Öğr.GÖr. SELMİN KÖSE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğr.GÖr. SELMİN KÖSE"

Transkript

1 1. Öğr.GÖr. SELMİN KÖSE KişİsEL BİLGİLER DOGUMYERİ /TARİHİ: MEDENİ DURUMU: GİRESUN / GSM: E-POSTA: EGİTİM BİLGİLERİ LisANS: YÜKSEK LisANS: DOKTORA: İSTANBUL ÜNİvERSİTESİ, HEMŞiRELİK, 1995 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI, 1998 istanbul ÜNivERSiTESİ SAGLIK BiLİMLERi ENSTiTÜSÜ ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI HEMŞiRELİGi - (2012- Devam ediyor) İş TECRÜBESİ 2. Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu - Öğretim Görevlisi, Ekim Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi, Eylül Almanya ilkyardım Ekibi, Azerbaycan Yardım ve Sağlık Ekibi, Hac Sağlık Ekibi Kızılay Gençlik ve Sağlık Kampları YÖNETİcİLİK DENEYİMİ VE KURSLAR I.Kızılay Özel Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yardımcılığı, Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, CPR ve İleri Hava Yolu Teknikleri Eğitimi, 2006, 2007, 2008.

2 YÖNETTİcİ - GÖREV Y APTıcı PROJELER 0-6 Yaş Arası Yüksek Ateşli Çocuklarda Ailenin Aldığı Önlemler Uygulamalar Ye Hemşirelik Yaklaşımı Vakıf ve Devlet Üniversitesi Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Hemşireliği Uygulamasına ilişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması Gastroenterit Tanısıyla Sağlık Kuruluşuna Başvuran 0-5 Yaş Arası çocuğa Sahip Annelerin Uygulamalara Yönelik Bilgi Düzeyleri, Konjenital Hipotiroidinin Erken Tanısında ve Ailelerin Eğitilmesinde Hemşirenin Rolü, Rehabilite edilen çocukların ailelerinin rehabilitasyon merkezlerinden yararlanma durumu ve memnuniyeti 2009 Okul Yaş Grubu Çocuklarda Eğitimin Diş Sağlığına Etkisi Bir VakıfÜniversitesi' nde Okuyan Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşireliğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi ULUSLARARAsı TOPLANTıLAR İlkyardım Eğitimi Almanya 1998 Autonomy Levels and Obedıent of Students of The Colloge ofnursıng Şenturan L, Köse S, Sabuncu N, Özhan F. ı st International Congress on Nursing Education, Researeh & Praetiee, ı 5- ı 7 Ekim 2009, Selanik Lifestyle Modification ın Elderly People Sabuncu N, Özdilli K, Batmaz, Özhan F, Köse S, İlhan N ı st International Congress on Nursing Education, Researeh & Practice, ı 5- ı 7 Ekim 2009, Selanik The activities of daily living and the status of loneliness in the elderly living in a nursing home and living at home. Yıldırım G, Şen G, Zülfikar B, Köse S ı 5th International Nursing Research Conference November ı 5- ı 8, 20 ı ı - Madrid, Spain YAYıN LİSTE st ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTıLARDA SUNULAN VE BiLDiRi KiTABıNDA BASıLAN BİLDİRİLER istanbul'da Bir Vakıf Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Ötenaziye ilişkin Görüşleri Sanear A, Sökün D, Karaı H, Çorn S. Yıldırım G, Köse S, Sabuneu N i i. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa 20 i 2 istanbul 'un Bir ilçesinde Yaşayan Ev Kadınlarının Ev Kazası Geçirme Sıklığının Değerlendirilmesi Sancar A, Sökün D, Karaı H, Çom S. Yıldırım G, Köse S. Sabuncu N i i. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Bursa 20 i 2

3 [nfertil Kadınlarda Umutsuzluk, Durumluluk Ka~gı ve Sürekli Ka)gı Durumlarının Belirlenmesi Ayyrldrz B. Kurt E, Özdilek R. Köse S. Baırnaz M i O. Uluslararası Katılımiı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep 20 ii Belediye Çalışanlarının Stres Düzeyleriyle Bazı Sağlık Parametreleri Arasındaki ilişki Gülten M, Yakşi E, Pepe Ü, Köse S, Özdilek R, Özhan F. Göktaş S i O. Uluslararası Katılımiı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep 2011 Beni internetimle Yalnız Bırak Elçi T, Özturan B, Sukut, Kose S, Yıldırım M, Batmaz M 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 20 i O, Fethiye. Rehabilite Edilen Çocukların Ailelerinin Rehabilitasyon Merkezlerinden Yararlanma Durumu ve Memnuniyeti. Çetin A, Aydoğru B, Avcı N, Köse S, Batmaz M. 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, (1-4 Nisan 2010), Poster Bildirisi. Üniversite Öğrencilerinin Omurga Yaralanmasına İlişkin Bilgi Durumu Yıldırım G, Köse S, Özhan F, Sabuncu N 4. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi Nisan 2008 Antalya (Sözlü Sunum) Vakıfve Devlet Üniversitesi Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması Ayna N, Kose S, Özdilli K. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florenee Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (poster Bildirisi) Gastroenterit Tanısıyla Sağlık Kuruluşuna Başvuran 0-5 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Uygulamalara Yönelik Bilgi Düzeyleri Köse S, Batmaz M, Okuyucu Z Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Haziran 2007 / istanbul Üniversitesi Florenee Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi) 0-6 Yaş Arası Yüksek Ateşli Çocuklarda Ailenin Aldığı Önlemler, Uygulamalar ve Hemşirelik Yaklaşımı Bülbül E, Köse S, Özdilli K. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Nisan 2006, Şanlıurfa. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Otonomi ve Boyun Eğici Davranışlar (Dört yıllık izlem) Şenturan L Köse S. Sabuncu N. Özhan F. 2. Temel Hemşirelik Bak.mı Kongresi "Uluslararası Katılımlı" Eylül 2012 Ataşehir/İstanbul.

4 ULUSLARARASI BiLiMSEL TOPLA TILARDA SU~l'LAN VE BiLDiRi KiTABıNDA BASıLAN BiLDiRiLER Ilaç Uygulamalarında Hasta Güvenliğinin Sağlanması. Baltacı Göktas S, Caglayan S, Yildiz T. Tüysüz M. Köse S. Malak A (2013). 7.Uluslararasl Sağlıkta Kalite. Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Afet Anında Hemşirelik Ve Triajın Önemi. Cağıayan S, Baltacı Göktas S, Yıldız T, Malak A, Köse S. Dökmeci A H (2013). 2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi Acil Servis Hizmetleri Ve Kalite. Baltacı Göktas S, Yıldız T, Malak A, Çaglayan S, Köse S (2013). 2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi The activities of daily living and the status of loneliness in the elderly living in a nursing home and living at home. Yıldırım G, Şen G, Zülfikar B, Köse S 15th International Nursing Research Conference November 15-18, 20 II - Madrid, Spain Lifestyle Modification ın Elderly People Sabuncu N, Özdilli K, Batmaz M, Özhan F, Köse S, İlhan N. i st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Ekim 2009, Selanik Autonomy Levels and Obedıent Attitudes of Students of The Colloge ofnursıng Şenturan L, Köse S, Sabuncu N, Özhan F. 1 st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Ekim 2009, Selanik İlköğretim çağı Çocuklarının Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Yıldırım G, Köse S, Göktaş S, Özdemir L, Özkalp i. 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı ile Uluslararası Pediatri Toplantısı IL. Milli Çocuk Hernşireliği Kongresi 28 Kasım- 2 Aralık Kıbrıs Hemofilili Çocukların Depresyon Durumları ve Annelerinin Bu sorunla Başetme Biçimlerinin Belirlenmesi. Köse S, Yıldırım G, Göktaş S, Sağlam T, Önal S, Can D, Güçlü A, Tokcan P 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Amerikan Pediatrİ Akademisi Katılımı ile Uluslararası Pediatri Toplantısı IL. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 28 Kasım- 2 Aralık 20 ı 2. Kıbrıs Prematüre ve Term Bebeği Olan Annelerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması Yıldırım G, Göktaş S, Köse S, Zülfikar B, Öztürk E, Kıran G. 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Amerikan Pediatrİ Akademisi Katılımı ile Uluslararası Pediatrİ Toplantısı ll. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 28 Kasım- 2 Aralık Kıbrıs

5 ULUSAL HAKEMLi DERGiLERDE YAYıNLANAN MAKALELER Kernoıcrapi Tedavisi Gören C;ocukların Annelerindeki Kaygı Düzeyleri, Yıldırım G. Balıacı Göktas S. Köse S, Yıldız T (2014). lntemaıional Journal of Basic & Clinical Medicine, 2(2) The impact of living conditions of aged individuals on their daily routines and state of loneliness: Case of Turkey. Baltacı Göktas S, Yıldırım G, Sen G, Yıldız T, Köse S (2014). laaoj, Health Science First Aid Knowledge of University Students in Poisoning Cases Göktas S, Yıldırım G, Köse S, Yıldırım ş, Özhan F, Şenturan L(2014. Turk J Emerg Med 2014; 14(4): Yaş Grubu Çocuklarda Oral Hijyen Eğitiminin Etkinliği Köse S, Güven D, Mert E, Eraslan E, Esen S Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20 i O Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına ilişkin Bilgi Durumu Köse S, Yıldırım Gülay, Sabuncu N, Özhan F, Yorulmaz H Türkiye Acil Tıp Dergisi, 20 i O İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süt Çocuğu Kliniğine Getirilen İki Yaş Altındaki Zehirlenme Olguları Köse S, Yorulmaz H, Yorulmaz E, Özdilli K. Akademik Acil Tıp Dergisi, 2009 İlk Defa İntramüsküler Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi, Sabuncu N, Köse S, Özhan F, Batmaz M, Özdilli K, Atatürk üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, ISSN: , Temmuz-Eylül ULUSLARA:l.ASI HAKEM Lİ DERGİLERDE YAYıNLANAN MAKALELER i. Evaluating The Association Between Premenstrual Syndrome and Hematologic Paramaters During the Early Follicular and Late Luteal Phases Yorulmaz H, Bal B, Babacan T, Tekin H.S, Acarturk O, Kose S Kuwait Medical Journal, 2012; 44(2): Autonomy and Submissive Behaviour Among Students at the College ofnursing Senturan L, Kose S, Sabuncu N, Ozhan F. Health MED. 20 i 2; 6(8) 274 i DİcER YA YINLAR (KİTAP, DERS NOTLARI) Köse S, (2009). Temel ve ileri Yaşam Desteği. Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi. Ed: Sabuncu N, Akça Ay F, İstanbul, s. 566 Türkiye Kızılay Derneği İlkyardım Eğitim Rehberi, Ankara 200 L Köse S, (20 i 2). Çocuklarda Kronik Hastalıklar ve Bakım. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Ed: Duma Z. İstanbul, s.503.

6 VERjLEN DERSLER Güz Dönemi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirefiği ilk Yardım Yenidoğan Bakımı Bahar Dönemi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hernşireliği ı 6 kredi 2 kredi 10 kredi 16 kredi ÜYELİKLER ACiL TIP DERNEGi, ÇOCUK SAGLIGl VE HASTALIKLARI HEMŞiRELİGi DERNEGi, TÜRK HEMŞiRELER DERNEGi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP Bölüm: ÇOCUK GELİŞİMİ Özgeçmiş: 1974 yılında Çankırı da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Çankırı da tamamladım. 1991 yılında Çankırı Lisesi nden mezun olduktan sonra aynı

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

(SCI 6. 6.1. & SSCI & 6.1.1. ULUTAŞDEMİR N

(SCI 6. 6.1. & SSCI & 6.1.1. ULUTAŞDEMİR N 1. Adı Soyadı: Nilgün ULUTAŞDEMİR 2. Doğum Tarihi: 13.03.1975 3. Akademik Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 5. Uzmanlık Alanı: Halk Sağlığı ÖZGEÇMİŞ 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan Doğum Tarihi: 09.02.1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Akademik Unvanlar

Öğrenim Düzeyi. Akademik Unvanlar Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. 1. Adı Soyadı :Muazzez Garipağaoğlu. 2. Doğum Tarihi :04.02.1958

ÖZGEÇMĠġ. 1. Adı Soyadı :Muazzez Garipağaoğlu. 2. Doğum Tarihi :04.02.1958 ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı :Muazzez Garipağaoğlu 2. Doğum Tarihi :04.02.1958 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Yüksek Lisans Ġç Hastalıkları, Beslenme Ġstanbul

Detaylı

ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ. Psikiyatri Hemşireliği İstanbul Üniversitesi 2001 Lisans Doktora Psikiyatri Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2009

ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ. Psikiyatri Hemşireliği İstanbul Üniversitesi 2001 Lisans Doktora Psikiyatri Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2009 1.GENEL ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ ÜNVANI ADI SOYADI Yrd.Doç.Dr. Nevin Onan DOĞUM YERİ ve TARİHİ Esenler /22.10.1974 2. EĞİTİM MEZUNİYET DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE TARİHİ Lisans Florance Nightıngale Hemşirelik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLERİ 1.Adı soyadı: AHSEN ŞİRİN 2.Doğum tarihi ve yeri: 11 Ocak 1949 Manisa 3.Unvanı: Prof.Dr. AHSEN ŞİRİN 4.Öğrenim durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülten Kaptan 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1960 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1983 Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı