Semih AYDOĞAN Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Semih AYDOĞAN Jeodezi ve Fotogrametri Müh."

Transkript

1 Semih AYDOĞAN Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ülkemiz, IMF ve Dünya Bankası eksenli Liberal Ekonomik Politikalar sonucunda felç olan bir ekonomik yapı içerisinde üretimden vazgeçilen, alınan iç ve dış borçlarla her gün biraz daha fakirleşen ve kendi iç dinamikleriyle bu olumsuz süreçten çıkılacak ekonomik ve sosyal politikaları yapamayan bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktadır. Yine IMF, Dünya Bankası ve AB'nin dayatmaları ile çıkarılmaya çalışılan yasalarla (örneğin; Yeni Kamu ihale Yasası, Mal ve Hizmetlerin Serbestçe Dolaşımı gibi.) üretim sürecinde dışlanan, üstlendikleri sorumluluklara, sahip oldukları eğitime aykırı ve onur kırıcı ücretlerle Mühendis ve Mimarların mesleklerini yapamaz ve yıllarca yapılan çalışmaların sonucunda kazanılan birikimler yok edilmeye veya göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Bilindiği üzere; TMMOB İl Koordinasyon Kurulları, TMMOB Yasa ve Tüzüğünde belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, farklı meslek gruplarını temsil eden Oda birimleri ve üyeler arasında ortak çalışma, dayanışma ve güç birliği sağlamak amacıyla oluşturulmuş örgütlenmelerdir. Bu çerçevede; HKMO Ankara Şubesi İKK Çalışmaları: Ülkemizin içinde bulunduğu tüm koşulları göz önünde bulundurarak, Odalar arasındaki dayanışmayı geliştirmek, üyeler arasında demokrat, emekçi Mühendis-Mimar kimliği yaratmak için çalışmalarda bulunmak, meslek alanlarımızla ilgili konularda toplumu bilgilendirmek ve toplumsal duyarlılığı geliştirmek, ülkemizde ve dünyada emekçilerin tarih boyunca yaptıkları demokratik mücadelelerin yıl dönümlerinde etkinliklerde bulunmak, üyelerimiz arasında haksız rekabete karşı meslekler arası dayanışmayı, ortak iş yapma kültürünü geliştirmek, sosyal etkinlikler düzenleyerek üyeler arasındaki dayanışmayı geliştirecek çalışmalar yapmak ve bu konularda öneriler ve çözümler sunmaktadır. Bu aşamada HKMO Ankara Şubesi İKK'nın tüm bu çalışmalarına bu güne kadar maddi ve manevi olarak katkı koymuş ve bu faaliyetler içerisinde aktif olarak yer almıştır. İşte ülkemizin, mimar ve mühendislerinin bulunduğu bu olumsuz koşullardan kurtulmak için tüm mimar ve mühendislerin onurlu, insanca yaşam mücadelelerinde Ankara İKK'nın yapacağı tüm etkinliklere HKMO Ankara Şubesi katılmaya, politikalar üretmeye ve katkı koymaya devam edecektir.

2 Şube Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı Danışma Kurulu Cumartesi günü Antalya Şube HKMO Bülteni Ağustos 2002 Lokalinde HKMO Tüzüğü gereği (Md. 88) 35 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı gündemi olarak aşağıdaki maddelergörüşüldü: 1. Şube genel kurulu seçim sonuçları hakkında bilgilendirme 2. Temsilciliklere ait sorunlar ve çözüm önerileri 3. Serbest çalışan üyeler ve sorunları 4. Kamudaçalışan üyelerve sorunları 5. Çalışma komisyonlarının seçimi 6. Dilek ve temenniler Danışma kurulu toplantısında özet olarak şu sonuçlar çıkmıştır. ÜYELERİMİZE ZİYARET Aksu BeSediyesl'ne ziyaret Belediye'de çalışan meslektaşlarımız ziyaret edildi. Beldenin İmar planlarında sıkıntılar bulunmaktadır. Yapılan imar uygulamalarının titizlikle kontrol edilmesi gereği gündeme getirildi. Beldenin çok hızlı gelişmekte olduğu vurgulandı. Yapı Denetim Mevzuatına TUS'dan sorumlu meslek grubunun Harita Mühendisliği olduğu dahil edilmesi çalışmaları etkin olarak sürmelidir. Özellikle deprem bölgesinde yeni mimar çalışmaları sürmektedir. İnşaat ve altyapı çalışmalarında harita mühendisini kılavuz rolünü üstlendiği görülmektedir. Kent bilgi sistemi ve teknik altyapı konularının önemi belediyeler, resmi kurumlar ve kamuoyu nezdinde dile getirilmelidir. Arazi Toplulaştırması, yol ve baraj projeleri gibi mesleğimizi yakından ilgilendiren büyük projeler inşaat firmalarının ihale sahasında kalmaktadır. Ağaç rölevesi vb. çalışmalar diğer meslek gruplarının müdahaleleri ile karşı karşıyadır. Meslektaşlarımız bu çalışmalardan yeteri kadar pay alamamaktadır. Bu konularda öncelikle genel merkezimizin etkinliği arttırmaya çalışmalıdır. Kamunun etkinlik alanında bulunan 1/5000 ölçekli harita yapımı, parsel aplikasyonu vb. işlerin özel sektöre yaptırılması amacı ile çalışmalar devam ettirilmelidir. Tapulama harici yerlerin tescil işlemi yeni bir protokol ile (Maliye Bakanlığı-Tapu Kadastro Döner Sermayesi Arasında) Kadastro Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Özel sektörün bu sahada etkinliği arttırılmalıdır. Serik'teki üyelerimizi ziyaret tarihinde şube yönetim kurulu olarak Serik Belediye Başkanı Sn. Mehmet HABALI makamında ziyaret edildi. Kendiside bir harita mühendisi olması sebebi ile sıcak bir sohbet ortamı oluştu. Öncelikle mesleğimizin sorunları gündeme geldi. Belediyenin yapmış olduğu imar uygulamaları, altyapı çalışmaları (kanalizasyon, içme suyu, park düzenlemesi, yol, vs.) gündeme getirildi. Ekonomik durgunluğun yoğun olarak hissedilmekte olduğu, meslektaşlarımızın da etkilendiği görüldü. İnşaat sektörü durgun olduğu için TUS konusunda yeterli verim alınamadığı dile getirildi. Serbest çalışan üyelerimiz bürolarında ziyaret edildi. Üyelerimiz tarafından; en az ücret tarifelerinin günün ekonomik şartlarına göre düzenlenmesi gerektiği dile getirildi. Meslektaşlarımızın diğer beklentileri tespit edilerek ziyaretler tamamlandı. Serlk-Boğazkent Belediyesi'ni Ziyaret Boğazkent Belediye Başkanı Sn. Hasan Oğuz ziyeret edildi. Boğazkent Beldesinde yapılan imar çalışmaları ve Boğazkent'in çehresinin güzelleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri konusunda bilgi alındı. Özel çevre koruma sahasında olduğu için beldenin özel bir konumu vardır. Yapılaşmada bu durum titizlikle dikkate alınmalıdır. Şube başkanımız tarafından; beldedeki imar uygulamalarının ihale edilerek yapılmasının faydalı olacağı ve şube olarak her türlü katkıya hazır olduğu ifade edildi.

3 H K M O B ü l t e n i * A ğ u s t o s Kumluca Belediyesi ve Üyelerimizi Ziyaret Kumluca Belediye Başkanı Sn. Hüsamettin Çetinkaya ziyaret edildi. 3194/18.Md. (İmar uygulamasının ilçede başarı ile uygulanmakta olduğu, ilçenin düzenli yapılaşmayı ve tarım karakterini (seracılık, narenciye vs.) dengeli biçimde sağlanmakta olduğu dile getirildi. Serbest çalışan üyemiz bürosunda ziyaret edildi. TUS'un kısmende olsa uygulanmakta olduğu görüldü. En az ücret tarifesine uyması gerektiği vurgulandı, imzacı Mühendislik durumlarıyla karşılaşıldığı ve mücadele edilmesi gereği tespit edildi. Bucak ilçesi ziyaretinde; Belediyenin TUS'u yeterince uygulamadığı görülmektedir. En az ücret tarifesinin günün ekonomik şartlarına göre düzenlenmesi gereği tespit edildi. Bayındırlık onaylı ifraz çalışmalarında karşılaşılan sorunlar dile getirildi. İsparta Temsilciliği ve (İyelerimizi ziyaret TUS'un uygulanmasında problemlerle karşılaşılmaktadır. Belediyelere yaptırım yapılması talep edilmektedir yılı başında uygulanacak olan yeni ihale kanunu tartışıldı. Şubeye ait internet sayfasını etkin kılınması belirtildi. Üyelerin ekonomik şartlardan etkilendiği tespit edildi. A.Ü Kampusunda Yapılan Kamulaştırma İşlemleri ve Sorunları Semineri 15 mayıs 2002 tarihinde Akdeniz Üniversitesinde "Üniversite kampus alanında yapılan kamulaştırma çalışmaları"konulu seminer, A.Ü İnşaat Emlak Dairesinde görevli üyemiz Süleyman Çoşgun tarafından sunuldu. Kamulaştırma sürecinin; itirazlar.mahkeme kararları ve belediyenin imar çalışmaları sebebiyle uzadığı dile getirildi. Kurumlar arası iletişim kopukluğu yüzünden çözüm üretmede başarı sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Seminere üyelerimiz katılım sağlamıştır. Finike Temsilcimiz ve Üyelerimizi Ziyaret Yeni atanan ve göreve başlayan temsilcimiz Cafer Yıldız tebrik edildi. Çalışmaların titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı. imar uygulamaları.basit ifrazlardaki karşılaşılan problemler dile getirildi. Mesleki disiplini sağlamak için odamız ve üyelerimizin sürekli diyalog halinde olması gerektiği tartışıldı. 1 i. Antalya meslek Odaları Bahar Kupası Halı Saha Futbol Turnuvası Yapıldı Şubemiz Masterler Grubunda mücadele etti, maçlar oldukça çekişmeli geçti. Üyelerimiz futbol takımlarını tribünde destekledi. Burdur Temsilcisi ve Üyelerimizi ziyaret TUS'un yoğun olarak uygulandığı bir kenttir. Bugüne kadar temsilciliğin titiz şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir. TUS uygulamalarını diğer belediyelere de örnek teşkil edebilecek düzeydeydi. Uygulamaların mesleğimizin daha çok pay alması gerektiği dile getirilmiştir.

4 i. OLAĞAN GENEL KURUL HKMO Bülteni Ağ u s t o s Olağan Genel Kurulumuz Ocak 2002 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 26 Ocak Cumartesi Divan kurulunun belirlenmesiyle başlayan Genel Kurulumuz, gayet demokratik ve sağduyulu bir ortamda gerçekleşmiştir. 26 Ocak Pazar günü saat 17:00 itibariyle tamamlanan Genel Kurulumuzun neticesinde, iki aday listeden de katılımlarla 6. dönem yönetimimiz; PANEL Şubemiz tarafından Bursa'da tarihinde "Sayısal Haritalar- Elektrik Şebekeleri Bilgi Sistemleri" konulu Panel yapıldı. Netcad Firmasının katılımı ve desteği ile yapılan panelde özellikle elektrik şebekelerinin artık, sayısal ortamda olması gerektiği üzerinde durularak, fikir birliğine varıldı. Ayrıca, Firma tarafından yapılan Elektrik Şebekelerine ait programın tanıtıldığı panele, meslektaşlarımızın ve katılımcıların ilgisi oldukça fazla idi. TÖPCON SEMİNERİ DÜZENLENDİ Şubemizce alınan karar doğrultusunda, meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen "Meslek içi Eğitim Programı" kapsamında, 22 Mart 2002 tarihinde Bursa Büyük Şehir Belediyesi'nin Soğanlı parkındaki konferans salonunda, TOPCON Türkiye distribütörü Paksoy Teknik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte elektronik ölçme aletlerinin tanıtımının yapıldığı birseminer düzenlenmiştir. Açılış konuşmasını Şube Başkanımız Sn. Temel ÖZTÜRK' ün yaptığı ve üyelerimizin de yoğun katılım sağladığı seminerde; GPS, Total Station ve Lazerli Nivolar tanıtıldı. Meslek içi faaliyetlere destek veren PAKSOY firmasına teşekkür eder başarılarının devamını dileriz.

5 HKMO Bülteni Ağ u s t o s S II R f L E R İ M İ Z D E N H A B F R I. E R Yönetim kurulumuz, bazı Tapu Sicil Müdürlükleri,Kadastro Müdürlükleri ve Şeflikleri ile Belediyeleri ziyaret etmiş ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur.bu ziyaretler sıklaştırılıp, kurumlarla olan diyalog eksiklikleri giderilmeye çalışılacaktır. YÜKSEL SUNGURÇETİN 4.KİŞİSEL YAĞLIBOYA RESİM SERGİSİNİ AÇTİ Odamızın 77 sicil nolu ilk bayan üyesi ve ilk bayan meslektaşımız Yüksel Sungurçetin 4. Kişisel yağlıboya resim sergisini Bursa Tayyare Kültür Merkezi, Cemal Nadir Güler Sanat Galerisinde 1 Mayıs 2002 tarihinde açmıştır. Resim çalışmalarına özellikle emekli olduktan sonra hız verdiğini ifade eden Sayın Sungurçetin doğa ve insan figürlerini mühendislik kimliği ile bütünleştirerek ^alışmalarına vansıttınını hfilirtmfiktfiriir Doğa bilincinin özellikle mühendislik ve mimarlık disiplinlerince önde tutulması gerektiğini vurgulayan Sayın Sungurçetin gelinen süreçte doğanın kirlenmesi ile birlikte doğal afetlerin felaketlere dönüştüğünü belirtmektedir.

6 HKMO Bülteni * Ağustos 2002 SEMPOZYUM, PANEL, TOPLANTI Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı 9 Mayıs 2002 tarihinde Konya'da yapıldı. Toplantı; Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametrj Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde Prof. Dr. Mehmet YERCİ Başkanlığında yapıldı. Toplantıya; İTÜ'den Prof. Dr. Orhan BAYKAL, ZKÜ'den Prof. Dr. Şenol KUŞÇU, 19 Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ, HKMO Genel Başkanı Hüseyin ÜLKÜ ve HKMO Konya Şube Başkam Prof. Dr. Ferruh YILDIZ katılmışlardır. Toplantıda, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerindeki mevcut durum, Jeodezi ve Fotogrametri Eğitiminin 21. y.y. da alacağı işlevsel yapısı tartışılmıştır. 10 Mayıs 2002 tarihinde Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ile HKMO Konya Şubesi tarafından ortaklaşa "Türkiye' de ve Dünya da Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Eğitimi ve Yeni Yönelimler" konulu Panel düzenlenmiştir. Panel Selçuk Üniversitesi Kampus Halil CİN Konferans salonunda düzenlenmiştir. Panel Prof. Dr.Hüseyin DEMİREL (YTÜ) Başkanlığında, Prof. Dr. Rasim DENİZ (İTÜ), Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK (İTÜ), Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (SÜ)'ın katılımları ile gerçekleştirilmiştir tarihinde Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ile HKMO Konya Şubesinin ev sahipliğinde" Harita Genel Komutanlığında Gerçekleştirilen Ulusal ve Uluslararası Projeler" konulu konferans düzenlenmiştir. Konferansa HGK'dan Dr. Müh. Yb. Coşkun DEMİR.Dr. Müh. Bnb. Hakan MARAŞ, Müh. Yzb. Şamil DEMİREL konuşmacı olarak katılmışlardır. Konferans Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir. HKMO Konya Şubesi kendi binasına taşındı. HKMO Genel Merkezi ve harita müteahhitlerinin katkılarıyla Odamız Konya Şubesi kendi mülkiyeti olan yeni çalışma ofisinde tarihi itibariyle çalışmaya başladı. Çalışma ofisi yaklaşık 120m2 olup, bir toplantı salonu ve kütüphane, bir çalışma odası ve bir başkanlık odasından oluşmaktadır.

7 HKMO Bülteni Ağustos 2002 EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ÇAĞRISI Eşit işe eşit ücret ödenmesi konusunda TMMOB'nin yerel birimleri ile ortaklaşa hareket eden HKMO Trabzon Şubesinin görüşleri ayrıca Trabzon'da görsel ve yazılı olarak medyaya açıklanmıştır. T.M.M.O.B. HARİTA E KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASİ TRABZON ŞUBESİ BASIN BİLDİRİSİ Adı "eşit işe eşit ücret" kararnamesi olan bu yeni uygulama, çeşitli meslekte çalışanlar arasında eşitsizliği daha da derinleştirmiştir. Bu kararnameden otuzbin civarında kamu çalışana yararlanırken, bu kararnamenin dışında kalan iki milyon kamu çalışanı yine sefalet içinde yaşamını sürdürecektir. Yıllardır uygulanan farklı politikalar yüzünden kamuda çalışan mühendislerin ücretleri hiçbir zaman çağın yaşam standartlarına çekilmemiş, almış oldukları ücret sonucunda düşürüldükleri durum meslek onurumuzu koruma sınırımızı zorlamaya başlamıştır. Ülkemizin kalkınmasının ve halkımızın refah düzeyinin temel koşullarından birisinin ulusal bilim ve teknoloji politikaları doğrultusunda üretimden ve sanayileşmeden geçtiğine inanıyoruz, işte bu alanda mühendislerimize önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki mühendislerimize mesleklerini uygulayabilme ortamlarının yarıtılması ve meslek mensuplarının hak ettikleri ekonomik koşullara kavuşması önem taşımaktadır. Kamuda çalışan mühendislerin ekonomik ve sosyal koşulları son yıllarda hızlı bir şekilde erozyona uğramıştır. Almış oldukları ücret üslendikleri sorumlulukların yanında çok komik kalmıştır. Bu koşullar altında iş gücü verimliliği düşmüş, hizmetlerin niteliği olumsuz yönde etkilemiştir. Kamuda çalışan mühendislerimizin ücretleri ve diğer özlük hakları açısından içerisine düşürüldükleri durum tam bir bunalıma dönüşmüştür. Söz konusu kararnamenin onaylanması mühendislerin sorunlarının çözümünün belirsiz bir süreye ertelenmesi olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Mühendislerin ücretlerinin insanca yaşanacak bir düzeye çekilmesi bir sorunluluk olarak görüyoruz ve kararnamenin eksik taraflarının ivedilikle ele alınması biz mühendisler olarak talep etmekteyiz. Kararname i$fmı j Hafee» Merkezi Tn&son- TMMOB bagiı Kama ve Kadastro Mühotdisleri Odası Trabzon Şubç Başkam Suat A(ay, 'eşit ış.ejit ücra 1 adı altında hüküraet taralından yurürlugc giren kararnameye tepki göstfrrerek, bu uygulamanın mcakkte çalışanlar arasındaki eşitşizliği daha da doinleştirec^ioi söyikii. Bu tatamaroe dışında kakm iki milyon insanın sefalet içinde hayatını sürdüreceğini î^imsî Âtay*" Btı Jcaranıa* meden io bin civarında kamu çahijanı yamrfenacak. Vföardır uygulanan farklı politikater vüzühden kamuda çatışan mühendislerin ücrederi hiçbir ^aman çağın yaşam stancianlanna çekilmemiştir. Almış olduklan ücret sonucunda düsürüldükleri dutum meslek onurumy^u kotuııaa sınınmizı îorlanıaya başlamıştır. Ülkemizin kalkınması«halkımıan sekb düzeyinin temel koşulîarıncian birisinin ulusal bi- İm ve reteolojj poüakabn d^tultıısunda üretimden ve sanapfc$meden geçtiğine itanıyortız. Bu nedenle ülkemi?- konuştu.

8

9 HKMO Bülteni * Ağustos 2002 KTÜ JOEDEZİ VE FÛTÛGRAİETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLE ORTAKLAŞA SEMİNER KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğince düzenlenen ve Şubemizce de desteklenen seminerde Almanya'da Jeodezi eğitimi ile sayısal fotogrametri ve uzaktan algılama konuları işlenmiştir. Alman uyruklu Prof. Dr. Hans Peter Bahr'ın konuşmacı olduğu bu seminer Mayıs 2002 tarihleri arasında KTÜ KOSGEP salonlarında gerçekleştirilmiştir. Özellikle Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği bu seminerin açılış konuşmasına Genel Başkan Hüseyin Ülkü, Şube Başkanı Suat Atay ve Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Atasoy ve Osman Demir katılmışlardır. Seminer, 22 Mayıs akşamı birlikte yenilen yemekle sona ermiştir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Ülkü ve Genel Sekreter Ali Fahri Özten, 17 Mayıs 2002 tarihinde Trabzon'a gelmişler, 18 Mayıs günü yapılan Geleneksel Bahar yemeğine katılmışlardır. 20 Mayıs günü Genel Başkanımız Hüseyin Ülkü, Genel Sekreter A. Fahri Özten ve Şube Başkanımız Karayolları 10. Bölge Müdür Ferit Öztürk'ü makamında ziyaret etmişler ve tüm sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gerçekleştirilen "Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Kapatılmasın" mitingine katılmışlardır. Genel Başkanımız aynı gün Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Şubemizin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve Alman Prof. Dr. Hans Peter Bahr'ın konuşmacı olarak görev aldığı dizi seminerlerin açılışında bulunmuşlardır. Ayrıca Jeodezi ve Fotogrametri Coğrafi Bilgi Sistemi laboratuvarı gezilmiş ve Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu'ndan bilgi alınmış, üniversite-oda işbirliği kapsamında nelerin yapılabileceği tartışılmıştır. Bu toplantıya Genel Sekreter Ali Fahri Özten, Şube Başkanı Suat Atay, Şube Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Atasoy ve Osman Demir de katılmışlardır. Genel Başkanımız Sayın Ülkü Şube Başkanımız Suat Atay ile birlikte 21 Mayıs günü Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'i makamında ziyaret etmişler ve özellikle eski Akçaabat evlerinin bulunduğu Ortamahalle hakkında bilgi almışlardır. Üyelerimize daha iyi hizmet vermek, üyelerimizle bütünleşmek amacıyla Trabazon Şubemiz Haziran ayında yeni bir mekana taşınmıştır. Şehrin merkezi sayılan bir yerde, Merkez Posta İşletme Müdürlüğünün karşısında, Maraş Caddesi No: 47/3 Emek apartmanı adresi yeni şube mekanı olmuştur. Bu binanın 60 m 2 lik bölümü şube lokali olarak düzenlenerek, tüm üyelerimizin her zaman, özellikle de hafta sonları buluşma, mesleki soruları tartışma ve hepsinden öte hoş vakit geçireceği bir yer olmasına çalışılacaktır. Binanın diğer 60 m2 lik bölümü ise yönetim birimlerine ayrılmıştır. Bu alanlarda, başkanlık, yönetim ve sekreterya odaları bulunmaktadır. Şubemizin bu yeni mekanının istenilen biçimde düzenleme çalışmaları bütçe imkanları çerçevesinde devam etmektedir. Şubemizin telefon ve faks numarası eskiden olduğu gibi (0.462) şeklindedir, değişmemiştir. 'SUAT ATAY HAMA VE KADASTRO Mumısmı ODASI BAŞKANI HARİTACI GÖZÜYLE Uzun bir aradan sonra yayın hayatına tekrar başlayan "HİZMET" gazetesinin sahibi Ayhan Kıyak abimizin gazetesinin sahifeleri arasında yer almanın onurunu yaşarken kendisine de yeni yaym hayatında başarılar diliyorum. Gençlik yıllarımızda İstanbul'dan gemi İle gelecek olan bir kaç günlük gecikmeli okuyacağımız ulusal gazeteleri heyacan ile bekler ve günlük gazete tutkumuzuda "HİZMET" gazetesi İle giderirdik. HİZMET gazetesini okuduğumuz günleri bir nostalji olarak düşünürken kendimizi birden gazete İçinde görmemizin mutluluğunu yaşıyorum. Harita mühendisi olarak bu köşemizde üyelerimizi mesleki konularda bilgilendirmek hem do tarihi bir kent olan Trabzon'umuzun değer yargılarını korumak ve bu konudaki fikirlerimizi ortaya koyarak.bunlaıı sizlerle paylaşmak olacaktır sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ile kurulan ve Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olupta, meslekte etkinlikte bulunan Harita ve Kadastro mühendislerini örgütü İçinde toplayan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Harita vs Kadastro Mühendisleri Odası luzük hükümleri bağlamında; Meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, tarımsal ve sinai üretimin arttırılmasında gerekli gördüğü girişim ve etkinliklerde bulunmak gibi gonlş kapsamlı bir çalışma içeriği olan mühendisliğimizde, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak Şubat ayından bugüne kadar olan çalışmalarımız, üyelerle olan ilişkilerimiz Trabzon Belediyesi tarafından yaptırılan revizyon imar planı çalışmaları Sahil Yolu İle ilgili çalışmalar, Belediye tarafından yaptfrılan 3194 sayılı İmar yasasının 18. madde uygulamaları vs. gibi Trabzon'umuza hitap eden yönlerini lleriki günlerde kapsamlı bir şekilde ele simaya çalışacağız. Harita ve Kadastro Mühmıcflslerl Odstı Trabzon Şubesi Maraş Caddesi Emek Apartmanı No:47«adresine taşınmış bulunuyor. Üyelerimizle yeni makamımızda okurlarımızla da lleriki günlerde buluşmak üzere...

10 HKMO Bülteni Ağustos 2002 Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) Bölge Müdür Yardımcısı ve üst düzey idarecileri, Etüt Proje Baş Mühendisi üyemiz Fikret Çolakoğlu'nun girişimi sonucu yemekte bir araya geldiler. Karayolları Sosyal Tesislerinde 10 Nisan 2002 tarihinde düzenlenen bu yemekte sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasında işbirliği ile Karayollarının Doğu Karadeniz'de yaptığı yatırımlar konuşulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesince gerçekleştirilen meslekleri tanıtım toplantısıyla ilgili olarak açılan standlara, Trabzon Şubesi de katılarak mesleğimizi üniversite adaylarına tanıtımına yardımcı olmuştur. 10 Nisan 2002 günü, KTÜ Atatürk kültür merkezinde, KTÜ'de eğitim öğretimi yapılan mesleklerin tanıtıldığı bu etkinlikte, Harita ve Kadastro Mühendisliği, poster ve el broşürleri ile katılımcılara tanıtılmıştır. KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ile birlikte yapılan bu tanıtımına Şube Başkanı Suat Atay ve Trabzon İl Temsilcisi Yusuf Şentürk katılmışlardır. Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Tüdeş'i makamında ziyaret etmiştir. 25 Nisan 2002 günü gerçekleştirilen bu ziyaretle, aynı zamanda üyemiz olan Rektör Prof. Dr. Türkay Tüdeş'e, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, Rektörümüz de üniversitenin genel profili konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine açıklamalarda bulunmuşlardır. Trabzon'da, Trabzon adlı bir holding kurulması ve İpekyolu adıyla da bir vakıf üniversite açılması ile ilgili olarak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Şubesi adına Veysel Atasoy katılmıştır. 3 Mayıs 2002 tarihinde gerçekleşen bu toplantıda öne çıkan konu, Trabzon'da İpekyolu adlı bir vakıf üniversitesinin kurulması olmuştur. Hazırlıkların tamamlandığı ve adı geçen üniversitesinin eğitim öğretim döneminde öğrenci alınacağı, ilk önce iktisat, hukuk, fen edebiyat ve mühendislik fakültelerinin bulunacağı açıklanmıştır. Trabzon Belediyesi tarafından Trabzon iline ilişkin Revizyon İmar Planı çalışmalarının devam ettiği bu günlerde, belediyetarafından bilgilendirmetoplantısı yaphılmıştır. 7 Mayıs 2002 günü ipekyolu iş merkezi salonundaki bu toplantıya, Trabzon Şubesi adına Suat Atay katılmıştır. Toplantıda Trabazon İli İmar Planlarının gelişimi, şu anda içinde bulunulan sorunlar ve ihalesi yapılan revizyon imar planlarından beklentiler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Şubemiz etkinlik alanı içerisinde yer alan Giresun il Temsilciliğine yeni atanan Ercan Turhan'ı kutlamak için Şube Başkanı Suat Atay 14 Mayıs 2002 tarihinde temsilciliği ziyaret etmiştir. Bu ziyarette, Giresun ilinde serbest büro ve şirketlerde çalışan meslektüaşlarımız da bulunmuş, mesleki sorunlar tartışılmış ve birlikte yemek yenilmiştir. Harita Genel Komutanlığı personelinden Alb. Ömür Demirkol'un Karadeniz Teknik üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde 15 Nisan 2002 tarihinde vermiş olduğu Coğrafi Bilgi Sistemleri konulu konferansa Trabzon Şubesi olarak katılım sağlanmıştır. Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Trabzon'a gelmesi nedeniyle Trabzonspor tarafından organize edilen mangal partisine Trabzon şubesi adına Suat Atay katılmıştır. 7 Temmuz 2002 tarihinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki bu etkinliğe Trabzon'daki Mühendislik Odaları adına tek katılım Şubemizce sağlanmıştır. Şubemiz sosyal Etkinlikler Komisyonu kurulmuştur. Şubemiz etkinlik alanı içerisinde sosyal etkinlikler ve üyelerimizle iletişimi artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulan bu komisyonda, Şubemiz adına Veysel Atasoy görev alırken diğer üyeler, Güzide Uzun, Zühal Akyüzlü, Sabiha Öğretmen ve V. Serdar Arz olmuştur. Komisyonun Başkanlığını Veysel Atasoy, Başkan Yardımcılığını Güzide Uzun, Sekreterya işlerini de Zühal Akyüzlü yürüteceklerdir. Komisyon ilk sınavını Geleneksel Bahar Yemeğini düzenleyerek vermiştir. Trabzon'da yeni yayın hayatına başlayan haftalık Hizmet adlı gazetede "Haritacı Gözüyle" adlı bir köşe oluşturulmuştur. Mesleğimizin tanıtılması, mesleki sorunları kamuoyuna yansıtılması ve mesleğimizi ilgilendiren konularda görüş açıklamaları bu köşede okuyuculara duyurulacaktır.

11 HKMO Bülteni Haziran 2002 Üyelerimizden 5591 sicil numaralı İsmail Sinan AVANOĞLU Milli Eğitim Müdürlüğünden, Kastamonu Bayındırlık İl Müdürlüğü'ne atanmıştır. Üyelerimizden Yusuf ÖZBEY tarihinde Adıyaman Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Konya Şube Başkanı Doç.Dr. Ferruh YILDIZ, tarihi itibariyle Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Fotogrametri Ana Bilim Dalında Profesör kadrosuna atanmıştır sicil numaralı üyemiz Halis YANAR İsparta ili Yalvaç İlçesi Kadastro Müdürlüğünde göreve başlamıştır sicil numaralı üyemiz Mahmut ZENCİRCİ Şanlıurfa Kadastro Müdürlüğünde göreve başlamıştır sicil numaralı üyemiz Abdurrahman AYDOGDU Sivas ili imranlı ilçesi Kadastro Müdürlüğünde göreve başlamıştır sicil numaralı üyemiz Cahit T AŞPINAR Erzurum ili Hınıs ilçesi Kadastro Müdürlüğünde göreve başlamıştır sicil numaralı üyemiz Sefa ÖZKAN Malatya ili Hekimhan ilçesi Kadastro Müdürlüğünde göreve başlamıştır sicil numaralı üyemiz Bilal CURABAZ Bitlis Kadastro Müdürlüğüne atanmıştır sicil numaralı üyemiz Uğur AYKANAT Osmaniye Kadastro Müdürlüğü'ne atanmıştır sicil numaralı üyemiz Mustafa ŞEN Osmaniye Kadastro Müdürlüğü'ne atanmıştır sicil numaralı üyemiz Burak Çelebi KARAGÖZ Osmaniye Kadastro Müdürlüğü'ne atanmıştır.

12 Mutlu ve Serpil KILIÇ çiftinin tarihinde Emirtıan ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Emirhan'a hoş geldin der, KILIÇ çiftini kutlarız. Kadriye ve Tevfik Fikret HORZUM çiftinin tarihinde Rabia Dilara ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Rabia Dilara'ya hoş geldin der, HORZUM çiftini kutlarız. Yeşim ve Mehmet ERDOGDU çiftinin tarihinde Eşref Mete ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Eşref Mete'ye hoş geldin der, ERDOGDU çiftini kutlarız. Fatma ve Hakan KINAYTÜRK çiftinin tarihinde Arda ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Arda'ya hoş geldin der, KINAYTÜRK çiftini kutlarız. Nisa Gürler ve Yaşar YÜCE çiftinin tarihinde Berke ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Berke'ye hoş geldin der, YÜCE çiftini kutlarız. Sefa ve Nurdan ÖZKAN çiftinin tarihinde Emre Kaan ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Emre Kaan'a hoş geldin der, ÖZKAN çiftini kutlarız. i.irfan ve Ferhan BAŞTUG çiftinin tarihinde Kağan ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Kağan'a hoş geldin der, BAŞTUĞ çiftini kutlarız. Azmi ve Sibel KAYA çiftinin tarihinde Dilara ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Dilara'ya hoş geldin der, KAYA çiftini kutlarız. Haşim ve Elvan ÖZTÜRK çiftinin tarihinde Abdullah Bekir ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Abdullah Bekir'e hoş geldin der, ÖZTÜRK çiftini kutlarız. Üyemiz Çetin DOĞAN, Ebru OZBEY ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Özcan ÖĞÜT, Gülsen GÜLOĞLU ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Yusuf BARIK, Aylin SİVASLI ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Caner ÖZ, Yasemin BONCUK ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Mustafa AKÇA, Alime KÜÇÜKAŞÇI ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz M.Baki BIÇAKÇI, Gamze KOCA ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Bülent SONKAYA, Nagihan GÜMÜŞ ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Halil AKINCI, Hazan AYDAN ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Tamer ŞİR, Meral Hanım ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Çetin CÖMERT, Gülşah UZUN ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Servet URAL tarihinde evlendi. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Faruk YILDIRIM tarihinde evlendi. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Şenol ADANUR tarihinde evlendi. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Ufuk KAYA tarihinde evlendi. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Halil AKINCI, Hazan ALKAN ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

13

Hatay Toplantısı: Osmaniye toplantısı:

Hatay Toplantısı: Osmaniye toplantısı: HKMO Adana Şubemizce, bu ve benzeri bölünmelerin halka daha kaliteli hizmet götürülmesi amaçlanarak yapılmasının doğru olacağını, sorunların çözümünü zorlaştıracak bölünmenin doğru olmayacağını düşünmekteyiz

Detaylı

11. OLAĞAN GENEL KURUL

11. OLAĞAN GENEL KURUL TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 10. ÇALIŞMA DÖNEMİ RAPORU 2010-2012 11. OLAĞAN GENEL KURUL ŞUBAT 2012 / BAOB - BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 10.

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır.

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır. HKiviO Büitenı Subai 2001 13. 7 defa Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunarak reddedilmesine rağmen, kı yak emeklilik konusunda ısrarcı olunması güven bunalımı yaratmaktadır. 14. Kamuda çalışan

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. MART 2008 YIL: 18 SAYI: 70 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar İNCİ Yazı İşleri Müdürü: Timur Bilinç

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

içindekiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni BAŞYAZI 2 YAYIN KURULUNDAN 3

içindekiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni BAŞYAZI 2 YAYIN KURULUNDAN 3 içindekiler SAHİBİ : TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Şubat 2004 Yıl: 19 Sayı: 115 İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Prof.Dr. Ömer Zafer ALKU SORUMLU YAZI İŞLERİ YÖNETMENİ

Detaylı

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI 12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI 11-15 Mayıs 2009 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

FMO 27.DÖNEM YÖNETİM KURULU

FMO 27.DÖNEM YÖNETİM KURULU YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ İnsan haklarına saygılı, demokrasi kültürünü özümsemiş, laik, demokrat, hoşgörülü, katılımcı, paylaşımcı, Atatürk ilke ve devrimlerine inanan, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde,

Detaylı

Sayman Üyelerle Toplantı. Çanakkale de Bölgesel Geoteknik Eğitim Kursu. Riskli bina tespit çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeye İMO dan tepki

Sayman Üyelerle Toplantı. Çanakkale de Bölgesel Geoteknik Eğitim Kursu. Riskli bina tespit çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeye İMO dan tepki sayı 221 / 15 nisan 2013 genç-imo Konseyi ilk 15 Nisan 2013 1 toplantısını gerçekleştirdi...3 te TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı...5 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Bilirkişi

Detaylı

Oturum Başkanları bildiri sunanların kısaca özgeçmişlerini

Oturum Başkanları bildiri sunanların kısaca özgeçmişlerini tartışarak istediğimiz hedefe ulaşamayız. Haritacıların en büyük handikapı olan iç içe yaşamak ve tartışmak artık demode bir olay haline gelmelidir. Kurultay gibi önemli bir etkinliğin uluslararası boyutlara

Detaylı

DÜNYA EMEKÇi KADINLAR GÜNÜ

DÜNYA EMEKÇi KADINLAR GÜNÜ DÜNYA EMEKÇi KADINLAR GÜNÜ JFMO`LU KADINLAR BİR ARAYA GELDİ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası nın 9 Mart 2013 tarihinde yaptığı etkinlikle JFMO lu Kadınlar

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 MÜHENDİSİN YEMİNİ Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu

Detaylı

ŞUBEMİZ MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ YENİ DÖNEMDE DE DEVAM EDİYOR

ŞUBEMİZ MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ YENİ DÖNEMDE DE DEVAM EDİYOR ŞUBEMİZ MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ YENİ DÖNEMDE DE DEVAM EDİYOR GPS / GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Havadan Haritalama Çalışmaları Yersel-Mobil-Hava

Detaylı

21. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

21. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 21. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ Şubelerimiizin çalışma raporları, iletildiği şekliyle aşağıda özet olarak sunulmaktadır. ADANA ŞUBE Adana Şube nin 9. Dönemini kapsayan 2012 2014 tarihleri arasında Jeoloji

Detaylı

27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 27. Dönem Çalışma Raporu 1 TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 1 27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 27. Dönem Çalışma Raporu 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 A. GİRİŞ... 13 B. ÖRGÜTLENME... 13 B.1 ÜYELER 13 B.1.1

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Merhaba Sevgili Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Üyelerimiz, Değerli Üyelerimiz,

Merhaba Sevgili Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Üyelerimiz, Değerli Üyelerimiz, SUNUŞ Merhaba Sevgili Meslektaşlarım, Tarım ve Mühendislik Dergimizin 85. sayısı ile sizlere yeniden merhaba derken, hepinize, şahsım ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına, içtenlikle sevgi ve saygılarımı

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2011-2015) II IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Ön Hazırlık Iğdır Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Baskı ve Baskıya Hazırlık Şubat 2011 Baskı

Detaylı

41. GENEL KURULUMUZ YAPILDI

41. GENEL KURULUMUZ YAPILDI 41. GENEL KURULUMUZ YAPILDI yeni dönemde daha da güçlü ÝMO ve yeni projeler için... sensiz bir eksiðiz... Şubeden TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 23 Sayı: 139 Basım Tarihi:

Detaylı

ODAMIZ SERBEST ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL, MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE DE YAYIMLANDI

ODAMIZ SERBEST ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL, MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE DE YAYIMLANDI 217 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr ODAMIZ ANA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİK RESMİ GAZETE DE YAYIMLANDI...........2 8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU YÜRÜTME KURULU

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı