Semih AYDOĞAN Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Semih AYDOĞAN Jeodezi ve Fotogrametri Müh."

Transkript

1 Semih AYDOĞAN Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ülkemiz, IMF ve Dünya Bankası eksenli Liberal Ekonomik Politikalar sonucunda felç olan bir ekonomik yapı içerisinde üretimden vazgeçilen, alınan iç ve dış borçlarla her gün biraz daha fakirleşen ve kendi iç dinamikleriyle bu olumsuz süreçten çıkılacak ekonomik ve sosyal politikaları yapamayan bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktadır. Yine IMF, Dünya Bankası ve AB'nin dayatmaları ile çıkarılmaya çalışılan yasalarla (örneğin; Yeni Kamu ihale Yasası, Mal ve Hizmetlerin Serbestçe Dolaşımı gibi.) üretim sürecinde dışlanan, üstlendikleri sorumluluklara, sahip oldukları eğitime aykırı ve onur kırıcı ücretlerle Mühendis ve Mimarların mesleklerini yapamaz ve yıllarca yapılan çalışmaların sonucunda kazanılan birikimler yok edilmeye veya göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Bilindiği üzere; TMMOB İl Koordinasyon Kurulları, TMMOB Yasa ve Tüzüğünde belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, farklı meslek gruplarını temsil eden Oda birimleri ve üyeler arasında ortak çalışma, dayanışma ve güç birliği sağlamak amacıyla oluşturulmuş örgütlenmelerdir. Bu çerçevede; HKMO Ankara Şubesi İKK Çalışmaları: Ülkemizin içinde bulunduğu tüm koşulları göz önünde bulundurarak, Odalar arasındaki dayanışmayı geliştirmek, üyeler arasında demokrat, emekçi Mühendis-Mimar kimliği yaratmak için çalışmalarda bulunmak, meslek alanlarımızla ilgili konularda toplumu bilgilendirmek ve toplumsal duyarlılığı geliştirmek, ülkemizde ve dünyada emekçilerin tarih boyunca yaptıkları demokratik mücadelelerin yıl dönümlerinde etkinliklerde bulunmak, üyelerimiz arasında haksız rekabete karşı meslekler arası dayanışmayı, ortak iş yapma kültürünü geliştirmek, sosyal etkinlikler düzenleyerek üyeler arasındaki dayanışmayı geliştirecek çalışmalar yapmak ve bu konularda öneriler ve çözümler sunmaktadır. Bu aşamada HKMO Ankara Şubesi İKK'nın tüm bu çalışmalarına bu güne kadar maddi ve manevi olarak katkı koymuş ve bu faaliyetler içerisinde aktif olarak yer almıştır. İşte ülkemizin, mimar ve mühendislerinin bulunduğu bu olumsuz koşullardan kurtulmak için tüm mimar ve mühendislerin onurlu, insanca yaşam mücadelelerinde Ankara İKK'nın yapacağı tüm etkinliklere HKMO Ankara Şubesi katılmaya, politikalar üretmeye ve katkı koymaya devam edecektir.

2 Şube Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı Danışma Kurulu Cumartesi günü Antalya Şube HKMO Bülteni Ağustos 2002 Lokalinde HKMO Tüzüğü gereği (Md. 88) 35 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı gündemi olarak aşağıdaki maddelergörüşüldü: 1. Şube genel kurulu seçim sonuçları hakkında bilgilendirme 2. Temsilciliklere ait sorunlar ve çözüm önerileri 3. Serbest çalışan üyeler ve sorunları 4. Kamudaçalışan üyelerve sorunları 5. Çalışma komisyonlarının seçimi 6. Dilek ve temenniler Danışma kurulu toplantısında özet olarak şu sonuçlar çıkmıştır. ÜYELERİMİZE ZİYARET Aksu BeSediyesl'ne ziyaret Belediye'de çalışan meslektaşlarımız ziyaret edildi. Beldenin İmar planlarında sıkıntılar bulunmaktadır. Yapılan imar uygulamalarının titizlikle kontrol edilmesi gereği gündeme getirildi. Beldenin çok hızlı gelişmekte olduğu vurgulandı. Yapı Denetim Mevzuatına TUS'dan sorumlu meslek grubunun Harita Mühendisliği olduğu dahil edilmesi çalışmaları etkin olarak sürmelidir. Özellikle deprem bölgesinde yeni mimar çalışmaları sürmektedir. İnşaat ve altyapı çalışmalarında harita mühendisini kılavuz rolünü üstlendiği görülmektedir. Kent bilgi sistemi ve teknik altyapı konularının önemi belediyeler, resmi kurumlar ve kamuoyu nezdinde dile getirilmelidir. Arazi Toplulaştırması, yol ve baraj projeleri gibi mesleğimizi yakından ilgilendiren büyük projeler inşaat firmalarının ihale sahasında kalmaktadır. Ağaç rölevesi vb. çalışmalar diğer meslek gruplarının müdahaleleri ile karşı karşıyadır. Meslektaşlarımız bu çalışmalardan yeteri kadar pay alamamaktadır. Bu konularda öncelikle genel merkezimizin etkinliği arttırmaya çalışmalıdır. Kamunun etkinlik alanında bulunan 1/5000 ölçekli harita yapımı, parsel aplikasyonu vb. işlerin özel sektöre yaptırılması amacı ile çalışmalar devam ettirilmelidir. Tapulama harici yerlerin tescil işlemi yeni bir protokol ile (Maliye Bakanlığı-Tapu Kadastro Döner Sermayesi Arasında) Kadastro Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Özel sektörün bu sahada etkinliği arttırılmalıdır. Serik'teki üyelerimizi ziyaret tarihinde şube yönetim kurulu olarak Serik Belediye Başkanı Sn. Mehmet HABALI makamında ziyaret edildi. Kendiside bir harita mühendisi olması sebebi ile sıcak bir sohbet ortamı oluştu. Öncelikle mesleğimizin sorunları gündeme geldi. Belediyenin yapmış olduğu imar uygulamaları, altyapı çalışmaları (kanalizasyon, içme suyu, park düzenlemesi, yol, vs.) gündeme getirildi. Ekonomik durgunluğun yoğun olarak hissedilmekte olduğu, meslektaşlarımızın da etkilendiği görüldü. İnşaat sektörü durgun olduğu için TUS konusunda yeterli verim alınamadığı dile getirildi. Serbest çalışan üyelerimiz bürolarında ziyaret edildi. Üyelerimiz tarafından; en az ücret tarifelerinin günün ekonomik şartlarına göre düzenlenmesi gerektiği dile getirildi. Meslektaşlarımızın diğer beklentileri tespit edilerek ziyaretler tamamlandı. Serlk-Boğazkent Belediyesi'ni Ziyaret Boğazkent Belediye Başkanı Sn. Hasan Oğuz ziyeret edildi. Boğazkent Beldesinde yapılan imar çalışmaları ve Boğazkent'in çehresinin güzelleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri konusunda bilgi alındı. Özel çevre koruma sahasında olduğu için beldenin özel bir konumu vardır. Yapılaşmada bu durum titizlikle dikkate alınmalıdır. Şube başkanımız tarafından; beldedeki imar uygulamalarının ihale edilerek yapılmasının faydalı olacağı ve şube olarak her türlü katkıya hazır olduğu ifade edildi.

3 H K M O B ü l t e n i * A ğ u s t o s Kumluca Belediyesi ve Üyelerimizi Ziyaret Kumluca Belediye Başkanı Sn. Hüsamettin Çetinkaya ziyaret edildi. 3194/18.Md. (İmar uygulamasının ilçede başarı ile uygulanmakta olduğu, ilçenin düzenli yapılaşmayı ve tarım karakterini (seracılık, narenciye vs.) dengeli biçimde sağlanmakta olduğu dile getirildi. Serbest çalışan üyemiz bürosunda ziyaret edildi. TUS'un kısmende olsa uygulanmakta olduğu görüldü. En az ücret tarifesine uyması gerektiği vurgulandı, imzacı Mühendislik durumlarıyla karşılaşıldığı ve mücadele edilmesi gereği tespit edildi. Bucak ilçesi ziyaretinde; Belediyenin TUS'u yeterince uygulamadığı görülmektedir. En az ücret tarifesinin günün ekonomik şartlarına göre düzenlenmesi gereği tespit edildi. Bayındırlık onaylı ifraz çalışmalarında karşılaşılan sorunlar dile getirildi. İsparta Temsilciliği ve (İyelerimizi ziyaret TUS'un uygulanmasında problemlerle karşılaşılmaktadır. Belediyelere yaptırım yapılması talep edilmektedir yılı başında uygulanacak olan yeni ihale kanunu tartışıldı. Şubeye ait internet sayfasını etkin kılınması belirtildi. Üyelerin ekonomik şartlardan etkilendiği tespit edildi. A.Ü Kampusunda Yapılan Kamulaştırma İşlemleri ve Sorunları Semineri 15 mayıs 2002 tarihinde Akdeniz Üniversitesinde "Üniversite kampus alanında yapılan kamulaştırma çalışmaları"konulu seminer, A.Ü İnşaat Emlak Dairesinde görevli üyemiz Süleyman Çoşgun tarafından sunuldu. Kamulaştırma sürecinin; itirazlar.mahkeme kararları ve belediyenin imar çalışmaları sebebiyle uzadığı dile getirildi. Kurumlar arası iletişim kopukluğu yüzünden çözüm üretmede başarı sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Seminere üyelerimiz katılım sağlamıştır. Finike Temsilcimiz ve Üyelerimizi Ziyaret Yeni atanan ve göreve başlayan temsilcimiz Cafer Yıldız tebrik edildi. Çalışmaların titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı. imar uygulamaları.basit ifrazlardaki karşılaşılan problemler dile getirildi. Mesleki disiplini sağlamak için odamız ve üyelerimizin sürekli diyalog halinde olması gerektiği tartışıldı. 1 i. Antalya meslek Odaları Bahar Kupası Halı Saha Futbol Turnuvası Yapıldı Şubemiz Masterler Grubunda mücadele etti, maçlar oldukça çekişmeli geçti. Üyelerimiz futbol takımlarını tribünde destekledi. Burdur Temsilcisi ve Üyelerimizi ziyaret TUS'un yoğun olarak uygulandığı bir kenttir. Bugüne kadar temsilciliğin titiz şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir. TUS uygulamalarını diğer belediyelere de örnek teşkil edebilecek düzeydeydi. Uygulamaların mesleğimizin daha çok pay alması gerektiği dile getirilmiştir.

4 i. OLAĞAN GENEL KURUL HKMO Bülteni Ağ u s t o s Olağan Genel Kurulumuz Ocak 2002 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 26 Ocak Cumartesi Divan kurulunun belirlenmesiyle başlayan Genel Kurulumuz, gayet demokratik ve sağduyulu bir ortamda gerçekleşmiştir. 26 Ocak Pazar günü saat 17:00 itibariyle tamamlanan Genel Kurulumuzun neticesinde, iki aday listeden de katılımlarla 6. dönem yönetimimiz; PANEL Şubemiz tarafından Bursa'da tarihinde "Sayısal Haritalar- Elektrik Şebekeleri Bilgi Sistemleri" konulu Panel yapıldı. Netcad Firmasının katılımı ve desteği ile yapılan panelde özellikle elektrik şebekelerinin artık, sayısal ortamda olması gerektiği üzerinde durularak, fikir birliğine varıldı. Ayrıca, Firma tarafından yapılan Elektrik Şebekelerine ait programın tanıtıldığı panele, meslektaşlarımızın ve katılımcıların ilgisi oldukça fazla idi. TÖPCON SEMİNERİ DÜZENLENDİ Şubemizce alınan karar doğrultusunda, meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen "Meslek içi Eğitim Programı" kapsamında, 22 Mart 2002 tarihinde Bursa Büyük Şehir Belediyesi'nin Soğanlı parkındaki konferans salonunda, TOPCON Türkiye distribütörü Paksoy Teknik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte elektronik ölçme aletlerinin tanıtımının yapıldığı birseminer düzenlenmiştir. Açılış konuşmasını Şube Başkanımız Sn. Temel ÖZTÜRK' ün yaptığı ve üyelerimizin de yoğun katılım sağladığı seminerde; GPS, Total Station ve Lazerli Nivolar tanıtıldı. Meslek içi faaliyetlere destek veren PAKSOY firmasına teşekkür eder başarılarının devamını dileriz.

5 HKMO Bülteni Ağ u s t o s S II R f L E R İ M İ Z D E N H A B F R I. E R Yönetim kurulumuz, bazı Tapu Sicil Müdürlükleri,Kadastro Müdürlükleri ve Şeflikleri ile Belediyeleri ziyaret etmiş ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur.bu ziyaretler sıklaştırılıp, kurumlarla olan diyalog eksiklikleri giderilmeye çalışılacaktır. YÜKSEL SUNGURÇETİN 4.KİŞİSEL YAĞLIBOYA RESİM SERGİSİNİ AÇTİ Odamızın 77 sicil nolu ilk bayan üyesi ve ilk bayan meslektaşımız Yüksel Sungurçetin 4. Kişisel yağlıboya resim sergisini Bursa Tayyare Kültür Merkezi, Cemal Nadir Güler Sanat Galerisinde 1 Mayıs 2002 tarihinde açmıştır. Resim çalışmalarına özellikle emekli olduktan sonra hız verdiğini ifade eden Sayın Sungurçetin doğa ve insan figürlerini mühendislik kimliği ile bütünleştirerek ^alışmalarına vansıttınını hfilirtmfiktfiriir Doğa bilincinin özellikle mühendislik ve mimarlık disiplinlerince önde tutulması gerektiğini vurgulayan Sayın Sungurçetin gelinen süreçte doğanın kirlenmesi ile birlikte doğal afetlerin felaketlere dönüştüğünü belirtmektedir.

6 HKMO Bülteni * Ağustos 2002 SEMPOZYUM, PANEL, TOPLANTI Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı 9 Mayıs 2002 tarihinde Konya'da yapıldı. Toplantı; Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametrj Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde Prof. Dr. Mehmet YERCİ Başkanlığında yapıldı. Toplantıya; İTÜ'den Prof. Dr. Orhan BAYKAL, ZKÜ'den Prof. Dr. Şenol KUŞÇU, 19 Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ, HKMO Genel Başkanı Hüseyin ÜLKÜ ve HKMO Konya Şube Başkam Prof. Dr. Ferruh YILDIZ katılmışlardır. Toplantıda, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerindeki mevcut durum, Jeodezi ve Fotogrametri Eğitiminin 21. y.y. da alacağı işlevsel yapısı tartışılmıştır. 10 Mayıs 2002 tarihinde Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ile HKMO Konya Şubesi tarafından ortaklaşa "Türkiye' de ve Dünya da Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Eğitimi ve Yeni Yönelimler" konulu Panel düzenlenmiştir. Panel Selçuk Üniversitesi Kampus Halil CİN Konferans salonunda düzenlenmiştir. Panel Prof. Dr.Hüseyin DEMİREL (YTÜ) Başkanlığında, Prof. Dr. Rasim DENİZ (İTÜ), Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK (İTÜ), Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (SÜ)'ın katılımları ile gerçekleştirilmiştir tarihinde Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ile HKMO Konya Şubesinin ev sahipliğinde" Harita Genel Komutanlığında Gerçekleştirilen Ulusal ve Uluslararası Projeler" konulu konferans düzenlenmiştir. Konferansa HGK'dan Dr. Müh. Yb. Coşkun DEMİR.Dr. Müh. Bnb. Hakan MARAŞ, Müh. Yzb. Şamil DEMİREL konuşmacı olarak katılmışlardır. Konferans Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir. HKMO Konya Şubesi kendi binasına taşındı. HKMO Genel Merkezi ve harita müteahhitlerinin katkılarıyla Odamız Konya Şubesi kendi mülkiyeti olan yeni çalışma ofisinde tarihi itibariyle çalışmaya başladı. Çalışma ofisi yaklaşık 120m2 olup, bir toplantı salonu ve kütüphane, bir çalışma odası ve bir başkanlık odasından oluşmaktadır.

7 HKMO Bülteni Ağustos 2002 EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ÇAĞRISI Eşit işe eşit ücret ödenmesi konusunda TMMOB'nin yerel birimleri ile ortaklaşa hareket eden HKMO Trabzon Şubesinin görüşleri ayrıca Trabzon'da görsel ve yazılı olarak medyaya açıklanmıştır. T.M.M.O.B. HARİTA E KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASİ TRABZON ŞUBESİ BASIN BİLDİRİSİ Adı "eşit işe eşit ücret" kararnamesi olan bu yeni uygulama, çeşitli meslekte çalışanlar arasında eşitsizliği daha da derinleştirmiştir. Bu kararnameden otuzbin civarında kamu çalışana yararlanırken, bu kararnamenin dışında kalan iki milyon kamu çalışanı yine sefalet içinde yaşamını sürdürecektir. Yıllardır uygulanan farklı politikalar yüzünden kamuda çalışan mühendislerin ücretleri hiçbir zaman çağın yaşam standartlarına çekilmemiş, almış oldukları ücret sonucunda düşürüldükleri durum meslek onurumuzu koruma sınırımızı zorlamaya başlamıştır. Ülkemizin kalkınmasının ve halkımızın refah düzeyinin temel koşullarından birisinin ulusal bilim ve teknoloji politikaları doğrultusunda üretimden ve sanayileşmeden geçtiğine inanıyoruz, işte bu alanda mühendislerimize önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki mühendislerimize mesleklerini uygulayabilme ortamlarının yarıtılması ve meslek mensuplarının hak ettikleri ekonomik koşullara kavuşması önem taşımaktadır. Kamuda çalışan mühendislerin ekonomik ve sosyal koşulları son yıllarda hızlı bir şekilde erozyona uğramıştır. Almış oldukları ücret üslendikleri sorumlulukların yanında çok komik kalmıştır. Bu koşullar altında iş gücü verimliliği düşmüş, hizmetlerin niteliği olumsuz yönde etkilemiştir. Kamuda çalışan mühendislerimizin ücretleri ve diğer özlük hakları açısından içerisine düşürüldükleri durum tam bir bunalıma dönüşmüştür. Söz konusu kararnamenin onaylanması mühendislerin sorunlarının çözümünün belirsiz bir süreye ertelenmesi olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Mühendislerin ücretlerinin insanca yaşanacak bir düzeye çekilmesi bir sorunluluk olarak görüyoruz ve kararnamenin eksik taraflarının ivedilikle ele alınması biz mühendisler olarak talep etmekteyiz. Kararname i$fmı j Hafee» Merkezi Tn&son- TMMOB bagiı Kama ve Kadastro Mühotdisleri Odası Trabzon Şubç Başkam Suat A(ay, 'eşit ış.ejit ücra 1 adı altında hüküraet taralından yurürlugc giren kararnameye tepki göstfrrerek, bu uygulamanın mcakkte çalışanlar arasındaki eşitşizliği daha da doinleştirec^ioi söyikii. Bu tatamaroe dışında kakm iki milyon insanın sefalet içinde hayatını sürdüreceğini î^imsî Âtay*" Btı Jcaranıa* meden io bin civarında kamu çahijanı yamrfenacak. Vföardır uygulanan farklı politikater vüzühden kamuda çatışan mühendislerin ücrederi hiçbir ^aman çağın yaşam stancianlanna çekilmemiştir. Almış olduklan ücret sonucunda düsürüldükleri dutum meslek onurumy^u kotuııaa sınınmizı îorlanıaya başlamıştır. Ülkemizin kalkınması«halkımıan sekb düzeyinin temel koşulîarıncian birisinin ulusal bi- İm ve reteolojj poüakabn d^tultıısunda üretimden ve sanapfc$meden geçtiğine itanıyortız. Bu nedenle ülkemi?- konuştu.

8

9 HKMO Bülteni * Ağustos 2002 KTÜ JOEDEZİ VE FÛTÛGRAİETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLE ORTAKLAŞA SEMİNER KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğince düzenlenen ve Şubemizce de desteklenen seminerde Almanya'da Jeodezi eğitimi ile sayısal fotogrametri ve uzaktan algılama konuları işlenmiştir. Alman uyruklu Prof. Dr. Hans Peter Bahr'ın konuşmacı olduğu bu seminer Mayıs 2002 tarihleri arasında KTÜ KOSGEP salonlarında gerçekleştirilmiştir. Özellikle Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği bu seminerin açılış konuşmasına Genel Başkan Hüseyin Ülkü, Şube Başkanı Suat Atay ve Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Atasoy ve Osman Demir katılmışlardır. Seminer, 22 Mayıs akşamı birlikte yenilen yemekle sona ermiştir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Ülkü ve Genel Sekreter Ali Fahri Özten, 17 Mayıs 2002 tarihinde Trabzon'a gelmişler, 18 Mayıs günü yapılan Geleneksel Bahar yemeğine katılmışlardır. 20 Mayıs günü Genel Başkanımız Hüseyin Ülkü, Genel Sekreter A. Fahri Özten ve Şube Başkanımız Karayolları 10. Bölge Müdür Ferit Öztürk'ü makamında ziyaret etmişler ve tüm sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gerçekleştirilen "Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Kapatılmasın" mitingine katılmışlardır. Genel Başkanımız aynı gün Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Şubemizin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve Alman Prof. Dr. Hans Peter Bahr'ın konuşmacı olarak görev aldığı dizi seminerlerin açılışında bulunmuşlardır. Ayrıca Jeodezi ve Fotogrametri Coğrafi Bilgi Sistemi laboratuvarı gezilmiş ve Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu'ndan bilgi alınmış, üniversite-oda işbirliği kapsamında nelerin yapılabileceği tartışılmıştır. Bu toplantıya Genel Sekreter Ali Fahri Özten, Şube Başkanı Suat Atay, Şube Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Atasoy ve Osman Demir de katılmışlardır. Genel Başkanımız Sayın Ülkü Şube Başkanımız Suat Atay ile birlikte 21 Mayıs günü Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'i makamında ziyaret etmişler ve özellikle eski Akçaabat evlerinin bulunduğu Ortamahalle hakkında bilgi almışlardır. Üyelerimize daha iyi hizmet vermek, üyelerimizle bütünleşmek amacıyla Trabazon Şubemiz Haziran ayında yeni bir mekana taşınmıştır. Şehrin merkezi sayılan bir yerde, Merkez Posta İşletme Müdürlüğünün karşısında, Maraş Caddesi No: 47/3 Emek apartmanı adresi yeni şube mekanı olmuştur. Bu binanın 60 m 2 lik bölümü şube lokali olarak düzenlenerek, tüm üyelerimizin her zaman, özellikle de hafta sonları buluşma, mesleki soruları tartışma ve hepsinden öte hoş vakit geçireceği bir yer olmasına çalışılacaktır. Binanın diğer 60 m2 lik bölümü ise yönetim birimlerine ayrılmıştır. Bu alanlarda, başkanlık, yönetim ve sekreterya odaları bulunmaktadır. Şubemizin bu yeni mekanının istenilen biçimde düzenleme çalışmaları bütçe imkanları çerçevesinde devam etmektedir. Şubemizin telefon ve faks numarası eskiden olduğu gibi (0.462) şeklindedir, değişmemiştir. 'SUAT ATAY HAMA VE KADASTRO Mumısmı ODASI BAŞKANI HARİTACI GÖZÜYLE Uzun bir aradan sonra yayın hayatına tekrar başlayan "HİZMET" gazetesinin sahibi Ayhan Kıyak abimizin gazetesinin sahifeleri arasında yer almanın onurunu yaşarken kendisine de yeni yaym hayatında başarılar diliyorum. Gençlik yıllarımızda İstanbul'dan gemi İle gelecek olan bir kaç günlük gecikmeli okuyacağımız ulusal gazeteleri heyacan ile bekler ve günlük gazete tutkumuzuda "HİZMET" gazetesi İle giderirdik. HİZMET gazetesini okuduğumuz günleri bir nostalji olarak düşünürken kendimizi birden gazete İçinde görmemizin mutluluğunu yaşıyorum. Harita mühendisi olarak bu köşemizde üyelerimizi mesleki konularda bilgilendirmek hem do tarihi bir kent olan Trabzon'umuzun değer yargılarını korumak ve bu konudaki fikirlerimizi ortaya koyarak.bunlaıı sizlerle paylaşmak olacaktır sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ile kurulan ve Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olupta, meslekte etkinlikte bulunan Harita ve Kadastro mühendislerini örgütü İçinde toplayan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Harita vs Kadastro Mühendisleri Odası luzük hükümleri bağlamında; Meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, tarımsal ve sinai üretimin arttırılmasında gerekli gördüğü girişim ve etkinliklerde bulunmak gibi gonlş kapsamlı bir çalışma içeriği olan mühendisliğimizde, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak Şubat ayından bugüne kadar olan çalışmalarımız, üyelerle olan ilişkilerimiz Trabzon Belediyesi tarafından yaptırılan revizyon imar planı çalışmaları Sahil Yolu İle ilgili çalışmalar, Belediye tarafından yaptfrılan 3194 sayılı İmar yasasının 18. madde uygulamaları vs. gibi Trabzon'umuza hitap eden yönlerini lleriki günlerde kapsamlı bir şekilde ele simaya çalışacağız. Harita ve Kadastro Mühmıcflslerl Odstı Trabzon Şubesi Maraş Caddesi Emek Apartmanı No:47«adresine taşınmış bulunuyor. Üyelerimizle yeni makamımızda okurlarımızla da lleriki günlerde buluşmak üzere...

10 HKMO Bülteni Ağustos 2002 Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) Bölge Müdür Yardımcısı ve üst düzey idarecileri, Etüt Proje Baş Mühendisi üyemiz Fikret Çolakoğlu'nun girişimi sonucu yemekte bir araya geldiler. Karayolları Sosyal Tesislerinde 10 Nisan 2002 tarihinde düzenlenen bu yemekte sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasında işbirliği ile Karayollarının Doğu Karadeniz'de yaptığı yatırımlar konuşulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesince gerçekleştirilen meslekleri tanıtım toplantısıyla ilgili olarak açılan standlara, Trabzon Şubesi de katılarak mesleğimizi üniversite adaylarına tanıtımına yardımcı olmuştur. 10 Nisan 2002 günü, KTÜ Atatürk kültür merkezinde, KTÜ'de eğitim öğretimi yapılan mesleklerin tanıtıldığı bu etkinlikte, Harita ve Kadastro Mühendisliği, poster ve el broşürleri ile katılımcılara tanıtılmıştır. KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ile birlikte yapılan bu tanıtımına Şube Başkanı Suat Atay ve Trabzon İl Temsilcisi Yusuf Şentürk katılmışlardır. Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Tüdeş'i makamında ziyaret etmiştir. 25 Nisan 2002 günü gerçekleştirilen bu ziyaretle, aynı zamanda üyemiz olan Rektör Prof. Dr. Türkay Tüdeş'e, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, Rektörümüz de üniversitenin genel profili konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine açıklamalarda bulunmuşlardır. Trabzon'da, Trabzon adlı bir holding kurulması ve İpekyolu adıyla da bir vakıf üniversite açılması ile ilgili olarak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Şubesi adına Veysel Atasoy katılmıştır. 3 Mayıs 2002 tarihinde gerçekleşen bu toplantıda öne çıkan konu, Trabzon'da İpekyolu adlı bir vakıf üniversitesinin kurulması olmuştur. Hazırlıkların tamamlandığı ve adı geçen üniversitesinin eğitim öğretim döneminde öğrenci alınacağı, ilk önce iktisat, hukuk, fen edebiyat ve mühendislik fakültelerinin bulunacağı açıklanmıştır. Trabzon Belediyesi tarafından Trabzon iline ilişkin Revizyon İmar Planı çalışmalarının devam ettiği bu günlerde, belediyetarafından bilgilendirmetoplantısı yaphılmıştır. 7 Mayıs 2002 günü ipekyolu iş merkezi salonundaki bu toplantıya, Trabzon Şubesi adına Suat Atay katılmıştır. Toplantıda Trabazon İli İmar Planlarının gelişimi, şu anda içinde bulunulan sorunlar ve ihalesi yapılan revizyon imar planlarından beklentiler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Şubemiz etkinlik alanı içerisinde yer alan Giresun il Temsilciliğine yeni atanan Ercan Turhan'ı kutlamak için Şube Başkanı Suat Atay 14 Mayıs 2002 tarihinde temsilciliği ziyaret etmiştir. Bu ziyarette, Giresun ilinde serbest büro ve şirketlerde çalışan meslektüaşlarımız da bulunmuş, mesleki sorunlar tartışılmış ve birlikte yemek yenilmiştir. Harita Genel Komutanlığı personelinden Alb. Ömür Demirkol'un Karadeniz Teknik üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde 15 Nisan 2002 tarihinde vermiş olduğu Coğrafi Bilgi Sistemleri konulu konferansa Trabzon Şubesi olarak katılım sağlanmıştır. Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Trabzon'a gelmesi nedeniyle Trabzonspor tarafından organize edilen mangal partisine Trabzon şubesi adına Suat Atay katılmıştır. 7 Temmuz 2002 tarihinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki bu etkinliğe Trabzon'daki Mühendislik Odaları adına tek katılım Şubemizce sağlanmıştır. Şubemiz sosyal Etkinlikler Komisyonu kurulmuştur. Şubemiz etkinlik alanı içerisinde sosyal etkinlikler ve üyelerimizle iletişimi artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulan bu komisyonda, Şubemiz adına Veysel Atasoy görev alırken diğer üyeler, Güzide Uzun, Zühal Akyüzlü, Sabiha Öğretmen ve V. Serdar Arz olmuştur. Komisyonun Başkanlığını Veysel Atasoy, Başkan Yardımcılığını Güzide Uzun, Sekreterya işlerini de Zühal Akyüzlü yürüteceklerdir. Komisyon ilk sınavını Geleneksel Bahar Yemeğini düzenleyerek vermiştir. Trabzon'da yeni yayın hayatına başlayan haftalık Hizmet adlı gazetede "Haritacı Gözüyle" adlı bir köşe oluşturulmuştur. Mesleğimizin tanıtılması, mesleki sorunları kamuoyuna yansıtılması ve mesleğimizi ilgilendiren konularda görüş açıklamaları bu köşede okuyuculara duyurulacaktır.

11 HKMO Bülteni Haziran 2002 Üyelerimizden 5591 sicil numaralı İsmail Sinan AVANOĞLU Milli Eğitim Müdürlüğünden, Kastamonu Bayındırlık İl Müdürlüğü'ne atanmıştır. Üyelerimizden Yusuf ÖZBEY tarihinde Adıyaman Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Konya Şube Başkanı Doç.Dr. Ferruh YILDIZ, tarihi itibariyle Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Fotogrametri Ana Bilim Dalında Profesör kadrosuna atanmıştır sicil numaralı üyemiz Halis YANAR İsparta ili Yalvaç İlçesi Kadastro Müdürlüğünde göreve başlamıştır sicil numaralı üyemiz Mahmut ZENCİRCİ Şanlıurfa Kadastro Müdürlüğünde göreve başlamıştır sicil numaralı üyemiz Abdurrahman AYDOGDU Sivas ili imranlı ilçesi Kadastro Müdürlüğünde göreve başlamıştır sicil numaralı üyemiz Cahit T AŞPINAR Erzurum ili Hınıs ilçesi Kadastro Müdürlüğünde göreve başlamıştır sicil numaralı üyemiz Sefa ÖZKAN Malatya ili Hekimhan ilçesi Kadastro Müdürlüğünde göreve başlamıştır sicil numaralı üyemiz Bilal CURABAZ Bitlis Kadastro Müdürlüğüne atanmıştır sicil numaralı üyemiz Uğur AYKANAT Osmaniye Kadastro Müdürlüğü'ne atanmıştır sicil numaralı üyemiz Mustafa ŞEN Osmaniye Kadastro Müdürlüğü'ne atanmıştır sicil numaralı üyemiz Burak Çelebi KARAGÖZ Osmaniye Kadastro Müdürlüğü'ne atanmıştır.

12 Mutlu ve Serpil KILIÇ çiftinin tarihinde Emirtıan ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Emirhan'a hoş geldin der, KILIÇ çiftini kutlarız. Kadriye ve Tevfik Fikret HORZUM çiftinin tarihinde Rabia Dilara ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Rabia Dilara'ya hoş geldin der, HORZUM çiftini kutlarız. Yeşim ve Mehmet ERDOGDU çiftinin tarihinde Eşref Mete ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Eşref Mete'ye hoş geldin der, ERDOGDU çiftini kutlarız. Fatma ve Hakan KINAYTÜRK çiftinin tarihinde Arda ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Arda'ya hoş geldin der, KINAYTÜRK çiftini kutlarız. Nisa Gürler ve Yaşar YÜCE çiftinin tarihinde Berke ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Berke'ye hoş geldin der, YÜCE çiftini kutlarız. Sefa ve Nurdan ÖZKAN çiftinin tarihinde Emre Kaan ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Emre Kaan'a hoş geldin der, ÖZKAN çiftini kutlarız. i.irfan ve Ferhan BAŞTUG çiftinin tarihinde Kağan ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Kağan'a hoş geldin der, BAŞTUĞ çiftini kutlarız. Azmi ve Sibel KAYA çiftinin tarihinde Dilara ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Dilara'ya hoş geldin der, KAYA çiftini kutlarız. Haşim ve Elvan ÖZTÜRK çiftinin tarihinde Abdullah Bekir ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Abdullah Bekir'e hoş geldin der, ÖZTÜRK çiftini kutlarız. Üyemiz Çetin DOĞAN, Ebru OZBEY ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Özcan ÖĞÜT, Gülsen GÜLOĞLU ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Yusuf BARIK, Aylin SİVASLI ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Caner ÖZ, Yasemin BONCUK ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Mustafa AKÇA, Alime KÜÇÜKAŞÇI ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz M.Baki BIÇAKÇI, Gamze KOCA ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Bülent SONKAYA, Nagihan GÜMÜŞ ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Halil AKINCI, Hazan AYDAN ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Tamer ŞİR, Meral Hanım ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Çetin CÖMERT, Gülşah UZUN ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Servet URAL tarihinde evlendi. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Faruk YILDIRIM tarihinde evlendi. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Şenol ADANUR tarihinde evlendi. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Ufuk KAYA tarihinde evlendi. Yeni çifte mutluluklar dileriz. Üyemiz Halil AKINCI, Hazan ALKAN ile tarihinde evlendiler. Yeni çifte mutluluklar dileriz.

13

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ BİLDİRİLER KİTABI YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ IV.ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI BİLDİRİLERİ EDİTÖRLER Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER 12-13 MAYIS 2014 KTÜ, Trabzon

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-...

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-... Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:32 Sayfa 78 1 9 9 8-9 9 Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜMİT ÜLGEN İstanbul Şube Başkanı 1977 yılı Galatasaray mezunu (1955-...) EROL

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube ÜNĠVERSĠTELERLE ġube GÜNCESĠ ĠLĠġKĠLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 2009-2010 Öğretim yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 03.0.207 Toplantı Sayısı : 00 KARAR 207/00 0: 205-206 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez

Detaylı

Konya Şubemizde görev değişikliği nedeni ile \enı yönetimimiz, Konya'da faaliyetini sürdüren ılcjiisık meslek gruplarınca ziyaret edilmiştir.

Konya Şubemizde görev değişikliği nedeni ile \enı yönetimimiz, Konya'da faaliyetini sürdüren ılcjiisık meslek gruplarınca ziyaret edilmiştir. Bu pikniğin düzenlenmesinde yanımızda olan hocalarımıza, her açıdan yardımlarını esirgemeyen Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanına ve katılımı gerçekleştiren arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7 EXP02016 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA Sayı : 90852262-301.03-3 ö C/./09/2014 Konu: Serik İlçesi 130 ada 1 parsel UİP. BAŞKANLIK

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010 2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. KURUMSAL ĐLĐŞKĐLER VE ÖRGÜTLENME 1.1. ĐL TEMSĐLCĐLĐKLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

H.VAHİT OKUMUŞER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ

H.VAHİT OKUMUŞER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ H.VAHİT OKUMUŞER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ 1954 yılında Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Tavşanlı da tamamladı. 1977 yılında A.D.M.M.A İnşaat Mühendisliği Bölümünü

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Ocak Mart 2012. Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi. Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy Bölge Toplantısı Yapıldı

Ocak Mart 2012. Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi. Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy Bölge Toplantısı Yapıldı Ocak Mart 2012 Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi Şubemiz etkinlik alanında bulunan meslektaşlarımızla kurduğumuz örgütsel bağların en sıkı halkası ve yatay örgütlenmemizin en önemli ayağı olarak

Detaylı

Sayı: 15 NİSAN 2013. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik.

Sayı: 15 NİSAN 2013. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik. 14 Nisan 2013 Pazar günü saat:12.00 de Galatasaray Lisesi önünde meslektaşlarımızla toplanarak, balonlar pankartlar eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca

Detaylı

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Hasan ZENGİN (Başkan) 1963 yılında Trabzon'da doğdu. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Adana Şube 2. dönem yönetim kurulu* üyeliği, 3. dönem şube başkanlığı görevlerinde bulundu.

Detaylı

"MESLEKİ SORUNLARIN TARTIŞILMASI VE GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALARIN BELİRLENMESİ" KURULTAY! ŞUBE DANIŞMA KURULUMUZ. HKMO Bülteni-Mart 2003 YTÜ

MESLEKİ SORUNLARIN TARTIŞILMASI VE GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALARIN BELİRLENMESİ KURULTAY! ŞUBE DANIŞMA KURULUMUZ. HKMO Bülteni-Mart 2003 YTÜ "MESLEKİ SORUNLARIN TARTIŞILMASI HKMO Bülteni-Mart 2003 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N H A B E R L F R VE GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALARIN BELİRLENMESİ" KURULTAY! Odamızın 38.0lağan Genel Kurulu'nda, alınan

Detaylı

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu.

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu. T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ TEMSİLCİ KURUM BAŞKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 KONU : Toplantı Sonuç Raporu. İLGİ

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞTAYI OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞTAYI OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI: ÇANAKKALE İLİNDE OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI: KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ANAFARTALAR KAMPUSU SÜLEYMAN

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EKİM 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI 2015 EYLÜL / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI EDİRNE TEMSİLCİLİĞİ yılı 5. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunları Buluşması

TMMOB MİMARLAR ODASI EDİRNE TEMSİLCİLİĞİ yılı 5. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunları Buluşması 2017-2 2017 yılı 5. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunları Buluşması Mayıs 2017 2017-2 ÖNSÖZ Tarihi Kentimiz Edirne de Trakya Üniversitesi Mimarlık fakültesinden mezun olarak yurdumuzun dört

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS 2012) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize

Detaylı

Terzioğlu'na edildi kartal fırsatını Dursun Yıldız

Terzioğlu'na edildi kartal fırsatını Dursun Yıldız karşıdaki Gürcü evlerini bir müddel seyrettikten sonra akşam kalınacak olan Hopa'da Terzioğlu'na harekel edildi ve o gece Hopa'da geçirildi. Sabah kahvaltısı ve kısa bir şehir turunun ardından Artvin'e

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2016 YIL 1 SAYI 15 10.07.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:15 03.06.2016 SINIR TANIMAYAN PROJE SON BULDU Uzunköprü Ticaret ve Sanayi

Detaylı

E-BÜLTEN Sayı 17 Temmuz Ağustos 2014

E-BÜLTEN Sayı 17 Temmuz Ağustos 2014 E-BÜLTEN Sayı 17 Temmuz Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ FMO DAN HABERLER EĞİTİM FAALİYETLERİ YENİ ÜYELERİMİZ TMMOB DEN HABERLER İLETİŞİM Mithatpaşa Cad., No:44/16 Kızılay/ANKARA Tel:0 312 431 5542, Fax:0

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir. 1 ŞUBAT 2014 Güney Bölgesi Eczacı Odaları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde Adana da gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Nevşehir ve

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

ş y i d i K Adana Şubesi Yenibaraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Cad. Yılmaz Apt. Kat: I Daire: 3 Seyhan/ADANA Tel.: 0 322 224 13 18 adnsube@hkmo.org.

ş y i d i K Adana Şubesi Yenibaraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Cad. Yılmaz Apt. Kat: I Daire: 3 Seyhan/ADANA Tel.: 0 322 224 13 18 adnsube@hkmo.org. HKMO Adına Sahibi Hüseyin ÜLKÜ Genel Yayin Yönetmeni A. Fahri ÖZTEN Yazı İsleri Nüdürü Zeki Y. YÜCESOY Oda Yayın Kurulu Cengiz DAĞDELEN Yılmaz BALUN Gonca SEÇER Mustafa ERDOĞAN Adana Pelin TEKİNSOY Ankara

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

HARİTA TAPU KADASTRO ALANI ÖĞRETMENLERİMİZ

HARİTA TAPU KADASTRO ALANI ÖĞRETMENLERİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZ Zekai ERDEN Oğuz KAÇKAR Kudret KAÇMAZ Ercan ŞENGÖR Rıdvan CİVAN Sinan ALKAN Aydın UĞUR Bekir BULUT Çile KAÇKAR Gökhan HASGÜL İdris KUŞDEMİR Rıdvan USLU DALLARI HARİTA DALI Harita mühendisinin

Detaylı

tespiti. yerleştirilmesi haritalar.

tespiti. yerleştirilmesi haritalar. alınan "Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Koordinasyon ve Planlama Kurulu Kurmaya Yönelik Yasal Dayanak ve Yönetmelik Taslağı Hazırlanması" çalışmalarında Odamız sekreterya görevini üstlendi, Komisyon

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 AMAÇ Bu yönetmelik, Kentsel Tasarım Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

HKMO Bülteni Mayıs 2004

HKMO Bülteni Mayıs 2004 HKMO Bülteni Mayıs 2004 1953 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdti(lüQü'nde Başmüfettiş olarak görev yapmaktadır. HKMO Ankara

Detaylı

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni Kayıt : Vefat Eden : SMM Üye sayısı :11 Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : YAZIŞMA

Detaylı

Briç ve Okey Turnuvası Yapıldı m

Briç ve Okey Turnuvası Yapıldı m HKMO Bülteni Kasım 2004 Ş U B E L E R İ M İ Z D E N A N K A R A H A B E R L E R Mesleki Denetimin, odamızca hiçbir yaptırıma meydan vermeden (SHKMMB)'ca denetimlerin yaptırılması ve bu konuyla ilgili özel

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN AĞUSTOS 2016 YIL 1 SAYI 18 09.09.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:18 UTSO KOSGEB DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR (03/08/2016) Uzunköprü Ticaret

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemizce ilan edilen Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı nda açık

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 72 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU EMO Ankara Şubesi 20. Dönem Örgütlenme Çalışmaları EMO Ankara Şubesi 20. Döneminde Örgütlenme çalışmaları

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

Büyükşehir Spor Şenliği tüm hızıyla sürüyor

Büyükşehir Spor Şenliği tüm hızıyla sürüyor Büyükşehir Spor Şenliği tüm hızıyla sürüyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları ve İştiraklerindeki personeli kaynaştırmak amacıyla bu yıl onuncusu düzenlenen Birimler arası Spor Şenliği

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 02.02.2016 KARAR 2016/005 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tek Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerin dilekçeleri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

TMMOB TRABZON İL KOORDİNASYON KURULU TRABZON KENT SORUNLARI RAPORU 2014 HAZIRLIK KOMİSYONU TOPLANTISI TMMOB TRABZON İKK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TMMOB TRABZON İL KOORDİNASYON KURULU TRABZON KENT SORUNLARI RAPORU 2014 HAZIRLIK KOMİSYONU TOPLANTISI TMMOB TRABZON İKK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

DAVET. Sayın Meslektaşım/İlgili,

DAVET. Sayın Meslektaşım/İlgili, DAVET Sayın Meslektaşım/İlgili, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından ortaklaşa olarak 19-20 Kasım 2016 tarihlerinde Prof.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB ELEKTRİK ÜHENDİSLERİ DASI ANTALYA ŞUBESİ 11. DÖNE (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU E TB ELEKTRİK ÜHENDİSLERİ DASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜ 12 BÖLÜ 12 antalya@emo.org.tr 151 E TB ELEKTRİK ÜHENDİSLERİ DASI ANTALYA

Detaylı

SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU

SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU 26 Eylül 2008: OMÜ senatosu tarafından Teknoparka arazi tahsisi gerçekleştirilmiştir. 01 Nisan 2009: Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞA

ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞA 01.01.2011 ve 31.12.2011 Döneminde Odamızın Katıldığı Etkinlikler 26 MART 2011 / ANKARA 60. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI 08 NİSAN 2011 / HATAY TÜRMOB III TÜRKİYE HAKSIZ REKABET VE ETİK KONGRESİ 06-07 MAYIS

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz faaliyetlerinin kitle iletişim araçları ve diğer yollarla halkımıza duyurulması, tanıtılması, belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve toplumsal

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı