Nisan-Mayıs-Haziran Sayı: 2 (Üç ayda bir yayımlanır)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nisan-Mayıs-Haziran 2006. Sayı: 2 (Üç ayda bir yayımlanır)"

Transkript

1 Nisan-Mayıs-Haziran 2006 Yıl: 81 Sayı: 2 (Üç ayda bir yayımlanır)

2 Af $UfUü Öksürük kontrol altında GücJü Artflfussîf Efl'. njiî'. j O Merkezi ErW - ötoürüfc merkezinin irınibisyorıu O Perîferii'. ErM - SpazrrıolîiiP eriri ile reseptör duyarlılıappleının azaltılması FORMÜLÜ: 5 mi Kreval fiurup 7.5 mg butamirat sitrat ve yardımcı madde olarak sodyum sakarin, sorbitol, benzolik asid ve kayısı aroması içerir. FARMAKOK NET K ÖZELL KLER : Emlliml; Oral yolla alındıktan sonra tam olarak ve hızlı bir ekilde emilir. Doruk kan düzeylerine (Cmax ula ma zamanı gerek tablet ve gerekse urup formlarında farklılık göstermez, yakla ık olarak 1-1,5 saati alır. Daappleılımı; Emildikten sonra organizmadaki davranı ı doapplerusal farmakokinetik özellik gösterir. Plazma proteinlerine yüksek oranda baapplelanır. Metabolizması; Butamlrat, plazmada antltusslf aktlvlteye sahip metabolitleri olan 2-fenllbutlrik aside ve dietilaminoetoksietanole hidrolize olur. 2-fenilbutlrik asidin bir bölümü daha sonra para pozisyonunda nidroksilasyona uappleratılarak metabolize edilir. Atilimi; Metabolitleri böbrekler yolu ile atılır. Ana metabolitleri büyük oranda glukuronik aside baapplelanarak vücuttan atılır. Yarılanma ömrü (ti/2) yakla ık 27 saattir. Tekrarlanan dozlarda vücutta birikimi söz konusu deappleildir. END KASYONLARI: - Deapplei ik nedenlere baapplelı okut Öksürük durumları, - Cerrani giri im ya da bronkoskopi Öncesi ve sonrasında geli en Oksuruk durumları. KONTRENDIKASYONLARl: Butamirat sitrat'a ya da ilacın içeriappleindeki maddelerden herhangi birine kar ı a ırı duyarlılıappleı olduappleu bilinen ki ilerde ve iddetli solunum yetmezliappleinde kullanımı kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER: Gebelik döneminde kullanımı ile lgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte ilk 3 ay süresince bu ilacın kullanılmaması önerilmektedir. GEBEL K ve LAKTASYONDA KULLANIMI: Gebeliapplein ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Butamirat sitratın anne sütüne geçip geçmediapplei belli deappleildir. Bu nedenle emziren kadınlarda dikkatle kullanılması Önerilir (Gebelik kategorisi: C. YAN ETK LER / ADVERS ETK LER ilacı kullanan hastalarda nadiren deri dokuntusu. mide bulantısı, diyare, somnolans ve ba dönmesi gibi yan etkiler gözlenmektedir. Bu yan etkiler dozun azaltılması ile ya da ilacın kesilmesi ile ortadan kalkar. LAÇ ETK LEfiMELER ve D ER ETK LEfiMELER: Butamirat sitrat le hiçbir ilacın etkile imde bulunduappleuna ili kin kanıt yoktur.kullanlm fiekl ve DOZAJ: Doktora danı ılmadan kullanılmamalıdır! Doktor tarafından ba ka bir ekilde önerilmemi ise : 3-6 ya arasındaki çocuklarda günde 3 defa 1 ölçek (1 ölçek = 5 mi) 6-12 ya arasındaki çocuklarda günde 3 defa 2 Ölçek «12 ya ından büyük çocuklarda günde 3 defa 3 Olçek Yeti kinlerde günde 4 defa 3 Olçek. DOZ AfiIMI ve TEDAV S : Doz a ımına baapplelı uyuklama, bulantı, kusma, diyare. ba dönmesi, hipotansiyon gibi semptomlar meydana gelebilir. BOyle durumlarda hastalara acil yardım yapılmalı, aktif kömür, laksatif ve gerekiyorsa semptomatik tedavi uygulanmalıdır. SAKLAMA KOfiULLARI: 25 Cnfeı altındaki oda sıcaklıappleında çocukların ula amayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Kutunun üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız! T CAR TAKD M fiekl VE AMBALAJ MUHTEVASI: Kreval fiurup; 1.5 mg/ml, 100 ml'lik renkli i ede, 5 mltik 1, 2.5 ve 5 ml'ye i aretli ka ık ölçekle beraber. RUHSAT SAH B N N S M VE ADRES : DR. F. FR K LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. Aydınevier mah. Sanayi cad. 22, Küçükyalı/ STANBUL RUHSAT TAR H VE NO: /63 ÜRET M Y ER S M VE ADRES : Plantafarma laç Sanayii ve Ticaret A.fi. Sancaklar KOyü/DÜZCE Reçete ile satılır

3 ISSN Kurucusu Dr. Feridun Frik Sahibi Dr. F. Frik ilaç San. v e Tic. A.fi. adına Güner Frik Genel Yayın Yönetmeni v e Sorumlu Yazı leri M ü d ü r ü Erol Frik Tıp Gazetesi Nisan-Mayıs-Haziran 2006 Genel Koordinatör Dr. Burcu Ataman Yayın Koordinat örü Özge Altay içindekiler Görsel Y ö n e t m e n Levent Yılmaz Reklam ve H a l k l a li kiler Derya Telci Yayın Kurulu Prof. Dr. Ercan Abay Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Doç. Dr. Cüneyt Aytekin Ba kent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Emin Ergen Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliapplei Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayhan Göçmen Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Saapplelıappleı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Cerrahpa a Tıp Fakültesi, ç Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Saapplelıappleı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Özgür Kasapçopur Cerrahpa a Tıp Fakültesi, Çocuk Saapplelıappleı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Cem Kopuz 19 Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. Halil Koyuncu stanbul Üniversitesi, Cerrahpa a Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı Prof. Dr. Uappleur Özçelik Hacettepe Üniversitesi. Tıp Fakültesi, Çocuk Saapplelıappleı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Oappleuz Poyanlı Saapplelık Bakanlıappleı Göztepe Eappleitim ve Ara tırma Hastanesi, Ortopedi Kliniapplei Dr. Ülkümen Rodoplu Dr. Nevval Salih I gören Devlet Hastanesi, Aile Hekimliapplei Bölümü Prof. Dr. Murat Tuncer Cerrahpa a Tıp Fakültesi, ç Hastalıkları Anabilim Dalı Derlemeler, Ara tırmalar, Olgu Sunumu Ailesel Akdeniz Ate i Huri özdoapplean özgür Kasapçopur Ödemi ilçesindeki ki Farklı Lisede Okuyan Öapplerencilerin HIV - A DS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Deappleerlendirilmesi Sencer Ozan Toker Aort Koarktasyonu ve Cerrahi Tedavisi: Samsun Deneyimi Mustafa Kemal Demiraapple Hasan Tahsin Keçeiigii Atilla Saraç Muzaffer Bahçıvan Fer at Kolbakır Stevens -JchnsonSendromu (SJS)- Toksik Epidermal Nekrofe (TEN) Birlikteliapplei Men/an Bekda Yerine Konmamı Eski Travmatik Patella Çıkıappleı Hasan May Koray Karabulut M. Orçun Akkurt Hatice May vii viii xii II VIII XII XVIII X X i Tıp Dünyasından... Kaybettiklerimiz... Gündem... Olan Bitenler... Geçmi Zaman Yaprakları... Kültür ve Sanat... Sinema Alfred Hitchcock Resim Michelangelo Gezi Paris Röportaj Orhan Girgin Baskı Ön Hazırlık Grafik Tasanm ve Uygulama: Aappleustos Tanıtım Limited fiirketi Tel: Faks: Kitap "Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak Anlatı, Zaman, Mekan" Baskı. Ali Rıza Ba kan, Güzel Sanatlar Matbaası Afi. Yenıbosna Deappleirmenbariçe Cad. No:59 Bahçelievler- istanbul Baskı Tarihi: Haziran 2006 Merkez Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: Küçükyalı-lstanbul Ankara Bürosu Oappleuzlar Mah. Birinci Cad. 37. Sok. Eroapplelu Apt No:5/8-9 Balgal-Ankara Tel: izmir Bürosu Kemal Pa a Cad. No:26 Selçuk Ecza Deposu Binası Kat:3 I ıkkent-lzmir Tel: Antalya Bürosu Atatürk Mah. Sakarya Bulvarı Sok. No:8/6 Kardelen Apt. Zemin Kat Antalya Tel: Karadeniz Bürosu Gazi Cad. Orhanıye Geçidi Güne Han No:6,'4 Samsun Tel: Adana Bürosu Güzelyalı Mah. 28. Sok. Servet Apt. Np:1 K:2/6 Seyhan-Adana Tel: stanbul Bürosu Ali Rıza Gürcan Cad. Alpaslan Merkezi No:30 K:6 D:23 Merter-istanbul Tel: Marmara Bürosu Aydınevler Mah. Sanayi Cad. Sakarya Sok. No:3 Küçükyalı-lstanbul Tel: Diyarbakır Bürosu Kayapınar Mah. Selahattin Eyyubi Cad. Suvar 1 Apt. D:1 Diyarbakır Tel: Bursa Bürosu Çamlıca Mah. Akarsu Sok. 3. Platin Sitesi J Blok No:12/1 Nilüfer-Bursa Tel: Erzurum Bürosu Osman Bekta Mah. Sel n Sitesi E Blok D:2 Kayakyolu Palandöken-Erzurum Tel: Azerbaycan Bürosu Teymur Aliyev Küçesi Baku Tel: Dr. F. Frik ilaç San. ve Tic. A.fi. Tel: D R M/Nisan-Mayıs-Haziran 2006 Kapak resmi: S 6. yüzyılın erken dönemlerine larihlenen bu yazma eserde Dioskorides (üslie saappleda) Centaur Cherion'dan Galene (üstte ortada) kadar birçok ünlü hekimle söyle irken betimlenmi ıir. Gerçek olmasa da, farklı dönemlerden ünlü hekimleri bir araya getiren bu sahne Dioskorides'in diappleer hekimler içindeki önemini vurgulamak için resmedilmi tir. Die Österreichische Nationalbibliothek. Viyana

4 kaslar simdi...» ^AJAAA HAZA Fenirarrıidol HCI /Viiyoretataciri ye Analjezik Cabral* 3 Ampul x 3 ml Formülü: 3mTlık 1 ampul. Etken Madde: 800mg fenirarmdol HCI Yardıma Maddt: Sodyum hdroksrt 2 73nvg. flisiiesu qs 3 Oml Farmakolojik özellikleri: Cabral. beyin ve medub spmakfle pokmpok refleksleri Woke etmek suretiyle. aapplen-kasılma zınbnni y*ar Bu suretle adale gerginliklerim giderir, adale aapplerılarında kuvvetli analjezik etki yapar. Monosmapt* refleksten etuernez Mıyorelaksan ve analjezik olarak Cabral. Çizgili adale ve hareket sistemtnin *appleer yap*ennda akut ve kronik aapplerıları-, leddvisiroe end k«3 r Endifcasyonlan: Bel agrtlan. lumbago, sr/at*. disk rahatsızlıkları ve mediko-mekanık veya topraktık, mesela su altı masajları gibi diappleer tedavileri destekleyici olarak kullandır Kontnnrikaayontan: Btltnmemetıed r Uyanlar/Önlemler: Cabral adale zerklerinde iyi tahammül edik. Nadir»arak zerkten sonra bas. dönmesi sersemlik oiab.li: Bu seoeple zerklerden sonra ı/2-ı saat istirahat tavsye ed-kr Ba ka teove gerek yoktur Yan Etkiter/Advtra Etkiler Nadiren alien* reaksiyonlar görülür BEKLENMEYEN BHt ETK GOft&DÛGÜNDE WXTORUNUZA BAfiVURUNUZ laç Etkile meleri ve Diappleer Etkile meler. Cabral. kumann türevleri, tolbutamıd ve difenüntantom'ı y*ımını ınhıbe ederek etuenm artırır Kullanım fiekil ve Dozu: Günde 1 ampul gkrtea iyine derin zerk eov-r laçlan çocuklann en erneyeceklen yerlerde. ambalajında ve 25"C'nın altındaki oda sıcakkgmda saklayınız Doktora danr madan kubannvaynz. Ampule» fazla soappleukta kalırsa içrde knstale me olabev. Ampuller, oda «ısında beklebk*gınde veya eatttfrnda kristaller kaybolur ve kubanım bakımından rvçbır sakıncası yoktur Ticari Takdim fiekli ve Ambalaj: 3-ırhk 3 ampul Piyasada Mevcut Diappleer Farmesötik Dozaj fiekilleri: Cabral 24 draje Ruhsat Tarihi ve No: it /14 Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik ilaç San. ve Tk. A.fi. ISTANBUL mal Yeri: Mefar Kaç San Afi Kartal-tSTANBUl Reçete le satılır. Meranslar I.Thomas B.O'Dell Pharmacology of Phenyramidol with emphasis on analgesi effects Reprinted from Annals of The New York Academy of Sciences Vo* 86. An 1. Pg i Peter E Sıegler. M.D. tosepha. F A B I A N I. M.D. and Win H nodıne. M.D -Double-Blind Comparison of Intramuscular Phenyramidol and Placebo in Acute Musculoskeletal Pain Syndromes Section of Clinical Pharmacology, Department of M e d o» and Secnon of Orthopedics. Department of Surgery, Hahnemann Medical CoRage and Hospital. Philadelphia Current Therapeutic Research Vol 9. No I, Ian 1967 Cabral 24 Draie Formülü: I draje: Etken Madde 400mg Femrarmdol HCI Yardana Madde: Tartrazine. tıtandoksıt. toz seker farmakolojik OzelHkleri: Cabral. beyn ve medusa spinalis» polısmaptık refleksten xxt etmek Soretryie. aapplen-kasema zınami yıkar. Bu suretle adale gergmlikenm appledenr. adale aapplenlannda kuvvetli analjezik etki yapar Monosmap» reflekslen etkilemez Mıyorelaksan ve analjezik ara Cabne czo> ada* re hareket HStemmr diappleer yapılarında akut ve kron* aapplenlam tedavisinde endıked* Endikâsyonlan: Bel aapplenian. lumbago, siyatik. d«k rahatsızlıkları ve mediko-mekanık «V * m o w m M masajlar gbı diappleer tedavılen destekleyici olarak kullan*. AdaWerdeki gerginlikleri gidenr. aapplerıyı geçınr ve kramp halindeki iskelet adaiesmın fonksiyonunu saapplelar. KantranAasyoolan:»«rat* birle iminde yetaun herhangi bir maddeye kar ı hassasryetı olan ki ilerde kullanılmamalıdır Oyanlar/Önlemle: AptıkoagüUnlaria birik» atandıappleında kanama. ar*»edab * urbonhdrat metabolizmasında deappleı rtl*. antıkonvülsrflerle göz titremesi, görme bozukluktan, koordıne olmayan hareketler ortaya çıkarsa Cabrahn kes*nesı ve doktora j*j*ne* tame ede» saçaroa Doyar madde olarak kullanılan Tartrazine iimittenn atında olduappleu hak» hassasiyet reaksiyonu gösterme potansiyeli bulunduappleundan dikkatle kulan*nası tavsiye e : ' Yan Etkiler/ A d v e n t Etkiler Bazı hassas hastalarda midede dolgunluk veya bulantı, dilde yanma duyusu veya den eksenterm yapaoıiır Fakat çabuk geçicidir uyu ukluk, ka ıntı ve den doküntüfen gorûiee-tır Eappleer mpersensmte veya den döküntüfen olu ursa ilaç verilmesi durdurulur. BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA BAfiVURUNUZ laç Etkile meleri ve Diappleer Etkile meler Cabral draje, kumarın demelen jantkoagûlanlar). torbutarmd. oral anumbetık ve drfewtwtontom ile tedavi gören hastalarda, bu daoann etkilerini artıracaapplemoan dikkatle kullanılmalıdır KuRarum fiek» ve Dozu: Günde S kere t-2 draje. yemeklerden sonra çiapplenenmedenyvıtulu: Doz A ım» * Tedavisi: Günlük doz. 3200mga kadar iyi toiereedilmektedir Ancak ilaca baapplek herhangi tw semptom görüfcv tse doktora danı ılmalıdı- Ticari Takdim fiekli ve Ambalaj: 24 drajex blister Piyasada Mevcut Diappleer Farmasot* Dozaj fiekilleri: Cabral 3ml'hk 3 ampul. laçlan çocukların eri emeyeceapplei yerlerde, ambalajında ve ZS'Chm artındaki oda sıcaklıappleında saklayınız. Doktora danı madan kuium-ey <-..; Ruhsat Tarihi ve No: /12 Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik Maç San. ve Tk. A.fi. ISTANBUL mal Yeri: Yem laç ve Hammadde»- San ve Tıc Afi EsenyurtrfSTANBUL Reçete ile sattlır. O 1

5 Deappleerli Okurlar, Güne in sıcacık gülümseyen yüzüne, rüzgârın soluklandıran ılık nefesine ve çiçeklerin rengârenk ne esine hasret kaldık diyorduk ki; kı tan zamanı devralan ilkbahar imdadımıza yeti ti. Yaapplemurlar demlendi, bereketlendi. Toprak o e siz kokusunu çiçeklere emanet etti. Kelebeklerin naif tela ı içimize i ledi. çimizde gizlenen çocuklar birden yüreklendi. "... Gün geçtikçe ısınıyor havalar, sular Uzuyor hızla, kısa kalan saatler, anlar Çiçeapplee duruyor sabırsız tomurcuklar Hiç büyümeyen bir mevsimi müjdeliyor analar Öyle ki; adı nevbahar... " Â ık Burhanettin Itri Hiç bitmesin istenen zamanlar, bırakıp gidilemeyen mekânlar vardır hani... te bahar da öyle bir zaman, öyle bir cennet mekân... Tek kaygının uyanmak olduappleu bir gündüz dü ü, sürekli tazelenen bir demlenme hali... Tabiat ananın eserlerinin sergileneceapplei bir ölende ba yapıttır ilkbahar mevsimi. Rengârenk giysileri, ho kokulu teni ve sıcacık gülümseyi iyle, tüm mevsimlerin her dem taze prensesi. fiu bahar yok mu; co kusu sıapplemaz sayfalara... Öylesine bir co kudur ki ondan ta an; a kın, a ıkların; a ık olamazlarsa air olanların kapıldıappleı bir sele dönü üverir. Uçu an polenlere tutunan en güzel müjdelerin müjdecisi ve müjdecilerin de en güzelidir nevbahar... Yaz mevsiminin sabırsız habercisidir bahar. Rüzgârın ıslıappleı, cümbü üdür, çalgısıdır onun; ku ların cıvıltısı sarkı ıdır ve dansıdır aappleaçların salınan dalları. te böyle hazırlık yapar ilkbahar; oyalar iklimi yaz gelene kadar... D R M/Nisan-Mayıs-Haziran 2006

6 Usul usul uzakla acak sonra rüzgâr bahar dallarından. Sıcacık elleriyle saracak iklimi yaz, geçip giden baharın ardından. Deniz bir ba ka giysiye bürünecek ve davetiyeler gönderecek serin sularından... Saklambaç oynayacak aappleaçların gölgeleri ve türlü armaappleanlar saklayacaklar... Ya am enerjisiyle dolup ta an ve bu enerjiyi gittiapplei her yere ta ıyan, herkese a ılayan; sıcakkanlı, ne eli, çokça da keyifli bir mevsimdir yaz. Alevden bir topla oynar hep, yerinde duramayan bu haylaz... Yıl boyu özlenen bir mevsimi hasretle kucaklayabilmek pek güzel elbette. Ama onun uzun yoldan geldiappleini de unutmamalı. Getirdiapplei armaappleanları hevesle kabul ederken fazla lafa tutmamalı onu ve vitaminli güne inden biraz da ertesi güne bırakmalı ki; saapplelıklı, güne li, güzel günler bol olsun! Dr. F. Frik laç

7 PR E PAG EL Aescin (Amorf) 0.4q+Dietilamin Salisilat 2.0g Formuıu: 40g jel: Etken Madde' Aesin (amorf) 0.4g, Dietılamın salisilat 2.0g. Yardımcı Madde: Lavanta yaappleı, neroli yaappleı ve isopropt) alkol. Farmakolojik Özellikleri: Alkol vasat içerisinde özel formülü ile antiödematöz, antienflamaluar ve analjezik etkiye sahiptir. Aesin (amorf) deriden emilir, dokudaki sıvı birikimini durdurur ve dokunun i mesini önler. Çarpma ve darbelerden olu an lokal i meler hızlı bir ekilde elimine edilir. Salisilikasit bile eni, antienllamatuar etkiyi artırır ve derin aapplerıları azaltmak için tam olarak etkilidir. Prepagel jel transparandır ve süratle emilir Endikasyonları: Antieksudatit, antiflogistık ve analjezik olarak travma sonucu olu an ezik, çürük, distorsiyon, hematom ve tendosinovit durumları, omurga kemiapplei aapplerıları (servikal sendrom, boyun aapplerısı, lumbago, siyatik) vakalarında endikedir. Kontrendikasyonları: Birle imindeki herhangi bir maddeye a ırı duyarlılıappleı olanlar ile 2 ya ından küçük ve emen çocuklarda kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler: Açık yaralara ve ı ın tedavisi gören deriye uygulanmamalıdır. Yan Etkiler Advers Etkiler: Çok nadir durumlarda cilt reaksiyonu olabilir. BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA BAfiVURUNUZ. Kullanım ekli ve Dozu: Herhangi bir kullanım yolu önerilmemi se gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde sürülür. Masaj gerekmez, arzu edilirse yapılabilir. Tedavi süresi; ikayetler bitinceye kadar kullanılabilir. Ancak geni yüzeyde kullanımda etken maddelere ait etkiler gözardı edilmemelidir. 30 C'nin altındaki oda sıcaklıappleında, tercihen sehn yerde saklanmalıdır. Çocukların eri emeyeceklen yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktora danı madan kullanmayınız, ilaçları son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Ticari Takdim ekli ve Ambalaj: 40g'lı< aluminium tüp. %8 KDV dahil P.S.F TL (Aappleustos 2004) Ruhsat Tarihi ve No: /93. Ruhsat Sahibi: Dr F. Frik laç San. ve Tic. A.fi. STANBUL. mal Yeri: Plantafarma ilaç San. ve Tıc. A. DÜZCE. W W W f f k COIT) t f

8 Colchicum - Dispert orate Colchicum-Dispert' Draje ÇiMbır t M-yftt «t/fut ^ ^ ^ ^» * > ' * Formülü: 1 draje; Etken Madde: 0.5mg Kol isin içeren 15.6mg Colchici tohumu kuru ekstresi. Boyar Madde: Ponceau 4 R, titandioksit, eker. Farmakolojik Özellikleri: Colchici tohumları Kol isin. gut (damla) hastalıappleında eskiden beri ba arı ile kullanılmaktadır. Analjezik ve antiflojisliklerin geli tirilmesine raapplemen akut gut vakalarıda Kol isin tedavisi deappleerini korumaktadır. Tesir mekanizması ise tam olarak açıklanamamı tır. Kol isin oral voldan kullanımı ile hızlı bir ekilde absorbe olur. Yüksek konsantrasyonda böbrek, karaciappleer ve dalakta bulunur. Itrahı, böbrek ve safra tarafından olur. Endikasyonları: Akut ve kronik gut (damla) hastalıappleı, Ailevi Akdeniz Ate i tedavisi ve Behçet sendromuna yardımcı olarak kullanılır. Kontrendikasyonları: Preparatın bile iminde bulunan herhangi bir maddeye kar ı hassasiyeti olan ki ilerde kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler: Diyarenin sürekli ve iddetli olu u halinde doktora gidilmelidir. Ya lı ve halsiz hastalarda, özellikle böbrek, mide, barsak veya kalp hastalıappleı olanlarda, Colchicum Dispert draje kullanırken dikkat edilmelidir. Hamilelikte kullanımında fatal zararlara yol açabilir, gerçeklen ihtiyaç olduappleunda yarar zarar oranı göz önünde bulundurularak verilmelidir. Yan Etkiler/Advers Etkiler: Yüksek dozlarda ön< e bulantı, kusma, sulu ve kanlı diyare, karın aapplerısı gibi gastrointestinal belirtiler olu turabilir. Gene yüksek dozlarda hipovolemi, ok. hematüri ve böbreklerde "shut down" sonucu oligüri yapabilir. Dermatozlar görülebilir. Hipersensitivite reaksiyonları olu abilir. Uzun süreli tedavilerde kemik iliapplei depresyonu ile beraber agronülositoz, trombositopeni ve aplastik anemi olu abilir. BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA BAfiVURUNUZ. laç Etkile meleri ve Diappleer Etkile meler: Kol isin, B12 vitaminin reversible malabsorbsiyonuna neden olur. Asidik maddeler ile Kol isin etkisi inhibe, alkali maddeler ile potansiyelize olur. Kol isin SSS depresanlarına hassasiyeti artırabilir, sempatomimetik ajanlara cevap artabilir. Kol isin terapisi alkalin fosfata/ seviyesinin yükselmesine sebep olabilir. Kullanım fiekli ve Dozu: Ba ka bir ekil tavsiye olunmamı sa, akut vakalarda yakla ık olarak birer saattik aralarla günde 6-7 draje alınır. Hafif diyare oluncaya kadar doz yükseltilebilir. Akut gut krizini önleyici olarak günde veya gün a ırı 1-3 draje alınır, 24 saatte 4 mg a ılmamalıdır. Colchicum Dispert draje Allopürinol ve ürikosürik preparatlar ile birlikte kullanılabilir. Doz A ımı Semptomları: Doz a ımı semptomları 1-2 saat sonra farkedilebilir. lk belirti kusma, karında aapplerı ve diyaredir. Diyare iddetlenebilir, hemoraji görülüp metabolik asıdozise sebebiyet verebilir, dehidratasyon, hipotansiyon ve ok görülür. Boappleaz, mide ve ciltte yanma hissi duyulabilir. Hastada konvülsiyonlar, deliryum, kas seyirmeleri, SSS felci olu turabilir. Ölüm; solunum sistemi depresyonu, KV kollaps veya kemik iliapplei depresyonu nedeni ile olu abilir. Doz A ımı Halinde Alınacak Tedbirler: Diyarenin sürekli ve iddetli olu u halinde doktora gidilmelidir. Diyare, ilaç kesilerek veya Tentür d'opiunı ile önlenebilir. Hemarojik gastro enteritisten dolayı kanlı diyare, ok sonucu geni damar hasarı olabilir. fioku önlemek üzere gastrik lavaj ve ölçüm yapılır. Hemodializ ve peritoneal dializ önerilebilir. Diyare ve krampları kontrol etmek üzere aapplerı kesici verilir. Saklama Ko ulları: Çoı tıkların ula amayacakları yerlerde, ambalajında ve 25 C'nin altındaki oda sıcaklıappleında saklayınız. Doktora danı madan kullanmayınız. Ticari Takdim fiekli ve Ambalaj: 3D drajelik blister Ruhsat Tarihi ve No: /10. Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik laç San. ve Tic. A.fi. STANBUL mal Yeri: Yeni ilaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.fi. Esenyurt/ STANBUL. Reçete ile satılır.

9 Deappleerli Hekim Meslekta larım, 01 Ocak 2005 itibariyle D R M TIP GAZETES yayın kabulünde bazı artlar uygulamaya koymu tur. Hakemli dergi olmak ve uluslararası arenalarda boy göstermek adına alınmı bu kararları sizler sayesinde gerçekle tirebilirsek hepimizin dergisi olan D R M böylece hak ettiapplei yere ula mı olacaktır. Göstereceappleiniz destek için imdiden çok te ekkür ederim. Dr. Burcu ATAMAN Genel Koordinatör Dirim dergisi, genel tıp alanındaki ara tırmaları, ilginç olgulan ve derlemeleri yayımlar. Derginin yayın dili Türkçe'dir. Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce ba ka bir dergide yayımlanmamı olması ve derginin "Yayın Kumlu ve Bilimsel Kurulumun onayını alması gerekmektedir. Yazılar orjinali ve 2 fotokopi olmak üzere 3 nüsha eklinde gönderilmelidir. Beraberinde tüm yazı ve ekilleri içeren bir disket de bulunmalıdır. Düzeltme istenen yazılarda, yazının düzeltilmi halini içeren bir disket de tekrar ayrıca gönderilmelidir. Ara tırma ve derlemeler en fazla 10 sayfa olmalı, olgu bildirileri ise 5 sayfayı geçmemelidir. Yazılar bir ba vuru mektubu ile gönderilmeli ve bu mektubun sonunda tüm yazarların imzası bulunmalıdır. Yazıların sorumluluappleu yazarlara aittir. Yazıların Hazırlanması Yazılar standart dosya kaappleıdına daktilo veya bilgisayar ile. sayfanın sadece bir yüzüne olacak ekilde, iki aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında yakla ık üçer santim bo luk bırakılmalıdır. Yazılar. Ba lık sayfasından ba lamak üzere ve saapple alt kö ede olacak ekilde numaralandırılmalıdır. Yazılarda bulunması gereken kısımlar unlardır: A) Ara tırmalar için: 1. Ba lık sayfası 2. Türkçe özet 3. ngilizce özet 4. Giri 5. Gereç ve Yöntemler 6. Bulgular 7. Tartı ma 8. Kaynaklar 9. Tablolar 10. fiekil ve Fotoappleraflar B) Olgu bildirileri için: 1. Ba lık sayfası 2. Türkçe özet 3. ngilizce özet 4. Giri 5. Olgu bildirisi 6. Tartı ma 7. Kaynaklar 8. Tablolar 9. fiekil ve Fotoappleraflar D R M/Nisan-Mayıs-Haziran 2006

10 Ba lık sayfası: Çalı manın adı Türkçe ve ngilizce ve sadece ilk harf büyük olacak ekilde alt alta yazılmalıdır. Yazarların açık adı-soyadı, unvanları, çalı tıkları kurum ve çalı manın yapıldıappleı kurum belitilmelidir. Yazı ılacak yazarın posta adresi ile telefon, faks ve elektronik posta adresleri yazılmalıdır. Özet: Ba lık sayfasından sonra, ayn bir sayfada ara tırma ve derlemeler için en fazla 150 kelimeyi, olgu bildirileri için 50 kelimeyi a mayan bir özet bulunmalı, özet incelemenin amacını, kullanılan yöntemleri, temel bulguları ve sonucu kapsamalıdır. Türkçe özetin altında aynı içeriapplei kapsayan ngilizce özet yer almalıdır. Her yazıda özetlerin hemen altında Türkçe ve ngilizce 3-10 kelime arasında anahtar kelime verilmeli, anahtar kelimeler index Medicus'un konu ba lıklarına uygun olmalıdır. fiekil ve Fotoappleraflar: Siyah-beyaz ve parlak kaappleıda basılmı olmalı ve ayrı bir zarf içinde herhangi bir kaappleıda yapı tırılmadan gönderilmelidir. Grafikler ve teknik resimler çini mürekkebi ile aydınger kaappleıdına veya beyaz kaappleıda çizilmeli, ya da bilgisayarda yapılmalıdır. fiekil ve fotoappleraflar da üç nüsha eklinde gönderilmelidir. Her eklin arkasına eklin yönü, numarası ve ilk yazarın ismi kur un kalemle yazılmalıdır. fiekillerin alt yazıları ayrı bir kaappleıda, ekil numarası bildirilerek yazılmalı ve ekil numaraları metin içinde mutlaka belirtilmelidir. Mikroskopik resimlerde büyütülme oranı ve boyama tekniapplei açıklanmalıdır. Tablolar: Ayrı bir kaappleıda çift aralıklı olarak yazılmalı, tablo içinde enine ve boyuna bölme çizgileri kullanılmamalıdır. Her tablonn üzerine numara (romen rakamı ile) ve ba lık yazılmalıdır. Tablo numaraları metin içinde mutlaka kullanılmalıdır. Kaynaklar: Kaynakların yazılı ı Kaynaklar yazıda geçi sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri index Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır. Yazar isimleri altıyı geçiyorsa, ilk üç isim yazılmalı ve sonunda Türkçe kaynaklarda "ark," yabancı dildeki kaynaklarda "et al" sözcükleri eklenmelidir. Gerekirse ana kurallar adlı siteden öapplerenilebilir. Örnek: Halpern SD, Ubel PA, Çaplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347: Örnek: Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981:283:628. Kaynak kitap ise a aappleıdaki ekilde yazılmalıdır. Kitap yazımlan Örnek (Genel kitap): Murray PR. Rosenthal KS, Kobayashi GS. Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw- Hill; Örnek (Kitap içinde bölüm): Meltzer PS. Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; p Kısaltmalar: Ba lık ve özette kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde kısaltma ilk kez kullanıldıappleında önüne kelime veya kelimeler grubunun tümü açık olarak yazılmı bulunmalıdır. Yazı ma Adresi: Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 22, Küçükyalı STANBUL Tel: Faks:

11 aapplerısız ve a c ı s, z suractıve bir ya am ı esai a g& için suractive ' AKUT VE KRON K ARTR TLERDE EZ LME, BURKULMA, KIRIKLARDA BEL, BOYUN, OMUZ A RILARINDA KAS KRAMPLARINDA SICAK ETK rzr algesal 1 suractive.,... 2* r Algesal surar live, rlerı yolıınrldiı çı..., teme saapplelar, Beyaz Mı krem eklinde kazıdanım; olan, m Mve, sürülen yenle hu bu serinlik vermek sureliyle tesir eder. Endikasyonlan: Algesal suraı live pomad, antienflamatuar, analjezik ve kontraksion... d.ıvi yolunda çabuk aapplerı giderir i olarak, mafsal ve adale romatizması, burkulmalar, lortikolis, lumbago, ezilmeler, kasılmalar, adale krampları ve neyralgilerde kullanılır. Uyanlar/önlemler: Yalnızı.1 haricen kullanılır. Göze ve agıza temas ettirilmemelidir, fedavl esnasında isteride lahri; görülürse tedaviyi kesmek gerekir, iı yayımlan küçük çocuklarda ve r ili çatlaklarında kullanılmamalıdır. BEK I NMfYf N B R I K GÖRÜI DÜ ÜNDE DOKTORA BAfiVURUNUZ. Kullanım fiekli ve Dozu: Algesal sunu live" pomad, hafif ugu turma seklinde bütün agnlı bölgelere sürülerek deriye tamamen emdirilir. Bu friksiyonlar günde 2-1 kere tekrarlanır. Aapplerı krizlerinin lamamiyle geçmesini saapplelayım aya kadai uzun süre kullanılmalıdır. Algesal suraı live pomad, s(x>rı ularda yorulma veya zorlanmadan ileri gelen adale kasılmalarına karyı friksiyon veya masaj seklinde fayda saapplelar, ilan Sürdükten sonra u/erini orlmeye lüzum yoktur. Bazı hastaların sargı sarmalarında hu hır malı/ur yoktur. Kullanıma liykin Uyarılar: Tüpü kullanmak için kapaappleı alınır, vidalı kısımdaki halka çıkarılır ve kapak tekrar vidalanarak tüpün aapplezındaki emniyet tabakasına pomadın çıkar agı delik açılır. Kullanımdan sonra eller ahımla iyir e yıkanmalıdır. Serin yenle muhafaza edilmelidir, ilaçları çor okların erıyenıcyec eapplei yerlerde, amhalajınıla ve 25*Çn n altındaki oda sır aklıappleında saklayım/. Doktora danı madan kullanmayım/. Dikkat Edilecek Hususlar: Yalnızca haricen kullanılır. Göze ve agıza degdirilmemelidir. redavi sırasında deride tahri görülürse tedaviyi kesmek gerekir. Ticari Takdim fiekli ve Ambalaj: 40g'ltk aluminium top. Ruhsal Tarihi ve No: /39. Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik laç San. ve Tic. A.fi. SIANBIJI. imal Yeri: Planl.ıiarma laç San.ve Tir. Afi. DÜZ< I lisans Sahibi: Solv.ıy Pharmaceuticals. Reçete ile sahlır.

12 Pankreotlat'"' draje - granül özellikleri: Pankreotlat içerisinde yüksek oranda bulunan pankreasın doappleal enzimleri olan Lipase. Amylase, Protease, ana besin maddeleri olan protein, karbonhidrat ve yaappleların sindirimlerini saapplelar, proteinlerin sindiriminde naturel duodenum suyu gibi çözücü bir etki gösterirler. Pankreoflat'ın bile iminde bulunan, resorbe olmayan, zararsız, aktive edilmi Dimetilpolisiloksan maddesi, en ufak köpüappleü hızla daappleıtır. Kimyaca ve farmakolojik olarak inert olup, barsaklarda rezorbe olmadıappleından çok iyi tahammül edilir. Endikasyonları: Sindirim bozukluklarına baapplelı gaz ikayetleri, aerotaji-hava yutma, yaapple-protein-karbonhidrat hazmının bozuklukları, pankreatik yetmezliapplei olanlar, ameliyat öncesi ve sonrası gaz ikayetleri, fazla zamansız yemeapplee baapplelı olan hazımsızlıklar, karın içi organlarının radyolojik tetkiklerinden önce gaz giderici olarak kullanılmaktadır. Kontrendikasyonları: Preparat içindeki maddelerden herhangi birisine, özellikle proteinlere a ırı duyarlılıappleı olduappleu bilinen ki ilerde kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler: Drajeler çiapplenenmeden yutulmalıdır. Granül tormu için: çocuklarda kullanımında içilmeyi kolayla tırmak için meyve suyu. çay veya suda karı tırılarak yemek esnasında verilmelidir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanılması gerektiappleinde, saapplelayacaappleı yarar-zarar ili kisi göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Yan etkiler Advers etkiler: Gastrointestinal kanalın doappleal yapısını bozabilir. Nadiren bulantı, kusma, a ırı duyarlılık reaksiyonları (aksırma, lakrimasyon veya deri döküntüleri gibi) yapabilir. Fazla dozları diare, hiperürikozüri. hiperürisemi yapabilir. Aappleız mukoza irritasyonu ve stomatit olu turabilir. Ticari takdim ekli ve ambalaj muhtevası: 60 drajelik blister ambalajlarda. 45 gr'lık aluminium tüp. Ruhsat sahibi: Dr. F. Frik ilaç San. ve Tic. Afi. STANBUL. Ruhsat tarih ve no: /99 (draje) /99 (granül). Reçete ile satılır.

Tıp Gazetesi Ekim-Kasım-Aralık 2006

Tıp Gazetesi Ekim-Kasım-Aralık 2006 Tıp Gazetesi Ekim-Kasım-Aralık 2006 Yıl: 81 Sayı: 4 (Üç ayda bir yayımlanır) Çjpcfc İLnHhğnj yakal.ınnıı> bir kız çocuğu. Salkmıık: Paris. ( î3'm\ îiaîiimiıaî âlifiit Jurııp 44 Öksürük kontrol altında

Detaylı

ISSN 0378-8628. Sayı: 3 (Üç ayda bir yayımlanır)

ISSN 0378-8628. Sayı: 3 (Üç ayda bir yayımlanır) ISSN 0378-8628 Yıl: 80 Sayı: 3 (Üç ayda bir yayımlanır) IBS IBS IBS IBS IBS ID İBSİBSİBSİBSİBSİB İBSİBSİBSİBSİBSİ d İBSİBSİBSİBSİ İBSİBSİBSİBSİ İBSİBSİBSİBSİ İBSİBSİBSİBSJ İBSİBSİBSİBS IBS IBS IBS IB Doğru

Detaylı

ISSN 0378-8628. Yıl: 83. Üç ayda bir yayımlanır. Antik çağda kullanılan prospektüs. fa i. a* r-ı. lı'3. \ff. * $ i 1. iıf. /«T > ftf.

ISSN 0378-8628. Yıl: 83. Üç ayda bir yayımlanır. Antik çağda kullanılan prospektüs. fa i. a* r-ı. lı'3. \ff. * $ i 1. iıf. /«T > ftf. ISSN 0378-8628 Üç ayda bir yayımlanır Yıl: 83 Antik çağda kullanılan prospektüs Hi n lı'3 M. \ff 4 Â fa i a* r-ı * $ i 1 /«T > ftf 5 f' *' il «8 iıf Mictonorm Propiverin Hidroklorür idrar kaçırma tedavisinde

Detaylı

ISSN 0378-8628. Ocak-Şubat-Mart2010. Yıl: 85. Üç ayda bir yayımlanır. İzzettin Keykavus Şifahanesi, Sivas

ISSN 0378-8628. Ocak-Şubat-Mart2010. Yıl: 85. Üç ayda bir yayımlanır. İzzettin Keykavus Şifahanesi, Sivas ISSN 0378-8628 Ocak-Şubat-Mart2010 Yıl: 85 Üç ayda bir yayımlanır İzzettin Keykavus Şifahanesi, Sivas Vitox Paklitaksel Yaşama Güç Verin Sr^ -- 300-* -rr 0 Hg: Q VlTAX 30 mg/5mm00 mg/ 16.7 mi- 300 mg/50

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Anksiyete veya geçici stresten kaynaklanan uykusuzluk için günde 0,5-4 mg lık tek doz, genellikle yatma vaktinde verilebilir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Anksiyete veya geçici stresten kaynaklanan uykusuzluk için günde 0,5-4 mg lık tek doz, genellikle yatma vaktinde verilebilir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ATIVAN EXPIDET 2.5 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Etkin madde: Her tablet 2.5 mg lorazepam içerir. Yardımcı maddeler: Mannitol..7.5 mg Yardımcı

Detaylı

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Tablet. Yuvarlak, kenarları kıvrık, bir yüzünde kırma çizgisi, diğer yüzünde C amblemi olan sarıyeşil

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Tablet. Yuvarlak, kenarları kıvrık, bir yüzünde kırma çizgisi, diğer yüzünde C amblemi olan sarıyeşil KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PARAFON tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her tablette, 250 mg klorzoksazon ve 300 mg parasetamol bulunur. Yardımcı madde(ler): Buğday

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin Formülü: Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg veya 20 mg izotretinoin içerir. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DİAZEPAM DESİTİN REKTAL TÜP 10 mg/2.5 ml

DİAZEPAM DESİTİN REKTAL TÜP 10 mg/2.5 ml DİAZEPAM DESİTİN REKTAL TÜP 10 mg/2.5 ml FORMÜLÜ Etken madde: Her 2.5 ml'lik solüsyon (1 rektal tüp) 10 mg. diazepam ihtiva eder. Yardımcı maddeler: Benzil alkol, propilen glikol, ve %96 Etanol FARMAKOLOJİK

Detaylı

Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey

Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey FORMÜLÜ 1.0 g çözelti, 1.500 mg busereline eşdeğerde 1.575 mg buserelin asetat, koruyucu madde olarak 0.100 mg benzalkonyum klorür, 0.400 mg sitrik asit monohidrat, 2.400

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM İ Etkin maddeler: Parasetamol... 650 mg Psödoefedrin HCl... 60 mg Klorfeniramin maleat 4 mg Yardımcı maddeler: Laktoz

Detaylı

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI. Trizivir Film Tablet Formülü Trizivir film tablet 300 mg abakavir (sülfat şeklinde), 150mg lamivudin ve 300mg zidovudin içerir. Yardımcı maddeler; Boyar madde olarak Titanyum dioksit, indigo karmin ve

Detaylı

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. M. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Uzm. Dr.

Detaylı

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir.

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. MEPİRİKS 2 mg TABLET FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Glimepirid, sülfonilüre grubuna dahil kan şekeri düşürücü etkiye sahip ağızdan alınan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü d amblemli, homojen görünüşlü beyaz film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü d amblemli, homojen görünüşlü beyaz film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİKLORON 50 mg ENTERİK FİLM TABLET 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir film tablet; 50 mg Diklofenak Sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

KÜB Ürün Özellikleri Özeti

KÜB Ürün Özellikleri Özeti KÜB Ürün Özellikleri Özeti 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Madopar HBS (kontrollü salınan Hidrodinamik Balans Sistemi) 100 mg levodopa ve 25 mg benserazide

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER 1. Alkolün farmakolojisi, tıbbi etkileri ve komplikasyonları 2. Alkol yoksunlu u, entoksikasyonu ve tedavisi 3. Alkol ba ımlılı ında ilaç tedavisi 4. Esrarın (cannabis)

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

05-08 Yaşama geri dönüş mucizesi. KİTAP İyiki kitaplar var...

05-08 Yaşama geri dönüş mucizesi. KİTAP İyiki kitaplar var... 2014-2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 20.06.2014 14:28 Page 1 içindekiler 03 BASIN HABERLERİ 05-08 Yaşama geri dönüş mucizesi BİZDEN HABERLER Yaşama geri dönüş mucizesi.. 09 ÜROLOJİ Sünnetle ilgili en çok merak edilenler

Detaylı

6308 sayılı yasa Eczacılar ve eczaneler hakkındaki yasayı Ecz. Mehmet Domaç anlatıyor.

6308 sayılı yasa Eczacılar ve eczaneler hakkındaki yasayı Ecz. Mehmet Domaç anlatıyor. ANKARA ECZACI ODASI YAYIN ORGANI Mayıs - Haziran 2013 Sayı: 1 6308 sayılı yasa Eczacılar ve eczaneler hakkındaki yasayı Ecz. Mehmet Domaç anlatıyor. Hukukçu gözüyle Prof. Dr. Yahya Zabunoğlu, 6308 sayılı

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1.

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1. KISA ÜRÜN B LG 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI SERTEVA50 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz.

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

İNSANLIK TARİHİNE DAMGA VURAN 20 KİŞİDEN BİRİ: EVLİYA ÇELEBİ

İNSANLIK TARİHİNE DAMGA VURAN 20 KİŞİDEN BİRİ: EVLİYA ÇELEBİ Yıl 5 Sayı 20 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/NİSAN ISSN 1308-1810 İNSANLIK TARİHİNE DAMGA VURAN 20 KİŞİDEN BİRİ: EVLİYA ÇELEBİ Doğumunun 400.üncü yılında UNESCO tarafından 2011 yılı Evliya

Detaylı