EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETİCİLERİN KALİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETİCİLERİN KALİTESİ"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: , ELAZIĞ-2003 EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETİCİLERİN KALİTESİ The Quality Of Teachers In Educatıon System Çetin SEMERCİ F.Ü. Eğitim Fakültesi EBB öğretim üyesi,elazığ Özet Bu çalışmanın amacı, eğitim sisteminde öğreticilerin kalitesine ilişkin ipuçları vermektir. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Araştırma ile birlikte öğretmenlik görevini yürüten öğretim üyeleri de bu kutsallık içinde yer almaktadır. Öğretmen ve öğretim üyelerinin öğretmenlik meslek bilgilerinin geliştirilmesi kalite için bir zorunluluktur. Diğer taraftan fedakarca çalışan öğretmen ve öğretim üyelerinin hiçbir zaman hakları ödenemeyecektir. Anahtar kelimeler: Kalite, öğretmen, öğretim üyesi. Abstract The aim of this study is to give some clues about the quality of teachers in education system. Teaching is a holy profession. Teaching staff at universities, who perform teaching as well as making researches, are included in this framework. It is necessary to develop the knowledge of teaching profession of both teachers and faculty staff to reach quality. On the other hand it is impossible to pay for the efforts of both teachers and university teachers. Key words: Quality, teacher, teaching profession. 24 Kasım 2000 Öğretmenler Günü nde F.Ü. Eğitim Fakültesi nin Düzenlediği Panelde sunulmuş ve 2002 yılı için makale olarak güncellenmiştir

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Giriş Öğreticilik mesleği kutsaldır. Bu kutsallığın bilincinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten ilköğretim ve liselerde öğretmenler, üniversitelerde ise öğretim üyeleridir. Öğrencilerin kaliteli yetişmesi, öğreticilerin kalitesine bağlıdır. Bu panelde kalite olgusu çerçevesinde öğretmelerin öğreticiliği, öğretim üyelerinin öğreticiliği ve öğreticilerin yetiştirilmesi konularına değinilecektir. Öğretmenlerin Öğreticiliği 24 Kasım Öğretmenler Günü öğretmenin mesleki saygınlığını vurgulamak ve kalitesini irdelemek günüdür. Biliniyor ki; öğretmen olmazsa ulus olmaz. Atatürk e göre Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir millet henüz millet adını almak istidadını kazanmamıştır. Ona alelade bir kitle denir. Millet denemez. Bir kitle, millet olabilmesi için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, bir topluluğu gerçek millet haline koyarlar (Boğaziçi Üniversitesi, Tarihsiz). Öğretmenlerimiz bu nedenden dolayı, güçlü, yeterli, istekli, gayretli ve sürekli gelişmeci ve kalite inancına sahip olmalıdır (Cafoğlu, 1996: 136). Diğer taraftan, eğitim öğretim faaliyetlerinin daha kaliteli olabilmesi için yöneticilerin, bu faaliyetlerde öğrenmenin çok önemli olduğunu bilmesi ve öğretmenlerin kendilerini önemli olduklarını hissettirmesi gerekir. Bunun için de, her öğretmene eşit fırsat tanınması, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, açık ve dürüst iletişim kurulması ve kararlara katılması gerekmektedir. Bu durumda, ülkesini seven, fedakarca çalışan öğretmen iş doyumunu sağlayarak, çocuklarımızın daha iyi yetişmesini sağlayacaktır. Bu durumda, öğretmenlerin mevcut maaşları 10 kat artırılsa bile, onların hakları gerçekten ödenemez. Öğretmenlerle ilgili yapılan bir araştırmada, öğretmenlere kalite eğitimi verilmiştir. Bu eğitimde mesleki tecrübesi 1-10 yıl arasında olan öğretmenler öğrenmeye istekli, 21 yıl ve üzerinde olan öğretmenler öğrenmeye isteksiz görünmüşlerdir. Eğitim sonunda kendilerinin önemli olduğunu hisseden öğretmenlerin oranı yüzde 40, insan olduğumu hatırladım diyen öğretmenlerin oranı yüzde 20 dir (Cafoğlu, 1998: 69-71). Diğer taraftan sınıfta kaliteyi sağlayacak öğretmen geçen ve kalanı ayırma amaçlı not verme yerine öğrenciye rehberlik ve yardım amaçlı not verme yi kullanmalıdır. Bir başka deyişle 204

3 Eğitim Sisteminde Öğreticilerin Kalitesi... geçme/kalma felsefesi öğrenme/geliştirme ile yer değiştirmelidir (Aşcıgil, 1998: 73-74). Öğretmenlerin öğreticiliğinde, araştırıcı olması, derslerine hazırlıklı gelmesi, işlevsel ders planlarına sahip olması, çocukları sevmesi ve değer vermesi bir kalite göstergesidir. Öğretim Üyelerinin Öğreticiliği Türkiye de öğretim üyesi ve araştırmacı kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Öğretim üyeliği temel olarak eğitim-öğretimle ilgili, araştırıcılık ise bilimsel araştırmalarla ilgili kavramlardır. Öğretim üyelerinin iki temel görevi vardır: Bilimsel araştırma yapmak ve öğreticilik. Ne yazık ki, öğretim üyeleri çoğu zaman ikinci görevlerini ya görmezlikten gelmişler ya da pek dikkate almamışlardır. Oysa, eğitimöğretim görevi, birinci derecede öncelikte olmalıdır. Çünkü, bilimsel araştırmaları üniversite dışındaki kurumlarda da yapmak mümkündür. Eğitim ise yalnızca üniversitelerde yapılmaktadır. Öğrencisi ve eğitim-öğretim görevi olmayan hiç kimseye öğretim üyesi denilemez, çünkü; bunlar ön şarttır. Öğretim üyesinin aynı zamanda bilimsel araştırmacı oluşu bu ön şartın daha nitelikli olarak yapılmasına yöneliktir. Nitekim gelişmiş ülkelerde bilimsel araştırmaların yüzde i üniversite dışında yapılmakta olup, öğretim görevleri bulunmadığı için hiç birisine öğretim üyeliği unvanı verilmemektedir (Köksoy, 1997: 73-75). Diğer taraftan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun (YÖK) 22. maddesi öğretim üyelerinin görevlerini net olarak ortaya koymaktadır(yök, 1981:5361): Öğretim üyelerinin görevleri: a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıkları ve seminerleri yönetmek, b. Yükseköğretim kumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek; onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, 205

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Kanun maddesinden görüldüğü gibi öğretim üyesinin aynı zamanda öğreticilik, bir başka deyişle öğretmenlik görevi de vardır. Derse hazırlıksız giren veya hiç girmeyip ders ve sınavları asistanlarına emanet eden, öğrencilere zaman ayırmayıp danışmanlık yapmayan bir hocanın unvanı ne olursa olsun kurumuna ve öğrencilerine vermiş olduğu hizmetin kaliteli olduğundan söz edilebilir mi? En yakın müşterileri yani öğrencileri bu hizmetten memnun kalır mı? Türk yükseköğretiminin kalite ile ilgili en büyük çelişkisi ve yanlışı eğitimöğretimin temel taşları olarak kabul edilen öğretim üyelerinin vermiş oldukları eğitimöğretim hizmetlerinin kalitesinin ölçülmesi, değerlendirilmesi yerine öğretim üyelerinin araştırıcı olarak kişisel niteliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine daha çok önem verilmiş olmasıdır. Bunun bir sonucu olarak öğretim üyelerinin ölçme ve değerlendirme becerilerinin eksik olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün 117 si profesör olan toplam 192 öğretim üyesi üzerinde yaptığı bir araştırma da, öğretim üyelerinin, öğrenci başarısını geçerli, güvenilir ve objektif sınavlarla değerlendirmediği ortaya çıkmıştır. Burada önemli sorunlar, öğretim üyelerine Öğreticilik formasyonunun kazandırılması ve Bilim adamı olmasının yalnızca araştırma yapabilme ile sınırlı görülmesi dir (Demirtaşlı, 1998: ). Bu anlamda, kaliteli bir değerlendirme, objektiftir, süreklidir, gelişmeyi ölçebilir ve çok yönlüdür (Çalı; Yalçın ve Diğerleri, 1998: ). Araştırmacı tarafından Fırat Üniversitesinde sürdürülen bir çalışmada, Sosyal Bilgiler Enstitüsünden 7 Fen Bilimleri Enstitüsünden 37, Sağlık Bilimleri Enstitüsü nden 19 olmak üzere toplam 63 doktora öğrencisinin iki eğitim formasyon dersine ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu iki ders Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3 2 4) ve Gelişim ve Öğrenme (3 0 3) dir (YÖK, 2000a; Semerci, 2001). 206 Araştırma bulgularından bazıları şunlardır: 1. Doktora öğrencilerin % 32 si bayandır. 2. Öğretim elemanlarının tek görevi araştırıcılık olmalıdır fikrine yüzde 40 oranında katılmaktadırlar. Demek ki yüzde 40 lık bir grup öreticiliği benimsememekte ve eğitim formasyon derslerinin iptal edilmelerini istemektedirler. 3. Doktora öğrencilerinin yüzde 70 i araştırıcı öğretim üyesi ile öğretici öğretim

5 üyesinin ayrılması gerektiğini düşünmektedir. Eğitim Sisteminde Öğreticilerin Kalitesi Doktora öğrencilerinin yüzde 43 ü öğretim elamanların günlük ders planı yapmalarına karşı çıkmaktadır. 5. Öğretmenlik doğuştan gelir, sonradan öğretilemez diyenlerin oranı yüzde 25 tir. 6. Öğretim elemanlarının usta-çırak ilişkisine göre yetişmesi gerekir diyenlerin oranı yüzde 22 dir. 7. Doktora öğrencilerinin yüzde 54 üne göre eğitim dersleri öğrencilerin daha iyi yetiştirmemizi sağlamamaktadır. 8. Doktora öğrencilerinin yüzde 62 sine göre, eğitim dersleri öğretim üyelerine de (Prof.,Doç.,Yrd.Doç) verilmelidir. 9. Eğitim derslerinden derse uygun öğretim yöntemini seçmeyi öğreniyoruz görüşüne, araştırmaya katılanların yoğunluk olarak yüzde 40 ıkararsız kalmışlardır. Çünkü, bu araştırma deneklere dönem başında uygulanmıştır. Araştırma devam etmektedir. 10. Eğitim formasyon derslerinin verilmesi öğretim kalitesini yükseltir diyenlerin oranı yüzde 54 dür. Ancak özellikle Fen ve Matematikçiler bu görüşe katılmama eğilimindedir. 11. Öğretim elemanlarının derste denetlenmesi gerekir görüşüne karşı gelenlerin oranı yüzde 60 dır. En fazla karşı gelenler fen ve matematik alanındadırlar (% 654). Kararsızlar ise yüzde 16 dır. 12. Eğitim formasyon derslerinin verilmesi gerektiğine yüzde 40 oranında bir katılım vardır. Öğreticilerin Kaliteli Yetiştirilmesi Öğreticilerin kaliteli yetiştirilmesinde eğitim fakültelerine büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerden bazıları, kalite ve standartlara inanma, uygulamalara ağırlık verme, yüzeysel öğrenmeler yerine derin öğrenmeler sağlama ve benzerleridir. Ancak, YÖK Milli Eğitim Bakanlığımızın Ziraat Fakültesinden-su Ürünleri ve Açık Öğretim Fakültesine kadar mezun olan her öğrenciyi öğretmen yapma çabaları nedeniyle eğitim fakültelerinin saygınlığı ve önemi azalmıştır. Öğrenci öğretim yılına kadar Eğitim Fakültesini neden seçeyim, zaten dört yıllık fakültelerden çoğunu bitiren öğretmen olabiliyor diye düşünüyordu. Eğitim Fakülteleri olarak beklentimiz, YÖK te veya Milli Eğitim Bakanlığımızda bir karar alınırken dekanlıklarımızdan görüş sormaları 207

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) ve bilgi istemeleridir. Bu görüş ve bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Eğitim Fakülteleri dışındaki fakültelere 1 Haziran 2000 den itibaren sınıf öğretmenliği sertifikası verilmemektedir (YÖK, 2000b). Yeni kararlara göre, Tezsiz Yüksek Lisans programı uygulanmaya başlanmıştır. Bu program ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü kuruluncaya kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla alan (branş) öğretmeni yetiştirilmeye başlanmıştır. Sosyal Alan öğretmenlikleri ile Fen ve Matematik Öğretmenliklerine kimlerin başvuru yapabileceği aşağıda verilmiştir (YÖK, 1998): Felsefe Grubu Öğretmenliği (Felsefe, Sosyoloji, Bilim Tarihi), Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları), Coğrafya Öğretmenleri (Coğrafya, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği), Tarih Öğretmenliği (Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi, Tarih, Kamu yönetimi). Biyoloji Öğretmenliği (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyokimya, Biyoloji, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Zootekni), Fizik Öğretmenliği (Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği), Kimya Öğretmenliği (Biyokimya, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği), Matematik Öğretmenliği ((Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik, Matematik-İnformatik, Matematik Mühendisliği). SONUÇ ve ÖNERİLER Sonuç Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Araştırma ile birlikte öğretmenlik 208

7 Eğitim Sisteminde Öğreticilerin Kalitesi... görevini de yürüten öğretim üyeleri de bu kutsallık içinde yer almaktadır. Bu durumda öğreticilik kalitesinden bahsedildiğinde öğretmen ve öğretim üyesi akla gelecektir. Öğreticilikte daha kaliteli olabilmek için önce kaliteye inanmak ve gelişmeye açık olmak gerekir. İlköğretimden üniversiteye kadar tüm kurumların varoluş nedenleri öğrencilerdir. Öğrenci bu kurumların müşterileridir. Öğrencilerin farklı alternatifleri olsa ve sizin kurumunuz da kalitesiz bir eğitim verirse öğrenci kurumunuzu seçmez ve kurumunuz kapanır. Bu anlamda kalitede temel felsefe (Kalder, 1999: 15). İnsana saygı, Sıfır hata (en az hata), Veriye dayalı bilgiyle yönetim, Öğrenci (müşteri) odaklılık, Yönetici, öğrenci, veli işbirliği, Sıfır hiyerarşi, İletişim, Mutlak başarı ve Sürekli gelişmedir. Yukarıdaki temel felsefeyi dikkate alan bir öğreticinin ülke gençliğine kazandıracağı çok şey vardır. Öneriler Aşağıda bazı önerilere yer verilmiştir: 1. Öğretmenlere hizmetiçi eğitimlerle sürekli kaliteli eğitim-öğretim konularında seminerler verilmelidir. 2. Kalite konularında Milli Eğitim Müdürlükleri üniversitelerde özellikle Eğitim Fakülteleri ile sürekli işbirliği yapmalıdır. 3. Mühendis yetiştirebilirsiniz, doktor yetiştirebilirsiniz, tüm alanlarda payda da yetiştirme kavramı vardır. Öyleyse, öğretim üyelerinin öğreticilik becerilerinin geliştirilmesi gereklidir. 4. Üniversitelerde yeni kurulan Kalite Komisyonları nın görev ve yetkileri artırılmalıdır. Yılda en az bir defa kalite değerlendirmelerinin yanında ara değerlendirmeler de yapılmalıdır. 209

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) KAYNAKÇA Aşcıgil, S.F. (1998). Toplam Kalite Yönetiminin Öğrenci Değerlendirmesinde Bazı Yansımaları, Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulaması Sempozyumu (18-19 Aralık 1998). (Editör: Prof.Dr. Mithat ÇORUH). Ankara: H.E.V. Boğaziçi Üniversitesi, (Tarihsiz). konusma.html (10 Kasım 2000 de indirildi). Cafoğlu, Z. (1996). Eğitimde Toplam Kalite Modeli. İstanbul: Serçe Matbaacılık (Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı). Cafoğlu, Z. (1998). TKY ve İnsan, Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulaması Sempozyumu (18-19 Aralık 1998). (Editör: Prof.Dr. Mithat ÇORUH). Ankara: H.E.V. Çalı, Ş.; Yalçın, A.S.; Erdogan, N.; Sarıkaya, Ö. Ve Kalaça, S. (1998) Marmara Üniversitesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Bir Uygulama, Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulaması Sempozyumu (18-19 Aralık 1998). (Editör: Prof.Dr. Mithat ÇORUH). Ankara: H.E.V. Demirtaşlı, N.Ç. (1998). Eğitimde Kalite Kontrol Süreci Olarak Ölçme ve Değerlendirme: Sorunlar ve Öneriler, Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulaması Sempozyumu (18-19 Aralık 1998). (Editör: Prof.Dr. Mithat ÇORUH). Ankara: H.E.V. Kalder (1999). Kalite Notları, İstanbul: Kalder. Semerci, Ç. (2001). Doktora Öğrencilerinin Eğitim Derslerine İlişkin Görüşleri. AİBÜ X. Eğitim Bilimleri Kongresi, Haziran 2001, Bolu. Köksoy, M. (1997). Yükseköğretimde Kalite ve Türk Yükseköğretimi İçin Öneriler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Vakfı. YÖK, (1981) Sayılı Kanun. 06/11/1981, Sayı: 17506,Sayfa:5361, Tertip:5, Cilt:21, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Yayın Genel Müdürlüğü. YÖK, (1998). Yürütme Kurulu Kararları. 20/05/2998, Oturum No:19, Karar: YÖK, (2000a), Lisansüstü Eğitim.07/04/2000. B.30.0.APK:0: / YÖK, (2000b). Öğretmenlik Sertifika Programları. 16/06/2000, B.30.0.EÖD

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINA KAZANDIRDIĞI MESLEKİ YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İZLEME ÇALIŞMASI) Yrd.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE *

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * HalilERKAYA** ÖZET Teknolojik gelişmesine paralel olarak yükseköğretime bakış açısı ve beklentiler değişmekte; öğretimin kalitesinin arttırılmasına, akreditasyon

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Türkiye ve ABD deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Türkiye ve ABD deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması 210 Türkiye ve ABD deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması Özet Arş. Gör. Ebru KÜLEKÇİ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD. ebrukulekci@kilis.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞREİM ANA BİLİM DALI SBE-YL-2007-0007 MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) HAZIRLAYAN Derya TAN TEZ DANIŞMANI Yrd.

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR *

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2012, Cilt:12, Yıl:12, Sayı:2, 12:1-30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * Uğur

Detaylı

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL**

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL** Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan 95 Ege Eğitim Dergisi 2008 (9) 1: 95 129 Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIM ÖLÇÜTLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIM ÖLÇÜTLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIM ÖLÇÜTLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM Arş. Gör. Murat Polat Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Böl. ankapolat@gmail.com

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN OKULLARDA ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN PROGRAM İÇİNDEKİ YERİ

SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN OKULLARDA ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN PROGRAM İÇİNDEKİ YERİ SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN OKULLARDA ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN PROGRAM İÇİNDEKİ YERİ Doç.Dr. Sefer ADA * ÖZET Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği ve bireylerden beklenilenlerin değiştiği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL. Özet

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL. Özet Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programlarının Niteliği ve Programlarda Yaşanan Sorunlar Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 128-142 128 İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ALGILARI 1 The Opinions

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2015 2019

STRATEJİK PLAN 2015 2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr T.C. STRATEJİK PLAN 2015-2019 Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri 164 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri Çavuş ŞAHİN * Osman Yılmaz KARTAL ** Özet Araştırmanın amacı Sınıf Öğretmeni adaylarının YÖK ün Sınıf Öğretmeni

Detaylı

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNE YÖNETİCİ SEÇME VE ATAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNE YÖNETİCİ SEÇME VE ATAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ EĞİTİM ÖRGÜTLERİNE YÖNETİCİ SEÇME VE ATAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatma ÖZMEN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi E-posta: ftm_ozmen@yahoo.com Fatih KÖMÜRLÜ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Düriye GİLİK GÜLEÇ Yüksek

Detaylı

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 41-61, 2010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Soner Mehmet Özdemir

Detaylı

İlâhiyat Fakültesi (İlâhiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri

İlâhiyat Fakültesi (İlâhiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 25 (2003/2), 25-64 İlâhiyat Fakültesi (İlâhiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇ Abstract The faculties of divinity in our

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 83-93 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hasan SERİN 1, Alper AYTEKİN* 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar Anadolu Üniversitesi serpilkocdar@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÇOK PROGRAMLI LĐSELERDE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĐ GÖRÜŞLERĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ* Yavuz ERĐŞEN 1 Faruk ÇALIŞKAN 2

ÇOK PROGRAMLI LĐSELERDE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĐ GÖRÜŞLERĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ* Yavuz ERĐŞEN 1 Faruk ÇALIŞKAN 2 1 2011 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 27, s.1-14 ÖZET ÇOK PROGRAMLI LĐSELERDE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĐ GÖRÜŞLERĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ*

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı