T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 32 Karar Konusu : Güzelhisar mahallesi 1985 ada 5 nolu parselde trafo yerinin kiraya verilmesi. Meclis 1. Başkan Vekili : Nuh ÖZTEPE ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK - Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN İmar Komisyonunun tarih ve 05 nolu raporu, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Mülkiyeti belediyemiz ve Kocapet Akaryakıt ve Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Emlak Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne ait Güzelhisar Mahallesi 1985 ada 5 numaralı parselde yaklaşık 16,00 m² lik alanda TEDAŞ Genel Müdürlüğü ne trafo yeri olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi talep edilmektedir. Yapılan talebin değerlendirilmesi neticesinde; İlçemiz Güzelhisar Mahallesi 1985 ada 5 numaralı parselin 1.397,00 m2 si Akyurt Belediyesi ve 4.969,00 m2 si Kocapet Akaryakıt ve Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Emlak Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne ait toplam 6.366,00 m2 yüzölçümlü parsel olduğu görülmüştür. Güzelhisar Mahallesi 1985 ada 5 parsel ve çevresinin enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, taşınmazın tapu kaydına ilgili Tapu Müdürlüğünde, TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 1 TL iz bedelle en az 25 (Yirmibeş) yıllık kiralama işlemi tesis edilmesine, kiralama süresi içerisinde İlçemiz Güzelhisar Mahallesi 1985 ada 5 nolu parselde bulunan Belediye hissemizin satışının yapılması halinde alınan Meclis Kararının ve Kira Sözleşmesinin iptal edilerek Belediye hissesinin tapu devrinin yapılmasına ve yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın yetkili olmasına veya Belediye Başkanının yetkili kılacağı Belediye Başkan Yardımcısının yetkilendirilmesi hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi Belediye Meclis 1. Başkan V. Katip Üye Katip Üye Nuh ÖZTEPE Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

2 Karar Tarihi : Karar No : 33 Karar Konusu : Komisyona havale edilen konular. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve / sayılı yazısı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün tarih ve 946 sayılı yazısı, Meclis Üyelerinin tarihli 3 adet önergesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün tarih ve 1378 sayılı ve tarih ve 1352 sayılı, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. İlçemizde Hayvancılığa izin verilecek bölgelerin tespitine ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine; Mülkiyeti belediyemize ait ŞHT. PİLOT KURMAY YARBAY MİKTAD ŞAMDANCI PARKI ve Mimar Sinan Caddesi üzerindeki mesire parkının bakım ve güvenliğinin sağlanması için Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına tahsis edilmesine ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine; İnternet faydalı bir araçken bilinçli kullanılmadığı durumlarda tehlikeli bir hal almaktadır. Okullarımızda bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla (BTK) işbirliği içerisinde Güvenli İnternet eğitimi verilmesine ilişkin önerge üzerinde inceleme yapılmak üzere Eğitim-Kültür-Gençlik- Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine; Son bir yıldır kesim fiyatlarının aynı olmasına rağmen kasaplarda et satış fiyatlarında % 50 civarında bir artış söz konusudur. Kesim fiyatlarının artmayışının sebebinin araştırılmasına ilişkin önerge üzerinde inceleme yapılmak üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine; İlçe halkımız sokak köpekleri sebebiyle sıkıntılar yaşamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak alınacak tedbirlerin araştırılmasına ilişkin önerge üzerinde inceleme yapılmak üzere Çevre-Sağlık- Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine; Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı ve eki doğrultusunda hazırlanan Akyurt Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ne ilişkin verilen yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Norm Kadro İptal ve İhdasına ilişkin verilen yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

3 Karar Tarihi : Karar No : 34 Karar Konusu : Belediyemize Kamyonet ve Cenaze Yıkama aracı alınması. Mali Hizmetler Müdürlüğü nün tarih ve 1411 sayılı başkanlık yazısı Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Belediye Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet ve 1 adet cenaze yıkama aracına ihtiyaç duyulmaktadır. 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi 2. Bendi gereğince, yukarıda belirtilen 2 adet aracın alınmasına gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

4 Karar Tarihi : Karar No : 35 Karar Konusu : Malzeme Alımı Yapılması. Mali Hizmetler Müdürlüğü nün tarih ve 1344 sayılı başkanlık yazısı Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Belediye Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yazı ekindeki Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen malzemelerin Mamak Belediyesinden alınmasına gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi Ek: Teknik Şartname (1 Sf.)

5 Karar Tarihi : Karar No : 36 Karar Konusu : Bilirkişi İsim Listesi. T.C. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 1477 sayılı başkanlık yazısı, Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Belediye Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 11/11/2014 tarih ve /4467 sayılı yazısında; Akyurt Belediye Meclisi'nin tarih ve 02 nolu kararı ile 3422 sayılı kanunun 22-a maddesine göre 25 mahalleye ilişkin bilirkişiler belirlenmiştir. Belirlenen bilirkişi listesindeki Ahmetadil Mahallesi'nden 1 kişi, Güzelhisar Mahallesi'nden 2 kişi, Kozayağı Mahallesi'nden 1 kişi, Şeyhler Mahallesi'nden 1 kişi, Timurhan Mahallesi'nden 1 kişi olmak üzere toplam 5 mahallede 6 kişinin Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün araştırmalarında bilirkişi olma yeterliliğini taşımadıkları tespit edilmiştir. Açıklanan nedenlerle bilirkişi olma yeterliliğini taşımadıkları tespit edilen 6 kişinin bilirkişi listesinden çıkartılarak 5 mahalleye ilişkin yeniden belirlenen ve ekte sunulan bilirkişi listesinin kabulüne gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi Ek: Bilirkişi Listesi (1 Sf.)

6 Karar Tarihi : Karar No : 37 Karar Konusu : Ankara Otomotiv Bakım ve Onarım Sektörünü Geliştirme Projesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün tarih ve 1554 sayılı başkalık yazısı; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Belediye Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Türkiye Girişim Gelişim ve Teknolojileri Derneği (TGGD) ve Akyurt Belediye Başkanlığı, Kazan Belediye Başkanlığı, Elmadağ Belediye Başkanlığı, Polatlı Belediye Başkanlığı, Gazi Üniversitesi, York Üniversitesi, ortaklıkları ile Oto Sanayi Sitelerinde ve/veya kent içinde taşıt araçlarına bakım onarım hizmetleri sunan ve sunulacak olan işletmelerde çalışanların, işletme sahipleri ve aileleri ile bu işletmelerde istihdam edilecek olanların bilgilendirilmesi, girişimcilik ruhlarının geliştirilmesi, yan sanayi konularında eğitilmesi ve geleceklerinin belirtilen konularında kariyerlerinin planlanması amacıyla, Ankara kalkınma Ajansına, 2015 Mali Destek Programı çerçevesinde, Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Referans No: TR51/15/SOS (ALT/KAP) kapsamında bir proje hazırlanmıştır. Türkiye Girişim Gelişim ve Teknolojileri Derneği (TGGD) ile Akyurt Belediye Başkanlığı, Kazan Belediye Başkanlığı, Elmadağ Belediye Başkanlığı, Polatlı Belediye Başkanlığı, Gazi Üniversitesi, York Üniversitesi, ortaklıkları ile Ankara Kalkınma Ajansına, Mali Destek Programı Kapsamında sunulacak olan Ankara Otomotiv Bakım ve Onarım Sektörünü Geliştirme Projesi ortağı olarak projeyi sunmaya, projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Belediye Başkanlığımızı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kadir ERCAN a yetki verilmesine gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

7 Karar Tarihi : Karar No : 38 Karar Konusu : Ankara 4.İdare Mahkemesinin Esas No:2013/932 Karar No:2014/1333 sayılı Mahkeme Kararının yerine getirilmesi. İmar Komisyonunun tarih ve 06 nolu raporu; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra;"ankara 4.İdare Mahkemesinin Esas No:2013/932 Karar No: 2014/1333 sayılı mahkeme kararının yerine getirilmesine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde; Belirtilen mahkeme kararında Erdal Handanoğlu tarafından Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na açılan davanın kısmen aleyhimize sonuçlandığı, Mahkeme kararına göre; 364 ada 10 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin tarih ve 69 sayılı Akyurt Belediye Meclis kararı ve Ankara B.Ş.B. Meclisi'nin tarih 1661 sayılı meclis kararlarının iptaline karar verildiği, Mahkeme kararına göre iptal edilen meclis kararlarında Belediyemiz Meclisi'nin tarih ve 78 sayılı kararıyla uygun görülüp Ankara B.Ş.B. Meclisi'nin tarih 1805 sayılı meclis kararı ile onaylanan Akyurt İlk Yerleşim Alanları ve Civarı ile Mesire Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"nin tarihleri arasında 2.kez askıya çıkartılması sonucu verilen 3 adet itiraz dilekçesinin tümünün reddine ilişkin kararların ve 364 ada 10 parsele ilişkin "Plan sınırları içerisinde 364 ada 10 numaralı parsel maliği Lale Yağcı nın talebiyle söz konusu parselin bulunduğu alan sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanmıştı ancak ilgilinin tarih 333 sayılı dilekçesinde parseli üzerinde Kuran Kursu yapılması amacıyla İlçe Müftülüğü ile görüştüğü ve buna istinaden alanın sosyal ve kültürel tesis olmasını talep ettiği ve daha sonra İlçe Müftülüğü tarafından ihtiyacın başka yerde karşılanmasıyla taleplerinden vazgeçildiği, alanın tekrar eski halinde konut alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi nin tarih 720 sayılı meclis kararıyla söz konusu talebin gerçekleştirilebilmesi için İlçe Müftülüğü görüş yazısı, mülkiyet durumu ve belediyemiz meclis kararına bağlanmasıyla değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Bundan dolayı talebin İlçe Müftülüğüne tarih 3631 sayılı yazı cevabına istinaden 364 ada 10 numaralı parselin bulunduğu alanın daha önceki planda olduğu şekliyle konut alanı ayrık nizam 4 katlı, ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m, Taks:0,40, Kaks:1,60 olarak düzenlendiği" hususları tespit edilmiş olup; Mahkeme kararı ile iptal edilen tarih ve 69 sayılı Belediyemiz Meclis kararında yer alan 3 adet itiraz dilekçesinin; tarih 684 sayılı dilekçe ile başvuran 621 ada 5 numaralı parsel maliki Mehmet ACAR; söz konusu parsel üzerinde bulunan 3 katlı ruhsatlı ve iskanlı yapının plan tadilatında kısmen yolda kaldığı ve yol açılırken evin yıkılması durumunda Bayındırlık birim fiyatları üzerinden bedelinin ödenmesi aksi takdirde binanın kurtarılması talep edilmektedir. 621 ada 5 numaralı parsel Akyurt kent içi ulaşımı açısından önemli bir arter olup planda 15 m. genişliğindeki Kızık Caddesi nin sürekliliğinin sağlanmasının kent içi ulaşımı açısından daha

8 Karar Tarihi : Karar No : 38 Karar Konusu : Ankara 4.İdare Mahkemesinin Esas No:2013/932 Karar No:2014/1333 sayılı Mahkeme Kararının yerine getirilmesine -sayfa 2- elzem olduğundan yolun aksının ve genişliğinin değiştirilmesi plan bütünlüğü açısından uygun görülmemiştir. İleride yolun açılması için binanın yıkılması zorunlu hale gelirse o günkü koşullarda ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değer tespiti yapılması gerçekleştirilebileceğinden itirazın reddine; tarih 554 sayılı dilekçe ile başvuran 359 ada 17 ve 4 nolu parsellerin maliki Erdal Handanoğlu; 359 ada 4 ve 17 nolu parseller üzerinden geçen yolun ve 359 adanın kuzeyinden ve batısından geçen 7 metrelik yolların kaldırılarak ada bazında 12 metrelik yoldan cephe alacak şekilde 1 yada 2 parsel olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir. Mahkeme sürecinde yapılan plan değişikliği ile talep edilen düzeltmeler yapıldığından itirazın reddine; tarih 715 sayılı dilekçe ile başvuran Erdal Handanoğlu; a-) Plan sınırının benzer özellikteki alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi, b-) Planda ticari rekreasyon alanı olarak ayrılan yerlerde emsal değerlerinin E:1 ve E:2 olarak çok fazla yapılaşma getireceğini ve bu alanlarında mesire alanı olarak planlanması, c-) İmar planının iptal edilmesi ve daha geniş alanı kapsayacak şekilde yapılması talep edilmektedir. a-) Plan tadilatı yapılan sınır Akyurt kent merkezinin öncelikli çözülmesi gereken sorunların yoğunlaştığı bölge olması sebebiyle belirlenmiştir. Belediyenin bütçesi ve program dâhilinde ilçe genelinde imar planı çalışmaları devam edecektir. b-) Planda ticari rekreasyon alanı olarak ayrılan yerler plan notlarının 5.2 nolu maddesinde yapılaşma şartları olarak E:0,15 Hmax:6,50 olarak belirtilmiştir. Şahsın dilekçesinde belirtildiği şekilde emsal değerlerinin E:1.00 veya E:2.00 olması gerçeği yansıtmamaktadır. c-) Belediyenin bütçesi ve program dahilinde ilçe genelinde imar planı çalışmaları devam edeceğinden itirazın reddine; 364 ada 10 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin alınan meclis kararına dahil edilmemesi ve ayrı bir meclis kararına bağlanması hususları komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin "Planların ilanı, itirazlar ve kesinleşmesi hakkında 33.Maddesinin 4.fıkrasına göre " MADDE 33...(4) Planlara itiraz, otuz günlük ilan süresi içinde idareye yapılır ve itirazlar idarece değerlendirilir. İdarenin karar merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir." tüm itirazlar reddedildiğinden başka onaya gerek kalmaksızın imar planının kesinleşmesi gerektiği kanaatine varılmış olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı na gönderilmesi hususları komisyonca uygun bulunmuştur. İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

9 Karar Tarihi : Karar No : 39 Karar Konusu : Yıldırım Mahallesi 14 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parsellerde Uygulama İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun tarih ve 07 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Yıldırım Mahallesi 14 numaralı adada uygulama imar planı değişikliğine ilişkin yapılan inceleme neticesinde; Mevcut durum: Söz konusu adanın tarih 8 sayılı Akyurt Belediyesi Meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kaldığı, 14 numaralı adada 11 adet parselin bulunduğu ve toplam 5998 m² büyüklükte olduğu, Onaylı imar planında Kullanım amacı:konut, Yapı nizamı: Ayrık, Kat adeti:4, Taks:0,40, Kaks:1,60 olarak belirlendiği Talep edilen plan değişikliği ile: Emsal:1,60 olarak belirlendiği, Yapı yüksekliğinin Yençok:Serbest olarak belirlendiği, Çekme mesafelerinin adanın tüm yönlerinden 10'ar metre olarak belirlendiği, 3 adet plan notu hazırlandığı, 1. Jeolojik Jeoteknik ve deprem yönetmeliğine uygun zemin etüdü yapılmadan ve ilgili kuruluş tarafından tastik edilmeden, proje tasdiki ve inşaat uygulaması yapılamaz. 2. Ada bazında tüm parsellerin birleşmesi halinde emsal %10 artırılarak uygulanır. 3. Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyulacaktır hususları tespit edilmiş olup, Talep edilen plan değişikliği ile yapılaşma daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak yaşam kalitesi yüksek konutların oluşturulmasının yanında sosyal ve yaşamsal ortak kullanım alanlarının artırılması sağlanabileceği kanaati oluştuğundan talep edilen uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca uygun bulunarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı na gönderilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

10 Karar Tarihi : Karar No : 40 Karar Konusu : Akyurt Kent konseyi İmar ve Şehircilik Çalışma Grubunun Raporu İmar Komisyonunun tarih ve 08 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; İlçedeki mevcut kaldırımların genişletilmesi ve bulunmayan yerlere kaldırım yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Konuyla ilgili Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesiyle gerekli yazışmalar yapılmış olup program dahilinde imalatlara başlanacaktır. Saracalar Mahallesi'nin muhtelif sokaklarında araç ve yaya geçişinin müsait olmadığı muhtar tarafından bildirilmiş, acil olarak bu sorunun dikkate alınmasına ilişkin konu üzerinde; Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Saracalar mahallesinde gerekli görülen sokaklarda ilgili iyileştirme çalışmalarına başlanılmış olup hava şartları elverdiği sürece de çalışmalara devam edilecektir. Akyurt'ta yapılaşmanın dikine yönde değil yatay olarak ve doğal alanları koruyarak yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Akyurt ilçe genelinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan toplam alan yaklaşık 4000 hektardır ve bu alanın da yaklaşık 1000 hektarı farklı yoğunluktaki konut alanlarıdır. Yapı inşaat alanı yoğunluğunun da 800 ha gibi büyük bir kısmı Emsal:1,00'in üstündedir. Farklı yoğunluklara göre oluşan toplam inşaat alanı m² ve buna göre de ortalama aile büyüklüğü 4,5, ortalama daire büyüklüğü 125 m² kabul edildiğinde Akyurt genelinde yaklaşık kişilik nüfusu barındıracak kapasitede konut alanı bulunmaktadır. Mevcut durum gözönüne alındığında parsel bazında inşaat alanlarının parsel büyüklüğününde üzerinde olması yani; 1000 m² parselde m² yapı yapılması yapılaşmanın da dikey de olmasını zorunlu kılmaktadır. İlçemiz mevcut duruma göre yapılaşmanın yataydan ziyade dikey olarak yapılanması parsellerdeki ortak açık alanların arttırılması ve doğal zeminin daha az tahrip edilmesi açısından kaçınılmazdır. Doğal alanların korunması için ilçemiz 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ivedilikle üst ölçek planlara göre revize edilmesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi, tarım alanlarının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, Akyurt'ta yatırım yapan kişilerde bulunan imarsız yerlerin hemen imara açılıp değer kazanacak algısının ortadan kaldırılmasına ilişkin kamuoyu oluşturulması, Akyurt ilçesinin sanayisi ile kazanmış olduğu kent kimliğinin tarımsal kimlikle de desteklenmesine katkı sağlanması gibi hususlara öncelik verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

11 Karar Tarihi : Karar No : 41 Karar Konusu : Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği. Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 05 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Belediye Meclisimizin 02/06/2014 tarihli ve 58 no lu Meclis kararı ile İlçemizde kentsel tasarım ve dönüşüm projeleri yapmak veya yaptırmak, hibe programlarına projeler geliştirmek, kamulaştırma yapmak gibi görev ve sorumlulukları yerine getirmek amacıyla kurulan Plan ve Proje Müdürlüğü nün Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmıştır sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18 inci maddesinin (m) bendi ile Belediyeler tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek Belediye Meclisinin görevleri arasında bulunduğundan, Yazı İşleri Müdürlüğü nün 23/01/2015 tarihli ve 565 sayılı yazısı Ekinde Meclise sunulan Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Yazı İşleri Müdürlüğü ve Plan ve Proje Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi Ek: Plan ve Proje Müdürlüğü Yönetmeliği (5 Sf.)

12 Karar Tarihi : Karar No : 42 Karar Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 2015 yılında düzenleyeceği evraklardan alınacak ücretler. Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 06 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 2015 yılı içerisinde düzenleyeceği evraklardan; İmar parselleri için imar çapı ve yol kot tutanaklarının hazırlanması, ALAN (M2) İMAR ÇAPI YOL KOTU M2 200 TL 200 TL M2 225 TL 225 TL M2 375 TL 375 TL ,000 M2 525 TL 525 TL 10,001-20,000M2 675 TL 675 TL 20,001-40,000M2 825 TL 825 TL 40,001-80,000M2 975 TL 975 TL 80, ,000M TL 1125 TL 160, M TL 1250 TL 1/1000 ve 1/5000 lik imar plan çıktılarının hazırlanması (Sayfa Adedi) 20 TL Aslının aynısıdır onayı(sayfa Adedi) 10 TL Proje inceleme ücreti ve imar durum krokisi alımı 50 TL Proje incelemeden imar durum krokisi alımı(sayfa Adedi) 20 TL Özel veya tüzel kişilerin imar plan değişiklik taleplerinde m2 başına 15 krş. Özel veya tüzel kişilerin parselasyon değişiklik taleplerinde m2 başına 15 krş. Onaylı Halihazır veya imar planı paftaları için pafta başına 40 TL Müellif kayıt ücreti 250 TL Ücret alınması hususları komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

13 Karar Tarihi : Karar No : 43 Karar Konusu : Wifi Kablosuz İnternet Erişim Kurulması. Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 07 nolu tarihli toplantısında okundu. raporu ; Belediye Meclisi nin Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; İlçemizde İnternet bağlantısı olmayan mahallelerimizin isimleri Türk Telekom Akyurt Şubesinden öğrenilerek Şeyhler, Çardakbağı, Karacalar, Büğdüz (Güldarpı yolunun bir kısmı), Uzunlar, Yağızoğlu, Cücük, Kızık (üst kısımları), Samut, Karacakaya, Ahmetadil, Kozludere, Karayatak ve Çam Mahallesi olduğu görülmüştür. Bu mahallelere wifi internet hizmeti kurulması için yapılan inceleme neticesinde; taşra mahallelerimizin yerleşim bölgelerinin merkezle arasının uzak olması ve arazinin engebeli olduğu gözlenmiş, mahalle içindeki konutların çok dağınık olması nedeniyle tüm konutları kapsama alanına alabilmek için birçok anten ve elektrik bağlantısı gerekliliği ortaya çıkmıştır. Böyle bir yatırımın ciddi maliyetler teşkil edeceği ortadadır. Yüksek maliyet göze alınarak bu mahallelerimize internet hizmeti götürülmek istense bile aktarma antenlerinin konulacağı bazı tepelerde elektrik ve yol olmaması bu sistemin kurulmasını ve kurulsa bile devamında bakımlarının belediyemize ciddi ekonomik maliyetlere sebep olacağı kanaatine varılmıştır. Günümüzde GSM Operatörlerinin de 3G hizmeti vermeye başlamasıyla cep telefonu kapsama alanının olduğu her yerde internet erişimi sağlanabilmektedir. İlçemizde internet erişimi olmayan mahalle ve bölgelerde internet erişiminin sağlanabilmesi amacıyla Belediyemiz Bütçe imkanları doğrultusunda ileriki tarihlerde ilçemizde internet erişimi olmayan bölgelere wifi kablosuz internet erişiminin kurulması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Yazı İşleri Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

14 Karar Tarihi : Karar No : 44 Karar Konusu : Türkiye genelindeki tarihi kültürel yerlerin gezilmesi. Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonunun tarih ve 02 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Hizmetin verim ve niteliğini yükseltmek, görevine olan ilgiyi artırmak ve çevresel unsurları yakından izlemek, ekonomik, sosyal, kültürel, sanat ve spor gibi alanlarda tecrübe edinmek, faaliyet ve projeler gerçekleştirmek amacıyla belediyemiz meclis üyeleri ve personeli ile Türkiye genelinde uygun görülecek tarihi ve kültürel yerlere eğitim amaçlı Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda geziler yapılmasına ve yapılacak gezilerde yol, iaşe ve konaklama masraflarının, Belediyemiz tarafından karşılanması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

15 Karar Tarihi : Karar No : 45 Karar Konusu : Akyurt Kent konseyi Kadın Meclisi Çalışma Grubunun raporu. Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonunun tarih ve 03 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; İlçemizdeki mahallelerde bulunan bayanların yöresel ürünlerini tanıtabilmeleri amacıyla Köy Tanıtım Günleri Projesi düzenlenmesine ilişkin konu üzerinde; Mahallelerimizde ikamet eden kadınlarımızın ürettikleri yöresel ürünleri tanıtıp, pazarlayabilmeleri ve aile ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri amacıyla Belediyemiz Bütçe imkanları doğrultusunda "Köy Tanıtım Günleri" projesi düzenlenmesine ve daha sonraki yıllarda bu projenin ilçe halkına getiri sağlayacağı ve ilçemizin tanıtılmasında da yararlı olacağı için ilçe genelinde festivale dönüştürülmesi için çalışmalar yapılması, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Toplum olarak kişilerin eğitilmesi, kendilerini ifade kolaylığı sağlamak amacı ile daha önce de ilçemizde düzenlenen Kişisel Gelişim Seminerlerinin devamının getirilmesine ilişkin konu üzerinde; Bu konuyla ilgili daha önceki Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen seminerlerden verimli sonuçlar alınmış olup Kişisel Gelişim Seminerlerinin Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda yapılmasının faydalı olacağı hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Eğitim-Kültür-Gençlik- Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

16 Karar Tarihi : Karar No : 46 Karar Konusu : Akyurt Kent konseyi Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Çalışma Grubunun Raporu. BAŞKAN: Gültekin AYANTAŞ Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonunun tarih ve 04 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Her Mahalleye Bir Anaokulu Yapılması Projesine ilişkin konu üzerinde; Anaokulu yaşantısı, ilkokul deneyimine önemli bir hazırlık sürecidir. Ebeveyn ve öğretmenler tarafından bilinçle yönlendirilen bir anaokulu deneyimi, çocuğun yaşına uygun oyunla eğitim ihtiyacını karşılarken, onun ilkokul ile başlayacak uzun eğitim yolculuğu için donanımını güçlendirir. Bu sebeple ilçemizde de eğitime destek olarak Anaokullarının sayısının arttırılması gerekmektedir. İlçemizde bulunan Anaokulları yetersiz veya çocukların evlerine uzak olmasından dolayı her mahalleye bir Anaokulu yapılmasa da, ilçemizin ihtiyacı olan ana okullarının yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığından talepte bulunularak çalışmalar yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Kütüphanesi işbirliğine gidilerek okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla Annem ve Babamla Okuyorum adlı kampanya Projesine ilişkin konu üzerinde; Daha önceki senelerde (3 yıl) Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Akyurt Okuyor" kampanyası düzenlenmiş ve verimli sonuçlar alınmıştır. Bu sene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Kitap Dostu Akyurt Okuyor" kampanyası düzenleyecektir. Önümüzdeki yıl Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile veliler de dahil edilerek Annem ve Babamla Okuyorum adlı kitap okuma kampanyası düzenlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. AKSİAD ile iş birliğinde İlçemizdeki okullarla fabrikalar arasında eşleştirme yapılarak oluşturulacak Kardeş Okul Projesine ilişkin konu üzerinde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların tespiti yapılıp sonrasında fabrikalarla görüşülüp "Kardeş Okul" kampanyasını kabul eden fabrikalarla belirlenen okulların eşleştirilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından ortaklaşa çalışmalar yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Okullar arası bilgi yarışmaları ve Bilim Şenliği Projesine ilişkin konu üzerinde; Önceki yıllarda Bilim Şenlikleri adı altında her okul kendi bünyesinde program yapmaktaydı. Bu sene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Komisyonunun planlamasıyla tüm okulların katılımıyla "Ortak Bilim Şenliği" düzenleneceği bilgisi komisyonumuza sunulmuştur. Akyurt un ilçe oluş yıldönümü olan 9 Mayıs tarihinde okulların katılımıyla Resim, Müzik, Tiyatro Festivali ve İlçe Oluş Yıldönümü Şenlikleri Projesine ilişkin konu üzerinde; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün işbirliği ile Belediyemiz Bütçe imkanları doğrultusunda Festival veya Şenlik düzenlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. AKSİAD ile sanayi ürünlerinin tanıtıldığı fuar düzenlenmesine ilişkin konu üzerinde; Konunun detayları hakkında AKSİAD ile görüşmeler yapılarak bir planlama yapılması ve ilçemizde yapımına başlanan Uluslararası Fuar Alanının tamamlanmasıyla bu fuar alanı içerisinde ilçemizdeki fabrikaların ürünlerini tanıtabilecekleri bir stant alanı oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

17 Karar Tarihi : Karar No : 46 Karar Konusu : Akyurt Kent konseyi Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Çalışma Grubunun tarihli yazısı. -sayfa 2- Haftalık aylık bültenler çıkarılması ve zenginleştirilmesine ilişkin konu üzerinde; Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konu hakkında gerekli çalışmaların yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Belediye Tiyatrosu, Belediye Bandosu kurulmasına ilişkin konu üzerinde; yıllarında faal olan Belediye Türk Halk Müziği koromuz katılımcı yetersizliğinden dolayı 2014 yılı sonuna doğru kapatılmıştır yılında Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ilçemizde ikamet eden çocuk ve gençlerimize yönelik Çocuk ve Gençlik Korosu oluşturulmuş ve devam etmekte olup yapılan çalışmalar komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Ayrıca 2015 yılı içerisinde Akyurt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Ortaokul öğrencilerinden Mehter Takımı oluşturma çalışmalarına başlanılmış olup Belediyemiz Bütçe imkanları doğrultusunda iş birliği yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Akyurt Kültür Parkında özellikle Ramazan Ayında şenlikler düzenlenerek, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılması ve halkın parkı aktif olarak kullanılmasının sağlanmasına ilişkin konu üzerinde; 2014 yılı Ramazan ayında Belediyemiz tarafından Kültür Parkta "Ramazan Etkinliği" proğramları yapılmıştır. Ramazan coşkusunu yaşatmak amacıyla Belediyemiz tarafından bütçe imkanlarımız doğrultusunda "Ramazan Etkinliği" proğramları yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yeni yapılan Dolay Mevkii mesire alanı içerisinde bir okuma parkı oluşturulmasına ilişkin konu üzerinde; Yeni yapılmakta olan Mesire Alanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. Yapılan bu proje içerisinde sosyal tesisler bulunmakta olup bu tesisler içerisinde okuma parkı oluşturulması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından talepte bulunulması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Fen İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

18 Karar Tarihi : Karar No : 47 Karar Konusu : Tarımın Geliştirilmesi için sağlanabilecek ekonomik destekler. Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun tarih ve 02 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ülkemizde tarımın geliştirilmesi için başta Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı, IPARD,Kırsal Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kuruluşlar ekonomik destek sağlamaktadırlar. Ülkemizin Başkenti ve 2. büyük şehri olan ilimizde 5 milyonu aşan nüfus, gelişen sanayi ve ticaret merkezleri, iklim ve coğrafi koşulların uygunluğu gibi nedenlerle ilçemizin, Ankara nüfusunun tarımsal ihtiyaçlarının önemli kısmını karşılayacak potansiyeli bulunmakla birlikte; tarımsal teknolojilerin etkin kullanılamaması, rehberlik hizmetlerinin zayıflığı nedeniyle geleneksel ve tek düze tarımsal faaliyetlerden öteye geçilememesi, şehirleşme ile kırsal genç nüfusun tarımı yavaş yavaş terk etmesi gibi sebeplerle var olan bu potansiyelini değerlendirememekte ve ilçemiz çiftçilerinin her yıl verilen hibe, teşvik ve desteklemelerden gerekli ön koşulları sağlayacak durumda olmalarına rağmen hemen hemen hiç faydalanamadığı görülmektedir. İlçemizde yapılabilecek faaliyetler ve alınabilecek hibe, destek ve teşvikler şu şekildedir: Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Desteklemeleri 1- Ekonomik Yatırımlar: Tohum işleme,paketleme ve depolama için 1,5 milyon TL,Hayvansal gübre işleme, paketleme ve depolama için 1milyon TL, Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımı için 1,5 milyon TL, Soğuk hava deposu yapımı için 500bin TL,Çelik silo yapımı için 500bin TL 2-Bireysel sulama yatırımları: Gerçek kişiler için 50bin TL, Tüzel kişiler için 100bin TL ye kadar 3- Makine, ekipman ve teçhizat yatırımları: Gerçek kişiler için 25bin TL, Tüzel kişiler için 50bin TL IPARD Desteklemeleri ( AB hibe programları): Et, süt, kanatlı eti üretim, meyve, sebze, süs bitkileri üretim, işleme, depolama, pazarlama, kırsal turizm, yerel ürün ve mikro işletmelerin büyütülmesi gibi konularda tesis inşaatından, araç, traktör, makine, ekipman ve teçhizat alımı, proje ve reklam, süt toplama kooperatifleri kurulması çalışmaları gibi bir çok konuda yapılacak yatırımlar için 5 bin Avrodan 3 milyon Avroya kadar %50 ila %65 e varan oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır. Tarımsal Krediler( Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri): Tüm tarımsal faaliyetler için konularına göre % 25 den %100 e (faizsiz) kadar değişen oranlarda faiz indirimli krediler sağlanmaktadır. Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri : Sabit yatırımlar, finansal kiralamaya dayalı makine ve teçhizat kullanımı, üretime yönelik marka ve lisans yatırımları gibi konularda 200 bin TL den 1 milyon TL ye kadar teşvik verilmekte ayrıca gümrük vergisi ve KDV muafiyeti gibi imtiyazlarda söz konusu olabilmektedir. Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun hazırlamış olduğu bilgilendirme raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne; yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

19 Karar Tarihi : Karar No : 48 Karar Konusu : Akyurt Kent konseyi İş Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubunun raporu. Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun tarih ve 03 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Kırsal Kalkınma, Destekleme ve Koordinasyon konusunda yapılan incelemeler neticesinde; 5216, 5393 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmeliklere dayanılarak bir çok ilçe belediyesinde, kırsal yaşamı destekleme, tarımsal ve hayvansal üretimde nicelik, nitelik artışı sağlanması, tarımsal mekanizasyonun sağlanması ve modernizasyonun gerçekleştirilmesi, tarımsal yapılar, sulama, tohum, gübre, fide, fidan, örtü altı yetiştiriciliği, destekleme ve hibe projeleri, süt toplama ve işleme tesisler, kooperatifçik, ilaçlama, toprak analizi ve haritalama,suni tohumlama, alternatif enerji kaynakları, eğitim, seminer, konferans, fuar ve teknik gezi,damızlık hayvan temini,kültür hayvan ırklarının yaygınlaştırılması,örnek tarla, bahçe ve hayvancılık işletmesi, yem üretim tesisleri, kırsal mahallelerdeki yol, köprü, menfez,sulama hatları gibi altyapı işleri, tarımsal üst yapılar, tarım işletmelerinin kuruluş ve işletmelerinin izin, denetim işleri, tanıtıma yönelik şenlik yada festival tarzı sosyal ve ekonomik etkinlikler düzenleme gibi daha bir çok konuda görev yapmak üzere Kırsal Hizmetler Müdürlükleri kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Tarımsal olmayan belediye hizmetlerinin kırsal mahallelere götürülmesinde ise belediyelerin ilgili birimleri arasındaki koordinasyonu yine Kırsal Hizmetler Müdürlüklerinin koordine ettiği görülmüştür. Bu bağlamda kırsal kalkınma ve tarımın sürdürülebilirliği, kırsal mahallelerin daha iyi şartlarda hizmet alması, belediyemizin diğer birimlerinin iş yükünün azaltılması amacıyla Akyurt Belediyesi bünyesinde ileriki tarihlerde yapılacak olan Norm Kadro Uygulaması Kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü nün kurulması uygun bulunmuştur sayılı Kanun gereğince İl Özel İdare Müdürlükleri kapatılıp görev ve yetkileri Büyükşehir Belediyelerine devredildiğinden, çiftçilerimize yapılacak desteklerin ilçede planlı bir şekilde yürütülebilmesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonun sağlanması ve ilçemizin verilecek desteklerden daha fazla yararlanabilmesi için Belediyemiz bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurulana kadar, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından iş ve işlemlerin yürütülmesi hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Yazı İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

20 Karar Tarihi : Karar No : 49 Karar Konusu : Akyurt Kent konseyi Kadın Meclisi Çalışma Grubunun raporu. Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonunun tarih ve 02 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; İlçemizde yaşayan anne baba adaylarına yönelik Gebe ve Gebelikle ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin konu üzerinde; İlçemizdeki anne ve baba adaylarının ileride sağlıklı çocuklar yetiştirebilmeleri ve hamilelik döneminde hamile bayanları anneliğe hazırlamak için İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi ile işbirliği yapılarak Belediyemiz Bütçe imkanları doğrultusunda seminerler düzenlenmesi hususları komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

21 Karar Tarihi : Karar No : 50 Karar Konusu : Akyurt Kent konseyi İmar ve Şehircilik Çalışma Grubunun raporu. Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonunun tarih ve 03 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Nurettin Cankurtaran Caddesi nin bitişinde Çankırı Caddesine çıkılmadan, trafiğin işleyişini aksatmadan İlçe içinde bir U dönüşünün yapılmasına ilişkin konu üzerinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. Maddesinin (f) bendi gereğince Ulaşım Hizmetleri Büyükşehir Belediyesinin görevlerindendir Sayılı Yasa gereğince 5594 Kanunun Ek Madde 2 sinin 5. fıkrasınca Ankara Valiliğince oluşturulan Komisyon tarafından tarih ve 700 sayılı devir komisyon kararı ile Ulaşım Hizmetleri Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Konu hakkında gereği yapılmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ego Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığına talepte bulunulması hususları komisyonca uygun bulunmuştur. Muhtarlarımız tarafından köy yollarına bakım yapılması ve karlı dönemlerde köy içlerindeki yollara tuz atılmasına ilişkin konu üzerinde; 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7. maddesinin (g) bendi ile Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları arasındadır. Belediyemiz ekiplerince bu işlemler rutin olarak gerçekleştirilmekte olup ihtiyaç duyulması halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ndan talepte bulunulması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Fen İşleri Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

22 Karar Tarihi : Karar No : 51 Karar Konusu : Akyurt Kent konseyi Çevre Turizm Spor Çalışma Grubunun raporu. Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonunun tarih ve 04 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; 2015 Yılı Nisan ayı içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında dostluk ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla sportif faaliyetler düzenlenmesine ilişkin konu üzerinde; 2015 yılı Nisan ve Kasım ayları içerisinde Belediyemiz tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşları, Esnaf, mahalle sakinleri arasında dostluk ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla sportif faaliyetlerin düzenlenmesine, düzenlenecek olan bu faaliyetlerde yapılacak olan masrafların belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda karşılanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur yılında yapılan Atık Pil Toplama Kampanyasında emeği geçen Akyurt İlkokulu İdarecileri ve Öğrencilerinin ödüllendirilmesine ilişkin konu üzerinde; Belediyemiz tarafından 2009 yılından itibaren devam eden İlçemizdeki atık pillerin toplanması projesi kapsamında yürütülen kampanya çerçevesinde İlçemiz Akyurt İlkokulu bu yürütülen kampanyada en etkili ve başarılı çalışan okul olmuştur. Bu sebeple İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin bu konuda daha duyarlı olabilmeleri için Akyurt İlkokulunun Belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Çevre-Sağlık- Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

23 Karar Tarihi : Karar No : 52 Karar Konusu : Akyurt Kent konseyi Ulaştırma ve Trafik Çalışma Grubunun raporu. Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonunun tarih ve 05 nolu raporu ; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; İlçemizdeki Özel Halk Otobüslerinin Sıhhıye Güzergahından faydalanmalarına ilişkin konu üzerinde; Konuyla ilgili Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile defalarca görüşülmüş olup, Söz konusu bölgede trafik yoğunluğunu arttıracağı gerekçesiyle merkez tarafından uygun görülmemiştir. GPS sisteminden sıra ve süre takibi yapılmasına ilişkin konu üzerinde; İlçemizdeki Özel Halk Otobüslerine GPS sisteminden sıra ve süre takibi yapılması hakkındaki şifai önerimizin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ego Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığından talep edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Hafta içi sabah ve öğle saatlerinde Hastane güzergahlarına servis düzenlenmesi (Hacettepe, Numune, Yüksek İhtisas, İbn-i Sina Hastane güzergahı) ne ilişkin konu üzerinde; Konuyla ilgili Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkeziyle defalarca görüşülmüş olup, Söz konusu bölgede trafik yoğunluğunu arttıracağı gerekçesiyle merkez tarafından uygun görülmemiştir. Balıkhisar Mahallesi Güzergahında çalışan şehiriçi minibüslerin Ukome Kararında belirlenen güzergaha uymadığı tespit edilmiştir. Şehiriçi minibüslerinin Ukome Kararına uymalarını ya da Saray Mahallesinden Akyurt'a geçmemelerinin sağlanmasına ilişkin konu üzerinde; Ankara Ulaşım Koordinasyon merkeziyle görüşülmüş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca cezai işlemler uygulanmıştır. Ayrıca konu ilgili Minibüsçüler derneği ile de görüşülerek konuyla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Çankırı Yolu Büğdüz Kavşağına Trafik Lambası konulmasına ilişkin konu üzerinde; Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde tarih ve sayılı yazıları ile.bu kavşakta yapılan sayımlar sonucunda minimum araç trafiği; Karayolu Teknik Şartnamesi Ulaşım Akış Kriterlerinde belirtilen hususları sağlamadığından ışıklı işaret tesisinin kurulmasının uygun görülmediği ilgili kurum tarafından bildirilmiştir. Nurettin Cankurtaran Caddesi ile Şehit Tezcan Özdemir Caddesinin kesiştiği noktaya lambalı ikaz konulmasına ve Nurettin Cankurtaran Caddesini Köroğlu Caddesine bağlayan kavşağa ikaz lambası konulmasına ilişkin konular üzerinde; Ego Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan yazışmalar neticesinde tarih ve sayılı yazıları ile bahse konu alanlarda T-22a Ana Yol Tali Yol Kavşağı, TT-1 Yol Ver, T-35 Dönüş Adası Ek Levhası ve TT-35e İleri ve Sola Mecburi Yön trafik işaret ve levhaları ile gerekli önlemlerin alınmış olduğu, araç sürücülerinin trafik işaret ve levhalarına, şehir içi hız limitlerine, trafik kurallarına uymaları gerektiği, uymayan araç sürücülerinin Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından denetlenmesi gerektiği hususları tespit edilmiştir.

24 Karar Tarihi : Karar No : 52 Karar Konusu : Akyurt Kent konseyi Ulaştırma ve Trafik Çalışma Grubunun raporu. -sayfa 2- Nurettin Cankurtaran Caddesi, Serin Sokak bağlantısına göbek yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Proje çalışmaları tamamlanmış olup, hava koşullarının elverişli olmasına müteakip imalat çalışmalara başlanılacaktır. Ankara Caddesi Meydanı Postahane ile Merkez Camii arasındaki kesin park yasağı durumunun esnafa verdiği zarar sebebiyle kısmi park yasağına çevrilmesi ve 15 dakikaya kadar duraklamaya izin verilmesine ilişkin konu üzerinde; Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile yapılan yazışmalar neticesinde kısmi park yasağı uygun görülmemiş olup kesin park yasağının bu alan için daha uygun olduğu görüşüne varılarak bu şekilde karar alınmıştır. Galaba Mahallesi Yakupoğlu İlköğretim Okulu önüne bariyer yapılması, Timurhan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu önüne bariyer yapılması, Yeşiltepe Mahallesi Küba Camii ve Akyurt İlköğretim Okulu önüne bariyer yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Belediyemizce Galaba Mahallesi Yakupoğlu ilköğretim okulu önüne yapılmış olan bariyeri kurumlardan gelen şikayetler sonucu kaldırmak durumunda kaldık. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu önünde bariyer gerektirici herhangi bir trafik yoğunluğunun olmadığı tespit edilmiştir. Yeşiltepe Kuba cami önü bariyeri için değerlendirme neticesinde görüşmeler yapılacaktır. Akyurt ilköğretim okulu önünde zaten bariyer yapılmıştır. Nurettin Cankurtaran Caddesi ni Köroğlu Caddesi ne bağlayan kavşağa göbek yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Konuyla ilgili proje çalışmaları yapılmış olup yolun durumunun buna elverişli olmadığı ve kavşağa göbek yapımı için standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. Şehit Kubilay Caddesi, Şehit Tezcan Özdemir Caddesi ve Köroğlu Caddelerine kaldırım yapılmasına ilişkin konu üzerinde; Köroğlu caddesi üzerinde kaldırım imalatı yapımı yatırım programına alınmış olup imkanlar doğrultusunda imalatına başlanılacaktır. Diğer caddelerde ASKİ tarafından mevcut altyapı imalatlarının tamamlanmamış olduğu tespit edilmiş olup, gerekli altyapı işlerinin yapımına müteakip kaldırım yapımı da yatırım programına alınacağı hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Çevre- Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Zabıta Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ 2015 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BİRLEŞİM: 01 05/01/2015 PAZARTESİ AÇILMA SAATİ: 17:00 TUTANAK ÖZETİ

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ 2015 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BİRLEŞİM: 01 05/01/2015 PAZARTESİ AÇILMA SAATİ: 17:00 TUTANAK ÖZETİ 2015 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BİRLEŞİM: 01 05/01/2015 PAZARTESİ AÇILMA SAATİ: 17:00 05.01.2015 tarihinde Pazartesi günü saat 17:00 de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplandı. Yapılan

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2015 Karar No : 98 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. Meclis Üyelerinin 01.07.2015 tarihli vermiş oldukları 3 adet önergesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.08.2015 Karar No : 108 Karar Konusu:2 adet cenaze aracının bedelsiz devri. Yazı İşleri Müdürlüğü nün 30.07.2015 tarih ve 5361 sayılı, Belediye Meclisinin 03/08/2015 tarihli toplantısında

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar No : 88 Karar Konusu: Komisyona havale edilen konular. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 27.05.2015 tarih ve 3858 sayılı, 27.05.2015 tarih ve 3859 sayılı ve 27.05.2015 tarih

Detaylı

Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Gültekin AYANTAŞ Oktay BAĞCI Erdoğan KARAKAŞ

Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Gültekin AYANTAŞ Oktay BAĞCI Erdoğan KARAKAŞ Karar Tarihi: 03.09.2012 Karar No : 73 Karar Konusu: Komisyona havale edilen yazılar. BAŞKAN: Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: İlhan ŞENER -Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK(İzinli)-Halil UYANIK- Ertekin ŞAN- Oktay

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 16 Karar Konusu : Çanakkale Zaferi 100. Yıl Kutlama Programı. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar No : 21 Karar Konusu: Akyurt un dünü ve bugününü anlatan kültür yayını olarak hizmet tanıtım kitapçığının hazırlanması. ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN(Katılmadı),

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 12 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. BELEDİYE 2. BAŞKAN V. : Musa ÇAKMAK ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Halil UYANIK, Ertekin ŞAN (Katılmadı),

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 97 Karar Konusu: İhtiyaç Sahibi ve Dul Vatandaşlarımızın Araştırılması. ÇAKMAK-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR(İzinli)-Hüdai

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2012 Karar No : 38 Karar Konusu : Yaz Okulu, Büğdüz İmar Planı, Köpek Irk Standartları Yarışması. ÜYELER: İlhan ŞENER(İzinli) -Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK(İzinli) -Halil UYANIK -Ertekin

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.09.2015 Karar No : 117 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE(Katılmadı)- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA(Katılmadı)-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYON RAPORU AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYON RAPORU AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Rapor No:01 17.02.2012 BAŞKANLIĞI NA Komisyonumuza 02.02.2012 tarih ve 12 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü nün 18.01.2012 tarih ve 321 sayılı yazısı Komisyonumuzca incelenmiş

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 04.02.2013 Karar No : 13 Karar Konusu : Komisyonlara Havale edilen Yazılar. ÜYELER: İlhan ŞENER(Raporlu) -Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK-Halil UYANIK- Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün 21.01.2013

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.10.2014 Karar No : 106 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. Meclis 1. Başkan Vekili : Nuh ÖZTEPE ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 13/10/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 13/10/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 13/10/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ: 927 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 321 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 58 Karar Konusu: : Norm Kadro Değişikliği. T.C. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 22.05.2014 tarih ve 3334 sayılı yazısı, Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarihli

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü *BD030723282* T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 13019137-301.05.01-09/09/2015 Konu : Meclis Kararları İlanı(Temmuz-Eylül) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE Belediye Meclisimizin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yer Tahsisi. (İSMEK Kurs Merkezi.) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2014 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 41850698.301.05-87 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : Belediye Meclis üyemiz Hava YOLCU'nun vefatı nedeni ile boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon üyeliği için; Belediye

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.01.2014 Karar No : 01 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÜYELER: İlhan ŞENER (İzinli), Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK (İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55. Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55. Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55 Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 292 KARAR 292 Menesköy Konut Yapı Kooperatifine ait İlçemiz Sıra Mahalle 533 ada 11, 12 parseller, 538 ada 43, 44 parseller ve 384 ada 16 parsel sayılı taşınmazların Özel Koşullu Tarım Alanı

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 04.06.2013 Toplantı No: 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER Karar Tarihi : 01.04.2016 Karar No : 41850698.301.05-51 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri Karar Sayısı: 219 1- Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 185 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER T.C Karar Tarihi: 02.07.2012 Karar No : 56 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen yazı ve önergeler. ŞAN (Katılmadı)- Oktay BAĞCI -Yünüs GÖRGÜLÜ -Semra ULUTAŞ - Murat UĞUR- Erdoğan KARAKAŞ Mustafa YAZICI-Özcan

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 01 Karar Konusu : Komisyona havale edilen konular. ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN(Katılmadı)- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 159 KARAR 159: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Aytül TOKGÖZLÜ ve Mehmet DUMAN ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 160 KARAR 160- İlçenin Denizli

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu Raporu. Rapor No:01 18.04.2014

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu Raporu. Rapor No:01 18.04.2014 Rapor No:01 18.04.2014 BAŞKANLIĞI NA Komisyonumuza 09.04.2014 tarih ve 35 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Meclis lerinin 09.04.2014 tarihli önergesi üzerinde komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

Nebi YILMAZ Durmuş Ali ÇETİN Muhammet Ali KESKİN Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Belediye Başkanı

Nebi YILMAZ Durmuş Ali ÇETİN Muhammet Ali KESKİN Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Belediye Başkanı KARAR NO 1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARİH VE NOSU 05.01.2016 DENETİM KOMİSYON ÜYELİĞİ SEÇİMİ Denetim Komisyon Üyeliği Seçimi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyeliği

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.04.2015 Karar No : 53 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 25.03.2015 tarih ve 2231 sayılı yazısı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.07.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.11.2015 Karar No : 139 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. MECLİS 1.BAŞKAN V.: Nuh ÖZTEPE ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Cemalettin

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 37 KARAR 37 İlçenin Altıntaş Mahallesi, 509 ada, 13 ve 14 parsel sayılı, Hazine adına kayıtlı taşınmazların E:0.10, hmax: 6.50 m yapılaşma şartı ile Spor Alanı olarak düzenlenerek imar ada sınırlarının

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 121 Karar No.122 Özü : 06.03.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Mustafa Çetin, Ahmet Öztürk, Mahmut Yıldırım,

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 119 KARAR 119 Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı