Associate Prof. Dr. Hatice Nurhan Büyükkartal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Associate Prof. Dr. Hatice Nurhan Büyükkartal"

Transkript

1 CV Associate Prof. Dr. Hatice Nurhan Büyükkartal Date of birth : 1963 Mailing address : Phone : /1051 Fax : web-page: Ankara University, Faculty of Science, Department of Biology, Tandogan /Ankara, TURKEY ACADEMIC EDUCATION Country University Faculty/Institute Area of Education Degree Graduation date Turkey Faculty of Science Biology Undergraduate Turkey Institute of Graduate Studies in Science Biology Master Turkey Institute of Graduate Studies in Science Biology phd ACADEMIC/BUSINESS EXPERIENCE Institution/Company Country Province Department/Unit Title Year A.U Faculty of Science Turkey Ankara Biology A.U Faculty of Science Turkey Ankara Biology Professor A.U Faculty of Science Turkey Ankara Biology Associate Professor Dr FIELDS OF INVESTIGATION Plant morphology, Anatomy and Cytology, Plant Embryology, Seed Morphology and Anatomy TEACHING EXPERIENCE BİY 104 Microtechnic BİY 113 Botanical Under Graduate Graduate Vascular Cambium Biological Stains 1

2 BİY 113 Botanical Application Shooting through a microscope and Drawing Techniques BİY 205 Plant Histology BİY 255 Plant Histology Lab. BİY 206 Plant Morphology BİY 256 Plant Morphology Lab. BİY 402 Plant Embryology Advanced Plant Histology Plant Microtechnique Anatomy of Wood Anatomy of Economic Plants Fertilization in Angiosperms and İncompatibility Seed Morphology and Anatomy OTHER ACADEMIC ACTIVITIES Total number of Citations to the Publications (According to web of Science,) 38 Number of Supervising to the students Other Activities (Work/duty/activity/ charge/case/memberships etc.) Completed MS 17 Continuing phd 1 1 Uzmanlık 1- Thesis Jury Member 2- Editor 3-Article Editor AWARDS Name of the award Taken From Year RESEARCH PROJECTS Project name Institution Budget Dates Duty 1. Doğal tetraploid Trifolium pratense L. de olgun embriyo kesesinin yapısı ve döllenme problemlerinin ışık ve elektron mikroskobunda incelenmesi 2. Çavuş üzüm çeşidinde çiçek tozu kısırlığı ve iyonize radyasyon uygulamalarının etkisi üzerinde araştırmalar Tubitak er er Project type TOGTAG 2

3 3. Trifolium pratense L nin doğal tetraploid ve diploid çeşitlerinin RAPD analizi ile incelenmesi Administor 4. Tetraploid Trifolium pratense L de polen oluşumundaki ve erkek gametofit döl gelişmesindeki kısırlık nedenlerinin araştırılması er 5. Chenopodıaceae familyasından Salicornia europaea L. agg. nin taksonomik durumunun araştırılması er 6. Türkiye de bulunan Hesperis cinsi türlerinin tohum kabuğu ince yapısı Administor 7. Türkiye Paronychıa mıller (Illecebraceae) Türlerinin Polen ve Tohum Morfolojisi Tubitak er TBAG 8. Sertavul Geçidi Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Euphorbia Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi Mehmet Akif Ersoy Uni er BAP 9. Türkiye Sen Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak ve Gövde Anatomisi ile Tohum ve Polen Morfolojilerinin Işık ve Elektron Mikroskoplarında İncelenmesi Tubitak Administor TBAG 10. Doğal tetraploid Trifolium pratense L. ve Medicago sativa (Elçi yoncası) nın fitoöstrojen içeriklerinin belirlenmesi ve doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması ve somatik embriyogenez Tubitak Administor Career 11. Gentiana cruciata L. (Gentianaceae) nin Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi Tubitak Consultant Projects Support Program 12. Türkiye deki Lathyrus L. (Fabaceae) Cinsi Cicercula Seksiyonunun RAPD Analizi Administor BAP 13. Lathyrus trachycarpus Boiss. (Fabaceae) de Tohum Kabuğu Yapısı Tubitak Consultant Projects Support Program 14. Gentiana olivieri Griseb. (Gentianaceae) de Tohum Kabuğu Yapısı Tubitak Consultant Projects Support 3

4 Program 15. Gemlik zeytin çeşiti ile farklı ekolojilerde kurulan, Kapama Bahçelerin Yerel Zeytin Çeşitlere Dönüştürülmesi için Çevirme Aşısı Kullanılma Olanağı. The Republic of Turkey Ministry of Agriculture er TAGEM Türkiye nin Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri nde Yayılış Gösteren Lathyrus (Fabaceae) Cinsi Platystylis Seksiyonuna Ait Taksonların Anatomik, Makromorfolojik ve Mikromorfolojik Özelliklerinin Nümerik Taksonomik Yönden Değerlendirilmesi er PUBLICATIONS Publications in SCI, SSCI, AHCI indexes 1. G. Algan ve H.N. Bakar (1996). Light and electron microscopic examination of the embryo and endosperm development in the natural tetraploid Trifolium pratense L. Israel Journal of Plant Sciences 44 (3), G. Algan ve H.N Bakar (1997). The ultrastructure of the mature embryo sac in the natural tetraploid of red clover ( Trifolium pratense L.) that has a very low rate of seed formation. Acta Socıetatıs Botanıcorum Polonıae 66 (1), B. Çetin ve H.N. Bakar (1997). Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., A new record for the moss flora of Turkey. Lindbergia 22, Lund 4. H.N Bakar ve G. Algan (1998). Ultrastructure of the endosperm haustorıum ın Trifolium pratense L. Acta Biologıca Cracovıensıa Series Botanıca 40, G. Algan ve H.N. Bakar Büyükkartal (2000). Ultrastructure of seed coat development in the natural tetraploid Trifolium pratense L. Journal of Agronomy and Crop Science. 184, N.M Pınar, H.N Büyükkartal ve H. Çölgeçen (2001). Pollen and Seed Morphology of Diploids and Natural Tetraploids of Trifolium pratense L. (Leguminosae). Acta Biologıca Cracovıensıa Series Botanıca 43, H.N Büyükkartal, H Çölgeçen, ve B. Marasalı (2005). Development of Anther wall During Microsporogenesis in Vitis vinifera L. Cv. Çavuş. International Journal of Agriculture and Biology 4, E. Kodak ve H.N. Büyükkartal (2005). Examınatıon of Meıosıs Anomalıes ın Anthers of Vitis vinifera L. cv. Çavuş. Internatıonal Journal of Botany 1(2), i. ö, Acar, R. Çolak ve H.N. Büyükkartal (2006). Electrophoretıc Investıgatıon of Isoenzymes and Soluble Proteıns between two varıetıes (karaelçi and sarıelçi) of Vicia sativa L. seeds. Pakıstan Journal of Biological Science. 9(13),

5 10. H.N Büyükkartal ve H.Tontu Çölgeçen (2007). The reasons of sterility during pollen grain formation in the natural tetraploid Trifolium pratense L. International Journal of Botany 3(2), H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal ve M.C. Toker (2008). In vitro germination and structure of hard seed testa of natural tetraploid Trifolium pratense L. African Journal of Biotechnology. 7(10), H.N. Bakar Buyukkartal (2008). Causes of low seed set in the natural tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae). African Journal of Biotechnology 7(9), H.N. Bakar Buyukkartal (2009). Ultrastructural changes of the egg apparatus associated with fertilisation of natural tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae). Bıologial 42, H. Çölgeçen, A. Kaplan ve H.N. BüyükkartaL (2009). Calcıum Oxalat Crystals In the Leaves of Quercus cerrıs and Quercus ılex. Bangladesh Journal of Botany. 38(1), A. Kaplan, H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal (2009). Seed Morphology and Hıstology Of Some Paronychıa Taxa (Caryophyllaceae) From Turkey. Bangladesh Journal of Botany 38 (2), H.N. Büyükkartal, A. Kahraman, H. Çölgeçen, M. Doğan ve E. Karabacak (2011). Mericarp micromorphology and anatomy of Salvia hedgeana Dönmez, S. huberi Hedge and S. rosifolia Sm. (Sectıon Salvia Hedge, Lamiaceae). Acta Botanica Croatica. 70(1) : Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Nur Münevver PINAR, Neslihan ERDOĞAN (2013). Seed coat ultrastructure of hard-seeded and soft-seeded varieties of Vicia sativa. Turk J Bot 37: Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL (2013). Polar nuclei behaviour in the mature megagametophyte of the natural tetraploid Trifolium pratense (Fabaceae). Turk J Bot 37: Hatice DUMANOĞLU, Aysun ÇELİK, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Saeed DOUSTİ (2014). Morphological and anatomical investigations on in vitro micrograpfts of OHxF/Pyrus elaegrifolia ınterstock/rootstock combination in Pears. Journal of Agricultural Sciences 20: Publications in other indexes 1. G. Algan ve H.N. Bakar Doğal (1990). tetraploid Çayırüçgülü( Trifolium pratense L.) nde embriyo kesesi gelişmesi ve yumurta teşekkülünün incelenmesi. Tr. J. of Bot. 15, H.N. Bakar ve G. Algan (1997). Electron microscopic examination of the development of the endothelium in Trifolium pratense L. during development. Tr. J. of Bot. 21 (3), G. Algan, ve H.N. Bakar Büyükkartal (1999). Tetraploid Çayırüçgülü (Trifolium pratense L.) nde apomiktik gelişme. Tr J. of Agriculture and Forestry 23, Y. Okay, H.N Bakar Büyükkartal ve S. Arpacı (2000). An anatomic analysıs of the extend of compatıbılıty ın the Pıstachıo seedlings budded ın dıfferent perıods. Hacettepe Bulletin of Natural Scıences and Engineering Series A, 28, Y. Okay, H.N Bakar Büyükkartal ve H. Çölgeçen (2000). Bazı Pistacia türlerinde yaprak 5

6 anatomisi üzerinde bir araştırma. OT Sistematik Bot. Der. 7(1), Y. Okay, H.N. Bakar Büyükkartal (2001). Antepfıstığında (Pistacia vera L.) farklı aşı yöntemlerinin anatomik yönden karşılaştırılması. OT Sistematik Bot. Der. 8(1), G. Algan ve H.N. Bakar Büyükkartal (2002). P-protein in functional and non-functional secondary phloem in Armeniaca vulgaris Lam. (Rosaceae). Turk J Bot. 26, H.N. Büyükkartal (2003). In vitro pollen germination and pollen tube characteristics in tetraploid Red clover ( Trifolium pratense L. ). Turk J. Bot. 27, B. Marasalı, M.N. Pınar ve H.N. Büyükkartal (2005). Palynological study on the polen grains of selected Turkısh grape (Vitis vinifera L.) cultivars. Tr. J. of Agric. and Forestry, 29, R. Yılmaz Güven, H.N. Büyükkartal, G. Algan (2005). Vitis vinifera L. cv. Karagevrek anterlerindeki polen ana hücrelerinin mayoz bölünmesinde görülen aksaklıkların ışık mikroskobunda incelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2), Ş. Savaş Kaya, H.N. Büyükkartal, G. Algan ve T. Ercoşkun (2005). Farklı Oksinlerin Turp (Raphanus sativus L.) Yumrusunun Anatomik Yapısı ve Gelişimi Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2), H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve A. Duran (2009). Hesperis L. (Brassicaceae) cinsine ait bazı türlerde tohum kabuğunun incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1), H. Çölgeçen ve H.N Büyükkartal (2009). Centaurea tchihatcheffii Fisch Et. Mey(Mediterranean Knapweed) de tohum kabuğunun yapısı. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1): H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve G. Akgül (2009). Marrubium globosum Montbret & Aucher ex Benth. de Tohum kabuğunun yapısı. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1), H.N. Büyükkartal (2012). Trifolium pratense L. (Elçi çayırüçgülü-fabaceae) de integüment gelişimi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 2(1): Meltem TUYLU, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Examination of meiotic abnormalities in anthers of Vitis vinifera L. cv. Uslu. F.Ü. Turkish Journal of Science and Technology Dergisi 7(2): Meltem TUYLU, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Vitis vinifera L. cv. Uslu Anter Çeperindeki Tapetum Hücrelerinde Görülen Bölünmeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5(1): H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Doğal tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi çayırüçgülü) dişi gametofitinde çizgili cihaz (filiform aparatus) yapısı. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1(1): H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2013) Ultrastructure of the Suspensor Cells in the Natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae). SDU Journal of Science 8 (1): H.Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Birhan KUNTER (2014). Vitis vinifera x Vitis berlendieri 41B M.G. anterlerinde mayoz bölünme kusurları. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1):

7 International meetings on congress (Proceedings): 1. H.N. Bakar Büyükkartal ve G. Algan (1999). Development of the tapetum cells in the natural tetraploid red clover (Trifolium pratense L.). IX. Internatıonal Conference of Plant Embryologists September, Cracow, POLAND. pp. 35. (Poster) 2. H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal, B. Marasalı (2003). Calcium oxalate crystals in some Vitis species and cultivares. III. International Balkan Botanical Congress May Sarajevo, Bosna i Hercegovina. pp (Poster) 3. H.N. Büyükkartal, C. Yağcı ve H. Çölgeçen (2006). Ultrastructure of seed coat in Gentiana olivieri (Afat). XV Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB), July 17-21, 2006, Lyon /France pp (Poster) 4. H. N. Büyükkartal, N.M. Pınar, H. Çölgeçen, N. Erdoğan ve Ü.Budak. (2009). Achene Structure of Senecio taraxifolius (M.Bieb) DC. var. taraxifolius 34th FESB Congress, July 4-9 Czec Republic, PRAG pp (Poster) 5. H.N. Büyükkartal, H.Çölgeçen, N. Erdoğan, N.M. Pınar ve Ü. Budak. (2009). Achene Structure of Senecio bicolor (Willd.) Tod. ssp. bicolor var. bicolor 34th FESB Congress, July 4-9 Czec Republic, PRAG pp (Poster) 6. N. M. Pınar ve H.N. Büyükkartal (2008). Ultrastructure of The Mature Polen Grain in Vitis vinifera L. cv. Çavuş. 12 th Internatıonal Palynological Congress, August 30 - September 5, Bonn-GERMANY. Pp (Poster) 7. H. Çölgeçen, T. Körüklü ve H.N. Büyükkartal. (2010). In vitro germination of Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 6th CMAPSEEC, Conference of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Antalya-Turkey, April 18-22, sy (Poster) 8. H. Çölgeçen, M. Kartal, U. Koca, H.N. Büyükkartal. (2010). Establishing Callus Culture of natural tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and Determination of isoflavanoids production in Field Samples and Callus Cultures 6th CMAPSEEC, Conference of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries Antalya-Turkey, April 18-22, sy. 51. (Tebliğ) 9. H. Çölgeçen, M. Kartal, U. Koca, H.N. Büyükkartal. (2010). Cell Suspension Culture Establishment of Natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and Determination of Isoflavanoids in the Culture. The 2 nd Internatıonal Symposıum on Medinical Plants their Cultivation and Aspects of Uses. Petra- Jordan, 3-4 November pp (Poster) 10. H. Çölgeçen, U. Koca, M. Kartal, H.N. Büyükkartal (2011). Effects of different elicitors in cell suspension culture of natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and determination of Isoflavanoids in the cultures. Medicrops 11 Medicinal Crops (Plants & Mushrooms) International Conference Nov. 9-12, Athens-Greece. pp.74 (Poster) 11. H. Çölgeçen, U. Koca, M. Kartal, H.N. Büyükkartal (2011). Effects of different elicitors in cell suspension culture of Medicago sativa cv.elçi and determination of Isoflavanoids in the cultures. Medicrops 11 Medicinal Crops (Plants & Mushrooms) International Conference Nov. 9-12, Athens- Greece. pp.75. (Poster) 12. İ. ömür Acar, H.Nurhan Büyükkartal, Reyhan Çolak, A. Selçuk Ertekin. (2012). RAPD Analysis of 7

8 some species of Lathyrus L. (Fabaceae) genus Cicercula section in Turkey. The Second İnternational Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species April Fethiye Muğla Turkey pp. 30 (Poster) 13. N. M. Pınar, Barış Aşçı, H.N. Büyükkartal, Talip Çeter, Ergin Hamzaoğlu, Ümit Budak, Hatice Çölgeçen, Aydan Acar (2012). Comparative polen morphology of sections Doriae and Reniformes of the Genus Senecio L. (Asteraceae) from Turkey. 13 th Internatıonal Palynologıcal Congress 9 th International Organization of Palaebotany Conference August Tokyo, Japan, pp (Poster) 14. Gençay Akgul, Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen (2013). Anatomical studies on the stems, leaves and roots of Marrubium bourgaei Boiss. ssp. bourgaei and Marrubium heterodon (Bentham) Boiss.& Bal. (Lamiaceae) in Turkey.Plant Life of SW Asia 8conference at the Royal Botanic Garden Edinburgh from 1-5 July UK. (Poster) International and national meetings on congress (Proceedings): 1. G. Algan ve H.N. Bakar (1990). Albizzia julibrissin Dazz. da kambiyal aktivite ve lateral büyüme ile apikal büyüme arasındaki ilişkiler. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Temmuz, Erzurum, sy (Tebliğ) 2. B. Marasalı, H.N. Bakar Büyükkartal ve A. Ergül. (1999).Çavuş üzüm çeşidinde çiçek tozu kısırlığı ve iyonize radyosyon uygulamalarının etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 1999, Ankara, sy (Tebliğ) 3. H.N. Büyükkartal (2000). Çayırüçgülü (Trifolium pratense L.) nde polen çimlenmesinin in-vitro incelenmesi. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül, Ankara sy.8. (Tebliğ). 4.. S. Aras ve H.N. Büyükkartal (2000). Randomly amplıfıed polymorphic DNA markers in Trifolium pratense L. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül, Ankara sy. 24. (Tebliğ). 5. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve B. Marasalı (2002). Vitis vinifera L. Cv. Çavuş da mikrosporogenez süresince anter çeperinin gelişimi XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül Malatya. sy. 82. (Tebliğ) 6. H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal ve Y. Okay (2002). Türkiye de yetişen 5 Pistacia türünde kalsiyum oksalat kristallerinin incelenmesi. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül Malatya. sy (Poster) 7. H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal. (2005). Doğal Tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae) de Olgun Polenin İnce Yapısı. 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Haziran TÜBİTAK TÜSSİDE Tesisleri Kocaeli-Gebze. sy (Tebliğ) 8. C. Yağcı, H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal, G. Toker ve M.C. Toker (2006). Gentiana olivieri Griseb (Afat) in Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen- Edebiyat Fak. Biyoloji Böl Haziran Kuşadası- AYDIN. sy (Poster) 9. İ.Ö. Acar, R. Çolak ve H.N. Büyükkartal. (2006). Vicia sativa L. nın İki Çeşidi (Karaelçi ve Sarıelçi Fiğleri) nin Tohumları Arasındaki İzoenzim ve Çözünür Proteinlerin Elektroforetik İncelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl Haziran Kuşadası- AYDIN. sy. 17. (Tebliğ) 10. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, B. Kunter (2006). Vitis vinifera x Vitis berlendieri 41B M.G. Anterlerinde Mayoz Bölünme Kusurları. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen- 8

9 Edebiyat Fak. Biyoloji Böl Haziran Kuşadası- AYDIN. sy. 44. (Tebliğ) 11. H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal (2007). Centaurea tchihatcheffii Fisch Et. Mey de tohum kabuğunun yapısı Ağustos 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy (Poster) 12. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve A. Duran (2007). Hesperis L. (Brassicaceae) cinsine ait bazı türlerde tohum kabuğunun ince yapısı Ağustos, 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy (Poster) 13. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve G. Akgül (2007). Marrubium globosum Montbret & Aucher ex Benth. de Tohum kabuğunun yapısı Ağustos 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy (Poster) 14. H. Çölgeçen, A. Kaplan ve H.N. Büyükkartal (2008). Quercus cerris ve Quercus ilex Yapraklarında Kalsiyum Oksalat Kristalleri. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran Trabzon sy (Poster) 15. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve A.S. Ertekin (2008). Lathyrus hirsutus L. (Fabaceae) de tohum kabuğu yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran Trabzon sy.330 (Poster) 16. H. Çölgeçen, N. Erdoğan Arslantürk ve H.N. Büyükkartal (2008). Euphorbia anacampseos un tohum kabuğu yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran Trabzon sy.330. (Poster) 17. Çölgeçen H, Büyükkartal H. N. ve Toker M.C. (2008). Senecio hypochionaeus var. argaeus da in vitro organogenez. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran 2008 Trabzon sy.433. (Poster) 18. H.N. Büyükkartal (2008). Vitis vinifera L. cv. Sultani çekirdeksiz de olgun polenin ince yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran Trabzon sy.433. (Poster) 19. H.N. Büyükkartal (2008). Trifolium pratense L. (Çayırüçgülü) de Olgun Embriyo Kesesinde Polar Nukleusların Davranışı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran Trabzon sy.433. (Poster) 20. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen N. Erdoğan, Ü. Budak, N.M. Pınar ve E. Hamzaoğlu. (2009). Senecio paludosus L. de Aken Yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran, Trabzon sy (Poster) 21. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, N.M. Pınar, Ü. Budak, N. Erdoğan ve E. Hamzaoğlu. (2009). Senecio lorentii Hochst de Aken Yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Trabzon sy (Poster) 22. H.N. Büyükkartal, N.M. Pınar, H. Çölgeçen, N. Erdoğan, Ü. Budak ve B. Aşçı. (2009). Senecio cilicius Boiss. de Aken Yapısı ve Polen Morfolojisi 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Trabzon sy (Poster) 23. H.N. Büyükkartal. (2009). Doğal Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi çayırüçgülü) De Suspensor Hücrelerinin Sitolojisi. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Trabzon. sy. 63. (Notification) 24. H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal, N. Erdoğan ve Ü. Budak. (2010). Senecio (Asteraceae) Doriae Seksiyonu Taksonlarının Yaprak Ve Gövde Anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 25. H.N. Büyükkartal. (2010). Trifolium Pratense L. (Elçi Çayırüçgülü-Fabaceae) de İntegüment 9

10 Hücrelerinin Gelişimi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 26. H.N. Büyükkartal, A. Kahraman, F. Celep, H. Çölgeçen ve M. Doğan. (2010). Nutlet Anatomy of Two Endemic Salvia L. Species (Lamiaceae) from Turkey. 20.UlusalBiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy.282. (Poster) 27. Çölgeçen, N. Erdoğan, H.N. Büyükkartal, K. CANLI ve Ü. Budak. (2010). Senecio (Asteraceae) Reniformes Seksiyonu taksonlarının yaprak ve Gövde Anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 28. H.N. Büyükkartal ve A. S. Ertekin. (2010). Lathyrus annuus L. (Fabaceae) de tohum kabuğu yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 29. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen Ü. Budak, N.M. Pınar, K. Canlı, N. Erdoğan ve E. Hamzaoğlu. (2010). Reniformes (Asteraceae : Senecio) Seksiyonu Türlerinde Aken Yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 30. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, Ü. Budak, N.M. Pınar, N. Erdoğan, K. Canlı ve E. Hamzaoğlu. (2010). Doriae (Asteraceae : Senecio) Seksiyonu Türlerinde Aken Yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 31. M. Tuylu, H.N. Büyükkartal ve B. Kunter. (2010). Vitis Vinifera L. Cv. Uslu Anterlerinde Mayoz Bölünme Kusurlarının İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 32. H. Çölgeçen, U. Koca, M. Kartal ve H.N.Büyükkartal. (2010). Doğal tetraploıd Trifolium pratense l. (elçi üçgülü) ve Medıcago sativa (elçi yoncası) türlerinde kallus kültürü. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 33. N. Erdoğan, H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, A. Karadeniz (2010). Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Euphorbia kotschyana Fenzl. Pug. ve Euphorbia rigida Bieb. Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım Burdur, sy (Poster) 34. H. Nurhan Büyükkartal, A. Selçuk Ertekin (2011). Lathyrus trachycarpus L. (Fabaceae) de tohum kabuğu yapısı. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim Kemer-Antalya (Poster) 35. H. Nurhan Büyükkartal, N. Münevver Pınar, Hatice Çölgeçen Ümit Budak, Barış Aşcı (2011). Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris (Asteraceae : Senecio) de Aken yapısı ve Polen Morfolojisi. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim Kemer-Antalya (Notification) 36. a Özbek, H. Nurhan Büyükkartal ve Murat Ekici (2011). Astragalus odorata ve Astragalus falcatus (Fabaceae) da Tohum Kabuğu Yapısı. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası 10

11 Katılımlı), Ekim Kemer-Antalya (Poster) 37. Ahmet Kahraman, H. Nurhan Büyükkartal, Ferhat Celep, Safi Bagherpour, Musa Doğan (2011). Sem Studıes on Merıcarp Morphology of Some Specıes of The Genus Salvıa Sectıon Salvıa (Lamıaceae). 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim Kemer-Antalya (Poster) 38. H. Nurhan Büyükkartal, Meltem TUYLU DİREKÇİ, Gençay AKGÜL, Hatice ÇÖLGEÇEN (2014). Marrubium globosum (Lamiaceae) da Yaprak ve Gövde Anatomisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir. (Poster) 39. a ÖZBEK, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Murat EKİCİ (2014). Astragalus (Fabaceae) Cinsi Ornithopodium Seksiyonuna Ait Taksonların Tohum Kabuğu Yapısı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir. (Poster) 40. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Münevver PINAR, Ümit BUDAK, Barış AŞÇI (2014). Senecio viscosus L. (Asteraceae : Senecio) de aken yapısı ve polen morfolojisi. I. Ulusal Botanik Kongresi Ekim Antalya. (Poster) 41. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, A. Selçuk ERTEKİN (2014). Lathyrus cicera L. de tohum kabuğu yapısı. I. Ulusal Botanik Kongresi Ekim Antalya. (Poster) 42.. Meltem TUYLU, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hatice ÇÖLGEÇEN (2014). Marrubium trachyticum (Lamiaceae) da gövde ve yaprak anatomisi I. Ulusal Botanik Kongresi Ekim Antalya (Poster) BOOKS 1. H. Çölgeçen, U.Koca, H.N. Büyükkartal Use of Red Clover (Trifolium pratense L.) seeds in human therapeutics. In V. R. Preedy, R. R. Watson, V. B. Patel (Editors) Nuts and seeds in health and disease Preventıon. (1st ed.) (pp ). London, Burlington, San Diego:Academic Press is an imprint of Elsevier. ISBN: H. Nurhan Bakar Büyükkartal. BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ LABORATUVAR KILAVUZU. 35 sy. A. Ü. Fen Fakültesi Döner Sermaye Yayınları, No: 58, 2000 ANKARA 3. Yrd. Doç. Dr. Hatice Çölgeçen, Yrd. Doç. Dr. H. Nurhan Büyükkartal, Arş. Gör. Muhammet Ören GENEL BOTANİK LABORATUVAR El Kitabı. Kilim Matbaacılık ve Mücellit, Topkapı-İSTANBUL, ISBN : ,

CURRICULUM VITAE. 1990-1994 Ph.D., Institute of Science, Atatürk University, ERZURUM, TURKEY

CURRICULUM VITAE. 1990-1994 Ph.D., Institute of Science, Atatürk University, ERZURUM, TURKEY CURRICULUM VITAE Prof. Dr. İsmail GÜVENÇ (Mr.) 01/02/1964 Rector of Kilis 7 Aralık University 79000, Kilis, TURKEY (+90) 348-814 26 66) guvenc@kilis.edu.tr 1-ACADEMIC BACKGROUND 1990-1994 Ph.D., Institute

Detaylı

Education. MSc Thesis. PhD Thesis

Education. MSc Thesis. PhD Thesis Name Date of birth : 26.01.1964 Title : Prof. Dr. e-mails : Muhsin KONUK : muhsin.konuk@uskudar.edu.tr Education Degree Field University Year BSc Biology Selçuk University 1984 MSc Biology Selçuk University

Detaylı

Prof. Dr. Hatice GÜLEN

Prof. Dr. Hatice GÜLEN Prof. Dr. Hatice GÜLEN Telefon : 224-2941477 Faks : 224-442 9098 E-posta : hsgulen@uludag.edu.tr Adres :U.Ü., Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 16059 Bursa Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık Alanları

Detaylı

Doç. Dr. Ersin Minareci Adres: Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüü, Muradiye, 45047, Manisa, Türkiye. Telefon: 0.236.2013288 e-mail: ersin.minareci@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu:

Detaylı

Türkiye de Yetişen Psephellus pulcherrimus (syn: Centaurea pulcherrima var. freynii) (Cardueae, Asteraceae) un Morfolojik ve Anatomik Özellikleri

Türkiye de Yetişen Psephellus pulcherrimus (syn: Centaurea pulcherrima var. freynii) (Cardueae, Asteraceae) un Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:1, Sayfa: 104-112,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/ ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı ve Soyadı Doğum Yeri Telefon Prof. Dr. Yüksel BÖLEK İliç / ERZİNCAN İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) Fax (344) 280 2002 E-mail WEB yuksel@ksu.edu.tr http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Narçın Ünsal İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, MOBIGEN 34156 Bakırköy-İstanbul

Detaylı

CURRICULUM VITAE Dr. Mehmet BOĞA

CURRICULUM VITAE Dr. Mehmet BOĞA I. General Information CIVIL STATUS: Born on the 03 rd of October 1980 Married, two children CURRICULUM VITAE EDUCATION: 09 th of July 2001: Degree in Chemistry obtained at Dicle University, Diyarbakır-Turkey.

Detaylı

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Personal Nationality: T.C. Information Date of Birth: March 28, 1963 Place of Birth: Ankara, TURKEY Present position: Professor of Biochemistry Koç University School of Medicine

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2011 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2011 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2011 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2012 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Personal Nationality: T.C. Information Date of Birth: March 28, 1963 Place of Birth: Ankara, TURKEY Present position: Professor of Biochemistry Koç University School of Medicine

Detaylı

Degree Department University Year

Degree Department University Year Curriculum Vitea, CV Professor Suleyman YILMAZ Date of Birth : October 01,1970 Place of Birth : Hatay-Dortyol Address : Aksaray University, Faculty of Education, Department of Primary Education, Aksaray,

Detaylı

CURRICULUM VITAE Dr. Orhan DENGİZ

CURRICULUM VITAE Dr. Orhan DENGİZ CURRICULUM VITAE Dr. Orhan DENGİZ PERSONAL DATA First Name and Surname : ORHAN DENGIZ Birthplace : ANKARA Phone : +90-362-3121919 (1463) Mobile : +90-505-4383353 Fax : +90-362-4576034 E-mail : odengiz@omu.edu.tr

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2013 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1. Education Degree Area University Year PhD. Educational Sciences Institute Gazi University 2007

CURRICULUM VITAE. 1. Education Degree Area University Year PhD. Educational Sciences Institute Gazi University 2007 CURRICULUM VITAE Res. Asst., (Asst. Prof., Assoc. Prof., Prof.) Dr. XX YY Address Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Kampus/Antalya E-mail z.zeliha@gmail.com

Detaylı

Contact information: Koç University School of Medicine, Rumelifeneri Yolu Sarıyer, 34450, Turkey.

Contact information: Koç University School of Medicine, Rumelifeneri Yolu Sarıyer, 34450, Turkey. Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Personal Nationality: T.C. Information Date of Birth: March 28, 1963 Place of Birth: Ankara, TURKEY Present position: Professor of Biochemistry Koç University School of Medicine

Detaylı

CURRICULUM VITAE Sedef Akgüngör Professor

CURRICULUM VITAE Sedef Akgüngör Professor CURRICULUM VITAE Sedef Akgüngör Professor Name : Sedef Akgüngör Place of Birth : İzmir Date of Birth : April 30, 1962 EDUCATION 1973-1980 American Collegiate Institute (ACI), İzmir, Turkey 1980-1984 Ege

Detaylı

Doç.Dr.İsmail GÜL ün ÖZGEÇMİŞİ

Doç.Dr.İsmail GÜL ün ÖZGEÇMİŞİ Doç.Dr.İsmail GÜL ün ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı İsmail GÜL D. Yeri D. Tarihi Sivas 01.02.1971 Telefon +90 348 8142666-1615 Faks +90 348 814 2669 E-Posta ismailgul@kilis. edu.tr Yabancı Dil İngilizce (ÜDS: 78)

Detaylı

Sedef Akgungor Professor. Dokuz Eylül University Faculty of Business Department of Economics

Sedef Akgungor Professor. Dokuz Eylül University Faculty of Business Department of Economics Sedef Akgungor Professor Dokuz Eylül University Faculty of Business Department of Economics EDUCATION 1973 1980 American Collegiate Institute (ACI), İzmir, Turkey 1980-1984 B.A. in Agricultural Economics,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri ÖZGEÇMİŞ Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri Doğum Tarihi 09/03/1980 Medeni Durumu Yazışma Adresi e-posta Evli (1 çocuk) Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Atatürk Mahallesi, 2687

Detaylı

PLACES OF DUTY (Date/Title/Corporation) 1983-Engineer -Trakya Agricultural Research Institute EDİRNE 1981- Engineer TİGEM-Gönen/Tahirova-BALIKESİR

PLACES OF DUTY (Date/Title/Corporation) 1983-Engineer -Trakya Agricultural Research Institute EDİRNE 1981- Engineer TİGEM-Gönen/Tahirova-BALIKESİR PERSONAL INFORMATION Name Surname Sami SÜZER Title Agricultural Engineer, Ph D. Tel + 90 284 235 81 82 / 116 E-mail sami.suzer@gthb.gov.tr Birth Date/Place 1957-EDİRNE Doctorate Name of University Academic

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Central Research Institute for Field Crops Yenimahalle/ANKARA UNIVERSITY EDUCATION FIELD TERM. Agricultural Faculty

CURRICULUM VITAE. : Central Research Institute for Field Crops Yenimahalle/ANKARA UNIVERSITY EDUCATION FIELD TERM. Agricultural Faculty 1. GENERAL CURRICULUM VITAE DATE of UPDATE : 20.12.2012 NAME SURNAME EMPLOYMENT ADDRESS DATE & PLACE of BIRTH: 24.08.1954 Yozgat PHONE NUMBER : 90 312 3431050 : Ph. D. Muzaffer AVCI : Researcher : Central

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Emine YALÇIN Doğum Tarihi : 15 05 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Prof. Dr. Sücaattin KIRIMHAN

Prof. Dr. Sücaattin KIRIMHAN Prof. Dr. Sücaattin KIRIMHAN Address: Tunahan Mahallesi, 1.TBMM Caddesi, 183 Sokak, Heyet Sitesi 3/H Blok, Da. 52 Eryaman-Etimesgut / Ankara, TÜRKİYE http://www.kirimhan.com e-mails sucaattin@isnet.net..tr

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Ünvan Mühendis-Doçent Telefon (322) 344 17 84 E-mail s_oztemiz@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1971 -Adana EĞİTİM BİLGİLERİ Doçent Üniversite Adı Akademik

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Cilt/Vol 4 Sayı/Issue 1 Mart/March 2014 Cilt/Vol 4 Sayı/Issue 1 Mart/March 2014 13 Uluslararası Hakemli Dergi / International Peer Reviewed Journal ISSN 2146-0574 İÇİNDEKİLER / CONTENTS 9 15 21 29 37 41

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2014 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır Published by Institute of Science of Bingol University Döküm Yöntemiyle Üretilen Co-28Cr-6Mo Alaşımının

Detaylı