RTÜK TERMİNOLOJİ SÖZLÜĞÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RTÜK TERMİNOLOJİ SÖZLÜĞÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 RTÜK TERMİNOLOJİ SÖZLÜĞÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI A 1 A posteriori Sonradan, sonrası 2 A priori Önceden 3 AA - Advertising Association 4 AAAA - American Association of Advertising Agencies 5 AAF - American Advertising Federation Reklamcılar Derneği: İngiltere'de 31 ticaret ve kuruluşun temsil edildiği bir federasyondur. Amerikan Reklam Ajansları Derneği: ABD'de 1917 yılında kurulmuş reklam sektöründe ticari kuruluşların temsil edildiği bir dernektir. Amerikan Reklamcılar Federasyonu: Merkezi Washington'da kurulmuş en eski ulusal reklam ticaret derneği 6 AAR - Average Audience Rating Ortalama İzleyici Oranı 7 ABA - American Law Institude - American Bar Association (ALI- ABA) Uyduya dayalı olarak iş dünyasına ait televizyon hizmetleri aracılığıyla site üzerinden hukuk eğitimi sağlayan bir şebeke 8 ABC - Audit Bureau of Circulations (IFABC) 9 ABMS - Audit Bureau of Marketing Services Uluslararası Tiraj Denetleme Federasyonu Kurulu: 1963 yılında tüm ülkelerde sektör destekli gönüllü örgütler tarafından kurulmuş uluslararası bir federasyondur. Sekretaryası Malezya'dadır. Pazarlama Hizmetleri Denetleme Bürosu: 1995 yılında Tiraj Denetleme Bürosu tarafından ABD'de kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 10 Abolish kaldırmak, lağvetmek, ilga etmek 11 ABP - American Business Press Inc. Amerikan İş Dünyası Basın Kuruluşu: 1907 yılında ABD'de kurulan kuruluşun 189 üyesi, 1200 yayıncı üyesi vardır ve 181 işkolunda faaliyet göstermektedir. 12 ACMA - Australian Communication and Media Authority Avustralya İletişim ve Medya Kurulu 13 AID - Arbitron Information on demand İsteğe bağlı izlenme oranı ölçüm bilgisi 14 AIDA - Attention, Interest, Demand, Action Dikkat, ilgi, talep eylem 15 AM.:Amplitude Modulation Genlik Modülasyonu (uzun dalga radyo frekansı) 16 ABCN - Asia Broadcasting & Communications Network Asya Yayın ve İletişim Ağı (Tayland-Laos fiber optik omurga) 17 Aberrant decoding Kodaçımında sapma 18 Abeyance order Yayın saati belirsiz TV reklam siparişi (askıda) 19 ABU (Asia Broadcasting Union) Asya Yayın Birliği (Kamu yayıncıları için): 1964 yılında kurulan Birlik 53 ülkeden 170'i aşkın üyeye sahiptir. Sekreteryası Malezya'dadır. Üyeleri arasında TRT de bulunmaktadır. 20 Abuse of dominant position Hakim durumun kötüye kullanılması 21 Access Erişim 22 Acquis Communautaire Topluluk Müktesebatı 23 Acquisition İktisap, kazanım 24 Acquittal Beraat, aklanma, ibra 25 ACT (Association of Commercial Televisions) Avrupa Ticari Televizyonlar Birliği: Avrupa'daki özel yayın kuruluşları tarafından 1989 yılında kurulan ACT'nin üyeleri arasında 34 Avrupa ülkesinden karasal televizyon yayıncıları, sayısal platform işletmecileri ve çoklu medya grupları bulunmaktadır. Merkezi Belçika'dadır. Sayfa 1

2 26 Act declared void Hükümsüz ilan edilen tassaruf/işlem 27 Act of the Council Konsey tasarrufu/işlemi 28 Ad copy Reklam metni 29 Ad hoc Bir defaya mahsus, geçici 30 Ad Hoc survey Bir defaya mahsus yapılan araştırma 31 Adaptation right Uyarlama hakkı 32 Adoption Process (Yeniliğin) benimsenme süreci 33 ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line Bakışımsız Sayısal Abone Hattı 34 Advertising film (filmlet) Kısa reklam filmi (filmlet) 35 Advocacy Broadcasting Taraflı Yayıncılık 36 Affidavid Beyanname, yeminli belge, taahhüt 37 Affiliated station Anlaşmalı (Bağlantılı / Üye) İstasyon 38 After image İz bırakma (İzledikten sonra akılda kalan etkili görüntü) 39 AGCOM - Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni İtalyan İletişim Düzenleme Kurulu: 1997 yılında kurulmuştur. 40 Airtime Yayın süresi 41 Alignment Uyum, uyumlaştırma 42 Allocation Tahsis (frekans için) 43 Allotment Tahsis (daha çok ekonomi alanında kullanılır.) 44 Allowance Tahsisat (para, ödenek tahsisi) 45 Alphanumeric(al) data / service Alfasayısal veri / hizmet 46 Amendment of a provision Bir hükümde değişiklik 47 Amplyfying, amplifier Güçlendirici 48 Anchor attitude Temel tutum 49 Annulment İlga, iptal, fesih 50 Analog transmission 51 Analog switch 52 Analog switch-off Analog İletim: Aralıklı değişen sinyalin aksine sürekli olarak değişen bir sinyalin iletimidir. Isı gibi fiziksel özellikler sürekli değişkendir ve bu sebeple analog olarak tanımlanmaktadır. Analog anahtarı: Analog bir sinyali sayısal bir sinyale dönüştürmeksizin çalışan değişik anahtarlama gereçlerinden birisidir. Yeni anahtarların çoğu sayısal olarak çalışmakta, analog sinyali sayısal sinyale dönüştürmekte, iletim amacıyla sinyali anahtarlamakta ve tektar analoğa dönüştürmektedir. Analog iletimden sayısal iletime geçiş için kullanılan bir terimdir. "Analog kapama" Anomie Kuralsızlık 54 APC- Association for Progressive Communication İleri İletişim Derneği: 1990 yılında kurulmuş uluslararası bir sivil toplum örgütleri ağıdır. İnternet ve BİT lere tüm dünyada kolay, eşit erişimin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. 55 Applied communication Uygulamalı iletişim 56 Approximation Yakınlaştırma, uyumlaştırma Sayfa 2

3 Asya Pasifik Uydu İletişim Konseyi: BM desteğinde 1992 yılında 57 APSCC - Asia-Pasific Sattellite Communications Council Tavsiye Kararıyla kurulan bir bölgesel kuruluştur. Amacı Asya-Pasifik bölgesinde yayıncılık da dahil olmak üzere uydu hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapmaktır. 58 Arbitrariness Nedensizlik, keyfilik 59 Arbitration clause Tahkim hükmü, tahkim şartı 60 Arbitron İzlenme oranını ölçme cihazı, aynı zamanda bir izleme ölçüm şirketi 61 Association Council Ortaklık Konseyi 62 Assurance Sigorta, güvence 63 ATM - Asynchronous Transfer Mode Eşzamansız Aktarım Ayarı / Modu Gelişmiş Televizyon Sistemleri Komitesi (ABD):Sayısal televizyon için 64 ATSC - Advanced TV System Committee (USA) gönüllü standartlar geliştirmeyi amaçlayarak 1982 yılında kurulan kar amacı gütmeyen uluslararası bir örgüttür. 65 Audience İzlerkitle, izleyici 66 Audience analysis İzlerkitle çözümlemesi, İzleyici analizi 67 Audience composition İzlerkitle bileşimi, izleyici oluşumu 68 Audience estimate İzlerkitle tahmini 69 Audience etnography İzlerkitle etnografisi İzlerkitle akışı, izleyici akışı: Bir yayın programı sırasında televizyonu 70 Audience flow açma ve kapama veya kanal değiştirme yoluyla izleyici kaybı veya kazanımı 71 Audience measurement izlerkitle ölçümü, İzleyici ölçümü 72 Audiovisual Görsel-işitsel Tiraj Denetleme Bürosu: Kuzey Amerika'da 1914 yılında kurulmuş 73 Audit Bureau of Circulations olan bu büro, dünyanın önde gelen gazete, dergi yayıncıları, reklamcılar ve reklam ajanslarının oluşturduğu bir forumdur. 74 Authorisation Yetkilendirme / izin (lisanslamanın olmadığı durumlarda) 75 Auxilary transmitter Destekleyici verici 76 Average Audience Rating Ortalama İzleyici Oranı; Ortalama Erişim: Bir programın yayın süresi sırasında her dakikanın izleyici oranını gösterir. Görsel-işitsel Medya Hizmetleri Yönergesi: tarihinde 77 AVMS Directive - Audiovisual Media Service Directive Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe giren AB'nin temel yayıncılık mevzuatıdır. 78 Award (decision) of an arbitration board Tahkim kurulu kararı Sayfa 3

4 B 79 Backstage communication Perde arkası iletişim 80 Backup Domain Yedek yönetici Band genişliği. Belirli sinyal kaybı ya da bozulması durumlarına tabi 81 Bandwidth olarak bir iletişim kanalı tarafından taşınabilen sinyal frekans alanı. Ölçüm birimi hertz'dir. Band genişliği analog iletimde kullanılan bir terimdir. 82 B-ISDN Broadband Integrated Services Digital Network 83 BARB- Broadcasters' Audience Research Board Genişband Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı:Çoklu-ortam uygulamalarına en uygun bir iletim teknolojisidir. Yayıncıların İzleyici Araştırma Kurulu -İngiltere'de televizyon yayınlarının izlenme ölçümünü yapan sektörel bir kurul. 84 Base portion Standart paket 85 Basic interface Ana Arayüz 86 BCI - Broadcasting Commission of Ireland İrlanda Yayıncılık Komisyonu 87 Beambender Tekrar Sinyal Cihazı (mini verici, kırsal alanlarda kullanılır) 88 Binary opposition İkili sistemde karşıtlık, temel zıtlık 89 Binding force Bağlayıcı güç 90 Bona fides, good intention İyi niyet, samimiyet İngiliz Medya Araştırma Derneği: 1998 yılında pazar araştırması 91 BMRA - British Media Research Association faaliyeti yürüten iki ticari derneğin birleştirilmesiyle kurulmuştur. Amacı güvenilir Pazar araştırmaları yapmak ve sanayideki mesleki kaliteyi artırmaktır. 92 Bring an action Dava açmak 93 Broadband Geniş bant 94 Broadcast service area Yayın hizmet alanı 95 Broadcaster Yayın kuruluşu, yayıncı 96 Broadcasting licence Yayın lisansı 97 Broadcasting Satellite Service Uydu Yayın Hizmeti 98 Broadcasting standarts Yayın ilkeleri 99 Broadcasting transmitter Yayın vericisi 100 BS - Broadcasting Satellite Yayın uydusu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ): Ülkemizin girişimleri ile 101 BSEC-Organisation of the Black Sea Economic Cooperation 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında yayımlanan Deklarasyonla kurulmuş bir bölgesel örgüttür. Daimi Sekreteryası İstanbul da bulunmaktadır. Sayfa 4

5 C 102 Cable connection fee Kablo bağlantı ücreti 103 Cable network Kablo şebekesi, 104 Cable Operator Kablo işletmecisi 105 Cable television Kablolu televizyon 106 Cablecasting Kablolu yayın (kablo ortamında yapılan yayın) 107 CAC - Consell de l'audiovisual Catalunya Katalonya Görsel-işitsel Kurulu 108 Candid camera (Hidden Camera) Gizli kamera 109 Canned broadcast Banttan yayın 110 Carried motion Kabul edilen teklif 111 Carrier / Noise db (decibel) Taşıyıcı /gürültü oranı, desibel oranı (db) 112 Case law İçtihat hukuku 113 Cable reception kablo alıcısı, kablodan yayın alımı 114 Caption Manşet, başlık 115 Case study Örnek olay araştırması 116 CATV - Community Antenna Television Ortak Antenli TV Yayınları Dağıtım Şebekesi 117 C Band Uydu ve mikrodalga iletimi için kullanılan elekromanyetik spektrumun bir parçası. Yaklaşık olarak 3.9 ila 6.2 GHz frekanslarıdır. 118 CCIR - International Radio Advisory Committee Uluslararası Radyo Danışma Komitesi Avrupa Yargıçları Danışma Konseyi: Yargıçların bağımsızlığı, 119 CCJE- Consultative Council of European Judges tarafsızlığı ve yetkileri ile ilgili konularda Avrupa Konseyi'ne danışmanlık yapan bir organdır. 120 CCTV - Closed Circuit television Kapalı devre televizyon (sistemi) Mobil Radyo İletişimi: Her hücresine tahsis edilmiş frekans grupları 121 Cellular radio communications bulunan hexagonal coğrafi alanlardan oluşan bir mobil radyo sistemidir. Kültür Yürütme Komitesi: Avrupa Konseyi'nin Kültür alanındaki 122 CD-CULT-Steering Committee for Culture çalışmalarını yürüten ve CDMC dengi bir Komitedir yılında kurulan Komite CDCC adı altında faaliyet gösteren Kültür Komitesinin yerini almıştır. İnsan Hakları Yürütme Komitesi: Avrupa Konseyi'nin insan haklarını 123 CDDH-Steering Committee for Human Rights korumak ve geliştirmek amacıyla oluşturduğu CDMC dengi bir Komitedir. 124 CD-ED-Steering Committee of Education Eğitim Yürütme Komitesi: Avrupa Konseyi'nin eğitim alanındaki çalışmalarını yürüten CDMC dengi bir Komitedir. Kitle İletişim Yürütme Komitesi: Avrupa Konseyi'nin medya alanındaki 125 CDMM-Steering Committee on Mass Media konularda çalışmalar yapan Komitesi olan CDMC, 2005 yılına kadar faaliyet göstermiş ve yerini CDMC'ye bırakmıştır. 126 CDMC-Steering Committee on the Media and New Communication Services Medya ve Yeni İletişim Hizmetleri Yürütme Komitesi Sayfa 5

6 127 CDMC-BU-Bureau of the Steering Committee on the Media and New Communication Services Medya ve Yeni İletişim Hizmetleri Yürütme Komitesi Başkanlık Divanı: CDMC çalışmalarını kolaylaştırmak, iş programını ve gündemini hazırlayan küçük çalışma grubudur. 128 CEEC-Central and Eastern European Countries Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri 129 CEM - Council of Electronic Media Bulgar Elektronik Medya Kurulu Avrupa Standartlar Komitesi: 1961 yılında Avrupa Topluluğu ve 130 CEN- European Committee for Standardization Avrupa Serbest Ticaret Alanı ülkelerinin ulusal standart kuruluşları tarafından kurulmuştur. Merkezi Belçika'dadır. 131 cencorship sansür 132 CEPT - Council of European PTTs Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Konseyi Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı: 1959 yılında 133 CEPT - European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 19 Avrupa ülkesi tarafından kurulmuştur. Posta ve telekomünikasyon sektöründe işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan örgütün üye sayısı 2007 yılı sonu itibarıyla 48'e yükselmiştir. 134 Cessation Durma, ara verme 135 Cessation of joint control Ortak denetimi sona erdirme 136 Charter of Fundamental Rights Temel Haklar Şartı/Sözleşmesi 137 Clock hour Saat başı uygulaması (reklam miktarının hesaplamasında kullanılır) 138 Closed Circuit television Kapalı devre televizyon (sistemi) 139 Code of conduct Meslek ilkeleri 140 Coding Kodlama (Bkz.:Encoding) 141 CoE- Council of Europe AK / Avrupa Konseyi 142 Commercial (Bkz.: infomercial) Reklam 143 Commercial broadcasting undertaking İngiltere'de "bağımsız" TV, özel yayın kuruluşu 144 Commercial communication Ticari iletişim 145 Commissariaat voor de Media Hollanda Medya Komisyonu 146 Committee of Ministers of the Council of Europe Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 147 Common Carrier Kamu haberleşmesi sağlayan kuruluş 148 Common sense Sağduyu 149 Communication İletişim 150 Communication network İletişim ağı 151 Community Access Channel Halka açık kanal, (topluluk ve azınlıkların program yapabildiği kanal) 152 Competent body Yetkili organ veya kuruluş 153 Conditional access Şartlı erişim 154 Conferring of powers Yetki verilmesi 155 Confiscation Müsadere, el koyma 156 Conflict Çatışma 157 Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel İdareler Kongresi Sayfa 6

7 158 Content analysis İçerik çözümlemesi 159 Context of communication İletişim bağlamı 160 Contingency plans Acil durum planları 161 Convergence Yakınsama, yöndeşleşme 162 Co-production Ortak yapım 163 Copyright Telif hakkı 164 Copyright holder Telif hakkı sahibi 165 Co-regulation Ortak denetim 166 Cost per rating (CPR) Reklamcılıkta birim bedeli (izlenme süresi ile bağlantılı birim bedeli) Daimi Temsilciler Komitesi: Avrupa Birliği'nin tarım alanı dışındaki 167 COREPER - Permanent Representatives Committee tüm konularda çalışmalarını yapan Büyükelçiler düzeyinde katılım sağlanan daimi temsilciler grubudur. (COREPER-1) COREPER-2 ise ülkelerin uzmanlarından oluşan çalışma grubudur. 168 Council Common Position Konsey Ortak Tutumu 169 Council Conclusions Konsey Sonuç Belgesi 170 Council Decision Konsey Kararı 171 Council Declaration Konsey Bildirisi 172 Council Directive Konsey Yönergesi Avrupa Konseyi : 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi'nin 47 üyesi 173 Council of Europe vardır. Kuruluş amaçlarının başında; hukukun üstünlüğü, insan hakları ile demokrasi ve çeşitliliği korumak ve geliştirmek bulunmaktadır. 174 Council of Ministers Bakanlar Konseyi 175 Council Recommendation Konsey Tavsiye Kararı 176 Council Regulation Konsey Tüzüğü 177 Council Resolution Konsey İlke Kararı 178 Countervailing measures Telâfi edici önlemler 179 Country of origin Kaynak ülke 180 Coverage haber yayın süresi, haber yorumu, yayının kapsadığı süre 181 CRTC - Canadian Rd-TV & Telecommunication Commission Kanada Rd-TV ve İletişim Kurulu: Kanada'nın yayıncılık ve iletişim alanındaki düzenleyici kuruluşudur yılında kurulmuştur. 182 CSA - Conseil Superior de l'audiovisuel Fransa Görsel İşitsel Yüksel Kurulu 183 CSUA - Canadian Satellite Users Association Kanada Uydu Kullanıcıları Birliği 184 Cultural Heritage Kültürel Miras 185 Cyber crimes Siber suçlar 186 Cybernetics Sibernetik 187 Cyberspace Siberuzay Sayfa 7

8 D 188 DAB - Digital Audio Broadcasting Sayısal Radyo Yayıncılığı 189 Data Veri 190 Data Base Veri tabanı 191 Data Communication Veri iletişimi 192 Databank Veri bankası 193 Daypart Reklamlar için günün bölümleri 194 DBS - Direct Broadcasting (reception) via Satellite Uydu üzerinden doğrudan yayın (alma) 195 De facto Fiili, fiilen 196 De jure Hukuken 197 Decisions of the Court (of Justice) Divan kararları 198 Decoder Kod çözücü 199 Decoding Kod açımı 200 DG - Directorate of General Genel Müdürlük (Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği bünyesinde konularına göre genel müdürlükler bulunmaktadır) 201 DH-DEV- Committee of Experts for the Development of Human Rights İnsan Haklarını Geliştirme Uzmanlar Komitesi 202 DH-MIN- Committee of Experts on Issues relating to the Protection of National Minorities Ulusal Azınlıkların Korunması Uzmanlar Komitesi 203 DH-S-AC-Group of Specialists on Access to Official Information Resmi Belgelere Erişim Uzmanlar Grubu 204 Digital Communications Sayısal İletişim 205 Digital divide Sayısal bölünme 206 Digital dividend Sayısala geçişte doğan frekans fazlası 207 Digital gap Sayısal uçurum Sayısal Çoklayıcı(lar): Farklı oranlardaki sayısal iletim etkinlikleri 208 Digital multiplexer(s) arasındaki arayüzü şekillendiriler. Sayısal çoklayıcılar, kanallardaki veri akışını aynı hiyerarşide sabit tutarlar. 209 Digitalization Sayısallaşma 210 Directorate General of Radiocommunication Telsiz Genel Müdürlüğü 211 Directorate General of Human Rights and Legal Affairs İnsan Hakları ve Hukuki İşler Genel Müdürlüğü 212 Discretionary service İsteğe bağlı yardım hizmetleri (ücretsiz) 213 Discourse analysis Söylem analizi 214 Distributive (one way) transmission Dağıtımlı iletim, tek yönlü iletim 215 Diversity Çeşitlilik 216 DNG - Digital News Gathering Sayısal Haber Toplama 217 Domestic Production Yurt içi kaynaklı yapım, yerli yapım 218 Domestic Station Yerli istasyon 219 DOS - Disc Operating System DOS - Disk İşletim Sistemi Sayfa 8

9 220 Downlink Uydu Bağlantısı (Sinyalin uydudan alınması) 221 DTH - Direct-To-Home Doğrudan eve yayın 222 DTT- Digital Terrestrial Television Sayısal karasal televizyon 223 Dual System İkili sistem 224 Dubbing Dublaj 225 Due impartiality Gerekli tarafsızlık 226 DVB - Digital Video Broadcasting Sayısal Video Yayıncılığı 227 DVB-C Digital Video Broadcasting - Cable Kablolu Sayısal Video Yayıncılığı 228 DVB-S Digital Video Broadcasting - Satellite Uydudan Sayısal Video Yayıncılığı 229 DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial Karasal Sayısal Video Yayıncılığı 230 DVC - Digital Video Compression Sayısal Video Sıkıştırması Sayfa 9

10 231 Earth Station (Uydu) Yer istasyonu E Avrupa Reklam Standartları Birliği: Merkezi Brüksel'de olan, 1992 yılında kurulmuş ve kar amaçlı olmayan bir uluslararası örgüttür. 232 EASA - The European Advertising Standards Alliance Avrupa ülkelerinde reklamların düzenlenmesine ilişkin ulusal özdenetim örgütlerinin ve reklam sektörü temsilcilerinin bir araya gelerek sektörü geliştirecek ve düzenleyecek yüksek etik standartların oluşturulmasını hedefleyen bir örgüttür. Avrupa-Afrika Uydu Yayın İletişim Şebekesi: Bu şebeke geniş bant 233 EAST - European-African Satellite Telecomunications üzerinden etkileşimli mültimedya hizmetleri için oluşturulmuş bir coğrafi KA Band sistemidir. Avrupa Yayın Birliği (Kamu Yayıncıları için): Merkezi Cenevre'de 234 EBU - European Broadcasting Union olup, 1950 yılında kurulmuştur. Avrupa ülkelerinin kamu medya hizmeti kuruluşlarının üye olabildiği bir birliktir. Avrupa Birliği Konseyi (Mukayese için bkz. CoE): AB Hükümet 235 EC - European Council Başkanlarının senede 3-4 kez AB Komisyonu Başkanı ile biraraya gelerek en yüksek düzeyde siyasi konuların ele alındığı Konseydir. 236 ECAC- European Civil Aviation Conference Avrupa Sivil Havacılık Konferansı 237 E-commerce Elektronik ticaret 238 ECHR - Europen Court of Human Rights Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM) Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu: Avrupa 139 ECRI- European Commission Against Racism and Intolerance Konseyi bünyesinde 9 Ekim 1993 tarihindeki Viyena Bildirgesi çerçevesinde ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı kurulmuş bağımsız bir mücadele ve izleme komisyonudur. 240 ECTT European Convention on Transfrontier Television Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi 241 Editing Kurgulama 242 Editorial principles (standarts) guidelines Yayın İçeriği İlkeleri 243 EDRI - European Digital Rigths Avrupa Sayısal Hakları 244 Educational programming service Eğitsel Program hizmetleri 245 EFJ - European Federation of Journalists Avrupa Gazeteciler Federasyonu 246 Embedded Journalism İliştirilmiş Gazetecilik 247 Emitting, emitter Sinyal yayıcı 248 Enactment Yasalaştırma/ kanunlaştırma 249 Encoded broadcast Şifreli yayın 250 Encoder Kodlayıcı 251 Encoding (coding) Kodlama 252 Encoding/decoding Kodlama/kodaçımlama Modeli Artırılmış Tanımlı TV: Mevcut iletim ve alıcı cihazla uyumlu artırılmış 253 ED-TV Enhanced Definition TV kalitedeki televizyon sinyalidir. Kalitesi Yüksek Tanımlı TV'den (HD- TV) daha azdır. Avrupa Bilişim Şebekesi: Şebekelere ilişkin araştırmaları 254 EIN - European Informatics Network kolaylaştırmak ve standartlar üzerinde uzlaşı sağlamak için yürütülen bir Avrupa Projesidir. Sayfa 10

11 255 Enlargement Genişleme 256 ENPA - European Newspaper Publishers Association Avrupa Gazete Yayımcıları Birliği 257 Entrepreneur Girişimci, müteşebbis 258 Entrepreneurship Girişimcilik 259 Entrusted tasks Verilen görevler 260 EPG - Electronic Program Guide Elektronik Program Rehberi (sayısal yayın kumandası) Avrupa Düzenleyici Kurullar Platformu: Avrupa medyasının gelişimi ve birbiriyle yakınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla Avrupa 261 EPRA European Platform of Regulatory Authorities ülkelerindeki Düzenleyici Kurumların görüş alış-verişi yapabilecekleri bir platform olarak 1995 yılında kurulmuştur. EPRA'ya RTÜK de dahil olmak üzere 42 ülkeden 51 düzenleyici kuruluş üyedir. 262 ETNO-European Telecommunications Networks Operators Association Avrupa Telekomünikasyon Ağı İşletmecileri Birliği: Merkezi Brüksel'de bulunmakta ve 1992 yılında kurulmuştur. 263 ETSI - European Telecommunication Standards Committee (CEPT)-Council of European PTTs's successor) Avrupa Telekomünikasyon Standartları Komitesi (eski adı: CEPT): Avrupa'da telekomünikasyon standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi için kurulmuştur. 60 ülkede 700 üyeli ve kar amaçlı olmayan bir komitedir. 264 European works Avrupa eserleri Avrupa Görsel-işitsel Gözlemevi: Avrupa'da görsel-işitsel endüstri 265 European Audiovisual Observatory hakkında bilgi toplayan, derleyen ve dağıtımını sağlayan bir merkezdir yılında kurulmuştur. Merkezi Strasbourg'dadır. 266 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment İşkence ve Gayri İnsani ya da Aşağılayıcı Muamele veya Cezalandırmanın Önlenmesine İlişkin Avrupa Komitesi: Avrupa Konseyi bünyesinde 1988 yılında kurulmuştur. Suç Sorunları Avrupa Komitesi: 1958 yılında Avrupa Konseyi 267 European Committee on Crime Problems - CDPC bünyesinde kurulmuştur. Suçun önlenmesi ve kontrol altına alınması hususundaki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Hukuki İşbirliği Avrupa Komitesi: 1963 yılında Avrupa Konseyi 268 European Committee on Legal Co-operation - CDCJ bünyesinde kurulmuştur. Hukuki işbirliği kousundaki Avrupa Konseyi Bakanlar Konferansına, üye Devletlerin Adalet Bakanları katılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: 1949 yılında imzanlanmıştır. 269 European Convention on Human Rights Türkiye'nin de taraf olduğu insan hakları alanındaki Avrupa'nın temel mevzuatıdır. 270 European Convention on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access Avrupa Şartlı Erişim Sözleşmesi: Bu sözleşme 2002 yılında yürürlüğe girmiş olup, şifreli yayınlarla ilgili cihazların teknik standartlarının belirlenmesi ve yasadışı üretimini engellemeye amaçlayan çerçeve mevzuattır. 271 European Convention on Transfrontier Television Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi Avrupa Birliği Sayıştayı: AB'nin temel organlarından biri olan ECA, 272 European Court of Auditors AB'nin tüm diğer organlarının mali konulardaki harcamalarını kontrol eder ve AB bütçesini AB Parlamentosu için onaylar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM): Avrupa Konseyi'ne bağlı 273 European Court of Human Rights olarak çalışan AİHM, üye Devletlerden gelen bireysel veya ülke başvurularına bağlı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde İnsan hakları ihlallerine bakan bir mahkemedir. Sayfa 11

12 Avrupa Sayısal Hakları: Avrupa'da sayısal yayıncılığa geçişte izleyici 274 EDRI - European Digital Rights hajklarını korumak, demokrasinin gelişmesi, vatandaşların birey olarak demokratik hayata katılımını sağlama amacıyla kurulmuş bir siivil toplum örgütüdür. Kitle İletişim Politikası Avrupa Bakanlar Konferansı: Avrupa Konseyine üye Devletlerin medyadan sorumlu bakanlarının katıldığı, European Ministerial Conference on Mass Media Policy yılda bir yapılan bir konferanstır. En son 2004 yılında Crakow'da yapılmıştır. Bu konferansın adı "Medya ve Yeni İletişim Hizmetleri Avrupa Bakanlar Konferansı" olarak değişmiştir. 276 European Ministerial Conference on the Media and New Communication Services Medya ve Yeni İletişim Hizmetleri Avrupa Bakanlar Konferansı: Kitle İletişim Politikası Konferansının içeriği yeni iletişim hizmetlerini içerecek şekilde genişletilmiş halidir. 4 yılda bir yapılacak konferansın ilki 2009 yılında Reykavik'de yapılacaktır. Avrupa için geleceğe yönelik medya ve yeni iletişim politikalarının üretildiği bir toplantıdır. Avrupa Uydu Telekomunikasyon Kuruluşu: 850 kanal üzerinden tüm 277 EUTELSAT - European Telecom.(s) Sat. Organization kıtalara uydu üzerinden yayın ve haberleşme hizmetleri veren bir uydu yayın dağıtım kuruluşudur. 278 Ex-ante evaluation Ön değerlendirme 279 Ex officio Re'sen 280 Ex-post evaluation Nihai değerlendirme Sayfa 12

13 F 281 FCC - Federal Communication Commission ABD Federal İletişim Komisyonu 282 Fiber optic network Fiber optik şebeke 283 Fiber optics: OF glass fiber cable, optical fiber Fiber optik kablo (hat) Cam elyaf kablo 284 Fiction Kurgu 285 Fixed Satellite Service Sabit Uydu Hizmeti 286 Force majeure Mücbir sebep 287 Forfeiture Hak kaybı 288 Frequency band Frekans bandı 289 Frequency range Frekans aralığı 290 FSS - Fixed Satellite Service Sabit Uydu Yayın Hizmeti Sayfa 13

14 G Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması:İlk 1947 yılında 291 GATT - General Agreement on Tariffs and Trade imzalanmıştır. Amacı uluslararsı ticaretin önündeki engellerin (tarifelerin ve/veya kısıtlamaların) kaldırılmasıdır yılında GATT'ın yerine Dünya Ticaret Örgütü kurulmuştur. 292 GATS - General Agreement on Trade in Services Hizmet Ticareti Hakkında Genel Anlaşma 293 General interest (generalist) TV service Genel yayın (program, yayın kanalı) 294 Genre Tür 295 Grant of licences Lisans verilmesi 296 Grant of licences by arbitration Tahkim yolu ile lisans verilmesi 297 Green paper Teklifler içeren resmi belge, yeşil kitap 298 Gross rating points İzlenme hacmi Sayfa 14

15 H 299 Hard news Önemli haber 300 Hardwire Daimi bağlantılama 301 Hate speech Irkçı söylem 302 HDTV - High Definition Television (HD-MAC, MUSE) YTTV - Yüksek tanımlı/çözünürlü Televizyon 303 Head end Yayın çıkışı, yer istasyonu çıkışı 304 Helical model of communication Sarmal iletişim modeli (Bkz.:Spiral model of comm.) 305 Hermeneutics Yorumsama, Yorumbilim 306 HFC - Hybrid Fiber Coaxial Eş eksenli fiber kablo 307 HITS - Headend in the Sky (service) Uydudan Yayın çıkış, Uydu istasyon (hizmeti) 308 Home-shopping Network Evden alışveriş ağı 309 HUDOC - Database of the case-law of the European Convention on Human Rights Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içtihatları veri tabanı 310 Human interest Çoğunlukla bir anlatıcı eşliğinde yayınlanan ve gerçek hayat hikayelerini ele alan programlar 311 Hybrid Advertising/Programme Melez reklam Sayfa 15

16 I 312 Infotainment Öncelikle eğlendirmeyi amaçlamakla birlikte eğlenceye de yer veren programlar 313 IAF - International Accreditation Forum Uluslararası Akreditasyon Forumu 314 IBA - Independent Broadcasting Authority (England) Bağımsız Yayıncılık Kurulu (İngiltere): 1972 yılında Ses Yayın Kanunu ile kurulmuştur. Ticari radyo ve televizyon kuruluşlarını düzenler. Uluslararası Ticaret Odası: Küresel ticareti ve küreselleştirmeyi 315 ICC- International Chamber of Commerce geliştirmeye ve desteklemeye çalışan uluslar arası bir örgüttür yılında kurulmuş olup, sekreteryası Paris'tedir. 316 ICRA - Internet Content Rating Association İnternet İçeriği Sınıflandırma Derneği 317 ICT- Information and communication technology BİT - Bilgi ve iletişim teknolojisi Uluslararası Gazeteciler Federasyonu:Hükümetleri sosyal haklar ve 318 IFJ - International Federation of Journalists gazetecilerin haklarını geliştirme yönünde zorlamayı amaçlayan bir örgüttür. Merkezi Belçika'da olup, 1926 yılında kurulmuştur. Uluslararası Frekans Kayıt Kurulu: ITU üyesi Devletlere frekasların 319 IFRB - International Frequency Registration Board kullanımı, enterfrenasın engellenmesi gibi konularda yardım sağlayan bir kuruldur. 320 IGOs Intergovernmental organizations Hükümetlerarası örgütler 321 IIC - International Institute of Communications Uluslararası İletişim Enstitüsü: 1969 yılında İngiltere'de kurulmuştur. Uluslararası iletişim konularını ele alır. IIR Telecoms & Technology London, uluslarası perspektifte 322 IIR - Telecoms & Technology London telekomünikaseyon ve iletişim sanayileri konularında stratejik öneme haiz konferanslar tertip eden bir kuruluştur. Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği: ilk 1977 yılında 323 ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation uluslar arası bir konferans şeklinde çalışma yürütmüş, günümüzde deney ve ölçüm sonuçlarının belgelenmesi için ülkeler arası bir işbirliği sağlayan bir örgüttür. 324 In law or in fact Hukuken veya fiilen 325 Indemnity payments Tazminat ödemeleri 326 Infomercial Özel tanıtıcı reklam 327 Information Society Bilgi Toplumu 328 INHOPE - Internet Hotline Providers İnternet Şikayet Hattı Sağlayıcıları 329 Interactive Etkileşimli 330 Interactive advertisement Etkileşimli reklam 331 Inter alia Diğerlerinin yanı sıra, belirtilen noktaların dışında 332 Interface Arayüz 333 Interference Karışma, enterferans, araya girme, müdahale 334 Interim agreement Geçici Anlaşma 335 International relay broadcasting Uluslararası aktarma yayını 336 Interoperability Birbiriyle işleyebilirlik 337 Intervention (derived intervention price) Belirlenmiş (hesaplanmış) müdahale fiyatı 338 Investigative Journalism Araştırmacı Gazetecilik 339 IP- Internet Protocol Internet Protokolu Sayfa 16

17 340 IPRs- Intellectual property rights Fikri mülkiyet hakları 341 IPTV- Internet Protocol Television Internet Protokol Televizyonu 342 IRT - Integrated Receiver/Transcoder Bütünleşik Alıcı/Kodgönderici (Yayın Cihazı) 343 ISDN - Integrated Services Digital Network Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı 344 ISP- Internet Service Provider Internet Hizmet Sağlayıcısı 345 Issuing payment order Ödeme emri verme Bağımsız Televizyon Komisyonu (İngiltere): OFCOM bünyesinde 346 ITC - Independent Television Commission (England) İngiltere'de televizyon yayınlarının içeriğinin düzenlenmesi hususunda faaliyet gösteren bir kuruldur. 347 ITFS - Instructional TV Fixed Service Eğitim amaçlı Sabit TV paket Hizmeti Uluslararası Telekomünikasyon Birliği: Bilgi ve iletişim teknolojileri 348 ITU- International Telecommunication Union konusunda faaliyet gösteren bir BM ajansıdır. Merkezi Cenevre'dedir. 191 Devlet ve 700'den fazla sektör kuruluşu ve dernek ITU üyesidir. Sayfa 17

18 J 349 Jamming Signal Karıştırma Sinyali 350 JHA - Justice and Home Affairs Adalet ve İçişleri 351 Jurisdiction Yargı yetkisi; yargı alanı Sayfa 18

19 K 352 KRRITV - The National Radio and Television Council Polonya Ulusal Radyo ve Televizyon Kurulu 353 K-Band 354 Ka-band 355 Ku-band Uydu iletişiminde artan biçimde kullanılan 10 ila 12 GHz arasındaki elektromanyetik spektrum alanıdır. Uydu iletişiminde artan biçimde kullanılan 18 ila 30 GHz arasındaki elektromanyetik spektrum alanıdır. Uydu iletişiminde artan biçimde kullanılan 12 ila 14 GHz arasındaki elektromanyetik spektrum alanıdır. Sayfa 19

20 L 356 LAN - Local Area Networks Yerel Alan Şebekeleri 357 L-Band Uydu ve mikrodalga iletimi için kullanılan elekromanyetik spektrum parçası ila 1.66 GHz frekanslarıdır. 358 Legislation Mevzuat 359 Levy Vergi; prelevman 360 Liability Sorumluluk/mükellefiyet 361 Liberalisation Serbestleştirme 362 Licencee Lisans/ruhsat sahibi 363 Light Entertainment Hafif Eğlence 364 Linear service Program akışlı hizmetler (geleneksel hizmetler) 365 Liquidation Tasfiye 366 Live broadcast Canlı yayın 367 Logo İşaret, ticari ad 368 Local Broadcasting Yerel Yayıncılık 369 LPTV - Low-power television Düşük güçlü televizyon 370 LW - Long Wave UD - Uzun Dalga Sayfa 20

21 M 371 Mala fides Suiniyet, kötü niyet 372 Mandatory Zorlayıcı, zaruri 373 Mandatory instruction (Zorlayıcı) talimat 374 Margin of appreciation Takdir Alanı 375 Market share Pazar payı (Yayın alanı içinde bir radyonun/tv dinlenmiş/izlenmiş olduğu tüm saatlerin yüzdesi) 376 Market Research Pazar Araştırması 377 Mass Communication Kitle İletişimi 378 Mass Media Kitle İletişim Araçları 379 MATV - Master Antenna (system) Ortak Ana Anten (sistemi) 380 MBA - Malta Broadcasting Authority Malta Yayıncılık Düzenleyici Kurulu 381 MC-S-IC-Group of Specialists on freedom of expression and information in times of crisis) Kriz zamanlarında ifade ve haber alma özgürlüğü Uzmanlar Grubu: 2005 yılında Avrupa Konseyi yürütme komitelerinden biri olan CDMC tarafından kurulmuştur. 382 MC-S-IS- Group of Specialists on human rights in the Information Society Bilgi Toplumunda insan hakları Uzmanlar Grubu: 2005 yılında Avrupa Konseyi yürütme komitelerinden biri olan CDMC tarafından kurulmuştur. 383 MC-S-MD- Group of Specialists on media diversity Medyada çeşitlilik Uzmanlar Grubu: 2005 yılında Avrupa Konseyi yürütme komitelerinden biri olan CDMC tarafından kurulmuştur. 384 MC-S-PSM- Group of Specialists on public service media in the Information Society Bilgi Toplumunda Kamu Medya Hizmeti Uzmanlar Grubu: 2005 yılında Avrupa Konseyi yürütme komitelerinden biri olan CDMC tarafından kurulmuştur. Çok noktadan Çoklu kanal Yayın Dağıtım Hizmeti: Bir mikrodalga 385 MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service görüntü iletim tekniğidir. Abonenin alıcı bir antene ve set-üstü-kutuya ihtiyacı bulunmaktadır. 386 Mediacracy Medyakrasi: Medyanın Hükümeti dolaylı olarak baskı altına alması sonucu demokrasinin çarpık hale getirilmesini ifade eder. 387 Media Intrusion Theory İletişim araçlarının siyasete müdahalesi (Bkz.:Mediocracy) 388 Media literacy Medya okur yazarlığı 389 Medium Ortam, Araç 390 Memorandum Zabıt, andıç, beyanname, tezkere, müzekkere, muhtıra 391 Memorandum of understanding Mutabakat zaptı 392 MMDS - Microwave Multi Distribution System Mikrodalga Çoklu Kanal TV Yayın Dağıtım Sistemi 393 MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service Çoklu Kanal TV Yayın Dağıtım Hizmeti 394 MMX - MultiMedia extentions Çoklu-Ortam Uzanımları Akdeniz Düzenleyici Kurullar Ağı -ADKA: 1996 yılında Fransa Görsel 395 MNRA-Mediterranean Network of Regulatory Authorities İşitsel Kurulu CSA tarafından Akdenize kıyısı olan 13 ülke tarafından kurulmuştur. Türkiye de üyedir. 396 Mode Usul; tarz/stil 397 Mode of assessment Değerlendirme usulleri 398 Mode of collection Tahsil usulleri 399 Monitoring stations İzleme istasyonları; gözlem istasyonları Sayfa 21

22 400 Motion Önerge, teklif 401 Motion of censure Gensoru, güvensizlik önergesi 402 Movie Öncelikli olarak sinema için üretilmiş uzun film 403 MSO - Multichannel Service Operator Çoklukanal Hizmet İşletmesi 404 Multichannel Penetration Area Çoklu-yayın Kapsama Alanı 405 Multichannel Ratings Çoklukanal İzlenme Oranları 406 Multi-media Çoklu-ortam 407 Multiplex Buklet 408 Multi-step flow of communication Çok basamaklı iletişim akışı 409 Must-carry rules Zorunlu taşıma kuralları 410 Mutatis mutandis Aşağı yukarı 411 MVS -Multichannel Video Service Çoklu-kanal Görüntü Hizmeti 412 MW - Medium Wave OD - Orta Dalga Sayfa 22

23 N 413 N - ISDN: Narrow-band ISDN Dar bant ISDN Ulusal Ticari Yayıncılar Derneği: NAB is 8,300 özel ve yerel radyo and 414 NAB - The National Association of Broadcasters televizyon istasyonu ve yayın şebekesi adına kurulmuş bir ticari örgüttür. 415 Narrowcasting Dar alana yayın, aza gönderim 416 National (Frequency) Allocation Plan Ulusal (Frekans) Tahsis Planı 417 National Broadcasting Ulusal Yayıncılık, Ulusal çapta (ülke çapında) yayın 418 National Telecommunications Plan Ulusal Telekomünikasyon Planı 419 NATO- North Atlantic Treaty Organization Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı: Merkezi Brüksel'de, 1949 yılında Batılı devletler tarafından askeri bir teşkilat olarak kurulmuştur. 420 Network Şebeke, Ağ 421 New Media Services Yeni medya hizmetleri 422 NGN - Next Generation Network Yeni Nesil Şebeke 423 NID - Network Interface Device Şebeke Arayüz Aracı/Yazılımı 424 Nil viewing izlenmeme durumu (belirlenmiş bir hanede gün içinde hiç TV izlenmediği anlamına gelir) 425 Non-commercial broadcasting Ticari olmayan Yayıncılık 426 Non-domestic production Yerli olmayan yapım; yurt dışı kaynaklı yapım, yabancı kaynaklı yapım 427 Non-European works Avrupa kökenli olmayan eserler 428 Non-linear service Program akışsız hizmetler (isteğe bağlı hizmetler) 429 Notification Bildirim, tebliğ; ihbar 430 Notified body Yetkili kuruluş 431 NTSC - National Television Standards Committee (USA) NTSC Renk Kodlama standardı (ABD) 432 NVOD - Near-Video-On-Demand (service) Kısmen isteğe bağlı görsel-işitsel içerik (Kablo üzerinde, program akışı var) Sayfa 23

24 O 433 O and O: Owned and operated station Bağlı olmayan istasyon 434 Occasion Dinleme/izleme sıklığı (Kişi başına haftalık dinleme/izleme sayısı) 435 OECD- Organization for Economic Co-operation and Development Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü: Küresel ekonominin ekonomik, sosyal ve yönetişimsel zorluklarını hükümetlerin üstesinden gelmesine yönveren uluslar arası bir örgüt İngiltere İletişim Ofisi: 2002 yılında özel yasa ile İngiltere'de 436 OFCOM - Office of Communications kurulmuştur. İletişimin her alanını 2003 yılı iletişim yasası çerçevesinde düzenlemekle sorumludur. 437 OIC- Organization of the Islamic Conference İslam Konferansı Örgütü 438 Ombudsman Kamu Denetçisi 439 One-step flow model Tek basamaklı akış modeli 440 Opinion poll Kamuoyu yoklaması 441 Open session Açık oturum 442 ORTT - Orszagos Radio es Televizio Testület Macaristan Ulusal Radyo ve Televizyon Komisyonu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGIT): Bu teşkilat 1990 yılında 443 OSCE-Organisation for Security and Co-operation in Europe imzalanan Paris Şartı çerçevesinde Yeni Avrupa'nın oluşturulması amacıyla resmi olarak 1992 yılında Helsinki belgesiyle kurulmuştur. Sayfa 24

25 P 444 PACE - Parliament of Council of Europe Avrupa Konseyi Parlamentosu 445 Pack journalism Sürü gazeteciliği 446 Package, syndication, program packaging Paket yayın, paket program hazırlama 447 Pacta sunt servanda Ahde vefa 448 PAL - Phase Alternating Line PAL renk kodlama standartı (Fransa hariç tüm Batı Avrupa'da) 449 Partnership (accession partnership) Ortaklık (katılım ortaklığı belgesi) 450 Party (third party proceedings) Parti; taraf (üçüncü kişilere ait dava işlemleri) 451 PAT - Program Allocation Table Program Yerleştirme Çizelgesi 452 Pay television service Ödemeli televizyon hizmeti 453 PBS - Public Broadcasting Service Kamu yayın hizmeti 454 PCR - Program Clock Reference Program Saati Bilgisi 455 Peer review Emsal tarama 456 PEGI - Pan European Game Information Pan Avrupa Oyun Bilgisi 457 Penal provision Cezai hüküm 458 Penal sanction Cezai yaptırım 459 People - meter İzleme ölçer 460 PID - Packet Identifiers Paket Program Tanıyıcıları 461 Pluralism Çoğulculuk 462 Point-to-multipoint digital HDTV Transmission via SAT. Bir noktadan çok noktaya sayısal YTTV iletimi 463 Polysemy Çokanlamlılık 464 PPV - Pay-per-view İzle öde 465 Prime time (tv) izlenme oranının en yüksek olduğu zaman dilimi; Birincil (öncelikli) zaman dilimi 466 Prima facie İlk bakışta, ilk intiba üzerine 467 Primary law Birincil hukuk 468 Proceedings Duruşma, dava; müzakere; tutanak 469 Production Yapım, eser 470 Product Placement Ürün Yerleştirme 471 Program line up Program yayın sırası 472 Promotional product Reklam ürünü, promosyon ürünü 473 Proprietary Technical Standarts Mülki Teknik Standartlar 474 Proprietor Kuruluş Sahibi 475 PSB - Public Service Broadcasting Kamu Hizmeti Yayıncılığı 476 PSI - Program Specific Information Program Özel Bilgileri 477 PSM - Public Service Media Kamu Medya Hizmeti Sayfa 25

26 478 PSTN Public Swicthed Telephone Network Kamusal Anahtarlamalı Telefon Şebekesi 479 Public Access Channel Halka açık kanal, halk kanalı, şifresiz kanal 480 Public Affairs Kamu İşleri 481 Public Authorities Kamu Yetkilileri/Makamları 482 Public Licence Kamu Lisansı 483 Public media Kamu medyası 484 Public Notice Duyuru 485 Public opinion Kamuoyu 486 Public procurement law Devlet ihale kanunu 487 Public relations Halkla ilişkiler 488 Public Service Kamu hizmeti 489 Public sphere Kamusal alan 490 Public television Kamu televizyonu 491 Publicity Tanıtım; ilan 492 Publisher Yayımcı 493 Pulp magazine Ucuz dergiler 494 PVR- Personal Video Recorder Kişisel Video Kaydedici Sayfa 26

27 Q 495 Quorum Nisap/toplantı veya karar yeter sayısı Sayfa 27

28 R 496 Radio (Hertzian) waves Radyo (telsiz, hertz) dalgaları 497 Radio Broadcasting Radyo Yayını, Radyo Yayıncılığı 498 Radio Frequency (RF) Radyo frekansı: 10 khz ila 300 MHz arasında yer alan bir elektromanyetik spektrum parçasıdır. 499 Radiocommunication Telsiz haberleşmesi 500 Radiocommunication Law Telsiz Kanunu 501 Radiolink Radyolink, telsiz bağlantısı,link, (3517 sayılı kanun) Radyo Dalgası: 30kHz ve MHz arasındaki frekansta yer alan 502 Radio Wave elektromanyetik dalgaları ifade etmektedir. Bu dalgalar uzayda hiçbir engelle karşılaşmadan yayılmaktadır. 503 Rating İzlenme oranı 504 Ratification (instrument of ratification) Onay (onay belgesi) Net erişim; Belirli bir zaman diliminde bir kanalın en az bir dakikasını 505 Reach izlemiş olan kişilerin oranıdır. Bir medya planı ile hedef kitlenin yüzde kaçına en az bir kez ulaşıldığını gösterir 506 Reach Index Erişim endeksi 507 Reasoned submission Gerekçeli maruzat; gerekçeli sunum 508 Receiver Alıcı 509 Receiving aerial (USA: antenna) Alıcı anten 510 Recepient Alımlayıcı 511 Recommendation Tavsiye kararı; tavsiye 512 Redress Tazminat; ödence 513 Regional Broadcasting Bölgesel Yayıncılık 514 Reparation pecuniary reparation Onarım; tazminat, para ile tazmin 515 Repeal Yürürlükten kaldırmak 516 Restricted code Erişimi kısıtlı kod 517 Retransmission Yeniden İletim 518 Review Gözden geçirmek 519 Revise (procedure for revising) Gözden geçirmek, revize etmek (gözden geçirme usülü) 520 Royalty İmtiyaz karşılığı, telif ücreti 521 RRTV - Council for Radio and Television Broadcating Çek Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Yayıncılık Konseyi 522 RTÜK - The Radio & Television Supreme Council RTÜK - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 523 Ruling Karar, hüküm Sayfa 28

29 S Uydu Yayınları ve İletişim Derneği (ABD): ABD'de uydu sanayini 524 SBCA - Satellite Broadcasting & Communications Assoc. (USA) temsil edenulusal bir ticaret örgüttür. Merkezi Washington'dadır yılında California'da kurulmuştur. 525 Scope of application Uygulama alanı 526 Scrambled Transmission Şifreli (Kodlu) iletim 527 Screening procedure Tarama süreci: tarama usulü Uydu İletişimi Kullanıcıları Konferansı: ABD'de her yıl farklı bir 528 SCUC - Satellite Communications Users Conference telekomünikasyon firması tarafından sponsor olunan ve uydu haberleşmeleri konusunda kullanıcı sorunlarının tartışıldığı bir konferans 529 SDI - Serial Digital Interface Zincirleme Sayısal Arayüz 530 Share İzlenme payı 531 Share Index Pay endeksi (Bir radyo/tv yayınının süre olarak, belli bir hedef kitlede dinlenme izlenme payının radyo/tv yayının Pazar payına oranı) 532 SEA - Single European Act Avrupa Tek Senedi 533 SECAM Renk Kodlama Standardı (Fransa, Rusya, Doğu Avrupa) 534 Seizure Zaptetme, el koyma, haciz 535 Self-promotion Yayıncının kendi kanalını, programlarını, hizmetlerini tanıttığı bir tür reklam 536 Self-regulation Öz denetim 537 Serials 538 Series Devam eden tek bir hikayenin birkaç bölümde anlatıldığı dramatik yapım Ortak isim ve karakterlerle oluşturulmuş, ancak her bölümünde farklı bir hikaye anlatılan dramatik dizi 539 SES - Socieété Européenne des Satellites Avrupa Uyduları Şirketi 540 Session Oturum/celse, toplantı 541 SFN - Single Frequency Network Tekli Frekans Şebekesi 542 Shortfall signal Yetersiz sinyal 543 SIA - Satellite Industry Association (USA) Uydu Endüstrisi Derneği (ABD) 544 Sine Qua Non Olmazsa Olmaz 545 Simultaneous Broadcasting Eşzamanlı Yayın 546 Sitcom 547 Sliding Hour Bir veya birden çok sabit karakter tarafından oynanan komedi unsuru ağırlıklı dramatik dizi Kayan saat uygulaması (reklam sürelerinin hesağlamasında kullanılır 8:15-9:15 gibi) 548 SMATV - Satellite Master Antenna TV (System) Merkezi Uydu TV Dağıtım Sistemi 549 Smart Signs Akıllı İşaretler 560 SMEs- Small and medium-sized enterprises Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) 561 SMS - Subscription Management System Abone Yönetim Sistemi Özellikli Mobil Radyo:800 MHz ya da 900 MHz bandlarda çalışan çift 562 SMR - Specialized Mobil Radio yönlüradyo sistemleri için kullanılan bir terimdir. Kullanıcılara mevcut bulunan ilk kanala yönlendirir. SMR sistemleri 5 kanallık bir kapasitesi vardır. 10, 20 ve 30 kanallı sistemleri de bulumaktadır. 563 SNR - Signal-to-Noise Ratio, Signal/Noise, db İşaret / Gürültü Oranı Sayfa 29

30 564 Space Station Uzay istasyonu 565 Spectrum Spektrum, tayf 566 Spill-over effect Taşma etkisi 567 Spiral Model of Communication Sarmal iletişim modeli (Bkz.: Helical model of comm.) 568 Sponsor Program Destekleyicisi 569 Sponsorship Program Destekleme 570 Statement Beyan/bildirim 571 Statement of general compliance Genel uygunluk bildirimi 572 State-owned television Devlet Televizyonu 573 STV - Subscriber television, subscription television Abonmanlı televizyon sistemleri 574 Subliminal advertising Bilinçaltı reklam, bilinçaltıyla algılanmak üzere düzenlenen reklam 575 Subscriber Abone 576 Subscriber Drop Abone Dağıtım Tablosu 577 Subsidiary İkincil, yedek 578 Subtitle Altyazı 579 Sui generis Nev'i şahsına münhasır Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi: Avrupa'da 580 Summit of Council of Europe Heads of State and Government ortak değerlerin ve amaçların tek bir çatı altında toplanmasını hedeflemektedir (Viyena Zirvesi ) yılından itibaren zirve toplanmaktadır. 581 Supplementary obligations Tamamlayıcı yükümlülükler; ek yükümlülükler 582 Surreptitous advertising Gizli / örtülü reklam 583 Sustainability Sürdürülebilirlik 584 Sustainable development Sürdürülebilir kalkınma 585 SW - Short Wave KD - Kısa Dalga 586 Swedish Broadcasting Commission İsveç Yayıncılık Komisyonu 587 Switch-over/switch -off Analog yayıncılıktan sayısala geçiş/ analog yayıncılığı kapatılması Sayfa 30

31 T Avrupa Toplulukları Bütünleştirilmiş Gümrük Tarifeleri: 2658/87 sayılı Tüzük ile kabul edilen Kombine Nomenklaturası esasına bağlı olarak AT Komisyonunca 1987 yılında hazırlanan bir gümrük tarifesidir. AB nin 11 resmi dilinde hazırlanan ve e yakın tarife 588 TARIC-Integrated Customs Tariff of the European Communities çizgisini kapsayan TARIC, tüm üçüncü ülkelere uygulanan vergi oranları ile tercihli vergi oranlarının yanısıra, Topluluğun Ortak Ticaret Politikası kapsamında yer alan tüm önlemleri de kapsamaktadır. 589 Technological filtering Teknolojik filtreleme/ayıklama Afrika İletişim Düzenleyici Kurullar Ağı: 1998 yılında Libreville The African Communication Authorities Network Gabon'da kurulmuştur. Afrika İletişim Düzenleyici Kurullar Ağı, Afrika'daki iletişim düzenleyici kurullar arasında işbirliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. 25 üyesi vardır. Yayıncılık Düzenleme ve Kültürel Çeşitlilik Ağı: Tüm dünyada 591 The Broadcasting Regulation and Cultural Diversity Network yayıncılık alanında kültürel çeşitliliği koruma ve geliştirmeye hizmet edecek bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı sürekli bir iletişim ağıdır yılında kurulmuştur. Fransızca Konuşan Medya Düzenleyici Kurulları Ağı: Kuruluş toplantısı 1 Temmuz 2007 tarihinde Ouagadougou'da (Burkina-Faso) yapılmıştır. Bu yeni platform, Kanada'nın yanında Avrupa ve 592 The Network of French-Speaking Media Regulatory Authorities Afrika'daki Fransızca Fransızca konuşulan ülkelerdeki 20 düzenleyici otoriteden oluşmaktadır. Amaç medya alanındaki uzmanlaşmanın artırılması, medyada ifade özgürlüğünün desteklenmesi, ayrıca Fransızca konuşan düzenleyici otoriteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesidir. 593 Telefilm TV için üretilmiş uzun film Stüdyoda yapılan programların (özellikle yarışma programlarının) 594 Tele-promotion kesilerek sunucunun reklamı yapılan ürün veya hizmetlerin tanıtımı rolünü üstlendiği bir televizyon reklam türü 595 Teleshopping Ekran Alışverişi, Tele-alışveriş 596 Television without Frontiers Directive Sınırsız Televizyon Direktifi 597 Tender İhale, teklif 598 Terrestrial station Karasal İstasyon 599 Text distribution services Metin dağıtım hizmetleri 600 Time shift Zaman paylaşımlı 601 To suspend Askıya almak/durdurmak 602 TOOR - transfer of operating rights İşletim; faaliyet (işletme hakkı devri) 603 Transaction İşlem 604 Transfrontier Sınırötesi 605 Transmission İletim 606 Transmission Area, Coordination Area İletim Alanı, koordinasyon alanı 607 Transmission by cable Kablo ile iletim 608 Transmitter Verici, Aktarıcı 609 Transparency Şeffaflık 610 Transposer Aktarıcı Sayfa 31

32 611 TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Hususları hakkında Anlaşma 612 T-TT-Standing Committee on Transfrontier Television Sınırötesi Televizyon Daimi Komitesi 613 TVRO system, Television Receive-only (terminal) Uydu üzerinden TV Yayını Alıcısı Sayfa 32

33 U 614 UHF - Ultrahigh Frequency/Secondary TV broadcast band UHF - Ultra yüksek frekans ikincil band 615 Unanimity (unanimous approval ) Oybirliği (oybirliği ile onay) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: BM'in küresel bir kalkınma şebekesi olup, bu program 166 ülkeyi kapsamaktadır. Ülkemizinde 616 UNDP-United Nations Development Programme dahil olduğu bu program, demokratik yönetişimin geliştirilmesini, yoksulluğun yok edilmesini, kriz önleme ve iyileştirmeyi, salgın hastalıkların engellenmesini hedeflemektedir. 617 undue prominence aşırı önem Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü: Uluslar arasında 618 UNESCO- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ortak çalışmayı geliştirererk uluslararası barışı ve evrensel saygıyı tesis etmeyi amaçlayan BM'in uluslararasında eğitim, bilim ve kültür alanında bilgi paylaşımı, ortak araştırma ve geliştirme sağlamayı hedefleyen bir örgütüdür. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı: Sürdürülebilir sanayi 619 UNIDO-United Nations Industrial Development Organization kalkınma için özenli çözümler sunarak insanların yaşam koşullarını ve küresel zenginliği geliştirmeyi amaçlayan bir BM teşkilatıdır. 620 UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 621 Uplink Uydu bağlantısı (Sinyalin uyduya gönderilmesi) Sayfa 33

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Yeni Yayın Teknolojileri. Özgür COŞAR Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi ozgur.cosar@emo.org.tr sadeceozgur.blogspot.com

Yeni Yayın Teknolojileri. Özgür COŞAR Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi ozgur.cosar@emo.org.tr sadeceozgur.blogspot.com Yeni Yayın Teknolojileri Özgür COŞAR Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi ozgur.cosar@emo.org.tr sadeceozgur.blogspot.com EMO, Ankara 16 Nisan 2008 program: DVB S/S2/T/T2/C/H/SH DRM - DAB HDTV (Full HD

Detaylı

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul Avrupa Birliği ÇevrePolitikası Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları (..., Maastricht, Amsterdam, Nice) İkincil Hukuk Yönergeler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU (TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY) KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ İçerik 3 İletişim sistemleri Gezgin iletişim sistemleri Kablosuz iletişim sistemleri Hücresel sistemler Tarihçe Tipik İletişim Sistemi 4 Kaynak

Detaylı

UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNDE FREKANS BAND KULLANIMI BELGESİ

UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNDE FREKANS BAND KULLANIMI BELGESİ UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNDE FREKANS BAND KULLANIMI BELGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu düzenlemenin amacı, uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinde frekans bandlarının kullanımına yönelik usul

Detaylı

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) İlk Yayım tarihi : (Effective Date) 07/04/2014. Güncelleme tarihi: (Last Update) 07/10/2015

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) İlk Yayım tarihi : (Effective Date) 07/04/2014. Güncelleme tarihi: (Last Update) 07/10/2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU (TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY) KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL

Detaylı

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dr. İbrahim Emre BAYAMLIOĞLU. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Eser Sahibi Hakları ve Rekabet Politikası Ekseninde.

Dr. İbrahim Emre BAYAMLIOĞLU. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Eser Sahibi Hakları ve Rekabet Politikası Ekseninde. Dr. İbrahim Emre BAYAMLIOĞLU Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Eser Sahibi Hakları ve Rekabet Politikası Ekseninde Spor Yayınları İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ...XIII KARARLAR

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T) Alıcıları için Minimum İsterler. Kasım 2008

Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T) Alıcıları için Minimum İsterler. Kasım 2008 Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T) Alıcıları için Minimum İsterler Kasım 2008 Komisyon Üyeleri Prof.Dr. Ayhan Altıntaş (Bilkent Üniversitesi- İSYAM) Prof.Dr. Birsen Saka (Hacettepe Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ (4.3.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 117 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI (39/1997, 34/2003, 36/2010 ve

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 18.12.2013 Karar No : 2013/DK-SYD/662 Gündem Konusu : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. KARAR :Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları BBY 166 - Bilimsel İletişim Dr. Gülten ALIR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr Plan Telif Hakları Yasal Düzenlemeler Bilimsel

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ Mehmet YILDIRIM 1 ve Ahmet ÖZKURT 2 1 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İzmir, myildirim@btk.gov.tr

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri.

Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri. Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri www.aselsan.com.tr ÖZELLIKLER Uydu kapsama alanında X Bant, Ku Bant ya da Ka Bantta haberleşme imkânı Her türlü platforma uygun sistem çözümleri: Kara, Deniz, Hava Otomatik

Detaylı

DIGITURK TOMORROW. PAY TV de. SONRAKi ADIM METE AŞÇIOĞLU 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT. Mete Aşçıoğlu 26-10-2013

DIGITURK TOMORROW. PAY TV de. SONRAKi ADIM METE AŞÇIOĞLU 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT. Mete Aşçıoğlu 26-10-2013 1 PAY TV de DIGITURK TOMORROW SONRAKi ADIM METE AŞÇIOĞLU 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT Mete Aşçıoğlu 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT Digiturk Yolculuğu SD+EPG+ITV, NVOD HD içerik İçerik Kayıt + Durdurma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Sayısal Radyo Yayıncılığı

Sayısal Radyo Yayıncılığı Sayısal Radyo Yayıncılığı Mevlüt TAÇYILDIZ MüĢavir, ARGE Müdürü Stüdyolar ve Program Ġletim Sistemleri Dairesi BaĢkanlığı ĠÇERĠK 1. Karasal Radyo Yayıncılığı; analog ve sayısal radyo 2. Sayısal Radyo Yayıncılığı

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Konut Çözümleri Toplu konutlarda bireysel çanak antenlerin meydana getirdiği görüntü kirliliğini önleyen ve görüntü kalitesinde çığır açan merkezi TV dağıtım sistemlerinden başlayarak, günümüzde Triple

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2 Temmuz 2009 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 27276 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2011 Karar No : 2011/DK-11/642 Gündem Konusu : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. KARAR :Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri/tarihi : Trabzon, 1964 Askerlik Hizmeti : Tamamlandı, 1985 Medeni Durumu : Evli, 3 çocuk babası PROFESYONEL DENEYİM DEVLET/ ÖZEL SEKTÖR HİZMET TECRÜBELERİ NETAŞ 4G ve Kamu Acil

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Kamu Çözümleri Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan düşük işletme maliyetine sahip, uzun ömürlü ve güncellenebilen network altyapılarını gerektiğinde birbiriyle entegre ederek minimum ilk yatırım maliyetleriyle

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

MEH427 Bilgisayar Haberleşmesi Dersi 1213 GY 1Ö Dönem Ödevi

MEH427 Bilgisayar Haberleşmesi Dersi 1213 GY 1Ö Dönem Ödevi MEH427 Bilgisayar Haberleşmesi Dersi 1213 GY 1Ö Dönem Ödevi b1 090207019 ALPER AÇAR 1.Introduction, 1.1 Uses Of Computer Networks,1.1.1 Business Applications, 1.1.2 Home Applications, 1.1.3 Mobile Users,

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Avrupa DVB-T2/HEVC Pazarındaki Değişimler

Avrupa DVB-T2/HEVC Pazarındaki Değişimler Avrupa DVB-T2/HEVC Pazarındaki Değişimler Fatih OĞUZ Mstar Semiconductor Genel Müdür Sunum Ajandası 1. Dünya Genelinde DVB T/T2 Dağılımı 2. Almanya Pazarı Analog Switch Off Planı Pay-TV Pazarı 3. T2/HEVC

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ (04.03.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 116 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI (39/1997, 34/2003, 36/2010 ve 42/2011

Detaylı

TRT Hybrid TV Yayıncılığı

TRT Hybrid TV Yayıncılığı TRT Hybrid TV Yayıncılığı Ruhi TAŞ İçerik HbbTV Nedir - Özellikleri Standartlar Destekleyici Kuruluşlar Avrupa da Hybrid TV Biz Ne Yaptık? Hedeflerimiz. Neden Hibrid Teknolojiler? Tek taraflı olarak izleyiciye

Detaylı

NUMARALANDIRMA TERİMLER SÖZLÜĞÜ -A- -B- -C-

NUMARALANDIRMA TERİMLER SÖZLÜĞÜ -A- -B- -C- access code address addressing allocate (v.) allocation alpha-numeric dialling area code billing branding call centre calling card service calling party Calling Line Identification (CLI) campus network

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu General Packet Radio Service Temel İlkleri Bu sunumda GPRS in temel ilkelerini, sistem özelliklerini, uygulama

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd.

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. Haziran 2012 İstanbul İçerik REC AB Mevzuatı AB Mevzuatı ve Türkiye AB Çevre Mevzuatı AB Çevre Mevzuatı ve Türkiye Değerlendirme Bölgesel Çevre

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR?

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? 1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? Güç hattı haberleşmesi, verinin kurulu olan elektrik hattı şebekesi üzerinden taşınması tekniğidir. Sistem mevcut elektrik kablolarını kullanarak geniş bantlı veri transferi

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

BBY 166 Bilimsel İletişim. Lisans Anlaşmaları ve Telif Hakları

BBY 166 Bilimsel İletişim. Lisans Anlaşmaları ve Telif Hakları BBY 166 Bilimsel İletişim Lisans Anlaşmaları ve Telif Hakları Dr. Gülten ALIR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr Plan Telif Hakları Yasal Düzenlemeler Bilimsel

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 2010 Yılı Faaliyetleri 2011 Yılı İş Planı Basın Bilgilendirme Toplantısı 26 Ocak 2011 Ankara GÜNDEM 2010 YILI ÖNEMLİ PAZAR GÖSTERGELERİ 2010 YILI ÇALIŞMALARI ve 2011

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ ELEKTRONİK İLETİŞİM MEVZUATI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜ. Uzmanlık Tezi. Hasan Turgay TURSUN

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ ELEKTRONİK İLETİŞİM MEVZUATI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜ. Uzmanlık Tezi. Hasan Turgay TURSUN AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ ELEKTRONİK İLETİŞİM MEVZUATI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜ Uzmanlık Tezi Hasan Turgay TURSUN SEKTÖREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET Elektronik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

HAZIRLAYAN TA3DP RAMAZAN KURTÇU

HAZIRLAYAN TA3DP RAMAZAN KURTÇU 21.08.2011 PDF : TA3CY www.radyoamatorleri.com KEGM (A-B) Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Sınav Soruları-Cevapları HAZIRLAYAN TA3DP RAMAZAN KURTÇU Cevaplar hakkındaki her türlü soru,görüş,yorum

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde elektronik haberleşme sektörünün geliştirilmesi amacıyla, özel sektör desteğini de alarak, tüm kurum ve kuruluşlar

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL**

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL** DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL** 1. Kuruluş Amacı ve Tarihçe: Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş,

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı