T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İZMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İZMİR"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KILAVUZU İZMİR

2 Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İnciraltı İZMİR Tel : Faks : Web : http//:www.deu.edu.tr/saglikbil ISBN: Basım Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası İnciraltı İZMİR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN Yrd. Doç. Dr. Zahide ÇAVDAR Yrd. Doç. Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ Öğr. Gör. Dr. Hikmet GÜMÜŞ Araş. Gör. Vahide BAYRAKAL Araş. Gör. Ertan ÇAKMAK Araş. Gör. Gizem ÇALIBAŞI Araş. Gör. Berrin ÇAVUŞOĞLU Araş. Gör. Hale TURHAN Araş. Gör. Tuğba YARDIMCI Kerim DOYURAN Feriha ÖZKAYA Asiye ZENGİN Hale SARCANÖZ Fisun YEŞİLKAYA Sevda ŞEDDADİ Elif POLATTÜRK Neslihan GÜNGÖR Meltem ÇAKARAY Beyhan GÜRKAN Fulya KÜÇÜK Ferhat DEVRİM Hasan ERİKLİ Volkan BAŞÇETİN Alpaslan ATIL Ayhan TOĞRUL Şafak ÇAKIRER Mehmet BOZKURT Bayram KARADAŞ

3

4 ÖNSÖZ Bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemeler, bir toplumun gelişmesinde değerli katkılar sunar. İlerlemeyi gerçekleştiren bilim insanları bilimsel disiplini, araştırmayı, geliştirmeyi, sorgulamayı standart, bilimsel bir sistem içinde öğrenmelidirler. Üniversitemiz ile yaşıt olarak kurulan Sağlık Bilimleri Enstitümüzün temel amacı, ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli bilim insanı iş gücünü yetiştirmektir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında, Bologna Kriterleri esas alınarak farklı disiplinlerde ve disiplinler arası (multi-disipliner) eğitim programları uygulanmaktadır. Uygulanan lisansüstü eğitim programlarında (yüksek lisans, doktora) alınan diplomaların uluslar arası geçerliliği, Avrupa Komisyonunun onayladığı Diploma Eki ile sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanlarda her zaman işbirliğine, değişime açık ve deneyimli olan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi nin lisans eğitiminde olduğu kadar, lisansüstü eğitim programlarında da ne kadar titiz ve başarılı olduğunun bir başka kanıtıdır. Sağlık Bilimleri alanında Translasyonel Tıp kavramının (temel araştırmalar-translasyonel araştırmalar-klinik araştırmalar) gerek istihdam gerekse akademik gereksinimleri karşılamadaki ihtiyacı bilinen bir gerçektir. Öngörülen bu ihtiyaç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü nün gelecekteki yerini de tanımlamaktadır. Sürekli yeniliğe açık ve dengeli yapısı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bugüne dek 733 yüksek lisansiyer ve 273 de doktoran mezun etmiştir. Ulusal ve uluslararası projeler, bilimsel sunumlar, tartışmalar ve bilimsel ve teknolojik alandaki etkinliklerde, araştırmacılara ve onların mentorlarına başarılar diliyorum. Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN Rektör

5 Enstitü kelime anlamı olarak kurmak, başlatmak (Lat. instituo) demektir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık alanında bilimsel temelleri hazırlamak, kurmak, başlatmak, yerleştirmek görevlerini üstlenmiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında ilgili anabilim dallarını ve programları bir araya getirmeyi, eşgüdüm ve uyum içinde sürekli çalışmalarını sağlamayı amaçlar. Bu amaçla, üniversitemizin kurulduğu tarihte (1982) doğrudan rektörlüğe bağlı kurulmuştur. Enstitümüz şemsiye kurum olarak Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ilgili Anabilim Dalları ve ilgili Yüksek Lisans ve Doktora programlarını başlatır, sürdürür, kontrol eder ve yeniler. Bu noktada başlattığı Toplam Kalite çalışmaları çerçevesinde de 2013 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nden TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri temel, belgelendirme, proses yönetimi ve iç denetim eğitimleri alınmış, enstitü personeli bireysel olarak da belgelendirilmiştir. Enstitümüz 2014 yılı içinde resmi belgelendirme başvurusu için hazırlanmaktadır. Rönesans, görmekten/duymaktan, ölçmeye/saymaya geçmektir. Enstitümüz, dikkatle izlediği ve uyguladığı Bologna Kriterleri ni 2013 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) ve Bologna Eşgüdüm Kurulu (BEK) denetimindeki Diploma Eki çalışmaları dahilinde, Yüksek Lisans programlarında başarı ile yaşama geçirmiştir. Önümüzdeki yılın en belirgin kalite hedefi, bu başarıyı Doktora programlarımızda da yinelemektir. Enstitümüz bünyesinde ilk kez 2003 yılında kurulan ve bugün sayıları dokuzu bulan multidisipliner anabilim dalları ve bu anabilim dallarının yüksek lisans ve doktora programları enstitümüzün çağdaş bilime ve teknolojiye ayak uydurma kararlılığının da bir başka göstergesidir. 1. Biyomekanik ve 2. Medikal İnformatik Anabilim Dalları 2003 yılında, 3. Laboratuar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı 2004 yılında, 4. Sinirbilimler Anabilim Dalı 2005 yılında, 5. Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve 6. Medikal Fizik Anabilim Dalları 2006 yılında, 7. Moleküler Tıp Anabilim Dalı 2009 yılında, 8. Radyofarmasötik Bilimler Anabilim Dalı 2011 yılında, 9. Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalı 2013 yılında, Yüksek Öğretim Kurumu onayı ile kurulmuşlar ve kuruluş yıllarında ve/veya izleyen yıllarda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına başlamışlardır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, otuz yılı aşan deneyimi ve birikimiyle bilimsel-teknolojik alanlardaki eğitim-öğretimde, liderlik rolü üstlenmeli ve yol gösterici olmalıdır. Akademik kurumların ve ticari şirketlerin araştırma geliştirme merkezlerini ayakta tutacak, besleyecek bilimsel insan iş gücü ne ihtiyaç vardır. Temel ve Klinik Anabilim Dalları arasındaki işbirliğinde köprü ( From bedside to benchside - from benchside to bedside ) oluşturabilecek, ortak bir dilin konuşulabileceği multidisipliner bir anabilim dalı projesi, bu gereksinim ile gündeme gelmiştir. Sağlık Bilimleri ve Biyomühendislik alanında profesyonel araştırmacılar yetiştirmek amacıyla, Avrupa ve Kuzey Amerika da birçok örnekleri bulunan Multi-Disipliner Translasyonel Tıp Anabilim Dalı kurulması ve Yüksek Lisans programı açılması süreci başlatılmıştır. Öğretim üyelerimizin bu projeye destekleri ve katılımları son derecede değerli olmuştur ve olmaktadır. Oluşturduğu alt kurullar yanında, tarih ve 16/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan döner sermaye yapısı ve yine tarih ve 17/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile imeceye açılan ve ilk beş yıl içinde Science Citation Index Expanded (SCIE) ı hedef seçen Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Geliştirme Dergisi (SABAGED) ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ulusal ve uluslararası işbirliği içinde bilim teknoloji, eğitim ve araştırma platformlarındaki saygın yerini sürdürmek kararlılığındadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, bulunduğu kritik rolün bilincinde olarak bugüne kadar ulaştığı hedefleri, gelecek hedefleri için oluşturulmuş bir bilinç düzeyi olarak görmektedir. Yetiştirdiği her bir lisansüstü eğitim mezununun hangi nitelikleri kazanarak ulusal ve/veya uluslararası bilim, teknoloji ve iş dünyasına atılacağı kaygısını daima taşımıştır. Bu çerçevede 2014 yılında yapılması planlanan Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı, enstitümüz ev sahipliğinde iç ve dış paydaşları bir araya getirecektir. Enstitümüz, lisansüstü eğitim alan bütün bireylerin eğitim alabilme hakkı temelinde burs alabilmeleri yanında, mezun olduklarında da dış paydaşlar ile (akademik kurumlar, devlet kurumları, iş çevreleri, ) profesyonel bir noktada buluşabilmeleri için planlama ve çalışmalar yapılmasının gerekliliğini vurgulamayı önemli bir sorumluluk olarak görmektedir. Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. K. İbrahim ASTARCIOĞLU Müdür

6 İÇİNDEKİLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kuruluş ve Tarihçe Bilimsel Etkinlikler Uluslararası İlişkiler Üst Yönetim ve İdari Personel Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim-Araştırma Kurul üyeleri Araştırma Görevlileri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takvimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler-İçerikleri Course Contents for İnternational Students Anatomi Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Biyofizik Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Biyokimya Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Biyomekanik Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Farmakoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Fizyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD Lisansüstü Programları ve Ders İçerikleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Lisansüstü Programları ve Ders İçerikleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Hemşirelik Anabilim Dalı Lisansüstü Programları ve Ders İçerikleri Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Kardiyopulmoner Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Medikal Fizik Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Medikal İnformatik Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Moleküler Tıp Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Onkoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programları ve Ders İçerikleri Parazitoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Radyofarmasotik Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Lisansüstü Program ve Ders İçerikleri Sinirbilimler Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalı Lisansüstü Programlar ve Ders İçerikleri Öğrenci Kayıt ve Kabul Şartları Lisansüstü Programlarına Giriş Önkoşulları Mezunların Yıllara Göre Sayısal Dağılımı Tez Yazım Kurallar

7 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE TARİHÇE KURULUŞ TARİHİ: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili lisansüstü eğitim yapmak amacı ile Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı olarak tarih ve 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 18/h maddesi gereğince kurulmuştur. Lisansüstü öğretim yönetmeliğinin gün sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra, daha önce Tıp Fakültesinde çalışmalarını sürdüren 4 lisansüstü öğrencinin intibakları yapılarak başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetleri bugüne dek giderek artan bir yoğunlukla sürdürülmektedir. 03 Mart 1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim- Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5/c maddesine göre Enstitümüzde Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dalları ile Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Onkoloji Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu lisansüstü eğitimleri ve Enstitümüz bünyesindeki Multidisipliner Anabilim Dallarımız olan; Biyomekanik Anabilim Dalı, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı, Medikal Fizik Anabilim Dalı, Medikal İnformatik Anabilim Dalı, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı, Sinirbilimler Anabilim Dalı, Radyofarmasötik Bilimler Anabilim Dalı, Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalında lisansüstü eğitimleri yapılmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü nün amacı, sağlık alanına giren üniversite mezunlarına, tıp ve sağlık bilimleri yönünden başarılı bilim adamı yetiştirmeye yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı eğitim ile araştırma yapma olanağı sağlamak; bilimsel yeniliklere açık, ulusal ve uluslararası boyutlarda etkin akademisyen kadrolar yetiştirmektir. Böylece kuruluşun gerçekleştiği 1982 yılında 4 öğrenci ile başlayan mezuniyet sonrası eğitimleri hızla artmıştır. Öte yandan Enstitü bünyesinde yer alan lisansüstü programları da geçen yıllarla doğru orantılı olarak giderek artmaktadır Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Enstitümüze bağlı 30 doktora, 51 yüksek lisans programı bulunmaktadır. Enstitümüzde 195 doktora öğrencisi, 400 yüksek lisans öğrencisi kayıtlıdır. Toplamda 595 öğrencisi olan Enstitümüzde, Müdür ve Müdür Yardımcıları dahil olmak üzere 4 Profesör, 3 Yardımcı Doçent ve 2 Uzman ile 47 Araştırma Görevlisi (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi ve 35.maddesi ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında) fiilen görev yapmaktadır.

8 ENSTİTÜNÜN KURULUŞUNDAN İTİBAREN GÖREV YAPMIŞ OLAN YÖNETİCİLER Prof.Dr. Hatice KARHAN tarihinde atanmış ve göreve başlamış, tarihinde görev süresi sona ermiştir. Prof.Dr. Melahat OKUYAN tarihinde atanmış ve göreve başlamış, tarihinde görev süresi sona ermiştir. Prof.Dr. İ. Ruhi TÖRE tarihinde atanmış ve göreve başlamış, tarihinde görev süresi sona ermiştir Prof.Dr. A.Sevin ERGİN tarihinde atanmış ve göreve başlamış, tarihinde görev süresi sona ermiştir. Prof.Dr. Fethi İDİMAN tarihinde vekaleten göreve başlamış, tarihinde yeni müdürün atanmasıyla vekaleti sona ermiştir. Prof.Dr. Ayşen BAYKARA tarihinde göreve başlamış, tarihinde görev süresi sona ermiştir. Prof.Dr. Gül GÜNER tarihinde göreve başlamış, tarihinde yeniden atanmıştır tarihinde yeniden atanmıştır tarihinde vekaleten atanmıştır. Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU tarihinde göreve başlamıştır tarihinde yeniden atanmıştır.

9 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL ETKİNLİKLER Konferans, Helicobacter pylori, How much we learn in nearly three decades, Prof. Dr. Guillermo I. PEREZ - PEREZ 27 Nisan 2010 Konferans, Toplumsal Katılım ve Ergoterapi, Prof. Dr. Hülya KAYIHAN, 11 Kasım 2010 Konferans, Moleküler Tıbba Giriş, Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, 12 Kasım 2010 Konferans, Molekülden Dokuya Dokudan Kliniğe, Prof.Dr.Erdener ÖZER, 07 Ocak 2011 Konferans, Vitaminler, Prof. Dr. Nur ARSLAN, 14 Ocak 2011 Konferans, Distoni ve Torsin A : Nöron Hücrelerindeki Önemi, Nida DEMİRBIÇAK, 21 Ocak 2011 Konferans, İleri Evre Prostat Kanser Tedavisinde Doxataksel in Ginseng ile Kombinasyonu, Fırat SOYARAT 28 Ocak 2011 Konferans, Kollajenazlar ve Zimografik Teknikler, Şeniz İNANÇ, 18 Şubat 2011 Konferans, Synergistic Effects of Tea Polyphenols and Ascorbic Acid on Human Lung Adenocarcinoma SPC- A-1 Cells, Uzm.Dr.Yasemin SAYGIDEĞER, 03 Mart 2011 Konferans, Selenyum ve Bir Beyin Tümörü: Glioblastoma Multiforme, Duygu HARMANCI, 10 Mart 2011 Konferans, All-Trans-Retinoic Acid Treatment Inhibits the Growth of Retinoic Acid Receptor Messenger Ribonucleic Acid Expressing Thyroid Cancer Cell Lines but Does Not Reinduce the Expression of Thyroid- Specific Genes, Pınar KEMANLI, 17 Mart 2011 Konferans, Fluorogenic Probes Applied to the Study of Induced Oxidative Stress in the Human Leukemic HL60 Cell Line Reza SALİMİ, 31 Mart 2011 Konferans, Genetik Hastalıklarda Güncel Laboratuvar İncelemeleri Prof.Dr. Ayfer ÜLGENALP, 14 Nisan 2011 Konferans, A New Redox-Dependent Mechanism of MMP-1 Activity Control Comprising Reduced Low- Moleculer-Weight Thiols and Oxidizing Radicals Murat SİPAHİ, 26 Mayıs 2011 Konferans, Moleküler Tıp Anabilim Dalı ve Geleceği, Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, 21 Ekim 2011 Konferans, Vestibular Evoked - Potentials Prof. Dr. Gabor Michael HALMAGYI, 01 Aralık 2011 Seminer, Yaşam Süresi Niçin Uzuyor? Araş. Gör. Duygu HARMANCI, 22 Nisan 2010 Seminer, MHC Sınıf 1 Genlerinin Transkripsiyonel Regülasyonu, Yard. Doç. Dr. Zeynep SERCAN, 29 Nisan 2010

10 Seminer, Hepatosellular Karsinoma Hücrelerinde Proliferasyonun Kontrolü, Doç. Dr. Esra ERDAL 06 Mayıs 2010 Seminer, Otofaji Madalyonun İki Yüzü, Feriha ÖZKAYA, 27 Mayıs 2010 Seminer, Demansta Beyin Omurilik Sıvısında Biomarkerler, Ali Rheza Atri, 6 Şubat 2011 Seminer, Biyomalzemelerin Sağlıkta Rolü, Prof.Dr. Vasıf HASIRCI, 19 Ocak 2012 Kongre, ORPHEUS, Nisan 2011 Kurs, (Teorik) Kanser Biyolojisinde Güncel Konular, Bülent ÖZPOLAT M.D, PhD, 31 Mayıs 03 Haziran 2011 Kurs, Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi ve Referans Aralıkları Hesaplama Kursları, Ocak 2012 Kurs, Oksidatif Stres, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi, Prof.Dr.Miral DİZDAROĞLU, Mayıs 2012 Kurs, Enstitümüz personeli Nisan 2013 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsünden aşağıdaki eğitimleri almıştır. TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi Proseslerin Yönetimi Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi Çalıştay, Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı, Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, Prof. Dr. Güldal KIRKALI, Prof. Dr. Mine DOLUCA, Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN, Prof. Dr. Neşe ATABEY, Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Prof. Dr. Osman YILMAZ, Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ, Doç. Dr. Ayşe BEŞER, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can BİLGİN, Prof. Dr. Zuhal BAHAR, Doç. Dr. Şermin GENÇ Haziran 2011 Çalıştay, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bologna Toplantısı Programı, Yrd.Doç.Dr. Ethem DUYGULU 23 Şubat 2012 Çalıştay, Moleküler Görüntüleme, Prof.Dr. Angel HERRAEZ, 2-4 Nisan 2012 Çalıştay, Sağlıkta İnovasyon, Üniversiteden Sanayiye, Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, Prof. Dr.Kemal BAYSAL, Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN, Mayıs 2013

11 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

12 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Avrupa Birliğine giriş sürecinde önemli bir kapı oluşturacağına inandığımız uluslararası ilişkiler ve Hayatboyu Öğrenme Programı, Türkiye nin tanıtımında ve ülkemiz ile ilgili önyargıların giderilmesinde büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bilimsel ve eğitim alanında işbirliği olanakları da sağlayacak olan bu programlar, her düzeyde eğitime bilimsel ve ekonomik destek verecektir. Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından Hayatboyu Öğrenme Programı, ilk olarak Socrates 1 programı olarak 1995 yılında başlatılmıştır yılları arasında Socrates 2 olarak süren programa 31 ülke katılmaktadır yılında adı Hayatboyu Öğrenme Programı olarak değiştirilen bu program 2013 yılına dek devam edecektir. Programın temel amacı kaliteli eğitimin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda her düzeydeki eğitimde Avrupa boyutunu geliştirmek ve güçlendirmek, Avrupa dillerinin bilinmesini, öğrenilmesini arttırmak, Avrupa da işbirliği ve değişimi sağlamak, eğitimde yenilikleri desteklemek, ortak ilgi alanları ve politikaları aramak, eğitimin her alanında eşit olanaklar sağlamak gibi hedefleri vardır. Hayat Boyu Öğrenme Programı sektörel programlar, ortak konulu programlar ve Jean Monnet programından oluşmaktadır. Sektörel programların alt programlarını Comenius (Okul Eğitimi), Grudtvig (Yetişkin Eğitimi), Erasmus (Yüksek Öğrenim), Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim) programları oluşturmakta olup, bu alt programlardan en önemlisi Erasmus dur. Lisansüstü öğrenim dahil tüm yüksek öğrenimi kapsayan bu programın temel hedefi Avrupa da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus un alt programları 3 e ayrılmaktadır. Bunlar; A) Ulusal Ajans Merkezli Faaliyetler: 1) Öğrenci hareketliliği Öğrenim hareketliliği Staj hareketliliği 2) Personel hareketliliği Personel ders verme hareketliliği Personel ders alma hareketliliği 3) Hareketliliğin Organizasyonu 4) Erasmus Yoğun Dil Kursları 5) Erasmus Yoğun Program Projeleri 6) Erasmus Hazırlık Ziyaretleri 7) Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları 8) Bologna Projesi B) AB Komisyonu Merkezli Faaliyetler: 1) Çok taraflı ortaklıklar Müfredat geliştirme projeleri Yükseköğretim kurumları ve işletmeler arasında işbirliği Yükseköğretimin modernizasyonu Sanal kampüsler 2) Çok taraflı ağlar Ağ projeleri 3) Destekleyici faaliyetler Ülkemizde bu programlara Öğretim Yılından başlamak üzere, 15 üniversite pilot olarak seçilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi de bunlardan biridir. Enstitümüz, bu programa katılabilmek amacı ile Enstitümüzün yerleşimi, özellikleri, geçmişi, kurulları, görev alan Anabilim Dalları ve burada görev yapan öğretim üyeleri ile ilgi alanları, yüksek lisans, doktora eğitimi, müfredat, kredilendirme sistemi, akademik takvim, başvuru ve kayıt koşulları, öğrenci gereksinimleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir bilgi paketi hazırlamıştır. Enstitümüz, Erasmus programı kapsamında Ruhr-Universität Bochum, Medical University of Pleven, Universita Di Pisa, Medical University of Sofia, Aachen University of Applied Sciences, Maastricht University, Sapienza - Universita Di Roma, Iuliu Hatieganu University of Medicine, Klaipeda University ve Manchester Metropolitan University ile ikili anlaşmalar yapmış olup değişim programları gerçekleştirilmektedir Öğretim Yılından başlamak üzere toplam 19 öğrencimiz Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği programları kapsamında çeşitli üniversitelere gitmiş ve yurt dışında bulundukları sürede bilgi ve görgülerini arttırmış, gittikleri üniversitelerden ders almış ve de tezlerinin bir bölümünü tamamlamışlardır. Erasmus Öğrenci Hareketliliği kapsamında anlaşmamız olan üniversitelerden 9 öğrenci de Enstitümüze yurt dışından gelmiş ve çalışmalarda bulunmuştur.

13 Bunun yanında Erasmus Ders Verme Hareketliliği ile 8 öğretim üyemiz anlaşmamız olan üniversitelerde ders vermiştir. Aynı hareketlilik ile 5 öğretim üyesi de yurt dışından gelerek Enstitümüzde ders vermiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak Erasmus programı haricinde de özellikle bilimsel etkinlikler, araştırma ve ortak projeler açısından çeşitli Avrupa Üniversiteleri ile işbirliğini hedeflemekteyiz. Bu amaçla ilişki kurduğumuz birçok Üniversite bulunmaktadır. Almanya Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Erasmus programı dışında, bilimsel etkinlikler açısından da uluslararası işbirliği antlaşması yapılmıştır. Bu kapsamda, iki doktora, bir yüksek lisans öğrencimiz bu Üniversite ye gitmiş, bilgi ve görgülerini arttırmış, araştırmalara ve eğitimlere katılmıştır. Yrd. Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Erasmus Koordinatörü

14 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜST YÖNETİM VE İDARİ PERSONELİ ENSTİTÜ ÜST YÖNETİMİ Enstitü Müdürü Prof.Dr. İbrahim Kemal ASTARCIOĞLU Enstitü Müdür Yardımcısı Prof.Dr. A. Hüseyin BASKIN Enstitü Sekreteri Asiye ZENGİN ENSTİTÜ İDARİ PERSONELİ Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Birimi İnsan Kaynakları Birimi Kurul İşlemleri Öğrenci İşleri Birimi Satınalma ve Mali İşler Birimi Maaş ve Ek ders İşlemleri Hale SARCANÖZ Fisun YEŞİLKAYA Sevda ŞEDDADİ Elif POLATTÜRK Neslihan GÜNGÖR Meltem ÇAKARAY Beyhan GÜRKAN Fulya KÜÇÜK Ferhat DEVRİM Hasan ERİKLİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Multidisipliner Anabilim Dalları Sekreteri Yazı İşleri Ulaştırma Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Volkan BAŞÇETİN Alpaslan ATIL Burcu KÖROĞLU Ayhan TOĞRUL Şafak ÇAKIRER Mehmet BOZKURT Bayram KARADAŞ

15 ENSTİTÜDE FİİLEN GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Kemal Kürşad GENÇ -SİNİRBİLİMLER AD Yrd. Doç.Dr. Zahide ÇAVDAR MOLEKÜLER TIP AD Yrd. Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ MOLEKÜLER TIP AD Yrd. Doç.Dr. Serpil TANRIVERDİ AKHİSAROĞLU MOLEKÜLER TIP AD ENSTİTÜ KADROSUNDA BULUNAN ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof.Dr. Şermin GENÇ- SİNİRBİLİMLER AD Yrd. Doç.Dr. Mustafa AKHİSAROĞLU - FİZYOLOJİ AD ENSTİTÜDE FİİLEN GÖREVLİ UZMANLAR Uzm. Dr. Püreda YAZICI - SBE Uzm. Didem Venüs YILDIZ - BİYOMEKANİK

16 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

17 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ 1. PROF.DR. İBRAHİM KEMAL ASTARCIOĞLU ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 2. PROF.DR. A. HÜSEYİN BASKIN ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI 3. PROF.DR. ORHAN MAĞDEN ANATOMİ AD BAŞKANI (ÜYE) 4. PROF.DR. HASAN HAVITÇIOĞLU BİYOMEKANİK AD BAŞKANI (ÜYE) 5. DOÇ..DR. ADİLE ÖNİZ BİYOFİZİK AD BAŞKANI (ÜYE) 6. PROF.DR. MURAT ÖZGÖREN UYKU BİLİNÇ DURUMLARI AD BAŞKANI (ÜYE) 7. PROF.DR. CANAN ÇOKER BİYOKİMYA AD BAŞKANI (ÜYE) 8. PROF.DR. ATALAY ARKAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AD BAŞKANI (ÜYE) 9. DOÇ.DR. ÖZGÜL KARAYURT CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 10. YRD.DOÇ.DR.MURAT BEKTAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 11. DOÇ.DR.SAMİYE METE DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 12. PROF.DR. ABDULLAH ARSLAN FİZYOLOJİ AD BAŞKANI (ÜYE) 13. PROF.DR. SEMA SAVCI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON AD BAŞKANI (ÜYE) FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON AD BAŞKANI 14. PROF.DR. SEDEF GİDENER FARMAKOLOJİ AD BAŞKANI (ÜYE) 15. YRD. DOÇ.DR. NURSEN İLÇİN GERİATRİK FİZYOTERAPİ AD BAŞKANI (ÜYE) 16. PROF.DR.KAZIM TUĞYAN HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD BAŞKANI (ÜYE) 17. DOÇ.DR.AYŞE BEŞER HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 18. DOÇ.DR.ŞEYDA SEREN İNTEPELER HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD BAŞKANI (ÜYE) 19. YRD.DOÇ.DR. GÜLŞAH GÜROL ARSLAN HEMŞİRELİK ESASLARI AD BAŞKANI (ÜYE) 20. PROF.DR. BELGİN ÜNAL TOĞRUL HALK SAĞLIĞI AD BAŞKANI (ÜYE) 21. DOÇ.DR. ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 22. PROF.DR. AHMET ÖMER İKİZ KBB AD BAŞKANI (ÜYE) 23. PROF.DR. SEMA SAVCI KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ AD BAŞKANI (ÜYE) 24. PROF.DR. OSMAN YILMAZ LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ AD BAŞKANI (ÜYE) 25. PROF.DR. EMEL ADA MEDİKAL FİZİK AD BAŞKANI (ÜYE) 26. PROF.DR. OĞUZ DİCLE MEDİKAL İNFORMATİK AD BAŞKANI (ÜYE) 27. PROF.DR. NİHAL GELECEK MUSKULOSKELETAL FİZYOTERAPİ AD BAŞKANI (ÜYE) 28. PROF.DR. GÜL GÜNER AKDOĞAN MOLEKÜLER TIP AD BAŞKANI (ÜYE) 29. PROF.DR. HAKKI BAHAR MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİK. AD BAŞKANI (ÜYE) 30. PROF.DR. BİLGE KARA NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ-REHABİLİTASYON AD BAŞKANI.(ÜYE) 31. PROF.DR.NUR OLGUN ONKOLOJİ AD BAŞKANI (ÜYE) 32. YRD.DOÇ.DR. ÖZLEM UĞUR ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 33. PROF.DR. BAYRAM ÜNVER ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ AD BAŞKANI (ÜYE) 34. PROF.DR. BESTİ ÜSTÜN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ AD BAŞKANI (ÜYE) 35. PROF.DR. ÇİLER AKISÜ PARAZİTOLOJİ AD BAŞKANI (ÜYE) 36. DOÇ.DR. SALİH ANGIN PROTEZ-ORTEZ AD BAŞKANI (ÜYE) 37. PROF.DR. ŞERMİN GENÇ SİNİRBİLİMLER AD BAŞKANI (ÜYE) 38. PROF.DR. A.HÜSEYİN BASKIN SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON AD BAŞKANI (ÜYE) 39. DOÇ.DR. TÜRKAN ERTAY RADYOFARMASÖTİK BİLİMLER AD BAŞKANI (ÜYE) 40. PROF.DR. NEŞE ATABEY TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK AD BAŞKANI (ÜYE) 41. PROF.DR. BERNA MUSAL TIP EĞİTİMİ AD BAŞKANI (ÜYE) ASİYE ZENGİN RAPORTÖR

18 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ PROF. DR.İBRAHİM KEMAL ASTARCIOĞLU PROF. DR. A. HÜSEYİN BASKIN PROF.DR. ZÜHAL BAHAR PROF.DR. NİHAL GELECEK DOÇ.DR. ADİLE ÖNİZ ASİYE ZENGİN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI ÜYE ÜYE ÜYE RAPORTÖR

19 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM - ARAŞTIRMA KURUL VE KOMİSYONLARI 1. ÖDÜLLENDİRME KURULU 2. BOLOGNA-BERGEN SÜRECİ UYUMLANDIRMA KURULU BOLOGNA-BERGEN SÜRECİ SBE DERS GİRİŞLERİ ÇALIŞMA GRUBU 3. DANIŞMANLIK KURULU 4. SBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU 5. AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ALT KURULU (ADEK) 6. BURS KOMİSYONU 7. ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM KOMİSYONU 8. ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KOMİSYONU 9. AF KOMİSYONU 10. İÇ KONTROL STANDARTLARI ÇALIŞMA GRUBU ÖDÜLLENDİRME KURULU 1. Doç.Dr. Oğuz ALTUNGÖZ (BAŞKAN) ( Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD) 2. Prof.Dr. Gülgün OKTAY (Biyokimya AD) 3. Doç.Dr. Salih ANGIN (Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon YO ) 4. Doç.Dr. Hilal KOÇDOR (Moleküler Tıp AD) 5. Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) 6. Doç.Dr. Ülker SÖNMEZ (Histoloji ve Embriyoloji AD) 7. Doç.Dr. N.Nüket MAS (Anatomi AD) 8. Doç.Dr. Sefa KIZILDAĞ (Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD) 9. Doç.Dr. Tonay İNCEBOZ (Parazitoloji AD) Sekreter : Neslihan GÜNGÖR - Fisun YEŞİLKAYA BOLOGNA-BERGEN SÜRECİ UYUMLANDIRMA KURULU 1. Prof.Dr. A.Hüseyin BASKIN ( Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Doç.Dr. Bekir Uğur ERGÜR (Histoloji ve Embriyoloji AD) 3. Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) 4. Yrd. Doç.Dr. Nevcivan GÜLDAŞ (Sağlık Hizmetleri Meslek YO) 5. Yrd. Doç.Dr. Zahide ÇAVDAR (Moleküler Tıp AD) 6. Yrd. Doç.Dr. Nursen İLÇİN (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO ) 7. Yrd. Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ (Moleküler Tıp AD) Sekreter : Neslihan GÜNGÖR BOLOGNA -BERGEN SÜRECİ SBE DERS GİRİŞLERİ ÇALIŞMA GRUBU 1. Yrd. Doç.Dr. Zahide ÇAVDAR 2. Yrd. Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ 3. Araş. Gör. Berivan ÇEÇEN 4. Araş. Gör. Berrin ÇAVUŞOĞLU 5. Araş. Gör. Ertan ÇAKMAK 6. Araş. Gör. Hale TURHAN 7. Araş. Gör. Tuğba YARDIMCI 8. Araş. Gör. Gizem ÇALIBAŞI DANIŞMANLIK KURULU 1. Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN (BAŞKAN) (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Prof. Dr. Abdullah ARSLAN (Fizyoloji AD) 3. Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN (Biyofizik AD) 4. Prof. Dr. Zuhal BAHAR (Hemşirelik Fakültesi) 5. Doç. Dr. Murat ÖRMEN (Biyokimya AD) 6. Doç. Dr. Sefa KIZILDAĞ (Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD) 7. Doç. Dr. Nüket MAS (Anatomi AD) 8. Doç. Dr. Işıl TEKMEN (Histoloji AD) 9. Araş. Gör.Yasemin AYHAN (Enstitü öğrenci temsilcisi) Sekreter: Meltem ÇAKARAY- Fulya KÜÇÜK SBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU 1. Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ (BAŞKAN) (Fizyoloji AD) 2. Prof.Dr. Sema SAVCI (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO)

20 3. Prof.Dr. Osman YILMAZ (Laboratuar Hayvanları Bilimi AD) 4. Doç.Dr. Mete EDİZER (Anatomi AD) Sekreter: Hale KARAÇÖL AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ALT KURULU (ADEK) 1. Doç. Dr. Tonay İNCEBOZ (BAŞKAN İÇ TETKİKÇİ) (Parazitoloji AD) 2. Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD Başkanı) 3. Prof.Dr. Süleyman SEVİNÇ (Bilgisayar Mühendisliği) 4. Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) 5. Yard. Doç.Dr. Yavuz DOĞAN (Mikrobiyoloji AD) Sekreter: Neslihan GÜNGÖR BURS KOMİSYONU 1. Prof. Dr. Gülgün OKTAY(BAŞKAN) (Biyokimya AD) 2. Prof.Dr. Nihal GELECEK (Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO) 3. Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) 4. Doç.Dr. N.Nüket MAS (Anatomi AD) 5. Yard. Doç.Dr. Özlem BİLİK (Hemşirelik Fakültesi) Sekreter: Beyhan GÜRKAN ÇATIŞMA ÇÖZÜM KOMİSYONU 1. Prof.Dr. A.Hüseyin BASKIN (BAŞKAN) (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Doç.Dr. Sefa KIZILDAĞ (Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD) 3. Doç.Dr. N.Nüket MAS (Anatomi AD) 4. Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can BİLGİN (Tıp Eğitimi AD) Sekreter: Beyhan GÜRKAN ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KOMİSYONU 1. Prof.Dr. A.Hüseyin BASKIN (BAŞKAN) (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Asiye ZENGİN 3. Meltem ÇAKARAY 4. Fisun YEŞİLKAYA AF KOMİSYONU 1. Prof.Dr. A.Hüseyin BASKIN (BAŞKAN) (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Prof.Dr. Nihal GELECEK (Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO) 3. Doç.Dr. Bekir Uğur ERGÜR (Histoloji ve Embriyoloji AD) 4. Doç.Dr. Ayşe BEŞER (Hemşirelik Fakültesi) 5. Doç.Dr. Tonay İNCEBOZ (Parazitoloji AD) Sekreter: Elif POLATTÜRK İÇ KONTROL STANDARTLARI ÇALIŞMA GRUBU 1. Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN(BAŞKAN) (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) 2. Doç. Dr. Mustafa GÜVENÇER(Anatomi AD) 3. Doç. Dr. Tonay İNCEBOZ (Parazitoloji AD) 4. Asiye ZENGİN 5. Elif POLATTÜRK 6. Volkan BAŞÇETİN SBE KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) SBE KALİTE KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr. A.Hüseyin BASKIN (Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon AD) SBE KALİTE DOKÜMANTASYON SORUMLUSU Neslihan GÜNGÖR (Öğrenci İşleri Birimi) SBE ERASMUS KOORDİNATÖRÜ Yrd.Doç.Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ (Moleküler Tıp AD) SBE MEVLANA KOORDİNATÖRÜ Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER (Anatomi AD) SBE KARİYER PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ Yrd.Doç.Dr. Zahide ÇAVDAR (Moleküler Tıp AD) SBE ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ Araş. Gör. Yasemin AYHAN

21 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ 2547 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ 2547 SAYILI KANUNUN 35.MADDESİ / ÖYP

22 ENSTİTÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ADI SOYADI KADROSU ANABİLİMDALI 1. Berivan ÇEÇEN Araştırma Görevlisi 50/D Biyomekanik /DR 2. Bora UZUN Araştırma Görevlisi 50/D Biyomekanik / DR 3. Gökhan KARAKÜLAH Araştırma Görevlisi 50/D Biyomekanik / DR 4. Ozan AKÇAY Araştırma Görevlisi 50/D Biyomekanik / DR 5. Berrin ÇAVUŞOĞLU Araştırma Görevlisi 50/D Sinirbilimler / DR 6. Ceren HIDIROĞLU Araştırma Görevlisi 50/D Sinirbilimler / DR 7. Kemal Uğur TÜFEKCİ Araştırma Görevlisi 50/D Sinirbilimler / DR 8. Dijle ÖZER AYAR Araştırma Görevlisi 50/D Hemşirelik (ÇSH DR) 9. Ayşegül SAVCİ Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (CHH DR) 10. Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (İHH DR) 11. Hasan Fehmi DİRİK Araştırma Görevlisi SBE-ÖYP Hemşirelik (HYH YL) 12. Elif ULUDAĞ Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (DKH YL) 13. Hatice DORUM Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (CHH YL) 14. Hale TURHAN Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (CHH DR) 15. Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (İHH DR) 16. Merve ERTUĞRUL Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (DKH YL) 17. Saadet ANDIÇ Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (CHH DR) 18. Tuğba YARDIMCI Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (İHH DR) 19. Yasemin AYHAN Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (HYH YL) 20. Canan DEMİR BARUTÇU Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (İHH DR) 21. Dilay AÇIL Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (HSH DR) 22. Melike YÖNDER Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (PSH DR) 23. Akgün YEŞİLTEPE Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (HSH YL) 24. Menevşe SAMUR Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (HY-YL) 25. Ayşe ÇALOĞLU Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (HSH DR) 26. Cansu KOŞAR Araştırma Görevlisi ÖYP Hemşirelik (İHH-YL) 27. Özlem SOYER Araştırma Görevlisi 35. Hemşirelik (CHH-YL) 28. Didem KELEŞ Araştırma Görevlisi 50/D Biyokimya / DR 29. Ebru TAYLAN Araştırma Görevlisi 50/D Biyokimya / DR 30. Melis KANT Araştırma Görevlisi 50/D Biyokimya / DR 31. Emine KANDEMİŞ Araştırma Görevlisi 50/D Tıbbi Biyoloji ve Genetik/DR 32. Seda BAYKAL Araştırma Görevlisi 50/D Tıbbi Biyoloji ve Genetik/DR 33. İmge KUNTER Araştırma Görevlisi 50/D Tıbbi Biyoloji ve Genetik/DR 34. Vahide BAYRAKAL Araştırma Görevlisi 50/D Mikrobiyoloji ve Klinik Mik./DR 35. Ertan ÇAKMAK Araştırma Görevlisi 50/D Mikrobiyoloji ve Klinik Mik./DR 36. Gonca İNANÇ Araştırma Görevlisi 50/D Biyofizik / DR 37. Çağdaş GÜDÜCÜ Araştırma Görevlisi 50/D Biyofizik / DR 38. Serhat TAŞLICA Araştırma Görevlisi 50/D Biyofizik / DR 39. Gonca KAMACI Araştırma Görevlisi 35. Laboratuvar Hayvanları Bilimi / DR 40. Caner ÇETİNKAYA Araştırma Görevlisi 50/D Fizyoloji / DR 41. Duygu HARMANCI Araştırma Görevlisi 50/D Moleküler Tıp / DR 42. Ayşe Pınar ERÇETİN Araştırma Görevlisi SBE-ÖYP Onkoloji / DR 43. Gizem ÇALIBAŞI Araştırma Görevlisi SBE-ÖYP Onkoloji / DR 44. Turhan KAHRAMAN Araştırma Görevlisi ÖYP Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTN) / DR 45. İsmail ÖZSOY Araştırma Görevlisi ÖYP Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YL 46. Buse ÖZCAN Araştırma Görevlisi SBE-ÖYP Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon /YL 47. Güven GÜVENDİ Araştırma Görevlisi ÖYP Fizyoloji /DR

23 T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM GÜZ YARIYILI Başvuruların Alınması Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans için) Bilim Sınavı Kesin Kayıtlar ve Ders izleme Formu Teslimi (Yeni kayıtlanacak öğrenciler için) Ders İzleme Formlarının Teslimi ve katkı payı ödemeleri Öğrenimine devam eden (eski kayıtlı) öğrenciler için DERSLER YARIYIL SONU SINAVLARI BÜTÜNLEME SINAVI DÖNEM BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ Temmuz 2013 ( güz yarıyılı ön kayıt başvuru tarihlerine bakınız) 30 Temmuz Ağustos Eylül Eylül Eylül Ocak Ocak Şubat Eylül Şubat BAHAR YARIYILI Başvuruların Alınması Ocak 2014 ( bahar yarıyılı ön kayıt başvuru tarihlerine bakınız) Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans için) 14 Ocak 2014 Bilim Sınavı 17 Ocak 2014 Kesin Kayıtlar ve Ders izleme Formu Teslimi (Yeni kayıtlanacak öğrenciler için) Şubat 2014 Ders İzleme Formlarının Teslimi ve katkı payı ödemeleri Öğrenimine devam eden (eski kayıtlı) öğrenciler için Şubat 2014 DERSLER 24 Şubat Haziran 2014 YARIYIL SONU SINAVLARI Haziran 2014 BÜTÜNLEME SINAVI 30 Haziran-05 Temmuz 2014 DÖNEM BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 24 Şubat Temmuz 2014

24 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ANATOMİ ANABİLİM DALI Anatomi Yüksek Lisans Prog. (ANA-YL) Anatomi Doktora Prog. (ANA-DR) BİYOFİZİK ANABİLİM DALI Biyofizik Yüksek Lisans Prog. (BYF-YL) Biyofizik Doktora Prog. (BYF-DR) BİYOKİMYA ANABİLİM DALI Biyokimya Yüksek Lisans Prog. (BİO-YL) Biyokimya Doktora Prog. (BİO-DR) BİYOMEKANİK ANABİLİM DALI Biyomekanik Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Progr. (BMK-YL-BH) Biyomekanik Yüksek Lisans Prog. (BMK-YL) Biyomekanik Doktora Bilimsel Hazırlık Prog. (BMK-DR-BH) Biyomekanik Doktora Prog. (BMK-DR) Biyomühendislik Doktora Bilimsel Hazırlık Prog. (BMÜ-DR-BH) Biyomühendislik Doktora Prog. (BMÜ-DR) (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji - Biyomühendislik Anabilim Dalı İle Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalı Ortak Prog. ) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI Sporda Psiko-Sosyal Alanlar (BSP YL) Hareket ve Antrenman Bilimi (BSH YL) FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI Farmakoloji Yüksek Lisans Prog. (FAR-YL) Farmakoloji Doktora Prog. (FAR-DR) Toksikoloji Yüksek Lisans Prog. (TOK-YL) Toksikoloji Doktora Prog. (TOK-DR) FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI Fizyoloji Doktora Prog. (FİZ-DR) Egzersiz Fizyoloji Doktora Prog. (EFZ-DR) Egzersiz Fizyoloji Yüksek Lisans Prog. (EFZ-YL) Egzersiz Fizyoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans Prog. (II.Öğretim) (EFZ-YL-Tezsiz) HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI Halk Sağlığı Yüksek Lisans Prog. (HSA-YL) Halk Sağlığı Doktora Prog. (HSA-DR) İş Sağlığı Doktora Prog. (İŞS-DR) HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Prog. (HİS-YL) Histoloji ve Embriyoloji Doktora Prog. (HİS-DR) KULAK-BURUN-BOĞAZ ANABİLİM DALI Odyoloji Yüksek Lisans Prog. (KBB-YL)

25 Odyoloji Doktora Prog. (KBB-DR) LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ ANABİLİM DALI Laboratuvar Hayvanları Bilimi YL Prog. (LHB-YL) Laboratuvar Hayvanları Bilimi DR Prog. (LHB-DR) MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI Medikal Fizik Yüksek Lisans Prog. (MDF-YL) Medikal Fizik Doktora (MDF-DR) MEDİKAL İNFORMATİK ANABİLİM DALI Medikal İnformatik Bilimsel Haz. (II.Öğretim) (MİF-YL-BH) Medikal İnformatik (Tezsiz) Y.L (II.Öğretim) (MİF-YL-Tezsiz) Tıbbi Bilişim Bilimsel Hazırlık (MİF-YL-BH-) Tıbbi Bilişim Yüksek Lisans (MİF-YL-Tıbbi Bilişim) MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI Moleküler Tıp Yüksek Lisans Prog. (MOT-YL) Moleküler Tıp Doktora Prog. (MOT-DR) MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Prog. (MİK-YL) Mikrobiyoloji Doktora Prog. (MİK-DR) ONKOLOJİ ANABİLİM DALI Temel Onkoloji Yüksek Lisans Prog. (ONK-YL) Temel Onkoloji Doktora Prog. (ONK-DR) PARAZİTOLOİİ ANABİLİM DALI Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans Prog. (PAR-YL) Tıbbi Parazitoloji Doktora Prog. (PAR-DR) SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON ANABİLİM DALI Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Y.L. Prog. (SKA-YL) SİNİRBİLİMLER ANABİLİM DALI Temel Sinirbilimler Yüksek Lisans Prog. (SBİ-YL) Temel Sinirbilimler Doktora Prog. (SBİ-DR) Klinik Sinirbilimler Yüksek Lisans Prog. (SBK-YL) TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Prog. (TBG-YL) Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora Prog. (TBG-DR) TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Tıp Eğitimi Yüksek Lisans Prog. (TEG-YL) Tıp Eğitimi Doktora Prog. (TEG-DR) FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (İng) YüksekLisans P.(PTR-YL) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Prog. (FTR-YL) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Prog. (FTR-DR) FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Muskuloskeletal Fizyoterapi Yüksek Lisans Prog. (FTM-YL) Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Y.Lisans Prog. (FTN-YL) Protez-Ortez YL Prog. (FTP-YL) Ortopedik Fizyoterapi YL Prog.(FTO-YL) Geriatrik Fizyoterapi YL Prog. (FTG-YL) KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ ANABİLİMDALI Kardiyopulmoner Fizyoterapi YL

26 HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI Cerrahi Hastalıkları Hemş. Yüksek Lisans Prog. (CHH-YL) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Prog. (CHH-DR) Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. Yüksek Lisans Prog. (ÇSH-YL) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemş. Doktora Prog.(ÇSH-DR) Doğum ve Kadın Hast. Hemş. Yüksek Lisans Prog.(DKH-YL) Doğum ve Kadın Hast. Hemş. Doktora Prog. (DKH-DR) Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. (HSH-YL) Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Prog. (HSH-DR) Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Prog. (HEH-YL) Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans Prog. (HYH-YL) Hemşirelikte Yönetim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Prog. (HYH-YL-Tezsiz) Hemşirelikte Yönetim Doktora Prog. (HYH-DR) İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. (İSH-YL) İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. (İHH-YL) İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Prog. (İHH-DR) Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. (ONH-YL) Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Prog. (PSH-YL) Psikiyatri Hemşireliği Doktora Prog. (PSH-DR) RADYOFARMASOTİK BİLİMLER ANABİLİM DALI Radyofarmasotik Bilimler Yüksek Lisans Prog. (RDF-YL) UYKU VE BİLİNÇ DURUMLARI ANABİLİM DALI Temel Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans Prog (TUB-YL) Klinik Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans Prog. (KUB-YL) NOT: Enstitümüz Kılavuzunun basılmış/tam haline, başvurmanız durumunda Öğrenci İşleri Birimimizden ulaşabilirsiniz. Tel:

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES Yatay Geçiş Yatay Geçiş ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU Tablo 1: Öğrenci Sayıları Program Öğrenci Sayısı 2011-2012 2012-2013 Tezli Yüksek Lisans 516 450 Tezsiz Yüksek Lisans 37 31

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

Toplantı Tarihi: 14.12.2012 Toplantı Sayısı : 428

Toplantı Tarihi: 14.12.2012 Toplantı Sayısı : 428 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi: 14.12.2012 Toplantı Sayısı : 428 Müdür Prof.Dr.Kağan ÜÇOK başkanlığında, Müdür Yardımcıları, Yrd.Doç.Dr.İsmail

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı GüzYanyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin:

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (09.12.2015

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 3.1.ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ II. ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF 11532430 NUMARALI

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 17.01.2012 Toplantı Saati : 14.00 Toplantı No : 2012/02 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BANDIRMA-2016 A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER İletişim Bilgileri İsim Görevi Adres Telefon E-posta adresi Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR Rektör Yeni

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 9.1. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın, Fırat Üniversitesi 2014-2015

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 2.1.ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (İ.Ö.) ÖĞRENCİLERİNDEN 130902071

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 VETERİNER ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ECZACILIK ANABİLİM DALLARI

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1-ĠSTENĠLEN

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta Bakımı I Lokman Semih Demirkaya drlokmansemihdemirkaya@gmail.com

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri (GSE'de (a ( a (a ( a Bahar BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ Bankacılık YL: H YL:65 Aranmaz

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencisi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları. T.C. vatandaşı.

Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları. T.C. vatandaşı. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖĞRENCİ ALIM İLANI Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları

Detaylı

ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Dersin Adı Tarih Saat Derslik Sorumlu Öğretim Elemanı

ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Dersin Adı Tarih Saat Derslik Sorumlu Öğretim Elemanı T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM) 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTİRME SINAV TARİHLERİ ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Türk

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. (BİRİNCİ) YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI, Mülakat Yoluyla TC Uyruklu Yabancı Uyruklu

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. (BİRİNCİ) YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI, Mülakat Yoluyla TC Uyruklu Yabancı Uyruklu SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. (BİRİNCİ) YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI, Mülakat Yoluyla TC Uyruklu Yabancı Uyruklu Kontenjan Kontenjan ANABİLİM DALI Ağız Diş Çene Hastalıkları

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 21.02.2012 SAYI : 56 KATILANLAR T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Doç. Dr. Bülent GÜVEN Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI Doç. Dr.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/8/2015 2015/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/8/2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR DOKTORA PROGRAMLARI: PROGRAM ADI HANGİ PROGRAMLARDAN BAŞVURU

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İnşaat mühendisliği barınma, ulaşım ve insanoğlunun yaşamı ile ilgili yerleşim ve ona bağlı her türlü ihtiyacının giderilmesini sağlayan uygulamalı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU ŞARTLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU ŞARTLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli, Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci

Detaylı

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çalıştay Başkanı: Hastane Başhekim Yardımcısı: Okan TÜRKDOĞAN Çalıştay Düzenleme Kurulu: Hastane Yöneticisi: Eğitim Görevlisi Uzman Doktor Enver YALNIZ Başhekim Yardımcısı: Dr. Okan TÜRKDOĞAN Kalite Yönetim

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 09.11.2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/ 31 KARAR NO: 2015 / 970 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora

Detaylı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri * Lütfen Doktora başvurularınızı yapmadan önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/013 01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılında

Detaylı

CBÜ. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 BAHAR YARIYILI YURTİÇİ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

CBÜ. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 BAHAR YARIYILI YURTİÇİ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI CBÜ. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 BAHAR YARIYILI YURTİÇİ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI Karar 4 Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Güler BEYHAN Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 00 Dahili: 1215 Lisans Şube Müdürlüğü 1-Sevim AYHAN-Şube Müdür V. Dahili:1217 1)

Detaylı

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 011-01 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- SOSYAL

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

TARİH: 07.10.2015 NO: 319

TARİH: 07.10.2015 NO: 319 Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Prof. Dr. Orhan KARSLI Rektör Yardımcısı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 04.01.2013 SAYI: 968 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

Tıpta Tecrübe ve Güç TIP FAKÜLTESİ

Tıpta Tecrübe ve Güç TIP FAKÜLTESİ Tıpta Tecrübe ve Güç TIP FAKÜLTESİ T I P F A K Ü L T E S İ Sağlık sektöründeki derin tecrübemizi profesyonel yönetici ve öğretim üyesi kadromuz ve mükemmel bir alt yapı ile birleştirdik. Öğrencilerimize

Detaylı

T.C. NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 6. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 6. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 6. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU: Üniversitemiz birimlerine, 2547

Detaylı

Denizli Toplantısı Özeti. Prof. Dr. Esat Adıgüzel, PAÜTF Anatomi AD

Denizli Toplantısı Özeti. Prof. Dr. Esat Adıgüzel, PAÜTF Anatomi AD Denizli Toplantısı Özeti Prof. Dr. Esat Adıgüzel, PAÜTF Anatomi AD 5 Aralık Cuma, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Katılanlar: Gürkan Öztürk Lütfiye Kanıt Volkan Özgüz Ersin O. Koylu Tamer Demiralp Turgay

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi :06/02/2014 Perşembe Toplantı Sayısı :453 01-Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Erdal DİKMEN in Amerika ya 02-Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Önder ŞİMŞEK in Üniversitemize

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ÖN KAYIT TARİHİ 01 Temmuz- 07 Temmuz 2015 MÜLAKAT TARİHİ 09 Temmuz

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı Enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU ŞARTLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU ŞARTLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim ) Programlarına

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programlarının aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖNERİSİ

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖNERİSİ T.C. ENSTİTÜ KURULU KARARLARI OTURUM TARİHİ: 12.05.2010 OTURUM SAYISI: 03 Enstitü Kurulu 12.05.2010 Çarşamba günü saat 11:00 da Prof. Dr. Erdal İRTEM başkanlığında toplandı. GÜNDEM: 1- Gündemin görüşülmesi.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Üniversitemiz Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin aşağıda belirtilen anabilim/anasanat dallarının

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. GYTE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. GYTE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. GYTE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 08/02/2012 Toplantı Sayısı : 2012 / 07 Karar Sayısı : 11 Toplantıya katılanlar : Prof. Dr. Halit KESKİN ( Başkan) Prof.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KARAR 2015/09/01: 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Enstitümüz Anabilim Dallarına alınacak Yüksek Lisans öğrenci kontenjanlarının

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 380 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI 1. SINIF 2013 2014 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI 1. SINIF 2013 2014 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI 1. SINIF 2013 2014 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Türk Dili I 217 27.01.2014 10:00 Öğr. Gör. S. MOÇ Uzm. A. TÜRKHAN Laboratuar Aletleri Laboratuar 28.01.2014

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29/04/2011 2010-2011/16

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29/04/2011 2010-2011/16 Üniversitemiz Senatosu 29/04/2011 Cuma Günü saat 14.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

Dersin Adı Sorumlu Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik. Bilgisayar Ofis Programları Öğr.Gör.Yeşim Atasoy 18.05.

Dersin Adı Sorumlu Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik. Bilgisayar Ofis Programları Öğr.Gör.Yeşim Atasoy 18.05. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTİRME SINAV TARİHLERİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI I. SINIF (ÖRGÜN

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tablo 1. 2015 2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tablo 1. 2015 2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tablo 1. 2015 2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 01/06/2011 2010-2011/17

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 01/06/2011 2010-2011/17 Üniversitemiz Senatosu 01/06/2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAHAR YARIYILI KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR

2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAHAR YARIYILI KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAHAR YARIYILI KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt hakkı kazanan aşağıda isimleri belirtilen

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Genel Bilgi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Genel Bilgi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Genel Bilgi Biyomedikal mühendisliği; tıp ve mühendislik alanlarındaki bilgi ve teknolojiyi,

Detaylı

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 2014 ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Kontenjan 60 Puan Türü MF-1 Eğitim Dili Türkçe Eğitim Süresi 4 yıl Yer ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi : 08.07.2015 Toplantı Sayısı : 204 01. Fakültemizden Kayıt Sildirmek İsteyen Öğrenci. 02. Başka Üniversitelerde Yaz Okuluna Katılacak Öğrenciler. 03. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI

2014-2015 BAHAR YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI 2014201 BAHAR YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi, ve i Enstitüleri bünyesinde yer alan Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayı ve başvuru

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI. Oturum Saati 10:00

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI. Oturum Saati 10:00 Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/008 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez çalışmasına başlayacak olan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Dersin Adı Sorumlu Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik. Bilgisayar Ofis Programları Öğr.Gör.Yeşim Atasoy 23.03.

Dersin Adı Sorumlu Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik. Bilgisayar Ofis Programları Öğr.Gör.Yeşim Atasoy 23.03. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI I. SINIF (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTİRME SINAVI PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTİRME SINAVI PROGRAMI EBELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARİH VE SAAT 03 Haziran 2015 Çarşamba Saat 10:00 05 Haziran 2015 Cuma Saat 10:00 05 Haziran 2015 Cuma Saat 13:30 08 Haziran 2015 Pazartesi Saat 10:30 10 Haziran 2015 Çarşamba

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE SINAV PROGRAMI (PAŞA KAMPÜS) Tarih Saat Ders Adı Program Öğretim Elemanı Derslik

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE SINAV PROGRAMI (PAŞA KAMPÜS) Tarih Saat Ders Adı Program Öğretim Elemanı Derslik 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE SINAV PROGRAMI (PAŞA KAMPÜS) Tarih Saat Ders Adı Program Öğretim Elemanı Derslik 23 KASIM 2015 PAZARTESİ 20.00 GENEL BİYOLOJİ AMELİYATHANE

Detaylı