TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 2010 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Türk Biyokimya Derneği Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsündedir. Bu yüzden İçişleri Bakanlığı İl Dernekler Müdürlüğü nün çok sıkı denetim altındadır. Bu kapsamda Temmuz 2011 de derneğimiz baştan sona teftiş edilmiş ve aklanmıştır Yılı Olağan Genel Kurulu: Seçim ve Görev Dağılımı Türk Biyokimya Derneği nin tarihli Olağan Genel Kurulu nda seçilen Yönetim Kurulu nun tarihli ilk toplantısında üyelerinin görev dağılımı yapılmıştır. Buna göre: Başkanlığa Prof. Dr. Nazmi Özer (HÜTF, Biyokimya Anabilim Dalı, daha sonra Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi), II. Başkanlığa Doç. Dr. Doğan Yücel (SB Ankara EAH Tıbbi Biyokimya Bölümü), Genel Sekreterliğe Doç. Dr. Z. Günnur Dikmen (HÜTF, Biyokimya Anabilim Dalı), Saymanlık görevine Dr. Mehmet Şeneş (S.B. Ankara EAH Tıbbi Biyokimya Bölümü) getirilmiştir. Dr. Gülsevim Saydam (TYİH Tıbbi Biyokimya Bölümü), Prof. Dr. Leyla Açık (Gazi Ü. FF Biyoloji Bölümü), Doç. Dr. Kadir Okhan Akın (Keçiören EAH Tıbbi Biyokimya Bölümü), Prof. Dr. Ayşe Bilgihan (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD), Doç Dr. Güler Buğdaycı (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD) ise kurul üyesi olarak görev almışlardır. Daha sonra tarihinde yönetim kurulundan ayrılan Prof. Dr. Ayşe Bilgihan ve Doç. Dr. Güler Buğdaycı nın yerine yedek yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Orhan Değer (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD) ve Prof. Dr. Orhan Canpolat (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD) görevlendirilmiştir.

2 Genel Kurulda Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Şerafettin Özkurt, Dr. Doğan Cengiz, Prof. Dr. Orhan Adalı seçilmişlerdir. 2. Yeni Üyelikler ve Kayıplar Bu dönemde ( ) Türk Biyokimya Derneği ne toplam 149 yeni üye kaydedilmiştir. Derneğimiz eski yönetim kurulu üyelerinden ve Türk Biyokimya Dergisi eski Editörlerinden Prof. Dr. İnci Özer i 15 Eylül 2011 tarihinde, kurucu üyemiz Prof. Dr. İsmail Hakkı Gökhun u 19 Ekim 2011 tarihinde yitirdik. Kendilerini saygıyla anıyoruz. 3. Yurt Dışı Kuruluşlarla İlişkiler ve Temsilcilerimiz Bu dönemde üyesi olduğumuz yurt dışı kuruluşların (IFCC, EFCC, BCLF, IUBMB ve FEBS) temsilciliğini aşağıdaki üyelerimiz yapmıştır: Prof. Dr. Diler Aslan: International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) Prof. Dr. Yahya Laleli: European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Prof. Dr. Tomris Özben: Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF) Doç. Dr. Z. Günnur Dikmen: International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) Prof. Dr. Nazmi Özer: Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Yurt dışı kuruluşlarda görev alan üyelerimiz ise şöyledir:

3 Prof. Dr. Tomris Özben: IFCC Congress and Conference Division (CCD) Başkanı Prof. Dr. Diler Aslan: IFCC Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Komitesi Üyesi IFCC HbA1c Çalışma Grubu Ulusal Kurumsal Üyesi Prof. Dr. Gül Güner: Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Eğitim Komitesi Başkanlığı (Prof. Güner 9 Temmuz 2009 dan beri komite başkanlığı görevini yürütmektedir) Prof. Dr. Eser Sözmen: EFLM- Working Group on Postanalytical External Quality Assessment üyesi Prof. Dr. Yeşim Özarda İlçöl: IFCC Reference Intervals and Decision Limits (C- RIDL) Komitesi Ulusal üyesi Doç. Dr. Muhittin Serdar: IFCC Committee on Distance Learning (C-DL) kurumsal üyesi (corporate member) Uzm. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk: EFLM Working Group of Biological Variation (WG-BV) bağlantılı üyesi (Corresponding Member) 4. Yurt İçi Kuruluşlar İle İlişkiler Bu dönemde Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilişkiler sürdürülmüştür. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu nda derneğimiz Doç. Dr. Muhittin Serdar tarafından temsil edilmiştir. TTB-UDEK tarafından 23 Ekim 2010 da yapılan ve 22 Kasım 2010, 22 Ocak 2011 tarihli çalışmalarla devam eden Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminde Standardizasyon Çalıştayı na Dr. Mehmet Şeneş ve Doç. Dr. Doğan Yücel katıldı; ortak hazırlanan çeviri metin adapte edilerek yayımlandı. Aralık 2010 da başlatılan ve Şubat 2011 e dek süren TTB Asgari Fiyat Çalışmasına derneğimizi temsilen Doç. Dr. Muhittin Serdar ve Doç. Dr. Doğan Yücel katılmış olup, fiyat listesinde yer alan tüm laboratuvar testleri gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve hazırlanan taslakla gerçekçi fiyat önerilerinde bulunulmuştur (Ek1A ve Ek1B).

4 7 Ocak 2011 de yapılan TTB-UDEK-UYEK Yeterlik Kurulları İçin Yol Haritası Toplantısı na derneğimizi temsilen Doç. Dr. Z. Günnur Dikmen katılmıştır. TTB-UDEK tarafından 9 Nisan 2011 tarihinde dizenlenen Medya ve İletişim çalıştayı na derneğimizi temsilen Doç. Dr. Z. Günnur Dikmen katılmıştır. TTB tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Temel Tıp Bilimlerinde Uzmanlık konulu toplantıya derneğimizi temsilen Dr. Gülsevim Saydam, Doç. Dr. Muhittin Serdar, Doç. Dr. Z. Günnur Dikmen, Prof. Dr. Naime Canoruç ve Dr. Aylin Haklıgör katılmış olup bu konuda derneğimizin görüşleri yazılı olarak da verilmiştir (Ek 2) TTB tarafından 17 Ocak 2012 tarihinde yapılan Süt ve Sağlık Çalıştayı na derneğimizi temsilen Dr. M. Zahit Koçak ve Dr. Yekbun Adıgüzel katılmıştır. TTB-UDEK tarafından 20 Şubat 2012 tarihinde yapılan Temel Tıp Bilimlerinde Uzmanlık konulu toplantıya derneğimiz TTB-UDEK temsilcisi Doç. Dr. Muhittin Serdar katılmıştır. TTB-UDEK tarafından 7 Nisan 2012 de yapılan Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı na derneğimizi temsilen Doç. Dr. Muhittin Serdar katılmıştır. 5. Sağlık Bakanlığı ile Diğer Kamu Kurumlarının Uygulamaları ve Özlük Hakları Konusundaki Faaliyetler Üyelerimizin özlük haklarını savunmak ve tıbbi laboratuvar alanındaki düzenlemelere katılmak başta gelen görevlerimizden olmuştur. Bu kapsamda şu çalışmalar yapılmıştır: 5.1. Hazırlanmakta olan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği ile ilgili görüşlerimiz tarihinde yetkililere verilmiştir (Ek3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen Türkiye de Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı ve İSG Profesyonellerinin Duyarlılığının Arttırılması I. Aşama adlı proje ile ilgili toplantıya derneğimizi temsilen Dr. Gülsevim Saydam katılmıştır Mayıs 2010 da Ankara da yapılan Tıbbi Laboratuvarlarda Bilişim Teknolojileri Sempozyumu Raporu ve bu sempozyumda alınan karar gereğince hazırlanan LBYS Çerçeve Alım İlkeleri başlıklı doküman tarihinde S.B. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na teslim edilmiştir (Ek4A ve Ek4B). Bakanlığın bu çalışmaya teşekkür yazısı ektedir (Ek4C).

5 5.4. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Hizmet Kalite Standartları Pilot Çalışması hakkında derneğimizin görüşleri tarihinde S.B. Tedavi Hizmetleri Genel Md ne verilmiştir (Ek5) Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanlarında çalışılacak testlerin ayrımı konusunda görüşlerimiz tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu na teslim edilmiştir (Ek6) Tıbbi Biyokimya Uzmanları tarafından yapılabilecek testler, Sağlık Uygulama Tebliği EK8 listesi esas alınarak Doç. Dr. Muhittin Serdar ve Doç. Dr. Doğan Yücel tarafından hazırlanarak tarihinde SGK ya verilmiştir (Ek7) Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ocak 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında derneğimizin görüşleri tarihinde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne verilmiştir (Ek8) Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği konusunda derneğimizin görüşleri yetkililere sözlü ve yazılı olarak iletilmiştir (Ek9) Kasım 2011 tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) hakkında görüşlerimiz TTB ile tartışılmıştır Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görev yapmakta olan meslektaşlarımızın ek ödemeleri konusunda Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı na, daha önceki dönemde, birisi tarihinde, diğeri tarihinde gönderilen görüşlerimizin dikkate alınması ve 6 Temmuz 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de ve daha sonra 8 Şubat 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik nispeten yüz güldürücü olmuştur Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik üzerine görüşlerimiz, söz konusu yönetmeliğin yanlış uygulamalarının yapılması üzerine, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ne daha önce verilmiş ve bu konuda ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından görüşlerimizin dikkate alınacağı belirtilmişti; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik te eleştirdiğimiz kısımların düzeltilmesi yüz güldürücü olmuştur.

6 5.12. Derneğimizin yıllardan beri önerdiği ve geçen yıl Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı na katkılarımız sürmektedir; özellikle test kategorizasyonu, test onaylama yetkisi, dış kalite kontrol ve hizmet kalite standartları alanında çok sayıda dernek üyemiz büyük çaba sarfetmektedir Üyelerimizce belirli konularda istenen özlük hakları ile ilgili bilgiler, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sağlanmıştır Gaziantep te öldürülen Dr. Ersin Arslan ile ilgili TTB nin öncülüğünde ortak verilen gazete ilanına derneğimiz de katılmıştır (Ek10) 7. Eğitim Alanındaki Düzenlemeler ve TBD nin Görüşleri Temel Tıp Bilimlerinde (Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji, Histoloji-Embriyoloji, Mikrobiyoloji ve Biyokimya) uzmanlık eğitimi konusunda görüşlerimiz tarihinde TTB-UDEK e verilmişti (Ek1). TBD nin Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitiminin Standardizasyonuna yönelik çalışmaları [Asistan Eğitim Müfredatı, Pratik Eğitim Çizelgesi (Asistan Karnesi), Etik İlkeler] eş zamanlı olarak ( ) S.B. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekreteryası na ve TTB-UDEK e verilmiştir (Ek11, Ek12, Ek13, Ek14). Temel Tıp Bilimlerinde Uzmanlık Eğitiminin Durumu konusunda derneğimizin görüşleri 12 Mart 2012 tarihinde S.B. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ne verilmiştir (Ek15). OECD ülkelerinde Tıbbi Biyokimya/Tıbbi Laboratuvar uzmanlık eğitiminin Türkiye deki denkliği açısından yapılan araştırma sonuçları 28 Mart 2012 tarihinde S.B. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ne ve TTB-UDEK e teslim edilmiştir (Ek16 ve Ek17). 8. TBD nin Dönemindeki Eğitim Çalışmaları 8.1. Kurs ve Sempozyumlar Oksidatif Stres, DNA Onarımı, Hastalıklarla İlişkisi Kursu, Haziran 2010, DEÜ, İzmir.

7 XI. Biyokimya Yaz Okulu: Tanıda Moleküler Yöntemler, Eylül 2010, Ç.Ü., Adana. XII. Biyokimya Yaz Okulu: Anornal Hemoglobinler ve Talasemi Tanısında Kullanılan Yöntemler, Eylül 2010, Ç.Ü., Adana. Yöntem Geçerliliğinin Kanıtlanması Kursu (Metot Validasyonu Kursu), 27 Ekim 2010, Eskişehir. Prokaryotik ve Ökaryotik Hücrelere Gen Aktarımı Kursu, 27 Ekim 2010, Eskişehir. Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi ve Referans Aralıkları Hesaplama Kursları, Aralık 2010, İzmir. Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Kursu, Ocak 2011, İzmir. TS EN ISO/IEC ve Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu, Mart 2011, İzmir. TS EN ISO/IEC ve Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu, Eylül 2011, İzmir. İnteraktif Laboratuvar Uygulamaları Kursu: Tarama, Tanı, Tedavi ve Risk Analizleri, 29 Kasım 2011, Adana. Laboratuvarcı Gözüyle PCR ın Görünmeyen Yüzü; 29 Kasım 2011, Adana. Klinik Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi ve Referans Aralıkları Hesaplama Kursları, Ocak 2012, İzmir. Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları, Mart 2012, İstanbul. FEBS İzmir Eğitim Çalıştayı, Mart 2012, İzmir. Kanıta Dayalı Tıp ve Laboratuvar Tıbbı Uygulamaları Sistematiği: Tanısal Doğruluk Çalışmaları Kursu, Nisan 2012, İzmir. Biyokimya Laboratuvar Eğitimine Çok Disiplinli Yaklaşım Çalıştayı, 3-4 Mayıs 2012, Ankara. Kalite Kılavuzları Temelinde Laboratuvar Hesaplamaları ve Değerlendirmeleri Kursu, Mayıs 2012, Ankara.

8 8.2. Kongreler TBD 22. Ulusal Kongresi, Eskişehir, Ekim Açılış konuşmasını Ian Watson un yaptığı kongreye yaklaşık olarak 600 civarında katılım olmuştur. TÜBİTAK tarafından 70 genç katılımcıya konaklama ve/veya kayıt desteği sağlanmış, 330 sunum (konferans, sözlü bildiri, poster) yapılmıştır. ORPHEUS Kongresi (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System), Nisan 2011, İzmir si yurt dışından olmak üzere toplam 300 katılımcı ile gerçekleşmiştir. TBD 23. Ulusal Kongresi, 29 Kasım 2 Aralık. Açılış konuşması Mario Plebani tarafından yapılan kongreye 677 kişi katılmış 98 genç katılımcıya konaklama ve/veya kayıt bursu sağlanmıştır. TBD 24. Kongresi Eylül 2012 tarihinde Konya da yapılacaktır, bu yönde çalışmalar devam etmektedir. Uluslararası IFCC Kongresi Worldlab 2014, İstanbul Uluslararası Toplantı Merkezi nde Haziran tarihinde yapılacaktır. Genellikle sonbaharda yapılan ve daha önce 2007 de Antalya da yapılan BCLF Kongresi de Worldlab ile birlikte yapılacaktır. Türk Biyokimya Derneği nin Ulusal Kongresi de Worldlab 2014 ile birleştirilmiştir. Bu büyük toplantı için çalışmalar sürdürülmektedir Konferanslar ve Paneller Koagülasyon Testleri ve Tıbbi Laboratuvar, Metodoloji, Klinik Önemi, Olgu Sunumları, 2 Şubat 2011, Ankara. Prof. Dr. Cumhur Bilgi Doc. Dr. Erdinç Çakır Y.Doç. Dr. Yasemin Gülcan Kurt Kalıtsal Metabolik Hastalıklar: Klinik ve Laboratuvar Yaklaşım, 2 Mart 2011, Ankara Prof. Dr. Gürsel Biberoglu

9 Kalıtsal Metabolik Hastalıklarin Genişletilmiş Yenidoğan Taraması ve Uygulamaları, 2 Mart 2011, Ankara Doc. Dr. Muhittin Serdar Yenidoğan Metabolik Hastalıklarında Kullanılan Laboratuvar Testlerinin Performansı, 2 Mart 2011, Ankara Dr. Murat Öktem Klinisyen Gözüyle Dislipidemilere Yaklaşım, 6 Nisan 2011 Ankara Doç. Dr. Sinan Aydoğdu Biyokimyasal Açıdan Kolesterol Gerçeği, 6 Nisan 2011, Ankara Doç. Dr. Doğan Yücel, Romatolojik Otoimmün Hastalıklar, 11 Mayıs 2011, Ankara Prof. Dr. Nurşen Düzgün Romatolojik Otoimmün Hastalıklarda Laboratuvar Testleri, 11 Mayıs 2011, Ankara Prof. Dr. Hüseyin Tutkak What s New in Prenatal Screening?, 22 Şubat 2012, Ankara Dr. Filip de Pillecijn Klinik Laboratuvarda Kanıta Dayalı Kaynaklar Eşliğinde, Risk Analizleri ve Tarama Testlerine Yaklaşım, 22 Şubat 2012, Ankara Doç. Dr. Muhittin A. Serdar The Worldwide Multicenter Studies for Derivation of Reference Intervals, 8 Mayıs 2012, İstanbul Prof. Dr. Kiyoshi Ichihara Yeni Keşfedilen Yönleriyle Vitamin D, 16 Mayıs 2012, Ankara Doç. Dr. Aysel Kıyıcı

10 Vitamin D: Doğruluk, Analitik Sorunlar, Referans Aralığı, 16 Mayıs 2012, Ankara Doç. Dr. Metin Yıldırımkaya Vitamin D?, 16 Mayıs 2012, Ankara Prof. Dr. Ali Ünlü TBD eğitim çalışmalarına desteklerinden ötürü bu konuşmacılarımıza teşekkür ederiz. Diğer şubelerimiz de benzer şekilde yerel konferanslar düzenlemektedirler. İstanbul Şubemiz tarafından Prof. Dr. Emin Kansu, Prof. Dr. Dildar Konukoğlu, Dr. Ömer Güzel ve Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan tarafından konferanslar verilmiştir. İzmir Şubemiz tarafından akademik döneminde 5 konferans, akademik döneminde 4 konferans düzenlenmiştir. Adana Şubemiz tarafından her ay düzenli olarak eğitim toplantıları yapılmaktadır; ayrıca şu konferanslar yapılmıştır: Biyomalzemeler: Prof. Dr. Vasıf Hasırcı Biyosensörler: Prof. Dr. Sema Timur Preimplantasyon: Prof. Dr. Cumhur Gündüz Stres Proteinleri: Prof. Dr. Nuray Ulusu Derneğimizin üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Demir in mikrobik.net i, bizce diğer önemli ve izlenmesi gereken bir eğitim faaliyetidir. 9. Türk Biyokimya Derneği Yayın Etkinlikleri Derneğimizin yayın organı Türk Biyokimya Dergisi (Turk J Biochem), 2007 Ocak ayından beri SCI-E kapsamına alınmıştır. Dergiye gönderilen yurt içi ve yurt dışı makale sayısı çok artmış, gelen makalelerin kalitesi yükselmiştir. Mayıs 2012 den itibaren online makale gönderme sistemine geçilmiştir (Journal Agent).

11 Turk J Biochem in Pubmed de indekslenmesi için de girişimler sürdürülmektedir. Türk Biyokimya Dergisi nin uluslararası yayınevi DeGruyter çatısı altına alınması için DeGruyter tarafından yapılan öneri konusunda değerlendirmeler yapılmaktadır. Eylül 2011 den başlayarak derneğimizin bir resmi yayın organı daha olmuştur: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) CCLM özellikle Avrupa da 8 farklı ülke derneğinin daha yayın organı durumundadır. Impact factor ü en yüksek ikinci aylık tıbbi biyokimya ve laboratuvar dergisi olan CCLM elektronik ortamda tüm üyelerimize açılmıştır. Dernek merkezimizden şifre alarak tüm yeni ve eski makaleleri PDF formatında edinmek mümkündür. 10. Türk Biyokimya Derneği nin Diğer Etkinlikleri TTB-UDEK tarafından İstanbul da Aralık 2010 tarihinde düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı nda derneğimiz adına Prof. Dr. Yahya Laleli bir sunum yapmıştır. İstanbul da Mart 2011 tarihinde yapılan MedicRes International Conference on Good Medical Research toplantısında Türk Biyokimya Dergisi adına Prof. Dr. N. Leyla Açan tarafından bir poster sunumu yapılmıştır. Derneğimizin IFCC Referans Aralıkları ve Karar Sınırları Komitesi üyesi Prof. Dr. Yeşim Özarda tarafından yürütülen Ulusal Referans Aralıklar Projesi tamamlanmış olup sonuçlar 24. Ulusal Biyokimya Kongresi nde tartışılacaktır. Derneğimizin web sitesi yeniden düzenlenmiş olup profesyonel bir ekip tarafından sürekli hizmet verilmektedir. Saygılarımızla, Türk Biyokimya Derneği Yönetim Kurulu

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

Prof. Dr. Mine Yurtseven Ertem emekli oldu

Prof. Dr. Mine Yurtseven Ertem emekli oldu Değerli Üyelerimiz, Yaz dönemine ait bültenimiz değerli hocamız Prof. Dr. Candan Özoğul un katkılarıyla hazırlandı. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Derneğimizin süreli yayını olan Cell and Tissue Biology

Detaylı

Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MART 2013 - EYLÜL 2014 / SAYI: 11 Editörden Değerli Okurlar, Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I.Derneğimizin 31 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Genel Kurulunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

DAVET YAZISI...2 TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ...3

DAVET YAZISI...2 TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ...3 İÇİNDEKİLER DAVET YAZISI...2 TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ...3 GENEL BİLGİLER Kurullar... 4 Antalya Hakkında... 5 Susesi Luxury Resort Belek / Antalya... 6 Önemli Tarihler... 6 İletişim Bilgileri... 7 UBK 2013

Detaylı

Cilt:2 Sayı:9 Eylül 2015

Cilt:2 Sayı:9 Eylül 2015 Cilt:2 Sayı:9 Eylül 2015 1 Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni EDİTÖR Uzm. Ecz. Elif SARIGÖL Yayın Kurulu Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Prof. Dr. Özkan ÜNAL Uzm. Dr. Muhammet Ali ORUÇ Dr. Ali ALKAN Ecz. Mesil

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 12. OLAĞAN GENEL KURUL 31 Mart 2007 2006 YILI TİDE FAALİYET RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak 01.01-31.12.2006 döneminde gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

2007-2008 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 15 Mart 2008

2007-2008 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 15 Mart 2008 2007-2008 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 15 Mart 2008 Bu faaliyet raporu MÜDEK in 23.06.2007 tarihinde yapılmış olan 2007 yılı Genel Kurulu ile 15.03.2008 tarihindeki 2008 Genel Kurulu arasındaki çalışma

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 Mart, 2013 İSTANBUL İçindekiler İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1. KOMİTENİN VİZYON VE MİSYONU...

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Mayıs-Haziran 2010 Sayı 3

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Mayıs-Haziran 2010 Sayı 3 TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Mayıs-Haziran 2010 Sayı 3 THD İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR TOPLANTI SUNUMLARI WEB SAYFASINA YÜKLENDİ ARTIK BİR UZLAŞI METNİMİZ VAR EHA İLE BAĞLARIMIZ

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org STRATEJİK PLAN 2014 www.kanser.org 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU... 3 RAPOR ÖZETİ... 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ... 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ... 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI... 10 1.3. DERNEK

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU YÖNERGESİ

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU YÖNERGESİ 1 TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU YÖNERGESİ Madde 1: Grubun tanımı Grubun adı "Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu (SPSCG)" dur. SPSCG, Türk Nöroşirürji

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 Temmuz-Ağustos 2013 Sayı 4 İki ayda bir yayımlanır. B Ü LT E N İ 39. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ VE 8. BALKAN HEMATOLOJİ GÜNÜ 23-26 EKİM 2013 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU KALİTE - STANDARDİZASYON - AKREDİTASYON

LABORATUVAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU KALİTE - STANDARDİZASYON - AKREDİTASYON 6-8 Ekim 04, LABORATUVAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU KALİTE - STANDARDİZASYON - AKREDİTASYON 6-8 Ekim 04, Malatya LABORATORY MANAGEMENT SYMPOSIUM: QUALITY - STANDARDIZATION - ACCREDITATION 6-8 October 04, Malatya

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

Geride bıraktığımız dönem, gerçekten çok yoğun ve verimli bir dönemdi. Merkeze ve

Geride bıraktığımız dönem, gerçekten çok yoğun ve verimli bir dönemdi. Merkeze ve ODADA GÜNDEM Geride bıraktığımız dönem, gerçekten çok yoğun ve verimli bir dönemdi. Merkeze ve birimlerimize ait gündemi aşağıda ayrıntılarıyla bulacaksınız. Genel Merkez Odamız için en önemli gelişmelerden

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3

Detaylı

YÖNETİM SUNUŞU 3 RAPOR ÖZETİ 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ 8. 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI 10

YÖNETİM SUNUŞU 3 RAPOR ÖZETİ 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ 8. 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI 10 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU 3 RAPOR ÖZETİ 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI 10 1.3. DERNEK YÖNETİM ŞEMASI 11 1.4. KAYNAKLAR 12 1.5. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI FAALİYET RAPORU. 29 Nisan 2015 ANKARA

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI FAALİYET RAPORU. 29 Nisan 2015 ANKARA TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI 2011 2014 FAALİYET RAPORU 29 Nisan 2015 ANKARA Temsil Faaliyetleri Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası III. Dönem Faaliyet Raporu Türkiye Sağlık

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU EKİM 2012-ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU 27 Aralık 2013 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. GENEL MERKEZ 4 2.1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4 2.2 DENETLEME

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU 06 Nisan 2013 VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU Veteriner Hekimler Derneğinin 68. Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2013 Cumartesi saat 09.30 da Sağlık Sokak No: 21 Yenişehir/Ankara

Detaylı