Associate Prof. Dr. Hatice Nurhan Büyükkartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Associate Prof. Dr. Hatice Nurhan Büyükkartal"

Transkript

1 CV Associate Prof. Dr. Hatice Nurhan Büyükkartal Date of birth : 1963 Mailing address : Phone : /1051 Fax : web-page: Ankara University, Faculty of Science, Department of Biology, Tandogan /Ankara, TURKEY ACADEMIC EDUCATION Country University Faculty/Institute Area of Education Degree Graduation date Turkey Faculty of Science Biology Undergraduate Turkey Institute of Graduate Studies in Science Biology Master Turkey Institute of Graduate Studies in Science Biology phd ACADEMIC/BUSINESS EXPERIENCE Institution/Company Country Province Department/Unit Title Year A.U Faculty of Science Turkey Ankara Biology A.U Faculty of Science Turkey Ankara Biology Professor A.U Faculty of Science Turkey Ankara Biology Associate Professor Dr FIELDS OF INVESTIGATION Plant morphology, Anatomy and Cytology, Plant Embryology, Seed Morphology and Anatomy TEACHING EXPERIENCE BİY 104 Microtechnic BİY 113 Botanical Under Graduate Graduate Vascular Cambium Biological Stains 1

2 BİY 113 Botanical Application Shooting through a microscope and Drawing Techniques BİY 205 Plant Histology BİY 255 Plant Histology Lab. BİY 206 Plant Morphology BİY 256 Plant Morphology Lab. BİY 402 Plant Embryology Advanced Plant Histology Plant Microtechnique Anatomy of Wood Anatomy of Economic Plants Fertilization in Angiosperms and İncompatibility Seed Morphology and Anatomy OTHER ACADEMIC ACTIVITIES Total number of Citations to the Publications (According to web of Science,) 38 Number of Supervising to the students Other Activities (Work/duty/activity/ charge/case/memberships etc.) Completed MS 17 Continuing phd 1 1 Uzmanlık 1- Thesis Jury Member 2- Editor 3-Article Editor AWARDS Name of the award Taken From Year RESEARCH PROJECTS Project name Institution Budget Dates Duty 1. Doğal tetraploid Trifolium pratense L. de olgun embriyo kesesinin yapısı ve döllenme problemlerinin ışık ve elektron mikroskobunda incelenmesi 2. Çavuş üzüm çeşidinde çiçek tozu kısırlığı ve iyonize radyasyon uygulamalarının etkisi üzerinde araştırmalar Tubitak er er Project type TOGTAG 2

3 3. Trifolium pratense L nin doğal tetraploid ve diploid çeşitlerinin RAPD analizi ile incelenmesi Administor 4. Tetraploid Trifolium pratense L de polen oluşumundaki ve erkek gametofit döl gelişmesindeki kısırlık nedenlerinin araştırılması er 5. Chenopodıaceae familyasından Salicornia europaea L. agg. nin taksonomik durumunun araştırılması er 6. Türkiye de bulunan Hesperis cinsi türlerinin tohum kabuğu ince yapısı Administor 7. Türkiye Paronychıa mıller (Illecebraceae) Türlerinin Polen ve Tohum Morfolojisi Tubitak er TBAG 8. Sertavul Geçidi Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Euphorbia Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi Mehmet Akif Ersoy Uni er BAP 9. Türkiye Sen Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak ve Gövde Anatomisi ile Tohum ve Polen Morfolojilerinin Işık ve Elektron Mikroskoplarında İncelenmesi Tubitak Administor TBAG 10. Doğal tetraploid Trifolium pratense L. ve Medicago sativa (Elçi yoncası) nın fitoöstrojen içeriklerinin belirlenmesi ve doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması ve somatik embriyogenez Tubitak Administor Career 11. Gentiana cruciata L. (Gentianaceae) nin Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi Tubitak Consultant Projects Support Program 12. Türkiye deki Lathyrus L. (Fabaceae) Cinsi Cicercula Seksiyonunun RAPD Analizi Administor BAP 13. Lathyrus trachycarpus Boiss. (Fabaceae) de Tohum Kabuğu Yapısı Tubitak Consultant Projects Support Program 14. Gentiana olivieri Griseb. (Gentianaceae) de Tohum Kabuğu Yapısı Tubitak Consultant Projects Support 3

4 Program 15. Gemlik zeytin çeşiti ile farklı ekolojilerde kurulan, Kapama Bahçelerin Yerel Zeytin Çeşitlere Dönüştürülmesi için Çevirme Aşısı Kullanılma Olanağı. The Republic of Turkey Ministry of Agriculture er TAGEM Türkiye nin Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri nde Yayılış Gösteren Lathyrus (Fabaceae) Cinsi Platystylis Seksiyonuna Ait Taksonların Anatomik, Makromorfolojik ve Mikromorfolojik Özelliklerinin Nümerik Taksonomik Yönden Değerlendirilmesi er PUBLICATIONS Publications in SCI, SSCI, AHCI indexes 1. G. Algan ve H.N. Bakar (1996). Light and electron microscopic examination of the embryo and endosperm development in the natural tetraploid Trifolium pratense L. Israel Journal of Plant Sciences 44 (3), G. Algan ve H.N Bakar (1997). The ultrastructure of the mature embryo sac in the natural tetraploid of red clover ( Trifolium pratense L.) that has a very low rate of seed formation. Acta Socıetatıs Botanıcorum Polonıae 66 (1), B. Çetin ve H.N. Bakar (1997). Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., A new record for the moss flora of Turkey. Lindbergia 22, Lund 4. H.N Bakar ve G. Algan (1998). Ultrastructure of the endosperm haustorıum ın Trifolium pratense L. Acta Biologıca Cracovıensıa Series Botanıca 40, G. Algan ve H.N. Bakar Büyükkartal (2000). Ultrastructure of seed coat development in the natural tetraploid Trifolium pratense L. Journal of Agronomy and Crop Science. 184, N.M Pınar, H.N Büyükkartal ve H. Çölgeçen (2001). Pollen and Seed Morphology of Diploids and Natural Tetraploids of Trifolium pratense L. (Leguminosae). Acta Biologıca Cracovıensıa Series Botanıca 43, H.N Büyükkartal, H Çölgeçen, ve B. Marasalı (2005). Development of Anther wall During Microsporogenesis in Vitis vinifera L. Cv. Çavuş. International Journal of Agriculture and Biology 4, E. Kodak ve H.N. Büyükkartal (2005). Examınatıon of Meıosıs Anomalıes ın Anthers of Vitis vinifera L. cv. Çavuş. Internatıonal Journal of Botany 1(2), i. ö, Acar, R. Çolak ve H.N. Büyükkartal (2006). Electrophoretıc Investıgatıon of Isoenzymes and Soluble Proteıns between two varıetıes (karaelçi and sarıelçi) of Vicia sativa L. seeds. Pakıstan Journal of Biological Science. 9(13),

5 10. H.N Büyükkartal ve H.Tontu Çölgeçen (2007). The reasons of sterility during pollen grain formation in the natural tetraploid Trifolium pratense L. International Journal of Botany 3(2), H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal ve M.C. Toker (2008). In vitro germination and structure of hard seed testa of natural tetraploid Trifolium pratense L. African Journal of Biotechnology. 7(10), H.N. Bakar Buyukkartal (2008). Causes of low seed set in the natural tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae). African Journal of Biotechnology 7(9), H.N. Bakar Buyukkartal (2009). Ultrastructural changes of the egg apparatus associated with fertilisation of natural tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae). Bıologial 42, H. Çölgeçen, A. Kaplan ve H.N. BüyükkartaL (2009). Calcıum Oxalat Crystals In the Leaves of Quercus cerrıs and Quercus ılex. Bangladesh Journal of Botany. 38(1), A. Kaplan, H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal (2009). Seed Morphology and Hıstology Of Some Paronychıa Taxa (Caryophyllaceae) From Turkey. Bangladesh Journal of Botany 38 (2), H.N. Büyükkartal, A. Kahraman, H. Çölgeçen, M. Doğan ve E. Karabacak (2011). Mericarp micromorphology and anatomy of Salvia hedgeana Dönmez, S. huberi Hedge and S. rosifolia Sm. (Sectıon Salvia Hedge, Lamiaceae). Acta Botanica Croatica. 70(1) : Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Nur Münevver PINAR, Neslihan ERDOĞAN (2013). Seed coat ultrastructure of hard-seeded and soft-seeded varieties of Vicia sativa. Turk J Bot 37: Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL (2013). Polar nuclei behaviour in the mature megagametophyte of the natural tetraploid Trifolium pratense (Fabaceae). Turk J Bot 37: Hatice DUMANOĞLU, Aysun ÇELİK, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Saeed DOUSTİ (2014). Morphological and anatomical investigations on in vitro micrograpfts of OHxF/Pyrus elaegrifolia ınterstock/rootstock combination in Pears. Journal of Agricultural Sciences 20: Publications in other indexes 1. G. Algan ve H.N. Bakar Doğal (1990). tetraploid Çayırüçgülü( Trifolium pratense L.) nde embriyo kesesi gelişmesi ve yumurta teşekkülünün incelenmesi. Tr. J. of Bot. 15, H.N. Bakar ve G. Algan (1997). Electron microscopic examination of the development of the endothelium in Trifolium pratense L. during development. Tr. J. of Bot. 21 (3), G. Algan, ve H.N. Bakar Büyükkartal (1999). Tetraploid Çayırüçgülü (Trifolium pratense L.) nde apomiktik gelişme. Tr J. of Agriculture and Forestry 23, Y. Okay, H.N Bakar Büyükkartal ve S. Arpacı (2000). An anatomic analysıs of the extend of compatıbılıty ın the Pıstachıo seedlings budded ın dıfferent perıods. Hacettepe Bulletin of Natural Scıences and Engineering Series A, 28, Y. Okay, H.N Bakar Büyükkartal ve H. Çölgeçen (2000). Bazı Pistacia türlerinde yaprak 5

6 anatomisi üzerinde bir araştırma. OT Sistematik Bot. Der. 7(1), Y. Okay, H.N. Bakar Büyükkartal (2001). Antepfıstığında (Pistacia vera L.) farklı aşı yöntemlerinin anatomik yönden karşılaştırılması. OT Sistematik Bot. Der. 8(1), G. Algan ve H.N. Bakar Büyükkartal (2002). P-protein in functional and non-functional secondary phloem in Armeniaca vulgaris Lam. (Rosaceae). Turk J Bot. 26, H.N. Büyükkartal (2003). In vitro pollen germination and pollen tube characteristics in tetraploid Red clover ( Trifolium pratense L. ). Turk J. Bot. 27, B. Marasalı, M.N. Pınar ve H.N. Büyükkartal (2005). Palynological study on the polen grains of selected Turkısh grape (Vitis vinifera L.) cultivars. Tr. J. of Agric. and Forestry, 29, R. Yılmaz Güven, H.N. Büyükkartal, G. Algan (2005). Vitis vinifera L. cv. Karagevrek anterlerindeki polen ana hücrelerinin mayoz bölünmesinde görülen aksaklıkların ışık mikroskobunda incelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2), Ş. Savaş Kaya, H.N. Büyükkartal, G. Algan ve T. Ercoşkun (2005). Farklı Oksinlerin Turp (Raphanus sativus L.) Yumrusunun Anatomik Yapısı ve Gelişimi Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2), H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve A. Duran (2009). Hesperis L. (Brassicaceae) cinsine ait bazı türlerde tohum kabuğunun incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1), H. Çölgeçen ve H.N Büyükkartal (2009). Centaurea tchihatcheffii Fisch Et. Mey(Mediterranean Knapweed) de tohum kabuğunun yapısı. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1): H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve G. Akgül (2009). Marrubium globosum Montbret & Aucher ex Benth. de Tohum kabuğunun yapısı. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(1), H.N. Büyükkartal (2012). Trifolium pratense L. (Elçi çayırüçgülü-fabaceae) de integüment gelişimi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 2(1): Meltem TUYLU, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Examination of meiotic abnormalities in anthers of Vitis vinifera L. cv. Uslu. F.Ü. Turkish Journal of Science and Technology Dergisi 7(2): Meltem TUYLU, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Vitis vinifera L. cv. Uslu Anter Çeperindeki Tapetum Hücrelerinde Görülen Bölünmeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5(1): H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2012). Doğal tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi çayırüçgülü) dişi gametofitinde çizgili cihaz (filiform aparatus) yapısı. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1(1): H. Nurhan BÜYÜKKARTAL (2013) Ultrastructure of the Suspensor Cells in the Natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae). SDU Journal of Science 8 (1): H.Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Birhan KUNTER (2014). Vitis vinifera x Vitis berlendieri 41B M.G. anterlerinde mayoz bölünme kusurları. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1):

7 International meetings on congress (Proceedings): 1. H.N. Bakar Büyükkartal ve G. Algan (1999). Development of the tapetum cells in the natural tetraploid red clover (Trifolium pratense L.). IX. Internatıonal Conference of Plant Embryologists September, Cracow, POLAND. pp. 35. (Poster) 2. H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal, B. Marasalı (2003). Calcium oxalate crystals in some Vitis species and cultivares. III. International Balkan Botanical Congress May Sarajevo, Bosna i Hercegovina. pp (Poster) 3. H.N. Büyükkartal, C. Yağcı ve H. Çölgeçen (2006). Ultrastructure of seed coat in Gentiana olivieri (Afat). XV Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB), July 17-21, 2006, Lyon /France pp (Poster) 4. H. N. Büyükkartal, N.M. Pınar, H. Çölgeçen, N. Erdoğan ve Ü.Budak. (2009). Achene Structure of Senecio taraxifolius (M.Bieb) DC. var. taraxifolius 34th FESB Congress, July 4-9 Czec Republic, PRAG pp (Poster) 5. H.N. Büyükkartal, H.Çölgeçen, N. Erdoğan, N.M. Pınar ve Ü. Budak. (2009). Achene Structure of Senecio bicolor (Willd.) Tod. ssp. bicolor var. bicolor 34th FESB Congress, July 4-9 Czec Republic, PRAG pp (Poster) 6. N. M. Pınar ve H.N. Büyükkartal (2008). Ultrastructure of The Mature Polen Grain in Vitis vinifera L. cv. Çavuş. 12 th Internatıonal Palynological Congress, August 30 - September 5, Bonn-GERMANY. Pp (Poster) 7. H. Çölgeçen, T. Körüklü ve H.N. Büyükkartal. (2010). In vitro germination of Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 6th CMAPSEEC, Conference of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Antalya-Turkey, April 18-22, sy (Poster) 8. H. Çölgeçen, M. Kartal, U. Koca, H.N. Büyükkartal. (2010). Establishing Callus Culture of natural tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and Determination of isoflavanoids production in Field Samples and Callus Cultures 6th CMAPSEEC, Conference of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries Antalya-Turkey, April 18-22, sy. 51. (Tebliğ) 9. H. Çölgeçen, M. Kartal, U. Koca, H.N. Büyükkartal. (2010). Cell Suspension Culture Establishment of Natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and Determination of Isoflavanoids in the Culture. The 2 nd Internatıonal Symposıum on Medinical Plants their Cultivation and Aspects of Uses. Petra- Jordan, 3-4 November pp (Poster) 10. H. Çölgeçen, U. Koca, M. Kartal, H.N. Büyükkartal (2011). Effects of different elicitors in cell suspension culture of natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi red clover) and determination of Isoflavanoids in the cultures. Medicrops 11 Medicinal Crops (Plants & Mushrooms) International Conference Nov. 9-12, Athens-Greece. pp.74 (Poster) 11. H. Çölgeçen, U. Koca, M. Kartal, H.N. Büyükkartal (2011). Effects of different elicitors in cell suspension culture of Medicago sativa cv.elçi and determination of Isoflavanoids in the cultures. Medicrops 11 Medicinal Crops (Plants & Mushrooms) International Conference Nov. 9-12, Athens- Greece. pp.75. (Poster) 12. İ. ömür Acar, H.Nurhan Büyükkartal, Reyhan Çolak, A. Selçuk Ertekin. (2012). RAPD Analysis of 7

8 some species of Lathyrus L. (Fabaceae) genus Cicercula section in Turkey. The Second İnternational Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species April Fethiye Muğla Turkey pp. 30 (Poster) 13. N. M. Pınar, Barış Aşçı, H.N. Büyükkartal, Talip Çeter, Ergin Hamzaoğlu, Ümit Budak, Hatice Çölgeçen, Aydan Acar (2012). Comparative polen morphology of sections Doriae and Reniformes of the Genus Senecio L. (Asteraceae) from Turkey. 13 th Internatıonal Palynologıcal Congress 9 th International Organization of Palaebotany Conference August Tokyo, Japan, pp (Poster) 14. Gençay Akgul, Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen (2013). Anatomical studies on the stems, leaves and roots of Marrubium bourgaei Boiss. ssp. bourgaei and Marrubium heterodon (Bentham) Boiss.& Bal. (Lamiaceae) in Turkey.Plant Life of SW Asia 8conference at the Royal Botanic Garden Edinburgh from 1-5 July UK. (Poster) International and national meetings on congress (Proceedings): 1. G. Algan ve H.N. Bakar (1990). Albizzia julibrissin Dazz. da kambiyal aktivite ve lateral büyüme ile apikal büyüme arasındaki ilişkiler. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Temmuz, Erzurum, sy (Tebliğ) 2. B. Marasalı, H.N. Bakar Büyükkartal ve A. Ergül. (1999).Çavuş üzüm çeşidinde çiçek tozu kısırlığı ve iyonize radyosyon uygulamalarının etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 1999, Ankara, sy (Tebliğ) 3. H.N. Büyükkartal (2000). Çayırüçgülü (Trifolium pratense L.) nde polen çimlenmesinin in-vitro incelenmesi. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül, Ankara sy.8. (Tebliğ). 4.. S. Aras ve H.N. Büyükkartal (2000). Randomly amplıfıed polymorphic DNA markers in Trifolium pratense L. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül, Ankara sy. 24. (Tebliğ). 5. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve B. Marasalı (2002). Vitis vinifera L. Cv. Çavuş da mikrosporogenez süresince anter çeperinin gelişimi XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül Malatya. sy. 82. (Tebliğ) 6. H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal ve Y. Okay (2002). Türkiye de yetişen 5 Pistacia türünde kalsiyum oksalat kristallerinin incelenmesi. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi 4-7 Eylül Malatya. sy (Poster) 7. H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal. (2005). Doğal Tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae) de Olgun Polenin İnce Yapısı. 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Haziran TÜBİTAK TÜSSİDE Tesisleri Kocaeli-Gebze. sy (Tebliğ) 8. C. Yağcı, H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal, G. Toker ve M.C. Toker (2006). Gentiana olivieri Griseb (Afat) in Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen- Edebiyat Fak. Biyoloji Böl Haziran Kuşadası- AYDIN. sy (Poster) 9. İ.Ö. Acar, R. Çolak ve H.N. Büyükkartal. (2006). Vicia sativa L. nın İki Çeşidi (Karaelçi ve Sarıelçi Fiğleri) nin Tohumları Arasındaki İzoenzim ve Çözünür Proteinlerin Elektroforetik İncelenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl Haziran Kuşadası- AYDIN. sy. 17. (Tebliğ) 10. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, B. Kunter (2006). Vitis vinifera x Vitis berlendieri 41B M.G. Anterlerinde Mayoz Bölünme Kusurları. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen- 8

9 Edebiyat Fak. Biyoloji Böl Haziran Kuşadası- AYDIN. sy. 44. (Tebliğ) 11. H. Çölgeçen ve H.N. Büyükkartal (2007). Centaurea tchihatcheffii Fisch Et. Mey de tohum kabuğunun yapısı Ağustos 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy (Poster) 12. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve A. Duran (2007). Hesperis L. (Brassicaceae) cinsine ait bazı türlerde tohum kabuğunun ince yapısı Ağustos, 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy (Poster) 13. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve G. Akgül (2007). Marrubium globosum Montbret & Aucher ex Benth. de Tohum kabuğunun yapısı Ağustos 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Eskişehir sy (Poster) 14. H. Çölgeçen, A. Kaplan ve H.N. Büyükkartal (2008). Quercus cerris ve Quercus ilex Yapraklarında Kalsiyum Oksalat Kristalleri. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran Trabzon sy (Poster) 15. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen ve A.S. Ertekin (2008). Lathyrus hirsutus L. (Fabaceae) de tohum kabuğu yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran Trabzon sy.330 (Poster) 16. H. Çölgeçen, N. Erdoğan Arslantürk ve H.N. Büyükkartal (2008). Euphorbia anacampseos un tohum kabuğu yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran Trabzon sy.330. (Poster) 17. Çölgeçen H, Büyükkartal H. N. ve Toker M.C. (2008). Senecio hypochionaeus var. argaeus da in vitro organogenez. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran 2008 Trabzon sy.433. (Poster) 18. H.N. Büyükkartal (2008). Vitis vinifera L. cv. Sultani çekirdeksiz de olgun polenin ince yapısı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran Trabzon sy.433. (Poster) 19. H.N. Büyükkartal (2008). Trifolium pratense L. (Çayırüçgülü) de Olgun Embriyo Kesesinde Polar Nukleusların Davranışı. 19.Ulusal Biyoloji Kongresi Haziran Trabzon sy.433. (Poster) 20. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen N. Erdoğan, Ü. Budak, N.M. Pınar ve E. Hamzaoğlu. (2009). Senecio paludosus L. de Aken Yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran, Trabzon sy (Poster) 21. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, N.M. Pınar, Ü. Budak, N. Erdoğan ve E. Hamzaoğlu. (2009). Senecio lorentii Hochst de Aken Yapısı. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Trabzon sy (Poster) 22. H.N. Büyükkartal, N.M. Pınar, H. Çölgeçen, N. Erdoğan, Ü. Budak ve B. Aşçı. (2009). Senecio cilicius Boiss. de Aken Yapısı ve Polen Morfolojisi 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Trabzon sy (Poster) 23. H.N. Büyükkartal. (2009). Doğal Tetraploid Trifolium pratense L. (Elçi çayırüçgülü) De Suspensor Hücrelerinin Sitolojisi. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Trabzon. sy. 63. (Notification) 24. H. Çölgeçen, H.N. Büyükkartal, N. Erdoğan ve Ü. Budak. (2010). Senecio (Asteraceae) Doriae Seksiyonu Taksonlarının Yaprak Ve Gövde Anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 25. H.N. Büyükkartal. (2010). Trifolium Pratense L. (Elçi Çayırüçgülü-Fabaceae) de İntegüment 9

10 Hücrelerinin Gelişimi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 26. H.N. Büyükkartal, A. Kahraman, F. Celep, H. Çölgeçen ve M. Doğan. (2010). Nutlet Anatomy of Two Endemic Salvia L. Species (Lamiaceae) from Turkey. 20.UlusalBiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy.282. (Poster) 27. Çölgeçen, N. Erdoğan, H.N. Büyükkartal, K. CANLI ve Ü. Budak. (2010). Senecio (Asteraceae) Reniformes Seksiyonu taksonlarının yaprak ve Gövde Anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 28. H.N. Büyükkartal ve A. S. Ertekin. (2010). Lathyrus annuus L. (Fabaceae) de tohum kabuğu yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 29. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen Ü. Budak, N.M. Pınar, K. Canlı, N. Erdoğan ve E. Hamzaoğlu. (2010). Reniformes (Asteraceae : Senecio) Seksiyonu Türlerinde Aken Yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 30. H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, Ü. Budak, N.M. Pınar, N. Erdoğan, K. Canlı ve E. Hamzaoğlu. (2010). Doriae (Asteraceae : Senecio) Seksiyonu Türlerinde Aken Yapısı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 31. M. Tuylu, H.N. Büyükkartal ve B. Kunter. (2010). Vitis Vinifera L. Cv. Uslu Anterlerinde Mayoz Bölünme Kusurlarının İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 32. H. Çölgeçen, U. Koca, M. Kartal ve H.N.Büyükkartal. (2010). Doğal tetraploıd Trifolium pratense l. (elçi üçgülü) ve Medıcago sativa (elçi yoncası) türlerinde kallus kültürü. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Haziran Pamukkale Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü. Kınıklı- DENİZLİ sy (Poster) 33. N. Erdoğan, H.N. Büyükkartal, H. Çölgeçen, A. Karadeniz (2010). Sertavul Geçidi-Mut (Mersin) Çevresinde Yayılış Gösteren Euphorbia kotschyana Fenzl. Pug. ve Euphorbia rigida Bieb. Taksonlarının Anatomik Yönden İncelenmesi. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım Burdur, sy (Poster) 34. H. Nurhan Büyükkartal, A. Selçuk Ertekin (2011). Lathyrus trachycarpus L. (Fabaceae) de tohum kabuğu yapısı. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim Kemer-Antalya (Poster) 35. H. Nurhan Büyükkartal, N. Münevver Pınar, Hatice Çölgeçen Ümit Budak, Barış Aşcı (2011). Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris (Asteraceae : Senecio) de Aken yapısı ve Polen Morfolojisi. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim Kemer-Antalya (Notification) 36. a Özbek, H. Nurhan Büyükkartal ve Murat Ekici (2011). Astragalus odorata ve Astragalus falcatus (Fabaceae) da Tohum Kabuğu Yapısı. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası 10

11 Katılımlı), Ekim Kemer-Antalya (Poster) 37. Ahmet Kahraman, H. Nurhan Büyükkartal, Ferhat Celep, Safi Bagherpour, Musa Doğan (2011). Sem Studıes on Merıcarp Morphology of Some Specıes of The Genus Salvıa Sectıon Salvıa (Lamıaceae). 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim Kemer-Antalya (Poster) 38. H. Nurhan Büyükkartal, Meltem TUYLU DİREKÇİ, Gençay AKGÜL, Hatice ÇÖLGEÇEN (2014). Marrubium globosum (Lamiaceae) da Yaprak ve Gövde Anatomisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir. (Poster) 39. a ÖZBEK, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Murat EKİCİ (2014). Astragalus (Fabaceae) Cinsi Ornithopodium Seksiyonuna Ait Taksonların Tohum Kabuğu Yapısı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir. (Poster) 40. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Hatice ÇÖLGEÇEN, Münevver PINAR, Ümit BUDAK, Barış AŞÇI (2014). Senecio viscosus L. (Asteraceae : Senecio) de aken yapısı ve polen morfolojisi. I. Ulusal Botanik Kongresi Ekim Antalya. (Poster) 41. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, A. Selçuk ERTEKİN (2014). Lathyrus cicera L. de tohum kabuğu yapısı. I. Ulusal Botanik Kongresi Ekim Antalya. (Poster) 42.. Meltem TUYLU, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gençay AKGÜL, Hatice ÇÖLGEÇEN (2014). Marrubium trachyticum (Lamiaceae) da gövde ve yaprak anatomisi I. Ulusal Botanik Kongresi Ekim Antalya (Poster) BOOKS 1. H. Çölgeçen, U.Koca, H.N. Büyükkartal Use of Red Clover (Trifolium pratense L.) seeds in human therapeutics. In V. R. Preedy, R. R. Watson, V. B. Patel (Editors) Nuts and seeds in health and disease Preventıon. (1st ed.) (pp ). London, Burlington, San Diego:Academic Press is an imprint of Elsevier. ISBN: H. Nurhan Bakar Büyükkartal. BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ LABORATUVAR KILAVUZU. 35 sy. A. Ü. Fen Fakültesi Döner Sermaye Yayınları, No: 58, 2000 ANKARA 3. Yrd. Doç. Dr. Hatice Çölgeçen, Yrd. Doç. Dr. H. Nurhan Büyükkartal, Arş. Gör. Muhammet Ören GENEL BOTANİK LABORATUVAR El Kitabı. Kilim Matbaacılık ve Mücellit, Topkapı-İSTANBUL, ISBN : ,

ÖZGEÇMĠġ Doç. Dr. HATĠCE NURHAN BÜYÜKKARTAL

ÖZGEÇMĠġ Doç. Dr. HATĠCE NURHAN BÜYÜKKARTAL Doğum Yılı: 1963 YazıĢma Adresi : Telefon : 0 312 2126720/1051 Faks : 0 312 2232395 e-posta : web-adresi: ----- ÖZGEÇMĠġ Doç. Dr. HATĠCE NURHAN BÜYÜKKARTAL Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları.

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı, adı : ERBEY, Mahmut Uyruğu : T.C. Doğum tarihi ve yeri : 28.11.1977 Elazığ Medeni hali : Evli, 1 çocuklu Telefon : 0 (386) 280 46 66 0 533 436 05 23 Faks : 0 (386) 280

Detaylı

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA FOTOĞRAF UZMANLIK ALANI UZMANLIK ALANI : Sistematik Botanik-Bitki Morfolojisi-Palinoloji ÇALIŞTIĞI KONULAR : Sistematik Botanik-Aeropalynoloji-Melissopalynoloji AKADEMİK

Detaylı

Title Institution / University Year Assistant Philosophy/ Muğla Sıtkı Koçman Assistant Prof. Philosophy/Celal Bayar 2013

Title Institution / University Year Assistant Philosophy/ Muğla Sıtkı Koçman Assistant Prof. Philosophy/Celal Bayar 2013 CV Name: Aylin Çankaya Date of Birth: 23.04.1982 Academic Title: Assistant Prof. Education Programme/Department University Graduation Bachelor Philosophy Pamukkale University 2000-2004 Master Philosophy

Detaylı

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Arif ATAK Unvan Dr.Mühendis Telefon 0226 814 25 20 (1220) E-mail atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.11.1972 Aksaray Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sibel YILMAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 08.03.1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent : Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen/Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

BIO Bitki Embriyolojisi Lab.(Ms) BIO Araştırma Projesi II 2-1

BIO Bitki Embriyolojisi Lab.(Ms) BIO Araştırma Projesi II 2-1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kâmuran AKTAŞ Doğum Tarihi: 1977 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1998 Y. Lisans

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU. Biyolog Doçent Doktor. burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr. 02.01.1978 - Ankara. Biyoloji Bölümü/2003

Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU. Biyolog Doçent Doktor. burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr. 02.01.1978 - Ankara. Biyoloji Bölümü/2003 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU Ünvan Biyolog Doçent Doktor Telefon 0 312 3431050 E-mail burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 02.01.1978 - Ankara Fotoğraf EĞİTİM

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI CURRICULUM VITAE Assistant Prof. Dr. Birim BALCI 1- Name and Surname : Birim BALCI 2- Date of Birth : 28.07.1975 3- Department : Computer Engineering 4- Education: Degree Department University Year Bachelor

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

PROF. DR. ÖMER SAYA ÖZGEÇMİŞ:

PROF. DR. ÖMER SAYA ÖZGEÇMİŞ: PROF. DR. ÖMER SAYA ÖZGEÇMİŞ: 1949'da İstanbul'da doğan Ömer SAYA, ilk ve orta öğrenimini çeşitli okullarda tamamladıktan sonra 1973'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bölümü'nü bitirdi. Aralık

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ 02-04 EYLÜL 2015 BOLU KURULLAR Prof. Dr. Hayri COŞKUN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special CURRICULUM VITAE GENERAL Name : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Place and Date of Birth : Ankara, 27.08.1954 Position and Title Professor, Ph.D. Field Education Marital Status : Psychologist, Counsellor, Special

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Fen-Edebiyat Fakültesi Dumlupınar Üniversitesi 2002 Lisans

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Fen-Edebiyat Fakültesi Dumlupınar Üniversitesi 2002 Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : AHMET KAHRAMAN 2. Doğum Tarihi : 1980 3. Ünvanı : DOÇENT 4. ÖĞRENIM DURUMU : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Fen-Edebiyat Fakültesi Dumlupınar Üniversitesi 2002 Lisans Biyoloji

Detaylı

Assist. Prof. Dr. Övünç ÖZTÜRK

Assist. Prof. Dr. Övünç ÖZTÜRK Assist. Prof. Dr. Övünç ÖZTÜRK EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Middle East Technical University Computer Engineering 99-00 M.S. Ege University Computer Engineering 00-00 Ph.D.

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005 Gazi University Faculty of Science Department of Statistics 06500 Teknikokullar ANKARA/TURKEY Tel:+903122021479 e-mail: yaprak@gazi.edu.tr Web site: www.gazi.edu.tr/yaprak EDUCATION Degree Department Üniversity

Detaylı

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ SAYFA NO : 1/8 Sıra No Dergi Adı Mevcut Sayılar Adet 1 Journal of Dairy Science 1986 January 1 1986 February 1 1986 March 1 1986 April 1 1986 May 1 1986 June 1 1986 July 1 1986 August 1 1986 September

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: YASEMİN ÖZDENER Doğum Tarihi: 12/09/1965 Öğrenim Durumu: ÜNİVERSİTE Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans BİYOLOJİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1986

Detaylı

Eğitim Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi

Eğitim Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza CANDAN Doğum Tarihi: 08.05.1977 Ünvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Address : Ondokuz Mayis University, Faculty of Education, Science Education Program, Samsun, TURKEY. Degree Program University Year

Address : Ondokuz Mayis University, Faculty of Education, Science Education Program, Samsun, TURKEY. Degree Program University Year Personal Data Name : Cumhur TÜRK Date of Birth : 29.10.1983 Contact Data Address : Ondokuz Mayis University, Faculty of Education, Science Education Program, Samsun, TURKEY Phone : 03623121919 (ext: 5861)

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ 02-04 EYLÜL 2015 BOLU KURULLAR Prof. Dr. Hayri COŞKUN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Doç.Dr. Osman EROL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. Osman EROL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. Osman EROL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 İSTANBUL T: 212 4555700 26826 212 4555700 26820 F:

Detaylı

1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ 02-04 EYLÜL 2015 BOLU KURULLAR Prof. Dr. Hayri COŞKUN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Nazım KUNDURACI Doğum Tarihi : 19 Ocak 1986 Cep Telefonu : 0 544 843 95 69 E-Posta : n.kunduraci@creavit.com.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl Lisans

Detaylı

4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe 1985 Yüksek Lisans Botanik Hacettepe 1988 Doktora Botanik İnönü 1995

4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe 1985 Yüksek Lisans Botanik Hacettepe 1988 Doktora Botanik İnönü 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ekrem Aktoklu İletişim Bilgileri Adres Telefon : +90 386 280 4560 Mail : aktoklu@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.01.1961 : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlilik Çalışması/Tıpta Uzmanlık tez Başlığı (Özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:

Doktora Tezi/S.Yeterlilik Çalışması/Tıpta Uzmanlık tez Başlığı (Özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zafer TÜRKMEN Doğum Tarihi: 15 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Siphonomorpha, Lasiostemones, Sclerocalycinae, Chloranthae, Tataricae and

Siphonomorpha, Lasiostemones, Sclerocalycinae, Chloranthae, Tataricae and ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KEMAL YILDIZ Doğum Tarihi: 20.05.1966 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Eğitimi Marmara Üniversitesi 1987

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Didem Aksoy Körpe

ÖZGEÇMİŞ. Didem Aksoy Körpe ÖZGEÇMİŞ Didem Aksoy Körpe Doğum Tarihi 03/03/1984 Medeni Durumu Yazışma Adresi e-posta Evli Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Atatürk Mahallesi, 2687 Parsel, 2. Ada, Kazan-Ankara

Detaylı

Draba nemorosa L. ve Endemik Draba rosularis Boiss. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Draba nemorosa L. ve Endemik Draba rosularis Boiss. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Araştırma Makalesi Draba nemorosa L. ve Endemik Draba rosularis Boiss. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Kadriye YETİŞEN 1, Yurdanur AKYOL 2*, Canan ÖZDEMİR 1, Okan KOCABAŞ 1 1. Celal

Detaylı

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Akademik Yıl Akademik Yıl Dönem Güz Bahar Dönem Güz Bahar Dersin Kodu Dersin adı Haftalık saati Teorik Uygula

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Akademik Yıl Akademik Yıl Dönem Güz Bahar Dönem Güz Bahar Dersin Kodu Dersin adı Haftalık saati Teorik Uygula ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Uğur SIDAL Doğum Tarihi: 05.01.1963 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1986 Y.

Detaylı

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Yunus Emre Yerleşkesi, 70100 /KARAMAN Telefon: (338) 226 2088- Dahili: 2591 Belgegeçer:

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Dept. of Biosystems Engineering.

CURRICULUM VITAE. : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Dept. of Biosystems Engineering. CURRICULUM VITAE 1. GENERAL Name and Surname Title Birth Date and Place E-Mail Address : Cengiz KARACA : Assistant. Prof. Dr. : 1974- Dinar/AFYON : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Cenk Murat ÖZER Doğum yeri Ankara Doğum Tarihi 04/02/1973 Mezun Olduğu Lise TED Ankara Koleji Mezun Olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- 30/06/1999 Fakülte Uzman Olduğu Yer Z.K.Ü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seyid Ahmet SARGIN. 2. Doğum Tarihi : 1968. 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seyid Ahmet SARGIN. 2. Doğum Tarihi : 1968. 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seyid Ahmet SARGIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Fen Fak. Ege Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı,

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı, Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN Çankaya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Mühendislik Binası-3, N Blok B17 Eskişehir Yolu 29.km, Yenimahalle, 06810, Ankara EĞİTİM 2000-2006 Doktora, Seramik Mühendisliği

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007.

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007. CURRICULUM VITAE Ela Yılmaz Instructor Birth Date : 15.09.1984 Birth place Work Address : Kdz.Ereğli : İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Phone: 0 216 500 41 66 Fax: 0 216 576 50 76 E-mail:

Detaylı

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek)

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) KONU 10. ÜREME VE GELİŞME I. Bitki Hücrelerinde Üreme ve Gelişme: Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) Yöntem: Rosa sp. ve Lilium sp. tam çiçeğinden alınan enine

Detaylı

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr ceyhunyukselir@hotmail.com Eğitim Durumu Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

: İçerenköy Mh. Kayısdagi Cd. No: 32 Atasehir/İSTANBUL

: İçerenköy Mh. Kayısdagi Cd. No: 32 Atasehir/İSTANBUL CURRICULUM VITAE Dr. Bahire Ulus ACIBADEM UNİVERSİTY Faculty of Health Sciences, Departman of Nursing Birth Date : 13.03.1962 Birth place Work Address : Yeniköy : İçerenköy Mh. Kayısdagi Cd. No: 32 Atasehir/İSTANBUL

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Res. Asst. Ceyda SÖBELİ

Res. Asst. Ceyda SÖBELİ Res. Asst. Ceyda SÖBELİ EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Celal Bayar University Faculty of Engineering Food Engineering Dept. 00-00 M.S. Celal Bayar University Instıtute of Naturel

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ Öğretim Üyesi Dersin Kodu-Adı T. P. K Prof. Dr. Mustafa SÖZEN BIO 101 Genel Zooloji (BIY117 Genel Zooloji dersiyle birlikte verilecektir.)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı : 62 Toplantı Tarihi : 20.06.2016 Toplantı Saati : 10.00 Toplantı

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Area University Year

Curriculum Vitae. Degree Area University Year Curriculum Vitae 1. Name Surname : Özlem ATEŞ 2. Title : Assist. Prof. Dr. 3. Administrative Positions : 4. Department : Primary Education 5. Program : Primary School Teaching 6. Birth Date : 07-02-1978

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com

mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Mustafa ACAR Ziraat Mühendisi Telefon 0 362 256 05 14 / 3000 E-mail Doğum Tarihi - Yeri mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com 1972 - Gümüşhacıköy / Amasya EĞİTİM

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı