç.Dr. Didem ARSLANTAŞ (Ünite 1) Prof.Dr. Demet ÖZBABALIK (Ünite 2) Doç.Dr. Melis NAÇAR

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A.

HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI. Coşkun Can Aktan ve A. HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA DEVLETİN HİZMET SUNMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI Coşkun Can Aktan ve A. Kadir Işık Tüm hükümetler geniş çaplı ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların finansmanı açısından

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PANDEMİK İNFLUENZA ULUSAL FAALİYET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PANDEMİK İNFLUENZA ULUSAL FAALİYET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PANDEMİK İNFLUENZA ULUSAL FAALİYET PLANI ANKARA NİSAN 2006 YAYINA HAZIRLAYANLAR : Prof. Dr. Levent AKIN Uz. Dr. Turan BUZGAN Dr. Yıldırım BAYAZIT

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

Topluma Dayalı Aile Planlaması Hizmetleri

Topluma Dayalı Aile Planlaması Hizmetleri Topluma Dayalı Aile Planlaması Hizmetleri 1989 yılında başlayan proje ile İzmir in Gümüşpala, Yamanlar, Güzeltepe, Göksu - Gediz, Kuruçeşme, Kozağaç, Karabağlar, Çiğli ve Bayraklı semtlerinden seçilen

Detaylı