Dr. A. Hakan ERSĐN Sağlık Müdür Yardımcısı KHH Đl Kurul Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. A. Hakan ERSĐN Sağlık Müdür Yardımcısı KHH Đl Kurul Başkanı"

Transkript

1 YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10/08/ Türkiye KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Eylem Planı Đl Kurul üyelerinin çalışma 2- Sağlık Müdürlüğü şubeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin sunulması 3- Paydaş kurumların gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri kurul üyelerine sunması 4- Paydaş Kurumların ve Sağlık Müdürlüğünün KHH ile ilgili yapabilecekleri faaliyetleri belirleme 1- Đlimizde GARD ormanının oluşturularak ağaç dikiminin sağlanması 2-15 Kasım Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) gününde ağaç dikimine tüm kurum ve kuruluşlardan katılım sağlanması 3- Dünya KOAH gününde Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından KOAH hakkında radyo konuşmasının yapılması 4- Dünya KOAH gününde Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından halk eğitim merkezi konferans salonunda konu ile ilgili halka konferans verilmesi 5- Dünya KOAH gününde basın bülteni hazırlanarak yerel gazetelerde yayınlatılması 6- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personele KOAH hakkında halk eğitimlerinin yapılması 7- Halkın kalabalık olduğu yerlerde stant kurularak halkı bilgilendirmek amacıyla el broşürlerinin dağıtılması 8- KOAH ile ilgili afiş ve broşürlerin tüm kamu kurum ve kuruluşlara dağıtımının sağlanması 9- Astım ataklarını başlatan nedenlerden birinin stres ve psikolojik faktörlerin olması nedeniyle tüm kurum ve kuruluşlarda çalışanlara ve halka stres ve stresle başa çıkma yöntemleri hakkında psikolog tarafından halk eğitimlerinin yapılması Eğitim Şube Müdürü Çevre Sağ.Şub.Müdürü Yataklı Tdv.Hiz.Şb. Müdürü Göğ.Hast.Uzm. Dr Şenay KARACA F.Asuman ŞĐRĐN Đsmail CUMALI Toraks Derneği Đl Temsilcisi Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Hatice ÖZUSAN KIRGIN Vildan GÖÇMEN Etem YILMAZ Göğüs Hastalıkları Uzm. Eczacılık Şubesi Tarım Đl Müdürlüğü Elif DÜZYOL Rabia ÇALIŞKAN Defterdarlık Verem Savaş Dispanseri YALOVA SAĞLIK

2 MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL KURUL ÜYELERĐ TOLANTISI Tarih: 15/04/ Türkiye KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Eylem Planı Đl Kurul üyelerinin çalışma 6-17 Aralık 2010 tarihinde Ankara da yapılan 2. Ulusal Genel Kurul çalışmalarında alınan kararlar doğrultusunda Đl Kurullarından beklenen çalışmalar. 7- Sağlık Müdürlüğü şubeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin sunulması 8- Paydaş kurumların gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri kurul üyelerine sunması 9- Paydaş Kurumların ve Sağlık Müdürlüğünün KHH ile ilgili yapabilecekleri faaliyetleri belirleme 10- Đlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele sigara içiciliği ve KOAH a yatkınlık ile ilgili anket çalışması yapılması. 11- Đlimizde özellikle Kronik Hava Yolu Hastalıkları ile uğraşan Sağlık personelinin sigara içerek halka kötü örnek oluşturulmasının önlenmesi ile resmi yazı yazılarak tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımının sağlanması 12- Đlimizdeki yeşil alan envanterlerinin çıkarılmasının sağlanması 13- Đlimizde yeşil alan ile ilgili yapılan çalışmaların belirlenmesi 14- KOAH gününde orman oluşturulması (Paydaş kurum üyelerinin katılımı ile ağaç dikimi yapılacak) 15- Tandırların insan sağlığı üzerindeki zararları konusunda halk eğitimi yapılması 16- Đlimizde iç ortam hava kitlesi ile ilgili olarak kurul üyemiz olan Türkiye Đstatistik Kurumu aracılığı ile Kocaeli Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapılabilmesi 17- Uludağ üniversitesinden polen haritası konusunda bilgi alınması 18- Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Haftasında GARD a destek amacıyla 100 ağaç dikilmesi Eğitim Şube Müdürü Çevre Sağ.Şub.Müd. Yataklı Tdv.Hiz.Şb. Mdr. Etem YILMAZ Betül MANTAR Đsmail CUMALI Tarım Đl Müdürlüğü Đl Çevre ve Orman Müd. Sosyal Güvenlik Kurumu Kemal BAYRĐ Hatice ÖZUSAN KIRGIN Ayşe METĐN Yalova Gazetesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Türkiye Đstatistik Kurumu Metin BEYAZIT Rabia ÇALIŞKAN F.Asuman ŞĐRĐN Belediye Verem Savaş Dispanseri Çevre Orman Đl Müdürlüğü

3 YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL KURUL ÜYELERĐ TOLANTISI Tarih: 21/12/ Türkiye KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Eylem Planı Đl Kurul üyelerinin çalışma 11- Sağlık Müdürlüğü şubeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin sunulması 12- Paydaş kurumların gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri kurul üyelerine sunması 13- Kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin bir rapor halinde Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının ilk haftasında Müdürlüğümüz Bulaşıcı olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimine gönderilmesi 14- Paydaş Kurumların KHH ile ilgili yapabilecekleri faaliyetleri belirleme 19- Yalova Üniversitesi, Sağlık Müdürlüğü ve Đl Sosyal Hizmetler işbirliği ile üniversite bünyesinde bir birim oluşturularak halka ve öğrencilere solunum yolu hastalıkları, tütün, alkol, kanserler, beslenme, obezite, fiziksel aktivite vb. konularda halk eğitimleri verilmesi planlanmaktadır. 20- Đçerisinde katkı maddesi ve alerjik özelliği bulunan hazır gıdaların tüketilmemesi ile gıda mühendisi ve diyetisyenden oluşan eğitim ekibiyle halka, okullarda öğrencilere eğitim programı hazırlanması. 21- KHH ile ilgili afiş be broşürlerin tüm kurumlara dağıtımının yapılması. 22- Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile resmi yazışmalarda kullanılmak üzere öğrenciler arasında ödüllü Dumansız Hava Sahası ile ilgili logo yarışması düzenlenmesi. 23- Sigara bırakma polikliniğinin hizmetlerinin halka duyurusunu sağlamak için yerel radyolarda radyo konuşması, web sitemizde bilgilere yer verilmesi, halk eğitimlerinde merkezin tanıtım çalışmalarının yapılması. 24- Đlimizde çeşitli meslek gruplarına sigara içiciliği ile ilgili anket çalışması yapılması. Eğitim Şube Müdürü Çevre Sağ.Şub.Müd. Yataklı Tdv.Hiz.Şb. Mdr. Doğan ERKIRLI Betül MANTAR Đsmail CUMALI Tabipler Odası Đl Temsilcisi Đl Çevre ve Orman Müd. Sosyal Güvenlik Kurumu Hüseyin NERGĐZ Hatice ÖZUSAN KIRGIN Vildan GÖÇMEN Milli Eğitim Müdürlüğü Göğüs Hastalıkları Uzm. Eczacılık Şubesi Elif DÜZYOL Defterdarlık YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARI KURUL ÜYELERĐ TOLANTISI

4 Tarih: 04/08/ Kronik Hava Yolu Hastalıkları Đl Kurul Başkanı, Dr. A.Hakan ERSĐN tarafından toplantının önemini belirten konuşma yapılması 16- Türkiye KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Eylem Planı Đl Kurul üyelerinin çalışma 17- Sağlık Müdürlüğü şubeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatılması 18- Paydaş kurumların gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri kurul üyelerine sunulması 19- Kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin bir rapor halinde en geç bir hafta içersinde Müdürlüğümüz Eğitim Şubesine gönderilmesi 20- Paydaş Kurumların KHH ile ilgili yapabilecekleri faaliyetleri belirleme 1- Kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin Nisan, Ağustos ve Aralık ayının ilk haftasında Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar Biriminde olacak şekilde gönderilmesi, 2- Sigara ile ilgili afiş ve broşürlerin tüm kurumlara gönderilmesi 3- Đlk ve Orta öğretim okullarında sigaranın zararları hakkında öğrencilere eğitim verilmesi. 4- KOAH, Astım, Tütünün zararları ve pasif içicilik konularında uzman hekim tarafından radyo konuşması yapılması. 5- Sigara polikliniğinin açılması. 6- Anasınıfındaki öğrencilere beslenme ve hijyen konusunda eğitim verilmesi. 7- Üniversitelerin Sağlık Daire Başkanlığıyla işbirliği kurularak eğitim planlanması. 8- Okul eğitimlerinde öğretmenlerin eğitimde destek vermesi. 9- Özel öğrenci yurtlarında sigaranın zararları ve obeziteye yönelik eğitim planlanması. 10- Okullarda çevreyle ilgili resim ve kompozisyon yarışması yapılması. 11- Sağlık için halk yürüyüşü yapılması. Eğitim Şube Müdürü Personel Şube Müdürü Yataklı Tdv.Hiz.Şb. Mdr. O. Turgut ULUĞ Ethem YILMAZ Mehmet YÖRÜK Türk Ecz. Birliği Đl Temsilcisi Tarım Đl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü Metin DOĞRU Betül MANTAR Hatice ÖZUSAN KIRGIN Emniyet Mdr.Dr. Đl Çevre ve Orm.Mdr. Göğüs Hastalıkları Uzm. Đsmail CUMALI Vildan GÖÇMEN Şenay KARACA Sosyal Güvenlik Kurumu Eczacılık Şubesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Baki YÜKSELER Milli Eğitim Müd.Yrd. Yıldırım BAKIR Yalova Bld.Dr.

5 YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARI KURUL ÜYELERĐ TOLANTISI (13/05/2010) 21- Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme Kontrol Programı ve Eylem Planı kurul üyelerine tanıtma 22- Türkiye KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Eylem Planı Đl Kurul üyelerinin çalışma 23- Yalova Đli KHH Đl Eylem Planını Oluşturma 24- Paydaş Kurumların KHH ile ilgili yapabilecekleri faaliyetleri belirleme 12- Kronik Hava Yolu Hastalıkları Đl Kurul Başkanı, Dr. A.Hakan ERSĐN tarafından 13 Mayıs 2010 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda, il kurul üyelerine Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (KHH) Önleme Kontrol Programı tanıtıldı. 13- Türkiye KHH (Kronik Hava Yolu Hastalıkları) Eylem Planı Đl Kurul üyelerinin çalışma yapıldı. 14- Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan KHH Đl Eylem Planının Taslağının tanıtımı yapıldı. 15- Đl kurul üyelerinin görüşleri alınarak hazırlanan taslağa, paydaş kurumların yapabileceği etkinlikler eklendi. 16- Toplantıya katılamayan paydaş kurumlara da resmi yazı ile KHH Đl Eylem Planının taslağı gönderilerek, onlarında görüşleri alındı. 17- Đl Kurul Üyelerinin iletişim bilgileri güncellenerek, il kurul üyelerinin valilik onayı yeniden alındı. 18- Tüm paydaş kurumların görüşleri alınarak KHH Đl Eylem Planı Oluşturuldu. 19- Sağlık bakanlığına sunulmak üzere tüm paydaş kurumlar tarafından, KHH ile ilgili yıl içersinde gerçekleştirilen faaliyetlerin Nisan, Ağustos ve Aralık ayının ilk haftasında Müdürlüğümüz Eğitim Şubesine gönderilmesine karar verildi. Eğitim Şube Müdürü Personel Şube Müdürü Yataklı Tdv.Hiz.Şb. Mdr. O. Turgut ULUĞ Ethem YILMAZ Mehmet YÖRÜK Türk Ecz. Birliği Đl Temsilcisi Tarım Đl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü H.Yalçın KOCA Betül MANTAR Hatice ÖZUSAN KIRGIN Sanayi ve Ticaret Đl Müdürlüğü Đl Çevre ve Orm.Mdr. Göğüs Hastalıkları Uzm. Rabia ÇALIŞKAN Verem Savaş Dispanseri Đsmail CUMALĐ Sosyal Güvenlik Kurumu

PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI FAALİYET RAPORU (9-15 MART 2015) TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ

PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI FAALİYET RAPORU (9-15 MART 2015) TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI FAALİYET RAPORU (9-15 MART 2015) TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ İlimizde, merkez ve tüm ilçelerde 9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri, düzenlenmiştir.

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

2009 Yılı Odamız Faaliyetleri

2009 Yılı Odamız Faaliyetleri 2009 Yılı Odamız Faaliyetleri - 11 Şubat 2009 tarihinde sonuçlanan Oda seçimlerinin ardından Odamız Organları oluşturulmuştur. Bunlar; Oda Yönetim Kurulu, Oda Meclisi, Oda Meslek Komitesi, Disiplin Kurulu,

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Dr. Bülent GEDİKLİ 10 Ekim 2014 ÇEİS İSG Uluslararası Sempozyumu - İstanbul Sunum İçeriği İSG Kanunu Getirdikleri İSGÜM Tanıtımı ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr çalış www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr İÇİNDEKİLER Mavi Bayrak Başvuruları Başladı! Mavi Bayrak Uluslararası Denetimi Mavi Bayrak İnternet Sitemiz Yeniden Yapılandırıldı DEKAMER (Deniz Kaplumbağalarını

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM)

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM) T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM) 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 12 Sunuş 21. yüzyıl sürekli ilerleyen ve gelişen teknolojinin sonucu olarak

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

2008-2009 2013-2014 RAPORU

2008-2009 2013-2014 RAPORU yeni bir dünya için çalışıyoruz BEŞ YILLIK FAALİYET 2008-2009 2013-2014 RAPORU Birçok yerel ve ulusal farklı etkinlikleri gerçekleştiren Yeni Dünya Vakfı devam eden projeleriyle de daha kalıcı, köklü ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı. Uluslararası KATILIMLI SONUÇ. Bildirgesi

8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı. Uluslararası KATILIMLI SONUÇ. Bildirgesi Uluslararası 1 1 Uluslararası Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi işbirliğinde 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011 ECZACILIK YEMİNİ Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, sanatımı hakkaniyetle ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim

Detaylı

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK PRATİK ÖRNEKLER

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK PRATİK ÖRNEKLER 1. AÇILIŞ 54 kentten 100 gencin katılımıyla Elazığ da gerçekleştirilen Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Toplantısı nın açılış konuşmaları Elazığ Vali Yardımcısı Kadir Balaban, Elazığ

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNYE TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Projeleri-Raporları 2. Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3. Heyet ve ziyaretleri 4. Yeni Hizmet Binası yapımı 5. Seminer ve eğitimleri 6.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

ÜYE Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. (İmza) ÜYE Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı (İmza) ÜYE

ÜYE Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. (İmza) ÜYE Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı (İmza) ÜYE KARAR NO : 182 KARAR TARİHİ : 27.01.2011 Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu 27.01.2011 günü saat: 10:00 da Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı İzzet ERCAN lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

2008 Yılı. Çalışma ve Yatırım Programı

2008 Yılı. Çalışma ve Yatırım Programı 2008 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı 2 Mamak Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk 2008 Y l Çal flma ve Yat r m Program 3 4 Mamak Belediyesi Gazi Şahin / Mamak Belediye Başkanı 2008 Y l Çal flma ve Yat r m

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk 2 Mustafa Kemal Atatürk 3 4 Gazi Şahin / Mamak Belediye Başkanı 5 Meclis Üyelerimiz Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı