Gü mrü k İ le İ lgili Sıkıntı ve Zorlüklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gü mrü k İ le İ lgili Sıkıntı ve Zorlüklar"

Transkript

1 Gü mrü k İ le İ lgili Sıkıntı ve Zorlüklar Hazırlayanlar: Teknoloji Serbest Bölgesi Firma Temsilcileri 1

2 Ekonomi Bakanlığı ANKARA Sayın Müsteşarım, Bü yazının EK1 kısmında gümrükle ilgili küllanıcılar tarafından bize iletilen sıkıntı ve zorlükları görebilirsiniz. Sorünümüzü kısaca özetleyecek olürsak; 3218 sayılı SBK nda, Türkiye nin diğer yerlerinden serbest bölgeye ya da serbest bölgeden Türkiye nin diğer yerlerine sevk edilen MALLARİN, dış ticaret rejimine tabi tütülacağı ve bü rejime göre ihraç ya da ithal edilmiş sayılacağı, Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında ise dış ticaret rejiminin üygülanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bü düzenlemelerin esasına bakıldığında, düzenlemenin EŞYA (MAL) bazlı çalışan serbest bölgeleri kavradığı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Mevcüt gümrük rejimi Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve yazılım faaliyetlerine ilişkin hareketleri doğrü ve tam bir şekilde kavrayamamaktadır. Teknoloji Serbest Bölgesi, (TSB) EŞYA (MAL) üretimi ve ticareti yapılan bölgelerden çok farklı özelliklere sahiptir. TSB, birçok yönü ile teknoloji geliştirme bölgeleri ile benzerlikler taşımaktadır. Bü benzerliğine karşın, TSB nin gümrük hattı dışında, Teknoloji Geliştirme Bölge lerinin (TGB) ise gümrük hattı içerisinde sayılması nedeniyle işleyişleri birbirinden son derece farklıdır. Bü itibarla, TSB nin ne EŞYA (MAL) üretimi ve ticareti yapılan serbest bölgeler gibi ne de tam olarak TGB leri gibi işletilmesi ve yönetilmesi mümkün değildir. İşleyiş ve yönetim karma bir nitelik taşımaktadır. Bü nedenle, teknoloji serbest bölgesi gerçekleri göz önünde bülündürülarak, münhasıran TSB ne özgü düzenlemeler yapılması şarttır. EŞYA (MAL) kontrolüne dayanan mevcüt gümrük rejimi ve üygülamaları, ArGe, teknoloji geliştirme ve yazılım faaliyetlerine ilişkin hareketleri kavramaktan son derece üzaktır. Bü nedenle, teknoloji serbest bölgesi gerçekleri göz önünde bülündürülarak, TSB ndeki gümrük rejimi üygülamalarının yeniden tanımlanması ya da tamamen kaldırılması gerekmektedir. EK1 de belirtilen sorünları tüm firmalar münferiden yaşamaktadır. Çoğü zaman Serbest Bölge Müdürlüğü ile Gümrük İdareleri arasında uygulama/yorum farkları bülünmakta, konülar Ankara da ilgili birimlere aktarılmakta ve sorünlar sürüncemede kalıp maliyet ve zaman kaybına, her şeyden önemlisi faaliyetlerin aksamasına neden olmaktadır. Bir kurum yetkilisine sorüldüğünda; sorün yok denilen bir çok konü başka birimlerce karşımıza sorün olarak çıkmakta, meseleler çözülememektedir. Gümrüğün varlığı bölgedeki tüm küllanıcılar için KDV, İşlem Vergileri, Gümrük Komisyon ve Masrafları olarak ek külfet getirmektedir. Diğer mal üreten bölgeler gibi gümrüğün faydasını hem maliyet hem de işlevsel olarak yakalayamayan bölgemiz için gereksiz bir ayrıntı halini almaktadır. İşlemeyen bü modeli düzeltmek veya iyileştirmek için desteğinizi rica ediyorüz. Bilginize sünarım, Saygılarımla. Hakan Gümüş Başkan 2

3 EK1: 1. Lojistik faaliyetlerin ve tedarikçi hizmetlerinin sürekliliğini sağlamada yaşanan sıkıntılar; a) Tedarikçilerin bölgedeki mevzuat nedeniyle bizimle çalışmak istememeleri, yaptırılan işin hem bizim hem de tedarikçi açısından maliyetinin artması. b) Önceden planlama yapıldığı halde son dakikada değişebilen lojistik planlamaya kırtasiye bolluğu nedeniyle gümrüğün uyum sağlayamaması, tedarikçilere güçlük çıkarmaları. c) Basit bir tamir bakım işleminin bile, tedarikçinin bölgeye gelmesi, malzemeyi çıkarma noktasında büyük sıkıntılara neden olması. Tamir bakıma gelen tedarikçinin bagajında bulunan alet edevat nedeniyle bölgeye sokulmadığına ve bu nedenle işin yapılamadığına, tedarikçinin de sonradan buraya gelmediğine pek çok kez tanık olduk. d) Gümrük firmasıyla çalışma ve gümrükçü eleman istihdamının zorunlu olması. Gümrük firması elemanının gümrük memurlarıyla yaptığı iş ve işlemlerde çeşitli sıkıntıların yaşanması. e) Satınalma ve muhasebesel işlemleri merkezi operasyonla yürüyen şirketlerin burada ek maliyet yaratan istihdama zorlanmaları. Yetkili imza, resmi belge temini gibi konularda ek maliyetler ve zaman gereksinimi. f) Satınalınan mal ve malzemelerin iadesinde yaşanan sorunlar. Uzun araştırma ve efor harcanarak alımı yapılan ve fakat talep edilen spesifikasyonlara uygun olmayan pek çok hizmet ve mal bir iadenin yaratacağı bürokratik güçlükler ve maliyeti nedeniyle kabul edilmek zorunda kalınıyor. Her türlü hizmet ve ürün sonuçta bölgede yerinde kabul edilmek zorunda olduğundan bu sorun sürekli yaşanmaktadır. g) Makine, cihaz, sistem bakımı gibi çok kritik konularda bölgedeki kuruluşlarla (gümrük dışında Serbest Bölge Müdürlüğü de pek çok formalite talep etmektedir) yerine getirilmesi gereken bürokratik işlemler, alınması gereken izinler vs. 2. Bölgedeki Sosyal Yaşam ve Çalışma Konforuyla ilgili sorunlar. Bölgede mevzuattan ötürü restaurant, büfe vb. Ticari kuruluşlar faaliyet gösterememektedir. Oysa şirketlerin ve bu konuda çalışacak zaten az bulunan niteliklere sahip çalışanlarının bölgeye gelmesini ve burada kalmasını teşvik etmek için hem böyle yerler hem de sosyal alanlar vazgeçilmezdir. Cüzi maliyetlerle çalışan Pratik ve yararlı ürünler içeren otomatları bile bina içerisine kurmak gümrük ve SB mevzuatı nedeniyle mümkün değildir. 3. Gümrük çalışma saatlerindeki zaman kısıtı; Gümrüğün sadece mesai saatlerinde çalışması 17:00 sonrasında ve hafta sonu çalışmaması veya mesai dışındaki işlemlerin ek maliyetler doğurması, 4. Hurda işlemleri, bölge dışına çıkaramama gibi nedenlerle depolama ve depo alanı sorunları. Hurda işlemleri için başvuru ve komisyon oluşturma işlemlerinin uzun sürmesi. Bazen 6 ay sürmektedir. Hurdayı alan kuruluşun kapasitesinin dolu olması nedeniyle hurdalar bölge içinde uzun süre bekletilmektedir. 5. Bölgede faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal uygulamalarını burada devam ettirememesi (örneğin çalışanlara ek menfaat olarak sunulan ve çalşanların kullanıdıkları laptop, cep telefonu vb. cihazları değişim zamanında kendilerine satabilme olanağının burada olmaması). 6. Çalışanların, çözüm ve iş ortakların bölgeye giriş ve çıkışlarında yaşanan sorunlar. a) Bölgenin lokasyon itibariyle uzak olması çalışanların erkenden yola çıkarılmasını gerektirmektedir. Ancak çalışanların servisleri sabah hem Tüsside girişi hem de TEKSEB girişinde durdurulmakta, aracın içi aranmakta, çalışanların tek tek kimlikleri control edilmekte, kimliğini unutanlardan resmi kimlik talep edilmekte ve bu konular dakikalarca sürmektedir. Her dakikasını verimli kullanmak istediğimiz çalışanların zamanını böylesine önemsiz konularla harcamak bizim gibi şirketler için somut zararlara yol açmaktadır b) Bölgede Ar-Ge çalışmalarında ücretli istihdam ettiğimiz ve dakikası bile önemli paralar tutan danışmanların önemli bir zamanını giriş ve çıkış kapısında harcamaları 3

4 c) Bölgede yemek yeme olanağı sunan yerlerin olmaması nedeniyle danışman firma elemanlarının yemek yeme ve bölgede pos ve yazar kasa kurulumu, ruhsat alma gibi sorunlardan ötürü yedikleri yemeğin bedelini ödeme noktasında yaşadıkları sorunlar ve bunların bizimle yapılacak işbirliğinde sürekli caydırıcı unsur olarak karşımıza çıkması. 7. Gümrük görevlilerinin sık sık değişmesi ve bu nedenle yeni gelenlerin alışma sürecinde her defasında aynı iletişim sorunlarının yaşanması. Bazı menfaat talepleri. 8. Bina yönetimine olumsuz etkiler (örn. jeneratöre mazot almak dahi bürokratik bir süreci gerektirmektedir, mevzuat pek çok konuda hızlı hareket etmemize engeldir ya da pratikteki ihtiyaçları karşılamaya yeterli gelmemektedir). 9. Laboratuvarlarda kullandığımız cihazlarımız zaman zaman arıza yapabiliyor. Bunun için gerekli yedek parçalar gümrük işlemlerine maruz kaldığı zaman diliminde işlerimizi durdurmak durumunda kalmamız, 10. Laboratuvarımızda bulunan ve kullanım ömrünü tamamlamış olan veya bozulduğu için atıl duruma gelmiş cihazların kayıtlardan çıkarılması vb işlemlerdeki zorluklar, (Bu nedenle yıllardır kullanmadığımız cihazları saklamak için yer ayırmak durumunda kalmamız, 11. Serbest bölgede kullanılan gümrük yazılımındaki bazı eksikliklerinden dolayı hammadde stoklarımızı bir türlü tutturamamamız, (Örneğin, 1 mg olarak aldığımız bir kimyasalın ısrarla kg cinsinden kayıtlarda görünmesi vb) 12. Laboratuvarımızda bulunan buzdolabı, printer, fotokopi makinesi vb. üretim ve Ar-Ge ile ilgisi olmayan cihazların dahi gümrüğe tabi olması ve cihazlara değerinden fazla gümrük bedelleri ödenmesi, 13. Bazen test amaçlı gönderilmek üzere hazırladığımız numunelerin veya bize test amaçlı gelen numunelere de gümrük/serbest bölge işlemleri uygulamak zorunda kalmamız, 14. Demirbaş olarak alınan yatırım malzemesi için ve mutlaka belli bir miktarın üzerindeki malzeme için gümrük işlemi yapılması doğal olabilir. Ancak; kendisi 120 TL tutan bir su sebili için gümrük/serbest bölge işlemi yapılmasının herhangi bir ticari tutarlılığı yok. Mal satın aldığınız firma ne kadar küçük ise, kendisine ihracatçı belgesi çıkarması, gümrük acentası bulması gibi satıştan vazgeçiren uygulamalar bekleniyor. 15. Yurtdışından malzeme getirmek istediğimizde, İngiltere Almanya gibi ülkelerden Euro ya İstanbul a kadar getirdiğimiz malzemeler için, Erenköy ya da Halkalı Gümrük ten Tübitak Serbest Bölge ye iç nakliyesi için TL arası değişen meblağlar ödemek zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi, Türkiye içinde malzemenin transfer olabilmesi için özel belgeli araçların kullanılmak zorunda olması. İlgili mevzuat bu şekilde düzenlenmiş. Bu araçlardan da sınırlı sayıda olduğu için nakliyeciler fahiş fiyatlar uyguluyorlar. 16. Herhangi bir makine ya da ekipmanın Serbest Bölgeden yurtiçine transferinde (örneğin satış amaçlı), İthalat Gen. Müdürlüğünce inceleme yapılıyor ve bu değerlendirmeye göre Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ne olur veriliyor. Bazı malzeme ve ekipmanlar için bu izin verilmiyor ancak hangi kritere ve neye göre bu iznin verilip verilmediği de muğlak. Bu durum makine ve ekipmanların çağdaş teknoloji seviyesinde tutulmasına engel oluyor. 17. Konsinye, bedelsiz veya test amaçlı bölgeye girişi yapılacak elektronik cihazlar için beyanname açılması gerekmekte (gümrük bu konuda ısrar ediyor ancak geçmişte faklı uygulamalar yapmışlardı) buda çok fazla işlem, maliyet ve zaman kaybına yol açmaktadır. 18. Tamir amaçlı çıkaracağımız cihazlar için de beyanname açılması isteniyor. Bölgedeki firmalar açıyor ancak tamire gönderilen firmanın gümrükçüsü olmadığı taktirde sıkıntı yaşanıyor. 19. Garanti kapsamında ürünlerin onarımı /değişimi bedelsiz yaptırabiliyorken, beyanname nedeniyle ekstra bedel ödenmesi gerekiyor hem kullanıcılar hem de karşı firma bedel ödemek zorunda kalıyor. 4

5 Görüşlere tamamen ya da kısmen iştirak eden firmalar: A.Ş BİT Bilgisayar Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti. 3 ARDİÇ Ar-Ge Bilgi ve Teknoloji Çöz.Yaz.Bilgisayar San.ve Tic. A.Ş. 4 AVL Araştırma ve Mühendislik A.Ş. 5 C TECH Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 6 ETCBASE Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. 7 EVOLİNE TR Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. 8 FORD Otomotiv A.Ş. Teknoloji Serbest Bölge Şübesi 9 GE Marmara Tech. Center Müh.Hizm. Ltd.Şti. 10 İBTECH Ulüslararası Bilişim Teknolojileri Ar-Ge Dan. Des. San. ve Tic. A.Ş 11 MİLSOFT A.Ş. 12 MOLEKÜLER Görüntüleme Ticaret A.Ş. 13 PAVO Tasarım Üretim Elektronik Tic. A.Ş. 14 TEİ Tüsaş Motor Sanayii A.Ş. 15 TEMSA Araştırma Geliştirme ve Teknoloji A.Ş. 16 TURKCELL Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 17 UBİCOM Net Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18 VESTEL Savünma Sanayi A.Ş. 19 YÜKSEK TEKNOLOJİ MALZEMELERİ Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 20 ZİVAK Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. 5

KONYA İLİNİN ÖNE ÇIKAN SORUNLARI

KONYA İLİNİN ÖNE ÇIKAN SORUNLARI I. ODA İŞLEYİŞİ VE MEVZUAT İLE İLGİLİ SORUNLAR 1. TİCARET SİCİL UYGULAMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri büyük oranda yürürlüğe girmiştir. Kanunun yeni yürürlüğe girmesinden

Detaylı

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE HALI İHRACATINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE HALI İHRACATINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE HALI İHRACATINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ I. DIŞ TİCARET UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR DİİB İşlem Süresi Uzunluğu / Teminat Maliyeti Dahilde İşleme İzin Belgesi

Detaylı

TİCARET ODALARI KONSEYİ ÇALIŞMA PROGRAMI İZMİR TİCARET ODASI HAKAN KARAGÖZ

TİCARET ODALARI KONSEYİ ÇALIŞMA PROGRAMI İZMİR TİCARET ODASI HAKAN KARAGÖZ Konya Ticaret Odası olarak Ticaret Odaları Konseyi Çalışma Programı için önerilerimiz: 1 Amme Alacakları (Haziran 2012) 2 TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri (Nisan 2013) 3 Elektronik Tebligat (Haziran 2012) 4 Girdi

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81:

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81: ĠÇĠNDEKĠLER GİRİŞ... 4 1. ARAŞTIRMA BİLGİLERİ... 5 1.1 Araştırmanın Konusu... 5 1.2 Araştırmanın Amaçları... 5 1.3 Araştırmanın Önemi... 7 1.4 Araştırma Yöntemi... 7 1.5 Anket Formunun Hazırlanması...

Detaylı

FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER. Haziran 2001

FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER. Haziran 2001 FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER Haziran 2001 Uluslararası Finans Kurulu (IFC) Ve Dünya Bankası nın müşterek bir teşebbüsü olan Yabancı Yatırım Danışmanlık Servisi Türkiye Hükümeti nin, Hazine

Detaylı

Taş devrinden bu yana insanlar bir şeylere sahip oldu, üretti ve tüketti. Para denilen canavar icat edilene kadar ticaret hayatı birebir takasla

Taş devrinden bu yana insanlar bir şeylere sahip oldu, üretti ve tüketti. Para denilen canavar icat edilene kadar ticaret hayatı birebir takasla Taş devrinden bu yana insanlar bir şeylere sahip oldu, üretti ve tüketti. Para denilen canavar icat edilene kadar ticaret hayatı birebir takasla devam etti. Birebir takasa alışmış olan insanlar, bir süre

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

GEMİ İKMAL HİZMETLERİ İMEAK DTO / ŞUBAT 2015 SAYISI GEMİ İKMAL HİZMETLERİ EKİDİR

GEMİ İKMAL HİZMETLERİ İMEAK DTO / ŞUBAT 2015 SAYISI GEMİ İKMAL HİZMETLERİ EKİDİR GEMİ İKMAL HİZMETLERİ İMEAK DTO / ŞUBAT 2015 SAYISI GEMİ İKMAL HİZMETLERİ EKİDİR YORGO SARİS SEKTÖRÜMÜZ ÖNEMLİ BİR İHRACAT POTANSİYELİNE SAHİP ALİ DENİZ ERAYDIN GEMİ YAKIT İKMAL SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE

Detaylı

ANA YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ KOBİ İLİŞKİLERİ RAPORU

ANA YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ KOBİ İLİŞKİLERİ RAPORU ANA YÜKLENİCİ ALT YÜKLENİCİ KOBİ İLİŞKİLERİ RAPORU SaSaD KOBİ ve Alt Yüklenici Danışma Kurulu-KOBİDAK Mayıs 2011 1. Giriş KOBİDAK, Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösteren ana yüklenici firmalarla alt

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI. Global Danışmanlık Global Consulting

TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI. Global Danışmanlık Global Consulting TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI Global Danışmanlık Global Consulting TEKNOPARK MALİ UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM MALİ YOL HARİTASI 2014 2. Basım Global Danışmanlık Global Consulting

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 616 Eylül 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

Serbest Bölgelerle İlişkili Şirketlerde Vergi İncelemeleri*

Serbest Bölgelerle İlişkili Şirketlerde Vergi İncelemeleri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Serbest Bölgelerle İlişkili Şirketlerde Vergi İncelemeleri* Zeki GündG ndüz, Ortak, Vergi Hizmetleri Cenk Ulu, Direktör, r, Vergi Hizmetleri PwC Neleri Tartışacağız?

Detaylı

TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ

TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ Kuyumculuk sanayi sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 7 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 4 şirket, Türkiye nin En Hızlı

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret Sektör Analiz Raporu Giray Reşat 14 1. Giriş Dünya ekonomisi geçtiğimiz son çeyrek yüzyılda meydana gelen önemli küresel değişimlere ev sahipliği yapmaktadır.

Detaylı

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 2009/1 Sayı : 7 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 Arkadaşlar, dıştan almadan çok dışa satmadır ki, ülkeyi zengin yapacaktır. (Mart 1923) Savunma Sanayii Gündemi 1 Yayın Sahibi Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Detaylı

1. Genel bilgiler 2. İdari İşlemler 3. Vergi İstisnaları

1. Genel bilgiler 2. İdari İşlemler 3. Vergi İstisnaları SERBEST BÖLGELER 1 Sunum Planı 1. Genel bilgiler 2. İdari İşlemler 3. Vergi İstisnaları SB Nedir? Niye SB Var? SB İşlevi SB Yapılabilecek Faaliyetler SB İstatistikleri SB nin Kanunlar Karşısındaki Durumu

Detaylı

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

İhracat Bilgi Bankası

İhracat Bilgi Bankası İhracat Bilgi Bankası 2015 Hacettepe Exim A.Ş., Hacettepe Üniversitesi kuruluşudur. Sayfa 1 A İHRACATTA HEDEF PAZAR SEÇİMİ ve PAZARA GİRİŞ KOBİ ler olarak adlandırılan (uluslararası literatürdeki ismi

Detaylı

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR ARALIK, 2009 İSTANBUL MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR 1 a. Dış

Detaylı