Nisan-Mayıs-Haziran Sayı: 2 (Üç ayda bir yayımlanır)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nisan-Mayıs-Haziran 2006. Sayı: 2 (Üç ayda bir yayımlanır)"

Transkript

1 Nisan-Mayıs-Haziran 2006 Yıl: 81 Sayı: 2 (Üç ayda bir yayımlanır)

2 Af $UfUü Öksürük kontrol altında GücJü Artflfussîf Efl'. njiî'. j O Merkezi ErW - ötoürüfc merkezinin irınibisyorıu O Perîferii'. ErM - SpazrrıolîiiP eriri ile reseptör duyarlılıappleının azaltılması FORMÜLÜ: 5 mi Kreval fiurup 7.5 mg butamirat sitrat ve yardımcı madde olarak sodyum sakarin, sorbitol, benzolik asid ve kayısı aroması içerir. FARMAKOK NET K ÖZELL KLER : Emlliml; Oral yolla alındıktan sonra tam olarak ve hızlı bir ekilde emilir. Doruk kan düzeylerine (Cmax ula ma zamanı gerek tablet ve gerekse urup formlarında farklılık göstermez, yakla ık olarak 1-1,5 saati alır. Daappleılımı; Emildikten sonra organizmadaki davranı ı doapplerusal farmakokinetik özellik gösterir. Plazma proteinlerine yüksek oranda baapplelanır. Metabolizması; Butamlrat, plazmada antltusslf aktlvlteye sahip metabolitleri olan 2-fenllbutlrik aside ve dietilaminoetoksietanole hidrolize olur. 2-fenilbutlrik asidin bir bölümü daha sonra para pozisyonunda nidroksilasyona uappleratılarak metabolize edilir. Atilimi; Metabolitleri böbrekler yolu ile atılır. Ana metabolitleri büyük oranda glukuronik aside baapplelanarak vücuttan atılır. Yarılanma ömrü (ti/2) yakla ık 27 saattir. Tekrarlanan dozlarda vücutta birikimi söz konusu deappleildir. END KASYONLARI: - Deapplei ik nedenlere baapplelı okut Öksürük durumları, - Cerrani giri im ya da bronkoskopi Öncesi ve sonrasında geli en Oksuruk durumları. KONTRENDIKASYONLARl: Butamirat sitrat'a ya da ilacın içeriappleindeki maddelerden herhangi birine kar ı a ırı duyarlılıappleı olduappleu bilinen ki ilerde ve iddetli solunum yetmezliappleinde kullanımı kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER: Gebelik döneminde kullanımı ile lgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte ilk 3 ay süresince bu ilacın kullanılmaması önerilmektedir. GEBEL K ve LAKTASYONDA KULLANIMI: Gebeliapplein ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Butamirat sitratın anne sütüne geçip geçmediapplei belli deappleildir. Bu nedenle emziren kadınlarda dikkatle kullanılması Önerilir (Gebelik kategorisi: C. YAN ETK LER / ADVERS ETK LER ilacı kullanan hastalarda nadiren deri dokuntusu. mide bulantısı, diyare, somnolans ve ba dönmesi gibi yan etkiler gözlenmektedir. Bu yan etkiler dozun azaltılması ile ya da ilacın kesilmesi ile ortadan kalkar. LAÇ ETK LEfiMELER ve D ER ETK LEfiMELER: Butamirat sitrat le hiçbir ilacın etkile imde bulunduappleuna ili kin kanıt yoktur.kullanlm fiekl ve DOZAJ: Doktora danı ılmadan kullanılmamalıdır! Doktor tarafından ba ka bir ekilde önerilmemi ise : 3-6 ya arasındaki çocuklarda günde 3 defa 1 ölçek (1 ölçek = 5 mi) 6-12 ya arasındaki çocuklarda günde 3 defa 2 Ölçek «12 ya ından büyük çocuklarda günde 3 defa 3 Olçek Yeti kinlerde günde 4 defa 3 Olçek. DOZ AfiIMI ve TEDAV S : Doz a ımına baapplelı uyuklama, bulantı, kusma, diyare. ba dönmesi, hipotansiyon gibi semptomlar meydana gelebilir. BOyle durumlarda hastalara acil yardım yapılmalı, aktif kömür, laksatif ve gerekiyorsa semptomatik tedavi uygulanmalıdır. SAKLAMA KOfiULLARI: 25 Cnfeı altındaki oda sıcaklıappleında çocukların ula amayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Kutunun üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız! T CAR TAKD M fiekl VE AMBALAJ MUHTEVASI: Kreval fiurup; 1.5 mg/ml, 100 ml'lik renkli i ede, 5 mltik 1, 2.5 ve 5 ml'ye i aretli ka ık ölçekle beraber. RUHSAT SAH B N N S M VE ADRES : DR. F. FR K LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. Aydınevier mah. Sanayi cad. 22, Küçükyalı/ STANBUL RUHSAT TAR H VE NO: /63 ÜRET M Y ER S M VE ADRES : Plantafarma laç Sanayii ve Ticaret A.fi. Sancaklar KOyü/DÜZCE Reçete ile satılır

3 ISSN Kurucusu Dr. Feridun Frik Sahibi Dr. F. Frik ilaç San. v e Tic. A.fi. adına Güner Frik Genel Yayın Yönetmeni v e Sorumlu Yazı leri M ü d ü r ü Erol Frik Tıp Gazetesi Nisan-Mayıs-Haziran 2006 Genel Koordinatör Dr. Burcu Ataman Yayın Koordinat örü Özge Altay içindekiler Görsel Y ö n e t m e n Levent Yılmaz Reklam ve H a l k l a li kiler Derya Telci Yayın Kurulu Prof. Dr. Ercan Abay Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Doç. Dr. Cüneyt Aytekin Ba kent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Emin Ergen Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliapplei Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayhan Göçmen Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Saapplelıappleı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Cerrahpa a Tıp Fakültesi, ç Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Saapplelıappleı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Özgür Kasapçopur Cerrahpa a Tıp Fakültesi, Çocuk Saapplelıappleı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Cem Kopuz 19 Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. Halil Koyuncu stanbul Üniversitesi, Cerrahpa a Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı Prof. Dr. Uappleur Özçelik Hacettepe Üniversitesi. Tıp Fakültesi, Çocuk Saapplelıappleı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Oappleuz Poyanlı Saapplelık Bakanlıappleı Göztepe Eappleitim ve Ara tırma Hastanesi, Ortopedi Kliniapplei Dr. Ülkümen Rodoplu Dr. Nevval Salih I gören Devlet Hastanesi, Aile Hekimliapplei Bölümü Prof. Dr. Murat Tuncer Cerrahpa a Tıp Fakültesi, ç Hastalıkları Anabilim Dalı Derlemeler, Ara tırmalar, Olgu Sunumu Ailesel Akdeniz Ate i Huri özdoapplean özgür Kasapçopur Ödemi ilçesindeki ki Farklı Lisede Okuyan Öapplerencilerin HIV - A DS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Deappleerlendirilmesi Sencer Ozan Toker Aort Koarktasyonu ve Cerrahi Tedavisi: Samsun Deneyimi Mustafa Kemal Demiraapple Hasan Tahsin Keçeiigii Atilla Saraç Muzaffer Bahçıvan Fer at Kolbakır Stevens -JchnsonSendromu (SJS)- Toksik Epidermal Nekrofe (TEN) Birlikteliapplei Men/an Bekda Yerine Konmamı Eski Travmatik Patella Çıkıappleı Hasan May Koray Karabulut M. Orçun Akkurt Hatice May vii viii xii II VIII XII XVIII X X i Tıp Dünyasından... Kaybettiklerimiz... Gündem... Olan Bitenler... Geçmi Zaman Yaprakları... Kültür ve Sanat... Sinema Alfred Hitchcock Resim Michelangelo Gezi Paris Röportaj Orhan Girgin Baskı Ön Hazırlık Grafik Tasanm ve Uygulama: Aappleustos Tanıtım Limited fiirketi Tel: Faks: Kitap "Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak Anlatı, Zaman, Mekan" Baskı. Ali Rıza Ba kan, Güzel Sanatlar Matbaası Afi. Yenıbosna Deappleirmenbariçe Cad. No:59 Bahçelievler- istanbul Baskı Tarihi: Haziran 2006 Merkez Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: Küçükyalı-lstanbul Ankara Bürosu Oappleuzlar Mah. Birinci Cad. 37. Sok. Eroapplelu Apt No:5/8-9 Balgal-Ankara Tel: izmir Bürosu Kemal Pa a Cad. No:26 Selçuk Ecza Deposu Binası Kat:3 I ıkkent-lzmir Tel: Antalya Bürosu Atatürk Mah. Sakarya Bulvarı Sok. No:8/6 Kardelen Apt. Zemin Kat Antalya Tel: Karadeniz Bürosu Gazi Cad. Orhanıye Geçidi Güne Han No:6,'4 Samsun Tel: Adana Bürosu Güzelyalı Mah. 28. Sok. Servet Apt. Np:1 K:2/6 Seyhan-Adana Tel: stanbul Bürosu Ali Rıza Gürcan Cad. Alpaslan Merkezi No:30 K:6 D:23 Merter-istanbul Tel: Marmara Bürosu Aydınevler Mah. Sanayi Cad. Sakarya Sok. No:3 Küçükyalı-lstanbul Tel: Diyarbakır Bürosu Kayapınar Mah. Selahattin Eyyubi Cad. Suvar 1 Apt. D:1 Diyarbakır Tel: Bursa Bürosu Çamlıca Mah. Akarsu Sok. 3. Platin Sitesi J Blok No:12/1 Nilüfer-Bursa Tel: Erzurum Bürosu Osman Bekta Mah. Sel n Sitesi E Blok D:2 Kayakyolu Palandöken-Erzurum Tel: Azerbaycan Bürosu Teymur Aliyev Küçesi Baku Tel: Dr. F. Frik ilaç San. ve Tic. A.fi. Tel: D R M/Nisan-Mayıs-Haziran 2006 Kapak resmi: S 6. yüzyılın erken dönemlerine larihlenen bu yazma eserde Dioskorides (üslie saappleda) Centaur Cherion'dan Galene (üstte ortada) kadar birçok ünlü hekimle söyle irken betimlenmi ıir. Gerçek olmasa da, farklı dönemlerden ünlü hekimleri bir araya getiren bu sahne Dioskorides'in diappleer hekimler içindeki önemini vurgulamak için resmedilmi tir. Die Österreichische Nationalbibliothek. Viyana

4 kaslar simdi...» ^AJAAA HAZA Fenirarrıidol HCI /Viiyoretataciri ye Analjezik Cabral* 3 Ampul x 3 ml Formülü: 3mTlık 1 ampul. Etken Madde: 800mg fenirarmdol HCI Yardıma Maddt: Sodyum hdroksrt 2 73nvg. flisiiesu qs 3 Oml Farmakolojik özellikleri: Cabral. beyin ve medub spmakfle pokmpok refleksleri Woke etmek suretiyle. aapplen-kasılma zınbnni y*ar Bu suretle adale gerginliklerim giderir, adale aapplerılarında kuvvetli analjezik etki yapar. Monosmapt* refleksten etuernez Mıyorelaksan ve analjezik olarak Cabral. Çizgili adale ve hareket sistemtnin *appleer yap*ennda akut ve kronik aapplerıları-, leddvisiroe end k«3 r Endifcasyonlan: Bel agrtlan. lumbago, sr/at*. disk rahatsızlıkları ve mediko-mekanık veya topraktık, mesela su altı masajları gibi diappleer tedavileri destekleyici olarak kullandır Kontnnrikaayontan: Btltnmemetıed r Uyanlar/Önlemler: Cabral adale zerklerinde iyi tahammül edik. Nadir»arak zerkten sonra bas. dönmesi sersemlik oiab.li: Bu seoeple zerklerden sonra ı/2-ı saat istirahat tavsye ed-kr Ba ka teove gerek yoktur Yan Etkiter/Advtra Etkiler Nadiren alien* reaksiyonlar görülür BEKLENMEYEN BHt ETK GOft&DÛGÜNDE WXTORUNUZA BAfiVURUNUZ laç Etkile meleri ve Diappleer Etkile meler. Cabral. kumann türevleri, tolbutamıd ve difenüntantom'ı y*ımını ınhıbe ederek etuenm artırır Kullanım fiekil ve Dozu: Günde 1 ampul gkrtea iyine derin zerk eov-r laçlan çocuklann en erneyeceklen yerlerde. ambalajında ve 25"C'nın altındaki oda sıcakkgmda saklayınız Doktora danr madan kubannvaynz. Ampule» fazla soappleukta kalırsa içrde knstale me olabev. Ampuller, oda «ısında beklebk*gınde veya eatttfrnda kristaller kaybolur ve kubanım bakımından rvçbır sakıncası yoktur Ticari Takdim fiekli ve Ambalaj: 3-ırhk 3 ampul Piyasada Mevcut Diappleer Farmesötik Dozaj fiekilleri: Cabral 24 draje Ruhsat Tarihi ve No: it /14 Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik ilaç San. ve Tk. A.fi. ISTANBUL mal Yeri: Mefar Kaç San Afi Kartal-tSTANBUl Reçete le satılır. Meranslar I.Thomas B.O'Dell Pharmacology of Phenyramidol with emphasis on analgesi effects Reprinted from Annals of The New York Academy of Sciences Vo* 86. An 1. Pg i Peter E Sıegler. M.D. tosepha. F A B I A N I. M.D. and Win H nodıne. M.D -Double-Blind Comparison of Intramuscular Phenyramidol and Placebo in Acute Musculoskeletal Pain Syndromes Section of Clinical Pharmacology, Department of M e d o» and Secnon of Orthopedics. Department of Surgery, Hahnemann Medical CoRage and Hospital. Philadelphia Current Therapeutic Research Vol 9. No I, Ian 1967 Cabral 24 Draie Formülü: I draje: Etken Madde 400mg Femrarmdol HCI Yardana Madde: Tartrazine. tıtandoksıt. toz seker farmakolojik OzelHkleri: Cabral. beyn ve medusa spinalis» polısmaptık refleksten xxt etmek Soretryie. aapplen-kasema zınami yıkar. Bu suretle adale gergmlikenm appledenr. adale aapplenlannda kuvvetli analjezik etki yapar Monosmap» reflekslen etkilemez Mıyorelaksan ve analjezik ara Cabne czo> ada* re hareket HStemmr diappleer yapılarında akut ve kron* aapplenlam tedavisinde endıked* Endikâsyonlan: Bel aapplenian. lumbago, siyatik. d«k rahatsızlıkları ve mediko-mekanık «V * m o w m M masajlar gbı diappleer tedavılen destekleyici olarak kullan*. AdaWerdeki gerginlikleri gidenr. aapplerıyı geçınr ve kramp halindeki iskelet adaiesmın fonksiyonunu saapplelar. KantranAasyoolan:»«rat* birle iminde yetaun herhangi bir maddeye kar ı hassasryetı olan ki ilerde kullanılmamalıdır Oyanlar/Önlemle: AptıkoagüUnlaria birik» atandıappleında kanama. ar*»edab * urbonhdrat metabolizmasında deappleı rtl*. antıkonvülsrflerle göz titremesi, görme bozukluktan, koordıne olmayan hareketler ortaya çıkarsa Cabrahn kes*nesı ve doktora j*j*ne* tame ede» saçaroa Doyar madde olarak kullanılan Tartrazine iimittenn atında olduappleu hak» hassasiyet reaksiyonu gösterme potansiyeli bulunduappleundan dikkatle kulan*nası tavsiye e : ' Yan Etkiler/ A d v e n t Etkiler Bazı hassas hastalarda midede dolgunluk veya bulantı, dilde yanma duyusu veya den eksenterm yapaoıiır Fakat çabuk geçicidir uyu ukluk, ka ıntı ve den doküntüfen gorûiee-tır Eappleer mpersensmte veya den döküntüfen olu ursa ilaç verilmesi durdurulur. BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA BAfiVURUNUZ laç Etkile meleri ve Diappleer Etkile meler Cabral draje, kumarın demelen jantkoagûlanlar). torbutarmd. oral anumbetık ve drfewtwtontom ile tedavi gören hastalarda, bu daoann etkilerini artıracaapplemoan dikkatle kullanılmalıdır KuRarum fiek» ve Dozu: Günde S kere t-2 draje. yemeklerden sonra çiapplenenmedenyvıtulu: Doz A ım» * Tedavisi: Günlük doz. 3200mga kadar iyi toiereedilmektedir Ancak ilaca baapplek herhangi tw semptom görüfcv tse doktora danı ılmalıdı- Ticari Takdim fiekli ve Ambalaj: 24 drajex blister Piyasada Mevcut Diappleer Farmasot* Dozaj fiekilleri: Cabral 3ml'hk 3 ampul. laçlan çocukların eri emeyeceapplei yerlerde, ambalajında ve ZS'Chm artındaki oda sıcaklıappleında saklayınız. Doktora danı madan kuium-ey <-..; Ruhsat Tarihi ve No: /12 Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik Maç San. ve Tk. A.fi. ISTANBUL mal Yeri: Yem laç ve Hammadde»- San ve Tıc Afi EsenyurtrfSTANBUL Reçete ile sattlır. O 1

5 Deappleerli Okurlar, Güne in sıcacık gülümseyen yüzüne, rüzgârın soluklandıran ılık nefesine ve çiçeklerin rengârenk ne esine hasret kaldık diyorduk ki; kı tan zamanı devralan ilkbahar imdadımıza yeti ti. Yaapplemurlar demlendi, bereketlendi. Toprak o e siz kokusunu çiçeklere emanet etti. Kelebeklerin naif tela ı içimize i ledi. çimizde gizlenen çocuklar birden yüreklendi. "... Gün geçtikçe ısınıyor havalar, sular Uzuyor hızla, kısa kalan saatler, anlar Çiçeapplee duruyor sabırsız tomurcuklar Hiç büyümeyen bir mevsimi müjdeliyor analar Öyle ki; adı nevbahar... " Â ık Burhanettin Itri Hiç bitmesin istenen zamanlar, bırakıp gidilemeyen mekânlar vardır hani... te bahar da öyle bir zaman, öyle bir cennet mekân... Tek kaygının uyanmak olduappleu bir gündüz dü ü, sürekli tazelenen bir demlenme hali... Tabiat ananın eserlerinin sergileneceapplei bir ölende ba yapıttır ilkbahar mevsimi. Rengârenk giysileri, ho kokulu teni ve sıcacık gülümseyi iyle, tüm mevsimlerin her dem taze prensesi. fiu bahar yok mu; co kusu sıapplemaz sayfalara... Öylesine bir co kudur ki ondan ta an; a kın, a ıkların; a ık olamazlarsa air olanların kapıldıappleı bir sele dönü üverir. Uçu an polenlere tutunan en güzel müjdelerin müjdecisi ve müjdecilerin de en güzelidir nevbahar... Yaz mevsiminin sabırsız habercisidir bahar. Rüzgârın ıslıappleı, cümbü üdür, çalgısıdır onun; ku ların cıvıltısı sarkı ıdır ve dansıdır aappleaçların salınan dalları. te böyle hazırlık yapar ilkbahar; oyalar iklimi yaz gelene kadar... D R M/Nisan-Mayıs-Haziran 2006

6 Usul usul uzakla acak sonra rüzgâr bahar dallarından. Sıcacık elleriyle saracak iklimi yaz, geçip giden baharın ardından. Deniz bir ba ka giysiye bürünecek ve davetiyeler gönderecek serin sularından... Saklambaç oynayacak aappleaçların gölgeleri ve türlü armaappleanlar saklayacaklar... Ya am enerjisiyle dolup ta an ve bu enerjiyi gittiapplei her yere ta ıyan, herkese a ılayan; sıcakkanlı, ne eli, çokça da keyifli bir mevsimdir yaz. Alevden bir topla oynar hep, yerinde duramayan bu haylaz... Yıl boyu özlenen bir mevsimi hasretle kucaklayabilmek pek güzel elbette. Ama onun uzun yoldan geldiappleini de unutmamalı. Getirdiapplei armaappleanları hevesle kabul ederken fazla lafa tutmamalı onu ve vitaminli güne inden biraz da ertesi güne bırakmalı ki; saapplelıklı, güne li, güzel günler bol olsun! Dr. F. Frik laç

7 PR E PAG EL Aescin (Amorf) 0.4q+Dietilamin Salisilat 2.0g Formuıu: 40g jel: Etken Madde' Aesin (amorf) 0.4g, Dietılamın salisilat 2.0g. Yardımcı Madde: Lavanta yaappleı, neroli yaappleı ve isopropt) alkol. Farmakolojik Özellikleri: Alkol vasat içerisinde özel formülü ile antiödematöz, antienflamaluar ve analjezik etkiye sahiptir. Aesin (amorf) deriden emilir, dokudaki sıvı birikimini durdurur ve dokunun i mesini önler. Çarpma ve darbelerden olu an lokal i meler hızlı bir ekilde elimine edilir. Salisilikasit bile eni, antienllamatuar etkiyi artırır ve derin aapplerıları azaltmak için tam olarak etkilidir. Prepagel jel transparandır ve süratle emilir Endikasyonları: Antieksudatit, antiflogistık ve analjezik olarak travma sonucu olu an ezik, çürük, distorsiyon, hematom ve tendosinovit durumları, omurga kemiapplei aapplerıları (servikal sendrom, boyun aapplerısı, lumbago, siyatik) vakalarında endikedir. Kontrendikasyonları: Birle imindeki herhangi bir maddeye a ırı duyarlılıappleı olanlar ile 2 ya ından küçük ve emen çocuklarda kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler: Açık yaralara ve ı ın tedavisi gören deriye uygulanmamalıdır. Yan Etkiler Advers Etkiler: Çok nadir durumlarda cilt reaksiyonu olabilir. BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA BAfiVURUNUZ. Kullanım ekli ve Dozu: Herhangi bir kullanım yolu önerilmemi se gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde sürülür. Masaj gerekmez, arzu edilirse yapılabilir. Tedavi süresi; ikayetler bitinceye kadar kullanılabilir. Ancak geni yüzeyde kullanımda etken maddelere ait etkiler gözardı edilmemelidir. 30 C'nin altındaki oda sıcaklıappleında, tercihen sehn yerde saklanmalıdır. Çocukların eri emeyeceklen yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktora danı madan kullanmayınız, ilaçları son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Ticari Takdim ekli ve Ambalaj: 40g'lı< aluminium tüp. %8 KDV dahil P.S.F TL (Aappleustos 2004) Ruhsat Tarihi ve No: /93. Ruhsat Sahibi: Dr F. Frik laç San. ve Tic. A.fi. STANBUL. mal Yeri: Plantafarma ilaç San. ve Tıc. A. DÜZCE. W W W f f k COIT) t f

8 Colchicum - Dispert orate Colchicum-Dispert' Draje ÇiMbır t M-yftt «t/fut ^ ^ ^ ^» * > ' * Formülü: 1 draje; Etken Madde: 0.5mg Kol isin içeren 15.6mg Colchici tohumu kuru ekstresi. Boyar Madde: Ponceau 4 R, titandioksit, eker. Farmakolojik Özellikleri: Colchici tohumları Kol isin. gut (damla) hastalıappleında eskiden beri ba arı ile kullanılmaktadır. Analjezik ve antiflojisliklerin geli tirilmesine raapplemen akut gut vakalarıda Kol isin tedavisi deappleerini korumaktadır. Tesir mekanizması ise tam olarak açıklanamamı tır. Kol isin oral voldan kullanımı ile hızlı bir ekilde absorbe olur. Yüksek konsantrasyonda böbrek, karaciappleer ve dalakta bulunur. Itrahı, böbrek ve safra tarafından olur. Endikasyonları: Akut ve kronik gut (damla) hastalıappleı, Ailevi Akdeniz Ate i tedavisi ve Behçet sendromuna yardımcı olarak kullanılır. Kontrendikasyonları: Preparatın bile iminde bulunan herhangi bir maddeye kar ı hassasiyeti olan ki ilerde kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler: Diyarenin sürekli ve iddetli olu u halinde doktora gidilmelidir. Ya lı ve halsiz hastalarda, özellikle böbrek, mide, barsak veya kalp hastalıappleı olanlarda, Colchicum Dispert draje kullanırken dikkat edilmelidir. Hamilelikte kullanımında fatal zararlara yol açabilir, gerçeklen ihtiyaç olduappleunda yarar zarar oranı göz önünde bulundurularak verilmelidir. Yan Etkiler/Advers Etkiler: Yüksek dozlarda ön< e bulantı, kusma, sulu ve kanlı diyare, karın aapplerısı gibi gastrointestinal belirtiler olu turabilir. Gene yüksek dozlarda hipovolemi, ok. hematüri ve böbreklerde "shut down" sonucu oligüri yapabilir. Dermatozlar görülebilir. Hipersensitivite reaksiyonları olu abilir. Uzun süreli tedavilerde kemik iliapplei depresyonu ile beraber agronülositoz, trombositopeni ve aplastik anemi olu abilir. BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA BAfiVURUNUZ. laç Etkile meleri ve Diappleer Etkile meler: Kol isin, B12 vitaminin reversible malabsorbsiyonuna neden olur. Asidik maddeler ile Kol isin etkisi inhibe, alkali maddeler ile potansiyelize olur. Kol isin SSS depresanlarına hassasiyeti artırabilir, sempatomimetik ajanlara cevap artabilir. Kol isin terapisi alkalin fosfata/ seviyesinin yükselmesine sebep olabilir. Kullanım fiekli ve Dozu: Ba ka bir ekil tavsiye olunmamı sa, akut vakalarda yakla ık olarak birer saattik aralarla günde 6-7 draje alınır. Hafif diyare oluncaya kadar doz yükseltilebilir. Akut gut krizini önleyici olarak günde veya gün a ırı 1-3 draje alınır, 24 saatte 4 mg a ılmamalıdır. Colchicum Dispert draje Allopürinol ve ürikosürik preparatlar ile birlikte kullanılabilir. Doz A ımı Semptomları: Doz a ımı semptomları 1-2 saat sonra farkedilebilir. lk belirti kusma, karında aapplerı ve diyaredir. Diyare iddetlenebilir, hemoraji görülüp metabolik asıdozise sebebiyet verebilir, dehidratasyon, hipotansiyon ve ok görülür. Boappleaz, mide ve ciltte yanma hissi duyulabilir. Hastada konvülsiyonlar, deliryum, kas seyirmeleri, SSS felci olu turabilir. Ölüm; solunum sistemi depresyonu, KV kollaps veya kemik iliapplei depresyonu nedeni ile olu abilir. Doz A ımı Halinde Alınacak Tedbirler: Diyarenin sürekli ve iddetli olu u halinde doktora gidilmelidir. Diyare, ilaç kesilerek veya Tentür d'opiunı ile önlenebilir. Hemarojik gastro enteritisten dolayı kanlı diyare, ok sonucu geni damar hasarı olabilir. fioku önlemek üzere gastrik lavaj ve ölçüm yapılır. Hemodializ ve peritoneal dializ önerilebilir. Diyare ve krampları kontrol etmek üzere aapplerı kesici verilir. Saklama Ko ulları: Çoı tıkların ula amayacakları yerlerde, ambalajında ve 25 C'nin altındaki oda sıcaklıappleında saklayınız. Doktora danı madan kullanmayınız. Ticari Takdim fiekli ve Ambalaj: 3D drajelik blister Ruhsat Tarihi ve No: /10. Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik laç San. ve Tic. A.fi. STANBUL mal Yeri: Yeni ilaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.fi. Esenyurt/ STANBUL. Reçete ile satılır.

9 Deappleerli Hekim Meslekta larım, 01 Ocak 2005 itibariyle D R M TIP GAZETES yayın kabulünde bazı artlar uygulamaya koymu tur. Hakemli dergi olmak ve uluslararası arenalarda boy göstermek adına alınmı bu kararları sizler sayesinde gerçekle tirebilirsek hepimizin dergisi olan D R M böylece hak ettiapplei yere ula mı olacaktır. Göstereceappleiniz destek için imdiden çok te ekkür ederim. Dr. Burcu ATAMAN Genel Koordinatör Dirim dergisi, genel tıp alanındaki ara tırmaları, ilginç olgulan ve derlemeleri yayımlar. Derginin yayın dili Türkçe'dir. Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce ba ka bir dergide yayımlanmamı olması ve derginin "Yayın Kumlu ve Bilimsel Kurulumun onayını alması gerekmektedir. Yazılar orjinali ve 2 fotokopi olmak üzere 3 nüsha eklinde gönderilmelidir. Beraberinde tüm yazı ve ekilleri içeren bir disket de bulunmalıdır. Düzeltme istenen yazılarda, yazının düzeltilmi halini içeren bir disket de tekrar ayrıca gönderilmelidir. Ara tırma ve derlemeler en fazla 10 sayfa olmalı, olgu bildirileri ise 5 sayfayı geçmemelidir. Yazılar bir ba vuru mektubu ile gönderilmeli ve bu mektubun sonunda tüm yazarların imzası bulunmalıdır. Yazıların sorumluluappleu yazarlara aittir. Yazıların Hazırlanması Yazılar standart dosya kaappleıdına daktilo veya bilgisayar ile. sayfanın sadece bir yüzüne olacak ekilde, iki aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında yakla ık üçer santim bo luk bırakılmalıdır. Yazılar. Ba lık sayfasından ba lamak üzere ve saapple alt kö ede olacak ekilde numaralandırılmalıdır. Yazılarda bulunması gereken kısımlar unlardır: A) Ara tırmalar için: 1. Ba lık sayfası 2. Türkçe özet 3. ngilizce özet 4. Giri 5. Gereç ve Yöntemler 6. Bulgular 7. Tartı ma 8. Kaynaklar 9. Tablolar 10. fiekil ve Fotoappleraflar B) Olgu bildirileri için: 1. Ba lık sayfası 2. Türkçe özet 3. ngilizce özet 4. Giri 5. Olgu bildirisi 6. Tartı ma 7. Kaynaklar 8. Tablolar 9. fiekil ve Fotoappleraflar D R M/Nisan-Mayıs-Haziran 2006

10 Ba lık sayfası: Çalı manın adı Türkçe ve ngilizce ve sadece ilk harf büyük olacak ekilde alt alta yazılmalıdır. Yazarların açık adı-soyadı, unvanları, çalı tıkları kurum ve çalı manın yapıldıappleı kurum belitilmelidir. Yazı ılacak yazarın posta adresi ile telefon, faks ve elektronik posta adresleri yazılmalıdır. Özet: Ba lık sayfasından sonra, ayn bir sayfada ara tırma ve derlemeler için en fazla 150 kelimeyi, olgu bildirileri için 50 kelimeyi a mayan bir özet bulunmalı, özet incelemenin amacını, kullanılan yöntemleri, temel bulguları ve sonucu kapsamalıdır. Türkçe özetin altında aynı içeriapplei kapsayan ngilizce özet yer almalıdır. Her yazıda özetlerin hemen altında Türkçe ve ngilizce 3-10 kelime arasında anahtar kelime verilmeli, anahtar kelimeler index Medicus'un konu ba lıklarına uygun olmalıdır. fiekil ve Fotoappleraflar: Siyah-beyaz ve parlak kaappleıda basılmı olmalı ve ayrı bir zarf içinde herhangi bir kaappleıda yapı tırılmadan gönderilmelidir. Grafikler ve teknik resimler çini mürekkebi ile aydınger kaappleıdına veya beyaz kaappleıda çizilmeli, ya da bilgisayarda yapılmalıdır. fiekil ve fotoappleraflar da üç nüsha eklinde gönderilmelidir. Her eklin arkasına eklin yönü, numarası ve ilk yazarın ismi kur un kalemle yazılmalıdır. fiekillerin alt yazıları ayrı bir kaappleıda, ekil numarası bildirilerek yazılmalı ve ekil numaraları metin içinde mutlaka belirtilmelidir. Mikroskopik resimlerde büyütülme oranı ve boyama tekniapplei açıklanmalıdır. Tablolar: Ayrı bir kaappleıda çift aralıklı olarak yazılmalı, tablo içinde enine ve boyuna bölme çizgileri kullanılmamalıdır. Her tablonn üzerine numara (romen rakamı ile) ve ba lık yazılmalıdır. Tablo numaraları metin içinde mutlaka kullanılmalıdır. Kaynaklar: Kaynakların yazılı ı Kaynaklar yazıda geçi sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri index Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır. Yazar isimleri altıyı geçiyorsa, ilk üç isim yazılmalı ve sonunda Türkçe kaynaklarda "ark," yabancı dildeki kaynaklarda "et al" sözcükleri eklenmelidir. Gerekirse ana kurallar adlı siteden öapplerenilebilir. Örnek: Halpern SD, Ubel PA, Çaplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347: Örnek: Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981:283:628. Kaynak kitap ise a aappleıdaki ekilde yazılmalıdır. Kitap yazımlan Örnek (Genel kitap): Murray PR. Rosenthal KS, Kobayashi GS. Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw- Hill; Örnek (Kitap içinde bölüm): Meltzer PS. Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; p Kısaltmalar: Ba lık ve özette kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde kısaltma ilk kez kullanıldıappleında önüne kelime veya kelimeler grubunun tümü açık olarak yazılmı bulunmalıdır. Yazı ma Adresi: Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 22, Küçükyalı STANBUL Tel: Faks:

11 aapplerısız ve a c ı s, z suractıve bir ya am ı esai a g& için suractive ' AKUT VE KRON K ARTR TLERDE EZ LME, BURKULMA, KIRIKLARDA BEL, BOYUN, OMUZ A RILARINDA KAS KRAMPLARINDA SICAK ETK rzr algesal 1 suractive.,... 2* r Algesal surar live, rlerı yolıınrldiı çı..., teme saapplelar, Beyaz Mı krem eklinde kazıdanım; olan, m Mve, sürülen yenle hu bu serinlik vermek sureliyle tesir eder. Endikasyonlan: Algesal suraı live pomad, antienflamatuar, analjezik ve kontraksion... d.ıvi yolunda çabuk aapplerı giderir i olarak, mafsal ve adale romatizması, burkulmalar, lortikolis, lumbago, ezilmeler, kasılmalar, adale krampları ve neyralgilerde kullanılır. Uyanlar/önlemler: Yalnızı.1 haricen kullanılır. Göze ve agıza temas ettirilmemelidir, fedavl esnasında isteride lahri; görülürse tedaviyi kesmek gerekir, iı yayımlan küçük çocuklarda ve r ili çatlaklarında kullanılmamalıdır. BEK I NMfYf N B R I K GÖRÜI DÜ ÜNDE DOKTORA BAfiVURUNUZ. Kullanım fiekli ve Dozu: Algesal sunu live" pomad, hafif ugu turma seklinde bütün agnlı bölgelere sürülerek deriye tamamen emdirilir. Bu friksiyonlar günde 2-1 kere tekrarlanır. Aapplerı krizlerinin lamamiyle geçmesini saapplelayım aya kadai uzun süre kullanılmalıdır. Algesal suraı live pomad, s(x>rı ularda yorulma veya zorlanmadan ileri gelen adale kasılmalarına karyı friksiyon veya masaj seklinde fayda saapplelar, ilan Sürdükten sonra u/erini orlmeye lüzum yoktur. Bazı hastaların sargı sarmalarında hu hır malı/ur yoktur. Kullanıma liykin Uyarılar: Tüpü kullanmak için kapaappleı alınır, vidalı kısımdaki halka çıkarılır ve kapak tekrar vidalanarak tüpün aapplezındaki emniyet tabakasına pomadın çıkar agı delik açılır. Kullanımdan sonra eller ahımla iyir e yıkanmalıdır. Serin yenle muhafaza edilmelidir, ilaçları çor okların erıyenıcyec eapplei yerlerde, amhalajınıla ve 25*Çn n altındaki oda sır aklıappleında saklayım/. Doktora danı madan kullanmayım/. Dikkat Edilecek Hususlar: Yalnızca haricen kullanılır. Göze ve agıza degdirilmemelidir. redavi sırasında deride tahri görülürse tedaviyi kesmek gerekir. Ticari Takdim fiekli ve Ambalaj: 40g'ltk aluminium top. Ruhsal Tarihi ve No: /39. Ruhsat Sahibi: Dr. F. Frik laç San. ve Tic. A.fi. SIANBIJI. imal Yeri: Planl.ıiarma laç San.ve Tir. Afi. DÜZ< I lisans Sahibi: Solv.ıy Pharmaceuticals. Reçete ile sahlır.

12 Pankreotlat'"' draje - granül özellikleri: Pankreotlat içerisinde yüksek oranda bulunan pankreasın doappleal enzimleri olan Lipase. Amylase, Protease, ana besin maddeleri olan protein, karbonhidrat ve yaappleların sindirimlerini saapplelar, proteinlerin sindiriminde naturel duodenum suyu gibi çözücü bir etki gösterirler. Pankreoflat'ın bile iminde bulunan, resorbe olmayan, zararsız, aktive edilmi Dimetilpolisiloksan maddesi, en ufak köpüappleü hızla daappleıtır. Kimyaca ve farmakolojik olarak inert olup, barsaklarda rezorbe olmadıappleından çok iyi tahammül edilir. Endikasyonları: Sindirim bozukluklarına baapplelı gaz ikayetleri, aerotaji-hava yutma, yaapple-protein-karbonhidrat hazmının bozuklukları, pankreatik yetmezliapplei olanlar, ameliyat öncesi ve sonrası gaz ikayetleri, fazla zamansız yemeapplee baapplelı olan hazımsızlıklar, karın içi organlarının radyolojik tetkiklerinden önce gaz giderici olarak kullanılmaktadır. Kontrendikasyonları: Preparat içindeki maddelerden herhangi birisine, özellikle proteinlere a ırı duyarlılıappleı olduappleu bilinen ki ilerde kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler: Drajeler çiapplenenmeden yutulmalıdır. Granül tormu için: çocuklarda kullanımında içilmeyi kolayla tırmak için meyve suyu. çay veya suda karı tırılarak yemek esnasında verilmelidir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanılması gerektiappleinde, saapplelayacaappleı yarar-zarar ili kisi göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Yan etkiler Advers etkiler: Gastrointestinal kanalın doappleal yapısını bozabilir. Nadiren bulantı, kusma, a ırı duyarlılık reaksiyonları (aksırma, lakrimasyon veya deri döküntüleri gibi) yapabilir. Fazla dozları diare, hiperürikozüri. hiperürisemi yapabilir. Aappleız mukoza irritasyonu ve stomatit olu turabilir. Ticari takdim ekli ve ambalaj muhtevası: 60 drajelik blister ambalajlarda. 45 gr'lık aluminium tüp. Ruhsat sahibi: Dr. F. Frik ilaç San. ve Tic. Afi. STANBUL. Ruhsat tarih ve no: /99 (draje) /99 (granül). Reçete ile satılır.

ISSN 0378-8628. Sayı: 3 (Üç ayda bir yayımlanır)

ISSN 0378-8628. Sayı: 3 (Üç ayda bir yayımlanır) ISSN 0378-8628 Yıl: 80 Sayı: 3 (Üç ayda bir yayımlanır) IBS IBS IBS IBS IBS ID İBSİBSİBSİBSİBSİB İBSİBSİBSİBSİBSİ d İBSİBSİBSİBSİ İBSİBSİBSİBSİ İBSİBSİBSİBSİ İBSİBSİBSİBSJ İBSİBSİBSİBS IBS IBS IBS IB Doğru

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI CUTMĐRAT 7,5 mg/ 5ml Şurup. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde Butamirat sitrat 7.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI CUTMĐRAT 7,5 mg/ 5ml Şurup. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde Butamirat sitrat 7. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI CUTMĐRAT 7,5 mg/ 5ml Şurup 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde Butamirat sitrat 7.5 mg/5 ml Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) 1.5 g/5ml Glukoz 1,5

Detaylı

Aylık Tıp Gazetesi Ocak-Şubat-Mart 2006

Aylık Tıp Gazetesi Ocak-Şubat-Mart 2006 Aylık Tıp Gazetesi Ocak-Şubat-Mart 2006 Yıl: 81 Sayı: 1 (Üç ayda bir yayımlanır) jnıcr mukmoıe. h w # A...rrr,nr..^...tır...ır...ır...1r^ır..irT..»jııcnıenunPMyWt.opro.fri mi ficil.fltttynı.15111almftn.[ninni.pteıtto»nqfüı.

Detaylı

Uygulama şekli : Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir.

Uygulama şekli : Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSİBRON 7.5 mg / 5 ml Şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Butamirat sitrat Yardımcı maddeler : Sorbitol % 70 non-kristalin Gliserin Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 Etanol Sakarin sodyum Benzoik asit

Detaylı

ISSN 0378-8628. Ocak-Şubat-Mart 2007. Sayı: 1 (Üç ayda bir yayımlanır)

ISSN 0378-8628. Ocak-Şubat-Mart 2007. Sayı: 1 (Üç ayda bir yayımlanır) ISSN 0378-8628 Ocak-Şubat-Mart 2007 Yıl: 82 Sayı: 1 (Üç ayda bir yayımlanır) Mictonorm Propiverin Hidroklorür idrar kaçırma m* _n* n0 WW% tedavisinde yeni bir I \M r> Formülü; Her draje, Etken madde: 15

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sükroz,

Detaylı

Tıp Gazetesi Ekim-Kasım-Aralık 2006

Tıp Gazetesi Ekim-Kasım-Aralık 2006 Tıp Gazetesi Ekim-Kasım-Aralık 2006 Yıl: 81 Sayı: 4 (Üç ayda bir yayımlanır) Çjpcfc İLnHhğnj yakal.ınnıı> bir kız çocuğu. Salkmıık: Paris. ( î3'm\ îiaîiimiıaî âlifiit Jurııp 44 Öksürük kontrol altında

Detaylı

78-8628. ayıs-haziran. (Üç ayda bir yayımlanır)

78-8628. ayıs-haziran. (Üç ayda bir yayımlanır) 78-8628 ayıs-haziran (Üç ayda bir yayımlanır) 10000- eas enzim konsantresi Türkiye'deki ilk ve tek enterik kaplı minimikrosfer formundaki enzim preparatıdır. Sindirim Bozulduklarında Kreon" 10 000-25 000

Detaylı

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL FORMÜLÜ : Bir Yumuşak Kapsül ; B 1 vitamini 15 mg B 2 vitamini 15 mg B 6 vitamini 10 mg B 12 vitamini 10 mcg Nikotinamid 50 mg Kalsiyum Pantotenat 25 mg D-Biotin 0.15

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1).

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). 1 ADVANTAN M Losyon Formülü 1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). Yardımcı maddeler Benzil alkol Polioksietilen-2-stearil alkol Polioksietilen-21-stearil alkol Disodyum edetat Farmakolojik

Detaylı

Tıp Gazetesi - Temmuz-Ağustos-Eylül 2006

Tıp Gazetesi - Temmuz-Ağustos-Eylül 2006 ISSN 0378-8628 Tıp Gazetesi - Temmuz-Ağustos-Eylül 2006 Yıl: 81 Sayı: 3 (Üç ayda bir yayımlanır) Kafatasının su toplaması durumunda uygulanan tedavi.-cenahiyyetü'l Haniyye, Şerefeddin Sabuncuoglu. Fatih

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

KİDYFEN PEDİATRİK SÜSPANSİYON

KİDYFEN PEDİATRİK SÜSPANSİYON B. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB) 1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI: Kidyfen Pediatrik Süspansiyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ: Maddeler Miktar (g) Ibuprofen 2.000 g. Şeker 66.000 g. % 70'lik Sorbitol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ORİZİNC 15mg/5ml şurup Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ORİZİNC 15mg/5ml şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ORİZİNC 15mg/5ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur. Yardımcı maddeler: Ksantan gum, gliserol, sodyum sitrat,

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İHTİYOL POMAT 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin m addeler: Her bir 20 g lık İHTİYOL POMAT, 2 g ihtiyol içerir. Y ardım cı m addeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KREVAL FORTE 15 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat...15.00 mg / 5 ml Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. Vİ-FER 30 Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. Vİ-FER 30 Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Vİ-FER 30 Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Beher kapsülde; 175.0 mg Ferrous fumarate, 3.85 mg Thiamine Mononitrate, 3.85 mg Riboflavin,

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİZİNC 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur. Yardımcı maddeler: Şeker (sükroz), gliserin, nipajin

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Cabral Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul (3 ml), 800 mg feniramidol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, deiyonize su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. BĐOZĐNC 15mg/5ml şurup Ağızdan alınır.

KULLANMA TALĐMATI. BĐOZĐNC 15mg/5ml şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALĐMATI BĐOZĐNC 15mg/5ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur. Yardımcı maddeler: Ksantan gum, gliserol, sodyum sitrat,

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CUTMİRAT 7,5 mg/5 ml şurup Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. CUTMİRAT 7,5 mg/5 ml şurup Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI CUTMİRAT 7,5 mg/5 ml şurup Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurup 7,5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/ml) içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol %70, glukoz, gliserol, sodyum sakarin,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ZİNCOPLEX 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Gliserin, sorbitol, esans olarak raspberry

Detaylı

Ġbuprofen oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve uygulamadan sonra 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaģır.

Ġbuprofen oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve uygulamadan sonra 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaģır. FORMÜLÜ : Beher SUPRAFEN draje : 400 mg ibuprofen, tatlandırıcı olarak Ģeker ve boyar madde olarak pink anstead ihtiva eder. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikleri SUPRAFEN in etken maddesi

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ZĐNCOBEST 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Metil paraben sodyum, sükroz, portakal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Yardımcı maddeler: Karbopol, sodyum metabisülfit, trietanolamin, lavanta esansı, etil alkol, deiyonize su içerir.

KULLANMA TALİMATI. Yardımcı maddeler: Karbopol, sodyum metabisülfit, trietanolamin, lavanta esansı, etil alkol, deiyonize su içerir. KULLANMA TALİMATI İNAPROL jel Haricen kullanılır. Etkin madde: 1 g jel 100 mg naproksen içerir. Yardımcı maddeler: Karbopol, sodyum metabisülfit, trietanolamin, lavanta esansı, etil alkol, deiyonize su

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GEROFEN jel %5 Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbopol (karbomer 940), trietanolamin,

Detaylı

OXXA ŞURUP. % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül

OXXA ŞURUP. % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül OXXA ŞURUP % 4 Asetilsistein Şurup Hazırlamak İçin Granül FORMÜLÜ Sulandırıldıktan sonra her 5 ml şurup 200 mg (%4) asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Metil-propil paraben (koruyucu), portakal esansı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3- FARMASÖTİK FORM Süspansiyon Beyazımsı opak renkte, homojen görünüşlü, aromatik kokulu (nane-çikolata) süspansiyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3- FARMASÖTİK FORM Süspansiyon Beyazımsı opak renkte, homojen görünüşlü, aromatik kokulu (nane-çikolata) süspansiyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAGCAR FORTE SÜSPANSİYON, 100 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Beher 10 ml süspansiyon, 1200 mg Kalsiyum karbonat, 140 mg Magnesyum karbonat ve 300 mg

Detaylı

Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir.

Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OKSABRON 50 mg/5 ml ŞURUP 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET NAPROSYN EC 250 mg. TABLET FORMÜLÜ : Bir enterik tablet, 250 mg. Naproksen içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler : Naproksen antiromatizmal, antienflamatuar ve antipiretik etkiye

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir.

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir. Ethylex 50 mg Film Tablet FORMÜL 1film tablet, 50 mg Naltrekson hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal silisyum dioksit, magnezyum stearat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 1 g STİLEX, etkin madde olarak 15 mg Mepiramin maleat, 15 mg Lidokain hidroklorür ve 50 mg Dekspantenol

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EXELDERM krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : % 1 Sulkonazol nitrat Yardımcı maddeler : Propilen Glikol Stearil alkol Setil alkol 5.000

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin Prospektüs Betakin sarı renkli, berrak çözelti olup, her ml'si 5 mg Thiamin HC1 (Vit. B,), 2 mg Riboflavin (Vit. B 2 ), 2 mg Pridoksin HC1 (Vit. B 6 ), 4 mcg Siyanokobalamin (Vit B] 2 ), 20 mg Niasin,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir. BUTİROL 7.5 mg/5 ml şurup Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurup, 7.5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/ml) içerir. Yardımcı maddeler: Nipagin M, sodyum sakarin, portakal aroması, gliserin, sorbitol.

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

HAMETAN POMAD KULLANMA TALİMATI

HAMETAN POMAD KULLANMA TALİMATI KULLANMA TALİMATI HAMETAN pomad Haricen kullanılır. Etkin madde: 100 g Pomad da; 25 g Hamamelis virginiana distilatı. Yardımcı maddeler: Propilparaben, oksineks LM ve lanolin. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin Yardımcı maddeler: 30 mg / 5 ml Sukroz...2.5 g/ 5 ml Gliserol.0.5 g/

Detaylı

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEKFİN DERMAL SPREY % 1, 30 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 30 ml lik solüsyon; 300 mg Terbinafine hydrochloride içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

K mmt. Dr. NAD R PAKSOFLA K TAPLARI, GEZG NL K VE MESLE ÜZER NE SÖYLEfi. Umut B. Turan

K mmt. Dr. NAD R PAKSOFLA K TAPLARI, GEZG NL K VE MESLE ÜZER NE SÖYLEfi. Umut B. Turan lü K mmt Dr. NAD R PAKSOFLA K TAPLARI, GEZG NL K VE MESLE ÜZER NE SÖYLEfi Umut B. Turan Dr. Nadir Paksoy, mesleapplei.olan hekimlik ile en büyük tutkusu olan gezginliapplei "Birle mi Milletler Kalkınma

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI KEPLERON 4 mg / 2 ml IM Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Fenazon 45.52 mg Lidokain hidroklorür 11.38 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FRENAG %1 Jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir tüpte (30 g), 300 mg nimesulid.

KULLANMA TALİMATI. FRENAG %1 Jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir tüpte (30 g), 300 mg nimesulid. KULLANMA TALİMATI FRENAG %1 Jel Cilt üzerine uygulanır Etkin madde: Her bir tüpte (30 g), 300 mg nimesulid. Yardımcı maddeler: Makrogol 400, propilen glikol, Karbomer 940, Alkol (%96), Saf su Bu ilacı

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde MADÉCASSOL sürülür.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde MADÉCASSOL sürülür. 1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADECASSOL merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica nın titre edilmiş ekstresini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İlgili uyarılar için, 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri bölümüne bakınız. Yardımcı maddeler için, bölüm 6.1 e bakınız.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İlgili uyarılar için, 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri bölümüne bakınız. Yardımcı maddeler için, bölüm 6.1 e bakınız. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KETODERM Krem % 2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KETODERM Krem % 2 her bir gramında 20 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: 1 gram krem;

Detaylı

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır.

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır. Prospektüs FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Metamizol steroid olmayan yangı giderici bir pyrazolone'dur. Analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik etkilere sahiptir. Narkotik olmayan analjezikler grubuna girer.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LAVENİL 30 mg/5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml de 30 mg levodropropizin bulunur. Yardımcı maddeler: Sukroz, gliserin, metil paraben (E218), propil paraben (E216), kahve aroması,

Detaylı

POT K EFERVESAN TABLET

POT K EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS POT K EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her bir efervesan tablet 1,56 g Potasyum a eşdeğer, 2,17 g Potasyum sitrat monohidrat ve 2,00 g Potasyum hidrojen karbonat içerir. Tatlandırıcı olarak şeker, sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az % 1.2 harpagozit glikozitleri)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az % 1.2 harpagozit glikozitleri) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARPAGO 600 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. SUPRAX 100mg/5 ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak Đçin Kuru Toz Oral yoldan kullanılır.

KULLANMA TALĐMATI. SUPRAX 100mg/5 ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak Đçin Kuru Toz Oral yoldan kullanılır. KULLANMA TALĐMATI SUPRAX 100mg/5 ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak Đçin Kuru Toz Oral yoldan kullanılır. Etkin madde: Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml sinde (1 ölçek) 100 mg sefiksim bulunur.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır. Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram toz, 787 mg trimebutin içerir. Sulandırıldıktan sonra; her

Detaylı

Casodex 50 mg Film Tablet

Casodex 50 mg Film Tablet 1 Casodex 50 mg Film Tablet Formül Her bir tablet 50 mg bikalutamid (INN) etken madde ve yardımcı maddeler laktoz, sodyum niģasta glikolat, polividon,magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, polietilen

Detaylı

SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır.

SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbomer 940, disodyum edta, etil alkol

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 300 mg pankreatin (en az 8000 FIP ünitesi lipaz; en az 9000 FIP ünitesi amilaz; en az 500 FIP ünitesi proteaz) ve 50 mg safra disperti (%

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI RESTAFEN PLUS KREM Deri üzerine uygulanır Etkin madde: Her bir g krem 100 mg etofenamat ve 10 mg benzil nikotinat içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, isopropil miristat, sepineo

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EYESTIL 10 ml göz damlası 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : 100 ml de : 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir. Yardımcı maddeler : Yardımcı

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur.

Ursodeoksikolik asit düşük miktarlarda insan safrasında mevcuttur. Ursofalk Süspansiyon FORMÜLÜ: Her 5 ml Ursofalk süspansiyon 250mg ursodeoksikolik asit içerir. Ayrıca koruyucu olarak benzoik asit, tatlandırıcı olarak gliserol, ksilitol ve sodyum siklamat, koku maddesi

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PULMOREST 30mg/5ml şurup 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 1 ml şurup için: Levodropropizin 6,0 mg Yardımcı maddeler: Sakkaroz Metil paraben (E218)

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 10 mg rupatadin (fumarat şeklinde). Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, kırmızı demir

Detaylı

FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir.

FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir. Locasalene Merhem FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Beher 5 ml süspansiyon, 680 mg Kalsiyum karbonat ve 80 mg Magnesyum karbonat içermektedir.

Kısa Ürün Bilgisi. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Beher 5 ml süspansiyon, 680 mg Kalsiyum karbonat ve 80 mg Magnesyum karbonat içermektedir. Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAGCAR SÜSPANSİYON, 100 ml 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Beher 5 ml süspansiyon, 680 mg Kalsiyum karbonat ve 80 mg Magnesyum karbonat içermektedir. Yardımcı

Detaylı

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VERTİN 16 mg Tablet Ağızdan alınır Etkin madde Yardımcı maddeler : Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1 Terapötik endikasyonları Nimelid jel aşağıda belirtilen durumlarda analjezik ve antienflamatuvar olarak endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1 Terapötik endikasyonları Nimelid jel aşağıda belirtilen durumlarda analjezik ve antienflamatuvar olarak endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD JEL %1 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, 10 mg Nimesulid içermektedir. Yardımcı maddeler için bakınız 6.1 3. FARMASÖTİK FORMU Jel; Beyaz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. KULLANMA TALİMATI LOPERAN 2 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 2 mg loperamid e eşdeğer 2,16 mg loperamid HCl içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz, talk, jelatin, Mg stearat,

Detaylı

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL Multivitamin ve Mineral Kombinasyonu FORMÜLÜ : PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL 11 Vitamin Vitamin A 10.000 I.U Vitamin B 1 20 mg Vitamin B 2 5 mg Vitamin B 6 10 mg Vitamin B 12 0.005 mg Vitamin C 150

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİBEST % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik asit içerir. Yardımcı maddeler: Bir gram krem 150 mg Propilen

Detaylı

Etkin madde: Her 5 ml ampul, 1 g L-karnitin iç tuz içerir. Yardımcı maddeler: Hidroklorik asit %10 ve enjeksiyonluk steril su.

Etkin madde: Her 5 ml ampul, 1 g L-karnitin iç tuz içerir. Yardımcı maddeler: Hidroklorik asit %10 ve enjeksiyonluk steril su. KULLANMA TALİMATI NEFRO-CARNITIN IV infüzyon solüsyonu içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her 5 ml ampul, 1 g L-karnitin iç tuz içerir. Yardımcı maddeler: Hidroklorik asit %10 ve enjeksiyonluk

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ZİNCO 30 mg tablet Ağız yolu ile kullanılır. Etkin madde: Her 1 tablet 30 mg çinko (çinko sülfat heptahidrat halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, mikrokristallin selüloz,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAVODROP 30 mg/5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin 30 mg/5 ml Yardımcı maddeler: Her 5 ml de; Sukroz 2.5 g Gliserin 0.5

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BENEDAY 250/250/1/300 mg Enterik Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. BENEDAY 250/250/1/300 mg Enterik Kaplı Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI BENEDAY 250/250/1/300 mg Enterik Kaplı Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini, 1 mg B12 vitamini ve 300 mg alfa lipoik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AVİLAN-L İ.M. Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 100 mg B 1 vitamini, 100 mg B 6 vitamini, 1 mg B 12 vitamini ve 20 mg lidokain hidroklorür

Detaylı

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde; Lansoprazol 30 mg Boyar madde olarak: Kinolin sarısı (E 104), İndigokarmin (E 132), Titandioksit

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI STİLEX jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Koruyucu olarak benzalkonyum klorür, koku verici olarak oleum adonia,

Detaylı