T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İZMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İZMİR"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KILAVUZU İZMİR

2 Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İnciraltı İZMİR Tel : Faks : Web : http//:www.deu.edu.tr/saglikbil ISBN: Basım Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası İnciraltı İZMİR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN Yrd. Doç. Dr. Zahide ÇAVDAR Yrd. Doç. Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ Öğr. Gör. Dr. Hikmet GÜMÜŞ Araş. Gör. Vahide BAYRAKAL Araş. Gör. Ertan ÇAKMAK Araş. Gör. Gizem ÇALIBAŞI Araş. Gör. Berrin ÇAVUŞOĞLU Araş. Gör. Hale TURHAN Araş. Gör. Tuğba YARDIMCI Kerim DOYURAN Feriha ÖZKAYA Asiye ZENGİN Hale SARCANÖZ Fisun YEŞİLKAYA Sevda ŞEDDADİ Elif POLATTÜRK Neslihan GÜNGÖR Meltem ÇAKARAY Beyhan GÜRKAN Fulya KÜÇÜK Ferhat DEVRİM Hasan ERİKLİ Volkan BAŞÇETİN Alpaslan ATIL Ayhan TOĞRUL Şafak ÇAKIRER Mehmet BOZKURT Bayram KARADAŞ

3

4 ÖNSÖZ Bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemeler, bir toplumun gelişmesinde değerli katkılar sunar. İlerlemeyi gerçekleştiren bilim insanları bilimsel disiplini, araştırmayı, geliştirmeyi, sorgulamayı standart, bilimsel bir sistem içinde öğrenmelidirler. Üniversitemiz ile yaşıt olarak kurulan Sağlık Bilimleri Enstitümüzün temel amacı, ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli bilim insanı iş gücünü yetiştirmektir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında, Bologna Kriterleri esas alınarak farklı disiplinlerde ve disiplinler arası (multi-disipliner) eğitim programları uygulanmaktadır. Uygulanan lisansüstü eğitim programlarında (yüksek lisans, doktora) alınan diplomaların uluslar arası geçerliliği, Avrupa Komisyonunun onayladığı Diploma Eki ile sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanlarda her zaman işbirliğine, değişime açık ve deneyimli olan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi nin lisans eğitiminde olduğu kadar, lisansüstü eğitim programlarında da ne kadar titiz ve başarılı olduğunun bir başka kanıtıdır. Sağlık Bilimleri alanında Translasyonel Tıp kavramının (temel araştırmalar-translasyonel araştırmalar-klinik araştırmalar) gerek istihdam gerekse akademik gereksinimleri karşılamadaki ihtiyacı bilinen bir gerçektir. Öngörülen bu ihtiyaç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü nün gelecekteki yerini de tanımlamaktadır. Sürekli yeniliğe açık ve dengeli yapısı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bugüne dek 733 yüksek lisansiyer ve 273 de doktoran mezun etmiştir. Ulusal ve uluslararası projeler, bilimsel sunumlar, tartışmalar ve bilimsel ve teknolojik alandaki etkinliklerde, araştırmacılara ve onların mentorlarına başarılar diliyorum. Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN Rektör

5 Enstitü kelime anlamı olarak kurmak, başlatmak (Lat. instituo) demektir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık alanında bilimsel temelleri hazırlamak, kurmak, başlatmak, yerleştirmek görevlerini üstlenmiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında ilgili anabilim dallarını ve programları bir araya getirmeyi, eşgüdüm ve uyum içinde sürekli çalışmalarını sağlamayı amaçlar. Bu amaçla, üniversitemizin kurulduğu tarihte (1982) doğrudan rektörlüğe bağlı kurulmuştur. Enstitümüz şemsiye kurum olarak Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ilgili Anabilim Dalları ve ilgili Yüksek Lisans ve Doktora programlarını başlatır, sürdürür, kontrol eder ve yeniler. Bu noktada başlattığı Toplam Kalite çalışmaları çerçevesinde de 2013 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nden TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri temel, belgelendirme, proses yönetimi ve iç denetim eğitimleri alınmış, enstitü personeli bireysel olarak da belgelendirilmiştir. Enstitümüz 2014 yılı içinde resmi belgelendirme başvurusu için hazırlanmaktadır. Rönesans, görmekten/duymaktan, ölçmeye/saymaya geçmektir. Enstitümüz, dikkatle izlediği ve uyguladığı Bologna Kriterleri ni 2013 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) ve Bologna Eşgüdüm Kurulu (BEK) denetimindeki Diploma Eki çalışmaları dahilinde, Yüksek Lisans programlarında başarı ile yaşama geçirmiştir. Önümüzdeki yılın en belirgin kalite hedefi, bu başarıyı Doktora programlarımızda da yinelemektir. Enstitümüz bünyesinde ilk kez 2003 yılında kurulan ve bugün sayıları dokuzu bulan multidisipliner anabilim dalları ve bu anabilim dallarının yüksek lisans ve doktora programları enstitümüzün çağdaş bilime ve teknolojiye ayak uydurma kararlılığının da bir başka göstergesidir. 1. Biyomekanik ve 2. Medikal İnformatik Anabilim Dalları 2003 yılında, 3. Laboratuar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı 2004 yılında, 4. Sinirbilimler Anabilim Dalı 2005 yılında, 5. Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve 6. Medikal Fizik Anabilim Dalları 2006 yılında, 7. Moleküler Tıp Anabilim Dalı 2009 yılında, 8. Radyofarmasötik Bilimler Anabilim Dalı 2011 yılında, 9. Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalı 2013 yılında, Yüksek Öğretim Kurumu onayı ile kurulmuşlar ve kuruluş yıllarında ve/veya izleyen yıllarda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına başlamışlardır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, otuz yılı aşan deneyimi ve birikimiyle bilimsel-teknolojik alanlardaki eğitim-öğretimde, liderlik rolü üstlenmeli ve yol gösterici olmalıdır. Akademik kurumların ve ticari şirketlerin araştırma geliştirme merkezlerini ayakta tutacak, besleyecek bilimsel insan iş gücü ne ihtiyaç vardır. Temel ve Klinik Anabilim Dalları arasındaki işbirliğinde köprü ( From bedside to benchside - from benchside to bedside ) oluşturabilecek, ortak bir dilin konuşulabileceği multidisipliner bir anabilim dalı projesi, bu gereksinim ile gündeme gelmiştir. Sağlık Bilimleri ve Biyomühendislik alanında profesyonel araştırmacılar yetiştirmek amacıyla, Avrupa ve Kuzey Amerika da birçok örnekleri bulunan Multi-Disipliner Translasyonel Tıp Anabilim Dalı kurulması ve Yüksek Lisans programı açılması süreci başlatılmıştır. Öğretim üyelerimizin bu projeye destekleri ve katılımları son derecede değerli olmuştur ve olmaktadır. Oluşturduğu alt kurullar yanında, tarih ve 16/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan döner sermaye yapısı ve yine tarih ve 17/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile imeceye açılan ve ilk beş yıl içinde Science Citation Index Expanded (SCIE) ı hedef seçen Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Geliştirme Dergisi (SABAGED) ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ulusal ve uluslararası işbirliği içinde bilim teknoloji, eğitim ve araştırma platformlarındaki saygın yerini sürdürmek kararlılığındadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, bulunduğu kritik rolün bilincinde olarak bugüne kadar ulaştığı hedefleri, gelecek hedefleri için oluşturulmuş bir bilinç düzeyi olarak görmektedir. Yetiştirdiği her bir lisansüstü eğitim mezununun hangi nitelikleri kazanarak ulusal ve/veya uluslararası bilim, teknoloji ve iş dünyasına atılacağı kaygısını daima taşımıştır. Bu çerçevede 2014 yılında yapılması planlanan Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı, enstitümüz ev sahipliğinde iç ve dış paydaşları bir araya getirecektir. Enstitümüz, lisansüstü eğitim alan bütün bireylerin eğitim alabilme hakkı temelinde burs alabilmeleri yanında, mezun olduklarında da dış paydaşlar ile (akademik kurumlar, devlet kurumları, iş çevreleri, ) profesyonel bir noktada buluşabilmeleri için planlama ve çalışmalar yapılmasının gerekliliğini vurgulamayı önemli bir sorumluluk olarak görmektedir. Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. K. İbrahim ASTARCIOĞLU Müdür

6 İÇİNDEKİLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kuruluş ve Tarihçe Bilimsel Etkinlikler Uluslararası İlişkiler Üst Yönetim ve İdari Personel Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim-Araştırma Kurul üyeleri Araştırma Görevlileri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takvimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler-İçerikleri Course Contents for İnternational Students Anatomi Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Biyofizik Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Biyokimya Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Biyomekanik Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Farmakoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Fizyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD Lisansüstü Programları ve Ders İçerikleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Lisansüstü Programları ve Ders İçerikleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Hemşirelik Anabilim Dalı Lisansüstü Programları ve Ders İçerikleri Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Kardiyopulmoner Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Medikal Fizik Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Medikal İnformatik Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Moleküler Tıp Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Onkoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programları ve Ders İçerikleri Parazitoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Radyofarmasotik Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Sinirbilimler Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Öğrenci Kayıt ve Kabul Şartları Lisansüstü Programlarına Giriş Önkoşulları Mezunların Yıllara Göre Sayısal Dağılımı Tez Yazım Kurallar

7 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE TARİHÇE KURULUŞ TARİHİ: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili lisansüstü eğitim yapmak amacı ile Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı olarak tarih ve 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 18/h maddesi gereğince kurulmuştur. Lisansüstü öğretim yönetmeliğinin gün sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra, daha önce Tıp Fakültesinde çalışmalarını sürdüren 4 lisansüstü öğrencinin intibakları yapılarak başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetleri bugüne dek giderek artan bir yoğunlukla sürdürülmektedir. 03 Mart 1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim- Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5/c maddesine göre Enstitümüzde Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dalları ile Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Onkoloji Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu lisansüstü eğitimleri ve Enstitümüz bünyesindeki Multidisipliner Anabilim Dallarımız olan; Biyomekanik Anabilim Dalı, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı, Medikal Fizik Anabilim Dalı, Medikal İnformatik Anabilim Dalı, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı, Sinirbilimler Anabilim Dalı, Radyofarmasötik Bilimler Anabilim Dalı, Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalında lisansüstü eğitimleri yapılmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü nün amacı, sağlık alanına giren üniversite mezunlarına, tıp ve sağlık bilimleri yönünden başarılı bilim adamı yetiştirmeye yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı eğitim ile araştırma yapma olanağı sağlamak; bilimsel yeniliklere açık, ulusal ve uluslararası boyutlarda etkin akademisyen kadrolar yetiştirmektir. Böylece kuruluşun gerçekleştiği 1982 yılında 4 öğrenci ile başlayan mezuniyet sonrası eğitimleri hızla artmıştır. Öte yandan Enstitü bünyesinde yer alan lisansüstü programları da geçen yıllarla doğru orantılı olarak giderek artmaktadır Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Enstitümüze bağlı 30 doktora, 51 yüksek lisans programı bulunmaktadır. Enstitümüzde 195 doktora öğrencisi, 400 yüksek lisans öğrencisi kayıtlıdır. Toplamda 595 öğrencisi olan Enstitümüzde, Müdür ve Müdür Yardımcıları dahil olmak üzere 4 Profesör, 3 Yardımcı Doçent ve 2 Uzman ile 47 Araştırma Görevlisi (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi ve 35.maddesi ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında) fiilen görev yapmaktadır.

8 ENSTİTÜNÜN KURULUŞUNDAN İTİBAREN GÖREV YAPMIŞ OLAN YÖNETİCİLER Prof.Dr. Hatice KARHAN tarihinde atanmış ve göreve başlamış, tarihinde görev süresi sona ermiştir. Prof.Dr. Melahat OKUYAN tarihinde atanmış ve göreve başlamış, tarihinde görev süresi sona ermiştir. Prof.Dr. İ. Ruhi TÖRE tarihinde atanmış ve göreve başlamış, tarihinde görev süresi sona ermiştir Prof.Dr. A.Sevin ERGİN tarihinde atanmış ve göreve başlamış, tarihinde görev süresi sona ermiştir. Prof.Dr. Fethi İDİMAN tarihinde vekaleten göreve başlamış, tarihinde yeni müdürün atanmasıyla vekaleti sona ermiştir. Prof.Dr. Ayşen BAYKARA tarihinde göreve başlamış, tarihinde görev süresi sona ermiştir. Prof.Dr. Gül GÜNER tarihinde göreve başlamış, tarihinde yeniden atanmıştır tarihinde yeniden atanmıştır tarihinde vekaleten atanmıştır. Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU tarihinde göreve başlamıştır tarihinde yeniden atanmıştır.

9 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL ETKİNLİKLER Konferans, Helicobacter pylori, How much we learn in nearly three decades, Prof. Dr. Guillermo I. PEREZ - PEREZ 27 Nisan 2010 Konferans, Toplumsal Katılım ve Ergoterapi, Prof. Dr. Hülya KAYIHAN, 11 Kasım 2010 Konferans, Moleküler Tıbba Giriş, Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, 12 Kasım 2010 Konferans, Molekülden Dokuya Dokudan Kliniğe, Prof.Dr.Erdener ÖZER, 07 Ocak 2011 Konferans, Vitaminler, Prof. Dr. Nur ARSLAN, 14 Ocak 2011 Konferans, Distoni ve Torsin A : Nöron Hücrelerindeki Önemi, Nida DEMİRBIÇAK, 21 Ocak 2011 Konferans, İleri Evre Prostat Kanser Tedavisinde Doxataksel in Ginseng ile Kombinasyonu, Fırat SOYARAT 28 Ocak 2011 Konferans, Kollajenazlar ve Zimografik Teknikler, Şeniz İNANÇ, 18 Şubat 2011 Konferans, Synergistic Effects of Tea Polyphenols and Ascorbic Acid on Human Lung Adenocarcinoma SPC- A-1 Cells, Uzm.Dr.Yasemin SAYGIDEĞER, 03 Mart 2011 Konferans, Selenyum ve Bir Beyin Tümörü: Glioblastoma Multiforme, Duygu HARMANCI, 10 Mart 2011 Konferans, All-Trans-Retinoic Acid Treatment Inhibits the Growth of Retinoic Acid Receptor Messenger Ribonucleic Acid Expressing Thyroid Cancer Cell Lines but Does Not Reinduce the Expression of Thyroid- Specific Genes, Pınar KEMANLI, 17 Mart 2011 Konferans, Fluorogenic Probes Applied to the Study of Induced Oxidative Stress in the Human Leukemic HL60 Cell Line Reza SALİMİ, 31 Mart 2011 Konferans, Genetik Hastalıklarda Güncel Laboratuvar İncelemeleri Prof.Dr. Ayfer ÜLGENALP, 14 Nisan 2011 Konferans, A New Redox-Dependent Mechanism of MMP-1 Activity Control Comprising Reduced Low- Moleculer-Weight Thiols and Oxidizing Radicals Murat SİPAHİ, 26 Mayıs 2011 Konferans, Moleküler Tıp Anabilim Dalı ve Geleceği, Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, 21 Ekim 2011 Konferans, Vestibular Evoked - Potentials Prof. Dr. Gabor Michael HALMAGYI, 01 Aralık 2011 Seminer, Yaşam Süresi Niçin Uzuyor? Araş. Gör. Duygu HARMANCI, 22 Nisan 2010 Seminer, MHC Sınıf 1 Genlerinin Transkripsiyonel Regülasyonu, Yard. Doç. Dr. Zeynep SERCAN, 29 Nisan 2010

10 Seminer, Hepatosellular Karsinoma Hücrelerinde Proliferasyonun Kontrolü, Doç. Dr. Esra ERDAL 06 Mayıs 2010 Seminer, Otofaji Madalyonun İki Yüzü, Feriha ÖZKAYA, 27 Mayıs 2010 Seminer, Demansta Beyin Omurilik Sıvısında Biomarkerler, Ali Rheza Atri, 6 Şubat 2011 Seminer, Biyomalzemelerin Sağlıkta Rolü, Prof.Dr. Vasıf HASIRCI, 19 Ocak 2012 Kongre, ORPHEUS, Nisan 2011 Kurs, (Teorik) Kanser Biyolojisinde Güncel Konular, Bülent ÖZPOLAT M.D, PhD, 31 Mayıs 03 Haziran 2011 Kurs, Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi ve Referans Aralıkları Hesaplama Kursları, Ocak 2012 Kurs, Oksidatif Stres, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi, Prof.Dr.Miral DİZDAROĞLU, Mayıs 2012 Kurs, Enstitümüz personeli Nisan 2013 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsünden aşağıdaki eğitimleri almıştır. TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi Proseslerin Yönetimi Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi Çalıştay, Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı, Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, Prof. Dr. Güldal KIRKALI, Prof. Dr. Mine DOLUCA, Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN, Prof. Dr. Neşe ATABEY, Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Prof. Dr. Osman YILMAZ, Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ, Doç. Dr. Ayşe BEŞER, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can BİLGİN, Prof. Dr. Zuhal BAHAR, Doç. Dr. Şermin GENÇ Haziran 2011 Çalıştay, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bologna Toplantısı Programı, Yrd.Doç.Dr. Ethem DUYGULU 23 Şubat 2012 Çalıştay, Moleküler Görüntüleme, Prof.Dr. Angel HERRAEZ, 2-4 Nisan 2012 Çalıştay, Sağlıkta İnovasyon, Üniversiteden Sanayiye, Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, Prof. Dr.Kemal BAYSAL, Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN, Mayıs 2013

11 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

12 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Avrupa Birliğine giriş sürecinde önemli bir kapı oluşturacağına inandığımız uluslararası ilişkiler ve Hayatboyu Öğrenme Programı, Türkiye nin tanıtımında ve ülkemiz ile ilgili önyargıların giderilmesinde büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bilimsel ve eğitim alanında işbirliği olanakları da sağlayacak olan bu programlar, her düzeyde eğitime bilimsel ve ekonomik destek verecektir. Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından Hayatboyu Öğrenme Programı, ilk olarak Socrates 1 programı olarak 1995 yılında başlatılmıştır yılları arasında Socrates 2 olarak süren programa 31 ülke katılmaktadır yılında adı Hayatboyu Öğrenme Programı olarak değiştirilen bu program 2013 yılına dek devam edecektir. Programın temel amacı kaliteli eğitimin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda her düzeydeki eğitimde Avrupa boyutunu geliştirmek ve güçlendirmek, Avrupa dillerinin bilinmesini, öğrenilmesini arttırmak, Avrupa da işbirliği ve değişimi sağlamak, eğitimde yenilikleri desteklemek, ortak ilgi alanları ve politikaları aramak, eğitimin her alanında eşit olanaklar sağlamak gibi hedefleri vardır. Hayat Boyu Öğrenme Programı sektörel programlar, ortak konulu programlar ve Jean Monnet programından oluşmaktadır. Sektörel programların alt programlarını Comenius (Okul Eğitimi), Grudtvig (Yetişkin Eğitimi), Erasmus (Yüksek Öğrenim), Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim) programları oluşturmakta olup, bu alt programlardan en önemlisi Erasmus dur. Lisansüstü öğrenim dahil tüm yüksek öğrenimi kapsayan bu programın temel hedefi Avrupa da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus un alt programları 3 e ayrılmaktadır. Bunlar; A) Ulusal Ajans Merkezli Faaliyetler: 1) Öğrenci hareketliliği Öğrenim hareketliliği Staj hareketliliği 2) Personel hareketliliği Personel ders verme hareketliliği Personel ders alma hareketliliği 3) Hareketliliğin Organizasyonu 4) Erasmus Yoğun Dil Kursları 5) Erasmus Yoğun Program Projeleri 6) Erasmus Hazırlık Ziyaretleri 7) Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları 8) Bologna Projesi B) AB Komisyonu Merkezli Faaliyetler: 1) Çok taraflı ortaklıklar Müfredat geliştirme projeleri Yükseköğretim kurumları ve işletmeler arasında işbirliği Yükseköğretimin modernizasyonu Sanal kampüsler 2) Çok taraflı ağlar Ağ projeleri 3) Destekleyici faaliyetler Ülkemizde bu programlara Öğretim Yılından başlamak üzere, 15 üniversite pilot olarak seçilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi de bunlardan biridir. Enstitümüz, bu programa katılabilmek amacı ile Enstitümüzün yerleşimi, özellikleri, geçmişi, kurulları, görev alan Anabilim Dalları ve burada görev yapan öğretim üyeleri ile ilgi alanları, yüksek lisans, doktora eğitimi, müfredat, kredilendirme sistemi, akademik takvim, başvuru ve kayıt koşulları, öğrenci gereksinimleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir bilgi paketi hazırlamıştır. Enstitümüz, Erasmus programı kapsamında Ruhr-Universität Bochum, Medical University of Pleven, Universita Di Pisa, Medical University of Sofia, Aachen University of Applied Sciences, Maastricht University, Sapienza - Universita Di Roma, Iuliu Hatieganu University of Medicine, Klaipeda University ve Manchester Metropolitan University ile ikili anlaşmalar yapmış olup değişim programları gerçekleştirilmektedir Öğretim Yılından başlamak üzere toplam 19 öğrencimiz Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği programları kapsamında çeşitli üniversitelere gitmiş ve yurt dışında bulundukları sürede bilgi ve görgülerini arttırmış, gittikleri üniversitelerden ders almış ve de tezlerinin bir bölümünü tamamlamışlardır. Erasmus Öğrenci Hareketliliği kapsamında anlaşmamız olan üniversitelerden 9 öğrenci de Enstitümüze yurt dışından gelmiş ve çalışmalarda bulunmuştur.

13 Bunun yanında Erasmus Ders Verme Hareketliliği ile 8 öğretim üyemiz anlaşmamız olan üniversitelerde ders vermiştir. Aynı hareketlilik ile 5 öğretim üyesi de yurt dışından gelerek Enstitümüzde ders vermiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak Erasmus programı haricinde de özellikle bilimsel etkinlikler, araştırma ve ortak projeler açısından çeşitli Avrupa Üniversiteleri ile işbirliğini hedeflemekteyiz. Bu amaçla ilişki kurduğumuz birçok Üniversite bulunmaktadır. Almanya Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Erasmus programı dışında, bilimsel etkinlikler açısından da uluslararası işbirliği antlaşması yapılmıştır. Bu kapsamda, iki doktora, bir yüksek lisans öğrencimiz bu Üniversite ye gitmiş, bilgi ve görgülerini arttırmış, araştırmalara ve eğitimlere katılmıştır. Yrd. Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Erasmus Koordinatörü

14 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜST YÖNETİM VE İDARİ PERSONELİ ENSTİTÜ ÜST YÖNETİMİ Enstitü Müdürü Prof.Dr. İbrahim Kemal ASTARCIOĞLU Enstitü Müdür Yardımcısı Prof.Dr. A. Hüseyin BASKIN Enstitü Sekreteri Asiye ZENGİN ENSTİTÜ İDARİ PERSONELİ Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Birimi İnsan Kaynakları Birimi Kurul İşlemleri Öğrenci İşleri Birimi Satınalma ve Mali İşler Birimi Maaş ve Ek ders İşlemleri Hale SARCANÖZ Fisun YEŞİLKAYA Sevda ŞEDDADİ Elif POLATTÜRK Neslihan GÜNGÖR Meltem ÇAKARAY Beyhan GÜRKAN Fulya KÜÇÜK Ferhat DEVRİM Hasan ERİKLİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Multidisipliner Anabilim Dalları Sekreteri Yazı İşleri Ulaştırma Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Volkan BAŞÇETİN Alpaslan ATIL Burcu KÖROĞLU Ayhan TOĞRUL Şafak ÇAKIRER Mehmet BOZKURT Bayram KARADAŞ

15 ENSTİTÜDE FİİLEN GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Kemal Kürşad GENÇ -SİNİRBİLİMLER AD Yrd. Doç.Dr. Zahide ÇAVDAR MOLEKÜLER TIP AD Yrd. Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ MOLEKÜLER TIP AD Yrd. Doç.Dr. Serpil TANRIVERDİ AKHİSAROĞLU MOLEKÜLER TIP AD ENSTİTÜ KADROSUNDA BULUNAN ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof.Dr. Şermin GENÇ- SİNİRBİLİMLER AD Yrd. Doç.Dr. Mustafa AKHİSAROĞLU - FİZYOLOJİ AD ENSTİTÜDE FİİLEN GÖREVLİ UZMANLAR Uzm. Dr. Püreda YAZICI - SBE Uzm. Didem Venüs YILDIZ - BİYOMEKANİK

16 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

17 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ 1. PROF.DR. İBRAHİM KEMAL ASTARCIOĞLU ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 2. PROF.DR. A. HÜSEYİN BASKIN ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI 3. PROF.DR. ORHAN MAĞDEN ANATOMİ AD BAŞKANI (ÜYE) 4. PROF.DR. HASAN HAVITÇIOĞLU BİYOMEKANİK AD BAŞKANI (ÜYE) 5. DOÇ..DR. ADİLE ÖNİZ BİYOFİZİK AD BAŞKANI (ÜYE) 6. PROF.DR. MURAT ÖZGÖREN UYKU BİLİNÇ DURUMLARI AD BAŞKANI (ÜYE) 7. PROF.DR. CANAN ÇOKER BİYOKİMYA AD BAŞKANI (ÜYE) 8. PROF.DR. ATALAY ARKAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AD BAŞKANI (ÜYE) 9. DOÇ.DR. ÖZGÜL KARAYURT CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 10. YRD.DOÇ.DR.MURAT BEKTAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 11. DOÇ.DR.SAMİYE METE DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 12. PROF.DR. ABDULLAH ARSLAN FİZYOLOJİ AD BAŞKANI (ÜYE) 13. PROF.DR. SEMA SAVCI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON AD BAŞKANI (ÜYE) FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON AD BAŞKANI 14. PROF.DR. SEDEF GİDENER FARMAKOLOJİ AD BAŞKANI (ÜYE) 15. YRD. DOÇ.DR. NURSEN İLÇİN GERİATRİK FİZYOTERAPİ AD BAŞKANI (ÜYE) 16. PROF.DR.KAZIM TUĞYAN HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD BAŞKANI (ÜYE) 17. DOÇ.DR.AYŞE BEŞER HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 18. DOÇ.DR.ŞEYDA SEREN İNTEPELER HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD BAŞKANI (ÜYE) 19. YRD.DOÇ.DR. GÜLŞAH GÜROL ARSLAN HEMŞİRELİK ESASLARI AD BAŞKANI (ÜYE) 20. PROF.DR. BELGİN ÜNAL TOĞRUL HALK SAĞLIĞI AD BAŞKANI (ÜYE) 21. DOÇ.DR. ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 22. PROF.DR. AHMET ÖMER İKİZ KBB AD BAŞKANI (ÜYE) 23. PROF.DR. SEMA SAVCI KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ AD BAŞKANI (ÜYE) 24. PROF.DR. OSMAN YILMAZ LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ AD BAŞKANI (ÜYE) 25. PROF.DR. EMEL ADA MEDİKAL FİZİK AD BAŞKANI (ÜYE) 26. PROF.DR. OĞUZ DİCLE MEDİKAL İNFORMATİK AD BAŞKANI (ÜYE) 27. PROF.DR. NİHAL GELECEK MUSKULOSKELETAL FİZYOTERAPİ AD BAŞKANI (ÜYE) 28. PROF.DR. GÜL GÜNER AKDOĞAN MOLEKÜLER TIP AD BAŞKANI (ÜYE) 29. PROF.DR. HAKKI BAHAR MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİK. AD BAŞKANI (ÜYE) 30. PROF.DR. BİLGE KARA NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ-REHABİLİTASYON AD BAŞKANI.(ÜYE) 31. PROF.DR.NUR OLGUN ONKOLOJİ AD BAŞKANI (ÜYE) 32. YRD.DOÇ.DR. ÖZLEM UĞUR ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 33. PROF.DR. BAYRAM ÜNVER ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ AD BAŞKANI (ÜYE) 34. PROF.DR. BESTİ ÜSTÜN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 35. PROF.DR. ÇİLER AKISÜ PARAZİTOLOJİ AD BAŞKANI (ÜYE) 36. DOÇ.DR. SALİH ANGIN PROTEZ-ORTEZ AD BAŞKANI (ÜYE) 37. PROF.DR. ŞERMİN GENÇ SİNİRBİLİMLER AD BAŞKANI (ÜYE) 38. PROF.DR. A.HÜSEYİN BASKIN SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON AD BAŞKANI (ÜYE) 39. DOÇ.DR. TÜRKAN ERTAY RADYOFARMASÖTİK BİLİMLER AD BAŞKANI (ÜYE) 40. PROF.DR. NEŞE ATABEY TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK AD BAŞKANI (ÜYE) 41. PROF.DR. BERNA MUSAL TIP EĞİTİMİ AD BAŞKANI (ÜYE) ASİYE ZENGİN RAPORTÖR

18 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ PROF. DR.İBRAHİM KEMAL ASTARCIOĞLU PROF. DR. A. HÜSEYİN BASKIN PROF.DR. ZÜHAL BAHAR PROF.DR. NİHAL GELECEK DOÇ.DR. ADİLE ÖNİZ ASİYE ZENGİN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI ÜYE ÜYE ÜYE RAPORTÖR

19 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM - ARAŞTIRMA KURUL VE KOMİSYONLARI 1. ÖDÜLLENDİRME KURULU 2. BOLOGNA-BERGEN SÜRECİ UYUMLANDIRMA KURULU BOLOGNA-BERGEN SÜRECİ SBE DERS GİRİŞLERİ ÇALIŞMA GRUBU 3. DANIŞMANLIK KURULU 4. SBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU 5. AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ALT KURULU (ADEK) 6. BURS KOMİSYONU 7. ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM KOMİSYONU 8. ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KOMİSYONU 9. AF KOMİSYONU 10. İÇ KONTROL STANDARTLARI ÇALIŞMA GRUBU ÖDÜLLENDİRME KURULU 1. Doç.Dr. Oğuz ALTUNGÖZ (BAŞKAN) ( Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD) 2. Prof.Dr. Gülgün OKTAY (Biyokimya AD) 3. Doç.Dr. Salih ANGIN (Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon YO ) 4. Doç.Dr. Hilal KOÇDOR (Moleküler Tıp AD) 5. Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) 6. Doç.Dr. Ülker SÖNMEZ (Histoloji ve Embriyoloji AD) 7. Doç.Dr. N.Nüket MAS (Anatomi AD) 8. Doç.Dr. Sefa KIZILDAĞ (Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD) 9. Doç.Dr. Tonay İNCEBOZ (Parazitoloji AD) Sekreter : Neslihan GÜNGÖR - Fisun YEŞİLKAYA BOLOGNA-BERGEN SÜRECİ UYUMLANDIRMA KURULU 1. Prof.Dr. A.Hüseyin BASKIN ( Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Doç.Dr. Bekir Uğur ERGÜR (Histoloji ve Embriyoloji AD) 3. Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) 4. Yrd. Doç.Dr. Nevcivan GÜLDAŞ (Sağlık Hizmetleri Meslek YO) 5. Yrd. Doç.Dr. Zahide ÇAVDAR (Moleküler Tıp AD) 6. Yrd. Doç.Dr. Nursen İLÇİN (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO ) 7. Yrd. Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ (Moleküler Tıp AD) Sekreter : Neslihan GÜNGÖR BOLOGNA -BERGEN SÜRECİ SBE DERS GİRİŞLERİ ÇALIŞMA GRUBU 1. Yrd. Doç.Dr. Zahide ÇAVDAR 2. Yrd. Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ 3. Araş. Gör. Berivan ÇEÇEN 4. Araş. Gör. Berrin ÇAVUŞOĞLU 5. Araş. Gör. Ertan ÇAKMAK 6. Araş. Gör. Hale TURHAN 7. Araş. Gör. Tuğba YARDIMCI 8. Araş. Gör. Gizem ÇALIBAŞI DANIŞMANLIK KURULU 1. Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN (BAŞKAN) (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Prof. Dr. Abdullah ARSLAN (Fizyoloji AD) 3. Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN (Biyofizik AD) 4. Prof. Dr. Zuhal BAHAR (Hemşirelik Fakültesi) 5. Doç. Dr. Murat ÖRMEN (Biyokimya AD) 6. Doç. Dr. Sefa KIZILDAĞ (Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD) 7. Doç. Dr. Nüket MAS (Anatomi AD) 8. Doç. Dr. Işıl TEKMEN (Histoloji AD) 9. Araş. Gör.Yasemin AYHAN (Enstitü öğrenci temsilcisi) Sekreter: Meltem ÇAKARAY- Fulya KÜÇÜK SBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU 1. Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ (BAŞKAN) (Fizyoloji AD) 2. Prof.Dr. Sema SAVCI (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO)

20 3. Prof.Dr. Osman YILMAZ (Laboratuar Hayvanları Bilimi AD) 4. Doç.Dr. Mete EDİZER (Anatomi AD) Sekreter: Hale KARAÇÖL AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ALT KURULU (ADEK) 1. Doç. Dr. Tonay İNCEBOZ (BAŞKAN İÇ TETKİKÇİ) (Parazitoloji AD) 2. Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD Başkanı) 3. Prof.Dr. Süleyman SEVİNÇ (Bilgisayar Mühendisliği) 4. Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) 5. Yard. Doç.Dr. Yavuz DOĞAN (Mikrobiyoloji AD) Sekreter: Neslihan GÜNGÖR BURS KOMİSYONU 1. Prof. Dr. Gülgün OKTAY(BAŞKAN) (Biyokimya AD) 2. Prof.Dr. Nihal GELECEK (Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO) 3. Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) 4. Doç.Dr. N.Nüket MAS (Anatomi AD) 5. Yard. Doç.Dr. Özlem BİLİK (Hemşirelik Fakültesi) Sekreter: Beyhan GÜRKAN ÇATIŞMA ÇÖZÜM KOMİSYONU 1. Prof.Dr. A.Hüseyin BASKIN (BAŞKAN) (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Doç.Dr. Sefa KIZILDAĞ (Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD) 3. Doç.Dr. N.Nüket MAS (Anatomi AD) 4. Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can BİLGİN (Tıp Eğitimi AD) Sekreter: Beyhan GÜRKAN ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KOMİSYONU 1. Prof.Dr. A.Hüseyin BASKIN (BAŞKAN) (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Asiye ZENGİN 3. Meltem ÇAKARAY 4. Fisun YEŞİLKAYA AF KOMİSYONU 1. Prof.Dr. A.Hüseyin BASKIN (BAŞKAN) (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Prof.Dr. Nihal GELECEK (Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO) 3. Doç.Dr. Bekir Uğur ERGÜR (Histoloji ve Embriyoloji AD) 4. Doç.Dr. Ayşe BEŞER (Hemşirelik Fakültesi) 5. Doç.Dr. Tonay İNCEBOZ (Parazitoloji AD) Sekreter: Elif POLATTÜRK İÇ KONTROL STANDARTLARI ÇALIŞMA GRUBU 1. Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN(BAŞKAN) (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Doç. Dr. Mustafa GÜVENÇER(Anatomi AD) 3. Doç. Dr. Tonay İNCEBOZ (Parazitoloji AD) 4. Asiye ZENGİN 5. Elif POLATTÜRK 6. Volkan BAŞÇETİN SBE KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) SBE KALİTE KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr. A.Hüseyin BASKIN (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) SBE KALİTE DOKÜMANTASYON SORUMLUSU Neslihan GÜNGÖR (Öğrenci İşleri Birimi) SBE ERASMUS KOORDİNATÖRÜ Yrd.Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ (Moleküler Tıp AD) SBE MEVLANA KOORDİNATÖRÜ Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) SBE KARİYER PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ Yrd.Doç.Dr. Zahide ÇAVDAR (Moleküler Tıp AD) SBE ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ Araş. Gör. Yasemin AYHAN

21 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ 2547 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ 2547 SAYILI KANUNUN 35.MADDESİ / ÖYP

22 ENSTİTÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ADI SOYADI KADROSU ANABİLİMDALI 1. Berivan ÇEÇEN Araştırma Görevlisi 50/D Biyomekanik /DR 2. Bora UZUN Araştırma Görevlisi 50/D Biyomekanik / DR 3. Gökhan KARAKÜLAH Araştırma Görevlisi 50/D Biyomekanik / DR 4. Ozan AKÇAY Araştırma Görevlisi 50/D Biyomekanik / DR 5. Berrin ÇAVUŞOĞLU Araştırma Görevlisi 50/D Sinirbilimler / DR 6. Ceren HIDIROĞLU Araştırma Görevlisi 50/D Sinirbilimler / DR 7. Kemal Uğur TÜFEKCİ Araştırma Görevlisi 50/D Sinirbilimler / DR 8. Dijle ÖZER AYAR Araştırma Görevlisi 50/D Hemşirelik (ÇSH DR) 9. Ayşegül SAVCİ Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (CHH DR) 10. Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (İHH DR) 11. Hasan Fehmi DİRİK Araştırma Görevlisi SBE-ÖYP Hemşirelik (HYH YL) 12. Elif ULUDAĞ Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (DKH YL) 13. Hatice DORUM Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (CHH YL) 14. Hale TURHAN Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (CHH DR) 15. Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (İHH DR) 16. Merve ERTUĞRUL Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (DKH YL) 17. Saadet ANDIÇ Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (CHH DR) 18. Tuğba YARDIMCI Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (İHH DR) 19. Yasemin AYHAN Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (HYH YL) 20. Canan DEMİR BARUTÇU Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (İHH DR) 21. Dilay AÇIL Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (HSH DR) 22. Melike YÖNDER Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (PSH DR) 23. Akgün YEŞİLTEPE Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (HSH YL) 24. Menevşe SAMUR Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (HY-YL) 25. Ayşe ÇALOĞLU Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (HSH DR) 26. Cansu KOŞAR Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (İHH-YL) 27. Özlem SOYER Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (CHH-YL) 28. Didem KELEŞ Araştırma Görevlisi 50/D Biyokimya / DR 29. Ebru TAYLAN Araştırma Görevlisi 50/D Biyokimya / DR 30. Melis KANT Araştırma Görevlisi 50/D Biyokimya / DR 31. Emine KANDEMİŞ Araştırma Görevlisi 50/D Tıbbi Biyoloji ve Genetik/DR 32. Seda BAYKAL Araştırma Görevlisi 50/D Tıbbi Biyoloji ve Genetik/DR 33. İmge KUNTER Araştırma Görevlisi 50/D Tıbbi Biyoloji ve Genetik/DR 34. Vahide BAYRAKAL Araştırma Görevlisi 50/D Mikrobiyoloji ve Klinik Mik./DR 35. Ertan ÇAKMAK Araştırma Görevlisi 50/D Mikrobiyoloji ve Klinik Mik./DR 36. Gonca İNANÇ Araştırma Görevlisi 50/D Biyofizik / DR 37. Çağdaş GÜDÜCÜ Araştırma Görevlisi 50/D Biyofizik / DR 38. Serhat TAŞLICA Araştırma Görevlisi 50/D Biyofizik / DR 39. Gonca KAMACI Araştırma Görevlisi 35. Laboratuvar Hayvanları Bilimi / DR 40. Caner ÇETİNKAYA Araştırma Görevlisi 50/D Fizyoloji / DR 41. Duygu HARMANCI Araştırma Görevlisi 50/D Moleküler Tıp / DR 42. Ayşe Pınar ERÇETİN Araştırma Görevlisi SBE-ÖYP Onkoloji / DR 43. Gizem ÇALIBAŞI Araştırma Görevlisi SBE-ÖYP Onkoloji / DR 44. Turhan KAHRAMAN Araştırma Görevlisi ÖYP Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTN) / DR 45. İsmail ÖZSOY Araştırma Görevlisi ÖYP Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YL 46. Buse ÖZCAN Araştırma Görevlisi SBE-ÖYP Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon /YL 47. Güven GÜVENDİ Araştırma Görevlisi ÖYP Fizyoloji /DR

23 T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM GÜZ YARIYILI Başvuruların Alınması Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans için) Bilim Sınavı Kesin Kayıtlar ve Ders izleme Formu Teslimi (Yeni kayıtlanacak öğrenciler için) Ders İzleme Formlarının Teslimi ve katkı payı ödemeleri Öğrenimine devam eden (eski kayıtlı) öğrenciler için DERSLER YARIYIL SONU SINAVLARI BÜTÜNLEME SINAVI DÖNEM BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ Temmuz 2013 ( güz yarıyılı ön kayıt başvuru tarihlerine bakınız) 30 Temmuz Ağustos Eylül Eylül Eylül Ocak Ocak Şubat Eylül Şubat BAHAR YARIYILI Başvuruların Alınması Ocak 2014 ( bahar yarıyılı ön kayıt başvuru tarihlerine bakınız) Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans için) 14 Ocak 2014 Bilim Sınavı 17 Ocak 2014 Kesin Kayıtlar ve Ders izleme Formu Teslimi (Yeni kayıtlanacak öğrenciler için) Şubat 2014 Ders İzleme Formlarının Teslimi ve katkı payı ödemeleri Öğrenimine devam eden (eski kayıtlı) öğrenciler için Şubat 2014 DERSLER 24 Şubat Haziran 2014 YARIYIL SONU SINAVLARI Haziran 2014 BÜTÜNLEME SINAVI 30 Haziran-05 Temmuz 2014 DÖNEM BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 24 Şubat Temmuz 2014

24 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ANATOMİ ANABİLİM DALI Anatomi Yüksek Lisans Prog. (ANA-YL) Anatomi Doktora Prog. (ANA-DR) BİYOFİZİK ANABİLİM DALI Biyofizik Yüksek Lisans Prog. (BYF-YL) Biyofizik Doktora Prog. (BYF-DR) BİYOKİMYA ANABİLİM DALI Biyokimya Yüksek Lisans Prog. (BİO-YL) Biyokimya Doktora Prog. (BİO-DR) BİYOMEKANİK ANABİLİM DALI Biyomekanik Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Progr. (BMK-YL-BH) Biyomekanik Yüksek Lisans Prog. (BMK-YL) Biyomekanik Doktora Bilimsel Hazırlık Prog. (BMK-DR-BH) Biyomekanik Doktora Prog. (BMK-DR) Biyomühendislik Doktora Bilimsel Hazırlık Prog. (BMÜ-DR-BH) Biyomühendislik Doktora Prog. (BMÜ-DR) (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji - Biyomühendislik Anabilim Dalı İle Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalı Ortak Prog. ) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI Sporda Psiko-Sosyal Alanlar (BSP YL) Hareket ve Antrenman Bilimi (BSH YL) FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI Farmakoloji Yüksek Lisans Prog. (FAR-YL) Farmakoloji Doktora Prog. (FAR-DR) Toksikoloji Yüksek Lisans Prog. (TOK-YL) Toksikoloji Doktora Prog. (TOK-DR) FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI Fizyoloji Doktora Prog. (FİZ-DR) Egzersiz Fizyoloji Doktora Prog. (EFZ-DR) Egzersiz Fizyoloji Yüksek Lisans Prog. (EFZ-YL) Egzersiz Fizyoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans Prog. (II.Öğretim) (EFZ-YL-Tezsiz) HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI Halk Sağlığı Yüksek Lisans Prog. (HSA-YL) Halk Sağlığı Doktora Prog. (HSA-DR) İş Sağlığı Doktora Prog. (İŞS-DR) HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Prog. (HİS-YL) Histoloji ve Embriyoloji Doktora Prog. (HİS-DR) KULAK-BURUN-BOĞAZ ANABİLİM DALI Odyoloji Yüksek Lisans Prog. (KBB-YL)

25 Odyoloji Doktora Prog. (KBB-DR) LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ ANABİLİM DALI Laboratuvar Hayvanları Bilimi YL Prog. (LHB-YL) Laboratuvar Hayvanları Bilimi DR Prog. (LHB-DR) MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI Medikal Fizik Yüksek Lisans Prog. (MDF-YL) Medikal Fizik Doktora (MDF-DR) MEDİKAL İNFORMATİK ANABİLİM DALI Medikal İnformatik Bilimsel Haz. (II.Öğretim) (MİF-YL-BH) Medikal İnformatik (Tezsiz) Y.L (II.Öğretim) (MİF-YL-Tezsiz) Tıbbi Bilişim Bilimsel Hazırlık (MİF-YL-BH-) Tıbbi Bilişim Yüksek Lisans (MİF-YL-Tıbbi Bilişim) MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI Moleküler Tıp Yüksek Lisans Prog. (MOT-YL) Moleküler Tıp Doktora Prog. (MOT-DR) MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Prog. (MİK-YL) Mikrobiyoloji Doktora Prog. (MİK-DR) ONKOLOJİ ANABİLİM DALI Temel Onkoloji Yüksek Lisans Prog. (ONK-YL) Temel Onkoloji Doktora Prog. (ONK-DR) PARAZİTOLOİİ ANABİLİM DALI Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans Prog. (PAR-YL) Tıbbi Parazitoloji Doktora Prog. (PAR-DR) SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON ANABİLİM DALI Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Y.L. Prog. (SKA-YL) SİNİRBİLİMLER ANABİLİM DALI Temel Sinirbilimler Yüksek Lisans Prog. (SBİ-YL) Temel Sinirbilimler Doktora Prog. (SBİ-DR) Klinik Sinirbilimler Yüksek Lisans Prog. (SBK-YL) TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Prog. (TBG-YL) Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora Prog. (TBG-DR) TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Tıp Eğitimi Yüksek Lisans Prog. (TEG-YL) Tıp Eğitimi Doktora Prog. (TEG-DR) FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (İng) YüksekLisans P.(PTR-YL) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Prog. (FTR-YL) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Prog. (FTR-DR) FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Muskuloskeletal Fizyoterapi Yüksek Lisans Prog. (FTM-YL) Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Y.Lisans Prog. (FTN-YL) Protez-Ortez YL Prog. (FTP-YL) Ortopedik Fizyoterapi YL Prog.(FTO-YL) Geriatrik Fizyoterapi YL Prog. (FTG-YL) KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ ANABİLİMDALI Kardiyopulmoner Fizyoterapi YL

26 HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI Cerrahi Hastalıkları Hemş. Yüksek Lisans Prog. (CHH-YL) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Prog. (CHH-DR) Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. Yüksek Lisans Prog. (ÇSH-YL) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemş. Doktora Prog.(ÇSH-DR) Doğum ve Kadın Hast. Hemş. Yüksek Lisans Prog.(DKH-YL) Doğum ve Kadın Hast. Hemş. Doktora Prog. (DKH-DR) Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. (HSH-YL) Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Prog. (HSH-DR) Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Prog. (HEH-YL) Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans Prog. (HYH-YL) Hemşirelikte Yönetim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Prog. (HYH-YL-Tezsiz) Hemşirelikte Yönetim Doktora Prog. (HYH-DR) İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. (İSH-YL) İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. (İHH-YL) İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Prog. (İHH-DR) Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. (ONH-YL) Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. (PSH-YL) Psikiyatri Hemşireliği Doktora Prog. (PSH-DR) RADYOFARMASOTİK BİLİMLER ANABİLİM DALI Radyofarmasotik Bilimler Yüksek Lisans Prog. (RDF-YL) UYKU VE BİLİNÇ DURUMLARI ANABİLİM DALI Temel Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans Prog (TUB-YL) Klinik Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans Prog. (KUB-YL) NOT: Enstitümüz Kılavuzunun basılmış/tam haline, başvurmanız durumunda Öğrenci İşleri Birimimizden ulaşabilirsiniz. Tel:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008 2012 MART 2007 ESOGÜ Stratejik Planı 2008 2012 28 Mart 2007 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiştir. Eskişehir Osmangazi

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI SUNUŞ İzmir de yaşam insanlara sayısız güzellikler sunar. 10 000 yıllık tarihi, doğası, ören yerleri, kültürü ve insanları ile

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ii Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!.. ATAM İZİNDEYİZ...

Detaylı

İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi

İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi 2 0 1 4-2 0 1 5 İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi Merhaba Aramıza hoş geldin. Bugünden itibaren sen de İstanbul Medeniyet Üniversitesinin güzide mensuplarından birisi oldun. Ümit

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2012-30 Eylül 2013

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2012-30 Eylül 2013 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2012-30 Eylül 2013 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 EKİM 2013-30 EYLÜL 2014

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 EKİM 2013-30 EYLÜL 2014 bilim bizde toplanır bizden yayılır BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 EKİM 2013-30 EYLÜL 2014 baskent.edu.tr Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 20. km, 06810 ANKARA Tel: (312) 246 66 66 Fax: (312) 246 66 05 BAŞKENT

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... iv GRAFİK LİSTESİ... v SUNUŞ... vi 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1. Eğitim Fakültesinin Kuruluşu...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER VE KURUMSAL YAPI 1. Genel Bilgiler 1.1. Üniversite Hakkında 1.2. Misyon 1.3. Vizyon 1.4. Temel Değerlerimiz 2.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ...: 3 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU...: 7 1- AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİMİZ...: 10 1.1- Akademik Birimler...: 10 1.2- İdari Birimler...: 19 2.GENEL BİLGİLER...: 24 2.1- Yetki, Görev

Detaylı

2013 2017 STRATEJİK PLANI

2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI 2012 ZONGULDAK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ GRAFİKLER LİSTESİ... İV ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ....İHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007

www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007 www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007 2 Amfi Tiyatro / Bağlıca Kampüsü Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Zeynep Kayhan Ögr. Gör. Dr. Selmin Terzioğlu Ögr. Gör. Bülent Bingöl

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12. FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fizik Bölümü TC İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.2011 2. baskı FEDEK Özdeğerlendirme Raporu Sayfa 1 FEDEK Özdeğerlendirme Raporu

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 2011 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 0 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 l Genel Bilgiler 4 A Misyon-Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 i İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ... 1 2. ÜNİVERSİTEMİZ... 2 3. ÖZDEĞERLENDİRME....5 3.1. GİRDİLER (KAYNAKLAR)... 5 3.1.1. Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey... 5 3.1.2. Akademik Personel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ D Ö N E M İ STRATEJİK

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ D Ö N E M İ STRATEJİK ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 D Ö N E M İ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ...3 2. MİSYON VİZYON...5 3. TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ...5 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...6 5. STRATEJİK AMAÇ

Detaylı

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 İÇİNDEKİLER 1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 2.1. Tarihi Gelişim... 9 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 10 2.3. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Nisan 2010 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2015 2019

STRATEJİK PLAN 2015 2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr T.C. STRATEJİK PLAN 2015-2019 Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak

Detaylı