CİLT : 157 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 104 üncü Birleşim 9 Mayıs 2007 Çarşamba DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CİLT : 157 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 104 üncü Birleşim 9 Mayıs 2007 Çarşamba DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : üncü Birleşim 9 Mayıs 2007 Çarşamba İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 22 milletvekilinin (2/991) esas numaralı Kanun Teklifini geri çektiklerine ilişkin önergesi (4/457) 2.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine dair kararı çerçevesinde; Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga'nın Adalet Bakanlığına, Kayseri Valisi Osman Güneş'in İçişleri Bakanlığına, Denizcilik Müsteşarı İsmet Yılmaz'ın Ulaştırma Bakanlığına, Anayasa'nın 114'üncü maddesi gereğince, Başbakan tarafından atanmış olduklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1263) 3.- Kayseri Milletvekili, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğine ilişkin önergesi (4/456) B) ÇEŞİTLİ İŞLER 1.- Adalet Bakanlığına atanan Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığına atanan Osman Güneş ve Ulaştırma Bakanlığına atanan İsmet Yılmaz'ın ant içmesi Savfa 5 6 7,9 7:8,9:10 7:8 9:10 8:9

2 TBMM B: Sayfa IV. - ÖNERİLER 9 A) DANIŞMA KUR UL U ÖNERİLERİ g 1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 9 V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR DAN GELEN DİĞER İŞLER 10 n Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) 2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (2/820) (S. Sayısı: 1337) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 194 Milletvekilinin; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1011) (S. Sayısı: 1408 ve 1408'e l'inci ek) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu ile 354 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1015) (S. Sayısı: 1409 ve 1409'a l'inci ek) Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1350) (S. Sayısı: 1405) 11: Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1269, 1/1248) (S. Sayısı: 1322) 30: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasının Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1306) (S. Sayısı: 1377) 95: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1293) (S. Sayısı: 1379) 97:98,116:125-2-

3 TBMM B: Sayfa 10.- Adana Milletvekili Vahit Kirişçi ve Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/975) (S. Sayısı: 1411) 98:111,112:115 VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ MALAR Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 112 VII. - OYLAMALAR Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı'nın oylaması 116:125 VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 126 A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 126: Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, SHÇEK'e ait bir taşınmazla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/20913) 126: Adana Milletvekli N. Gaye ERBATUR'un, Adana'daki ören yerlerinde evleri bulunan köylülere ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/21197) 129: Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER'in, Bodrum'daki bir orman yangınından zarar gören köylülerin desteklenmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/21208) 132: İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, sınır dışı edilen kaçak işçilerin uyruğuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/21237) 135: Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, araç plakalarına trafik cezası kesilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/21495) 137: İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, bazı soruşturmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/21536) 139: Ordu Milletvekili İ. Sami TANDOGDU'nun, yeşil kartlılara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/21675) 141: Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, alımı yapılan yayınlara ilişkin sorusu Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/21696) 145: Muğla Milletvekili Hasan ÖZYER'in, kriz yönetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/21779) 147: İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, özel güvenlik şirketlerinin yabancılarca satın alındığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/21802) 153:154-3-

4 TBMM B: Savfa 11.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nm, Atatürk Kültür Merkezinin yıkım kararına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/21805) 155: Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, kütüphanelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/21806) 157: Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ani Harabelerinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/21807) 162: Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, Eskişehir'de açılışı yapılan tesislere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/22002) 166: Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, bir CD'nin kapağındaki haritaya ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/22034) 170: Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, höyük ve tümülüsler ile antik yerleşim yerlerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/22035) 172:175-4-

5 TBMM B: I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 11.05'te açılarak beş oturum yaptı. Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım'ın, Almanya'ya yaptığı resmî ziyarete, Ankara Milletvekili Mustafa Tuna'nın da iştirak etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l'inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi'nin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden; 2'nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin (1/1030) (S. Sayısı: 904), 3'üncü sırasında bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/820) (S. Sayısı: 1337), 4'üncü sırasında bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 194 Milletvekilinin; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair (2/1011) (S. Sayısı: 1408 ve 1408'e l'inci ek), 7'nci sırasında bulunan, Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/1350) (S. Sayısı: 1405), 8'inci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/1269, 1/1248) (S. Sayısı: 1322), Kanun Tasarı ve Teklifleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; Ertelendi. 5'inci sırasında bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu ile 354 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/1015) (S. Sayısı: 1409) ikinci görüşmesine, birinci görüşmenin bitiminden itibaren en az kırk sekiz saat geçtikten sonra başlanabileceği açıklandı. 6'ncı sırasında bulunan, Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1260) (S. Sayısı: 1360), görüşmelerini müteakiben, elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi. Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in, Sinop Milletvekili Engin Altay, Sinop Milletvekili Cahit Çan'ın, Konuşmasında şahsına sataştığı iddiasıyla birer açıklamada bulundular. -5-

6 TBMM B: Cumhurbaşkanı seçimini yapmak ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, alınan karar gereğince, 9 Mayıs 2007 Çarşamba günü, saat 14.30'da toplanmak üzere, birleşime 20.44'te son verildi. Ahmet Gökhan Sarıçam Kırklareli Kâtip Üye Nevzat Pakdil Başkan Vekili Ahmet Küçük Çanakkale Kâtip Üye Türkân Miçooğulları İzmir Kâtip Üye II. - GELEN KÂĞITLAR 9 Mayıs 2007 Çarşamba Rapor No.: Adana Milletvekili Vahit Kirişçi ve Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/975) (S. Sayısı: 1411) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) -6-

7 TBMM B: O: 1 9 Mayıs 2007 Çarşamba BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104'üncü Birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Kanun teklifinin geri alınmasına dair bir önerge vardır, okutuyorum: III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 22 milletvekilinin (2/991) esas numaralı Kanun Teklifini geri çektiklerine ilişkin önergesi (4/457) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Başkanlığa sunmuş olduğumuz 2/991 esas numaralı 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimizi geri çekmek istiyoruz. Gereğini arz ederiz. Hasan Ören Manisa Osman Kaptan Antalya Atila Emek Antalya Vezir Akdemir İzmir Hüseyin Ekmekcioğlu Antalya Halil Ünlütepe Afyonkarahisar Feridun Ayvazoğlu Çorum N. Gaye Erbatur Adana Hakkı Ülkü İzmir M. Nuri Saygun Tekirdağ Mehmet Semerci Aydın Mehmet Boztaş Aydın Osman Özcan Antalya Canan Arıtman İzmir R. Kerim Özkan Burdur Fahrettin Üstün Muğla Nail Kamacı Antalya F. Fikret Baloğlu Antalya İsmail Değerli Ankara Türkân Miçooğulları İzmir Muharrem Toprak İzmir F. Mevlüt Aslanoğlu Malatya M. Mesut Özakcan Aydın -7-

8 TBMM B: :1 BAŞKAN - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. Saygıdeğer milletvekilleri, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına yapılan atamalarla ilgili bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum: 2.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22'nci seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine dair kararı çerçevesinde; Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga'nın Adalet Bakanlığına, Kayseri Valisi Osman Güneş'in İçişleri Bakanlığına, Denizcilik Müsteşarı İsmet Yılmaz'ın Ulaştırma Bakanlığına, Anayasa'nın 114'üncü maddesi gereğince, Başbakan tarafından atanmış olduklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1263) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İlgi: Başbakanlığın, 7 Mayıs 2007 günlü, B.02.0.PPG /5335 sayılı yazısı. 8 Mayıs 2007 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 22. seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine dair günlü, 891 sayılı Kararı çerçevesinde; Adalet Bakanlığına, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığına, Kayseri Valisi Osman Güneş, Ulaştırma Bakanlığına, Denizcilik Müsteşarı İsmet Yılmaz'ın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114. maddesi gereğince, Başbakan tarafından atanmış olduklarını bilgilerinize sunarım. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı Saygıdeğer milletvekilleri, Anayasa'nın 114'üncü maddesine göre atanmış olan ve milletvekili olmayan bakanların, Anayasa'nın 112'nci maddesine göre ant içmesi gerekmektedir. B) ÇEŞİTLİ İŞLER 1.- Adalet Bakanlığına atanan Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığına atanan Osman Güneş ve Ulaştırma Bakanlığına atanan İsmet Yılmaz'ın ant içmesi BAŞKAN - Şimdi, Adalet Bakanı Sayın Fahri Kasırga'yı ant içmek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. ( sıralarından alkışlar) (Adalet Bakanı Fahri Kasırga ant içti)( sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Hayırlı olsun. Şimdi, İçişleri Bakanı Sayın Osman Güneş'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. ( sıralarından alkışlar) (İçişleri Bakanı Osman Güneş ant içti) ( sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Şimdi, Ulaştırma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz'ı ant içmek üzere kürsüye davet ediyorum. ( sıralarından alkışlar) (Ulaştırma Bakanı İsmet Yılmaz ant içti) ( sıralarından alkışlar) -8-

9 TBMM B: O: 1 BAŞKAN - Teşekkür ederim. Her üç Bakanımızı da tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ IV. - ÖNERİLER 1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi Danışma Kurulu Önerisi No: 222 Tarihi: Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının; 423 üncü sırasında yer alan 1377 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 8 inci sırasına, 424 üncü sırasında yer alan 1379 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 9 uncu sırasına, tarihli (bugünkü) Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 1411 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 48 saat geçmeden, bu kısmın 10 uncu sırasına alınmasının; ve diğer işlerin buna göre teselsül ettirilmesinin, Genel Kurulun Perşembe günkü birleşiminde, Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 5 inci sırasındaki 1409 ve 1409'a l'inci ek sıra sayılı Anayasa Değişikliği Teklifinin 2 nci görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesinin ve bu Birleşimde başka iş görüşülmemesinin, 11, 12, 13 ve 14 Mayıs 2007 tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapılmamasının ve Genel Kurulun 15 Mayıs 2007 tarihli birleşiminin saat 15.00'da başlamasının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. Bülent Arınç Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Faruk Çelik Ali Topuz Muzaffer R. Kurrulmuşoğlu Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: edenler... etmeyenler... edilmiştir. Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 3.- Kayseri Milletvekili, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğine ilişkin önergesi (4/456) BAŞKAN - Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğine dair önergesi vardır, okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanlığı Adaylığımdan çekiliyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. Abdullah Gül Kayseri -9-

10 TBMM B: :1 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı adayı kalmadığından, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oylamaların yapılma imkânı kalmamıştır. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı seçimi için daha önce yapılması kararlaştırılan oylamalar iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunulur. Saygıdeğer milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER /.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) BAŞKAN - 1 'inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 2'nci sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonları Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (2/820) (S. Sayısı: 1337) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 4'üncü sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 194 Milletvekilinin; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun ikinci görüşmelerine başlayacağız. 4.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 194 Milletvekilinin; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1011) (S. Sayısı: 1408 ve 1408'e Vinci ek) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. -10-

11 TBMM B: :1 5.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu ile 354 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1015) (S. Sayısı: 1409 ve 1409'a Vinci ek) BAŞKAN - 5'inci sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Anavatan Partisi Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu ile 354 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun ikinci tur görüşmelerine 48 saat geçmediği için başlayamıyoruz. 6'ncı sırada yer alan, Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 6.- Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına ilişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1350) (S. Sayısı: 1405) (x) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. Komisyon Raporu 1405 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu. Sayın Kurtulmuşoğlu, buyurun efendim. ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu üzerine söz almış bulunuyorum. Şimdi, senelerdir, bir ilaç almak için sağlık kurullarına başvurulurdu. Bir hastanın devamlı kullandığı ilaç olmasına rağmen altı yedi hekimden geçer, sonra kurula gelir, buraya gelene kadar vatandaşın üç veya dört günü gider idi. Bu arada, tabii, mali külfeti var idi. Bunlarla da yetinmeden, ayrıca, bugün kırtasiyeyi de kaldıran bu yasanın... Hep söylüyorum -devletin ve milletin lehine olan yasanın buraya gelmesinde- hem muhalefetin hem iktidarın görüşü alınarak yapılan yasalarda ben bir konsensüsün olması taraftarı olduğum için, bu yasanın da bu şekilde gelmesinden dolayı Sayın Bakana ve ilgililere teşekkür ediyorum. Zannetmeyiniz ki, muhalefet, her gün, buraya gelip illa muhalefet olsun diye muhalefet yapılmadığını da dört buçuk senedir anlatıyorum. İşte, bunlardan birisi de sağlık kurulu raporu yerine, sağlık raporu, tek hekimin verebileceği bir raporun olması hakikaten uygun bir şeydir. Şimdi, diyebilir misiniz ki, buna niye karşı çıkmıyorsunuz, muhalefet olarak? Niye karşı çıkalım? Doğru yapılan şeye karşı çıkmıyoruz, ama yanlışa da yanlış diyoruz. Ben, her gün, burada, söylediğim lafı tekrar söylüyorum. Doğru geldiğinde bunun iktidarı muhalefeti yoktur. Doğru ise bir tanedir. O doğruyu getiren, kim olursa olsun, ben ona teşekkür ederim. Ama, öyle zaman geliyor ki, bugünkü gibi, bundan evvelki iktidarlarda, ben yaptım oluyor dediğinde olur dediğinde, bazı şeylerin olmadığım görürüz. (x) 1405 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. -11-

12 TBMM B: :1 Şimdi tekrar söylüyorum: Evet, bu sağlık kurulu raporunun sağlık raporu hâline çevrilmesi doğrudur. Sağlık Bakanına buradan sesleniyorum: Aile hekimliği yürümedi, aile hekimliğini yapamadınız. Altyapıyı yapmadan aile hekimliği olmaz dedik. Bugün, neredeyse, aile hekimliği olan yerlerde bir reçeteyi yazdırmak için köyden ilçeye, eğer ilçede de yoksa o uzman, şehre geliyor. Bu, vatandaşa eziyet değil de nedir? Artı, sağlığın tek çatı altında toplanmasına hiçbir kimse karşı değil; hem ben şahıs olarak karşı değilim hem de Anavatan Partisi olarak veya diğer arkadaşlarım da karşı değil. Ama, bir şeyi yaparken altyapısını hazırlamadan yaparsanız, zor duruma düşersiniz bugünkü olduğu gibi. Bugün, sağlığı, neredeyse Maliye Bakanının emrine verdik. Hiç kimse kusura bakmasın. Maliye Bakanı diyor ki: "Bu ilacı yazarsın, bu ilacı yazamazsın." Tabii, Maliye Bakanına da kim dikte ettiriyor. Ben çok sevmediğim lafları söylemek istemiyorum, ama söylemek mecburiyetindeyim. IMF diyor ki: "Sen bunları, bunları sağlıktan keseceksin." Keseceğim de, yani immünglobulin'i, nasıl keseyim ben bunu tedaviyi sadece onunla yapabiliyorsam? Bunları yaşattınız bize. Şimdi, Sayın Sağlık Bakanı "Her hastaneye gidersiniz" diyor, istediğiniz hastaneye gidebilirsiniz." Fakat, gittiğiniz hastane diyor ki: "Senin Sağlık Bakanlığın veya Çalışma Bakanlığın bana sadece muayene ücretini ödüyor." Mesela, bir özel hastaneye gittiğinizde -her hastaneye gidiyoruz diyorsunuz ya- onun da "muayene ücretini ödersin" diyor, "diğerlerini ben senden alırım" diyor. Ee, üniversitede de öyle. Üniversitede başka türlü mü? Ama, gel Sağlık Bakanına sor, "hayır" diyor, "Aa, be Hocam, her şey günlük gülistanlık." Ya ben bu ülkede yaşamıyorum ya Sayın Sağlık Bakanı bu ülkede yaşamıyor veya hiçbir hastaneye gitmiyor. "Hastanelerde rehin kalma yok." deniyor, "Ücretsiz, bütün hastalara bakıyoruz." deniyor. Ben böyle bir şey görmedim, yok böyle bir şey. "Özel hastaneye git." diyor, "Anlaşmam var." diyor, Çalışma Bakanlığının, SSK'lıların anlaşması var, Bağ-Kur'lunun anlaşması var. Anlaşmalı yere gönderdiler evvelsi günü İstanbul'da bir tomografi için. Sayın Bakan, bunu kayda geçiniz lütfen, dikkat ediniz. Tomografi için 270 milyon para istemişler hastadan fark. Ee, hani anlaşmalıydık biz bu özel kurumlarla. Zaten normalini, polikliniklerden gönderdiğiniz hastanın tomografisini gerektiğinde 70 ile 80 milyona zaten çekiyor, anlaşmayı bırakın, normalde pazarlık ettiğinde çekiyordu, ama 270 milyon tomografi parası istemişler. Bugün unuttum, hastaneye telefon açacağım, bu nasıl oluyor Sayın Başhekim, gönderdiğin şu yere bak diyeceğim, buradan çıkınca onu söyleyeceğim. Yani, bu gerçek arkadaşlarım, bunu ben yaşıyorum her gün. Yani, ben, şu dairede şu müdürü, layıktır değildir demeden, buraya atayın diye hiçbir bakanı aramıyorum, hiçbir bakanla benim böyle bir şeyim yok, ama bütün insanlar -ben Ankara'da başhekimlik, başhekim muavinliği yaptığım için- adamlar beni arıyor "Hocam, şu doktora, şuraya gidebilmek için, şunlar şunlar yapıldı, bunlar yapıldı, ama benden bu kadar fark istediler." Daha düne kadar Başkent Hastanesiyle de anlaşmanız yok idi Sayın Bakanlar, ama siz buraya çıkıyorsunuz, niye, kimi kandırıyorsunuz? Oraya giden hastalar belli. Şimdi milletvekillerini söylüyorum. Milletvekilleri İstanbul'da gidip de hangi hastanede fark vermedi, özel hastanelerde? Sayın Bakan, hangi hastanede fark vermiyor? İstanbul Milletvekillerine bir bakın, milletvekillerine, eskilerine yenilerine bir bakınız bakalım, ne diyecekler size? Ama, buraya gelince, bütün hastaneler açık, herkes her istediği yerde muayene olacak, tedavi olacak, gerekli ilaçlarını alacak diye söylüyoruz burada. Ee, kimi kandırıyoruz? Bence, vatandaşı kandıramıyoruz. Niye kandıramıyoruz? O vatandaş gidiyor, hastaneyi görüyor, diyor ki, şu kadar hesap çıktığında ödeyemiyor, "senet yap" diyorlar. Senet yapılıyor, senedin günü geldiğinde icra kapısına dayanıyor. Vatandaş burada bizi gördüğünde, konuşmamızı gördüğünde diyor ki: "Ya hu, ya bu bakanda bir şey var, ya ben de var." Eğer, bakanda bir şey olmadığına göre, acaba ben de mi bir eksiklik var diye düşünebiliyor vatandaş, çünkü vatandaşın inanacağı devleti var. Devleti, vatandaşı kandıramaz, yanlış konuşamaz, yanlış yönlendiremez. Biz devletin söylediği her şeye inanırız, onun ağzından çıkan kanundur gibi -12-

13 TBMM B: :1 bilir. Ama gidiyor oraya, diyor ki: "Bakan böyle dedi, sen bu kadar farkı benden nasıl istersin?" Memur diyor ki: "Bendeki kanun bu, bakanı bilemem ben, bakan ne dedi onu bilemem, ama kanun bu; sen şu kadar ücreti, parayı ödeyeceksin." Yok ki ödesin. Şimdi, Sayın Başbakanı da, bir ara, bilgilendirirken yanlış bilgilendirdiler, her şey hallediliyor dediler. Sayın Başbakan da konuşmasında, devlet hastanelerini birleştirdi... Buna "olmaz" dedim, ama birleşti oldu. Hastanelerde doluluk oranı yüzde 30'du, altı ay sonraya gün veriliyordu, bugün hâlen veriliyor gün, gün vermeler hâlen devam ediyor, bir ay, bir buçuk ay sıra bekleniyor, ama sorduğunuzda "eksik hiçbir şey yok" deniliyor. Sevgili arkadaşlarım, kim bilir demiş, bunları ancak çeken bilir. Biz çekmiyoruz, Ankara'da siz milletvekilleri çekmiyorsunuz, ama İstanbul'daki milletvekilleri, İstanbul hastanelerine giden bütün milletvekilleri fark ödüyor sevgili arkadaşlarım, fark ödüyor, fark ve çok fazla fark ödüyor. Eğer bir ameliyatı Memorial'de, Florence Nightingale'de yaptırıyorsanız, sadece sizin muayene ücretinizi Meclis ödüyor deniyor. Geri kalan 20 milyarınızı, 30 milyarınızı sizin kendi cebinizden istiyorlar. Aldığınız maaş 7 milyar. Bütün Türkiye'nin gözüne batan maaşınız bu. Ama, ödemeniz gereken, 30 milyar, 20 milyar senden fark istiyor bu hastaneler. Hani nasıl anlaştınız bununla? Sayın Bakan, nasıl anlaştınız, bana bunu söyleyin lütfen, ben de öğreneyim. Demek ki, bir şey var ama niye bunlar anlatılmıyor, niye yanlış yönlendiriliyor, onu anlamış değilim. Sevgili arkadaşlarım, otuz sekiz senelik hekimim, otuz üç sene de yöneticilik yaptım. Ya, bir adam sormaz mı hocam bu nasıl oluyor diye? Bunu biz yapıyoruz ama bu nasıl olur, diye sorsanız ne olur. Ben şimdi bilmediğim bir konuyu Sayın Yalçıntaş'a sorsam, hocam bu böyle midir, desem çok mu küçülürüm? Nasıldır diye sorsam bir arkadaşıma, acaba yanlış mı yaparım ya? Doğruyu öğrenmek zor mudur, çok mu kötüdür doğruyu öğrenmek, doğru yolda gitmek? Ama, burada yok. Bir şey çıktı şimdi... Sayın Bakana söyledim, yalnız başına olduğu için söyledim, yetmez, 73 milyon insan duysun. SSK'yı bağladık, Bağ-Kur'u bağladık, Emekli Sandığını hepsini birlikte bağladık tek çatı altında. Bakın bakalım o kurum şu anda hiçbir şey yapıyor mu Sayın Bakan, hiçbir şey yapıyor mu? Vatandaşa borcunu, özel hastanelere veya devlet hastanelerine borcunu ödüyor mu? Bir bakın bakalım. Adama hesabı yaptırıyorsunuz, Maliye Bakanı şu kadara yaptıracaksın demiş, indire indire indirmişsiniz fiyatları, en az seviyeye indirmişsiniz. Adam mecburen diyor ki: "Elbette ben fark alacağım, geçinemiyorum." Yaa, bu işi Maliye Bakanı mı biliyor, Çalışma Bakanı mı biliyor, Sağlık Bakanı mı biliyor? Şunu bir öğrensek, bizim sağlığımızla kim uğraşıyor, onu bir öğrensek. Hiçbir devlet hastanesinin, normalde geri ödemeleri yapılmıyor; hiçbir üniversite hastanesinin geri ödemeleri yapılmıyor; hiçbir özel polikliniğin, özel hastanenin geri ödemeleri yapılmıyor Sayın Bakan. Ne kadar dayanacak bu insanlar? Yarın, hastane kapılarından geri çevrilecek bu adamlar. Soruyoruz, niye ödemiyorsunuz? Üç ay diyor, sekiz aydır ödenmiyor, altı aydır ödenmiyor. Sağlıkta bu hâle geldiysek biz, eğer biz ilaç paramızı da ödeyemiyorsak, eğer biz bir apandisit parasını da... Apandisit olduğumuzda ameliyat olamıyorsak, biz bu ülkede niye yaşıyoruz yaa? Niye yaşıyoruz? Şimdi, diyeceksiniz ki, yaa, Doktor Bey be, gözün kör olmaya, bütün karamsar her şeyi söyledin. Hayır, karamsar hiçbir şey söylemedim. Sizin burada söylediğiniz her şeyin güllük gülistanlık olduğunu, söylediğiniz şeyin yanlış olduğunu söylüyorum, yanlış olduğunu. Öyle, lafla peynir gemisi yürümüyor, yürümüyor. Bu insanların alacaklarını da ödeyin. Devlet müflis değildir, devlet aldığı hizmetin karşılığını öder. Nasıl, devlet memuruna maaşını ödüyorsan, aldığın hizmetin karşılığını da ödeyeceksin ki, ondan sonra, benim vatandaşım, gittiği yerde insanca muamele görebilsin, horlanmasın. 100 bin tane doktor var Türkiye'de, dağılımı iyi değil. Kaç defa söyledim. Türkiye'de bir performans çıkardınız. Bu performansın yanlış olduğunu söylüyorum. Performans demek, devletin, bir cebinden alıp parayı diğer cebinden dağıtması demek. Onu yaparken de, bazen doktor arkadaşlan- -13-

14 TBMM B: :1 mız da yanlış yapabilirler. Yanlış yapılıyor, ama, sen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya doktor gönderemiyorum." diyorsun. Bal gibi gönderirsin, eğer doğru dürüst bir ücret skalası uygularsan. Doğu'da Siirt'in falan yerine gidersen senin ücretin şudur, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre, Ankara'da durursan budur, hesabına geliyorsa gidersin, hesabına gelmiyorsa gitmezsin denir. 1964'te, 1965'te, benim arkadaşlarım koşarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gitmek için torpil yaparlardı. İstanbul Tıpta, biz, bir an evvel mektebi bitirsem de koşarak Doğu'ya gitsem diye beklerdik, ama, sen burada, Ankara'nın göbeğinde bir hekime şunu vereyim derken, aynı doktoru Siirt'e gönderirsen, gitmez kardeşim! Gitmez! Hemşire eksiğiniz var, bunları tamamlayın. Sağlık teknisyenleri eksiğiniz var. Doktor, hemşire ve sağlık personeli eksikliklerini YÖK'le, tekrar söylüyorum, üniversitelerle birlikte oturup -Sağlık Bakanı, Millî Eğitim Bakanı kavga etmeyecek- bu ülkenin otuz senelik, elli senelik programını hazırlamak mecburiyetindesiniz. Bunun vicdan sızısını çekersiniz sonraları. Yapmayın! Geleceğimize yapmayın! Çocuklarımızın geleceğini karartmayın. Hiç değilse, Anayasa'nın 56'ncı maddesinde söylendiği gibi, bir insanın yaşam şartlarının, çevre şartlarının, sağlık şartlarının, doğumundan ölümüne kadar güzel yaşamasının, insanca yaşamasının ve hasta olduğunda insanca tedavi olmasının sosyal devletin görevi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, bunu niye yapmıyoruz o zaman? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Buyurun Sayın Kurtulmuşoğlu, konuşmanızı tamamlayınız. MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yani, sevgili arkadaşlarım, hep söylerim "dert çok, hemdert yok" diye, çok hoşuma gider benim bu laf. Ee, ne olur... ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Dert çok? MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Hemdert yok. Onun için söylüyorum, ülkem inşallah güllük gülistanlık olur, dertsiz olur, çareleri bulunur. İktidarlar, bundan sonra olsun, kim gelirse gelsin, devlet politikası olması lazım sağlığın, günlük politika olmaz. Her bakan geldiğinde, yazboz tahtasına çevirdiğinde bu iş yürümez. Eğitimin devlet politikası olması lazım. Sağlığın devlet politikası olması lazım. Gelen bakanın, diğer bakanın bıraktığı yerden, eksiklerini tamamlayarak ileriye götürmesi lazım. Bunlar da tabii ki plan ve programla olur diyorum. Bunu, bundan sonraki gelecek iktidarlar -kayıt düşmek için söylüyorum- kayda alırlar da inşallah okuma lütfunda bulunurlar, bu söylemlerimizi kısmen de olsun dikkate alırlarsa ülkemiz için iyi olacağını düşünüyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum, hoşça kalınız. (Alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurtulmuşoğlu. Grubu adına, Antalya Milletvekili Osman Akman. Sayın Akman, buyurun efendim. ( sıralarından alkışlar) AK PARTİ GRUBU ADINA OSMAN AKMAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. "Önce insan" diyerek "insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla çıktığımız yolda Sağlıkta Dönüşüm Programıyla icraatlarımıza, faaliyetlerimize başladık. Burada amacımız, sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşımın sağlanabilmesi ve daha kaliteli sağlık hizmetinin verilebilmesiydi. 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren bu amacımız doğrultusunda -aslında belki genel konulara değinmemek, genel sağlık politikalarına değinmemek gerekiyordu ama, değinildiği için de, değinme zaruretini hissediyorum- özellikle acil hizmetlerinde hem "112" istas- -14-

15 TBMM B: :1 yon sayılarının artırılmasında hem de "112" ambulans sayılarının artırılmasında neredeyse 2,5 katına varan oranda bir yükseltilme olmuştur. Yine, insanlarımızın daha rahat, daha sağlıklı ortamlarda poliklinik hizmeti alabilmesi için hem sağlık ocaklarımızda hem de hastanelerimizde 1 hekime 1 poliklinik odası hedeflenerek; yüzde 95 pratisyen hekimlerimizin çalıştığı sağlık ocaklarında her hekime 1 poliklinik odası, muayene odası hemen hemen sağlanmış durumdadır. Hastanelerimizde de bu amaçla atıl kapasite değerlendirilerek veya yeni ilaveler yapılarak poliklinik oda sayıları artırılmış ve vatandaşlarımız daha rahat, daha sağlıklı ortamlarda, üstelik de daha az sıra bekleyerek -çünkü, sırayı tamamen yok etmek şu anda belki mümkün değil- ve istedikleri hekimde muayene olabilmekte, istedikleri hekimi tercih edebilmekte. Tercihli hekim sistemi getirilerek de, vatandaşlarımızın, daha önceden diyalogu olan, muhabbeti olan veya tedavisine güvendiği hekimlerden tedavi görme, muayene olma imkânını sağlamış olduk. Yine, 2002'den bu yana hastanelerimizde hem hasta oda sayısında hem de yatak oda sayısında, üstelik de yeni yapılan hastanelerimizde tuvaleti, banyosu içinde olan odalar olmak üzere oldukça büyük oranda artırımlar gerçekleştirildi. Vatandaşlarımız yeni yapılan hastanelerde yattıkları zaman, neredeyse "bir otelden hizmet alıyoruz, otelde yatarak tedavi görüyoruz" inancıyla, duygusuyla tedavilerini görüyorlar. Benim ilimde yeni yapılan hastanelerde vatandaşlarımızdan bu memnuniyeti aldığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biz, olarak, vatan haini olmayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızı birinci sınıf vatandaş olarak kabul ettik ve memleketin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi demeden, Atama Yönetmeliği'mizde, özellikle doğu illerimize daha çok sağlık personeli atanması için elimizden gelen gayreti yaptık yılları arasında 39 bin sağlık personeli ataması yapılmışken, yılları arasında 61 bin sağlık personeli ataması yapılmıştır ve hakkaniyete uygun, adaletli, hiç kimsenin kafasında soru işareti oluşturulmayacak biçimde, Yönetmelik'e bağlı kalınarak yapılmıştır. Değerli arkadaşlar, sadece hastalanan vatandaşlarımızın tedavisi için değil, yine, vatandaşlarımızın, hastalanmadan, özellikle çocukluk döneminde korunmasına yönelik çalışmalarda da -özellikle aşılamada- neredeyse Avrupa Birliği standartlarını yakalamış durumdayız. İktidarımızdan önce aşılama oranlan yüzde 78 iken, şimdi yüzde 93'ler seviyesine çıkmıştır. Bu oran, bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 94'tür. Bu yıl, inşallah, o seviyenin de üzerine çıkacağımızı umuyoruz. Değerli arkadaşlar, biraz önce aile hekimliği uygulamalarından bahsedildi, pilot uygulamalar var biliyorsunuz. Aslına bakarsanız, aile hekimliği uygulaması, gerçekten vatandaşımızın ailesinden biri olarak görebileceği bir hekime muayene olması, o hekim tarafından kontrollerinin yapılabilmesi, koruyucu hekimlik uygulamalarının gerçekleştirebilmesini hedeflemektedir. Söylenilenlerin ve iddia edilenlerin aksine, yapılan araştırmalarda, anketlerde sağlık hizmetlerinden genel memnuniyetin de üzerinde bir memnuniyetle -yüzde 77,5 oranında- özellikle Düzce ilimizde, aile hekimliği uygulamalarından vatandaş memnuniyeti net olarak gözükmektedir. Ki, sağlığı bozulmuş insanların memnun olmasının zor olduğu düşünülecek olursa, bu oranın oldukça yüksek olduğunu, aslında, takdirlerinize sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, hastanelerin tek çatı altında birleştirilmesine, tahmin ediyorum kimsenin artık herhalde "bu iş iyi olmadı" diyecek bir tarafının kalmadığını düşünüyorum. Çünkü özellikle SSK'lı vatandaşlarımız bu konudan çok mustaripti ve şimdi her nereye gitsek -özellikle ilçelerdeki vatandaşlarımız, taşradaki vatandaşlarımız, elbette merkezde yaşayan vatandaşlarımız da- bu konudaki memnuniyetlerini vatandaşımızla yüz yüze geldiğimiz zaman bize çok net olarak ifade etmektedirler. Performansa dayalı döner sermaye priminde de, sanki sağlık personelinin avantajınaymış gibi gözüken bir şey ifade ediliyor. Aslında, aslolan yine vatandaşlarımızın, halkımızın, sağlığı bozul- -15-

16 TBMM B: :1 muş vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha kaliteli hizmet alabilmesine yöneliktir. Aslına bakarsanız, iktidarımızdan önce hastanelerde bakılan, muayene edilen hasta sayısına, yani poliklinik sayısına ve şimdiki poliklinik sayılarına baktığımız zaman, vatandaşlarımızın memnuniyetinden dolayı hastanelere daha fazla müracaat ettiklerini, dolayısıyla poliklinik sayısının yükseldiğini hep birlikte görmüş oluyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumunun tek çatı altında toplanmasını hep birlikte burada kanunlaştırdık. Ben bütün, iktidar-muhalefet, milletvekillerine teşekkür ediyorum. Keşke genel sağlık sigortası da yılbaşından itibaren hayata geçebilseydi de biraz önce şikâyet edilen konular olmasaydı. Devlet hastanelerinde, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde -burada yeri gelmişken özellikle ifade edeyimben şahsen rehin kalma gibi bir şeyin artık tarih olduğunu bir sağlık mensubu, bir doktor olarak da böyle bir şey işitmediğimi bir kez daha buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Yalnız, bazen, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, bizim de basından okuduğumuz şeyler elbette oluyor. Onu, yine, Sayın Bakanımızla istişare ederek, onların da sorunlarını hep birlikte çözüyoruz. Değerli arkadaşlar, aslında, bu kısa bakıştan sonra, özellikle sağlık hizmetlerinden genel olarak memnuniyet anketinde, Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı ankette, sağlık hizmetlerindeki gelişmenin ne kadar yerinde olduğunu çok net olarak ortaya koyan bir araştırma var yılında, genel olarak, sağlık hizmetlerinde memnuniyet yüzde 39,5 iken, 2005 yılında, bu, yüzde 55'lerin üzerine çıkmıştır. Bu da, çok net olarak gösteriyor ki, sağlık hizmetlerindeki çalışmalar, gelişmeler vatandaşımızın takdirini toplamaktadır. Biz de, vatandaşımızın takdirine mazhar olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşımıza hizmet için iktidar olduk. Değerli arkadaşlar, elbette, sağlıkta dönüşüm durmuyor, devam ediyor. Şimdi görüşmekte olduğumuz Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla da, insanlarımızın daha kolay hizmet almasının sağlanması elbette hedeflenmektedir. Önce, sağlık kurulu nasıl çalışır, sağlık kurulundan nasıl hizmet alınır, sağlık kurulu niye vardır diye eğer bir düşünecek olursak... Uzun süren bazı kronik hastalıklar var; örneğin, şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi, kronik böbrek yetmezliği gibi, kanser gibi daha çok sayabileceğimiz birçok hastalık var. Bu hastalarımız, bu vatandaşlarımız, sık sık, o dört kalem ilacı geçmeyen veya bir haftalık dozu geçmeyen ilaçlar yazılmaması için, iki aylık, üç aylık veya daha uzun süreli ilaçlarını reçetelendirebilmesi için sağlık kurulu raporu alması gereği vardı. Bir de, yüzde 10 veya yüzde 20 muafiyetinden yararlanması hedefleniyordu sağlık kurulu raporunda. Bu sağlık kurulu raporu nasıl alınıyor diye düşünecek olursak, sağlık sisteminde çalışmadan gelmiş olan arkadaşlarımız açısından söylüyorum: Böyle bir hastalığa sahip olan vatandaşımız, ister taşrada olsun ister şehir merkezinde olsun, ilgili uzmana veya ilgili uzmanlara öncelikle müracaat edecek. Müracaat ettiği hekim, önce, o yaşadığı yerde olması gerekiyor, yaşadığı yerde yoksa bir başka merkeze hastamızın, vatandaşımızın gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla, hekime ulaştıktan sonra, hekim, gerekli tetkiklerini, gerekli muayenesini yaptıktan sonra, bu hastamızın şu hastalığı vardır, şu, şu, şu ilaçları kullanması gerekir diyerek -ilaçların da preparat adını da değil, jenerik adını yazarak- sağlık kuruluna sevk eder. Şimdi, işkence burada başlar aslında. Sağlık kuruluna sevk eder, sağlık kuruluna gider vatandaşımız, hastamız, o gün sağlık kurulu toplanmıyordur; haftada iki veya üç kere toplanıyordur, küçük hastanelerde bazen her gün topluyorlar gerçi. "Siz, üç gün sonra gelin raporunuzu alın" diyor hastane yetkilileri. Üç gün sonra geldiğiniz zaman, "Henüz imzadan çıkmadı..." Görüyorsunuz, hasta için hem zaman kaybı hem de -eğer çalışıyorsa hasta olmasına rağmen- iş gücü kaybı. Bir de, hastanede çalışan sağlık personellerimiz ve doktorlarımız açısından da, yine, lüzumsuz bürokratik engeller ve formaliteler. Hasta, aslında, sağlık kuruluna da çağrılmaz özellikle ilaç ve tıbbi malzemeler için; çünkü, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 27'nci maddesinin ikinci fıkrasından bir pasajı eğer -16-

17 TBMM B: O: 1 okuyacak olursak: "Kurul, buna göre, gereğinde, hastayı veya rapor isteyen kişiyi bizzat da görerek karar verir." deniyor. Ama, uygulama odur ki, sürekli ilaç raporu alacak olan hiçbir vatandaş -birçok tıbbi malzemeler için- hastalar sağlık kuruluna çağrılmaz. Aslında, çağırmanın gereği de yoktur; çünkü, vatandaşımız zaten bir hekime muayene olmuştur, o hekim Türkiye Cumhuriyeti devletinin yetiştirdiği bir hekimdir, Türkiye Cumhuriyeti devletinin imkânlarıyla çalışan, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na bağlı bir hekimdir, zaten yanlış yapması beklenemez. Dolayısıyla, o hekime de bir güvensizlik olmuş olur. Aslında, Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre hekimler ve diş hekimleri uygulamalarında serbesttirler, müdahale edilemez. Ancak, elbette, zaman zaman suistimaller de görülmüş olabilir, her konuda olduğu gibi, her sektörde olduğu gibi yaşanmış olabilir. Bir yerde suistimalin yaşanmış olması, bir kurumu, bir topluluğu olduğu gibi de cezalandırmayı ve formalitelere boğmayı da gerektirmez. Onun Türkiye Cumhuriyeti yasalarında gerekli cezai müeyyideleri vardır. Bu, ayrıca, çok sıklıkla da gözüken bir şey değildir, çok nadir gözüken hadiselerdir. Benim, uzun süreli hekimlik hayatımda çok nadir karşılaştığım, çok nadir işittiğim durumlardır bunlar. Burada, vatandaşlarımız açısından zaman kaybından, maddi kayıptan, iş gücü kaybından bahsettik, bürokratik zorluklardan bahsettik. Bir de, aslında, devletimiz ve sosyal güvenlik kurumları açısından da bir sıkıntı var. Tek hekim raporu 15,5, artı sağlık kurulu için de 5 YTL olmak üzere bir ücreti varken, eğer tam teşekküllü bir sağlık kurulu raporu oluyorsa, bu, 48,5-50 YTL civarında olmaktadır. Bir de sosyal güvenlik kurumlarımız açısından da maddi kayıp açısından da oldukça önemlidir. Ayrıca, kırtasiye giderleri ve kırtasiye işlemleri açısından da oldukça önemlidir. Aslında, bakarsanız, bu iktidarımız döneminde Bakanlığımızca, Hükümetimizce birçok sıkıntıyı aşacak yönetmelikler çıkarılmıştı. Bu şekilde, vatandaşlarımızın sağlık kurulu raporları da öncelerine göre oldukça kolaylaştırılmıştı. Ancak, bu durumun, bu sıkıntının giderilmesi için, başta hekimlerimizin onurunu korumak için, sağlık kurulu raporlarının zaten tek hekim raporuyla çıkan... Çünkü, biraz önce de ifade ettim, sağlık kurulu diğer hekim arkadaşına asla güvensizlik yapmaz, sevk ettiği raporu -çok bilinen bir şey yoksa veya bir yazım hatası yoksa- genellikle onaylar. O nedenle, bu yasa tasarısı, oldukça önemli bir yasa tasarısıdır; vatandaşımızı ve Bakanlığımızı, devletimizi, birtakım bürokratik engellerden kurtaracak yasa tasarısıdır. Ülkemize, milletimize, insanlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını öncelikle diliyorum. Bir de -aslında yeri değil belki ama- maluliyet raporlarında, özellikle merkezde olması nedeniyle yaşanan sıkıntılar var, Komisyonda görüşülürken ifade etmişti bazı milletvekili arkadaşlarım. Bu sıkıntıyı gidermek üzere de arkadaşlarımızla bir komisyon oluşturduk, üzerinde çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, hazır, sağlıkla ilgili gelişmeler ve Türkiye genelindeki memnuniyetten bahsederken, ilim Antalya'dan da birkaç kelimeyle buradan söz etmek istiyorum. Nasıl, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet varsa, benim ilim, seçim bölgem Antalya'da da vatandaşlarımızla -biraz önce de ifade ettiğim gibi- yüz yüze istişarelerimizde, özellikle yeni yapılan hastanelerle ilgili memnuniyetlerini vatandaşlarımız ifade etmektedirler. Biz de vatandaşlarımızı memnuniyetle dinlemekte ve biz de memnun olmaktayız. Özellikle Kumluca Devlet Hastanemizin açıldığını, Aşur Aksu Hastanesinin açıldığını, 600 yataklı, beş yıldızlı otel standardında Antalya Devlet Hastanesinin çok kısa sürede tamamlanacak olmasını, Serik Devlet Hastanesinin yine açılmaya hazır olduğunu ben bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Bir de, özellikle diş hastalarımız için ağız-diş hastanesinin faaliyete geçtiğini buradan hem milletimize hem hemşehrilerimize, bütün herkese ifade etmek istiyorum. Bu yasanın tekrar hayırlı olmasını diliyor, hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. ( sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akman. -17-

18 TBMM B: :1 Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu. Buyurun Sayın Tandoğdu. ( sıralarından alkışlar) GRUBU ADINA İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu, sağlığa verilecek olan değişiklikler, halkımıza verilecek olan rahatlıklar üzerine hazırlanmış olan bu kanun tasarısı üzerinde konuşmak için Grubum adına söz almış bulunmaktayım. Tabii, şimdi, üniversite yıllarından bu yana dek, talebelik yıllarımızdan bu yana dek sağlık kurulu raporu oldukça sıkıntı vermektedir kuruma; hastanelerimize, üniversitelerimize, devlet hastanelerimize ve sağlık ocaklarımıza. Çünkü, bir konuyla ilgili müracaatınızı yaptığınız zaman, hastanenin bütün polikliniklerinden geçmek zorundasınız. Örneğin, silah ruhsatıyla ilgili bir sağlık raporu alacaksınız. Müracaat edilmesi gereken, bakılması gereken tek poliklinik, klinik psikiyatri kliniğiyken, nöroloji kliniğiyken, bütün klinikleri dolaşıyorsunuz, kuyruklara giriyorsunuz, oradaki iş gücünü zayıflatıyorsunuz, çalışmaları engelliyorsunuz, en sonunda geldiğiniz yer psikiyatri ve raporda da en önemli bölüm budur. Eğer orası sağlıklı bir rapor vermişse, o kişinin raporu halledilmiş oluyor. Aynı şekilde, ehliyet meselesinde de, ehliyet için de istenen sağlık raporunda bütün poliklinikleri, bütün servisleri geziyorsunuz, en önemlisi göz. Gözdeki daltonizmi, renk körlüğünü ortaya çıkaracak olan muayeneyi eğer sağlıklı atlatmışsanız, sağlık raporunuz, sağlık kurulu raporunuz sağlıklı demektir. O nedenle, diğer bölümlerde uğraşmak hem hekim için hem hasta için çok büyük bir zaman kaybı olacağı için, bu tasarının, bu kanunun hazırlanmasında özünde samimiyetine inancımla, samimiyetine inanarak, bu kanun tasarısının değişimine ve hazırlanmasına onay veriyorum. Fakat, Sağlık Bakanlığı, yarın bu kürsüye çıktığında, bu halkın kürsüsünde veyahut da herhangi bir yerde sağlık hizmetlerini överken, eksik bırakmış olduğu yerleri veyahut da aşıyla ilgili, çocuk aşılarıyla ilgili meseleleri anlatırken, sağlık hizmetlerindeki devrimlerini, Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin başarılarını anlatır ki, bu da, bizim çok zorumuza gider. Biraz evvel arkadaşımın, meslektaşımın dediği gibi: "Önce insan." Evet, fakat, en yüce değerin insan olduğunu unutarak, "insan" dememek lazım. En yüce değer, evrende, sistemde insandır. Bu insanın da en iyi hizmet alacağı yer, sağlığıdır. Sağlığa bakan yerin en iyi oluşuma sahip olması gerekir. Ama, maalesef, Türkiye'de, Sayın Bakanın devamlı olarak söylemiş olduğu ve buradan da cevap vereceğini tahmin ettiğim, "Ben sağlıkta dönüşümü uyguladım, reformlar, devrimler yaptım." derken, şimdi, ben buradan soruyorum. Sizler de bu olayı yaşıyorsunuz. Bölgenizden gelen hastaların sıkıntılarını yaşayan milletvekilleri olarak sizler bunlarla her gün karşılaşıyorsunuz. Elinize, yanınıza gelmiş olan hemşehrilerinizden SSK'lı, Bağ-Kur'lu, yeşil kartlı ve hasta tümöral veyahut da üniversite hastanelerinde tedavi edilmesi gereken özel bir hasta. Peki, nasıl tedavi ettireceğiz? Hani sağlıktaki reform, hani sağlıktaki değişim? Bu vatandaşın parası yoksa, oradan içeriye, o hizmetin verilmesi mümkün değil. Yani, oradan içeriye giriyor, ama, ekonomik olarak oradan hizmet alması mümkün değil. Nasıl alacak? Vatandaş cebinden parasını ödeyecek, Bağ-Kur'lu ise, SSK'lı ise, yeşil kartlı ise ödemesini yapacak. Ne kadar bu ödeme? 8 milyar, 16 milyar, 36 milyar, 120 milyar, 130 milyar, bunu, kurumundan, fatura edilmiş olan bu parayı alacaktır. Esas sıkıntı burada. Bunu halletmeden, bir sağlık kuruluşunun başında olan kişinin "Ben devrim yaptım." demesini kabul etmemiz mümkün değil. Ve aynyeten, aile hekimliği içerisinde, mecburi hizmetin yanına aile hekimliğini de koyarak, "Eğer sen bu aile hekimliğini yapacaksan, bu mecburi hizmetini de yerine getireceksin." sözleriyle tehditvari şekilde... Arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan hizmet almanın çok büyük sıkıntısını yaşıyoruz. Aile hekimliği problemlerini biraz önce arkadaşım -maalesef- anlatırken, Düzce'de yüz- -18-

19 TBMM B: O: 1 de 77'yle başarı oranından bahsediyor. Ben göremiyorum; bir doktor milletvekili olarak, yüzde 77 başarı kazanmış bir aile hekimliğinin pilot uygulamasındaki başarısını görmüş değilim. Ben de gidiyorum, inceliyorum, sıkıntılar bitmiyor. Neden bitmiyor? Çünkü, aile hekimliği olarak hizmet veren, yani, eski sağlık ocağının halk üzerinde güven vermemesinden. Orada bir laboratuvarın, orada bir röntgen cihazının, orada bir tahlil laboratuvarının, diyabeti ölçecek bir sistemin olamaması, oradaki hastaların merkeze gitmesine neden oluyor. O zaman gidiyorsunuz, merkezde, bakıyorsunuz ki, Düzce Devlet Hastanesi dolu, Düzce Özel Hastanesi dolu, üniversite hastanesine gidiyorsunuz, orası da dolu. Neden? Çünkü, birinci basamak sağlık hizmetlerini veren kuruluşların yeterli olmamasından ve güven telkin etmemesinden kaynaklanıyor. Peki, ne olmalıdır? Avrupa'da nasıl oluyor bu işler? Avrupa'da, bunun altyapı çalışmalarını tamamlamış, on bir sene uğraşmış Almanya ve aile hekimliği programına öyle geçmiş. Fransa sekiz buçuk sene uğraşmış, aile hekimliği uygulamasına geçmiş, şimdi de yavaş yavaş uzaklaşıyor. Peki, oradaki sağlık ocakları sayısı ne? Almanya'da, 75 milyon nüfuslu Almanya'da 70 bin tane sağlık ocağı var. Fransa'da, 68 milyon nüfuslu Fransa'da 60 bin tane sağlık ocağı var ve tam teşekküllü. Türkiye'de, 73 milyon Türkiye'de kaç tane sağlık ocağı var arkadaşlarım? 7 bin tane. Peki, bu 7 bin tane sağlık ocağıyla nasıl hizmet vereceksiniz de, büyük merkezlerdeki, sağlık merkezlerindeki gerekli olan, ihtiyaç olan, hakikaten yapılması gereken hizmeti versin o hastane? Ben gidiyorum, Ordu Devlet Hastanesi dolu, Umut Hastanesi diye bir özel hastane açtı arkadaşlarımız, dolu. Şimdi, Fatsa'ya geliyorsunuz -Fatsa'da iki tane özel hastane açılmak üzere- Fatsa Devlet Hastanesi ağzına kadar dolu. Peki, sağlık ocaklarında ne var? Sağlık ocaklarındaki doktor arkadaşlarımız, maalesef, oturuyor. Fatsa'daki Verem Savaş Dispanserine gidiyorsunuz, röntgen cihazının otomatik banyo sistemi yok, kalibrasyonu yapılamıyor, film çekilemiyor. Nerede çekilecek filmi? Devlet hastanesine gidecek. Devletin hastanesine gitse ne yapıyor? Gerekli olan hastanın sırasını ve zamanını almış oluyorsunuz, doktorun da zamanını almış oluyorsunuz. Bu şekilde, sağlıktaki reform veyahut da sağlıktaki aşamalar veya değişimlerden bahsedilmesi mümkün değildir. Yüz binlerce defa söyledik, kendisine şifahi olarak da söyledik Sağlık Bakanının ve nihayet altı ay süre vererek, Türkiye'deki radyoloji teknisyenlerinin durumlarını altı ay erteleyerek, altı ay sonra getirerek, AB standartlarına uygun şekilde çalışmasını sağlayacaklar. Şimdi, soruyoruz, gidiyorsunuz herhangi bir hastaneye, herhangi bir üniversite hastanesinin radyoloji kliniğinin önünden geçerken "hamile hanımlar buradan geçmesin, dikkat etsin." Peki, oranın, tam, bir Atom Enerjisi Kurumundan veyahut da üst kurumlardan, radyasyondan izole edildiğini belgeleyen belgeleri var mı? Yok. Bundan bir ay bir buçuk ay evvelki konuşmamda burada elimdeki belgelerle gösterdim. Özel hastanelerde ruhsatsız çalışan muayenehane sayısı ve hastane sayısı yüzde 60. Devlet hastanelerindeki oran ise daha fazla. Peki, burada çalışan personelin sağlık güvencesini nasıl güven altına alacaksınız? Alamıyorsunuz. Çünkü, özel hastaneler sağlık personelini ne kadar ucuz çalıştırırsa, o kadar büyük kâr edeceği için, oradaki kalite ve kantitenin düşüklüğünü görmemek mümkün değildir. İşte, bu sağlık raporlarında da zaten endişemiz, sıkıntımız buradan kaynaklanmakta. Ben burada, özel hastanelerdeki veya orada çalışan arkadaşlanmı mağdur durumda veyahut da herhangi bir itham altında bulundurmak istemiyorum. Onlar benim meslektaşım, gayet canpare bir şekilde çalışıyorlar. Ekonomilerini gayet tabii ki, ön planda tutacaklardır, ama, bu verilen raporlarda çok yanlışlıklar yapılacağı kanısındayım. Bunların da çok iyi bir denetim ve denetleme altında kalması gerekir. Şimdi, devamlı olarak, ben bir doktor milletvekili olarak, seçim bölgemden ve etrafından şikâyetler alıyorum. "Sayın vekilim" diyor, "benim bir ilaçla ilgili raporum hazır elimde. Gidiyorum eczaneye, eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra benden 60 milyon lira fark istiyorlar." Neden? Diyor ki, "eczanenin bilgisayarında diyelim ki (A) ilacını yazmış, neden (B) ilacını yazmamış; (B) ilacı 10 lira, yazılan (A) ilacı eğer 30 liraysa, aradaki farkı alıyor." Neden? İlaçta tasarruf. Peki, Sa- -19-

20 TBMM B: :1 yın Bakanım, lütfen, buradan şimdi size soruyorum. Bugün kaçmadınız, eğer dinliyorsanız beni, eğer dinleme lütfunda bulunuyorsanız, bu belgelerime, bu sözlerime bu kürsüden cevap vermenizi bekliyorum. Peki, siz, iki üç ay evvel bir genelge gönderdiniz bütün hastanelere, bütün üniversite hastanelerine, devlet hastanelerine, göz hastanelerine, bilhassa göz hastanelerine, ilaçta tasarruftan bahsediyorsunuz. İlaçların isimlerini burada söylemeyeceğim, siz daha iyi biliyorsunuz. "Bu ilacı kullanamazsınız, bu ilacı kullanacaksınız. Eğer bu ilacı yazarsanız, özel, Sağlık Bakanlığından rapor almak, izin almak zorundasınız." diyorsunuz. Şu anda Amerika'da, Avrupa'da ve bütün gelişmiş ülkelerde kullanılan, sarı nokta hastalığında kullanılan bu ilacın maliyeti ne biliyor musunuz arkadaşlar? 50 milyon lira. Eski parayla söylüyorum, 50 milyon lira. Amerika'da, Avrupa'da kullanılıyor. Bu jenerik bir ilaç, yani benzer bir ilaç; o hastalık için icat edilmiş, keşfedilmiş bir ilaç değil, ama ona faydalı geldiği için bütün Amerika, Avrupa tıp mecmualarında "Çok tasarruflu bir ilaç, çok faydalı bir ilaç ve iyi neticeler alıyoruz." diye yayınlıyorlar. Sayın Sağlık bakanı bir genelge gönderiyor, "Bunu kullanamazsınız, bu ilaçları kullanacaksınız." O ilaçlar kaç lira biliyor musunuz? Bir tanesi 1,5 milyar lira. Sevgili arkadaşlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım, sağlıkta tasarruf yapılmalıdır, ilaçta tasarruf yapılmalıdır, ama bu şartlarda, bu şekilde değil. Hemen akla gelecek olan şudur: Acaba, Sağlık Bakanlığının bu firmalarla bir diyalogu mu var? Hayır, inanın ben bunu söylemiyorum, akla gelen budur ama. Ama, bunu burada kendisinin açıklamasını istiyorum. Neden yaptığını, neden o genelgeleri gönderdiğini, ilaçta tasarrufun ne demek olduğunu size anlatıp aydınlatması lazım, siz de Bakanınızın ne yaptığını, ne işlediğini veyahut da hayranlığınızı veya hayransızlığınızı ortaya koymanız lazım. Sayın Başbakanımız da "En iyi bakanlarımdan biridir." diyor. Evet, insan olarak ben de seviyorum. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, birbirimize saygılıyız, ama hizmet konusundaki eksikliklerini görmemezlikten gelmek çok yanlıştır. Şimdi, Sayın Bakanımızın en büyük eksikliklerinden birisi de, kürsüyle alan farkını ayırt edemiyor. Kürsüde konuşma veyahut da herhangi bir yerde sağlık hizmetlerini anlatırken, güzel bir şey. Ama, alanda bu hizmeti görememek en büyük, eksikliktir ve en büyük bu eksikliği de kabul etmek, bu öz eleştiriyi yapmak da büyüklüktür. Maalesef, her ikisinden de mahrum bir şekilde hizmet verdiği için, hizmetleri yeterli değildir. Şimdi, buradan, kendisine gene soruyorum. Radyasyonla ilgili olan sıkıntıları halledemeden, radyasyon hakkında kanun tasarısı çıkaramazsınız. Burada, en güzel örneği: Numune Hastanesinde Girişimsel Radyoloji Bölümünü kapatmak zorunda kalmıştır Numune Hastanesi. Ankara'nın merkezinde, bütün Anadolu'ya hizmet veren ve hizmetinde hiç eksikliğini görmediğimiz bu hastanede, maalesef bu bölüm kapatılmıştır. Neden? Tiroit hastaları, doktorlar olarak, çalışan personel ve yardımcı personelde tiroit vakaları artmaya başladı. Tiroit iltihaplan, yani guatrın -halkın anlayacağı şekilde söylüyorum- o bölümde arttığını görüyoruz. Peki neden oluyor bu? Radyasyondan tam hâlledilmemiş, radyasyondan arındırılmamış bu bölgenin hizmet vermesinden. Ne yapıldı? Orası kapatıldı. Şimdi, defalarca söylememe rağmen, Atom Enerjisi Kurumunu da bu konuda uyarmama rağmen, bir radyoloji cihazının düğmesine buradan bastığınızdaki çıkan radyasyonla hastaya varan radyasyon arasında fark var, kalibrasyon farkı var. Bunların tespitini yapacak bir cihazı, bir sistemi yok Bakanlığın, bir arşivi zaten hiç yok. Defalarca, bana Karadeniz Bölgesi'nden hastalar geldiği zaman, 10 hastanın 8 tanesinin kanser olduğunu, gerek kanser araştırma merkezine gerekse Sağlık Bakanlığına dört buçuk seneden beri söyleye söyleye "ağzımda ot bitti" tabirini kullanmak zorunda kalıyorum. Bir girişimde, bir iyilikte... Bir kanser araştırma merkezinin oluşmasını sağlamamış ve kanser araştırma heyetinin oluşmasını engellemiş, bununla ilgili komisyon çalışmalarımızı kulak ardı etmiş, sadece "Ordu'ya bir kan- -20-

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 128

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 128 DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 128 125 inci Birleşim (Olağanüstü) 19 Eylül 2006 Salı İÇİNDEKİLER I. - GELEN KÂĞITLAR II. - YOKLAMA III. - BAŞKANLIĞIN GENEL

Detaylı

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 22 nci Birleşim 23 Kasım 2005 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 207 II. - GELEN KÂĞITLAR 209 IIL- YOKLAMA

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 111 inci Birleşim 24 Mayıs 2007 Perşembe. 24 Mayıs 2007 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 111 inci Birleşim 24 Mayıs 2007 Perşembe. 24 Mayıs 2007 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 111 inci Birleşim 24 Mayıs 2007 Perşembe 24 Mayıs 2007 Perşembe 5.- Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 396)

TBMM (S. Sayısı: 396) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) Not:

Detaylı

Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491)

Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 230) Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) Sayı: T.C. Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 563)

TBMM (S. Sayısı: 563) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 563) Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 394) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 68'inci Birleşim 26 Mart 2009 Perşembe İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- İstanbul

Detaylı

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 116 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 87 nci Birleşim 12 Nisan 2006 Çarşamba İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 390 II.- GELEN KÂĞITLAR 392 III.- YOKLAMA

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 567)

TBMM (S. Sayısı: 567) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 567) Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 464)

TBMM (S. Sayısı: 464) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 464) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik

Detaylı

2 ııci Birleşim 19.11. 2002Salı

2 ııci Birleşim 19.11. 2002Salı DÖNEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 o 2 ııci Birleşim 19.11. 2002Salı IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1.-Milletvekillerinin andiçmesi B) TEZKERELER

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler.

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler. ÜYELERİMİZE DURURU Milas Belediye Başkanı Sn. Muhammet TOKAT tan 12 gündür randevu almak için çok uğraştık. Ahmet BENCİK hergün Başkanın sekreterine arıyarak randevu saati almaya çalıştı ve randevu alarak

Detaylı

SIRA SAYISI: 397 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 397 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 397 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat

Detaylı

TABURCUYUZ, YA SONRASI?

TABURCUYUZ, YA SONRASI? TABURCUYUZ, YA SONRASI? Uzm. Hemş. Emel DİLEK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları ABD Annem, 67 yaşında, Emekli öğretmen, HT hastası, 2002 yılında geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası

Detaylı

AK PARTi iktidarinda SAĞLIK

AK PARTi iktidarinda SAĞLIK MARDİN 1 AK PARTi iktidarinda SAĞLIK MARDİN AK Parti Hükümetleri olarak insanımıza verdiğimiz sağlık hizmetinin devletin sağladığı bir lütuf değil, bir hakkın teslimi olduğu inancıyla; vatandaşlarımızın

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı : 449) Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık,

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

Kavramların tanımları bulunmaktadır. Kaynaklar: http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1175

Kavramların tanımları bulunmaktadır. Kaynaklar: http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1175 1 Kavramların tanımları bulunmaktadır. Kaynaklar: http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1175 https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcasorulanlar 2 e-devlet uygulamalarından

Detaylı

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: CİLT: YASAMA YILI: TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ inci Birleşim Şubat 00 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI,0

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve

DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI CİLT : 153. 86'ncı Birleşim 10 Nisan 2007 Sah İÇİNDEKİLER

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI CİLT : 153. 86'ncı Birleşim 10 Nisan 2007 Sah İÇİNDEKİLER DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 «TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI CİLT : 153 86'ncı Birleşim 10 Nisan 2007 Sah İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 6 II. - GELEN KÂĞITLAR 7 III. - YOKLAMA 16

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 649 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Sayı : 2004-1-A 16 Ş ubat 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1345)

TBMM (S. Sayısı: 1345) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1345) Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 62 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 0 uncu Birleşim 26 Ekim 2004 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 57 II. - GELEN KÂĞITLAR 59 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 109 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 53 üncü Birleşim 24 Ocak 2006 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Mayıs Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 07.05.2015 Birleşim Saati : 16.00

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Mayıs Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 07.05.2015 Birleşim Saati : 16.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Mayıs Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 07.05.2015 Birleşim Saati : 16.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 43 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 64 üncü Birleşim 24 Mart 2004 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - SORULAR VE CEVAPLAR A) YATILI SORULAR VE CEVAPLAN

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 2 YASAMA YILI: 2 I TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 2'nci Birleşim 2 Ekim 2007Sah İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 201 II. - GELEN KÂĞITLAR 201 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

UTANAK DERGİSİ. 2 nci Birleşim 12.5.1999 Çarşamba. PPNISMîZl HXL1 YAŞAMAYA;! İÇİNDEKİLER Sayfa

UTANAK DERGİSİ. 2 nci Birleşim 12.5.1999 Çarşamba. PPNISMîZl HXL1 YAŞAMAYA;! İÇİNDEKİLER Sayfa PPNISMîZl HXL1 YAŞAMAYA;!.M UTANAK DERGİSİ o e 2 nci Birleşim 12.5.1999 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 28 II.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 29 A) ÇEŞİTLİ İŞLER 29 1.-Milletvekillerinin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 119 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 99 uncu Birleşim 9 Mayıs 2006 Salı IÇINDEKILER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 230 II.- GELEN KÂĞITLAR 231 III.- YOKLAMA 241

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :805 Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında* Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 106 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 43 üncü Birleşim 26 Aralık 2005 Pazartesi İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 177 II.- GELEN KAĞITLAR 178 III.- YOKLAMALAR

Detaylı

365 ODA VE BORSA BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN I ZİYARETETTİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa

365 ODA VE BORSA BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN I ZİYARETETTİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa 365 ODA VE BORSA BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN I ZİYARETETTİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ı ziyaret etti.

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:4 CİLT : 4 TOPLANTI: MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ 4 ncü Birleşim 0.. 975 Salı Sayfa I. Geçen tutanak özeti 80 II. Gelen kâğıtlar 80:8 III. Yoklama 8 IV. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 8 A)

Detaylı

02.01.2013. Üç çocuk çünkü...

02.01.2013. Üç çocuk çünkü... Üç çocuk çünkü... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nüfusun artması gerektiğini bir kez daha altını çizdi. Erdoğan, Bizim artış hızımızı ikinin üzerinde üçlere ulaşması lazım. Bunu başarmamız gerekiyor. Batı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 80 79 uncu Birleşim 5 Nisan 005 Sah IÇINDEKILER Sayfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 0 II.- GELEN KÂĞITLAR III.- YOKLAMA 0 IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

KANUNEN OLMAYAN, AMA İLİMİZDE UYGULANAN HAYAT STANDARDI.? Yeni bir haftada yine beraberiz.geçen haftaki

KANUNEN OLMAYAN, AMA İLİMİZDE UYGULANAN HAYAT STANDARDI.? Yeni bir haftada yine beraberiz.geçen haftaki KANUNEN OLMAYAN, AMA İLİMİZDE UYGULANAN HAYAT STANDARDI.? Yeni bir haftada yine beraberiz.geçen haftaki yazımda Siirt Ticaret Sanayi odası Başkan Vekili Sayın Nedim KUZU Dostumun davetine icabet etmiş

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ Gülağaç SGM Açıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ -FİNANSAL KRİZLERİN KURUMLARIN

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı