Türkiye nin En Değerli Markaları Araştırması 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin En Değerli Markaları Araştırması 2012"

Transkript

1 BrandFinance Journal Özel Sayı Eylül, 2012 Türkiye nin En Değerli Markaları Araştırması 2012 Türkiye nin Son Bir Yıllık Marka Yolculuğu

2 Türkiye nin gösterdiği ekonomik gelişmenin ülkeye ait markalara da yansımasını beklemek yerinde olacaktır. Bu yıl BrandFinance tarafından yayınlanan Dünyanın En Değerli 500 Markası araştırmasında Türk markaları yer alamamıştır. Ona rağmen yine aynı yıl yayınlanan Ülke Markaları araştırmasında Türkiye 19. sırada yer almış, birçok ülkeyi geride bırakmıştır. Marka ve marka değeri konusunda çalışmaların önem kazanması ile birlikte Türk markalarının da değerleri ile küresel sıralamalarda yer alacağını umut ediyoruz. Türkiye nin En Değerli Markaları çalışmasının bu gelişmeye katkıda bulunacak olması bizleri sevindirecektir. Altıncı yılını geriden bırakan Türkiye nin En Değerli Markaları araştırması tüm işkollarının yakından ilgilendiği bir çalışma olmuştur. Marka ve sahip olduğu değer konusunda kamuoyunu bilgilendirme çabalarımız gereğince, bu çalışma önümüzdeki yıllarda daha da geniş çaplı olarak yürütülecek, zaman-zaman sadece belirgin işkollarını da kapsayacaktır. Ticari verilerin gittikçe erişilebilir olması araştırmaya dahil marka sayısının artmasına yardımcı olacaktır. Daha fazla şirketin sermaye piyasasına dahil olması ve/veya ticari veri yayınlarının artması ile bu gelişmenin de sağlanacağına inanıyoruz. Muhterem İLGÜNER BrandFinance Türkiye Direktörü David HAIGH BrandFinance, CEO

3 Bu konuda ulusal konsensüs var. Eksik olan nedir? Bazı ülkelerin kendi markalarını oluşturduğu 60 lı, 70 li ve nihayet 90 lı yıllarda, siyasi ve sosyal istikrarsızlıklar nedeniyle yapamadıklarımızı geç de olsa telafi etmek zorundayız. Abdullah Gül, T.C. Cumhurbaşkanı, 1 Ekim 2011, TBMM açış konuşmasından Türkiye gibi G-20 üyesi olan bir ülkenin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen bir ülkenin, BRANDFINANCE Global500 listesinde bir tane markasının bulunmaması kabul edilemez. Nihat Ergün; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ihracatı arttırmakta kararlı olduklarını belirterek, ihracatta rakamın değil, değerin artırılması gerektiğini söyledi. Avrupa vitrininde yarışmaya devam etmek ve kulübün marka değerini yükseltmek için iyi bir sonuca ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Şenol Güneş. (Kaynak: Gazeteler)

4 Türkiye nin En Değerli Markaları araştırması 6. yılını tamamlamış bulunmaktadır. Amaç markaların değeri hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamaktır. Çalışmalar marka değeri ve sürdürülen faaliyet üzerindeki etkisini göstermektedir. İlaveten, benzer çalışmaların değer tabanlı pazarlama çalışmalarına nasıl yön vereceğini anlatmaktadır. Amaç, iş dünyasının, sürdürdükleri faaliyetin içerisinde markanın önemine dikkatini çekebilmek olmuştur. Ayrıca marka değeri, markalı bir faaliyetin performansını en sağlıklı şekilde ortaya seren bir gösterge olduğu için, bir yıldan diğer yıla, performansta oluşan değişimi izlemek mümkün olabilmektedir. Bu araştırmalar, şirketlerin sürdürdükleri faaliyet içerisinde markanın önemini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Böylece dikkatin, şirketin en değerli varlığı marka üzerine çekilmesi ve markanın değerinin nasıl arttırılabileceği konusunun yönetim gündemine girmesine katkıda bulunmaktadır. Böyle bir çalışma, marka değeri üzerine tartışmayı başlatmış, marka sahiplerinin markalarının değerini sorgulamasını sağlamıştır. Özetle, değer tabanlı pazarlama yaklaşımını ülkemiz gündemine sokmayı başarmıştır. Böylece, ciro temeline dayalı bir gündem yerine, değer tabanlı bir gündem oluşturulmaya çalışılmaktadır. Dış ticaret açığından rahatsız olan ülkemizin böyle bir tartışmaya çok ihtiyacı olduğuna inanmaktayız. BrandFinance, Türkiye Araştırma sonuçları, önde gelen markalar tarafından başarı göstergesi olarak kullanılmakta, çoğu yıllık finansal raporlarına dahil etmekte, ortakları ve diğer paydaşları ile paylaşmaktadır.

5 Genel Görünüş İthalat- Yatırım Malları ,256 18,384 23,250 37, Satışlar Fiziki Varlık Fiziki Olmayan Varlık İthalat- Ara Malları İthalat- Toplam İhracat- Toplam Fark (-) 151,747 99, , , , , , , , , , ,954 42,976 15,751 40,812 75,449 (2012 ilk 7 ay sonucu fark 31,576 milyar $) (İthalat rakamı doğrudan üretim girdisi olan, ara malları ve yatırım malları toplamıdır.) Türkiye nin ithalat ve ihracat dengesizliği, ülke politikalarına yön verenleri meşgul eden temel sorunlardan birisidir İthalat İhracat İster mikro düzeyde(firma bazında) ister makro düzeyde(ülke bazında) olsun üretilen ürünlerin satışından elde edilecek gelir iki temel unsurdan oluşmaktadır: 1. Fiziki Varlık: elle tutulabilir, gözle görülebilir - ürün, mal 2. Fiziki Olmayan Varlık: elle tutulamaz, gözle görülemez - marka Toplam satış geliri içerisinde fiziki varlığın payı ne kadar fazla olursa değer oluşturma açısından hayati öneme sahip fiziki olmayan varlık payı o kadar az olacaktır. Başka bir deyişle, sadece mal ağırlıklı bir hasılat söz konusudur Satışlar Fiziki Varlık Fiziki Olmayan Varlık Fiziki varlıklara dayalı çözümlerin bu dengesizliği gidermede kısmen çare olabileceği, pazarlama ve tüketici ilintili fiziki olmayan varlıkların bu konuda önemi kabul edilmektedir. Fiziki olmayan varlığın satış hasılatı içerisindeki payının artması, üretim girdi miktarının azalmasına, değerin ise artmasına neden olacaktır.

6 Söz konusu araştırmada ülke marka yönetim başarısı 4 temel kriter dikkate alınarak yapılmıştır: Tek-tek markaların başarılarını beklemek nedense uzun zaman almaktadır.. Bunda iç pazar cazibesinin rolü olduğu kadar, henüz markaların küresel arenada boy gösterecek kadar donanımlı ve güçlü olmamaları da etkendir. Bu nedenle devlet eliyle yürütülen bir destek programından beklentilerin yüksek olması olağan karşılanmalıdır. 10 yılda 10 dünya markası sloganıyla yola çıkan TURQUALITY programı, neredeyse 10. yılına girmek üzeredir. Bu örnek gösterilecek itici gücün Türkiye nin fiziki olmayan varlık potansiyelini ortaya çıkaracak ve bir strateji oluşturacak şekilde yeniden yapılanmasına ihtiyaç olacağı düşünülmektedir. Yine BrandFinance tarafından dünya sermaye piyasalarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen Global Intangible Report verilerine göre sermaye piyasasına kayıtlı şirket değerlerinin yarısından fazlası fiziki olmayan varlıklardan oluşmaktadır. Yine bu yıl yayınlanan Nation Brand Index araştırmasına göre, Türkiye ülke marka sıralamasında 19. sırada yer almasına karşın marka yönetimindeki başarıyı temsil eden Marka Gücü Endeksi sıralamasında aynı başarıyı gösterememiştir. 1. Yatırımlar: Ülkenin dış ticaret dengesini koruyacak şekilde içeride yatırımların özendirilmesi ve dışarıdan doğrudan yatırım cezbedebilme yeteneği 2. Turizm: Ülke vatandaşlarının tatillerinin ülke içerisinde geçirmesini teşvik edebilmek ve yurt dışından ziyaretçi cezbedilmek 3. Ürünler: Ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde üretilen ürünleri kullanmasını teşvik etmek ve ülke ürünlerinin yurt dışında başarılı olmasını desteklemek 4. Yetenek: Ülkeden beyin göçünü önleyecek programlar geliştirmek ve yurt dışından yetenekli insanların ülkeye yerleşmesini teşvik etmek Yukarıdaki 4 ana başlık altında ülke markalarını en iyi yöneten ilk beş ülke İsviçre, Singapur, A.B.D., Almanya ve İsveç olarak saptanmıştır. Bu sıralamada Türkiye, ilk 20 arasında yer alamamıştır..

7 Değerlendirme Çalışması Hakkında Marka değeri sıralama çalışmaları, erişilebilir finansal verilere ve analist gözlemlerine dayanan sınırlı bilgi ile yürütülen çalışmalardır. Derinliğine yapılmış çalışmalar olmasa dahi, markanın gelecekte gelir üretme kabiliyetini yansıtması açısından önemlidir. Bu kabiliyet, geçmiş dönem performansı ile gelecek dönem beklentilerinin bugüne indirgenerek yapılan analiz sonucu ortaya çıkmaktadır. Değerlendirmenin önemli göstergelerinden olan Marka Gücü Endeksi ise marka yönetiminin başarısını göstermektedir. Tüketicinin markayı ticari unvanı ile tanıyıp, özgür iradesi ile seçebileceği ürün ve hizmetler araştırmaya dahil edilmektedir. Hammadde ya da ara mal üreticileri araştırmaya dahil edilmemektedir. Araştırmanın temel veri kaynağı nedir? Finansal veriler hangi düzende elde edilmektedir? Öncelik, Kamu Aydınlatma Platformu na mali tablo gönderen şirketler olmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir. KAP ta mali tablolar 3 aylık-6 aylık-9 aylık ve yıllık olacak şekilde konsolide olarak yayınlanmaktadır. Konsolide mali tablolar söz konusu şirketin tüm markalarına ait toplu veri vermektedir. Bu nedenle, birden fazla markaya sahip şirketlerin değeri marka portföyü olarak kabul edilmektedir. 100 markalık listenin %80 - %85 ine ait veriler KAP tan temin edilmektedir. Geriye kalanı şirketlerin doğrudan ilettiği veriler olmaktadır. Daha fazla şirket araştırmaya dahil edilmekte ancak her yıl 100 markalık liste yayınlanmaktadır Sınırlamalar Yapılan değerlendirme çalışması erişilebilir sınırlı bilgi ile gerçekleştirilmektedir. Detaylı çalışma ancak markalı faaliyete ait özel bilgiyi inceleme fırsatı bulunduğunda mümkün olabilmektedir. Kendi Markası - Fason Listede yer alan tüm markalı faaliyetlerin kendi markaları ile söz konusu faaliyeti sürdürdüğü varsayılmaktadır. Örneğin X isimli elektronik şirketinin gerçekleştirdiği tüm satışların kendi markası ile gerçekleştirildiği kabul edilmiştir. Geleceği Tahmin Etme Listede yer alan markalı faaliyetlerin gelecek ile ilgili yönetim tahminlerini elde etmek mümkün olmamıştır. BRANDFINANCE genel tabloları hazırlarken, markalı faaliyete ait son 3 yıllık geçmiş finansal verileri

8 yorumlamakta ve gelecek 5 yıla projeksiyon yapmaktadır. Bunun için IBES yorum ve verilerinden yararlanmaktadır. IBES-International Brokers Estimate System yorum ve verileri, sermaye piyasalarında görev yapan binlerce analistin o işkolu ve o şirket için yaptıkları büyüme tahminlerinin konsensüsünden oluşmaktadır. Kimi zaman pozitif, kimi zaman durağan ve bazen de negatif büyüme tahminlerinden oluşan yorumlar, satış gelirlerine yansıtılmaktadır. Marka Değeri, satışlar içerisinde markaya ait pay ile ilgilenmektedir. Bu payın artması ile ilgili olarak, gelecek yıllarda beklenti ne kadar yüksek olursa marka değeri o denli artmaktadır. Bu artış ancak, ülkeye ve sektöre ait riskler ile markalı faaliyeti sürdürmek için gerekli sermayenin maliyet oranı kadar iskontoya uğramaktadır. Özetle, geleceğe ait riskler iskonto edilmektedir. Yöntem Hak Bedel yöntemi gelecekteki satışların tahmini, bunlara uygun bir hak bedeli oranı uyarlanması, bu bedellerin iskonto oranı ile bugüne indirgenmesi ve toplamı ile Net Şimdiki Değer e ulaşılmasını içermektedir. Bu değer marka değerinin temsil edecektir. Brand Finance Hak Bedeli yöntemini üç nedenle kullanmaktadır: 1. Mukayese edilebilir başka işlemleri referans aldığı için muhasebe, hukuk ve vergi otoriteleri tarafından muteber kabul edilmesi 2. Markanın ticari gerçeği ile doğrudan ilintili olması 3. Halka açık, erişilebilir finansal verilere dayandırılması ISO Aralık 2010 da, BrandFinance marka değerlendirme yaklaşımı, ISO küresel marka değerlendirme standardı ile akredite edilmiştir.. Hak Bedeli yöntemi, bir şirketin bir markaya sahip olmaması ve bir başka şirketten markasını lisanslaması varsayımına dayanmaktadır. Şirketin bir markaya sahip olması onu bir lisans-hak-bedeli ödemekten kurtarmaktadır.

9 İlk üç! TÜRK TELEKOM; dünyayı konuşturan Türk! Dördüncü kez ilk sırada yer alan Türk Telekom, bünyesinde barındırdığı Avea, TTNet, Argela, Sebit, Sobee ve Assistt gibi şirketler ile, küresel telekomünikasyon sektörünün önemli oyuncularından biri olmak için çok güçlü bir potansiyel barındırmaktadır. Teknolojiye yaptığı yatırımlar ve Ar- Ge ye verdiği önem sonucu, Türk teknolojisi ihraç eden Türk Telekom, altyapı yatırımları ile de kişi ve kurumların gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Türk Telekom, Türkiye nin 81 ilinde aynı anda, fiber dönüşümü gerçekleştirmekte, saatte 9 km. fiber döşeyerek haneyi fiber kapsamına almaktadır km. fiber optik ağ ile Orta ve Güneydoğu Avrupa nın önde gelen bağımsız toptan data ve kapasite sağlayıcı şirketleri arasında yer alan Pantel International ın satın alınması ile Türk Telekom, Türkiye nin Ortadoğu ile Avrupa arasında karadan ses ve data köprüsü haline gelmesinde önemli rol oynamıştır. Bünyesinde 24,000 i aşkın çalışanı ile Türk Telekom, 2011 yılında, düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen, dünyanın en prestijli çevre projesi olarak adlandırılan Karbon Saydamlık Projesi ne (Carbon Disclosure Project/CDP) Türkiye den raporlama yapan ilk telekomünikasyon şirketi olmuştur. Sürdürülebilirlik alanında yapmış olduğu çalışmalar 2011 yılında Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından düzenlenen LACP Magellan Ödülleri nden Altın Ödül e layık görülmüştür. Türk Telekom, ülke çapında hayata geçirdiği Türkiye ye Değer sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı (GETEM) işbirliğiyle görme engelliler için Türkiye nin ilk telefon kütüphanesini hayata geçirmiştir. Türkiye ye Değer projeleri uluslararası öncü organizasyonlar tarafından 20 ödüle layık görülmüş, LACP Magellan Ödülleri nden büyük ödül alarak dünyanın en iyi beş iletişim projesinden biri ilan edilmiştir. THY; yükselişe geçti! Listenin üst sıralarında bu yıl gerçekleşen en önemli gelişme, 6.sıradan 2. sıraya yükselen THY markası oldu. Dünyanın 191 noktasında, 17,000 çalışanı ile hizmet veren THY, son iki yıl üst üste 18 milyona yakın havayolu yolcusunun oyları ile Avrupa nın En İyi Havayolu ödülüne layık görülmüştür.

10 190 uçaklık filosu ve yaklaşık 33 milyon yolcusu ile, dünya insanın en çok kullandığı Türk markası üstünlüğüne sahip olan THY, 2011 yılı verilerine göre, satışlarını %40 arttırmıştır. Türk Hava Yolları, filosuna kattığı özel donanımlı yeni uçaklarıyla kıtalararası uçuşlarda canlı televizyon izleme keyfini sunan dünyadaki ilk havayolu olmuştur. Türk Hava Yolları ayrıca, her yıl düzenlenen ve dünyanın en iyi havayolu ve otel sadakat programlarını belirleyen Freddie" 2012 Ödüllerinde Miles&Smiles programı ile Avrupa/Afrika bölgesinde "En İyi Hava Yolu Programı" ve "En İyi Kredi Kartı Programı" dallarında ödüle layık görüldü. Dünyaca ünlü spor kulüpleri ve sporcularla yapılan sponsorluk anlaşmaları ile şöhretini her geçen gün daha da artıran THY, Avrupa basketbol ligi isminin Turkish Airlines Euroleague olarak değişmesini sağlamış, son olarak 9 12 Ekim 2012 tarihlerinde dünyanın en iyi golf oyuncularının katılacağı dünya klasmanında bir turnuvaya Turkish Airlines World Golf Final adını vermiş olacaktır. AKBANK; yeniliklerin öncüsü! Güçlü ve sürdürülebilir büyüme performansı, yenilikçi ürün ve hizmet sunumuyla AKBANK, tüm sektörleri içeren marka değeri genel klasmanında 3. sırada yer alırken bankacılık sektöründe ise Türkiye nin en değerli banka markası konumundadır. Son dönemde Cepten Öde, Para Gönder ve Esnafa SMS Kredi gibi yenilikçi ürün ve hizmetlerini müşterileriyle buluşturan AKBANK, müşteri memnuniyetini daha da ileri taşımaktadır. AKBANK yine aynı dönemde Türkiye de öncüsü olduğu dijital bankacılık alanındaki çalışmalarını AKBANK Direkt projesiyle bir adım daha ileri götürmüş ve bu sayede şubeye gitmeden banka müşterisi olma kolaylığını getirmiştir. AKBANK yine bu dönemde kredi kartları ve ödeme sistemlerindeki yenilikçi uygulamaları, işbirlikleri ve avantajlı kampanyalarıyla da pazar payını önemli ölçüde artırarak, kredi kartı alacaklarında lider banka konumuna gelmiştir. Bunun yanında AKBANK, avantajlı ürün-hizmet ve çözümlerle Türkiye nin üretim ve istihdamına önemli katkılar sağlayan, girişimciliğin ve inovasyonun kaynağı KOBİ lere desteğini sürdürmüştür. AKBANK bu dönemde KOBİ lere sağladığı kredileri %12 arttırmıştır. AKBANK ın Ağustos 2012 de imzaladığı 1.5 milyar ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisi Türk bankacılık sektöründe tüm zamanların en yüksek tutarlı sendikasyon işlemini temsil etmektedir. AKBANK Eurobond ihraçlarında yaklaşık %22, sendikasyon kredilerinde ise yaklaşık %18 lik pazar payıyla Türkiye de sektör lideridir.

11 Sıra 2011 Sıra 2012 Marka Marka Değeri (milyon $) Marka Derecesi 1 1 TÜRKTELEKOM 2,019 AA+ 6 2 TÜRK HAVA YOLLARI 1,681 AA 4 3 AKBANK 1,582 AAA- 2 4 İŞ BANKASI 1,569 AA 3 5 TURKCELL 1,539 AA+ 7 6 ANADOLU EFES 1,509 AA- 5 7 GARANTİ BANKASI 1,434 AAA- 9 8 ARÇELİK 1,286 AA- 8 9 YAPI KREDİ BANKASI 1,138 AA OMV PETROL OFİSİ 1,062 AA BİM 965 A FORD OTOMOTİV 909 AA HALK BANKASI 859 AA ENKA 766 AA VAKIFLAR BANKASI 737 AA MİGROS 653 A ÜLKER BİSKÜVİ 452 A ŞİŞE CAM 387 A AYGAZ 384 AA FİNANSBANK 372 A BSH 343 A VESTEL ELEKTRONİK 323 A DENİZBANK 274 A ARKAS 238 A DOĞUŞ OTOMOTİV 200 AA SÜTAŞ 183 A HÜRRİYET 158 AA TAV 138 A BANVİT 136 A PINAR SÜT 129 AA TEKNOSA 125 A ALTINYILDIZ 123 A BANK ASYA 113 A TEB 109 A ASELSAN 107 A KENT GIDA 103 AA BRİSA 102 AA ODEON TURİZM 97 A TESCO-KİPA 95 A VESTEL BEYAZ EŞYA 94 A KİLER 91 A GOODYEAR 87 A AL BARAKA TÜRK 84 A ŞEKERBANK 84 A TÜRK TRAKTÖR 84 A YAPI KREDİ SİGORTA 82 A ANADOLU SİGORTA 82 A TOFAŞ 79 A ECZACIBAŞ YAPI 71 A KESKİNOĞLU 71 A

12 Sıra 2011 Sıra 2012 Marka Marka Değeri (milyon $) OTOKAR 71 AA ACIBADEM 70 A TAT 64 A AKSİGORTA 55 A PINAR ET 53 AA ANADOLU HAYAT 51 AA TÜRK TUBORG 48 A BOYNER 45 AA BOSSA 44 A SINAİ KALKINMA B. 44 A ÇELEBİ HAVA S. 42 A MUTLU AKÜ 41 A GÜNEŞ SİGORTA 41 A İNDEX 35 A REYSAŞ 34 A CARREFOURSA 33 A ALTERNATİFBANK 32 A VAKKO 31 A KEREVİTAŞ 30 A NORTEL 30 A BETEK 27 A BİMEKS 26 A ARENA 26 A ADESE 24 A DEMİRDÖKÜM 24 A YÜNSA 23 A GOLDAŞ 23 A SÖKTAŞ 22 A ATLASJET 22 A DYO 20 A KAREL 19 A ANEL ELEKTRİK 19 A ŞEKER PİLİÇ 18 A TEKSTİLBANK 17 A ANEL TELEKOMÜNİKAS. 17 A YATAŞ 16 A İZOCAM 16 A ADEL 16 A ALARKO CARRIER 15 A MARSHALL 15 A ECZACIBAŞ İLAÇ 14 A ARZUM 13 A AVİVA SİGORTA 13 A YKB FİNANSAL KİRALA. 13 A EGE PROFİL 13 A KÜTAHYA PORSELEN 13 A PENGUEN GIDA 13 A ADOPEN 10 A RAY SİGORTA 9 A NET TURİZM 9 A Marka Derecesi

13 Araştırmadan Çıkan Sonuçlar Bu yıl araştırmaya yeni dahil olan ve KAP tan veri temin edilemediği için sıralamada yer almayan markalar var. Bunlar arasında, sıralamaya yeni giren ve 24. sırada yer alan İzmir merkezli, lojistik devi ARKAS dikkat çekmektedir. Ayrıca 38. sırada yer alan Antalya merkezli tur operatörü ODEON TURİZM de dikkat çeken bir başka marka olmuştur. İlk 50 arasında bu yılın kazananları ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: OMV Petrol Ofisi, Ülker Bisküvi, Aygaz, Sütaş, Banvit, Altınyıldız ve Good Year. İkinci 50 arasında ise: Mutlu Akü, Güneş Sigorta, Vakko, Yataş ve Kütahya Porselen olarak sıralanmaktadır. Sektörel değerlendirmeler Gıda işkolundaki sıralamaya göre ÜLKER BİSKÜVİ sektörün en yüksek değerine sahip marka olmuştur. Gıda Perakende işkolunda BİM yine en yüksek marka değeri ile birinci sırada yer almaktadır. GIDA Sıra Marka Marka Değeri (milyon $) 17 ÜLKER BİSKÜVİ SÜTAŞ BANVİT PINAR SÜT KENT KESKİNOĞLU TAT PINAR ET KEREVİTAŞ ŞEKER PİLİÇ PENGUEN 13 PERAKENDE(GIDA) Sıra Marka Marka Değeri (milyon $) 11 BİM MİGROS TESCO KİPA KİLER CARREFOURSA ADESE 24

14 İNŞAAT MALZEMELERİ/BOYA Sıra Marka Marka Değeri (milyon $) 49 ECZACIBAŞI 71 YAPI 71 BETEK(FİLLİ 27 BOYA) 80 DYO İZOCAM MARSHALL 15 BOYA 95 EGE PROFİL ADOPEN 10 İnşaat Malzemeleri/Boya işkolunda ise ECZACIBAŞ YAPI birinci sırada yer almaktadır. SİGORTA Sıra Marka Marka Değeri (milyon $) 46 YKB SİGORTA ANADOLU 82 SİGORTA 54 AKSİGORTA ANADOLU 51 HAYAT 63 GÜNEŞ 41 SİGORTA 93 AVİVA SİGORTA RAY SİGORTA 9 Sigorta sektöründe ise YKB SİGORTA en yüksek değer ile ilk sırada bulunmaktadır. Sektörler ağırlıklı ortalamalarına göre incelendiğinde: Marka değeri açısından, bankacılık, telekomünikasyon, perakende gibi işkollarını içeren hizmet sektörünün diğer sektörlere göre daha yüksek değer oluşturduğu görülmektedir. Hizmet sektörünün dışa açılması ile birlikte dış ticaret dengesinde olumlu gelişmelerin olmasını beklemek iyimserlik olmayacaktır markadan oluşan listenin A.B.D. doları cinsinden değerleri yıllar itibariyle aşağıdaki şekildedir: milyar $ milyar $ milyar $ milyar $ milyar $ (Kur farkının etkisi olabileceği kabul edilmelidir.)

15 Marka Derecesi Marka Derecesi değerlendirilen markanın güç ve başarısını sayısallaştırmaktadır. Ayrıca, markaya ilintili gelecekte olası kazançlara ilişkin riski de belirtmektedir. Marka Derecesi tespit edilirken hem somut hem de soyut unsurlar hesaba dahil edilmektedir: 1. Girdi: Marka yönetiminin niteliği Markanın mevcudiyeti 2. Markanın Hissedilen Ağırlığı: Aşinalık İşlevsel performans Duygusal performans Tercih 3. Çıktı: Hasılat artışı(büyüme) Pazar payı Kârlılık Uzlaşmalı analist görüşü Uyarı Bu araştırma erişilebilir, sınırlı veri ile gerçekleştirilmiştir. Bir yatırım kararı için gösterge olarak kabul edilmemesi gerekir. Bu araştırmada yer alan verilere dayanarak yapılacak bir işlemden doğacak sonuçlar açısından BrandFinance sorumlu tutulamayacaktır. Marka Derecesi AAA AA A BBB-B CCC-C DDD-D Marka Gücü Çok-çok güçlü Çok güçlü Güçlü Orta Zayıf Çok zayıf

16 BrandFinance hakkında BrandFinance dünyanın önder marka değerlendirme kuruluşudur. Londra(merkez), Türkiye, A.B.D. (Şikago, New York), Almanya, Avustralya, Brezilya, Dubai, Fransa, G.Afrika, G.Kore, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsviçre, Kanada, Portekiz, Rusya, Singapur, Sri Lanka şubeleri ile geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. konuşmacıların yer aldığı forumlar düzenlemektedir. İlki 24 Kasım 2011 tarihinde gerçekleşen BrandFinance Forum, İstanbul bu yıl 8 Kasım tarihinde Hesaplanabilir Pazarlama ve Marka Değeri konusunu tartışmak üzere düzenlenecektir. Faaliyet alanı 4 ana başlık altında toplanmaktadır: Değerlendirme Çözümleme Strateji geliştirme Marka ile ilintili işlemler(lisans gibi) Düzenli yayınladığı; Golbal500 Banking500 Telecom500 Nation Brand Index European Football Clubs gibi araştırmalar ile farklı alanlarda marka yönetimlerine ışık tutmaktadır. Araştırmalar brandirectory.com web sitesinde yayınlanmakta, sektörel araştırma yapmak isteyen marka yöneticileri için çok değerli bir kaynak oluşturmaktadır. İletişim: Şehit Halil İbrahim Cad. No:52 D:6 İstinye, İSTANBUL Tel: Fax: Marka değeri ve değer tabanlı pazarlama konularında katılımcıları bilgilendirmek amacıyla muhtelif şehirlerde konusunun uzmanı

BRANDFINANCE TURKEY 100 THE ANNUAL REPORT ON TURKEY S MOST VALUABLE BRANDS JUNE 2014

BRANDFINANCE TURKEY 100 THE ANNUAL REPORT ON TURKEY S MOST VALUABLE BRANDS JUNE 2014 BRANDFINANCE TURKEY 100 THE ANNUAL REPORT ON TURKEY S MOST VALUABLE BRANDS JUNE 2014 2 BRANDFINANCE TURKEY 100 JUNE 2014 BRANDFINANCE TURKEY 100 THE ANNUAL REPORT ON TURKEY S MOST VALUABLE BRANDS JULY

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000 Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? ISSN: 1309-0054 Sayfa 3 Sayfa 9 Sayfa 11 The Şubat - Mart 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

TUR CAS PETR OL A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

TUR CAS PETR OL A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU Kısaca Turcas 03 Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 04 Bir Bakışta Turcas 06 Finansal Göstergeler 09 Operasyonel Göstergeler 10 Kilometre Taşları ve Yabancı Ortaklıklar Yönetim den 12 Başkan ın Mesajı

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış Mayıs 2012 Yönetici özeti Türkiye nin ekonomik görünümü 2041 yılında oldukça farklı bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için sayısı

Detaylı

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org Dijital teknolojiler Belirsizlik ve ortamında yatırımcı Yıldız Holding CFO ların ilişkilerinde CFO su görev Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş tanımı Birleşme Borsa ve devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor.

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor. HABERTÜRK İÇİN BORSA İSTANBUL U YAZDILAR Ergun Özen Adnan Bali Halil Aydoğan 11 Haziran 2013 SALI Dünya Türkiye yi Hedef ilk 10 arasına girmek Sermaye piyasalarımızın hem hukuki, hem teknik, hem de piyasa

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı MESS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI YAYINIDIR YIL: 51 SAYI: 885 MAYIS-HAZİRAN 2014 2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor Tarihi başkent

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI

TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI 2013 TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI 2013 Yılı Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan İhracat İlk 1000 firmamızı performansları nedeniyle yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Detaylı