boşluklu döşeme sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "boşluklu döşeme sistemleri"

Transkript

1 Kapalı ortamlarda hava kalitesi ve boşluklu döşeme sistemleri RADON GAZI DÜNYANIN OLUŞUMUNDAN İTİBAREN YERKÜRENİN İÇERİSİNDE BULUNAN URANYUM, TORYUM GİBİ RADYOAKTİF MADDELERİN BOZUNUMUYLA RADYUM A, BUNUN DA DÖNÜŞÜMÜYLE GELİŞİP OLUŞAN BİR GAZDIR. DOĞADA KENDİLİĞİNDEN MEYDANA GELİR VE MÜSAİT KOŞULLARDA ORTAYA ÇIKAR. Orkan ÖZTÜRK, LEED AP, Inş. Yük. Müh. Arkad Yapı, Yönetim Kurulu Üyesi Pontarolo Türkiye, Kurucu Ortak İnsan sağlığını tehdit eden çevre etkenlerinin birçoğu aslında insan kaynaklı (antropojenik) olmakla birlikte, bazıları da doğal çıkışlı olabilirler. Bu tip zararlı faktörlerin en tehlikeli olanları da topraktan yükselen ve kapalı alanlarda birikerek yoğunlaşan çeşitli sinsi gazlar ve türevleri şeklinde olabilirler. Kentsel dönüşüm temellerinin atıldığı ve hız kazandığı bu dönemde, aslında maalesef dikkatlerden kaçan, fakat yüksek derecede önem arz eden husus, kapalı ortamlardaki hava kalitesinin kontrol altına alınabilirliği gerçeği ve zehirli hava tehlikesinin bertaraf edilebilirliği olasılığı konusudur, ki bu da imkanlar dahilindedir. İnsan sağlığının bu tip zararlı doğal etkenler tarafından bozulmasını önleyici teknik yöntemlerle tedbirler almak, buna benzer problemleri çözmek, düşük maliyetli yüksek teknoloji ürünleriyle ancak, mümkündür. Bu bağlamda, kapalı alanlarda birikim yapma, dolayısıyla tehdit unsuru oluşturabilme kapasitesine sahip olan başlıca gazlara örnek olarak, karbondioksit, karbonmonoksit, azot oksitleri, hidrojensülfür, kükürtdioksit ve özellikle de radon, gösterilebilir. Ülkemizde, özellikle de yapı ve inşaat sektöründe, bu olağanüstü tehlikeli gazı ve bunun yol açabileceği olumsuz etkileri, maalesef çok az kişi bilmekte. Oysa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üye ülkeleri bu konuda çoktan standartlarını oluşturmuş ve yapılarda bu gazın bertaraf edilebilmesi için dev teknik adımlar atmışlardır; hatta daha da yol katetmek adına bu hususta araştırmaların ısrarla devamı teşvik edilerek yepyeni gerekli ve etkili sistemler ve yöntemler aranmaktadır. Bu ülkelerde bina yapımında zemin etüdü gibi radon ölçümlemesi de şart koşuluyor ve tamamlanmış inşaatlarda, özellikle insan barınmasına yönelik oluşturulan yapılarda radon gazının, belirlenmiş sınır değerler altında kaldığının belgelenmesi isteniyor. 100 EKOYAPI Nisan-Mayıs 2013

2 Şekil 1: Zemin kat uygulamasında doğal havalandırmaya uygun boşluklu döşeme sistemi RADON GAZI NEDİR? Radon gazı doğada hemen her yerde az veya çok bulunur. Dünyanın oluşumundan itibaren yerkürenin içerisinde bulunan uranyum, toryum gibi radyoaktif maddelerin bozunumuyla radyum a, bunun da dönüşümüyle gelişip oluşan bir gazdır. Doğada kendiliğinden meydana gelir ve müsait koşullarda ortaya çıkar. Renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle kolayca tanınamaz. Radon gazının keşfi 1900 lere uzanır. Gazın yapı içinde biriktiği gerçekliği ise 1950 li yıllarda bulunmuş, etkileri ve alınabilecek önlemler üzerindeki araştırmalar 1970 li yıllarda başlamıştır yılında, yapılarda bu birikimin yüksek oranda radyoaktif kirliliğe neden olduğu, ABD de bir tesadüf sonucu ortaya çıkmıştır. Nükleer santralde çalışan Stanley Watras adlı bir mühendisin santrale girişi sırasında yapılan ölçümlemede yüksek oranda radyasyon bulaşımına maruz kaldığı tesbit edilmiş ve devamen yapılan detaylı araştırmada buna evinde biriken radon gazının sebep olduğu anlaşılmıştır. RADONUN YAYDIĞI RADYASYON İNSAN VÜCUDUNA SOLUNUM ESNASINDA GİRER. NEFES YOLUYLA ALINAN RADON GAZI, ALFA PARTIKÜLLERİ DENİLEN İYONLAŞTIRICI BİR RADYASYON YAYAR. Radyoaktif bir maddedir. Uranyumun bozunarak önce radyuma dönüşmesi sonucu radyumun oluşturduğu kokusuz, renksiz, ağır bir asal gazdır. Radon gazının ağırlığı (9,73 kg/m 3 ) aynı hacimdeki havaya göre 8 kat fazladır. Toprak altındaki katmanların yapısına bağlı olarak uranyum ve radyum yoğunluğu farklılık gösterir. Buna bağlı olarak topraktan havaya yayılan radon gazı yoğunluğu da Bq/ m 3 (Bq/ m 3 : 1 m 3 havada bulunan radon gazı miktarıdır ve bekerel birimi ile ifade edilir) arasında değişir. Havadaki dilüsyondan dolayı dış ortamda radon seviyesi genellikle düşüktür. Radon seviyesi yapı içinde ve kapalı ortamlarda yüksektir. Radon gazına karşı korunmuş bir yapıda bu değer 100 Bq/ m 3 civarındadır. Fakat korunmayan yapılarda değerler 1000 Bq/ m 3 ve üzerine çıkabilir. Ayrıca bu gazın suda da çözünebildiği bilinmektedir. RADON GAZININ ZARARLARI NEDİR? İnsan vücudu az miktarda radyasyona dayanıklı olmakla birlikte bu doz arttığında tehlike baş gösterir. Radonun yaydığı radyasyon insan vücuduna solunum esnasında girer. Nefes yoluyla alınan radon gazı, alfa partikülleri denilen iyonlaştırıcı bir radyasyon yayar. Bu partiküller elektrik yüklüdür ve bizlerin soluduğu havadaki statik yüklü parçacıklara, tozlara ve diğer partiküllere yapışır. Sonuç olarak, bu partiküller solunum yollarımıza yerleşir, radyoaktif alfa ışıması yaparak dokudaki DNA zincirini bozar ve moleküler yapıya zarar verir. Akciğerin en küçük dokularına kadar nüfuz eden radyoaktif partiküller bu organın dokularına zarar verir. Vücut, bozulan dokuyu onarmaya çalışmakla birlikte, radon gazına yoğun ve sürekli maruz kalınması sonucunda onarılamayan hücrelerde tümör oluşturur. Yapılan araştırmalar sonucunda akciğer kanserinin oluşumunda radon gazının ciddi bir etkisi olduğu tespit edilmiştir ve son yıllarda artan akciğer kanseri vakalarına bu gazın neden olduğu söylenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü nün (WHO The World Health Organization) yayınladığı rapora göre dünyadaki akciğer kanser vakalarının %15 ine radon gazı sebep oluyor ve akciğer kanserinin sigaradan sonra ikinci sebebi olarak gösteriliyor. Araştırmalar sonucunda, radon gazının yalnız Amerika ve Kanada da her yıl bin kişinin akciğer kanserine yakalanmasına neden olduğu tahmin ediliyor. RADON GAZI HANGİ BÖLGELERDE BULUNUR? Yapılarda radon gazının etkisinde kalmanın sebepleri olarak, binanın oturduğu zemin altında belirli özellikli kaya oluşumları ve tabakaların yapısal cinsleri, gösterilmektedir. Radonun kaynağı olan kayaçlar ülkemizde yaygın ve bol biçimde bulunur. Örnek olarak Marmara Adası, Uludağ, Batı Anadolu nun büyük bir bölümü ve İstanbul bu kayaçlar üzerindedir. İstenirse bu örneklere yüzlercesi eklenebilir. Üstelik yüzde 92 si deprem bölgesi olan ve aktif fayların hareketlerine bağlı olarak bu kuşaklarda, zaman zaman radon gazının arttığı yazılı ve sözlü basında sıkça yer alır. Yerleşim alanlarımızın büyük bir bölümü bu kuşaklar üzerinde bulunmaktadır. Radon Gazı Anomalisi sürekli hareket halindeki ülkemizin neredeyse her bölgesinde kendisini gösterebilir. Nisan-Mayıs 2013 EKOYAPI 101

3 Özellikle kaplıcalarda bu gaz bünyemize hem solunma hem de ciltten emilebilme yoluyla ulaşıp zarar verebilir. YAPILARDA NEDEN RADON GAZINA MARUZ KALIRIZ? Radon ve diğer doğal gazlar, toprak boyunca yükselir, binalar altında birikir ve basınç oluşturur. Binalardaki hava basıncı topraktaki basınçtan daha düşük olduğu için biriken gazlar yukarı doğru hareket eder ve zeminden bina içlerine sızar. Özellikle kış aylarında iç-dış hava sıcaklıkları arasındaki farkın en üst seviyeye çıkması sonucu temel ile yapı içindeki basınç farkı en yüksek değerine ulaşır ve yapılar adeta bir baca gibi çalışarak zemin ve çevresinden yükselen radon gazını yapı içine doğru çeker ve biriktirir. Havadaki dağılmadan ve seyrelmeden ötürü dış ortamda radon seviyesi düşüktür ve havaya karıştığında zararsızdır. Binalar gibi kapalı alanlarda yoğunlaşır. Ağır olan bu gaz özellikle alt katlarda birikir ve hapsolur. Sorun, özellikle müstakil konutlarda ve çok katlı yapıların alt katları için, önceliklidir. Amerikan Çevre Koruma Dairesi, özellikle üçüncü kattan daha aşağı seviyedeki binaların ve bina katlarının radon gazı yönünden Şekil 2: Binalara Radon gazının girişi RADON VE DİĞER DOĞAL GAZLAR, TOPRAK BOYUNCA YÜKSELİR, BİNALAR ALTINDA BİRİKİR VE BASINÇ OLUŞTURUR. BİNALARDAKİ HAVA BASINCI TOPRAKTAKİ BASINÇTAN DAHA DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN BİRİKEN GAZLAR YUKARI DOĞRU HAREKET EDER VE ZEMİNDEN BİNA İÇLERİNE SIZAR. Şekil 3: arındırılması gerektiğini belirtir ve dikte ederek şart koşar. Amerika da yapı içinde kabul edilebilir radon gazı yoğunluğu 74 Bq/ m 3 iken Avrupa Birliği ülkelerinde bu değer yeni yapılan binalarda 200 Bq/ m 3 olarak belirlenmiştir yılında İngiltere' de standardını yenileyerek kabul edilebilir en yüksek radon miktarını 100 Bq/m 3 seviyesine indirmiştir. Ülkemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğine göre konutlar için bu değer halen 400 Bq/ m 3 dir. Her nekadar yapılarda yalıtım ve izolasyon yapılmakta olsa da, bu önlem topraktaki radonun yukarı doğru hareket etmesi ve yapı içine sızması için bir engel teşkil etmez. Zararlı radon gazı birikmelerine karşı önlem olarak temel boşlukları oluşturmak ve zemin kat döşemeleri altındaki mevcut boşlukları iyice havalandırmak gerekmektedir. Aksi takdirde, radon gazı molekülleri temel ve izolasyondaki kılcal çatlaklardan ve birleşme yerlerindeki boşluklardan içeri sızar ve olumsuz etkileri kaçınılmaz kılar. BİNALARIN YAPIMI AŞAMASINDA ALINACAK ÖNLEMLER Yapılarda radon tehlikesini azaltmak için TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) şu tedbirleri önermektedir: Yapı malzemelerinin radyoakti- 102 EKOYAPI Nisan-Mayıs 2013

4 vite analizleri ve doz değerlendirmeleri yapılarak değerlendirme sonuçları tavsiye edilen seviyenin üzerinde olan malzemeler yapımda kullanılmamalıdır, Yapıların, özellikle bodrum katlarının toprakla yalıtımı iyi yapılmalıdır. Zemin katlarının ve subasman betonunun toprakla irtibatı gaz sızmasına imkân vermeyecek şekilde kesilmelidir, Radon seviyesinin yüksek olabileceği 20 yıl ve daha yaşlı yapılarda gaz durumu denetlenmeli, temeldeki çatlak ve delikler onarılmalı ve gerekli gaz yalıtımı yapılmalıdır, Yerden ve duvarlardan yapı içine sızacak radon gazının boşaltılması için kapalı ortamların yeteri derecede havalandırılması sağlanmalıdır, Konutlarda enerji verimliliği için kapı ve pencerelerde yapılan hava sızdırmazlığı nedeniyle yapı içi yeterli havalandırmaya özen gösterilmelidir, Radon gazının kanser riskini artırması nedeniyle kapalı ortamlarda sigara içilmemelidir. (Şekil 4) Her nekadar bütün maddelerin birer birer tatbik edilmesi ehemmiyet taşısa da, belki de bunlardan en önemlisi ve uzun vadeli sonuç sağlayan uygulama, yapılarda zemin katlarının ve subasman betonunun toprakla irtibatının kesilmesidir. Bu konudaki en etkin çözüm de zemin katlarının ve subasman betonunun altında hava boşluklarının oluşturulmasıdır. TARİHTE BOŞLUKLARI Aslında yapı tarihimize bakarsak, temel üstü havalandırma boşlukları ve havalandırma temel sistemleri bize çok uzak bir kavram değildir. Tarihi Dolmabahçe Sarayı nın yapımında, bodrum katlarda havalandırma boşlukları yaratılmıştır. Sarayın cankurtaran simidi sayılan bu hava boşlukları, yapıda sürekli hava sirkülasyonu sağlamak ve uzun vadede rutubetin saraya zarar vermesini önlemek için imal edilmiştir. Bodrum katının hava sirkülasyonuna aşırı itina edilen yapıda, havalandırmanın aynı zamanda, denizden gelebilecek iyot ve tuzların tahribatını da azaltması için öngörüldüğü söylenmektedir. Yapının yapım aşamasında en az bina kadar havalandırma konusu üzerinde titizlikle durulduğu belirtilmektedir. Bu nedenledir ki, saraydaki havalandırma boşluklarının 2 yıl önce yapılan kanalizasyon hatası ile tamamen tıkanması ve daha öncesinde hava sirkülasyonu sağlayan yeşil alana otel inşaatının yapımıyla sarayın bu sirkülasyondan mahrum kalması, tarihi yapı için büyük bir tehlike arz etmektedir; bu trajikomik durum hala zarar vermeye devam etmektedir maalesef!? Ülkemizdeki benzersiz ve kıyas kabul edilemeyecek sayıda mevcut, çok daha eskiye dayanan, birkaç arkeolojik önem arzeden yapı sistemi, yaklaşık 2000 senedir hala gezilebilir ve hatta gerekirse yaşanabilir durumda, ihtişamla dimdik ayaktadır. Kapadokya bölgesindeki "Peribacaları" ve "Derinkuyu Yeraltı Dehlizleri- Şehri" doğal hava sirkülasyonunun Şekil 4 Fotağraf: L.Ersin Başarır ASLINDA YAPI TARİHİMİZE BAKARSAK, TEMEL ÜSTÜ BOŞLUKLARI VE TEMEL SİSTEMLERİ BİZE ÇOK UZAK BİR KAVRAM DEĞİLDİR. DOLMABAHÇE SARAYI NIN YAPIMINDA, BODRUM KATLARDA BOŞLUKLARI YARATILMIŞTIR. Nisan-Mayıs 2013 EKOYAPI 103

5 en muhteşem örnekleridir. Bu yapıların bulunduğu bölgenin tektonik zemin yapısının, yeraltı gazlarının birikimine ve salınımına çok yatkın olmasına karşın, hala çalışabilen havalandırma sistemleri, üstün bir insan zekası uygulaması olarak bizlere ilham vermelidirler sanırım. YA UYGUN TEMEL BOŞLUKLARI & BOŞLUKLU DÖŞEME SİSTEMLERİ Yaşam alanlarında zararlı radon birikimlerine karşı bir önlem olarak, temel üzerinde ve yaşam alanları altındaki alanlar iyice havalandırılmalıdır. Bunun için de yapılarda zemin katları ve subasman betonu altında hava boşlukları ve kanalları yaratılmalıdır. Kör kalıp veya kalıcı döşeme kalıbı sistemleri sayesinde oluşturulacak hava boşlukları bu soruna en etkin çözümü sağlayacaktır. Doğal havalandırma veya otomatik fanlar ile bu kanallarda daimi bir hava sirkülasyonu sağlanır. Bu konunun tabii ki yapıların sürekliliği ve ömrü açısından da büyük faydaları vardır. Subasman beton ve zemin katların altında oluşturulacak bu boşlukların sürekli devridayimi ile topraktan yükselen her türlü zararlı gazların yanında otopark katlarında oluşan karbonmonoksit gazının da yaşam alanlarına girişi engellenecektir. Bu da belki Türkiye yapı endüstrisinde dikkate alınmayan önemli konulardan biridir. Otopark katlarında oluşan ve yoğunlaşan karbonmonoksit gazı, her ne kadar bu katlarda otomatik fan sistemleri bulunsa da bir miktar yukarı hareket eder ve zemin kat döşemelerini geçerek yaşam alanlarına girer. Yine otopark katları ve yaşam alanları arasında basınç farklılıkları nedeniyle yapı bir baca gibi çalışır ve otopark katlarında oluşan karbonmonoksit gazının yapı içine emilmesine ve yukarı doğru çekilmesine neden olur. BOŞLUKLARININ DİĞER YARARLARI NELERDİR? Nem, rutubet ve küf problemlerini ciddi miktarda azaltır, Uzun vadeli zemin kaplamalarının deformasyonu gibi dolaylı sonuçlar ortadan kalkar, Radye temel ve subasman arasındaki boşlukların doldurulması için ideal çözüm yaratır, Çakıl/kum dolgu, nitelikli veya toprak dolgu malzemesinin yerine geçer; ithalatı, sıkıştırılması ve onaylanmasına bağlı maliyetleri bertaraf eder, Toprak dolgu veya nitelikli dolgu gibi malzemelerin yapının üzerinde yarattığı statik yükü azaltır, Boru, kablo ve havalandırma kanalları gibi akımlı hizmetler için alan yaratır, Tesisatlar için kolay erişim ve bakım olanağı sağlar, Bu bölgedeki havanın dönüşümü sayesinde nem, metan ve radon dâhil olmak üzere her türlü zararlı gaz bina dışına atılır, Denetleme ve teftiş için zemin altında gerekli boşluklar oluşturur, Döşeme plaklarının yüksek su tabliyesinden veya yer altı don seviyesinden daha yukarı çıkarılmasını sağlar; direk teması azaltır veya tamamen keser. Dolayısıyla yapılarda havalandırmaya uygun temel boşlukları ve boşluklu döşeme sistemlerinin yaratılmasının ehemmiyeti saymakla bitmez. Yapıların sürekliliği ve ömrü açısından büyük faydaları vardır. Döşeme altındaki bu bölgelerde doğal hava dönüşümü ve bunun insan sağlığına yararları çoktur. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 104 EKOYAPI Nisan-Mayıs 2013

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN 8. GRUP Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN Uydudan Görüntülenmiş Dünyadaki Hava Kirliliği (Nasa) ATMOSFER Dünyayı çepeçevre saran renksiz gaz kütlesine atmosfer adı verilir.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME

İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME İŞYERLERİNDE HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ortam Havasının Özellikleri Atmosferik hava; çok sayıda gaz ve su buharının karışımı ile

Detaylı

RADON KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

RADON KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı RADON KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ÖNSÖZ Ülkemizde gerek Sağlık Bakanlığı gerekse ilgili diğer kurumların üzerinde büyük bir hassasiyetle

Detaylı

Özet. İş Hijyeni. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

Özet. İş Hijyeni. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12 İş Hijyeni Özet Hijyen sözcüğü genel olarak sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Hijyen sözcüğü Sağlık Kuralları

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sertaç ALAN 131101326 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

Asbestin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Maruziyetin Önlenmesi

Asbestin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Maruziyetin Önlenmesi Asbestin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Maruziyetin Önlenmesi Özge Akboğa Ege Üniversitesi, İzmir ozge.akboga@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Selim Baradan Ege Üniversitesi, İzmir selim.baradan@ege.edu.tr Giriş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3. 1 İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.1 Meslek Hastalıklardan Korunmak İçin Problemi Tanımlamak 6 1.3.1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

YANMA VE YANGIN İÇİNDEKİLER HEDEFLER YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ. Doç.Dr. Senayi DÖNMEZ. Giriş Yangın Yangın Türleri Söndürme Sistemleri

YANMA VE YANGIN İÇİNDEKİLER HEDEFLER YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ. Doç.Dr. Senayi DÖNMEZ. Giriş Yangın Yangın Türleri Söndürme Sistemleri YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER Giriş Yangın Yangın Türleri Söndürme Sistemleri YANMA VE YANGIN Doç.Dr. Senayi DÖNMEZ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yangın hakkında genel bilgi

Detaylı

BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ

BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ 1 BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ 1.1 İÇ HAVA KALİTESİ KAVRAMI VE TARİHÇESİ İnsanoğlu ateşi bulduğu günden itibaren iç hava sorunlarıyla karşılaştı. Mağaralarda solunan dumanın insan ömrünü azalttığı

Detaylı

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır.

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Yıl:2 Sayı:8 Yapı malzemesi seçim kriterleri ve alçı Sesin yalıtımı ile sesin emilmesi arasındaki ilişki Söyleşi: Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Detaylı

Abs tract: Key Words: Celalittin KIRBAŞ

Abs tract: Key Words: Celalittin KIRBAŞ celalittin kirbas:sablon 22.02.2012 17:10 Page 15 Hastanelerde Mimari-Mekanik Proje Tasarımı ve Uygulama Esasları Celalittin KIRBAŞ ÖZET Bu çalışmada, öncelikle, bir yapının projelendirilmesinde, yatırımcının

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Radyasyon Hakkında Genel Bilgiler 1. Radyasyonun Tanımı ve Türleri..4 1.1. Radyasyon Kaynakları. 5 1.1.1.

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ

HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ 1 HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ Meftun GÜRDALLAR ÖZET Bu Bildiride HVAC sistemlerinin en önemli bileşenleri sayılan hava kanalları, klima santrali ve serpantinleri

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI 523EO0117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ İZMİR 2015 1 OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - Faks: (0232) 486 20 60 izmir@mmo.org.tr www.mmo.org.tr izmir

Detaylı

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727. KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727. KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727 KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu Ankara, 2014 Bu eserin yayın hakkı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik

Detaylı

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ Bu sözlük KBRN olaylarında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar arasında terimsel bütünlüğü sağlamak amacıyla Başbakanlık Afet

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ ASİT YAĞMURLARI SİS KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hava Atmosferi meydana getiren gazların

Detaylı