T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ Yİ ve TOPTNILIK SINVI 4 EKİM 2008 Saat:10.00 dayın dı ve Soyadı : day Numarası : İKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. u cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. EVP KÂĞII İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. evap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. evaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KOLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. ört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. evaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ŞLYINIZ ENİLMEEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ Yİ ve TOPTNILIK itki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? ) İnsektisit ) Fungisit ) Fumigant ) Herbisit Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? ) Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği ) itki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği ) Zirai Mücadele let ve Makinaları Hakkında Yönetmelik ) itki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve epolanması Hakkında Yönetmelik Yapılan kontroller sonucunda ihtar cezası alan bir bitki koruma ürününün sonraki iki yıl içinde tekrar ihtar cezasını gerektiren bir ceza alması durumunda söz konusu bitki koruma ürününe uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? ) Yed-i emin uygulaması ) Ruhsat iptali cezası ) Şarj iptali cezası ) İkaz cezası 6. ir bitki koruma ürününün az miktarda fakat uzun süreli alınması hâlinde sıcakkanlılarda meydana getirdiği fizyolojik düzensizliklere ne denir? 7. ) Toksisite ) Kronik Toksisite ) Zehirlenme ) kut Toksisite itki koruma ürünlerinin kontrollerinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi aranmaz? ) Kimyasal ve fiziksel özelliklerinin spesifikasyonunda belirtilen değerlere uygunluğu ) Tavsiye edildiği hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bitki gelişimine etkisi ) Etiketinin akanlıkça tasdik edilmiş örnek etiketine uygunluğu ) mbalajının gelişmiş ülkelerdeki standartlara uygunluğu 8. itki koruma ürünlerinin kontrolleri amacıyla yapılan fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespit edildiği analizlerde aşağıdaki hususlardan hangisi aranmaz? ) ktif madde miktarı ) sidite, alkanite, PH değeri ) Tavsiye edildiği ürünlerdeki biyolojik etkinliği ) Islanabilir toz formülasyonlarda görünüş, incelik ve süspansiyon kabiliyeti 4. itki koruma ürünü etiketinde aşağıdaki hangi bilginin bulunması zorunlu değildir? ) İmal tarihi ve şarj numarası ) Ruhsat sahibi firma adı ve adresi ) itki koruma ürününün tavsiye konuları ve dozları ) itki koruma ürününün fiziksel ve kimyasal özellikleri 9. ayilerde satışa sunulan İnsektisitlerin, Mollussisitlerin, Herbisitlerin, itki Gelişim üzenleyicilerin (G) ambalaj renklerini belirten sıralama aşağıdakilerden hangisidir? ) eyaz Pembe Sarı am göbeği mavisi ) Pembe Sarı am göbeği mavisi eyaz ) Yeşil Mavi Pembe eyaz ) eyaz Mavi Mor Yeşil 5. Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği ne göre; Etikete konulması zorunlu bilgilerin tamamını bulunduran, beyaz renkli zemin üzerine basılmış asgari 6 puntodan küçük olmayan yazı karakteri taşıyan bilgi ve kullanma formuna ne denir? 10. şağıdaki ürünlerden hangisinde Tarım ve Köyişleri akanlığınca ruhsatlandırılma şartı bulunmamaktadır? ) Pülverizatör ) Selektör ) tomizör ) Tabanca ve meme ) Prospektüs ) Reçete ) Gizli Reçete ) Spesifikasyon 11. Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına it Yönerge ye göre Sınıf 4: (z zehirli olanlar) sınıfına giren bitki koruma ürünlerinin etiket ve ambalajlarında aşağıdaki ibarelerden hangisi bulunmalıdır? ) Zehirli ) ikkat ) Çok zehirli ) Zehirsiz 2

3 12. İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ Yİ ve TOPTNILIK şağıda parantez içerisinde Türkçe karşılıkları belirtilmiş olan bitki koruma ürünü gruplarının hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? 17. şağıdaki kimyasallardan hangilerinin kullanımı insan ve çevre sağlığı açısından en çok tehlike oluşturmaktadır? ) İNSEKTİSİT (öcek İlacı) ) HERİSİT (Yabancı Ot İlacı) ) MOLLUSSİSİT (Fare ilacı) ) KRİSİT (Kırmızı örümcek ilacı) ) akır Kükürt ) Endosulfan Kükürt ) hlorpyriphos ethyl aptan ) hlorpyriphos ethyl Methyl bromide 13. şağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü zehirlenmelerinde ilk yardım tedbiri değildir? 18. rıcılık yapılan bir yerde ilaçlama yapılması gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 14. ) Zehirlenen kişinin bilinci açık ise kusturulmamalıdır. ) Zehirlenen kişinin düzenli ve sürekli solunum yapması sağlanmalıdır. ) Zehirlenen kişi bitki koruma ürününün etki alanından uzaklaştırılmalıdır. ) Zehirlenen kişi, en kısa zamanda zehirlenmeye sebep olan bitki koruma ürünü ambalajıyla birlikte en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. şağıdaki kimyasallardan hangisi suda yaşayan canlılara daha fazla zehirlidir? 19. ) İlaçlamadan önce çevredeki arıcılar haberdar edilmelidir. ) Kovanlar için ilaçlanma olasılığı olan bitkilerden uzakta güvenli bir yer seçilmelidir. ) itki koruma ürünlerinin granül formülasyonları yerine toz formülasyonları tercih edilmelidir. ) itki koruma ürünlerinin toz formülasyonları yerine granül formülasyonları tercih edilmelidir. Özellikle serada çalışanların sigara içmemeleri, içenlerin ise içtikten sora ellerini sabunla iyi bir şeklide yıkamaları neden önerilmektedir? 15. ) arbendazim ) cephate ) Endosülfan ) ichlorvos oğal düşmanların bitki koruma ürünlerinden en düşük düzeyde etkilenmelerini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi önerilmez? ) Mümkün olduğunca geniş spektrumlu bitki koruma ürünleri seçilmelidir. ) oğal düşmanlara etkisi düşük bitki koruma ürünleri seçilmelidir. ) itki koruma ürünleri önerilen doz üstündeki dozlarda kullanılmamalıdır. ) itkiler çiçekli iken bitki koruma ürünü kullanılmamalıdır. 20. ) Temizlik için ) Virüslerin bulaşmasını önlemek için ) Tripsler ile yayılan virüsleri önlemek için ) akterilerin bulaşmasını engellemek için şağıdakilerden hangisi hasat edilen ürünlerdeki bitki koruma ürünü kalıntılarını engellemek için dikkat edilmesi gereken bir unsurdur? ) Pülverizatör tipini doğru seçmek ) İlaçlama yaparken maske kullanmak ) Sulama yapıldıktan sonra ilaçlama yapmak ) Son ilaçlama ile hasat arasındaki olması gereken süreye dikkat etmek 16. şağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü zehirlenmelerindeki ilk yardım önerilerinden biri değildir? ) Öncelikle zehirlenmenin nedeninin bilinmesine çalışılmalıdır. ) Zehirlenen kişi etki alanından uzaklaştırılmalıdır. ) Zehirlenen kişiye bol içecek içirilmelidir. ) Vücudu bol ve temiz su ile yıkanmalıdır. 21. Tüketiciye sunulan gıda ürünlerinde insan ve hayvan sağlığı için zararsız kabul edilerek bulunmasına müsaade edilen kalıntı miktarına ne ad verilir? ) Minumum kalıntı limiti ) Maksimum kalıntı limiti ) E 90 ) Pestisit 3

4 İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ Yİ ve TOPTNILIK şağıda belirtilen hususlardan hangisi tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebebi değildir? ) Sistemik bitki koruma ürünü kullanmak ) Tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanmak ) Tavsiye edilen miktardan fazla bitki koruma ürünü kullanmak ) Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süresine uymamak MRL nin birimi nedir? ) ml/kg ) ml/l ) mg/l ) mg/kg 29. ir türün normal bir popülasyonundaki bireylerin çoğunu öldürdüğü ispatlanan bir insektisit dozunu, aynı böceğin diğer bir popülasyonunun tolere etme yeteneğinin gelişmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? ) irenç ) Popülasyon ekolojisi ) Popülasyon dinamiği ) Ekonomik zarar düzeyi 30. ir fungisite dayanıklılık kazanmış bir fungal organizma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? şağıdakilerden hangisi son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmadığında gerçekleşir? ) İlaç uygulama sayısı artar. ) Ürün olgunlaşıp hasada gelmez. ) Tarımsal ürünlerde kalıntı problemi ortaya çıkar. ) Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla etkili mücadele yapılamaz. şağıdakilerden hangisinde tarım ürünlerinde bulundurulmasına izin verilen bitki koruma ürünlerinin limitleri yer almaktadır? ) Kodeks ) ) MRL ) GLP 31. ) Organizmada fungisite dayanıklılık sürekli olur. ) elli bir süre sonra fungisite karşı dayanıklılık artışı olur. ) elli bir süre sonra fungisite karşı hassasiyet artışı olur. ) Fungisit dayanıklılığı çevre faktörlerine göre değişkenlik gösterir. Farklı gruplardaki çok fazla sayıdaki akarisite karşı dayanıklılık kazanmış olan akar türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tetranychus urtica ) Eriophyes vitis ) revipalpus phoenicis ) Panonychus ulmi itki koruma ürünü kalıntılarının izlenmesi ve kontrolünün hangi aşamada yapılması gerekli değildir? ) Üretim ) Tüketim ) İşleme ) İthalat Tüketilen besin maddesi içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla kalıntı miktarına ne denir? 32. Etki spekturumu nedir? ) Zararlıların sadece yumurtalarına etki demektir. ) Kullanılan kimyasalın üniform kaplama meydana getirmesidir. ) ir bitki koruma ürününe karşı duyarlı türlerin sayısıdır. ) Kimyasal bitkilerin bitkide meydana getirdiği zehirlilik etkisidir. 28. ) Toksisite ) İnhalasyon ) Tolerans ) Teratogenik ir yabancı ot türünün herbisite dayanıklı ve duyarlı bireylerinin bulunduğu bir tarlada herbisit kullanımına karar verilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekmez? ) Herbisitin etki mekanizmasına ) Herbisitin sistemik olup olmamasına ) Yabancı otun ekonomik zarar eşiğine ) Yabancı otla mücadele edilmesi gereken döneme 33. itki koruma ürünlerinden yabancı ot öldürücü olanlarının daha uzun süreli kullanımlarını sağlayabilmek için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? ) Her yıl aynı etki mekanizmalı ilaçları kullanmak ) Her yıl aynı etki mekanizmalı ilaçları kullanmamak ) Her yıl aynı etkili maddelerin dozunu azaltarak kullanmak ) Her yıl etki mekanizması aynı olan ilaçları karıştırarak kullanmak 4

5 İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ Yİ ve TOPTNILIK ir böceğin bir ilaca dayanıklılık kazandıktan sonra etki mekanizmasını birbirine yakın olan ilaçlara karşı da dayanıklılık göstermesi, hangi tip dayanıklılık olarak bilinir? ) Çoklu dayanıklılık ) Fizyolojik dayanıklılık ) Yapısal dayanıklılık ) Çapraz dayanıklılık şağıdakilerden hangisi böceklerde dayanıklılığı etkileyen ana faktörlerden birisi değildir? ) Kalıtsal etkenler ) Fizyolojik etkenler ) Çevre koşulları ) Konukçu bitkinin farklılığı itki koruma ürünleri satan bayilerde uygulanan barkod programında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz? ) itki koruma ürününün dozu ) itki koruma ürününün ticari adı ) itki koruma ürününün aktif maddesi ) itki koruma ürününün şarj numarası Satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin kimden alındığı, stok miktarları ile kime, ne miktarda, hangi ürünlerde kullanılmak üzere satıldığının takibi amacıyla yürütülen programa ne ad verilir? ) Sörvey programı ) arkod programı ) Kontrol ve izleme programı ) itki koruma kontrol programı kdeniz meyve sineği aşağıdaki turunçgil türlerinden hangisinde zarar yapmaz? ) Greyfurt ) Portakal ) Ekşi limon ) Mandarin şağıdaki böceklerden hangisi monofag bir zararlıdır? ) Zeytin pamuklu biti ( Euphyllura olivina osta.) ) Yeşilkurt ( Heliothis armigera Hübn.) ) Lahana kelebeği ( Pieris brassicae (L.) ) Yaprak bitleri Meyve sinekleri ile mücadelede ilaçlamalar böceğin hangi biyolojik dönemine karşı yapılır? ) Yumurta ) Pupa ) Larva ) Ergin 43. şağıdaki zararlılardan hangisi tatlımsı madde çıkararak zarar yaptığı bitkilerde fumajine sebep olur? ) Süne ) Yaprak bitleri ) Kiraz sineği ) Elma iç kurdu Kiraz sineği bir yılda kaç döl vermektedir? ) 1 ) 2 ) 3 ) 4 Kemiricileri öldüren bitki koruma ürünleri aşağıdaki gruplardan hangisine girer? ) Herbisit ) Mollussisit ) Rodentisit ) Repellent 38. Meyve ağaçlarında monilya hastalığına karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi önerilmez? 46. Elma hastalıklarıyla entegre savaşım programının uygulanmasında hedef alınan esas hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 39. ) arbendazim ) enomyl ) akıroksiklorür ) aptan Taş çekirdekli meyve ağaçlarında yaprak delen hastalığının ilk ve son ilaçlamalarında aşağıdaki etkili maddelerden hangisi kullanılır? ) akırlı preparatlar ) enomyl ) Hexaconazole ) Myclobutanil 47. ) Elma küllemesi ) Elma karalekesi ) Elma acı çürüklüğü ) Elma dal kanseri şağıdakilerden hangisi örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zararlılara (eyaz sinek, Yaprak galeri sineği) karşı monitor olarak kullanılan bitki koruma ürünüdür? ) Sarı yapışkan görsel tuzaklar ) Pestisit uygulamaları ) Feromon tuzakları ) Yem tuzağı 5

6 48. İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ Yİ ve TOPTNILIK şağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarında zararlı olan parazit bir bitkidir? ) Küsküt ) anavar otu ) Ökse otu ) Kanyaş 49. Patates Siğil (Synchytrium endobioticum) hastalığının patates bitkisinde belirtileri nelerdir? 54. uğday kara pas hastalığına karşı mücadelede aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz? ) Yüzey ilaçlaması ) Tohum ilaçlaması ) ra konukçunun imhası ) ayanıklı çeşit yetiştirmek 50. ) Yeşil aksamda solgunluk ve kuruma ) Erken dönemde çökerten ve kök çürüklüğü ) Kökler üzerinde kahverengi-kırmızı çökük lekeler ) Yumru, stolon ve kök boğazında karnabahar benzeri etli, pürüzlü urlar Rhizomania virüsü nasıl taşınır? itki virüs hastalıklarının yayılmasını aşağıdakilerden hangisi sağlayamaz? ) öcekler ) Funguslar ) Fide/fidan Tohum ) akteriler şağıdakilerden hangisi sert çekirdekli meyvelerin en önemli virüs hastalığıdır? ) Olpidium brassicae ile ) phis gossypii ile ) Thrips tabaci ile ) Eriophyes inaequalis ile ) Stolbur ) Psorosis ) Infectious variegation ) Plum Pox (Şarka) 51. şağıdaki etkili maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi meyve ağacı akarlarına karşı kullanılmaz? 57. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra etkili ve ekonomik mücadelesi olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? ) Quinomethionate % 25 ) Propargite 588 g/l ) Mancozeb % 80 ) Kükürt % 80 ) Mildiyö ) Külleme ) Kök çürüklüğü ) Erken yaprak yanıklığı şağıdakilerden hangisi bitki paraziti nematodlarına karşı uygulanan en önemli mücadele metodudur? ) Kimyasal mücadele ) Fiziksel mücadele ) iyolojik mücadele ) Münavebe şağıda verilen hastalık-konukçu ikililerinde, ilgili konukçu ile ülkemizde en yaygın görülen hastalık esas alınmıştır. şağıdaki hastalıkkonukçu ikililerinden hangisi buna uymamaktadır? 58. Kışı toprakta ve hastalıklı bitki artıkları üzerinde klamidospor olarak geçiren, mısır bitkisinin toprak üstü aksamında; yaprak, sap, koçan, püskül ve erkek çiçeklerde gal adı verilen şişkinlikler meydana getiren, kültürel önlem dışında kimyasal mücadelesi bulunmayan mısır fungal hastalığının adı nedir? ) Ustilago maydis (Mısır rastığı) ) Ustilago nuda tritici (uğday rastık hastalığı) ) Helminthosporium turcicum (Kuzey yaprak yanıklığı) ) Hemminthosporium maydis (Mısır güney yaprak yanıklığı) ) Şeker pancarı Mildiyö hastalığı ) Limon Uçkurutan ) rmut teş yanıklığı ) Nohut ntraknoz 59. şağıdakilerden hangisi turunçgil meyvelerinde hasat sonrası fungal hastalık etmeni değildir? ) Penicillium digitatum (Yeşil küf) ) Phoma tracheiphila (Uçkurutan) ) iplodia natalensis (Sap ucu çürüklüğü) ) Phytophthora citrophthora (Zamklanma hastalığı) 6

7 İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ Yİ ve TOPTNILIK Külleme hastalığının mücadelesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi göz önüne alınmaktadır? ) Yaprak ıslaklığı ) Etkili sıcaklık toplamı ) Yağış ) Fenoloji şağıdakilerden hangisi, çekirgelerin toplu ve salgın devresini gösterir? ) Faz ) Soliter ) Gregar ) rafaz Tarla ve ada tavşanlarına karşı hangi tip ilaç önerilir? ) Thiram ) Malathion ) Fenitrothion ) arbaryl Tohum ilaçlaması aşağıdaki zararlı böceklerden hangisinin mücadelesinde en etkin kimyasal mücadele şeklidir? 68. Turunçgil zararlısı torbalı koşnil Icerya purchasi yi herhangi başka yönteme gerek kalmadan baskı altında tutan avcı böcek hangisidir? 69. ) Rodolia cardinalis ) hrysoperla carnea ) occinella septempunctata ) Exochomus quadripustulatus şağıdaki bitki koruma ürün gruplarından hangisi yağ dokusunda birikime sebep olur? ) Karbamatlar ) Pyrethroidler ) Organik fosforlular ) Klorlandırılmış hidrokarbonlar 70. İnsanlarda zehirlenme durumunda bitki koruma ürünlerinin etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılan maddelere ne denir? ) Süne ( Eurygaster spp.) ) Ekin kambur böceği ( Zabrus spp.) ) Ekin ambul öceği ( nisoplia spp.) ) Hububat Hortumlu öceği ( Pachytychius hordei rulle) 71. ) ntijen ) ntidot ) ntialerjik ) ntikolinerjik şağıdaki yöntemlerden hangisi ekotoksikolojik çalışmaların kapsamındadır? 64. Üzüm meyvelerinde çekirdek evleri görülecek şekilde çatlamaya neden olan hastalık hangisidir? ) Feromon tuzaklarının kullanılması ) Toprak solarizasyonu ) Sucul toksisite testleri ) Ekim nöbeti ) Mildiyö ) ntraknoz ) Ölü kol ) Külleme 72. L50 nedir? 65. itki öz suyunu emerek gal, ur veya pas rengi oluşumuna neden olan, iki çift bacaklı akar türleri hangi familya içinde yer alır? ) Tetranychidae ) Phytoseiidae ) Eriophyidae ) caridae ) itki koruma ürünlerinin zehirlilik oranı ) kıcı toz ilaç formülasyonunun simgesi ) Test hayvanlarının belirli bir süre sonunda yarısını öldürmek için gerekli doz ) Test hayvanlarının belirli bir süre sonunda yarısını öldürmek için gerekli konsantrasyon 66. Kemirgenlere karşı zehirli yem hazırlanmasında aşağıdaki etkili maddelerden hangisi tavsiye edilir? ) Çinko fosfür ) Endosülfan ) arbaryl ) arbofuran 73. ir bitki koruma ürününün zehirliliğini etkileyen en önemli etken nedir? ) Kullanım dozu ) Formülasyon şekli ) Kullanım zamanı ) Kullanım ekipmanı 67. Yaşamını tek bir zararlı böcek üzerinde tamamlayan ve onu belirli bir süre sonunda öldüren organizmalara ne ad verilir? ) Predatör ) Parazitoit ) Hyperparazit ) Parazit 7

8 74. İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ Yİ ve TOPTNILIK Zararlı organizmalara karşı uygulanan tahmin ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde esas alınan en önemli faktörler nelerdir? 79. şağıdakilerden hangisi organik tarımda kullanılacak bitki koruma ürünlerinde bulunması gereken bir özellik değildir? ) Zararlı organizmaların morfolojik özellikleri ) Konukçu bitkinin sistematikteki yeri ve özellikleri ) Zararlı organizmalara karşı uygulanan bitki koruma ürünleri ) Zararlı organizmaların biyolojisi ile iklim değerleri arasındaki ilişkiler 75. şağıdakilerden hangisi zararlılarla mücadeleye karar vermeden önce yapılması gerekli olan hususlardan değildir? ) Zararlıların yoğunluğu ve zararı tespit edilmelidir. ) Zararlı görülür görülmez mücadeleye başlanmalıdır. ) ir kültürdeki zararlı ve faydalı türlerin durumu saptanmalıdır. ) Zararlıların popülasyonunu etkileyen faktörler belirlenmelidir. 76. ir doğal düşmanın biyolojik mücadelede kullanılması için hangi özelliklere sahip olması gerekli değildir? ) oğal düşman polifag olmalıdır. ) oğal düşmanın biyolojisi konukçu ile uyuşmalıdır. ) oğal düşman çevre faktörlerine karşı geniş toleranslı olmalıdır. ) oğal düşman konukçusu olan zararlıyı arayıp bulma yeteneğine sahip olmalıdır. 77. Organik tarımda öncelikli uygulanması gerekli iki mücadele yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 78. ) iyoteknik savaşım Kimyasal mücadele ) iyolojik mücadele Kültürel önlemler ) Kültürel önlemler Kanunsal tedbirler ) iyoteknik savaşım Mekanik mücadele Organik tarımda malç uygulaması ile hangi bitki koruma sorunlarına çözüm aranabilir? ) Yabancı ot ) Hastalık Zararlı ) Yabancı ot Hastalık ) Yabancı ot Hastalık Zararlı ) Hedef alınmayan organizmalara düşük toksisiteli olması ) Pestisit üretim sürecinde organik kurallara bağlı kalınması ) Etki süresinin çok uzun olması ) Geniş spektrumlu olmaması şağıdakilerden hangisi organik tarımda kullanılabilecek bitkisel kökenli bir insektisit değildir? ) zadirachtin ) Pyrethrum ) Metaldehyde ) Rotenone Ülkemizde organik tarımın sağlıklı olarak gelişmesi, bitki koruma uygulamalarındaki hangi değişime neden olmaz? ) Sentetik bitki koruma ürünü kullanımında azalma ) iyoteknik yöntemlerin kullanımında artış ) iyolojik mücadele uygulamalarında artış ) Kültürel önlemlere olan talebin azalması şağıdaki etmenlerden hangisi entegre mücadele kapsamında yer alan biyolojik mücadelede kullanılan bakteriyel ajanlardan biri değildir? ) Xylophylus ampelinus ) Pseudomonas fluorescens ) acillus thuringiensis ) grobacterium radiobacter şağıdakilerden hangisi örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde toprak kökenli hastalık ve nematodlara karşı uygulanan fiziksel bir mücadele yöntemidir? ) engeli gübreleme ) amla sulama ) Solarizasyon ) Tuzak bitki kullanımı Entegre mücadele teknik talimatlarının, zararlılarla mücadelesinde örnekleme ve kontrol yöntemlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Tuzak yöntemi ) Fenoloji yöntemi ) arbe yöntemi ) Gözle inceleme yöntemi 8

9 İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ Yİ ve TOPTNILIK şağıdakilerden hangisi entegre mücadelenin ilkelerinden biri değildir? ) oğada mevcut olan doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi ) Hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otların tamamen ortadan kaldırılması ) Kimyasal savaşımda biyorasyonel preparatların kullanımına öncelik verilmesi ) Uygun mücadele metotları ve tekniklerinin birbirini tamamlayacak şekilde uygulanması Entegre süne mücadelesinde bitki koruma ürünü uygulaması hangi biyolojik dönemlere karşı uygulanır? 91. Zararlı populasyonunu ekonomik zarar eşiği altında tutmak için, onlar üzerinde yaşayan organizmalardan yararlanarak yapılan mücadele yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 92. ) iyolojik mücadele ) Fiziksel mücadele ) iyoteknik mücadele ) Kimyasal mücadele şağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele etmenlerinden birisi değildir? ) Parazitoidler ) Hyperparazitoidler ) Predatörler ) Entomopatojenler ) Kışlamış erginlere karşı ) ütün nimf dönemlerine karşı ) Yeni nesil erginlere karşı ) 2. ve 3. dönem nimflere karşı Ülkemizde elma bahçelerinde aşağıdakilerden hangisi ana hastalık ve zararlı durumundadır? ) Elma Küllemesi ltınkelebek ) Elma karalekesi hastalığı Elma içkurdu ) Rosellina kök çürüklüğü Elma gövde kurdu ) Elma memeli pas hastalığı Elma göz kurdu Etkin maddesi çözücü ve emülsiyon sağlayıcı maddelerden oluşan, su veya başka diluentlerle seyreltilmeye imkân veren formülasyon şekli nedir? ) SP ) WG ) WP ) E Zararlı organizmaların ekonomik zarara sebep olan en düşük popülasyon yoğunluğuna ne ad verilmektedir? 93. şağıdakilerden hangisi bir ilaçlama makinesinin kalibrasyonunda dikkate alınması gereken kriterlerden birisi değildir? ) İlerleme hızı ) Meme debisi ) Uygulama normu ) Pülverizatör karıştırıcı tipi 94. Ozon tabakasını inceltici maddeler arasında olduğu için tarımda toprak fumigasyonu amacıyla kullanımı yasaklanan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir? ) VP ) Metam sodyum ) Metil bromür ) Formalin 95. Esterli herbisitler daha çabuk nereden alınır? ) Yapraktan ) Rizomlardan ) Gövdeden ) Toprak altı organlardan ) Ekonomik zarar seviyesi ) Zararlı mücadele eşiği ) Ekonomik zarar eşiği ) Zararlı seviyesi 96. Litresinde 35 g aktif madde içeren bir preparat dekara 200 ml dozunda tavsiye edilirse dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır? 90. Yaprağa uygulanan, absorbe edilen ve bitkinin diğer organlarına yayılan ve bir çok bitkiyi öldüren herbisitler nasıl tanımlanır? ) Yaprak Sistemik Selektif ) Yaprak Kontakt Selektif ) Yaprak Sistemik Selektif olmayan ) Yaprak Kontakt Selektif olmayan 97. ) 5 ) 7 ) 10 ) 15 Kullanılan kimyasal öldürücülerin, uygulama yapılan bitkiler üzerinde olumsuz etki gösterme durumuna ne isim verilir? ) Letal doz ) Fitotoksisite ) Toksisite ) Tolerans 9

10 98. İTKİ KORUM ÜRÜNLERİ Yİ ve TOPTNILIK Zararlılarla mücadelede önceden tahmin çalışmalarında aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaz? ) Ekonomik zarar eşiği ) Zararlının biyolojisi ) itki koruma ürünlerinin etkinliği ) Popülasyondaki sayısal değişimler 99. öceklerin gelişebildiği en düşük sıcaklığa ne denir? ) Termal konstant ) Etkili sıcaklık ) onitasyon ) Gelişme eşiği 100. Tarımsal zararlı böcekler, hayvanlar aleminin hangi şubesi ve hangi bölümündedir? ) rthropoda, Insecta ) ranea, Insecta ) nnelida, Hexapoda ) rachnida, Tetranychidae TEST İTTİ. EVPLRINIZI KONTROL EİNİZ. 10

11 EVP NHTRI

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2008) - SINAV SORULARI

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2008) - SINAV SORULARI Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2008) - SINAV SORULARI S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ BKNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ KORUM ÜRÜNLERİ BYİ VE TOPTNCILIK

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE

SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE HAZIRLAYAN Süreyya ALTUNIŞIK Ziraat Mühendisi İ.B.B. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bitki Koruma, Zirai Mücadele ve Bitki Besleme Şefliği 662 SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK MÜCADELE YÖNTEMLERİ ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

İlaçlamanın incelikleri. 09.04.2013 zeytinist mucahit@zeytin.org.tr

İlaçlamanın incelikleri. 09.04.2013 zeytinist mucahit@zeytin.org.tr İlaçlamanın incelikleri Pestisitlerin Uygulanmaya Hazırlanması ve Uygulanması Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar İlaçların Uygulanmaya Hazırlanması Pestisitler > bazen tohuma bazen toprağa ya da bitkiye

Detaylı

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R.

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R. DE ERL ÜRET C LER M Z B TK SEL ÜRET M YAPARKEN D ER CANLILARI, TOPRA I, HAVAYI VE SUYU, KISACASI ÇEVREY KORUMAK DA MA B R NC GÖREV M ZD R AKS TAKD RDE YAfiAMAK Ç N TEM Z B R ÇEVRE, ÜRET M YAPMAK Ç N TEM

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. FINDIK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. FINDIK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü FINDIK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

Prof.Dr. Cem Özkan. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Prof.Dr. Cem Özkan. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Bitki Zararlıları ile Savaşım Yöntem ve İlaçları Prof.Dr. Cem Özkan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Kaynaklar Tarımsal Savaş Yöntem ve İlaçları( S. Toros, S. Maden, S. Sözeri)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇALIŞMA

Detaylı

derin sürüm zabrus zararını azaltmaktadır. Ekin Kambur Böceği Larvası

derin sürüm zabrus zararını azaltmaktadır. Ekin Kambur Böceği Larvası EKİN KAMBUR BÖCEĞİ Zabrus larvalarının baş ve göğsü kahverengi, karın kısmının üstü kestane renginde olup, alt kenarları kirli beyazdır. Üç çift göğüs bacağı vardır. Pupaları serbest pupa tipinde beyaz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın

Detaylı

2014 Yılı. Bitki Sağlığı Uygulama Programı

2014 Yılı. Bitki Sağlığı Uygulama Programı 2014 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı Bu kitap T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Bitki Sağlığı ve Karantina Programı ve Prensiplerini nin koordineli

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠTKĠ KORUMA ÜRÜNLERĠNĠN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2004-25571 Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik; bitki ve bitkisel ürünlerin

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATATES Hastalık ve Zararlıları

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATATES Hastalık ve Zararlıları T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü PATATES Hastalık ve Zararlıları Ankara - 2009 Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen yazılı ve görsel materyal temininde katkıda bulunan

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI Enver DURMUŞOĞLU 1 Osman TİRYAKİ 2 Ramazan CANHİLAL 2 ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de kullanılan pestisitlerin ruhsatlandırılmalarından tüketim

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATATES Hastalık ve Zararlıları

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATATES Hastalık ve Zararlıları T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü PATATES Hastalık ve Zararlıları Ankara - 2009 Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen yazılı ve görsel materyal temininde katkıda bulunan

Detaylı

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R.

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R. DE ERL ÜRET C LER M Z B TK SEL ÜRET M YAPARKEN D ER CANLILARI, TOPRA I, HAVAYI VE SUYU, KISACASI ÇEVREY KORUMAK DA MA B R NC GÖREV M ZD R AKS TAKD RDE YAfiAMAK Ç N TEM Z B R ÇEVRE, ÜRET M YAPMAK Ç N TEM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R.

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R. DE ERL ÜRET C LER M Z B TK SEL ÜRET M YAPARKEN D ER CANLILARI, TOPRA I, HAVAYI VE SUYU, KISACASI ÇEVREY KORUMAK DA MA B R NC GÖREV M ZD R AKS TAKD RDE YAfiAMAK Ç N TEM Z B R ÇEVRE, ÜRET M YAPMAK Ç N TEM

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ EL KİTABI EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ EL KİTABI EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ EL KİTABI EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 2 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

İkinci bölümde, araştırmada kullanılan materyallerin nereden ve nasıl toplandığı anlatılmıştır.

İkinci bölümde, araştırmada kullanılan materyallerin nereden ve nasıl toplandığı anlatılmıştır. 1.GİRİŞ Günümüz dünyasının en önemli sorunlardan biri de hızla artan dünya nüfusudur. FAO'nun raporlarına göre her yıl insanlara 15-20 milyon ton gıda maddesi gerekmektedir. Dünyanın yüzölçümü sınırlı

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK BİTKİ ZARARLILARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK BİTKİ ZARARLILARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK BİTKİ ZARARLILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI

SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI Üretimde karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi hastalıklardır.ülkemiz ekonomisinde büyük kayıplar oluşturan hastalıklar çok çeşitlidir. Her hastalık ayrı bilgi ve mücadele

Detaylı